Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Specialistläkare/överläkare till Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Landskrona
Ditt arbete på Barn-och ungdomsmedicinska mottagningen i Landskrona innebär dagtidsarbete med mottagningsverksamhet på specialistnivå inom barn- och ungdomsmedicin för åldrarna 0 till 18 år. På mottagningen utreds och behandlas barn och ungdomar med bland annat astma, allergiska sjukdomar, buksmärtor, dålig tillväxt, huvudvärk och fetma med mera. I tjänsten ingår även allmänpediatriska konsultuppdrag förutom ordinarie tjänstgöring på mottagningen. Du kommer i ditt arbete ha ett nära samarbete och utbyte med kollegor både inom och utanför det eg...
2022-10-06 2022-11-03
Landskrona stad, Digitalisering och IT Automationsutvecklare
Du kommer prioritera, driva och delta i robotiserings-, e-tjänste- och processautomations-initiativ åt stadens olika verksamheter. Som automationsutvecklare hos oss är du med och planerar, prioriterar och genomför nya lösningar inom e-tjänster, robot och process automation tillsammans med teamet. Processoptimering är en del av vardagen. Du behöver ha en förståelse för en Microsoft IT infrastruktur. Det är viktigt att skapa en gemensam förståelse för verksamhetens behov och att leda utvecklingen mot uppsatta mål samt se till att vi tillsamman...
2022-10-06 2022-10-30
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Tornet i Landskrona
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska alternativt distriktssköterska som vill bli en del av vårt härliga arbetslag! Hos oss kommer du bland annat att arbeta med mottagningsarbete, tidbokning, telefonrådgivning, triagering och omhändertagande av akuta och bokade patienter. Vi arbetar teambaserat och tycker att det är roligt och utvecklande att arbeta tvärprofessionellt med patienten och personen i centrum. Vi vill att även du tycker det!
2022-10-06 2022-11-03
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Tornet i Landskrona
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska alternativt distriktssköterska som vill bli en del av vårt härliga arbetslag! Hos oss kommer du bland annat att arbeta med mottagningsarbete, tidbokning, telefonrådgivning, triagering och omhändertagande av akuta och bokade patienter. Vi arbetar teambaserat och tycker att det är roligt och utvecklande att arbeta tvärprofessionellt med patienten och personen i centrum. Vi vill att även du tycker det!
2022-10-06 2022-11-03
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Medicinsk sekreterare till Vårdadministrativ enhet i Landskrona
Vill du vara med på vår förändringsresa? Några av våra medarbetare går vidare till spännande utmaningar inom enheten och därför söker vi nu nya kollegor! Detta är en tjänst för dig som tycker om att arbeta med varierande arbetsuppgifter och vill ha en central roll inom vår slutenvårdsverksamhet. Med din enastående serviceförmåga kommer du ha en stor betydelse för att våra patienter och deras anhöriga ska känna sig varmt mottagna när de kommer till oss. Vi har ett nära samarbete kollegor emellan och oavsett yrkesroll hjälper och stöttar vi vara...
2022-10-05 2022-11-02
Landskrona stad, Utbildningsförvaltningen Vi söker två kommunövergripande specialpedagoger
Har du idéer och kunskap om hur vi kan ge de mest utmanande eleverna förutsättningar att lyckas i skolan? Drivs du av att leda kollegors professionsutveckling och samtidigt bygga deras tilltro till att vi genom god undervisning och gott bemötande kan skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas? Har du tankar kring hur organisation, lärmiljö och pedagogik behöver smälta ihop och utvecklas för att vi ska lyckas i arbetet? Vill du dessutom arbeta i en stad som välkomnar nya lösningar och arbetssätt? Då ska du jobba med oss!...
2022-10-05 2022-10-23
Landskrona stad, Modersmål Modersmålslärare och studiehandledare i ukrainska
Modersmålsundervisning och studiehandledning i ukrainska som modersmål.
2022-10-04 2022-10-18
Landskrona stad, Sektionen för Utredning Barn och Unga Socialsekreterare Barn och Unga
• Genomföra utredningar enligt SOL och LVU • Genomföra skyddsbedömningar i pågående ärenden • Följa upp beviljade insatser enligt SOL och LVU • Skriva yttranden till andra myndigheter i pågående ärenden
2022-10-04 2022-10-30
Landskrona stad, Område Boende och Hälsa Sjuksköterska Mottagningsteamet
Mottagningsteamet är en verksamhet som arbetar med processen för utskrivning av patienter efter sjukhusvistelse och korttidsvistelse för en trygg hemgång. I teamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska och enhetschef. I arbetet ingår även samarbete med biståndshandläggare. Man arbetar för att ge patienten möjlighet till återhämtning, träning och rehabilitering i hemmiljö under en period på ca 2-3 veckor. Teamet har ett nära samarbete med Region Skåne i planeringen inför hemgången. Detta sker i det gemensamma IT-syst...
