Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Landskrona stad, Öresundsgymnasiet Gymnasielärare i karaktärsämnen på vård och omsorgsprogrammet
Vill du gå hem varje dag med känslan att du har gjort verklig skillnad? På Öresundsgymnasiet Landskrona sätter vi elevernas tro på sig själva och sin framtid i fokus. Tillsammans jobbar vi för att alla våra elever skall lyckas med sina studier och förverkliga sina drömmar. Våra fantastiska elever engagerar och utmanar oss att tillsammans bygga en skola utöver det vanliga där resultat, relationer, kunskapsfokus och stolthet får alla att växa. På Öresundsgymnasiet finns följande program: BA, BF, EE, EK, NA, SA, TE, VO samt IM. I tjänsten ingår k...
2021-10-15 2021-11-15
Landskrona stad, Glumslöv förskola Förskollärare
Till Glumslövs förskola söker dig som är en professionell, engagerad och är en ansvarsfull förskollärare. Du arbetar för att skapa en utbildning och en undervisning som är varierad och ger möjlighet till lärande inom samtliga målområden i läroplanen. Du är lyhörd och din Undervisning tar sin utgångspunkt i barnen intressen och behov, så att barnen får möjlighet att upptäcka, utforska och reflektera över sitt lärande. Du skapar tillsammans med dina kollegor lär- och lekmiljöer som är tillgängliga, inbjudande och föränderliga. Ni skapar mötespla...
2021-10-15 2021-11-12
Landskrona stad, Gemensamma resurser Biståndshandläggare för timanställning
Som biståndshandläggare på Myndighetsenheten arbetar du med utredning, beslut samt uppföljning av insatser för äldre och funktionshindrade enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL). Enheten är uppdelad i två team där det ena teamet arbetar med biståndsbedömningar utifrån SoL och det andra utifrån LSS. Vikariat som nu är tillgängligt ingår inom Team SoL. Du kommer att arbeta med biståndsbedömningar för personer som bor i ordinärt boende, särskilt boende samt med hemtagning från sjukhus. Frä...
2021-10-14 2021-10-31
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Barnsjuksköterska till barn-och ungdomsmedicinsk mottagning i Landskrona
Nu har vi möjligheten att välkomna dig som har ett genuint intresse för barn och ungdomar samt deras familjer till oss på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Landskrona. Vi söker nu två barnsjuksköterskor, en för ett vikariat på ett år och en för en tillsvidaretjänst. Hos oss möter du barn och ungdomar i olika åldrar. I din roll som barnsjuksköterska har du både din egen mottagning samt gemensam läkarmottagning. Din arbetsdag kan bland annat innefatta spirometriundersökningar, provtagning, motiverande samtal och rådgivning. På mottagni...
2021-10-13 2021-11-10
Landskrona stad, Stadsledningsförvaltningen Kvalitetscontroller
Landskrona stad är i ett spännande skede där vi etablerar en kvalitets- och utvecklingsavdelning för att kunna fokusera på målstyrning samt systematiskt kvalitetsarbete. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig där du i ditt uppdrag som kvalitetscontroller ska samordna, förvalta och utveckla stadens målstyrning och systematiska kvalitetsarbete på kommunövergripande nivå. Du arbetar med planering och uppföljning på stadsövergripande nivå och ansvarar för att driva vidareutveckling av vårt gemensamma kvalitets- och styrningsarbete. Arbetet...
2021-10-13 2021-10-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Fysioterapeut, vik., till barn- och ungdomshabilitering Landskrona-Eslöv
Vi ser nu fram emot att välkomna dig som vill vikariera som fysioterapeut i vårt barnteam i Landskrona! Tjänsten löper fram till 2022-12-02, med eventuell möjlighet till förlängning. Som fysioterapeut hos oss kommer dina arbetsuppgifter att bestå av att bedöma och behandla barn med försenad och/eller avvikande motorisk utveckling. Du kommer också delta i utbildningsinsatser samt ger information och handledning kring motorisk träning i vardagsaktiviteter, såsom lek och sport, till såväl barn, föräldrar och nätverk. Du bedömer behov av, förskriv...
2021-10-11 2021-11-01
Landskrona stad, Sektionen för Ungdomsstöd Färdighetstränare
Som färdighetstränare är du en del av arbetsgruppen för HUS (Högintensivt Ungdomsstöd) som är en hemmaplanslösning. Du tillhör ett team med fyra andra färdighetstränare och två koordinatorer. HUS arbetar med målgruppen barn och unga som är föremål för SoL- eller LVU-placeringar samt med stöd riktat till deras vårdnadshavare. Vi arbetar på uppdrag från vårdansvarig socialsekreterare och har ett nära samarbete, allt för att familjerna ska få bästa förutsättningar. Du har fokus på ungdomsbehandling och är ett stöd till ungdomen i vardagen, skolan,...
