Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Kommunstaben Systemförvaltare till Luleå kundcenter
Kundcenter är din ingång till information och vägledning om kommunens tjänster. Vi svarar på dina frågor, hjälper dig till rätt person eller verksamhet. Hos oss finns en enhetschef, tre teamledare, en systemförvaltare och 25 kommunvägledare. Som systemförvaltare arbetar du med Kundcenters övergripande utvecklingsarbete och långsiktiga planering. En viktig del av arbetet är att se hur teknik och verksamhet kan samspela samt föreslå förändringar i nära samarbete med berörda verksamheter. En av de centrala arbetsuppgifterna för denna tjänst är att...
2023-01-27 2023-02-12
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/Vårdbiträde till Nattpatrullen
Arbetet i Nattpatrullen innebär att du ger stöd utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad nattetid. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treserva enligt SoL. Besöken planeras i TES och du arbetar med mobiltelefon som redskap. Nattpatrullen utför både planerade besök samt svarar på larm nattetid. Det innebär att du behöver kunna planera om, arbeta flexibelt och ta ansvar. Som undersköterska/vårdbiträde i Nattpatrullen har du ett nära samarbete med olika prof...
2023-01-27 2023-02-17
Kriminalvården, Luleå Sommarvikarier till anstalt och häkte Luleå
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt/häkte är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet, vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare ...
2023-01-27 2023-02-19
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Familjehemsenheten
Familjehemsenheten består idag av sju socialsekreterare, sex familjehemssekreterare, en familjehemskonsulent samt en specialistsocionom. Inom enheten pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete så att alla barn och ungdomar ska få likvärdiga möjligheter till goda levnadsvillkor. Vi söker nu en engagerad socialsekreterare som vill spela roll och göra skillnad tillsammans med oss varje dag. Du ansvarar för barn och ungdomar som är placerade i familjehem enligt SoL och LVU samt hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv, följer ...
2023-01-27 2023-02-15
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kristallens förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bl a pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2023-01-27 2023-02-12
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen En förskollärare till Sundets förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2023-01-27 2023-02-12
Luleå kommun, Kommunstaben Handläggare till Överförmyndarnämnden
Vi söker en kvalificerad handläggare som ingår i en arbetsgrupp men som självständigt handlägger ärenden om god man, förvaltare och förmyndare enligt föräldrabalkens bestämmelser. Arbetet innefattar bland annat att: • Rekrytera och utbilda ställföreträdare • Utöva tillsyn över ställföreträdare • Skriva ansökningar och yttranden till olika rättsinstanser * Informera och utbilda inom verksamhetens område • Samverka med andra myndigheter och förvaltningar • Sköta administrativa arbetsuppgifter t.ex. registrering av handlingar, hantering av person...
2023-01-26 2023-02-15
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Sommarjobb guide/turistinformatör Gammelstad Visitor Center
Som guide/turistinformatör på Visitor Center välkomnar du och informerar besökare om världsarvet Gammelstads kyrkstad samt även till viss del om Luleå och övriga destinationer i Swedish Lapland. En stor del av arbetet består av att hålla guidade visningar av kyrkstaden på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår även försäljning av souvenirer, göra kassaredovisningar, besvara mejl, hyra ut audioguides och visa utställningen. Under första arbetsveckan genomförs en obligatorisk utbildning där du blir auktoriserad guide och lär dig mer om G...
2023-01-26 2023-02-26
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Bibliotekarie med ungdomsinriktning till Luleå Stadsbibliotek
Du erbjuds tillhöra ett stort arbetslag som har nära till skratt, ställer upp för varandra och bär en stor stolthet till sitt uppdrag. Som medarbetare på Luleå stadsbibliotek kommer du arbeta med bibliotekens grundläggande uppdrag kring läsfrämjande, demokrati och digital delaktighet. Det läsfrämjande arbetet görs genom mötet med besökare, genom fysiska och/eller digitala aktiviteter och program samt genom nyttjande av digitala eller analoga verktyg. Luleås stadsbibliotek är Norrbottens största bibliotek och har sina lokaler centralt i Kulture...
