Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Taxefinansierad verksamhet Rörläggare (två tjänster)
Vi söker nu två personer till rörgruppen för att arbeta med drift- och underhållsarbete på ledningsnäten. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat läckor på vattenledningar, avloppsstopp, ventilbyten på vattenledningsnätet och vattenmätarbyten hos abonnenter. Verksamheten bedrivs i en liten grupp och ibland arbetar du ensam vilket ställer krav på ansvarskänsla, engagemang, flexibilitet och samarbetsförmåga. Du möter många människor i arbetet så det är viktigt att du är serviceinriktad och positiv. Arbetet är på heltid och bered...
2021-07-26 2021-08-27
Mörbylånga kommun, Social omsorg Familjebehandlare till Familjeteamet
Familjeteamet är en enhet med 7 medarbetare. Teamet består av två socionomer, en budget- och skuldrådgivare, fyra stödpersonal i öppenvårdsinsatser samt enhetschef. I vårt team har vi olika arbetslivserfarenheter och utbildningar som kompletterar varandra. Vårt uppdrag består av stöttning till de som är i behov av det och vi vänder oss till de som bor och vistas i Mörbylånga kommun med ett mål om att främja en bra livssituation. Främsta fokus i vårt arbete är arbete med öppenvårdsinsatser. Vi arbetar både med beviljade insatser av socialsek...
2021-07-26 2021-08-08
Mörbylånga kommun, Utbildning Skolkurator till Skansenskolan
På Skansenskolan är elevhälsan navet som allt snurrar omkring. Som kurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar med elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt deltar aktivt tillsammans med skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Med din kompetens bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd beaktas och erbjuds. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande o...
2021-07-23 2021-08-15
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska demensinriktning
Rollen som undersköterska hos oss: Som undersköterska hos oss bidrar du till upplevelsen av trygghet genom ett lyhört, personcentrerat och professionellt bemötande. I ditt arbete ingår att upprätta individuella genomförandeplaner och social dokumentation. Vi arbetar målinriktat med nationella register såsom BPSD och Senior Alert. Just nu söker vi dig som vill jobba på våra enheter som riktar sig till äldre personer med Demenssjukdom. Fokus ligger på personcentrerad omsorg och individuella behov. Mer om oss på Rönningegården: Rönningegårdens...
2021-07-16 2021-08-31
Mörbylånga kommun, Social omsorg Personlig assistent Färjestaden
I assistansärendet är du behjälplig med de grundläggande behov som är beviljade brukaren såsom inköp, städ, tvätt, matlagning, hygien, hjälp med kommunikation och annan omsorg. Det ingår även att följa med på olika aktiviteter/promenader. Du dokumenterar och uppdaterar genomförandeplan i Procapita, har kontakt och samarbete med andra professioner samt med anhöriga och god man. Arbetstiderna i verksamheten är förlagda dag, kväll och sovande jour. Tjänsten innebär också resursturer i andra verksamheter.
2021-07-15 2021-08-10
Mörbylånga kommun, Social omsorg Personlig assistent Mörbylånga
I assistansärendet är du behjälplig med de grundläggande behov som är beviljade brukaren såsom inköp, städ, tvätt, matlagning, hygien, hjälp med kommunikation och annan omsorg. Det ingår även att följa med på olika aktiviteter/promenader. Du dokumenterar och uppdaterar genomförandeplan i Procapita, har kontakt och samarbete med andra professioner samt med anhöriga och god man. Arbetstiderna i verksamheten är förlagda dag, kväll. Tjänsten innebär också resursturer i andra verksamheter.
2021-07-15 2021-08-10
Mörbylånga Kommun. Undersköterskor till Mörbylånga hemtjänst
Ditt arbete utgår ifrån verksamhetens grunduppdrag! Att Hemtjänsten i Mörbylånga kommun ska tillhandahålla hemtjänstinsatser utifrån individens behov. Brukaren i ordinärt boende skall känna trygghet och att kunna bibehålla sin livskvalité. Hemtjänsten är till för alla där det finns ett biståndsbedömt behov enligt SOL och / eller HSL. Hemtjänsten utför personlig omvårdnad och insatser av servicekaraktär. Du jobbar även med kontaktmannaskap vilket innebär att du som medarbetare har ett utökat ansvar kring dina specifika brukare. Tillsammans med b...
