Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Operationssjuksköterskor till gynekologiavdelning operation i Lund
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom en spännande och starkt utvecklande avdelning. Vi önskar att du precis som vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet, engagemang och samarbete mellan de olika yrkeskategorier och närmsta chef. Du bidrar till god stämning mellan teamet på sal genom ditt sätt att samarbeta med kollegor och omgivning. Vi erbjuder dig en stimulerande och inspirerande arbetsplats med trivsamma kollegor och en möjlighet till kompetensutveckling anpassat utifrån din tidigare erfarenhet....
2021-05-19 2021-08-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Barnmorskor till BB-avdelning i Lund
Hos oss arbetar vi tillsammans i tvärprofessionella team med läkare, barnmorskor och undersköterskor med patienten i fokus. Som team arbetar man två barnmorskor och en undersköterska. Teamet ansvarar för åtta gravida kvinnor. Vi vårdar kvinnor under graviditet för komplikation som kräver inneliggande vård som till exempel preeklampsi, tillväxthämning av fostret, hotande förtidsbörd, placenta komplikationer med mera. Vi startar även upp förlossningsinduktioner på avdelningen och har som målsättning att utöka den verksamheten. Alla planerade sn...
2021-07-28 2021-08-25
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Portföljansvarig till projektenhet Digitalisering IT/MT i Lund
Som portföljansvarig kommer du främst att arbeta med leveransplaner för våra olika initiativ, som består av uppdrag, förstudier och projekt med syfte att tydliggöra en helhetsbild av vad som är under genomförande samt kommande initiativleveranser. Du identifierar och utreder beroenden mellan pågående initiativ och föreslår åtgärder när det behövs. Därtill medverkar du som stöd vid uppstart av nya initiativ, vid avslutningsmöten och genomför vid behov förändringar i den operativa projektportföljen under tidens gång. I Region Skåne har vi en besl...
2021-07-27 2021-08-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Underläkare till Barn- och ungdomspsykiatri Lund
Till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning 1 i Lund söker vi nu två underläkare för tidsbegränsade anställningar på sex månader, med möjlighet till förlängning. En av tjänsterna har placering i det allmänpsykiatriska teamet och den andra i ätstörningsteamet. På mottagningen och i respektive team utförs bedömningar, utredningar och behandlingar enligt standardiserade vårdprocesser. Mottagningen utmärks av hög kompetens, nära samarbete mellan olika yrkeskategorier och med stort fokus på utvecklingsfrågor. Hos oss kommer du som underläkare att ar...
2021-07-26 2021-08-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Undersköterskor till Akutmottagning i Lund
Vi söker dig som tycker om när det händer mycket, som undersköterska på akutmottagningen står du inför ständiga utmaningar. Hos oss erbjuds du ett stimulerande, spännande och lärorikt arbete där du ständigt utvecklas. Du kommer att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom högspecialiserad akutsjukvård. Du sköter omvårdnaden för patienter och arbetar i team med sjuksköterskor och läkare. I arbetsuppgifterna ingår även att gipsa. Öron-Näsa-Hals är en specialitet som ligger inom ramen för undersköterskans kompetensområde på akutmottagnin...
2021-07-26 2021-08-09
Region Skåne, Regionfastigheter Avtalsförvaltare till Regionfastigheter i Lund
Som avtalsförvaltare hos oss ansvarar du för avtalsförvaltningen av Region Skånes fastighetsrelaterade ramavtal. Avtalsförvaltning har hög fokus och du implementerar våra ramavtal såväl internt som externt mot leverantörer samt förbättrar kontraktsinnehållet i Region Skånes fastighetsrelaterade kontrakt. I rollen som avtalsförvaltare samarbetar du med bland annat bygg- och installationsprojektledare, driftsorganisationen, strateger och förvaltare inom Regionfastigheter och ger entreprenadrättsligt stöd till Regionfastigheters organisation i dis...
