Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Bergnäsets hemtjänst
Vi söker en ny medarbetare till Bergnäsets hemtjänst. Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad i hemmet. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treserva ...
2021-02-26 2021-03-14
Kriminalvården, Luleå Kriminalvårdare till Anstalen/Häktet Luleå, semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens...
2021-02-24 2021-03-31
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys Säsongsanställda för miljöåterställning i vatten
Länsstyrelsen kommer under 2021 att arbeta med miljöåterställning av flottledsrensade vattenmiljöer i Norrbottens län. Arbetet sker bland annat inom ramen för projektet ReBorN­ LIFE (LIFE15 NAT/SE/000892) och EMRA. Inom projekten kommer vi att ha två så kallade servicelag för att underlätta för de som jobbar med grävmaskinerna. Vi behöver förstärka med 5-10 medarbetare. Tjänsterna omfattar bland annat följande arbetsuppgifter: • Genomföra motorsågs- och röjningsarbete • Transportera bränsle till grävmaskinerna • Manuellt konstruera lekområde...
2021-02-24 2021-03-19
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Engagerad fritidsledare till mobil verksamhet
Din tjänst är på enheten Ung i Luleå där du ingår i ett arbetslag med kollegor som driver egna verksamheter. Jobbet är varierande och passar dig som inte vill att den ena dagen är den andra lik. Arbetsdagarna innehåller en mix av administrativt och praktiskt arbete. Du kommer till stor del att arbeta uppsökande för att nå ut till unga där det idag inte finns en fysisk mötesplats. En del av arbetet handlar om att besöka högstadieskolor under dagtid för att möta ungdomar och även planera och genomföra aktiviteter för och tillsammans med ungdomar....
2021-02-23 2021-03-14
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare till Polismyndigheten med placering i Luleå
Som förvaltningsrättshandläggare kommer du arbeta med att handlägga våra olika rättsområden, såsom handläggning av ärenden enligt lag om ordningsvakter, andra ärenden gällande andra typer av säkerhetspersonal och förordnanden samt även ärenden enligt vapenlagen. Arbetsuppgifterna består till stor del av att bedöma sökandens lämplighet för det sökta ändamålet och formulera beslut där du antingen själv är beslutsfattare eller där beslutet ska fördras för beslutsfattare. Handläggning sker delvis i polisens digitala ärendehanteringssystem. Rollen ...
2021-02-22 2021-03-01
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys Koordinator för miljöåterställning i vatten
Länsstyrelsen kommer under 2021 att arbeta med miljöåterställning av flottledsrensade vattenmiljöer inom Kalix-, Åby-, Råne- och Piteälvens avrinningsområden. Arbetet sker inom ramen för projektet ReBorN­ LIFE (LIFE15 NAT/SE/000892). För att genomföra detta behöver vi anställa en koordinator. Tjänsten varar under tidsperioden juni-november 2021. Arbetsuppgifter blir att delta i fältverksamhet inom området miljöåterställning av vattendrag. Tjänst omfattar i huvudsak följande arbetsuppgifter: • Koordinera entreprenader vid miljöåterställning av...
2021-02-22 2021-03-01
Luleå kommun Projektledare Mark
Vi söker nu en projektledare till sektionen Bygg & Anläggning som vill hjälpa oss att fortsätta utveckla och forma Luleå. Här finner du ett team med glada och engagerade kollegor som tillsammans strävar mot att göra skillnad i samhället. Som projektledare arbetar du med hela byggprocessen, från planering till byggande och överlämnande. Du ansvarar för att genomföra projekt inom beslutade tids- och kostnadsramar och har ekonomiskt ansvar för projektens genomförande med uppföljning för verksamheten. Du fattar beslut om åtgärder samt ansvarar för ...
2021-02-19 2021-03-14
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vatten- och fiskeenheten Fältpersonal för arbete med fisketillsyn
Visst vill du jobba med fisketillsyn i Torneälven under sommaren 2021? Vi söker nu dig som är intresserad av att bedriva och samordna fisketillsyn och informationsinsatser i Norrbottens vildlaxälvar med fokus på gränsälven. Du kommer att vara ute på fältarbete under en stor del av arbetstiden varför du bör ha möjlighet till resor och övernattning på annan ort. Då kontakt med fiskare och berörda myndigheter är central i tjänsten ställs även krav på god kommunikationsförmåga. Arbetet innebär att du: • kontrollerar att fiskeregler följs i våra...
