Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Parkarbetare
Vi söker nu en erfaren parkarbetare som är mån om att utföra ett bra arbete. Vi erbjuder dig ett roligt och kreativt arbete med varierade arbetsuppgifter. Arbetet innebär i huvudsak skötsel av planteringar, badplatser, lekplatser och naturområden. Det kan även innebära skötsel av skolgårdar och förskolornas gårdar. Du kommer att arbeta i en grupp som fokuserar på helheten, där alla hjälps åt och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom parkskötsel. Vi arbetar även gränsöverskridande, vilket innebär att vi hjälps åt över enhetsgrä...
2023-02-02 2023-02-16
Mölndals stad, Miljöförvaltningen Miljöinspektör
Miljöförvaltningen söker dig som har erfarenhet och är intresserad av att arbeta med tillsyn inom miljöskydd. Exempel på arbetsområden är tillsyn av miljöfarliga verksamheter, fysisk planering, förorenade områden och dagvatten. Det är ett variationsrikt arbete, vilket innebär ansvar för planering, genomförande av inspektioner och uppföljning genom rapporter och dokumentation. Vi vill att alla på förvaltningen bidrar till ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling. I yrkesrollen ingår också att handlägga inkommande ärenden samt besvara fr...
2023-02-02 2023-02-23
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare sökes till Äventyrsförskola i Balltorp
Vi söker förskollärare till Balltorpskogens förskola med profilering i Äventyrspedagogik. Du kommer att ingå i ett team av engagerande kollegor som berikar varandra med kunskaper, tankar och idéer. Du får gärna ha några års erfarenhet om hur undervisningen dokumenteras digitalt. Vi söker dig som blickar framåt och är nyfiken, ser möjligheter framför hinder och lägger stor vikt vid att med glädje bygga och förvalta förtroendefulla relationer där varje barns eller barngrupps unika förmågor är basen i vår undervisning. Hos oss erbjuds du • At...
2023-02-01 2023-02-22
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare sökes till Öppna Förskolan - Familjecentral
Vi söker två förskollärare till öppna förskolan och i samarbete med familjecentralen. Våra verksamheter finns belägna i Mölndal och Kållered. Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn i åldrarna 0-6 år en god pedagogisk verksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Besökarna avgör själva när och hur ofta de kommer. Verksamheten skall vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten...
2023-01-27 2023-02-12
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Fysioterapeut
Vill du vara med på omställningsresan att utveckla den kommunala Hälso- och sjukvården i Mölndals stad till en god och nära vård? Rehabenhetens uppdrag är att utifrån ett personcentrerat arbetssätt arbeta och utveckla samverkan för en trygg och säker vård och rehabilitering för personer inom kommunal hälso- och sjukvård. Vi samverkar i omställningen med andra vårdgivare lokalt, med andra kommuner via GR och Västkom kring vårdens medarbetare, kompetensförsörjningen, digitalisering och utvecklingen av den personcentrerade vården. Som fysioterap...
2023-01-27 2023-02-19
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Socionom till familjecentralen Fyrklövern Lindome
Då vår nuvarande medarbetare går vidare till annat arbete behöver vi nu en socionom som genom samverkan med öppna förskolan och primärvården skall arbeta familjecentrerat, hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande. I rollen ingår också att vara samordnare. Det innebär att verka för att det gemensamma vardagliga arbetet fungerar, att vara en länk till styrgruppen samt att vara med i olika samverkanssammanhang. Du möter föräldrar både enskilt och i grupp. Dina specifika arbetsuppgifter som socionom på familjecentralen handlar om att på e...
2023-01-27 2023-02-12
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidskonsulent vid lokalbokningen på avdelningen Förening och idrott
Vi söker nu en fritidskonsulent med huvudsakligt ansvar för att arbete med tidsfördelningar och lokalbokningen vid våra idrottsanläggningar. Arbetet innebär många kontakter och samverkan med många olika aktörer, såväl internt som externt. Stor del av arbetstiden innebär att ge service till föreningar och kunder över telefon samt mail. Dessutom sker många förvaltningsövergripande samarbeten med exempelvis tekniska förvaltningen (drift och skötsel) samt serviceförvaltningen (vaktmästeri och lokalvård). Du arbetar i din roll främjande för förenin...
2023-01-27 2023-02-17
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare på mellanstadiet med bred behörighet till Katrinebergsskolan
På mellanstadiet arbetar vi till största delen i en elevgrupp i de teoretiska ämnena. Du kommer att vara mentor för dina elever. I arbetslaget delar vi erfarenheter och dilemman, men arbetar också med kollegialt lärande och skolutveckling. Du har stöd i ditt arbete av skolans elevhälsoteam.
2023-01-26 2023-02-09
Mölndals stad, Avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning Ekonomihandläggare till stadens centrala ekonomifunktion
Vi söker en ekonomihandläggare till Avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning, Enheten för system och stöd. Tjänsten ingår i en grupp som främst arbetar med stadens kund- och leverantörsfakturor. I övrigt ingår även registervård, systemadministration och övriga administrativa uppgifter. Enheten är en stödfunktion vilket innebär att tjänsten också omfattar service mot stadens verksamheter. Tjänsten har telefon- och skriftlig kontakt framför allt med stadens medborgare och leverantörer. I tjänsten ingår att ansvara för avdelningens centr...