2021-07-26 2021-08-23
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Operationssjuksköterska till ögonoperationsavdelning i Lund
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom en spännande och starkt utvecklande operationsavdelning. I rollen som operationssjuksköterska erbjuder vi dig ett ansvarsfullt, stimulerande, varierande och utvecklande arbete, där både teknisk och omvårdnadsmässig kompetens efterfrågas. Som operationssjuksköterska kommer du att arbeta i team inom perioperativvård. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag och 40 timmar per vecka. Tjänsten innefattar även beredskapstjänstgöring var åttonde helg och en vardag varannan vecka.
2021-07-26 2021-08-22
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterska till dagkirurgisk ögonmottagning i Lund
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt med att utföra undersökningar av ögat inför operation. Vi tar hand om patienterna pre-och postoperativt i samband med operation. Viss mottagningsverksamhet förekommer också i tjänsten. Arbetstiden är till största del förlagd till dagtid, men viss kvällstjänstgöring kan förekomma.
2021-07-26 2021-08-22
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Medicinsk sekreterare till enhet öron- näsa- halsadministration i Lund
Nu söker vi en ny sekreterarkollega till vår enhet och en SVF-koordinator till vårt huvud-halsteam! Vårt upptagningsområde är hela södra sjukvårdsregionen för vissa cancerdiagnoser och våra läkare är specialister på huvud- och halscancer (HH). Därför har vi mycket kontakt med såväl andra sjukhus för till exempel komplettering av journaler som andra instanser på SUS för gemensamma insatser för patienterna. Sekreterarna i teamet har ett nära samarbete med läkare, kontaktsjuksköterskor och operationskoordinatorer för att säkerställa att all uppf...
2021-07-26 2021-08-22
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till beroendevård i Lund
Som kurator hos oss arbetar du i team och i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Du medverkar vid teambedömningar och samordnar med externa parter, så som socialtjänsten. Vi förväntar oss att du på ett professionellt sätt bistår dina kollegor och samarbetspartners med din specifika kompetens gällande sociala frågor och medföljande lagstiftning, samt uppmärksammar ett anhörig- och barnperspektiv. I din roll är du väl förtrogen med LVM-lagstiftning och ansvarig för planeringen av aktuella patienters vidare vård hos Statens institutionsstyrelse ...
2021-07-23 2021-08-13
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Enhetschef till (VO) intensiv- och perioperativ vård (IPV) i Lund
I rollen som enhetschef hos oss har du tillsammans med dina enhetschefskollegor ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Genom delat ledarskap fokuserar vi på att leda vård och omvårdnad så att en god arbetsmiljö och kvalitet kan uppnås. I ditt ledarskap arbetar du nära dina övriga enhetschefskollegor. Du ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv där du planerar och organiserar samt följer upp beslut och resultat. Vidare så kommer du även att arbeta verksamhetsnära och leda/stödja förbättrings- och utvecklingsarbete. Som enhetschef ho...
2021-07-23 2021-08-27
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till rättspsykiatriskt resursteam
Är du flexibel och kan tänka dig jobba med olika personalgrupper på olika orter är detta ett jobb för dig! För fyra år sedan startade rättspsykiatrin upp ett resursteam för sjuksköterskor. Idag är vi sex sjuksköterskor i teamet som arbetar på samtliga slutenvårdsenheter inom rättspsykiatri Skåne. Vi kommer nu att utöka vårt team med en nattjänst och en dagtjänst. I din roll som resurssjuksköterska hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har erfarenhet av psykiatrisk vård. Dina arbetsuppgifter innefattar ...
2021-07-22 2021-08-19
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterska, vikariat, till thoraxoperation i Lund
Vi söker nu en undersköterska till ett vikariat som vill arbeta hos oss på thoraxoperation i Lund. Thoraxoperation är en arbetsplats som präglas av ett tätt samarbete mellan professionerna och teamkänslan är hög inne på operationssalen. Alla är fokuserade på sina arbetsuppgifter och har en vilja att göra det bästa för varje patient. Vår arbetsmiljö kännetecknas av yrkesstolthet, arbetsglädje, gemenskap och högt i tak! Arbetet sker till stor del inne på operationssalen. Tillsammans med övriga i teamet kommer du att förbereda och ansvara för ...
