Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Sjuksköterska till anstalten och häktet Hinseberg
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2022-05-16 2022-06-06
Samhällsbyggnad Bergslagen, Park/Idrott Säsongsarbetare till Park Lindesberg
Vi söker nu en drift- och underhållsarbetare som ska jobba inom vår avdelning Park i Lindesberg. Tjänsten är en säsongsanställning sommaren 2022. Arbetsuppgifterna som drift- och underhållsarbetare innebär drift och underhåll av allmän platsmark, med bland annat sommarblommor och möblering i parker, tätortsnära skog och övriga grönytor. I uppgifterna ingår även att svara för drift och underhåll på idrottsanläggningar. Dessutom ingår arbetsuppgifter så som skötsel av obebyggda tomter, yttre fastighetsskötsel, drift av lekplatser, renhållning a...
2022-05-16 2022-05-30
Lindesbergs kommun, Storåskolan Ämneslärare 7-9
Vi söker ämneslärare i kemi, fysik, matematik och spanska, tjänsten kommer att anpassas utifrån din behörighet. Tjänsten innebär undervisning i åk 7-9 och utöver undervisning ingår även mentorskap.
2022-05-13 2022-05-27
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Studie- och yrkesvägledare
I ditt uppdrag som studie- och yrkesvägledare i grundskolan ingår att utveckla elevernas möjligheter till framtida studier och yrkesval. Du skapar förutsättningar för eleverna att lära känna sig själva genom samtal om deras intressen, förmågor, studier och praktik. Du delger information till elever och vårdnadshavare om vilka val inom grundskolan som är viktiga inför valet av gymnasieprogram/yrkesval. Du har motiverande vägledningssamtal och samordnar PRAO tillsammans med Praktikplatsen.se samt mentorer. Du arbetar även nära våra lärare och sk...
2022-05-12 2022-05-29
Lindesbergs kommun, Fröviskolan Lärare i tyska och annat ämne
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i tyska i kombination med annat ämne. Du är läraren som vill göra skillnad och tror på att alla elever kan och vill med rätt förutsättningar. Du brinner för ditt yrke, och arbetar aktivt tillsammans med elev, hem och övriga lärare för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. I din roll som lärare kommer du att tillhöra ett av skolans tre arbetslag och ha ett delat mentorsuppdrag tillsammans med en kollega. Del av tjänsten är förlagd på Ekba...
2022-05-11 2022-05-24
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Lärare i svenska åk 7-9
Utöver undervisning ingår mentorskap.
2022-05-11 2022-05-29
Lindesbergs kommun, Brotorpsskolan Specialpedagog
Tillsammans med ledningsteamet utvecklar och utformar du det pedagogiska arbetet på skolan på så väl individ-, grupp- som organisationsnivå. Skolans elevhälsoteam har som målsättning att utveckla det främjande och förebyggande arbetet. I det teamarbetet är dina kunskaper och erfarenheter viktiga. Du är ett betydande stöd för pedagogerna. I ditt uppdrag ingår utredningsarbete, kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar på olika nivåer, handledning av personal men också att arbeta direkt med elever. Arbetet kräver att du har god samarbets...
2022-05-10 2022-05-24
Lindesbergs kommun, Särskola Slöjdlärare
Du kommer ansvara för slöjdundervisningen i textil-, trä- och metallslöjd för grundsärskolans elever på Lindbackaskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, utvärdering och elevbedömningar utifrån slöjdämnet. Tillsammans med de andra pedagogerna i arbetslaget ingår att utveckla verksamheten samt att sträva efter måluppfyllelse och progression för grundsärskolans elever. Du arbetar utifrån det centrala innehållet i läroplanen när du planerar den pedagogiska verksamheten. Du har god samarbetsförmåga och samarbetar med elever, vårdnadshava...
2022-05-09 2022-05-23
Lindesbergs kommun, Särskola Specialpedagog
Du arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande för alla elever, oavsett förutsättningar och behov. Du arbetar förebyggande och främjande med fokus på ett inkluderande förhållningssätt. Du arbetar med olika specialpedagogiska arbetsuppgifter som att genomföra utredningar gällande behov av särskilt stöd, skriva åtgärdsprogram och driva skolutveckling. Du är strukturerad och organiserad och förstår vikten av dokumentation. Du är väl insatt i de nationella styrdokumenten och skollagen. Du är en god och tydlig handledare och h...
2022-05-09 2022-05-23
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Arbeta inom psykiatri
Utbildar du dig inom psykiatri, kanske läser du till specialistundersköterska med inriktning just psykiatri eller är du intresserad av att arbeta på timme hos oss? Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge social omsorg till personer som fått ett bistånd beviljat enligt socialtjänstlagen (SoL). Arbetet innebär stort ansvar samt stor flexibilitet. Arbetet byggs på ett socialt synsätt där den enskilde och dess behov av stöd och hjälp är den största arbetsuppgiften. Den enskildes behov och livssituation påverkar hur arbetsuppgifterna ser ut och ska ...
