Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Stenbergska HC Medicinsk sekreterare, Stenbergska hälsocentral, Lycksele
Som medicinsk sekreterare är du en viktig del av helheten hos oss och möjliggör insatser som påverkar många. Vi är ett sammansvetsat sekreterargäng med en bra teamkänsla som söker en ny flexibel kollega med god samarbetsförmåga. Du arbetar i nära samarbete med övriga sekreterare/vårdadministratörer, läkare, sjuksköterskor och andra yrkeskategorier för att erbjuda en god och nära vård till våra patienter. Som medicinsk sekreterare har du ett omväxlande arbete där du bland annat arbetar med journalskrivning, en mindre del receptionsarbete, remis...
2023-05-19 2023-06-02
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär till Distriktsveterinärerna Lycksele
Lycksele passar dig och som gillar det personliga mötet med kunderna och som tycker om ett omväxlande arbete i en levande landsbygd. Hos oss får du jobba med flera olika djurslag. Smådjursverksamheten utgör en större andel av arbetet, men även häst och lantbruksarbete förekommer. Bilkörning i vackra norrländska landskap är en naturlig del i arbetet och du behöver känna dig bekväm med det. Eget ansvar och självständiga beslut är en del av vardagen. Vid en anställning hos oss finns möjlighet att ta del av Distriktsveterinärernas egna kompetensu...
2023-05-17 2023-09-30
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk VB Forsknings-PTP, Barn- och ungdomspsykiatrin, Lycksele
Som PTP-psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Tjänsten består av 50 % forskning och 50 % klinisk tjänstgöring. Du kommer att arbeta i forskningsprojektet TARA. Projektet leds av docent och överläkare Eva Henje, som även kommer att vara din handledare för forskningen. Forskningen sker till övervägande del via länk från Lyckselemottagningen. TARA är en gruppbehandling för depression hos tonåringar och unga vuxna. I den pågående studien jämförs TARA med standardbehandling i en randomiserad ko...
2023-05-16 2023-06-06
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Sjuksköterska, Akutmottagning, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköters...
2023-05-15 2023-06-05
Region Västerbotten, 1177 Vårdguiden Sjuksköterskor till 1177 Vårdguiden på telefon, Lycksele
Utifrån din medicinska kompetens och med hjälp av digitala lösningar och verktyg, arbetar du strukturerat och metodiskt för att säkerställa patientsäkerhet och kvalitet. Sjuksköterskorna arbetar digitalt och enligt ett nationellt framtaget arbetssätt. Vi jobbar metodiskt och använder oss av en kvalitetssäkrad samtalsprocess samt har ett beslut/rådgivningsstöd som arbetsverktyg. Ingen dag är den andra lik och vi startar varje arbetspass med nya ärenden. Varje samtal är unikt. Vi svarar på samtal från hela Västerbotten samt samverkar viss tid, ...
2023-05-02 2023-06-11
Region Västerbotten, RV Sjuksköterska vårdavdelning, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier enligt patientnäravård-modellen. Du planerar och utför självständigt medicinska omvårdnadsinsatser. Vi erbjuder strukturerad och individuellt anpassad inskolning. Vi tillämpar kvalitetssäkringsmetoden "Gröna korset" och arbetar aktivt med vårdutveckling.
2023-04-14 2023-06-05
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland ST-läkare psykiatri, Psykiatrisk klinik, Lycksele
Som ST-läkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du som ST-läkare har en väsentlig roll inom ramen för vårt uppdrag att behandla svår psykisk ohälsa. På våra mottagningar arbetar vi i tvärprofessionella team och arbetet sker ofta i samarbete med patientens familj och övriga nätverk. I vårt patient- och i vårt interna arbete använder vi oss ofta av videolänk, vilket är uppskattat både av patienter och personal. Det specialitetsspecifika ST-programmet innehåller en balanserad tjänstgöring med placeri...
2023-04-12 2023-05-31
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Sjuksköterska, Medicinavdelningen, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och delaktiga. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Du arbetar i team, i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom medicins alla områden. Tjänsterna gäller både dag- och nattjänstgöring så det finns möjlighet både till ständig natt eller blandat dag och natt i arbetstidsmodell modifierad 3-3, allt enligt överenskommelse.
2023-04-04 2023-05-28
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Sjuksköterska, Psykiatrisk klinik Södra Lappland, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På psykiatriska kliniken blir du en teamarbetare med möjlighet till utveckling. Du arbetar såväl självständigt som i team med vård och behandling. Du är del i ett multiprofessionellt team tillsammans med läkare, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeut och skötare. I arbetet ingår kontakt och samverkan med såväl interna som externa samarbetspartners samt klinikövergripande mentorskap och konsultationer. Arbetet innebär uppföljn...
2023-04-03 2023-06-04
Region Västerbotten, Ö Rehab- och strokavdelning Lycksele Sjuksköterska, Stroke-/rehabavdelningen, Lycksele lasarett
På stroke/rehabavdelningen planeras och utförs medicinska omvårdnadsinsatser i nära samarbete med undersköterska och andra yrkeskategorier så som sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom stroke, ortopedi och rehabilitering. Vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden där vår klinikvision speglar vårt arbete - mjuka händer, skarpa hjärnor, varma hjärtan. Vi erbjuder tre veckors väl utformad och strukturerad inskolning, som vid behov anpassas individuellt. Vi tillämpar också arbetstidsm...
2023-02-15 2023-06-18
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Sjuksköterska, kompetenstjänst, Lycksele lasarett
Arbetet bjuder på stor omväxling och är mycket varierat avseende innehåll då du kommer att arbeta inom slutenvårdens olika inriktningar. Du ingår i ordinarie personalgrupp vid respektive klinik och jobbar i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Vi tillämpar samma arbetstidsmodell på samtliga vårdavdelningar. Modellen ger arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön. Tjänsten innebär dag-, kväll- och nattjänstgöring.
2022-11-11 2023-05-28