Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lidingö Stad, Grundskola​ Fritidsledare åk 4-6
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad och vara en del av vårt team på Sticklinge skola. I din roll som fritidsledare kommer du att stötta och finnas där för våra elever samt driva och vidareutveckla vår klubbverksamhet som du brinner för. Under skoldagen kommer du att följa eleverna under deras skoldag och vara en del av deras raster. På eftermiddagarna kommer du att följa våra mellanstadieelever på fritidsklubben. Arbetet kräver att du är flexibel, empatisk, lugn och tydlig samt har förmåga att skapa goda relationer till elever och ...
2024-04-23 2024-05-07
Lidingö Stad, Grundskola​ Fritidsledare till Sticklinge skola
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad och vara en del av vårt team på Sticklinge skola. I din roll som fritidsledare kommer du att stötta och finnas där för våra elever samt driva och vidareutveckla vår klubbverksamhet som du brinner för. Arbetet kräver att du är flexibel, empatisk, lugn och tydlig samt har förmåga att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare och att ha ett nära och gott samarbete med övrig personal på skolan.
2024-04-23 2024-05-07
Lidingö Stad, Grundskola​ Legitimerad lågstadielärare, vikariat
Välkommen till Lidingö stad och Skärsätra skola! Du som är legitimerad lågstadielärare har nu chansen att bli en i vårt team. Du som får chansen kommer att börja undervisa i förskoleklass, närmaste kollegor kommer bli läraren i parallellklassen, en förskollärare samt övriga pedagoger på fritidshemmet. I ditt uppdrag ingår att tillsammans med dina kollegor planera, genomföra och följa upp verksamheten utifrån läroplan, andra styrdokument samt skolans egna mål. Med det pedagogiska arbetet som bas bidrar du till att utveckla en lustfylld och läror...
2024-04-22 2024-05-06
Lidingö Stad, Individ, familj och integration Biståndshandläggare funktionsnedsättning
Enheten för personer med funktionsnedsättning och vuxna söker en erfaren handläggare för handläggning av insatser enligt LSS och SoL för vuxna med olika funktionsnedsättningar. Vi utreder enligt IBIC i verksamhetssystemet Lifecare. Vi har regelbundna ärendedragningar i grupp och lärandecirklar där vi arbetar gemensamt med vår metodutveckling. Vi har även extern processhandledning samt juridiskt stöd.
2024-04-22 2024-05-06
Lidingö Stad, Grundskola​ Skolkurator
Vi söker en skolkurator som vill vara med och utveckla det tvärprofessionella arbetet i den samlade elevhälsan. Tjänsten är på 100% och uppdelad på två skolor varav 80% är på Källängens skola med elever från åk 4-9 samt 20% på Bo skola med elever från åk F-3. Vårt förebyggande och främjande arbete för alla elevers hälsa, trivsel och utveckling sker i tätt samarbete med både personal, elever och vårdnadshavare. Som skolkurator på Källängens skola arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande, men också åtgärdande, på både grupp- och indivi...
2024-04-19 2024-05-05
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Sommarvikarier till boendestöd SoL och servicebostad LSS
Vi söker nu vikarier till boendestödet och till våra servicebostäder. I dina arbetsuppgifter ingår att ge stödinsatser till personer med psykiatriska- och kognitiva funktionsnedsättningar samt autismspektrumtillstånd. Vi arbetar utifrån den enskildes individuella genomförandeplan med fokus på delaktighet, inflytande och trygghet med individen i fokus och utifrån ett gott bemötande. Det är ett självständigt arbete men där du kommer att ha ett nära stöd och samarbete med kollegor och arbetsledning. Arbetstiden är schemalagd dag/kväll/helg och s...
