Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ljungby kommun, Regnbågens förskola Barnskötare
Vi söker dig som vill arbeta med utbildning och undervisning i förskolan. På Regnbågens förskola arbetar vi mycket med språkarbete då flera av våra barn är flerspråkiga. Vi arbetar också för ett gott föräldrasamarbete. Det är viktigt att delta i förskolans värdegrundsarbete och likabehandlingsarbete och att kunna se mångfalden som en tillgång.
2021-02-22 2021-03-08
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut/Sjukgymnast
Idag är vi en grupp på sex fysioterapeuter/sjukgymnaster som vill bli fler. Vi söker nu legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster för arbete inom kommunal rehabilitering. Är du en positiv person som gillar teamarbete men även att arbeta självständigt? Då erbjuder vi dig ett givande arbete i en mycket framåt och trevlig arbetsgrupp. Vi arbetar i team tillsammans med arbetsterapeuter och rehab-assistenter, både mot ordinärt och särskilt boende inom äldreomsorg och LSS-verksamhet. "Arbetsplatsen genomsyras av en vilja att komma framåt och...
2021-02-22 2021-03-14
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Sektionschef
Att vikariera som sektionschef och arbeta tillsammans med övriga kollegor i förvaltningens verksamhet. Som vikarierande sektionschef ansvarar du för att omsorgstagarna får rätt insatser och har kommunikation med omsorgstagare, närstående och övriga proffessioner. Du ansvarar för personalbemanning med tillhörande administration, rekrytering, arbetsmiljö och fakturahantering.
2021-02-22 2021-03-08
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till akutmottagningen, Ljungby Lasarett
Vi erbjuder dig ett utvecklande jobb i en spännande miljö. Som sjuksköterska på akutmottagningen jobbar du med omhändertagande av akut sjuka patienter inom många specialiteter och får därför en stor kunskapsbredd. Arbetet är flexibelt och omväxlande. I ditt team följer du patienten under hela vårdtiden. Tjänsten innefattar rotationstjänstgöring dag, kväll och natt. Årsarbetstid tillämpas och du lägger själv ditt schema utifrån verksamhetens behov. När du börjar får du den introduktionsutbildning med egen mentor som du behöver för att tryggt ...
2021-02-22 2021-03-22
Ljungby kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Vikarierande fritidsledare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med befintlig personal driva och utveckla kommunens fritidsgårdsverksamhet. I rollen som fritidsledare arbetar du med tonåringar, schemalagd dag- och kvällstid samt, även på lördagar. Mötet med ungdomar är det centrala i vår verksamhet. Att kunna skapa goda relationer, vara initiativrik, ansvarstagande och lyhörd för ungdomars tankar och önskemål är viktigt i tjänsten. Vi arbetar för att verksamheten alltid ska var relevant för ungdomarna och att informationen till dem ska vara tydlig och ...
2021-02-19 2021-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare till lokalpolisområde Ljungby
Som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: • Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef. • Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation. • Stödja och coacha den utredande personalen. • Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar. • Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk. • Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verksamhe...
2021-02-19 2021-03-05
Ljungby kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Drifttekniker
Drift och skötsel av idrottshall, badanläggning, badplatsskötsel, gräsyteskötsel samt sköta driften i ishall. Ismaskinskörning ingår i arbetet. I övrigt enligt arbetsledningens anvisningar. Arbetstiderna är på dagtid men även på kvällar och helger enligt schema.
2021-02-19 2021-03-05
Region Kronoberg, Psykiatrivård Är du vår sjuksköterska på psykosmottagningen i Ljungby?
Som sjuksköterska hos oss på mottagningen får du ett spännande och varierat arbete. Vårt arbete sker antingen på mottagningen eller i patientens hem. I din roll som sjuksköterska kommer du att ansvara för att upprätthålla en kontinuerlig kontakt och samordna de insatser som patienten har behov av. Vi bedriver kursverksamhet för våra patienter utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer och rekommendationer. Kontakt och samverkan med patientens närstående, familj, kommun, arbetsplats/skola och försäkringskassan är en betydelsefull del i behan...
2021-02-19 2021-03-10
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Vikariat Köksbiträde till Åsiktens restaurang för äldre
Vill du jobba med maten till de äldre? Vi har nu en ledig tjänst som köksbiträde. Tjänsten är ett längre vikariat på 75% med placering på Åsiktens restaurang i Ljungby. På detta äldreboende tillagas ungefär 120 luncher samt frukost och kvällsmat. Restaurangen är öppen för pensionärer och kommunens personal. Köket är organiserat under kostavdelningen på tekniska förvaltningen där det totalt finns 29 kök. Anställningen är på kostavdelningen och placeringen kan förändras om behov uppstår. Arbetsuppgifterna som köksbiträde består av varu- och målti...
