Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Exploateringsingenjör
Avdelningen ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet och plangenomförande. Avdelningen ansvarar dessutom för kommunens mät- och kartverksamhet med framställning och underhåll av kommunens stomnät och primärkartverk. I Ljungby har vi idag flera spännande stadsutvecklingsprojekt. Som exploateringsingenjör arbetar du här brett med mark- och exploateringsfrågor ur ett ekonomiskt, fastighetsjuridiskt och tekniskt perspektiv. Du får varierande arbetsuppgifter som bland annat består av exploaterings- och plangenomförandefrågor, planering, up...
2022-10-06 2022-11-06
Ljungby kommun, Central elevhälsa och mångfald Psykolog/PTP-psykolog
Vi söker dig som vill arbeta inom barn- och utbildningsförvaltningens centrala elevhälsa i Ljungby kommun. Du kommer ingå i en verksamhet bestående av fyra psykologer tillsammans med kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor samt skolläkare. Vårt gemensamma uppdrag är att arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande. Du kommer arbeta med psykologisk fallkonsultation, handledning och utbildning till personal och rektorer i våra verksamheter. Vid behov genomför du utredningar av elever vid frågeställningar gällande skolform. Psykologerna är ce...
2022-10-06 2022-10-30
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Lokalvårdare
Lokalvårdsorganisationen tillhör organisatoriskt fastighetsavdelningen på Tekniska förvaltningen. Det är en verksamhetsstödjande funktion med uppdrag att leverera rena lokaler till våra hyresgäster. Du utför lokalvård i verksamhetsfastigheter som bl.a. skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden, förvaltningshus samt kultur- och fritidsanläggningar. Som lokalvårdare har du en viktig funktion för att underhålla våra fastigheter enligt våra städrutiner. Det personliga mötet med våra hyresgäster är en stor del av ditt arbete som lokalvårdare. I...
2022-10-03 2022-10-16
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare
Du ingår i gymnasieskolans SYV-organisation som består av totalt tre studie- och yrkesvägledare samt två på vuxenutbildningen. I uppdraget som studie- och yrkesvägledare ingår bland annat följande: • Individuella vägledningssamtal och studieplanering (programbyten, skolbyten, indval och inriktningsval) • Delta på föräldramöten/infomöten • Vara behjälplig inför gymnasievalet • Förbereda inför högskoleprovet • Samverka med grundskolan inför antagning till åk 1 • Samverkan med Vux för överbryggning av elever • Samverkan med KAA (utskrivningar) ...
2022-09-30 2022-10-16
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år 4-6
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i grundskolan på Vittaryds skola. Ditt huvudsakliga uppdrag är kopplat till grundskolan där du tar ansvar för att planera och genomföra undervisning som för eleverna närmare måluppfyllelse utifrån läroplanen. Du och dina kollegor delar ansvaret för verksamheten och värdesätter elevernas tankar och önskemål i utformandet av planeringen. Tjänsten kan kombineras med uppdraget som förstelärare. Som sökande avgör du tillsammans med skolans ledning inom vilket område. Meriterande är om du sedan tidigare har er...
2022-09-30 2022-10-16
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska i hemtjänsten
I Lagans hemtjänst hjälper du omsorgstagare i deras hem. Insatserna ges för att underlätta i den dagliga livsföringen och för att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt eget hem och få en meningsfull vardag. Inom hemtjänsten arbetar vi teambaserat i ett arbetslag men det innebär också att kunna jobba självständigt. Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i de dagliga vardagssysslorna samt träning och promenader för att bibehålla rörligheten. Lagans hemtjänst är en arbetsgrupp som använder bil, cykel och el-cykel. I arbetet ingår att v...
2022-09-30 2022-10-23
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Är du fysioterapeut och intresserad av en ny tjänst i och runtom Ljungby?
Som fysioterapeut i primärvården är du ofta den första som patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen träffar. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Arbetet innebär bedömning, behandling och rehabilitering både individuellt och i grupp. Du har ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen och ingår i ett nätverk av fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården i Kronoberg.
2022-09-30 2022-10-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Underläkare till Kirurgkliniken i Ljungby
På kirurgkliniken i Ljungby jobbar du som underläkare med avdelnings- och mottagningsarbete samt jourtjänstgöring. Det finns mycket goda möjligheter att aktivt delta i arbetet på operation och endoskopiverksamhet, både akut och elektivt. Som vikarierande legitimerad underläkare är Du också berättigad till att gå kurser och delta i andra utbildningar på ST-nivå. Du ingår också i jourverksamheten tillsammans med bakjour.
2022-09-29 2022-10-16
Region Kronoberg, Folktandvård Avdelningschef till Folktandvården i Ljungby-Lagan
Uppdraget som avdelningschef på vår nya klinik tror vi kommer att vara både stimulerande, utmanande och roligt! Tillsammans med klinikchefen kommer du att utgöra ledningen för kliniken och ni har ett gemensamt ansvar för att leda och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål och verksamhetsplan. Som avdelningschef har du det övergripande ansvaret för att leda den dagliga verksamheten. Du har också personalansvar för delar av personal och ansvarar bl.a. för medarbetar- och lönesamtal med dessa medarbetare. Som avdelningschef vill vi att du p...
