Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Leg Sjuksköterska - tillsvidare anställning
Hälso- och sjukvårdsenheten består av distriktsjuksköterskor/allmänsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt rehab-assistenter. Tillsammans ansvarar vi för den hälso- och sjukvård som bedrivs på särskilda boenden, ordinärt boende samt gruppboende inom LSS och socialpsykiatri. Distriktsjuksköterskan/sjuksköterskan i kommunen utför även hembesök på uppdrag av regionen. Vi har ett nära och gott samarbete med såväl omvårdnadspersonal som enhetschefer. Vi har två hälsocentraler i Mönsterås kommun som vi har tätt samarb...
2023-01-27 2023-02-26
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för kommunens äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården. Du ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp och du har det direkta ledningsansvaret för enhetschefer som arbetar inom ditt område. Din närmaste chef är förvaltningschefen. Socialförvaltningen står inför utmaningar framåt som kräver samarbete och verksamhetsutveckling. Vi tror på ett ledarskap som möjliggör verksamhetsutveckling både inom det egna ansvarsområdet men också i samverkan med de andra förvaltningarna inom kommune...
2023-01-23 2023-02-26
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Handledare i sysselsättningsverksamhet
Vi erbjuder ett arbete som ger tillfredsställelsen att utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för andra människor. Vi inbjuder till en arbetsgrupp som är stolta över sitt arbete, ett arbete som gör skillnad. Jobbet är fysiskt , måndag till fredag dagtid. Vi söker Dig som kan komplettera vårt team med din förmåga att planera, organisera, initiera och följa upp kontakter med våra samarbetspartners. Vårt redskap i att hjälpa människor till självförsörjning och till en meningsfull sysselsättning är vår sociala kompetens och kunnande jämte...
2023-01-20 2023-02-05
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen Sommarvikarier till vår Kostavdelning
Vi söker dig som är driven, flexibel och som gillar att laga mat till alla matgäster oavsett om det är inom förskolan, fritids eller omsorgen. Din uppgift är att tillaga och servera portioner enligt fastställda matsedlar. Du måste ha kunskaper om special-/allergikoster, vegetariska koster, och dietkoster. Du kommer ha kundkontakt, göra beställningar, ev. packa till matdistribution samt diska och städa. Vi söker personal till arbetsplatser där man arbetar ensam men även till kök där du arbetar i grupp.
2023-01-19 2023-03-31
Mönsterås kommun, Mönsteråsgymnasiet Skolbibliotekarie placering Mönsteråsgymnasiet
Är du en driven bibliotekarie som vill utveckla vårt skolbibliotek? Du kommer att ha huvudansvaret för skolbiblioteket och tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla verksamheten. Det är ett utåtriktat arbete där du strävar efter en läsfrämjande miljö för eleverna. För att lyckas i din roll behöver du vara lösnings- och utvecklingsinriktad och du bör inte vara främmande att undervisa i klasser/grupper på egen hand. Det läsfrämjande arbetet samt undervisning i källkritik och informationssökning är viktiga delar av arbetet. Du ska ...
2023-01-17 2023-02-08
Mönsterås kommun, Äldreomsorg Undersköterska Åshaga
Välkommen med din ansökan till Åshaga. Vi är ett större boende i centrala Mönsterås som har fokus på varje enskilds behov. Vi jobbar för att våra boendes dagar ska vara så meningsfulla och trevliga som möjligt. På vår träffpunkt ordnas både aktiviteter för våra boende och för allmänheten. Vi jobbar nu aktivt med att rekrytera fler medarbetare för att stärka upp vår bemanning, för att skapa en bättre arbetsmiljö och med ett större fokus på brukarens behov. Arbetet består av att verkställa omsorgs och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen (S...
2023-01-13 2023-02-12
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Tim-/Sommarvikarier boendehandledare till stödboende
Nu söker vi på Familj-och individomsorgen ett antal sommarvikarier för vår stödboendeverksamhet i Mönsterås kommun. Trivs du finns det goda möjligheter att vara kvar som timvikarie och jobba när behov uppstår. Hos oss på stödboendeverksamheten får du möta människor som har olika behov av stöd och omsorg. Det handlar om att stötta ungdomar och vuxna med sociala svårigheter, psykiatriska diagnoser eller missbruk. Vi söker dig som vill lära känna, förstå och vara en del av en annan persons liv. Som handledare inom stödboendeverksamheten har du et...
2023-01-12 2023-02-12
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen Pool kock
Vi söker dig som är driven, flexibel och som gillar att laga mat till alla matgäster oavsett om det är inom förskolan, skolan eller omsorgen. Du kommer att ha ett av kommunens kök som din hemvist och utgå därifrån till andra kök i Mönsterås kommuns samtliga orter. Din uppgift är att tillaga och servera portioner enligt fastställda matsedlar. Dina kunskaper om special-/allergikoster, vegetariska koster, och dietkoster måste vara mycket goda. Du kommer även ha kundkontakt, göra beställningar, ev. packa till matdistribution samt diska och städa....
2023-01-10 2023-01-30
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen SOCIALSEKRETERARE – BARN- OCH UNGDOMSENHETEN
Arbetet inom Individ- och Familjeomsorgen är viktigt och varierande. Som socialsekreterare på Barn- och ungdomsenheten kommer du att göra förhandsbedömningar och utredningar samt bevilja- och följa upp insatser till barn och deras familjer. Du handlägger enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du ansvarar, utifrån delegation, för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade rutiner följs. Vi arbetar enligt BBIC och dokumenterar i Lifecare. Målet är att bedriva...
2023-01-03 2023-01-31
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen SOCIALSEKRETERARE – Vuxenenheten Ekonomiskt bistånd
I tjänsten som socialsekreterare ingår både administrativt och socialt arbete. Den administrativa delen består av utredningsarbete där man kartlägger och bedömer den enskildes situation och behov av hjälp och stöd samt fattar beslut om insatser utifrån gällande lagstiftning och delegationsordning. I utredningsarbetet lägger vi stor vikt på bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Det sociala arbetet handlar främst om att motivera och stimulera den enskildes möjligheter till självförsörjning samt vid behov vara behjälplig i konta...
2022-12-21 2023-01-31
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Sommarjobba inom Omsorgen i Mönsterås!
Alla verksamheterna som ligger under Socialförvaltningen utgår från kommuninvånarnas behov. Vi hjälper dem med det som dem behöver hjälp med. Det kan handla om vårdinsatser såsom läkemedel och omläggningar samt sociala insatser som att sitta och prata en stund, ut och gå eller liknande. Vissa behöver hjälp på grund av fysiska bekymmer och andra på grund av psykiska. Vi söker nu Dig som vill vara med och ansvara och hjälpa de kommuninvånare som är i behov av våra insatser. Du som sommarjobbar hos oss kommer ersätta ordinarie personal under denne...
2022-12-15 2023-03-31