Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde Åbrinken
På Årinken särskilda boende hjälper du omsorgstagare i deras vardag. Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i det dagliga livet. Vi arbetar för att se det friska och ha ett salutogent synsätt. Vara inspirerande och motiverade. I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktombud och ha en god kommunikation med andra professioner både internt och externt. Du kommer även att utföra delegerade uppgifteroch dokumentation kopplat till HSL. Arbetet innebär att ta ansvar för uppdraget vara innovativ och modig för att kunna hantera de utmaningar ...
2022-05-16 2022-05-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Specialist i allmänmedicin till vårdcentralen Kungshögen!
Vi söker dig som har ett stort intresse för primärvård och utvecklingen mot nära vård. Du kommer att stöta på patienter i alla åldrar med en stor variation på såväl sökorsaker som demografi. Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar både BVC, särskilt boende, hemsjukvård och jourläkarcentral/beredskap. På vårdcentralen kommer du att ingå i ett av våra två team. Ett projekt som startade för att begränsa uppdraget och sätta patienten i fokus, samt för att ge både patient och läkare ökad kontinuitet. Handledning, samarbete och tillgängligh...
2022-05-16 2022-06-12
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Anläggningsarbetare/Grävmaskinist till gatuavdelningen
Tekniska förvaltningen söker en anläggningsarbetare med inriktning grävmaskinist till gatuavdelningen. Inriktningen blir grävmaskinist men andra förekommande arbeten inom gatuavdelningen ingår också i tjänsten. Såsom nyanläggningsarbeten för gator och ledningsnät och drift och underhåll.
2022-05-16 2022-06-06
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Kurator till vuxenhabiliteringen i Ljungby
Vi arbetar i tvärprofessionella team i nära samverkan med den enskilde och det nätverk som personen har. Som kurator arbetar du bl.a. med information om samhällets stöd och service, kartläggning och bedömning av nya ärenden samt handläggning av LSS. Du ger också råd och stödsamtal, individuellt eller i grupp, till patienten och dennes nätverk. Arbetet innebär även planering av habiliteringsinsatser.
2022-05-13 2022-05-31
Region Kronoberg, Sjukhusvård Ambulanssjuksköterska till ambulansen i Växjö/Ljungby
Som ambulanssjuksköterska tar du hand om personer i alla åldrar som drabbats av akuta sjukdomar eller skador. Ambulanssjuksköterskan undersöker, hänvisar och behandlar patienten innan och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning. Vi arbetar i team och i varje bil finns alltid minst en specialistsjuksköterska.
2022-05-12 2022-06-06
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i grundskolans tidigare år 4-6
Astradskolan är en F 9 skola i Ljungby tätort. Skolans personal arbetar tillsammans för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna att de lyckas med sina studier. Vi söker dig som vill vikariera som klasslärare på Astradskolans mellanstadium. Som vikarierande lärare planerar, genomför och följer du upp lektioner. Du ingår i ett arbetslag och samarbetar med övriga lärare i det gemensamma arbetet kring eleverna.
2022-05-12 2022-05-26
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare åk 4-6
Astradskolan är en F 9 skola i Ljungby tätort. Skolans personal arbetar tillsammans för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna att de lyckas med sina studier. Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare på Astradskolan. Som speciallärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du kommer både jobba i klass och med elever i mindre grupper och med enskild undervisning. Du kommer också att arbeta med elever som är i behov av att jobba i flexibel studiegrupp. Du ingår i ett arbetsla...
2022-05-12 2022-05-26
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till gymnasiesärskolan
Vi söker dig som vill ansvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisning på gymnasiesärskolan. Du kommer även att samverka med andra yrkeskategorier såsom kurator, SYV och elevassistenter. Tjänsten innefattar även mentorskap. Vänta inte med att skicka in din ansökan då intervjuer kommer att ske löpande.
