Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Landskrona stad, Sektionen för Socialpsykiatri Socialpsykiatrin söker Boendestödjare, timanställning
Allt dagligen förekommande arbete på ett trapphusboende för vuxna med psykiska funktionsvariationer. Det är både fysiskt och psykiskt omvårdnadsarbete, hjälp och stöd i vardagen både på och utanför boendet. Boende är dygnet-runt bemannat varför det finns arbetspass dag, kväll, helg och sovande natt. Ensamarbete förekommer.
2023-12-08 2023-12-31
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Undersköterska till Medicinavdelning i Landskrona
Som undersköterska på Medicinavdelning 4 arbetar du i team med ansvar för åtta till nio patienter. Avdelningen har en låg medelvårdtid vilket medför att arbetstakten stundtals är hög. Omvårdnaden av patienter är huvudfokus för dig, i ett nära samarbete med sjuksköterskan. Du arbetar med förebyggande åtgärder och bidrar till att öka patientens kunskap samt delaktighet kring sin sjukdom. Omvårdnaden utformas individuellt och vi vill alltid att såväl våra patienter som dess anhöriga får ett bra bemötande i kontakten med oss. I arbetet ingår basa...
2023-12-06 2024-01-03
Landskrona stad, Område Stöd och Service Stödassistent
Verksamheten bedrivs på två enheter i Landskrona och vänder sig till barn och unga upp till 20 år med funktionsnedsättning och som har insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS lagen). Insatsen utformas individuellt utifrån varje barn/ungdoms behov av stöd och ska stärka utveckling, självständighet och delaktighet. Vi söker nu två stödassistenter, en till varje enhet, en stödassistent 84% och en stödassistenet 75%. Som stödassistent på korttidsboende ska du tillsammans med arbetsgruppen planera och genomföra ko...
2023-12-05 2023-12-19
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Mobilt team närsjukvård i Landskrona
Du kommer vara en av fyra sjuksköterskor i teamet. Som sjuksköterska arbetar du aktivt i planering kring patienterna tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Då vi är en enhet i utveckling så förväntas du även vara aktiv i vårt kvalitets och utvecklingsarbete. Vi är stolta över att få möjligheten att arbeta i en vårdform där fler kan få mer sjukvård i hemmen och hoppas hitta dig som är intresserad av att fortsätta utveckla verksamheten och bli en del av teamet.
2023-12-04 2023-12-18
Region Skåne, Semestervikariat Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2024
Som arbetsterapeut hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/ledigajobb kan du se hur många som har sökt tjänsterna. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera orter. För att se antalet sökande behöver du då titta på...
2023-12-01 2024-05-12
Region Skåne, Semestervikariat Sjuksköterskor till Region Skåne
Som sjuksköterska hos oss får du förutom kompetenta och engagerade kollegor ett omväxlande arbete. Du som är ny, tillsvidareanställd sjuksköterska får delta i ett introduktionsprogram som ger dig en trygg övergång till yrkeslivet, med både föreläsningar och klinisk träning. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. Det finns även olika anställningsformer, både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anstäl...
2023-12-01 2024-05-12
Region Skåne, Semestervikariat Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2024
Som fysioterapeut hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/ledigajobb kan du se hur många som har sökt tjänsterna. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera orter. För att se antalet sökande behöver du då titta på ...
2023-12-01 2024-05-12
Region Skåne, Semestervikariat Sjuksköterskor till psykiatri, Region Skåne
Som medarbetare hos oss får du kompetenta och engagerade kollegor samt ett omväxlande arbete. Du som är ny tillsvidareanställd sjuksköterska får delta i ett introduktionsprogram som ger dig en trygg övergång till yrkeslivet, med både föreläsningar och klinisk träning. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. Det finns även flera olika anställningsformer, både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anstäl...
2023-12-01 2024-05-12
Region Skåne, Semestervikariat Biomedicinska analytiker till Region Skåne inför sommaren 2024
Vi välkomnar nu medarbetare som vill vara med och göra skillnad under sommaren 2024. Tjänsten kan inkludera vanligt förekommande arbetsuppgifter inom bland annat klinisk kemi, transfusionsmedicin, immunologi, mikrobiologi, genetik, farmakologi, patologi, provmottagning eller klinisk fysiologi. Arbetsuppgifterna varierar från verksamhet till verksamhet. Som biomedicinsk analytiker hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika område...
