Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lomma kommun, Karta/Mät/Gis och stabverksamhet Lomma kommun söker plansamordnare/nämndadministratör
Som administrativ planasamordnare och nämndadministratör kommer du att stötta handläggare, planarkitekter och chefer. Arbetsuppgifterna kommer fokusera kring administration inom planprocessen, till exempel registrering, utskick och ekonomihantering samt samordning av återkommande rapporteringar och ärenden till förvaltningens nämnder. Du kommer att vara med i hela kedjan från att ärenden kommer in till det att beslut fattas. Detta förutsätter att du är noggrann och planerar för viktiga tidpunkter kopplat till ärendehantering och rapportering. ...
2021-05-12 2021-05-30
Lomma kommun, Löddesnässkolan Lärare i fritidshem/fritidspedagog, Löddesnässkolan
Vi söker dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta och spännande utveckling av fritidshemsverksamheten F-3. Som Lärare i fritidshem/fritidspedagog hos oss arbetar du i samverkan med lärare, håller i rastaktiviteter samt planerar, genomför och utvärderar fritidshemsverksamhet tillsammans med goa' kollegor. I tjänsten ingår ansvar för undervisning i fritidshemsverksamhet samt samverkan med grundlärare. Löddenäskolans vision: En hälsofrämjande skola för alla, som skapar grund för livslångt lärande. En kreativ miljö som genomsyras av del...
2021-05-12 2021-05-30
Lomma kommun, Karstorpskolan norra Grundskollärare Sv/SO, åk 4 – 6, 80 %, Karstorpskolan norra
Du kommer att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget åk 4 - 5 arbeta med: - Mentorskap - Att planera och genomföra undervisning i svenska och samhällsorienterade ämnen - Att ha utvecklingssamtal - Att vara delaktig under utvecklingstid och arbetslagsmöten - Att kunna hålla en god föräldrakontakt
2021-05-12 2021-05-30
Lomma kommun, Kultur- och fritidsenheten Kulturskolan söker nu fiollärare 20%
Kulturskolan är en del av Lomma kommuns kultur- och fritidsverksamhet. Organisatoriskt tillhör man förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid med totalt ca 850 medarbetare. Kulturskolans bemanning utgörs av kulturskolechef och 23 lärare. Kulturskolan har cirka 900 elever och verksamheten bedrivs i både Bjärred och Lomma. Verksamheten består av musik, drama,film, dans och bild. Du kommer att undervisa barn och ungdomar, både enskilt och i mindre grupp, på fiol samt leda stråkorkester. Undervisningen är förlagd till tisdagar. Helgarbe...
2021-05-11 2021-05-23
Lomma kommun, IFO Ungdomsbehandlare, vikariat
Öppenvården är en växande organisation som satsar på förebyggande arbete och tvärsamverkan med andra relevanta aktörer. Vi söker nu en ungdomsbehandlare för ett vikariat under ett år då en av våra behandlare ska vara föräldraledig. Som ungdomsbehandlare sker arbetet gentemot målgruppen barn, unga och deras familjer med behov av stöd och insatser p g a relationsproblematik, bristande omsorgsförmåga och beteendeproblematik. Innehållet i behandlingsarbetet är individuellt anpassat utifrån barnets/ungdomens behov och formas tillsammans med barnen...
2021-05-10 2021-05-27
Lomma kommun, HSL, korttid och myndighet Ta chansen att arbeta som HSL-undersköterska i Lomma kommun denna sommar!
Vi söker dig som vill arbeta som HSL-undersköterska på enheten för Rehabilitering, Hälsa, Vård och Omsorg i Lomma kommun under sommaren. Tjänst kommer att vara placerad i både Lomma och Bjärred hemsjukvård. Du kommer att arbeta som timvikarie, i direkt anslutning till våra sjuksköterskor främst inom hemsjukvården men även på särskilt boende och korttidsenhet. Du utför uppgifter utifrån delegering av sjuksköterska. Exempel på arbetsuppgifter kan bl. a. vara såromläggning, provtagning, injektioner och dosettdelning. Du kommer att samarbeta med ...
2021-05-10 2021-05-30
Lomma kommun, Planeringsavdelningen Visionär och driven miljöstrategisk projektledare till Lomma kommun
Du kommer att vara en av oss inom planeringsavdelningen och den miljöstrategiska enheten som självständigt, såväl som i olika grupper arbetar för en hållbar framtid genom samverkan, projekt, strategier och utredningar. Vi rör oss brett mellan sektorer och ämnesfält inom fysisk planering; exploatering; utveckling, skydd och skötsel av natur; klimat- och energifrågor; klimatanpassning samt havs- och vattenfrågor. Vardagen består av såväl spets som bredd och genom forsknings- och utvecklingsprojekt vill vi föra frågorna framåt, förbi det konventio...
2021-05-07 2021-05-30
Lomma kommun, Planeringsavdelningen Erfaren miljö- och klimatstrateg till Lomma kommun
Du kommer att vara en av oss inom planeringsavdelningen och den miljöstrategiska enheten som självständigt, såväl som i olika grupper arbetar för en hållbar framtid genom samverkan, projekt, strategier och utredningar. Vi rör oss brett mellan sektorer och ämnesfält inom fysisk planering; exploatering; utveckling, skydd och skötsel av natur; klimat- och energifrågor; klimatanpassning samt havs- och vattenfrågor. Vardagen består av såväl spets som bredd och genom forsknings- och utvecklingsprojekt vill vi föra frågorna framåt, förbi det konventio...
