Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Internt stöd Budget- och finanscontroller
Mörbylånga kommun erbjuder ett utmanande och intressant arbete med att i huvudsak utgöra kvalificerat stöd till kommunledningen inom budget- och finansfrågor. I tjänsten ingår också att stödja kommunstyrelsens verksamhetschefer och administratörer med budget, prognos och ekonomiska analyser. Kommunstyrelsens verksamheter innefattar verksamheterna kommunledning och politik, internt stöd och hållbar utveckling. Ditt uppdrag omfattar främst: - ansvara för och leda det kommunövergripande budgetarbetet. Mörbylånga kommun använder sig av SKR:s prisl...
2024-05-17 2024-06-10
Mörbylånga kommun, Internt stöd Arbetshandledare lokalvård
Arbetslivscentrum arbetar med målet att nå egen försörjning för kommunens målgrupper mellan 16-64 år. Deltagare inom verksamheten ges stöd genom coachning, arbetsträning, praktik, kompetenshöjande utbildning, seminarier, matchning mot arbete. Enheten erbjuder stöd för individer som behöver finna en väg tillbaka till arbetslivet. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och andra offentliga parter. Vi söker dig som gillar att jobba i team! Med gedigen kunskap och erfarenhet av lokalvård blir du en del av arbetslivscentr...
2024-05-16 2024-06-09
Mörbylånga kommun, Bildning Kurator till Mörbylånga kommun
Som kurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar med elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt deltar aktivt tillsammans med EHT och skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Med din kompetens bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd beaktas och erbjuds. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande och utveckling. Som kurator hos oss är du en naturlig de...
2024-05-15 2024-06-16
Mörbylånga kommun, Bildning Lärare åk 4-6 till Färjestadens skola
Färjestadens skola är en F-6 skola som från och med läsåret 24/25, geografiskt sett, kommer att befinna sig på en och samma adress. Inför läsårsstarten planerar vi för att stärka upp vårt mellanstadie med ytterligare en lärare. Du kommer vara en del av ett arbetslag och ha ett mentorsansvar för en grupp elever. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning enskilt och tillsammans med dina kollegor. Vi ställer således höga krav på dina förmågor till samarbete, att vara en del av en helhet. Men ocks...
2024-05-15 2024-05-29
Mörbylånga kommun, Bildning Grundskollärare F-3 till Färjestadens skola
Sedan läsårsstarten 22/23 arbetar vi på lågstadiet på Färjestadens skola i ett nytt organisationsperspektiv. Vi arbetar då fullt ut i ett F - 3 perspektiv där de fyra arbetslagen ansvarar för varsin årskurs. För att kunna möta upp elevernas behov genom hela skoldagen består arbetslagen av lärare med olika typer av kompetens och med olika ansvarsområden. Dels grundskollärare, dels lärare i fritidshem, samt speciallärare. Du kommer vara en del av ett arbetslag bestående av tio pedagoger och ha ett mentorsansvar för en grupp elever. I dina arbets...
2024-05-07 2024-05-29
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska Äppelvägen
Vi är ett bra gäng som jobbar på Äppelvägen, där vi brinner för att skapa en så bra omsorg som möjligt. På Äppelvägen finns 2 omvårdnadsavdelningar och 5 demensavdelningar. Vi arbetar tillsammans i hela huset och skapar trivsel för både omsorgstagare och personal genom trevliga aktiviteter och en hjälpsamhetskultur. Vi samarbetar över hela Äppelvägen och mot andra enheter inom äldreomsorgen i kommunen så arbete på andra enheter förekommer, vilka kallas för resurspass. Förutom att man stöttar upp på andra arbetsplatser så bidrar även resurspass...
2024-05-07 2024-05-31
Mörbylånga kommun, Bildning Förskollärare förskolan Bärnstenen
Som vikarierande förskollärare ansvarar du för att leda, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen tillsammans med övriga i arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Tillsammans med övriga i arbetslaget och andra kollegor på förskolan arbetar du för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för barnen. Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra.
