Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Fysioterapeut till Vårdcentralen Lessebo
Hos oss möter du patienter med en stor mångfald, från olika kulturer, olika åldrar och livssituationer. Du kommer arbeta med en stor variation av diagnoser och som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2022-05-17 2022-06-07
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistenter till Nyängskolan
Nyängskolan är Lessebo kommuns särskola, här finns grundsärskola 1-9 och gymnasiesärskolans individuella program och Lärvux. Vi söker nu elevassistenter som ska hjälpa och stödja eleven under hela dess skoldag, både under lektioner och på raster, men även i mat- och hygiensituationer. När elevernas skoldag är slut kommer du även att arbeta inom vår fritidshemsverksamhet. Tjänsterna tillsätts om erforderliga beslut fattas.
2022-05-12 2022-06-05
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska/svenska som andraspråk och annat ämne
Välkomna till Bikupan! Skolan växer genom ett ökat elevantal och vi har gått från 25 till 32 lärare och söker nu ytterligare en medarbetare till vårt härliga gäng. Bikupan är en 7-9 skola som präglas av att elevens lärande står i centrum. Ett utvecklingsarbete bedrivs för att hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat där vi arbetar trygghetsskapande och tillsammans med ett uttalat VI-tänk. Skolan är mångkulturell och att arbeta språkutvecklande, relationsskapande och kompensatoriskt är viktiga grundstenar i skola...
2022-05-09 2022-05-22
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Barn-och utbildningsförvaltningen i Lessebo
Vill du vara med och utveckla vårt viktiga elevhälsoarbete och bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers hälsa och lärande? Vill du arbeta på en förvaltning som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras? Vi söker nu skolsköterska med placering på: Hackebackeskolan i Lessebo F-6 skola med ca 307 elever. Arbetsuppgifter Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning...
2022-05-03 2022-05-23
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Nämndsekreterare
Förvaltningens nämndsekreterare går vidare i andra uppdrag i förvaltningen. Så har du ett starkt samhällsengagemang och vill arbeta i offentlig förvaltning? Gillar du att vara spindeln i nätet? Då har vi en tjänst för dig! Socialförvaltningen ansvarar för vård- och omsorg för äldre, personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och Individ och familjeomsorg. Om tjänsten: uppdraget som nämndsekreterare innebär att vara en länk mellan nämnd och förvaltning och ha ett bra samarbete med politiker, chefer och förvaltningens handläggare. Som nä...
2022-04-28 2022-05-20
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare NO
På vår enhet är elevers lärande i fokus. När elever lämnar Bikupan berättar de om vår skola i världen, och bjuder in världen till vår skola. En skola där eleverna fått vara den de är, känt trygghet, trivsel och gemenskap. Undervisningen har utformats så att eleverna fått tillräckligt stöd och verktyg för att kunna, vilja och våga söka kunskap nu och i framtiden. För att uppnå det behövs många olika insatser. Enhetens mål med enhetens förstelärare i NO är att denne ska utveckla undervisningen i och väcka intresse för naturorienterande ämnen. D...
2022-04-26 2022-05-22
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
På rehabenheten i Lessebo kommun har vi god gemenskap, arbetsglädje och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi utgår ifrån Lessebo och där finns också vårt hjälpmedelsförråd. Som arbetsterapeut jobbar du i nära samarbete med sjukgymnast/fysioterapeut, rehabassistent, hjälpmedelstekniker, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, myndighetshandläggare och enhetschef. Vi arbetar med stöd till aktivitet och träning i hemmiljö utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt bygger på ett möjlighetsbaserat samt rehabiliterande synsät...
2022-03-24 2022-05-29
Region Kronoberg, Folktandvård Tandläkare till Smålands vackra utvandrarbygd
Vi söker dig som vill arbeta i Lessebo och Hovmantorp som är två fina allmäntandvårdskliniker i östra Kronoberg, alltså mitt i Utvandrarbygden och det småländska Glasriket. Kliniken i Lessebo är modern och ligger tillsammans med vårdcentralen centralt i samhället. Kliniken i Hovmantorp är av äldre modell men nyrenoverad och väldigt fin. Hos oss kommer du att få arbeta med alla sorts behandlingar inom barn-vuxen allmän- och akut tandvård. För dig som är nyexaminerad och anställs på en av Folktandvården Kronobergs landsbygdskliniker kan det finn...
2022-03-01 2022-05-31
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/sjuksköterska Natt
Lessebo kommun söker sjuksköterska. Vi bedriver vård dygnet runt. Som sjuksköterska inom Lessebo kommun arbetar vi i team runt patienten tillsammans med baspersonalen. Som sjuksköterska ansvarar du för att planera samt genomföra de sjukvårdsinsatser som ges till de patienter som har behov nattetid. Vi arbetar utifrån en helhetssyn. Vår vård präglas av ett möjlighetsbaserat och rehabiliterande förhållningssätt utifrån patientens behov. Vi använder oss av verksamhetssystem Cosmic, life care och digitalt signeringssystem Appva.
2022-02-24 2022-05-22
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Kom och sommarjobba hos oss i Lessebo kommun
Vi söker dig: • som vill göra skillnad och ge guldkant i den enskildes vardag • som vill jobba inom äldreomsorgen • som har körkort • som har erfarenhet av att jobba med människor Som omsorgspersonal blir Din uppgift att ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen). Arbetet är stimulerande och omväxlande och Du träffar många människor med olika bakgrund. Arbetsuppgifterna omfattar insatser såsom personlig omsorg, socialt stöd, ledsagning samt även serviceinsatser som städ, tvätt och inköp inom hemtjän...
2022-02-10 2022-05-31
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till omsorgen inom funktionsnedsättning
Vi söker vikarier till sommaren 2022! Som personal inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning blir din arbetsuppgift att ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser enligt SoL och LSS. Arbetsuppgifterna består av att stötta den enskilde i dennes vardag och ge behövlig omsorg. I arbetet är det viktigt att skapa en meningsfull vardag för den enskilde så att de känner sig trygga. I ditt arbete ingår även vissa delegerade hemsjukvårdsuppgifter såsom medicinhantering. I verksamheten jobbar vi i team kring brukarna utifrån ett ...
2022-01-18 2022-05-31
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Timvikarier till omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Vi söker timvikarier till våren och sommaren 2022! Som personal inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning blir din arbetsuppgift att ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser enligt SoL och LSS. Arbetsuppgifterna består av att stötta den enskilde i dennes vardag och ge behövlig omsorg. I arbetet är det viktigt att skapa en meningsfull vardag för den enskilde så att de känner sig trygga. I ditt arbete ingår även vissa delegerade hemsjukvårdsuppgifter såsom medicinhantering. I verksamheten jobbar vi i team kring brukarna...
2022-01-18 2022-06-30