2023-01-26 2023-02-13
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Daglig verksamhet!
Som stödassistent inom daglig verksamhet är din uppgift att stötta deltagarna till delaktighet i arbetslivet med utgångspunkt från varje enskilds förutsättning. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team, tätt ihop med kollegor för att skapa en stimulerande och meningsfull arbetsplats för deltagarna men även ihop med övrig personal i daglig verksamhet som samordnare och enhetschef. I uppdraget ingår också löpande dokumentation, upprätta genomförandeplaner, medicindelegering samt omvårdnadsuppgifter utifrån brukarens stödbehov. Vi sök...
2023-01-26 2023-02-19
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Engagerad lärare i matematik/naturkunskap till Frejagymnasiet
Arbetet består av undervisning företrädesvis på det nationella programmet på gymnasiesärskolan, men några lektioner är även förlagda till det individuella programmet. I tjänsten ingår undervisning i matematik, naturkunskap (vartannat år) och ev. entreprenörskap Som lärare står du för planering, genomförande samt uppföljning av undervisningen. Du tar del av och bidrar till verksamhetens utveckling samt samarbetar tillsammans med skolans personal för att nå bästa möjliga resultat för eleverna. Du kommer att ingå i ett arbetslag med nära samarb...
2023-01-26 2023-02-17
Mölndals stad Vi söker vikarier till Grundsärskolan!
Som vikarie i grundsärskolan är du elevens hjälpande hand för att uppnå kunskapsmålen och vara en länk mellan klassläraren och eleven. Du arbetar med ett salutogent förhållningssätt för att ge stöd som leder till en meningsfull skoldag utifrån den enskilde elevens egen förmåga. Du kommer att aktivt delta i verksamheten på grundsärskolan och fritidshemmet och träffa elever med många olika funktionsvariationer i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, exempelvis autism, Downs syndrom, ADHD, epilepsi, utagerande beteenden och fysiska...
2023-01-25 2023-02-28
Mölndals stad Nu söker vi timvikarier i förskolan!
Är du en av dem som önskar ha ett meningsfullt, varierande och roligt arbete tillsammans med barn? Då kan uppdraget som timvikarie i förskola och fritids vara något för dig. Som timvikarie får du vara med och skapa lustfulla, lärorika och trygga miljöer för alla barn och elever. Du får kunskap och erfarenheter från skolförvaltningens olika verksamheter, vilket kan ge en bra grund för dig som har tankar på fortsatta studier inom området. Att arbeta som timvikarie innebär att du med kort varsel kan komma och arbeta på någon av våra förskolor oc...
2023-01-25 2023-02-28
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Studie- och Yrkesvägledare på Social och Arbetsmarknadsenheten i Mölndal
Som studie- och yrkesvägledare på Vägledning & Kompetens Mölndal, VKM, kommer du att vara ett stöd i de sökandes process till studier eller arbete, för att komma vidare ut i arbetslivet. Du kommer stötta individer att utveckla sina förmågor inför val av studier och yrken. Som SYV inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen har du ett tätt samarbete med såväl arbetsmarknadssekreterare som socialsekreterare samt givetvis din SYV kollega som är där på 50%. Du kommer främst jobba med vuxna individer som står långt ifrån arbetsmarknaden men även un...
2023-01-25 2023-02-17
Mölndals stad, Skolförvaltningen Rektor till Stallbackens och Småfolkets förskolor
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare och barnskötare i förskolan har du som rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Detta innebär att i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten ha lärandet i fokus och förmåga att etablera och utveckla relationer med barn, föräldrar och medarbetare. Som rektor i Mölndals stad har du personal- och ekonomiansvar samt ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet på aktuell förskola men också ett ansvar fö...
2023-01-24 2023-02-02
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Vill du sommarjobba som parkarbetare?
Vi söker nu dig som under sommaren vill jobba som parkarbetare i Mölndals stad. Dina arbetsuppgifter blir i första hand att rensa rabatter, klippa gräs, städa och sköta badplatser i kommunen. Du skall kunna arbeta minst sex veckor under perioden juni-augusti. Möjlighet till semesterledighet under sommaren är begränsad eftersom extrapersonalen ska täcka upp vid ordinarie personals semester.
2023-01-20 2023-02-12
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Socialsekreterare sommarvikariat
Som socialsekreterare bedömer du behov av bistånd enligt socialtjänstlagen och du arbetar utifrån en helhetssyn med individens behov i centrum (IBIC). Yrket som handläggare innebär många möten med olika personer, vilket ställer krav på social kompetens och flexibilitet. Vi samverkar i stor utsträckning med våra utförare och andra relevanta samverkanspartners, såväl internt som externt. Vi befinner oss i en spännande tid med både pågående och kommande förändringar. Vi tar gemensamt ansvar för alla ärenden. Tillsammans med professionella kolleg...