2023-01-26 2023-02-19
Luleå kommun, Räddningstjänsten Handläggare automatiska brandlarm/ brandinspektör
Som automatlarmsansvarig på sektion myndighetsutövning arbetar du primärt med helhetsansvaret för arbetet med automatiska brandlarm. Det innebär att du samverkar med andra aktörer internt och externt, avtalstecknande vid nyinstallation, avtalstecknande för befintliga anläggningar, hantering av digitala nyckelsystem, debitering av bland annat onödiga larm, uppföljningsarbete kopplat till inträffade händelser, återkoppling till objekten och ibland utbildningsinsatser. Arbetsuppgifter kopplade till sektionens arbete kan även innebära räddningstj...
2023-01-26 2023-02-12
Luleå kommun, Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Vill du tillsammans med oss göra skillnad och skapa värde och livskvalitet för medborgare i Luleå? Då har du hittat helt rätt! Vi söker nu en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som med drivkraft och engagemang vill arbeta med patientsäkerhetsarbete. Som MAS säkerställer du att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Du ser till att lagar, förordningar, rutiner och riktlinjer är uppdaterade och efterlevs i verksamheterna. Dina arbetsuppgifter innebär såväl operativt som ...
2023-01-25 2023-02-08
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Sektionschef exploatering med intresse för samverkan inom samhällsbyggnad
Du ansvarar för att leda en arbetsgrupp på 12 medarbetare, samt ett antal konsulter, med en bredd av kunskaper och kompetenser inom projektledning, arrende-, markanvisnings- och exploateringsavtal, lantmäteriförrättningar, markförvärv, skogsvård etc. som gör det möjligt för er att tillsammans säkerställa att mark- och exploateringsfrågor, skogsförvaltning, samt att de större stadsutvecklingsprojekten går i rätt riktning. I rollen som sektionschef inom exploatering kommer du att ha både budget, resultat- och personalansvar, samt ingå i avdelnin...
2023-01-25 2023-02-16
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Förskolan Gnistan
Som barnskötare har du en viktig roll i arbetslaget, där du tillsammans med kollegorna skapar en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska vara förtrogen med förskolans läroplan. Självständigt och tillsammans med förskollärare omsätter du förskolans läroplan i praktiken och stöttar barnen i deras lärande genom lek och omsorg. Enskilt samt tillsammans med kollegorna deltar du i planering, uppföljning och utvärdering av verksamhetens arbete. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad...
2023-01-24 2023-02-06
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Sektionschef Fastighetsförvaltning, Luleå kommun
Som sektionschef har du ansvaret för verksamheten och dess uppdrag. Ansvarsområdet omfattar att leda och utveckla arbetet inom sektion Fastighetsförvaltning med fokus på strategi och verksamhetsfrågor inom drift av kommunens fastigheter. Som ledare omhändertar och utvecklar du de förutsättningar som behövs för att sektionen ska kunna verka effektivt inom sitt uppdrag. Med ett stort fokus på både resultat, relation och helhet leder du medarbetarna inom sektionen mot de uppsatta mål som finns. Uppföljning och utvärdering är en naturlig del i vard...
2023-01-24 2023-02-14
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till lågstadiet på Persöskolan
Du kommer att undervisa på lågstadiet med start i årskurs 1 tillsammans med utbildade och legitimerade lärare. Hos oss arbetar du tillsammans med ett tryggt arbetslag där det läggs stor vikt vid det kollegiala lärandet, samarbete och trivsel. På skolan finns även specialpedagog, kurator, skolsköterska och lärarassistent. Din tjänst innebär att du: • Arbetar med planering, undervisning och bedömning i årskurs 1-3 inom svenska, matematik, no- och so-ämnen, teknik och musik. • Är mentor/klasslärare för en klass, oftast i nära samverkan med annan...
2023-01-23 2023-02-13
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Extrapersonal till Kulturens hus
Vill du arbeta med upplevelser och möten i en idérik miljö där teamwork står i fokus? Vi som jobbar på Kulturens hus är ett gäng kreativa och lösningsorienterat personer, och just nu söker vi efter nya kollegor som kan jobba extra i biljettkassa, konferenser och evenemang. I rollen som extrapersonal hos oss är du ansiktet utåt och därför är värdskapet du ger till våra gäster enormt viktig för oss. Arbetsuppgifter är mycket varierande. Några exempel på arbetsuppgifter är att sälja biljetter, informera om olika arrangemang, ta mot publiken, skann...
