Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Intresseanmälan- Arbeta som timvikarie inom Vård- och omsorgsförvaltningen
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med stor rörlighet och variation på kortare uppdrag. Vi vill att alla våra medarbetare ska trivas och må bra, därför kan du som timvikarie även få möjlighet till viss ersättning för friskvård. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. I den...
2021-03-01 2021-05-31
Mölndals stad, IT-avdelningen Enhetschef för Utveckling och Förvaltning, IT-avdelningen i Mölndals stad
Mölndals stad är inne i ett expansivt skede och digitalisering står högt på agendan. En ny digitaliseringsstrategi för åren 2021 - 2023 har antagits som pekar ut vägen för den digitala transformationen i Mölndals stad. Vi behöver skapa förutsättningarna för att realisera kommunens ambition kring digitalisering för att skapa bästa möjliga service till våra invånare och näringsliv. Vi behöver också skapa möjligheter för att klara kommunens tillväxt genom att etablera mer effektiva arbetssätt. Digitaliseringen är en avgörande framgångs- och föränd...
2021-03-01 2021-03-21
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till Sörgårdens äldreboende
Välkommen att söka sommarjobb på Sörgårdens äldreboende! Tillsammans arbetar vi för att på bästa sätt ge våra brukare service, omvårdnad, stöd och stimulans utifrån deras behov. Sörgårdens äldreboende ligger beläget i norra Krokslätt i Mölndal. Huset består av tre våningar varav en med inriktning demens. Sörgårdens äldreboende har en fin inhägnad trädgård med promenadstig och porlande springbrunn. Varje våning har egen uteplats. Innan din anställning som sommarvikarie kommer vi erbjuda dig en informationsträff, introduktion samt brevidgång. ...
2021-03-01 2021-06-30
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Kvalificerad utbildningssamordnare till Campus Mölndal
I ditt uppdrag ingår studerandeansvar för bl a våra IT utbildningar på gymnasienivå. Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara: • Helhetsansvar för APL-processen, vilket bl.a. inkluderar anskaffning av APL-platser, administration och kommunikation kring APL-kontrakten med arbetsgivare, fungera som länk mellan elev och handledare, följa upp de studerandes progression på APL-platser, verka som kommunikationslänk mellan lärare och handledare ute på praktiken, samt ta emot intyg från arbetsplatsen när handledare har genomfört den webbaserade ha...
2021-03-01 2021-03-14
Göteborgs Stad , Business Region Göteborg Näringslivsutvecklare hållbarhet till Business Region Göteborg
2021 genomförs en särskild satsning på en hållbar omstart efter pandemins effekter samt ökade krav på omställning till mer cirkulära och hållbara produkter och tjänster. Åtgärderna har sin grund i näringslivets, och i synnerhet handelns och besöksnäringens, behov av stöd för att ta sig an de olika utmaningarna. Vi söker nu en näringslivsutvecklare för att stötta företag inom främst dagligvaru- och sällanköpshandel liksom besöksnäringen i Göteborg i sin omställning till mer cirkulära och hållbara produkter och tjänster. Uppdraget handlar om lo...
2021-03-01 2021-03-15
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikatör till Kultur- och fritidsförvaltningen
Vi söker en kreativ och strategisk kommunikatör med öga för grafisk form för en projektanställning kopplad till kultur - och fritidsförvaltningen. Du kommer att arbeta både med administrativa avdelningen och avdelningen museum, konst och kultur. För rätt person kan vi erbjuda ett mångsidigt och omväxlande arbete i stimulerande miljö. Du kommer att stödja och utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation med fokus på våra två jubileumsprojekt 2021 och 2022. Du kommer också att stärka vår kommunikation kring kultur kopplat till utm...
