Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Skolförvaltningen Mellanstadielärare med bred behörighet till Katrinebergsskolan
Undervisa i svenska samt något annat ämne. Vara mentor i en klass. Tillsammans med dina kollegor utveckla undervisningen på Katrinebergsskolan.
2021-05-11 2021-05-25
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Biträdande projektledare för bästa möjliga infrastruktur
Mölndals stad har många spännande projekt planerade och tillsammans med dina kollegor får du möjligheten att skapa framtidens Mölndal. Som biträdande projektledare arbetar du med infrastruktur i samhällsbyggnadsprojekt ifrån tidiga skeden till färdigställande. Tillsammans med mer erfarna projektledare tar du fram beslutsunderlag och du hjälper till vid genomförandet av stadens exploaterings- och investeringsprojekt. Arbetsuppgifter består av bland annat av att hjälpa till att ta fram utredningar, kostnadsberäkningar, och förfrågningsunderlag ...
2021-05-11 2021-05-30
Mölndals stad, Skolförvaltningen Streteredsskolan söker en spansklärare åk 6-9, gärna i kombination med annat ämne.
Vi söker en spansklärare som har förmåga att skapa goda relationer och att lägga upp sin undervisning så att det passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Det är viktigt att du har en positiv grundinställning och är en engagerad och ansvarstagande lärare. Du är flexibel inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet. Du har mycket god samarbetsförmåga och gillar att bygga relationer såväl med elever, kollegor och vårdnadshavare. För att motivera, inspirera och utmana eleverna ...
2021-05-11 2021-05-27
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker stödassistent till daglig verksamhet
Mölndals stad, område funktionsstöd, söker en stödassistent till daglig verksamhet. Vår dagliga verksamhet är till för personer med olika funktionsvariationer. Vi arbetar i olika grupper där deltagarna erbjuds aktiviteter utifrån varje enskilds förutsättning. Målet är att utifrån aktivitet och gemenskap skapa förutsättningar för individuellt växande. Vi har som mål att utifrån arbete och gemenskap skapa struktur och förutsättningar för individuellt växande. Din huvuduppgift kommer vara att ge ett individuellt stöd utifrån människors egna beho...
2021-05-11 2021-05-28
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare till Äventyrsförskola i Balltorp
Vi söker en förskollärare till vår äventyrsförskola Gundefjället. Vi välkomnar alla till en lekfull förskola där fantasi, spänning och lekfullhet är några av våra ben som vi vilar på. Stor vikt läggs på att stärka barnens tillit till sig själva genom att arbeta med kamratrelationer. Där vi stävar efter en verksamhet som består av värme, förtroende, tillit och ömsesidig respekt. Det gör vi genom att arbeta med att stärka barns självkänsla, utveckla pedagogens synsätt, förståelse och ledarskap samt arbeta med ett hus allas barn. Varje barn skall...
2021-05-11 2021-05-23
Mölndals stad, Skolförvaltningen Modersmålslärare i turkiska
Som modersmålslärare i Mölndals stad har du modersmålsundervisning på grundskole- och/eller på gymnasienivå. Du ger också studiehandledning på flera av Mölndals stads skolor. I uppdraget ingår även att göra kartläggningar av nyanlända elevers kunskaper samt ge barn inom förskolan inskolningsstöd. Alla modersmålslärare ingår i en utvecklingsgrupp och i lärgrupper för att säkerställa kvalité och utveckling. Tjänsten är en timanställning alternativt en tidsbegränsad anställning på maximalt 30 % för läsåret 21/22.
2021-05-11 2021-05-25
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till Fallströmmens korttidsenhet
Vi har i maj månad öppnat upp Fallströmmens korttidsenhet, organisatoriskt under Hemsjukvården, där den samlade korttidsvården i Mölndals stad sker. Det är sammanlagt 19 platser för korttidsvård och 2 platser för palliativ vård. Vi som arbetar här är alla specialintresserade och med lång erfarenhet av vård och omsorg. Vill du bli en av vårt härliga team nu under sommaren och/eller som timanställd resterande del av året? Arbetsuppgifter inom korttidsvård på Fallströmmens korttidsenhet.
2021-05-10 2021-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker en stödassistent med kunskap i teckenspråk till gruppboende
Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent i gruppbostad. Bostäderna riktar sig till boende med funktionsnedsättningar såsom autism, utvecklingsstörning och grav hörselnedsättning eller dövhet. Arbetet innebär att du tillsammans med övrig personal ger stöd, service, vård och omsorg. Insatserna är individuellt planerade vilket innebär att vårdtagarens individuella behov och förutsättningar står i centrum. Det kan också innebära att vara behjälplig i det vardagliga livet och vid olika sociala aktiviteter. Arbetet kräver flexibilitet, samarbe...
