Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Landskrona stad, Omsorgsförvaltning Chef till utvecklingsorienterad hemvård
Hemvårdsgruppen Hvilan är beläget i lokalen i centrala Landskrona, hemvårdsgruppen arbetar enligt de traditionella omvårdnadsuppgifterna inom hemvården. Vi arbetar i tvilling och trillingskap vilket medför att du har tryggheten av närhet till kollega. Som chef har du även stöd i form av samordnare och ett chefstöd som delas mellan tvillingarna i lokalerna. Som chef i Landskrona stad anger du riktning, skapar förutsättningar för handlingskraft och följer upp resultat genom ditt närvarande ledarskap. Det är självklart för dig att driva verksamhe...
2024-04-11 2024-05-05
Landskrona stad, Albanoskolan Lärare i fritidshem - Albanoskolan
Vi erbjuder Dig en plats i ett engagerat, glatt och samspelt fritidsarbetslag. En stor del av planeringen görs tillsammans i arbetsgruppen och man strävar då efter att utveckla arbetssätt, teamkänslan i arbetslaget, måluppfyllelse och med att stärka elevdemokratin. Under skoltid ingår man i någon form utav skolsamverkan och denna kan variera efter behov och situation. Huvuduppdraget är dock lärare i fritidshem. Vi erbjuder Dig även goda möjligheter att utvecklas och växa i både yrkesroll och undervisning samt till att kunna påverka din egna ...
2024-04-11 2024-05-11
Landskrona stad, Albanoskolan Slöjdlärare 100% eller 50% - vikariat på Albanoskolan
Albanoskolan är en engagerad och glad arbetsplats som erbjuder anställda en möjlighet att växa och utvecklas i både yrkesroll och undervisning. Vi erbjuder Dig anställning som vikarie under höstterminen 2024 för undervisning 100% i trä -och textilslöjd i årskurserna 3-6 på Albanoskolan. Alternativt erbjuder vi 50% i träslöjd eller 50% i textilslöjd. Du kommer att ansvara för undervisning och planering i ämnet slöjd tillsammans med ditt arbetslag. Du deltar även i kompetensutveckling och övriga gemensamma aktiviteter. Din undervisning ska skap...
2024-04-11 2024-05-11
Region Skåne, Primärvården ST-läkare till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Nu söker vi en ST-läkare som vill jobba med oss. Vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat med kontinuerlig handledning under din väg mot specialistläkarkompetens. Hos oss får du möjlighet att följa olika vårdförlopp med komplexa överväganden i nära samarbete med kompetenta medarbetare och våra vårdgrannar. Därtill arbetar du med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral, som exempelvis egen mottagning med både planerade och akuta besök, barnavårdscentral (BVC), hemsjukvård och vårdboende. Vidare fungerar du även som stöd till sjuksköter...
2024-04-10 2024-05-01
Landskrona stad, Område Stöd och Service Enhetschef till innovativ och utvecklingsinriktad LSS-verksamhet i Landskrona
Som enhetschef har Du det fulla ansvaret för enheternas verksamhet, personal och ekonomi. Dina arbetsuppgifter blir att leda, organisera och utveckla verksamheterna tillsammans med dina medarbetare. Du är drivande i utveckling av evidensbaserad praktik, hållbar och effektiv bemanning samt vår långsiktiga kompetensförsörjning. Som deltagare i område Stöd och Service ledningsgrupp har Du även delansvar för områdets övergripande strategiska frågor.
2024-04-09 2024-04-28
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Som specialistläkare i allmänmedicin hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete som bland annat innehåller distriktsläkarmottagning, barnavårdscentral (BVC), vårdboende, hembesök och helgmottagning. Därtill handleder du utbildningsläkare och läkarstuderande. Du arbetar tillsammans med engagerade och erfarna kollegor vilket skapar goda möjligheter till ett givande kunskapsutbyte. Läkargruppen har en väldigt bra sammanhållning som ställer upp för varandra där daglig kontakt sker för att utveckla rutiner och arbetssätt. Vårdcentral...
2024-04-09 2024-04-30
Landskrona stad, Seminarieskolan Grundskollärare bild/slöjd
Vi står inför en spännande tid då skolan växer till kommande läsår. Med anledning av det söker vi dig som undervisar i bild samt slöjd. Under sommaren kommer nya salar att skapas där du kommer att bedriva din undervisning i en inspirerande och kreativ miljö där de båda ämnena också kan sammanflätas i ämnesövergripande projekt. Fokus kommer att vara på att undervisa elever på delar av skolans låg och mellanstadie i de båda ämnena. På skolan finns ämneskollegor inom såväl bild som slöjdämnet vilket gör att det finns goda förutsättningar för sam...
2024-04-09 2024-04-30
Landskrona stad, Verksamhetsområde Gemensamma Resurser Socialarbetare till Rätt kurva
Till Individ- och familjeförvaltningen söker vi nu två socialarbetare med spetskompetens inom barn- och ungdomskriminalitet. Detta är två helt nya tjänster i förvaltningen som är kopplade till arbetet med metoden Kurve Kriegen, som i Sverige getts namnet Rätt kurva. Den tyska brottspreventiva metoden Kurve Kriegen pågår som projekt på tre orter i Sverige, och Landskrona kommer efter sommaren påbörja implementeringen av metoden som innebär tät samverkan mellan polis och socialtjänst och ett nära arbete med de barn och familjer som erbjuds att ...
