Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Köksbiträde till Ljungsätra
Vill du jobba med maten till de äldre? Vi har nu en ledig tjänst som köksbiträde på Ljungsätra äldreboende i Ljungby. Tjänsten är på 50% och möjlighet till extra tid finns om behov hos arbetsgivaren uppstår. Köket på Ljungsätra är ett mottagningskök där det tillagas vissa komponenter till våra gäster. Huvudkomponenterna kommer från Brunnsgårdens kök. Det finns också en restaurang som är öppen för pensionärer och kommunens personal. Köket är organiserat under kostavdelningen på tekniska förvaltningen där det finns ca 30 kök. Anställningen är på ...
2021-10-15 2021-10-31
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinmottagningen i Ljungby söker undersköterska
Är du undersköterska och nyfiken på mottagningsarbete inom medicinsk specialistsjukvård? Vill du jobba tillsammans med oss för att ge patienten god service och bästa möjliga vård? Då är du välkommen att söka jobb hos oss på medicinmottagningen i Ljungby! Då en av våra duktiga kollegor går vidare till andra utmaningar söker vi nu dig som vill arbeta på en enhet full av arbetsglädje och engagemang. Du kommer att ingå i en grupp om fem undersköterskor där du kommer att ha ett nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och sekreterare. Arbetet best...
2021-10-15 2021-11-07
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i grundskolans tidigare år 4-6
Vi söker lärare till ett vikariat i årskurs 4-6 på Kungshögsskolan i ämnena svenska, engelska och SO. I tjänsten ingår också delat mentorskap i åk 5.
2021-10-14 2021-10-28
Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen Administrativ handläggare/nämndsekreterare till miljö- och byggförvaltningen
I rollen som nämndsekreterare och administrativ handläggare får du kombinera ditt intresse för samhällsfrågor med dina personliga styrkor som strukturerad, noggrann och lösningsfokuserad. Du tillhör ledningsstödet i på miljö- och byggförvaltningen med förvaltningschefen som närmsta chef. I ledningsstödet finns ett team som arbetar nära tillsammans och ansvarar för nämndsadministration, förvaltningens digitaliseringsarbete och hantering av diarium. Du kommer att jobba med hela förvaltningen och miljö- och byggnämnden. Resultatet av nämndens arb...
2021-10-14 2021-11-08
Region Kronoberg Avdelningschef till medicinavdelning 2 i Ljungby
Som avdelningschef strävar du efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du är lyhörd för din omgivning och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Som avdelningschef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt led...
2021-10-14 2021-11-11
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare åk 1-6
Vi söker dig som vill undervisa på Hjortsbergskolan. I tjänsten ingår klasslärarskap där du planerar, genomför och följer upp din undervisning tillsammans med kollegor. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2021-10-13 2021-10-28
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaktmästare/pedagogiskt arbete
Då Bolmsö skola är en liten enhet med sammanlagt ca 40 barn/elever ingår även pedagogiskt arbete i tjänsten som vaktmästare. I vaktmästartjänsten ingår vanliga sysslor som gräsklippning, snöröjning samt underhåll av fastigheten. I den pedagogiska verksamheten ingår pedagogiskt arbete i fritidshemmet och på förskolan.
2021-10-12 2021-10-27
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor Ljungsätra
Demensboende på Ljungsätra söker dig som har erfarenhet att jobba med personer med demenssjukdomar. Du ska vara uppfinningsrik och i ditt arbete ska du använda sig av lågaffektsbemötande. Tjänsterna är på 75% med tillträde så snabbt som möjligt. De är tidsbegränsande med möjligheterna till förlängning, ca 3 månader långa. Rekryteringen är löpande vilket innebär att vi kallar till intervju så fort ansökningar kommer in till oss. Välkommen med din ansökan.
2021-10-12 2021-10-31
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Ljungsätra
Ljungsätra söker en USK på 75% som gillar att jobba natten. Tjänsten är på ett år med möjligheten till förlängning. Tillträde snarast möjligt. Rekryteringen är löpande vilket innebär att vi kallar till intervju så fort ansökningar kommer in till oss. Välkommen med din ansökan.
2021-10-12 2021-10-31
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Myndighet Omsorg är en del av Ljungby kommuns socialförvaltning. Myndighets Omsorg består av biståndshandläggare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt en 1:e bistånds/LSS handläggare och sektionschef. Vi är uppdelade i handläggning inom äldreomsorg, socialpsykiatri, LSS samt en mottagningsfunktion. Vi söker nu biståndshandläggare till äldreomsorgen. Som biståndshandläggare ansvarar du för utredning, bedömning, beslut samt uppföljning av insatser enligt gällande delegation. Arbetet innebär handläggning inom gäll...
