Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Handläggare inom frontdesk och registratur
Som handläggare inom Frontdesk och registratur arbetar du med flera olika typer av arbetsuppgifter som handlar om att registrera, diarieföra och fördela samtliga beställningar av undersökningar som inkommer till hela NFC. Vi är en supportfunktion som har daglig kontakt med uppdragsgivare, övriga myndigheter samt privatpersoner. Vårt ansvar innebär även att vara första linjen in till NFC både via mejl och telefon. Uppgifterna är till stor del rutinbetonade men det finns utrymme att utvecklas i rollen och arbetet erbjuder ständigt nya utmaningar,...
2024-05-20 2024-05-24
Fackförbundet ST Studentinformatör Linköping
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar och studiebesök, hålla infobord samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar. För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planera arbetstiden och geno...
2024-05-17 2024-06-16
Statens geotekniska institut Ingenjörsgeolog till SGI
För att kunna bygga på och i berg på ett planerat och hållbart sätt behöver samhället förbättrad kompetens och kunskap om bergets egenskaper för byggnation. Genom att leda utveckling med kunskapsuppbyggnad och vägledningar inom detta område bedöms SGI kunna göra stor samhällsnytta och vill därför nu stärka vår kompetens med en erfaren ingenjörsgeolog. Du kommer att ha en viktig roll i SGI:s utvecklingsarbete för att stötta samhället med kunskap och vägledning för en effektiv och hållbar planering och byggprocess i berg. Tillsammans med kollego...
2024-05-16 2024-06-10
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Rekryteringsspecialist till enheten Verksamhetsnära HR, Region Öst
Med anstalter, häkten, frivårdskontor och vår nationella transportenhet som uppdragsgivare kommer du främst att arbeta med volymrekrytering av kriminalvårdare men även med rekrytering av andra yrkesroller. Du arbetar mot ett eller två av våra verksamhetsområden där du är kontaktperson och den som operativt håller ihop verksamhetsområdets rekryteringsprocesser. Du kommer att genomföra uppstartsmöten, publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till. Du kommer att sa...
2024-05-16 2024-06-03
Kriminalvården, Frivården Östergötland Chef (kriminalvårdsinspektör) till frivården Norrköping
På Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter tillit, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20 medarbetare som jobb...
2024-05-16 2024-06-02
Statens institutionsstyrelse SiS Folåsa söker behandlingsassistent (timavlönad) dag samt natt
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och bidra till livsviktig förändring? Ta chansen och sök ett intressant och utvecklande jobb som behandlingsassistent hos oss på SiS ungdomshem Folåsa. SiS ungdomshem Folåsa består av fem avdelningar med plats för 36 skolpliktiga flickor; två MBB-avdelningar (mottagning och behovsbedömning), två låsbara behandlingsavdelningar, en öppen behandlingsavdelning och skola i egen regi. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du ...
2024-05-08 2024-05-31
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Utvecklare inom analys av digitala bevis, NFC Linköping
Arbetsuppgifterna innebär att bistå Polismyndighetens sju regionala it-brottscentrum genom analys och bearbetning av data i samband med brottsutredningar. Du jobbar med att utveckla metoder inom området då Polismyndighetens ständigt måste ligga i framkant för att kunna bistå det svenska rättsväsendet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära: • Analys och bearbetning av data från olika typer av informationsbärare som exempelvis mobilenheter, datorer, fordon och andra inbyggda system. • Kartläggning proprietär mjukva...
2024-05-08 2024-05-29
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Ingenjör inom reverse engineering till NFC, Linköping
Du kommer i samverkan med kollegor att arbeta med metodutveckling, med speciell fokus på avancerad funktionsanalys (reverse engineering) av mjukvara som finns i mobiler, datorer samt inbyggda system för att kunna bistå det svenska rättsväsendet. Du kommer också att utföra undersökningar och analyser i samband med brottsutredningar. Du kommer att ställas inför ny teknik kontinuerligt så vi ser att du är en person som kan sätta sig in i något som kanske inte någon i Sverige har tittat på tidigare. Du är van med flera programmeringsspråk och då de...
2024-05-08 2024-05-29
Kriminalvården, Enheten för redovisning, planering och uppföljning Controller
Ditt uppdrag är att stödja verksamheten i Kriminalvårdens region öst. Du kommer att vara ett bollplank gentemot såväl regionstaben som cheferna ute i kärnverksamheten, som består av anstalter, häkten och frivårdskontor. Det är främst inom processerna för budget- och verksamhetsplanering, projekt- och verksamhetsuppföljning samt prognos som du kommer vara det naturliga stödet till såväl kriminalvårdschefer som regionchefen och den övriga staben på regionkontoret. Du kommer att aktivt delta i verksamheten och vara regionens auktoritet inom ekonom...
2024-05-07 2024-05-28
Polismyndigheten, Polisregion Öst Jourförundersökningsledare till Brottsamordningsgruppen, PO Östergötland
Jourförundersökningsledarens (JFUL) uppgifter är att stödja, coacha och arbetsleda jourgrupperna och yttre personal (ingripandeverksamheten- IGV) i förundersökningar gällande samtliga kategorier av brott. IGV- patruller ringer in till jourförundersökningsledaren, från brottsplatsen, för att få beslut om att inleda förundersökning, eventuella tvångsmedelsbeslut samt kvalitetssäkring av ärendet. JFUL är granskare av anmälningar. Dessutom förbereder JFUL överlämning av ärenden till den organisatoriska enhet som enligt brottskatalogen har ansvaret ...
2024-05-06 2024-05-23