Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Barn och Utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen söker en IKT-pedagog
Barn- och utbildningsförvaltningen i Mönsterås kommun har länge legat i framkant när det gäller IT-verktyg i grundskola och gymnasium. Vi jobbar nu aktivt med att ta nästa steg för att utveckla kompetens och möjligheter till användning av verktygen, för att öka måluppfyllelsen för våra elever. Skolans digitalisering är mångfacetterad. Det handlar både om IT-verktyg och pedagogiska processer. Som IKT-pedagog har du många olika kontaktytor, både lokalt och regionalt. Du driver det interna IKT-nätverket tillsammans med IKT-inspiratörer på skolor...
2022-09-19 2022-10-05
Mönsterås kommun, Parkskolan Speciallärare inriktning matematik Parkskolans högstadium, Mönsterås Kommun
Uppdraget innebär att ingå i skolans elevhälsa och arbeta med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. Tjänsten omfattar både undervisning med enskilda elever eller mindre grupp, specialpedagogiskt stöd till undervisande lärare och arbete med utredningar av elevers behov. Vid skolan finns redan speciallärare med inriktning mot språk-, läs- & skrivutveckling samt specialpedagog.
2022-09-19 2022-10-03
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent sökes till Mönsterås kommun
Vi söker nu en engagerad och flexibel medarbetare till vår bemanningspool. Tjänsten som personlig assistent innefattar bl a att ge hjälp och stöd genom personlig omvårdnad, vardagliga sysslor i hemmet sam att följa med brukaren på aktiviteter. Brukarna har olika funktionsvariationer, både fysiska, psykiska och intellektuella. Insatserna utförs enligt Lagen om stöd och service, LSS. Samspelet med brukaren är centralt i arbetet och det krävs en hög social kompetens. Du behöver kunna arbeta strukturerat, metodiskt och lågaffektivt. Du ska ha fö...
2022-09-16 2022-09-29
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen Fastighetstekniker med el kompetens
Arbetet som fastighetstekniker innebär att du för att uppnå kommunens mål om energieffektiva och hälsosamma lokaler själv och i samarbete med fastighetsskötare och drifttekniker utför service på värme- och ventilationsanläggningar samt andra tekniska installationer i våra fastigheter. Till arbetet hör också att planera och utföra felsökning och reparationer samt driftåtgärder såsom funktionskontroll och förebyggande- samt felavhjälpande underhåll. Dagligen har du kontakt med såväl kollegor som lokalanvändare och boende.
2022-09-16 2022-10-16
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen Parkarbetare till Mönsterås kommun
Parkenheten förvaltar kommunens allmänna ytor. Verksamheten innefattar planering, drift och underhåll av kommunens parker, grönområden, lekplatser, badplatser och tätortsnära skog. För tjänsten ingår alla förekommande arbeten inom utemiljöskötsel t.ex. trädvård, olika typer av planteringsarbeten, gräsklippning, trimning, motorsågning, traktorkörning, grönyteskötsel, enklare underhåll av gator, rabattskötsel, skräpplockning, städning, reparation av parkutrustning, snöskottning m.m. Vi söker nu 3 nya parkarbetare. För en av tjänsterna vi söker...
2022-09-16 2022-10-09
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Engagerad vårdare sökes till Gruppbostad
Vi söker nu en vårdare till en gruppbostad inom LSS. Tjänsten är tillsvidare med en omfattning om 100%. Vid flera bra ansökningar kan även ytterligare kandidater få chans till vikariat eller tjänst i långtidspool. Som vårdare arbetar du med att stötta våra boende i deras dagliga livsföring och ge rätt stöd till ett självständigt liv. Brukarens vilja och behov styr dina dagliga arbetsuppgifter. Det kan innebära exempelvis att vara ett stöd vid kommunikation, fritidsaktiviteter, hushållssysslor samt personlig omvårdnad. I dina arbetsuppgifter ing...
2022-09-16 2022-09-30
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Timanställda sökes till Omsorgens verksamheter
Välkommen med din ansökan till oss inom Omsorgen om funktionsnedsatta. Som vårdare arbetar du med att stötta våra boende i deras dagliga livsföring och ge rätt stöd till ett självständigt liv. Brukarens vilja och behov styr dina dagliga arbetsuppgifter. Det kan innebära exempelvis att vara ett stöd vid kommunikation, fritidsaktiviteter, hushållssysslor samt personlig omvårdnad. I dina arbetsuppgifter ingår även att dokumentera, planera och utveckla arbetet utifrån brukarens genomförandeplan. Du arbetar för ett respektfullt och individuellt anpa...
2022-09-16 2022-09-30
Mönsterås kommun Tekniker/maskinist på Vattenpalatset i Mönsterås AB
Som tekniker/maskinist kommer du ansvara för vattenrening och underhåll av fastigheten. Även utredningar av diverse system och processer är vanligt förekommande uppgift. Som tekniker/maskinist har du ansvar för att vidareutveckla och driva fastighetens tekniska utveckling tillsammans med platschef. Tjänsten som sådan bygger på att tekniker/maskinist, från anställningsstart, är en del i arbetslaget och dess vanligt förekommande arbetsuppgifter. Arbete kvällar och helger förekommer.
2022-09-15 2022-10-09
Mönsterås kommun, Krungårdsskolan Elevassistent till särskola – anpassad grundskola, Krungårdsskolan
Stötta elever under skoldagen i klassrum, omklädningsrum, toalettbesök etc.
2022-09-12 2022-09-25
Mönsterås kommun, Krungårdsskolan Lärare årskurs 1-7, Krungårdsskolan
För lärare förekommande arbetsuppgifter som undervisning, tillsyn, konferens etc.
2022-09-12 2022-09-25
Mönsterås kommun, Tillingeskolan Lärare i fritidshem till Tillingeskolan i Timmernabben
Du kommer arbeta tillsammans med klasslärare och stötta i undervisningen under dagtid. Har du ämneskompetens vill vi givetvis nyttja denna och då kan undervisning förekomma. Vi är mycket stolta över vårt fritidshem där trivseln är hög som vår senaste trivselenkät visade. Du kommer ha en central funktion på fritidshemmet. Du kommer att få hålla i aktiviteter och har stora möjligheter att driva verksamhetens utveckling framåt. Fritids har egna fräscha lokaler bara ett stenkast ifrån skolan.
2022-09-07 2022-09-25
Mönsterås kommun, Förskolan Blomman Förskollärare på Blommans förskola, Blomstermåla
Vill du vara med och bidra till barns utveckling och lärande? Vi erbjuder dig varierande och utvecklande arbetsuppgifter där det finns stora möjligheter för dig att utvecklas i din profession. Som förskollärare på Blomman arbetar du i en stimulerande miljö med många kompetenta kollegor. Tillsammans driver ni den pedagogiska utvecklingen framåt genom att delta i vårt systematiska kvalitetsarbete som bl.a. innebär dokumentation och analys i vår lärplattform Unikum. Du arbetar med stöd i pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet och utifrån int...
2022-08-31 2022-09-30
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen SOCIALSEKRETERARE – BARN- OCH UNGDOMSENHETEN
Arbetet inom Individ- och Familjeomsorgen är viktigt och varierande. Som socialsekreterare på Barn- och ungdomsenheten kommer du att göra förhandsbedömningar och utredningar samt bevilja- och följa upp insatser till barn och deras familjer. Du handlägger enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du ansvarar, utifrån delegation, för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade rutiner följs. Vi arbetar enligt BBIC och dokumenterar i Lifecare. Målet är att bedriva...
2022-08-25 2022-10-02