Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Laxens förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med att utveckla förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet kring barns utveckling och lärande. Du ska bidra med en värme och omtanke, som barn, föräldrar, kollegor och besökande kan känna av på förskolan.
2021-07-28 2021-08-13
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Lärare i matematik till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i matematik till kvarteret Kungsfågeln i Luleå gymnasieskola. Du kommer att, i nära samarbete med ordinarie lärare och rektorer, förstärka resursen i matematik i två skolenheter i kvarteret Kungsfågeln. Pandemin och distansstudierna har medfört att fler elever inte nått kunskapsmålen eller riskerar att inte göra det. I arbetsuppgifterna kan ingå att, tillsammans med ordinarie lärare, dela undervisningsgrupper, att ge extra stöd till grupper av elever och att genomföra prövningar. I skolenheterna ingår Bygg- och anläggnin...
2021-07-26 2021-08-08
Luleå kommun, Flerspråkscentrum Modersmålslärare till Resurscentrum/Modersmålsenheten
Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 20 språk i grund- och gymnasieskola, språkstöd i förskola och förskoleklass samt modersmålsstöd i nationella minoritetsspråk i förskola och förskoleklass. Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grund- och gymnasieskola. Tjänstgöring som studiehandledare i modersmål kan förekomma i grund- och gymnasieskola. Tjänstgöring som språkstödjare i förskola och förskoleklass kan förekomma. Din arbetsplats kommer att vara de olika skolenheterna och de olika skolformerna där barn och elev...
2021-07-19 2021-08-08
Luleå kommun, Socialförvaltningen Legitimerad sjuksköterska till Bergvikens vård- och omsorgsboende
Bergvikens vård- och omsorgsboende har 16 avdelningar och 144 platser där omvårdnadsansvaret fördelas mellan flera sjuksköterskor. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du ansvarar för exempelvis vårdplanering, dokumentation, delegering, läkemedelshantering, utbildning och handledning av personal och patienter. På Bergviken arbetar du och dina kollegor nära enhetschefer och baspersonal med att planera och genomföra omvårdnadsåtgärder. Du har även ett nära samarbete med olika yrkeskategorier i den interna verksamheten men även ...
2021-07-19 2021-08-08
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Konstpedagog, vikariat
I tjänsten ingår att leda och planera det pedagogiska arbetet i samband med aktuella utställningar och även att driva pedagogiska projekt riktade mot speciella grupper. Arbetet är i stor grad självständigt, men samarbete med andra är en absolut förutsättning. Du skall fortsätta, och driva framåt, det arbete vi gör för att nå barn och unga. Du kommer också att arbeta med i en konsthall vanligen förekommande arbetsuppgifter, samt bemanna konsthallens butik/reception för att där möta besökare och föra samtal kring konst och konsthallens verksamhet...
2021-07-17 2021-08-06
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Förskollärare/Lärare till förskoleklass på Tunaskolan
Tjänsten som förskollärare vid Tunaskolan omfattar planering, undervisning och uppföljning för eleverna i förskoleklass, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag.
2021-07-16 2021-08-05
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Speciallärare/specialpedagog till Stadsöskolan
Vi söker nu dig - en specialpedagog alternativt speciallärare som kommer att arbeta mot år 4-6. På Stadsöskolan är elevhälsan ett prioriterat område och vi arbetar medvetet med att utveckla vårt elevhälsoarbete och vi har kommit långt och är i en positiv utvecklingsfas, så du kommer att vara en viktig del i det arbetet. Du står för en helhetssyn och ett inkluderande arbetssätt och du är både ett stöd och en utmanare för elever, lärare, rektor samt i vårt välfungerande och progressiva elevhälsoteam. I tjänsten ingår att arbeta med att initier...
2021-07-16 2021-08-06
Luleå kommun, Socialförvaltningen VIKARIAT Sjuksköterska till i hemsjukvården
Vi söker en sjuksköterska som vill arbeta inom hemsjukvården på ett vikariat till den 31 december 2021. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du tillsammans med dina kollegor har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område. Arbetstiden är främst förlagd dagtid måndag till fredag. Du arbetar jourtid 2 kvällar och 1 helg under en 12 veckors period. Under jourtid kommer du även i kontakt med dina övriga kollegor inom organisationen, våra äldre och sjuka som bor på vård- och omsorgsboende. I dina arbetsuppgifter ingår vårdp...