2021-07-22 2021-08-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till barn och ungdomspsykiatrisk mottagning i Lund
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till vår Bup-mottagning i Lund. Vi söker dig som är intresserad av ett stimulerande och meningsfullt arbete med barn och ungdomar samt deras familjer. I din roll som sjuksköterska hos oss kommer ditt arbete främst innebära medicinuppföljning och somatiska kontroller. Du utför dina arbetsuppgifter självständigt, men ibland även tillsammans med läkare. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna telefonrådgivning och psykoedukation, vilket kan ske både individuellt och i grupp. I viss omfattning kan även nätverkande ...
2021-07-22 2021-08-05
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterskor till ortopedimottagning i Lund
Ortopedimottagningen i Lund välkomnar nu två nya sjuksköterskekollegor på heltid! I rollen som sjuksköterska hos oss består dina arbetsuppgifter bland annat av mottagningsarbete tillsammans med läkare, telefonrådgivning, sårvård, omläggningar samt förberedelse inför operation. Utöver detta tillkommer även andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en mottagning.
2021-07-21 2021-08-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till vuxenpsykiatriavdelning psykos i Lund
Vi söker nu två skötare till vår avdelning! Tjänsterna avser en tillsvidaretjänst kombinerad dag/kväll, och ett vikariat för dag/kvälltjänstgöring på 6 månader. Som skötare arbetar du med psykiatriskt behandlings- och omvårdnadsarbete samt fungerar som kontaktperson. Här arbetar du i team tillsammans med andra yrkesgrupper. När en patient skrivs in upprättas en vårdplan. Skötare och sjuksköterska arbetar nära varandra och hjälps åt med det administrativa arbetet för att säkerställa att vi finns till hands för patienterna vad gäller planering,...
2021-07-20 2021-08-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till vuxenpsykiatriavdelning psykos i Lund
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till vår avdelning! Tjänsten avser en kombinerad dag/kvällstjänst. Avdelningens uppdrag är att vårda patienter med psykosdiagnoser och bipolära diagnoser. I rollen som sjuksköterska ingår bland annat psykiatriskt behandlings- och omvårdnadsarbete samt arbetsledning. Du kommer att samarbeta med samtliga professioner på avdelningen, anhöriga, socialtjänsten och våra vårdgrannar. På avdelningen arbetar vi med lågaffektivt bemötande för att minska användandet av tvångsåtgärder. Varje dag inleds med att vi struktu...
2021-07-20 2021-08-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till vuxenpsykiatriavdelning, PIVA i Lund
Vi har nu möjlighet att välkomna två nya kollegor till vårt team. Tjänsterna avser en kombinerad dag/kvällstjänst och en nattjänst. Hos oss blir du en del av ett engagerat, kunnigt och utvecklingsorienterat gäng som trivs med att arbeta tillsammans! Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta i team tillsammans med kollegor inom olika yrkesgrupper. Ditt arbete kommer att innefatta psykiatrisk behandlings- och omvårdnadsarbete samt arbetsledning. Vidare är du kontaktperson och ansvarig för vårdplaneringen av de patienter som tillhör ditt te...
2021-07-20 2021-08-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till vuxenpsykiatriavdelning och PIVA i Lund
Nu välkomnar vi fyra skötare till oss på psykosavdelning och PIVA: • En tillsvidaretjänst dag/kväll • En tillsvidare nattjänst • Ett vikariat dag/kväll (6 månader) • Ett vikariat nattjänst (6 månader) I rollen som skötare hos oss arbetar du med psykiatriskt behandlings- och omvårdnadsarbete och fungerar som kontaktperson. Här arbetar du i tvärprofessionella team med andra yrkesgrupper. När en patient skrivs in upprättas en vårdplan. Skötare och sjuksköterska arbetar nära varandra och hjälps åt med det administrativa arbetet för att säkerst...