2021-02-26 2021-03-14
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier, Leg. Sjuksköterskor kväll/ natt (månadslön 50 000kr)
Vård och omsorgsförvaltningen söker legitimerade sjuksköterskor för sommarvikariat med tjänstgöring kväll och eller natt. Vi kan erbjuda dig ett intressant och stimulerande arbete i den kommunala hälso- och sjukvården under jourtid, (15:00- 07:30). I din roll som sjuksköterska arbetar du utifrån verksamhetens mål och patienternas behov. Dagligen är du gäst i andras hem och det är viktigt att du kan skapa trygghet och säkerhet hos patienten samt leverera dina tjänster med kvalité. I ditt arbete som legitimerad sjuksköterska arbetar du självstä...
2021-02-26 2021-06-16
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Vi söker en administrativ chef till Campus Mölndal
Som administrativ chef kommer du ha i uppdrag att förstärka det administrativa stödet till Campus Mölndals enheter. Du kommer att ansvara för processerna kring elevansökningar, interkommunala ersättningar, antagning/kursplaceringar, överklaganden, dataskyddsansvar enligt GDPR mm. Vidare kommer du tillsammans med ditt team se över, utveckla och anpassa processerna samt utveckla digitala lösningar för att minska den manuella handläggningen. I uppdraget innefattas visst administrativt arbete utöver att leda teamet samt stöd till verksamhetschefen ...
2021-02-26 2021-03-15
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotekarie till Mölndals stad med inriktning barn & ungdom
Du ingår i en arbetsgrupp som har ett nära samarbete och ett prestigelöst arbetssätt. I ditt uppdrag ingår att jobba med äldre barn och ungdomar samt att ansvara för programverksamhet riktat till unga vuxna. Tillsammans med barnbibliotekarie planerar du verksamheten och arbetar läsfrämjande med barn och ungdomar. Du är öppen för att använda digitala verktyg. Du ingår i samordningsgrupp och andra nätverk, interna och externa, där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar verksamheten för hela Mölndal. I tjänsten ingår förek...
2021-02-25 2021-03-19
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kvalitetsledare till Skolförvaltningen
Vi söker dig som vill arbeta med strategisk skolutveckling i en av Västsveriges främsta kommuner och vill vara med på vår resa mot datadriven skolutveckling. Som kvalitetsledare ingår du i skolförvaltningens ledningsgrupp och deltar aktivt i det strategiska ledningsarbetet. Du arbetar på uppdrag av förvaltningschefen och bereder ärenden till politiken samt arbetar med uppföljningar av verksamheten med särskilt fokus på förskolans systematiska kvalitetsarbete. Vi har en hög ambition när det gäller digitalisering och du bör vara insatt i skolan...
2021-02-25 2021-03-28
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare till Valås förskola yngrebarn 1-3 år
På vår enhet där även Sinntorp och Kyrkängens förskolor ingår så har vi mycket fokus på att arbeta processinriktat utifrån aktuella utvecklingsområden. Några områden vi varit inne på senaste tiden är begreppet undervisning i förskolan, barnkonventionen och i samband med nyrevideringen har vi även fördjupat oss i Lpfö -18. Vårt processinriktade arbetssätt vill vi ska leda till långsiktiga utvecklingsmöjligheter med fokus på processer och kvalitétsarbete i utbildningen. Vi arbetar mycket med olika digitaliseringsverktyg som verktyg i det pedagog...
2021-02-25 2021-03-14
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Mölndal stads kontaktcenter söker kommunvägledare
I kommunvägledarnas arbetsuppgifter ingår alla delar av ett kontaktcenters serviceverksamhet i olika kanaler som telefon, besök och service via digitala medier. Arbetsuppgifterna är mycket varierande, i ena stunden informerar om hur ansökan till förskolan går till eller vad som krävs för att kunna söka försörjningsstöd, för att i nästa stund berätta om sevärdheter och ta emot felanmälningar. Kontakten med staden ska vara enkel och effektiv. Som kommunvägledare står du för en enastående service och professionellt bemötande i alla situationer. Du...
