Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kirurgavdelning 6 i Ljungby söker sjuksköterska till sitt härliga team!
Som sjuksköterska hos oss deltar du i det patientnära omvårdnadsarbetet tillsammans i team med undersköterska. Ni hjälps åt i arbetet kring patienten men även tillsammans med övriga kollegor på vår avdelning. Du kommer att få ett stimulerande och omväxlande arbete, som ger dig en bred erfarenhet av alla förekommande arbetsuppgifter inom våra olika specialiteter.
2023-05-25 2023-06-18
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska i Södra Ljunga Hemtjänst
I Södra Ljunga hemtjänst hjälper du omsorgstagare i deras hem. Insatserna ges för att underlätta i den dagliga livsföringen och för att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt eget hem och få en meningsfull vardag. Inom hemtjänsten arbetar vi teambaserat i ett arbetslag men det innebär också att kunna jobba självständigt. Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i de dagliga vardagssysslorna samt träning och promenader för att bibehålla rörligheten. Södra Ljunga är en grupp på landsbygden så tillgång till körkort är ett måste. I arbe...
2023-05-25 2023-06-09
Region Kronoberg, Sjukhusvård Ambulanssjuksköterska/sjuksköterska till ambulansen i Växjö/Ljungby
Som ambulanssjuksköterska tar du hand om personer i alla åldrar som drabbats av akuta sjukdomar eller skador. Ambulanssjuksköterskan undersöker, hänvisar och behandlar patienten innan och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning. Vi arbetar i team och i varje bil finns alltid minst en specialistsjuksköterska.
2023-05-25 2023-06-16
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Parkarbetare till parkavdelningen - enhet projekt & anläggning
Vi söker en parkarbetare till parkavdelningen - enhet projekt & anläggning. På parkavdelningen ansvarar vi för kommunens park- och grönytor, lekplatser, tätortsnära skog. Vi sköter utemiljö på fastigheter som skola, förskola, äldrevård och trygghetsboende. I ditt uppdrag medverkar du i byggnationen av nya anläggningar i kommunens olika utemiljöer. Vanliga uppdrag är anläggning av lekplatser, markutrustning, markbeläggning och olika typer av vegetationsytor. Du som söker är driven och engagerad med förmåga att klara av en bredd av olika uppg...
2023-05-25 2023-06-14
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Parkarbetare till parkavdelningen - enhet drift & underhåll
Vi söker en parkarbetare till parkavdelningen - enhet drift & underhåll. På parkavdelningen ansvarar vi för kommunens park- och grönytor, lekplatser och tätortsnära skog. Vi sköter utemiljö på fastigheter som skola, förskola, äldrevård och trygghetsboende. I ditt uppdrag sköter du och underhåller våra fina park- och naturmarker. Du är en duktig trädfällare och har inte några problem med arbete från höga höjder. Under vinterhalvåret ingår du i beredskapsgruppen för verksamhetsområde Gatu/Park/VA. Vi söker dig som är driven och engagerad me...
2023-05-25 2023-06-14
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Lagan
Vill du gå hem från jobbet med känslan av att du har världens bästa jobb, att du känner dig stolt i din yrkesroll och med vetskapen om att du gjort något viktigt, att du gjort någon glad? Vill du känna dig inbjuden och delaktig, vara med och påverka det dagliga arbetet och utveckling på sikt? Vill du vara behövd och vara en viktig del i ett team? Då kan den här tjänsten vara något för dig. I Lagans hemtjänst hjälper du omsorgstagare i deras hem. Insatserna ges för att underlätta i den dagliga livsföringen och för att den enskilde ska kunna bo ...
2023-05-23 2023-06-09
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Lagans hemtjänst
Vill du gå hem från jobbet med känslan av att du har världens bästa jobb, att du känner dig stolt i din yrkesroll och med vetskapen om att du gjort något viktigt, att du gjort någon glad? Vill du känna dig inbjuden och delaktig, vara med och påverka det dagliga arbetet och utveckling på sikt? Vill du vara behövd och vara en viktig del i ett team? Då kan den här tjänsten vara något för dig. I Lagans hemtjänst hjälper du omsorgstagare i deras hem. Insatserna ges för att underlätta i den dagliga livsföringen och för att den enskilde ska kunna bo ...
2023-05-22 2023-06-09
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Är du vår nya medicinska sekreterare till VC Sländan?
Det sker en kontinuerlig omfattande digitalisering inom Region Kronoberg där du som medicinsk sekreterare kommer få en viktig roll i olika forum och därför är det en fördel om du är intresserad av digitala lösningar och processhantering. I omställningen till nära vård har rollen som medicinsk sekreterare ändrats till att omfatta mer administrativa uppgifter, det vill säga mycket mer än sedvanliga journalskrivning. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra yrkesprofessioner där du har en nyckelroll i våra dagliga teamronder, i planering och...