2024-04-08 2024-04-28
Landskrona stad, Individ- och familjeförvaltningen Socionom/socialpedagog med erfarenhet av förändringsarbete mot beroende
Här kommer du att arbeta inom Enheten för öppenvård som består av 17 medarbetare med olika professioner såsom familjebehandlare, vuxenbehandlare, alkohol- och drogterapeut, boendestödjare samt enhetschef. Du kommer att ingå i ett team om 5 medarbetare med inriktning beroende. Enheten är en del av verksamhetsområde Gemensamma resurser. Huvuduppdraget är att stödja individer genom den förändringsprocess det innebär att utveckla strategier för att hantera sitt beroende och uppnå en livsstil av egen kraft. En del av tjänsten innebär att hålla, dr...
2024-04-05 2024-04-26
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Medicinsk sekreterare till Hudmottagning i Landskrona
Hos oss har du en central roll i att stödja verksamheten genom att hantera olika administrativa uppgifter relaterade till patientvården. I dina arbetsuppgifter ingår journalskrivning i vårt journalsystem Melior. Därutöver bokar du läkarbesök, hanterar remisser och registrerar i Pasis. Du besvarar även ärenden via telefon och 1177. Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av ...
2024-04-05 2024-04-19
Region Skåne, Medicinsk service Sjuksköterskor till VO ambulans
Vi har nu möjlighet att välkomna ambulanssjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor till oss i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Ambulansen är ofta först på plats och insatsen kan vara helt avgörande för patienten. Som ambulanssjuksköterska arbetar du med prehospital akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Arbetet som ambulanssjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Fokus lig...
2024-04-04 2024-05-19
Region Skåne, Medicinsk service Ambulanssjukvårdare till VO ambulans i Landskrona
Nu har vi möjlighet att välkomna en ambulanssjukvårdare för en tidsbegränsad anställning. Ambulansen är ofta först på plats och insatsen kan vara helt avgörande för patienten. Du arbetar med prehospital akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Arbetet sker i team och som ambulanssjukvårdare åker du alltid tillsammans med en annan sjuksköterska eller specialistutbildad sjuksköterska. Ni bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Fokus ligger...
2024-04-03 2024-05-19
Region Skåne, Medicinsk service Ambulanssjuksköterskor till VO ambulans
Vi har nu möjlighet att välkomna ambulanssjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor till oss i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Ambulansen är ofta först på plats och insatsen kan vara helt avgörande för patienten. Som ambulanssjuksköterska arbetar du med prehospital akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Arbetet som ambulanssjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Fokus lig...
2024-04-03 2024-05-19
Landskrona stad, Seminarieskolan Lärare i fritidshem
Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt fritidshem! Du arbetar på Seminarieskolans fritidshem där du omges av engagerade och entusiastiska kollegor och elever fulla med energi, glädje och driv. Vi söker dig som vill vara med att driva utvecklingen av vårt fritidshem. På Seminarieskolan har fritidshemmet egna lokaler vilket ger oss fantastiska möjligheter till att bedriva en kvalitativ undervisning i fritidshemmet. Vi har också ett inspirerande närområde samt tillgång till både idrottshall, sal för hem- och konsumentkunskap och andra specia...
2024-03-29 2024-04-21
Kriminalvården, Anstalten Ringsjön Säkerhetstekniker till anstalten Ringsjöns utökade verksamhet
Som säkerhetstekniker på anstalten Ringsjön ansvarar du över bland annat utveckling, drift, underhåll/service och felsökning av verksamhetens tekniska anläggningar. Systemen består bland annat av lås- och passagesystem, telefoni, larm, kamerasystem med bildlagringsservrar, överordnat larmkommunikationssystem och brandlarm. Deltagande i det systematiska brandskyddsarbetet ingår i arbetet. Det förekommer även administrativa uppgifter som att hantera beställningar och fakturor. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med externa entreprenörer och s...
2024-03-27 2024-04-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistläkare/Överläkare Bup- mottagning Landskrona
I rollen som specialistläkare alternativt överläkare arbetar du med fördjupade bedömningar, diagnostik samt behandling tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team. I tjänsten ingår arbete som bakjour i den samlade barnpsykiatrins bakjourslinje i Region Skåne samt handledning till ST-och underläkare. Utredningar kopplade till utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser för barn och ungdomar har ökat i hela landet. En stor del av arbetet är att medverka i utredningar samt farmakologiska insatser för dessa grupper. Till detta kommer övri...