2021-07-14 2021-07-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Vuxenenheten
Vuxenenheten står inför nya spännande utmaningar. För att lyckas med vårt uppdrag så behöver vi förstärkning i vårt team. Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Vi söker socialsekreterare som ska handlägga ärenden inom socialpsykiatri, våld i nära relation och missbruk. Vår målsättning är att i nära samarbete med den enskilde stödja och hitta goda och hållbara lösningar för individen. Det gör vi genom att ta tillvara på den enskildes egna resurser samt ett aktivt utåtriktat samarbete med myndig...
2021-07-14 2021-08-13
Luleå kommun, Socialförvaltningen Är du utbildad sjuksköterska? Vill du arbeta i hemsjukvården?
Vi söker en sjuksköterska som vill arbeta med hemsjukvård i Gammelstad. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du tillsammans med dina kollegor har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område. Arbetstiden är främst förlagd dagtid måndag till fredag. Du arbetar jourtid 2 kvällar och 1 helg under en 12 veckors period. Under jourtid kommer du även i kontakt med dina övriga kollegor inom organisationen, våra äldre och sjuka som bor på vård- och omsorgsboende. I dina arbetsuppgifter ingår vårdplanering, dokumentation, läkemed...
2021-07-13 2021-07-31
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Sektionschef exploatering med intresse för samverkan inom samhällsbyggnad
Vill du arbeta som sektionschef inom exploatering och samtidigt få möjligheten att vara med i utvecklingen av Luleå? Har du ett intresse för att skapa goda relationer och samverkan? Då kan det vara dig vi söker! Vi söker nu en chef till sektion exploatering. Du kommer att ansvara för och leda en arbetsgrupp på 12 medarbetare med blandade kunskaper och kompetenser som gör det möjligt för er att tillsammans säkerställa att mark- och exploateringsfrågor och större stadsutvecklingsprojekten går i rätt riktning. I rollen som sektionschef inom expl...
2021-07-12 2021-08-09
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Timpersonal fritidsgårdar
Du kommer arbeta eftermiddag, kväll och helger i vår öppna verksamhet för unga 13-20 år. Du förväntas jobba utifrån ett medskapande och coachande förhållningssätt i syfte att möjliggöra en aktiv fritid för unga i Luleå. Du kan också komma att arbeta med Ung i Luleås övriga verksamheter.
2021-07-12 2021-08-08
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Hägerns förskola
Som förskollärare har du ansvar för att planera, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet och undervisningen i förskolan utifrån våra styrdokument samt de områden som vi prioriterar på förskolan. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med våra styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bla pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av ...
2021-07-12 2021-08-09
Luleå kommun Spela roll som vikarie i ett samhällsviktigt jobb!
Luleå kommun söker vikarier som kan spela en viktig roll i våra verksamheter. Som vikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser inom förskola, skola, vård- och omsorgsboende, hemtjänst, personlig assistans samt stöd och service. Du får värdefull arbetslivserfarenhet och en unik inblick i många olika verksamheter. Time Care Pool (TCP) är Luleå kommuns digitala vikariehanteringssystem. Att arbeta som TCP-vikarie innebär att du spelar en viktig roll genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Vanligtvis blir du bokad ...
2021-07-12 2021-12-15
Luleå kommun Spela roll som vikarie i ett samhällsviktigt jobb!
Luleå kommun söker vikarier som kan spela en viktig roll i våra verksamheter. Som vikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser inom förskola, skola, vård- och omsorgsboende, hemtjänst, personlig assistans samt stöd och service. Du får värdefull arbetslivserfarenhet och en unik inblick i många olika verksamheter. Time Care Pool (TCP) är Luleå kommuns digitala vikariehanteringssystem. Att arbeta som TCP-vikarie innebär att du spelar en viktig roll genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Vanligtvis blir du bokad ...
2021-07-12 2021-12-15
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Spela roll som vikarie i Måltidsservice!