2021-10-11 2021-10-25
Landskrona stad, Omsorgsförvaltning Enhetschef till hemsjukvården
På omsorgsförvaltningen har vi som målbild att se till varje människas behov och skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv. Som ledare på omsorgsförvaltning ingår du i ett ledarteam tillsammans enhetschefer inom hemvård, särskilt boende och rehabilitering. kommunal hälso- och sjukvård. Sjuksköterskeenheten är organiserad inom område Vård och Omsorg och arbetar över hela omsorgsförvaltningen som även består av Område Stöd och Service. Omsorgsförvaltningen har en sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation som består av ca...
2021-10-11 2021-10-24
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Röntgensjuksköterska till röntgen i Landskrona
Nu har vi möjlighet att välkomna en ny medarbetare till oss! Vi söker dig som är en engagerad röntgensjuksköterska som vill bidra med din kompetens hos oss. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med möjligheter att utvecklas i din profession. I din roll som röntgensjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med sedvanligt förekommande arbetsuppgifter för en röntgenavdelning såsom patientundersökningar och bedömningar som ligger till grund för diagnos och behandling. Arbetstiden är förlagd dagtid 07.30-16.30 alternativt dag/kväll och var sjä...
2021-10-08 2021-10-29
Landskrona stad, Västervångskolan Lärare Svenska åk 7-9 80% vikariat
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Svenska åk 7-9. I uppdraget ingår att planera, genomföra, bedöma undervisningen samt dokumentera och följa upp elevernas resultat i samarbete och dialog med dina kollegor. Du är en viktig del av ditt arbetslag och har ett nära samarbete med skolledning, elevhälsoteamet och andra professioner internt och externt. I tjänsten ingår mentorskap. På vår skola är det viktigt att skapa en god och inkluderande lärmiljö för alla elever och att ha förmåga att individuellt kunna anpassa unde...
2021-10-06 2021-10-27
Landskrona stad, Vuxenutbildning Studie- och yrkesvägledare
Du vägleder vuxna invånare till arbete via utbildning. Du följer upp och vägleder elever som redan har påbörjat sin utbildning. Du deltar i samarbete inom staden och med andra myndigheter som t ex Arbetsförmedlingen, UHR, CSN, Skolverket m.f. Du informerar och motiverar sökande enskilt och i grupp inför deras val av utbildning och yrken. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är t ex: individuella vägledningssamtal fysiskt och distans (e-vägledning), kartläggning inför studier, planering av slutbetyg/gymnasieexamen, information, administration, ...
2021-10-06 2021-10-29
Landskrona stad, Vuxenutbildning Yrkeslärare inom ventilation
Som yrkeslärare är du med och utvecklar människors väg in i en yrkesroll. På deras väg dit fungerar du som vägledare, undervisare, mentor och kommunikatör. Kanske får du vara med om att människor förverkligar sina drömmar om framtiden och får ett stimulerande arbete. I ditt uppdrag ingår att planera och genomföra undervisning i programgemensamma yrkesämnen och fördjupningskurser på utbildningen till Ventilationsmontör. Du kommer inledningsvis vara med att planera, förbereda och starta upp vår utbildning för att därefter vara ansvarig för genom...
2021-10-05 2021-11-07
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Enhetschef till gynekologimottagning, Lasarettet i Landskrona
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter/yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Vi söker nu en enhetschef som parallellt med det uppdraget även arbetar kliniskt som barnmorska på vår gynmottagning. I rollen som enhetschef kommer du att ansvara för verksamhet, ekonomi och medarbetare. Tillsammans med medicinsk ansvarig läkare driver du kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på patientsäkerhet, medicinsk kvalité och en god arbetsmiljö. Du in...
2021-10-05 2021-10-18
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Sjuksköterskor till medicinavdelning 4 i Landskrona
Vi söker en ny medarbetare till vår medicinavdelning som vill delta i vår gemenskap, vara aktiv i sin egen kompetensutveckling, bidra till avdelningens vidareutveckling samt våra patienters välmående. Våra patienter har ofta ett unikt vårdbehov och har flera olika grundsjukdomar. Vi arbetar i team och möter patienter både med akutsjukdom och som befinner sig i livets slutskede. Arbetet sker i interdisciplinära team där läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, sekreterare och farmaceut arbetar tillsammans. ...
2021-10-05 2021-10-31
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Medicinsk sekreterare till vårdadministrativ enhet i Landskrona
Vill du vara med på vår förändringsresa? Detta är en tjänst för dig som tycker om att arbeta med varierande arbetsuppgifter och vill ha en central roll inom vår öppenvårdsverksamhet såväl som när det finns ett behov inom slutenvården. Med din enastående serviceförmåga kommer du att ha en stor betydelse för att våra patienter och deras anhöriga ska känna sig varmt mottagna när de kommer till oss. Vi har ett nära samarbete oss kollegor emellan och oavsett yrkesroll hjälper och stöttar vi varandra i vardagen. I tjänsten som medicinsk sekreterar...
