Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lomma kommun, Ekonomiavdelningen Redovisningsassistent
Ekonomiavdelningen är en del av kommunledningsförvaltningen och består totalt av 13 medarbetare. Avdelningens redovisningsfunktion består av fyra personer som sköter kommunens centrala redovisningsprocesser samt ger stöd och service till förvaltningarna. Vi söker nu en kvalificerad redovisningsassistent. Arbetsuppgifter: -löpande redovisning, bl.a. in- och utbetalningar -ansvarig för kommunens centrala fakturering -krav och inkasso -moms -månadsavstämningar -medverka vid delårs- och årsbokslut -ersättare för leverantörsreskontran vid ledighet...
2022-06-22 2022-07-10
Lomma kommun, IFO Bostadskoordinator till Individ och familjeomsorgen, Socialförvaltningen
Uppdraget som bostadskoordinator innebär att ha ett övergripande ansvar och kännedom om Individ- och familjeomsorgens (IFO) fastighetsinnehav i form av bostäder och lokaler. Det innebär vidare att ha kontakt med samverkansparter inom socialförvaltningen och med övriga förvaltningar, särskilt samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontakter med privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster ingår som en självklar del i vardagen. Bostadskoordinatorn är den funktion i socialförvaltningen som administrativt håller ihop boendefrågorna sam...
2022-06-21 2022-07-17
Lomma kommun, Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Rektor i förskola
Du kommer att arbeta tillsammans med dina medarbetare och kollegorna i chefsgrupp förskola i syfte att skapa de bästa förutsättningar för barnen som omfattas av utbildnings- och omsorgsuppdraget i förskolan. Du är underställd verksamhetschef och kommer att ha ett ledningsansvar för tre av kommunens förskolor. Ett viktigt uppdrag är att bibehålla de goda resultaten och fortsätta skapa högt medarbetarengagemang genom tillitsstyrning. Social kompetens och förmåga att i samverkan finna lösningar behövs. Övergripande arbetsgrupper för verksamhetsspe...
2022-06-21 2022-08-08
Lomma kommun, HSL, korttid, myndighet och förebyggande verksamhet Leg. Sjuksköterska, vill du vara en del av vårt team kväll?
Vi erbjuder ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med utveckling av multiprofessionella team. Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjli...
2022-06-21 2022-07-31
Lomma kommun, HSL, korttid, myndighet och förebyggande verksamhet Specialistutbildad undersköterska, kommunal hemsjukvård
Vi söker dig som vill arbeta hos oss. Vi söker dig som är specialistutbildad undersköterska. Tjänsten kommer att vara placerad i både Lomma och Bjärred hemsjukvård. Du kommer att arbeta inom hemsjukvården, särskilt boende och korttidsenhet. Du utför uppgifter utifrån delegering av sjuksköterska. Exempel på arbetsuppgifter kan bl. a. vara såromläggning, dialys, sond, provtagning, injektioner och dosettdelning. Du kommer att samarbeta med sjuksköterska, omvårdnadspersonal samt arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Dokumentation sker i ...
2022-06-20 2022-07-30
Lomma kommun, Ekonomiavdelningen Ekonomichef till Lomma kommun
Lomma kommun är i stark expansion och intensiv utveckling. Som ekonomichef leder du ekonomiavdelningen och har en nyckelroll i kommunens utvecklingsarbete. Du är med och skapar kommunens strategiska utvecklingsinriktning och ditt uppdrag är att säkerställa att budgetprocessen är ändamålsenlig, att redovisningen är rättvisande och att man garanterar en god och öppen ekonomisk styrning, planering och uppföljning av kommunens verksamhet. Att få det mesta möjliga ur budgeten är avgörande för Lomma kommuns fortsatta utveckling. Ekonomichefen är ocks...
2022-06-17 2022-07-04
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO Lomma kommuns vård och omsorg söker engagerade sommarvikarier
Vill du ha världens viktigaste jobb i sommar? Just nu bemannar vi upp inför sommaren och söker dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli! Vi söker dig som vill arbeta hos oss och göra skillnad inom vård och omsorg i Lomma kommun. Vård och omsorg består av särskilt boende, hemtjänst, korttidsenheten samt LSS-boende. Tillsammans gör vi skillnad!
2022-06-17 2022-07-03
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO Är du vår nya samordnare på Orion?
Uppdraget som samordnare på Orion innebär en varierad arbetsdag med högt tempo. Inom socialförvaltningen arbetar vi som en del i en helhet och tillsammans utvecklar vi verksamheten. Då vi vill bli en av de bästa äldreomsorgskommunerna i landet behöver vi dig, samordnare, som gillar att ta ansvar och som vill och vågar ta ut svängarna i den rollen. Det betyder att vi vill ha dig med service- och utvecklingsfokus och stor kommunikativ förmåga. Vi söker dig som vill fungera som enhetschefens verksamhetsstöd och ge stöd och skapa goda förutsättning...