2023-05-18 2023-06-04
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen SVA-lärare
I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med arbetslaget planera verksamheten utifrån läroplanen, följa upp och utvärdera arbetet. Det ingår också att tillsammans med arbetslaget delta i utvecklingsprocesser som syftar till att förbättra den verksamhet vi erbjuder.
2023-05-16 2023-05-30
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till särskilt boende
På Ljungsätra särskilda boende hjälper du omsorgstagare i deras vardag. Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i det dagliga livet. Vi arbetar för att se det friska och ska arbeta utefter ett salutogent synsätt. Vara inspirerande och motiverade. I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktombud och ha en god kommunikativ förmåga med alla du möter både inom verksamheten och externt. Arbetet innebär att ta ansvar för uppdraget vara innovativ och modig för att kunna hantera de utmaningar du möter. Vi arbetar med individanpassad vård ...
2023-05-15 2023-05-31
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen 2 Psykologer/PTP-psykolog
Vi söker dig som vill arbeta inom barn- och utbildningsförvaltningens centrala elevhälsa i Ljungby kommun. Du kommer ingå i en verksamhet bestående av tre - fyra psykologer tillsammans med kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor samt skolläkare. Vårt gemensamma uppdrag är att arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande. Du kommer arbeta med till exempel psykologisk fallkonsultation, handledning och utbildning till personal och rektorer i våra verksamheter. Du ingår i skolornas lokala elevhälsoarbete. Vid behov genomför du utredningar av e...
2023-05-15 2023-05-30
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare inriktning fritidshem/socialpedagog
Vi söker en fritidspedagog som villl arbeta på Åbyskolans fritidshem. Vi söker dig som vill undervisa och organisera aktiviteter på fritidshem Skolan har en bra utvecklad verksamhet med rastaktiviter.
2023-05-15 2023-05-29
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på vår förskola. Här kommer du att träffa härliga barn som är ute mycket, som tycker om att leka, stimuleras och utmanas av dig och varandra. På förskolan samarbetar vi både i det egna arbetslaget men också med de andra avdelningarna. Tjänsten är placerad på Älvan där de äldsta förskolebarnen går, som förskollärare här ansvarar och driver du, tillsammans med arbetslaget, arbetet enligt läroplanen och våra gemensamma mål. Du ingår i enhetens utvecklingsgrupp där mycket av det systematiska kvalitets...
2023-05-15 2023-05-29
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Brunnsgården, demensvård
Är du intresserad av att arbeta som undersköterska inom äldrevården så kan vi erbjuda dig en trevlig och utvecklande arbetsplats med en engagerad arbetsgrupp. Brunnsgården ligger i centrala Ljungby vackert omgiven av Brunnsparken. Demensvåning har nio lägenheter och har en arbetsgrupp på sju personal. Det finns en välfungerande och nära samarbete med den andra demensvåning. Schemat innehåller dagtid, kväll och helg. Förutom sedvanliga omvårdnadsuppgifter ingår kontaktmannaskap och en nära kontakt med närstående. Vi söker dig som har ett genui...
2023-05-15 2023-05-28
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i spanska/engelska åk 6-9
Vi söker dig som vill undervisa i spanska och engelska i åk 6-9 på Astradskolan. Som lärare i spanska/engelska planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du ingår i ett arbetslag och samarbetar med övriga lärare i det gemensamma arbetet kring eleverna.
2023-05-12 2023-05-28
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska, utbildad vårdbiträde
Ljungberga är ett särskilt boende på området Kungshögen. Ljungberga har olika enheter fördelat på särskilt boende, korttidsboende- och växelboende samt en Mötesplats där det erbjuds olika aktiviteter och social samvaro. Vi på Ljungberga erbjuder dig en trevlig och utvecklande arbetsplats. Tjänstgöring dag/kväll och helg. Som undersköterska på Ljungberga ansvarar du för en personcentrerad omvårdnad för den enskilde vilket innebär att den enskildes förmågor och självständighet ska bevaras. Förutom sedvanliga omvårdnadsuppgifter ingår även ansv...
2023-05-12 2023-06-04
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Personlig assistans inom LSS sommar- och timvikariat
Vi söker nu engagerade, empatiska och flexibla personliga assistenter som vill arbeta hos oss inom omsorgen. Insatserna riktar sig till en kvinna som bor i en egen lägenhet i Lagan. Då kvinnan är i behov av ständig närvaro arbetar du både dag/kväll/helg och jourtjänstgöring. Det kan även bli tal om arbete vakennatt under perioder. I din roll som personlig assistent ska du göra vardagen hanterbar och skapa förutsägbarhet för den som har beslut om assistans. Du stöttar brukaren i dennes vardag med allt från matlagning, personlig hygien till fri...
