Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Driftansvariga sjuksköterskor till akutmottagning i Lund
Funktionen driftsansvarig har funnits i flera år och finns numera som en tjänst för dig som sjuksköterska. Du kommer att vara ansiktet utåt och representera akutmottagningens ledning och policy när de inte är närvarande. Låter det som en spännande utmaning? Tveka då inte att söka redan idag! Teamet består av driftsansvarig läkare, driftsansvarig sjuksköterska och driftansvarig sekreterare. Teamets funktion är att ansvara för driften på akutmottagningen under arbetspasset. Det gäller bland annat patientflöde, bemanning och andra ärenden som må...
2022-01-21 2022-02-18
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till BVC, Vårdcentralen Måsen i Lund
En av våra distriktssköterskor som arbetar på BVC planerar att gå i pension. Vi behöver hitta en ersättare för henne. Är det du? Nu har du chansen att bli en del av vårt fina arbetsklimat. Varmt välkommen till oss på BVC! I rollen som distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din yrkesroll. Ditt arbete på BVC består av att du följer basprogrammet för barnhälsovård. Här ingår också hembesök, telefonrådgivning samt arbete med föräldragrupper.
2022-01-21 2022-02-21
Region Skåne, Primärvården Barnsjuksköterska till BVC, Vårdcentralen Måsen i Lund
En av våra distriktssköterskor som arbetar på BVC planerar att gå i pension. Vi behöver hitta en ersättare för henne. Är det du? Nu har du chansen att bli en del av vårt fina arbetsklimat. Varmt välkommen till oss på BVC! I rollen som distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din yrkesroll. Ditt arbete på BVC består av att du följer basprogrammet för barnhälsovård. Här ingår också hembesök, telefonrådgivning samt arbete med föräldragrupper.
2022-01-21 2022-02-21
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Koordinerande systemanalytiker till Digitala vårdprocesser i Lund
Som en del i Region Skånes satsning på en regiongemensam journalplattform etableras en infrastruktur för att hantera journalföring, patientadministration och vårdekonomi. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmågan att ta egna initiativ och att arbeta självständigt och strukturerat med problemlösning i en omväxlande miljö och där tempot periodvis är högt. I rollen som koordinerande systemanalytiker ingår arbetsuppgifterna: • Agera primär kontakt mot verksamheten för funktionell datainsamling och systemdesign. • Leda och koordinera arbete...
2022-01-21 2022-02-28
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin Bas i Lund
Nu har vi chansen att välkomna biomedicinska analytiker till oss! Anställningarna omfattas av tillsvidaretjänster på heltid. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta: • Självständigt laborativt arbete och remissregistrering. • Bedömning och tekniskt godkännande av analyser. • Felsökning av tekniska problem. • Handledning av studenter /nya medarbetare. • Rapportering och dokumentering av störningar och avvikelser i utrustning, arbetsrutiner och verksamhet. • Kontakt med kunder i samband med förfrågningar och svarsutlämning. • Vidtagand...
2022-01-21 2022-03-06
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare Lab till Laboratoriemedicin bas i Lund
Nu har vi chansen att välkomna biomedicinare till oss! Anställningarna omfattas av tillsvidaretjänster på heltid. Hos oss får du ett varierande och givande arbete som ställer krav på självständighet och ansvar för patienterna via deras prover. En del av arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Dina specifika arbetsuppgifter innebär att: • Självständigt laborativt arbete och remissregistrering. • Bedömning och tekniskt godkännande av analyser. • Felsökning av tekniska problem. • Handledning av studenter /nya med...
2022-01-21 2022-03-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till vuxenpsykiatrimottagning i Lund
I rollen som psykolog hos oss kommer du att arbeta med Region Skånes framtagna standardiserade vårdprocess. Detta innebär en stor del psykopedagogiska insatser såsom Pegasus och Heslinger. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bedömning, utredning och behandling av patienter med ADHD. Du kommer även arbeta med internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) samt individuell psykoterapi. Vidare kommer du också att vara delaktig i testning vid medicininsättning. Handledning av PTP-studenter är något som samtliga psykologer på kliniken hjälps åt ...
