Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lidingö Stad, Äldre och förebyggande stöd Aktivitetssamordnare
Som aktivitetssamordnare på Baggebys nya träffpunkt har du en spännande roll att bygga upp en verksamhet från grunden där du gör skillnad för våra äldre lidingöbor! Här får du en möjlighet att ta vara på engagemang, intressen, och det som bidrar till meningsfullhet för att skapa möjligheter att leva ett gott liv hela livet. Dina arbetsuppgifter blir att fånga upp behov och intressen bland Lidingös seniorer, skapa möjligheter till möten, möjliggöra aktiviteter både för enskilda personer och grupper. Du ansvarar för att engagera frivilliga för u...
2023-06-02 2023-06-16
Lidingö Stad, Förskola​ Förskollärare till Sticklinge förskola
Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på förskolan. Du ansvarar för att barnen utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar och du ska arbeta med pedagogisk dokumentation, ansvara för utvecklingssamtal samt arbeta mot gemensamma mål så att de uppnås. Du har även ett samarbete med barnskötare och övriga förskollärare på Sticklinge förskola. För erfarenhetsutbyte finns det pedagogiska nätverk. Du är delaktig i arbetet med den pedagogiska miljön som ska vara inspirerande, varierande, tyd...
2023-06-01 2023-06-15
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Timvikarier/sommarvikarier till våra grupp- och servicebostäder
Vi söker timvikarier till våra olika boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer att arbeta både dag, kväll, helg samt natt/jour. Det är av stor vikt att du är tillgänglig under hela semesterperioden juni - augusti. Arbetet innebär att ge kunden stöd och service i vardagen. Det innefattar allt från vanliga hushållssysslor som förekommer i ett hem till hjälp med personlig omvårdnad, struktur vid fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Stödet anpassas utifrån individens behov. Kort beskrivet stöttar du med allt från ...
2023-06-01 2023-06-23
Lidingö Stad, Grundskola​ Skolkurator åk 6-9, vikariat
Då en av våra kuratorer ska vara föräldraledig söker vi nu en skolkurator till årskurs 6-9 för ett vikariat fram till juni 2024. Som skolkurator kommer du i samarbete med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever. Som skolkurator arbetar du utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda elever eller grupper av elever. Du är en del av skolans elevhälsoteam och samarbetar med såväl rektorer...
2023-06-01 2023-06-15
Lidingö Stad, Äldreomsorg Undersköterska till Lidingö hemtjänst- nattjobb
Som undersköterska i Lidingö stads hemtjänst har du den viktiga uppgiften att ge personer omsorg och stöd som har behov nattetid. Jobbet är varierande och du får vara ute och röra på dig mycket. Du jobbar mycket självständigt men vi lägger även stor vikt vid teamarbetet med kollegor. Personalgruppen nattetid är ett mindre och sammansvetsat team om 9 medarbetare och ni är alltid minst 4 som arbetar samtidigt under varje arbetspass. Teamarbete och stödfunktioner: Teamet är centralt för att på bästa sätt samordna det stöd vi ger till dem vi hj...
2023-06-01 2023-06-23
Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Utredare inom civilt försvar
Som utredare hos oss kommer du att arbeta med ett utredningsuppdrag inom civilt försvar. Arbetet går ut på att genomföra analys- och planeringsuppdrag. Du kommer att jobba i nära samverkan med berörda verksamheter men arbetsleds av stadens säkerhetschef.
2023-06-01 2023-06-14
Lidingö Stad, Äldreomsorg Undersköterskor till Lidingö hemtjänst
Som undersköterska i Lidingö stads hemtjänst har du den viktiga uppgiften att hjälpa människor i deras vardag. Jobbet är varierande och du får vara ute och röra på dig mycket. Du jobbar mycket självständigt men vi lägger även stor vikt vid teamarbetet med kollegor. Teamarbete och stödfunktioner: Teamet är centralt för att på bästa sätt samordna det stöd vi ger till dem vi hjälper. För att få helheten att fungera så bra som möjligt har vi samordnare och bemannare som ger stöd i att planera arbetet. Fast omsorgskontakt: För att tillgodose behov...
2023-05-31 2023-06-14
Lidingö Stad, Grundskola​ Fritidspedagog/ lärare i fritidshem
Som fritidspedagog/lärare i fritidshem hos oss på Sticklinge skola kommer du att planera, genomföra och vidareutveckla verksamheten tillsammans med kollegor och elever. I arbetet på skola är vår värdegrund basen. Värdegrunden utgår från ledorden gemenskap, omtanke, kunskap, ansvar, respekt och trygghet och det är viktigt att du som lärare stöttar upp detta arbete. Du är en del av elevernas dag i både klassrummet, på raster och i fritidshemmet. Vi vill erbjuda alla våra elever en utvecklande, lustfylld och meningsfull fritid där de känner sig ...
