Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården ST-läkare till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Eftersom en av våra ST-läkare är färdig specialist har vi nu en ledig utbildningsplats hos oss. Vi välkomnar därför dig som vill ingå i ST-programmet med specialistinriktning allmänmedicin. I dagsläget har vi fyra ST-läkare som upplever det positiva i att vara flertalet kollegor som kan samarbeta gällande sin ST-utbildning. Som ST-läkare på vår vårdcentral har du stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Hos oss arbetar engagerade och erfarna kollegor vilket skapar goda möjligheter till ett givande kunskapsutbyte. Läkargruppen har daglig ko...
2022-05-16 2022-06-05
Region Skåne, Regionfastigheter Enhetschef till Regionfastigheter Fastighetsdrift i Landskrona
Brinner du för att nå vår målsättning genom att leda en enhet med att utveckla individer och produktion inom områden som kompetensutveckling, resurseffektivitet och arbetsmiljö? Har du samtidigt ett intresse av att upprätta goda relationer med övriga verksamheter? Motiveras du dessutom av att ständigt söka nya möjligheter och följa upp ditt arbete? I så fall kan tjänsten som enhetschef hos oss vara något för dig! Som enhetschef driver, leder och utvecklar du enheten och dess produktion. Du har personalansvar för ca 6 medarbetare med fullt ansv...
2022-05-16 2022-05-29
Landskrona stad, Sektionen för Utredning Barn och Unga Socialsekreterare barn och unga
Inom utredning barn och unga i Landskrona har vi en tydlig verksamhetsidé. För att kunna få en helhetssyn gällande familjerna vi möter, arbetar vi i fyra utredningsteam som består av barnutredare och ungdomsutredare. Vi har en arbetsledare inom varje team och vi hjälper varandra med våra olika perspektiv. Teamarbetet ger förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt där du som socialsekreterare får nya ärenden var fjärde vecka som du sedan arbetar vidare med under nästkommande tre veckor. En av veckorna avsätter du till skrivvecka, där du int...
2022-05-16 2022-06-12
Landskrona Stadsbibliotek Enhetschef, Bibliotek och Demokrati
Vi söker nu en engagerad enhetschef till avdelningen för Bibliotek och Demokrati. Du kommer att arbeta som första linjens chef och vara direkt ansvarig för 8-12 medarbetare i den nybildade enheten Utåt. Du kommer att ingå i avdelningen ledningsgrupp tillsammans med bibliotekschef/avdelningschef och enhetschef för enheten Inåt. Som enhetschef har du ansvaret för den operativa driften av din enhet. Du kommer att hålla i medarbetar- och lönesamtal och skyddsronder. Enhetschef rapporterar till bibliotekschef/avdelningschef. Tjänsten kommer att h...
2022-05-13 2022-06-14
Landskrona stad, HR-avdelning Systemförvaltare
Som systemförvaltare ansvarar du för att systemet är uppdaterat enligt gällande lagar och avtal. Detta innebär att du omvandlar lag- och avtalsförändringar till nya och uppdaterade regelverk samt ansvarar för processerna i systemet. Problemlösning som är en del av tjänsten kräver att du är analytisk, systematisk och strukturerad i ditt sätt att arbeta. I rollen ingår även att testa nya versioner, flöden och utvecklingar kopplade till systemets funktionalitet vilket innebär att vara kontaktperson och kravställaren mot leverantörer. Du kommer att...
2022-05-13 2022-06-05
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeuter till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom primärvården såsom bedömning och behandling av patienter med besvär i huvudsak från rörelse- och stödjeorganen. Vi har en välfungerande fysioterapiavdelning som består av fem fysioterapeuter. Vi har återkommande internutbildningar där fokus är att hjälpa och lära av varandra. I nära anslutning har vi också två arbetsterapeuter. Till oss kommer patienter i alla åldrar med många olika diagnoser, vilket gör att du får möjlighet till ett varierande och utvecklande a...
2022-05-13 2022-06-06
Landskrona stad, Glumslöv skola Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Vi söker en legitimerad lärare i svenska och svenska som andra språk på Glumslöv skola och Härslöv skola. En heltidstjänst som är fördelad på två skolor. 80% (fyra heldagar) på Glumslöv skola i åk 7-9 med mentorskap i åk 8 och 20% (en heldag) på Härslöv skola i åk 4-6. Du har en god förmåga att planera dina lektioner och skapa struktur för en tydlig återkoppling till eleverna. Du kan leda och organisera arbetet mot en tillgänglig lärmiljö på grupp och individnivå. Genom att följa upp, analysera och utveckla undervisningen skapar och delar du m...
