Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Socialförvaltningen Är du utbildad undersköterska? Vill du arbeta natt?
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Vi söker en undersköterska som har ett genuint intresse av att arbeta natt med ett yngre barn i sin hemmiljö. Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Vårt arbete präglas av kvalitet och utgår från våra grundläggande värderingar. Människorn...
2022-09-23 2022-10-16
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelningschef stadsplanering och infrastrukturdrift
Som avdelningschef för stadsplanering och infrastruktur representerar du kommunen i utvecklingsfrågor och tillsammans med avdelningens organisation är denna roll central för att skapa nödvändiga förutsättningar för att garantera fortsatt hög takt i vårt bostadsbyggande och framtida företagsetableringar i kommunen. Avdelningen är den naturliga första kontakten och ingången för externa investerare och utvecklare och hanterar både stora och små projekt. Rollen innebär att utveckla verksamheten i kontinuerlig och nära dialog med exploatörer, markäg...
2022-09-23 2022-10-17
Luleå kommun, Personalavdelningen Beteendevetare
Som beteendevetare vid Kommunhälsan ingår du i ett team om flera beteendevetare som dessutom samarbetar tvärprofessionellt utifrån uppdrag. Du är en expertresurs och är ett stöd till kommunens verksamheter inom organisatorisk och social arbetsmiljö. I dina arbetsuppgifter ingår bla psykosociala kartläggningar, utbildnings- och utvecklingsinsatser, konsultativt stöd till chefer och medarbetare, rehabiliteringsutredningar, kris- och konflikthantering.
2022-09-23 2022-10-02
Luleå kommun, Buf Resurscentra Måltidsbiträde till Montessori
I tjänsten ingår alla förekommande arbetsuppgifter i köket, så som servering, beredning av råkost samt disk och städarbete. Många arbetsplatser inom Luleå kommun tillämpar rotation i köken vilket innebär att ett måltidsbiträde ibland tillagar maten med stöd av kock.
2022-09-21 2022-10-16
Luleå kommun, Räddningstjänsten Brandinspektör med personalplanering
I rollen som brandinspektör ansvarar du för schemaläggning och övriga personalrelaterade uppgifter för räddningstjänstens operativa personalgrupper. Som person är du driven, ansvarstagande, kommunikativ och har integritet. Du har erfarenhet att schemalägga och utbildning eller erfarenhet kring arbetsrättsliga spörsmål eller liknande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Räddningstjänsten strävar efter att vara en flexibel organisation och därför kan andra arbetsuppgifter som vanligtvis åligger annan sektion eller enhet även komma att...
2022-09-21 2022-10-05
Luleå kommun, Service & support Lönekonsult
Lönekonsulten ska ge råd och stöd rörande löneadministration. Du arbetar med att säkerställa att den löneadministrativa processen genererar att medarbetarna får rätt lön utbetald i rätt tid. Med din kompetens och kunskap bidrar du till en effektiv och rättssäker löneprocess. Arbetet sker framförallt i Visma Personec P samt interna stödsystem. I arbetsuppgifterna ingår också att hjälpa till att bemanna vår interna telefonsupport där vi servar våra interna medarbetare i frågor kopplade till lön.
2022-09-21 2022-10-16
Luleå kommun, Service & support Schemakonsult
Som Schemakonsult på Lönecenter har du ett nära samarbete med kommunens lönekonsulter. Du ger råd och stöd rörande schemaadministration och levererar lättillgängligt stöd till kommunens chefer inom det schemaadministrativa området. Du arbetar med att säkerställa att den schemaadministrativa processen och att den genererar rätt schema till medarbetarna utifrån verksamhetens behov. Arbetet innefattar kontroll av att schemaläggningen följer arbetsrättsliga grunderna. I arbetet ingår även att arbeta med olika utvecklingsprojekt inom det schemaadmin...
2022-09-21 2022-10-16
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Furuparkskolan söker lärare i fritidshem
Fritidshemsverksamheten på Furuparkskolan är fördelad över tre avdelningar. Vulkanens fritids tar emot elever i förskoleklass och inryms i samma lokaler som förskoleklassens verksamhet. Skogens fritids med verksamhet för åk 1 och 2 inryms i huvudbyggnaden. Elever från åk 3 och åk 2 har sin fritidsverksamhet på Opalen i en fristående byggnad. Du kommer att arbeta som lärare i fritidshem på någon av våra fritidshemsavdelningar. Vi främjar kollegial samverkan och i arbetslaget planerar ni och följer upp verksamheten både på grupp och individnivå...