2022-10-03 2022-10-23
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Sjuksköterskor, natt, till Medicinavdelning kardiologi i Landskrona
Nu bygger vi för framtiden och söker därför två nya sjuksköterskekollegor för nattjänstgöring som vill vara med och förbättra verksamhetsområdet tillsammans med oss! I din roll som sjuksköterska på avdelningen har du en arbetsledande roll där du planerar, utför och utvärderar omvårdnaden tillsammans med ditt team. Utbildning och kompetensutveckling erbjuds på arbetsplatsen utifrån dina tidigare erfarenheter. Vid nyanställning har du en utbildningssjuksköterska som stöd. Arbetet är omväxlande och spännande och hos oss arbetar du bland annat me...
2022-10-01 2022-10-28
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Medicinsk sekreterare till ögonmottagning i Landskrona
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du ha ett nära samarbeta med hela teamet som innefattar läkare, sjuksköterska, undersköterska, ortoptister, optiker samt med övriga medicinska sekreterare på mottagningen. Dina arbetsuppgifter består av patientadministration kring patientens möte med vården så som remisshantering, diktatutskrift, diagnosregistrering, bokning/bevakning, intyg, provsvar, telefon- och postservice. Andra administrativa ansvarsområden kan bli aktuella utifrån din kompetens och utvecklingspotential.
2022-09-29 2022-10-27
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska, vikariat, till Barn- och ungdomspsykiatri i Landskrona
Vi söker dig som är intresserad av barnpsykiatriskt arbete på Bup-mottagningen i Landskrona. Tjänsten avser ett vikariat som sträcker sig över 9 månader. Dina arbetsuppgifter kommer primärt att bestå av arbete med barns och ungdomars psykiska hälsa utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Du kommer i samarbete med och under handledning av andra sjuksköterskor och läkare att följa upp medicinsk behandling. Detta innebär att du gör somatiska bedömningar av barn, ungdomar, följer upp behandling med digitala screening- och skattningsformulär, för info...
2022-09-29 2022-10-27
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Landskrona Sturegatan
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2022-09-28 2022-10-12
Landskrona stad, Alléskolan Grundskollärare F-3
Ditt uppdrag blir att tillsammans med två andra grundskollärare, samt tre fritidspedagoger skapa de bästa förutsättningarna för att varje elev ska lyckas och utvecklas i sitt lärande. Ni arbetar nära varandra och samarbetar med allt som berör undervisningen. Din undervisning utgår i från Lgr22, kapitel 1 och 2 är väl synliga i din undervisning. Det kommer finnas möjligheter för processledaruppdrag i tjänsten.
2022-09-28 2022-10-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Landskrona
Vi söker dig som vill arbeta inom barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård, tjänsten avser ett vikariat på ett år. Som kurator hos oss arbetar du med barnpsykiatrisk kartläggning, diagnostik samt bedömningar och behandling och inkluderar även att ge stöd till föräldrar i deras viktiga roll som omsorgsgivare. Verksamheten erbjuder patienter både individuell behandling och gruppbehandlingar. Du arbetar med behandlingsarbete utifrån din kompetensnivå och utbildningsprofil. Hos oss är vi måna om ett gott arbetsklimat och arbetar systematiskt med met...
2022-09-26 2022-10-24
Landskrona stad Lärare i matematik på gymnasial och grundläggande nivå
Vuxenutbildningen i Landskrona söker lärare i matematik. Arbetsuppgifterna består i att planera samt genomföra lektioner kopplade till närlärandekurser och distanskurser på grundläggande och gymnasial nivå. Fokus ligger på att undervisa och handleda våra elever att lyckas med sina studier i klassrum och även online. Tjänsten innehåller undervisning förmiddagar måndag-torsdag med fokus på handledning i klassrumsmiljö med närlärande-elever. Övrig tid ägnas åt handledning av distanselever via Microsoft Teams, bedömning samt planering och utvecklin...
2022-09-26 2022-10-14
Landskrona stad, Område Stöd och Service Stödassistent till Daglig verksamhet
Daglig Verksamhet är en insats enligt LSS som strävar efter att erbjuda meningsfull sysselsättning, utveckling och social gemenskap utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi söker en medarbetare till Pjäsgatan Daglig verksamhet - en verksamhet med Hantverksinriktning. Vi jobbar med betong, lera, papper, sömnad, screentryck, ull, målning och ljusstöpning. Som handledare är du ett stöd för enskilda deltagare och för gruppen i olika aktiviteter inom hantverket och i det sociala samspelet. Tillsammans med din kollega strukturerar och planerar d...
