Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, Fröviskolan Lärare i Sv/Eng till Fröviskolan 7-9
Som lärare i Sv/Eng genomför du din undervisning utifrån de centrala styrdokumenten. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete (elevinflytande, trygghet och studiero). Dina arbetsuppgifter utöver undervisningen innebär ett delat ansvar för en klass och egna mentorselever. Du kommer också att hålla i utvecklingssamtal och föräldramöten med elever och vårdnadshavare i klassen. Ett gott samarbete och kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor är en mycket viktig del av uppdraget.
2024-02-22 2024-03-17
Lindesbergs kommun, Grundskola Lärare i Ma/No till Fröviskolan 7-9
Som lärare i Ma/No genomför du din undervisning utifrån de centrala styrdokumenten. Det systematiska kvalitetsarbetet är högst levande här. Du analyserar dina resultat och din praktik och utifrån detta planerar du resultathöjande aktiviteter. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete (elevinflytande, trygghet och studiero). Dina arbetsuppgifter utöver undervisningen innebär ett delat ansvar för en klass och egna mentorselever. Du kommer också att hålla i utvecklingssamtal och föräldramöten med el...
2024-02-22 2024-03-14
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Lärare 7-9
Utöver undervisning ingår mentorskap.
2024-02-22 2024-03-17
Lindesbergs kommun, Individ och familj Familjerättsekreterare
Som familjerättssekreterare ansvarar du för att genomföra utredningar och upplysningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge på begäran av tingsrätten. Du kommer även att genomföra medgivandeutredningar i adoptionsärenden, handlägga faderskaps- och föräldraskapsärenden, leda samarbetssamtal och upprätta avtal, genomföra informationssamtal samt hantera andra ärenden inom det familjerättsliga området. Vi strävar efter ett helhetsperspektiv med barnet i fokus. Lindesbergs kommun ingår i en avtalssamverkan med Nora kommun. Därav kommer viss arbet...
2024-02-19 2024-03-04
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterska inriktning demens
Som undersköterska hos oss ger du mycket god omvårdnad och omsorg till de som bor här. Det är viktigt att varje boende får en meningsfull vardag och du utgår alltid ifrån varje individs önskemål, behov och förmågor. Arbetet som undersköterska innebär att du har ett professionellt och inlyssnande bemötande till boende, anhöriga och kollegor. Du kommer utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter som bland annat innebär personlig omvårdnad och hygien, förflyttningar, tvättning, städning, hjälp med måltider och andra vardagliga aktiviteter. Det ingå...
2024-02-15 2024-02-29
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Skötare/undersköterska inriktning Psykiatri
Som skötare hos oss arbetar du med varierande arbetsuppgifter. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund som innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde för att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Arbetet innebär utöver ovan bland annat att arbeta i ordinärt boende och utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation...
2024-02-15 2024-02-29
Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef till Barn- och utbildningsförvaltningen
Ditt uppdrag är att i samverkan med nämndens politiska företrädare ha en drivande roll att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra förvaltningens organisation och verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv. Du ansvarar för att leda förvaltningens ledningsgrupp som består av verksamhetschefer för förskola, grundskola, gymnasiet och två enhetschefer för elevhälsa och IT. Du har också en utvecklingsstrateg som stöd i förvaltningens övergripande arbete och det finns även ett nära samarbete med våra stödfunktioner inom t.ex. personal och ekonomi....
2024-02-15 2024-02-29
Lindesbergs kommun Förskollärare till Lindesbergs kommun
Du kommer att arbeta på en av våra förskolor i trivsam miljö där respekt, lyhördhet och upptäckarglädje råder. Vi satsar på att skapa en god lärandemiljö både inne och ute. Vi har en utbildning där vi lägger stor vikt vid barnens lärandeprocesser och föräldrasamverkan. Vårt förhållningssätt utgår från ICDP (vägledande samspel). Arbetet innebär att tillsammans med övriga förskollärare ansvara för utbildning och undervisning utifrån läroplanen och enskilda barnets samt gruppens behov. Du arbetar med systematiskt kvalitetsarbete genom att löpande...
