Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagoger/-assistenter
Som behandlingsassistent ska du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning m m. Du ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för ungdomar och klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på ungdomens/klientens mående och agerar utifrån behov. Din huvuduppgi...
2022-08-08 2022-11-27
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingsassistent till SiS ungdomshem Folåsa
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent medverkar du till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och står för basen i det dagliga livet såsom skolgång, städning, matlagning med mera. Du medver...
2022-10-04 2022-11-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagog till SiS ungdomshem Folåsa
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med st...
2022-10-04 2022-11-06
Kriminalvården, HR-avdelningen HR-avdelningen söker HR-chef till Region Öst
Som HR-chef arbetar du med samtliga HR-frågor i nära partnerskap med den verksamhet du stödjer. Rollen som HR-chef är nybildad med målet att underlätta för verksamhetens chefer att ha en väg in till HR och uppdraget innebär nära samarbete med alla övriga enheter inom HR-avdelningen. Du blir en av åtta sektionschefer som rapporterar till enhetschefen för verksamhetsnära HR och hela enheten kommer, under förutsättning att beslut fattas av Generaldirektören, förstärkas med fler medarbetare. Uppdraget innebär att översätta verksamhetens behov på ...
2022-10-04 2022-10-24
Statens geotekniska institut Utvecklingsorienterad geotekniker till Linköping eller Göteborg
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att arbeta med tillämpad forskning och kunskapsförmedling inom geoteknikområdet samt att arbeta med stöd till kommuner och andra myndigheter i geotekniska frågeställningar. Vi arbetar med tillämpad forskning inom områden som rör geotekniska egenskaper hos jord samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder för geotekniskt problematiska jordar. I rollen ingår att bedriva forskning som skapar ett mervärde i genomförandet av vårt samhällsuppdrag och att arbeta för att resultaten från utfö...
2022-10-04 2022-11-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingssamordnare med inriktning på vårdsamordning för Integrerad vård
Som behandlingssamordnare med inriktning Integrerad vård är du en resurs för ungdomshemmets avdelningar och hälso- och sjukvårdsteam med uppgift att etablera, samordna och utveckla den integrerade vården på ungdomshemmet. Du arbetar nära den centrala projektorganisationen för Integrerad vård och deltar regelbundet i gemensamma arbetsmöten. Sammanfattningsvis ansvarar behandlingssamordnaren för Integrerad vård för att implementera och genomföra den integrerade vården enligt rutinerna samt vara primär kontaktperson för BUP-teamet och delprojektle...
2022-10-04 2022-10-18
Statens geotekniska institut Miljökemist och teknisk ledare till Linköping
Du kommer att arbeta som miljökemist och teknisk ledare. Du kommer tillsammans med övriga medarbetare på miljölaboratoriet och våra forskare att arbeta med såväl rutinmässiga laboratorieuppdrag som olika typer av forskningsinriktade specialanpassade laboratorieuppdrag och metodutvecklingsuppdrag. I arbetet ingår även att vara delaktig vid designen av utvecklingsprojekt samt att medverka vid utvärderingen av resultat och att delta i skrivandet av vetenskapliga artiklar och publikationer. Arbetet kan även komma att omfatta medverkan i seminarier ...
2022-10-04 2022-10-30
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Ingenjör inom Automatisk Bild- och Ljudanalys NFC Linköping
Det blir allt vanligare att polisens utredningsmaterial innehåller stora mängder ljud-, bild- och videomaterial i form av exempelvis film från övervakningskameror. Istället för att analysera materialet manuellt är gruppens målsättning att använda ny AI-teknik för att hjälpa förundersökningar med automatiska analyser. Arbetet innebär att omsätta forskningsresultat och idéer i tillämpningar, samt att utföra komplexa forensiska undersökningar inom automatisk bild- och ljudanalys. Då teknikområdet är under intensiv utveckling finns stora möjlighete...
2022-10-03 2022-10-24
Jordbruksverket, EU-stödsavdelningen Ajourhållare i Södermanland- eller Östergötlandsområdet
EU-stödsavdelningen är den del av Jordbruksverket som ansvarar för korrekt hantering av EU-stöden till jordbruk och landsbygd. Vi betalar årligen ut cirka 12,5 miljarder kronor och har det övergripande ansvaret för att göra företagarnas kontakt med Jordbruksverket så enkel som möjligt. Eftersom vi hanterar stora ekonomiska värden är kraven på kvalitet ochsäkerhet höga. EU-stödsavdelningen är indelad i tre sektioner utifrån vilken typ av stöd som hanteras, och nu söker vi en nya ajourhållare till Jordbrukarstödssektionen i Södermanland- eller Ös...
2022-09-30 2022-10-17
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Linköping
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-09-30 2022-10-23
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Linköping
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2022-09-30 2022-10-23
Kriminalvården, Frivård Östergötland Chef (kriminalvårdsinspektör) säkerhet till frivården Östergötland
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter tillit, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare och chefskollegor i det dagliga arbetet. Du kommer att vara ansvarig för säkerhetsfrågorna i hela Frivården Ö...
