Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, HR stab VB Läkarassistent sommar 2023, sjukstuga/hälsocentral Södra Lappland
Som läkarassistent hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetet som läkarassistent liknar i mycket en kandidatplacering. Arbetet pågår under ca 8 veckor. Vi tillsätter läkarassistenter vid sjukstugorna i Storuman, Tärnaby, Åsele, Dorotea, Vilhelmina och Sorsele. Vi anställer även vid Stenbergska hälsocentral i Lycksele.
2022-10-05 2022-11-30
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Underläkare sommar 2023, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som underläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som underläkare hos oss får du kunskap och erfarenhet av hur det är att arbeta inom kirurg-ortopedisk verksamhet. Vi har stor vana av att handleda och har ett arbetssätt som gör det möjligt för dig att utvecklas som läkare. Vi är måna om att underläkare hos oss upplever stöd och handledning eftersom vi vet att det är viktigt i rollen. Hos oss har du ett variationsrikt arbete och ingår i vårt lokala arbetslag. Vi samarbetar även över länet och sträva...
2022-10-05 2022-11-30
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Underläkare sommar 2023, Medicinskt centrum, Lycksele
Som underläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som underläkare hos oss får du kunskap och erfarenhet av hur det är att arbeta inom internmedicinsk verksamhet. Vi har hela det internmedicinska spektrat på kliniken. Här får du ett variationsrikt arbete och blir en viktig del i vår välrenommerade och framåtsträvande verksamhet.
2022-10-05 2022-11-30
Region Västerbotten, Psykiatri mottagning Lycksele Kurator, Psykiatrisk öppenvård, Södra Lappland
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Ditt arbete består av samtalsbehandling, familje- och nätverksarbete samt i viss mån utredning, individuell vårdplanering samt uppföljning. Du samordnar insatser med samhällets olika aktörer där du har ett nära samarbete med övriga professioner på kliniken samt i slutenvård på psykiatriska kliniken Skellefteå. Du stöttar patienter i den komplexa och ofta svåra problematik som patienter inom specialistpsykiatrin har. Som kurator hos oss bedömer d...
2022-09-28 2022-10-14
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Sjuksköterskor, Kirurgmottagningen, Lycksele lasarett
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du jobbar som mottagningssköterska där du gör egna behovsbedömningar, sätter in åtgärder, utvärderar och förmedlar kontakter till andra yrkeskategorier. Du skapar kontinuitet och delaktighet i vården för både patienten och närstående. Tjänsten innebär arbete på den endoskopiska verksamheten där du tillsammans med undersköterska och läkare förbereder och utför undersökningar. Arbete i telefonrådgivning. Vidare planerar du och utför viss del i...
2022-09-13 2022-10-16
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland IVA-sjuksköterska, Intensivvårdsavdelning, Lycksele
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I tjänsten som intensivvårdssjuksköterska på vår avdelning ansvarar du för vården av intensivvårdspatienter med svikt i sina vitala funktioner med anledning av operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Då vi vårdar patienter av många kategorier utvecklas vår kunskap till en unik och bred kunskapsbas. Du har ett nära samarbete med övriga profession som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga.
2022-09-09 2022-10-09
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum VB Psykolog leg, Habiliteringscentrum Lycksele
Vi söker en psykolog som ska arbeta med vuxna personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar som exempelvis autism, psykiatriska funktionsnedsättningar och intellektuell funktionsnedsättning. Vi ger habilitering enlig HSL och rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. Du ger psykologiskt stöd till personer med funktionsnedsättningar och till närstående. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med personens nätverk, t ex personens företrädare, personalgrupper, psykiatrin, socialtjänst, hälso- och sjukvård, försäkringskassa oc...
2022-09-09 2022-10-09
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Sjuksköterska natt, Medicinavdelningen, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Du arbetar i team, i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom medicins alla områden. Arbetstiden är förlagd helt till natten.
2022-08-23 2022-10-06
Region Västerbotten, Reumatologisk klinik VB Fysioterapeut, Reumatologisk klinik Lycksele
Som fysioterapeut hos oss så bidrar du till ökad livskvalité hos patienterna genom fysisk aktivitet och goda levnadsvanor. Du bedömer rehabiliteringsbehov och ger därefter riktade insatser i form av behandling, träning eller undervisning. Insatser sker både individuellt och i grupp. Du leder gruppträning både i form av bassängträning och träning på land, vilket ibland kan vara fysiskt krävande för dig som behandlare. Teamrehabilitering och rehabperioder bedrivs tillsammans med arbetsterapeutkollega. Att främja hälsosamma levnadsvanor präglar di...
2022-06-23 2022-10-31
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Sjuksköterska cytostatika & vårdavdelning, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier enligt patientnäravård-modellen. Du planerar och utför självständigt medicinska omvårdnadsinsatser. Vi erbjuder strukturerad och individuellt anpassad inskolning. Vi tillämpar kvalitetssäkringsmetoden "Gröna korset" och arbetar aktivt med vårdutveckling.
2022-06-16 2022-10-16
Region Västerbotten, Reumatologisk klinik VB Sjuksköterska Reumatologisk klinik, mottagning, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du utför arbetsuppgifter som berör mottagningsarbete. Du handlägger ärenden och ger råd vid personliga möten, via telefon och elektroniskt via 1177 samt sjuksköterskemottagning. Planering av väntelistor och kalla patienter i ett nära arbete med klinikens läkare. Administrering av läkemedel, du instruerar och informerar kring medicinsk behandling, gör strukturerad uppföljning och assisterar vid läkarbesök. Blodprovstagning sker på enheten vilket oc...
2022-05-17 2022-10-31