Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Folkhögskoleförvaltningen Lärare i svenska/sva till Västerbottens Folkhögskola, Lycksele
Som folkhögskollärare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I denna roll undervisar du främst i svenska men även i engelska eller matematik på Allmän kurs i Lycksele. Inslag av fjärrundervisning kan också förekomma. Undervisning på folkhögskola bedrivs delvis tematiskt där flera ämnen integreras i varandra. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning stöttar du och leder deltagarna i deras sökande efter egna kunskaper och gruppens kompetenser.
2022-05-16 2022-05-31
Region Västerbotten, Folkhögskoleförvaltningen Kursansvarig lärare till Västerbottens folkhögskola, Lycksele
Som folkhögskollärare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I denna roll undervisar du främst på vår utbildning till Lärarassistent, men även på Allmän kurs. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning stöttar du och leder deltagarna i deras sökande efter egna kunskaper och gruppens kompetenser. Du handleder deltagarna även under deras praktikperioder. I kursansvaret för Lärarassistentutbildningen ingår socialpedagogiska och administrativa uppgifter.
2022-05-16 2022-05-31
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Sjuksköterska, Medicinmottagningen, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Tjänsten innehåller arbete i mottagningsverksamhet. Dessutom ingår fyslab, olika typer av infusioner samt skopiverksamhet. I uppdraget ingår kontinuerlig kompetensutveckling. Vi kan erbjuda dig stora utvecklingsmöjligheter i en högteknologisk miljö där du blir en viktig pusselbit i vårt tvärprofessionella specialistteam.
2022-05-11 2022-05-31
Region Västerbotten, RV Teknikspecialist till CIMT
Rollen innebär att du ingår i förvaltningsteam för ett eller flera förvaltningsobjekt och rapporterar till ansvarig Förvaltningsledare teknik. Ditt uppdrag är att utföra förvaltningsaktiviteter utifrån fastställd och godkänd förvaltningsplan för att säkerställa att verksamheten får de teknikstöd som efterfrågas samt att tillse att förändringarna passar in i den befintliga tekniska miljön. Exempel på områden som rollen berör är Windows Server- och klientmiljöer, ActiveDirectory, Microsoft 365, SQL, Webb server och PowerShell. Arbetsuppgifterna...
2022-05-10 2022-06-12
Region Västerbotten, RV Verksamhetsutvecklare/förvaltningsledare Teknik till CIMT
Vi genomför nu ett omfattande arbete att införa en ny samverkansmodell för kontinuerlig utveckling av våra teknikstöd och behöver stärka upp vår organisation med ett antal förvaltningsledare med teknikinriktning. Hos oss har du en nyckelroll i att stötta Region Västerbottens digitala transformation. Region Västerbottens förvaltningsorganisation utgår från regionens beslutade förvaltningsmodell innehållande modellbeskrivning, rollbeskrivningar och förvaltningsobjektsarkitektur (FOA). I rollen som förvaltningsledare teknik har du det taktiska ans...
2022-05-10 2022-06-12
Region Västerbotten, RV Analytisk Data Engineer till CIMT
Ditt fokus blir att tillsammans med teamet du arbetar i bygga tekniska lösningar där data och datamodeller spelar en viktig roll för att möjliggöra och öka regionens förmåga att presentera rätt information, till rätt nivå, vid rätt tidpunkt med såväl uppföljande som prediktiva analyser. Som Data Engineer är du en viktig medlem i vårt utvecklingsteam där data och analys är huvudnumret. Arbetet i teamet sker agilt med löpande leveranser. Kunden är ständigt i fokus i vårt arbete där vi drivs av att skapa nytta utifrån verksamhetens behov. Du ko...
