Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Landskrona stad, Teknik- och fritidsförvaltningen Bostadsanpassningshandläggare
Som handläggare för bostadsanpassningsbidrag arbetar du med myndighetsutövning enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). Du ska utreda ansökningar gällande anpassningar i eller i anslutning till bostaden. I arbetet ingår att bedöma sökta åtgärder, värdera intyg, göra hembesök, bedöma kostnader, hantera offerter, skriva utredningar och beslut samt hantera fakturor och utbetalningar. Det innebär tät kontakt med sökanden, intygsskrivare, fastighetsägare och entreprenörer. Arbetet innebär problemlösning genom att hitta kostnadseffektiva ...
2023-02-07 2023-03-05
Landskrona stad, Serviceavdelningen Lagermedarbetare
Vi söker nu efter en lagerarbetare till vår verksamhet i Landskrona stad. Har du tidigare arbetat inom lager? Då är detta kanske rollen för dig. Här välkomnas du till en expanderande verksamhet i en bred och omväxlande arbetsroll inom lager och logistik. I dina arbetsuppgifter ingår mottagning och utlastning av gods varvat med plock, packning och försäljning över disk. Truckkörning förekommer till viss del i rollen. I ditt arbete ingår i huvudsak att leverera ut order/material till våra interna kunder samt beställa hem det material våra kunder ...
2023-02-07 2023-02-28
Region Skåne, Primärvården Dietist till Dietistverksamheten i Landskrona
Vi välkomnar nu en dietist till en av våra vårdcentraler i Landskrona. I rollen som dietist arbetar du med kost- och nutrition, inom såväl prevention som behandling, varierande åldrar, tillstånd och diagnoser. Du arbetar med patienterna både enskilt och i grupp. Därutöver kommer du att ge stöd och fortbildning inom nutritionsområdet till övrig vårdpersonal genom att bland annat arbeta i vår Helpdesk, Dietist direkt, för primärvårdens personal i Region Skåne och utveckla informationsmaterial. - Jag uppskattar friheten att själv kunna vara med ...
2023-02-06 2023-02-27
Landskrona stad, Alléskolan Grundskollärare, F-3
Enskilt och tillsammans med teamet planerar, genomför och utvärderar du arbetet enligt skolans styrdokument. Som lärare arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger det att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. På Alléskolan finns en språklig och kulturell mångfald, för att alla elever ska mötas på lika villkor arbetar vi språkutvecklande i all vår undervisning. Du som arbetar hos oss värdesätter ett gott samarbete kollegor emellan, du strävar framåt och har ett positivt förhållnin...
2023-02-06 2023-02-27
Landskrona stad, Område Boende och Hälsa Leg Arbetsterapeut till Rehabgruppen
Som arbetsterapeut på Rehabgruppen arbetar du inom Vård- och omsorg, uppdelat inom hemvård och särskild boende. I arbetsuppgifterna ingår funktionsbedömningar samt förskrivning utav medicintekniska hjälpmedel. Du kommer även att arbeta rehabiliterade/habiliterande och ansvara för att processer planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas. Du har god förmåga att arbeta självständigt och i team. Du är lyhörd, öppen och har ett gott, respektfullt bemötande. Varför ska du söka till oss? Vi sitter tillsammans i nybyggda lokaler, i vackra omgiv...
2023-02-06 2023-02-28
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Medicinsk sekreterare till Vårdadministrativ enhet i Landskrona
Vill du vara med på vår förändringsresa? Några av våra medarbetare går vidare till nya spännande utmaningar inom enheten och därför söker vi nu nya kollegor! Detta är en tjänst för dig som tycker om att arbeta med varierande arbetsuppgifter och vill ha en central roll inom den vårdadministrativa enheten. Med din enastående serviceförmåga kommer du ha en stor betydelse för att våra patienter och deras anhöriga ska känna sig varmt mottagna när de kommer till oss. Vi har ett nära samarbete kollegor emellan och oavsett yrkesroll hjälper och stötta...