2023-12-01 2024-05-12
Region Skåne, Semestervikariat Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2024
Som medicinsk sekreterare hos oss får du ett omväxlande arbete och kompetenta kollegor som hjälper dig med att komma in i arbetet. Arbetsuppgifterna i de olika verksamheterna varierar. Med den här annonsen söker vi medicinska sekreterare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför i din ansökan ange önskemål om vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/ledigajobb kan du se hur många som har sökt tjänsterna. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och ...
2023-12-01 2024-05-12
Region Skåne, Primärvården ST-läkare till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Vi välkomnar dig som vill ingå i ST-programmet med specialistinriktning allmänmedicin. Som ST-läkare på vår vårdcentral har du stimulerande och varierande arbetsuppgifter med bland annat egen mottagning, akutmottagning och barnhälsovård. Du arbetar tillsammans med engagerade och erfarna kollegor vilket skapar goda möjligheter till ett givande kunskapsutbyte. Läkargruppen har daglig kontakt för att utveckla rutiner och arbetssätt, samt för att stötta varandra i arbetet. På vårdcentralen arbetar vi gärna i team och försöker ständigt använda och...
2023-11-30 2023-12-14
Landskrona stad Behandlingsassistent
Som behandlingsassistent på Akutbo, är dina arbetsuppgifter att stötta den enskilde i vardagen. Arbetet innebär dels motivationsarbete, råd, hjälp och stöd, gränssättning och konflikthantering. Målet är att de boende ska motiveras till och ges förutsättningar till att förbättra sin situation och hitta ett eget boende. Förutom klientarbete har du också administrativa och praktiska uppgifter, exempelvis tvätt och städ, beställningar av material, samt dokumentation om klienter och verksamheten. Akutbo är ett nyktert och drogfritt boende för komm...
2023-11-26 2023-12-10
Landskrona stad Lärare Idrott och Hälsa
Sedvanliga arbetsuppgifter som lärare i idrott och hälsa. Planering, genomförande, utvärdering samt dokumentation av densamma tillsammans med kollegor.
2023-11-21 2023-12-14
Landskrona stad, Västervångskolan Lärare åk 4-6
Sedvanliga uppgifter kopplat till läraruppdraget. Planering, genomförande av undervisning. Bedömning av elevernas kunskaper samt mentorsskap.
2023-11-21 2023-12-14
Landskrona stad, Område Boende och Hälsa Handledningssjuksköterska till hemvården
Landskrona stad har gjort en satsning för handledning av omvårdnadspersonalen i det dagliga arbetet. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är därför främst klinisk handledning för omvårdnadspersonal i grupp eller individuellt. Sjuksköterskan ska tillsammans med enhetschefen skapa bästa möjliga förutsättningar för undersköterskans vardagliga lärande i arbetet och verka för att anlägga ett omvårdnadsperspektiv i alla arbetsmoment. Sjuksköterskan skall tillsammans med enhetschefen stärka samarbete och betona helhetssyn och teamarbete. Som sjuksköterska ...
2023-11-17 2023-12-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykiatrisjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Landskrona
Mottagningens arbete utgår från tvärprofessionella team där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. I din roll som sjuksköterska utför du självständigt behandlings- och bedömningsarbete, psykoedukativa samtal, krisbearbetning och bedömningar såsom exempelvis suicidriskbedömningar samt läkemedelsuppföljningar. Du deltar även i teamarbete vid bland annat behandlingskonferenser. Arb...
2023-11-17 2023-12-10
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykiatrisjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Landskrona
Mottagningens arbete utgår från tvärprofessionella team där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. I din roll som sjuksköterska utför du självständigt behandlings- och bedömningsarbete, psykoedukativa samtal, krisbearbetning och bedömningar såsom exempelvis suicidriskbedömningar samt läkemedelsuppföljningar. Du deltar även i teamarbete vid bland annat behandlingskonferenser. Arb...
2023-11-17 2023-12-10
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Sjuksköterska till Medicinavdelning kardiologi i Landskrona
Här får du ett varierande arbete där du arbetar med patienten i centrum. Du arbetar bland annat med telemetrier (hjärtövervakning) vilket är till stor hjälp i vår vardag. Då det förekommer akuta livshotande tillstånd som kräver snabbt omhändertagande är det viktigt för oss att du har de bästa förutsättningarna och känner dig trygg i din roll. Du ska kunna se till helheten hos patienten, både vad gäller det medicinska, tekniska samt omvårdnadsmässiga behovet. Hos oss får du tillgång till ett stort utbud av internutbildningar, föreläsningar sam...