2021-07-20 2021-08-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Specialistläkare (LUS) till sektion för lungmedicin och allergologi i Lund
Nu söker vi en specialistläkare inom lungmedicin till sektionen för lungmedicin och allergologi. Du kommer att arbeta med direkt patientarbete och med att leda och utveckla verksamheten för framtiden. Mycket av arbetet bedrivs i team med behandlande sjuksköterskor, kontaktsköterskor samt personal från andra yrkeskategorier. Inom sektionen bedrivs omfattande forskning samt en välutvecklad verksamhet med kliniska prövningar inom flera områden. Tjänsten ger stora möjligheter för kompetensutveckling samt egen forskning. Tjänstgöring i såväl L...
2021-07-20 2021-08-12
Region Skåne, Medicinsk service Teknisk support till bild och laboratorieteknik i Lund
Som teknisk support hos oss kommer du ingå i ett trevligt och glatt supportteam som ansvarar för utveckling, drift och underhåll av datorer och servrar. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och kan bland annat innebära: • IT-relaterad support till våra användare av Medicinteknisk Utrustning och System. • Utveckling, förebyggande och akut underhåll av klient- och servermiljö. • Underlätta för verksamheten. • Bistå med teknisk kompetens i projekt och upphandlingar. • Dokumentation och inventering. • Kontakt med leverantörer och samarbetspa...
2021-07-20 2021-08-18
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Kemist till nuklearmedicinsk fysik i Lund
Vi söker nu en kemist till radiofarmacienheten som ingår i enheten för nuklearmedicinsk fysik. Radiofarmacienheten tillverkar dagligen flera olika kortlivade radioaktiva läkemedel i form av injektionslösningar som behöver genomgå godkänd kvalitetskontroll innan administrering till patient. Produktens korta hållbarhet kräver noggrann planering och logistik, och därför är det nödvändigt med ett tätt samarbete mellan personal inom produktion, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring (QA). Ditt arbete kommer att vara varierande, både laborativt och...
2021-07-20 2021-08-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Specialpedagog till lekterapi, VO barnmedicin i Lund
Nu välkomnar vi en ny kollega som kan arbeta hos oss som specialpedagog. Tjänsten som specialpedagog innebär att du arbetar pedagogiskt med att ge stöd till fortsatt utveckling till barn och ungdomar i nära samarbete med hela familjen. Du erbjuder ditt stöd i samband med sjukhusvistelse och arbetet sker såväl på lekterapin som uppe på vårdavdelning. Arbete med att ge pedagogiskt stöd i samarbete med vårdpersonal och vårdnadshavare till barn och unga med uttalad sjukvårdsrädsla ingår. Du arbetar såväl självständigt som tillsammans med kollegor...
2021-07-20 2021-08-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Överläkare (LUS) till barn- och ungdomspsykiatrin, Lund
Vi söker nu dig som vill arbeta som överläkare med placering på en av våra öppenvårdsmottagningar i Lund. Du erbjuds ett stimulerande arbete där uppdraget är att erbjuda våra patienter bedömning, utredning och behandling. Arbetsgruppen präglas av hög kompetens, stort engagemang, hjälpsamhet kollegor emellan och patientfokus. Som överläkare på mottagningen har du en viktig roll i handledning av och konsultation från övriga kollegor, individuellt men också på behandlingskonferenser samt att i övrigt bidra till en god och patientsäker vård. På m...
2021-07-19 2021-08-08
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterska till dialysmottagning i Lund
Nu söker vi en sjuksköterska till dialysmottagningen i Lund! Att arbeta hos oss innebär en möjlighet att kombinera medicinsk teknik och omvårdnad i samband med hemodialys. Som sjuksköterska hos oss får du vara med och utveckla verksamheten genom att vara delaktig i något av våra förbättringsarbeten. I dina arbetsuppgifter ingår också undervisning av studenter och patienter. Du kommer även att ha ett övergripande omvårdnadsansvar för några patienter och möjlighet till individuellt ansvarsområde. - Att jobba på dialysen ger mig en stolt känsla ...
2021-07-19 2021-08-09
1 2 3 4 5 >