2021-02-18 2021-03-11
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Bälinge förskola
Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du deltar även i planering och utvärdering av arbetet vid verksamheten tillsammans med dina kollegor. Du kommer även att medverka vid föräldramöten, utvecklingssamtal och individuell planering för alla barn.
2021-02-17 2021-02-28
Luleå kommun, Buf Resurscentra Vikariat måltidsbiträde till Ängskolan och Ängens förskola
Måltidsservice rekryterar ett måltidsbiträde på ett års föräldravikariat med placering vid Ängskolan skola/Ängens förskola på Hertsön. Skolrestaurangen producerar ca 220 lunchportioner dagligen. I matsalen serveras även frukost och mellanmål. Förskolan är en fem avdelnings förskola som håller på att starta upp bufféservering med ca 85 barn. Förskolan och skolan ligger bredvid varandra vid Hertsö Ängarnas bostadsområde. I tjänsten medverkar man i alla förekommande arbetsuppgifter i köket på skolan med så som servering, salladsberedning och disk...
2021-02-17 2021-02-28
Kriminalvården, Frivården Luleå Programledare till Frivården Luleå
Som programledare ingår du i ett team som arbetar med klienter i frivård och anstalt. Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott bedriver frivården Luleå en omfattande programverksamhet för klienter under övervakning, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk, sex- och relationsvåld samt mot spelberoend...
2021-02-15 2021-03-08
Luleå kommun, Innovation & utveckling Teknisk lösningsarkitekt IT
Som tekniskt lösningsarkitekt blir du placerad på avdelningen Innovation & utveckling och enheten IT-utveckling & Förvaltning. Avdelningen Innovation & Utveckling är en strategisk och operativ resurs organiserad inom Kommunstaben med uppdrag att stötta förvaltningar och kommunala bolag inom bland annat områdena IT, utveckling, digitalisering och innovation. Enheten IT-utveckling & Förvaltning är en enhet där medarbetare brinner för att förvalta och utveckla kommunens IT-miljö och att se till att de tjänster som levereras är kvalitetssäkrade. ...
2021-02-15 2021-03-07
Luleå kommun, Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Inom socialförvaltningen arbetar ca 2700 medarbetare som varje dag spelar roll för att vi ska kunna uppnå socialnämndens vision om ett Meningsfullt liv i Luleå. Vill du spela roll? Då ska du jobba med oss. Vi söker nu en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som med drivkraft och engagemang vill arbeta nära verksamheten samt har kunskap och intresse av patientsäkerhetsarbete. Som MAS säkerställer du att brukarna/ patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Du ser till att la...
2021-02-12 2021-02-28
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vatten- och fiskeenheten Vattensamordnare med inriktning mot miljögifter
Visst vill du jobba för hållbara vattenmiljöer? Nu söker vi en vattensamordnare till Vattenmyndighetens kansli. Du kommer att analysera påverkan, status och åtgärdsbehov inför normsättning av olika vattenmiljöer i ett helhetsperspektiv, med ett särskilt fokus på ekotoxikologi och miljögifters påverkan på vattenmiljön. Även arbete inom miljöövervakning av vatten ingår i arbetsuppgifterna. En stor del av arbetet genomförs i vattenmyndigheternas gemensamma arbetsgrupper och nätverk för miljögifter, såväl i distriktet som nationellt. Tillsamman...
2021-02-12 2021-03-07
Luleå kommun Produktionsledare Gataudrift och underhåll
Som Produktionsledare hos Luleå kommun tillhör du Stadsbyggnadsförvaltningen och blir placerad på avdelningen Stadsplanering - Gata som består av vinterväghållning, beläggning, trafiklinjemålning, dagvattenhantering, cirkulationsplatser, refuger, gröna vägområdesytor och barmarksrenhållningen. Som en av fyra arbetsledare är du beställare för den dagliga driften och det löpande underhållet av kommunens gatunät. Du arbetar med inventering, planering och uppföljning av produktionen samt är delaktig i alla investerings- och exploateringsprojekt ino...
2021-02-12 2021-02-28
Luleå kommun, Socialförvaltningen Måltidsbiträde Bergvikens Vård och omsorgsboende
Är du en social person som värdesätter arbetet kring äldre? Som måltidsbiträde har du en viktig roll i mottagningsköket och utför varierande arbetsuppgifter. Bergvikens vård och omsorgsboende mottagningskök hanterar lunch och middag till 144 brukare. Du kommer att ansvara för att maten som tillagats av extern leverantör serveras på ett kreativt och smakfullt sätt. Arbetsuppgifterna innebär slutberedning av kylda maträtter, bereda tillbehör till måltiderna samt övrigt förekommande kökssysslor. I arbetet ingår även disk och rengöring av kökslo...