2022-05-12 2022-05-26
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaktmästare
Som vaktmästare är du ansvarig för att bedriva den dagliga skötseln med underhåll och drift av vår förskola, skola och simhall. I arbetsuppgifterna ingår även att inreda och iordningsställa lokaler vid nyetablering och verksamhetsförändringar, samt att ansvara för kontakter med fastighetsansvarig. Dessutom ingår övrig service som bedöms ligga inom ramen för uppdraget såsom beställning av material och mottagande av leveranser. Det finns en stor frihet i arbetet att styra hur dagen ser ut samt prioritera vilka uppgifter som ses som viktiga. Vaktm...
2022-05-12 2022-05-29
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Säsongsjobb som parkarbetare på VA-avdelningen
Under Tekniska förvaltningen ligger VA-Renhållningsavdelningen. Vi söker en duktig parkarbetare för säsongsarbete under perioden 13 juni - 12 augusti 2022. I denna tjänst arbetar du med skötsel och underhåll på många av våra grönytor. Arbetet innebär gräsklippning, mycket trimning, ogräsrensning med mera. Det kan även förekomma målningsarbeten. Som parkarbetare är din arbetsinsats synlig och betydelsefull för utvecklingen av vår gemensamma utemiljö. Du tycker om att jobba praktiskt och har god samarbetsvilja, flexibilitet, initiativtagarand...
2022-05-11 2022-05-22
Region Kronoberg, Sjukhusvård Överläkare/Specialistläkare till anestesikliniken, Ljungby
Hos oss blir du en av sex läkare och vi erbjuder dig goda möjligheter till utveckling i din roll. På sjukhuset i Ljungby finns flera specialiteter och som läkare deltar vi i MIG, traumateam och vid akutlarm för barn och vuxna. Vi erbjuder dig möjlighet till ett flexibelt schema med individuell anpassning. I rollen ingår jourtjänstgöring.
2022-05-10 2022-06-07
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Mentor
Tjänsten innebär mentorskap samt individuellt pedagogiskt stöd på Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ (IMA). Det förekommer mycket samverkan med externa aktörer. Mentorskapet sker i samarbete med lärare som ansvarar för den pedagogiska delen av mentorskapet.
2022-05-10 2022-05-24
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare/studiehandledare
Vi söker dig som vill arbeta med modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmål i följande språk: • Finska ca 10-20% • Bosniska ca 20-30% • Rumänska ca 20-30% • Ryska ca 20-30% • Somaliska ca 20-30% • Tigrinska ca 20-30% Som modersmålslärare arbetar du med modersmålsundervisning och studiehandledning på skolor i Ljungby kommun. Du motiverar och entusiasmerar eleverna. Du arbetar aktivt för ele-vernas utveckling så att de når kunskapsmålen. Du ger dina elever ett sammanhang under skoldagen och bidrar till elevernas integration genom att...
2022-05-10 2022-06-03
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen 3 Grundlärare i åk 1-3
Som lärare hos oss ska du bedriva ett arbete som sätter elevens lärande i centrum. Vi vill se att du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i sin kunskapsutveckling. Du ska utgå från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver och utvecklar skolan. Din inställning till uppdraget ska vara lösningsinriktat och du ska ha eleven i fokus. Ditt engagemang och din tydlighet i den roll du har är för arbetsgivaren av stor vikt då du antar uppdraget. Som lärare hos oss är du med och s...
2022-05-10 2022-05-24
Region Kronoberg, Sjukhusvård Vi välkomnar sjuksköterskor till medicinkliniken i Ljungby
Som sjuksköterska hos oss ges du möjlighet att få en bred kunskap om de vanligast förekommande medicinska diagnoserna. Du kommer under det första året vara placerad 6 månader på respektive avdelning, därefter har vi en dialog om fortsatt placering efter önskemål och behov. Du arbetar i team tillsammans med patienten, undersköterskor, läkare och paramedicin. Du ansvarar för att planera omvårdnaden för patienter med medicinska diagnoser såväl i det dagliga arbetet som på längre sikt. Medicinkliniken arbetar aktivt med frågor kring patientsäker...
2022-05-10 2022-06-19
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare
Vi söker dig som vill arbeta på Hjortsbergskolan som speciallärare. I din roll bidrar du som speciallärare med ditt professionella perspektiv i allt arbete på skolan. Du ingår i skolans elevhälsa och arbetar i ett nära samarbete med pedagoger i skola och på fritidshem kartlägger, förebygger och undanröjer du hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå. Du hjälper våra elever att utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt. Det huvudsakliga målet är att utveckla tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever. Med din spec...