2021-07-15 2021-07-29
Mörbylånga kommun, Internt stöd Administratör inom arkiv och informationssäkerhet
I tjänsten ingår att ordna och förteckna arkiv samt pröva och lämna ut allmänna handlingar. Du kommer att vara ett internt stöd och ge råd samt utbilda Mörbylånga kommuns verksamheter i arkiv- och informationsredovisningsfrågor, medverka i framtagning av styrdokument inom området samt genomföra bevarande- och gallringsutredningar. I din roll bidrar du med kunskap och kompetens om informationshantering och lagstiftning kopplat till arkivering. Du är kontaktperson mellan Mörbylånga kommun och kommunalförbundet Sydarkivera som är vår arkivmyndig...
2021-07-09 2021-08-08
Mörbylånga kommun, Utbildning Specialpedagog till förskolan
Din uppgift är att planera det förebyggande specialpedagogiska arbetet utifrån barns i behov av stöd på uppdrag av och tillsammans med förskolans rektorer. Din uppgift är också att ansvara för dokumentation, vara behjälplig i att skriva pedagogiska utredningar, uppföljning och handledning till arbetslag och personal i arbetsmetoder och för enskilda barn. Du kommer också att delta på vissa barnhälsomöten samt samarbeta med elevhälsans andra specialpedagog som arbetar över hela skolans område. Du kommer att ingå i Mörbylånga kommuns elevhälsote...
2021-07-06 2021-08-15
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor till Rönningegården, korttid/växel
Vård-/omvårdnadsarbete med HSL-uppgifter på delegation. Arbetet består av att ge vård och omsorg till personer på korttids och växelavdelning utifrån varje brukares individuella behov. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där centrala begrepp är delaktighet och meningsfullhet. Vi vill att våra vårdtagare ska ha ett meningsfullt liv där de är delaktiga och hanterar sin vardag. Detta gör vi genom att se till det friska hos varje person. Du kommer att arbeta i en utvecklande arbetsmiljö med kollegor som brinner för sitt arbe...
2021-07-02 2021-08-15
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor till hemtjänsten i Degerhamn (tjänsterna har avtal för extra semesterdagar)
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje brukares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Vi vill att våra äldre ska ha ett meningsfullt liv där de är delaktiga och hanterar sin vardag. Detta gör vi genom att se till det friska hos varje person. Att arbeta i hemtjänsten innebär ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du är spindeln i nätet och gör tillsammans med dina kollegor stor skillnad för dem ...
2021-07-02 2021-08-15
Mörbylånga kommun, Utbildning Lärare åk 4-6 Gårdby skola
Arbetet innebär undervisning och mentorskap för elever i åk 4 och i åk 5. Uppdraget vilar på formativt förhållningssätt, inkludering samt kollegialt lärande. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk 4-6 och tillsammans med kollegorna har du ansvar för att planera, följa upp och analysera verksamheten för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Vi söker dig som vill vara en viktig person för dina elever och som kan skapa goda förutsättningar för varje elev att inhämta och utveckla de kunskaper och värden som anges i skolans styrdokument. På G...
2021-06-29 2021-08-04
Mörbylånga kommun, Social omsorg Arbetsterapeut till Södra Öland!
Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med fysioterapeut där ni ansvarar för ett geografiskt område. I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar av patienters aktivitetsförmåga, träningsinsatser i hemmet, förskrivning av hjälpmedel. Råd, utbildning och handledning av personal är en viktig del av arbetet. Alla åldrar ingår i vår målgrupp men de flesta av patienterna är äldre. Kommunal rehabilitering har mycket spännande uppgifter och utmaningar framför sig i utvecklingen av Nära vård! Hos oss får du vara med och följa utvecklingen f...
2021-06-29 2021-07-31
Mörbylånga kommun, Social omsorg Distriktssköterska/sjuksköterska natt/kväll
Vi söker en sjuksköterska/distriktssköterska som ska tjänstgöra natt/kväll. Har du funderat på att testa nya utmaningar som sjuksköterska/distriktssköterska och tycker om ett omväxlande och utvecklande arbete? Då ska du söka denna tjänst hos oss. Vi är ett glatt gäng sjuksköterskor som utgår från Mörbylånga eller Färjestaden. Som sjuksköterska natt/kväll hos oss kan du välja vilket av våra två hemsjukvårdskontor du vill utgå från. Vi hoppas att du ser vilken möjlighet det skulle vara att jobba tillsammans med oss. Den sjuksköterska som ...
2021-06-15 2021-08-15
Mörbylånga kommun, Samhällsbyggnad Gatu- och servicechef
Vi söker en driven, trygg och målinriktad ledare som med tillit och delaktighet leder och utvecklar verksamheten Gator och service. Som Gatu- och servicechef ansvarar du för verksamheterna gator/vägar, hamnar, lekplatser, förråd, park och andra grönytor. Du leder en organisation med ca 15 medarbetare och har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i ledningsgruppen för Samhällsbyggnad och rapporterar direkt till Samhällsbyggnadschef. För att möta framtidens demografiska utveckling krävs att kommunens verksamheter arbetar med ständ...
