Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Bergnäsets hemtjänst
Vi söker nya medarbetare till Bergnäsets hemtjänst. Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad i hemmet. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treserva en...
2021-10-18 2021-11-07
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Teknisk handläggare
I uppdraget som teknisk handläggare på sektion gata parkeringsverksamheten ingår det att hantera inkomna parkeringsärenden per telefon, e-post och felanmälan, samt vara kontaktperson mot våra upphandlade entreprenörer gällande parkeringsövervakning och fordonsflytt m.fl. Uppdraget innebär även att du utfärdar och avslutar parkeringstillstånd. Du ansvarar för våra parkeringsanläggningar och betalsystem. I betalsystemen ingår ansvar för kontroll, programmering och övervakning av parkeringsautomater samt inventarielistor och beställningar. Även ar...
2021-10-15 2021-10-29
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Munkebergs förskola
Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplaners intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och andra verktyg för att säkerställa kvalitén på förskolan. Som förskollärare är du pedagogisk ledare och ska tillsammans med dina kollegor driva och utveckla arbetet framåt. Du ska vara kunnig och nyfiken på barns lärande samt vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom området och forskning kring barns ...
2021-10-15 2021-11-07
Luleå kommun, Socialförvaltningen Projektledare social dokumentation
Socialförvaltningen söker två projektledare som vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete gällande dokumentation. Du ska utveckla, stödja och utbilda personal inom myndighetsutövning och verkställighet i arbetet med den sociala dokumentationen. Syftet är att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som finns i lag och föreskrift. Som projektledare bidrar du till förbättringsarbete och kunskapsutveckling för att säkerställa kvaliteten på den sociala dokumentationen. Du skapar förståelse för bristerna, inventerar och undanröjer...
2021-10-15 2021-11-01
Polismyndigheten, Polisregion Nord Är du en blivande finansiell utredare och drömmer om att bli polis? Se hit!
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättsbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. D...
2021-10-14 2021-10-31
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare till mellanstadiet på Sunderbyskolan
Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning främst i ämnena matematik, svenska, SO, NO, teknik, bild och engelska. Utifrån din breda behörighet kan även andra kombinationer komma i fråga. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger, där kompetensen är hög och arbetsglädjen stor. Den kollegiala samverkan och intresset för utveckling är stor vid skolan.
2021-10-13 2021-10-27
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Kronans vård- och omsorgsboende
Verksamhet Vård och omsorg söker undersköterskor till Kronans vård och omsorgsboende! Kronan har 144 platser och är ett modernt boende med fokus på de boendes behov och trygghet. Arbetet som undersköterska innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att ...
2021-10-13 2021-10-31
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Lärare i Bild till Stadsöskolan 7-9
Du kommer att undervisa elever i år 7-9 i bild, samt eventuellt annat ämne beroende på behörighet. I tjänsten ingår delat mentorskap i en av grupperna du undervisar. Du ingår både i ett arbetslag och i ett ämneslag, som båda träffas regelbundet. I vårt arbete med att få en så bra skola som möjligt är samarbete och samsyn kring elever och förhållningssätt är viktiga delar. Tillsammans med arbets- och ämneslaget laget planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten kring de elever som du/ni arbetar med. Genom ditt goda ledarskap...
2021-10-12 2021-10-26
Luleå kommun, Service & support Teamledare Kundcenter
I rollen som teamledare säkerställer du kvalitén av det dagliga operativa arbetet i Kundcenter. Du utvecklar processer och rutiner för verksamheten, säkerställer att nödvändig dokumentation upprättas och upprätthålls samt arbetar fram och följer upp operativa mål.
2021-10-12 2021-10-26
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Barn och ungdomsenheten, mottagning barn
Som socialsekreterare på Barn och ungdomsenheten mottagning barn arbetar du i en mottagning med förhandsbedömningar samt mindre omfattande utredningar. Vi arbetar enligt BBIC (Barns Behov I Centrum). BBIC är ett enhetligt system för den sociala barnavården. Målet med vårt arbete är att hjälpa föräldrar att klara sina inbördes relationer och föräldrarollen bättre. Ytterst är målet att barnen/ungdomarna i familjerna mår bra. Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att nå målet samverk...
2021-10-12 2021-10-26
Luleå kommun Fordonsförare, visstid
Som maskinförare vid transportverksamheten på Stadsbyggnadsförvaltningen kommer du att jobba som hjullastarförare. Du kommer till stor del att arbeta självständigt, men även tillsammans med andra yrkesgrupper. Arbetsuppgifterna varierar med årstiderna. Uppdragen utförs till stor del åt övrig verksamhet på sektion Gatudrift, sektion Parkdrift samt VA-avdelningen inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Förekommande arbetsuppgifter kan vara snöröjning, klippning, justering, materialtransporter, sopning mm. Beredskapstjänstgöring ingår under snöröjnings...
