Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik
Välkomna till Bikupan! Skolan växer genom ett ökat elevantal och vi har gått från 25 till 35 lärare och söker nu ytterligare en medarbetare till vårt härliga gäng. Bikupan är en 7-9 skola som präglas av att elevens lärande står i centrum. Ett utvecklingsarbete bedrivs för att hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat där vi arbetar trygghetsskapande och tillsammans med ett uttalat VI-tänk. Skolan är mångkulturell och att arbeta språkutvecklande, relationsskapande och kompensatoriskt är viktiga grundstenar i skola...
2023-06-01 2023-06-15
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i NO
Välkomna till Bikupan! Bikupan är en 7-9 skola som präglas av att elevens lärande står i centrum. Ett utvecklingsarbete bedrivs för att hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat där vi arbetar trygghetsskapande och tillsammans med ett uttalat VI-tänk. Skolan är mångkulturell och att arbeta språkutvecklande, relationsskapande och kompensatoriskt är viktiga grundstenar i skolans pedagogiska verksamhet. Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmanande undervisning, kommunikation och krea...
2023-06-01 2023-06-15
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Central förvaltningshandläggare/administratör & skolskjutssamordnare
Barn och utbildningsförvaltningen i Lessebo kommun söker en central förvaltningshandläggare/administratör och skolskjutssamordnare. Vår medarbetare med centrala administrativa uppdrag går vidare till ett chefsjobb och därför söker vi en ersättare till ovan nämnd tjänst. Du kommer att ingå i Barn- och utbildningsförvaltningens arbetslag som en av flera spetskompetenser. I vår förvaltning hjälps vi åt med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter som syftar till att stärka undervisningskvalitén på våra skolor. Ansvarsområden och arbetsuppgifter...
2023-05-29 2023-06-19
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Lilltorpets förskola i Skruv
På Lilltorpets förskola finns tre avdelningar med en härlig miljö både ute och inne. Förskolan arbetar med fokus på det kompetenta barnet, miljön och den nyfikna pedagogen. Förskolan arbetar projektinriktat och med pedagogisk dokumentation som verktyg för att följa barnens utforskandeprocesser. Att barnen på olika sätt få mötas och undervisas med t.ex. lera, dans, musik och ofärdigt material är viktigt för oss. Detta för att alla ska kunna få möjlighet till att uttrycka sig och bli sitt bästa jag. Barnen på förskolan är delaktiga när det gäller...
2023-05-26 2023-06-09
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare med försteläraruppdrag
Arbete som grundskollärare i årskurs 4-6 på Kvarndammskolan i Hovmantorp. Tjänsten är en heltidstjänst som inkluderar ett försteläraruppdrag 10% av tjänsten. Försteläraruppdraget är till en början 1 år men kan eventuellt förlängas med en period på 1-2 år beroende på beslut om statsbidrag. Inriktningen på uppdraget diskuteras indiviellt med de som söker tjänsten. Tillägg för försteläraruppdrag på Kvarndammskolan är 5000 kr. Du kommer att arbeta som klass- och ämneslärare i årskurs 4-6 med svenska, engelska, matematik, no- och so-ämnen. Du komm...
2023-05-26 2023-06-18
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd
Vi söker nu ytterligare en medarbetare till vårt härliga gäng. Bikupan är en 7-9 skola som präglas av att elevens lärande står i centrum. Ett utvecklingsarbete bedrivs för att hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat där vi arbetar trygghetsskapande och tillsammans med ett uttalat VI-tänk. Skolan är mångkulturell och att arbeta språkutvecklande, relationsskapande och kompensatoriskt är viktiga grundstenar i skolans pedagogiska verksamhet. Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmana...
2023-04-18 2023-06-11
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/sjuksköterska
Lessebo kommun söker 2 sjuksköterskor till hemsjukvården. Vi bedriver vård dygnet runt med kvälls-och helgtjänstgöring och då tjänstgör man i alla delar i kommunen. Som sjuksköterska inom Lessebo kommun arbetar vi i team runt patienten tillsammans med olika professioner. Du ansvarar för att planera samt genomföra de sjukvårdsinsatser som ges till de patienter som har behov av hemsjukvård. Vi arbetar utifrån en helhetssyn. Vår vård präglas av ett möjlighetsbaserat och rehabiliterande förhållningssätt utifrån patientens behov. Du har stora möjlig...