2024-05-03 2024-05-20
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska Villa Viktoria
Arbetet som undersköterska på Villa Viktoria består av att ge vård och omsorg till personer med en demenssjukdom utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du bidrar till upplevelsen av trygghet och meningsfullhet i vardagen genom ett lyhört och professionellt bemötande. På Villa Viktoria arbetar vi med svenskt Demens centrums utbildningsmodell Stjärnmärkt som stöd i det vardagliga arbetet. Villa Viktoria är ett stjärnmärkt boende. Läs gärna mer på demenscentrum.se I rollen som undersköterska planerar du och dina kollegor arbetsdagen utifrå...
2024-04-23 2024-06-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Vi söker dig som är undersköterska till omvårdnadsavdelning
Som undersköterska i Mörbylånga kommun arbetar du utifrån vårt övergripande mål om att vi ska ha en av Sveriges bästa personcentrerade äldreomsorg. Kom med på resan och hjälp oss att också skapa mål för dig som medarbetare. Vi tillämpar utvecklande ledarskap och är måna om att stötta och skapa förutsättningar för våra medarbetare att utföra ett bra arbete och känna att man utvecklas i sin roll som undersköterska och medarbetare. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetsplatsombud/skyddsombud är ett av våra prioriterade utvecklingsområden. Dett...
2024-04-18 2024-05-21
Mörbylånga kommun, Social omsorg Vi söker dig som undersköterska till vår Korttid/växelavdelning!
Som undersköterska i Mörbylånga kommun arbetar du utifrån vårt övergripande mål om att vi ska ha en av Sveriges bästa personcentrerade äldreomsorg. Vi tillämpar utvecklande ledarskap och är måna om att stötta och skapa förutsättningar för våra medarbetare att utföra ett bra arbete där man utvecklas som undersköterska och som medarbetare. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetsplatsombud/skyddsombud är ett av våra prioriterade utvecklingsområden. Detta för att skapa en känsla av delaktighet och kunna tillämpa den tillitsbaserade styrmodellen....
2024-04-17 2024-05-26
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb sjuksköterska/distriktssköterska
Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete inom hemsjukvården. Som sjuksköterska inom hemsjukvården arbetar du med såväl planerade som akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i ordinärt boende och i de kommunala boendena. Målgruppen som du arbetar med är bred och insatserna varierar då patienternas vårdbehov skiljer sig åt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av medicinska bedömningar samt utförande av sjukvårdsinsatser som provtagning, sårbehandling, palliativ vård med mera. Du ansvar även för läkemedelshantering, medicinskte...
2024-01-12 2024-06-02
Mörbylånga kommun, Social omsorg Semestervikarier till social omsorg, gruppbostad, personlig assistans-LSS
Som personal inom verksamheten OF ansvarar du för att personer inom funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt. I ditt arbete är du ett pedagogiskt stöd i vardagen. Dina arbetsuppgifter är varierande, stöttar och deltar i matlagning, inköp, städ, tvätt, personlig omvårdnad och social gemenskap. Du kan få arbeta dag, kväll och natt. Dygnspass och längre pass som inkluderar journatt finns på vissa gruppbostäder och personliga ärenden.
2024-01-01 2024-06-16
Mörbylånga kommun, Social omsorg Semestervikarier till social omsorg, äldreboende och hemtjänst, i Mörbylånga kommun
Som personal i hemtjänsten hjälper och stödjer du omsorgstagare i deras hem med att utföra beviljade insatser. Stöd och hjälp kan utföras, dag, kväll och natt. Besöken kan variera från någon gång per vecka till flera gånger per dag. Du förflyttar dig mellan omsorgstagarna genom att gå, cykla eller köra bil. Som personal i på äldreboende hjälper och stödjer du omsorgstagare utifrån deras behov och möjligheter. Personalen ansvarar för stöd och hjälp dag, kväll och natt. Boenden kan ha olika inriktningar, exempelvis demensvård eller somatisk vård...
2024-01-01 2024-06-16