Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SV/EN åk 7-9
Vi söker nu en lärare i engelska/svenska som vill vara med och forma en växande verksamhet i åk 7-9. Är du dessu-tom utbildad speciallärare eller specialpedagog kommer tjänsten att kunna formas till viss del utifrån det. Du kommer att ingå i ett tryggt och stabilt arbetslag där man tycker om varandra och ställer upp för varandra när det behövs. Vi har mycket hög behörighet bland pedagogerna på skolan, vilket bidrar till långsiktighet och stabilitet. På skolan finns en mycket väl fungerande elevhälsa med speciallärare, kurator och skolsköterska...
2023-06-01 2023-06-13
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarie till Alviksskolans fritidshem
Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av fritidsverksamheten. Uppdraget innebär att arbeta i elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Rastaktiviteter kan ingå i uppdraget. Uppdraget innebär att planera samt göra uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmuntrar d...
2023-06-01 2023-06-11
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Sunderbyskolan
Tjänsten som lärare i fritidshem vid Sunderbyskolan innebär att arbeta i klass/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Som lärare i fritidshem har du ansvar för att bedriva fritidshemsverksamhet vilket innebär att planera, utveckla samt göra uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmunt...
2023-06-01 2023-06-16
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Residensskolan söker lärare i Textilslöjd
Vi söker dig som är behörig lärare med legitimation för undervisning i textilslöjd för årskurs 7-9. Du har förmåga att bygga relationer med eleverna och mellan eleverna och kan skapa tydlig struktur och ramar för att det ska bli tryggt och att eleverna ska få en god och tillgänglig arbetsmiljö. Vidare har du förmåga att få till ett bra samarbete med vårdnadshavare, men även med andra professioner i och utanför skolan. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning. I ditt uppdrag ingår att: Pl...
2023-05-30 2023-06-13
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Tallkronanskolan
Tallkronanskolan har idag en engagerad och driven specialpedagog som driver det specialpedagogiska uppdraget. Vi söker nu ytterligare en specialpedagog som i samarbete med skolans specialpedagog, skolledning och elevhälsa vill ta ett stort ansvar för skolans arbete kring elevernas ledning och stimulans. Du kommer att arbeta främjande och förebyggande på både individ- och gruppnivå i syfte att skapa och stärka en god lärmiljö som förutsättning för elevernas måluppfyllelse.
2023-05-30 2023-06-13
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Grundsärskolan åk 4-6
Tjänsten innebär undervisning i ämnen och mentorskap, stöd och omsorg. Du ska kunna undervisa elever och medverka i omsorgen om dessa under skoldagen. Du kan samverka med alla personalkategorier och har en hög nivå av social kompetens. Du är lyhörd för elever och vårdnadshavare och tar aktivt ansvar för att vara en problemlösare. Vi arbetar i team som, förutom av undervisande lärare består av särskolepedagoger, handledare och elevassistenter.
2023-05-30 2023-06-11
Kriminalvården, Luleå Kriminalvårdare till anstalten och häktet Luleå
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt/häkte är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet, vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare ...
2023-05-28 2023-06-18
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Benzeliusskolan
Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för att planera, utföra, utvärdera och utveckla undervisningen. I ditt uppdrag ingår det att vara mentor samt att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och accepterande miljö. Du dokumenterar elevernas lärande och kopplar det till våra styrdokument. Du analyserar och reflekterar regelbundet över de resultat/data som finns kring dina elever och kring din undervisning. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs...
2023-05-26 2023-06-09
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent till Grundsärskolan
Tjänsten innebär en kombination av arbete under skoltid och på fritidshem med hjälp, stöd, omsorg och omvårdnad vid alla förekommande elevgrupper inom grundsärskolan. Du kan samverka med alla personalkategorier och har en hög nivå av social kompetens. Du är lyhörd för elever och vårdnadshavare och tar aktivt ansvar för att vara en problemlösare. Vi arbetar i team som, förutom av undervisande lärare består av särskolepedagoger, handledare och elevassistenter. Eleverna på särskolan är under skoltid fördelade i flera olika grupper.
