Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i fritidshem, Krokslättsskolan
Du ansvarar för planering och genomförande av en stimulerande miljö för elever i lärande, med skapande verksamhet och digitala verktyg som återkommande inslag. Ni skapar tillsammans en miljö som är inspirerande, lärorik och lustfylld utifrån styrdokument och aktuell forskning. Under skoltid undervisar du/deltar i undervisning, du har även din planeringstid samt tid för möten under förmiddagen. Efter skoltid arbetar du i arbetslag på fritidsavdelningen och tillsammans skapar ni utifrån läroplanen, elevernas intresse och behov en meningsfull fr...
2022-05-17 2022-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare till förskoleklass, Krokslättsskolan
Du ansvarar för planering och genomförande av en stimulerande miljö för elever i lek och lärande, med skapande verksamhet och digitala verktyg som återkommande inslag. Ni skapar tillsammans en miljö som är inspirerande, lärorik och lustfylld utifrån styrdokument och aktuell forskning. Under skoltid arbetar du i förskoleklass och efter skoltid arbetar du i arbetslag på fritidsavdelningen samt har egen och/eller gemensam planeringstid tillsammans med kollegor. Du ser möjligheter till samverkan mellan personal och mellan elever. Du tycker att de...
2022-05-17 2022-05-31
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Kärrahöjds gruppbostad
Som stödassistent arbetar du i nära samarbete med stödpedagog, men du förväntas också vara självgående och kunna ta eget ansvar samt hålla i planering runt den/de brukare som du är kontaktperson för. I och med att boendet fortfarande är ett relativt nyöppnat boende ligger fokus fortfarande på att bygga en stabil grund och skapa en välfungerande verksamhet för våra brukare. Det ställer ställer stora krav på dig att kunna vara lyhörd, flexibel samt vara inställd på att det den första tiden kontinuerligt kommer att ske justeringar och anpassningar...
2022-05-16 2022-06-06
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare till Känguruns och Toltorps förskolor
Vi söker ansvarstagande, kreativa, engagerade och positiva förskollärare till Känguruns och Toltorps förskolor. Vill du bli en del av vårt team? Förskolan Kängurun har en utomhuspedagogisk inriktning med en bas av Reggio Emilias intentioner. Här välkomnar vi barnen till en utforskande pedagogik där vi lär tillsammans. Vi formar en verksamhet som gör det möjligt att barns vardag fylls med tillit till sin förmåga, med lek som grund för lärandet. Vi har en stor ateljé och ett intresse för kreativa lärprocesser. Vi arbetar aktivt med reflektion oc...
2022-05-16 2022-05-31
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Trygg hemgångsteamet
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i ett tvärprofessionellt team med möjlighet att göra skillnad för våra brukare och deras anhöriga. Som undersköterska hos oss blir du en del av en engagerad och positiv grupp som har roligt tillsammans, hjälps åt och stödjer varandra till utveckling. Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt brukaren. Vilket innebär att du motiverar och stimulerar utifrån varje individs förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att med ett rehabiliterande förhållningss...
2022-05-16 2022-06-06
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i tyska i kombination med annat ämne
Undervisning i tyska 6-9 vilket är ungefär hälften av tjänsten samt annat ämne. Du ingår i sjuans arbetslag och är mentor för en grupp elever i årskursen. Till hösten kommer vi att ha 6 klasser i årskurs sju och arbetslaget består av 12-13 lärare. Du ingår även i ämnesgruppen moderna språk som består av fyra lärare i spanska, två i franska och en i tyska.
2022-05-16 2022-06-03
Mölndals stad, Skolförvaltningen Hem- och konsumentkunskapslärare/grundlärare fritidshem
Som lärare på Lackarebäcksskolan arbetar du i nära samverkan med dina kollegor. Du planerar, bedriver, utvärderar och utvecklar verksamheten. Vi söker nu dig som vill ansvara för vår hem- och konsumentkunskapsundervisning. Tjänsten består av minst 50% undervisning i hem- och konsumentkunskap med möjlighet att fylla på upp till 100% med arbete i vår fritidsverksamhet. Vårt fritidshem består av sju avdelningar, fyra stycken åk F-1, en åk 2, en åk 3 samt en åk 4-6. Undervisningen har tidigare bedrivits i samarbete med en närliggande högstadieskol...
2022-05-14 2022-05-29
Mölndals stad, Skolförvaltningen Speciallärare till Katrinebergsskolan
Som speciallärare så är du en viktig del i elevnäraarbetet med att att stödja elever i arbetet att komma vidare i sitt lärande och hitta strategier för att lyckas med sina studier. Du kommer att arbeta elevnära i mindre och större grupper och handleda pedagogerna i arbetet med elever både på individ och gruppnivå. Varje vecka deltar du i elevhälsoteamet där den samlade elevhälsan kartlägger behov och föreslår insatser för individ, grupp och organisation. I ditt arbete kommer du att samarbeta med specialpedagogen och lärarna att identifiera elev...
2022-05-14 2022-05-29
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vill du bli vår nya Aktiveringspedagog på Katrinebergs grundsärskola?