2023-01-20 2023-02-05
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till förskolans verksamhet
Vi söker en specialpedagog mot förskolans verksamhet som i sitt uppdrag har fokus på tillgängliga och inkluderande lärmiljöer och som tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet som specialpedagog vid Resurscentrum innebär ett varierande arbete, både självständigt och i team. Du ingår i ett Resursteam och kommer att arbeta med specialpedagoger tillsammans med övriga elevhälsoprofessioner. Fokus för arbetet är barns hälsa, lärande och utveckling tillsammans med pedagoger och rektorer på enheterna. Du kommer att in...
2023-01-20 2023-02-10
Luleå kommun, Socialförvaltningen Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut!
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Vi söker nu fyra nya medarbetare för vikariat under varierande tid med stora möjligheter till förlängning. Hos oss är ingen dag den andra lik och utveckling sker hela tiden, i våra arbetssätt och hur vi använder ny teknik för att skapa en bra vardag för de patienter som behöver vårt stöd och vår hjälp. I ansvarsområdena ingår för tjänsten att möjliggöra aktivitet och delaktighet genom råd, stöd...
2023-01-20 2023-02-26
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Måltidsbiträde till Borgmästarskolan
Tjänsten innebär arbete i mottagningskök. Du kommer att arbeta med att hjälpa till med för och efterarbete kring frukost, lunch och mellanmål, inklusive sallad, servering, disk och städning av kök. Du kommer att samverka med kollegor, pedagoger, barn och elever. Förväntansbilden är att du ska tänka med hjärtat hos varje barn. Maten som serveras lagas av arbetsglädje, den ska vara näringsriktig och säker ur alla perspektiv. Vi har ett hållbarhetstänk och arbetar aktivt för att ta tillvara på råvarorna på bästa sätt och minska matsvinnet.
2023-01-20 2023-02-03
Kriminalvården, Luleå Chef (kriminalvårdsinspektör) för produktion och servicefunktioner, VO Luleå
I rollen ingår personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. I just den här tjänsten ser vi att ditt fokus kommer vara dels att skapa god sysselsättning för de intagna, dels att verka för god arbetsmiljö i medarbetargruppen. Ditt chefsansvar omfattar vår produktion som måste vara ekonomiskt sund, även om det inte är vinst och produktionskapacitet som är målet. Vår affärsverksamhet är ett medel för att skapa samhällsnytta. Du kommer att ha personalansvar för åtta produktionsledare som leder arbetet i träverkstad resp vedproduktion för de intagn...
2023-01-20 2023-02-20
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Lokalvårdare till Luleå kommun
Som lokalvårdare i Team service arbetar du nära kunden med dagligt städ, storstädning, flyttstädning, byggstädning, fönsterputs och golvvård inom kommunens verksamheters lokaler. Arbetet sker både enskilt och i grupp. Arbetstiden är i huvudsak dagtid men kvälls- och helgarbete kan förekomma.
2023-01-19 2023-02-03
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till vår väsentligt tvåspråkiga förskola
Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med utveckling av förskolans lärmiljöer. Du är nyfiken på och kunnig kring barns lärande och är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet. Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge goda möjligheter till barn inom förvaltningsspråken att bevara, utveckla och återuppta språk, kultur och identitet. Förvaltningsspråket talas varje dag av ordinarie personal med barnen. Personalen ska ha goda språkkunskaper och ska kunna anpassa sitt språk efter barnens behov. Det nationella mi...
2023-01-19 2023-02-02
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SO/engelska, Björkskataskolan, 100%
Vi söker nu en lärare för undervisning i SO och engelska. Du ingår i ett arbetslag och ämneslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning av både flerspråkiga och icke-flerspråkiga elever. Mentorskap ingår i tjänsten. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer och se till deras utvecklingsbehov samt bedöma och betygssätta eleverna.
2023-01-19 2023-01-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till demensavdelning vid Midskogens VoB
Arbetet som undersköterska innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treserva enligt socialtjänstlagen. Dina arbetstider är ...
2023-01-19 2023-02-02
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Midskogens vård- och omsorgsboende
Arbetet som undersköterska innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treserva enligt socialtjänstlagen. Dina arbetstider är ...
2023-01-19 2023-02-02
1 2 3 >