2024-03-27 2024-04-24
Landskrona stad, Samhällsskydd och trygghet Beredskapssamordnare inom socialtjänst
Vi söker en beredskapssamordnare för arbete med kontinuitetshantering inom socialtjänsten för att stärka det civila försvaret. Tjänsten är fysiskt placerad hos samhällsskydd- och trygghetsavdelningen på stadshuset i Landskrona. Du kommer ingå i en arbetsgrupp med fler kollegor som arbetar med krisberedskap, men du kommer främst arbeta mot stadens socialtjänst inom Individ- och familjeförvaltningen. Du kommer utveckla och driva arbetet med kontinuitetshantering inom förvaltningen, i syfte att stärka verksamhetens förmåga att upprätthålla verksam...
2024-03-27 2024-04-23
Landskrona stad, Individ- och familjeförvaltningen Ekonomisekreterare/sommarvikariat
Sektionen för Ekonomiskt bistånd söker tre ekonomisekreterare med fokus på att utreda rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av: kontroll och inhämtning av uppgifter från andra myndigheter tex Försäkringskassan, Arbetsförmedling mm grundläggande dokumentation ekonomiska beräkningar administrativa arbetsuppgifter myndighetsutövning klientkontakt
2024-03-25 2024-04-21
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Över-/specialistläkare inom ögonsjukvård/kataraktkirurgi till Ögonmottagning i Landskrona
Hos oss får du möjlighet att arbeta med allmän ögonsjukvård både på mottagning och på operation inklusive kataraktkirurgi. I ditt uppdrag ingår även kontakt och samarbete med interna och externa aktörer så som optiker samt vårdcentral. Ett väl upparbetat samarbete finns med Skånes universitetssjukhus (Sus) gällande patientflöden och kompetensutveckling. Stora möjligheter finns för egen relevant kompetensutbildning. Tjänstgöring är dagtid, måndag till fredag. Varierande tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
2024-03-22 2024-04-18
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Specialistläkare till Ögonmottagning i Landskrona
Hos oss får du möjlighet att arbeta med allmän ögonsjukvård både på mottagning och på operation om så önskas, det vill säga med polikliniska operationer/intravitreala injektioner. I ditt uppdrag ingår även kontakt och samarbete med interna och externa aktörer så som optiker samt vårdcentral. Ett väl upparbetat samarbete finns med Skånes universitetssjukhus (Sus) gällande patientflöden och kompetensutveckling. Stora möjligheter finns för egen relevant kompetensutbildning. Tjänstgöring är dagtid, måndag till fredag. Varierande tjänstgöringsgrad...
2024-03-22 2024-04-18
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Biomedicinsk analytiker till Hjärtmottagning i Landskrona
Dina arbetsuppgifter består främst av att utföra Ekokardiografi, analyserar arbets-EKG, långtids-EKG och långtidsblodtryck samt assistera vid TEE-undersökningar. Vi är just nu i en utvecklingsfas där vi har som mål att starta upp EKO Carotis samt har vi påbörjat regelbundna möten med Kardiologer för att utveckla svarskrivning vid EKO Cardiografi.
2024-03-21 2024-04-24
Landskrona stad, Digitalisering och IT Nätverkstekniker
Rollen som nätverkstekniker innefattar att du självständigt och i team planerar och driver den löpande driften, skriver tekniska kravspecifikationer och dokumentation. I arbetet har du kontinuerlig kontakt med kollegor, stadens verksamheter och externa leverantörer. Vidare ingår även följande arbetsuppgifter: Implementera, felsöka och underhålla nätverk med fokus på HPE/Aruba-teknologier. Administrera och konfigurera säkerhetsenheter för att säkerställa robust nätverkssäkerhet. Utveckla och implementera automatiseringslösningar för att effekt...
2024-03-20 2024-04-19
Landskrona stad, Område Boende och Hälsa Sjuksköterska hemsjukvård ordinärt boende Landskrona stad
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska är du en del i att upprätthålla patientsäkerhet i Landskrona Stad. Du kommer att arbeta tillsammans med en grupp omvårdnadsansvariga sjuksköterskor där du kommer att få tillgång till stöd och hjälp. Inom Landskrona Stad finns det en HSL-grupp med utökade delegeringar. De utökade delegeringarna och hantering av HSL-gruppens undersköterskor sker via de omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna på ordinärt boende i hemsjukvården. Vi är samlokaliserade i ett hus vid Kungsgatan 15 med olika professioner som arbetar me...
2024-03-12 2024-05-10
Landskrona stad, Anpassad grundskola Speciallärare inriktning funktionsnedsättning på Fokusskolan anpassad grundskola
Vi behöver en speciallärare med inriktning intellektuell funktonsnedsättning till Fokusskolan i Landskrona. Du kommer att ansvara för en liten grupp elever i årskurs 4-6 tillsammans med två elevassistenter. Eleverna på skolan läser ämnesområden. Här arbetar vi för att varje elev ska få de bästa förutsättningarna och valmöjligheterna att påverka sin egen framtid. I Fokusskolan arbetar efter devisen att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Alla elever erbjuds en likvä...
2024-03-11 2024-06-07
Landskrona stad, Område Boende och Hälsa Timanställd HSL-undersköterska
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med sjuksköterskor och arbeta med bland annat delegerade arbetsuppgifter gällande dialys, dosettdelning, såromläggning och blodprovstagning.
2024-02-29 2024-04-30
1 2 >