Som aktiveringspedagog har du goda möjligheter att tillsammans med ditt arbetslag, vara med och planera, bedriva, Samarbete, glädje och professionalitet genomsyrar det dagliga arbetet och det är även det vi tror att du bidrar med. Du jobbar dagligen nära eleverna och stöttar dem under deras skoldag. Tillsammans skapar vi en positiv lärmiljö som ger utrymme för god kommunikation. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), bl.a tecken som stöd är verktyg som vi dagligen arbetar med. Verktyg som främjar för våra elevers kommunikation och ...
2022-05-13 2022-05-30
Mölndals stad systemansvarig HR
Vi erbjuder nu ett spännande arbete i gränslandet mellan HR och IT. Du arbetar med verksamhetsutveckling och projektledning för våra digitala utvecklingsfrågor och driver utveckling av våra system i dialog med verksamheten och våra leverantörer. Tjänsten ligger under HR-chef i staben och du samarbetar nära med hela HR-avdelningen och IT. Du samordnar och driver digitala utvecklingsinitiativ ibland som projektledare och ibland som samordnare eller projektdeltagare. Du är avdelningens kontaktperson gällande avtalsfrågor mot leverantörer och stad...
2022-05-13 2022-05-29
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Aktiveringspedagog
Som aktiveringspedagog har du goda möjligheter att tillsammans med ditt arbetslag, vara med och planera, bedriva, Samarbete, glädje och professionalitet genomsyrar det dagliga arbetet och det är även det vi tror att du bidrar med. Du jobbar dagligen nära eleverna och stöttar dem under deras skoldag. Tillsammans skapar vi en positiv lärmiljö som ger utrymme för god kommunikation. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), bl.a tecken som stöd är verktyg som vi dagligen arbetar med. Verktyg som främjar för våra elevers kommunikation och ...
2022-05-13 2022-06-03
Mölndals stad Vill du vara en del av en skola i toppklass? Bli heltidsmentor/kurator på Franklins gymnasium!
Som mentor/kurator på Franklins gymnasium kommer du att arbeta i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande, utveckling och trygghet. Du kommer att ingå i elevhälsoteamet och vara aktiv i det främjande och förbyggande elevhälsoarbetet. Utöver den dagliga kontakten med skolans elever kommer du i ditt mentorsuppdrag även att ha kontinuerliga föräldrakontakter, hålla utvecklingssamtal och medverka under föräldramöten. Du kommer också att ansvara för schemalagda mentorstider där de...
2022-05-12 2022-05-26
Mölndals stad Överförmyndarhandläggare
Nu vill vi förstärka vår arbetsgrupp med ytterligare en medarbetare under en period. Som överförmyndarhandläggare arbetar man med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godemans- förvaltar- och förmyndarskap. I rollen ingår självständigt beslutsfattande och tillsyn i frågor som överförmyndaren ansvarar för, att genomföra juridiska bedömningar och handläggning av kvalificerade ärenden. I arbetet ingår även att granska redovisningshandlingar, skriva ansökningar och yttranden till domstol samt att i förekommande fall företräda myndigheten i d...
2022-05-12 2022-06-03
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Projektkommunikatör
Vi söker nu dig som är en driven och erfaren kommunikatör som vi erbjuder ett mångsidigt och omväxlande arbete i stimulerande miljö. Tjänsten som projektkommunikatör innebär att du i din roll i första hand kommer att arbeta med kommunikation och marknadsföring av Mölndals stads nya badanläggning Åbybadet samt den nya inbyggda isbanan på Åby arenastad. Beroende på kommande politiska beslut så kan det tillkomma fler anläggningar och ansvarsområden för tjänsten i fråga. Utifrån kommunikationsstrategin, som finns antagen för uppdraget, kommer du...
2022-05-12 2022-05-30
Mölndals stad, Skolförvaltningen Musiklärare i klass till Kulturskolan
Musikundervisning på en grundskola, årskurs 6-9. Mentorskap i en klass tillsammans med en kollega. Du kommer att ingå i Kulturskolans arbetslag för klassmusik.
2022-05-11 2022-05-25
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vi behöver dig, legitimerad förskollärare, till Barnsjövägens förskola
På Barnsjövägens förskola vill vi lägga en bra grund för det livslånga lärandet där vår verksamhet utgår från det enskilda barnets förmågor, lust och vilja. Vi ser möjligheterna i gruppen där varje barn ska bli sett och bekräftat. Barn och pedagoger använder sig av olika digitala verktyg för att dokumentera olika lärprocesser. Vi har kontinuerligt avsatt tid till reflektion, planering samt möten i olika nätverksgrupper. Barnsjövägens förskola är en profilerad litteraturförskola. Vi utgår från sagans värld som grund för barns lärande och ut...
2022-05-11 2022-05-29
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vi behöver dig, legitimerad förskollärare, till Fågelstens förskola
På Fågelstens förskola vill vi lägga en bra grund för det livslånga lärandet där vår verksamhet utgår från det enskilda barnets förmågor, lust och vilja. Vi ser möjligheterna i gruppen där varje barn ska bli sett och bekräftat. Barn och pedagoger använder sig av olika digitala verktyg för att dokumentera olika lärprocesser. Vi har kontinuerligt avsatt tid till reflektion, planering samt möten i olika nätverksgrupper. Fågelstens förskola är en profilerad litteraturförskola. Vi utgår från sagans värld som grund för barns lärande och utveckli...
