Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Vårdare
Stort fokus ligger på att göra vardagen hanterbar och skapa förutsägbarhet för de som bor på boendet. Pedagogiskt, coachande och motiverande arbetssätt. En del omvårdnadsarbete förekommer, tex vid dusch, toabesök mm. Stor vikt läggs vid personalsamarbete för att göra brukarnas vardag och personalens arbetsmiljö så bra som möjligt. Tjänsten avser dag- och kvällstider samt helger. Det kan förekomma både vaken natt och sovande jour.
2021-05-15 2021-05-30
Region Kronoberg, Sjukhusvård Fysioterapeut till Lasarettsrehab i Ljungby
Vi på Lasarettsrehab arbetar på vårdavdelningar och inom öppenvård. Våra områden är andning/cirkulation, neurologi samt ortopedi/kirurgi. Arbetsuppgifterna består av bedömning av funktionsförmåga, träning av fysisk förmåga, behandlingsinsatser, utprovning av hjälpmedel samt samverkan med kommun och primärvård. Vi söker dig som vill jobba både inom sluten- och öppenvård. Det finns möjlighet att jobba inom flera olika ansvarsområden. Det kommer även finnas möjlighet att prova på nya uppgifter framöver.
2021-05-10 2021-05-25
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Samordnande handledare för sommarjobbare
Ljungby kommun erbjuder sommarjobb till gymnasieungdomar som slutar ettan och tvåan på gymnasiet. Ungdomarna erbjuds tre veckor inom kommunal verksamhet eller i en förening. Ditt arbete blir att vara övergripande handledare till ungdomarna. Besöka ungdomarna på deras arbetsplatser viss del av tjänsten och vara handledare till ca 15 ungdom på en specifik arbetsplats.
2021-05-10 2021-05-24
Ljungby kommun, Kungshögsskolan Lärare i grundskolans åk 4-6
Vi söker lärare till årskurs 4-6. Vårt behov är svenska, engelska, SO och idrott och hälsa. Du som söker bör har lärarutbildning och legitimation i något/några av dessa ämnen. Meriterande är behörighet i idrott och hälsa. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6 och ha undervisning i dessa årskurser samt i åk 3 om det blir aktuellt med idrott och hälsa. I tjänsten ingår också delat mentorskap i åk 4 eller 5.
2021-05-10 2021-05-24
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Vårdare
Stort fokus ligger på att göra vardagen hanterbar och skapa förutsägbarhet för de som bor på boendet. Pedagogiskt, coachande och motiverande arbetssätt. Stor vikt läggs vid samarbete för att göra brukarnas vardag och personalens arbetsmiljö så bra som möjligt. Tjänsten avser deltid 75 % med möjlighet att jobba upp i bemanningen.
2021-05-07 2021-06-13
Ljungby kommun, Barn- och utbildningskontoret Rektor till Agunnaryd/Hamnedaenheten
Ledningsmässigt ingår enheten i skolområde öster/norr. Skolområdet leds av en verksamhetschef tillsammans med rektorer som arbetar i ledarlag. Som rektor driver du ett målinriktat utvecklings- och uppföljningsarbete och ansvarar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. I uppdraget ingår att ständigt vidareutveckla pedagogik, värdegrund och verksamhet med målsättningen att alla elever når uppsatta mål och gällande kunskapskrav.
2021-05-06 2021-05-20
Ljungby kommun, Stensbergskolan 2 resurslärare åk F-6
Vi söker dig som vill arbeta på Stensbergskolan som resurslärare. Du ansvarar tillsammans med övriga lärare i teamet för att elever som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd kan utvecklas både socialt och kunskapsmässigt på sin nivå. Du undervisar enskilda elever, olika grupper och planerar tillsammans med övriga lärare hur arbetet i klassen ska fungera på bästa sätt. Vi ser gärna att du som söker har ett stort intresse för IT-teknikens möjligheter i undervisningen och du bör ha kunskap om hur datorn och iPad kan användas som ett ve...
2021-05-06 2021-05-20
Ljungby kommun, Kungshögsskolan Lärare i åk 7-9 Matematik/Fysik
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i åk 7-9 på Kungshögsskolan. I tjänsten ingår undervisning i matematik och fysik i åk 7-9. I tjänsten ingår mentorskap.
