Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare åk 1-6 i särskild undervisningsgrupp Lackarebäcksskolan
Nu söker vi en lärare till den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen på Lackarebäcksskolan. Som lärare i detta arbetslag har du goda möjligheter att vara med och planera, bedriva, utvärdera och utveckla undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen. Du kommer tillsammans med dina kollegor att arbeta med blandade årskurser 1-6. Eleverna har en diagnos inom autismspektrum och ibland även ytterligare diagnoser. Samarbete och glädje genomsyrar det dagliga arbetet och det är även det vi tror att du bidrar med. Vi på Lackarebäcksskol...
2021-07-26 2021-08-15
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare 4-6 till Västerbergsskolan
Vi söker legitimerad lärare med inriktning på slöjd, No och teknik. Meriterande med bred övrig ämneskompetens. Vill du arbeta på en skola där elevens bästa står i fokus, med väl fungerande arbetslag och stort engagemang bland pedagoger? Då är du välkommen till oss på Västerbergsskolan. Skolskogen ligger precis intill och används flitigt i undervisningen och på fritidshemmen. Vi arbetar för närvarande mycket med att utveckla läsandet och läsförståelsen då det är en förutsättning för att lyckas i skolans samtliga ämnen. Hälsa och Rörelse, Upple...
2021-07-26 2021-08-16
Mölndals stad, Skolförvaltningen Sinntorpsskolan 4-9 söker elevassistent 90%
Den särskilda undervisningsgruppen riktar sig mot elever i årskurs 7-9 med en autismdiagnos. Gruppen är belägen i en egen byggnad där fyra lärare och en elevassistent arbetar gemensamt med elevernas kunskapsutveckling. Dina arbetsuppgifter blir att hjälpa elever som är i behöv av stöd för att kunna följa med i undervisningen eller på annat sätt behöver stöttning under skoldagen. Arbetsuppgifterna varierar, exempelvis ta emot elever som kommer med taxi, hjälpa till med lunch, skapa rastaktiviteter och vara med som stöd under lektionstid.
2021-07-23 2021-08-08
Mölndals stad, Skolförvaltningen Sinntorpsskolan 4-9 söker elevassistent 80%
Vi söker en elevassistent för arbete i årskurs 4-6. Du kommer till största delen följa en klass. Dina arbetsuppgifter blir att hjälpa elever som är i behöv av stöd för att kunna följa med i undervisningen eller på annat sätt behöver stöttning under skoldagen. Arbetsuppgifterna är varierande men du arbetar alltid elevnära.
2021-07-23 2021-08-08
Mölndals stad, Skolförvaltningen Sinntorpsskolan söker skolbibliotekarie
Du kommer ha eget ansvar för ett skolbibliotek som är riktat till F-9. Utveckla skolans bibliotek och dess pedagogiska verksamhet. Arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Vägleda i informationssökning och källkritik, både digitalt och analogt. Du kommer att vara ansvarig för bl.a bokprat, organisera författarbesök och samarbeta med andra skolbibliotek i Mölndals stad.
2021-07-23 2021-08-08
Mölndals stad, Skolförvaltningen Sinntorpsskolan 4-9 söker lärare i so, svenska och engelska, vikariat
Vi söker dig som kan undervisa i SO/svenska/engelska i åk 4-6. När du arbetar som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation, betygsättning, utvärdering av verksamheten samt mentorskap. Ditt uppdrag innebär också att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling och samt att arbeta för en trygg och stimulerande lärandemiljö för alla elever. Du kommer att vara mentor i en åk 4 och arbeta ihop med ett arbetslag inriktat mot åk 4-6.
2021-07-23 2021-08-08
Mölndals stad, Skolförvaltningen Sinntorpsskolan 4-9 söker mellanstadielärare med inriktning mot ma, no och teknik, vikariat
Vi söker dig som kan undervisa i ma, no/tkn i åk 4-6. När du arbetar som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation, betygsättning, utvärdering av verksamheten samt mentorskap. Ditt uppdrag innebär också att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling och samt att arbeta för en trygg och stimulerande lärandemiljö för alla elever. Du kommer att vara mentor i en åk 4 och arbeta ihop med ett arbetslag inriktat mot åk 4-6.
2021-07-23 2021-08-08
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Fastighetsservice söker enhetschef till vaktmästeri
Till Fastighetsservice söker vi nu en enhetschef för vaktmästeri. Vi söker nu dig som vill vara med i utvecklingen av vår organisation. Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för planering, ledning och utveckling av verksamheten, vilket även innefattar ansvar för budget, personal och arbetsmiljö. Du förväntas disponera verksamhetens resurser så att ekonomiskt resultat, kundtillfredsställelse och medarbetartillfredsställelse uppnås maximalt. I rollen som enhetschef för stadens vaktmästare förväntas du stödja och utveckla gruppen samt kun...