2021-05-07 2021-05-30
Region Skåne, Primärvården Undersköterska, vikariat, till Vårdcentralen Lomma
Vi välkomnar nu en ny kollega till vårt team! Tjänsten avser ett vikariat som varar fram till 2022-03-13. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta olika typer av provtagning, EKG, blodtryckskontroller, assistans vid mindre operationer samt enklare omläggningar och suturtagning.
2021-05-05 2021-05-19
Lomma kommun, LSS Stödassistent till daglig verksamhet
Socialförvaltningen i Lomma kommun befinner sig i en förändringsresa med siktet inställt på att verka för utveckling, medledaransvar och sträva efter att vara en modern Socialförvaltning i framkant. För att klara detta behöver vi engagerade och yrkesstolta medarbetare på alla våra olika funktioner. Vi önskar att rätt händer och rätt ögon ska syssla med rätt saker från start och därför söker vi Dig som vill arbeta som stödassistent inom daglig verksamhet. Att arbeta som stödassistent inom daglig verksamhet syftar till att ge en meningsfull sys...
2021-05-04 2021-05-23
Lomma kommun, HSL, korttid och myndighet Vi söker legitimerade sjuksköterskor till korttiden och natt
Socialförvaltningen i Lomma befinner sig på en spännande förändringsresa mot att bli en modern Socialförvaltning i framkant, med en äldreomsorg vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten till en av landets främsta. Vi ser utmaningen, vi antar den och vi tänker bli en av de bästa kommunerna på äldreomsorg i Sverige. Är du sugen på att vara med på vår resa? Vi söker nu dig, distriktssköterska/sjuksköte...
2021-05-04 2021-05-30
Lomma kommun, Ekonomiavdelningen Utvecklingsinriktad controller till Lomma kommun
Som controller i Lomma kommun har du samordningsansvar för förvaltningens ekonomiprocesser samt är föredragande i nämnden. Du stödjer förvaltningen i arbetet med budget, uppföljning, analyser och utvecklingsarbete. Tillsammans med övriga kollegor på ekonomiavdelningen säkerställer du att våra chefer och politiker har de bästa förutsättningarna att leda och styra verksamheten med fokus på kommunens övergripande mål: kvalitet i framkant, hållbarhet, trygghet och kommunikation. Vi söker nu två controllers som kommer arbeta med antingen förvaltni...
2021-04-29 2021-05-16
Region Skåne, Primärvården Medicinska sekreterare till Vårdcentralen Lomma
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss kommer du, tillsammans med två kollegor, att ansvara för våra administrativa arbetsuppgifter så som journalskrivning, receptionsarbete, bevakning av olika system med mera. Beroende på tidigare erfarenheter och intressen kan även andra arbetsuppgifter med eget ansvar ingå. Om du har ett stort intresse för IT finns exempelvis möjlighet att få vara med och införa vårt nya journalsystem. Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll för att det dagliga arbetet ska fungera och fortskrida. Vi strävar stän...
2021-04-21 2021-05-19
Lomma kommun, Socialförvaltning Du legitimerade sjuksköterska var med och skapa framtidens äldreomsorg
Socialförvaltningen i Lomma befinner sig på en spännande förändringsresa mot att bli en modern Socialförvaltning i framkant, med en äldreomsorg vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten till en av landets främsta. Vi ser utmaningen, vi antar den och vi tänker bli en av de bästa kommunerna på äldreomsorg i Sverige. Är du sugen på att vara med på vår resa? Vi söker nu dig, distriktssköterska/sjuksköte...
2021-04-13 2021-05-30
Lomma kommun, Socialförvaltning Legitimerad sjuksköterska, timvikarier
Socialförvaltningen i Lomma befinner sig på en spännande förändringsresa mot att bli en modern Socialförvaltning i framkant, med en äldreomsorg vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten till en av landets främsta. Vi ser utmaningen, vi antar den och vi tänker bli en av de bästa kommunerna på äldreomsorg i Sverige. Är du sugen på att vara med på vår resa? Vi söker nu dig, distriktssköterska/sjuksköte...
2021-04-13 2021-07-30
Lomma kommun, Socialförvaltning Ta chansen att arbeta som sjuksköterska i vackra Lomma kommun denna sommar!
Vi erbjuder ett självständigt, meningsfullt och utvecklande arbete med trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö där patienten och teamet är i fokus. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar du med att bedöma och utföra medicinska behandlingar samt specifika omvårdnadsinsatser. Du arbetar nära omvårdnadspersonal och handleder dem i enklare medicinska arbetsuppgifter samt delegerar vid behov. Du har också ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Vi söker semestervikarier under perioden juni till augusti...
2021-02-15 2021-05-30
Lomma kommun, Socialförvaltning Lomma kommuns vård och omsorg söker engagerade sommarvikarier
Som medarbetare ger du god omvårdnad och social omsorg. Du ingår i ett team med kollegor där kontinuitet och personcentrerad vård är prioriterade områden. Arbetet utgår från att stötta äldre människor med bla, personlig hygien, måltider, medicinering så att de kan ha ett så självständigt liv som möjligt. Dokumentation ingår också. Vi arbetar med nära samverkan med övriga professioner runt brukaren såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I arbetet ingår det att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. Vi söker semestervik...
2021-01-22 2021-05-16