2021-05-07 2021-05-28
Mölndals stad, Skolförvaltningen Sinntorpsskolan 4-9 söker lärare i spanska och annat ämne till högstadiet
Vi söker dig som ska undervisa i spanska i kombination med annat ämne i år 6-9. När du arbetar som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation, betygsättning, utvärdering av verksamheten samt mentorskap. Ditt uppdrag innebär också att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling att nå läroplanens och kursplanens mål samt att arbeta för en trygg och stimulerande lärandemiljö för alla elever. Du kommer att arbeta ihop med ett arbetslag.
2021-05-07 2021-05-24
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Vårdlärare Campus Mölndal
Campus Mölndal erbjuder dig som är yrkeslärare inom vård- och omsorg ett spännande arbete tillsammans med ett välfungerande arbetslag. Vuxenutbildningen växer i takt med den stora efterfrågan och styrs av arbetsmarknadsbehovet, vilket ställer krav på flexibilitet. Hos oss kommer du arbeta med flera grupper i olika utbildningsformer och vi ser gärna att du har ett särskilt intresse för psykologi/psykiatri och gärna med sjukhusbakgrund kopplat till dessa områden Undervisning kan även förekomma på våra vårdutbildningar med språkstöd där elever...
2021-05-07 2021-05-25
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i moderna språk i Östra Mölndal för årskurs 6 i spanska
Språklärare i spanska för årskurs 6 Tjänsten är på 30 % Skall vara språklärare för Lackarebäcksskolan, Glasbergsskolan och Rävekärrsskolan
2021-05-06 2021-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i moderna språk i Östra Mölndal för årskurs 6 i tyska
Lärare i tyska på 15% Gäller 3 skolor: Lackarebäckskolan, Glasbergsskolan och Rävekärrsskolan
2021-05-06 2021-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i moderna språk i Östra Mölndal för årskurs 6 i franska
Lärare i franska till årkurs 6 Tjänsten är på 10% Gäller 3 skolor: Lackarebäcksskolan, Glasbergsskolan och Rävekärrsskolan
2021-05-06 2021-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Slöjdlärare Kvarnbyskolan
Nu söker vi en lärare som skall undervisa i båda slöjdarterna. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 % och innehåller undervisning samt mentorskap för en grupp elever.
2021-05-06 2021-05-23
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Sommarvikarier som vill bidra till en livsviktig förändring
Vill du ha en sommar där du får möjlighet att växa på både ett individuellt och ett yrkesmässigt plan? På SiS får du en utvecklande arbetsvardag som präglas av allt från skratt till frustration där ditt viktigaste redskap blir din förmåga att samtala och bygga en relation med ungdomarna. Det är genom trygga och meningsfulla relationer som vi kan skapa en positiv förändring för en människa som hamnat utanför samhället. Nu letar vi efter dig som med en mogenhet och stor empati vill vara en tillgänglig förebild för våra ungdomar. För att kunna jo...
2021-05-06 2021-05-20
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Systemansvarig till vård och omsorgsförvaltningen
Tillsammans med kollegorna på VOF IT kommer du att ha ett strategiskt, operativt och ledande ansvar för förvaltningens systemmiljö. Du kommer i din roll delta i en kommunövergripande dialog där den digitala agendan är i fokus, samt vara en av förvaltningens kontaktpersoner med kommunens IT-avdelning gällande samarbete och arbetssätt. I rollen ansvarar du för: - att verksamheten har behovsanpassade verksamhetsstöd tillgängliga i syfte att omsätta nytto-effekter i verksamheten - att förvaltningsobjektet följer gällande lagar och interna styrdokum...
2021-05-05 2021-05-23
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
I din roll som MAR är du Mölndals stads sakkunnige i rehabiliteringsfrågor och ska utifrån ditt kompetensområde ge stöd och vägledning samt delta i samverkan och olika arbets- och referensgrupper, både inom staden, Göteborgs Regionen, GR och vid behov i andra sammanhang. Uppdraget innebär en nära samverkan med MAS vid framtagande av patientsäkerhetsplan, under pågående verksamhetsår samt vid upprättande av patientsäkerhetsberättelse. Som MAR kommer du ha en betydelsefull roll för omställningen till en god och nära vård och säkerställa att p...
