Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Kommunikationsavdelningen Presstalesperson till kommunikationsavdelningen i Linköping
Du kommer att arbeta som presstalesperson i polisregion Öst. Du arbetar nära vakthavande befäl vid regionledningscentralen (RLC) som fördelar uppdrag till stora delar av polisens ingripandeverksamhet samt leder och planerar större händelser i hela regionen. I arbetet fungerar du som kontakt mellan polisen och media i framförallt akuta och pågående händelser. Du uttalar dig i ärenden för hela regionen samt uppdaterar vår hemsida polisen.se med händelsenotiser, du planerar kommunikation och tar fram budskap och talepunkter. Det kan förekomma tjä...
2021-02-24 2021-03-10
Länsstyrelsen Östergötland, Skötsel av skyddad natur Biträdande projektledare
Vi söker dig som vill jobba med projektledning inom ett projekt med höga naturvårdsambitioner. Länsstyrelsen har för perioden 2021 2027 beviljats medel från EU:s LIFE-program till projektet LIFE RestoRED. 9 olika län och Naturvårdsverket deltar som partners och projektet kommer bland annat att resultera i restaurering av ett drygt 70-tal betesmarker i olika Natura 2000-områden. Östergötlands länsstyrelse är huvudman för projektet och du kommer tillhöra enheten för skötsel av skyddad natur. Du har nu möjlighet till ett omväxlande arbete på en a...
2021-02-23 2021-03-13
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingsassistenter natt
Tjänsten är "vaken natt" och arbetsuppgifterna består av tillsyn av placerade ungdomar, omvårdnad och visitering av gemensamma utrymmen, struktur och gränsdragning, säkerställa nattlig ro, städning, enklare reparationer, disk, tvätt och matlagning, viss dokumentation ingår. Du ska hålla nödvändiga kontakter nattetid både inom och utom Folåsa. Du blir organisatoriskt placerad på en av tre avdelningar men stöttar där det behövs. Genom den nya ordningen utökas den vakna nattbemanningen på Folåsa. Dessa tre tjänster är nya och avsedda att vara ett ...
2021-02-23 2021-03-17
Länsstyrelsen Östergötland, Arter, landskap och naturvägledning Samordnare grön infrastruktur
Vi söker dig som vill samordna och driva arbetet med grön infrastruktur. Med grön infrastruktur menar vi ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. För att nå detta behövs en samsyn i samhället i stort. Det är därför nödvändigt att exempelvis kommuner, företag, och organisationer samverkar för en bredare förståelse av ekologiska sammanhang, så att grön infrastruktur blir en naturlig del av planering och prioritering av insatser i olika samhällsprocesser. För att komma dit b...
2021-02-19 2021-03-10
Länsstyrelsen Östergötland, Arter, landskap och naturvägledning Naturvårdare med fokus på biologisk mångfald
Vi söker dig som vill vara del av arbetet med att bevara och öka den biologiska mångfalden i Östergötland. Gruppen som jobbar med åtgärder för hotade arter behöver förstärkning av två personer som har ett stort naturvårdengagemang och gärna vill dela med sig av sina kunskaper. Vi jobbar med praktiska åtgärder för att gynna hotade arter liksom kunskapshöjande insatser såsom inventeringar för att öka kunskapen om arter och biotopers status för att ha det som grund för det fortsatta arbetet samt utvärdera tillståndet i miljön. Du kommer att bli ...
2021-02-19 2021-03-10
Länsstyrelsen Östergötland, Jordbrukarstöd Handläggare för tillsyn enligt covid-19-lagen
Dina arbetsuppgifter blir att arbeta med tillsyn av verksamheter som berörs av den tillfälliga covid-19-lagen. Detta innebär att vägleda och informera samt kontrollera till exempel gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Fler områden att utöva tillsyn på kan tillkomma under lagens giltighetstid. Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med tillsyn, både ute i fält och på distans. I arbetet kommer du att ha kontakter med verksamhetsutövare, anläggningsägare och allmänhe...
2021-02-19 2021-02-28
Länsstyrelsen Östergötland, Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld Administratör
Du kommer att tillhöra Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. På vår enhet arbetar 15 medarbetare med att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Regeringen har gett Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck i uppdrag att samordna arbetet med att utveckla regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget har pågått sedan 2018 på...
2021-02-15 2021-03-09
Länsstyrelsen Östergötland, Kansli, kommunikation och GIS Kommunikatör
Dina arbetsdagar hos oss kommer att vara omväxlande, bland annat blir dina uppdrag att skriva nyheter, pressmeddelanden och att ta fram olika sorters informationsmaterial. Du hjälper till med att skapa och publicera innehåll till vår externa webb, våra sociala medier och till vårt intranät. Länsstyrelserna har en central roll i hanteringen av coronapandemin och har fått flera nya regeringsuppdrag det senaste året. Som en del i ditt arbete kommer du att arbeta med kommunikation kopplat till vårt uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga cov...