2023-05-26 2023-06-08
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i engelska och annat ämne till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i engelska i kombination med annat ämne till Idrottsgymnasiet vid Luleå gymnasieskola. Du kommer att undervisa framförallt i engelska men eventuellt även i ditt andra ämne beroende på vilket det är. Mentorskap ingår i tjänsten. Luleå gymnasieskola samverkar mellan kvarteren så du kan även komma att ha kurser på andra skolenheter. Du ingår i olika arbetslag som tillsammans ska driva utbildningen och säkerställa kvalitén i uppdragen tillsammans elevteam, rektor och biträdande rektor.
2023-05-26 2023-06-04
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i samhällskunskap och historia till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i samhällskunskap och historia till Idrottsgymnasiet vid Luleå gymnasieskola. Du kommer att undervisa i framförallt samhällskunskap på idrottsgymnasiet. Luleå gymnasieskola samverkar mellan kvarteren så du kan även komma att ha kurser på andra skolenheter. Du ingår i olika arbetslag som tillsammans ska driva utbildningen och säkerställa kvalitén i uppdragen tillsammans elevteam, rektor och biträdande rektor.
2023-05-26 2023-06-04
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hertsöskolan söker lärare åk 4
Du kommer att undervisa elever i åk 4 i sv, so, eng och bild. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnet i nära samarbete med de övriga lärarna i åk 4 samt med elevhälsan. Du planerar och följer upp det dagliga arbetet och har kontakt med vårdnadshavare samt har utvecklingssamtal med elever.
2023-05-26 2023-06-09
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bergstadens förskola
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.
2023-05-25 2023-06-11
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde hemtjänst
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande. Du arbetar med att ge stöd och service utifrån brukarens individuella behov, resurser och möjligheter samt ansvarar för att hen får en god omvårdnad i sitt hem. Du tillhör ett team med olika yrkesprofessioner som tillsammans vill skapa de ...
2023-05-25 2023-06-04
Luleå kommun, Socialförvaltningen Vik Boendehandläggare Vuxenenheten
Inom Vuxenenheten pågår ett utvecklingsarbete där du kommer vara en nyckelperson för att verka för att våra brukare ska få hjälp och stöd i att bli självständiga, trygga och självförsörjande individer. Som boendehandläggare på Vuxenenheten utreder du rätten till bistånd gällande sociala övergångsbostäder. Arbetet innebär mycket kontakt med brukare, myndigheter samt övriga enheter inom förvaltningen. Du tar emot brukare på bokade, obokade samt akuta besök. I uppdraget som boendehandläggare hanterar du även ansökningar om akuta boendelösningar....
2023-05-23 2023-06-06
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kurator till Ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen ligger i centrala Luleå och drivs i samverkan mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. Anställningen organiseras under Socialförvaltningen/Folkhälsa och det dagliga arbetet på mottagningen leds av verksamhetschef inom Regionen. Till Ungdomsmottagningen vänder sig unga upp till 25 år med frågor om bland annat livssituation, relationer, mående och hälsa. På mottagningen finns tillgång till ett team med flera yrkeskompetenser; barnmorska, läkare, sjuksköterska, kurator och undersköterska. Verksamhetens övergripande mål är att...
2023-05-23 2023-06-06
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare i el och energi ämnen till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i el och energi ämnen till el- och energiprogrammet vid kvarteret Kungsfågeln, gärna med kunskaper inom automation, styr och regler. Förutom undervisning och mentors uppdrag förutsätts du arbeta och samverkan med program lag, förstelärarträffar, inom ämneslag och med elevhälsa mm. Vi söker dig som vill samverka, såväl inom ämnena som programmet. Vi ser att du har förmågan till individuella anpassningar och flexibilitet samt ett tryggt ledarskap i klassrummet som nödvändigheter för att uppnå god måluppfyllelse.
2023-05-23 2023-06-09
Energikontor Norr Energiingenjör/projektledare i Luleå
Vill du ta en aktiv del i att utveckla norra Sverige till en hållbar och konkurrenskraftig region? Med hållbar utveckling som ledstjärna stöttar Energikontor Norr företag och kommuner i deras strategiska energi- och klimatarbete. Mycket av vårt arbete genomförs i olika projekt och uppdrag där vi samverkar med andra aktörer. Nu söker vi dig som vill bidra med erfarenhet och nya idéer för att hjälpa till att utveckla oss och hela regionen. Vi förstärker nu vårt team i Luleå med en Energiingenjör/Projektledare. Vi arbetar tillsammans med reg...
