Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Förskollärare till förskoleklass, Boskataskolan
Du kommer att arbeta som förskollärare i förskoleklass samt på fritidshemmet. Viss tid tillsammans med förskollärare och fritidspedagoger. Du kommer att arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor. Tillsammans med arbetslaget kommer du att planera och följa upp verksamheten på både grupp- och individnivå. Du kommer att ha mentorsansvar med utvecklingssamtal och kontakt med vårdnadshavare. Du ska ha stor förmåga att se alla elever och ta hänsyn till varje elevs individuella förutsättning. Du ska tillföra energi och lust i arbetet och...
2021-05-12 2021-06-04
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare åk 1-3 till Östra skolan
Du kommer att bedriva undervisning på lågstadiet, där du även är mentor. Du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de övriga lärarna. Du kommer att vara en del i ett dynamiskt arbetslag bestående av en grundskollärare och lärare i fritidshem där samarbete, samsyn och kollegialt lärande är ledstjärnor.
2021-05-11 2021-05-24
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Förskolan Gnistan
Som barnskötare har du en viktig roll i arbetslaget, där du tillsammans med kollegorna skapar en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska vara förtrogen med förskolans läroplan. Självständigt och tillsammans med förskollärare omsätter du förskolans läroplan i praktiken och stöttar barnen i deras lärande genom lek och omsorg. Enskilt samt tillsammans med kollegorna deltar du i planering, uppföljning och utvärdering av verksamhetens arbete. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad...
2021-05-11 2021-05-23
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare i fritidshem till Tunaskolan
Tjänsten som lärare i fritidshem vid Tunaskolan F-3 innebär att arbeta i klass/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Som lärare i fritidshem har du ansvar för att bedriva fritidshemsverksamhet, vilket innebär att planera, utveckla samt göra uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmu...
2021-05-11 2021-05-23
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Lärare i svenska och engelska till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i svenska och engelska till kvarteret Lärkan i Luleå gymnasieskola. Du kommer huvudsakligen att undervisa inom Hotell- och Turismprogrammet, Handelsprogrammet samt på Barn-och Fritidsprogrammet där du också kommer att vara mentor. Samtliga utbildningar genomförs som lärlingsutbildningar där eleverna fr.o.m. åk 2 bedriver 50% av sin utbildning på en arbetsplats. Dock kommer du att bedriva din undervisning inom Kvarteret Lärkan. Du ingår i Barn-och Fritidsprogrammets arbetslag, som tillsammans ska driva utbildningen och säke...
2021-05-10 2021-05-24
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Lärare till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i med behörighet i svenska alternativt svenska som andra språk, matematik, engelska till kvarteret Lärkan/Örnen i Luleå gymnasieskola. Du kommer att i nära samarbete med ordinarie lärare och rektorer samt biträdande rektorer fungera som en extra resurs i kvarteret Lärkan/Örnen. Du kommer dels frigöra ordinarie lärare från vissa arbetsuppgifter när det gäller mentorskap så att lärare kan tillgodose elevernas behov av extra anpassningar och stöd i undervisningen, förstärka bemanningen i de klasser/grupper där behov finns, och ...
2021-05-10 2021-05-23
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Solkattens förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2021-05-10 2021-05-23
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Klippans förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du ska tycka om att vara utomhus och se utemiljön som en möjlighet till lärandetillfällen.
2021-05-10 2021-05-28
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare/ Boendehandläggare till Försörjningsenheten
Inom Försörjningsenheten pågår ett utvecklingsarbete där du kommer vara en nyckelperson för att verka för att våra brukare ska få hjälp och stöd i att bli självständiga, trygga och självförsörjande individer. Som socialsekreterare på försörjningsenheten handlägger du ärenden rörande ekonomiskt bistånd och upprättar arbetsplaner med den enskilde för att uppnå självförsörjning. Som boendehandläggare utreder du rätten till bistånd gällande sociala övergångsbostäder. Arbetet innebär mycket kontakt med brukare, myndigheter samt övriga enheter ino...