2021-02-18 2021-03-07
Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen Miljöinspektör
Att arbeta som miljöinspektör på Ljungby kommun innebär att du är en viktig del i vår resa mot att bli fler invånare och företagare i kommunen. Arbetet är stimulerande och innebär många kontakter med kommuninvånare, verksamhetsutövare, politiker med flera. I arbetet på miljöavdelningen ingår det även förbättringsarbete där du tillsammans med dina kollegor bidrar med tankar om hur vi kan utveckla vårt arbetssätt. Miljöavdelningen arbetar i team med god teamkänsla, uppdelade efter ansvarsområden. Samtliga team har med vägledning från närmaste ch...
2021-02-17 2021-03-07
Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen Miljöinspektör till team avlopp/lantbruk
Att arbeta som miljöinspektör på Ljungby kommun innebär att du är en viktig del i vår resa mot att bli fler invånare och företagare i kommunen. Arbetet är stimulerande och innebär många kontakter med kommuninvånare, verksamhetsutövare, politiker med flera. I arbetet på miljöavdelningen ingår även förbättringsarbete där du bidrar med tankar om hur vi kan utveckla vårt arbetssätt. Miljöavdelningen arbetar i team uppdelade efter ansvarsområden. Samtliga team har med vägledning från närmaste chef ett ansvar för den regelbundna uppföljningen av att...
2021-02-17 2021-03-07
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Handledare daglig verksamhet
För att arbeta som handledare för personer inom dagliga verksamhet är det önskvärt att du har kännedom, erfarenhet och kunskap om individer med olika typer av funktionsnedsättningar. Du som söker tjänsten bör ha intresse och kunskap av estetisk verksamhet inriktad på konst och skapande i olika former. I arbetet ingår även administrativa uppgifter och att vara behjälplig i övriga aktiviteter samt ha baskunskaper inom dessa områden. Körkort är önskvärt då vi ofta har utflyttad verksamhet.
2021-02-17 2021-02-28
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare försörjningsstöd
Arbetet innebär myndighetsutövning i form av utredning, beslut och uppföljning kring försörjningsstöd. Verksamheten ansvarar för att ta emot ansökningar om försörjningsstöd i kommunen. Vi utreder rätten till försörjningsstöd och gör tillsammans med klienten upp en handlingsplan för att hen ska bli självförsörjande. Arbetet innebär också att matcha klienterna till insatser som ska ge stöd i arbetssökandet eller till vård/behandling för klienter med behov av rehabilitering. Vi samverkar med andra aktörer både externt och internt. Inom socialfö...
2021-02-16 2021-02-28
Ljungby kommun, Socialförvaltningen 1:e bistånds/LSS-handläggare
Som 1:e bistånds-LSS handläggare har du en viktig funktion för samordning och kvalitet inom myndighet omsorg. Du kommer att jobba nära sektionschef och vara ett stöd för både chef och för handläggare. Du kommer att samarbeta med kollegor internt samt samverka med utförare och andra samverkanspartners, både internt och externt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: • Ärendefördelning utifrån upprättade rutiner, ärende- och metodhandledning till handläggare • Deltar i samverkansmöten med andra myndigheter och organisationer både...
2021-02-15 2021-02-28
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Vårdare
Tjänsten innebär vård, omvårdnad och pedagogiskt arbete. Risk för utagerande beteende finns. Krav på lika förhållningssätt till personen.
2021-02-15 2021-02-28
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Kock till kostavdelningen
Under våren 2021 kommer Regnbågens nya förskola i Ljungby att stå färdig. I köket kommer det att arbeta en kock och ett biträde. Annonsen avser kock 100%. Förskolan kommer att ha åtta avdelningar och måltiderna kommer i huvudsak att serveras i förskolans restaurang. Kommunen har som målsättning att laga klimatsmart mat från grunden, med bra råvaror och av engagerad personal. Vi jobbar nära kunden med korta ledtider och behöver vara flexibla och ha ett positivt bemötande. Köket är organiserat under kostavdelningen på tekniska förvaltningen där o...