2021-07-23 2021-08-13
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Fastighetsservice söker elektriker till driftteknik
I vår fortsatta satsning på Fastighetsservice i Mölndals stad kommer vi nu förstärka vår arbetsgrupp med ytterligare en elektriker inom driftteknik. Som elektriker i Mölndals stad arbetar du i hela kommunens egenägda fastigheter. Du har ett varierande arbete där du tillsammans med dina kollegor och chefer arbetar för att bli bästa möjliga fastighetsservice. I dina arbetsuppgifter ingår administrering och åtgärder av myndighetsbesiktningar, installation och säkerhetssondering samt utförande av beställda verksamhetsanpassningar. Du arbetar ocks...
2021-07-23 2021-08-13
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Annebergs gruppbostad
Nu söker en stödassistent som har ett stort engagemang och hjärta för sitt arbete för och bred kunskap om personer med autism och komplexa behov. Du kommer att ha en huvudsaklig placering på Annebergs gruppbostad. Som stödassistent arbetar du i nära samarbete med stödpedagog och enhetschef och följer beslut och överenskommelser, men förväntas också hålla i planering runt den/de brukare som du har kontaktmannaskap för samt ta stort ansvar för verksamhetens utveckling. I ditt uppdrag som stödassistent ska du ge de boende stöd i vardagen och ...
2021-07-21 2021-08-15
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Familjebehandlare till Enheten för Öppenvård
Ditt uppdrag kommer främst innefatta arbete med barn i de yngre åldrarna, deras familjer och nätverk. Du kommer att ingå i ett team med fyra andra familjebehandlare. En av familjebehandlarna i teamet ska under ett och ett halvt år, till stor del, arbeta med att utveckla stöd till föräldrar vars barn är placerade, så därför behöver vi förstärkning. Som behandlare på Öppenvården arbetar du i huvudsak med biståndsbedömda insatser för familjer med barn och ungdomar och i nära samverkan med myndighetsutövande socialsekreterare. Familjebehandlaren an...
2021-07-16 2021-08-16
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare fritidshem
Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall befattningshavaren i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns/ungdomars lärande och utveckling..
2021-07-15 2021-07-31
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu söker vi nya kollegor inom personlig assistent med inriktning mot autism.
Vill du ha ett givande och meningsfullt jobb där du får möjlighet att göra skillnad i andra människors liv? Nu söker vi dig som har ett stort engagemang och hjärta för att arbeta som personlig assistent med personer med autism. Vi erbjuder en tillsvidare anställning där du själv, i verktyget Time Care, har möjlighet att lägga ditt eget schemaförslag. Som personlig assistent är du en persons stöd i vardagens alla situationer. Det innebär ett omväxlande jobb där du stöttar brukaren vid allt ifrån matsituationer, på- och avklädning, personlig ...
2021-07-15 2021-08-16
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu söker vi nya kollegor inom personlig assistans i Mölndals stad.
Vill du ha ett givande och meningsfullt jobb där du får möjlighet att göra skillnad i andra människors liv? Då ska du läsa mer om tjänsterna hos oss. Vi söker nu dig som vill arbeta tillsammans med oss inom personlig assistans i Mölndals stad. Vi erbjuder en tillsvidare anställning där du själv, i verktyget Time Care, har möjlighet att lägga ditt eget schemaförslag. Som personlig assistent är du en persons stöd i vardagens alla situationer. Det innebär ett omväxlande jobb där du stöttar brukaren vid allt ifrån matsituationer, på- och avklä...
2021-07-15 2021-08-16
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu söker vi dig som vill arbeta som ledsagare i Mölndal stad
Vård och omsorg söker dig som vill arbeta som ledsagare till vuxna personer. Arbetsuppgifterna innebär att du är ett stöd i sociala aktiviteter utanför hemmet och till och från aktiviteterna. Genomförandeplanen där brukarens behov står i fokus är vårt främsta arbetsredskap och som ledsagare får du stor möjlighet att anpassa stödet för varje individ. Ditt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor.
2021-07-15 2021-08-16
Mölndals stad, Skolförvaltningen Specialpedagog/speciallärare på Rävekärrsskolan
Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog / speciallärare till grundskolan. På Rävekärrsskolan så kommer du att arbeta som specialpedagog / speciallärare med ansvar för det specialpedagogiska arbetet tillsammans med en kollega. Du kommer att planera, samordna och genomföra det specialpedagogiska arbetet tillsammans med klasslärare, elever och vårdnadshavare Du har ansvar för arbetet kring elever som har behov av särskilt stöd och då ingår samarbete med klasslärare, utredningar, åtgärdsprogram, handledning, dokumentation, samt samordni...
