Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad Timvikarier sökes till vår Måltidsverksamhet
Till måltidsverksamhet söker vi timvikarier, både kockar och måltidsbiträden som vill arbeta i ett flexibelt uppdrag. På Måltidsservice får du möjligheten att vara med på resan mot Sveriges bästa offentliga måltidsverksamhet! Här lagar du måltider till världens viktigaste matgäster, nämligen barn, ungdomar och äldre. Du bidrar till att servera goda, hållbara och hälsosamma måltider varje dag. Din roll innebär att med kort varsel hoppa in och täcka upp vid ordinarie personals frånvaro. Genom bokningssystemet TimeCarePool har du möjlighet att sj...
2022-10-06 2022-12-10
Mölndals stad Mölndals Stad söker dig som vill arbeta i Lokalvården som timvikarie
Du kommer att arbeta på olika platser i kommunen där du samarbetar med kollegor. Daglig städning av golv, väggar och inventarier med hjälp av städmetoden städklara moppar i stadens fastigheter. (kontor, förskolor, skolor, gymnastikhallar m fl.). Du väljer själv vilka dagar och tider som du vill vara tillgänglig för arbete. Genom bokningsverktyget Time Care Pool bokas du på arbete via SMS. Som timanställd hos oss kan du arbeta olika långa pass per dag och olika mycket per vecka. Omfattningen beror på verksamhetens behov samt ordinarie personals...
2022-10-06 2022-12-10
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Biträdande avdelningsföreståndare till vår särskilt förstärkta avdelning
Vi söker en biträdande avdelningsföreståndare till vår Särskilt förstärkta avdelning (SFA) Fyren i Lindome. Fyren är en nyöppnad avdelning med fyra behandlingsplatser som främst riktar sig mot målgruppen icke skolpliktiga pojkar. Vården på avdelningen är anpassad för individer med omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik med en kombination av autism, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, PTSD, självskadebeteende samt kraftigt utagerande beteende. Som biträdande avdelningsföreståndare är Du ansvarig för att arbetsleda avdelni...
2022-10-06 2022-10-23
Mölndals stad, Skolförvaltningen Biträdande rektor på Fässbergsskolan
Kärnan i uppdraget är att leda arbete i elevhälsan och ansvara för stödinsatser på skolan. Förutom det ansvarar du, enligt överenskommelse med rektor, självständigt för delar av det skolledande uppdraget; dina arbetsuppgifter kommer - till exempel - bestå av systematiskt arbetsmiljöansvar, utvecklingsarbete och personalansvar för ca 20 medarbetare. Tillsammans med rektor ansvarar du dessutom för skolans pedagogiska utveckling och pedagogiska processer kopplade därtill. Arbetsplatsen strävar efter en öppenhet till nya idéer och ser gärna at...
2022-10-05 2022-10-16
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundskollärare åk 5 till Eklandaskolan
I uppdraget ingår att undervisa och vara mentor för en åk 5 med 23 elever. Du kommer att vara en del av ett arbetslag på fyra pedagoger och tre åk 5-klasser. Du ansvarar för ämnena svenska, matematik, no och teknik i 5B samt no och teknik i 5C. På Eklandaskolan arbetar vi med ett nära samarbete både när det gäller elevernas sociala utveckling och kunskapsutveckling. För att ge er bästa förutsättningar för detta har vi mycket schemalagd gemensam planeringstid i arbetslaget. Du kommer att ha en ämneskollega att planera, följa upp och utvärdera e...
2022-10-05 2022-10-19
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker en samordnare
Vi söker nu en samordnare som vill arbeta inom lägerverksamhet och korttidshem. Som samordnare hos oss har du ett roligt och meningsfullt arbete med stort ansvar. Ditt uppdrag är att avlasta både enhetschef och dennes enheter med administrativt stöd. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att planera och hålla i uppstatsmöten av insatser och vara behjälplig i rekryteringsprocesser. Du arbetar med beställningar och fakturahantering, hanterar administration kring schemaläggning och lönerapportering. Ditt arbete kommer också bestå av uppföljni...
