Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Mölstadskolan Lärare åk 1-6 med bred behörighet till Mölstadskolan, Mönsterås
Du kommer att undervisa elever i åk 3 och 4. Du ansvarar för att systematiskt planera, genomföra och följa upp undervisningen. Planeringen av undervisningen sker både tillsammans med dina kollegor och enskilt. Du kommer att ingå i ett arbetslag och i ett team där ni är flera lärare och fritidspedagoger som samarbetar.
2022-05-16 2022-06-05
Mönsterås kommun, Förskolan Blomman Förskollärare till förskolan Blomman, Blomstermåla
Vill du bli en av oss och bidra till barns utveckling och lärande med dina med kunskaper och kompetenser? Då ska du söka tjänsten som förskollärare på förskolan Blomman. Du kommer att tillsammans med dina kollegor ansvarar för att planera, genomföra och utveckla verksamheten och barnen både i grupp och individuellt. För oss är det viktigt att du är en närvarande pedagog som är engagerad och har ett positivt förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnadshavare. Andra förmågor du som person behöver ha är flexibilitet, vara ansvarstagande och...
2022-05-16 2022-05-30
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen SOCIALSEKRETERARE – BARN- OCH UNGDOMSENHETEN
Arbetet inom Individ- och Familjeomsorgen är viktigt och varierande. Som socialsekreterare på Barn- och ungdomsenheten kommer du att göra förhandsbedömningar och utredningar samt bevilja- och följa upp insatser till barn och deras familjer. Du handlägger enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du ansvarar, utifrån delegation, för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade rutiner följs. Vi arbetar enligt BBIC och dokumenterar i Lifecare. Målet är att bedriva...
2022-05-11 2022-05-25
Mönsterås kommun, Barn och Utbildningsförvaltningen Rektor till förskolan Blomman i Blomstermåla
Som rektor har du fullt verksamhetsansvar vilket innebär att du leder den pedagogiska utvecklingen av förskolorna på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument. Ansvarsområdet inkluderar även personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du kommer vara en del i förvaltningens ledningsgrupp där du förväntas ta ett helhetsansvar för Barn- och utbildningsverksamheten i kommunen under nämnden.
2022-05-06 2022-05-22
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Åshaga, Särskilt boende
Välkommen med din ansökan till Åshaga. Vi är ett större boende i centrala Mönsterås som har fokus på varje enskilds behov. Vi jobbar för att våra boendes dagar ska vara så meningsfulla och trevliga som möjligt. På vår träffpunkt ordnas både aktiviteter för våra boende och för allmänheten. Vi jobbar nu aktivt med att rekrytera fler medarbetare för att stärka upp vår bemanning, för att skapa en bättre arbetsmiljö och med ett större fokus på brukarens behov. Arbetet består av att verkställa omsorgs och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen (SO...
2022-05-06 2022-05-20
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till Socialförvaltningen
Vill du ha ett meningsfullt och viktigt arbete sommaren 2022? Vi söker nu efter årets sista semestervikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg. Vi stöttar äldre och funktionsnedsatta med det som var och en behöver hjälp med. Det kan handla om hjälp med hygien, städ, matlagning, socialt stöd, hjälp med ledsagning till aktiviteter och läkarbesök med mera. Arbetet kräver att du som medarbetare har en stor social förmåga och är duktig på att både prata och skriva på svenska. Vi vill också att du är en omhändertagande person och det är ett...
2022-05-06 2022-06-10
Mönsterås kommun, Miljö och Byggförvaltningen Vikariat Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som miljöinspektör arbetar du med tillsyn av verksamheter utifrån miljöbalken. Dina arbetsuppgifter som miljöinspektör innebär att handlägga inkommande ärenden, planera och genomföra tillsynsbesök samt utforma beslut, skrivelser och tjänsteutlåtanden. Arbetet innebär många kontakter med kommuninvånare och företagare, men också med politiker och andra tjänstemän i kommunen. Vi lägger vikt vid att ge information och vägledning till både verksamheter och enskilda. Vi arbetar nära tillsammans och hjälps åt i aktuella ärenden. Du kommer att få jobba...
2022-05-06 2022-05-27
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Avlösare i hemmet
LSS-verksamheten i Mönsterås kommun tillgodoser behovet av avlösare i hemmet, kontaktpersoner och ledsagare till personer med olika behov och funktionsvariationer. Ett uppdrag som avlösare innebär oftast att Du arbetar i hemmet hos en familj med barn/ ungdom som har stora funktionsnedsättningar för att hjälpa och avlasta föräldrarna.
2022-05-05 2022-05-19
Mönsterås kommun, Förskolan Solhem Förskollärare till förskolan Solhem/Eken
Vill du bli en av oss? Kan du bidra till barns utveckling och lärande med dina med kunskaper och kompetenser? Då ska du söka tjänsten som förskollärare på förskolan Solhem/Eken. Tjänsteplaceringen kommer att vara på förskolan Solhem från ht-22 och under 1 års tid för att sedan övergå till Förskolan Eken. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, utveckla verksamheten och barnen både i grupp och individuellt. På Solhem samverkar vi med äldreomsorg och LSS verksamhet i huset kring sång och musik, skapande och odling....
2022-05-03 2022-05-25
Mönsterås kommun, Barn och Utbildningsförvaltningen Specialpedagog eller speciallärare för övergripande projektuppdrag
Brinner du för utveckling av tidiga insatser och utformning av språkligt tillgängliga lärmiljöer? Barn- och utbildningsförvaltningen i Mönsterås kommun har fått beviljat ett projekt med medel från SPSM: Språklig sårbarhet och tidiga insatser i LSR-garantin. I det systematiska kvalitetsarbetet har det utifrån elevresultat samt analys av LSR-garantin i det specialpedagogiska nätverket framkommit att det finns ett behov av kompetensutveckling gällande den tidiga läs- och skrivutvecklingen samt stöd i implementeringen av LSR-garantin. Projektet k...
2022-05-03 2022-05-22
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till tvärprofessionellt team med inriktning LSS
I Mönsterås kommun finns det ett tvärprofessionellt team som har till uppdrag att erbjuda målgruppen inom LSS ett helhetsperspektiv. I det egna teamet ingår förutom du, ytterligare en sjuksköterska, två arbetsterapeuter och en fysioterapeut. Teamet arbetar nära varandra och är lokaliserade tillsammans med övriga distrikt-och sjuksköterskor samt rehabenheten centralt i Mönsterås. Vi ansvarar för den hälso- och sjukvård som bedrivs för kommunens organisation till de personer som får insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshi...
2022-04-20 2022-06-05
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till Socialförvaltningen
Vill du ha ett meningsfullt och viktigt arbete sommaren 2022? Vi söker nu efter årets semestervikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg. Vi stöttar äldre och funktionsnedsatta med det som var och en behöver hjälp med. Det kan handla om hjälp med hygien, städ, matlagning, socialt stöd, hjälp med ledsagning till aktiviteter och läkarbesök med mera. Arbetet kräver att du som medarbetare har en stor social förmåga och är duktig på att både prata och skriva på svenska. Vi vill också att du är en omhändertagande person och det är ett plus ...
2022-01-14 2022-06-10