2021-02-10 2021-03-14
Kriminalvården, Frivården Luleå Frivårdsinspektör, semestervikariat till Frivården Luleå
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i...
2021-02-09 2021-03-02
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Landsbygdsenheten Handläggare till Landsbygdsenheten, vikariat
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: • Handläggning av landsbygdsstöd, investeringsstöd och jordbrukarstöd, i stort sett all hantering sker digitalt • Kommunikation med sökanden kring stödärenden • Muntlig och skriftlig information till stödsökande och andra aktörer genom t.ex. möten och informationsträffar Du ansvarar för att ditt arbete håller en hög kvalitet och uppfyller de krav som våra uppdragsgivare ställer. Vårt mål är att hålla en god servicenivå gentemot våra kunder. Arbetet håller ett högt tempo och vi jobbar mot tydl...
2021-02-08 2021-03-01
Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Gruppledare till Feriejobb
Som gruppledare ansvarar samt leder och fördelar du arbete för en grupp på ca 10-15 ungdomar. Till största delen utgörs arbetstillfällena av parkarbete, målningsarbete samt allmän skötsel av naturen runt Luleå. Anställningen inleds med fyra dagars grundlig utbildning.
2021-02-08 2021-02-28
Kriminalvården, Frivård Norra Norrland Kriminalvårdsinspektör (första linjens chef) Frivården Luleå
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 15 m...
2021-02-05 2021-02-28
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Semestervikariat Maskinist VA-anläggningar
Som maskinist ingår du i en grupp som utför förekommande drift- och underhållsarbeten såsom mätning, kontroll och felsökning av process-, maskin-, el-, styr/regler- och instrumentfunktioner. Som maskinist utför du även reparation av pumpar och maskiner samt installation och montage av utrustning. Tjänsten innebär självständigt arbete med bland annat processövervakning och driftkontroll av dricksvattenanläggningar eller avloppsanläggningar.
2021-02-05 2021-03-07
Luleå kommun Säsongsarbetare Park Luleå
I arbetet som säsongsarbetare park förekommer arbetsuppgifter som plantering av sommarblommor, rabatt- och grönyteskötsel, skötsel av hårdgjorda ytor som plattytor och grusgångar, parkrenhållning, lekplatsunderhåll med mera. Du kommer att ingå i ett lag som roterar på alla förekommande arbetsuppgifter. Arbetet som parkarbetare kräver god fysik och vi arbetar utomhus i alla väder. Arbetstiden är måndag- fredag 07.00-16.00.
2021-02-01 2021-03-14
Luleå kommun Säsongsarbetare Park Råneå
I arbetet som säsongsarbetare park förekommer arbetsuppgifter som plantering av sommarblommor, rabatt- och grönyteskötsel, skötsel av hårdgjorda ytor som plattytor och grusgångar, parkrenhållning, lekplatsunderhåll med mera. Du kommer att ingå i ett lag som roterar på alla förekommande arbetsuppgifter. Arbetet som parkarbetare kräver god fysik och vi arbetar utomhus i alla väder. Arbetstiden är måndag- fredag 07.00-16.00.
2021-02-01 2021-03-14
Luleå kommun, Socialförvaltningen Semestervikariat leg arbetsterapeuter
I ansvarsområdena ingår för tjänsten att möjliggöra aktivitet och delaktighet genom råd, stöd, träning, behandling, anpassning av miljön och förskrivning av hjälpmedel. Arbetsterapeuter handleder, utbildar och informerar personal och anhöriga/närstående. Viktiga arbetsuppgifter är att bedöma patientens förutsättningar att vara aktiv och delaktig. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Genomföra åtgärder som syftar till att behålla och utveckla patientens aktivitet, fysiska funktioner och delaktighet samt att följa upp, utvärdera oc...
2021-01-27 2021-03-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Semestervikariat leg fysioterapeuter
I ansvarsområdena ingår för tjänsten att möjliggöra aktivitet och delaktighet genom råd, stöd, träning, behandling, anpassning av miljön och förskrivning av hjälpmedel. Fysioterapeuter handleder, utbildar och informerar personal och anhöriga/närstående. Viktiga arbetsuppgifter är att bedöma patientens förutsättningar att vara aktiv och delaktig. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Genomföra åtgärder som syftar till att behålla och utveckla patientens aktivitet, fysiska funktioner och delaktighet samt att följa upp, utvärdera oc...
2021-01-27 2021-03-31
1 2 >