Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Specialistläkare ortopedi, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som ortoped hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi har verksamhet inom både dagkirurgisk och sluten vård för ortopediska patienter. Vår allsidiga verksamhet ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas - i allt från elektiva rutinoperationer för händer, fötter och knän samt proteskirurgi för höfter och knän. Akut frakturkirurgi är en del av vardagen. Som ortoped kommer du att vara en del av vårt arbetslag i läkargruppen med ett variationsrikt arbete och möjlighet till subspeciali...
2021-10-14 2021-12-12
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Specialistläkare kirurgi, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som kirurg hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi har en omfattande och stimulerande verksamhet inom både dagkirurgisk och sluten vård för kirurgiska patienter. Under många år har vi profilerat oss mot, och skapat god kompetens inom bariatrisk- laparoskopisk- och bukväggskirurgi. Vår allsidiga verksamhet ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas med både bredd och djup. Som specialistläkare hos oss har du ett variationsrikt arbete och ingår i vårt lokala arbetslag. Vi samarbeta...
2021-10-14 2021-12-12
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Psykolog, Psykiatrisk klinik Södra Lappland, Lycksele
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På psykiatriska kliniken blir du en teamarbetare med möjlighet till utveckling. Du arbetar såväl självständigt som i team med utredning och behandling. Du är del i ett multiprofessionellt team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och skötare. I arbetet ingår kontakt och samverkan med såväl interna som externa samarbetspartners samt klinikövergripande mentorskap och konsultationer. Fokus i arbetsuppgifterna ligger p...
2021-10-13 2021-10-27
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Vårdutvecklare, Psykiatrisk öppenvård, Södra Lappland
Som vårdutvecklare hos oss skapar du förutsättningar för samarbete, ny kunskap och verksamhetsutveckling. I denna roll är du en nyckelperson främst i verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete. Du ingår i klinikens ledningsgrupp och deltar aktivt i verksamhetsplanering. Rollen som vårdutvecklare innebär bland annat ansvar för planering, utveckling samt uppföljning av verksamheten. I uppdraget ingår omvärldsbevakning samt att följa förändringar inom aktuell lagstiftning och nationella riktlinjer. Du har både patient- och personalperspekti...
2021-10-13 2021-10-27
Region Västerbotten, Medicinsk avdelning Lycksele Undersköterska natt, Medicinavdelningen, Lycksele lasarett
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Där ingår det dagliga arbetet med omvårdnad av patienter, samt även specifika arbetsuppgifter såsom provtagning, såromläggningar mm. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Tjänstgöringsgraden är 64 procent natt, men med möjlighet till utökning av tid upp till heltid. Vi använder oss av arbetstidsmodell. Tjänsten är ett vikariat med god möjlighet till förlängning.
2021-10-12 2021-10-28
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Semestervikarie 2022, Ambulanssjukvårdare, Ambulanssjukvården S Lappland
Som ambulanssjukvårdare eller undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I ambulansen jobbar du i team med sjuksköterskekollega där ni bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Eftersom vi är en länsklinik jobbar vi med hela Västerbotten och våra ambulanser samordnas mellan flera orter. Efter överenskommelse med ansvarig chef, kommer du därmed jobba del av tid vid alla våra stationer i länet. Vidare bemannas ambulanserna dygnet run...
2021-10-11 2021-12-31
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Semestervikarie sommaren 2022, Sjuksköterska, Ambulanssjukvården S Lappland
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I ambulansen jobbar ni i team bestående av en sjuksköterska undersköterska/ambulanssjukvårdare, sjuksköterska- sjuksköterska eller sjuksköterska-brandman (Akutbilen Åsele) där ni bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Som sjuksköterska är du medicinskt ansvarig hos oss. Eftersom vi är en länsklinik jobbar vi med hela Västerbotten och våra ambulanser samordnas mellan flera orter. Efter...
