Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, HSF massrekryteringar (sommar, AT, ST) Undersköterska semestervikariat, Lycksele 2024
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll som undersköterska är du en viktig del i teamarbetet tillsammans med övriga yrkeskategorier. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. I jobbet ingår arbetsuppgifter som allmän omvårdnad av patienter, provtagningar, såromläggningar, dokumentation och uppföljning av vårdarbetet, men det handlar också om att utveckla relationer och vara en medmänniska. Vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden och allt arb...
2023-12-07 2024-02-29
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland Sjuksköterska rehab/strokeavdelning, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du deltar i omvårdnaden och det medicinska omhändertagandet av patienten i nära samarbete med andra yrkeskategorier i vårt multidisciplinära team. Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom stroke, ortopedi, rehabilitering och palliativ vård. Vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden där vår klinikvision speglar vårt arbete - Mjuka händer, skarpa hjärnor, varma hjärtan. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbe...
2023-12-04 2023-12-25
Region Västerbotten, HSF massrekryteringar (sommar, AT, ST) Sjuksköterska semestervikariat Lycksele 2024
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständigh...
2023-12-01 2024-02-29
Region Västerbotten, HSF massrekryteringar (sommar, AT, ST) MedMedicinska sekreterare semestervikariat Lycksele 2024
Arbetsuppgifter Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Arbetet hos oss innebär att du bland annat kommer att arbeta med journalskrivning, remisshantering, posthantering, receptionsarbete, boka och kalla patienter.
2023-12-01 2024-02-29
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk VB Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrin, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I ditt arbete möter du barn och ungdomar upp till 18 år som kräver specialiserad barnpsykiatrisk behandling. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för uppföljning av bland annat CS och SSRI och annan farmakologisk behandling. Med patienten och dennes familj i centrum ges vården i nära samarbete med andra yrkeskategorier. Även arbetsuppgifter inom bedömning och behandling kan vara aktuella beroende på tidigare erfarenhet och utbildning. Din in...
2023-12-01 2023-12-31
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland IVA-sjuksköterska, Intensivvårdsavdelning, Lycksele
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I tjänsten som intensivvårdssjuksköterska på vår avdelning ansvarar du för vården av intensivvårdspatienter med svikt i sina vitala funktioner med anledning av operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Då vi vårdar patienter av många kategorier utvecklas vår kunskap till en unik och bred kunskapsbas. Du har ett nära samarbete med övriga profession som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga.
2023-11-29 2023-12-20
Region Västerbotten, Bild-och funktionsmedicin VB Avdelningschef till Bild- och funktionsmedicin, Lycksele
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. I uppdraget som chef har du ett medarbetar-, ekonomi- och verksamhetsansvar och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för regionens bästa. Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner och mål. I din roll ingår att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. I dina arbetsuppgifter ingår att leda och fördela arbete utifrån BFM:s uppdrag. Det innebär bla...
2023-11-29 2023-12-17
Region Västerbotten, Storuman Tärnaby sjukstugor Sjuksköterska akutvårdsavdelningen Tärnaby
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet innebär tjänstgöring dag/kvä...
2023-11-27 2023-12-18
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Klinikadministratör, Centrum för Obstetrik och Gynekologi, Lycksele
I din roll som klinikadministratör utgör du en viktig funktion för att arbetet vid kliniken skall kunna fortgå. Du servar olika yrkesgrupper inom verksamheten och du kan behöva göra egna avvägningar och prioriteringar för att komma vidare i ditt arbete. Då upplägget/uppdraget delvis är nytt finns möjlighet att påverka hur rollen ska se ut och arbetsuppgifterna kan komma att utökas/förändras under tid. I denna tjänst kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära bland annat; • schemaläggning för samtliga yrkeskategorier samt löneförberedan...
2023-11-27 2023-12-18
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Kompetenstjänst inom akutverksamhet och kirurgi, Lycksele sjukhus
Arbetet bjuder på stor omväxling och är mycket varierat avseende innehåll då du kommer att arbeta inom slutenvårdens olika inriktningar. Du ingår i ordinarie personalgrupp vid respektive klinik och jobbar i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Vi tillämpar arbetstidsmodeller på samtliga vårdavdelningar. Modellerna ger arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön. Tjänsten innebär dag-, kväll- och nattjänstgöring.