2022-10-04 2022-10-25
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Sörgårdens äldreboende
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör positiv skillnad för hyresgästerna. Som undersköterska hos oss blir du en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp som hjälps åt och stödjer varandra till utveckling. Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt den äldre. Du motiverar och stimulerar i vardagen utifrån varje individs förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge omsorg och vård genom att se till det friska hos varje person. Vi arbetar salutogent och alltid med hyresgästen...
2022-10-03 2022-10-24
Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Exploateringsingenjör
Mölndals stad är inne i en expansiv och händelserik utveckling. Det finns många intressanta och spännande arbetsuppgifter inom förvaltningen, bland annat utvecklingen av Lunnagården, stadsdelen Pedagogen Park, Mölndals innerstad och Forsåker. Projektet Järnväg i Mölndal (nya stambanor Göteborg-Borås) går in i en intensiv fas med arbete med både planprogram för Mölndals stationsområde, utveckling av området kring bland annat Lackarebäcksområdet samt ett antal detaljplaner utmed sträckan för att möjliggöra järnvägsplan och utbyggnad av järnväg. ...
2022-10-03 2022-10-23
Mölndals stad, HR-avdelningen Ekonomihandläggare med inriktning mot lön och pensionsområdet
I rollen som ekonomihandläggare arbetar du med ekonomi- och pensionshandläggning samt löneadministrativa delar i ett viktigt och omväxlande uppdrag. Tillsammans med ytterligare en kollega arbetar du i nära samarbete med övriga medarbetare på Löneenheten. Inom pensionsområdet arbetar du med att administrera tjänstepensionen för stadens medarbetare och för vissa kommunala bolag där rapportering av löner och anställningsuppgifter till bland annat KPA Pension och Pensionsvalet är en central uppgift. Andra arbetsuppgifter inom pensionsområdet är han...
2022-10-03 2022-10-19
Mölndals stad, Skolförvaltningen Rektor till Balltorps förskolor
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare och barnskötare i förskolan har du som rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Detta innebär att i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten ha lärandet i fokus och förmåga att etablera och utveckla relationer med barn, föräldrar och medarbetare. Som rektor i Mölndals stad har du personal- och ekonomiansvar samt ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet på aktuell förskola men också ett ansvar fö...
2022-09-30 2022-10-16
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare till Bräcka förskola
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och vill vara med att utveckla vår verksamhet. På vår enhet arbetar vi dagligen med digitalitet. Olika former av digitaliseringsverktyg är viktiga delar i vår pedagogiska verksamhet, Vi vill ge våra barn kunskap, lärande och glädje på ett spännande, kreativt och skapande sätt. Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation är ett naturligt inslag i vårt arbete. Som pedagog har du tillgång till egen iPad som arbetsverktyg. Vi arbetar med Unikum som är vår gemensamma lärplattform både utåt mot...
2022-09-30 2022-10-16
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker sjuksköterskor till funktionsstöd
Vi söker två legitimerade och engagerade sjuksköterskor till funktionsstöd. Vi arbetar varje dag för skapa bästa möjliga vård och omsorg och hoppas att du vill vara med och bidra! Att arbeta som leg. sjuksköterska inom Funktionsstöd innebär ett stort ansvar för patienter som bor i egna lägenheter på en service eller gruppbostad. Du är patientansvarig sjuksköterska (PAS) för både Dagliga verksamheter såväl som för BmSS vilket innebär att du har huvudansvaret över den övergripande planeringen för patienten. Du upprättar individuella vårdplaner ...
