Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Medicinsk avdelning Lycksele Undersköterska, kompetenstjänst, Lycksele lasarett
Arbetet bjuder på stor omväxling och är mycket varierat avseende innehåll då du kommer att arbeta inom slutenvårdens olika inriktningar. Du ingår i ordinarie personalgrupp vid respektive klinik och jobbar i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Vi tillämpar samma arbetstidsmodell på samtliga vårdavdelningar. Modellen ger arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön. Tjänsten innebär dag, kväll och nattjänstgöring.
2021-02-26 2021-03-21
Region Västerbotten, Medicin och rehabklinik Lycksele Sjuksköterska, Medicinavdelningen, Lycksele
Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Du arbetar i team, i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom medicins alla områden. Du arbetar enligt schema i arbetstidsmodell där nattjänstgöring kan komma att ingå. Vi tillämpar arbetstidsmodell som ger arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön.
2021-02-19 2021-03-10
Region Västerbotten, Medicinsk teknik VB Medicinteknisk ingenjör till Region Västerbotten
Som medicinteknisk ingenjör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Tjänsten är ett delat uppdrag där du varvar jobbet som medicinteknisk ingenjör med andra intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom vår verksamhet, tex kvalitétsarbete eller tekniknära förvaltning. Våra behov inom de olika specialiteterna förändras kontinuerligt och innehållet i uppdraget anpassas för att på bästa sätt svara upp mot våra kunde...
2021-02-10 2021-03-09
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Psykolog, Psykiatrisk klinik Södra Lappland, Lycksele
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På psykiatriska kliniken blir du en teamarbetare med möjlighet till utveckling. Du arbetar såväl självständigt som i team med utredning och behandling. Du är del i ett multiprofessionellt team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och skötare. I arbetet ingår kontakt och samverkan med såväl interna som externa samarbetspartners samt klinikövergripande mentorskap och konsultationer. Fokus i arbetsuppgifterna ligger på ...
2021-01-21 2021-03-04
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Sjuksköterska, Psykiatrisk klinik Södra Lappland, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På psykiatriska kliniken blir du en teamarbetare med möjlighet till utveckling. Du arbetar såväl självständigt som i team med vård och behandling. Du är del i ett multiprofessionellt team tillsammans med läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter och skötare. I arbetet ingår kontakt och samverkan med såväl interna som externa samarbetspartners samt klinikövergripande mentorskap och konsultationer. Arbetet innebär uppföljning av farmakolo...
2021-01-21 2021-03-31
Region Västerbotten, Kirurgisk mottagning Lycksele Sjuksköterska, Kirurgmottagningen, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du jobbar i ett kombinerat uppdrag som mottagningssköterska och kontaktsjuksköterska för patienter med mage-/tarmdiagnos. Arbetet består av egen mottagning där du gör egna behovsbedömningar, sätter in åtgärder, utvärderar och förmedlar kontakter till andra yrkeskategorier. I de båda uppdragen har du det övergripande ansvaret för patienten genom vårdkedjan. Du skapar kontinuitet och delaktighet i vården för både patienten och dess närstående....
2020-12-14 2021-03-07
Region Västerbotten, Röntgen Lycksele Röntgensjuksköterskor, semestervikariat 2021, Lycksele
Som röntgensjuksköterska hos oss ser du till patienternas radiologiska, medicinska och övriga specifika omvårdnadsbehov. Utifrån detta planerar, prioriterar och genomför du de undersökningar som ska utföras. Du arbetar på ett professionellt sätt och har ständigt patienten i fokus, med avsikt att erbjuda en hög kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständighet, förmåga att lösa problem och att göra prioriteringar utifrån en flexibel verksamhet. Du har en viktig roll och ditt arbete bidrar till vårt mål att ge rätt diagnostik eller behan...
2020-11-30 2021-03-31
Region Västerbotten, RV Sjuksköterskor Lycksele lasarett semestervikariat 2021, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständigh...
2020-11-30 2021-04-15
Region Västerbotten, RV Undersköterskor semestervikariat 2021, Lycksele lasarett
Som undersköterskor hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du är en del i ett arbetslag med personal med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter som tillsammans arbetar för och med patienten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att dokumentera patienternas tillstånd och åtgärder som utförs samt genomföra olika provtagningar och kontroller. Ytterligare arbetsuppgifter som ingår är att dela ut mat, hjälpa patienterna med hygienen, fylla på förråd och se till att det är städat.
2020-11-30 2021-04-15