Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, VA Anläggningsarbetare till VA Ledningsnäts Utredningsgrupp
Sporras du av att arbeta med kompetenta och engagerade medarbetare och drivs av att leverera med hög servicenivå? Har du ett positivt driv, är lösningsfokuserad och gillar att arbeta med VA-ledningssystem? Då kan du vara vår nya anläggningsarbetaree till Utredningsgruppen på Tekniska förvaltningen i Lindesbergs kommun. Skicka in din ansökan redan idag! I rollen som anläggningsarbetare i enheten VA-Ledningsnät kommer du att utföra utredningsinsatser och anläggaruppdrag inom hela vårt ansvarområde vilket sträcker sig över fyra kommuner: Hälle...
2023-09-29 2023-10-24
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Timvikarier till hemtjänst och korttidsboende Storå/norr
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov.
2023-09-29 2023-10-31
Lindesbergs kommun, Fröviskolan Vikarierande lärare i hem- och konsumentkunskap samt svenska
Undervisning i hem- och konsumentkunskap samt svenska i år 7-9 på 80 %. Planering, genomförande och bedömning i angivna ämnen. Mentorskap i elevgrupp tillsammans med kollega.
2023-09-29 2023-10-13
Lindesbergs kommun, Fröviskolan Studie- och yrkesvägledare till Fröviskolan 7-9
Vi söker en SYV på 40% med utbildning i eller erfarenhet av vägledning av ungdomar. Du är en person som brinner för ditt uppdrag att tillsammans med elev, hem och kollegor på skolan skapa de bästa förutsättningarna för framtida studie- och yrkesval. Du är duktig på att skapa relationer, lyssna och möta ungdomar i deras frågor om framtida val. Du ansvarar för att administrera - praoverksamhet för år 8 och 9, gymnasiebesök och gymnasieval samt genomföra individuella samtal med år 9 inför deras gymnasieval. Det finns stora möjligheter till flexibe...
2023-09-29 2023-10-13
Lindesbergs kommun, Bygglovskontoret Stadsarkitekt
Vi söker en arkitekt med intresse för gestaltning och kulturmiljöer som vill ta sig an Bergslagens unika miljöer och fortsätta utveckla dem tillsammans med oss. Hos oss kommer du få arbeta med allt från större stadsutvecklingsprojekt till spännande kulturmiljöer. Du kommer även ingå som kommunernas representant i länsgemensamma och nationella nätverk kopplade till gestaltad livsmiljö. Här kan du bo och verka omgiven av den unika Bergslagsnaturen med skogar, sjöar, berg och böljande åkermarker - de livliga centralorterna och landsbygdens lugn....
2023-09-29 2023-10-22
Lindesbergs kommun, Fröviskolan Vikarier till Fröviskolan sökes
Vi söker timvikarier som kan hoppa in och hjälpa till vid ordinarie medarbetares frånvaro. Vikariat i alla grundskolans ämnen kan vara aktuella.
2023-09-29 2023-10-13
Lindesbergs kommun, Individ och familj Familjestödjare under 2024
Vad innebär det att arbeta som familjestödjare? Du arbetar främst utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv. Du kommer att vara en naturlig del i skolan och vara en länk i dialogen som sker mellan skola, elev och familj där behov finns. Genom att stötta och stärka vårdnadshavare kring det som rör barnet och dess utveckling, så stärks förutsättningarna att lyckas i skolan. Ni är en naturlig del i vardagen på skolan för att möta vårdnadshavare och elev. Mycket av arbetet är individanpassat utifrån familjens behov av stöttning, både genom ...
2023-09-29 2023-10-22
Lindesbergs kommun Skolkurator till Elevhälsan, Lindesbergs kommun
Som skolkurator i elevhälsoteamet är din spetskompetens det psykosociala perspektivet. Du har god kunskap om risk- och skyddsfaktorer för barn/elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling. Vid elevhälsoteamen ser du det som en självklarhet att bidra med din kunskap om hur vi i förskolan/skolan på bästa sätt kan stötta och möta de barn/ elever som är i behov av särskilt stöd för sin psykiska, sociala och emotionella utveckling. Du tycker om variationen som yrket ger, att få arbeta på så väl gruppnivå som individnivå med personal, l...
2023-09-28 2023-10-12
Lindesbergs kommun, Ekonomienheten Ekonom
Arbetet innebär att i nära samarbete med chefer och andra inom ekonomienheten upprätta budget, delårsrapport, bokslut och årsredovisning. Du kommer fungera som kontaktperson gentemot de verksamheter du kommer ansvara för. Du får en viktig roll att självständigt ansvara för att samordna ekonomiarbetet som budget, uppföljning, prognoser och ekonomiska analyser men även trivs att arbeta i team. I tjänsten ingår även ekonomiska utredningar, statistik, nyckeltal och jämförelser. Utbilda och informera chefer och verksamhetsansvariga inom det ekonomis...