2023-05-23 2023-06-11
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Hem och konsumentkunskap 10 %
Tjänsten innebär att du ska bedriva undervisning med en grupp åk 6 samt planera, göra bedömningar och uppföljningar av undervisningen. Det finns en planering för arbetet och du ska samarbeta med Hkk-lärare på Björkskataskolan Vikariatet gäller hela läsåret men kan också planeras terminsvis. Passet är schemalagt onsdagar efter lunch.
2023-05-22 2023-06-05
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Hertsöskolan åk 6
Du kommer att undervisa elever i åk 6 i sv, so, eng och bild. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnet i nära samarbete med de övriga lärarna i åk 6 samt med elevhälsan. Du planerar och följer upp det dagliga arbetet och har kontakt med vårdnadshavare samt utvecklingssamtal med elever.
2023-05-22 2023-06-05
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde vård- och omsorgsboende
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du jobbar främst med att ge service, vård och omsorg till människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. Du jobbar i team med olika yrkesprofessioner och allt jobb utgår från brukares behov, möjligheter och önskemål. Vi fokuserar på det friska och ser till möjligheterna i stället för det som inte går. På så vis kan de vi finns till för bibehålla sitt självbestämmande och sin integritet. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treser...
2023-05-22 2023-06-04
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Scentekniker till Luleå gymnasieskola
Uppdraget som tekniker innebär att i huvudsak arbeta inom kvarteret Lärkan med dess aula samt andra salar i huset. I tekniker uppdraget ingår teknik för ljud och ljus samt scenteknik. Uppdraget innefattar även viss tillverkning och iordningställande av scenografi samt fungera som stöd kring scenlösningar. Du kommer arbeta med dans-, teater- och musik uppsättningar samt bildutställningar inom det estetiska programmet och även externa bokningar som till exempel föreläsningar, konserter med mera. Som tekniker krävs mycket god samverkansförmåga ...
2023-05-22 2023-06-11
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik, svenska och sva till Luleå gymnasieskola (studion)
Som gymnasielärare i studion inom Luleå gymnasieskola arbetar du pedagogiskt, didaktiskt och socialt nära elever som på olika sätt behöver hjälp, stöd och uppmuntran för att nå olika mål. Tjänsten är placerad i kvarteret Lärkan inom vilka gymnasieprogrammen estetiska programmet, barn- och fritidsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt IM-språk inryms. Arbetet som gymnasielärare i Lärkans studio omfattar pedagogiska, didaktiska och administrativa sysslor. Pedagogiskt och didaktiskt kan det handla om a...
2023-05-22 2023-06-11
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rätts Miljöjurist - blickarna vänds norrut
Blickarna vänds norrut det är här det händer mycket kopplat till den industrins gröna omställning. Är du en erfaren miljöjurist som drivs av att arbeta med komplexa och utmanande juridiska frågor inom miljöområdet och samtidigt vill bidra till en hållbar utveckling i Norrbotten? Då har du hittat rätt! I ditt arbete kommer du främst att hantera ärenden och ge juridisk rådgivning till kompetenta sakkunniga kollegor som bland annat arbetar med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Tillsammans kommer ni även att bereda ärenden och före...
2023-05-22 2023-06-11
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö Byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen, som är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har ett särskilt ansvar för att vidta åtgärder för att skydda kulturarvet i händelse av krig. Att välja ut kulturegendom som kan bli aktuell för utmärkning enligt Haagkonventionen är en del av ansvaret som ska hanteras under fredstid. Vi söker nu en byggnadsantikvarie som kan medverka i det arbetet. I uppgifterna ingår även att arbeta för att vårt kulturarv och våra kulturmiljöer vårdas, bevaras och utvecklas. Inom enheten verkar vi därutöver tillsammans för långsiktiga och håll...
2023-05-17 2023-06-07
1 2 >