Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb sjuksköterska/distriktssköterska
Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete inom hemsjukvården. Som sjuksköterska inom hemsjukvården arbetar du med såväl planerade som akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i ordinärt boende och i de kommunala boendena. Målgruppen som du arbetar med är bred och insatserna varierar då patienternas vårdbehov skiljer sig åt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av medicinska bedömningar samt utförande av sjukvårdsinsatser som provtagning, sårbehandling, palliativ vård med mera. Du ansvar även för läkemedelshantering, medicinskte...
2022-01-21 2022-03-31
Mörbylånga kommun, Kultur och fritid Vi söker medarbetare till Eketorps borg
Nu erbjuder vi ett spännande uppdrag under sommaren 2022. Vi söker medarbetare till Eketorps borg och speciellt dig som vill bidra till att ge våra besökare en härlig och minnesvärd upplevelse av besöket på Eketorps borg. Du kommer att arbeta med flera olika arbetsmoment med fokus på våra besökare. Du kommer att arbeta i borgen men även i entrébyggnaden. Arbetsmomenten i borgen är bl.a. att hålla i brödbakning, pilbågsskyttet, agera borginvånare m.m. Vi kommer, om Corona-restriktionerna tillåter, erbjuda både traditionella- och specialguidning...
2022-01-21 2022-02-13
Mörbylånga kommun, Utbildning Språkmedveten Förskollärare till södra Öland.
Under läsåret 2022 arbetar vi på Alunskolans förskola arbetar med fokus på språkutvecklande arbetssätt och söker därav dig, utbildad förskollärare med intresse och/eller erfarenhet av att arbeta språkmedvetet. Ett av våra arbetssätt för att arbeta språkutvecklande är att vi använ...
2022-01-21 2022-02-07
Mörbylånga kommun, Social omsorg Socialsekreterare barn och familj
Familjerätt, familjehemsrekrytering, Integrationsenheten barn och ungdom samt handläggning av barn och ungdomsärenden inryms i enhetens arbetsområde. Huvudsakliga arbetsuppgifter för aktuell tjänst är handläggning av barn och ungdomsärenden, 0-20 år. Arbetet innebär samtal och samverkan med barnen, deras familjer och andra externa aktörer såsom ex hälso- och sjukvård, skola och polis. Handläggningsarbetet följer flödet från det att ett ärende aktualiseras till dess att det avslutas, med förhandsbedömning, utredning, beslut och uppföljning av b...
2022-01-19 2022-01-30
Mörbylånga kommun, Utbildning Barnskötare Gårdby förskola
Som barnskötare deltar du, tillsammans med arbetslaget, i planeringen av verksamheten och utvecklar den vidare tillsammans med kollegor. Du blir en del av en engagerad personalgrupp som vill utveckla förskolans pedagogik. Med glädje och engagemang skapar vi en trygg och lustfylld lek- och lärmiljö i förskolan där du kommer att ingå i arbetslaget för de äldre barnen, arbetslagstillhörigheten är föränderlig över tid. Avdelningarna samarbetar tätt och över gränserna barnen är allas ansvar och vi hjälps åt! Du blir en del av ett engagerat arbetsl...
2022-01-18 2022-02-06
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb inom Omsorgen om funktionsvariation
Omsorg om personer med funktionsvariation (OFV) Inom OFV finns möjlighet att arbeta med Personlig assistans, på gruppbostad/servicebostad samt daglig verksamhet. Vi arbetar för att personer med funktionsvariation ges möjlighet att leva och bo självständigt. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att stötta och hjälpa till med personlig hygien, inköp, städ, tvätt, matlagning, mm i respektive brukares lägenheter. Möjlighet finns även att arbeta inom vår korttidsenhet för barn och ungdom med olika funktionsnedsättningar, där verksamheten främst är s...
2022-01-13 2022-06-12
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb undersköterska/vårdbiträde äldreomsorg- Särskilt boende
Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt för en person när behov av vård och omsorg är så stort att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Du kommer att arbeta med omvårdnads- och serviceuppgifter, vilka innebär dagligt stöd och hjälp i de äldres vardag, både fysiskt, psykiskt och socialt. Vi har fyra särskilda boenden i kommunen och arbetar utifrån individuellt anpassade genomförandeplaner med fokus på att skapa ett innehåll i dagen för våra brukare. Efter bedömning av sjuksköterska ges delegering för läke...
