Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga Kommun* Coach Arbetsmarknadsenheten Mörbylånga
Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans med Integrationsenheten och på uppdrag av Kultur och Tillväxtnämnden. Enheten arbetar med målet att nå egen försörjning för kommunens målgrupper mellan 16-64 år. Enhetens motto är En väg in och vi verkar för sömlösa processer för individens bästa tillsammans med samverkande parter. Deltagare inom verksamhetens ges stöd genom coachning, seminarier, matchning mot arbete, arbetsträning, praktik och kompetenshöjande utbildningar osv. Enheten erbjuder stöd för individer som behöver finna en väg tillbaka till...
2021-02-24 2021-03-21
Mörbylånga Kommun* Undersköterska Äppelvägen
En stor del av arbetet består av att engagera, uppmuntra och motivera till en välfungerande vardag med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vi ska ge den enskilde förutsättningar att uppnå de mål som tas fram i genomförandeplanen med den enskilde. Vi arbetar även med HSL-uppgifter på delegation. Vi söker dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är viktigt att du har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du måste vara flexibel och kunna anpassa arbetssättet utifrån de behov som finns eller upp...
2021-02-24 2021-03-31
Mörbylånga Kommun* Biståndshandläggare
Biståndshandläggning gällande omsorg om personer med funktionsvariation, OFV som tillhör Mörbylånga kommuns Individ- och familjeomsorg, IFO, där kommunens samtliga socialsekreterare, biståndsbedömare samt familjeteam och stödboendeverksamhet inryms. Arbetsplatsen ligger i centrala Färjestaden med goda kommunikationsmöjligheter till Kalmar och övriga delar av Öland. Hos oss möts du av den lilla kommunens fördelar med närhet till kollegor och övriga professioner inom IFO:s verksamhet, externa samarbetspartners, samt arbetsuppgifter som bidrar me...
2021-02-23 2021-03-07
Mörbylånga Kommun* Pedagogisk omsorg i familjedaghem i området Gårdby-Norra Möckleby
Du tar emot en mindre barngrupp, i åldern 1-6 år, i ditt hem och organiserar upp arbetet och lagar dagens alla måltider med näringsrik kost. Dina kommande arbetsuppgifter innebär att arbeta både enskilt och i arbetslag med att skapa en trygg och lärande verksamhet. Där ansvarar ni gemensamt för planering, schemaläggning och utvärdering. Du deltar aktivt i arbetet med att utveckla verksamheten tillsammans med barn och kollegor, kopplat till gällande styrdokument. Som dagbarnvårdare ska du vara kreativ, positiv och ha ett stort intresse för pe...
2021-02-18 2021-03-15
Mörbylånga Kommun* Barnskötare
Vi söker en barnskötare till avdelningen Ankaret på Gullvivans förskola i Färjestaden. Ankaret är Mörbylånga kommuns ob-verksamhet. Detta innebär att jobbet är på kvällar, nätter och helger. Som barnskötare är du delaktig i att utveckla och utforma den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, st...
2021-02-16 2021-03-01
Mörbylånga Kommun* Leg arbetsterapeut
Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kommer att arbeta i ett team bestående av arbetsterapeut och fysioterapeut som ansvarar för ett geografiskt område. I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar av patienters aktivitetsförmåga, förskrivning av hjälpmedel och handledning av vårdpersonal.
2021-02-12 2021-03-28
Mörbylånga Kommun* Omsorgsassistent till gruppbostad Navet
Vi erbjuder ett arbete som omsorgsassistent på Navet, bostad med särskild service barn och ungdom. Arbetet innebär att du ger stöd och hjälp till personer med särskilda behov för att ge dem en god och meningsfull vardag. Arbetet planeras utifrån den enskildes behov och förmåga enligt genomförandeplan. Vi arbetar med aktiverande förhållningssätt hos varje individ och arbetar för att främja delaktighet och självbestämmande. Arbetet innebär att du är behjälplig med de grundläggande behoven; mat, hygien, kommunikation, på- och avklädning, medicin...
2021-02-11 2021-03-07
Mörbylånga Kommun* Omsorgsassistent till gruppbostad Marmor
Vi erbjuder ett arbete som omsorgsassistent på gruppbostad Marmor belägen i Färjestaden tätort. Arbetet innebär att du ger stöd och hjälp till personer med särskilda behov för att ge dem en god och meningsfull vardag. Arbetet planeras utifrån den enskildes behov och förmåga enligt genomförandeplan. Vi arbetar med aktiverande förhållningssätt hos varje individ och arbetar för att främja delaktighet och självbestämmande. Arbetet innebär att du är behjälplig med de grundläggande behoven; mat, hygien, kommunikation, på- och avklädning, medicin, s...
2021-02-11 2021-03-07
Mörbylånga Kommun* Undersköterskor till Bemanningsenheten
Vi söker 4 medarbetare till Mörbylånga kommuns Bemanningsenhet. Arbete i Bemanningsenheten innefattar vård- och omvårdnadsarbete inom äldreomsorg fördelat på fyra särskilda boenden och sex hemtjänstdistrikt, samt vård- och omvårdnadsarbete inom OFV. Arbetet innefattar även HSL-uppgifter på delegation. I Bemanningsenheten arbetar du i samtliga av kommunens verksamheter inom vård och omsorg, vilket innebär att du kommer att arbeta i hela Mörbylånga kommun. Vi förlägger schema efter verksamheternas behov, vilket innebär att du måste ha förmåga ...