2021-02-25 2021-03-12
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Projektledare, statsbidrag
Enheten för utveckling och e-hälsa är en av fyra stabsenheter som har till uppdrag att stötta förvaltningschef och övriga chefer att nå målet att ge bästa möjliga vård och omsorg. Enheten består av verksamhetsutvecklare och digitaliseringsledare som bland annat genom statsbidrag ska stödja utvecklingen av verksamheterna. Enheten och hela staben arbetar med uppdrag som utvecklar och skapar mervärde för att möta morgondagens behov i en modern vård- och omsorgsförvaltning. Vi söker nu en samordnande projektledare med ansvar för att stödja förval...
2021-02-25 2021-03-14
Mölndals stad Vi söker en stödassistent med kunskap i teckenspråk till gruppboende
Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent i gruppbostad. Bostäderna riktar sig till boende med funktionsnedsättningar såsom autism, utvecklingsstörning och grav hörselnedsättning eller dövhet. Arbetet innebär att du tillsammans med övrig personal ger stöd, service, vård och omsorg. Insatserna är individuellt planerade vilket innebär att vårdtagarens individuella behov och förutsättningar står i centrum. Det kan också innebära att vara behjälplig i det vardagliga livet och vid olika sociala aktiviteter. Arbetet kräver flexibilitet, samarbe...
2021-02-25 2021-03-14
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker en engagerad och driven enhetschef till äldreboende, område 1
Som enhetschef har du det yttersta ansvaret för att se till att verksamheten levererar god vård och omsorg till våra brukare. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet och medskapande. Det innebär bland annat att du ska sätta mål för och utveckla verksamheten samt kvalitetssäkra arbetssätt. I din roll som enhetschef ingår personal- budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i ledningsgruppen för äldreboende, område 1 som består av åtta enhetschefer, en metodutvecklare och leds av en verksamhetschef. Områ...
2021-02-24 2021-03-11
Mölndals stad, Fastighetsavdelningen Projektledare till fastighetsavdelningen Mölndals stad
Som projektledare tillhör du Fastighetsavdelningen och vårt ansvarsområde är att förvalta, utveckla och upplåta lokaler till kommunens verksamheter. Du blir en del av vår projektenhet som består av 9 medarbetare och en ansvarig projektchef. Vi står inför många spännande investeringar under de kommande åren och här kommer du att ansvara för genomförandet av ny-,till- och ombyggnadsprojekt samt större underhålls- och reinvesteringsprojekt från tidigt skede till färdig byggnad. Du kommer att ha ett helhetsansvar för de projekt du leder. I arbetsu...
2021-02-23 2021-03-10
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Vi söker en serviceinriktad köksmästare till Eklandaskolan!
Vi söker nu en serviceinriktad köksmästare som har ett stort engagemang för måltiden och ett genuint intresse för att leverera god och näringsriktig mat. Du kommer att vara placerad på Eklandaskolan som är en skola för elever i årskurs F-6. I köket arbetar sex medarbetare som tillsammans lagar mat till Eklandaskolan samt utskick till tre förskolor, vilket innebär ca 700 lunchportioner om dagen. Du ansvarar för driften i köket och arbetar dagligen i köket där du är delaktig i alla moment. Köksmästaren säkerställer att enhetens kvalitet och lev...
2021-02-23 2021-03-16
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Mölndals stad söker dig med snickerikunskaper till spännande verksamhet
Vi söker nu en medarbetare till den sk. Lekplatsgruppen. En grupp som till största del arbetar med lagstyrd verksamhet. Det handlar om lekplatssäkerhet på våra 70 lekplatser; årliga säkerhetsbesiktningar, funktionskontroller samt service och reparationer. Detsamma gäller för våra 30 gymnastiksalar och idrottshallar samt åtskilliga tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter. Lekplatsgruppens sysslor är ganska årstidsbundna. Däremellan utför vi snickarjobb eller yttre skötsel på våra skolor och förskolors gårdar eller utför uppdrag för...
2021-02-22 2021-03-07
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Mölndals stad söker snickeriansvarig
Vi söker nu en medarbetare till den sk. Lekplatsgruppen. En grupp som till största del arbetar med lagstyrd verksamhet. Det handlar om lekplatssäkerhet på våra 70 lekplatser; årliga säkerhetsbesiktningar, funktionskontroller samt service och reparationer. Detsamma gäller för våra 30 gymnastiksalar och idrottshallar samt åtskilliga tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter. Lekplatsgruppens sysslor är ganska årstidsbundna. Däremellan utför vi snickarjobb eller yttre skötsel på våra skolor och förskolors gårdar eller utför uppdrag för...