2022-09-29 2022-10-13
Region Kronoberg, Folktandvård Bemanningsplanerare till Folktandvården i Ljungby-Lagan
Som bemanningsplanerare kommer du att vara ett stöd till klinik- och avdelningschef kring den dagliga driften av kliniken. Ditt huvudfokus är bemanningsfrågor och du kommer att vara första kontakten vid kortare frånvaro, som till exempel sjukdom och VAB, och ansvara för att omfördela resurser för att verksamheten ska flyta på vid frånvaro. Du är också involverad när det gäller beslut om längre ledigheter utifrån den överblick som du har av klinikens bemanning. Du kommer också att arbeta i vårt PA-system med att hantera fellistor, tillstyrka led...
2022-09-29 2022-10-13
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Köksbiträde, vikariat till Brunnsgårdens kök
Vi har nu ett ledigt vikariat på Brunnsgårdens kök i Ljungby. På detta äldreboende tillagas ungefär 500 luncher samt frukost och kvällsmat. Till köket hör också en lunchrestaurang som är öppen för pensionärer och kommunens personal. Köket är organiserat under kostavdelningen på tekniska förvaltningen. Arbetsuppgifterna som vikarie består mest av salladsberedning, kassa/servering, disk, städ, packning av varor och mat med mera. Det finns möjlighet att få arbete på exempelvis helger även i framtiden. Kommunen har som målsättning att laga klimats...
2022-09-27 2022-10-11
Region Kronoberg, Psykiatrivård Sjuksköterska till psykosmottagningen i Ljungby!
Som sjuksköterska hos oss på mottagningen får du ett spännande och varierat arbete. Vårt arbete sker antingen på mottagningen eller i patientens hem. I din roll som sjuksköterska kommer du att ansvara för att upprätthålla en kontinuerlig kontakt och samordna de insatser som patienten har behov av. Vi bedriver kursverksamhet för våra patienter utifrån vårdförloppen. Kontakt och samverkan med patientens närstående, familj, kommun, arbetsplats/skola och försäkringskassan är en betydelsefull del i behandlingsarbetet. Arbetstiden är dagtid, måndag t...
2022-09-26 2022-10-16
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Markförvaltare
Tekniska förvaltningen söker en markförvaltare till exploateringsavdelningen. Avdelningen ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet och plangenomförande. Avdelningen ansvarar dessutom för kommunens mät- och kartverksamhet med framställning och underhåll av kommunens stomnät och primärkartverk. I arbetsuppgifterna ingår administration och upprättande av arrenden och nyttjanderätter, ajourhållning av lägenhetsregister och adresser, namnförslag till nya kvarter och gator, fakturering/attestering för hela avdelningen, arkivering, upprätta un...
2022-09-26 2022-10-19
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Vårdare till LSS-boende Högalid
Högalidsvägen är ett LSS-boende med 5 lägenheter samt en satellit. Boendet har ingen specifik inriktning. I nuläget bor där unga vuxna med olika behov. Dina arbetsuppgifter består i att stödja de boende i sin vardag i alla olika situationer för att ge goda levnadsvillkor. Stort fokus ligger på att göra vardagen hanterbar med ett pedagogiskt, coachande och motiverande arbetssätt. Visst omvårdnadsarbete förekommer. Idag arbetar personal, dag, kväll, helg och sovande jour. Även vaken natt kan förekomma.
2022-09-23 2022-10-16
Region Kronoberg, Sjukhusvård Dietist till Lasarettsrehab
Du kommer att få vara en del av dietisternas dagliga arbete vilket omfattar både öppen- och slutenvård. Arbetsuppgifterna kan vara allt från att förebygga, utreda, bedöma och behandla kost- och nutritionsrelaterade problem till att förskriva kosttillägg och sondnäring samt sedvanlig dokumentation. Exakta arbetsområden för tjänsten påverkas av din kompetens och tidigare erfarenheter i samråd med dietistgruppen. Eftersom gruppens arbete utförs gentemot sjukhusens avdelningar och mottagningar ställs speciella krav på oss. Det betyder att din höga...
2022-09-23 2022-10-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Underläkare till medicinkliniken i Ljungby
Arbetet innebär underläkararbete på vårdavdelning, akutmottagning och medicinmottagning.
2022-09-23 2022-10-31
Region Kronoberg, Sjukhusvård Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi i Ljungby
Klinisk fysiologi servar avdelningar och öppenvård med fysiologiska undersökningar dagtid måndag till fredag. Du kommer efter handledning/introduktion att arbeta självständigt med undersökningar samt utredningar som arbetsprov, långtids-EKG, distal tryckmätning och spirometri. Det finns även möjlighet att utföra ultraljudundersökningar av hjärtat. Saknar du den kompetensen kan du få genomgå en utbildning.
