Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, Elevhälsan Skolsköterska
Som skolsköterska arbetar du nära eleverna genom hälsobesök, vaccinationer, samt erbjuda viss öppen mottagning. Du kommer arbeta nära skolledning, och delta aktivt i skolans elevhälsoteam. Elevhälsans huvuduppdrag är att arbeta med elevernas lärmiljö i ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
2021-05-12 2021-06-02
Lindesbergs kommun, Förskola Specialpedagog inom förskola
- Tillsammans med rektor utveckla och utforma det pedagogiska arbetet på såväl grupp- och individnivå som på organisationsnivå utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv. - Delta i förskolans hälsoteam - FHT och barnhälsoteam - BHT och där tillföra yrkesspecifik kompetens. - Genomföra pedagogiska utredningar på uppdrag av FHT. - Handleda pedagoger. - Vara ett stöd för pedagogerna i deras arbete med barnen. - Ha ett långsiktigt perspektiv i arbetet och sträva efter ett förtroendefullt samarbete med pedagoger i förskoleklass,...
2021-05-10 2021-05-27
Samhällsbyggnad Bergslagen, Lokal- & Miljöservice Nu söker vi nya engagerade timvikarier till lokalvården i Lindesbergs kommun
Dina arbetsuppgifter är daglig städning, storstädning, golvvård etc. Du får ett arbete med variation, flexibilitet och som stundtals har ett högt tempo. Du är en del av ett lag som ställer upp och stöttar varandra. Att vara vikarie hos oss innebär att du med kort varsel ska kunna arbeta inom våra verksamheter och ersätta ordinarie personal som av någon anledning är frånvarande. Timvikariat hos oss passar för dig som kanske studerar och vill arbeta extra, arbetar på deltid eller av annat skäl önskar jobba lite mer än vad du gör idag. Arbetet s...
2021-05-06 2021-05-23
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Säkerhetshandläggare till anstalten Hinseberg
Säkerhetshandläggaren har en central roll i verksamhetens säkerhetsorganisation och ansvarar för att följa, följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet samt de incidenter som inträffar. Säkerhetshandläggarna ansvarar även för att förbättra och effektivisera säkerhetsarbetet enligt gällande regelverk. I befattningen ingår kvalitetssäkring samt revideringar av lokalt regelverk, transportplanering, säkerhetsbedömningar, placering av intagna och ansvar för anstaltens narkotikaarbete. Samarbete med säkerhetsavdelningen på huvudkontoret, ...
2021-05-06 2021-05-30
Lindesbergs kommun, Storåskolan Ämneslärare 4-6
Vi söker ämneslärare i åk 4-6, tjänsten kommer att anpassas utifrån din behörighet. Tjänsten innebär förutom undervisning även mentorskap.
2021-05-06 2021-05-20
Lindesbergs kommun, Gymnasiet Enhetschef för Idrottscollege på Lindeskolan
Som enhetschef är du underställd gymnasiechefen och ingår i Lindeskolans ledningsgrupp tillsammans med fyra rektorer. Du har ansvar för personal på idrottscollege och personal som är knuten till skolans elevboenden. Tjänsten innefattar även ett övergripande verksamhetsansvar och ansvar för budget och ekonomi inom idrottscollege. Du förväntas arbeta aktivt med marknadsföring, representation gentemot olika idrottsförbund och övriga samarbetspartner samt verka för en fortlöpande utveckling av verksamheten. Du kommer även ha en aktiv roll i samverk...
