Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Vikariat Lessebo hemtjänst
Vi söker dig: • Utbildad undersköterska som vill jobba inom äldreomsorgen i Lessebo kommun • Har arbetslivserfarenhet av äldreomsorg inom hemtjänst • Har körkort • Har den enskilde i fokus och värnar om att ge guldkant på vardagen Utbildad undersköterska sökes till vikariat inom hemtjänsten i äldreomsorgen. Som undersköterska har du i uppgift att ge den enskilde stöd i vardagen enligt beslutade insatser enligt socialtjänstlagen. Arbetsuppgifterna omfattar insatser så som personlig omsorg, socialt stöd och ledsagning samt även serviceinsatser s...
2021-10-18 2021-10-31
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Vi söker undersköterskor för att höja grundbemanning
Som undersköterska hos oss kommer du att fungera som en resursförstärkning och du kommer i första hand vara resurs vid akuta vakanser/korttidssjukfrånvaro samt finnas som ett stöd vid hög arbetsbelastning för att kunna avlasta och höja kvalitén i verksamheten. I arbetet som undersköterska inom äldreomsorgen är du med och skapar en meningsfull och trygg vardag för våra omsorgstagare. Du arbetar utifrån ett professionellt förhållningssätt med omsorgs- och omvårdnadsuppgifter hos personer med ett beviljat biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. ...
2021-10-18 2021-10-31
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Lilltorpets förskola i Skruv
På Lilltorpets förskola finns tre avdelningar med en härlig miljö både ute och inne. Förskolan arbetar med fokus på det kompetenta barnet, miljön och den nyfikna pedagogen. Förskolan arbetar projektinriktat och med pedagogisk dokumentation som verktyg för att följa barnens lärandeprocesser. Att barnen på olika sätt få mötas och undervisas med t.ex. lera, dans, musik och ofärdigt material är viktigt för oss. Detta för att alla ska kunna få möjlighet till att uttrycka sig och bli sitt bästa jag. Barnen på förskolan är delaktiga när det gäller att...
2021-10-14 2021-11-11
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen F-3 lärare sökes till Hackebackeskolan
Nu söker vi dig som är legitimerad och engagerad lärare för F-3 till världens bästa Hackebackeskola! Du kommer att ingå i ett fantastiskt team där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ni har ett nära samarbete i årskursen och fritids, samt elevhälsoteamet. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskola åk F-3, där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utma...
2021-10-14 2021-11-28
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare till Kvarndammskolan
Arbete som grundskollärare på Kvarndammskolan. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Önskemål om deltidsanställning kan diskuteras. Under vårterminen kommer tjänsten innefattas av klassläraransvar/tvåläraskap i åk 3 och no-undervisning i åk 6. Till läsåret 22/23 kan innehållet i tjänsten förändras. Du kommer att ingå i årskursarbetslag med andra lärare och ta gemensamt ansvar för årskursen elever. Du planerar både tillsammans med andra lärare och på egen hand. Från 2020-2022 arbetar vi med matematik, kooperativt lärande, digitaliser...
2021-10-13 2021-11-07
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Lustigkulla skola
Lustigkulla skola i Kosta är en F-6 skolan med cirka 85 elever. Tjänsten som socialpedagog kommer att innebära en förstärkning inom detta kompetensområde och ett komplement till redan befintlig kurator tillika socialpedagog. Som socialpedagog kommer du att arbeta med att stärka elevernas sociala utveckling, arbeta främjande och förebyggande med trygghet och studiero samt att lära ut strategier kring hantering av konflikter. Målsättningen är att stärka elevernas sociala förutsättningar att lyckas i skolan. Uppdraget innebär bland annat att: ...
2021-10-10 2021-10-22
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Välkommen till vårdcentralen/familjecentralen i Lessebo!
På BVC är uppdraget att främja barns hälsa och utveckling och ge föräldrar möjlighet att öka sina kunskaper om barns behov. Här arbetar du med barn 0-6 år och deras föräldrar i frågor om utveckling, tillväxt, vaccinationer, samtal, rådgivning, hembesök samt föräldrautbildning. Att jobba som distriktssköterska hos oss innebär att arbeta både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom. Arbetsuppgifterna på vårdcentralen kommer bland annat att innebära distriktssköterskemottagning, konsultation med p...