2023-02-06 2023-02-20
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Medicinska sekreterare till VO barn- och ungdomsmedicin i Landskrona
Vi välkomnar nu dig som är medicinsk sekreterare och vill bli en av oss på VO barn- och ungdomsmedicin! Två av tjänsterna har placering på Öppenvårdsmottagningen i Landskrona, två på Barnmottagningen i Helsingborg och en på Barnakuten i Helsingborg. Som medicinsk sekreterare hos oss har du tillsammans med andra medicinska sekreterare ansvar för den administrativa delen av mottagningens arbete. Du har mångsidiga och varierande arbetsuppgifter såsom journalskrivning, remisshantering, diagnosregistrering, receptionsarbete, tidsbokning samt post- ...
2023-02-03 2023-02-24
Landskrona stad Fritidspedagogassistent
Din arbetsuppgift på Alléskolan som fritidspedagogassistent är att genomföra de aktiviteter i fritidshemmets verksamhet som läraren i fritidshemmet har planerat. Du kommer tillsammans med kollegor ansvara över specifika aktiviteter där du är en aktiv pedagog. Du arbetar för att stödja elevens utveckling och ge dem möjlighet att samspela med kamrater genom lek, skapande och rörelse. Du arbetar även för att utveckla elevens sociala och språkliga förmågor. Under skoldagen ansvarar du för aktiviteter på raster och du är en viktig vuxen ute på sko...
2023-02-03 2023-02-24
Landskrona stad, Seminarieskolan Skolkurator
Seminarieskolan är en F-9 skola belägen i Landskronas centrala delar med närhet till såväl kultur, hav, lummiga parker och allt vad staden har att erbjuda. På skolans möts barn och personal från världens alla hörn och utforskar tillsammans ny kunskap. Hos oss är det roligt att lära nytt! Vi söker nu en ny skolkurator till vårt redan kompetenta team. Ditt uppdrag är att ha ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt att aktivt delta och bistå skolledning i skolutvecklingsarbetet. Din ...
2023-02-02 2023-02-19
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Utbildningssjuksköterska till Medicinavdelning 4 i Landskrona
Utbildningssjuksköterskans uppdrag är att driva, leda, genomföra, utvärdera och följa upp kompetensutvecklingen på enheten. Detta innebär att arbeta med utveckling för varje enskild individ, där vi genom att stärka varje individs kompetens också lyfter enheten. Vidare så säkerställer du kompetensutvecklingen genom att skapa och ansvara för utbildningsinsatser, ge klinisk handledning, leda reflektion och utvärdera. I arbetsuppgifterna ingår även att reflektera och handleda bedside nära patienterna som ett bollplank i praktiska situationer. Du k...
2023-02-01 2023-02-22
Landskrona stad Operativ arbetsmiljösamordnare
Som operativ arbetsmiljösamordnare är du förvaltningens expert på arbetsmiljöfrågor. Du arbetar operativt kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet för att tillsammans med våra chefer och ledare lägga grunden för en bra arbetsmiljö som förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet. Tjänsten som operativ arbetsmiljösamordnare är unik i sitt slag på vår förvaltning och du kommer utgöra vår spjutspets i arbetsmiljöfrågorna. På den centrala HR-avdelningen finns dock en HR-specialist med ansvar för arbetsmiljöfrågorna i staden oc...
2023-01-31 2023-02-19
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till psykosociala teamet, Vårdcentralen Centrum, Landskrona
Vi söker nu en sjuksköterskekollega till vårt psykosociala team som för närvarande består av två kuratorer och en psykolog. Dina arbetsuppgifter är varierande och innebär exempelvis att ta emot egenremisser, göra en preliminär bedömning och samordna vidare handläggning. I ditt arbete kommer du att ha ett nära samarbete med läkarna kring patienters medicinuppföljning. Utöver det vanliga behandlingsarbetet som kan ske både individuellt och i grupp, kommer du att ha en viktig koordinerande roll hos oss.