2022-09-28 2022-10-19
Kriminalvården, Frivård Östergötland Chef (kriminalvårdsinspektör) till frivården Östergötland
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter tillit, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20 medarbetare. Du ä...
2022-09-28 2022-10-19
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingsassistent (vikariat) till SiS ungdomshem Folåsa
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent medverkar du till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och står för basen i det dagliga livet såsom skolgång, städning, matlagning med mera. Du medver...
2022-09-28 2022-10-30
Kriminalvården, A/H Region Öst Handläggare till regional samordnad bemanningsplanering
Gruppen för bemanningsplanering öst tillhör regionkontoret där du kommer att vara delaktig i en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom region öst. Vi har nu möjlighet att utöka antalet kollegor i gruppen och söker därför fler drivna bemanningsplanerare. Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga relationer. Du är kommunikativ, serviceinriktad och uppskattar utmaningar som driver på resultat. I din ro...
2022-09-27 2022-10-18
Kriminalvården, A/H Region Öst Handläggare till regional samordnad bemanningsplanering, vikariat 6 mån
Gruppen för bemanningsplanering öst tillhör regionkontoret där du kommer att vara delaktig i en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom region öst. Vi har nu möjlighet att utöka antalet kollegor i gruppen och söker därför fler drivna bemanningsplanerare. Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga relationer. Du är kommunikativ, serviceinriktad och uppskattar utmaningar som driver på resultat. I din ro...
2022-09-27 2022-10-18
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Administratör med ekonomisk inriktning
Som ekonomiadministratör ansvarar du för institutionens fakturaflöden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med fakturahantering, elevlöner, kontantkassa och bokning av hotell och buss/tåg-biljetter. Arbetet innefattar även avstämningar, bokföring samt i övrigt förekommande administrativa uppgifter. Som ekonomiadministratör har du kontakt med både interna och externa kontakter samt övriga kollegor inom SiS. Att delta i utredningsuppdrag och förbättringsarbeten kring verksamhetsmässiga rutiner ingår också i tjänsten samt att vara inst...
2022-09-20 2022-10-16
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Språkteknolog eller fonetiker NFC Linköping
Vid en forensisk talarjämförelse bearbetar man talmaterial i olika typer av ljudfiler samt jämför en eller flera inspelningar innehållandes en okänd röst mot en eller flera inspelningar innehållandes en annan, antingen identifierad eller okänd, röst. Detta för att utreda om dessa röster kan komma från en och samma person eller om det eventuellt rör sig om olika personer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan komma att vara: • utföra talarjämförelser åt rättsväsendet där det ingår att dokumentera, sammanställa och redovisa undersökningar • på ...
2022-09-12 2022-10-17
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Datavetare inom dekryptering till NFC Linköping
Som forensiker inom dekryptering kommer du att ta fram och underhålla it-forensiska metoder och strategier som används inom dekrypteringsområdet på hela Polismyndigheten. Då NFC har ett processansvar för hela Polismyndighetens it-forensiska arbete kommer fokus i det dagliga arbetet ligga på långsiktighet, kontinuitet och helhet inom hela myndighetens arbete med krypterad och lösenordsskyddad data. Arbetet genomförs i en kreativ miljö med en mångfald av expertis inom it och brottsutredningar. Som it-forensiker får du jobba med utmanande och intr...
2022-08-29 2022-10-17
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Datavetare inom analysområdet till NFC Linköping
Som forensiker i Mjukvaruforensikgruppen kommer dina arbetsuppgifter vara av skiftande karaktär, först och främst är du en del av det analysarbete NFC utför i brottsutredande syfte och stödja det it-forensiska analysarbete som utförs inom Polismyndighetens sju polisregioner. Du jobbar tillsammans i en grupp som utvecklar metoder inom området då NFC ständigt måste ligga i framkant för att kunna bistå det svenska rättsväsendet. Du kommer till en kreativ miljö där du ges möjlighet till ett ständigt lärande och där du samarbetar med andra inom gru...
2022-08-29 2022-10-07
Statens geotekniska institut, Avdelning Verksamhetsstöd Ekonom till Statens geotekniska institut
Vi söker en handlingskraftig och erfaren ekonom som motiveras av att samarbeta med olika typer av människor och är en serviceinriktad relationsbyggare. Tjänsten tillhör ekonomienheten, som tillsammans med enheterna för Kommunikation, IT och HR utgör avdelning Verksamhetsstöd. Hos oss kommer du arbeta som projektekonom med nationella och internationella forskningsuppdrag. Du kommer vara ett viktigt stöd till våra forskare i frågor som rör enskilda projekt och forskningsavtal. Här kommer du att ha möjlighet att utveckla arbetssätt och skapa st...
2022-07-13 2022-10-10