Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, Vikariesamordning Timvikarie till förskola, grundskola samt fritidshem
På förskolan deltar du i dagens alla aktiviteter för att hjälpa barnen att utvecklas i en trygg miljö. När du vikarierar som lärare finns det en färdig planering som stöd för undervisningen. Arbetar du som resurs finns alltid en lärare som ansvarar för lektionen där du hjälper till. Som fritidspedagog arbetar du både på fritidshem och i skolan tillsammans med andra. Du bestämmer själv när du vill bokas på jobb och hur mycket du vill jobba.
2021-03-01 2021-03-14
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Är du sjuksköterska och vill bli med i vårt resursteam?
-Identifiera och förebygga risker i vården enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget samt kartlägga patienternas behov av hälso- och sjukvård. - Göra självständiga bedömningar och utvärdera omvårdnadsarbetet. - Handleda, delegera och instruera personal i hälso- och sjukvårdsarbetet. - Samverka i tvärprofessionella team internt och externt utifrån ett vårdvetenskapligt förhållningssätt. -Arbeta med avvikelser, egenvårdskontroll och dokumentation.
2021-03-01 2021-03-15
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Arbetsterapeut
Du kommer att ansvara för den generella och specifika rehabiliteringen i teamsamverkan med sjuksköterskor, enhetschef, vårdpersonal samt sjukgymnast. Som arbetsterapeut ska du utreda och bedöma behov samt utföra arbetsterapeutiska åtgärder. Här ingår ADL bedömningar, att utföra rehabiliterande åtgärder i form av träning av funktions- och aktivitetsförmåga, förskriva hjälpmedel samt utreda och bedöma behov av anpassning i bostaden. I arbetet ingår att arbeta med nationella kvalitetsregister för en ökad kvalitetssäkring kring den enskilde. Du ska...
2021-02-24 2021-03-12
Lindesbergs kommun, Förskola Förskollärare
Du kommer att arbeta på en av våra förskolor i trivsam miljö där respekt, lyhördhet och upptäckarglädje råder. Vi satsar på att skapa en god lärandemiljö både inne och ute. Vi har en utbildning där vi lägger stor vikt vid barnens lärandeprocesser och föräldrasamverkan. Vårt förhållningssätt utgår från ICDP (vägledande samspel). Arbetet innebär att tillsammans med övriga förskollärare ansvara för utbildning och undervisning utifrån läroplanen och enskilda barnets samt gruppens behov. Du arbetar med systematiskt kvalitetsarbete genom att löpand...
2021-02-24 2021-03-17
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär till Distriktsveterinärerna Nerike
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår nya mottagning till att bli den bästa veterinärmottagningen i Örebro län! Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. Smådjurspraktiken dominerar vår verksamhet men i området finns även nötkreatur, får och hästar vilket passar dig som även har ett intresse för stordjur. Beredskap ingår som en naturlig del i tj...
2021-02-18 2021-03-11
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär för vikariat till Distriktsveterinärerna Nerike
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår nya mottagning till att bli den bästa veterinärmottagningen i Örebro län! Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. Smådjurspraktiken dominerar vår verksamhet men i området finns även nötkreatur, får och hästar vilket passar dig som även har ett intresse för stordjur. Beredskap ingår som en naturlig del i tj...
2021-02-18 2021-03-11
Lindesbergs kommun, Utbildningsenheten Lärare i svenska och svenska som andraspråk till vuxenutbildningen vid Lindesberg
Vi söker en lärare till kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Uppdraget består till största delen av att undervisa vuxna elever i ämnet svenska och svenska som andraspråk. I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Alla elever i vuxenutbildningen har en individuell studieplan och studerar på lite olika sätt. Du kommer både undervisa i grupp, där eleverna har ett gemensamt startdatum och handleda elever individuellt som startar vid olika tidpunkter. En del av uppdraget är att vara ett stöd för elever i vår s...
2021-02-18 2021-03-21
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Personliga assistenter
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning, personlig omvårdnad och förflyttningar. Personlig assistans stöttar den enskilde i det egna hemmet. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån behov. Arbetet är schemalagt och innefattar dagtid, kvällar, helger och jourtjänstgöring. Ensamarbete förekommer.
2021-02-18 2021-03-04
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterska
Arbetet innebär att utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund vilket innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov och önskemål i centrum. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Dokumentation, deltagande i arbetsplatsträffar och samverka med närstående, sjuksköterskor ...
2021-02-15 2021-03-05
Samhällsbyggnad Bergslagen, VA Enhetschef VA ledningsnät
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal inom din enhet. Du ska planera, leda, utveckla och följa upp enhetens verksamhet. På enheten arbetar 11 medarbetare, inklusive två arbetsledare. Enhetschefen ansvarar för att på ett positivt sätt, förmedla och genomföra förändringar inom enheten utifrån fattade beslut. Du ska se till att personalarbetet bedrivs i överensstämmelse med gällande arbetsrättsliga lagar, kollektivavtal och internt antagna styrdokument. Som enhetschef ansvarar du för medarbetarnas kompetensutveckling, r...
2021-02-12 2021-03-04
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg hemtjänst Lindesberg
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2021-01-27 2021-04-01
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Semestervikarier inom Funktionsstöd personlig assistans
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning och personlig omvårdnad. Personlig assistans stöttar den enskilde i det egna hemmet. Vi erbjuder dig som är ny introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Arbetet är schemalagt och innefattar dagtid, kvällar, helger och ...
2021-01-27 2021-04-01
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Semestervikarier inom Funktionsstöd boenden
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning och personlig omvårdnad. Vi erbjuder dig som är ny introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Arbetet är schemalagt och innefattar dagtid, kvällar, helger och ev. jourtjänstgöring eller nattarbete. Vi eftersträvar att e...
2021-01-27 2021-04-01
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Fellingsbro
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2021-01-27 2021-04-01
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Frövi
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2021-01-27 2021-04-01
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Storå/norr
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2021-01-27 2021-04-01
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorgsboenden Lindesberg
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur...
2021-01-27 2021-04-01