2023-11-16 2023-12-17
Landskrona stad, Område Boende och Hälsa Leg Fysioterapeut till Rehabgruppen i Landskrona
Som fysioterapeut på Rehabgruppen arbetar du inom Vård- och omsorg, uppdelat inom hemvård och särskild boende. Arbetet omfattar sedvanliga fysioterapeutiska arbetsuppgifter inom kommunal äldreomsorg; förskrivning av hjälpmedel, träningsinsatser, utfärdande av bostadsanpassningsintyg samt handledning av personal - allt med patienten i centrum!
2023-11-13 2023-12-10
Landskrona stad, Digitalisering och IT Förstudieledare
I rollen som förstudieledare kommer du arbeta mycket nära verksamheterna och göra utredningar och förstudier inom olika digitaliseringsområden på avancerad nivå. Beskriva och dokumentera processer, begrepp och verksamhetsregler. Du kommer också leda, samordna och ansvara för framtagning av krav på system tillsammans med lösningsarkitekt. Det gäller både för funktionella och icke funktionella krav samt säkerställa att upphandlingar/utvecklingsarbete uppfyller framtagna behov och krav. Du kommer vidare att agera som ambassadör för kundfokuserad...
2023-11-10 2024-01-07
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Sjuksköterska till medicinavdelning i Landskrona
Som sjuksköterska hos oss ska du kunna se helheten hos patienten, både vad gäller det medicinska, tekniska samt omvårdnadsmässiga behovet. Hos oss får du ett varierande arbete där du arbetar integrerat med undersköterskor och läkare med patienten i centrum. På Medicinavdelning 4 präglas vårt arbetsklimat av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och lägger stor vikt vid god planering samt tydliga rutiner. Vi är ett team av engagerade kollegor som välkomnar frågor och som gärna delar med oss av både kunskap och erfarenheter. Fö...
2023-10-25 2023-12-18
Landskrona stad, Anpassad grundskola Musiklärare till Fokusskolan anpassad grundskola och gymnasium
Fokusskolan anpassad grundskola och Landskronas anpassade gymnasieskola behöver en ny musiklärare då vår musiklärare nu går i pension. Du kommer att arbeta med alla elever på anpassade grundskolan med elever som läser ämnen och ämnesområden samt anpassat gymnasium individuellt program tillsammans med elevassistenter. Här arbetar vi för att varje elev ska få de bästa förutsättningarna och valmöjligheterna att påverka sin egen framtid. Vi arbetar efter devisen att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas ...
2023-10-24 2023-12-14
Landskrona stad Musiklärare åk. 3-9
Vi söker en engagerad lärare i musik till våra elever i åk. 3-9. I uppdraget ingår att undervisa elever i årskurs 3-9 i musik samt planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisningen. Du kommer att ingå i arbetslag 7-9 och vara mentor i en årskurs 7 tillsammans med två pedagoger. Det ingår också i tjänsten att ansvara för arrangemang vid avslutningar och liknande. Viktiga ledord i vårt arbetslag är samarbete, flexibilitet och engagemang.
2023-10-12 2023-12-17
Landskrona stad, Område Stöd och Service Timanställda inom personlig assistans
Som personlig assistent arbetar du med vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Du arbetar för att främja den enskildes delaktighet och självständighet. Genom kompetens engagemang och kreativitet finner du lösningar och metoder som utvecklar arbetet. Att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett varierande och utmanande arbete. För att detta ska fungera i praktiken krävs att personalen samverkar med varandra, den enskildes nätverk samt med andra professioner. Du ska vara en del i...
2023-10-06 2024-01-14
Landskrona stad, Område Stöd och Service Timanställda till verksamheter inom LSS
Vi söker nu timanställda till våra olika verksamheter inom LSS i Landskrona Stad. Som stödassistent/stödpedagog arbetar du med ett pedagogiskt förhållningssätt, utför vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. Genom kompetens engagemang och kreativitet finner du lösningar och metoder som utvecklar arbetet. Du förväntas arbeta för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med funktionsnedsättning. Den enskilde ska f...
2023-10-06 2024-01-14
1 2 >