Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lekebergs kommun, LSS Stödpedagog till LSS serviceboende Kastanjen
Kastanjen är en servicebostad, enligt LSS, med 13 lägenheter för vuxna personer med olika kognitiva funktionsvariationer. Som stödpedagog på Kastanjen ingår du i en arbetsgrupp med 12 boendestödjare. Du är en del av arbetsgruppen och deltar i det dagliga arbetet med dem vi är till för. Som stödpedagog samverkar du med olika aktörer och nätverk som är viktiga utifrån den enskildes behov och utgör ett stöd i omvärldsbevakning kring evidensbaserad praktik. Vi arbetar med brukaren i centrum och verkar för goda levnadsvillkor, självbestämmande, inte...
2021-03-01 2021-03-21
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 Vi söker Speciallärare
Som speciallärare hos oss på Lekebergsskolan 7-9 arbetar du med elever, som bedömts vara i behov av särskilt stöd. Ditt arbete består i att undervisa och stötta dessa elever inom klassens ram, i mindre grupper eller enskilt. Ditt primära ämnesområde är ämnet matematik. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans specialpedagog. För att skapa en lugn, trygg och utvecklande arbetsmiljö för elever och personal prioriterar vi en tillgänglig lokala elevhälsa, där lärare ges möjlighet att boka tider för råd och stöd i pedagogiska/didaktiska frå...
2021-03-01 2021-03-22
Lekebergs kommun, Hidinge skola & barnomsorg Vi söker specialpedagog till Hidinge skola
Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och rektor. I uppdraget ingår: • att arbeta med främjande och förebyggande arbete samt med elever i behov av särskilt stöd. •att kartlägga elevers skolsituation och upprätta åtgärdsprogram • att handleda personal inom ditt område • att arbeta med enskilda barn och grupper med elever
2021-02-23 2021-03-15
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 Vår skola växer och vi söker lärare inom flera ämnen
Lekebergsskolan växer och timplanen förändras. Vi söker därför flera nya kollegor inom olika ämnen: • Idrott och hälsa • Engelska • Matematik • No • Teknik • So Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom ditt/dina ämnen i årskurs 7-9. Vilka ämnen som kommer att ingå kommer vi tillsammans med dig diskutera utifrån din behörighet, erfarenhet och skolans behov. I dina arbetsuppgifter kommer även mentorskap att ingå. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare ut...
2021-02-17 2021-03-22
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 Vi söker skolkurator till Lekebergsskolan 7-9
Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att barn och elever ska nå goda resultat. Elevhälsan ska ha barnens bästa för ögonen och stödja deras utveckling. I Elevhälsans centrala uppdrag ingår att: - främja elevers lärande, utveckling och hälsa. - förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter. - bidra till att skapa miljöer som främjar lärande utveckling och hälsa. I ditt arbete kommer du att, tillsammans med andra professioner på skolan och inom vårt elevhälsoteam, arbeta förebyggande och hälsofrämjande på organisations- grupp och indivi...
2021-02-12 2021-03-08
Lekebergs kommun, Ekonomiavdelningen Förvaltningsekonom till Lekebergs kommun
Ekonomiavdelningen är centralt placerad i kommunhuset och består av ett härligt team om sju personer. Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomisk planering och uppföljning, redovisning och bokslut, fakturahantering, upphandling- och försäkringsfrågor samt likviditetsplanering. Ta chansen att prova på att arbeta inom kommunal förvaltning, du kommer inte ångra dig! Vi söker nu en vikarierande förvaltningsekonom för ett vikariat om minst 18 månader. Ditt huvudsakliga uppdrag är att fungera som förvaltningsekonom till Socialförvaltningen. ...
2021-02-09 2021-03-09
Lekebergs kommun, HSL/Arbetsterapeut Vi söker sjuksköterskor som kan jobba som timvikarier
Att arbeta som sjuksköterska i kommunal verksamhet är ett ansvarsfullt och varierande arbete. Vi söker nu sjuksköterskor som kan arbeta som timvikarier vid behov. Du kommer att vara verksam hos brukare i deras eget hem och på våra särskilda boenden. I sjuksköterskeuppdraget ingår normalt förekommande arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, omläggningar, bedömningar, dokumentation och palliativ omvårdnad.
2021-02-05 2021-03-05
Lekebergs kommun, Oxelgården Sommarvikarier till socialförvaltningen - med möjlighet till bonus
Under sommaren behöver vi din hjälp inom socialförvaltningen! Kan du dessutom arbeta 8 sammanhängande kalenderveckor under juni, juli och augusti utifrån verksamhetens behov så får du 4000 kr utöver avtalsenlig lön. Vi söker personal till våra särskilda boenden, hemtjänsten och till LSS-verksamheterna. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att ge omvårdnad, stöd och service till brukarna utifrån deras individuella behov. Du kommer också att utföra olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering av sjuksköterska. Du komm...
2021-01-27 2021-04-30
Lekebergs kommun, Sydnärke IT-förvaltning Lösningsorienterad verksamhetsarkitekt till Sydnärkes IT-förvaltning
Som verksamhetsarkitekt ansvarar du för utvecklingen och förvaltningen av verksamhetsarkitekturen. Du stödjer våra medlemskommuner att nå sina mål och skapar förutsättningar för verksamheten att ta rätt beslut vid strategiska och taktiska vägval. Du använder verksamhetsarkitekturen för att kontinuerligt utveckla kommunernas verksamheter så att den blir hållbar och effektiv för de vi finns till för, på både kort och lång sikt. Du kommer att bidra med: • lösningar som stödjer en säker och stabil drift • att möjliggöra vår fortsatta digitaliseri...
2021-01-14 2021-03-14