2021-05-10 2021-05-31
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare i idrott och hälsa till Sunderbyskolan
Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning i ämnet idrott och hälsa samt medverkar i skolans rörelsesatsning. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger på skolan samt ett samarbete med intilliggande skola Kråkbergsskolan, där vi har ett nära samarbete med idrottslärarna. Den kollegiala samverkan och intresset för utveckling är stor vid skolan.
2021-05-10 2021-05-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Specialistsocionom
Som specialistsocionom är du direkt underställd enhetschef Familjerätten. Ditt uppdrag är att ge kvalificerat expertstöd och ärendehandledning till både chef och medarbetare så att myndighetsutövning följer de lagar, föreskrifter, riktlinjer och beslut som gäller inom Socialtjänstens område. Du ansvarar även för introduktion av nyanställda. I uppdraget ingår att ansvara för evidensbaserad praktik, bevaka förändringar i lagstiftningen, forskning samt informera verksamheterna när åtgärder behöver vidtas. Du ska sammanställa kunskapsunderlag, st...
2021-05-10 2021-05-24
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker inom datacenter på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vi som underhåller och vidareutvecklar Länsstyrelsernas nationella serverinfrastruktur söker en engagerad kollega då vi utökar vår verksamhet. IT-avdelningen driftar, underhåller och utvecklar IT-infrastrukturen i egen regi. Teknikområdet är under ständig utveckling och innebär mycket nytänkande och omvärldsbevakning. Vi jobbar med en hyperkonvergerad infrastruktur och är i framkant inom teknik- och säkerhetsområdet. Som systemtekniker inom datacenter ansvarar du, tillsammans med din arbetsgrupp, för design, drift, underhåll och vidareutveck...
2021-05-10 2021-05-30
Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Yrkeslärare VVS
I rollen som yrkeslärare kommer du att arbeta med undervisning, uppföljning samt betygsättning av elever. Du kommer att jobba i team med andra yrkeslärare samt andra funktioner inom förvaltningen. I ditt uppdrag ingår även att verka för att utbildningen utvecklas samt att du själv utvecklas i ditt eget lärande.
2021-05-08 2021-05-30
Luleå kommun, Socialförvaltningen vik Socialsekreterare Vuxenenheten
Vuxenenheten står inför nya spännande utmaningar. För att lyckas med vårt uppdrag så behöver vi förstärkning i vårt team. Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Vi söker vikarierande socialsekreterare som ska handlägga ärenden inom missbruk och våld. Vår målsättning är att i nära samarbete med den enskilde stödja och hitta goda och hållbara lösningar för individen. Det gör vi genom att ta tillvara på den enskildes egna resurser samt ett aktivt utåtriktat samarbete med myndigheter, hälso-och sj...
2021-05-07 2021-05-17
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Biträdande rektor till Luleå gymnasieskola
Som biträdande rektor leder du, vid rektors sida och på rektors uppdrag, delar av verksamheten inom ett gymnasiekvarter, som består av flera skolenheter. Du ska vara beredd att ersätta rektor vid dennes frånvaro Du kommer att ansvara för bl a praktiska/organisatoriska frågor inom skolenheten/kvarteret, lokalfrågor, investeringsplanering och systematiskt arbetsmiljöarbete. I många övergripande frågor samverkar du nära med biträdande rektorer inom övriga kvarter i gymnasiebyn. Biträdande rektor får också ibland uppdrag att leda olika skolutveckli...
2021-05-07 2021-05-23
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Furuparkskolan söker Ma/NO-lärare till åk 4-6
Vi söker dig som tillsammans med ditt arbetslag, skolans elevhälsa och rektor vill vara med att driva utbildningen och säkerställa kvalitén samt utveckla vår skola för att öka tillgängligheten för skolans alla elever. Du ingår i ett arbetslag, bestående av två parallellklasser där du undervisar i matematik, no och teknik. Den kollegiala samverkan är stor och tillsammans planerar ni och följer upp verksamheten samt har gemensamt mentorsansvar. Du arbetar också nära lärarkollegiet i åk 4-6, vi värdesätter vår samarbetskultur där kommunikation, f...
