Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivården Linköping Frivårdsinspektör till Frivården Linköping/Norrköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ge...
2021-10-21 2021-11-11
Kriminalvården, Frivården Linköping Frivårdsinspektör till Frivården Linköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande ...
2021-10-21 2021-11-11
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum IT Forensiker till utveckling av automatiserad textanalys inom dekryptering, visstidsanställning, NF
Mjukvaruforensikgruppen består idag av elva medarbetare som främst arbetar med att utföra forensiska undersökningar med koppling till mjukvara. Gruppen behöver nu förstärkas av en person på visstidsanställning i ca 1 år, för arbete med H2020-projekt (EU-finansierade projekt). Arbetet innebär bland annat att skapa hel- eller halvautomatiserad analys av texter från olika källor för tillämpning inom bl.a. fältet dekryptering, och att koppla denna utveckling mot behov inom H2020-projekten. Arbetet innebär samarbete med såväl nationella som internat...
2021-10-21 2021-11-11
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum IT Forensiker bildanalys, visstidsanställning, NFC Linköping
Bildanalysområdet är fördelat på två grupper som främst arbetar med att utföra forensiska undersökningar med koppling till bild, video och ljud. Området behöver nu förstärkas av en person för arbete med H2020-projekt (EU-finansierade projekt). Arbetet innebär bland annat att arbeta med metodutveckling för testning och validering inom det forensiska bildområdet och att koppla denna utveckling mot behov inom H2020-projekten. Arbetet innebär samarbete med såväl nationella som internationella aktörer inom FOU-området, vilket medför en del tjänstere...
2021-10-15 2021-10-29
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Psykolog
Vill du bidra till livsviktig förändring för ungdomar och arbeta i team med andra yrkesgrupper? Som psykolog hos oss arbetar du med både utredning och behandling, du har även möjlighet att ägna dig åt metodutveckling, handledning, konsultation och viss utbildning. Du kommer ingå i behandlingsteamet kring flickorna. Du kommer även att arbeta med individualterapeutisk behandling av vissa flickor. Psykologerna är organisatoriskt underställd bitr institutionschefen och ingår i en arbetsgrupp med totalt tre psykologer och två sjuksköterskor.
2021-10-14 2021-11-21
Kriminalvården, Regionkontoret Öst Handläggare till regional samordnad bemanningsplanering, visstid
Gruppen för bemanningsplanering öst tillhör regionkontoret där du kommer att vara delaktig i en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom region öst. Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga relationer. Du är kommunikativ och uppskattar utmaningar som driver på resultat Din roll - Kontinuerlig kontakt med kärnverksamheten och tillgodose verksamhetens dagliga behov - Arbeta med kort och långsiktiga vakans...
2021-10-14 2021-11-04
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensiker vapenundersökning till Polismyndigheten, NFC Linköping
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undersökning av vapen och ammunition. I arbetet ingår bl.a. att på vapen och ammunition genomföra identifiering, funktionskontroll, vapenlagsbedömning och provskjutning för registrering och jämförelse i det nationella vapenspårregistret. Vidare ingår att genomföra granskning och urval av vapenrelaterade spår på kulor och hylsor samt utbildning av kriminaltekniker och övriga rättsväsendet. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet och vid behov svara som sakkunnig i domstol....
2021-10-12 2021-10-26
Polismyndigheten, Polisregion Öst Är du vår blivande operativa analytiker som drömmer om att bli polis?
I funktionen operativ analytiker ingår du i en utredningsgrupp som specialist. Dina arbetsuppgifter består i att från olika informationskällor hantera, sammanställa och analysera omfattande mängder data samt hitta spår, trender och mönster i dessa. Slutresultatet från ditt arbete utmynnar som regel i en skriftlig förutsättningslös ärendeanalys, en slutprodukt som du presenterar på ett pedagogiskt och strukturerat sätt för utredare, förundersökningsledare och åklagare. Ärendeanalysen kan ingå som en del av ett eventuellt åtal. Kopplat till de...