2021-05-06 2021-05-20
Ljungby kommun, Kungshögsskolan Speciallärare i Sv/En åk 7-9
Vi söker dig som vill arbeta med specialundervisning i svenska och engelska i årskurs 7-9. I tjänsten ingår eventuellt mentorskap.
2021-05-06 2021-05-20
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Schemaläggare Bemanningsenheten
Vi söker en schemaplanerare till bemanningsenheten. Som schemaplanerare kommer du att jobba självständigt med schemaplanering i programmet Time-Care planering. I din roll har du mycket kontakt med verksamhetens chefer. Du analyserar scheman innan och efter schemaperioderna samt redovisar resultat.
2021-05-05 2021-05-23
Ljungby kommun, Sunnerbogymnasiet Lärare till gymnasiesärskolan
Vi söker dig som vill ansvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisning på gymnasiesärskolans individuella och nationella program. Du kommer även att samverka med andra yrkeskategorier såsom kurator, SYV och elevassistenter. Tjänsten innefattar även mentorskap.
2021-05-05 2021-05-20
Region Kronoberg Timavlönad undersköterska till Ljungby lasarett
Som timavlönad förväntas du delta i det dagliga avdelningsarbetet, vilket innebär bland annat: • omvårdnadsarbete • patientkontroller • provtagning • såromläggning • katetersättning • förebyggande av vårdskador Arbetet är förlagt till vardagar och helger. Arbetstiderna varierar och kan innebära arbete dagtid, kvällstid och nattetid.
2021-05-04 2021-09-03
Ljungby kommun, Åbyskolan Lärare grundskolans tidigare år 1-3
Som lärare hos oss ska du bedriva ett arbete som sätter elevens lärande i centrum. Vi vill se att du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i sin kunskapsutveckling. Du ska utgå från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver och utvecklar skolan. Din inställning till uppdraget ska vara lösningsinriktat och du ska ha eleven i fokus. Ditt engagemang och din tydlighet i den roll du har är för arbetsgivaren av stor vikt då du antar uppdraget. Som lärare hos oss är du med och s...
2021-05-03 2021-05-17
Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen Bygglovhandläggare
Miljö- och byggförvaltningens plan- och byggavdelning utökar och vi söker efter en ny engagerad medarbetare som bygglovhandläggare. På plan- och byggavdelningen jobbar ett antal mycket kompetenta kollegor som idag förutom plan- och byggchef även består av fem planarkitekter och sju bygglovhandläggare/byggnadsinspektörer. På hela miljö- och byggförvaltningen där plan- och byggavdelningen ingår arbetar totalt 35 personer med bland annat bygglov, fysisk planering, miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn. Att arbeta som bygglovshandläggare på...
2021-05-03 2021-05-16
Region Kronoberg, Sjukhusvård Röntgensjuksköterska till Ljungby
I Region Kronoberg finns röntgenavdelning på båda sjukhusen i Ljungby och Växjö, sammanlagt är vi närmare 140 medarbetare. Verksamheten bedrivs mestadels på dagtid med beredskap och jourverksamhet på kvällar, nätter och helger. På röntgenavdelningen i Ljungby arbetar totalt cirka 40 personer; läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Uppdraget är att bedriva bild- och funktionsdiagnostik med god kvalitet inom givna förutsättningar. Vår verksamhet är allsidig och utrustningen modern. I Ljungby utförs de flesta förekomma...
2021-04-30 2021-05-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Välkommen till vårdcentralen Sländan!
Att jobba som sjuksköterska eller distriktssköterska på vårdcentral är att följa patienter genom hela livet. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer en del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Här arbetar vi både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom. Om du frågar mig, så är det ett väldigt varierande och roligt arbete. Där man får ta mycket eget ansvar samtidigt som man alltid har en kollega i rummet bredvid. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära di...
2021-04-30 2021-05-16
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till äldreomsorgens bemanningsenhet
Vi söker 6 undersköterskor. Tjänsterna är på 80-100 % dag/kväll eller natt. Du kommer jobba i alla våra verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende. Du kommer ha ett flexibelt schema där du själv lägger in ditt schemaförslag.