2023-01-31 2023-02-21
Landskrona stad, Verksamhetsområde Vuxen Boendesamordnare
Arbetet som boendesamordnare består av att arbeta förebyggande för de kommuninvånare som riskerar att förlora sitt boende men även att vara ett stöd för kommuninvånare som saknar eget boende. Som boendesamordnare är du även en del av stadens flyktingmottagande. Du fungerar även som kontaktperson mot fastighetsägare i kommunen gällande anskaffning av lägenheter, besiktning av lägenheter och andra praktiska frågor som kan uppstå.
2023-01-30 2023-02-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistsjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Landskrona
Vi söker en ny sjuksköterskekollega med bred psykiatrisk kunskap som kan dela sin tid mellan kliniska besök och telefonrådgivning/hantering av ärenden i 1177. I den kliniska biten möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. Psykoedukation, hälsofrämjande insatser, läkemedelsuppföljning och vårdplanering är dagl...
2023-01-30 2023-02-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistsjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Landskrona
Vi söker en ny sjuksköterskekollega med bred psykiatrisk kunskap som kan dela sin tid mellan kliniska besök och telefonrådgivning/hantering av ärenden i 1177. I den kliniska biten möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. Psykoedukation, hälsofrämjande insatser, läkemedelsuppföljning och vårdplanering är dagl...
2023-01-30 2023-02-20
Landskrona stad, Glumslöv skola Tyska/Engelsklärare åk 6-9
Undervisa i tyska och engelska från åk 6 upp till åk 9. Vara mentor på högstadiet. Ingår i arbetslaget 7-9. Planera, genomföra och utvärdera sin undervisning utifrån Lgr22. Göra bedömningar och betygsätta i IST. Vi söker en lärare för undervisning i tyska och engelska. Du kommer undervisa i tyska för elever i språkval tyska. Ditt mål är att stötta och hjälpa eleverna genom elevcentrerat och idédrivet förhållningssätt, för att tillsammans med dina kollegor i arbetslaget utveckla och anpassa undervisningen. Allt för att våra elever ska nå så lång...
2023-01-27 2023-02-26
Landskrona stad, Glumslöv skola Musiklärare åk 4-9
Vår medarbetare går i pension och därför söker vi nu en engagerad lärare i musik till våra elever i 4-9. I uppdraget ingår att undervisa elever i årskurs 4-9 i musik samt ha delat mentorskap för en grupp elever på högstadiet. Det ingår också i tjänsten att ansvara för arrangemang vid avslutningar och liknande. Du ingår i arbetslaget åk 7-9. Samarbete, flexibilitet och engagemang är viktiga ledord för vårt arbetslag.
2023-01-27 2023-02-26
Landskrona stad, Härslöv skola Svenska/SO-lärare åk 4-6
Planera, undervisa och utvärdera undervisningen i SV/SO utifrån Lgr22 och göra bedömning och betygsättning i IST. Mentorskap på mellanstadiet tillsammans med kollegor. I mentorskapet ingår föräldrakontakt och utvecklingssamtal. Som förstelärare är ditt uppdrag att bidra till att utveckla skolans arbete inom svenska och So, driva det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med utvecklingsledaren, bidra till övrig skolutveckling, medverka i kommunens nätverksgrupp för förstelärare och medverka på kommunens sambedömningsdagar. Vi arbetar nära...
2023-01-27 2023-02-19
Landskrona stad, Sektionen för Arbetsmarknad Arbetsmarknadscoach
Arbetsuppgifter: Arbetet är fördelat på två olika uppdrag • Du ska vägleda och coacha individer med svag progression inom SFI till att kunna etablera sig på arbetsmarknaden via studier eller arbete. Detta i form av bland annat individuell vägledning, coachning och motiverande samtal samt att hålla i gruppverksamheter. I uppdraget ingår även att ta fram material och planera för gruppverksamheter och föreläsningar. • Arbete med insatser i den öppna delen av verksamheten; forma den öppna verksamheten till en inbjudande och informativ mötesplats ...
