Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Mönsteråsgymnasiet Skolbibliotekarie placering Mönsteråsgymnasiet
Är du en driven bibliotekarie som vill utveckla vårt skolbibliotek? Du kommer att ha huvudansvaret för skolbiblioteket och tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla verksamheten. Det är ett utåtriktat arbete där du strävar efter en läsfrämjande miljö för eleverna. För att lyckas i din roll behöver du vara lösnings- och utvecklingsinriktad och du bör inte vara främmande att undervisa i klasser/grupper på egen hand. Det läsfrämjande arbetet samt undervisning i källkritik och informationssökning är viktiga delar av arbetet. Utgångsp...
2023-06-08 2023-06-25
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Undersköterska sökes till dagligverksamhet enligt LSS i Mönsterås
Vill du vara en del i vår positiva arbetsgrupp och tillsammans med oss skapa en verksamhet av hög kvalité? Vår verksamhet innefattar att handleda våra deltagare inom olika verksamheter så som: pack arbete, kafé, fysisk aktivitet, gårdssysslor, skapande, serviceuppgifter åt kommunal verksamhet samt handleda deltagare som gör praktik på äldreboendet Solhem. Delar av verksamheten bedrivs ute i naturen samt bland djur. Arbetet innebär att kunna leda och fördela arbetsuppgifter på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Arbetet kan innebära placering i a...
2023-06-08 2023-06-22
Mönsterås kommun, Förskolan Solhem Förskollärare till Förskolan Solhem
Vill du bli en av oss och bidra till barns utveckling och lärande med dina med kunskaper och kompetenser? Då ska du söka tjänsten som förskollärare till förskolan Solhem. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för att planera, genomföra och utveckla verksamheten och barnen både i grupp och individuellt. För oss är det också viktigt att du är en närvarande pedagog som är engagerad och har ett positivt förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnadshavare. Andra förmågor du som person behöver ha är flexibilitet, vara ansvarstagande och ha...
2023-06-07 2023-06-18
Mönsterås kommun, Förskolan Loket Förskollärare Förskolan Loket i Ålem
Vill du vara med och bidra till barns utveckling och lärande? Som förskollärare på Loket arbetar du i en stimulerande miljö med barnet i fokus. Tillsammans med kollegor driver ni den pedagogiska utvecklingen framåt genom vårt systematiska kvalitetsarbete som bl.a. innebär dokumentation och analys i vår läroplattform Unikum. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera och utveckla det pedagogiska arbetet med utgångspunkt i styrdokumenten. Du ser vikten av att alla i arbetslaget är delaktiga och att ni arbet...
2023-06-02 2023-06-14
Mönsterås kommun, Förskolan Loket Förskollärare Förskolan Loket i Ålem
Vill du vara med och bidra till barns utveckling och lärande? Som förskollärare på Loket arbetar du i en stimulerande miljö med barnet i fokus. Tillsammans med kollegor driver ni den pedagogiska utvecklingen framåt genom vårt systematiska kvalitetsarbete som bl.a. innebär dokumentation och analys i vår läroplattform Unikum. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera och utveckla det pedagogiska arbetet med utgångspunkt i styrdokumenten. Du ser vikten av att alla i arbetslaget är delaktiga och att ni arbet...
2023-06-02 2023-06-14
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen Sopbilschaufför
Vi söker en person vars huvudsakliga uppgift kommer att vara att köra sopbil och tömma avfallskärl med både baklastare, sidlastare och i framtida system troligen 4 facksbil. Du kommer även att jobba med drift och underhåll på återvinningscentralen. I arbetet kan det förekomma lastning, materialhantering och städning med hjullastare-traktorgrävare. Har du sådan kompetens är det en fördel men inget krav.