2021-02-22 2021-03-07
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till funktionsstöd barn och ungdom
Mölndals stad, enheten för korttidsvistelse och korttidstillsyn söker inför sommaren 2021 stödassistenter. Du kan vara anställd vid korttidshem, fritidsverksamhet eller på läger. Verksamheten syftar till att erbjuda anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar avlastning samt ge det enskilda barnet/ungdomen möjlighet till stimulerande och utvecklande upplevelser under sin vistelse. Som sommarvikarie hos oss erbjuder vi dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete med arbetstider som är förlagda till dag, kväll och helg. In...
2021-02-17 2021-05-31
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef Trygg Hemgång
Som enhetschef har du det yttersta ansvaret för att se till att verksamheten levererar god vård och omsorg till våra brukare. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet och medskapande. Det innebär bland annat att du ska sätta mål för och utveckla verksamheten samt kvalitetssäkra arbetssätt. I dina arbetsuppgifter ingår personal, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 25 medarbetare med olika professioner. En viktig del i ditt arbete är att leda, coacha och kompetensutveckla dina medarbetare mot gemensamma...
2021-02-16 2021-03-09
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Samordnare till korttidsenheten
Arbetet som samordnare innebär att du har en central roll i den dagliga driften. Som samordnare ska du utifrån uppställda mål och givna resurser ansvara för att planera, dokumentera, samordna och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet. Du kommer ansvara för planeringen och logistiken gällande beläggningen på korttidsenheten. Då behov finns stöttar du som samordnare även personal i upprättandet av brukarnas genomförandeplaner samt stöttar i den dagliga dokumentationen. Du är ansvarig för korttidsrekrytering och för att utbilda ny personal...
2021-02-16 2021-03-04
Mölndals stad, Skolförvaltningen Skolsköterska till Västerbergsskolan och Bosgårdsskolan
Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande samt verkar för att alla elever skall nå utbildningens mål. Arbetet innebär bland annat att du arbetar på så väl individ-, grupp- som organisationsnivå. Du kommer att ha ett nära samarbete med elevhälsan, lärare och övrig personal på skolan och samverkar med andra professioner och myndigheter. Du följer de av socialstyrelsen ställda krav och riktlinjer för skolhälsovård samt Mölndals Stads basprogram för elevhälsans medicinska insats. I arbetsuppgifterna ingår också att planera för o...
2021-02-12 2021-03-07
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till Enheten för boende
Du kommer att ingå i en engagerad och kunnig arbetsgrupp som består av nio socialsekreterare med ansvar för boende och en boendesamordnare. Arbetet leds av enhetschef som till sitt stöd har en metodhandledare. Verksamhetsområdet befinner sig i slutfasen av ett spännande utvecklingsarbete med målet att skapa bästa möjliga arbetsplats inom socialtjänsten. Det innebär en rimlig arbetsbelastning, ett nära metodstöd och goda förutsättningar att utföra ett rättssäkert och kvalitativt arbete. Genom vår enhet har vi nått målet med att få en samlad kom...
2021-02-12 2021-03-05
Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Markstrateg
Som Markstrateg arbetar du med långsiktiga och övergripande planerings- och markförsörjningsfrågor i nära samarbete med förvaltningens strategiska enhet och översiktsplanerare. Du ska arbeta med strategiska fastighetsköp i syfte att bibehålla och utveckla en god markreserv. En god markreserv är en prioriterad fråga i Mölndal och en viktig förutsättning för kommunens fortsatta utveckling. En arbetsuppgift blir att utveckla metoder och dokument för att översiktsplanens intentioner ska kunna genomföras i detaljplaner och exploatering. I uppgiften ...
2021-02-12 2021-03-05
1 2 >