Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Utbildning Lärare till fritidshem på Gårdby skola
Som lärare på fritidshemmet i Gårdby skola innebär det att du har undervisning för de yngre eleverna i åk fkl-1 samt undervisning i åk 3 under skoltid. Uppdraget vilar på formativt förhållningssätt, inkludering samt kollegialt lärande. Lärare i fritidshem och lärare i skola samarbetar och vi ser yrkesgruppernas olika perspektiv på våra elever som en stor tillgång i det arbetet. Du kommer att ingå i arbetslaget för fritidshemmet och tillsammans med kollegorna har du ansvar för att planera, följa upp och analysera verksamheten för att eleverna ...
2021-10-14 2021-10-31
Mörbylånga kommun, Internt stöd Controller
Tjänsten innefattar arbetsuppgifter såsom budget, prognoser, uppföljningar, bokslut, redovisning, statistik och analyser. Du kommer främst att arbeta för äldreomsorgen i Mörbylånga kommun men också andra arbetsuppgifter som finns på ekonomiavdelningen kan bli aktuella. Du förmedlar och informerar om ekonomiska underlag på ett tydligt och förenklat sätt samt arbetar med ständiga förbättringar i våra ekonomiska processer. Du ingår i ett team och samverkan sker dagligen med kollegor på enheten och i förvaltningen, då främst med socialchefen och ...
2021-10-12 2021-11-07
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska natt Äppelvägen
Arbetet som undersköterska på natten vid Äppelvägen består av att ge god livskvalité och personcentrerad omsorg till alla personer på särskilt boende omvårdnad och demens. Vi vill att våra boende skall känna trygghet och få ro till natten med en god sömn. Det varierar i vilken omfattning de önskar hjälp/ tillsyn på natten eller ingen alls. Vi arbetar även med HSL -uppgifter på delegation. Vi söker dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är viktigt att du har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du måste vara flexi...
2021-10-08 2021-10-24
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Öland
Vi finns sedan två år tillbaka på Öland och kommer i slutet av året eller i början av nästa år att flytta till en ny lokal i Färjestaden. Vi jobbar främst med kor, hästar och får ute i fält, men i nya lokalen kommer vi att ha en liten hästmottagning samt en mindre smådjursmottagning. Vi arbetar med akutsjukvård, förebyggande vård, smittskyddsarbete och officiella uppdrag. Våra kunder finns på Öland och i Kalmar. Vi behöver dig som gillar att diska, tvätta, städa och organisera. Du kommer utöver detta bland annat att hjälpa till med journaler,...
2021-10-06 2021-10-20
Mörbylånga kommun, Samhällsbyggnad Bygglovhandläggare
Plan- och byggenheten har till uppgift att handlägga ärenden inom sektorn byggnation och fysisk planering. Vår kommun växer i invånarantal och vi står inför ytterligare stora utvecklingsprojekt inom planering och byggande. För närvarande pågår flera större stadsbyggnadsprojekt genom förtätning i våra tätorter bland annat i anslutning till hamnarna i Färjestaden och Mörbylånga. Större delen av vår kommun är utpekad som världsarv av UNESCO och omfattas av ett flertal riksintressen. Vi som arbetar med planering och byggnation inom kommunen har där...
2021-10-05 2021-10-19
Mörbylånga kommun, Logistik Kock/kokerska i pooltjänst
Som kock/kokerska kommer du att arbeta i alla kök inom kostverksamheten, där man i en del kök tillagar all mat på plats och i andra kök tillagar man bara vissa komponenter. Du kommer att placeras ut i det kök, där hjälp behövs för dagen. I tjänsten ingår att beställa varor från olika leverantörer, tillagning av mat och specialkoster tillsammans med andra i köket. Diskning och städning av tillhörande köksutrymmen. Tjänsten är i grunden 75%, men oftast finns möjligheten att jobba upp vissa dagar till heltid. I tjänsten ingår reseersättning fö...
2021-09-29 2021-11-15
Mörbylånga Kommun Biståndshandläggare äldreomsorg
Tjänsten som biståndshandläggare inom äldreomsorg innefattar handläggning och myndighetsutövning av ärenden enligt SoL. Arbetet bedrivs utifrån IBIC, och ett rehabiliterande förhållningssätt med individen i fokus där den enskildes delaktighet och samverkan med andra aktörer prioriteras högt. Handläggningsarbetet följer flödet från det att ett ärende aktualiseras till dess att det avslutas. Styrande i arbetet är gällande lagstiftning och förordningar inom området. Arbetet bedrivs i huvudsak i verksamhetssystemet Procapita och Lifecare. I arbete...
2021-09-27 2021-10-18
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska till Mörbylånga hemtjänst
Hemtjänsten i Mörbylånga kommun tillhandahåller hemtjänstinsatser utifrån individens behov. Detta är vårt grunduppdrag som ditt arbete utgår från. Brukaren i ordinärt boende skall känna trygghet och att kunna bibehålla sin livskvalité. Hemtjänsten är till för alla där det finns ett biståndsbedömt behov enligt SOL och / eller HSL. Hemtjänsten utför personlig omvårdnad och insatser av servicekaraktär. Du jobbar även med kontaktmannaskap vilket innebär att du som medarbetare har ett utökat ansvar kring dina specifika brukare. Tillsammans med bruk...
2021-09-22 2021-10-21
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Bemanningsenheten OFV
Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot alla verksamheter inom OFV (omsorg om personer med funktionsvariation). Det innebär att du kommer arbeta med Personlig assistans, på gruppbostad samt daglig verksamhet. Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att stötta och hjälpa till med inköp, städ, tvätt, matlagning, intimhygien och förflyttning. Arbetstiderna varierar mellan dag-, kväll, natt- och helgtjänstgöring. Ensamarbete kan förekomma. Ibl...
2021-09-01 2021-10-31
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Social omsorg - Äldreomsorg
Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot verksamheter inom särskilt boende eller hemtjänst. Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Vi hjälper till med alla vardagsuppgifter som exempelvis personlig hygien som dusch och intimhygien, gå promenad, ge mediciner vid rätt tidpunkt, hushållssysslor som städ, tvätt och matlagning. En av våra viktiga arbetsuppgifter är att dela medicin till våra brukare, för att få göra det behöver du först göra en webbut...
2021-09-01 2021-10-31