2021-10-01 2021-10-24
Landskrona stad, Öresundsgymnasiet Lärare i tyska på gymnasieskola/grundskola
Vill du gå hem varje dag med känslan att du har gjort verklig skillnad? På Öresundsgymnasiet Landskrona och Seminarieskolan sätter vi elevernas tro på sig själva och sin framtid i fokus. Tillsammans jobbar vi för att alla våra elever skall lyckas med sina studier och förverkliga sina drömmar. Våra fantastiska elever engagerar och utmanar oss att tillsammans bygga skolor utöver det vanliga där resultat, relationer, kunskapsfokus och stolthet får alla att växa. Tjänsten är en delad tjänst: 50% tillsvidare på Öresundsgymnasiet 50% visstid på Sem...
2021-10-01 2021-10-24
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Enhetschef till gynekologimottagning, Lasarettet i Landskrona
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter/yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Vi söker nu en enhetschef som parallellt med det uppdraget även arbetar kliniskt som barnmorska på vår gynmottagning. I rollen som enhetschef kommer du att ansvara för verksamhet, ekonomi och medarbetare. Tillsammans med medicinsk ansvarig läkare driver du kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på patientsäkerhet, medicinsk kvalité och en god arbetsmiljö. Du in...
2021-09-27 2021-10-18
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Enhetschef till hjärtavdelning på Lasarettet i Landskrona
Vi letar efter dig som tycker om utmaningar och som tillsammans med övriga medarbetare och chefer vill vara med att utveckla vården på vårt sjukhus. Är det kanske just du som är vår nya kollega? I din roll som enhetschef kommer du att ansvara för verksamhet, ekonomi och medarbetare. Det är en självklarhet för dig att ta initiativ till att leda förändringar och kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Vidare visar du personlig omtanke samt identifierar medarbetarnas styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till verksamhetens uppdra...
2021-09-27 2021-10-18
Landskrona stad, Kulturförvaltningen Bibliotekarie (2 st), tidsbegränsad anställning
Landskrona stadsbibliotek är vackert och centralt beläget i den gamla brandstationen vid Saluhalsstorget. Kommunens invånare har bred kulturell bakgrund vilket genomsyrar bibliotekens verksamhet. Förutom stadsbiblioteket finns tre närbibliotek varav ett är meröppet. Landskrona ingår tillsammans med 10 andra nordvästskånska kommuner i bibliotekssamarbetet Familjen Helsingborg. Landskrona kulturförvaltning söker nu två bibliotekarier, en med inriktning mot barn och unga och en med inriktning mot MIK- och digitaliseringsfrågor. Du har publik tjä...
2021-09-24 2021-10-24
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentral Närlunda i Helsingborg
Vi erbjuder dig utvecklingsmöjligheter inom Primärvårdens mål och ramar i form av stor handlingsfrihet utifrån patientens perspektiv och ditt intresse. Det finns även möjlighet till arbete på vår barnavårdscentral. Hos oss är arbetet omväxlande och stimulerande, vi behandlar patienter i olika åldrar med varierande sjukdomsbakgrund. Tjänsten innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter för en specialistläkare i primärvården såsom distriktsläkarmottagning, barnhälsovård samt vård och samverkan med kommunen. Vi har gott samarbete över yrkesprofes...
2021-09-24 2021-10-24
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till vuxenpsykiatrimottagning psykos i Landskrona
Som enhetschef är du direkt underställd områdeschefen och ansvarar för enhetens personal, verksamhet och ekonomi utifrån mål och beviljade resurser. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten på ett strukturerat och resultateffektivt sätt utifrån de gemensamt satta målen samt ansvara för kvalitet och information inom verksamheten. Därtill är även ett verksamhetsövergripande utvecklingsuppdrag kopplat till tjänsten. Särskild tonvikt läggs vid att inspirera och stödja dina medarbetare, där du aktivt tar vara på och utvecklar v...
2021-09-20 2021-10-27
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Tornet i Landskrona
Här arbetar vi aktivt med förbättrad tillgänglighet samt god och nära vård för patienten och nu söker vi en specialistläkare som vill vara med oss i vår spännande utveckling! I ditt arbete ingår sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare på en vårdcentral. Därutöver finns det möjlighet till mottagningsarbete, barnhälsovård, äldrevårdsmottagning, särskilt boende, astma-/KOL-mottagning och diabetesmottagning efter intresse. Vi har även både ST- och AT-läkare vilket gör oss till en lärande organisation och därför ser vi handledning som en v...
2021-09-13 2021-10-31
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Operationssjuksköterska till VO planerade operationer i Landskrona
Nu välkomnar vi ytterligare två operationssjuksköterskor till oss! Som vår nya kollega välkomnas du av ett arbetslag som präglas av engagemang, nyfikenhet och inte minst värme och omtanke. I rollen som operationssjuksköterska kommer du att arbeta med förekommande arbetsuppgifter i samband med operation. Du kommer också planera och organisera dagens operationer på din operationssal. Du instrumenterar på operationer och deltar i för- och efterarbete, som exempelvis uppdukning. Arbetet sker i team kring patienten och innefattar arbete med teknis...
2021-08-18 2021-10-20