2021-10-08 2021-10-25
Polismyndigheten, Polisregion Öst Arbetar du med utredning och drömmer om att bli polis? Se hit!
Arbetsuppgifter Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begär...
2021-10-08 2021-10-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagog Natt
Tjänsten är "vaken natt" och arbetsuppgifterna består av tillsyn av placerade ungdomar, omvårdnad och visitering av gemensamma utrymmen, struktur och gränsdragning, säkerställa nattlig ro, städning, enklare reparationer, disk, tvätt och matlagning, viss dokumentation ingår. Du ska hålla nödvändiga kontakter nattetid både inom och utom Folåsa. Du blir organisatoriskt placerad på en av tre avdelningar men stöttar upp på den avdelning det behövs. Du kommer att förflytta dig mellan institutionens olika avdelningar men har din egen "hemavdelning". T...
2021-10-07 2021-11-14
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensisk Laborant till Droganalyssektionen, NFC Linköping
I arbetsuppgifterna ingår bl.a: • manuell upparbetning och robotupparbetning av material inför analys av misstänkt narkotika • beredning av lösningar och kontrollprover • daglig service och underhåll av GC- instrument och robotar • utvärdering av analyser utförda med i första hand GC-MS och GC-FID
2021-10-06 2021-11-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagog Natt tim-vik
Institutionen har nu ställt om så alla fem avdelningarna enbart tar emot SKOLPLIKTIGA FLICKOR. Varav en utredningsavdelning och fyra behandlingsavdelningar. Arbetsgruppen på varje avdelning består av Avdelningsföreståndare, biträdande avdelningsföreståndare, behandlingsassistenter, behandlingssekreterare, och psykolog. Totalt på institutionen är det efter senaste expansionen totalt 115 tjänster + ett antal vikarier. Som Behandlings-Pedagog arbetar Du med ungdomarna individuellt och i grupp med motivationsarbete och daglig sysselsättning, Du ...
2021-10-05 2021-11-07
Statens geotekniska institut Geotekniker till Linköping eller Stockholm
Vår framtagna handlingsplan för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring beskriver målsättningarna med vårt klimatanpassningsarbete på SGI. Vi ser att en satsning på fort-satt kunskapsuppbyggnad om klimatförändringens effekter är nödvändig. Särskilt med fokus på klimatförändringens inverkan på klimatlaster och kopplingen till markförhållanden och geokonstruktioner. Det är av stor vikt att den kunskap vi bygger upp också för-medlas och implementeras i samhället. I vårt pågående arbete med att genomföra handlingsplanen ingår, bland mycket ...
2021-10-01 2021-11-07
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagog timvik
En av avdelningarna är en utredningsavdelning och fyra behandlingsavdelningar. Arbetsgruppen på varje avdelning består av Avdelningsföreståndare, biträdande avdelningsföreståndare, behandlingsassistenter, behandlingssekreterare och psykolog. Totalt på institutionen är det efter senaste expansionen totalt en bit över 110 tjänster + ett antal vikarier. Som Behandlingsassistent arbetar Du med ungdomarna individuellt och i grupp med motivationsarbete och daglig sysselsättning, Du deltar med ungdomarna i skolan, står för gränssättning och aktivitet...
2021-09-30 2022-01-02
Statens geotekniska institut Geotekniker till Linköping eller Göteborg
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att ge stöd till kommuner, länsstyrelser och myndigheter avseende geoteknik i plan- och byggprocessen. Du kommer även att arbeta med kunskapsförmedling och utveckling inom geoteknikområdet. Du kommer att ingå i SGI:s Planenhet som bland annat handlägger ärenden avseende detalj- och översiktsplaner, planering av infrastruktur och ärenden från mark- och miljödomstol. I tjänsten ingår även att utveckla vår verksamhet och delta i myndighetsövergripande samarbeten. Detta leder till många externa kontakte...
2021-08-25 2021-10-24