Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lekebergs kommun, Administrativa avdelningen Är du vår nya Arkivassistent?
Sydnärkes arkivenhet arbetar för att säkerställa att kommunernas och kommunalförbundets arkiv bevaras, hålls ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behov av information för rättskipningen och förvaltningen och för forskningens behov. Arkivassistenten står tillsammans med arkivarierna för specialistkompetens inom arkivering, gallring och vård av myndigheternas handlingar. Rollen som arkivassistent innebär att du har huvudansvaret för det dagliga löpande arbetet gällande utlämnande och förtecknande av a...
2023-06-01 2023-06-15
Lekebergs kommun, Hemtjänsten Är du den vi söker till hemtjänsten i sommar?
Nu gör vi en extra satsning och nyrekrytering inför sommaren där vi även ger möjlighet till förlängd anställningstid efter sommartiden! Arbetet i hemtjänsten är roligt och varierande. Vi arbetar i brukarnas hem och gör skillnad i människors vardag på riktigt! Vi erbjuder ett sommarpaket med en särskild bonus (6000:-) till den som arbetar åtta veckor under sommaren! Nu behöver vi dig som vill arbeta återkommande i verksamheten, arbetet innebär att arbeta dag, kväll och helg. Hemtjänstens arbetsområde är i Fjugestas tätort och ute på landsbygde...
2023-06-01 2023-06-15
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistenter sommarvikariat
Arbetsbeskrivning Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingsassistent på SiS. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter till nya och mindres riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra klienter, och står för basen i det dagliga livet. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbet...
2023-05-26 2023-06-09
Lekebergs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Näringslivs- och utvecklingschef
I rollen som näringslivs- och utvecklingschef är du direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. Du har ett övergripande ansvar för kommunens näringslivs- och utvecklingsavdelning, där personal-, budget- och arbetsmiljöansvar ingår. I uppdraget ingår även att driva kommunens behov av utveckling av det lokala näringslivet i nära samarbete med kommunchef och politiken. Avdelningen kommer att bestå av medarbetare som arbetar med utveckling och förändring inom framförallt skola, förskola samt vård och omso...
2023-05-19 2023-06-11
Lekebergs kommun, Förskoleverksamhet Är du förskollärare? – Vi söker dig till Lekebergs kommun 😊
Vi söker nu förskollärare till förskolan Södra i Fjugesta och LärKan i Lanna/Hidinge som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill vara med och utveckla barnens utbildning. Är det dig vi söker? - Välkommen med din ansökan! Förskolan Södra består av sex åldersindelade avdelningar som arbetar projektinriktat och anpassar lärmiljöerna efter barnens intressen. Förskolan har nya, ljusa och luftiga lokaler samt en inspirerande miljö såväl ute som inne. På förskolan arbetar vi mycket med språkutvecklande arbetssätt och kreativt skapande i...
2023-05-17 2023-06-11
Statens institutionsstyrelse SiS ungdomshem Bergsmansgården söker institutionschef
Arbetsbeskrivning Som institutionschef har du fullt verksamhets- budget och personalansvar, inkluderat arbetsmiljöansvar för institutionen. Du kommer att vara direkt underställd avdelningsdirektören för ungdomsvårdsavdelningen och ingå tillsammans med kollegor i avdelningens ledningsgrupp. Direkt underställd institutionschefen är biträdande institutionschef, enhetschefer och rektor, vilka även ingår i institutionens ledningsgrupp. Det finns också en säkerhetssamordnare på ungdomshemmet som är direkt underställd institutionschefen. Institution...
2023-05-16 2023-06-06
Lekebergs kommun, Förskoleverksamhet Förskollärare med utvecklingsledaruppdrag - Välkommen till förskolan Södra!
Vi söker en utvecklingsledare till förskolan Södra. Vill du vill ha ett roligt, varierande och meningsfullt arbete där du kan göra skillnad? I rollen som utvecklingsledare har du stora möjligheter att vara med och utveckla förskolan Södra i nära samarbete med ytterligare en utvecklingsledare. Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt. Alltid med barnens bästa framför dina ögon. Förskolan Södra i Fjugesta består av sex åldersindelade avdelningar med nya, ljusa och luftiga ...
2023-05-16 2023-06-11
Lekebergs kommun, Mullhyttans skola & barnomsorg Är du vår nya Lärare till vårt fritidshem i Mullhyttan?
Vi söker nu en lärare i fritidshem/fritidspedagog till Mullhyttans fritidshem! Verksamheten bygger på att barnen ska känna trygghet och få stöd oavsett var i sin utveckling de befinner sig. Skolan präglas av god sammanhållning och engagerade pedagoger som ställer upp för varandra. Vill söker dig som vill bli en del av vårt team! Arbete i vårt fritidshem innebär att vara en del av hela skolans verksamhet där du samarbetar med övrig personal för att uppnå bästa resultat för elevernas skolgång. Du har alltid elevens lärande i fokus utifrån en ped...
2023-05-11 2023-06-04
Lekebergs kommun, Individ- och familjeomsorg Kurator/socionom till familjecentralen och öppenvården sökes
Vi söker nu en kurator till socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen, som kommer arbeta riktat mot två verksamheter, 50 % öppenvården och 50% familjecentralen. Tillsättning av denna tjänst sker endast om erforderliga beslut fattas. Din tillhörighet blir inom individ- och familjeomsorgen. Som kurator inom öppenvården ingår du i ett team tillsammans med ytterligare kuratorer med inriktning mot barn, unga och deras familjer samt vuxna. Du utför psykosocialt stöd och behandlingsarbete inom socialtjänstens öppenvård. Ditt arbete syftar til...
2023-05-08 2023-06-30
Lekebergs kommun, Individ- och familjeomsorg Vi söker socialsekreterare för varierat uppdrag i Lekebergs kommun!
Vill du vara med och göra skillnad i familjer och för barn och ungas liv? Lekebergs kommun söker nu en socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen! I rollen som socialsekreterare kommer du, utifrån inkommen ansökan eller anmälan, att handlägga ärenden och utreda behov av stöd för barn och unga samt deras familjer. Du kommer att ha uppdrag med olika inriktningar, där del av dina arbetsuppgifter riktas mot familjehem. I arbetet mot familjehem ingår rekrytering, stöd och handledning. I dina arbetsuppgifter kommer du att utreda, bedöma, ...
2023-05-03 2023-06-30
Lekebergs kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen inriktning barn/familj
Lekebergs kommun söker nu två socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen för handläggning av ärenden med inriktning företrädesvis mot barn och familj. I rollen som socialsekreterare kommer du att utreda, bedöma, fatta beslut samt göra uppföljningar, enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga. Du kommer även att handlägga familjerättsliga ärenden utifrån föräldrabalken. Individ- och familjeomsorgen har en helhetssyn på både människa och verksamhet. Vi söker dig som har engagemang för socialt arbete oc...
2023-05-02 2023-06-30