2022-06-16 2022-07-14
Lomma kommun, Ekonomiavdelningen Controller till UKF-förvaltningen, Lomma kommun
Vi söker nu en utvecklingsinriktad controller som kommer att arbeta med och stödja UKF-förvaltningen som ansvarar mot både kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Som controller har du ett samordningsansvar för kultur- och fritidsnämndens ekonomiprocesser samt är föredragande i nämnden. Vidare ansvarar du för vissa delar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Du stödjer förvaltningen i arbetet med budget, uppföljning, analyser och utvecklingsarbete. Tillsammans med övriga kollegor på ekonomiavdelningen säkerställe...
2022-06-16 2022-07-10
Lomma kommun, Ekonomiavdelningen Controller till socialförvaltningen, Lomma kommun
Vi söker nu en utvecklingsinriktad controller som kommer att arbeta med socialförvaltningen. Som controller har du ett samordningsansvar för socialförvaltningens ekonomiprocesser samt är föredragande i nämnden. Du stödjer förvaltningen i arbetet med budget, uppföljning, analyser och utvecklingsarbete. Tillsammans med övriga kollegor på ekonomiavdelningen säkerställer du att våra chefer och politiker har de bästa förutsättningarna att leda och styra verksamheten med fokus på kommunens övergripande mål: kvalitet i framkant, hållbarhet, trygghet...
2022-06-16 2022-07-10
Lomma kommun, Karstorpskolan norra Förskollärare i Förskoleklass, 40.00/40.00
Du ansvarar för undervisning i F-klass och fritidsverksamheten samt att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget.
2022-06-14 2022-06-26
Lomma kommun, Kultur- och fritidsenheten Vaktmästare
Ditt uppdrag är att arbeta med reparations- och underhållsarbete inklusive grönytor på fritidsanläggningar, till exempel idrottsplatser och idrottshallar. Du ska planera och genomföra arbetet tillsammans med övriga medarbetare. Du kommer att ha mycket kontakter med kommunens föreningar. Du kommer att vara med och stötta arrangemang och verksamheter inom kultur och fritid. Tjänsten kan innebära arbete på kvällar och helger.
2022-06-13 2022-07-13
Lomma kommun, Löddesnässkolan Förskollärare/lärare i f-klass 100% Löddesnässkolan
Du ansvarar för undervisning i F-klass och fritidsverksamheten samt att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du bidrar till att eleverna vill komma till en skola de trivs i och att det är kul och spännande att lära sig nya saker.
2022-06-10 2022-06-26
Lomma kommun, Lärcentrum Administratör till Lärcentrum
Du kommer att ha som huvuduppgift att administrera Vuxenutbildningen, och främst SFI-administrationen. Du kommer att samarbeta med alla medarbetare på Lärcentrum. Till din hjälp finns Visma (personal- och lönesystem), IST Extens/Dexter (personal-och elevprogram), samt givetvis Officepaketet och Google Apps for Education. Du förväntas arbeta självständigt och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du förväntas kunna hantera många olika saker samtidigt, lösa problem, stora som små som uppstår i vardagen. Du kommer att ha kontakter även utanför...
2022-06-10 2022-06-26
Lomma kommun, LSS Vi söker nu nya ledsagare, avlösare och kontaktpersoner!
Att arbeta som ledsagarservice innebär att du stöttar en person med en funktionsnedsättning att kunna leva som andra och delta i samhällslivet och samhällets gemenskap. Ledsagarservice kan innebära att man stöttar den enskilde att till exempel kunna komma till och från en aktivitet eller ta del av kulturlivet. Som avlösarservice i hemmet avlastar du den som i vanliga fall har den huvudsakliga omvårdnaden kring en person med funktionsnedsättning i den enskildes hem eller närmiljö. Det innebär att du, i den enskildes hem, hjälper den enskilde me...
2022-06-10 2022-06-30
Lomma kommun, HSL, korttid, myndighet och förebyggande verksamhet Vi söker dig som är leg sjuksköterska och vill vara en del av våra team
Vi erbjuder ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med utveckling av multiprofessionella team. Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjli...
2022-06-09 2022-07-31
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare, vikariat, till Vårdcentralen Lomma
På vårdcentralen kommer du tillsammans med två kollegor att ansvara för enhetens administrativa arbetsuppgifter såsom journalskrivning, receptionsarbete, bevakning av olika system med mera. I rollen kan även andra arbetsuppgifter med eget ansvar förekomma, beroende på tidigare erfarenheter och intressen. Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll för att det dagliga arbetet ska fungera och fortskrida. Vi strävar ständigt efter att arbeta på ett patientsäkert och effektivt sätt. Som ett led i detta är man som medicinsk sekreterare delakti...
2022-06-07 2022-06-26
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Lomma
Nu välkomnar vi dig som är specialistläkare i allmänmedicin till vår vårdcentral! I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en specialistläkare i allmänmedicin som är verksam på en vårdcentral. Det innebär bland annat mottagningsarbete med planerade och akuta besök, äldrevård på särskilda boende samt mottagning på vår barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Du delar aktivt med dig av dina kunskaper till övriga medarbetare och handleder läkarstudenter och utbildningsläkare. Hos oss ingår det i arbetsuppgifterna att också delta i förbä...
2022-03-23 2022-06-26