2023-06-02 2023-07-23
Mönsterås kommun, Mönsteråsgymnasiet Yrkeslärare till el- och energiprogrammet
Vi söker en EE-lärare som ska ansvara för undervisningen på el- och energiprogrammet inriktning elteknik, för elever i åk 3. Utöver undervisning arbetar du med att dokumentera, följa upp och utvärdera elevernas kunskapsutveckling samt deltar i skolans utvecklingsarbete. Du har elevernas lärande i fokus och arbetar för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Du är trygg i din roll som pedagog och ledare och trivs i skolans ombytliga miljöer. Du planerar och strukturerar ditt arbete och tar ansvar för det elevadministrativa...
2023-06-02 2023-06-11
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsingenjör till Mönsterås kommun
• Upprättar, handlägger och bereder olika typer av överlåtelse-, genomförande- och upplåtelseavtal • Säkrande av markåtkomst och rättigheter för kommunala behov • Kommunens fastighetsjuridiska kontaktperson • Handläggning av kommunens skogsvårdsverksamhet • Framtagande av fastighetsutredningar • Företräder kommunen i samfälligheter kommunen har andel i
2023-05-31 2023-06-21
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen Mark- och trafikhandläggare
• Ajourhållande över arrendatorer och tomträttsinnehavare • Debitering av avdelningens intäkter, ex arrenden, mät- arbeten, grävtillstånd och planavtal • Handläggning av SAM-stöd och kommunal skyddsjakt • Samordningsansvar för kommunens fastighetsdeklarationer • Ansvar för markupplåtelser, torgplatser och båtplatser • Beslut om lokala trafikföreskrifter och beställning av trafikskyltar • Ansvar för kommunens parkeringsövervakning • Ekonomiadministration och andra arbetsuppgifter av administrativ karaktär fö...
2023-05-31 2023-06-21
Mönsterås kommun, Krungårdsskolan Är du Krungårdsskolans nya lärare i anpassad grundskola 1-10?
Undervisa och utveckla elever inom anpassad grundskola. Arbeta med elever mot kunskapskrav och utveckla deras förmågor så långt som möjligt.
2023-05-30 2023-06-25
Mönsterås kommun, Krungårdsskolan Lärare åk 4-6 Krungårdsskolan
Undervisning i främst ma, no och tk, men andra ämnen kan tillkomma. Tjänstgöringen kommer främst vara i åk 4-6. Mentorskap ingår i tjänsten. Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare, speciallärare och elevassistent.
2023-05-29 2023-06-18
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Engagerad vårdare sökes till kombinationstjänst Gruppbostad/Servicebostad inom LSS
Vi söker nu en vårdare till en gruppbostad inom LSS. Tjänsten är tillsvidare med en omfattning om 100%. Vid flera bra ansökningar kan även ytterligare kandidater få chans till vikariat eller tjänst i långtidspool. Som vårdare arbetar du med att stötta våra boende i deras dagliga livsföring och ge rätt stöd till ett självständigt liv. Brukarens vilja och behov styr dina dagliga arbetsuppgifter. Det kan innebära exempelvis att vara ett stöd vid kommunikation, fritidsaktiviteter, hushållssysslor samt personlig omvårdnad. I dina arbetsuppgifter ing...
2023-05-25 2023-06-11
Mönsterås kommun, Ljungnässkolan Lärare med inriktning mot fritidshem - vikariat
På Ljungnässkolan arbetar vi i Team och du kommer att arbeta med olika lärarkategorier. Tillsammans med dina kollegor på Sydan kommer du att ansvara för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet för eleverna på fritidshemmet och i skolan. Samarbetet mellan skola och fritids är viktigt för oss. Vårt uppdrag är att tillsammans se till elevernas behov och arbeta utifrån dom. Som lärare i fritidshem arbetar du med barn i olika åldrar, från 6-åringar som möter skolans värld för första gången till 12-åringar som är på...