2021-10-12 2021-10-31
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Myndighet Omsorg är en del av Ljungby kommuns socialförvaltning. Myndighets Omsorg består av biståndshandläggare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt en 1:e bistånds/LSS handläggare och sektionschef. Vi är uppdelade i handläggning inom äldreomsorg, socialpsykiatri, LSS samt en mottagningsfunktion. Vi söker nu biståndshandläggare till äldreomsorgen. Som biståndshandläggare ansvarar du för utredning, bedömning, beslut samt uppföljning av insatser enligt gällande delegation. Arbetet innebär handläggning inom gäll...
2021-10-12 2021-10-31
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Åbrinken
Nu söker vi en undersköterska som vill arbeta på äldreboendet Åbrinken i Lagan. Arbetet avser såväl dag, kväll som helgtjänstgöring.
2021-10-11 2021-10-25
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Miljöutredare
Dina arbetsuppgifter som miljöutredare är breda. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med kommunala vatten och avloppsreningsverk. Du kommer att arbeta med frågor som tillhör kommunens tillstånd och föreskrifter för VA gentemot myndigheter, men även egenkontroll samt införande av ISO 9001. Eftersom vi är en liten organisation kommer du även att bli inblandad i övriga driftsfrågor samt projekt inom ramen för din kompetens när det gäller vattenverk och avloppsverk. Du kommer ansvara för att genomföra ovanstående projekt från start till mål.
2021-10-11 2021-10-24
Region Kronoberg Sjuksköterska till dialysen i Ljungby
Som sjuksköterska på dialysen har du en mycket nära kontakt med njursjuka patienter som kommer för livsuppehållande behandling tre till fyra gånger per vecka, oftast under många års tid. Arbetet innebär även mycket arbete med medicinsk apparatur. Arbetet innebär att du är omvårdnadsansvarig för två till tre patienter vilket medför att ni skapar ett stort förtroende och tillit till varandra. Oavsett vilken patient du har framför dig under din arbetsdag vill vi att du jobbar patientcentrerat och med hög patientsäkerhet. Med stort engagemang gör...
2021-10-11 2021-11-02
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Förvaltningssekreterare
Rollen som förvaltningssekreterare är mångfacetterad, där du sköter det dagliga administrativa arbetet på enheten. Du är huvudregistrator för handlingar tillhörande kommunstyrelsen. Du hanterar allmänna handlingar och har en central roll i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron, vid mottagande av e-post och arkivering i närarkiv. Du har ett ansvar för digitaliseringsarbetet inom kansliavdelningen kopplat bland annat till nämndadministrationen. Andra arbetsuppgifter är fakturahantering och administration av borgerliga vigslar. S...
2021-10-11 2021-10-24
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Vik. vårdare/handledare daglig versamhet
Inom daglig verksamhet arbetar personer med funktionsnedsättning (LSS och SoL).Vi jobbar med att deltagarna ska få en sysselsatt och meningsfull dag på jobbet. Vi tillverkar våra populära tändpuckar, gjuter betong, tillverkar kort, pyssel och packningsarbeten mm. Vi gör även en del utejobb som målar staket, klipper gräs och andra uppdrag. Arbetstiderna är till största delen dagtid vardagar men kan variera pga behov. Utagerande beteende kan förekomma. Jobba med deltagarna, stötta dem att kunna fullgöra sina uppgifter, hjälpa dem genom att fö...
2021-10-08 2021-10-24
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare i familjehemsgruppen
Familjehemsgruppen är en del av sektionen myndighet barn och unga som består av en mottagningsgrupp, två utredningsgrupper som arbetar med barn och unga samt familjehemsgruppen. I familjehemsgruppen arbetar idag sex socialsekreterare, inklusive 1:e socialsekreterare, och nu utökar vi gruppen så att vi ska bli sju. I familjehemsgruppen har vi i huvudsak uppdelat så att vi arbetar antingen som barnets socialsekreterare eller som familjehemmets socialsekreterare. Den tjänsten vi nu ska utöka med och är en socialsekreterare som i första hand ska va...