2022-09-21 2022-10-05
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Internationalisering och tillväxt Handläggare till Enheten Internationalisering och tillväxt- Interreg Aurora
Interreg Aurora 2021-2027 kombinerar de geografiska områdena för de två Interreg 2014-2020-programmen Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica. I ett europeiskt perspektiv är det geografiska området i storlek jämförbart med nästan hela Spanien och Portugal tillsammans eller mer än en och en halv gånger så stort som Tyskland. Vårt stora geografiska programområde kommer att erbjuda stora möjligheter och nya spännande samarbeten inom många områden. Detta område har en lång tradition av gränsöverskridande samarbete och Interreg Aurora-programmet...
2022-09-21 2022-10-12
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Bergets förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bl. a ett projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du ska verka för en god föräldrasamverkan.
2022-09-21 2022-10-16
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Haga förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bl. a ett projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du ska verka för en god föräldrasamverkan.
2022-09-21 2022-10-16
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Stadsöskolan söker lärare i fritidshem åk 4-6
Du kommer tillsammans med övrig fritidspersonal att ansvara för fritidsverksamheten planera, följa upp och utveckla. Huvuduppdraget är fritids, men du kommer även till viss del att samverka med lärarna i det övriga skolarbetet. Tillsammans med övrig fritidspersonal ansvarar du för rastaktiviteter. Du arbetar utifrån läroplanen och övriga styrdokument som reglerar vår verksamhet.
2022-09-21 2022-10-21
Luleå kommun, Räddningstjänsten Brandingenjör/brandinspektör
Som brandingenjör/ brandinspektör på sektion myndighetsutövning arbetar ni primärt med räddningstjänstens myndighetsutövning - tillsyns- och tillståndsverksamhet - men även information till allmänheten, rådgivning, projektarbeten och ibland utbildningsinsatser. I uppdraget kan det även ingår att lämna yttranden avseende andra myndigheters tillstånd, t.ex. vid evenemang, alkoholtillstånd samt andra kommunala förvaltningars genom yttrande som avser detaljplaner och bygglov. En del i den ena tjänsten arbetsuppgifter kommer att vara att utveckla rä...
2022-09-20 2022-10-02
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Extrapersonal Serviceman Sunderby ishall
Tjänsten omfattar framförallt spoling av is med ismaskin samt övriga arbetsuppgifter kopplat till anläggningen. Du ska kunna utföra enklare reparationer eller på annat sätt lösa problem. Arbetet är periodvis mycket fysiskt och under en arbetsdag rör man på sig mycket. Du arbetar med att erbjuda god service mot föreningar som genomför idrottsarrangemang/träningar/cuper.
2022-09-20 2022-10-09
Polismyndigheten, Polisregion Nord Serviceman till stöd/servicegruppen i Luleå
I rollen som serviceman arbetar du självständigt med breda och varierade arbetsuppgifter, både praktiskt och administrativt. Du förväntas kunna ta egna initiativ och fatta beslut inom ramen för delegationen samt agera med öppen och hjälpsam inställning. Du tillhör vår servicegrupp som ansvarar för garaget och kommer att ha hand om våra tjänstebilar. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat städ och tvätt av bilarna, byta däck, samt enklare reparationer. Du ansvarar för att hålla ordning i vårt garage och ser till att vi har de material och res...
2022-09-20 2022-09-30
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Fastighetsmaskinist/-tekniker
Lokalteam Söder har en vakant tjänst, vi söker dig som fastighetsmaskinist/-tekniker som har fokus på fastighetsdrift. Lokalteam Söder, arbetar för ökad trivsel, är ett glatt gäng som samverkar och stöttar varandra, vi söker nu en driftig tekniker där du kommer att ingå och bidra med din kompentens i förbättringsarbetet. Som fastighetsmaskinist/-tekniker har du ett driv, du är engagerad, har intresse av och egen vilja att förbättra samt tar ett helhetsansvar för teknisk drift inom ditt specifika arbetsområde, som består i snitt 15 fastigheter...
2022-09-19 2022-10-07
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare i idrott till Porsöskolan
Du kommer att undervisa elever i åk 3-6 i ämnet idrott. Du kommer också att vara resurs i klasserna. Idrottsläraren ingår i mellanstadiets arbetslag som har ett väl fungerande samarbete.