2021-10-12 2021-10-26
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Brisens förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2021-10-12 2021-10-25
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Antnäs förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2021-10-12 2021-11-15
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö Planarkitekt/ Samhällsplanerare
Om du blir vår nya kollega på enheten Samhällsplanering och kulturmiljö kommer du att arbeta i dialog med länets kommuner, framförallt med rådgivning, granskning och tillsyn i samband med kommunernas planering enligt plan- och bygglagen och även miljöbalken. Det tvärsektoriella perspektivet är viktigt och du kommer att samverka med olika sakområden inom Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter och självständigt handlägga kommuners detalj- och översiktsplaner, leda dialog om, göra sammanvägda bedömningar och fatta beslut gällande olika stat...
2021-10-12 2021-11-02
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Gymnasielärare i specialidrott-fotboll
Du ska undervisa i ämnet specialidrott fotboll inom Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU vid Luleå Gymnasieskola. Förutom undervisning förutsätts arbete och samverkan med programlag och elevhälsa samt mentorskap.
2021-10-11 2021-10-20
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Enhetschef Stadsbibliotek
Som enhetschef för Stadsbiblioteket är du närmaste chef för ca 20 medarbetare. Du har ansvar för ekonomi, verksamhet, arbetsmiljö och personal. I rollen som enhetschef utgör du tillsammans med avdelningschef och ytterligare 3 enhetschefer avdelningens ledningsgrupp. I samarbete med kollegorna i ledningsgruppen bidrar du genom ett tillitsbaserat ledarskap till att tydliggöra verksamhetens uppdrag, mål och uppföljning, samt skapa motivation och engagemang hos medarbetare. Som enhetschef för Stadsbiblioteket: -Är du med och leder samt utvecklar b...
2021-10-08 2021-10-24
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Luleå
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-10-08 2021-10-29
Luleå kommun, Socialförvaltningen Personliga assistenter
Vi söker nya medarbetare inom personlig assistans för tillsvidaretjänst samt tidsbegränsade anställningar! 1 tillsvidaretjänst 2 vikariat 1 vikariat där arbetstiden är förlagd några timmar dag och kväll. Möjlighet att kombinera med studier. Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Som personlig assistent arbetar du med en person i dennes hem och utanför hemmet. Du är på ett positivt sä...
2021-10-08 2021-10-24
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Sundets förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2021-10-08 2021-10-22
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Älvens förskola i Råneå
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans utbildning utifrån läroplanen och förskolans Pedagogiska Kompass. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår utbildning genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2021-10-07 2021-10-24
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Haga förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bl. a ett projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du ska verka för en god föräldrasamverkan
2021-10-07 2021-10-21
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Bergets förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bl. a ett projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du ska verka för en god föräldrasamverkan.
2021-10-07 2021-10-24
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Bälinge förskola
Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du deltar även i planering och utvärdering av arbetet vid verksamheten tillsammans med dina kollegor. Du kommer även att medverka vid föräldramöten, utvecklingssamtal och individuell planering för alla barn.
2021-10-07 2021-10-25
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Specialpedagog till Tallkronanskolan
Vi söker dig som vill ingå i vårt flexteam och tillsammans med skolledning, flexteam, övrig elevhälsa samt pedagoger på skolan driva utveckling. Som specialpedagog kommer du att arbeta främjande och förebyggande på både individ- och gruppnivå i syfte att skapa och stärka en god lärmiljö som förutsättning för elevernas måluppfyllelse.
2021-10-07 2021-10-21
Luleå kommun, Buf Resurscentra Skolhandläggare till Resurscentrum/Modersmålsenheten
Skolhandläggaren ska vara ett kvalificerat administrativt stöd till enhetschef utifrån enhetens uppdrag. Arbetet genomförs självständigt i tät dialog med modersmålslärarna, administratör, samordnare av fjärrundervisning samt enhetschef. Huvudsakliga arbetsområden: • Ansvara för administration och handläggning av ansökningar som inkommer till enheten från de olika skolformerna. • Ansvara för schemaläggning av inkomna ansökningar. • Bevaka GDPR-frågor kopplat till administrationen och handläggning av ansökningarna. • Sammanställa och rapport...
2021-10-07 2021-10-21
1 2 >