2024-04-18 2024-05-10
Lidingö Stad, Äldreomsorg Sjuksköterskor till Siggebogården
Vi söker sjuksköterskor både för kortare sommarvikariat, timvikariat och tillsvidareanställning. Som sjuksköterska på Siggebogården tjänstgör du på någon av våra enheter med inriktning mot somatisk vård, demensvård eller korttids- och växelvård. Tillsammans i teamet som består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omsorgspersonal arbetar ni för att ge en god och kvalitetssäkrad vård- och omsorg till omsorgstagarna. I ditt arbete ingår bland annat: - Att vara delaktig i ansvaret för patienternas omvårdnad, hälso- och sjukvår...
2024-04-16 2024-04-30
Lidingö Stad, Grundskola​ Speciallärare, åk 7-9
Vi söker nu en speciallärare till årskurs 7-9 som har ett stort engagemang för elevers lärande. I arbetet ingår att genomföra screeningar, följa upp och arbeta med elever som riskerar att inte nå målen. Vidare ingår det att tillsammans med elever, vårdnadshavare och lärare utreda behovet av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram i årskurs 7-9. Du bemöter elever med ett specialpedagogiskt förhållningssätt. I detta ingår att flexibla och individuella lösningar utifrån varje elevs önskemål och behov sätts främst. Undervisningen sker enskilt, i ...
2024-04-16 2024-04-30
Lidingö Stad, Grundskola​ Speciallärare/specialpedagog i matematik, åk 4-9
Är du en passionerad pedagog med ett brinnande intresse för matematik och svenska som andraspråk samt inkluderande undervisning? Då kan du vara den vi letar efter! På Bodals skola tror vi på att varje elev har potentialen att blomstra och nå sin fulla kapacitet. Nu söker vi en engagerad speciallärare/specialpedagog i matematik. Vi strävar efter att skapa en miljö där varje elev känner sig sedd och utmanad i sin utveckling, och du kommer att spela en nyckelroll i detta arbete. I din roll som speciallärare eller specialpedagog har du ett övergri...
2024-04-16 2024-04-30
Lidingö Stad, Grundskola​ Mellanstadielärare till Sticklinge skola
Vi söker en behörig, driven och mångfacetterad mellanstadielärare för ett vikariat under ett år, med möjlighet till förlängning, till Sticklinge skola. I din roll som lärare hos oss ansvarar du för att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever lyckas; att leda och stimulera elevernas lärande; att utgå ifrån elevernas behov och intressen när du involverar dem i planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Du arbetar gärna ämnesövergripande och planerar och följer gärna upp din undervisning tillsammans med kollegor i arbetsla...
2024-04-16 2024-04-30
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Timvikarier/sommarvikarier till våra grupp- och servicebostäder
Vi söker timvikarier till en gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer att arbeta både dag, kväll, helg samt natt/jour. Det är av stor vikt att du är tillgänglig under hela semesterperioden juni augusti. Arbetet innebär att ge kunden stöd och service i vardagen. Det innefattar allt från vanliga hushållssysslor som förekommer i ett hem till hjälp med personlig omvårdnad, struktur vid fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Stödet anpassas utifrån individens behov. Kort beskrivet stöttar du med allt från perso...
2024-04-15 2024-04-29
Lidingö Stad, Individ, familj och integration Socialsekreterare, mottagning barn och unga
Mottagningsgruppen är en arbetsgrupp med stor kompetens och engagemang. Här arbetar erfarna och kloka kollegor tätt ihop. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: - arbeta med barn och unga samt deras föräldrar. - ta emot orosanmälningar, ansökningar och ge rådgivning gällande barn och ungdomar. Genom förhandsbedömningar avgörs det om barnets/ungdomens behov behöver utredas vidare. I arbetet som socialsekreterare inom mottagningsgruppen tar du emot ansökningar och anmälningar, gör skyddsbedömningar och förhandsbedömningar som leder fram till ...
