Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, Miljökontoret Miljöinspektör
Du kommer att arbeta inom miljöbalkens område, främst med handläggning av ärenden som rör miljöskydd. I arbetet ingår att förbereda och genomföra inspektioner, informera, skriva rapporter/beslut, följa upp krav, åtgärder och beslut mm.
2021-07-27 2021-08-16
Lindesbergs kommun, Hagabackens skola Elevassistent
Ditt arbete är huvudsakligen att vara elevassistent till en elev med särskilda behov och som behöver enskild undervisning. I arbetet ingår att hjälpa till med viss omvårdnad och du som söker behöver vara bekväm med detta. Tjänsten är på 50% men det finns möjligheter till mer tid om vikarie behövs på fritids under eftermiddagarna.
2021-07-26 2021-08-08
Lindesbergs kommun, Elevhälsan Skolkurator
Som skolkurator i elevhälsoteamet är din spetskompetens det psykosociala perspektivet. Du har god kunskap om risk- och skyddsfaktorer för barn/elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling. Vid elevhälsoteamsmöten ser du det som en självklarhet att bidra med din kunskap om hur vi i förskolan/skolan på bästa sätt kan stötta och möta de barn/ elever som är i behov av särskilt stöd för sin psykiska, sociala och emotionella utveckling. Du tycker om variationen som yrket ger, att få arbeta på så väl gruppnivå som individnivå med personal,...
2021-07-11 2021-08-11
Lindesbergs kommun, Elevhälsan PTP-psykolog
Tjänstens fokus är på det förebyggande och främjande arbetet. Som psykolog bidrar du också med din kunskap om hur vi i skolan på bästa sätt kan stötta och möta de elever som är i behov av särskilt stöd för sin psykiska, sociala och emotionella utveckling. Du som PTP kommer att ingå i ett team av fyra legitimerade psykologer som har kommunens skolor uppdelade mellan sig. Din handledare följer och stöttar dig i ditt arbete för att du lätt ska komma igång och själv kunna ta ansvar och genomföra allt som krävs för att du ska lyckas i ditt uppdrag...
2021-07-11 2021-08-11
Lindesbergs kommun, Elevhälsan Skolsköterska
Som skolsköterska arbetar du nära eleverna genom hälsobesök, vaccinationer, samt erbjuda viss öppen mottagning. Du kommer arbeta nära skolledning, och delta aktivt i skolans elevhälsoteam. Elevhälsans huvuduppdrag är att arbeta med elevernas lärmiljö i ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
2021-07-11 2021-08-11
Samhällsbyggnad Bergslagen, Ledningsnät Anläggare VA med C-behörighet
Som anläggningsarbetare ansvarar du för tilldelade VA-ledningsnätsuppdrag inom våra fyra medlemskommuner. Du kommer ingå i en mindre och självgående grupp som arbetar med utredningar på VA-ledningsnätet, där din främsta uppgift är att utreda och köra förbundets spolbil. Du kommer även, under lågsäsong för utredningar, arbeta som anläggare på både nyanläggning och förnyelsearbeten. Arbetet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv och drivas i samstämmighet med vår värdegrund förtroende, öppenhet, respekt och engagemang. Beredskapstjänstgöring...
2021-07-05 2021-08-15
Samhällsbyggnad Bergslagen, VA Enhetschef VA ledningsnät
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal inom din enhet. Du ska planera, leda, utveckla och följa upp enhetens verksamhet. På enheten arbetar 11 medarbetare, inklusive två arbetsledare. Enhetschefen ansvarar för att på ett positivt sätt, förmedla och genomföra förändringar inom enheten utifrån fattade beslut. Du ska se till att personalarbetet bedrivs i överensstämmelse med gällande arbetsrättsliga lagar, kollektivavtal och internt antagna styrdokument. Som enhetschef ansvarar du för medarbetarnas kompetensutveckling, r...
2021-07-02 2021-08-15