Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i slöjd på Fässbergsskolan
Undervisning i slöjd 4-9.
2023-05-26 2023-06-11
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistenter till Hedbäcksvägens gruppbostad
Som stödassistent arbetar du i nära samarbete med stödpedagog, men du förväntas också vara självgående och kunna ta eget ansvar samt hålla i planering runt den/de brukare som du är kontaktperson för. Fokus ligger på att bygga en stabil grund och skapa en välfungerande verksamhet för våra brukare. I ditt uppdrag som stödassistent ingår det att stötta de boende i vardagen genom att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro samt att arbeta förebyggande och strukturerat. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin v...
2023-05-26 2023-06-09
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker undersköterskor till Eklanda äldreboende
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och bidra till en fungerande och meningsfull vardag för våra hyresgäster. Du kommer att ha kollegor som har hög kompetens och stort brukarfokus. Arbetet innebär att ge vård och omsorg till hyresgästerna. Vi arbetar utifrån en salutogen värdegrund och sätter alltid brukarens behov i centrum. Vi vill att Eklanda äldreboende skall vara en plats där meningsfulla dagar skall vara i centrum och det gör vi genom god omvårdnad och meningsfulla aktiviteter med hög kvalitet. Att arbeta med aktiviteter ä...
2023-05-26 2023-06-23
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Havrekornsgatan
Som stödassistent arbetar du i nära samarbete med stödpedagog, men du förväntas också vara självgående och kunna ta eget ansvar samt hålla i planering runt den/de brukare som du är kontaktperson för. I ditt uppdrag som stödassistenter ingår det att stötta de boende i vardagen genom att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro samt att arbeta förebyggande och strukturerat. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag och skapar förutsättningar till utveckling och ett självständigt liv - allt arbete har sin...
2023-05-25 2023-06-11
Mölndals stad, Skolförvaltningen Danslärare till Kulturskolan
Undervisning i barndans, dansmix, streetdance, fördjupningskurs i dans i åldrarna 3-19 år. Dansworkshops med grundskoleklasser inom ramen för stadens Kulturgaranti. Som danslärare är du med och skapar dansföreställningar och ämnesöverskridande evenemang tillsammans med andra lärare. Du är med och utvecklar dansen som ämne och ingår i ett arbetslag tillsammans med lärare i dans, teater, film och bild och form. Tjänstens omfattning är 70%
2023-05-24 2023-05-28
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Bli vår nya marknadskoordinator!
Som Marknadskoordinator ansvarar du för att utforma och underhålla vår kommunikation och marknadsföring genom webb, sociala medier och tryckt material. Du utvecklar material som driver trafik i våra olika kommunikationsytor. Du kommer också att ha huvudansvaret för vår webb samt utveckla material för rörliga digitala ytor. I rollen som marknadskoordinator behöver du vara lyhörd på verksamheternas olika behov, kunna hitta bra vägar för att nyttja befintligt och nytt material samt kunna ansvara för hela processer av marknadsföring och digitalt sk...
2023-05-23 2023-06-07
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Är du vår nya kock till Stallbackens förskola?
Vi söker en positiv och engagerad kock. Mölndal har många tillagningskök och satsar på att laga mat ifrån grunden. Måltiden är en viktig del av verksamheten där du som kock innehar en viktig uppgift. I arbetet ingår att planera och tillaga näringsrika, säkra och goda måltider med hög kvalitet enligt Livsmedelsverkets riktlinjer (Bra mat i förskolan). Du behöver ha god kunskap om livsmedelsallergi/födoämnesallergi. Ett viktigt och prioriterat mål för oss på måltid Mölndal är att arbeta med att höja andelen ekologiska råvaruinköp och att arbeta...
2023-05-23 2023-06-06
Mölndals stad, HR-avdelningen Löneadministratör
I rollen som löneadministratör arbetar du självständigt med lönehanteringens alla delar. Du arbetar med att kontrollera, registrera och bearbeta löneunderlag utifrån målet rätt lön i rätt tid. En viktig del i arbetet är att ge ett aktivt och konsultativt stöd till stadens chefer och medarbetare i lön- och avtalsfrågor. I tjänsten ingår att utbilda chefer i Självservice. Arbetet innehåller också en del externa kontakter med till exempel Försäkringskassan och andra myndigheter. I arbetet som löneadministratör är du med och tar fram och revidera...
2023-05-23 2023-06-04
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska Brogårdens Äldreboende
Nu söker vi undersköterskor till Brogårdens äldreboende som vill vara med och göra skillnad för våra äldre! Brogården har 62 lägenheter, 6 enheter där två av enheterna är demensplatser övriga fyra enheter är somatik. Vi är ca 60 medarbetare på Brogården. Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör positiv skillnad för brukarna. Som undersköterska hos oss blir du en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp som hjälps åt och stödjer varandra till utveckling. Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket ...
