Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lidingö Stad, Gymnasium och Vux Gymnasielärare i svenska och historia
Vi söker nu en lärare i svenska och historia. I dina arbetsuppgifter ingår att ge den ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Som lärare på Hersby kommer du att ingå i ett ämneslag och i programarbetslaget för ekonomi/ekonomi. Ämneslaget har ett väl utvecklat samarbete i bland annat frågor som rör pedagogik, undervisningsupplägg och bedömning. Du kommer även vara mentor för en grupp elever.
2023-02-03 2023-02-17
Lidingö Stad, Förskola​ Förskollärare till Rudboda förskola
Vi upptäcker, experimenterar och utforskar världen tillsammans i vår trygga och stimulerande miljö som lägger grunden för ett livslångt lärande. Som förskollärare på Rudboda förskola arbetar du med övriga pedagoger för att se till att barnen får en trygg, lärorik och rolig vistelse på förskolan. Dina uppgifter är att leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera samt utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina kollegor. Du är en uppdragsmedveten förskollärare som bidrar till ett gott förhållningssätt, skapar goda lärmiljöer ...
2023-02-03 2023-02-19
Lidingö Stad, Förskola​ Barnskötare
Som barnskötare på någon av förskolorna arbetar du under ledning av förskollärare och är med och lägger grunden till det livslånga lärandet. Tillsammans med kollegor utvecklar ni den pedagogiska verksamheten och undervisningen samt ser till att barnen utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar. Du strävar efter att skapa trygga relationer med såväl barn som vårdnadshavare. Vi arbetar projektinriktat inom olika områden utifrån barnens intressen och med våra mål och styrdokument som grund. Reflektion, dokumentation, barns delaktighet...
2023-02-03 2023-02-19
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Timvikarier/sommarvikarier till socialpsykiatrin
I dina arbetsuppgifter ingår att ge stöd, service och viss personlig omvårdnad till personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån den enskildes individuella genomförandeplan med fokus på delaktighet, inflytande och trygghet med individen i fokus och utifrån ett gott bemötande. Arbetstiden är för boendestödjare schemalagd dag/kväll/helg och på vissa ställen ingår även sovande jour-tjänstgöring. Vi har även en enhet med vaken natt. I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initia...
2023-02-03 2023-02-24
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Timvikarier/sommarvikarier till våra grupp- och servicebostäder
Vi söker timvikarier till våra olika boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer att arbeta både dag, kväll, helg samt natt/jour. Det är av stor vikt att du är tillgänglig under hela semesterperioden juni augusti. Arbetet innebär att ge kunden stöd och service i vardagen. Det innefattar allt från vanliga hushållssysslor som förekommer i ett hem till hjälp med personlig omvårdnad, struktur vid fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Stödet anpassas utifrån individens behov. Kort beskrivet stöttar du med allt från p...
2023-02-01 2023-03-03
Lidingö Stad, Fastighetsförvaltningen Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare hos oss kommer du att arbeta på vår fastighetsförvaltning och ansvara för förvaltningen av Lidingö stads fastigheter. Du eftersträvar att ha nöjda kunder inom ditt ansvarsområde genom strukturerad och proaktiv förvaltning. Du har ansvaret för att kontakten och samarbetet med hyresgästerna utvecklas på ett positivt sätt där du kontinuerligt bedriver kundvård gentemot vilket bland annat innebär regelbundna dokumenterade hyresgästmöten. Som fastighetsförvaltare har du kunskap kring verksamheters framtida behov och lokaler...
2023-01-30 2023-02-19
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare till särskild undervisningsgrupp åk 4-6
Vi söker en lärare i grundskolan årskurs 4-6 i svenska, SO och engelska för ett vikariat under VT23. När vikariatet löpt ut finns det goda möjligheter till en tillsvidareanställning. Som lärare hos oss ansvarar du för planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten och medverkar aktivt i skolans utveckling och följer upp och utvärderar arbetet. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget fördelar ni arbetet utifrån uppdrag, kompetens och aktuella behov. Vårt arbete utgår ifrån en modell där vi tillämpar en tydliggörande pedagogik s...
2023-01-30 2023-02-13
Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Lönekonsult
Löneenheten består i dag av 9 personer som arbetar på uppdrag av stadens verksamheter med utveckling och drift av personal- och löneprocesser. Som lönekonsult hos oss arbetar du en del av tjänsten med ärendehantering och support mot våra chefer och löneadministratörer på förvaltningarna. Du stöttar med rådgivning i frågor inom arbetsrätt, systemtekniska frågor i personalsystemet samt tolkning av kollektivavtal och lagar. Support sker både via telefon och i vårt ärendehanteringssystem. Du hanterar också löpande löneadministration och rapporterin...
2023-01-30 2023-02-14
Lidingö Stad, Lärande- och kulturförvaltningen Fritidsledare till LSS-verksamhet
Till fritidsgården Zenit kommer ungdomar med högfungerade autism som asperberger och atypisk autism. Vill lägger stor vikt vid bemötande, trygghet och delaktighet. Tillsammans och utifrån ungdomarnas önskemål skapar vi en verksamhet som tilltalar dem och ger förutsättningar för att stärka deras sociala samspel. Hos oss är det viktigt att du har en god människosyn, ett respektfullt lågaffektivt bemötande och ett främjande förhållningssätt. Vi söker en fritidsledare som erbjuds möjligheten att driva verksamheten framåt och som tillsammans med u...
2023-01-27 2023-02-12
Lidingö Stad, Grundskola​ Timvikarier till anpassad grundskola
Söker du ett flexibelt arbete där du får vara med och göra skillnad? Kanske studerar du och vill arbeta extra eller arbetar på en annan arbetsplats och vill jobba mer? Nu har du chansen att arbeta utefter dina och våra behov. Vi behöver dig som kan komma in och arbeta med kort varsel när ordinarie personal är borta. Som vikarie på Lidingös anpassade grundskola kan det handla om korta vikariat på några timmar per dag, till längre vikariat på heltid under en längre period. Lidingös anpassade skola har små klasser med hög personaltäthet. Undervi...
2023-01-26 2023-02-12