2022-05-10 2022-05-22
Region Västerbotten, RV Driven Lead developer inom integrationsutveckling och systemkopplingar till CIMT
Ditt fokus blir att tillsammans med teamet arbeta med allt från att fånga behov, planera genomförande och implementation men också vara en del av utvecklingsarbetet. Som lead developer är du en viktig medlem i vårt utvecklingsteam där du trivs med att ha en ledande roll. Arbetet i teamet sker agilt med löpande leveranser. Du kommer i huvudsak att delta i aktiviteter i Umeå, Skellefteå och/eller Lycksele. Befattningen kan innebära resor för att samarbeta med andra regioner eller leverantörer. Placeringsort Umeå, Skellefteå eller Lycksele. Vi t...
2022-05-10 2022-05-22
Region Västerbotten, RV Driven Lead developer inom Business Intelligens till CIMT
Ditt fokus blir att tillsammans med teamet etablera och bygga vår nya analysplattform. Du sätter dig in i analysbehov som du och teamet omsätter i en teknisk lösning som passar och skapar förutsättningar för bra verksamhetsbeslut för styrning och ledning. Din roll är både drivande och coachande och ledartröjan tas gärna och ofta på. Kunden är ständigt i fokus i vårt arbete där vi drivs av att skapa nytta utifrån verksamhetens behov. Arbetet sker agilt med löpande leveranser. Du kommer i huvudsak att delta i aktiviteter i Umeå, Skellefteå och/e...
2022-05-10 2022-05-22
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Sjuksköterskor, Lycksele, Ambulanssjukvården Västerbotten
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom, skada eller som behöver vård under transport. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I ambulansen arbetar ni i team och våra sjuksköterskor har det medicinska ansva...
2022-05-06 2022-06-01
Region Västerbotten, Stenbergska HC Distriktssköterska, Stenbergska hälsocentral, Lycksele
Som distriktssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I ditt arbete möter och vårdar du barn, ungdomar, vuxna och äldre. Arbetet är varierande och består bland annat av telefonrådgivning, planerat och akut mottagningsarbete samt förebyggande hälsovård. Vi arbetar i team med våra kroniska patientgrupper där du som distriktssköterska har en central roll.
2022-05-05 2022-05-29
Region Västerbotten, Habilitering Lycksele Fysioterapeut/sjukgymnast, barn- och ungdomshabiliteringen Lycksele
Som fysioterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast som ska arbeta med barn och ungdomar som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och deras föräldrar. Arbetet sker i team och planering sker i samverkan med barn, ungdomar och föräldrar. Vi ger habilitering enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I arbetslaget finns kurator, psykolog, specialpedagog, logoped och arbetsterapeut och fysioterapeut. Som fysioterapeut arbetar du med bedömning av rörelseför...
2022-05-05 2022-05-20
Region Västerbotten, Kvinnoklinik Lycksele Avdelningschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Lycksele
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar och bemanning inom enheten. Personalansvaret gäller för närv...
2022-05-04 2022-05-24
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland ST-läkare, Allmänmedicin glesbygd, Södra Lappland
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten och att vi bistår människor hela livet. Din ST planeras i samråd med verksamhetschef och studierektor med utgångspunkt ifrån riktlinjerna för specialisttjänstgöring som rör handledning och kompetensutveckling. Du har möjlighet att utöka dina kunskaper genom en glesbygdsprofil vilket ger dig en bredare bas och ökad akut kompetens. Det ingår även en inblick i distansteknikens möjligh...
2022-05-04 2022-05-25
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Undersköterska, Kirurgavdelningen, Lycksele lasarett
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du utför omvårdnadsinsatser i nära samarbete med sjuksköterska och andra yrkeskategorier så som sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom kirurgins alla områden. Vi arbetar enligt patientnära vårdmodell. Vi tillämpar modellen gröna korset som kvalitetssäkringsmetod. Du har möjlighet att påverka arbetet bland annat vid daglig styrning, regelbundna arbetsplatsträffar och yrkesträffar. Vi tilläm...