2022-09-29 2022-10-23
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Eklanda Äldreboende
Eklanda äldreboende är i en förändringsresa och vi söker undersköterskor som kan föra arbetet framåt och göra stor nytta för dem vi är till för. Vi söker undersköterskor till både somatiken och demens. Du kommer att komma in en arbetsgrupp med hög kompetens och högt brukar fokus. Ett engagemang för äldre och medarbetare är en viktig del av att bygga ett Eklanda som skall upplevas som attraktivt och som aktivt driver äldrefrågor. Arbetet innebär att ge omsorg och vård genom att se till det friska hos varje person. Vi arbetar salutogent och allt...
2022-09-29 2022-10-16
Mölndals stad, Skolförvaltningen Brattåsskolan söker Grundlärare 1-3
Du är genuint intresserad av hur lärandet går till och tillsammans med arbetslaget utvecklar du en god lärandemiljö för alla barn. Här arbetar vi med att se våra elever varje dag och möter dem där de befinner sig. Vi erbjuder eleverna en trygg miljö, varierad och strukturerad undervisning i all vår verksamhet . Vi skapar goda förutsättningar för lust och lärande och framtidstro bland annat med hjälp av olika digitala verktyg som datorer och ipads. Vårt mål är välmående och högsta möjliga måluppfyllelse för alla våra elever.
2022-09-28 2022-10-16
Mölndals stad, Skolförvaltningen Rävekärrsskolan söker ännu en engagerad och driven specialpedagog/speciallärare
Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog/speciallärare till grundskolan. På Rävekärrsskolan kommer du att arbeta som specialpedagog/speciallärare med ansvar för det specialpedagogiska arbetet tillsammans med två andra speciallärare. Du planerar, samordnar och genomför det specialpedagogiska arbetet tillsammans med dina kollegor, klasslärare, elever och vårdnadshavare. Du har ansvar för arbetet kring elever som har behov av stöd. Där ingår samarbete med klasslärare, utredningar, åtgärdsprogram, handledning, dokumentation, samt samordning ...
2022-09-27 2022-10-17
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Mölndals stad söker verksamhetschef för måltid
En roll med övergripande ansvar Ett gott ledarskap är vårt viktigaste verktyg i arbetet som chef i Mölndals stad. Med ett tillitsbaserat förhållningssätt förväntas du leda och utveckla måltidsverksamheten tillsammans med dina enhetschefer. I rollen som verksamhetschef kommer du ur ett övergripande och strategiskt perspektiv utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Du ansvar för att bygga en hållbar organisation genom att förbättra processer, se möjligheter till digitalisering och nya arbetssätt. Du arbetar med att skapa och bibehålla goda rel...
2022-09-27 2022-10-09
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare 4-6 till Västerbergsskolan
Vill du arbeta på en skola där elevens bästa står i fokus, med väl fungerande arbetslag och stort engagemang bland alla pedagoger. Då är du välkommen till oss på Västerbergsskolan. Vi har ett nära kollegialt samarbete med varandra och utvecklar vår undervisning ihop. Vi arbetar delvis med duoskap i klassrummet för högre måluppfyllelse och för det gemensamma ansvaret att alla barn är allas barn, Ditt uppdrag kommer att i huvudsak bestå i att undervisa i årskurs 4 och årskurs 6 och ha mentorskapet i årskurs 4 .
2022-09-27 2022-10-11
Mölndals Parkerings AB Operativ chef till Mölndals Parkerings AB
Vi söker nu en operativ chef med personal- och budgetansvar för ett team på sju medarbetare. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att planera, leda och följa upp den operativa verksamheten. Du har det övergripande ansvaret för att planera och genomföra parkeringsövervakning utifrån gällande avtal. Du driver din del av verksamheten med fokus på kvalitet, kund- och medarbetarnöjdhet. Genom ett aktivt och nära ledarskap ansvarar du för alla arbetsuppgifter som ingår i ett personalansvar ex. schemaläggning/bemanning, rekrytering, individue...
