Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Avdelningschef till vårdcentralen Sländan
Som avdelningschef har du ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du är lyhörd för din omgivning och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Som avdelningschef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. I rollen kommer du leda och utveckla vårdcentralen Sländan och dess medar...
2024-05-17 2024-06-05
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare hos oss på Donationsgatans förskola. Som förskollärare ska du vara väl förtrogen med Läroplanen för förskola, och utifrån densamma kunna driva, utveckla och ta ansvar för förskolans utbildning, undervisning och utveckling. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i ett nära samarbete med kollegor i arbetslaget. Du har förmåga till ett helhetsperspektiv, utgör en del i det Systematiska Kvalitetsarbetet och har förmågan att ta det yttersta förskolläraransvaret. Vidare har du god förmåga ...
2024-05-17 2024-06-02
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare hos oss på Donationsgatans förskola. Som förskollärare ska du vara väl förtrogen med Läroplanen för förskola, och utifrån densamma kunna driva, utveckla och ta ansvar för förskolans utbildning, undervisning och utveckling. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i ett nära samarbete med kollegor i arbetslaget. Du har förmåga till ett helhetsperspektiv, utgör en del i det Systematiska Kvalitetsarbetet och har förmågan att ta det yttersta förskolläraransvaret. Vidare har du god förmåga ...
2024-05-17 2024-06-02
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik/annat ämne
Vi söker dig som är behörig att undervisa i matematik och annat ämne. Undervisningen kan ske både på gymnasiet och vuxenutbildningen men även på IM-programmen. Uppdraget innehåller även mentorskap. Du kommer att tillhöra programarbetslaget på elprogrammet, men också i relevant ämnesgrupp.
2024-05-17 2024-06-02
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Köksbiträde, vikarie till kostavdelningen
Vill du vara en av de som jobbar i något av våra kök inom kostavdelningen? Vi har nu ett behov av vikarier. Köken är organiserade under kostavdelningen på tekniska förvaltningen där det totalt finns 30 kök. Arbetsuppgifterna i denna tjänst består av disk, städ, servering och andra förekommande köksuppgifter. Kommunen har som målsättning att laga klimatsmart mat från grunden, med bra råvaror och av engagerad personal. Vi jobbar nära kunden med korta ledtider och behöver vara flexibla samt ha ett positivt bemötande.
2024-05-17 2024-05-28
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Vårdare
Som vårdare kommer du att arbeta på ett av våra LSS Boende i Ljungby. På detta boende bor det 4 stycken boenden i mindre lägenheter/rum. Det finns gemensamma ytor i mitten av boendet. Här är bemannat dygnet runt vilket innebär att du kommer arbeta dag/kväll och ha sovande jour på natten. Heltid uppnås genom samplanering med andra verksamheter. Detta innebär att du har möjlighet att arbeta som vårdare i andra verksamheter inom Ljungby kommun på viss del av din tjänst. Som vårdare ligger stort fokus på att göra vardagen hanterbar för de som bor ...
2024-05-17 2024-05-27
Region Kronoberg, Sjukhusvård Fysioterapeut med intresse för hjärtrehabilitering!
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av bedömning, mobilisering, behandling och rehabilitering av patienter i såväl öppen- som slutenvård. Aktuell tjänst är främst riktad mot vår hjärtverksamhet, ett uppdrag som delas tillsammans med en kollega. I uppdraget ingår avdelningsarbete, öppenvårdsbesök med bedömning av fysisk kapacitet/ funktionsnivå, initiering och uppföljning av träningsprogram samt att bedriva gruppträningsverksamhet och delar av hjärtskolan. Samarbete och samverkan med kollegor, avdelning, hjärtmottagning, kommun o...
2024-05-15 2024-05-29
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Medicinsk sekreterare till vårdcentralen Sländan med filial Lidhult
Det sker en kontinuerlig omfattande digitalisering inom Region Kronoberg där du som medicinsk sekreterare kommer få en viktig roll i olika forum och därför är det en fördel om du är intresserad av digitala lösningar och processhantering. I omställningen till nära vård har rollen som medicinsk sekreterare ändrats till att omfatta mer administrativa uppgifter, det vill säga mycket mer än sedvanliga journalskrivning. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra yrkesprofessioner där du har en nyckelroll i våra dagliga teamronder, i planering oc...
2024-05-15 2024-05-21
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska kvälls- och nattjänst
Är du sjuksköterska som trivs med att arbeta kväll och natt - då kan detta vara din möjlighet! Just nu finns möjligheten att bli en del i vårt team då vi behöver möta framtidens kommande utmaningar inom vården. Vi ska nu förstärka vårt team med placering kväll/natt. Som sjuksköterska kväll/natt arbetar du efter heltidsmåttet 32,7 timmar/vecka. Vi har ett fast 10-veckorsschema. Under dessa veckor arbetar du cirka 4 kvällar utöver dina nätter som är fördelade på vardagar och helger, cirka 3 helger/10 veckor.