2022-01-21 2022-02-11
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistsjuksköterska/sjuksköterska till barn och ungdomspsykiatrisk mottagning i Lund
Vi söker nu en sjuksköterska alternativt specialistsjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning 1 i Lund. Vi erbjuder psykologisk och medicinsk behandling av barn och ungdomar med psykiatriska svårigheter av måttlig till svår karaktär. På mottagningen arbetar vi tvärprofessionellt i specialiserade team riktade mot olika diagnosgrupper. Flera utvecklingsprojekt pågår eller är i stundande, vilket ställer krav på balans mellan arbetsro och förändring. Arbetet som sjuksköterska/specialistsjuksköterska hos oss består främst...
2022-01-21 2022-02-10
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistsjuksköterska/sjuksköterska till barn och ungdomspsykiatrisk mottagning i Lund
Vi är nu glada över att vi har möjlighet att välkomna en sjuksköterskekollega till vårt ätstörningsteam. Vårt arbete genomsyras till stor del av att bygga och utveckla relationer till våra patienter samt att vinna deras förtroende. Detta strävar vi efter för att vara ett bra och viktigt stöd i patientens unika förändringsprocess. Hos oss ges du chansen att följa dina patienter på vägen till tillfriskande, tillsammans med vårt kompetenta team som består av läkare, sjuksköterskor, kurator, fysioterapeut och psykolog. Arbetet som sjuksköterska ...
2022-01-21 2022-02-10
Skånes Kommuner Skånes Kommuner söker hälso- och sjukvårdsstrateg
På nationell nivå pågår för närvarande en stor omställning, Nära vård, som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med primärvården som nav och i större utsträckning, med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Idag regleras samarbetet och respektive huvudmans ansvar i Skåne genom ett Hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalet speglar stora delar av innehållet i Nära vård. Inom ramen för Nära vård utvecklas en gemensam handlingsplan och aktivitetsplan för kommuner och region för att på bästa sätt utveckla hälso- oc...
2022-01-21 2022-02-27
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterskor till VO kvinnosjukvård i Lund
Vi välkomnar sjuksköterskor till både gynekologmottagningen akut och gynekologavdelningen. På gynekologimottagning akut kommer du att arbeta med vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter som triagering, akut omhändertagande och assistans vid undersökningar. Det innebär vård av patienter med gynekologiska besvär, patienter med postoperativa besvär från tumörkirurgi, gravida till och med vecka 22, patienter med postpartumbesvär samt personer som varit utsatta för övergrepp. Du möter patienter och närstående som befinner sig i olika stadier i ...
2022-01-21 2022-02-11
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterska till gynekologiavdelning i Lund
Vi välkomnar nu en ny kollega till oss på avdelning 49 i Lund! Ditt arbete här på gynekologiska vårdavdelningen är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande. I rollen som undersköterska kommer du att arbeta med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter med tyngdpunkt på preoperativ och postoperativ vård. Fokus kommer att vara på vård av patienter som ofta har genomgått större kirurgiska ingrepp. Dina uppgifter inkluderar sårvård, drän, katetrar och medicinskteknisk utrustning. I det postoperativa skedet är mobilisering, nutrition och smär...
2022-01-21 2022-02-04
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Operationskoordinator till gynekologisk enhet i Lund
Vi söker nu en operationskoordinator till den gynekologiska enheten i Lund. Våra patienter remitteras från en rad instanser såväl från öppen- som slutenvård. När patientens diagnos är verifierad gör läkaren en operationsanmälan och därefter vidtar ditt arbete enligt nationellt SVF. Du har ansvar för pre-operativ planering samt operationsplanering av elektiv gynekologisk tumörkirurgi och undersökningar i narkos. Arbetet innefattar många kontakter med olika involverade yrkeskategorier och specialiteter både i och utanför verksamheten. Din konta...
