Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Landskrona stad, Öresundsgymnasiet Gymnasielärare i idrott 80-100%
Vill du gå hem varje dag med känslan att du har gjort verklig skillnad? På Öresundsgymnasiet Landskrona sätter vi elevernas tro på sig själva och sin framtid i fokus. Tillsammans jobbar vi för att alla våra elever skall lyckas med sina studier och förverkliga sina drömmar. Våra fantastiska elever engagerar och utmanar oss att tillsammans bygga en skola utöver det vanliga där resultat, relationer, kunskapsfokus och stolthet får alla att växa. På Öresundsgymnasiet finns följande program: BA, BF, EE, EK, NA, SA, TE, VO samt IM. Tjänsten är på m...
2021-07-22 2021-08-05
Landskrona stad, Västervångskolan Grundskollärare SO åk 7-9
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO ämnen åk 7-9. I uppdraget ingår att planera, genomföra, bedöma undervisningen samt dokumentera och följa upp elevernas resultat i samarbete och dialog med dina kollegor. Du är en viktig del av ditt arbetslag och har ett nära samarbete med skolledning, elevhälsoteamet och andra professioner internt och externt. I tjänsten ingår mentorskap. På vår skola är det viktigt att skapa en god och inkluderande lärmiljö för alla elever och att ha förmåga att individuellt kunna anpassa unde...
2021-07-21 2021-08-10
Landskrona stad, Sektionen för Utredning Barn och Unga socialsekreterare
Inom utredning barn och unga i Landskrona har vi en tydlig verksamhetsidé. För att kunna få en helhetssyn gällande våra familjer som vi möter, arbetar vi i fyra utredningsteam som består av barnutredare och ungdomsutredare. Vi har en nära arbetsledare inom varje team och vi hjälper varandra med våra olika perspektiv. Teamarbetet ger förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt där du som socialsekreterare får nya ärenden var fjärde vecka som du sedan arbetar vidare med under nästkommande tre veckor. En av veckorna avsätter du till skrivvecka...
2021-07-20 2021-08-15
Landskrona stad, Seminarieskolan Grundlärare f-3
Seminarieskolan är en f-9-skola i centrala Landskrona med drygt 600 elever. Nu söker vi en lärare med bred behörig för undervisning på lågstadiet. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med det team du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Som lärare hos oss bedriver du en modern och kreat...
2021-07-20 2021-08-01
Landskrona stad, Seminarieskolan Lärare i eng/sv åk 7-9
Seminarieskolan är en f-9-skola i centrala Landskrona med drygt 600 elever. Nu söker vi en lärare med behörighet att undervisa i engelska och svenska/svenska som andraspråk. I tjänsten finns möjlighet till ett förstelärarförordnande för den som vill och har erfarenhet av att driva utveckling. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med det team du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lä...
2021-07-16 2021-07-30
Landskrona stad, Seminarieskolan Lärare i sv/so/en åk 4-6
Seminarieskolan är en f-9-skola i centrala Landskrona med drygt 600 elever. Nu söker vi en lärare för undervisning i svenska/svenska som andraspråk, SO och helst även engelska åk 4-6. I tjänsten finns möjlighet till ett förstelärarförordnande för den som vill och har erfarenhet av att driva utveckling. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med det team du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för...
2021-07-16 2021-07-30
Landskrona stad, Sektionen för Familjehem och Familjerätt Barnsekreterare
Som socialsekreterare för barnet som är placerat i familjehem följer du upp vården och skolgången. Du har en nära kontakt med barnet, de biologiska föräldrarna och barnets nätverk för att stötta dem i umgängesfrågor. Vid en utredning om det finns en möjlighet för en återförening med föräldrarna får du stöd av en utredare. Förutom att du arbetar nära barnet och barnets nätverk arbetar du nära familjehemmet och familjehemssekreterare. I Landskrona stad får du möjlighet att arbeta med svåra och utmanande ärenden. Vi möter allt från missbruk, ungd...