2023-05-22 2023-06-09
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Enhetschef inom äldreomsorg
Vi söker två positiva, ansvarstagande och engagerade personer som vill vara med och bygga en hållbar äldreomsorg för framtiden. • Du är trygg i dig själv och du har ett tydligt och nära ledarskap som kännetecknas av samarbete, samordning och utveckling. • Du visar och skapar tillit och förtroende vilket är av avgörande betydelse för styrning och ledning i våra verksamheter. • Du ansvarar för uppföljning och analys utifrån helhetsperspektivet medarbetare, verksamhet och ekonomi. • Du deltar aktivt i utvecklingsprocesser och uppdrag och vi ser g...
2023-05-15 2023-06-11
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen Arbetsledare/kock
Uppgiften som gruppledare/kock är att i enlighet med Kost & Städtjänsts mål leda och organisera arbetet i Torshagas kök. Du har budget- och uppföljningsansvar samt ansvar för inköp i den egna verksamheten. Ansvara för produktion och servering enligt centralt fastställda matsedlar, specialkoster, vegetariska koster, packning av matdistribution, kundkontakt, beställningar, fakturahantering, lönerapportering, disk- och städning. Du har även personalansvar med viss vikarieanskaffning för totalt 4 medarbetare. Övriga arbetsuppgifter är också att a...
2023-05-10 2023-06-12
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Familjehemssekreterare
Som familjehemssekreterare kommer du att: • Rekrytera och utreda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. • Vägleda och stötta familjehem. • Skriva avtal om ekonomiska ersättningar till uppdragstagare. • Följa upp familjehemsplaceringar tillsammans med barnets/den unges socialsekreterare. • Ordna utbildningsdagar och informationsträffar till familjehem.
2023-05-05 2023-06-14
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Engagerade undersköterskor till enskilt ärende
Vi söker nu ett 10-tal undersköterskor eller erfarna vårdbiträden till en enskild person. Din arbetsplats kommer att vara i en korttidslägenhet på ett av kommunens särskilda boenden. Den enskilde som du arbetar gentemot är en yngre person som är i behov av omfattande omvårdnad dygnet runt. Du ska ha intresse för och känna dig bekväm med att hantera medicinsk utrustning i form av bland annat track, hemventilator, syrgas och PEG. Du som personal ansvarar även för den enskildes basala omvårdnad och näringsintag och är behjälplig med aktuell rehabi...
2023-05-02 2023-06-30
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen SOCIALSEKRETERARE – BARN- OCH UNGDOMSENHETEN
Arbetet inom Individ- och Familjeomsorgen är viktigt och varierande. Som socialsekreterare på Barn- och ungdomsenheten kommer du att göra förhandsbedömningar och utredningar samt bevilja- och följa upp insatser till barn och deras familjer. Du handlägger enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du ansvarar, utifrån delegation, för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade rutiner följs. Vi arbetar enligt BBIC och dokumenterar i Lifecare. Målet är att bedriva...
2023-05-02 2023-06-14
Mönsterås kommun, Barn och Utbildningsförvaltningen Timvikarier till förskola, skola och fritids
Ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Detta innebär att du måste kunna ta eget ansvar för att uföra de arbetsuppgifter som behövs inom de olika verksamheterna. Det innebär arbete både inomhus och utomhus, året runt.
2023-03-08 2023-06-22
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Sommarjobba inom Omsorgen i Mönsterås!
Alla verksamheterna som ligger under Socialförvaltningen utgår från kommuninvånarnas behov. Vi hjälper dem med det som dem behöver hjälp med. Det kan handla om vårdinsatser såsom läkemedel och omläggningar samt sociala insatser som att sitta och prata en stund, ut och gå eller liknande. Vissa behöver hjälp på grund av fysiska bekymmer och andra på grund av psykiska. Vi söker nu Dig som vill vara med och ansvara och hjälpa de kommuninvånare som är i behov av våra insatser. Du som sommarjobbar hos oss kommer ersätta ordinarie personal under denne...
2022-12-15 2023-06-25