Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare till vård- och omsorgsutbildningen Luleå kommun
Du ska undervisa i kurser inom vård och omsorgsutbildningar för ungdomar i Luleå gymnasieskola. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans ska driva utbildningen och säkerställa kvalitén tillsammans med rektor.
2024-05-17 2024-05-31
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Resurslärare till Boskataskolan 4-6
Nu utökar vi lärartätheten på Boskataskolan och söker en lärare till mellanstadiet. Vi söker dig som tillsammans med lärarkollegiet i åk 4-6, skolans elevhälsa och rektor vill vara med och säkerställa kvalitén samt utveckla vår skola. Du arbetar nära befintliga lärare i de årskursvisa arbetslagen, såväl som i ett tvålärarsystem som med elever i mindre grupper. Ni samverkar och fördelar arbetsuppgifter för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att våra elevers lärande, trivsel och trygghet.
2024-05-16 2024-05-30
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskoleklass Borgmästarskolan
Vi söker nu en förskollärare för förskoleklass. Förskolläraren är mentor med ansvar för klassen, undervisning och bedömning. Du kommer tillsammans med arbetslaget och elevhälsoteamet arbeta nära elever och föräldrar för att skapa en trygg skoldag och utvecklande undervisning. Din tjänst innebär att du: • Arbetar med planering, undervisning och bedömning enligt gällande styrdokument. • Arbetar i nära dialog med pedagoger i skola och fritidshem samt med elevhälsan. • Har viss arbetstid i fritidshem där du leder läxhjälp eller annan lämp...
2024-05-16 2024-05-30
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO Björkskataskolan 7-9
Vi söker en lärare för undervisning i ämnena matematik och NO. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning av både flerspråkiga och icke-flerspråkiga elever. Mentorskap ingår i tjänsten. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer och se till deras utvecklingsbehov samt bedöma och betygssätta eleverna.
2024-05-16 2024-05-30
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Tallkronanskolan
Tjänsten innebär att arbeta både i elevgrupp under skoltid och på fritids före samt efter skoldagen. Du ska arbeta för en meningsfull och lärorik fritid och där elevernas behov, utveckling och lärande är i centrum. Du kommer att planera och följa upp verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Arbetslaget består av förskollärare, grundskollärare och lärare i fritidshem/fritidspedagoger där den kollegiala samverkan är stor. Rastaktiviteter kommer att ingå i ditt uppdrag.
2024-05-15 2024-05-29
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Förskolan Gnistan
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.
2024-05-15 2024-05-29
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskoleklass på Borgmästarskolan
Vi söker nu en förskollärare för förskoleklass. Förskolläraren är mentor med ansvar för klassen, undervisning och bedömning. Du kommer tillsammans med arbetslaget och elevhälsoteamet arbeta nära elever och föräldrar för att skapa en trygg skoldag och utvecklande undervisning. Din tjänst innebär att du: • Arbetar med planering, undervisning och bedömning enligt gällande styrdokument. • Arbetar i nära dialog med pedagoger i skola och fritidshem samt med elevhälsan. • Har viss arbetstid i fritidshem där du leder läxhjälp eller annan lämp...
2024-05-15 2024-05-29
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare svenska/SVA, engelska alt franska till Tunaskolan 7-9
Tjänsten formas i samråd med dig och byggs utifrån dina kompetenser. Som lärare på Tunaskolan kommer du att undervisa elever i årskurs 6-9. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca 15 personer. I tjänsten ingår mentorskap. Tjänsten är tv 100%
2024-05-15 2024-05-29
Luleå kommun, Socialförvaltningen Stödassistent/handledare till Nygatans gruppbostad
Som anställd vid denna gruppbostad arbetar du med personer som har intellektuella och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Du utgår från det positiva som finns hos personen och i hens omgivning och är ett pedagogiskt stöd i deras vardag. Du arbetar med att praktiskt handleda och bidra till att skapa möjligheter för dem att leva ett aktivt liv utifrån egna förutsättningar. Tillsammans med brukarna genomför du aktiviteter som hör till det dagliga livet så som matlagning, städning, tvätt, fysiska aktiviteter och omvårdnad. Du följer också med på ...