2022-05-13 2022-06-06
Landskrona stad, Vuxenutbildning Studie- och yrkesvägledare / arbetslagsledare
Du vägleder vuxna invånare till arbete via utbildning. Du följer upp och vägleder elever som redan har påbörjat sin utbildning. Du deltar i samarbete inom staden och med andra myndigheter som t ex Arbetsförmedlingen, UHR, CSN, Skolverket m.f. Du informerar och motiverar sökande enskilt och i grupp inför deras val av utbildning och yrken. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är t ex: individuella vägledningssamtal fysiskt och distans (e-vägledning), kartläggning inför studier, planering av slutbetyg/gymnasieexamen, information, administration, ...
2022-05-12 2022-06-30
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Då en av våra allmänspecialister har gått i pension söker vi nu en ny kollega. Idag har vi sex allmänspecialister på vårdcentralen och vi vill nu välkomna en ny kollega till vår arbetsplats. Hos oss får du stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Då vi är en stor enhet har vi utrymme för våra medarbetare att utveckla sitt intresseområde inom primärvårdens uppdrag. Läkargruppen träffas flera gånger varje vecka för att utveckla rutiner, arbetssätt och bolla medicinska utmaningar, Det finns också goda möjligheter till egen kompetensutveckling...
2022-05-12 2022-05-31
Landskrona stad, Glumslöv skola Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog
I lugna och natursköna omgivningar och med utsikt över Öresund och vackra Ven finns Glumslövs skola. Rent geografiskt är Glumslöv en utmärkt by att pendla till med bra möjligheter till kommunikation med buss, tåg, cykel eller bil. Skolan är en F-9 skola med 500 elever. ca 170 av dessa 500 elever är inskrivna på vårt fantastiska fritidshem, där våra fritidslärare samverkar med skolan för att skapa ett heldagslärande för våra elever. Fritidshemmet är idag uppdelat i tre avdelningar. F-klass, Åk 1 och åk 2-4 är dessa avdelningar och är till höste...
2022-05-10 2022-05-27
Landskrona stad, Särskolan Speciallärare inriktning utvecklingsstörning/specialpedagog
På särskolan arbetar vi för att varje elev ska få de bästa förutsättningarna och valmöjligheterna att påverka sin egen framtid. Vi arbetar efter devisen att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Alla elever erbjuds en likvärdig utbildning av hög kvalitet utifrån sina egna förutsättningar och behov, där eleverna utvecklar en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga att skapa inflytande och ta personligt ansvar till fortsatt lärande. ...
2022-05-10 2022-05-31
Landskrona stad, Västervångskolan Lärare åk 1-3
Sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till läraruppdraget. Kvalitativt och systematiskt planera, genomföra samt utvärdera sin undervisning tillsammans med kollegor. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling där formativ och summativ bedömning tillsammans med IUP är centrala delar. Klasslärarskap ingår.
2022-05-10 2022-05-31
Landskrona stad, Särskolan Speciallärare inriktning utvecklingsstörning/specialpedagog
Vi söker dig som: • är speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning/specialpedagog och vill vara mentor för en grupp på 10 elever i åk 7-9 • ser dokumentation som en viktig del av det vardagliga arbetet • ha kunskap om extra anpassningar och särskilt stöd • är väl förtrogen med pedagogisk utredning och åtgärdsprogram samt kan använda resultaten för att påverka den pedagogiska utvecklingen • har god samarbetsförmåga • har goda kunskaper om olika metoder och arbetssätt som gagnar inlärning • ha kunskap om och/eller erfarenhet av lågaf...
2022-05-09 2022-05-23
Landskrona stad, Västervångskolan Lärare i NO åk 4-9
Sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till att planera, genomföra samt utvärdera undervisningen kvalitativt och systematiskt i samarbete med kollegor. Bedömning och betygssättning är centrala delar i uppdraget samt mentorsskap.
2022-05-08 2022-05-29
Landskrona stad, Västervångskolan Lärare i matematik åk 7-9
Sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till läraruppdraget. Kvalitativt och systematiskt planera, genomföra samt utvärdera sin undervisning tillsammans med kollegor. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling där formativ och summativ bedömning tillsammans med betyg är centrala delar. Mentorsskap ingår.
2022-05-08 2022-05-29
Landskrona stad, Västervångskolan Lärare sv/eng åk 4-9
Sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till läraruppdraget. Kvalitativt och systematiskt planera, genomföra samt utvärdera sin undervisning tillsammans med kollegor. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling där formativ och summativ bedömning tillsammans med betyg är centrala delar. Mentorsskap ingår.
2022-05-08 2022-05-29
Landskrona stad, Västervångskolan Lärare idrott åk 7-9
Sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till läraruppdraget. Kvalitativt och systematiskt planera, genomföra samt utvärdera sin undervisning tillsammans med kollegor. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling där formativ och summativ bedömning tillsammans med betyg är centrala delar. Mentorsskap ingår.