2024-05-15 2024-06-30
Kontek Lön AB Business Controller till Kontek
I rollen som Business Controller får du en central roll och blir en naturlig och viktig del av ekonomiteamet på Kontek. I huvudsak kommer dina arbetsuppgifter handla om rapportering, budgetering, löpande affärsanalyser, prisanalyser, månadsbokslut och kontakt med revisorer. Dessutom behöver vi din hjälp att löpande analysera vår affär. Det kan handla om att räkna på olika affärsscenarion, ekonomiska konsekvenser av paketering med mera. Du hanterar och utvecklar även rapporter kontinuerligt i syfte att skapa bättre översikter och mer pedagogiskt...
2024-05-14 2024-06-03
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen VA-utvecklare
Vi söker dig som har ett stort intresse av VA-området och vill vara med och lösa de utmaningar som vi ställs inför. Dina arbetsuppgifter som VA-utvecklare är breda. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med kommunala vatten och avloppsreningsverk. Du kommer att arbeta med frågor som tillhör kommunens tillstånd och föreskrifter för VA gentemot myndigheter, så som vattendomar och uppdatering av vattenskyddsföreskrifter. Eftersom vi är en liten organisation kommer du även att bli inblandad i övriga driftsfrågor samt projekt inom ramen för din kom...
2024-05-12 2024-06-17
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Är du vår nästa psykolog/PTP-psykolog till Specialistpsykiatrin?
På Allmänpsykiatrin i Ljungby får du som psykolog möjlighet att arbeta självständigt och under stor frihet. Dina uppgifter som psykolog kommer främst att innefatta utredning, bedömning och psykologisk behandling med möjlighet att arbeta utifrån olika teoretiska inriktningar. Det finns utrymme att anpassa arbetsuppgifterna enligt önskemål och möjlighet att utveckla insatser och behandlingar. Möjlighet finns till arbete på distans.
2024-05-10 2024-06-02
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska
Som skolsköterska får du vara med och utveckla elevhälsan och skolskötersketeamet. Arbetet som skolsköterska ska i huvudsak vara förebyggande och hälsofrämjande. Du, tillsammans med skolläkare, följer ett av politikernas antagna basprogram i arbetet med elevhälsans medicinska insats där bland annat hälsobesök och vaccinationer ingår.
2024-05-08 2024-05-26
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i den anpassade grundskolan åk 1-3
Vi söker inför läsåret 24-25 en lärare till den anpassade grundskolan årskurs 1-3. I tjänsten ingår undervisning utifrån ämnen och/eller ämnesområden i samarbete med kollegorna i arbetslaget. Klassföreståndarskap/mentorskap för ett mindre antal elever ingår.
2024-05-08 2024-05-22
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i den anpassade grundskolan åk 7-9
Vi söker inför läsåret 24-25 en lärare till den anpassade grundskolan årskurs 7-9. I tjänsten ingår undervisning utifrån ämnen och/eller ämnesområden i samarbete med kollegorna i arbetslaget. Klassföreståndarskap/mentorskap för ett mindre antal elever ingår.
2024-05-08 2024-05-22
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterskor till Sjukhusvårdens bemanningsenhet placering i Ljungby
Som undersköterska i bemanningsenheten arbetar du på flera olika avdelningar och blir bokad på pass efter verksamheternas behov. Det kan vara för att täcka en korttidsfrånvaro men också något längre bokningar med fast placering, mellan 1-3 månader, där du går på schema på aktuell avdelning/mottagning. Inom bemanningsenheten tillämpas årsarbetstid och du lägger själv ditt schema och tillgänglighet utifrån verksamhetens skiftande behov. Du förväntas delta i det dagliga avdelningsarbetet med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är brett över flera...
2024-05-08 2024-05-29
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut har du ett varierande arbete där dagen planeras utifrån de ärenden som kommer in. Du behöver kunna arbeta självständigt och kunna prioritera ärenden beroende på behov och vilka ärenden som är mer akuta. Vi möter patienter i deras hemmiljö, i ordinärt boende, på särskilt boende, korttids och på LSS-boenden. Som arbetsterapeut ser vi gärna att du arbetat med ADL-träning och känner dig trygg med att arbeta i patienters hemmiljö. Patientgruppen är bred och har behov av specifik rehabilitering i hemmet. Vi ser hemrehabilitering s...