2021-10-08 2021-10-25
Region Kronoberg, Sjukhusvård Administrativ assistent till medicinska sekreterare, ortopedkliniken i Ljungby, vikariat
Tillsammans med kollegor i sekreterargruppen är du ansvarig att möta klinikens behov av vårddokumentation och administrativt stöd för våra olika enheter. Placeringen är i Ljungby. Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor. Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och självständigt arbete. Du kommer bland annat vara ansvarig för 1177, scanning, posthantering och arbetsuppgifter som stödjer den medicinska sekreterargruppen.
2021-10-07 2021-10-24
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterska till Ortopedkliniken, avdelning 5, Ljungby
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del för att nå upp till vårt övergripande mål, som är att bedriva god och säker vård. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete, som ger dig bred erfarenhet av omvårdnad inom ortopedi.
2021-10-07 2021-10-24
Polismyndigheten, Polisregion Syd Passhandläggare till lokalpolisområde Ljungby
Arbetsuppgifterna består av att ta emot, handlägga och utfärda id- och passhandlingar. Du handlägger ärenden i enlighet med gällande lagar och förordningar som t.ex. Passlagen, Passförordningen, Förordningen om nationellt ID-kort samt Förvaltningslagen. Utöver passhandläggning kommer du att utföra andra arbetsuppgifter kopplade till vår receptionsverksamhet så som anmälningsupptagning, administration av ärenden, hittegods, mm. Du tjänstgör dagtid med viss kvällstid enligt schema. Vi kommer erbjuda utbildning inklusive en examination där du mås...
2021-10-04 2021-10-18
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i grundskolans tidigare år 3-6 och Flexgruppen
Vi söker lärare i idrott och hälsa till årskurs 3-6 och till Flexgruppen åk 7-9. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6, men kommer att ha undervisning även i åk 3 och i en särskild undervisningsgrupp i åk 7-9 för elever i behov av särskilt stöd. Undervisningen är förlagd till tisdagar, torsdagar och fredagar.
2021-10-04 2021-10-24
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Byagårdsvägens förskola m fl
Ljungbys kommunala förskolor har som mål att våra barn skall få kunskaper och färdigheter som förbereder dem för ett fungerande vuxenliv. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och följa tidens gång. Vi vill kombinera förskolans erfarenhet och kompetens med ett nytt och modernt tankesätt. Alla barn har olika intressen, kunskaper, talanger, förutsättningar och behov och hos oss är alla lika viktiga och lika mycket värda. Tillsammans med vår välutbildade, kompetenta och erfarna personal skapas framtidens förskola. Ledningsmässigt ingår enheten ...
2021-10-01 2021-10-18
Region Kronoberg, Sjukhusvård Specialistläkare till röntgen i Ljungby
I Region Kronoberg finns röntgenavdelning på båda sjukhusen i Ljungby och Växjö, sammanlagt är vi närmare 140 medarbetare. Verksamheten bedrivs mestadels på dagtid med beredskap och jourverksamhet på kvällar, nätter och helger. På röntgenavdelningen i Ljungby arbetar totalt cirka 35 personer; läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Uppdraget är att bedriva bild- och funktionsdiagnostik med god kvalitet inom givna förutsättningar. Vår verksamhet är allsidig och utrustningen modern. I Ljungby utförs de flesta förekomma...
2021-10-01 2021-10-24
Region Kronoberg, Sjukhusvård Fysioterapeut till Lasarettsrehab i Ljungby
Vi på Lasarettsrehab arbetar på vårdavdelningar och inom öppenvård. Våra områden är andning/cirkulation, neurologi samt ortopedi/kirurgi. Arbetsuppgifterna består av bedömning av funktionsförmåga, träning av fysisk förmåga, behandlingsinsatser, utprovning av hjälpmedel samt samverkan med kommun och primärvård. Vi söker dig som vill jobba både inom sluten- och öppenvård. Det finns möjlighet att jobba inom flera olika ansvarsområden. Det kommer även finnas möjlighet att prova på nya uppgifter framöver.
2021-09-30 2021-11-28
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska/Distriktssköterska Natt/kväll
Välkommen till Hemsjukvården i Ljungby Kommun som består av områdena Lagan, Lidhult, Ljungberga, Ljungsätra, Brunnsgården och Åsikten. Hemsjukvården i Ljungby Kommun är framtidens arbetsplats där morgondagens vård och omsorg formas utifrån ledorden engagemang, arbetsglädje och gemenskap. Just nu finns möjligheten att bli en del i vårt team då vi behöver möta framtidens kommande utmaningar inom vården. Vi ska nu förstärka vårt team med placering Natt/kväll. Är du en person med stort engagemang och nytänkande som tycker att det är viktigt med ge...
2021-09-24 2021-12-19
1 2 >