Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingsassistent/behandlingspedagog timvik
Vikarierande behandlingsassistent/behandlingspedagog ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner och medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Du ska ersätta ordinarie personal på dennes ledighet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Du ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Du arbetar med kontaktmannaskap och bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och man dokumenterar enligt riktlinjer. Du är up...
2022-05-02 2022-07-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagoger-/assistenter Vik
Vikarierande behandlingsassistent/behandlingspedagog ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner och medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Du ska ersätta ordinarie personal på dennes ledighet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Befattningen ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Du arbetar med kontaktmannaskap och bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och man dokumenterar enligt riktlinjer...
2022-02-01 2022-05-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har...
2022-05-16 2022-05-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker sommarvikarier behandlingsassistent natt 75 %
Som behandlingsassistent natt hjälper du ungdomar rätt i livet genom att vara en trygg och stabil förebild. Du har ansvar för avdelningens inre och yttre miljö nattetid. Tjänstgöringen innebär att du är en av fyra personal som tjänstgör natt på institutionen och det förekommer bland annat tillsynsuppgifter samt dokumentation. Arbetet kräver mycket självständighet, noggrannhet och kunskaper kring arbetsmiljö och säkerhet. Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighet Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarv...
2022-05-16 2022-05-31
Polismyndigheten, Polisregion Öst Administratör till Frontdesk och Registratur, NFC Linköping, visstidsanställning
Som administratör kommer du att arbeta med: • besvara inkommande telefonsamtal och mejl, främst ur ett registratorssammanhang • registrering av inkommande paket • daglig kontakt med medarbetare på NFC • diarieföring av kontakt med uppdragsgivare samt av information
2022-05-13 2022-05-24
Länsstyrelsen Östergötland, Ledningsstöd, kommunikation och GIS Kommunikatör med fokus på innehållsproduktion
I din roll kommer arbetet att vara varierat och innehålla produktion för både digitala och tryckta kanaler, som att skriva texter, fota och filma. Det kan också handla om grafisk formgivning och framtagning av rörligt material för sociala medier och andra digitala kanaler. Att göra materialet tillgänglighetsanpassat är också en del av dina arbetsuppgifter.
2022-05-13 2022-06-05
Länsstyrelsen Östergötland, HR HR-partner med känsla för helhet
Som HR-partner arbetar du på ett professionellt och kvalitativt sätt med att driva, samordna och följa upp dina specialistområden inom HR. Fördelningen inom specialistområdena kan variera. I din HR-roll ger du råd och stöd i olika slags HR-relaterade frågor. Vi har en stor bredd av arbetsuppgifter och du ställer upp för HR-teamet och tar andra arbetsuppgifter vid behov, tillsammans levererar vi resultat och stöd. Administration förekommer inom samtliga specialistområden och är ett naturligt inslag i det vi levererar. Tjusningen i arbetet är br...
2022-05-13 2022-05-29
Polismyndigheten, Polisregion Öst Polisregion Öst söker Kommunpolis till LPO Linköping
Som kommunpolis är ditt huvuduppdrag att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på en strategisk nivå i samverkan både internt och externt med kommunen och övriga lokalsamhället. Kommunpolisen fungerar som ett led i att säkra att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i samverkansöverenskommelser och på så sätt skapa förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna. Du representerar polisen i samverkan, som en tydlig och tillgänglig väg in till lokalpolisområdet. ...
2022-05-11 2022-05-25
Länsstyrelsen Östergötland, Miljöprövning Vill du vara med och göra skillnad för vår miljö?
Dina arbetsuppgifter blir att tillsammans med kunniga kollegor göra skillnad för miljön, för naturen och för oss människor. Vi arbetar med tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter, miljötillsynsarbete och saneringar av förorenade områden. Hos oss har du möjlighet att genom ett meningsfullt arbete få arbeta med en bredd av olika verksamheter såsom vindkraft, industriverksamheter, avfallsanläggningar och förbränningsanläggningar samt vägledning till kommuner. Arbetet innebär att du ofta samverkar med andra enheter på länsstyrelsen i vår...
2022-05-11 2022-05-31
Statens geotekniska institut Ekonom till Statens geotekniska institut
Som ekonom hos oss kommer du bland annat att: • Arbeta som projektekonom i nationella och internationella forskningsuppdrag • Arbeta som stöd till forskare i frågor som rör enskilda projekt och forskningsavtal • Arbeta med projektredovisning i ekonomisystemet • Agera stöd till verksamheten i ekonomifrågor • Arbeta med uppföljning och analys av verksamhetsutfall • Medverka vid månads- och årsbokslut samt årsredovisning • Medverka vid arbete med budget och budgetunderlag • Medverka i utveckling och kvalitetssäkring av ekonomiadministrativa proces...
