Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Landskrona Sturegatan
Som tandläkare hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandläkare spelar du en stor roll i detta. Du utför allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi bryr oss om och ställer upp för varan...
2021-02-23 2021-03-12
Landskrona stad, Alléskolan Skolsköterska
Alléskolan är skolan i centrum med kunskap i centrum! Vi är en f-6 skola med ca 380 elever vårterminen 2021. Som skolsköterska på Alléskolan kommer du tillhöra an väl fungerande organisation med lärare, fritidspedagoger, förskollärare och elevhälsa. Samtliga professioner strävar efter hög måluppfyllelse och att ständigt utvecklas. I skolsköterskans uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagningar, följa basprogrammet samt utf...
2021-02-23 2021-03-09
Landskrona stad, Teknik- och serviceförvaltningen Köksbiträde
Som vikarierande köksbiträde förväntas du rycka in där det finns tillfälliga behov. Därför söker vi dig med förmåga och flexibilitet att ta dig an olika utmaningar från dag till dag och på olika platser/kök inom staden. Vi arbetar dagtid och helgarbete är återkommande i en del av vår verksamhet. Som vikarie förväntas du utifrån din kompetens att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök såsom förberedning, tillagning, servering, rensning och disk. Viss administration, t.ex att rapportera matsvinn kan förekomma. Måltidsverksamhet...
2021-02-23 2021-03-12
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Tornet i Landskrona
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen men även andra diagnoser som neurologiska tillstånd och psykosomatiska besvär. Som fysioterapeut hos oss arbetar du framförallt med mottagningsverksamhet, men även gruppträning förekommer. Du planerar och utför ditt arbete på ett självständigt sätt. Vi ser gärna att du sätter din egen prägel på ditt arbete och att du bidrar till att vidareutveckla rutiner och arbetssätt i verksamheten.
2021-02-22 2021-03-08
Region Skåne, Medicinsk service Ambulanssjuksköterskor till Helsingborg/Landskrona/Ängelholm
Nu söker vi ambulanssjuksköterskor med placering i Helsingborg/Landskrona/Ängelholm. Ambulansen är ofta först på plats och insatsen kan vara helt avgörande för patienten. Arbetet som ambulanssjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Du arbetar med prehospital akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Fokus ligger på god omvårdnad och medmänsklighet i patientmötet. Arbetet sker i team och ...
2021-02-22 2021-03-31
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Barnsjuksköterska till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Landskrona
Nu har vi möjligheten att välkomna två nya barnsjuksköterskekollegor med ett genuint intresse för barn, ungdomar och deras familjer till oss på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Landskrona. Hos oss möter du barn och ungdomar i olika åldrar. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med uppgifter som provtagning, lungfunktionsundersökningar och pricktest. Hos oss kommer du även ha egen mottagning med motiverande samtal.
2021-02-19 2021-03-12
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Eftersom en fysioterapeutkollega hos oss snart ska gå på föräldraledighet söker vi nu en fysioterapeut för ett vikariat som sträcker sig under ett års tid med eventuell möjlighet till förlängning. Hos oss finns det en välfungerande fysioterapiavdelning som består av fem fysioterapeuter. Vi är en grupp med god sammanhållning, högt i tak och nära till skratt där vi fokuserar på att hjälpa och lära av varandra. För att uppnå detta har vi bland annat återkommande internutbildning. Vi arbetar även nära våra två arbetsterapeutkollegor. I din roll...
2021-02-19 2021-03-05
Landskrona stad Fastighetstekniker
Vi jobbar efter värdegrunden RAKT som står för följande Arbetsuppgifter • Helhetsansvar för den dagliga driften i sina fastigheter. • Ansvar för samtliga tekniska försörjningssystem i sina fastigheter. • Kontakt med hyresgäster och ansvarig för åtgärder och återkoppling vid felanmälan i Vitec. • Ansvar för inköp av material och avrop på tjänster. • Kunna vara behjälplig vid myndighetsbesiktningar. • Tillsyn av fastigheterna enligt upplagt schema. • Upprätthållande av god ordning i fastigheterna. • Hantera mediaavläsning • Aktivt arbeta med för...
2021-02-19 2021-03-07
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Barnsjuksköterska till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Landskrona
Nu har vi möjligheten att välkomna två nya barnsjuksköterskekollegor med ett genuint intresse för barn, ungdomar och deras familjer till oss på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Landskrona. Hos oss möter du barn och ungdomar i olika åldrar. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med uppgifter som provtagning, lungfunktionsundersökningar och pricktest. Hos oss kommer du även ha egen mottagning med motiverande samtal. Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvuda...
2021-02-19 2021-03-12
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Psykologer till psykologmottagning föräldra- och barnhälsa i Landskrona
Vi har nu möjlighet att välkomna fyra nya kollegor till våra mottagningar i Helsingborg och Landskrona! Tjänsterna avser två vikariat i Helsingborg samt ett vikariat och en tillsvidareanställning till mottagningen i Landskrona. Vikariaten är på ett år med start 2021-09-01. I din roll som psykolog på psykologmottagningen föräldra- och barnhälsa arbetar du både med individ- och familjeinriktade insatser som omfattar såväl selektiva som indikerade och behandlande insatser gentemot blivande föräldrar samt föräldrar till barn i åldern upp till sex...
