Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lidingö Stad, Förskola​ Förskollärare till Rudboda skola
Vi upptäcker, experimenterar och utforskar världen tillsammans i vår trygga och stimulerande miljö som lägger grunden för ett livslångt lärande. Som förskollärare på Rudboda förskola arbetar du med övriga pedagoger för att se till att barnen får en trygg, lärorik och rolig vistelse på förskolan. Dina uppgifter är att leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera samt utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina kollegor. Du är en uppdragsmedveten förskollärare som bidrar till ett gott förhållningssätt, skapar goda lärmiljöer ...
2022-10-06 2022-10-23
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Sjuksköterska till Lidingö Stad
Som sjuksköterska på Hälsomottagningen arbetar du i team med två andra sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt med ansvariga enhetschefer och deras medarbetare. Hälsomottagningen ligger centralt med gångavstånd till flera enheter som tillhör vårt ansvar. Vi har två tjänstebilar och cykel som vi också använder vid uppsökande arbete. I ditt uppdrag som områdesansvarig sjuksköterska ingår akuta- och planerade bedömningar och åtgärder. Du bär ansvar för handledning/utbildning av omvårdnadspersonalen samt rådgivning. I samverkan med a...
2022-10-03 2022-10-24
Lidingö Stad, Grundskola​ Fritidspedagog / lärare i fritidshem
Som fritidspedagog/ lärare i fritidshem stödjer och stimulerar du barn och ungas lärande innan, under och efter skoldagen. Du planerar och leder rastverksamheten, är med eleverna under skoldagen samt leder verksamheten på Klubben, vårt fritidshem för mellanstadiet. Tillsammans med dina kollegor och elever på Klubben leder du arbetet med att utveckla vår fritidshemsverksamhet för mellanstadiet utifrån läroplanens mål och rådande styrdokument. På vår skola arbetar du tillsammans med kunniga, erfarna och trevliga kollegor och elevhälsa i en väl...
2022-10-03 2022-10-17
Lidingö Stad, Grundskola​ Fritidspersonal till Käppala skola
På vår skola arbetar du tillsammans med kunniga, erfarna och trevliga kollegor samt elevhälsa i en välfungerande lagverksamhet med tydliga mål. Du tillhör antingen låg- eller mellanstadiets arbetslag. Som fritidspersonal stödjer och stimulerar du barn och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Under skoldagen är du delaktig i elevernas undervisning och samarbetar med lärare. Du planerar och leder aktiviteter utomhus på rasterna samt leder verksamheten på fritidshemmet och i fritidsklubben tillsammans med kollegor. Du tar aktivt ansvar...
2022-10-03 2022-10-17
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare i spanska åk 6-9
På Högsätra skola har vi elever med varierad bakgrund vilket skapar en härlig heterogen miljö. Vi ser därför att det är viktigt att du har ett inkluderande arbetssätt och anpassar undervisningen till de elever som finns i klassrummet. Du kommer att vara en av två mentorer i en klass på högstadiet. Du tillhör ett åk 6-9-arbetslag, där ni tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och samarbetar runt bl.a. undervisningsutveckling, gemensamma aktiviteter och ett enhetligt förhållningssätt. Du tillhör även ämneslag moderna språk som en av tv...
2022-10-03 2022-10-17
Lidingö Stad, Grundskola​ Elevassistenter till Lidingö grundsärskola
Vi söker dig som vill ha ett flexibelt arbete. Kanske studerar du och vill arbeta extra eller arbetar på en annan arbetsplats och vill jobba mer, nu har du chansen att arbeta utefter dina och våra behov. Vi söker dig som kan komma in och arbeta med kort varsel när ordinarie personal är borta. Som vikarie kan det handla om korta vikariat på några timmar per dag, till längre vikariat på heltid under en längre period. Du berättar för oss när du har möjlighet att arbeta och sedan erbjuds du jobb utifrån de förutsättningar som finns. Arbetstiden ka...
2022-09-29 2022-10-16
Lidingö Stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Du kommer att tillhöra miljöskyddsgruppen och främst arbeta med tillsyn på miljöfarliga verksamheter och handläggning av anmälningar och klagomål. Utifrån din erfarenhet och behov kan det även tillkomma andra arbetsuppgifter. Arbetet kommer både att vara självständigt och i projektform, samt innehålla många kontakter med Lidingöbor, våra företag på ön och kollegor på andra förvaltningar i staden.
2022-09-28 2022-10-12
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Sysselsättningshandledare/hantverkspedagog till Lidingö stads dagliga verksamhet
Vi söker nu sysselsättningshandledare eller hantverkspedagog till våra verksamheter inom daglig verksamhet. I dina arbetsuppgifter ingår att ge stöd och service till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån den enskildes individuella genomförandeplan. Vi har nio verksamheter i egen regi med olika arbetsinriktningar, verksamheterna arbetar med bland annat kök, hantverk, ved, butiker, leveranser, sinnen och kommunikation. I alla våra grupper arbetar vi med hälsa i fokus och har utevistelser och träning som en naturl...
2022-09-28 2022-10-19
Lidingö Stad, Barn- och elevhälsa Skolläkare
Arbetet innebär individuella möten med elever, föräldrar och att tillsammans med övriga medarbetare stärka och utveckla elevhälsoarbetet. Ur ett elevperspektiv är du en viktig person som värnar om elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Medicinsk rådgivning i elevhälsoärenden ingår och vi strävar efter att tidigt kunna ge stöd till elever som av olika anledningar har svårigheter i skolarbetet. Du blir en del av utbildningsförvaltningens centrala elevhälsa. Hos oss innefattar ett gott omhändertagande av eleverna en satsning på personalen i f...
2022-09-28 2022-10-12
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Sysselsättningshandledare till Lidingö stads dagliga verksamhet
Vi söker nu sysselsättningshandledare till våra verksamheter inom daglig verksamhet. I dina arbetsuppgifter ingår att ge stöd, service till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån den enskildes individuella genomförandeplan. Vi har nio verksamheter i egen regi med olika arbetsinriktningar, verksamheterna arbetar med bland annat kök, hantverk, ved, butiker, leveranser, sinnen och kommunikation. I alla våra grupper arbetar vi med hälsa i fokus och har utevistelser och träning som en naturlig del av vår vardag. Nu ...
2022-09-27 2022-10-18
Lidingö Stad, Förskola​ Administratör till förskolan
Med anledning av en omorganisation söker vi en administratör till åtta av våra kommunala förskolor på Lidingö (Abborrvägen, Bo, Källängen, Näset, Rudboda, Stockby, Sticklinge och Vasavägens förskolor). Vi värnar om en arbetsmiljö som präglas av glädje och respekt för varandra och som erbjuder utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Dina arbetsområden kommer bland annat vara att organisera personal och beställning av mat vid utvecklingsdagar. Du kommer även ha hand om vikarieanskaffning, genomföra ronder (städrond, skyddsrond, brandskyddsrond oc...
2022-09-22 2022-10-09
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Timvikarier till våra gruppbostäder
Vi söker timvikarier till en gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer att arbeta både dag, kväll, helg samt natt/jour. Arbetet innebär att ge kunden stöd och service i vardagen. Det innefattar allt från vanliga hushållssysslor som förekommer i ett hem till hjälp med personlig omvårdnad, struktur vid fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Stödet anpassas utifrån individens behov. Kort beskrivet stöttar du med allt från personlig hygien till att följa med på disco, dagsutflykt till skansen med mera. Du kommer...
2022-09-20 2022-10-09