Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Vikariat Biståndshandläggare Socialpsykiatri
Vi på enheten för personer med funktionsnedsättning och vuxna söker dig som vill arbeta som handläggare inom myndighetsutövning. Arbetet innebär i huvudsak utredningar, bedömningar och uppföljning av ansökningar inom målgruppen socialpsykiatri. Här på enheten har du möjlighet att aktivt delta i att utveckla din yrkesroll genom att förbättra och säkra kvaliteten på arbetet. Då en av våra handläggare kommer att gå på föräldraledighet i början av december söker vi nu dig som vill bli förstärkningen i vårt team.
2023-11-28 2023-12-12
Lidingö Stad, Fritidsgårdar Fritidsledare
Vi bedriver verksamhet utifrån Lagen om särskilt stöd till vissa funktionsnedsatta (LSS) för ungdomar från 13 år Vi erbjuder korttidstillsyn för ungdomar som går i anpassad grundskola under eftermiddagar, lov- och studiedagar och en mötesplats för ung som vuxen i den öppna verksamheten under kvällar. Vi söker nu en fritidsledare som vill driva verksamheten framåt och tillsammans med våra besökare skapar förutsättningar till en meningsfull fritid. Du är kreativ och självgående som tillsammans med dina kollegor skapa trygghet och delaktighet fö...
2023-11-24 2023-12-10
Lidingö Stad, Förskola​ Barnskötare
På Stenbitsvägens förskola arbetar vi mycket gemensamt och är stolta över vårt goda samarbete. Glädje och samarbete är våra ledord och vi tycker att det är viktigt att alla barn känner sig trygga med alla pedagoger. Vi har ett gemensamt ansvar för att barnen utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Som barnskötare är du delaktig i arbetet med den pedagogiska miljön som ska vara inspirerande, varierande, tydlig och utmanande. Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt där vi tillsammans med barnen arbetar med olika teman under året ...
2023-11-23 2023-12-07
Lidingö Stad, Förskola​ Förskollärare till Skärsätra förskola
Skärsätra förskola är en lärande organisation som arbetar med utveckling och där samtliga medarbetare deltar och tar ansvar i utvecklingsprocessen. Vi söker dig som lockas av att fortsätta skapa en strukturerad verksamhet för våra barn där en målstyrd undervisning bedrivs. Din uppgift som förskollärare är att planera, genomföra, delegera och utvärdera undervisningen i förskolan utifrån läroplanen tillsammans med dina kollegor och rektor. Du är aktiv i att nå våra mål för verksamheten och engagerar och leder dina medarbetare. Vi arbetar proje...
2023-11-22 2023-12-06
Lidingö Stad, Individ, familj och integration Biståndshandläggare funktionsnedsättning vikariat
Då en av våra handläggare är föräldraledig söker vi en tillfällig förstärkning i vårt team på ett vikariat. Vi söker en handläggare som ska arbeta med myndighetsutövning, utredningar och bedömningar av ansökningar enligt LSS och Socialtjänstlagen avseende vuxna med funktionsnedsättningar. Gruppen består av sex vuxenhandläggare och två barnhandläggare. Vi utreder enligt IBIC i verksamhetssystemet Lifecare. Vi har regelbundna ärendedragningar i grupp, lärandecirklar och tillämpar mentorskap för nyanställda. Vi har extern processhandledning samt j...
2023-11-21 2023-12-05
Lidingö Stad, Grundskola​ SO-lärare till central särskild undervisningsgrupp
Som SO-lärare hos oss ansvarar du för planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten. Du medverkar aktivt i skolans utveckling och följer upp och utvärderar arbetet. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget fördelar ni arbetet utifrån uppdrag, kompetens och aktuella behov. Vårt arbete utgår ifrån en modell där vi tillämpar en tydliggörande pedagogik som främjar lärande. Lektioner, raster och fritidsverksamhet kännetecknas av glädje och delaktighet. Vi har höga förväntningar på eleven och skoldagen utformas utifrån den enskilde e...
2023-11-17 2023-12-03
Lidingö Stad, Förskola​ Förskolevikarie till Lidingö stad
Som förskolevikarie på någon av våra förskolor arbetar du tillsammans med- och under ledning av ordinarie pedagoger. Du deltar i den verksamhet/undervisning som bedrivs under tiden du är på förskolan och är engagerad i barnens lek och lärande där du är med och bidrar till en innehållsrik och betydelsefull vardag för alla barn. Som vikarie förväntas du vara flexibel och kunna rycka in där det behövs med varierande arbetsuppgifter och ibland med kort varsel. Du är med och lägger grunden för det livslånga lärandet genom barnens inflytande, delakt...
2023-11-10 2023-12-03
Lidingö Stad, Tekniska förvaltningen Dagvattenstrateg/ Dagvattensamordnare till Lidingö stad
I rollen som dagvattenstrateg/ dagvattensamordnare kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla, utforma och implementera olika hållbara lösningar för dagvattenhanteringen. Du kommer arbeta självständigt men även tillsammans med bland annat olika förvaltare inom gata, natur och park. Du kommer vara en viktig del i olika stadier i projekt så som anläggningsprojekt inom gata och park och mer specifika dagvattenprojekt. I rollen kommer du delta i processen av framtagandet av detaljplaner samt utveckla och implementera strategier för dagvatte...
2023-08-29 2023-12-12