2021-02-12 2021-02-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlings-assistent/-pedagog
All personal, behandlingssekreterare, behandlingsassistenter och avdelningsföreståndare ansvarar för avdelningen gemensamt. I detta ligger avdelningens skötsel såväl som delaktighet och ansvar för alla förekommande rutiner i förhållande till ungdomarna. Behandlingsassistenter deltar i olika fritidsaktiviteter med ungdomarna, i gränssättning, i social träning mm. som kontaktperson är du ansvarig för "din" ungdom och dess vardag samt håller sk kp-samtal. Under skoltid fungerar behandlingsassistenter som elevassistenter då de följer ungdomarna ...
2021-02-11 2021-03-07
Länsstyrelsen Östergötland, Djurskydd Djurskyddshandläggare
Du kommer att tillhöra Enheten för djurskydd. Här arbetar tio personer med bland annat djurskydd, lagen om tillsyn av hund och katt, förprövning och verkställigheter av omhändertaganden. Vi söker nu en person tillsvidare och en person för en tidsbegränsad anställning. Du kan också komma att utföra arbetsuppgifter åt Enheten för livsmedel, veterinär och vilt som vi samarbetar mycket med. Båda dessa enheter ingår i Avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel. Som djurskyddshandläggare handlägger du djurskyddsärenden av olika karaktär. Du komme...
2021-02-11 2021-02-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad BEHANDLINGSASSISTENTER SEMESTERVIKARIER
All personal, behandlingssekreterare, behandlingsassistenter och avdelningsföreståndare ansvarar för avdelningen gemensamt. I detta ligger avdelningens skötsel såväl som delaktighet och ansvar för alla förekommande rutiner i förhållande till ungdomarna. Vikarier ersätter ordinarie personal under semesterledighet. Behandlingsassistenter deltar i olika fritidsaktiviteter med ungdomarna, i gränssättning, i social träning mm. Under skoltid fungerar behandlingsassistenter som elevassistenter då de följer ungdomarna till Folåsas skola. Vikarier han...
2021-02-11 2021-03-28
Länsstyrelsen Östergötland, Livsmedel, veterinär och vilt Länsveterinär till Länsstyrelsen Östergötland
Du kommer att tillhöra Enheten för livsmedel, veterinär och vilt. Här arbetar tio personer med bland annat smittskydd, kontroll av primärproduktion av livsmedel och foder, revisioner av kommunernas livsmedelskontroll, tillsyn av djurhälsopersonal samt viltfrågor. Du kommer även att utföra arbetsuppgifter åt Enheten för djurskydd som vi samarbetar mycket med. Båda dessa enheter ingår i Avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel. Du kommer i huvudsak att arbeta med smittskydds- och livsmedelsfrågor, samt kontroll av djurhälsopersonal och läke...
2021-02-09 2021-03-07
Länsstyrelsen Östergötland, Centraldiariet Registrator som vill vara med och bygga vår verksamhet
Som medarbetare på centraldiariet kommer du arbeta med myndighetens offentliga handlingar, sedvanliga registratorsuppgifter som postöppning, registrering, diarieföring och expediering samt utlämnande av allmänna handlingar, aktrensning och gallring i arkivet. Du ger stöd och informerar/utbildar i frågor som ärendehantering samt offentlighet och sekretess. Du kommer att ingå i ett team med registratorer och arkivpersonal som tillsammans arbetar med och bygger upp Länsstyrelsens informationsförvaltning. Verksamheten befinner sig i ett förändrings...
2021-01-29 2021-02-25
Länsstyrelsen Östergötland, Centraldiariet Arkivarie med intresse och förmåga att hitta effektiva lösningar
Dina arbetsuppgifter som arkivarie/arkivföreståndare är att förvalta, vårda och tillhandahålla arkivbestånden genom att sköta det dagliga arkivarbetet, utföra ordnings- och förteckningsarbeten, gallra, inventera arkiv samt delta i leveranser och omflyttningar av material. Du arbetar med verksamhetsbaserad arkivredovisning och är delaktig i att lämna ut allmänna handlingar och göra sekretessprövningar i samarbete med verksamheterna. Du kommer att vara ansvarig för att utreda och verkställa gallring av såväl analoga som digitala handlingar både p...
2021-01-29 2021-02-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingsassistent, Tim-vikarie
Arbetsgruppen på varje avdelning består av Avdelningsföreståndare, biträdande avdelningsföreståndare, behandlingsassistenter, behandlingssekreterare, och psykolog. Totalt på institutionen är det efter senaste expansionen totalt en bit över 110 tjänster + ett antal vikarier. De fyra behandlingsavdelningarna kommer nu att ta emot endast flickor. Som Behandlingsassistent arbetar Du med ungdomarna individuellt och i grupp med motivationsarbete och daglig sysselsättning, Du deltar med ungdomarna i skolan, står för gränssättning och aktiviteter, gör...
2021-01-27 2021-05-02