Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterska
Arbetet innebär att utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund vilket innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov och önskemål i centrum. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Dokumentation, deltagande i arbetsplatsträffar och samverkan med närstående, sjuksköterskor ...
2023-02-02 2023-02-16
Lindesbergs kommun, Ekonomienheten Ekonom
Arbetet innebär att i nära samarbete med chefer och andra inom ekonomienheten upprätta budget, delårsrapport, bokslut och årsredovisning. Du kommer fungera som kontaktperson gentemot de verksamheter du kommer ansvara för. Du får en viktig roll att självständigt ansvara för att samordna ekonomiarbetet som budget, uppföljning, prognoser och ekonomiska analyser men även trivs att arbeta i team. I tjänsten ingår även ekonomiska utredningar, statistik, nyckeltal och jämförelser. Utbilda och informera chefer och verksamhetsansvariga inom det ekonomis...
2023-02-02 2023-02-16
Lindesbergs kommun, Kultur, fritid och anläggning Sommarvikariat som Drift- och underhållsarbetare
Vi söker nu sommarvikarier under perioden juni-augusti 2023. Tjänsterna är placerade i Lindesbergs tätort för idrottsverksamheten och i Guldsmedshyttan för Park/Idrottsverksamheten. Ange i din ansökan vilken/vilka tjänster du är intresserad av. I arbetsuppgifterna som drift- och underhållsarbetare ingår drift och underhåll av allmän platsmark, med bland annat sommarblommor och möblering i parker, tätortsnära skog och övriga grönytor. I uppgifterna ingår även att svara för drift och underhåll på idrottsanläggningar. Härvid ingår arbetsuppgift...
2023-02-01 2023-02-19
Lindesbergs kommun, Kultur, fritid och anläggning Säsongsarbete som Drift- och underhållsarbetare
Nu söker vi säsongsarbetare för perioden april-oktober 2023. Tjänsterna är placerade i Lindesbergs tätort, Frövi samt Fellingsbro. Ange i din ansökan vilken/vilka tjänster du är intresserad av. I arbetsuppgifterna som drift- och underhållsarbetare ingår drift och underhåll av allmän platsmark, med bland annat sommarblommor och möblering i parker, tätortsnära skog och övriga grönytor. I uppgifterna ingår även att svara för drift och underhåll på idrottsanläggningar. Dessutom ingår arbetsuppgifter som skötsel av obebyggda tomter, yttre fastighet...
2023-02-01 2023-02-19
Lindesbergs kommun, Adm Socialförvaltningen Lås- och Larminstallatör
Du kommer arbeta med trygghetstjänster såsom trygghetslarm, digitala lås och tillsynskameror med fokus på registrering, installation, service samt nermontering inom hemtjänst, särskilda boenden och inom Funktionsstöds verksamheter. Du kommer att vara behjälplig vid felsökning och ger support via telefon eller på plats. I rollen ingår att vara delaktig och utveckla nya tjänster inom området. Du arbetar även administrativt med dokumentation av förbrukning och ersättningsmaterial. I arbetet utför du administrativa arbetsuppgifter i olika IT-system...
2023-01-31 2023-02-14
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Lärare i spanska åk 6-9
Utöver undervisning ingår mentorskap i tjänsten. Förutom undervisning i åk 7-9 ingår undervisning av åk 6 på Brotorpsskolan och Björkhagaskolan.
2023-01-30 2023-02-12
Lindesbergs kommun Undersköterska natt till Tallåsen
Arbetet innebär att arbeta i ordinärt boende och utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund som innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde för att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro.
2023-01-30 2023-02-15
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Semestervikarier inom Funktionsstöd och personlig assistans
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning och personlig omvårdnad. Då vi utgår från den enskildes behov kan arbetsuppgifterna vara alltifrån stödja enskilda att själv utföra delar eller alla arbetsmoment till att du som personal praktiskt utför delar av eller alla arbetsmoment. Behovet av omvårdnad skiljer sig mellan gruppbostäderna och servicebostäderna. Som Personlig assistent stöttar du en enskild i hemmet. Vi erbjuder dig som är ny introduktion ...
2023-01-25 2023-02-27
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Fellingsbro
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur ...
2023-01-25 2023-02-27
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Frövi
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur ...
2023-01-25 2023-02-27
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg Storå/norr
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur ...
2023-01-25 2023-02-27
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorgsboenden Lindesberg
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur ...
2023-01-25 2023-02-27
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Semestervikarier vård och omsorg hemtjänst Lindesberg
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov. Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v.25-35. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur ...