2021-07-13 2021-08-01
Landskrona stad Fältarbetare
Du kommer att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i Karlslundsområdet. Uppdragets inriktning är att samverka med de boende och andra verksamma i området för att tillsammans skapa aktiviteter för att öka trygghetskänslan i området. Målet med aktiviteterna är att dom ska vara långsiktiga med en hög portion av delaktighet, samt av de boendes egen kraft. Som Fältarbetare kommer du att ingå som en del av fältgruppens arbete. Du kommer att arbeta med operativ fältverksamhet, information, kartläggning och samverkan. Målgruppen kommer att vara medbor...
2021-07-12 2021-08-15
Landskrona stad, Sektionen för Socialpsykiatri Handledare till Aktivitetshuset Hamnen
Aktivitetshuset Hamnen är en verksamhet som arbetar med daglig sysselsättning för vuxna med en psykisk funktionsvariation/ohälsa. Vår uppgift är att genom individuellt anpassad sysselsättning hjälpa våra deltagare att upptäcka och utveckla sin egen kraft och förmåga. Verksamheten är öppen måndag till fredag och drivs av två handledare. Arbetet består av planering och handledning av olika aktivitetsgrupper utifrån deltagarnas önskemål: målargrupp, matlagning, fysiska aktiviteter, mer fritt skapande, det kan variera över tid. Vi har också en trä...
2021-07-12 2021-08-15
Landskrona stad, Individ- och familjeförvaltningen Behandlare
Det nya högintensiva teamet ingår i Verksamhetsområdet för Gemensamma Resurser - den nya organisationen för öppenvård i Landskrona stad. De familjer vi möter inom socialtjänsten i Landskrona har ofta en omfattande problematik med flera olika behovsområden. Inom IHF-teamet erbjuder vi stöd både till familjer som är motiverade och som själva sökt sig till denna behandlingsform och till familjer där insatsen kan vara ett led i att undvika en placering eller som förberedelse för att barn ska kunna återvända hem. För oss innebär ett högintensivt...
2021-07-09 2021-08-06
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Barnmorska till gynekologimottagning, Lasarettet i Landskrona
Vi välkomnar nu en ny kollega som tillsammans med oss vill utveckla vår verksamhet med patienten i fokus. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter med möjlighet för egen relevant kompetensutveckling. Som barnmorska hos oss kommer du bland annat ha egen mottagning, telefonrådgivning och abortverksamhet. Utifrån den kompetens och erfarenhet du har med dig har du stora möjligheter att utforma din egen mottagning kopplat till enhetens uppdrag enligt ovan. Du kan vara delaktig i utformningen av dina arbetsuppgifter utifrån din tidigare erfarenhet o...
2021-07-08 2021-08-15
Region Skåne, Primärvården Undersköterska till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Välkommen till oss på Vårdcentralen Centrum! Som undersköterska hos oss kommer du att arbeta med mottagning innefattande blodtryck, glukosbelastning och suturtagning. I dina dagliga arbetsuppgifter kommer du även att arbeta med vanligt förekommande laboratorieuppgifter samt läkarassistans vid ingrepp/undersökningar. I tjänsten ingår även ansvar för kök, förråd och tvätt. Du samarbetar med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare för att ta hand om våra patienter på bästa sätt. Du har även regelbunden kontakt med övriga yrkeska...
2021-07-07 2021-08-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till barn- och ungdomspsykiatrin i Landskrona
Nu söker vi en psykolog till vårt mottagningsteam på Bup i Landskrona! Här har vi en god stämning, nära samarbete och medarbetare med hög kompetens. I din roll som psykolog kommer du självständigt ansvara för att genomföra psykologiska bedömningar samt utrednings/behandlingsarbete av barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet sker alltid i nära samarbete med dina kollegor inom ditt team. En viktig del i arbetet är samverkan kring patienten både inom verksamheten och med externa vårdgrannar samt övriga samarbetspartners som patienten kommer i ...
