Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb sjuksköterska/distriktssköterska
Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete inom hemsjukvården. Som sjuksköterska inom hemsjukvården arbetar du med såväl planerade som akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i ordinärt boende och i de kommunala boendena. Målgruppen som du arbetar med är bred och insatserna varierar då patienternas vårdbehov skiljer sig åt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av medicinska bedömningar samt utförande av sjukvårdsinsatser som provtagning, sårbehandling, palliativ vård med mera. Du ansvar även för läkemedelshantering, medicinskte...
2023-01-25 2023-03-31
Mörbylånga kommun, Social omsorg Distriktssköterska/sjuksköterska till nattjänst
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete inom hemsjukvården. Som sjuksköterska på natten har du HSL-ansvar för Mörbylånga kommuns särskilda boenden, omsorgens gruppbostäder och patienter inskrivna i hemsjukvård samt uppdrag från 1177. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård/hemsjukvård. Adekvata akuta och planerade insatser jourtid. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar tvärprofessionellt i team med ...
2023-01-25 2023-02-28
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor - Unika villkor på Södra Öland – 85 % är vårt nya 100!
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje vårdtagares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Att arbeta i hemtjänsten innebär ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du är spindeln i nätet och gör tillsammans med dina kollegor stor skillnad för dem vi finns till för. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med dina kollegor för att ge bästa omsorgen till våra vårdtagare. Att göra dagarna m...
2023-01-19 2023-02-08
Mörbylånga kommun, Social omsorg Semestervikarier till social omsorg, Mörbylånga kommun
Arbete i hemtjänst: Som personal i hemtjänsten hjälper och stödjer du omsorgstagare i deras hem med att utföra beviljade insatser. Stöd och hjälp kan utföras, dag, kväll och natt. Besöken kan variera från någon gång per vecka till flera gånger per dag. Du förflyttar dig mellan omsorgstagarna genom att gå, cykla eller köra bil. Arbete på särskilt boende: Som personal i på särskilt boende hjälper och stödjer du omsorgstagare utifrån deras behov och möjligheter. Personalen ansvarar för stöd och hjälp dag, kväll och natt. Boenden kan ha olika inri...
2023-01-09 2023-06-16
Mörbylånga kommun, Taxefinansierad verksamhet VA-/abonnentingenjör
I dina arbetsuppgifter som VA-/abonnentingenjör ingår hantering av frågor som rör fastigheters anslutningar till de kommunala VA-ledningsnäten. Du handlägger anslutningsärenden, beräknar anläggningsavgifter, anvisar och förmedlar förbindelsepunkt. Tjänsten innebär att du blir sakkunnig i VA-taxan, VA-juridik och ABVA. Du utgör därmed en viktig funktion inom VA-avdelningen och är delaktig i många av de processer som VA-huvudmannen ansvarar för. Du handlägger även VA-relaterade försäkringsärenden. I tjänsten ingår att i nära samarbete med kolleg...
2023-01-05 2023-02-13
Mörbylånga kommun, Taxefinansierad verksamhet Rörläggare
Vi söker nu en person till rörgruppen för att arbeta med drift- och underhållsarbete på ledningsnäten. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat läckor på vattenledningar, avloppsstopp, ventilbyten på vattenledningsnätet och vattenmätarbyten hos abonnenter. Verksamheten bedrivs i en liten grupp och därför behöver du ha god samarbetsförmåga. Ibland arbetar du ensam vilket ställer krav på ansvarskänsla, engagemang och flexibilitet. Du möter många människor i arbetet så det är viktigt att du är serviceinriktad och positiv. Arbetet ...
2023-01-04 2023-02-13