2024-02-14 2024-03-06
Lindesbergs kommun, Individ och familj Socialsekreterare/barnutredare
Som socialsekreterare möter du målgruppen barn och ungdomar upptill 18 år och deras vårdnadshavare. Ditt uppdrag är att utreda och handlägga ärenden enligt SoL och LVU samt skriva yttranden till olika myndigheter. Du kommer att samarbeta med interna såväl som externa resurser. Du arbetar enligt BBIC och dokumenterar i verksamhetssystemet VIVA. För att trivas hos oss föredrar du att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande samtidigt som du självständig driver arbetet framåt. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra...
2024-02-13 2024-03-03
Lindesbergs kommun, IT- och teleenheten IT-tekniker till Lindesbergs kommun
Som IT-tekniker hos oss kommer du primärt att arbeta med Office 365 och Azure. Du kommer också att utgöra 2nd och 3rd line support och handha olika typer av IT-ärenden vilket gör att arbetet utförs såväl på plats ute i kommunens verksamheter som via telefon och fjärrstyrning. Du ansvarar tillsammans med övriga IT-team för att lösa och samordna alla ärenden. Arbetet innebär mycket varierande supportärenden och arbetsuppgifter. Stora möjligheter finns att anpassa arbetet efter tidigare erfarenhet och personligt intresse.
2024-02-02 2024-02-25
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Två Leg. Arbetsterapeuter till Lindesbergs kommun
Du kommer att ansvara för den generella och specifika rehabiliteringen i teamsamverkan med sjuksköterskor, enhetschef och vårdpersonal samt fysioterapeut. Som arbetsterapeut ska du utreda och bedöma behov samt utföra arbetsterapeutiska åtgärder. Här ingår ADL-bedömningar, att utföra rehabiliterande åtgärder i form av träning av aktivitetsförmåga, förskriva hjälpmedel samt utreda och bedöma behov av anpassning i bostaden. I arbetet ingår att arbeta med nationella kvalitetsregister för en ökad kvalitetssäkring kring den enskilde. Du ska även dok...
2024-02-02 2024-03-01
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg 400:-/tim v25-32 Välkommen som timvikarierande sjuksköterska vid Lindesbergs kommun
Du som vård- och omsorgspersonal utgår från en helhetssyn och ett humanistiskt synsätt där människors självbestämmande och integritet respekteras. Du skall verka för trygghet, meningsfullhet och god livskvalitet inom ramen för vårt uppdrag. Identifiera och förebygga risker i vården enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget samt kartlägga patientens behov av hälso- och sjukvårdsåtgärder. Göra självständiga bedömningar och utvärdera omvårdnadsåtgärder, arbeta med avvikelser, egenvårdskontroll och dokumentation.
2024-01-24 2024-02-25
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till korttidsboende i Storå
Arbetet innebär att utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund vilket innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov och önskemål i centrum. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Dokumentation, deltagande i arbetsplatsträffar och samverka med närstående, sjuksköterskor o...
2024-01-19 2024-02-29
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterska till Centrala Lindesbergs hemtjänst
I hemtjänsten hjälper vi människor att få sina behov uppfyllda i sina hem, i en miljö där de känner sig trygga. Vi behöver fler duktiga undersköterskor till hemtjänsten i Centrala Lindesberg! Som undersköterska i hemtjänsten är dina arbetsuppgifter allt från daglig omvårdnad och medicinska behov till promenader och inköp. Som person vill vi att du är empatisk, varm och engagerad. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktigh...
2024-01-13 2024-02-29
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier vård och omsorg centrala Lindesberg - Få upp till 7000 kr i bonus
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.24-33. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur ...
2024-01-01 2024-03-31
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Semestervikarier inom Funktionsstöd - Få upp till 7000 kr i bonus
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning och personlig omvårdnad. Då vi utgår från den enskildes behov kan arbetsuppgifterna vara alltifrån stödja enskilda att själv utföra delar eller alla arbetsmoment till att du som personal praktiskt utför delar av eller alla arbetsmoment. Behovet av omvårdnad skiljer sig mellan gruppbostäderna och servicebostäderna. Som Personlig assistent stöttar du en enskild i hemmet. Vi erbjuder dig som är ny introduktion ...
2024-01-01 2024-03-31
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier vård och omsorg Storå/Norr - Få upp till 7 000 kr i bonus
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.24-33. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur ...
2024-01-01 2024-03-31
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier vård och omsorg Söder - Få upp till 7 000 kr i bonus
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.24-33. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur ...
2024-01-01 2024-03-31