Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Utredare, Psykiatrisk klinik
Som utredare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Vi söker dig som kan hjälpa oss att identifiera skillnaderna i behandlingsstrategier för våldsutsatta inom Region Västerbotten. Du ska analysera och dokumentera i text och flödesschema hur Specialistpsykiatrin i Umeå, Skellefteå och Södra Lappland arbetar med patientgruppen samt vilka olikheter som finns. Din analys kommer att vara ett stöd i arbetet med att utveckla samverkansformer och strategier inom Region Västerbotten, främst inom Specialistp...
2021-07-26 2021-08-09
Region Västerbotten, Kvinnoklinik Lycksele Undersköterska, Centrum för obstetrik och gynekologi, Lycksele
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Hos oss har undersköterskor en viktig och självklar roll i teamet och bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i sin yrkesroll och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. Arbetsuppgifterna är varierande där du bland annat assisterar vid förlossningar, bb-gyn omvårdnad. Avdelningsarbete med städning, matdelning, förrådsarbete. Kan bli aktuellt m...
2021-07-22 2021-08-15
Region Västerbotten, Operation Lycksele Operationsundersköterska, Kirurgcentrum Lycksele
Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom kirurgins och ortopedins många områden. På operation utför du medicinska omvårdnadsinsatser i nära samarbete med sjuksköterska och andra yrkeskategorier så som anestesisköterska, kirurg m.fl. Vi erbjuder en väl utformad och strukturerad inskolning, som vid behov anpassas individuellt. Tjänsten innebär i huvudsak dagtidstjänstgöring måndag till fredag men viss beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.
2021-07-20 2021-08-15
Region Västerbotten, Barn och ungdomshabilitering län o region Leg Psykolog, Barn och ungdomshabiliteringen, Lycksele
Vi söker en psykolog som ska arbeta med barn och ungdomar som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och deras föräldrar. Arbetet sker i team och planering sker i samverkan med barn, ungdomar och föräldrar. Vi ger habilitering enligt Hälso- och sjukvårdslagen och råd och stöd utifrån LSS. I Lycksele Barn och ungdomshabilitering ingår psykolog, arbetsterapeuter, kuratorer, fysioterapeuter, specialpedagog, logoped och läkare. Du ger psykologiskt stöd, rådgivning och information till familjer, enskilt eller i grupp vars barn har en funkti...
2021-07-07 2021-08-08
Region Västerbotten, Röntgen Lycksele Röntgensjuksköterska, Bild och funktionsmedicin, Lycksele
Som röntgensjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du ser till patienternas radiologiska, medicinska och övriga specifika omvårdnadsbehov. Utifrån detta planerar, prioriterar och genomför du de undersökningar som ska utföras. Du arbetar på ett professionellt sätt och har ständigt patienten i fokus, med avsikt att erbjuda en hög kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständighet, förmåga att lösa problem och att göra prioriteringar utifrån en flexibel verksamhet. Du har en viktig rol...
2021-07-05 2021-08-15
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Steriltekniker/undersköterska, Centralsterilen, Lycksele lasarett
Som undersköterska/steriltekniker hos oss bidrar du med service, utveckling och engagemang. Inom den steriltekniska avdelningen arbetar du med sterilgodshantering av medicintekniska flergångs- och engångsprodukter. Arbetet innebär att förbereda operationsutrustning inför operationer i form av rengöring, funktionskontroller, packning och sterilisering av utrustning. Vidare ingår även att delta i förbättringsarbete inom enheten.
2021-07-01 2021-08-15
Region Västerbotten, Operation Lycksele Anestesisjuksköterska, operationsavdelningen, Lycksele
Som anestesisjuksköterska hos oss ansvarar du för patientens trygghet, god vård och omvårdnad före och under operationen inom ditt specialistområde. Du arbetar självständigt samtidigt som du är en del i ett operationslag. Hos oss är det en självklarhet att vi bistår och handleder studenter samt bidrar i verksamhetens utvecklingsarbete. Du arbetar enligt fast schema med beredskapstjänstgöring i hemmet på obekväm arbetstid. Du är placerad vid anestesin vid operationsavdelningen, men om intresse finns möjlighet till rotation mot IVA.
2021-06-30 2021-08-15
Region Västerbotten, Kvinnoklinik Lycksele Medicinsk sekreterare, Centrum för obstetrik och gynekologi, Lycksele
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Här arbetar tre medicinska sekreterare med olika arbetsuppgifter för att tillsammans skapa ett gott resultat. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där din kompetens och erfarenhet tas tillvara. På kliniken arbetar vi processinriktat och i dessa processer är medicinska sekreterare en viktig del. Alla medicinska sekreterare arbetar med dokumentation inom gynekologi (System Cross) och obstetrik (Obstetrix). Utöver det ingår arbets...