2022-05-11 2022-06-13
Länsstyrelsen Östergötland, Ledningsstöd, kommunikation och GIS GIS-analytiker
Vi befinner oss just nu i ett spännande skede där vi utvecklar verksamhetsprocesser i kombination med programmering för att uppnå automatiska flöden. Nya behov och utmaningar uppkommer hela tiden vilket gör arbetet varierande och stimulerande. Som GIS-analytiker kommer du att ge stöd till verksamheten, bidra till gemensam utveckling och vara expertstöd inom GIS-applikationer. En av dina arbetsuppgifter är att vara delaktig i uppbyggnaden av en verksamhetsdatabas och dataflöden för statusklassning och miljöövervakning av vatten.
2022-05-11 2022-06-01
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Junior applikationsexpert till NFC Linköping, visstidsanställning
Tjänsten är placerad inom Samordningsgruppen på Informationstekniksektionen. Gruppen har ett brett ansvar i sektionsövergripande områden såsom internationella FoU-projekt, beslagsmottagning, kompetenssäkring, kvalitet, processutveckling och it-forensisk mjukvara/hårdvara. Vi koordinerar och avlastar övriga sektionen genom att projektleda och driva arbetet. Gruppen behöver nu förstärkas av en person för arbete med internationella FoU- projekt. Arbetet innebär bland annat utvärderingen av verktyg (mjukvara) med slutanvändarens behov i fokus. De...
2022-05-10 2022-05-30
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Samordnare till NFC i Linköping
Tjänsten är placerad inom Samordningsgruppen på Informationstekniksektionen. Gruppen har ett brett ansvar i sektionsövergripande områden såsom internationella FoU-projekt, beslagsmottagning, kompetenssäkring, kvalitet, processutveckling och it-forensisk mjukvara/hårdvara. Vi koordinerar och avlastar övriga sektionen genom att projektleda och driva arbetet. Mottagningsfunktionen/desken stödjer och ger service åt de grupper som utför IT-forensiska undersökningar med koppling till bild, video, ljud, datorer, mobiltelefoner och elektronik. Tjänsten...
2022-05-09 2022-05-20
Statens geotekniska institut Utvecklingsorienterad geotekniker till Linköping eller Göteborg
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att arbeta med tillämpad forskning och kunskapsförmedling inom geoteknikområdet samt att arbeta med stöd till kommuner och andra myndigheter i geotekniska frågeställningar. Vi arbetar med tillämpad forskning inom områden som rörgeotekniska egenskaper hos jord samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder för geotekniskt problematiska jordar. I rollen ingår att bedriva forskning som skapar ett mervärde i genomförandet av vårt samhällsuppdrag och att arbeta för att resultaten från utför...
2022-05-06 2022-06-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad SiS ungdomshem Folåsa söker biträdande institutionschef
Som biträdande institutionschef stöttar du institutionschefen i styrning och ledning av verksamheten. Befattningen innebär ställföreträdarskap vid institutionschefens frånvaro. Du arbetar med att följa upp institutionens ekonomi-, resultat-, personal- och arbete med arbetsmiljöfrågor. Tillsammans med övrig ledningsgrupp kommer du att organisera den dagliga logistiken på Folåsa där ni tillsammans jobbar mot uppsatta mål. En viktig gemensam uppgift är att verka för en enad och sammanhållen institution. Du ingår tillsammans med andra chefer i inst...
2022-05-05 2022-05-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingsassistenter
Som behandlingsassistent ska du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning m m. Befattningen ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för ungdomar och klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på ungdomens/ klientens mående och agerar utifrån behov. Ar...
2022-05-04 2022-05-22
Fackförbundet ST Studentinformatör Linköping
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar och studiebesök, hålla infobord samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar. För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planera arbetstiden och ge...
2022-05-03 2022-05-29
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Språkteknolog till NFC i Linköping
Bild- och ljudanalysgruppen består idag av nio medarbetare som främst arbetar med att utföra forensiska undersökningar med koppling till bild, video och ljud. Vid en forensisk talarjämförelse jämför vi en eller flera inspelningar innehållandes en okänd röst mot en eller flera inspelningar innehållandes en annan, antingen identifierad eller okänd, röst. Detta för att utreda om dessa röster kan komma från en och samma person eller om det eventuellt rör sig om olika personer. Som forensiker inom talarjämförelse kommer dina huvudsakliga arbetsupp...
