Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Behov av ledsagare till fritidsaktiviteter och läkarbesök
Mönsterås kommun tillgodoser behovet av ledsagare till personer med funktionsvariationer. I uppdraget som ledsagare anställs du för att följa med till och från olika aktiviteter samt att vara delaktig under de fritidsaktiviteter som preciseras i uppdraget. I detta uppdrag som avses med ansökan ingår bland annat ledsagning till gym och simhall men även andra sociala fritidsaktiviteter så som att gå på stan, gå på bio, äta på restaurang eller fika. I uppdraget ingår även att ledsaga till sjukhusbesök. Det är viktigt att du som ledsagar är bere...
2021-07-14 2021-08-18
Mönsterås kommun, Ljungnässkolan Lärare F-3 Ljungnässkolan
Du kommer att arbeta i arbetslag tillsammans med andra lärare och fritidspedagoger i år 1 och 2. Du ingår i Västans Team (år 1 & 4) och Östans Team (år 2 och 5).
2021-07-09 2021-08-08
Mönsterås kommun, Förskolan Skutan Förskollärare till Förskolan Skutan i Timmernabben
Ansvara för planerad och spontan undervisning i barngrupp utifrån läroplanens mål och intentioner. Bidra till ett gott samarbete i arbetslaget och systematiskt följa upp och utvärdera ert pedagogiska arbete samt lärmiljön. I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild, vara lyhörd, se möjligheter och lösningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.
2021-07-08 2021-08-16
Mönsterås kommun, Ljungnässkolan Specialpedagog/speciallärare till Ljungnässkolan
Du kommer att tillhöra ett arbetslag med ytterligare två specialpedagoger/speciallärare. Du ingår i vårt Elevhälsoteam tillsammans med två specialpedagoger/speciallärare, skolsköterska, kurator och skolledning. Du arbetar med handledning på grupp- och individnivå, gör kartläggningar och analyser, tar fram underlag till lärare och arbetar direkt mot elever. I EHT-teamet arbetar vi främst förebyggande och främjande.
2021-07-06 2021-08-08
Mönsterås kommun, Förskolan Eken Arabisktalande Barnskötare
Vi söker en arabisktalande utbildad barnskötare eller med erfarenhet från förskola, för en projektanställning under hösten till förskolorna Eken och Solhem. Du bör ha goda kunskaper i det svenska språket. Uppdraget går ut på att kartlägga, stödja och stärka språkutveckling i svenska för barn i förskolan, särskilt för barn med annat modersmål än svenska. Du kan också komma att behöva vara behjälplig i tolksammanhang, att vara länken mellan vårdnadshavare och förskola. Du arbetar i ett nära samarbete med pedagoger och barn och vårdnadshavare, 2...
2021-07-01 2021-08-15
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Sjukgymnast/Fysioterapeut
Vi söker sjukgymnast/fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsenheten i Mönsterås kommun. HS -enheten består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehab-assistenter samt sjuksköterskor. Uppdraget innebär rehabiliterande insatser inom särskilt boende och ordinärt boende i Mönsterås kommun. Rehabenheten ansvarar även för ergonomiutbildning för socialförvaltningens personal. Vi har ett nära samarbete med till exempel biståndshandläggare, enhetschefer och omvårdnadspersonal. Du kommer att följa enskilda personer med behov av rehabiliterande och funkti...
2021-06-18 2021-07-31
Mönsterås kommun, Mölstadskolan Speciallärare inriktning svenska, Mölstadskolan
Du kommer att undervisa elever i behov av stöd på grupp- och individnivå. Du kartlägger elever inom läs- och skriv samt analyserar resultat. I ditt läraruppdrag hos oss arbetar du systematiskt med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Planeringen av undervisningen sker både tillsammans med dina kollegor och enskilt. Du kommer att ingå i skolans EHT.
2021-06-17 2021-08-08
Mönsterås kommun, Kommunledningskontoret Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän till Fliseryd
Som deltidsbrandman i Fliseryd är du brandman på deltid. Det innebär att du har ett annat jobb eller studerar men är beredd att rycka in till brandstationen i Fliseryd när din personsökare piper. När personsökaren ljuder tar du dig till brandstationen för att möta upp dina övriga gruppmedlemmar, byta om och åka på larmet. Exempel på larm är trafikolyckor, hjärtstopp och bränder. En beredskapsgrupp i Fliseryd består av en styrkeledare och två brandmän. Beredskap har du enligt schema (7 dygn/månad) förutom det tillkommer ca 50 övningstimmar (kvä...
2021-06-02 2021-07-31
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Timvikarie sjuksköterska Hälso-och sjukvårdsenheten
Som sjuksköterska i Mönsterås kommun har du ett varierat arbete och jobbar både självständigt och i team. Vi har hela Mönsterås kommun som arbetsfält, både i ordinärt och särskilt boende. Vi är indelade i tre geografiska områden men utgår från gemensamma lokaler. Du kommer att arbeta i det område där behovet finns för dagen. Vi har även ett specifikt HS- team inom LSS/FH. Du kommer att jobba med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som att bedöma och självständigt utföra medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser samt följa upp och dokumenter...
2021-05-18 2021-08-31
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
Vi söker arbetsterapeut till Hälso- och sjukvårdsenheten i Mönsterås kommun. HS -enheten består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehab-assistenter samt sjuksköterskor. Uppdraget innebär rehabiliterande insatser inom särskilt boende och ordinärt boende i Mönsterås kommun. Rehabenheten ansvarar även för ergonomiutbildning för socialförvaltningens personal. Vi jobbar i team Arbetsterapeut och Fysioterapeut/sjukgymnast där du, tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut, ansvarar för ett av fem områden. Vi är indelade utifrån antalet innevånar...
2021-04-15 2021-08-29