2023-11-24 2023-12-17
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Undersköterska Akutmottagningen, Lycksele Sjukhus
Arbetet som undersköterska på akutmottagningen är kvalificerat och självständigt. Du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. Arbetet utförs med dag-, kväll- och nattjänstgöring i arbetstidsmodell. Vi kan erbjuda dig: • Nya utmaningar varje arbetspass • Microutbildningar/kompetenshöjning inom akutsjukvård • Fantastiska kollegor med hög kompetens • Delaktighet i utvecklingsarbete
2023-11-23 2023-12-14
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland Undersköterska vikariat, Rehabilitering- och strokeavdelning, Lycksele sjukhus
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På Stroke/rehab-avdelningen deltar du i omvårdnaden av patienten i nära samarbete med övriga professioner i teamet. Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom stroke, ortopedi och rehabilitering. Vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden där vår klinikvision speglar vårt arbete - Mjuka händer, skarpa hjärnor, varma hjärtan. Vi erbjuder dig en individuellt anpassad och strukturerad inskolning utifrån dina behov. Anställnin...
2023-11-22 2023-12-17
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland Sjuksköterska, kompetenstjänst, Lycksele sjukhus
Arbetet bjuder på stor omväxling och är mycket varierat avseende innehåll då du kommer att arbeta inom slutenvårdens olika inriktningar. Du ingår i ordinarie personalgrupp vid respektive klinik och jobbar i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Vi tillämpar samma arbetstidsmodell på samtliga vårdavdelningar. Modellen ger arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön. Tjänsten innebär dag-, kväll- och nattjänstgöring.
2023-11-21 2023-12-17
Region Västerbotten, Ögonklinik VB Sjuksköterska (dagtid), Ögonkliniken VB, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss är du en del i ett team på en enhet med hög kompetens och varierande arbete Arbetet på mottagningen innebär att genomföra ögonundersökningar, förbereda patienten inför läkarbesök och operationer. Operationsverksamhet är en stor del av arbetet. Arbetet sker på dagtid vilket innebär att du kan vara ledig kvällar och helger. Vi kommer att utarbeta en individuell introduktionsplan tillsammans med dig så att du kan känna att du får en trygg start och en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss. Den individuella utveckli...
2023-11-20 2024-01-07
Region Västerbotten, Intern service VB Servicemedarbetare till Intern Service, Lycksele
Som servicemedarbetare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Som lokalvårdare ansvarar du för att minska smittspridning samt höjer trivseln för västerbottningarna och medarbetare som vistas i våra lokaler. Som transportör transporterar du bland annat avfall, gods, matvagnar, läkemedel och textilier. Arbetstiderna är varierande där skiftarbete kan förekomma samt arbete under helg.
2023-11-17 2023-12-10
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Barnmorska, Centrum för obstetrik och gynekologi, Lycksele
Som barnmorska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar professionellt och sätter patienten i fokus. Barnmorskearbetet innebär att du ser till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov, planerar och prioriterar de åtgärder som ska sättas in. Rollen som barnmorska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på att självständigt kunna lösa problem och ...
2023-11-16 2023-12-11
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär till Distriktsveterinärerna Lycksele
Lycksele passar dig och som gillar det personliga mötet med kunderna och som tycker om ett omväxlande arbete i en levande landsbygd. Hos oss får du jobba med flera olika djurslag. Smådjursverksamheten utgör en större andel av arbetet, men även häst och lantbruksarbete förekommer. Bilkörning i vackra norrländska landskap är en naturlig del i arbetet och du behöver känna dig bekväm med det. Eget ansvar och självständiga beslut är en del av vardagen. Vid en anställning hos oss finns möjlighet att ta del av Distriktsveterinärernas egna kompetensut...
2023-11-13 2024-03-03
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Semestervikarie 2024, Sjuksköterska, Ambulanssjukvården Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom, skada eller som behöver vård under transport. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I ambulansen arbetar ni i team och våra sjuksköterskor har det medicinska ansva...
2023-10-23 2024-01-07
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Semestervikarie 2024, Ambulanssjukvårdare, Ambulanssjukvården Lycksele
Som ambulanssjukvårdare eller undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Inom ambulanssjukvården möter du patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom, skada eller som behöver vård under transport. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I ambulansen arbetar ni i team och våra sjuksköterskor har det m...
2023-10-23 2024-01-07