2022-09-23 2022-10-09
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Undersköterska, natt till Medicinavdelning i Landskrona
Nu söker vi två undersköterskor med nattjänstgöring till Medicinavdelning 3 med inriktning kardiologi! I rollen som undersköterska ansvarar du för den basala omvårdnaden av patienter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ta kontroller och prover, mäta blodtryck och lägga om sår. Under nattjänstgöring arbetar två undersköterskor samt en sjuksköterska som ett team på avdelningen.
2022-09-22 2022-10-14
Landskrona stad, Verksamhetsområde Gemensamma Resurser socialsekreterare till socialtjänstens nystartade gemensamma mottagning
• Ta emot ansökningar enligt socialtjänstlagen • Ta emot anmälningar gällande oro för att barn och unga som kan fara illa, göra omedelbara skyddsbedömningar samt att ta beslut om att inleda utredning eller inte. • Ta emot LVM anmälningar gällande vuxna samt göra omedelbara skyddsbedömningar, ta beslut om att inleda utredning eller inte. • Ta emot anmälningar gällande oro för vuxna och motivera till att ta emot hjälp. • Att vägleda kommuninvånare till "rätt" verksamhet genom telefon eller besök på mottagningsgruppen. • Att informera andra verk...
2022-09-22 2022-10-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Vårdkoordinator till Kirurgi- och urologiavdelning i Landskrona
Nu söker vi dig som vill arbeta som vårdkoordinator för operationsplanering inom urologi och kirurgi. Här har du chansen att bli en del av ett välkomnande och kompetent team. Som koordinator ansvarar du tillsammans med två andra koordinatorer för hela vår väntelista i Landskrona och ni kallar cirka 3 200 patienter till operation varje år. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av att kalla patienter till fem salar varje dag på operation och att se till att allt är klart kring patienterna då de kommer till operation. Vår väntelista innefatta...
2022-09-20 2022-10-11
Landskrona stad, Seminarieskolan Fritidspedagog / Lärare i fritidshem
Nu söker vi en ny kollegor till vårt fritidshem! Du arbetar på Seminarieskolans fritidshem där du omges av engagerade och entusiastiska kollegor och elever fulla med energi, glädje och driv. Vi söker dig som vill vara med att driva utvecklingen av vårt fritidshem. På Seminarieskolan har alla fritidsavdelningar egna lokaler vilket ger oss fantastiska möjligheter till att bedriva en kvalitativ undervisning i fritidshemmet. Vi har också ett inspirerande närområde samt tillgång till både idrottshall, sal för hem- och konsumentkunskap och andra spe...
2022-09-20 2022-10-21
Landskrona stad, Stadsledningsförvaltningen Kvalitetscontroller
Vi är just nu igång med att etablera en kvalitets- och utvecklingsavdelning med syfte att fokusera på målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete. Här ser vi fram emot att arbeta tillsammans med dig där uppdraget som kvalitetscontroller innebär att samordna, förvalta och utveckla processer kopplat till målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete på stadsövergripande nivå. Du arbetar med analys och utveckling av verktyg och stöd för uppföljning på stadsövergripande nivå och ansvarar för att driva vidareutveckling av vårt gemensamma kvalitets- ...
2022-09-19 2022-10-19
Region Skåne, Primärvården Barnmorska till Ultraljudsmottagning i Landskrona
Som barnmorska med ultraljudskompetens får du ett självständigt och stimulerande arbete där du genom din kompetens kan göra stor skillnad för det väntade barnet och dess föräldrar. När du börjar hos oss får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är ultraljud i tidig graviditet, RUL, KUB och tillväxtultraljud. Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att höra av dig!
2022-09-19 2022-10-10
Landskrona stad, Tillväxt, näringsliv och kommunikation Webbmaster
Vi vill hitta dig som trivs med att arbeta i mellanrummet mellan teknik och innehåll. Du har erfarenhet att driva webbprojekt och förstår hur tekniken på bästa sätt kan samspela med innehållet. I rollen ansvarar du för: - att våra webbplatser samt intranätet lever upp till lagkrav och tillgänglighetsdirektiv - att se över stadens digitala närvaro för att skapa sammanhang och synergier mellan våra webbplatser och övriga kommunikationskanaler - att våra webbplatser har bra sökmotoroptimering, där det även kan innebära utbildningsinsatser som du ...
2022-09-19 2022-10-23
Landskrona stad, Sektionen för Utredning Barn och Unga Sektionschef
Inom sektionen för myndighet barn och unga har vi en tydlig verksamhetsidé. För att kunna ha en helhetssyn på de familjer vi möter, arbetar vi i fyra utredningsteam med både barnutredare och ungdomsutredare. Teamet tar emot nya ärende var fjärde vecka och arbetar med dessa under de nästkommande två veckorna för att under vecka fyra ha en mötesfri skrivvecka, innan det är tid att ta emot nya ärenden igen. Teamarbetet ger förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt där du som sektionschef arbetsleder ditt team. I team 3 ingår familjefridshand...
2022-09-16 2022-10-09
1 2 >