2023-01-25 2023-02-27
Lindesbergs kommun, Kultur, fritid och anläggning Bibliotekarier - två
Biblioteket verkar för att skapa livskvalitet och står inför många spännande utmaningar framöver. Vi vill utveckla vårt bibliotek som plats och hitta nya samverkansformer med både medborgare, föreningsliv och andra aktörer. Vårt uppsökande arbete är ständigt under utveckling och vi vill hitta nya sätt för samverkan och möten där vi som bibliotek kan växa. Vi söker dig som kan komma med nya tankar om vad bibliotek kan vara och vill vara med och utveckla dessa. Du ska kunna omsätta dina idéer till handling och tycka det är viktigt att nå resulta...
2023-01-23 2023-02-12
Lindesbergs kommun, Modersmål och introduktionsenheten Modersmålslärare/Studiehandledare i Persiska, Dari
Uppdraget gäller modersmålsundervisning och studiehandledning på Persiska Dari. Tolkning vid kartläggning och kontakt med vårdnadshavare.
2023-01-20 2023-02-17
Lindesbergs kommun, VA Arbetsledare VA Ledningsnät
Du kommer att leda en nystartad gruppering med fyra utredningsresurser och vara med att rekrytera två av dina framtida medarbetare. Fokus på ert gemensamma uppdrag kommer att vara förnyelseplanering utav vårt VA-ledningsnät, samarbete med vår Gata-avdelning vid deras beläggningsplanering samt utföra VA-utredningar gällande olika typer av driftstörningar på vårt befintliga ca 180 mil långa ledningsnät. Du och din personal utgår från vårt VA-kontor på Stafettgatan i Lindesberg. Du kommer att leda medarbetare och verksamhet såväl i det dagliga ope...
2023-01-20 2023-02-13
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Arbetsterapeut till distrikt Fellingsbro
Du kommer att ansvara för den generella och specifika rehabiliteringen i teamsamverkan med sjuksköterskor, enhetschef och vårdpersonal samt sjukgymnast. Som arbetsterapeut ska du utreda och bedöma behov samt utföra arbetsterapeutiska åtgärder. Här ingår ADL-bedömningar, att utföra rehabiliterande åtgärder i form av träning av funktions- och aktivitetsförmåga, förskriva hjälpmedel samt utreda och bedöma behov av anpassning i bostaden. I arbetet ingår att arbeta med nationella kvalitetsregister för en ökad kvalitetssäkring kring den enskilde. Du...
2023-01-18 2023-02-12
Lindesbergs kommun Enhetschef till Ågården i Lindesberg
Vi söker dig som vill ingå i ett team och tillsammans utveckla arbetet på Ågården. Du kommer ha ett tätt samarbete och utbyte med din enhetschefskollega kring gemensamma frågor men har samtidigt delade ansvarsområden gällande personalgrupper. Som enhetschef kommer du ha fullt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du ska på ett kostnadseffektivt sätt leda, planera, samordna och utveckla verksamheten utifrån gällande lagstiftning, politiska beslut, mål och riktlinjer och ekonomiska ramar. Ett stort arbetsområde för dig som chef kommer bli...
2023-01-13 2023-02-12
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Nu söker vi dig som är Undersköterska/Skötare till oss på Tallåsen
Arbetet innebär att utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund vilket innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov och önskemål i centrum. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Dokumentation, deltagande i arbetsplatsträffar och samverka med närstående, sjuksköterskor o...
2022-12-20 2023-02-15
Lindesbergs kommun, Individ och familj Socialsekreterare till Försörjningsstöd
Arbetet som försörjningsstödshandläggare innebär att du bedömer och utreder rätten till försörjningsstöd enligt gällande lagstiftning. I arbetet ingår mycket klientkontakt och ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet samt andra aktörer. Du motiverar och arbetar aktivt med den sökande i en förändringsprocess där målet kan vara att den enskilde finner arbete eller påbörjar studier. I arbetet är helhetssyn och samverkan ledord för en positiv förändringsprocess. Vi utvecklar hela tiden vår arbetsplats och vårt arbetssätt för att kunna m...
2022-12-14 2023-02-19
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Veterinärer till Distriktsveterinärerna i Nerike
Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter. Tyngdpunkten har länge legat på smådjurssidan men för den som är intresserad av häst finns möjlighet att få vara med och bygga upp en större verksamhet än vi haft möjlighet till idag. För dig som har lantbrukets djur som huvudsakligt intresseområde finns också goda möjligheter att kunna jobba med det vi ser att vi framåt kan utöka vår kapacitet på alla områden! Då beredskap ingår som en naturlig del av våra tjänster behöver man ha vilja till att jobba med och upprätthålla kompetens i...
2022-12-08 2023-02-19
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Undersköterska till Hemtjänsten i centrala Lindesberg
Arbetet innebär att arbeta i ordinärt boende och utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation. Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund som innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde för att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Arbetstiden är schemalagd till dag, kväll och varannan helg.
2022-10-12 2023-02-28