Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Social omsorg Omsorgsassistent på Boendestödet
Som omsorgsassistent arbetar du med att ge ett individuellt anpassat stöd som utgår från den enskildes behov och ska leda till en förbättrad livssituation. Stödet kan ges som instruktioner, vägledning, motivering och aktivering. Personalens arbetssätt genomsyras av att stärka den enskildes förmåga samt vara aktivt stödjande. Boendestödet är inte enbart begränsat till hemmet, utan omfattar även annat som kan bidra till förmågan att klara vardagslivet, som t.ex. kontakter med myndigheter, ledsagning till läkarbesök, inköp, planering av vardagsrut...
2022-06-23 2022-07-24
Mörbylånga kommun, Social omsorg Socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgens enhet för ekonomiskt bistånd
Huvuduppgiften är att hjälpa enskilda ut i egen försörjning. Det innebär att utreda försörjningshinder, planera, utforma och följa upp insatser tillsammans med den enskilde på ett sådant sätt att den enskilde så snart som möjligt kan klara sin egen försörjning. I väntan på att den enskilde blir självförsörjande ska rätten till ekonomiskt bistånd prövas. Genom att vara nyfiken, kreativ och initiativrik ska du i rollen som socialsekreterare arbeta för ökad växtkraft och livskvalitet för målgruppen personer som inte kan försörja sig själv eller si...
2022-06-23 2022-07-17
Mörbylånga kommun, Utbildning Barnskötare/pool till förskolan Bärnstenen
Vi söker i denna annons barnskötare till pooltjänst på Bärnstenens förskola i Mörbylånga kommun. Som barnskötare är du delaktig i att utveckla och utforma den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga på förskolan för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för barnen. Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas, där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra. Denna tidsbegränsade anställning innebär att man arbetar på Bärnstenen men ä...
2022-06-23 2022-08-10
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor - Unika villkor på Södra Öland – 85 % är vårt nya 100!
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje vårdtagares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Att arbeta i hemtjänsten innebär ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du är spindeln i nätet och gör tillsammans med dina kollegor stor skillnad för dem vi finns till för. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med dina kollegor för att ge bästa omsorgen till våra vårdtagare. Att göra dagarna m...
2022-06-22 2022-08-14
Mörbylånga kommun, Kultur och fritid Fritidsledare med särskilt uppdrag
Nu söker vi en fritidsledare med särskilt uppdrag till våra fritidsgårdar. Vårt mål för våra fritidsgårdar är att skapa en meningsfull fritid för barn och unga i vår kommun. Vår målgrupp är åk 5 till och med åk 2 på gymnasiet. Dagtid arbetar vi i nära samarbete med våra två kommunala högstadieskolor belägna i Mörbylånga och Färjestaden. Kvällstid bedrivs verksamhet i Färjestaden, Mörbylånga, Södra Möckleby och via vår mobila enhet. Du kommer att arbeta i team med övriga fritidsledare över hela Mörbylånga kommun. Parallellt med ditt arbete d...
2022-06-22 2022-07-31
Mörbylånga kommun, Utbildning Lärare åk 4-6
Arbetet innebär undervisning och mentorskap för elever i åk 4-6. Uppdraget vilar på formativt förhållningssätt, inkludering samt kollegialt lärande. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk 4-6 och tillsammans med kollegorna har du ansvar för att planera, följa upp och analysera verksamheten för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Vi söker dig som vill vara en viktig person för dina elever och som kan skapa goda förutsättningar för varje elev att inhämta och utveckla de kunskaper och värden som anges i skolans styrdokument. På Gårdby sko...
2022-06-20 2022-07-10
Mörbylånga kommun, Utbildning Musiklärare till Färjestadens högstadium
Vår musiklärare kommer arbeta i skolledning under läsåret 22/23 och därför söker vi vikarierande musiklärare till Färjestadens högstadium. Du får en unik chans att arbeta i helt nya, ämnesanpassade och fullt utrustade lokaler. Undervisningen bedrivs i grupper om 10-16 elever vilket ger mycket goda möjligheter att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Som musiklärare ansvarar du för att planera och genomföra olika traditioner såsom skolavslutningar och Luciafirande. Vi erbjuder dig en utvecklan...
2022-06-15 2022-07-03
Mörbylånga kommun, Social omsorg Behandlingsassistent till Stödboendet
Arbetsuppgifterna består av socialt förändrings- och motivationsarbete med pedagogisk inriktning mot barn, unga och vuxna inom socialtjänstens ansvarsområde med huvudsaklig bemanning av kommunens stödboende för barn och unga i åldern 16-21 år, vuxna inskrivna i insats Boendetrappan samt socialt fältarbete. Genom att vara nyfikna, kreativa och initiativrika arbetar vi för ökad växtkraft och livskvalitet för våra målgrupper. Vi har ett särskilt ansvar för att bidra till god och nära vård, stöd och omsorg samt gynnsamma uppväxtvillkor för barn och...
2022-06-14 2022-07-03
Mörbylånga kommun, Kultur och fritid Arbetsledare Kulturskolan
Kulturskolan finns till för barn och unga och vårt mål är att ständigt arbeta för att förstå barn och ungas förutsättningar, behov och önskemål och anpassa verksamheten därefter. Som arbetsledare för kulturskolan har du ansvar för och arbetar med det dagliga verksamhetsnära arbetet och planeringen av det, tillsammans med övriga medarbetare, på kulturskolan. I din roll har du ett nära ledarskap och stöttar/handleder kollegor och medarbetare i verksamhetsfrågor. I uppdraget ingår att stötta, rapportera till och samverka med verksamhetschef. Du ...
2022-06-01 2022-06-24
Mörbylånga kommun, Samhällsbyggnad Projektledare
Vi erbjuder ett intressant arbete som projektledare där du driver samhällsutvecklingsprojekt i vår kommun. Du kommer ansvara för projekt inom verksamheten Gator och service och har ett nära samarbete med bland annat kommunens mark- och exploateringsavdelning. Ihop med Gatu- och servicechef ansvarar du för verksamhetens investeringsbudget och uppföljning av denna. Vidare arbetar du med långsiktiga investeringsplaner för att möta kommande behov i vår verksamhet. Stora delar av arbetet utförs i samarbete med förvaltningens övriga berörda tjänstep...
2022-05-25 2022-07-03