2022-05-08 2022-05-29
Landskrona stad, Västervångskolan Lärare tm slöjd åk 4-6
Sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till läraruppdraget. Kvalitativt och systematiskt planera, genomföra samt utvärdera sin undervisning tillsammans med kollegor. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling där formativ och summativ bedömning tillsammans med betyg är centrala delar. Mentorsskap ingår.
2022-05-08 2022-05-29
Landskrona stad Förvaltningschef Kulturförvaltningen
Kulturen i Landskrona spelar en viktig roll i utvecklingen av staden, dels för att skapa en hög livskvalitet för de som bor här dels för att vara ett attraktivt besöksmål. Som Kulturchef i Landskrona har du ett stort engagemang för kulturfrågor och driver dem lokalt, men också nationellt och internationellt. Tillsammans med din ledningsgrupp ansvarar du för utvecklingen av institutionerna och evenemangen och skapar möjligheter för kulturutövare att bedriva sina verksamheter. Förvaltningen har under de senaste två åren genomgått en större omorg...
2022-05-06 2022-06-05
Landskrona stad, Alléskolan Grundskollärare F-3
Alléskolan ligger i Landskronas centrala delar med närhet till både kultur, hav, lummiga parker och allt vad staden har att erbjuda. Vi är en F-6 skola med ca 400 elever från världens alla hörn. Hos oss är vi starka tillsammans där vi bygger vår organisation på arbete i team. Vi söker nu grundskollärare som tillsammans med andra lärare, förskollärare och fritidspedagoger vill arbeta i årskurs F-3. Du är en person som tycker om att driva utveckling och ser möjligheter. Du trivs bäst när du arbetar i team där vi tillsammans skapar de bästa förut...
2022-05-05 2022-05-20
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Centrum i Landskrona/Ven
Som distriktssköterska hos oss arbetar du både på sköterskemottagningen på Ven samt på Vårdcentralen Centrum i Landskrona. Ven är en ö som ligger 30 minuters båtresa från Landskrona, mitt i Öresund. Arbetet på Ven är traditionell sköterskemottagning med bland annat omläggningar, provtagning och injektioner. Var fjärde vecka är det läkarmottagning på ön och då kommer det en läkare från vårdcentralen Centrum. Resterande tid kommer du att tjänstgöra på vårdcentralen Centrum. Hos oss kommer du att vara en del av vårdcentralens basfunktioner som är...
2022-05-04 2022-06-29
Landskrona stad, Asmundtorp skola Grundskollärare sv/en åk 7-9, Asmundtorps skola
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare för åk 7-9, med inriktning svenska gärna i kombination med ytterligare ämnen. Du ingår i ett arbetslag där pedagogisk målmedvetenhet, flexibelt synsätt på arbetet och kreativt samarbete är grundläggande komponenter. För dig som lärare innebär det att du samplanerar din undervisning. För att lyckas bra i ditt arbete behöver du vara mycket intresserad av och engagerad i elevernas utveckling. Det är en förutsättning att du tror på varje individs förmåga och vilja att utvecklas. Du vill skapa intres...
2022-05-03 2022-05-17
Landskrona stad, Sandåkersskolan Speciallärare
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att arbeta med elever i behov av stöd på organisations-, grupp- och individnivå, samarbeta med lärare och mentorslag kring elevers stödbehov, ansvara för genomförande av screeningar och analysera resultatet av dessa samt att vara en aktiv och drivande del av vårt elevhälsoteam.
2022-05-03 2022-05-20
Landskrona stad, Seminarieskolan Grundskollärare åk 7-9 Sv/SvA
Du arbetar med undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk för våra elever i åk 7-9. Du är också del i arbetet med skolans mottagande av nyanlända elever där viss del av tjänsten kan komma att förläggas i skolans förberedelseklass. Du ansvarar för planering, undervisning och bedömning av din undervisning men det finns goda förutsättningar och en väl inarbetad struktur som främjar ett kollegialt utbyte och lärande i hela processen. Förutom dina närmsta kollegor inom teamet omges du ett kompetent kollegium på skolan. Du har ett gott...
2022-05-03 2022-05-22
Landskrona stad, Seminarieskolan Biträdande rektor Seminarieskolan
Som biträdande rektor på Seminarieskolan arbetar du i ett ledningsteam bestående av rektor och 3 biträdande rektorer. Tillsammans arbetar vi vidare på skolans spännande utvecklingsresa med fokus på hög måluppfyllelse, trivsel och nöjdhet. I ditt uppdrag leder och utvecklar du arbetet inom skolans verksamhet med fokus på årskurs F-3 med tillhörande fritidshem . Du har personalansvar och leder arbetet på ett tydligt och långsiktigt sätt mot hög kvalitet, högt kunskapsfokus och god måluppfyllelse. Du arbetar på ett sätt där du visar tillit till di...
2022-05-02 2022-05-22
1 2 >