Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Östergötland, Social hållbarhet Utvecklingsledare/handläggare mäns våld mot kvinnor
Dina arbetsuppgifter blir att främja, utveckla och följa upp myndighetens och länets regionala arbete med det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I arbetet ingår bland annat att sammanställa lägesbilder i länet, t.ex. kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Men det kan även innehålla deltagande i nätverk, anordna seminarier och andra kompetenshöjande insatser samt ...
2021-07-16 2021-08-13
Statens geotekniska institut Verksjurist till Statens geotekniska institut (SGI)
Det här är en nyinrättad befattning på myndigheten, vilket kommer att innebära möjligheter att påverka dess utformning och innehåll. I din roll kommer du bland annat att svara för förvaltningsrättslig rådgivning till myndighetens ledning samt juridisk kvalitetsgranskning av de beslut och andra dokument som myndigheten upprättar. Juridisk rådgivning till övriga avdelningar på myndigheten ingår också i rollen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: - hantera och utreda förvaltningsrättsliga frågor - juridiskt och språkligt kvalitetssäkra m...
2021-07-12 2021-08-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagog/behandlingsassistenter vid behovsvikarier
Institutionen har nu ställt om så alla fem avdelningarna enbart tar emot SKOLPLIKTIGA FLICKOR. En av avdelningarna är en utredningsavdelning och fyra behandlingsavdelningar. Arbetsgruppen på varje avdelning består av Avdelningsföreståndare, biträdande avdelningsföreståndare, behandlingsassistenter, behandlingssekreterare, och psykolog. Totalt på institutionen är det efter senaste expansionen totalt en bit över 110 tjänster + ett antal vikarier. Som Behandlingsassistent arbetar Du med ungdomarna individuellt och i grupp med motivationsarbete o...
2021-06-01 2021-08-30