2021-06-10 2021-08-01
Mörbylånga kommun, Social omsorg Bli en av våra nya stjärnmärkta undersköterskor!
Dessa två tjänster är till två demensavdelningar på Rönningegården. Där bor 7 respektive 13 stycken omsorgstagare och man arbetar alltid med minst en kollega under dag- och kvällspass. Det är därför viktigt att kunna arbeta tillsammans och lägga upp arbetet ihop. Att göra dagarna meningsfulla för våra boende och ge de dem trygghet är en förutsättning och det är viktigt att du är intresserad och vill bidra till detta. Vår aktiva profilgrupp planerar in när lite större händelser ska ske på Rönningegården, så som Pub-kvällar, Valborgsfirande, Mid...
2021-06-09 2021-09-26
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Social omsorg - Äldreomsorg
Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot verksamheter inom särskilt boende eller hemtjänst. Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Vi hjälper till med alla vardagsuppgifter som exempelvis personlig hygien som dusch och intimhygien, gå promenad, ge mediciner vid rätt tidpunkt, hushållssysslor som städ, tvätt och matlagning. En av våra viktiga arbetsuppgifter är att dela medicin till våra brukare, för att få göra det behöver du först göra en webbut...
2021-06-08 2021-08-31
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Bemanningsenheten OFV
Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot alla verksamheter inom OFV (omsorg om personer med funktionsvariation). Det innebär att du kommer arbeta med Personlig assistans, på gruppbostad samt daglig verksamhet. Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att stötta och hjälpa till med inköp, städ, tvätt, matlagning, intimhygien och förflyttning. Arbetstiderna varierar mellan dag-, kväll, natt- och helgtjänstgöring. Ensamarbete kan förekomma. Ibl...
2021-06-08 2021-08-31
Mörbylånga kommun, Kultur och fritid Ung kommunutvecklare
Mörbylånga kommun vill ta tillvara på våra ungas engagemang och innovationskraft genom att arbeta med olika utvecklingsfrågor. Vi vill öka kunskapen om ungas livssituation samt öka ungas delaktighet och inflytande i samhället. Därför söker vi dig som vill arbeta som ung kommunutvecklare hos oss. Uppdragen och arbetsuppgifterna kommer att ha kommunens utveckling i fokus utifrån ett ungdomsperspektiv. Uppdragen kommer att vara varierande och kan till exempel...
2021-05-21 2021-08-08
Mörbylånga kommun, Kultur och fritid Unga resurser
Mörbylånga kommun vill ta tillvara våra ungas engagemang och innovationskraft genom att arbeta med olika utvecklingsfrågor. Vi vill öka kunskapen om ungas livssituation samt öka ungas delaktighet och inflytande i samhället. Därför söker vi er som vill arbeta som unga resurser hos oss. Uppdragen och arbetsuppgifterna kommer att ha kommunens utveckling i fokus utifrån ett ungdomsperspektiv. Vi söker fyra unga resurser som kommer ha sin hemvist/handledare i olika verksamheter och arbeta fokuserat med olika frågor ur ett ungdomsperspektiv. Ibland...
2021-05-21 2021-08-08
Mörbylånga kommun, Utbildning Skolpsykolog
I rollen som skolpsykolog bidrar du med psykologisk kunskap i elevhälsoteamen samt i förskolans och skolans vardagsarbete med att skapa goda lärandemiljöer. Det kan innebära handledning av personal samt utredning och kartläggning på individ- och gruppnivå. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är ytterst viktigt för att skapa en miljö som på bästa sätt främjar barn och elevers hälsa och lärande. Som skolpsykolog arbetar du både på organisationsnivå, grupp och individnivå. Skolpsykologen ingår som en del i elevhälsan som omfattar medicins...
2021-03-24 2021-08-31
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Social omsorg - Äldreomsorg
Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot verksamheter inom särskilt boende eller hemtjänst. Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Vi hjälper till med alla vardagsuppgifter som exempelvis personlig hygien som dusch och intimhygien, gå promenad, ge mediciner vid rätt tidpunkt, hushållssysslor som städ, tvätt och matlagning. En av våra viktiga arbetsuppgifter är att dela medicin till våra brukare, för att få göra det behöver du först göra en webbut...
2021-03-04 2021-08-08