2023-01-20 2023-02-10
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Socialsekreterare
Som socialsekreterare bedömer du behov av bistånd enligt socialtjänstlagen och du arbetar utifrån en helhetssyn med individens behov i centrum (IBIC). Yrket som handläggare innebär många möten med olika personer, vilket ställer krav på social kompetens och flexibilitet. Vi samverkar i stor utsträckning med våra utförare och andra relevanta samverkanspartners, såväl internt som externt. Vi befinner oss i en spännande tid med både pågående och kommande förändringar. Vi tar gemensamt ansvar för alla ärenden. Tillsammans med professionella kolleg...
2023-01-20 2023-02-10
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lackarebäcksskolan söker specialpedagog
Som specialpedagog hos oss är du en del av vårt elevhälsoteam som består utav skolsköterska, kurator, speciallärare, skolpsykolog, rektor och biträdande rektorer. I skolans elevhälsoteam arbetar vi med det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Ett ansvarsområde är att samordna stöd och åtgärder riktade mot elev/elever.
2023-01-20 2023-02-08
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till daglig verksamhet
Som stödassistent inom daglig verksamhet är din uppgift att stötta deltagarna till delaktighet i arbetslivet med utgångspunkt från varje enskilds förutsättning. Målet är att utifrån aktivitet och gemenskap skapa förutsättningar för individuellt växande. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team, tätt ihop med kollegor för att skapa en stimulerande och meningsfull arbetsplats för deltagarna men även ihop med övrig personal i daglig verksamhet som samordnare och enhetschef. I uppdraget ingår också löpande dokumentation, upprätta genomfö...
2023-01-19 2023-02-10
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Legitimerad Fysioterapeut till Trygg hemgång i Mölndal
Som Fysioterapeut arbetar du med att identifiera och bedöma patientens rehabiliteringsbehov enligt fysioterapiprocessen. Du arbetar i par tillsammans med en Arbetsterapeut där ni tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för patientens rehabilitering. Genom hembesök och mycket träning tillsammans får du chansen att lära känna patienten och ni lägger tillsammans upp planeringen för att fylla de behov som finns. Du kommer samarbeta över gränser då du dagligen stämmer av med Sjuksköterskor, Undersköterskor och Biståndshandläggare. Tillsamm...
2023-01-19 2023-02-19
Mölndals stad, Skolförvaltningen Placeringshandläggare inom skola
Som placeringshandläggare arbetar du med skolplacering och fritidshemsadministration efter gällande riktlinjer. Du arbetar med hela processen kring skolval i nära samarbete med rektorer. I arbetet ingår att se över arbetssätt, utveckla och öka kvaliteten inom området och effektivisera handläggningen. En viktig del i arbetet med att effektivisera handläggningen är fortsatt fokus på verksamhetsutveckling genom digitalisering. Du kommer att fungera som specialist gentemot Kontaktcenter på frågor som rör skolval och fritidshem samt övriga frågor in...
2023-01-19 2023-02-02
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare till Sinntorps förskola
På vår enhet där även Höganäs förskola ingår så har vi mycket fokus på att arbeta processinriktat utifrån aktuella utvecklingsområden. Några områden som vi arbetat med under de sista åren är bl a begreppet undervisning, Lpfö och Barnkonventionen och pedagogisk dokumentation I vårt nuvarande utvecklingsområde ligger vårt fokus på lärmiljöer och digitalisering. Vårt processinriktade arbetssätt ska leda till långsiktiga utvecklingsmöjligheter där fokus ligger på processen och kvalitetsarbetet i utbildningen. Vi arbetar mycket med olika former av d...
2023-01-18 2023-02-03
Mölndals stad, Skolförvaltningen Barn- och elevhälsochef
Som barn- och elevhälsochef ansvarar du för att leda och utveckla kvalitén för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Arbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv i samverkan med verksamhetschefer från förskola till grundskola. I rollen ges du en unik möjlighet att tillsammans med förvaltning och rektorer arbeta samordnande och vara en del i utvecklingen av stadens elevhälsoarbete. Fokus är att skapa ökad måluppfyllelse, bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande med ett inkluderande förhållningssätt utifr...
2023-01-18 2023-02-07
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier, leg. Sjuksköterskor (vi erbjuder 55 000 kronor i månaden)
Vård och omsorgsförvaltningen söker legitimerade sjuksköterskor för sommarvikariat. Vi kan erbjuda dig ett intressant och stimulerande arbete i den kommunala hälso- och sjukvården som sträcker sig över hela kommunen. Vi har ansvaret för äldreboende och korttidsenhet samt för de patienter som bor kvar i ordinärt bonde. Vi erbjuder dig en introduktion med individuell bredvidgång utanför sommaravtalet. I din roll som sjuksköterska arbetar du utifrån verksamhetens mål och ansvarar självständigt för bedömningar och planering av omvårdnadsbehov. ...
2023-01-18 2023-06-30
1 2 >