Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Tillingeskolan Vikariat speciallärare till Tillingeskolan i Timmernabben.
Vår speciallärare går mot nya utmaningar och vi behöver en ersättare som vikarierar som speciallärare under vårterminen. Du kommer jobba i samtliga klasser med att ge stöd enskilt och i grupp. Du kommer vara en del av skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet. Att vara bollplank för personalen, samt behjälplig med att ta fram passande läromedel till elever med stödbehov är också en viktig del av uppdraget. Din roll kommer vara en röd tråd mellan elevhälsoteamet och arbetslagen ute i verksamheten. Utredningar för särskilt stöd, samt stöd vi...
2021-10-20 2021-11-05
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Personliga assistenter sökes
I ditt arbete som personlig assistent ingår att ge stöd i personlig omvårdnad och vardagliga sysslor i hemmet samt att följa med brukaren på aktiviteter. Som personlig assistent har du en möjlighet att lära känna en person och tillsammans göra varje dag meningsfull och unik. Samspelet med brukaren är centralt i ditt arbete och kommunikation är ditt främsta arbetsredskap. I ditt jobb kan du ha kontakt med anhöriga, landstinget och andra aktörer. Vi är noga med att på olika sätt kvalitetssäkra de insatser vi ger och dokumentation är därför ...
2021-10-19 2021-11-02
Mönsterås kommun, Parkskolan Biträdande rektor/specialpedagog, Parkskolan
Uppdraget innebär ett pedagogiskt ledarskap som bygger på att kommunicera, samtala och skapa förutsättningar för bra dialog och möten med medarbetare, kollegor och elever. Ditt huvudsakliga uppdrag är att utveckla verksamheten med fokus på att våra elever ska nå goda resultat. Tjänsten (som specialpedagog) omfattar att arbeta övergripande och ha ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten samt att handleda pedagoger och elevassistenter. Som biträdande rektor har du, på delegation av rektor, även operativt ledningsansvar. Detta inne...
2021-10-15 2021-11-03
Mönsterås kommun, Mönsteråsgymnasiet Skolkurator till Mönsteråsgymnasiet och Tillingeskolan
• Som skolkurator kommer du att utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskild elev. Du medverkar i att upprätta, implementera och revidera anpassningar och åtgärdsprogram samt samordna insatser av social karaktär kring eleverna. • Ge handledning och konsultation till personal. • Stödsamtal och psykosocialt arbete med enskild elev och i grupp/klass. • Kris och konflikthantering. • Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänsten samt samverkan med socialsekreterare eller behandlare. • Förmedla kontakt till landst...
2021-10-15 2021-11-08
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Sjukgymnast/Fysioterapeut
Vi söker sjukgymnast/fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsenheten i Mönsterås kommun. HS -enheten består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, rehab-assistenter samt sjuksköterskor. Uppdraget innebär rehabiliterande insatser inom särskilt boende och ordinärt boende i Mönsterås kommun. Rehabenheten ansvarar även för ergonomiutbildning för socialförvaltningens personal. Vi jobbar i team Fysioterapeut/sjukgymnast och Arbetsterapeut där du, tillsammans med arbetsterapeut, ansvarar för ett av fem områden. Vi är indelade utifrån a...
2021-10-07 2021-11-05
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
Vi söker arbetsterapeut till Hälso- och sjukvårdsenheten i Mönsterås kommun. HS -enheten består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehab-assistenter samt sjuksköterskor. Uppdraget innebär rehabiliterande insatser inom särskilt boende och ordinärt boende i Mönsterås kommun. Rehabenheten ansvarar även för ergonomiutbildning för socialförvaltningens personal. Vi jobbar i team Arbetsterapeut och Fysioterapeut/sjukgymnast där du, tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut, ansvarar för ett av fem områden. Vi är indelade utifrån antalet innevånar...
2021-10-07 2021-11-05
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Leg Sjuksköterska - tillsvidare anställning
Nu söker vi sjuksköterska i ordinärt/särskilt boende eller specifikt ansvar för särskilt boende. HS-enheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt rehab-assistenter. Vi ansvarar för den hälso- och sjukvård som bedrivs på särskilda boenden, ordinärt boende samt gruppboende inom LSS och socialpsykiatri. Distriktssköterskan/Sjuksköterskan i kommunen utför också hembesök på uppdrag av regionen. Vi har ett nära och gott samarbete med hemtjänstgrupper samt läkare och sjuksköterskor på kommunens två hälsocen...
2021-09-06 2021-11-30
Mönsterås kommun, Kommunledningskontoret Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän till Mönsterås, Ålem och Fliseryd
Att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap innebär att har du beredskap sju dygn per fyra veckorsperiod fördelat på alla dagar. Under din beredskap hanterar du tillsammans med kollegorna olyckshändelser av olika art, alltifrån trafikolyckor, bostadsbränder, bränder i skog och mark till sjukvårdslarm. För att snabbt nå dessa händelser vid larm krävs det att du kan hålla inställelsetiden till brandstationerna på fem minuter. Detta innebär att du bor och/eller din arbetsplats ligger till så att du klarar detta. För att nå en god insatsför...
2021-08-12 2021-10-31