2024-05-15 2024-05-29
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde till Bergvikens vård- och omsorgsboende
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att ge service, vård och omsorg till människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen. Arbetstiderna är varierande och du arbetar efter schema dag/kväll/helg. Hos oss finns möjlighet att jobba integrerad natt om du önskar det....
2024-05-15 2024-05-29
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bergstadens förskola
Som förskollärare ska du vara väl förtrogen med våra styrdokument och du har ansvaret för att planera och genomföra utbildning och undervisning utifrån uppsatta mål. Du ska säkerställa att barns lärande och vår verksamhet synliggörs genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ...
2024-05-14 2024-05-28
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare till lågstadiet Furuparkskolan
Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för att planera, utföra, utvärdera och utveckla undervisningen. I ditt uppdrag ingår det att vara mentor samt att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och accepterande miljö. Du dokumenterar elevernas lärande och kopplar det till våra styrdokument. Du analyserar och reflekterar regelbundet över de resultat/data som finns kring dina elever och kring din undervisning. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs...
2024-05-14 2024-05-28
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare matematik, NO och teknik till Stadsöskolan 7-9
Du kommer att undervisa elever i åk 7-9 i matematik, NO och teknik. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnena i nära samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan. Du planerar och följer upp det dagliga arbetet och har kontakt med vårdnadshavare samt planerar och genomför utvecklingssamtal med elever.
2024-05-14 2024-05-28
Luleå kommun, Socialförvaltningen Vi söker fler socialsekreterare till barn- och ungdomsenheten!
Som socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten arbetar du med förhandsbedömningar, utredningar, stöd och uppföljning av insatser till barn, ungdomar och föräldrar. Vi arbetar enligt BBIC (Barns Behov I Centrum) som är ett enhetligt system för den sociala barnavården. Målet med vårt arbete är att hjälpa föräldrar att klara sina inbördes relationer och föräldrarollen bättre. Ytterst är målet att barnen och ungdomarna i familjerna mår bra. Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att...
2024-05-14 2024-05-27
Luleå kommun, Socialförvaltningen Nyexad socialsekreterare till barn- och ungdomsenheten
Som socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten arbetar du med förhandsbedömningar, utredningar, stöd och uppföljning av insatser till barn, ungdomar och föräldrar. Vi arbetar enligt BBIC (Barns Behov I Centrum) som är ett enhetligt system för den sociala barnavården. Målet med vårt arbete är att hjälpa föräldrar att klara sina inbördes relationer och föräldrarollen bättre. Ytterst är målet att barnen och ungdomarna i familjerna mår bra. Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att...
2024-05-14 2024-05-27
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef hemtjänst
Du kommer vara enhetschef för en av socialförvaltningens 19 hemtjänstgrupper inom verksamhetsområde vård och omsorg. Du arbetar med ett nära tillitsbaserat ledarskap där du inspirerar och motiverar dina medarbetare till att vara delaktiga i verksamheten samt tar vara på deras engagemang och kompetens. I uppdraget ingår: • ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan • uppföljning och utvärdering av verksamheten • att leda, styra och utveckla verksamheten utifrån gällande avtal, lagar och policys • att nå målu...
2024-05-13 2024-05-27
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Sommarpersonal till Aronsbadet eller Rånepoolen
På sommaren öppnar vi våra populära utebad Aronsbadet och Rånepoolen, och vi söker personal till sommaren med möjlighet till fortsatt extrajobb under hösten på våra inomhusbad. Att jobba hos oss på baden i Luleå Kommun är ett omväxlande och spännande jobb. Kundbemötande och service är en stor del av arbetet och det är viktigt för oss att det är något du känner dig bekväm i. Hos oss arbetar du med att sätta gästen i fokus och att ständigt arbeta för att skapa upplevelser för våra gäster, vi är tillsammans en del av att skapa möjlighet till en...