2022-09-19 2022-10-03
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare i fritidshem till Boskataskolan
Fritidshemsverksamheten på Boskataskolan är fördelad över två avdelningar. Elever från förskoleklass till åk 1 inryms lokaler i nära anslutning till förskoleklass och åk 1. Elever i åk 2 till åk 5 har sin fritidsverksamhet på Klubben, lokal mellan lågstadiet och mellanstadiet. Lokalerna är väl anpassade och ytorna stora. Vi främjar kollegial samverkan och i arbetslaget planerar ni och följer upp verksamheten både på grupp- och individnivå. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och s...
2022-09-19 2022-10-06
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Burströmska förskola
• Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolan och dess lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. • Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. • Du skapar trygghet i din omgivning med ett medvetet och professionellt förhållningssätt som stämmer överens med förskolans värdegrund.
2022-09-19 2022-10-06
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Lärare Trä- och metallslöjd 100%
Du kommer att arbeta som lärare i Trä- och metallslöjd från åk 3-9. Tjänsten är fördelad på tre f-9 skolor; Montessori Luleå, Östra skolan och Persöskolan. Skolorna har ett nära samarbete kring elevernas utveckling och lärande och du står inte själv med eleverna. På skolorna finns ett lokalt elevhälsoteam med speciallärare, specialpedagoger, kurator och skolsköterska.
2022-09-19 2022-10-14
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Ekonomi och Upphandling Projektekonom
Länsstyrelsen har många spännande projekt på gång och som projektekonom kommer du att arbete i nära samarbete med våra projektledare och chefer. I rollen ingår bland annat att analysera, följa upp och sammanställa det ekonomiska utfallet i olika projekt över tid i det format finansiärens regelverk fastställt. I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis: • löpande redovisning och sammanställning av transaktioner som sker i projektet samt att se till att det finns underlag som styrker transaktionerna • rådgivning inför upprättande av budget vid ans...
2022-09-19 2022-10-03
Kriminalvården, Luleå Sjuksköterska till anstalten och häktet i Luleå
Vi söker nu en sjuksköterska till anstalten och häktet i Luleå. Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. Inom sjukvården på anstalten och häktet i Luleå finns två sjuksköterskor och en psykolog. På konsultbasis finns det även allmänläkare sex timmar/vecka och psykiatriker två timmar varannan vecka. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läk...
2022-09-18 2022-10-09
Kriminalvården, Luleå Arbetshandledare/produktionsledare till anstalten Luleå
Du blir anställd som Produktionsledare vilket i praktiken innebär att du i ditt arbete kommer att handleda klienter i deras dagliga sysselsättning i vår produktion. På anstalten i Luleå kommer en ny produktion att startas upp vilket gör att du och dina kollegor har möjlighet att vara med och forma den produktion som ska bedrivas. I ditt dagliga arbete har du direktkontakt med våra klienter och bidrar till deras lärande och utveckling. Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete har som målsättning att de intagna under sin verkställighet ska b...
2022-09-18 2022-10-09
Luleå kommun, Socialförvaltningen Antnäs hemtjänst söker undersköterska/vårdbiträde
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Vi söker kollegor till Antnäs hemtjänst. Vår lokal ligger på Gevärsvägen 1 i Antnäs, en vackert belägen ort ca. 2 mil söder om Luleå. Hos oss arbetar du med kollegor som har högt i tak och som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du kör tjänstebil mellan de flesta hembesöken och det finns möjlighet att promenera mellan vissa hembesök. Arbetsuppgifterna hos oss är varierande. Du arbetar med ...
2022-09-16 2022-10-02
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Residensskolan söker lärare!
Vi utformar tjänsten efter din kompetens, och du kommer att arbeta som resurs med enskilda elever i vår Lärstudio eller ute i klassrummet med undervisande lärare. Lärstudion bemannas av pedagoger, specialpedagog, speciallärare och resurspedagog. Personal i lärstudion har ett tätt samarbete med övriga pedagoger och skolans elevhälsa. I lärstudion erbjuds elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisning i klassrummet tillsammans med andra elever en möjlighet att få undervisning på annan plats, enskilt eller i mindre grupp. Du kommer att ar...
2022-09-15 2022-09-29
1 2 3 >