2023-05-11 2023-05-28
Region Kronoberg, Sjukhusvård Vi välkomnar sjuksköterskor till medicinkliniken i Ljungby
Som sjuksköterska hos oss ges du möjlighet att få en bred kunskap om de vanligast förekommande medicinska diagnoserna. Du kommer under det första året vara placerad 6 månader på respektive avdelning, därefter har vi en dialog om fortsatt placering efter önskemål och behov. Du arbetar i team tillsammans med patienten, undersköterskor, läkare och paramedicin. Du ansvarar för att planera omvårdnaden för patienter med medicinska diagnoser såväl i det dagliga arbetet som på längre sikt. Medicinkliniken arbetar aktivt med frågor kring patientsäkerh...
2023-05-11 2023-06-14
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Kungshög/Angelstads hemtjänstgrupp
Arbetsgruppen Kungshög/ Angelstad består förnärvarande av ca. 25 medarbetare som utgår från den gemensamma grupplokalen på Rönnäsvägen i Ljungby. Kungshög/ Angelstad hemtjänst utför insatser dels inom Ljungby stad och dels på landsbygden i Angelstadsområdet. Arbetsgruppen använder sig av cykel eller bil för att förflytta sig mellan omsorgstagarna. Tjänstgöring dag/kväll och helg. Vi arbetar med delvist flexibelt schema vilket medför att du har viss möjlighet att planera din arbetstid efter eget önskemål. Hemtjänsten utför insatser i den ensk...
2023-05-10 2023-05-31
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/ Vårdbiträde Centrum/ Ågårds Hemtjänst
Arbetsgrupperna Centrum och Ågård består för närvarande av ca. 15 respektive 20 medarbetare som utgår från den gemensamma grupplokalen på Brunnsgården i Ljungby. Centrum och Ågård hemtjänst utför insatser inom Ljungby stad varpå vi använder oss av cykel eller el-cykel för att förflytta oss mellan omsorgstagarna. Tjänstgöring dag/kväll och helg. Vi arbetar med delvis flexibla scheman vilket medför att du har viss möjlighet att planera din arbetstid efter eget önskemål. Hemtjänsten utför insatser i den enskildes hem i syfte att skapa förutsättn...
2023-05-10 2023-05-28
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Psykolog till vårdcentralen Lagan
Vi erbjuder dig ett brett arbete med patienter från 18 år som behöver bedömning, utredning, stöd och behandling som ett steg mot en bättre psykisk hälsa. Du möter patienter med t.ex. relationsproblem, ångest, depression, kris, fobi eller PTSD. I ditt uppdrag får du möta både patienter som behöver ett enstaka stödsamtal till de som är behov av längre behandling. Vi jobbar både med fysiska möten och digitala kontakter med våra patienter. Du bildar tillsammans med läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut ett team runt patienter som är behov av p...
2023-05-09 2023-05-30
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, engagerad och som vill arbeta med undervisning och utbildning i förskolan. I ditt uppdrag ingår att stärka och synliggöra barns lärande och utveckling, samt planering, utvärdering, dokumentation och utvecklingsarbete.
2023-05-04 2023-05-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker sjuksköterska till Lidhult och Sländan- det lilla teamet med stor styrka!
Du kommer möta patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Arbetsuppgifterna består av mottagningsarbete, bedömningsmottagning och telefonrådgivning. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Distansarbete med telefonrådgivning och distanskontakter viss del av tid är möjligt om önskemål finns.
2023-05-04 2023-05-28
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till Palliativa teamet i Ljungby
Du kommer att arbeta med specialiserad palliativ vård för patienter i livets slutskede och har patientansvar för de svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet eller ibland på särskilt boende. I Palliativa teamet arbetar vi i team med läkare, kurator och andra sjuksköterskor. I det dagliga arbetet har du nära samarbete med distriktssköterskan i kommunen där patienten är bosatt. Vi arbetar även konsultativt mot slutenvården. Teamet du ska ingå i utgår från Ljungby lasarett. Vidare har teamet ett undervisningsansvar, håller i en del handledning ...
2023-05-04 2023-05-28
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Sjuksköterska - här jobbar vi tillsammans!
Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom. Du kommer möta patienter i alla åldrar och livssituationer, en del träffar du väldigt sällan och andra mer regelbundet. Arbetsuppgifterna är varierande och det innebär att du jobbar med mottagningsarbete där du träffar våra patienter samt telefonkonsultation. Du har även teamronder tillsammans med läkare och sekreterare för att kunna ge en god kvalitativ medicinsk bedömning till våra patienter. Är du intresserad så finns det goda möjligheter ...
2023-05-02 2023-05-28
1 2 >