2021-02-19 2021-03-19
Landskrona stad, Omsorgsförvaltning Fysioterapeut eller arbetsterapeut för sommarvikariat till mottagningsteamet
Mottagningsteamet är en verksamhet som huvudsakligen ägnar sig åt att ge nyutskrivna patienter från sjukhus en trygg och säker hemgång. Som fysioterapeut/arbetsterapeut i teamet ansvarar du för utprovning och förskrivning av hjälpmedel samt träning. Till din hjälp har du undersköterskor och sjuksköterskor. Arbetet är teambaserat och samtliga yrkeskategorier har sin tillhörighet på samma enhet. I arbetet ingår även samarbete med biståndshandläggare.
2021-02-18 2021-04-30
Landskrona stad, Teknik- och fritidsförvaltningen Enhetschef gata
I ditt ansvarsområde som enhetschef gata i Landskrona stad hanterar du driftsplanering och utförande insatser inom gatuområdet med hjälp av underställda medarbetare. Du rapporterar till Avdelningschefen för Tekniska avdelningen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du förväntas samverka med såväl övriga enheter inom Tekniska avdelningen, som andra förvaltningar och organisationer. Du ansvarar för och är direkt involverad i drifts- och utförarfrågor relaterade till Landskrona stads gatunätverk. Här ingår bl a: • Gatunät med kommunala gator oc...
2021-02-18 2021-03-15
Landskrona stad, Teknik- och fritidsförvaltningen Enhetschef park
I ditt ansvarsområde som enhetschef park i Landskrona stad hanterar du drift- och skötselplanering och utförande insatser inom parkområdet med hjälp av underställda medarbetare och arbetsledare. Du rapporterar fortlöpande till Avdelningschefen för Tekniska avdelningen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du förväntas samverka med såväl övriga enheter inom Tekniska avdelningen, som andra förvaltningar och organisationer. Du ansvarar för och är direkt involverad i drift- och skötselfrågor relaterade till Landskrona stads gröna frågor, däriblan...
2021-02-18 2021-03-15
Landskrona stad, Tekniska avdelningen Arbetsledare serviceavdelningen
Gillar du att ge människor förutsättningar och ser helhetslösningar där andra kör fast? Gillar du att möta människor i deras arbetsvardag och trivs bra med att vara ute från kontoret? Då ska du läsa vidare! I din roll som arbetsledare för serviceverksamheten ansvarar du för den dagliga driften och leder personalen i deras arbete, både direkt och på distans med telefon och teknik som hjälpmedel. Du har personalansvar, genomför medarbetarsamtal och använder värdegrunden BRA som styrmedel för att motivera medarbetarna. Du kommunicerar mål och för...
2021-02-15 2021-03-14
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona AT-läkare till Lasarettet i Landskrona
Vi välkomnar fyra AT-läkare till hösten 2021 med tillträde 30 augusti. Arbetstiden innebär schemalagd ordinarie arbetstid måndag-fredag. Nattjourtjänstgöring förekommer. AT-tjänstgöringen startar med två veckors introduktion. Du får en handledare på varje placering under din AT. Som AT-läkare kommer du under din AT att erbjudas att åka på AT-tinget, STRAMA-utbildning, kurs i försäkringsmedicin och sjukskrivning samt akutkurs. Dessa utbildningar arrangeras centralt av Region Skåne. Under din AT arrangeras också fortlöpande föreläsningar lokal...
2021-02-12 2021-02-28
Landskrona stad, Tekniska avdelningen Säsongsarbetare Gata/Park
Det dagliga arbetet består i att sköta grönytor, markytor och stränder. Det är en stor variation på arbetsuppgifter som bland annat inkluderar gräsklippning, renhållning, ogräsrensning, offentliga utsmyckningar, beskärning, maskinkörning, trimning och häckklippning. Mindre underhåll och reparationsarbeten av lekutrustning, vandringsleder, bryggor och utegym kan förekomma. Vi är uppdelade i flera enheter på en stor arbetsplats, där vi hjälps åt i det dagliga arbetet och ställer upp för varandra. Därav kan det se lite olika ut inom de olika enhe...
2021-02-12 2021-03-11
Landskrona stad, Sektionen för Vuxenstöd Behandlare
Behandlingsteamet i Verksamhetsområdet för Gemensamma Resurser den nya öppenvården i Landskrona stad. Vi arbetar med beroendesyndrom, riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, droger och spel bland invånare från 15 år och uppåt. Vi arbetar också med stöd till anhöriga. Vi erbjuder stöd, motivationsfrämjande insatser och behandling utifrån nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder. Behandlingsteamet erbjuder ett brett utbud av insatser både i grupp och enskilt, bland annat tolvstegsbehandling, motivationsgrupp, återfallspreventions...