2021-07-07 2021-08-06
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Vi har nu möjlighet att välkomna en sjuksköterska alternativt distriktssköterska till oss på Vårdcentralen Centrum! Hos oss kommer du att vara en del av vårdcentralens basfunktioner som är telefonrådgivning och triagering på öppen mottagning samt medverka på distriktssköterskemottagningen. Vid intresse finns möjlighet att ha egen mottagning för asylsökande och nyanlända samt arbeta med smittskydd och hygien. På Vårdcentralen Centrum är vi måna om våra medarbetare och deras kompentensutveckling, därför arbetar vi kontinuerligt med att avsätta ...
2021-07-01 2021-08-15
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Vi har nu möjlighet att välkomna en sjuksköterska alternativt distriktssköterska till oss på Vårdcentralen Centrum! Hos oss kommer du att vara en del av vårdcentralens basfunktioner som är telefonrådgivning och triagering på öppen mottagning samt medverka på distriktssköterskemottagningen. Vid intresse finns möjlighet att ha egen mottagning för asylsökande och nyanlända samt arbeta med smittskydd och hygien. På Vårdcentralen Centrum är vi måna om våra medarbetare och deras kompentensutveckling, därför arbetar vi kontinuerligt med att avsätta ...
2021-07-01 2021-08-15
Region Skåne, Primärvården Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
I rollen som diabetessjuksköterska kommer du, tillsammans med en kollega, att ansvara för vårdcentralens diabetesmottagning. Vid behov kommer du även att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentralen såsom telefonrådgivning och triagering. Hos oss kommer du att samarbeta med läkare, undersköterskor och sekreterare för att ta hand om våra patienter på bästa möjliga sätt. Du kommer även att ha regelbunden kontakt med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen. Det är en självklarhet att du, liksom oss andra, tar ansvar för ditt eget arbete...
2021-07-01 2021-08-15
Landskrona stad, Stadsledningsförvaltningen Chefssekreterare
Att vara chefssekreterare hos oss innebär ett varierande och spännande jobb med en blandning av service, administration och samordning. Du kommer att vara ett viktigt och nära stöd till stadsdirektören och i viss administration även till kommunalråden. Med hög integritet och lyhördhet avlastar du mejl, telefon och webbadministration och agerar som en professionell första instans för kontakt. Du stödjer och skapar förutsättningar för att underlätta och förbättra det dagliga arbetet. Du har koll på läget och ser till att mötesadministrationen, me...
2021-06-30 2021-07-31
Landskrona stad, Öresundsgymnasiet Lärare i tyska på gymnasieskola/grundskola
Vill du gå hem varje dag med känslan att du har gjort verklig skillnad? På Öresundsgymnasiet Landskrona och Seminarieskolan sätter vi elevernas tro på sig själva och sin framtid i fokus. Tillsammans jobbar vi för att alla våra elever skall lyckas med sina studier och förverkliga sina drömmar. Våra fantastiska elever engagerar och utmanar oss att tillsammans bygga skolor utöver det vanliga där resultat, relationer, kunskapsfokus och stolthet får alla att växa. Tjänsten är en delad tjänst: 50% tillsvidare på Öresundsgymnasiet 50% visstid på Sem...
2021-06-29 2021-07-31
Landskrona stad, Särskolan Speciallärare/specialpedagog inr IF
Vi söker dig som: • är specialpedagog/speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning eller legitimerad lärare/förskollärare • ser dokumentation som en viktig del av det vardagliga arbetet • ha kunskap om extra anpassningar och särskilt stöd • är väl förtrogen med pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram och kan använda resultaten för att påverka den pedagogiska utvecklingen • har god samarbetsförmåga • har goda kunskaper om olika metoder och arbetssätt som gagnar inlärning • ha kunskap om och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötan...
