Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Vi söker en Digitaliseringsspecialist till Campus Mölndal
Du blir en viktig resurs för att konkret omsätta tankar och idéer om hur vi ska nå målet att erbjuda digitalisering i världsklass genom flex, hybrid- och distansundervisningen och bidra till elevers måluppfyllelse. Tillsammans med skolans rektorer och förstelärare arbetar du för att utveckla en kreativ och tillgänglig digital lärmiljö och bidrar till ett kollegium som stävar efter att ligga digitalt i framkant. Du är den person som kan överbrygga glappet mellan lärares digitala förmåga, kunskap om möjligheter inom området och de pedagogiska utm...
2023-11-29 2024-01-07
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kvarnbyskolan söker lärare i bild och textil slöjd
Vi söker en lärare som skall undervisa i bild och textil slöjd. Tjänsten är ett vikariat på 60 % under vårterminen 2024. Tjänsten innehåller undervisning samt mentorskap för årkurs 8.
2023-11-28 2023-12-19
Mölndals stad, HR-avdelningen Rekryterare till vikarieenheten med inriktning semestervikarierekrytering
I ditt uppdrag som rekryterare ansvarar du för den löpande rekryteringen av timvikarier och i detta uppdrag särskilt mot att rekrytera semestervikarier till vård och omsorg. Du hanterar hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till lönesättning och anställning. I arbetet ingår introduktion för timavlönade, analys och uppföljning inom området samt kontakter med verksamheten. Du arbetar i nära samarbete med andra rekryterare och bemanningsplanerare på vikarieenheten. Vi arbetar i rekryteringssystemet Visma Recruit, Ref.app, Time Care pool oc...
2023-11-27 2023-12-12
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till äldreomsorgen i Mölndals stad
Som verksamhetsutvecklare har du en central roll i äldreomsorgens utveckling och kvalitetsarbete. Tjänsten innebär arbete på en övergripande strategisk nivå, men även operativt nära cheferna och medarbetarna ute i verksamheterna. Fokus ligger på verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, där uppföljning och analys av resultat ingår i arbetet. Utöver detta kommer du leda och medverka i projekt- och utvecklingsarbeten samt arbeta mot mål, fokusera på resultat och se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Det är...
2023-11-27 2023-12-11
Mölndals stad, Avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning Ekonomer till Mölndals stad
Vi söker nu två ekonomer för att förstärka vår verksamhet. Till den ena tjänsten söker vi dig som vill arbeta som ekonom för samhällsbyggnadsförvaltningen, med inriktning mot fastighetsekonomi. I rollen blir du ett viktigt stöd för fastighetsavdelningen i ekonomifrågor som hänger samman med stadens lokalförsörjning. Du kommer att arbeta i team med den befintliga ekonomen och tillsammans stödja chefer vid ekonomisk rapportering och prognosarbete. I uppdraget ingår sedvanliga ekonomiuppgifter såsom internbudget, prognoser, bokslut samt att ansvar...
2023-11-24 2023-12-13
Mölndals stad, Skolförvaltningen Slöjdlärare
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med slöjd dess materialredskap och tekniker, och vill inspirera och handleda eleverna i deras slöjdarbete. Du kommer att arbeta i ett trevligt arbetslag. Vi förväntar oss att du har ett positivt synsätt, tycker om nya utmaningar, är initiativrik, tar ansvar, är kreativ och vill vara med och utveckla verksamheten. Vi bedriver kompetensutveckling inom digitalisering och arbetar för att utveckla slöjdämnet på enheten. Vi värnar om det kollegiala lärandet och arbetar i team kring eleverna. Du kommer att...
2023-11-24 2023-12-08
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Fysioterapeut inom Socialpsykiatri i Mölndal
Nu har du som är fysioterapeut chansen att jobba med personer med funktionsnedsättningar inom området LSS och Socialpsykiatri. Vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete där du får utveckla dina kunskaper som fysioterapeut. Du har ett nära samarbete med andra aktörer i kommunen, såsom sjuksköterskor, undersköterskor, stödpedagoger, socialsekreterare och enhetschefer. Du kommer arbeta i team med arbetsterapeut samt övrig personal runt patienten.. Du kommer både arbeta mot Funktionsstöd och ingå i ett mindre team men kommer också ingå i d...
2023-11-23 2023-12-14
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Nämndsekreterare/Registrator (Vikariat)
Vård- och omsorgsförvaltningen söker en nämndsekreterare/registrator. Rollen är placerad på kansliet som bl.a. ansvarar för förvaltningens dokument- och ärendehantering (registratur, administration av beslutsprocessen i nämnden samt förvaltningens arkiv) samt intern och extern kommunikation. Som nämndsekreterare/registrator delar du uppdraget med en kollega och tillsammans med förvaltningens arkivarie säkerställer ni helhetsansvar för dokument- och ärendehantering i förvaltningen. I rollen som nämndsekreterare/registrator ingår att självs...