2022-05-03 2022-05-17
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Sjuksköterska, Kirurgavdelningen, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du planerar och utför medicinska omvårdnadsinsatser i nära samarbete med undersköterska och andra yrkeskategorier så som sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom kirurgins alla områden. Vi arbetar enligt patientnära vårdmodellen (PNV). Vi erbjuder fyra veckors väl utformad och strukturerad inskolning, som vid behov anpassas individuellt. Vi tillämpar modellen gröna korset som kvalitetssäkring...
2022-05-03 2022-05-17
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Utredare, Psykiatrisk klinik
Som utredare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Vi söker dig som kan hjälpa oss att identifiera skillnaderna i behandlingsstrategier för våldsutsatta inom Region Västerbotten. Du ska analysera och dokumentera i text och flödesschema hur Specialistpsykiatrin i Umeå, Skellefteå och Södra Lappland arbetar med patientgruppen samt vilka olikheter som finns. GAP-analys planeras att genomföras med syfte att identifiera skillnaderna i behandlingsstrategier för våldsutsatta inom Region Västerbotten och ...
2022-05-02 2022-05-16
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Lycksele
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-04-25 2022-05-29
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Arbetsterapeut, Medicinskt centrum, Lycksele
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med rehabilitering, bedömning av förmågor och färdigheter i aktivitet, mobilisering, utredningar, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, handrehabilitering m.m. Vi arbetar både i team och självständigt samt handleder studenter. Vi kännetecknas av att erbjuda gott bemötande, god kvalitet, god tillgänglighet och strävar efter att ha delaktiga patienter. En av våra huvuduppgifter är att planera för att patienten får en trygg och säker hemgång/vårdövergång efter sin sjukhusvistelse. Vi arbetsterapeuter är s...
2022-04-21 2022-06-05
Region Västerbotten, Stenbergska HC Specialistläkare i allmänmedicin, Stenbergska hälsocentral, Lycksele
Som specialist i allmänmedicin hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga in personens hela livssituation. Handledning av studenter ingår...
2022-04-05 2022-05-31
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Överläkare, Centrum för obstetrik och gynekologi, Lycksele
Som överläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I rollen som överläkare arbetar du i huvudsak med patientansvar vilket innebär att du ansvarar för medicinska utredningar, bedömningar samt behandlingar av patienter. Du arbetar i team bestående av kunniga medarbetare vilket ger möjlighet till ett kontinuerligt kunskap- och erfarenhetsutbyte. Denna tjänst innebär mycket kirurgi. I rollen ingår administrativt arbete, handledning samt jourtjänstgöring. Som en del av vår kompetensutveckling har v...
2022-04-04 2022-05-20
Region Västerbotten, Kvinnoklinik Lycksele Barnmorska semestervikariat, Centrum för obstetrik och gynekologi, Lycksele
Som barnmorska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar professionellt och sätter patienten i fokus. Barnmorskearbetet innebär att ser du till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov, planerar och prioriterar de åtgärder som ska sättas in. Rollen som barnmorska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på att självständigt kunna att lösa problem ...
2022-03-29 2022-05-22
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinärer till Distriktsveterinärerna Lycksele och Vilhelmina
Mottagningarna ger dig möjligheten att jobba med olika djurslag och nedan finner du lite mer information. Lycksele passar dig som gillar det personliga mötet med kunderna och som tycker om ett omväxlande arbete i en levande landsbygd. Hos oss får du jobba med flera olika djurslag då smådjursverksamheten utgör en större andel av arbetet, men även häst och lantbruksarbete förekommer. Bilkörning är en naturlig del i arbetet och du behöver känna dig bekväm med det. Eget ansvar och självständiga beslut är en del av vardagen. Vid en anställning ho...
2022-03-08 2022-06-03
Region Västerbotten, RV Sjuksköterskor Lycksele lasarett semestervikariat 2022, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ser du till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planerar samt prioriterar du de åtgärder som ska sätts in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständig...
2021-11-19 2022-05-31