2021-06-29 2021-08-25
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Överläkare anestesi, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som anestesiläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vid kliniken finns stabil bemanning med erfarna specialister och ST-läkare. Den breda och varierade verksamheten gör att du möter en ständig mix av diagnoser och tillstånd. Det kräver både bred och hög kompetens men är i gengäld mycket intressant och givande. Som specialistläkare är du delaktig i verksamhetsutveckling, undervisning samt handledning av ST-läkare, AT-läkare, kandidater och andra personalkategorier. Vi förväntar oss att du de...
2021-06-29 2021-08-16
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Specialistläkare ortopedi, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som ortoped hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi har verksamhet inom både dagkirurgisk och sluten vård för ortopediska patienter. Vår allsidiga verksamhet ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas - i allt från elektiva rutinoperationer för händer, fötter och knän samt proteskirurgi för höfter och knän. Akut frakturkirurgi är en del av vardagen. Som ortoped kommer du att vara en del av vårt arbetslag i läkargruppen med ett variationsrikt arbete och möjlighet till subspeciali...
2021-06-29 2021-08-16
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Sjuksköterska, Medicinavdelningen, Lycksele
Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Du arbetar i team, i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom medicins alla områden. Du arbetar enligt schema i arbetstidsmodell där nattjänstgöring kan komma att ingå. Vi tillämpar arbetstidsmodell som ger arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön.
2021-06-22 2021-08-15
Region Västerbotten, Medicinsk avdelning Lycksele Sjuksköterska, kompetenstjänst, Lycksele lasarett
Arbetet bjuder på stor omväxling och är mycket varierat avseende innehåll då du kommer att arbeta inom slutenvårdens olika inriktningar. Du ingår i ordinarie personalgrupp vid respektive klinik och jobbar i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Vi tillämpar samma arbetstidsmodell på samtliga vårdavdelningar. Modellen ger arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön. Tjänsten innebär dag, kväll och nattjänstgöring.
2021-06-22 2021-08-15
Region Västerbotten, Bild-och funktionsmedicin VB Avdelningschef, Bild och funktionsmedicin, Lycksele
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Det innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljö- och ...
2021-06-21 2021-08-23
Region Västerbotten, Hälso och Sjukvårdsförvaltning Områdeschef för Närsjukvård Södra Lappland
Som områdeschef för närsjukvårdsområde Södra Lappland har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med övriga områden. Som områdeschef för närsjukvårdsområde Södra Lappland har du ett särskilt ansvar att utveckla den nära vården, dvs samarbetet mellan primärvård, sjukhusvård och vidare med kommunerna. Du är direkt underställd hälso- och sjukvårdsdirektören och utöver att leda och utveckla närsjukvårdsområde...
2021-06-21 2021-08-15
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk VB Dietist, Barn- Ungdomspsykiatrin, Västerbotten
Som dietist hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Vi ser nutrition som en självklar del av vården. I arbetet som dietist ingår såväl nutritionsbedömningar som nutritionsåtgärder. Målsättningen är att undvika undernäring och att ge optimala förutsättningar för behandling och tillfrisknande utifrån ett individuellt perspektiv. Som dietist verkar du i hela länet och på alla enheter, men främst arbetar du tillsammans med vårt specialiserade ätbehandlingsteam för unga (SÄBU). Du kommer också arbeta i nära ...
2021-06-21 2021-08-02
Region Västerbotten, Röntgen Lycksele Specialist/Överläkare, Bild- och funktionsmedicin, Lycksele
Som Specialist-/Överläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som radiolog hos oss kommer du att arbeta med alla modaliteter som vi har på avdelningen. Vi samarbetar mellan de olika sjukhusen i modalitetsgrupper för att utveckla och likställa våra undersökningar. Du bidrar med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av ST-läkare.
2021-05-19 2021-08-31
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär till Distriktsveterinärerna Lycksele
Lycksele passar dig som gillar det personliga mötet med kunderna och som tycker om ett omväxlande arbete i en levande landsbygd. Hos oss får du jobba med flera olika djurslag då smådjursverksamheten utgör en större andel av arbetet, men även häst och lantbruksarbete förekommer. Bilkörning är en naturlig del i arbetet och du behöver känna dig bekväm med det. Eget ansvar och självständiga beslut är en del av vardagen. Vid en anställning hos oss finns möjlighet att ta del av Distriktsveterinärernas egna kompetensutvecklingsprogram där du kontinu...
2021-05-06 2021-08-15
Region Västerbotten, Stenbergska HC Specialistläkare i allmänmedicin, Stenbergska hälsocentral, Lycksele
Som specialist i allmänmedicin hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga in personens hela livssituation. Handledning av studenter ingår...
2021-04-19 2021-08-15