2022-09-27 2022-10-09
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker rekryterare till vår nystartade enhet
Bli en del av vårt team! Trivs du med att arbeta tillsammans med andra? Har du en känsla för service och ett genuint intresse för värdegrundsfrågor, normkritik samt likabehandling? Vi letar efter dig som är proaktiv och nyfiken på förbättringar och vill förse chefer med stöd av hög kvalitet. Vår nystartade enhet arbetar med att ge kvalificerat stöd och en god service samt att vara skickliga inom vårt område där uppdraget bland annat innefattar rekrytering, praktikadministration, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Som rekryterare h...
2022-09-23 2022-10-07
Mölndals stad, Skolförvaltningen Rävekärrs förskola söker en förskollärare
På Rävekärrs förskola arbetar vi med kollegialt lärande, samsyn, förståelse och reflektion i olika arbetsgrupper. Vi arbetar för en organisation och verksamhet som gör det möjligt att barns vardag fylls av tilltro till sin egen förmåga. Vi tar vara på barns initiativ och ger dem möjlighet att påverka och få inflytande. Som pedagog har man tillgång till egen iPad för att bl.a. kunna dokumentera/synliggöra och delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation i verksamheten för att synliggöra olika lärprocesser oc...
2022-09-23 2022-10-16
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vikarierande lärare åk 4-6 Almåsskolan främst Ma/NO
Vi söker en engagerad, stabil och pålitlig lärare åk 4-6 för ett längre vikariat, med eventuella möjligheter till fortsatt arbete. Vi ser helst att du har legitimation/erfarenhet av Ma/no-blocket. Du kommer att ha ett tätt samarbete med, och få gott stöd av, övriga lärare i arbetslaget. Ditt huvudsakliga uppdrag är att planera och undervisa i klass utifrån gällande läroplan och kursplan, med elevernas lärande i fokus. Du arbetar inkluderande och i nära samarbete med alla kompetenser på skolorna. Du ingår i arbetslag 4-6 där du delar med...
2022-09-23 2022-10-09
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Utvecklingsledare med inriktningen digitalisering till Vård- och omsorgsförvaltningen
Vi på vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal storsatsar på utveckling genom digitalisering och många spännande införanden och projekt är på gång. Därför söker vi efter ytterligare en Utvecklingsledare med inriktningen digitalisering. Målet med utvecklingsarbetet är att skapa både en effektivare verksamhet men framför allt mervärden såsom ökad självständighet och trygghet för våra brukare. Därför är det viktigt att genom omvärldsbevakning, nätverkande och dialog kunna fånga upp utvecklings- och samverkansbehov på såväl strategisk som operativ ...
2022-09-22 2022-10-06
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Parkarbetare
Vi söker nu en erfaren parkarbetare som är mån om att utföra ett bra arbete. Vi erbjuder dig ett roligt och kreativt arbete med varierade arbetsuppgifter. Arbetet innebär i huvudsak skötsel av planteringar, badplatser, lekplatser och naturområden. Det kan även innebära skötsel av skolgårdar och förskolornas gårdar. Du kommer att arbeta i en grupp som fokuserar på helheten, där alla hjälps åt och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom parkskötsel. Vi arbetar även gränsöverskridande, vilket innebär att vi hjälps åt över enhetsgrä...
2022-09-20 2022-10-09
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i spanska och engelska på Fässbergsskolan
Undervisning i spanska i årskurser 6-9 samt ett antal grupper i engelska i årskurs åtta.
2022-09-20 2022-10-09
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Lokalvårdare sökes till Stadshusservice
Nu söker vi lokalvårdare till stadshusservice. Som lokalvårdare hos oss på stadshusservice arbetar du med lokalvård och har din huvudsakliga placering i Mölndals stads stadshus. Tillsammans med dina övriga kollegor på stadshusservice arbetar vi som ett team där vi hjälper varandra vid behov. I ditt arbete ingår daglig städning av golv, väggar och inventarier. Vi utför vid behov extrastädning samt utför periodisk golvvård i form av maskinell rengöring. I dina arbetsuppgifter ingår även inventering, beställning samt mottagning av städmaterial, ...
2022-09-20 2022-10-09
1 2 >