2021-05-04 2021-05-18
Lindesbergs kommun, Gymnasiet Skolsköterska på Lindeskolan
Som skolsköterska arbetar du nära eleverna genom hälsobesök, vaccinationer, samt viss öppen mottagning. Du kommer delta aktivt i skolans elevhälsoteam. Elevhälsans huvuduppdrag är att arbeta med elevernas lärmiljö i ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
2021-05-04 2021-05-28
Lindesbergs kommun, Fröviskolan Rektor Fröviskolan 7-9
Du kommer ansvara för verksamhet, personal och ekonomi samt ha ett särskilt fokus på resultat och utveckling samt elevhälsan. Uppdraget kommer mycket handla om att driva ett förändringsarbete mot förbättrade resultat och uppnå ett tydligt och strukturerat kvalitetsarbete. För att lyckas med detta är det viktigt att ni lyckas tillvarata kraften i personalens kompetens och driv samt skapar en Tillsammans-känsla. Som rektor i Lindesbergs kommun förväntas du även ha en aktiv roll i kommunens rektorsgrupp där du tillsammans med andra skolledare sam...
2021-05-04 2021-05-18
Lindesbergs kommun, Stadsskogsskolan Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Undervisning i svenska och/eller svenska som andraspråk. Mentorskap.
2021-04-30 2021-05-30
Lindesbergs kommun, Fröviskolan Lärare i engelska och svenska
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i engelska och svenska. En lärare som tror på att alla elever kan och vill med rätt förutsättningar. Du brinner för att tillsammans med elev, hem och övriga lärare skapa de bästa förutsättningarna för lärande. I din roll som lärare kommer du att tillhöra ett av skolans tre arbetslag och ha ett delat mentorsuppdrag tillsammans med en kollega.
2021-04-29 2021-05-13
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Utbildad kriminalvårdare till VO Hinseberg
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare och som har genomfört kriminalvårdens grundutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på ansta...
2021-04-27 2021-05-18
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen VO Hinseberg
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är om...
2021-04-27 2021-05-18
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Sjuksköterska till anstalten Hinseberg
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2021-04-26 2021-05-24
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Distriktsveterinär till Distriktsveterinärerna Nerike
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår nya mottagning till att bli den bästa veterinärmottagningen i Örebro län! Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. Historiskt har smådjurspraktiken dominerat vår verksamhet men i området finns även nötkreatur, får och hästar vilket passar dig som även har ett intresse för stordjur. Den ökande efterfrågan av v...
2021-04-22 2021-05-16
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Distriktsveterinär till Distriktsveterinärerna Nerike, vikariat
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår nya mottagning till att bli den bästa veterinärmottagningen i Örebro län! Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. Historiskt har smådjurspraktiken dominerat vår verksamhet men i området finns även nötkreatur, får och hästar vilket passar dig som även har ett intresse för stordjur. Den ökande efterfrågan av v...
2021-04-22 2021-05-16
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg 400:-/tim v25-v32. Välkommen att arbeta som timvikarierande sjuksköterska i Lindesbergs kommun.
Du som vård- och omsorgspersonal utgår från en helhetssyn och ett humanistiskt synsätt där människors självbestämmande och integritet respekteras. Du skall verka för trygghet, meningsfullhet och god livskvalitet inom ramen för vårt uppdrag. Identifiera och förebygga risker i vården enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget samt kartlägga patientens behov av hälso- och sjukvårdsåtgärder. Göra självständiga bedömningar och utvärdera omvårdnadsåtgärder, arbeta med avvikelser, egenvårdskontroll och dokumentation.
2021-04-07 2021-05-16
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Semestervikarier inom Funktionsstöd personlig assistans
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning och personlig omvårdnad. Personlig assistans stöttar den enskilde i det egna hemmet. Vi erbjuder dig som är ny introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Arbetet är schemalagt och innefattar dagtid, kvällar, helger och ...
2021-01-27 2021-05-31
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Semestervikarier inom Funktionsstöd boenden
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning och personlig omvårdnad. Vi erbjuder dig som är ny introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Arbetet är schemalagt och innefattar dagtid, kvällar, helger och ev. jourtjänstgöring eller nattarbete. Vi eftersträvar att e...
2021-01-27 2021-05-31
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Fellingsbro
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2021-01-27 2021-05-16
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Frövi
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2021-01-27 2021-05-16
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Storå/norr
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2021-01-27 2021-05-31
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorgsboenden Lindesberg
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2021-01-27 2021-05-31
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg hemtjänst Lindesberg
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2021-01-27 2021-05-31