2021-02-11 2021-03-07
Mörbylånga Kommun* Undersköterska Rönningegården, korttid/växel
Vård- och omvårdnadsarbete med HSL-uppgifter på delegation. Arbetet består av att ge vård och omsorg till personer på korttids och växelavdelning utifrån varje brukares individuella behov. Rönningegården är ett profilboende med inriktning på kultur och kulturarv. Med detta som bas arbetar vi utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där stor vikt läggs vid det sociala innehållet. Centrala begrepp är delaktighet och meningsfullhet. Vi vill att våra vårdtagare ska ha ett meningsfullt liv där de är delaktiga och hanterar sin vardag. Detta gör...
2021-02-10 2021-03-07
Mörbylånga Kommun* Undersköterskor till hemtjänsten i Degerhamn (tjänsterna har avtal för extra semesterdagar)
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje brukares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad och hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Vi vill att våra äldre ska ha ett meningsfullt liv där de är delaktiga och hanterar sin vardag. Detta gör vi genom att se till det friska hos varje person. Att arbeta i hemtjänsten innebär ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du är spindeln i nätet och gör tillsammans med dina kollegor stor skillnad för d...
2021-02-10 2021-03-07
Mörbylånga Kommun* Omsorgsassistenter till ny daglig verksamhet i Färjestaden
Mörbylånga kommun kommer att starta upp en ny dag- och daglig verksamhet i Färjestaden i mitten av mars 2021. Därför söker vi nu två omsorgsassistenter till denna enhet. Man kommer att verkställa både SoL och LSS beslut i verksamheten, vilket gör att man måste kunna jobba med båda delar. Det är ännu ej helt fastslaget vilken aktivitetsinriktning enheten kommer att jobba med, men en av aktiviteterna kommer att bli att göra reportage i olika verksamheter och sedan färdigställa materialet digitalt. Slutprodukten blir sedan ett dokument att ski...
2021-02-10 2021-02-28
Mörbylånga Kommun* Omsorgsassistent till serviceboendet Sjöbergsäng i Färjestaden
Sjöbergsäng är ett LSS-boende i Färjestaden (serviceboende). Arbetet som omsorgsassistent består i att ge olika former av stöd och omsorg till brukare, vilka bor i egna lägenheter, men är knutna till aktuellt LSS-boende. Personalen utgår från en gemensamhetslägenhet och till aktuell lägenhet kommer även brukarna för att umgås och för att äta gemensamma måltider. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att stötta och hjälpa till med inköp, städ, tvätt, matlagning, mm. Det ingår också att följa med på olika aktiviteter, ibland med en enskild bruk...
2021-02-10 2021-02-28
Mörbylånga Kommun* Vi söker medarbetare till Eketorps borg
Nu erbjuder vi ett spännande uppdrag under sommaren 2021. Vi söker medarbetare till Eketorps borg. Vi söker dig som vill bidra till att ge våra besökare en härlig och minnesvärd upplevelse av besöket på Eketorps borg. Du kommer att arbeta med flera olika arbetsmoment med fokus på våra besökare. Du kommer att jobba både i borgen och i entrébyggnaden. Arbetsmomenten i borgen är bl.a. att hålla i brödbakning, pilbågsskyttet, agera borginvånare m.m. Vi kommer, om Corona-restriktionerna tillåter, erbjuda både traditionella- och specialguidningar...
2021-02-08 2021-02-28
Mörbylånga Kommun* Undersköterska
Ditt arbete utgår ifrån verksamhetens grunduppdrag - Att hemtjänsten i Mörbylånga kommun ska tillhandahålla hemtjänstinsatser utifrån individens behov. Brukaren i ordinärt boende skall känna trygghet och kunna bibehålla sin livskvalité. Hemtjänsten är till för alla där det finns ett biståndsbedömt behov enligt SOL och/eller HSL. Hemtjänsten utför personlig omvårdnad och insatser av servicekaraktär. Du jobbar även med kontaktmannaskap, vilket innebär att du som medarbetare har ett utökat ansvar kring dina specifika brukare. Tillsammans med bru...
2021-01-29 2021-03-01
Mörbylånga Kommun* Timvikarier till Bemanningsenheten OFV
Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot alla verksamheter inom OFV (omsorg om personer med funktionsvariation). Det innebär att du kommer arbeta med Personlig assistans, på gruppbostad samt daglig verksamhet. Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att stötta och hjälpa till med inköp, städ, tvätt, matlagning, intimhygien och förflyttning. Arbetstiderna varierar mellan dag-, kväll, natt- och helgtjänstgöring. Ensamarbete kan förekomma. Ibl...
2021-01-14 2021-02-28
Mörbylånga Kommun* Timvikarier till Social omsorg - Äldreomsorg
Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot verksamheter inom särskilt boende eller hemtjänst. Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Vi hjälper till med alla vardagsuppgifter som exempelvis personlig hygien som dusch och intimhygien, gå promenad, ge mediciner vid rätt tidpunkt, hushållssysslor som städ, tvätt och matlagning. En av våra viktiga arbetsuppgifter är att dela medicin till våra brukare, för att få göra det behöver du först göra en webbut...
2021-01-14 2021-02-28
Mörbylånga Kommun* Sommarvikarier inom Social omsorg
Om våra verksamheter Hemtjänst Hemtjänsten är uppdelad på flera områden och kombinationstjänster kan bli aktuella. Du hjälper personer i hemmet med exempelvis inköp, städ, tvätt, matlagning och personlig omvårdnad. Körkort krävs för de flesta tjänster. Du använder nästan dagligen cykel för att ta dig mellan olika vårdnadstagares hem. Särskilt boende Är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt för en person när behov av vård och omsorg är så stort att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Du kommer att arbeta med omvårdna...
2020-12-21 2021-06-01