2021-07-09 2021-08-16
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Kvalificerad administratör
Som kvalificerad administratör med fokus på verksamhetsdelen svenska för invandare kommer du ha i uppdrag att handlägga elevansökningar, göra antagning, förbereda beslut för interkommunala frågor samt övriga beslut med myndighetsutövning. Du ansvarar också för den övergripande planeringen av kurser, grupper och kursplaceringar inom verksamhetsdelen samt schemaläggning. Du kommer att ha arkiveringsansvar och ansvara för organisationen runt nationella prov. Vidare kommer du tillsammans med rektor för verksamheten, administrativ chef samt dina kol...
2021-07-09 2021-08-01
Mölndals stad, Skolförvaltningen Stödassistent
Bli en av oss på Katrinebergs grundsärskola! Våra elever läser ämnen och ämnesområden i årskurs 1 9. Som stödassistent är du elevens hjälpande hand för att uppnå kunskapsmålen och vara en länk mellan klassläraren och eleven. Som stödassistent hos oss arbetar du med ett salutogent förhållningssätt för att ge stöd som leder till en meningsfull skoldag utifrån den enskilde elevens egen förmåga. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra elever då stödassistenten tillsammans med klassläraren, förskolelärare och aktiveringspedagoger följe...
2021-07-09 2021-08-01
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen IT-supporttekniker
Arbetet består av att ge användare support på Campus Mölndal i Mölndals stad. • bl a hjälpa studerande och personal med lösenordsbyten, inloggningsproblem och datorproblem. • Bemannar vår firstline-support och tar emot ärenden via vårt ärendehanteringssystem, epost och telefon. • Handlägger ärenden, har kontakt med Mölndals stads IT-avdelning, leverantörer av digitala verktyg och tjänster. • Administrerar utlåning och återlämning av Campus Mölndals digitala verktyg som lånas ut till personal och elever, övervägande del Chromebook men även P...
2021-07-08 2021-08-08
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Nämndsekreterare
Nämndsekreteraren upprättar kallelser, dagordningar och för protokoll vid nämndens, arbetsutskottets och individutskottets sammanträden. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för planering och kontroll av ärendeflöden, ärendeberedning inför och efter möten. I tjänsten ingår även att självständigt att ta fram egna mindre utredningar samt att skriva vissa remissvar och andra tjänsteskrivelser. I nämndsekreterarens roll ligger också att vara ansvarig handläggare för nämndens föreningsbidrag och vara den primära kontakten mot föreningslivet...
2021-07-07 2021-08-15
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Arkivarie
Som arkivarie är du, tillsammans med nämndsekreteraren, spindeln i nätet för nämndadministrationen och ansvarar för att hela processen fungerar väl, från inkommen handling och diarieföring till arkivering. Sedan ett par år har staden installerat och infört ett e-arkiv som en del i arbete med digitaliseringen. Vi arbetar med processbaserad arkivredovisning. Ett nära samarbete kring arkivfrågor sker med stadsarkivet inom stadsledningsförvaltningen. I rollen som arkivarie ska du: - Ordna och förteckna handlingar - Organisera och ansvara för gall...
2021-07-07 2021-08-15
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare till Krokslätts förskola
Vi söker en ansvarstagande, engagerad och positiv förskollärare till Krokslätts förskola. Vi vill att du har erfarenhet av och/eller har ett genuint intresse och nyfikenhet inför att arbeta utifrån relationellt förhållningssätt. På Krokslättsförskola vill vi att varje barn skall mötas utifrån sina egna förutsättningar, behov och intressen. Vi arbetar aktivt med reflektion och dokumentation genom en levande verksamhetsplan som i sin tur leder fram till olika projekt. Vår övertygelse är att det är processen som är viktig och det kollektiva lära...
2021-07-07 2021-08-15
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare fritidshem Krokslättsskolan
Lärare i fritidshem med ansvar för att att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning enligt Lgr 11.
2021-07-07 2021-08-06
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Lärare
Arbetet består av undervisning företrädesvis på det nationella programmet på gymnasiesärskolan, men några lektioner är även förlagda till det individuella programmet. I tjänsten ingår även undervisning i kursen Entreprenörskap. Som lärare står du för planering, genomförande samt uppföljning av undervisningen. Du tar del av och bidrar till verksamhetens utveckling samt samarbetar tillsammans med skolans personal för att nå bästa möjliga resultat för eleverna. Du kommer att ingå i ett arbetslag med nära samarbete med elevhälsoteam och rektor.
2021-07-06 2021-08-15
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Habiliterings assistent
Du kommer att arbeta vid det Individuella programmet inom gymnasiesärskolan, i liten undervisningsgrupp. Arbetsuppgifterna är att i liten undervisningsgrupp under ledning av lärare och/eller självständigt assistera eleverna i undervisningen och i förekommande fall under raster och uppehåll i skoldagen. Arbetstiderna följer elevernas undervisningstid.
2021-07-06 2021-08-08
1 2 >