2022-05-02 2022-05-23
Statens geotekniska institut Erfaren hydrogeolog till Linköping
Du kommer att arbeta som hydrogeolog med handläggande arbetsuppgifter. Arbetet omfattar olika forsknings- och utvecklingsuppdrag samt kunskapsförmedling med inriktning mot grundvattenrelaterade frågor kopplade till förorenade områden (exempelvis databearbetning, grundvattenmodellering, belastning, spridning och ämnestransport). Du kommer också att ge stöd till Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner. Arbetet omfattar även medverkan i seminarier och kurser samt samverkan med andra myndigheter och andra aktörer. Arbetet sker till stor del sj...
2022-05-02 2022-06-05
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Laborant instrumentanalys, NFC Linköping
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av spårsäkring av material, mikroskopering och instrumentanalyser. Därför förväntas du kunna dokumentera dina välutförda undersökningar med god kvalité. Instrumenttekniker som är aktuella i dagsläget är GRIM (Glass Refractive Index Measurement), SEM (svepelektronmikroskopi), FT-IR (Fourier Transform Infraröd Spektroskopi) samt GC (Gaskromatografi) med flertalet olika detektionsmetoder. Arbetsuppgifterna kan komma att utökas beroende på sökandes bakgrund och utvecklingspotential samt verksamhetens behov.
2022-05-02 2022-05-16
Statens geotekniska institut Avdelningschef till Statens geotekniska institut (SGI)
Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete i en professionell organisation med hög kompetens och engagerade medarbetare inom flera teknikområden. Avdelningens uppdrag är att bidra till att minska riskerna för ras, skred och stranderosion i ett förändrat klimat, samt att upprätthålla och utveckla myndighetens användning av GIS och geotekniska data. I avdelningens ansvar ingår följande uppgifter: - kartering av ras-, skred- och erosionsrisker - samordning av olika aktörers intressen inom de risker som är förknippade med stranderosion -...
2022-04-29 2022-05-30
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Geotekniker stranderosion
På SGI arbetar vi efter vår framtagna handlingsplan för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring. Vi ser behovet av att fortsätta att bygga upp kunskap om klimatförändringens effekter och särskilt med fokus på dess inverkan på klimatlaster och kopplingen till markförhållanden och geokonstruktioner. Det är av stor vikt att SGI:s kunskaper också förmedlas och implementeras i samhället. Vi har ett pågående arbete med att uppnå målen i vår handlingsplan och där ingår, bland mycket annat, skredriskkarteringar av vattendrag med tillhörande met...
2022-04-29 2022-05-27
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Geotekniker - gärna med forskarbakgrund till Linköping eller Stockholm
På SGI arbetar vi efter vår framtagna handlingsplan för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring. Vi ser behovet av att fortsätta att bygga upp kunskap om klimatförändringens effekter och särskilt med fokus på dess inverkan på klimatlaster och kopplingen till markförhållanden och geokonstruktioner. Det är av stor vikt att SGI:s kunskaper också förmedlas och implementeras i samhället. Vi har ett pågående arbete med att uppnå målen i vår handlingsplan och där ingår, bland mycket annat, skredriskkarteringar av vattendrag med tillhörande met...
2022-04-29 2022-05-27
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Geotekniker till Linköping eller Göteborg
På SGI arbetar vi efter vår framtagna handlingsplan för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring. Vi ser behovet av att fortsätta att bygga upp kunskap om klimatförändringens effekter och särskilt med fokus på dess inverkan på klimatlaster och kopplingen till markförhållanden och geokonstruktioner. Det är av stor vikt att SGI:s kunskaper också förmedlas och implementeras i samhället. Vi har ett pågående arbete med att uppnå målen i vår handlingsplan och där ingår, bland mycket annat, skredriskkarteringar av vattendrag med tillhörande met...
2022-04-29 2022-05-27
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Hydrogeolog berg till Linköping eller Göteborg
Stort fokus i vårt arbete ligger på den pågående klimatförändringen, vilken också förväntas påverka hydrogeologiska förhållanden över tid. Vi arbetar för att öka förståelsen för hur sådana förändringar kan påverka grundvatten och vattenflöden i befintliga och planerade berganläggningar, både avseende dimensionering, under byggtiden och under drift. Samhällets intresse att bygga på och i berg kan öka till följd av klimatförändringen. Att göra detta på ett planerat och hållbart sätt är då ett självklart mål. SGI:s medarbetare har en viktig och na...
2022-04-29 2022-05-27
1 2 >