2024-05-08 2024-05-21
Region Kronoberg, Folktandvård Vi söker en receptionist till Folktandvården Ljungby-Lagan
Som receptionist kommer du att vara klinikens ansikte utåt och vi söker dig som brinner för att ge våra patienter ett trevligt och professionellt bemötande när de besöker eller på annat sätt kontaktar vår klinik. Förutom kontakt med våra patienter kommer du också att ha kontakt med andra kliniker och vårt Servicecenter inom Folktandvården. Som receptionist är du också spindel-i-nätet på kliniken och tanken är att du hjälper övriga medarbetare på kliniken med olika typer av administrativa arbetsuppgifter. När du börjar hos oss deltar du i ett ...
2024-05-07 2024-05-21
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Hej Fantastiska Sjuksköterska!
Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö, både i ordinärt och särskilt boende. Du planerar självständigt ditt arbetspass i det team du arbetar. Arbetet innebär vidare att du som sjuksköterska utför avancerad vård i hemmet och arbetsuppgifterna består bland annat av läkemedelshantering, varierande medicintekniska uppgifter, bedömningar och palliativ vård. Handledning till patienter, anhöriga och omsorgspersonal är en stor del av ditt...
2024-05-07 2024-10-31
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Psykoterapeut till allmänpsykiatriska mottagningen, Ljungby
Som psykoterapeut kommer du att arbeta med psykoterapeutisk behandling av patienter med olika psykiatriska diagnoser. Du har ett nära samarbete med övriga professioner på enheten och ingår i en grupp av psykologer och psykoterapeuter. Andra kollegor är läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut och kurator. Det finns intresse från vår sida att utveckla vårt arbete på mottagningen, därför välkomnar vi egna initiativ och kan erbjuda individuella utvecklingsmöjligheter. Vi har god tillgång till handledning.
2024-05-06 2024-05-26
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Distriktsläkare till Vårdcentralen Sländan med filial Lidhult
Som distriktsläkare på vår vårdcentral får du en mångsidig roll där du har möjlighet att påverka och utveckla vårt arbete. Du ansvarar för att undersöka, utreda, bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Du deltar i teammöten och samarbetar med andra vårdprofessioner för att säkerställa en helhetsorienterad vård för våra patienter. Du kommer också få möjlighet att vara med och utforma och implementera nya arbetssätt i läkargruppen.
2024-05-02 2024-08-02
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Ljungsätra
Vill du gå hem från jobbet med känslan av att du har världens bästa jobb, att du känner dig stolt i din yrkesroll och med vetskapen om att du gjort något viktigt, att du gjort någon glad? Vill du känna dig inbjuden och delaktig, vara med och påverka det dagliga arbetet och utveckling på sikt? Vill du vara behövd och vara en viktig del i ett team? Då kan den här tjänsten vara något för dig. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att vara kontaktombud. Du ska ha en god kommunikativ förmåga med alla du möter både inom verksamheten och externt. Ar...
2024-04-26 2024-06-02
Region Kronoberg, Sjukhusvård Drömjobbet väntar: Anestesisjuksköterska kom och gör skillnad med oss på operation i Ljungby!"
Vår verksamhet är inte bara en arbetsplats - det är en plats där varje dag är en ny möjlighet att göra skillnad. Som anestesisjuksköterska hos oss får du inte bara utföra de vanliga uppgifterna inom anestesi, utan du blir en del av vårt högt specialiserade traumateam. Vid varje traumalarm står du redo att agera både på akutmottagningen och röntgen, och du rycker även ut vid ambulanslarm och interhospitala transporter, redo att hantera alla utmaningar som dyker upp. Men det är inte allt - du kommer också att vara mentor och lärare åt våra bliva...
2024-04-23 2024-06-02
Region Kronoberg, Regionservice Tekniker till Ljungby lasarett
Vi söker dig som är nyfiken och inte rädd för att utvecklas i tjänsten och vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete med många tillfällen till kontakter med människor. Dina arbetsuppgifter innebär drift och underhåll av el- och teletekniska anläggningar, vilket bland annat innebär nyinstallationer och felsökningar. I arbetet deltar du även med att ta fram underlag för utförande av nyinstallationer och utökning av befintliga system. I samarbete med dina arbetskamrater förekommer också arbete inom flera olika drifttekniska yrkesområ...
2024-03-27 2024-06-16
Region Kronoberg, Sjukhusvård Spännande möjlighet i Ljungby, Sjuksköterska med fokus på ortopedi
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska på avdelning 5 är både omväxlande och självständiga, vilket ger dig en bred erfarenhet inom yrket. Du kommer bli bred i din yrkesroll då du inte enbart kommer arbeta med ortopedpatienter utan även med medicin och kirurg patienter. Du kommer att ingå i ett team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Avdelningen inkluderar även en sluss där patienter kommer för preoperativa åtgärder. Som sjuksköterska på avdelning 5 kommer du att arbeta med ortopediska patie...
2024-03-19 2024-05-31
1 2 >