2022-09-23 2022-10-07
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Överförmyndarhandläggare med juridisk inriktning
Som handläggare med juridisk inriktning kommer du att ansvara för och vara behjälplig med den juridiska kompetensen på enheten. Överförmyndarverksamheten är av övervägande juridisk art och styrs bland annat av föräldrabalken, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen med mera. Du kommer att representera överförmyndarnämnden vid sammanträden i domstol. Du kommer även att vara del av det ordinarie tillsyns- och utredningsarbetet och ha egna ärenden och utredningar. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att skriva yttranden till domstol...
2022-09-23 2022-10-16
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen 2 Förskollärare
Verksamheten utgår ifrån våra styrdokument LPFÖ 18 samt Ljungby kommuns mål och vision. Vi söker dig som är lösningsfokuserad och som kan ställa om och möta vardagen på förskolan utifrån en balanserad undervisning och omsorg samt en flexibilitet inför dagsrytm och behov som gynnar barnets bästa. Här får du möjligheter att utifrån styrdokument och kollegialt lärande vara med och utforma och utveckla verksamheten både enskilt och i arbetslag.
2022-09-22 2022-10-06
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker sjuksköterska till Lidhult och Sländan- det lilla teamet med stor styrka!
Du kommer möta patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Arbetsuppgifterna består av mottagningsarbete, bedömningsmottagning och telefonrådgivning. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Distansarbete med telefonrådgivning och distanskontakter viss del av tid är möjligt om önskemål finns.
2022-09-21 2022-10-16
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Ljungsätra
På Ljungsätra särskilda boende hjälper du omsorgstagare i deras vardag. Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i det dagliga livet. Vi arbetar för att se det friska och ha ett salutogent synsätt. Vara inspirerande och motiverade. I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktombud och ha en god kommunikation med andra professioner både internt och externt. Arbetet innebär att ta ansvar för uppdraget vara innovativ och modig för att kunna hantera de utmaningar du möter. Vi arbetar med individanpassad vård där varje medborgare är viktig. ...
2022-09-17 2022-10-25
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen IT-tekniker
I rollen som IT-tekniker kommer du att arbeta i en enhetlig och standardiserad IT-miljö innehållande bland annat mobila enheter, skrivare med followmeprint-funktion (SafeQ), PC (upKeeper), telefoni, MDM (MobileIron), nätverk (Cisco), IT-system och generell IT. Vidare kommer du befinna dig i en Microsoftbaserad hybridmiljö innehållande bland annat Microsoft 365, Windows 10, Windows Server och Exchange. Du kommer att jobba med drift och underhåll av befintlig IT-miljö. Du kommer att vara en teknisk resurs som stöttar våra systemförvaltare vid be...
2022-09-16 2022-10-09
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Åsikten
Åsikten är ett särskilt boende beläget nära Lagan ån, med vackra utsikter och fina utomhusmiljöer. Med färg, form, ljus och liv är Åsikten en boendemiljö som ger trivsel, samvaro, enskildhet och sinnesupplevelse, inte minst i sinnenas trädgård. På Åsikten finns det 40 lägenheter och i samma byggnad finns det även trygghetslägenheter och restaurang. För oss som arbetar på Åsikten är det viktigt att det finns teamkänsla och trevligt klimat gentemot varandra. Vi värdesätter även att alla som arbetar här respekterar ordning och följa överenskommels...
2022-09-16 2022-10-07
Region Kronoberg Specialistläkare/överläkare i internmedicin till Ljungby lasarett
Vi söker nu en specialistläkare/överläkare med specialistkompetens inom internmedicin. Vidare subspecialisering är meriterande. Arbetet innebär en rotation mellan de internmedicinska avdelningarna, sedvanliga bakjourspass på akutmottagningen och mottagningsarbete. Beroende på vilken subspecialitet du har blir dina arbetsuppgifter givetvis mer specifikt inriktad till den. På så sätt kommer du att ha varierande arbetsuppgifter där den ena dagen inte är lik den andra.
2022-08-25 2022-10-31
Region Kronoberg, Sjukhusvård Vi välkomnar sjuksköterskor till medicinkliniken i Ljungby
Som sjuksköterska hos oss ges du möjlighet att få en bred kunskap om de vanligast förekommande medicinska diagnoserna. Du kommer under det första året vara placerad 6 månader på respektive avdelning, därefter har vi en dialog om fortsatt placering efter önskemål och behov. Du arbetar i team tillsammans med patienten, undersköterskor, läkare och paramedicin. Du ansvarar för att planera omvårdnaden för patienter med medicinska diagnoser såväl i det dagliga arbetet som på längre sikt. Medicinkliniken arbetar aktivt med frågor kring patientsäker...
2022-08-23 2022-10-23
1 2 >