2024-04-15 2024-04-29
Lidingö Stad, Grundskola​ Idrottslärare till Högsätra skola
På Högsätra skola har vi elever med varierad bakgrund vilket skapar en härlig heterogen miljö. Vi ser därför att det är viktigt att du har ett inkluderande arbetssätt och anpassar undervisningen till de elever som finns i klassrummet. Du tillhör ett åk 7-9-arbetslag, där ni tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och samarbetar runt bl.a. undervisningsutveckling, gemensamma aktiviteter och ett enhetligt förhållningssätt. Du tillhör även ämneslag i Idrott och Engelska som ses varje vecka. Där diskuteras och planeras ämnesspecifikt inne...
2024-04-15 2024-04-29
Lidingö Stad, Fritidsgårdar Fritidsledare/socialpedagog till fritidsgård och Anpassad grundskola
Allhuset är en fritidsgård för ungdomar som går på Anpassad grund- eller gymnasieskola. Zenit tar emot ungdomar med Asperger/högfungerande autism. Både Allhuset och Zenit arbetar på uppdrag av socialtjänsten och erbjuder korttidstillsyn (KTT) till barn och ungdomar inom LSS. Utöver KTT erbjuder gårdarna öppen verksamhet vissa dagar och kvällar i veckan. I tjänsten ingår du som del i ett team av fritidsledare, socialpedagoger och elevassistenter på fritidsgården och i skolan. Tillsammans med kollegor arbetar du för att erbjuda barn och ungdoma...
2024-04-12 2024-04-28
Lidingö Stad, Grundskola​ Mellanstadielärare till Sticklinge skola
Vi söker en behörig, driven och mångfacetterad mellanstadielärare för ett vikariat under ett år, med möjlighet till förlängning, till Sticklinge skola. I din roll som lärare hos oss ansvarar du för att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever lyckas; att leda och stimulera elevernas lärande; att utgå ifrån elevernas behov och intressen när du involverar dem i planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Du arbetar gärna ämnesövergripande och planerar och följer gärna upp din undervisning tillsammans med kollegor i arbetsla...
2024-04-12 2024-04-28
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Stödassistent till en av våra gruppbostäder
Vi söker en stödassistent till en av våra gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet innebär att ge kunden stöd och service i vardagen. Det innefattar allt från vanliga hushållssysslor som förekommer i ett hem till hjälp med personlig omvårdnad, struktur vid fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Stödet anpassas utifrån individens behov. Kort beskrivet stöttar du med allt från personlig hygien till att följa med på disco, dagsutflykt till Skansen med mera. Du kommer att ingå i ett arbetslag och arbeta både e...
2024-04-10 2024-05-01
Lidingö Stad, Grundskola​ Grundskollärare med inriktning fritidshem (musik eller bild)
Bo skola som är en f-3 skola belägen mitt i naturen på norra delen av Lidingö, söker en erfaren och engagerad grundskollärare med inriktning fritidshem samt behörighet i bild eller musik. Vi är en skola som värdesätter sammanhållning och samverkan mellan skola och fritidshem, där varje elev ges möjlighet att växa och utvecklas i en trygg och inkluderande miljö. Med cirka 180 elever från förskoleklass till årskurs 3 erbjuder vi en nära gemenskap där både elever och personal får möjlighet att lära känna varandra väl. På Bo skola är vi övertygade...
2024-04-10 2024-04-24
Lidingö Stad, Grundskola​ Elevassistent
Som elevassistent finns du med eleven under hela skoldagen samt på fritidshemmet och fungerar som ett stöd. Du är elevens ansvarsperson och en viktig medarbetare för att tillgodose den enskilda elevens behov. I rollen ingår att arbeta både enskilt med eleven samt i mindre sammanhang tillsammans med andra vuxna runt eleven, både i klassen och på fritidshemmet samt under rastaktiviteter. Du bidrar till att bygga, upprätthålla och stärka goda relationer med vårdnadshavare och andra berörda.