2023-01-24 2023-02-19
Landskrona stad, Verksamhetsområde förskola Rektor
Arbetet är självständigt och omväxlande och du kommer att arbeta med olika uppdrag tillsammans med kompetenta, drivna och erfarna kollegor. Tillsammans med verksamhetschef, rektorer och ditt chefsteam utvecklar du verksamheter där barn och medarbetare blir sitt bästa jag. Som rektor leder du ditt chefsteam tillsammans med dina biträdande rektorer. Chefsteamet arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten där varje medarbetare får det stöd och den ledning som behövs i vardagen. I din roll som rektor leder du det pedagogiska arbetet och du...
2023-01-23 2023-02-10
Landskrona stad Lärare i fritidshemmet med behörighet i idrott
Nu söker vi en lärare i fritidshem till Alléskolan med inriktning idrott och hälsa. Ditt huvuduppdrag är att tillsammans i arbetslag organisera fritidshemmets uppdrag i enlighet med Lgr 22. Du erbjuder en stimulerande och utmanande undervisning genom aktiviteter som bidrar till elevernas utveckling och lärande och ger dem en meningsfull och lustfylld fritidsverksamhet. Du arbetar även aktivt för att främja elevernas språkliga och sociala utveckling Utöver uppdraget på fritidshemmet kommer du undervisa några årskurser i idrott och hälsa.
2023-01-23 2023-02-13
Landskrona stad, Avdelningen för Ekonomi Redovisningsassistent med inriktning systemadministration
Du kommer framför allt att arbeta med administration och löpande underhåll av vårt ekonomisystem Unit4 ERP (före detta Agresso). Löpande bokföring, påminnelsehantering och andra förekommande ekonomiuppgifter ingår även i denna roll. Avdelningen är en central stödjande och ledande funktion till stadens övriga verksamheter och ansvarar även för att utbilda organisationen i korrekt redovisning. Detta är en roll där du kommer att ha kontakt med andra inom staden. Arbetsuppgifterna inkluderar att: • Samverka med vår systemförvaltare. • Hantera sta...
2023-01-20 2023-02-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Landskrona
Vi söker dig som vill arbeta med barn och ungdomar med psykisk ohälsa som bedöms behöva vård på högspecialiserad vårdnivå, det vill säga inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Som kurator hos oss arbetar du med barnpsykiatrisk kartläggning, diagnostik samt bedömningar och behandling. Arbetet inkluderar även att i samarbete med föräldrar ge stöd i deras viktiga roll som omsorgsgivare. Verksamheten erbjuder patienter både individuella- och gruppbehandlingar. Du arbetar därför med behandlingsarbete utifrån din kompetensnivå och utbildnings...
2023-01-19 2023-02-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Landskrona
Vi ser nu fram emot att välkomna dig som är intresserad av att arbeta med barns och ungdomars psykiska hälsa och som vill bli en del av vårt team på Bup-mottagningen i Landskrona! Bup-mottagningen i Landskrona är en allmänpsykiatrisk, liten och lätt överblickbar enhet, vilket ger goda förutsättningar för korta kommunikationsvägar och ett nära samarbete. Som sjuksköterska hos oss gör du självständiga bedömningar av patienter som behöver medicinsk uppföljning. I detta arbete har du en nära dialog och samarbete med mottagningens överläkare och sj...
2023-01-19 2023-02-09
Landskrona stad, Räddningstjänst Landskrona räddningstjänst söker brandmän
Tjänsten som brandman innebär att du ingår i den operativa räddningsstyrkan där du deltar i utvecklingen av egen kompetens och organisationens kompetens samt vid utryckning. Tjänsten innebär också att du har andra uppgifter inom området skydd mot olyckor, t.ex. utbildning och information till medborgarna i olika sammanhang. Vilka arbetsuppgifter du kommer att få på dina dagtider (ifall du blir aktuell för en kombitjänst) när du inte är i den operativa styrkan beror på räddningstjänstens behov och dina intresseområden och din kompetens.
2023-01-17 2023-02-10
1 2 >