2021-02-15 2021-02-28
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterskor till medicinkliniken i Ljungby
Som sjuksköterska på vår medicinklinik ges du möjlighet att få en bred kunskap om de vanligast förekommande medicinska diagnoserna. Du kommer under det första året vara placerad 6 månader på respektive avdelning, därefter har vi en dialog om fortsatt placering efter önskemål och behov. Du arbetar i team tillsammans med patienten, undersköterskor, läkare och paramedicin. Du ansvarar för att planera omvårdnaden för patienter med medicinska diagnoser såväl i det dagliga arbetet som på längre sikt. Vi erbjuder dig: - en individanpassad introduk...
2021-02-15 2021-03-14
Ljungby kommun, Kungshögsskolan 3 Lärare i grundsärskolan åk 7-9
Vi söker 3 lärare till grundsärskolans årskurs 7-9. I tjänsterna ingår undervisning utifrån ämnen eller ämnesområden i samarbete med kollegorna i arbetslaget. Klassföreståndarskap/mentorskap för ett mindre antal elever ingår.
2021-02-12 2021-02-28
Ljungby kommun, Kungshögsskolan 3 Lärare i grundsärskolan åk 1-6
Vi söker 3 lärare till grundsärskolans årskurs 1-6. I tjänsterna ingår undervisning utifrån ämnen eller ämnesområden i samarbete med kollegorna i arbetslaget samt klassföreståndarskap/mentorskap.
2021-02-12 2021-02-28
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Välkommen till vårdcentralen Sländan!
Att jobba som sjuksköterska eller distriktssköterska på vårdcentral är att följa patienter genom hela livet. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer en del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära distriktssköterskemottagning, konsultation med patienter via telefon, tidsbokning och mottagningsarbete. Är du intresserad så finns det goda möjligheter att fördjupa di...
2021-02-11 2021-02-28
Ljungby kommun, Barn- och utbildningskontoret Rektor till Kungshögsskolan
Vi söker rektor till Kungshögsskolans F-3, fritidshem och delar av särskolan som är belägen på Kungshögsskolan. Vi söker dig som vill arbeta som rektor på Kungshögsskolans grundskola F-3, grundsärskolan upp till år 6 samt fritidshemmet. Kungshögsskolan är en modern, F-9 grundskola och särskola. I åk F-6 finns en klass i varje åk. Ledningsmässigt finns fyra chefer i ledarlaget där skola och en förskola ingår. Ledarlaget som utöver sitt eget ansvar tar ett gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling. Enheten ingår i skolområde väster/söder. En...
2021-02-11 2021-03-04
Ljungby kommun, Socialförvaltningen TES-planerare
TES står för Trygghet Enkelhet Säkerhet och är ett planeringssystem i hemtjänsten. Vi söker en vikarierande TES-planerare. Tjänsten kommer vara mellan 85-100% och man jobbar utifrån ett flexibelt grundschema med helgtjänstgöring. Du har möjlighet att själv önska tjänstgöringsgrad.
2021-02-11 2021-02-28
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska sökes till välbetald timanställning sommaren 2021
Vi söker Dig som är sjuksköterska och vill jobba som timanställd i Hemsjukvården under sommarperioden, vecka 26-33. Som timanställd kan du själv välja om du vill jobba hela perioden alternativt enstaka pass. Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö, både i ordinärt och särskilt boende. Du planerar självständigt din arbetsdag i teamet du arbetar med. Arbetet innebär vidare att du som sjuksköterska utför avancerad vård i hemmet.
2021-02-10 2021-03-10
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till Öron- näs- och halsmottagningen i Ljungby
Vi kan erbjuda dig ett självständigt, intressant och utvecklande arbete med läkarmottagning, telefonrådgivning, tidbokning, provtagning, såromläggning, övriga sedvanliga sjuksköterskeuppgifter och inom någon av våra olika specialfunktioner.
2021-02-10 2021-02-28
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinmottagningen i Ljungby söker sjuksköterska till diabetes- och AK-mottagning
Som diabetessjuksköterska på medicinkliniken arbetar du tillsammans med dina kollegor i diabetesteamet för att ge våra patienter de bästa förutsättningarna för att leva med sin diabetes. Du kommer bland annat att ha egen mottagning med främst typ 1-diabetiker, arbeta med gruppinformation och med gravida med diabetes samt hantera olika insulinpumpar och sensormätning av glukos (Libre). Utöver diabetesvården kommer du även att vara placerad på vår AK-mottagning några dagar per vecka. Här hanterar vi patienter med antikoagulantia (Waran och Eliq...
2021-02-08 2021-02-28
1 2 >