Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Regionkontoret Öst Gruppchef bemanningsplanering öst
Som gruppchef för samordnad bemanningsplanering kommer du leda en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering av främst kriminalvårdare för kärnverksamheten inom region Öst som är placerad på regionkontoret i Linköping. Du är underställd sektionschef och har personal-, budget- och verksamhetsansvar för ca 13 personalplanerare. Ditt uppdrag är att strategiskt och operativt tillsammans med din grupp planera bemanningen på regionens verksamhetsområden genom schemaplanering på kort och lång sikt. Som gruppche...
2023-02-03 2023-02-24
Polismyndigheten, Polisregion Öst Operativ Analytiker, Funktionsinriktad Polisutbildning, Östergötlands län
I rollen som Operativ Analytiker ingår du i en utredningsgrupp som specialist. Dina arbetsuppgifter består i att från olika informationskällor hantera, sammanställa och analysera omfattande mängder data samt hitta spår, trender och mönster i dessa. Slutresultatet från ditt arbete utmynnar som regel i en skriftlig förutsättningslös ärendeanalys, en slutprodukt som du presenterar på ett pedagogiskt och strukturerat sätt för utredare, förundersökningsledare och åklagare. Ärendeanalysen kan ingå som en del av ett eventuellt åtal. Utöver utredarrol...
2023-02-02 2023-02-16
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensiker inom oljor, fett och brandfarliga vätskor till NFC Linköping
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undersökningar av material som tillvaratagits i samband med brottsutredningar. I arbetet ingår att utföra analys med GC-FID och GC-MS för att i huvudsak påvisa och identifiera petroleumprodukter, oljor och andra fetter. En betydande del av tjänsten innebär jämförande undersökning av oljeprover i syfte att utreda källa, t.ex. vid utsläpp till sjöss. Det kommer även bli aktuellt att analysera brandfarliga vätskor med TD-GCMS och GC-MS. I alla undersökningar ingår utvärdering och skriftlig dokumentation...
2023-02-01 2023-02-19
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum NFC söker elkunnig medarbetare till brandutredningar
Dina arbetsuppgifter innebär huvudsakligen att undersöka material som tillvaratagits vid misstanke mordbrand. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att: • utreda om det funnits elektriska fel eller andra orsaker som kan ha orsakat brand • utföra rekonstruktion eller försök i laboratorieskala • biträda vid brandplatsundersökningar • fysiskt arbete på brandplats exempelvis klättra på stegar och krypa i trånga utrymmen Du kommer även att samverka med övriga sektioner/grupper vid NFC. Uppdraget innefattar direkta kontakter med uppdragsgivare inom rä...
2023-02-01 2023-02-19
Polismyndigheten, Polisregion Öst Utredare cyberbrott, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Öst
Som cyberbrottsutredare kan du handlägga ärenden som rör cyberattacker mot privatpersoner och företag, överbelastningsattacker och spridning av skadlig kod i utpressningssyfte. Du biträder även andra utredningsgrupper i ärenden där tillvägagångssättet kräver komplexa IT-relaterade utredningsåtgärder. Som cyberbrottsutredare kan du även arbeta med kryptoanalys. Du utreder egna finansiella kryptoutredningar eller stöttar övriga utredningar med delar som berör kryptovaluta. Du kan också ha rollen som internetinhämtare och då arbetar du primärt me...
2023-01-28 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Öst Utredare BINR Funktionsinriktad Polisutbildning, Östergötland flertal orter
Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Som utredare arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du håller förhör, inhämtar information, sammanställer material och utför andra relevanta utredningsåtgärder. I uppdraget som utredare ingår att objektivt värdera information från flera källor, ta fram specifika fakta, dra slutsatser, bedöma samband och sammanfatta uppgifter till en logisk helhet. Arbetsuppgifterna är varierande och kräver att du självstän...
2023-01-27 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Öst Utredare Bedrägeri, Funktionsinriktad Polisutbildning, Östergötland
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tekni...
2023-01-24 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Öst Barnutredare, Funktionsinriktad Polisutbildning, Östergötland flertal orter
Brott i nära relation (BINR) är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon. Det är till våra BINR grupper i Östergötland som vi nu rekryterar barnutredrare. Som utredare i gruppen BINR arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden...
2023-01-24 2023-02-16
Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen Utvecklingsinriktad ekonom till hela Polisens Administrativa Center i Linköping
Vi är inne i ett spännande förändringsarbete som bl.a. innebär att digitala lösningar ska tillämpas där de skapar nytta för verksamheten. Inom ekonomiavdelningen både driver och deltar vi i utvecklingsprojekt som gör nytta för hela myndigheten och som bidrar till Polismyndighetens mål som en modern och attraktiv arbetsplats som tillvaratar digitaliseringens möjligheter. Arbetet kommer ha stort fokus på digitaliseringsfrågorna de kommande åren. Du kommer att ingå i en leverantörsreskontra som idag består av ca 20 medarbetare. Arbete innebär at...
2023-01-20 2023-02-12
Statens institutionsstyrelse SiS ungdomshem Folåsa söker sjuksköterska
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och bidra till livsviktig förändring? Då är jobbet som sjuksköterska hos oss på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. SiS ungdomshem Folåsa består av fem avdelningar med plats för 36 skolpliktiga flickor; två MBB-avdelningar (mottagning och behovsbedömning), två låsbara behandlingsavdelningar, en öppen behandlingsavdelning och skola i egen regi.    Som sjuksköterska hos oss på SiS ungdomshem Folåsa är din kompetens efterfrågad och viktig. Du är en del av vår hälso- och sjukvårdsorganisatio...
2023-01-19 2023-02-19
Kriminalvården, Frivården Linköping Frivårdsinspektör till Frivården Linköping (vikariat)
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. För att trivas i rollen som frivårdsinspektör är det viktigt att du kan balansera arbetet som är både kontrollerande och stöttande gentemot klienten. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som friv...
2023-01-18 2023-02-08
Kriminalvården, Frivården Linköping Frivårdsinspektör till Frivården Norrköping (vikariat)
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. För att trivas i rollen som frivårdsinspektör är det viktigt att du kan balansera arbetet som är både kontrollerande och stöttande gentemot klienten. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som friv...
2023-01-18 2023-02-08
Kriminalvården, Frivården Norrköping Frivårdsinspektör till Frivården Norrköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. För att trivas i rollen som frivårdsinspektör är det viktigt att du kan balansera arbetet som är både kontrollerande och stöttande gentemot klienten. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som friv...
2023-01-18 2023-02-08
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos oss på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och...
2023-01-10 2023-02-10
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent (deltid) som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent hos oss på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, mat...
2022-12-22 2023-02-08
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog (deltid) som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos oss på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och...
2022-12-22 2023-02-08