2022-05-10 2022-05-24
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa åk 3-7
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i idrott och hälsa på Kungshögsskolan. I tjänsten ingår undervisning och bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa i årskurs 3-7.
2022-05-10 2022-05-24
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Lasarettsgatans förskola är belägen centralt i Ljungby tätort. Förskolan har fyra avdelningar, den aktuella tjänsten är på avdelning Kompisen som till hösten är en avdelning för 2-4 åringar. Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare hos oss på Lasarettsgatans förskola där du kommer att undervisa och organisera aktiviteter för barn i åldern 2-4 år.
2022-05-10 2022-05-24
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Svenska/annat ämne
Tjänsten innebär undervisning i Svenska och ett annat ämne beroende på de sökandes kompetens. En rad olika ämnen kan vara aktuella i kombination med svenska. Mentorskap ingår i tjänsten. Din organisatoriska hemvist är Försäljnings- och serviceprogrammet.
2022-05-10 2022-05-24
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i grundskolans tidigare år 1-3
Vi söker dig som vill arbeta på lågstadiet med lågstadiesatsningen.
2022-05-10 2022-05-24
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i grundskolans tidigare år 5-6
uppdrag är kopplat till grundskolan där du tar ansvar för att planera och genomföra undervisning som för eleverna närmare måluppfyllelse utifrån läroplanen. Du och dina kollegor delar ansvaret för verksamheten och värdesätter eleverna tankar och önskemål i utformandet av planeringen. Tjänsten kan kombineras med uppdraget som förstelärare. Som sökande avgör du inom vilket område som du känner att du vill utveckla på skolan. Meriterande är om du sedan tidigare har erfarenhet av att leda kollegor i utvecklingsarbete. Vi ser att du har förmågan t...
2022-05-09 2022-05-23
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Controller med personalansvar
I rollen som controller med personalansvar ansvarar du för budgetarbete, bokslutsarbete, prognos, statistik, statsbidrag uppföljning och övrigt förkommande administration på Sunnerbogymnasiet. Som controller är du delaktig i att driva och utveckla förvaltningens kvalitetsarbete samt delaktig i arbetet med internkontroll. Du kommer också att vara delaktig i att samordna och utveckla arbetet i Hypergene som är kommunens system för ledning och styrning. Du är även delaktig i förvaltningens ekonomiska rapportering och uppföljning och stödjer även ...
2022-05-06 2022-05-22
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent
Arbetet innebär att vara personlig assistent åt en rullstolsbunden brukare, någon mil öster om Ljungby. Vård, omvårdnads och pedagogiskt arbete. Vara brukarens förlängda arm, både i och utanför hemmet. Arbetstider dag- och kvällstid samt vissa helger.
2022-05-06 2022-05-29
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Byagårdens förskola består av fem avdelningar, tre syskonavdelningar, varav en storavdelning och två småbarnsavdelningar samt en avdelning som är integrerad språkförskola som drivs i samarbete med Region Kronoberg. Förskolan ligger intill Replösaområdet med nära anslutning till natur och skog. Vi söker en förskollärare som har vana av att leda sina kollegor, en spjutspets. En förskollärare med ett pedagogiskt synsätt som förenar professionell omsorg med undervisning. Arbetsuppgifterna utgår ifrån läroplanens och kommunens värdegrund. Vi söker ...
2022-05-06 2022-05-18
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Byagårdens förskola består av fem avdelningar, tre syskonavdelningar, varav en storavdelning och två småbarnsavdelningar samt en avdelning som är integrerad språkförskola som drivs i samarbete med Region Kronoberg. Förskolan ligger intill Replösa området med nära anslutning till natur och skog. Vi söker en förskollärare som har vana av att leda sina kollegor, en spjutspets. En förskollärare med ett pedagogiskt synsätt som förenar professionell omsorg med undervisning. Arbetsuppgifterna utgår ifrån läroplanens och kommunens värdegrund. Vi söker...
2022-05-06 2022-05-18
1 2 >