2023-09-22 2023-10-08
Lindesbergs kommun, VA Ledningsnät Arbetsledare VA Ledningsnät Utredningsgrupp
Du kommer att leda en nystartad gruppering med fyra utredningsresurser och vara med att rekrytera två av dina framtida medarbetare. Fokus på ert gemensamma uppdrag kommer att vara förnyelseplanering utav vårt VA-ledningsnät, samarbete med vår Gata-avdelning vid deras beläggningsplanering samt utföra VA-utredningar gällande olika typer av driftstörningar på vårt befintliga ca 180 mil långa ledningsnät. Du och din personal utgår från vårt VA-kontor på Stafettgatan i Lindesberg. Du kommer att leda medarbetare och verksamhet såväl i det dagliga ope...
2023-09-22 2023-10-16
Lindesbergs kommun, VA Vatten- & Miljötekniker
Tjänsten som Vatten- & Miljötekniker inom VA innebär ett varierande och utmanande arbete. Här finns goda möjligheter till vidareutveckling och att själv styra sin arbetsdag. Som Vatten- & Miljötekniker kommer du att arbeta med bland annat miljörapporter, analysuppföljning, egenkontroll och planering av provtagningar i en eller flera av våra kommuner. Därutöver deltar du vid plats- och inspektionsbesök på ett antal vatten- och reningsverk. Arbetet innebär en del kontakter, både med medarbetare i drift, abonnenter men också med flera o...
2023-09-20 2023-10-24
Lindesbergs kommun, VA Ledningsnät Utredare VA Ledningsnät
Är du lösningsfokuserad och gillar utredningsarbete både operativt och administrativt. Drivs du av att leverera med hög servicenivå? Då kan du vara vår nya utredare till Tekniska förvaltningen på Lindesbergs kommun. Skicka in din ansökan redan idag! I rollen som utredare i enheten VA-Ledningsnät kommer du att utföra utredningsinsatser inom hela vårt ansvarområde vilket sträcker sig över fyra kommuner: Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg samt Nora. Som utredare på VA Ledningsnät är du med och bidrar till att kommuninvånarna har tillgång ti...
2023-09-20 2023-10-10
Lindesbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Planchef
Uppdraget är ett vikariat under ett år på grund av föräldraledighet. Som vikarierande enhetschef får du en viktig roll att utveckla den nya enheten i sitt nya sammanhang. Dessutom pågår ett arbete tillsammans med samverkanskommunerna för en tydligare samhällsbyggnadsprocess i samarbete med samhällsutvecklingscheferna i respektive kommun. Att jobba för fyra kommuner erbjuder ett brett uppdrag med omväxlande arbetsuppgifter och att navigera mellan olika spännande utmaningar i kommunerna. Ingen dag är den andra lik. Du kommer samarbeta med en r...
2023-09-19 2023-10-03
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Stödassistent/skötare till Funktionsstöd
På våra grupp- och serviceboenden inom LSS bor vuxna personer med funktionsvariationer i egen lägenhet och har möjlighet till social samvaro i de gemensamma utrymmena. Vi skapar förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor genom att erbjuda stöd och service till de enskilda. Den enskildes rätt till delaktighet och medbestämmande är grundpelare i arbetet med människor med funktionsvariationer och genomsyrar hela verksamheterna. Genom det nära arbetet med den enskilde ställs stora krav på personalens respekt för de...
2023-09-18 2023-10-02
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Vi söker undersköterska till hemtjänsten i centrala Lindesberg
Arbetet innebär att arbeta i ordinärt boende och utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund som innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde för att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Arbetstiden är schemalagd till dag, kväll och varannan helg. Det finns även möjlighe...
2023-09-06 2023-11-30
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Timvikarier till vård- och omsorgsboenden, Lindesbergs kommun
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Jobbet passar dig som vill arbeta med att hjälpa andra människor och vara ett viktigt stöd för de äldre.
2023-09-01 2023-10-31
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Ågården
Som undersköterska hos oss ger du mycket god omvårdnad och omsorg till de som bor här. Det är viktigt att varje boende får en meningsfull vardag och du utgår alltid ifrån varje individs önskemål, behov och förmågor. Arbetet som undersköterska innebär att du har ett professionellt och inlyssnande bemötande till boende, anhöriga och kollegor. Du kommer utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter som bland annat innebär personlig omvårdnad och hygien, förflyttningar, tvättning, städning, hjälp med måltider och andra vardagliga aktiviteter. Det ingå...
2023-08-01 2023-10-30
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Vikarie inom hemtjänsten
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur mycket du vill jobba.
2023-06-28 2023-10-30