2024-04-09 2024-04-23
Lidingö Stad, Grundskola​ Lågstadielärare åk F-3
Vi söker nu en skicklig lågstadielärare som vill samarbeta med engagerade, kreativa och inspirerande kollegor i en fantastisk miljö. Rudboda skola har "Rörelse för Lärande" som profil vilket innebär att vi gärna förlägger undervisning utomhus och vi säkerställer rörelse för eleverna vid varje lektion. Vi vill gärna utveckla den upplevelsebaserade undervisningen i alla ämnen. Som lågstadielärare hos oss följer du elever från förskoleklass t o m årskurs 3. Din placering och mentorskap till hösten blir i en årskurs 2. Din närmsta kollega i parall...
2024-04-09 2024-04-23
Lidingö Stad, Staben för utveckling och digitalisering Välfärdstekniker
I rollen som Välfärdstekniker ingår du i en mindre arbetsgrupp som ansvarar för driften av trygghetslarm, digitala lås och annan välfärdsteknik som används inom våra verksamheter. Arbetsuppgifterna består av installation och avinstallation av välfärdsteknik, kontakt med brukare och anhöriga, övervakning och administration av de tekniska lösningarna och dokumentation av utförda insatser. Delar av arbetet utförs hemma hos kunderna runt om i staden. En vanlig dag börjar med en översyn av status för installerade tekniska produkter. Därefter har du...
2024-04-05 2024-04-24
Lidingö Stad, Äldreomsorg Undersköterska/vårdbiträde, sommarvikariat
Tillsammans med oss arbetar du för att ge en god och kvalitetssäkrad vård till omsorgstagarna. Som undersköterska/vårdbiträde arbetar du teambaserad och ger vård och omsorg utifrån boendes individuella behov och önskemål. Du ska stödja och komplettera den boendes egna förmågor, uppmuntra till egna initiativ och hjälpa den boende att hantera sin vardag. I dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa äldre med stöd utifrån biståndsbeslut och genomförandeplaner. Detta kan till exempel vara hjälp med på- och avklädning, måltidsstöd, samtalsstöd, promenad...
2024-04-03 2024-04-28
Lidingö Stad, Äldreomsorg Sommarvikarier till vård- och omsorgsboende
Som undersköterska/vårdbiträde hos oss arbetar du för att ge en god och kvalitetssäkrad vård till omsorgstagarna. Du arbetar bra i team och ger god vård och omsorg utifrån boendes individuella behov och önskemål. Du ska stödja och komplettera den boendes egna förmågor, uppmuntra till egna initiativ och hjälpa den boende att hantera sin vardag. I dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa äldre med stöd utifrån biståndsbeslut och genomförandeplaner. Detta kan till exempel vara hjälp med på- och avklädning, måltidsstöd, samtalsstöd och hygien. Som un...
2024-03-26 2024-05-08
Lidingö Stad, Grundskola​ Hem - och konsumentkunskapslärare
Vi söker en engagerad hem- och konsumentkunskapslärare för elever i åk 4-9. Tjänsten är inom två verksamheter på Lidingö, men undervisningen sker på samma skola. Du kommer dels att undervisa elever på anpassad grundskola, dels elever med diagnos inom autism och/eller språkstörning som går i en central särskild undervisningsgrupp. Undervisningen sker utifrån respektive skolforms läroplan. Ditt uppdrag innebär att lägga grunden till att eleverna får en så god utveckling som möjligt och uppnår målen. Det innebär att du planerar, bedriver och utv...
2024-03-18 2024-04-23
Lidingö Stad, Äldreomsorg Lidingö stads hemtjänst söker tim- och sommarvikarier
Som timvikarie i Lidingö stads hemtjänst har du den viktiga uppgiften att utifrån biståndsbeslut hjälpa äldre Lidingöbor i deras vardag. Jobbet är varierande och du får även vara ute och röra på dig mycket. Det är personens individuella behov, intressen och vanor som styr hur vi utför våra hemtjänstinsatser. Du får professionellt stöd av vår organisation kring hur de uppgifter som ingår i vårt uppdrag utförs. Du jobbar mycket självständigt men vi lägger även stor vikt vid teamarbetet med kollegor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som du ko...
2024-02-19 2024-05-08