2023-11-22 2023-12-13
Statens institutionsstyrelse Timvikarie SiS ungdomshem Fagared, Lindome
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspersonal på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som timvikarie på Fagared, enhet Lindome i Mölndals kommun, är ditt uppdrag att, med kort varsel, rycka in som vikarie utifrån verksamhetens behov. Du kan själv styra vilka dagar du kan vara tillgänglig för att arbeta genom att lägga in det i vårt bokningssystem. Vår verksamhet har b...
2023-11-22 2023-12-17
Mölndals stad, HR-avdelningen Säkerhetssamordnare till Fastighetsavdelningen
Vi söker nu dig som vill vara med och stärka upp stadens fastighetstekniska säkerhetsarbete. Du kommer strategiskt och övergripande att styra och samordna stadens säkerhetsarbete inom bland annat systematiskt brandskydd, fysiskt skydd, bevakning och larm. I uppdraget ingår att ta fram nödvändiga styrdokument och rutiner, delta i upphandlingar samt att genom rådgivning och utbildning ge stöd till övriga förvaltningar i deras arbete. Arbetsuppgifterna innebär mycket samverkan med stadens olika verksamheter och du kommer att delta i interna och ...
2023-11-22 2023-12-13
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Lindome
I arbetet ingår att ge stöd i alla förekommande sysslor i ett hem såsom planering, personlig hygien, klädvård, tvätt, städning, kosthållning, matlagning, inköp, ekonomi, medicin, social träning, kultur och fritid. Du förväntas samarbeta väl med brukarens nätverk som till exempel daglig verksamhet, förvaltare/god man och anhöriga. Observera att detta är en tjänst på 100 % där arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg och jour. Vi använder TimeCare planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Behovet anpassas kontinuerligt...
2023-11-21 2023-12-05
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare i matematik, svenska som andraspråk, svenska, engelska och/eller företagsekonomi till lärcent
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2023-11-17 2023-12-22
Mölndals stad Mölndals Stad söker dig som vill arbeta inom Måltid som timvikarie!
Till måltidsverksamhet söker vi timvikarier, både kockar och måltidsbiträden som vill arbeta i ett flexibelt uppdrag. På Måltidsservice får du möjligheten att vara med på resan mot Sveriges bästa offentliga måltidsverksamhet! Här lagar du måltider till världens viktigaste matgäster, nämligen barn, ungdomar och äldre. Du bidrar till att servera goda, hållbara och hälsosamma måltider varje dag. Din roll innebär att med kort varsel hoppa in och täcka upp vid ordinarie personals frånvaro. Genom bokningssystemet TimeCarePool har du möjlighet att sj...
2023-11-17 2023-12-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vi söker en förskollärare till förskoleklass.
Du kommer att arbeta i ett trevligt arbetslag. Vi förväntar oss att du har ett positivt synsätt, tycker om nya utmaningar, är initiativrik, tar ansvar, är kreativ och vill vara med och utveckla verksamheten. Vi bedriver kompetensutveckling inom digitalisering och arbetar med skolverkets kartläggningsmaterial - skriva, läsa och räkna grarantin. Vi värnar om det kollegiala lärandet och arbetar i team kring eleverna under hela skoldagen. På skånhällaskolan har vi ett nära samarbete mellan förskoleklasserna. Det är viktigt för oss att du har god fö...
2023-11-16 2023-11-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska som vill arbeta som timvikarie
Vi söker nu dig som är sjuksköterska och vill arbeta som timvikarie i vår hälso- och sjukvårdsorganisation. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag och erfarenheter att ta med dig vidare i din yrkeskarriär. I din roll som timvikarierande sjuksköterska har du ett flexibelt arbete där du själv har möjlighet att påverka hur mycket du är tillgänglig för arbete. Vi erbjuder dig en introduktion med individuell bredvidgång. Arbetstider varierar mellan både dag, kväll och/eller natt. I din roll som sjuksköterska arbetar du utifrån verksamhetens mål oc...
2023-11-16 2023-12-14
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Lärare med specialpedagogisk kompetens till Krokslättsgymnasiet
Du kommer huvudsakligen arbeta som lärare på Introduktionsprogrammet individuellt alternativ, inom gymnasieskolan på vår nystartade resursenhet Studio 50. Förutom undervisning innebär arbetet att projektleda och tillsammans med övriga lärare på individuellt alternativ utforma och bygga upp resursenheten Studio 50. Den nya resursenheten är tänkt att möta elever med stora stödbehov samt att undervisa elever med diagnoser inom NPF. Erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp eller arbete med elever i stora behov av anpassningar och stö...
2023-11-15 2023-12-10
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare i fritidshem Lackarebäcksskolan
Du ska ansvara för planering av utbildning i fritidshemmet tillsammans med kollegor. Du förväntas också delta i utvecklingsarbetet för fritidshemmen som helhet. Vidare ska du sedan göra utbildningen tillgänglig genom att möta olika behov. Du ska genomföra och utvärdera samt analysera utbildningen. Under skoldagen kan det förekomma viss undervisning i praktisk-estetiskt ämne, företrädesvis bild. Dock är detta en begränsad del av tjänsten.