2022-05-11 2022-05-29
Mölndals stad, Skolförvaltningen Slöjdlärare åk 3-9 Almåsskolan
Vi söker dig som är legitimerad slöjdlärare för åk 3-9. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans två andra slöjdlärare, så det är viktigt att du är en lagspelare och trivs med att samarbeta med andra. Vi har fina nya verksamhetsanpassade slöjdsalar. Salarna ligger jämte varandra för att möjliggöra ett nära samarbete. Ditt huvuduppdrag är planera, undervisa och följa upp utifrån läroplan och styrdokument med elevernas lärarande i fokus. Mentorskap ingår.
2022-05-11 2022-05-22
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vi söker en slöjdlärare till Skånhällaskolan
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med slöjd dess materialredskap och tekniker, och vill inspirera och handleda eleverna i deras slöjdarbete. Du kommer att arbeta i ett trevligt arbetslag. Vi förväntar oss att du har ett positivt synsätt, tycker om nya utmaningar, är initiativrik, tar ansvar, är kreativ och vill vara med och utveckla verksamheten. Vi bedriver kompetensutveckling inom digitalisering och arbetar för att utveckla slöjdämnet på enheten. Vi värnar om det kollegiala lärandet och arbetar i team kring eleverna. Du kommer att...
2022-05-11 2022-05-25
Mölndals stad, Skolförvaltningen Idrottslärare till Hallenskolan
Vi söker en behörig idrottslärare till arbetslag 7-9. Ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, undervisa och följa upp utifrån gällande läroplan och kursplan. Du motiverar och inspirerar dina elever till lärande och stöttar dem i deras kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du arbetar i nära samarbete med kollegor och andra kompetenser på skolan. Idrottslektionerna kommer att hållas i Ekenhallen som ligger ca 1 km från skolan.
2022-05-10 2022-05-22
Mölndals stad, Skolförvaltningen Elevkoordinator till Hallenskolan
Till Hallenskolan, en skola från förskoleklass till årskurs nio, söker vi en elevkoordinator. I rollen som elevkoordinator arbetar du tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare samt skapar goda relationer med elever och andra professioner på skolan. Du kommer att vara en viktig vuxen för eleverna med uppdrag att främja närvaro, trygghet och trivsel samt berika elevernas vardag. Du förstärker värdegrundsarbetet samt det sociala och relationella arbetet på skolan. I din roll kompletterar du lärarnas uppdrag. Då det är en helt ny befattni...
2022-05-10 2022-05-24
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare årkurs 1-3 till Balltorpsskolan- vikariat
Hos oss finner du ett kompetent kollegium med en inkluderande atmosfär och gott socialt klimat. För oss är det viktigt med ett gott samarbetsklimat där vi stöttar och utvecklas tillsammans. Skolans erfarna pedagoger har fokus på elevernas lärande och att skapa kvalitativ undervisning där alla strävar efter att möta elevers skiftande behov. Hos oss är det viktigt att vi skapar förutsättningar för eleverna att nå sin fulla potential. Vår ambition är att rusta alla våra elever med mod och en tro på sig själva. Du kommer att vara mentor för en åk ...
2022-05-10 2022-05-26
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare med inriktning mot fritidshem -Balltorpsskolan
Vill du vara med och utveckla fritidsverksamheten tillsammans med oss och få möjlighet att arbeta med elevers lärande och utveckling? Du kommer tillsammans med dina kollegor driva den pedagogiska utvecklingen för eleverna under hela dagen. Under fritidshemstiden leder du grupper av elever i olika aktiviteter ute och inne. Under skoltid är du ett stöd för och hjälper hela klassen, grupper av elever eller enskilda elever i samråd med undervisande lärare. Du samverkar med vårdnadshavare, elevhälsa, arbetslag och övrig skolpersonal. Kanske är du en...
2022-05-10 2022-05-25
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare fritidshem till Hallenskolan
Till Hallenskolan söker vi utbildad och legitimerad pedagog med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Du tycker om att arbeta tillsammans i arbetslag med andra pedagoger i fritidshemmet och med lärare. Du har lätt för att samarbeta med både elever, kollegor och vårdnadshavare och du tycker om att ta egna initiativ. Du är positiv och drivande och har en klar bild av hur du vill arbeta med läroplanen för fritidshemmet. På Hallenskolan arbetar du för att ge alla elever meningsfulla dagar i skola och fritidshem. Detta genom att erbjuda en bla...
2022-05-10 2022-05-24
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Sommarvikarier
Behandlingsassistent semestervikariat för dig som vill göra skillnad! Är du redo för en utmaning och utveckling både ur ett professionellt och personligt perspektiv? Då kan detta vara arbetsplatsen för dig. Uppdraget som sommarvikarie på SiS ungdomshem Fagared är både spännande och utmanande på en och samma gång! SIS uppdrag är att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är...
2022-05-10 2022-05-29
1 2 3 >