2023-05-31 2023-06-14
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare matematik/NO/teknik åk 7-9
Som lärare hos oss på Torsvik ingår du i ett arbetslag och ämneslag där det sker mycket samarbete och planering, men där du samtidigt har en stor individuell frihet att utforma din undervisning. Du kommer att undervisa i matematik, NO och teknik i årskurs 7-9 samt ha delat mentorskap i en klass. Lärarna i Ma/NO/TK har ett väl inarbetat samarbete och det är viktigt att du vill bidra till att behålla och utveckla det. Du kommer att erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever, föräldrar och lärare. Alla elever har en egen ...
2023-05-29 2023-06-12
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare i fysik & teknik
Som lärare hos oss undervisar du våra studiemotiverade elever i ett stimulerande klimat. Ditt uppdrag som lärare är att ge den ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, utifrån deras egna förutsättningar. Vi jobbar bland annat i skolplattformen SchoolSoft, Google workspace for education och Classroom. I tjänsten ingår undervisning i fysik och teknik samt eventuellt matematik. Vi ser gärna att du är behörig i samtliga NO-ämnen och/eller matematik. Utöver undervisning ingår mentorskap för en klass ti...
2023-05-26 2023-06-11
Lidingö Stad, Grundskola​ Mellanstadielärare till Torsviks skola
Vi på Torsviks skola söker nu en lärare till åk 4-6 för undervisning i svenska och SO, men är du utbildad och kan undervisa i fler ämnen är det meriterande. Ditt uppdrag som lärare hos oss är att med lustfylld undervisning ge den ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, utifrån deras egna förutsättningar. Du har ett stort engagemang för eleverna och är väl insatt i skolans uppdrag. Hos oss kommer du att erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever, föräldrar och pedagoger. ...
2023-05-26 2023-06-11
Lidingö Stad, Grundskola​ Elevassistent
Vi söker dig som brinner för barns lärande och utveckling. Som elevassistent är du delaktig i såväl pedagogiska som sociala sammanhang. Uppdraget innebär att du arbetar som resurs åt ett enskilt barn utifrån barnets behov. Där har du ett kompenserande uppdrag utifrån de fysiska begränsningar som eleven har. Arbetet kan innebära tunga lyft. Du följer barnet under sin dag på skolan där du finns som stöd i barnens lek och lärande. Du arbetar förebyggande för att minska situationer som orsakar stress för barnet. Din uppgift är att skapa goda föru...
2023-05-25 2023-06-08
Lidingö Stad, Grundskola​ Skolkurator, vikariat
Som skolkurator hos oss arbetar du nära elever, lärare och skolledning för att eleverna på skolan ska ges de bästa förutsättningarna att känna sig trygga och utvecklas. Du ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) där du tillför kompetens i arbetet för en hälsofrämjande utveckling för skolans elever samt bidrar med ett förebyggande arbete i elevhälsans insatser. I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att delta i skolans värdegrunds- och trygghetsarbete, stödjande samtal för enskilda elever samt att samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultat...
2023-05-25 2023-06-08
Lidingö Stad, Fritidsgårdar Fritidsledare
Sticklingegårdens ungdomsverksamhet är en trygg och rolig fritidsgård för barn och ungdomar som behöver någonstans att gå efter skolan eller på loven. Här finns både fritidsklubb och ungdomsverksamhet. Vi söker nu två fritidsledare som erbjuds möjligheten att driva verksamheten framåt och tillsammans med ungdomarna skapa förutsättningar till en meningsfull fritid. Arbetet är fördelat 50% fritidsklubb och 50% fritidsgård. Tillsammans med de andra fritidsledarna vill du utveckla verksamheten för ungdomarnas bästa och guida dem till en meningsfu...
2023-05-23 2023-06-06
Lidingö Stad, Grundskola​ Legitimerad lågstadielärare
I din roll som lärare ansvarar du för att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever lyckas; att leda och stimulera elevernas lärande; att utgå ifrån elevernas behov och intressen när du involverar dem i planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Du arbetar gärna ämnesövergripande och planerar och följer gärna upp din undervisning tillsammans med legitimerade och engagerade kollegor i arbetslaget. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter på olika vis, både inom skolan men också via nätverk i kommunen. Du tar akt...
2023-05-23 2023-06-06
Lidingö Stad, Grundskola​ Textilslöjdslärare åk 3-9
På Högsätra skola har vi elever med varierad bakgrund vilket skapar en härlig heterogen miljö. Vi ser därför att det är viktigt att du har ett inkluderande arbetssätt och anpassar undervisningen till de elever som finns i klassrummet. Du tillhör ett åk 7-9-arbetslag, där ni tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och samarbetar runt bl.a. undervisningsutveckling, gemensamma aktiviteter och ett enhetligt förhållningssätt. Du tillhör även ämneslag som ses varje vecka. Där diskuteras och planeras ämnesspecifikt innehåll som pedagogiska p...
2023-05-23 2023-06-06