2023-11-15 2023-12-01
Statens institutionsstyrelse Enhetschef SiS Fagared, avdelning Granliden
Arbetsbeskrivning Vi söker en enhetschef till en av våra avdelningar i Lindome. Som enhetschef har du helhetsansvar för verksamheten på avdelning, i vilket ingår att leda och fördela arbetet. Utifrån delegationsordningen ansvarar enhetschefen för budget, personal och arbetsmiljö samt för behandlingsarbetet. Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen på SiS ungdomshem Fagared, och är delaktig i Institutionens utvecklingsarbete och gemensamma planeringsarbete. Som enhetschef ingår Du i institutionens beredskapsgrupp kvällar och helger. Som n...
2023-11-15 2023-12-04
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Samordnare för Organiserade Fritidsaktiviteter sökes till enheten Ung Fritid
Som samordnare för organiserade fritidsaktiviteter arbetar du tillsammans med din kollega i tät samverkan med fritidsledarna. Du stöttar och hjälper ungdomarna att driva sina egna idéer och utveckla sin kreativitet. Du skapar och behåller goda relationer med både ungdomar och kollegor samt andra aktörer som är viktiga för ungdomar såsom skola, föreningar, det egna hemmet osv. Vi ingår i nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) där vi aktivt arbetar med ökat inflytande och delaktighet för ungdomar. I arbetet utvecklar och implementer...
2023-11-14 2023-11-30
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Projektledare/Verksamhetsledare för ny produktionsmiljö för dans i Forsåker
Under åren fram till att huset finns på plats ansvarar du för att projekteringen av Produktionsmiljö dans går enligt plan. I uppdraget ingår att föra dialog med fastighetsbolag inför byggnation, leda arbets- och referensgrupper inom danssektorn, samt hitta och söka övrig finansiering. I uppdraget ingår ett organisatoriskt och ekonomiskt ansvar. Du kommer inledningsvis att vara projektledare där du lägger grunden för verksamheten och det långsiktiga uppdrag som Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger Mölndal. När verksamheten inom ett par år ...
2023-11-13 2023-12-10
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Socionom till Säkerhetsteamet
Säkerhetsplanering är en insats som vänder sig till de familjer där oron för barnen är som högst, och om ingenting förändras behöver barnet placeras. Alternativt är barnet redan placerat och vi arbetar då med en säkerhetsplanering för att se om det är möjligt att skapa skydd som möjliggör att barnet kan flytta hem igen. Under säkerhetsplaneringen arbetar vi med barn, föräldrar och deras nätverk för att komma fram till en säkerhetsplan som beskriver vem som ska göra vad för att barnet alltid ska vara tryggt och säkert. Vi har extern handledning...
2023-11-13 2023-12-03
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Samordnare till Hälso- och sjukvården
Som samordnare hos oss har du ett roligt och meningsfullt arbete med stort ansvar. Ditt uppdrag är att avlasta både enhetschef och dennes enheter med administrativt stöd. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av bemannings- och schemaplanering samt ansvar för beställningar och medicinkontroller. Du hanterar praktiska uppgifter som att boka lokaler, förbereda möten och förmedla kontakter både internt och externt. Samverkan både inom och utanför organisationen är viktiga arbetsuppgifter. Du behöver kunna förvalta goda relationer samt skap...
2023-11-10 2023-12-01
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagog till korttidsverksamheten i Mölndal
Som stödpedagog är du en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet, bemötande samt möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kommer att etablera arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Du kommer ha ett nära samarbete med enhetschefer och du förväntas ta ett stort ansvar i utformningen av verksamheten med fokus på det pedagogiska arbetet. På uppdrag från enhetschefer arbetar du för att säkerställa enheternas kvalitetsarbete genom att forma samt implementera metoder, arb...
2023-11-08 2023-11-29
Mölndals stad Mölndals Stad söker dig som vill arbeta inom Lokalvård som timvikarie!
Du kommer att arbeta på olika platser i kommunen där du samarbetar med kollegor. Daglig städning av golv, väggar och inventarier med hjälp av städmetoden städklara moppar i stadens fastigheter (kontor, förskolor, skolor, gymnastikhallar m fl.). Du väljer själv vilka dagar och tider som du vill vara tillgänglig för arbete. Genom bokningsverktyget Time Care Pool bokas du på arbete via SMS. Som timanställd hos oss kan du arbeta olika långa pass per dag och olika mycket per vecka. Omfattningen beror på verksamhetens behov samt ordinarie personals ...
2023-11-02 2023-11-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till hemtjänsten i Mölndal
Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är det viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor. Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid brukaren i fokus och har ett gott bemötande och vårt arbetssätt präglas av ett salutogent synsätt. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att s...
2023-11-02 2023-11-30
1 2 >