2021-02-11 2021-03-14
Landskrona stad, Särskolan Biträdande Rektor Grund- och Gymnasiesärskolan
I din roll som biträdande rektor kommer du, tillsammans med rektor, att leda den dagliga verksamheten och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Som biträdande rektor har du arbetsmiljöuppdrag och personalansvar där du stöttar dina medarbetare genom handledning och ett coachande förhållningssätt. Du bistår rektor med att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Tillsammans bidrar ni till särskolans utveckling som helhet.
2021-02-09 2021-02-28
Landskrona stad, Sektionen för Öppenvård Barn och Unga Behandlare
Behandlingsteamet Barn och Unga ingår i Verksamhetsområdet för Gemensamma Resurser den nya öppenvården i Landskrona stad. Vi arbetar med familjebehandling för barn, unga och familjer. Vi erbjuder socialt stöd, motivationsfrämjande insatser och behandling utifrån nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder. Vi bedriver också gruppverksamhet för barn. För oss börjar allt med invånaren; utifrån dennes behov och förutsättningar arbetar vi att stärka möjligheterna till ett liv av egen kraft. Vår verksamhet är flexibel och strävar efter en hög ...
2021-02-08 2021-03-08
Landskrona stad, Vuxenutbildning Utbildare på Yrkeshögskola
Vi söker en auktoriserad hudterapeut till vår mångåriga utbildning, Hud- och Spaterapeututbildningen, inom Yrkeshögskolan i Landskrona. Vi söker dig som brinner för yrket och vill utbilda vuxna studerande inom området. Vi söker en flexibel, driven och självgående medarbetare som har förmågan att engagera, stimulera och stödja våra studerande. Utbildningen är på 1,5 år och godkänd av Sveriges Hudterapeuters Riksorganistation (SHR). Du ska: · ansvara för kursen Hudvård såväl praktiskt som teoretiskt (manikyr, pedikyr, ansiktsbehandling, frans...
2021-02-07 2021-03-20
Landskrona stad, Område Stöd och Service Stödpedagog
Daglig verksamhet enligt LSS erbjuder meningsfull sysselsättning, utveckling och gemenskap utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi söker nu en medarbetare till Varggatan med inriktning för personer med autism och stort stödbehov. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och pedagogiska metoder som Tydliggörande pedagogik. Vi använder oss av TAKK, samt olika visuella hjälpmedel i kommunikation med deltagarna. Arbete med struktur och förtydligande av vad som ska hända under dagen genom bland annat bildstöd och schema för att skapa förståelse oc...
2021-02-05 2021-02-28
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Anestesisjuksköterska till VO planerade operationer i Landskrona
Nu söker vi ytterligare en kollega som vill ingå i ett arbetslag som präglas av engagemang, nyfikenhet och inte minst värme och omtanke! I rollen som anestesisjuksköterska kommer du att arbeta med förekommande arbetsuppgifter i samband med anestesi och operation. Arbetet sker i nära samarbete med anestesiologerna på enheten. Vi erbjuder dig ett personligt anpassat introduktionsprogram baserat på dina tidigare erfarenheter. I uppdraget ingår även att delta i vår akutlarmsverksamhet, där det alltid finns en anestesisjuksköterska i jour dygnet...
2021-02-02 2021-03-09
Landskrona stad, Område Boende och Hälsa Undersköterskor till hemsjukvården - sommarvikariat
Du som undersköterska kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med sjuksköterska där teamet har ett avdelat geografiskt område. Du kommer i första hand att arbeta med delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska men även delegeringar från arbets- och fysioterapeut. Detta innebär att arbetsuppgifterna kommer att ha en bredd i att tillgodose patienternas behov, såsom läkemedelshantering, dosettdelning, insulin, blodsockerhantering, dialys, rehabiliteringsinsatser, orthoshantering och aktivitetsinsatser mm. Vi vill att ditt arbete präglas av ...
2021-02-01 2021-05-31
Landskrona stad, Omsorgsförvaltning Stödassistenter/stödbiträden/personliga assistenter för sommarvikariat
Område stöd och service (OSS) söker stödassistenter/stödbiträden/personliga assistenter för sommarvikariat till verksamheterna inom området funktionsnedsättning. Vi söker dig som vill ha ett utvecklande jobb, där du får möjlighet att göra skillnad. Som stödassistent/ stödbiträde/personlig assistent arbetar du bland annat på bostäder med särskild service, i daglig verksamhet, inom personlig assistans och på korttidsvistelse med personer som har intellektuella, fysiska, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar. I dina arbetsuppgift...
2021-01-28 2021-05-31
Landskrona stad, HVB Barnens Bo Sommarvikarier till vår jourhemsverksamhet Barnens bo
Din uppgift är att i vardagen tillgodose de placerade barnens olika behov av stöd och daglig omvårdnad. Barnen befinner sig i en utsatt livssituation efter att just ha lämnat sin hemmiljö och behöver mötas av trygghet och värme. Målet med verksamheten är att i avvaktan på kommande beslut om fortsatt stöd kunna erbjuda barnen en trygg och välfungerande miljö. En tydlig struktur och förutsägbarhet i tillvaron är viktigt för barnen. Du deltar också i alla vardagligt förekommande arbetsuppgifter i boendet såsom att handla, laga mat, tvätta och stä...
2021-01-27 2021-03-15
1 2 >