2022-05-09 2022-05-23
Lindesbergs kommun, Kulturskolan Garnalia Danspedagog 60%
Som danspedagog kommer du tillsammans med nuvarande danspedagog att ansvara för att undervisa barn och unga i kulturskolans olika danskurser. Du kommer undervisa inom "Dans för hälsa" som är ett förebyggandeprojekt för flickor 13-18 år och en metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Metoden handlar om att regelbundet erbjuda kravlös dans till ungdomar som upplever till exempel stress, höga krav på sig själv, ont i kroppen, trötthet, nedstämdhet, prestationsångest. "Dans för hälsa" sker i nära samarbete med kommunens elevhälsa. Under läsår...
2022-05-06 2022-05-20
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Lärare åk 7-9 i slöjd
Utöver undervisning ingår mentorskap.
2022-05-04 2022-05-22
Lindesbergs kommun, Brotorpsskolan Grundskollärare
Du kommer att arbeta som lärare på lågstadiet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga kollegor i arbetslaget.
2022-05-04 2022-05-18
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterska
Arbetet innebär att i den enskildes hem utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund vilket innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov och önskemål i centrum. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde för att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Dokumentation, deltagande i arbetsplatsträffar och samverka med närst...
2022-05-04 2022-05-18
Lindesbergs kommun, Fröviskolan Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Arbetet innebär att tillsammans med kollegor driva pedagogisk utveckling på något av våra tre fritidshem för elever i årskurs F-6. På skolan finns ett driftigt och starkt arbetslag som arbetar med läroplanen i fokus. Du kommer att planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Under en arbetsdag hos oss samverkar du med klasslärare för att efter skoldagens slut fortsätta med verksamheten på fritidshemmet. Under skoldagen håller du i rastaktiviteter under några raster samt arbetar för att trygg...
2022-05-04 2022-05-18
Lindesbergs kommun, Björkhagaskolan Är du den F-3-lärare vi söker?
Tycker du, liksom vi, att läraryrket är ett av världens viktigaste yrken? Vill du motivera, inspirera och utveckla nästa generations medborgare till att möta framtiden? Hos oss på Björkhagaskolan är det roligt att jobba! Vi är nyfikna, tänker fritt och vill satsa högt för att utveckla undervisningen mot goda resultat. Vi söker nu dig som känner extra stort engagemang för undervisning mot årskurs F-3. Inför höstterminen har vi behov av lärare som har behörighet att undervisa på lågstadiet. Du kommer att ingå i ett arbetslag som jobbar med ...
2022-05-03 2022-05-17
Lindesbergs kommun Stödassistent/Skötare
På våra gruppboenden inom LSS bor vuxna personer med funktionsvariationer i egen lägenhet och har möjlighet till social samvaro i de gemensamma utrymmena. Vi skapar förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor genom att erbjuda stöd och service till de enskilda. Den enskildes rätt till delaktighet och medbestämmande är grundpelare i arbetet med människor med funktionsvariationer och genomsyrar hela verksamheterna. Genom det nära arbetet med den enskilde ställs stora krav på personalens respekt för den personens int...
2022-04-29 2022-05-20
Lindesbergs kommun, Måltidsenheten Kökschef
Ditt uppdrag som kökschef är administrativt där din viktigaste uppgift är att ansvara för, leda och driva ditt ansvarsområde i linje med den vision och de mål vi gemensamt tagit fram. I din roll kommer du i första hand att ansvara för ett verksamhetsområde som består av ett antal kök som är placerade på olika geografiska platser i Lindesbergs kommun. Det innebär att du till stor del utövar ett ledarskap på distans. I uppdraget ingår personalansvar, personalplanering, arbetsmiljöansvar och verksamhetsfrågor som i första hand rör ditt ansvarsområ...
2022-04-27 2022-05-18
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildning Anstalt/Häkte Hinseberg
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som krimin...
2022-04-19 2022-05-22
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterska
Arbetet innebär att arbeta i ordinärt boende och utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund som innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde för att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Arbetstiden är schemalagd till dag, kväll och varannan helg.
2022-03-16 2022-05-31
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg hemtjänst Lindesberg
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2022-01-21 2022-05-31
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorgsboenden Lindesberg
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2022-01-21 2022-06-01
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Frövi
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2022-01-21 2022-05-31
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Fellingsbro
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2022-01-21 2022-06-01
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Storå/norr
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2022-01-21 2022-05-31
1 2 >