2022-01-21 2022-02-11
Region Skåne, Primärvården Barnsjuksköterska till Vårdcentralen Sankt Lars och BVC i Lund
Eftersom en av våra trogna medarbetare ska gå vidare till nya utmaningar har vi nu möjlighet att välkomna dig som har ett intresse för barnhälsovård. Tjänsten är delad mellan arbete med barnhälsovård och sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som är vanligt förekommande på en vårdcentral. Dina arbetsuppgifter på BVC innebär bland annat telefonrådgivning, bokning, mottagning, gruppverksamhet, hembesök och vaccinering. Du arbetar förebyggande med barn och familjer utifrån barnhälsovårdens nationella basprogram. Du kommer även att arbeta med vanligt f...
2022-01-20 2022-02-13
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Sankt Lars och BVC i Lund
Eftersom en av våra trogna medarbetare ska gå vidare till nya utmaningar har vi nu möjlighet att välkomna dig som har ett intresse för barnhälsovård. Tjänsten är delad mellan arbete med barnhälsovård och sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som är vanligt förekommande på en vårdcen...
2022-01-20 2022-02-13
Region Skåne, Medicinsk service Medicinteknisk ingenjör till laboratorieteknik i Lund
Vi har nu möjligheten att välkomna en medicinteknisk ingenjör, alternativt en medicintekniker till laboratorieteknik i Lund. Det drivs flera projekt inom Laboratoriemedicin Skåne, bland annat implementeringsprojekt för rörpostmottagningsstationer och automatisk provtransport på flera orter i regionen. Det pågår även ett regionalt införande av en ny analysplattform som innebär en stor automatiseringsgrad samt ombyggnationsprojekt med anledning av detta införande. Vi behöver därför utöka personalstyrkan. Arbetsuppgifterna består främst av: • F...
2022-01-20 2022-01-30
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Legitimerad psykolog till barn- och ungdomspsykiatrin i Lund
Vi söker nu en ny psykologkollega till mottagning 1! I din roll som psykolog hos oss på Bup i Lund kommer du att arbeta i team med kompetenta kollegor inom olika yrkeskategorier bestående av psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, läkare, sekreterare och enhetschef. Vårt mål är att se hela patienten, vilket innebär att du kommer arbeta med både bedömning, utredning och behandling. Samtidigt finns möjlighet att inom teamet fördjupa sig kring specifika diagnoser. Hos oss ges våra behandlingar både individuellt och i grupp till patienterna och de...
2022-01-20 2022-02-03
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterska, natt, till BB-avdelning i Lund
Vi söker nu en undersköterska för nattjänstgöring till BB i Lund. Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete och du kommer att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter som undersköterska på en BB-avdelning. Patienter som ska förlösas med planerat kejsarsnitt tas omhand av ett team på avdelningen. Vårt nära samarbete med förlossnings-, operations- och neonatalavdelningen gör att patienten får ett optimalt omhändertagande. Vi tar även emot patienter för uppstart av igångsättning. På den förlösta sidan vårdar vi kvinnor med komplikat...
2022-01-20 2022-02-03
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus ST-läkare till VE reumatologi i Lund och Malmö
Vi söker nu en ST-läkare med intresse för reumatologi och forskning. Tjänstgöringen innebär arbete i både slutenvårdsverksamhet i Lund samt öppenvårdsverksamhet i Malmö och Lund. Du kommer även vara internmedicinsk jour i Lund. För att ST-tjänsten ska bli så givande som möjligt kommer din utbildningsplan att utformas i samråd med studierektor och handledare. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet med individuell handledare och utifrån ett ST-kontrakt som utformas tillsammans med studierektor, sektionschef samt handledare.