Luleå kommun söker vikarier som kan spela en viktig roll i våra verksamheter. Som vikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser inom måltidsservice i våra förskolor och skolor. Du får värdefull arbetslivserfarenhet och en unik inblick i många olika verksamheter. Arbete i måltidsservice innebär att du hjälper till med matlagning, förbereder sallader, serverar och diskar. Det kan även ingå städning av kök och lokaler i dina arbetsuppgifter. Time Care Pool (TCP) är Luleå kommuns digitala vikariehanteringssystem. Att arbeta s...
2021-07-12 2021-12-15
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Montessoriförskolan
Som förskollärare har du ansvar för att planera, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplanens intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och andra verktyg för att säkerställa kvalitet på förskolan. Som förskollärare är du pedagogisk ledare och ska tillsammans med dina arbetskollegor driva och utveckla arbetet. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. D...
2021-07-12 2021-08-09
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Montessoriförskolan
Som förskollärare har du ansvar för att planera, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplanens intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och andra verktyg för att säkerställa kvalitet på förskolan. Som förskollärare är du pedagogisk ledare och ska tillsammans med dina arbetskollegor driva och utveckla arbetet. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. D...
2021-07-12 2021-08-09
Kriminalvården, Sektionen för tjänsteleverans IT-Servicetekniker till Luleå
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå verksamhetens behov och krav. Din roll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten. Du kommer att vara placerad på IT-avdelningen under sektionen för...
2021-07-12 2021-08-02
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Hägerns förskola
Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en trygg, positiv och utvecklande miljö för alla barn. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du ska självständigt samt tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer utifrån läroplanens mål och intentioner. Du deltar även i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
2021-07-12 2021-08-16
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Montessoriförskolan
Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer utifrån läroplanens mål och intentioner. Du deltar även i planering och utvärdering av arbetet vid verksamheten tillsammans med dina kollegor samt enskilt. Du kommer även att medverka vid föräldramöten.
2021-07-12 2021-08-09
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Samhällsskydd Junior Handläggare Krisberedskap och Civilt Försvar
Vill du växa och utvecklas tillsammans med oss? Då kan du det vara dig som vi söker som vår nya kollega. Vi tror att du nyligen genomfört en akademisk utbildning inom till exempel statsvetenskap, krisberedskap eller säkerhet. Du kommer att få en bred insyn i olika delar av enhetens arbete med krisberedskap och civilt försvar för att kunna börja din bana att utvecklas inom samhällsskyddsområdet. Arbetet innebär att du exempelvis kommer att ta fram underlag, kallelser, göra sammanställningar och rapporter, stödja övriga handläggare med planering,...
2021-07-12 2021-08-02
Luleå kommun, Socialförvaltningen Måltidsutvecklare
Som måltidsutvecklare arbetar du både strategiskt och operativt med måltidsfrågor där Livsmedelsverkets råd om bra måltider i äldreomsorgen ligger till grund för arbetet. Du är ansvarig för att planera och driva kompetensutveckling inom området. Du samordnar och vidareförmedlar information internt och externt, organiserar utbildningstillfällen samt ansvarar för att implementera och ge stöd åt måltidsombud i alla verksamheter. I arbetet ingår att kvalitetssäkra upphandling av livsmedel, arbetsmiljön vid hantering av måltider samt en god ekonom...
2021-07-09 2021-08-15
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Spira förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bl a ett projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du ska ha god social samarbetsförmåga och vara flexibel eftersom Spira förskola arbetar med ett vi...
2021-07-09 2021-08-11
Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadskonsult
Som arbetsmarknadskonsult planerar och genomförs insatser tillsammans med individen som ökar möjligheten till etablering på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår att inspirera och motivera unga och vuxna att aktivt hitta sin väg till studier och arbete. Samverkan mellan uppdragsgivare och andra parter och att ansvara för processer med chefer, handledare och individer är viktiga delar för att uppnå goda resultat i arbetet. Dokumentation, administration samt att delta i projekt och utvecklingsarbetet inom avdelningen ingår även i uppdraget.
2021-07-07 2021-08-08
1 2 3 >