2021-05-07 2021-05-27
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vikarie i Time Care Pool - skola och förskola
Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser inom förskola, skola eller fritidshem. Du får värdefull arbetslivserfarenhet och en unik inblick i många olika verksamheter. Som korttidsvikarie uppger du vilka dagar och tider du vill arbeta i vårt vikariehanteringssystem med hjälp av din mobiltelefon eller dator. Din tillgänglighet matchas sedan mot arbetsplatsernas vikariebehov. När du b...
2021-05-06 2021-05-20
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Bälinge förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2021-05-06 2021-05-30
Luleå kommun, Buf Resurscentra Modersmålslärare till Resurscentrum/Modersmålsenheten
Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 20 språk i grund- och gymnasieskola, språkstöd i förskola och förskoleklass samt modersmålsstöd i nationella minoritetsspråk i förskola och förskoleklass. Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grund- och gymnasieskola. Tjänstgöring som studiehandledare i modersmål kan förekomma i grund- och gymnasieskola. Tjänstgöring som språkstödjare i förskola och förskoleklass kan förekomma. Din arbetsplats kommer att vara de olika skolenheterna och de olika skolformerna där barn och elev...
2021-05-06 2021-05-23
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Furuparkskolan söker lärare i fritidshem
Fritidshemsverksamheten på Furuparkskolan är fördelad över tre avdelningar. Elever från förskoleklass till åk 2 inryms i huvudbyggnaden i nära samverkan med skolverksamheten. Elever i åk 3 till åk 6 har sin fritidsverksamhet i en fristående byggnad. Du kommer att arbeta som lärare i fritidshem på någon av våra fritidshemsavdelningar. Vi främjar kollegial samverkan och i arbetslaget planerar ni och följer upp verksamheten både på grupp och individnivå. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social m...
2021-05-06 2021-05-27
Luleå kommun, Socialförvaltningen Leg sjuksköterskor – semestervikarier 2021
Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom hemsjukvård, omsorg, psykiatri, natt eller på vård- och omsorgsboende. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område, exempelvis hembesök, vårdplanering, dokumentation, delegering, läkemedelshantering, utbildning och handledning av personal och patienter. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treserva enligt HSL. Utifrån verksamhetens mål med fokus på patient ska du ständigt med hjälp av den ...
2021-05-05 2021-05-30
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Klippans förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2021-05-05 2021-05-21
Luleå kommun, Personalavdelningen Organisationskonsult
Som Organisationskonsult arbetar du inom chef-och ledarutvecklingsområdet utifrån personalavdelningens och Kommunstabens uppdrag, både taktiskt, operativt och strategiskt på kommunövergripande nivå. Arbete innebär bland annat att du: - Stödjer kommunens chefer i deras utveckling genom att samordna och leverera professionellt och konsultativt stöd utifrån behovs- och målsgruppsanalys. - Ansvarar för planering, utveckling och utförande av kommunens ledarutvecklingsprogram - Leder arbetet med förankring och implementering av andra ledarutveckli...
2021-05-05 2021-05-16
Luleå kommun, Socialförvaltningen Vill du arbeta med hemsjukvård sommaren 2021?
Du utför hembesök hos patienter i hemsjukvård och på vård och omsorgsboende. Du kommer bistå våra sjuksköterskor och underlättar bedömningar och planering. Exempel på arbetsuppgifter: - Viss läkemedelshantering - Riskbedömningar enligt Senior alert - Uppföljning av hälsotillstånd - Ge vissa subcutana injektioner - Blodtryckskontroller - Såromläggningar - Kadbyte , kateterspolning. Arbetstiden är förlagd främst dagtid måndag till fredag men enstaka helger kan bli aktuellt.
2021-05-05 2021-05-23
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Internationalisering och tillväxt Handläggare inom energi och klimat
Vi söker nu en handläggare som vill arbeta med klimat- och energifrågor. Till största del kommer du att arbeta med rådgivning och handläggning av inkomna ärenden kopplat till klimatklivet. Arbetsuppgifter som kommer att bli aktuella är: • rådgivning inför ansökningar till Klimatklivet samt handläggning • planera och administrera aktiviteter kopplade till klimat- och energiområdet • anordna möten och konferenser samt koordinera kommunikationen internt och externt • sammanställa dokumentation som framkommer i de olika arbetsprocesserna inom uppd...
2021-05-04 2021-05-20
1 2 3 >