2022-01-20 2022-02-10
Region Skåne, Medicinsk service Specialistläkare (LUS) till klinisk farmakologi i Lund
Nu söker vi en specialist- eller överläkare till vårt verksamhetsområde. Hos oss får du betydande möjlighet att påverka vår framtida verksamhet och organisation för klinisk farmakologi. Den kliniska farmakologen verkar för en rationell och säker läkemedelsanvändning genom konsultativ, laborativ och pedagogisk service till samtliga andra kliniska specialiteter samt till andra aktörer i samhället som hanterar läkemedelsfrågor. Hos oss får du möjlighet till varierande uppgifter då vi är i en uppbyggnadsfas. Vi har roligt tillsammans och bygger et...
2022-01-20 2022-03-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Arbetsterapeut till VO akutsjukvård och internmedicin i Lund
Vi utökar vår verksamhet och söker nu en arbetsterapeut till vårt härliga gäng med placering i Lund! I rollen som arbetsterapeut präglas ditt arbete av eget ansvar, delaktighet och teamarbete. Dina arbetsuppgifter innebär bedömning och behandling av patienten, såväl självständigt som i nära samarbete med bland annat fysioterapeut. Tillsammans har ni viktiga roller i det tvärprofessionella teamet kring patienten och för att ge patienten den bästa möjliga vården. I arbetet förekommer också samverkan med kommunen och primärvården i arbetet för en...
2022-01-20 2022-02-03
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Personaladministratör till Skolstödsenheten
Det huvudsakliga ansvaret kommer att vara personaladministration men även allmän skoladministration samt stöd till skolledningen förekommer. Vi vill även arbeta för ett nära samarbete mellan enhetens ekonomer och personaladministratörer så därför är det viktig att du har grundläggande kunskap inom ekonomi. Det finns ett myndighetsövergripande arbetslag med personaladministratörer från Umeå till Lund. Arbetet leds av en chef inom skolstödsenheten men innebär samtidigt ett nära samarbete med skolornas rektorer.
2022-01-20 2022-02-13
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterska till lungmottagning, CPAP & Respiratorteamet, Lund
Vi välkomnar nu dig som är utbildad sjuksköterska till CPAP- och respiratorteamet. I teamets arbetsuppgifter ingår det att ha både egen mottagning samt mottagning tillsammans med teamets läkare. Du planerar och genomför de dagliga arbetsuppgifterna såsom andningsregistrering, utprovning av hemrespirator eller CPAP samt uppföljningsbesök. Ibland sker utprovning av hemrespirator på annat sjukhus i Skåne eller hemma hos patienten. I arbetet ingår även telefonrådgivning och utbildning för intern och extern personal. Här blir du en del av ett gä...
2022-01-20 2022-02-03
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till kirurgiavdelning i Lund
I din roll som undersköterska ingår att tillsammans med teamet ta hand om patienter som genomgått både stora och små ingrepp, vilket inkluderar handhavande av dränage, sondmatsadministrering och medicinteknisk utrustning. I den postoperativa vården är vätskebalans, nutrition, smärtbehandling och sårvård centrala inslag i vårt arbete. Patienterna och närstående du möter befinner sig i olika stadier i livet och du lär dig att bemöta människor i kris, sorg och glädje och ska därför kunna erbjuda bästa möjliga vård för att lindra, bota och stödja...
2022-01-19 2022-02-02
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Östervångsskolan Lärare fritidshem resursteam högstadiet - Östervångsskolan, Lund
Vi söker dig som vill arbeta med att utveckla elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse genom ett förebyggande och främjande arbete samt med ett arbete med stödinsatser till elever på högstadiet Du arbetar med att utveckla elevernas sociala miljö för ökad trygghet, studiero och trivsel under hela deras skoldag men med ett särskilt ansvar för elevernas raster och tid utanför schemalagda lektioner. Du arbetar även med insatser som elevcaféet och läxhjälpen. Du arbetar tillsammans med övriga kollegor i resursteamet samt med undervisande lära...
2022-01-19 2022-02-04
1 2 3 4 5 6 7 8 >