2021-10-11 2021-12-31
Region Västerbotten, FoU AT ST läkare Västerbotten BT-läkare Lycksele lasarett, Södra Lappland
Som BT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Tjänstgöringstiden för BT är 12 månader. Tjänstgöringstiden inleds med 2 veckors introduktion, därefter deltar du i det allmänna arbetet på klinikerna varvat med teoretisk utbildning. Detta fördelas på tre-fyra block inom somatiken, psykiatri och primärvård. Under BT i Lycksele och södra Lappland kan du komma att placeras både vid Lycksele lasarett samt vid en sjukstuga i angränsande kommun. Jourtjänstgöring ingår i arbetet. Arbetsuppgifter oc...
2021-10-06 2021-10-24
Region Västerbotten, HR stab VB Läkarassistent sommar 2022, sjukstuga/hälsocentral Södra Lappland
Som läkarassistent hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetet som läkarassistent liknar i mycket en kandidatplacering. Arbetet pågår under ca 8 veckor. Vi tillsätter läkarassistenter vid sjukstugorna i Storuman, Tärnaby, Åsele, Dorotea, Vilhelmina och Sorsele. Vi anställer även vid Stenbergska hälsocentral i Lycksele.
2021-10-01 2021-11-30
Region Västerbotten, HR stab VB Underläkare sommar 2022, Lycksele lasarett
Som underläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetet som underläkare varierar beroende av vilken klinik tjänstgöring sker vid. Består till största del av avdelningsarbete och mottagningsarbete. Del av tjänstgöring sker inom samjourssystem på akuten. Ange i din ansökan vilken klinik du är mest intresserad av samt vilka veckor du har möjlighet att arbeta.
2021-10-01 2021-11-30
Region Västerbotten, Barn och ungdomscentrum VB Läkare, Barn- och ungdomscentrum, Lycksele
Som läkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. På vår mottagning i Lycksele träffar du barn som är i behov av allmän pediatrisk vård. Arbetet är varierat och som läkare har du en viktig roll runt patienten. Uppdrag på BB ingår också i rollen som läkare på barnmottagningen i Lycksele. Förutom det medicinska arbetet ingår att utveckla relationer och vara en medmänniska, både för patienter och deras anhöriga. Samverkan med familjen samt vårdgrannar och andra aktörer är en naturlig del i arbetet. Det f...
2021-09-02 2021-10-25
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Sjuksköterska, dialysavdelningen, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du planerar och utför dialysbehandlingar samt deltar i omvårdnad. Utöver detta har du också ett lite större ansvar över några patienter. Du jobbar nära, och i samarbete med kollegor och patienter. Vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden där vi arbetar efter vår klinikvision: Mjuka händer, skarpa hjärnor, varma hjärtan. Vi erbjuder dig en väl utformad och strukturerad inskolning i sex till åtta veckor utifrån behov.
2021-08-24 2021-10-30
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Specialistläkare anestesi, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som anestesiläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vid kliniken finns stabil bemanning med erfarna specialister och ST-läkare. Den breda och varierade verksamheten gör att du möter en ständig mix av diagnoser och tillstånd. Det kräver både bred och hög kompetens men är i gengäld mycket intressant och givande. Som specialistläkare är du delaktig i verksamhetsutveckling, undervisning samt handledning av ST-läkare, AT-läkare, kandidater och andra personalkategorier. Vi förväntar oss att du de...
2021-06-29 2021-12-12
Region Västerbotten, Medicinsk avdelning Lycksele Sjuksköterska, kompetenstjänst, Lycksele lasarett
Arbetet bjuder på stor omväxling och är mycket varierat avseende innehåll då du kommer att arbeta inom slutenvårdens olika inriktningar. Du ingår i ordinarie personalgrupp vid respektive klinik och jobbar i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Vi tillämpar samma arbetstidsmodell på samtliga vårdavdelningar. Modellen ger arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön. Tjänsten innebär dag, kväll och nattjänstgöring.
2021-06-22 2021-11-14