Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
Uppdraget innebär rehabiliterande insatser inom särskilt boende och ordinärt boende i Mönsterås kommun. Rehabenheten ansvarar även för ergonomiutbildning för socialförvaltningens personal. Vi jobbar i team Arbetsterapeut och Fysioterapeut/sjukgymnast där du, tillsammans i en mindre grupp av arbetsterapeuter och fysioterapeuter, ansvarar för ett av två områden. Vi är indelade utifrån antalet innevånare 75 år och äldre i två områden, Säbo och Ordinärt boende. Vi har också ett specifikt team inom LSS. Vi har ett nära samarbete med till exempel...
2024-02-26 2024-03-21
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Sjukgymnast/Fysioterapeut
Uppdraget innebär rehabiliterande insatser inom särskilt boende och ordinärt boende i Mönsterås kommun. Rehabenheten ansvarar även för ergonomiutbildning för socialförvaltningens personal. Vi jobbar i team Fysioterapeut/sjukgymnast och Arbetsterapeut där du, tillsammans i en mindre grupp av arbetsterapeuter och fysioterapeuter, ansvarar för ett av två områden. Vi är indelade utifrån antalet innevånare 75 år och äldre i två områden, Säbo och Ordinärt boende. Vi har också ett specifikt team inom LSS. Vi har ett nära samarbete med till exempel...
2024-02-26 2024-03-21
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Solhems korttidsboende
Varmt välkommen med din ansökan till Solhems korttidsboende! Vi är ett boende som har fokus på aktivering. Vi jobbar för att de äldres dagar ska vara så meningsfulla som möjligt och ordnar aktiviteter både i grupp och enskilt för att ge de äldre som bor på boendet en så trevlig vardag som det bara går.
2024-02-14 2024-03-17
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen SOCIALSEKRETERARE – BARN- OCH UNGDOMSENHETEN, PLACERINGSTEAMET
Placeringsteamet består av tre socialsekreterare som arbetar som barn- och ungdomshandläggare (0-21 år) samt två familjehemssekreterare. Barn- och ungdomshandläggarna handlägger ärenden som gäller barn och unga som är placerade i familjehem, på HVB-hem och på SiS (Statens institutionsstyrelse) enligt SoL och LVU. Handläggarnas huvudsakliga fokus är det placerade barnet/ungdomen. Handläggaren ska nogsamt följa vården och arbetar i nära kontakt med barnet, dess vårdnadshavare, familjehemmet och andra professioner runt barnet/den unge. Du arbetar ...
2024-02-07 2024-03-03
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Sommarjobba inom Äldreomsorgen i Mönsterås! (Semestervik)
Arbetet innebär att stödja äldre personer att leva så självständigt som möjligt. Det handlar om att i vardagssituationer utföra allt från praktiska göromål till att skapa trygghet och meningsfullhet i tillvaron för den enskilde. Alla verksamheter som ligger under Socialförvaltningen utgår från kommuninvånarnas behov. Det kan vara insatser såsom personlig vård, hjälp med läkemedel samt sociala insatser. Arbetsplatserna består av Särskilt boende (Torshaga, Ekåsa, Solhem, Åshaga och Prästkullen) och Hemtjänst (Norra/södra Mönsterås, Fliseryd, Åle...
2023-12-15 2024-04-30
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Sommarjobba inom Omsorgen i Mönsterås! (Semestervik)
Arbetet innebär att stödja personer med olika funktionsnedsättningar eller missbruksproblematik att leva så självständigt som möjligt. Det handlar om att i vardagssituationer utföra allt från praktiska göromål till att skapa trygghet och meningsfullhet i tillvaron för den enskilde. Brukarna som vi söker sommarjobbare till är både barn och vuxna. Alla verksamheter som ligger under Socialförvaltningen i Mönsterås utgår från kommuninvånarnas behov. Det kan vara insatser såsom personlig vård, hjälp med läkemedel samt sociala insatser. Arbetsplats...
2023-12-15 2024-04-30
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till hemtjänsten i Mönsterås kommun
Som undersköterska inom Mönsterås kommun behöver du vara flexibel och ansvarstagande då dina arbetsdagar innebär allt från personlig omvårdnad, hantering av mediciner, promenader och tvätt av kläder till att sitta ner och prata en stund med den som behöver. Vi arbetar med kontaktmannaskap för en god kontinuitet, vi arbetar även med resurstid och stöttar kollegor i andra hemtjänstgrupper när de behöver vår hjälp. Vi lägger schema i TimeCare efter verksamhetens behov. Vi använder digitala verktyg för signering, planering och dokumentation mm. Du...
2023-11-30 2024-05-26