2024-05-13 2024-05-26
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare i SO/engelska till Björkskataskolan
I ditt uppdrag ingår att planera och genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer, se till deras utvecklingsbehov samt betygssätta eleverna. Du ingår i ett arbetslag och ämneslag och har nära samarbete med övriga lärare.
2024-05-10 2024-05-24
Polismyndigheten, Polisregion Nord Gruppchef till utredningsgrupp i lokalpolisområde Luleå/Boden
Som chef för utredningsgrupp 2 rapporterar du till chefen för lokalpolisområdet samt ingår i ledningsgruppen, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett u...
2024-05-08 2024-05-22
Luleå kommun, Socialförvaltningen Stödassistent/handledare stödboende
Arbetsuppgifterna är varierande och handlar främst om att du på ett positivt sätt stöttar brukarna i deras vardag. Detta genom att praktiskt instruera och skapa möjligheter för dem att leva ett aktivt liv utifrån deras förutsättningar. Tillsammans med brukare utför du aktiviteter som hör till det dagliga livet som matlagning, städning, tvätt och fritidsaktiviteter. Mycket omvårdnadsarbete förekommer. Genomförandeplaner används som en aktiv arbetsmetod och utvecklas utifrån brukarens önskemål och behov samt utvärderas kontinuerligt. Dokumentati...
2024-05-08 2024-05-22
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare till Klöverträskskolan 1-3
Vi söker nu en ytterligare fantastisk lärare till lågstadiet där du kommer att undervisa elever i åk 1-3 på ett spännande sätt i nära samarbete med en annan lärarkollega. På Klöverträskskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för alla våra elever. Du kommer att ingå i ett delat mentorskap för åk 1-3 och ett arbetslag som omfattar åk F-3 och där du kommer att vara en del i ett dynamiskt arbetslag där samarbete, samsyn och kollegialt lärande är ledstjärnor. Du ska självständigt och tillsammans me...
2024-05-08 2024-05-22
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare till Råneskolan 4-6
Du kommer undervisa våra elever i årskurs 4-6 i matte, NO, engelska och svenska. Du samverkar med dina kollegor, arbetslag och elevhälsoteamet för att forma en stimulerande och utvecklande lärmiljö för eleverna. Mentorskap är en del av tjänsten.
2024-05-08 2024-05-22
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef socialpsykiatri
Du kommer vara enhetschef med ansvar för ett mindre antal stödboenden och serviceboende LSS inom verksamhetsområde socialpsykiatri, stöd och assistans. Du arbetar med ett tillitsbaserat ledarskap där du inspirerar och motiverar dina medarbetare till att vara delaktiga i verksamheten samt tar vara på deras engagemang och kompetens. I uppdraget ingår: • ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan • uppföljning och utvärdering av verksamheten • att leda, styra och utveckla verksamheten utifrån gällande avtal, l...
2024-05-08 2024-05-27
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Gruppledare till Feriejobb Luleå kommun
Som gruppledare får du chansen att inspirera och coacha en grupp på ca 10-15 ungdomar. Du ansvarar för att planera och fördela meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till att försköna och bevara naturen runt Luleå. Till största delen utgörs arbetstillfällena av parkarbete, målningsarbete samt allmän skötsel av naturen runt Luleå. Anställningen inleds med fyra dagar grundlig utbildning.
2024-05-08 2024-05-22
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Hertsöskolan söker lärare i slöjd trä och metall för åk 4-9
Du kommer att undervisa elever i åk 4 - 9 i slöjd, trä och metall. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnet i nära samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan. Planerar och följer upp det dagliga arbetet och har kontakt med vårdnadshavare samt samtal med elever.
2024-05-07 2024-05-19
1 2 >