2021-04-29 2021-05-16
Ljungby kommun, Kungshögsskolan Elevassistent
Som elevassistent i flexibel undervisningsgrupp arbetar du i ett nära samarbete med några lärare med ett fåtal elever i åk 7-9 som har omfattande stödbehov både gällande inlärning och i sina sociala relationer. I arbetet ingår att stödja elever både när de deltar i klassundervisning och i undervisning i flexibel undervisningsgrupp. Det kan t ex röra sig om att stötta i det sociala samspelet, att hitta, komma i tid och få med rätt material, äta tillsammans med eleven, stötta vid omklädningssituationer, stötta i struktur, koncentration och kommun...
2021-04-29 2021-05-20
Ljungby kommun, Åbyskolan Lärare åk 7-9 En med möjlighet till ett förstelärarskap
Vi söker nu en behörig lärare i engelska för undervisning på högstadiet. Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för elevers utveckling och lärande. Du som lärare ansvarar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten och skapa förutsättningar för att arbeta mot målen i styrdokumenten. Denna tjänst kan kombineras med ett förstelärarskap.
2021-04-29 2021-05-16
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Informationssäkerhetssamordnare
Både vi som individer och samhället i stort använder mängder av information i vår vardag. Information måste finnas tillgänglig, vara korrekt och spårbar för att säkerheten ska kunna upprätthållas samtidigt som den personliga integriteten skyddas. Rollen som informationssäkerhetssamordnare är därför viktig för att öka medarbetares medvetenhet att informationssäkerhet är en förutsättning för att kommunens verksamheter ska fungera. I din roll är det du som driver och samordnar informationssäkerhetsarbetet och du utvecklar kommunens ledningssystem...
2021-04-29 2021-05-23
Ljungby kommun, Vittaryd skola och förskola Förskollärare
Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare i förskoleklass samt fritidshem. Vi söker dig som vill undervisa och organisera aktiviteter för skolelever på Vittaryd skola.
2021-04-29 2021-05-16
Ljungby kommun, Åbyskolan 2 Lärare i fritidshem
Åbyskolan är en F-9 skola och har ett fritidshem med ca 110 elever uppdelade på 3 avdelningar. Två avdelningar är för elever i årskurs F-2 och en avdelningar är för årskurs 3 och uppåt. Vi söker två fritidspedagoger som vill arbeta på Åbyskolans fritidshem. Vi söker dig som vill undervisa och organisera aktiviteter på fritidshem. Skolan har en bra utvecklad verksamhet med rastaktiviteter.
2021-04-29 2021-05-16
Ljungby kommun, Vittaryd skola och förskola Lärare i fritidshem
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i fritidshem/ fritidspedagog i fritidshem på Vittaryds skola. Ditt huvudsakliga uppdrag är kopplat till fritidshemmet där du tar ansvar för att planera och genomföra verksamhet/aktiviteter som för barnen närmare måluppfyllelse utifrån läroplanen. Du och dina kollegor delar ansvaret för verksamheten och värdesätter barnens tankar och önskemål i utformandet av planeringen. Under skoldagen verkar du som ett pedagogiskt stöd till eleverna i klasserna. Ibland är du i klassrummet med hela gruppen och ibland kan...
2021-04-29 2021-05-16
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinsk sekreterare till ortopeden Ljungby
Som medicinsk sekreterare kommer du vara viktig del i det administrativa kring patienten. Vi erbjuder dig varierande och stimulerande arbetsuppgifter som ger dig bred kompetens inom din profession.
2021-04-23 2021-05-16
Region Kronoberg Avdelningschef till medicinmottagningen i Ljungby
Din uppgift är att strategiskt leda och utveckla verksamheten och dess medarbetare mot uppsatta mål. Som avdelningschef på medicinmottagningen coachar du dina medarbetare i deras dagliga arbete och tillvaratar deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du följer upp hur arbetet går framåt gentemot enhetens mål och samordnar resurser utifrån det. Du har det övergripande ansvaret vilket innefattar arbetsmiljö, personalansvar och ekonomi för cirka 25 medarbetare. Som avdelningschef ingår du även i medicinklinikens...
2021-04-22 2021-05-20
1 2 >