2021-06-28 2021-08-01
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Fysioterapeut till medicinavdelning kardiologi i Landskrona
På medicinavdelning kardiologi arbetar vi i ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterska, dietist, fysioterapeut och administratör för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Arbetet innebär att du bidrar med din specifika yrkeskompetens i bedömning och behandling av patienten och tillsammans med övriga i teamet ger patienten en god och säker vård. Är detta något som du vill arbeta med? Då är du välkommen till oss!
2021-06-28 2021-08-01
Landskrona stad, Albanoskolan Skolkurator, Albanoskolans rektorsområde
Sedvanliga skolkuratorsuppdrag: Förebyggande, främjande och åtgärdande arbete tillsammans med elevhälsoteamet. Spontanbesök, planerade samtal, motivationsarbete, värdegrundsarbete utifrån mål i plan mot trakasserier och kränkande behandling, skolsociala kartläggningar, social bedömning inför inskrivning till särskola, klassrumsbesök, lärarkontakter, föräldrakontakter, myndighetskontakter; SOC, BUP, HAB m.m. SSP möten, dokumentation med mera.
2021-06-22 2021-07-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Sjuksköterskor till medicinavdelning kardiologi i Landskrona
Nu bygger vi för framtiden och söker därför nya sjuksköterskekollegor som vill vara med och förbättra verksamhetsområdet tillsammans med oss. I din roll som sjuksköterska på avdelningen har du en arbetsledande roll där du planerar, utför och utvärderar omvårdnaden tillsammans med ditt team. Du har även tillgång till en mentor på avdelningen. Utbildning och kompetensutveckling erbjuds på arbetsplatsen utifrån dina tidigare erfarenheter. Arbetet är omväxlande och spännande och hos oss arbetar du bland annat med telemetrier vilket är en stor hjä...
2021-06-01 2021-08-31
Landskrona stad, Öresundsgymnasiet Gymnasielärare i karaktärsämnen på vård och omsorgsprogrammet
Vill du gå hem varje dag med känslan att du har gjort verklig skillnad? På Öresundsgymnasiet Landskrona sätter vi elevernas tro på sig själva och sin framtid i fokus. Tillsammans jobbar vi för att alla våra elever skall lyckas med sina studier och förverkliga sina drömmar. Våra fantastiska elever engagerar och utmanar oss att tillsammans bygga en skola utöver det vanliga där resultat, relationer, kunskapsfokus och stolthet får alla att växa. I tjänsten ingår karaktärsämneskurser på vård och omsorgsprogrammet samt mentorskap. På Öresundsgymnas...
2021-05-26 2021-07-31
Landskrona stad, Pilängsskolan skolsköterska
Vi söker dig som är nyfiken och redo för att prova på ett intressant och utmanande uppdrag som skolsköterska i en av stadens grundskolor, förskoleklass - skolår 6. Du ansvarar för att basprogrammet genomförs och för att organisera läkarmottagningen och för dokumentation i PMO. Vi lägger stor vikt vid skolsköterskans uppdrag att tillsammans med kollegor i elevhälsoteamet, arbeta främjande och förebyggande för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Du engagerar dig i elevhälsoteamets utveckling utifrån din profession. Du kommer att ha ett nära sam...
2021-05-18 2021-07-30
Landskrona stad, Miljöförvaltning Chef för miljöskyddssektionen
Vi söker en ledare för vår miljöskyddssektion som med mod och handlingskraft vill fortsätta att utveckla verksamheten. Vi tror att du arbetar som chef eller gruppledare idag och vill fortsätta att utveckla din ledarroll i en framåtriktad organisation, men du kan också vara en erfaren handläggare som vill utvecklas vidare till att bli ledare inom området. Uppdraget innebär att leda 7 medarbetare som ansvarar för att bedriva tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser. Som sektionschef ansvarar du för personal, budget, arbetsmiljöfrågor, planering...
2021-03-31 2021-08-13