Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, Individ och familj Vuxenhandläggare
Vi söker vuxenhandläggare som är socionom och har erfarenhet av handläggning inom SoL och LVM. Arbetet är i hög grad lagstyrt. Arbetat kan också vara oförutsägbart. Vårt uppdrag är att stötta och utreda människor som befinner sig i svåra livssituationer och det ställer därför höga krav på kompetens, personlig mognad och lämplighet för yrket. Vi söker dig som är lugn, stabil och har god självinsikt gällande egna styrkor, begränsningar och behov. Då arbetet ställer höga krav på rättssäker handläggning och dokumentation behöver du ha god förmåga...
2022-10-06 2022-10-20
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Kriminalvårdare till Anstalt/Häkte Hinseberg
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som krimin...
2022-10-04 2022-10-25
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Specialpedagog
Som specialpedagog arbetar du med generella insatser i skolans övergripande skol- och lärandemiljö. Du fokuserar på helheten men arbetar också med handledning mot personalen i deras arbete med att anpassa och differentiera lärmiljön och undervisningen utifrån varje elevs unika behov. Du arbetar på organisations-, grupp- och individnivå. Du är en del av elevhälsoteamets främjande och förebyggande arbete. Du förväntas vara medskapande i skolans utveckling för att möta dagens, men även morgondagens behov. Du är en central person i organisatione...
2022-10-03 2022-10-23
Samhällsbyggnad Bergslagen, Gata Anläggningsarbetare till Lindesberg
Som anläggningsarbetare på Samhällsbyggnad Bergslagen erbjuds du ett omväxlande arbete. Tjänsten omfattar diverse förekommande arbeten inom gatuverksamheten med drift och underhåll av gator, vägar och broar som huvudsakliga arbetsuppgifter. Verksamheten är uppbyggd kring ett års-hjul vilket innebär att arbetsuppgifterna följer årstiderna. Beredskapstjänstgöring på kvällar och helger kan komma att ingå i tjänsten. Vid årsskiftet 2022/2023 kommer en verksamhetsövergång att ske då Samhällsbyggnad Bergslagen avvecklas som egen organisation. Samtl...
2022-09-28 2022-10-12
Samhällsbyggnad Bergslagen, Avfall & Återvinning Miljöhandläggare vikariat
Rollen som miljöhandläggare på förbundet är spännande och omväxlande. Här möts du av såväl årshjulsstyrda arbetsuppgifter som utredningar där du själv är drivande. I tjänsten förekommer det en hel del arbetsuppgifter knutna till våra anläggningar utifrån årshjulet, exempelvis sammanställning av uppgifter till miljörapporter, statistik och dokumentation. Du kommer även att jobba med utveckling av avdelningens styrdokument gällande miljöfrågor, hantering av kontrollprogram, vattenprovtagning i fält och analys av provsvar. Du sköter underhållsarb...
2022-09-28 2022-10-09
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterska hemtjänsten Storå
Arbetet innebär att i den enskildes hem utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund, vilket innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov och önskemål i centrum. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde för att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Dokumentation, deltagande i arbetsplatsträffar och samverka med när...
2022-09-27 2022-10-11
Lindesbergs kommun, Storåskolan Ämneslärare 4-6
Vi söker ämneslärare, tjänsten kommer att anpassas utifrån din behörighet. Tjänsten innebär undervisning i åk 4-6 och utöver undervisning ingår även mentorskap.
2022-09-23 2022-10-06
Lindesbergs kommun, Storåskolan Ämneslärare 7-9
Vi söker ämneslärare i matematik och fysik, tjänsten kommer att anpassas utifrån din behörighet. Tjänsten innebär undervisning i åk 7-9 och utöver undervisning ingår även mentorskap.
2022-09-23 2022-10-06
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterska till Solliden i Frövi
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Arbetet innebär att utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund vilket innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov och önskemål i centrum. Arbetet...
2022-09-23 2022-10-07
Lindesbergs kommun, Hagabackens skola Elevassistent
Ditt arbete är huvudsakligen att vara elevassistent till en elev med särskilda behov. Tjänsten är på 100 %.
2022-09-22 2022-10-06
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Timvikarier inom Funktionsstöd
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning och personlig omvårdnad. Uppdraget ser olika ut beroende på den enskildes behov. Personlig assistans stöttar den enskilde i det egna hemmet. Vi erbjuder dig som är ny introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Arbetet ä...
2022-09-20 2022-12-20
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterskor till Grönbodahemmet
Arbetet innebär att utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund vilket innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov och önskemål i centrum. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Dokumentation, deltagande i arbetsplatsträffar och samverka med närstående, sjuksköterskor ...
2022-09-19 2022-10-17
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Timvikarier till Grönbodahemmet
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Jobbet passar dig som vill arbeta med att hjälpa andra människor och vara ett viktigt stöd för de äldre.
2022-09-19 2022-10-17
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterskor till Frövi Hemtjänst
Arbetet innebär att arbeta i ordinärt boende och utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund som innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde för att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Arbetstiden är schemalagd till dag, kväll och varannan helg.
2022-09-16 2022-10-16
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Timvikarier till Frövi Hemtjänst
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Jobbet passar dig som vill arbeta med att hjälpa andra människor och vara ett viktigt stöd för de äldre.
2022-09-16 2022-10-16
Lindesbergs kommun, Förvaltningskontor BUF Chef för elevhälsan
Som chef för elevhälsan har du ansvar för enhetens ekonomi-, personal- och utvecklingsfrågor. Du kommer ingå i ledningsgruppen för barn- och utbildningsförvaltningen och har stöd av utvecklingsstrateg samt stödfunktioner inom t.ex. personal och ekonomi. Elevhälsans uppdrag är att arbeta med elevernas lärmiljö i ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv där insatser görs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hela elevhälsan fungerar som stödfunktion och för dig som chef innebär det ett tätt samarbete med rektorerna. I elevhälsan ingå...
2022-09-16 2022-10-09
Lindesbergs kommun Familjerättssekreterare
Som familjerättssekreterare ansvarar du för att genomföra utredningar och upplysningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge på begäran av tingsrätten. Du kommer även att genomföra medgivandeutredningar i adoptionsärenden, handlägga faderskaps- och föräldraskapsärenden, leda samarbetssamtal och upprätta avtal, genomföra informationssamtal samt hantera andra ärenden inom det familjerättsliga området.
2022-09-15 2022-10-06
Lindesbergs kommun, Individ och familj Personligt ombud i norra länsdelen, Örebro län
Att arbeta som personligt ombud är ett utmanande, spännande och viktigt arbete inom kommunens sociala område. Som personligt ombud ska du verka för att en person med psykisk funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda utifrån de lagliga rättigheter som finns. Arbetet sker tillsammans med personen och inriktas på att omständigheter och den sociala situationen ska bli så bra som möjligt så att personen därigenom får en mer fungerande vardag. I rollen som personligt ombud ska du vara ett personligt men samtidigt professionellt stöd och enbar...
2022-09-13 2022-10-16
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Timvikarier hemtjänsten Lindesberg
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Jobbet passar dig som vill arbeta med att hjälpa andra människor och vara ett viktigt stöd för de äldre.
2022-07-13 2022-10-30