2023-05-22 2023-06-05
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vill du bli vår nya lärare på Katrinebergs anpassade grundskola?
Som lärare leder du undervisningen i klassen. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten tillsammans med ditt arbetslag och övriga lärare på skolan. Samarbete, glädje och professionalitet genomsyrar det dagliga arbetet och det vill vi att du också bidrar till. Tillsammans skapar vi en positiv lärmiljö där vi bland annat arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling, kommunikation och sociala utveckling. Du samarbetar med vårt centrala team och har tillgång till stöd och handledning av specialpedagog, logoped, psykolog, ...
2023-05-22 2023-05-31
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker en undersköterska till hemtjänsten i Åby/Balltorp
Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor. Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid brukaren i fokus och har ett gott bemötande. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa brukarnas bästa arbetar du i team med dina koll...
2023-05-22 2023-06-13
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Engagerad lärare till individuella programmet på Frejagymnasiet, Mölndals gymnasiesärskola
Arbetet hos oss består av undervisning i en liten undervisningsgrupp på det individuella programmet på gymnasiesärskolan där eleverna har stora behov av omvårdnad. Detta är en tjänst där du behöver ha holistiskt perspektiv och utgå elevens styrkor och intresseområden. I arbetet ingår en del omvårdnadsuppgifter vilket kräver en stor flexibilitet, öppenhet samt förståelse för att elevgruppen har ett stort hjälpbehov. Du behöver ha en förmåga att arbeta utefter elevernas dagsform och vara flexibel, lösningsinriktad och ansvarskännande. Som lär...
2023-05-19 2023-06-11
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i slöjd
Vi söker en legitimerad lärare som kan undervisa i båda slöjdarterna, samt i annat ämne är meriterande. Du kommer att ha undervisning i grundskolan och i den anpassade grundskolan. I det dagliga arbetet ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en kvalitativ pedagogisk verksamhet utifrån rådande styrdokument. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med lärare inom åk 4-6.
2023-05-17 2023-06-07
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadssekreterare
Vi har gått ifrån det traditionella sättet att arbeta med ekonomiskt bistånd till ett nytt arbetssätt. Ditt huvudsakliga uppdrag är att verka för att personen kommer ut i egen försörjning. Tillsammans kartlägger ni styrkor och utvecklingsområden samt arbetar fram en individuell arbetsmarknadsplanering som kontinuerligt följs upp. Stora delar av ansökningsprocessen är idag digitaliserad men vi fortsätter att utveckla och förfina både arbetssätt och de digitala verktygen. Vi eftersträvar snabba och begripliga processer där individen på ett smidi...
2023-05-17 2023-06-04
Mölndals stad, Skolförvaltningen Sinntorpsskolan 4-9 söker lärare i svenska och engelska, högstadiet
Vi söker dig som ska undervisa i engelska och svenska i åk 7-9. När du arbetar som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation, betygsättning, utvärdering av verksamheten samt mentorskap. Ditt uppdrag innebär också att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling att nå läroplanens och kursplanens mål samt att arbeta för en trygg och stimulerande lärandemiljö för alla elever. Du kommer att arbeta ihop med ett arbetslag.
2023-05-17 2023-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i Trä-och metallslöjd samt gärna teknik till Balltorpsskolan
Du ansvarar för undervisning i ämnet trä- och metallslöjd i årskurserna 3-6 enligt gällande styrdokument. Meriterande är att du även har behörighet i ämnet teknik. Ditt uppdrag är att skapa en miljö som präglas av struktur, kreativitet och lust att lära. Du bidrar med engagemang och idérikedom i samarbete med skolans pedagoger. Du är flexibel och du arbetar systematiskt för att skapa en tydlig och stimulerande lärmiljö för skolans elever. I nära samarbete med skolans lärare i textilslöjd utvecklar du våra elevers kreativitet och bidrar till ...
2023-05-17 2023-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare till Litteraturförskola Bosgårdens pedagogiska enhet Torallastigen
Vi söker en förskollärare till yngregrupp. På Bosgårdens pedagogiska enhet utgår vi ifrån ett tematiskt arbetssätt med en saga som grund för lärande. Vi välkomnar barnen till en stimulerande miljö som kännetecknas av lärande, lust och framtidstro. Genom vårt tematiska arbetssätt kan vi skapa en röd tråd där vi kan möta läroplanens mål på ett lustfyllt sätt. Detta återspeglas i förskolans lärmiljö som kan förändras efter såväl sagan som utifrån barnens intressen och behov. Vi är en Litteraturdiplomerad förskola, är Hbtqi certifierad och innehar ...