2021-10-08 2021-10-29
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Pedagoger till särskolan
Vår grundsärskola växer och vi söker nu nya medarbetare till grundsärskolans år 1-9, då vi även har gymnasiesärskolans IV-program kan även undervisning vara aktuell här också. Vi befinner oss just nu i en utvecklingsfas tillsammans med övriga skolor i kommunen och nu söker vi dig som vill vara med att utveckla särskolan utifrån språkutvecklande arbetssätt och tillgänglig lärmiljö. Vi söker pedagoger och/eller speciallärare med inriktning utvecklingsstörning med specialpedagogiskt intresse, du får gärna ha erfarenhet av arbete inom särskolan....
2021-09-30 2021-10-30
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska och SO
Välkomna till Bikupan! Bikupan är en 7-9 skola som präglas av att elevens lärande står i centrum. Ett utvecklingsarbete bedrivs för att hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat där vi arbetar trygghetsskapande och tillsammans med ett uttalat VI-tänk. Skolan är mångkulturell och att arbeta språkutvecklande, relationsskapande och kompensatoriskt är viktiga grundstenar i skolans pedagogiska verksamhet. Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmanande undervisning, kommunikation och krea...
2021-09-28 2021-10-26
Lessebo kommun, Socialförvaltningen IFO chef
Vi söker en verksamhetschef som med tydligt ledarskap och positiv energi utvecklar vår individ- och familjeomsorg. Du kommer ansvara för att säkerställa resultat och att hela verksamheten arbetar mot samma målsättning om att bedriva ett gott socialt arbete. Som chef i Lessebo kommun är du en viktig förebild och ansikte utåt för kommunens gemensamma värden. Du driver aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete och du ser till att goda idéer tas tillvara. Du ingår i förvaltningsledningen tillsammans med socialchef, verksamhetschef för hälso- oc...
2021-09-27 2021-10-24
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och SO
Välkomna till Bikupan! Bikupan är en 7-9 skola som präglas av att elevens lärande står i centrum. Ett utvecklingsarbete bedrivs för att hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat där vi arbetar trygghetsskapande och tillsammans med ett uttalat VI-tänk. Skolan är mångkulturell och att arbeta språkutvecklande, relationsskapande och kompensatoriskt är viktiga grundstenar i skolans pedagogiska verksamhet. Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmanande undervisning, kommunikation och krea...
2021-09-23 2021-10-24
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Timvikarier till omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Vi söker vikarier till hösten och vintern 2021! Som personal inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning blir din arbetsuppgift att ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser enligt SoL och LSS. Arbetsuppgifterna består av att stötta den enskilde i dennes vardag och ge behövlig omsorg. I arbetet är det viktigt att skapa en meningsfull vardag för den enskilde så att de känner sig trygga. I ditt arbete ingår även vissa delegerade hemsjukvårdsuppgifter såsom medicinhantering. I verksamheten jobbar vi i team kring brukarna ut...
2021-09-02 2021-12-31
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsuppdrag inom förskolor i Lessebo tätort
Bakgrund Förskolorna i Lessebo tätort har identifierat ett behov att på djupet synliggöra, utvärdera och stärka det språkutvecklande arbetet, för att barn med annat modersmål ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Nästa steg är att inrätta en utvecklingstjänst under två år för att stärka och intensifiera arbetet inom området. Denna insats är helt kopplad till de riktade insatserna i samverkan med Skolverket och är en tidsbegränsad tjänst i syfte att stärka det inre arbetet. I samverkan med rektor och per...
2021-08-20 2021-10-22
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Sökes timvikarier till höstens arbete i Lessebo kommun
Arbetsuppgifter Vi söker dig: • som har körkort • som vill jobba inom omsorgen i äldreomsorg • som har arbetslivserfarenhet inom äldreomsorg • Har den enskilde i fokus och värnar om att ge guldkant på vardagen. Arbetsuppgifter Som omsorgspersonal blir Din uppgift att ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen). Arbetet är stimulerande och omväxlande och Du träffar många människor med olika bakgrund. Arbetsuppgifterna omfattar insatser såsom personlig omsorg, socialt stöd, ledsagning samt även service...
2021-08-10 2021-11-30