2022-01-13 2022-06-22
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb Undersköterska/vårdbiträde Hemtjänst
I hemtjänst hjälper du personer i hemmet med exempelvis inköp, städ, tvätt, matlagning och intim hygien personlig omvårdnad. Vi arbetar utifrån individuellt anpassade genomförandeplaner med fokus på att skapa ett innehåll i dagen för våra brukare. Efter bedömning av sjuksköterska ges delegering för läkemedel. I arbetet ingår viss dokumentation vilket innebär att du måste ha datorvana samt kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Hemtjänsten är uppdelad på flera geografiska områden och kombinationstjänster kan bli aktuella. Körkort k...
2022-01-13 2022-06-22
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska omvårdnad Äppelvägen
En stor del av arbetet består av att engagera, uppmuntra och motivera till en välfungerande vardag med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vi ska ge den enskilde förutsättningar att uppnå de mål som tas fram i genomförandeplanen med den enskilde. Vi arbetar även med HSL-uppgifter på delegation. Vi uppskattar nya idéer och framåtanda och vi vill tillsammans arbeta för att bli ett ännu bättre äldreboende där våra omsorgstagare trivs. År 2022 kan det finnas möjlighet för vårdbiträden att studera till undersköterska på di...
2022-01-07 2022-01-26
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska till Äppelvägen demens
En stor del av arbetet består av att engagera, uppmuntra och motivera till en välfungerande vardag med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vi ska ge den enskilde förutsättningar att uppnå de mål som tas fram i genomförandeplanen med den enskilde. Vi arbetar även med HSL -uppgifter på delegation. Vi uppskattar nya idéer och framåtanda. Vi vill tillsammans arbeta för att bli ett ännu bättre äldreboende där våra omsorgstagare trivs. Som undersköterska måste du vara flexibel och kunna anpassa arbetssättet utifrån de behov s...
2021-12-30 2022-01-23
Mörbylånga kommun, Taxefinansierad verksamhet VA-utredare
Som VA-utredare i Mörbylånga kommun har du en viktig roll i vår framtida vattenförsörjning på Öland. Våra projekt där vi tänker att du kommer få en betydande roll kan vara allt från mindre VA-utredningar till komplexa dagvattenutredningar. Du kommer också att arbeta mycket med kartsystem, bland annat för att skapa verksamhetsområden för vattentjänster, söka ledningsrätter och upprätta servitut. I ditt jobb kommer du att samarbeta med kollegorna på VA-avdelningen och tjänstepersoner från andra verksamheter i kommunen. Tjänsten omfattar även kon...
2021-12-29 2022-01-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Distriktssköterska/sjuksköterska
Är du en sjuksköterska/distriktssköterska som vill få nya utmaningar och tycker om ett omväxlande och utvecklande arbete då ska du söka dig till oss. Vi söker nu dig som är leg. sjuksköterska/distriktsköterska för ett längre vikariat med placering i Hemsjukvården. Vi erbjuder et...
2021-12-21 2022-01-23
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Allmänpraktiserande veterinär till Distriktsveterinärerna Öland
På Öland arbetar vi idag främst med stordjurspraktik i fält och här finns många nötkreatur, får och hästar. Det finns möjlighet för dig som är intresserad även av smådjur att arbeta med detta. Vi har en smådjursmottagning och hästmottagning i helt nya lokaler. Vår verksamhet är under uppbyggnad och som veterinär hos oss kommer du ha ett stort inflytande på hur den tar form. Arbete i Kalmar distrikt sker till viss del. Arbetet är många gånger självständigt och varierande vilket innebär att du utför alltifrån enklare behandlingar till mer avancer...
2021-12-18 2022-02-13
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Social omsorg – Äldreomsorg
Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Vi hjälper till med alla vardagsuppgifter som exempelvis personlig hygien som dusch och intimhygien, gå promenad, ge mediciner vid rätt tidpunkt, hushålls...
2021-12-17 2022-01-31
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Bemanningsenheten OFV
Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt. I ditt arbete är du ett pedagogiskt stöd i vardagen. Dina arbetsuppgifter är varierande där du bland annat stöttar och deltar i gemensam matlagning, inköp, städ, tvätt, personlig omvårdnad och medverkar till social gemenskap. En del av arbetet är även att dokumentera brukarnas utveckling och behov. Ibland kan du även komma att arbeta inom vår korttidsenhet för barn och ungdom med olika funktionsnedsättningar, där verksamheten främst är schemalag...
2021-12-14 2022-01-31