Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Social omsorg Social omsorg söker en enhetschef till Rönningegården!
Som enhetschef har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö. Tillsammans med medarbetarna har du lust och förmåga att leda verksamheten framåt. Inom vård och omsorg arbetar vi aktivt med ständiga förbättringar. Under kommande år kommer mycket hända inom området för digitalisering, vi ska implementera en ny styrmodell, vi utbildar våra medarbetare i IBIC, vi utvecklar Mörbylångamodellen i hemtjänsten och kommer snart att rulla ut detta även inom säbo och vi är dessutom mitt i ett arbete med att finsli...
2023-06-02 2023-08-06
Mörbylånga Kommun HR-partner
Med den medarbetare vi nu rekryterar blir vi ett team som består av tre HR-Partners, en Rehabsamordnare, fyra kollegor som arbetar med lön samt HR-och lönechef. Tillsammans arbetar vi med att ge ett professionellt stöd och vi är stolta över det arbete vi gör med syfte att skapa goda förutsättningar för våra kärnverksamheter att nå sina mål - och därmed - att skapa växtkraft och livskvalitet för de som bor, verkar och besöker vår fina kommun. I vårt team värderar vi samarbete och lärande högt och vi använder gruppen för att inhämta inspiration...
2023-06-02 2023-06-18
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska till hemtjänstens nattpatrull
Som undersköterska på Nattpatrullen gör du vardagen enklare och får livet att fungera för den enskilde främst nattetid i deras hem. Arbetsuppgifterna är varierande och består av omvårdnads-, service och hemsjukvårdsinsatser utifrån varje brukares individuella behov. Det är ett omväxlande och stimulerande arbete som innebär att du hjälper den enskilde med exempelvis förflyttning, hygien, stöd i medicinska uppgifter och liknande uppgifter som tryggar den enskildes behov och trygghet nattetid. Vi vill att våra äldre ska ha ett meningsfullt liv där...
2023-05-31 2023-06-14
Mörbylånga kommun, Logistik Samordnare till fordonsenheten
Vi söker nu en person med fordonsintresse som kan samordna fordonsenhetens operativa arbete med fordon och transportuppdrag. Tjänsten innebär en nyckelroll både i att stödja sina medarbetare i dagliga uppdragen och att stödja ledningen i den strategiska planeringen. Samordnaren kommer även till stor del arbeta operativt för att lösa exempelvis viktiga service- och skadeärenden som uppkommer på våra fordon. Andra större praktiska uppdrag som förekommer är transporter av varor mellan kommunens olika enheter, omläggning av däck, städning och vis...
2023-05-25 2023-06-12
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska Äppelvägen vikariat
Vi är ett bra gäng som jobbar på Äppelvägen, där vi brinner för att skapa en så bra omsorg som möjligt. På Äppelvägen finns 3 omvårdnadsavdelningar och 4 demensavdelningar. Vi arbetar tillsammans i hela huset och skapar trivsel för både omsorgstagare och personal genom trevliga aktiviteter och en hjälpsamhetskultur. En stor del av arbetet består av att engagera, uppmuntra och motivera till en välfungerande vardag med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vi ska ge den enskilde förutsättningar att uppnå de mål som tas fram ...
2023-05-25 2023-06-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Arbetsterapeut till Södra Öland!
Som arbetsterapeut arbetar du med hela personen och dennes fysiska och kognitiva förmågor och insatser för att stärka personens självständighet och öka aktiviteten och delaktigheten i vardagen. Tillsammans med fysioterapeutkollega har du det övergripande rehabiliteringsansvar för patienter i ett geografiskt område. Där ingår både ordinärt och särskilt boende. Du ansvarar för bedömningar av patienters aktivitets- och funktionsförmåga förmåga, träningsinsatser i hemmet, förskrivning och utprovning av hjälpmedel, miljöbedömning och utfärdande av...
2023-05-22 2023-06-07
Mörbylånga kommun, Kultur och fritid Handledare för naturvårdslag
Som handledare arbetar du med att motivera både individuellt och i grupp och du bidrar till att stimulera deltagarna till att hitta sina drivkrafter för att nå sina mål. Du arbetar i nära samverkan med våra samverkansparter, främst länsstyrelsen och andra delar av kommunen, och övriga professioner inom arbetslivscentrum. Du lotsar deltagare i de dagliga uppdragen, introducerar, följer upp och för dialog med deltagare och samverkanspart. Exempel på arbetsuppgifter: • Planera naturvårdslagets arbete. • Ansvara för kontakter med uppdragsgivare. •...
2023-05-22 2023-06-09
Mörbylånga kommun, Utbildning Elevassistent Gårdby skola
I arbetet som elevassistent har du ansvar för att vara ett särskilt stöd för elev under dennes skoldag; skoltid samt fritidshemstid. Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt ge trygghet och struktur under hela skoldagen. Kommunikation med vårdnadshavare samt dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. Vi söker dig som vill vara en viktig person för elev i behov av särskilt stöd och stimulans och som kan skapa goda förutsättningar för elev att inhämta och utveckla de kunskaper och värden som anges i skol...
2023-05-22 2023-06-09
Mörbylånga kommun, Samhällsbyggnad Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vi erbjuder nu en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör med placering vid miljöverksamheten i Mörbylånga kommun. Vi söker någon som huvudsakligen ska arbeta med tillsyn och handläggning av ärenden inom miljöbalkens områden med inriktning mot främst miljöskydd. Arbetsuppgifter som kan ingå i tjänsten är bland annat tillsyn över miljöfarliga verksamheter så som verkstäder och industrier, arbete med förorenade områden och vattenförvaltning. Även andra arbetsuppgifter inom miljöverksamhetens arbetsfält kan komma att bli aktuella. Arbetsuppgif...
2023-05-16 2023-06-04
Mörbylånga kommun, Social omsorg Semestervikarier till social omsorg i Mörbylånga kommun
Arbete i hemtjänst: Som personal i hemtjänsten hjälper och stödjer du omsorgstagare i deras hem med att utföra beviljade insatser. Stöd och hjälp kan utföras, dag, kväll och natt. Besöken kan variera från någon gång per vecka till flera gånger per dag. Du förflyttar dig mellan omsorgstagarna genom att gå, cykla eller köra bil. Arbete på särskilt boende: Som personal i på särskilt boende hjälper och stödjer du omsorgstagare utifrån deras behov och möjligheter. Personalen ansvarar för stöd och hjälp dag, kväll och natt. Boenden kan ha olika inri...
2023-01-09 2023-06-18