2023-04-06 2023-06-30
Lessebo kommun Varmt välkommen till äldreomsorgen i Skruv!
Att arbeta inom äldreomsorgen innebär att du har en betydande roll i att skapa trygghet och mening i människors vardag. I din roll är du en viktig tillgång till din arbetsplats och till de enskilda. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omsorg, socialt stöd, ledsagning men även serviceinsatser så som städ, tvätt och inköp. Uppgifterna är både omväxlande och utmanande. I Skruv får du jobba både inom hemtjänst och särskilt boende. Du kommer bli introducerad och upplärd av erfarna kollegor och det finns goda möjligheter till vidare an...
2023-04-05 2023-06-30
Lessebo kommun Välkommen till omsorgen inom funktionsnedsättning i Lessebo!
När du arbetar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är din arbetsuppgift att ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser enligt SoL och LSS. Du stöttar den enskilde och ger omsorg utifrån behov i dennes vardag samt skapar trygghet och meningsfullhet. I verksamheten jobbar vi i team kring de enskilda utifrån ett lågaffektivt bemötande. Inom omsorgen finns särskilda boenden, daglig verksamhet, barn- och ungdomskorttids, personlig assistans samt boendestöd. Ange i början av din ansökan om du har särskilda önskemål om a...
2023-04-05 2023-06-30
Lessebo kommun Varmt välkommen till äldreomsorgen i Hovmantorp!
Att arbeta inom äldreomsorgen innebär att du har en betydande roll i att skapa trygghet och mening i människors vardag. I din roll är du en viktig tillgång till din arbetsplats och till de enskilda. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omsorg, socialt stöd, ledsagning men även serviceinsatser så som städ, tvätt och inköp. Uppgifterna är både omväxlande och utmanande. I Hovmantorp får du jobba både inom hemtjänst och särskilt boende. Du kommer bli introducerad och upplärd av erfarna kollegor och det finns goda möjligheter till vida...
2023-04-05 2023-06-30
Lessebo kommun Varmt välkommen till äldreomsorgen i Kosta!
Att arbeta inom äldreomsorgen innebär att du har en betydande roll i att skapa trygghet och mening i människors vardag. I din roll är du en viktig tillgång till din arbetsplats och till de enskilda. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omsorg, socialt stöd, ledsagning men även serviceinsatser så som städ, tvätt och inköp. Uppgifterna är både omväxlande och utmanande. I Kosta får du jobba både inom hemtjänst och särskilt boende i samma arbetspass. Du kommer bli introducerad och upplärd av erfarna kollegor och det finns goda möjligh...
2023-04-05 2023-06-30
Lessebo kommun Varmt välkommen till hemtjänsten i Lessebo!
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du har en betydande roll i att skapa trygghet och mening i människors vardag. I din roll är du en viktig tillgång till din arbetsplats och till de enskilda. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omsorg, socialt stöd, ledsagning men även serviceinsatser så som städ, tvätt och inköp. Uppgifterna är både omväxlande och utmanande. Du kommer bli introducerad och upplärd av erfarna kollegor och det finns goda möjligheter till vidare anställning inom kommunen. I äldreomsorgen hjälper vi varandra på ...
2023-04-05 2023-06-30
Lessebo kommun Arbetsterapeut i Hemsjukvården
På rehabenheten i hemsjukvården i Lessebo kommun har vi god gemenskap och arbetsglädje. Vi utgår ifrån Lessebo och där finns också vårt hjälpmedelsförråd. Som Arbetsterapeut jobbar du i nära samarbete med sjukgymnast/fysioterapeut, rehabassistent, hjälpmedelstekniker, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, myndighetshandläggare och enhetschef. Vi arbetar med stöd till aktivitet och träning i hemmiljö utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt bygger på ett möjlighetsbaserat samt rehabiliterande synsätt. I arbetet ingår ...
2023-01-31 2023-06-30