Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Social omsorg Personlig assistent/vårdbiträde, 2 tjänster
Genom ditt arbete säkerställer du att personer med funktionsvariation ges möjlighet att leva och bo självständigt. Ditt uppdrag innebär att vara behjälplig med planering, utförande och uppföljning av; • Personlig hygien • På- och avklädning • Måltider • Kommunikation • Handla och uträtta ärenden • Sköta hushållsarbetet • Sköta hälsa och besöka vårdinrättningar • Utföra träning • Behov under dygnsvilan Du kommer att arbeta i assistansärende och gruppbostad (bostad med särskild service för vuxna), vilket gör att du ges möjlighet att dela med dig...
2022-09-19 2022-10-02
Mörbylånga kommun, Social omsorg Omsorgsassistent till socialpsykiatrins dagverksamhet Aktivitetshuset
På Aktivitetshuset har man flera olika klientaktiviteter! Bland annat så hämtar och levererar man kommunens interna post, man odlar och sköter om sin trädgård, man transporterar olika saker som man har fått beställning på, det finns möjlighet att pyssla och ibland att baka. Andra arbetsuppgifter är bland annat att föra dokumentation och att upprätta genomförandeplaner samt att ha kontakt med andra externa aktörer såsom biståndshandläggare, goda män, förvaltare, m.fl.
2022-09-14 2022-10-02
Mörbylånga kommun, Social omsorg Omsorgsassistent till den dagliga verksamheten Hörnan i Mörbylånga
På den dagliga verksamheten Hörnan arbetar man med olika brukaraktiviteter. Bland annat handlar det om betonggjutning, enklare snickeri, målning och flera andra pysselaktiviteter. När tillfälle ges kan man även ta en promenad eller göra någon annan typ av utflykt tillsammans med en eller flera brukare. Om någon brukare behöver hjälp vid toalettbesök så ingår även denna arbetsuppgift liksom att hjälpa till vid måltider om behov finns. I tjänsten ingår det även att föra dokumentation samt att upprätta genomförandeplaner. Man har även kontakt med ...
2022-09-13 2022-10-02
Mörbylånga kommun, Social omsorg Omsorgsassistent till Hedvigsborgs gruppbostad
Vi erbjuder ett arbete som omsorgsassistent på Hedvigsborgs gruppbostad. Arbetet innebär att du ger stöd och hjälp till personer med särskilda behov för att ge dem en god och meningsfull vardag. Arbetet planeras utifrån den enskildes behov och förmåga enligt genomförandeplan. Du tar tillvara på det friska hos varje individ och arbetar för att främja delaktighet och självbestämmande. Arbetet innebär samarbete mellan dig och dina kollegor där du är en viktig del av den goda arbetsmiljön och stämningen på jobbet. Ständig utveckling och förbättring...
2022-09-12 2022-09-29
Mörbylånga kommun, Utbildning Lärare i spanska till Färjestadens högstadium
Färjestadens högstadium växer och vi söker ännu en ämneslärare med behörighet i spanska, i kombination med annat ämne. Vi söker en driven och strukturerad lärare som vill arbeta med undervisning, utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Som ämneslärare ingår planering, undervisning, betygsättning och utvärdering i dina arbetsuppgifter. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. För ämneslärare på Färjestadens högstadium ä...
2022-09-12 2022-10-02
Mörbylånga kommun, Utbildning Lärare åk 4-6 Mörbylånga kommun, placering Gårdby skola
Arbetet innebär undervisning i svenska, SO, NO, matematik och engelska. Under vårterminen 2023 i åk 4 och 5. Uppdraget vilar på formativt förhållningssätt, inkludering samt kollegialt lärande. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk 4-6 och tillsammans med kollegorna har du ansvar för att planera, följa upp och analysera verksamheten för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Vi söker dig som vill vara en viktig person för dina elever och som kan skapa goda förutsättningar för varje elev att inhämta och utveckla de kunskaper och värden som ...
2022-09-12 2022-10-02
Mörbylånga kommun, Utbildning Barnskötare
Tillsammans med förskollärare och barnskötare planera, genomföra och reflektera kring förskolans utbildning och undervisning.
2022-09-08 2022-09-25
Mörbylånga kommun, Social omsorg Distriktssköterska/sjuksköterska
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete inom hemsjukvården. Som sjuksköterska inom hemsjukvården har du patientansvar där du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska- och omvårdnadsinsatser för patienter i ordinärt boende. I tjänsten ingår att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar tvärprofessionellt i team med hemtjänst, rehab, kollegor, biståndshandläggare och primärvården.
2022-09-06 2022-09-25
Mörbylånga kommun, Utbildning Förskollärare
Tillsammans med förskollärare och barnskötare planera, genomföra och reflektera kring förskolans utbildning och undervisning.
2022-09-05 2022-09-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor till hemtjänsten i Mörbylånga
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje vårdtagares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Att arbeta i hemtjänsten är ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du är spindeln i nätet och gör tillsammans med dina kollegor stor skillnad för dem vi finns till för. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med dina kollegor för att ge bästa omsorgen till våra vårdtagare. Att göra dagarna mening...
2022-08-30 2022-10-02
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Bemanningsenheten
Arbete i hemtjänst Som personal i hemtjänsten hjälper och stödjer du omsorgstagare i deras hem med att utföra beviljade insatser. Stöd och hjälp kan utföras, dag, kväll och natt. Besöken kan variera från någon gång per vecka till flera gånger per dag. Du förflyttar dig mellan omsorgstagarna genom att gå, cykla eller köra bil. Arbete på särskilt boende: Som personal i på särskilt boende hjälper och stödjer du omsorgstagare utifrån deras behov och möjligheter. Personalen ansvarar för stöd och hjälp dag, kväll och natt. Boenden kan ha olika inrik...
2022-08-22 2022-11-30