2021-05-05 2021-05-23
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen söker sjuksköterska, inriktning demens
Mölndal stad står nu i startgroparna för att utveckla och ta fram rollen som demenssköterska. Demenssjukdomarna ökar idag och i vård- och omsorgsförvaltningen behöver vi möta upp det ökade behovet av kunskap. Är du den vi söker, som vill vara med och skapa framtidens arbetsplats i den kommunal hälso- och sjukvårdens? Vi söker dig med erfarenhet av demensvård, vi ser gärna att du tidigare haft en roll i kommunal hälso- och sjukvård och känner dig bekväm med det arbetssättet. I rollen som demenssjuksköterska kommer du att utbilda och handleda ol...
2021-05-04 2021-05-25
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen söker en undersköterska till Omvårdnadsteam Åby/Balltorp
Vård- och omsorgsförvaltningen, område Hemvård, söker en undersköterska till Omvårdnadsteam Åby/Balltorp. Vi sitter i stora ljusa lokaler, närheten till leden och centrala Mölndal. Dina framtida kollegor är entusiastiska, drivna och nyfikna. Vi har ett gott arbetsklimat, arbetar som ett team där alla delar är lika viktiga för att få en helhet. Du kommer tillsammans med övriga medarbetare att bidra och ha möjlighet till att utföra bäst möjliga hemtjänst för våra brukare. Du kommer att tillsammans med övriga medarbetare hjälpa våra brukare i de...
2021-05-04 2021-05-25
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska och svenska som andraspråk sökes till Campus Mölndal
Du kommer att arbeta med grupper som läser på våra fristående kurser på gymnasial nivå i både svenska och svenska som andraspråk. Som lärare står du för planering, genomförande samt uppföljning. Du tar del av och bidrar till verksamhetens utveckling samt samarbetar tillsammans med kollegiet för att nå bästa möjliga resultat för eleverna.
2021-05-03 2021-05-16
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Drifttekniker VA rörnät
Driftenheten har uppdraget att sköta drift och underhåll av VA avdelningens ledningsnät och anläggningar som vattenverk, tryckstegringsstationer och spillvattenpumpstationer. Som drifttekniker hos oss arbetar du tillsammans med kollegorna för att säkerställa driften i VA-ledningsnätet. Dina arbetsuppgifter består i att lokalisera driftstörningar såsom läckor och avloppsstopp, kontrollera anslutningsförhållanden, spåra och kontrollera in- och utläckage till ledningsnätet samt övriga praktiska undersökningar ute i VA-ledningsnätet.
2021-05-03 2021-05-24
Mölndals stad, Skolförvaltningen Speciallärare till på Balltorpsskolan
Balltorpsskolan söker en speciallärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. En bra värdegrund och elevsyn är mycket viktigt för oss. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Som speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam och deltar i det pedagogiska stödet på skolan. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter lä...
2021-05-03 2021-05-17
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare i fritidshem med inriktning musik
Musikundervisning i år 2-6. (ca 40%) Fritidspedagog (ca 60%) Som fritidspedagog i vårt fritidshem har du tillsammans med dina kollegor ansvar för att ge skolan elever en aktiv, meningsfull fritid. I dina arbetsuppgifter ingår det att planera, utföra och utvärdera aktiviteter utifrån styrdokumenten men också att fånga elevernas intressen. Du kommer att arbeta i Savannen där våra elever från åk 2-6 ingår.
2021-05-01 2021-05-21
Mölndals stad, Skolförvaltningen Katrinebergsskolan söker en lärare till förskoleklassen
Som lärare i förskoleklassen kommer du tillsammans med två lärarkollegor att genom lek och undervisning träna våra yngsta elever på att bli mer självständiga, skapa goda relationer och börja sin resa mot det livslånga lärandet. Du arbetar också i vårt fritidshem Regnskogen med våra yngsta barn F-1.
2021-05-01 2021-05-21
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare till Krokslätts förskola
Vi söker en ansvarstagande, engagerad och positiv förskollärare till Krokslätts förskola. Vi vill att du har erfarenhet av och/eller har ett genuint intresse och nyfikenhet inför att arbeta utifrån relationellt förhållningssätt. På Krokslätts förskola vill vi att varje barn skall mötas utifrån sina egna förutsättningar, behov och intressen. Vi arbetar aktivt med reflektion och dokumentation genom en levande verksamhetsplan som i sin tur leder fram till olika projekt. Vår övertygelse är att det är processen som är viktig och det kollektiva lär...
2021-04-30 2021-05-24
1 2 3 >