2023-05-17 2023-05-28
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef daglig verksamhet
Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla daglig verksamhet i Mölndals stad! Du kommer att vara del av en driven och engagerad ledningsgrupp som arbetar för att göra skillnad! Utöver daglig verksamhet ansvarar området även för personlig assistans och korttidsverksamheter för barn- och unga. I ledningsgruppen ingår utöver 9 enhetschefer också en metodutvecklare. Vägledande principer för vårt ledningsarbete är att vi ser till "helheten" och att vi är en "lärande organisation". Som enhetschef svarar du för ledning och utveckling av enh...
2023-05-17 2023-06-04
Statens institutionsstyrelse Psykolog som kan bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vi söker en psykolog till ett spännande, utvecklande och livsviktigt uppdrag. Arbetet sker i samarbete med engagerad och kompetent personal i olika professioner. Fagared har åtta avdelningar med plats för 48 ungdomar. Fem avdelningar är placerade i Lindome, en i Göteborg och två i Öxnevalla (Horred). Fagareds psykologer arbetar mot flera avdelningar och vid samtliga enheter efter behov. Du kommer att vara en del av ett hälso- och sjukvårdsteam som består av fem psykologer och två sjuksköterskor. Att arbeta som psykolog h...
2023-05-17 2023-06-11
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Samordnare för föreningsservice på avdelningen Förening och idrott
Vi söker nu en samordnare med huvudsakligt ansvar för att arbeta med anläggningsfrågor, föreningsfrågor, avtalsfrågor samt visst utrednings- och processarbete vid våra idrottsanläggningar. Arbetet innebär kontakter och samverkan med många olika aktörer, såväl internt som externt. En stor del av tjänsten innebär att samordna avdelningens arbete såväl internt som externt när det gäller att drifta och sköta stadens idrottsanläggningar, inte minst när det handlar om stadens anläggningar vid Åby arenastad. I tjänsten ingår flera förvaltningsövergrip...
2023-05-16 2023-06-07
Mölndals stad, Skolförvaltningen Streteredsskolan söker Lärare i textilslöjd
Då vi nu ska utöka och bli en skola för årskurs 4-9 skola behöver vi även utöka med några fler personer och vi söker därför en textillärare för årskurs 3 6. På skolan kommer du få flera ämneskollegor, det kommer finnas fyra slöjdlärare, två på mellanstadiet och två på högstadiet. Det är viktigt att du har en positiv grundinställning och är en engagerad och ansvarstagande lärare. Du är flexibel inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet. Du har mycket god samarbetsförmåga och gillar att bygga r...
2023-05-16 2023-05-30
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för vuxna söker metodhandledare/1:e socialsekreterare
Enheten för vuxna i Mölndal arbetar med människor med missbruksproblematik och med psykosocial problematik. Flera av våra klienter är samsjukliga. Vi handlägger det akuta skedet i vålds- och hedersproblematikärenden. Arbetet på enheten kräver samarbete både internt och externt. God samverkan och vårt pågående utvecklingsarbete är en förutsättning för att varje individ ska få rätt stöd i rätt tid för att på ett hållbart sätt göra förändringar i sitt liv. Som metodhandledare fungerar du som ett lättillgängligt och nära stöd i det dagliga arbete...
2023-05-16 2023-06-04
Mölndals stad, Skolförvaltningen Rektor till Streteredskolan
Du som söker är intresserad av skolutveckling och har eleven i fokus för ökad måluppfyllelse. Du ser samarbete som en självklarhet och har en vilja att hitta lösningar ihop med elever, lärare och kollegor. Tillsammans ska vi utforska nya vägar och våga pröva nya sätt att utveckla undervisningen på skolan. Du kommer att arbeta nära dina kollegor i området, som stöd har du nära samarbete med kvalitetsledare och verksamhetschef i kvalitets och utvecklingsfrågor. Till din hjälp har du även kommunikatörer inom skolförvaltningen, ekonomer, verksamhe...
2023-05-15 2023-05-30
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Vaktmästare
I rollen som vaktmästare behöver du vara serviceinriktad och sätta kunden i fokus. Vi erbjuder dig ett varierande och självständigt arbete inom en spännande verksamhet som är under ständig utveckling. Som vaktmästare utför du arbetsuppgifter utifrån arbetsorder i stadens olika verksamheter. Uppdraget som vaktmästare innebär bland annat skötsel, renhållning och underhåll av stadens fastigheter såsom skolor, förskolor och andra verksamheter, liksom av de fordon och maskiner som används. Tjänsten innebär också att vara verksamheten behjälplig me...
2023-05-15 2023-05-29
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistenter till Kärrahöjds gruppbostad
Som stödassistent arbetar du i nära samarbete med stödpedagog, men du förväntas också vara självgående och kunna ta eget ansvar samt hålla i planering runt den/de brukare som du är kontaktperson för. I ditt uppdrag som stödassistent ingår det att stötta de boende i vardagen genom att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro samt att arbeta förebyggande och strukturerat. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag och skapar förutsättningar till utveckling och ett självständigt liv - allt arbete har sin ut...
2023-05-15 2023-05-29
1 2 3 4 >