Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kungälvs kommun, Vuxenutbildning. Yrkeslärare inom vård och omsorg
Som yrkeslärare på vuxenutbildningen arbetar du tillsammans med kollegor för att utforma undervisningen för våra elever på Undersköterskeprogrammet. I uppdraget ingår att ha ett nära samarbete med de arbetsplatser där eleverna genomför delar av utbildningen. Som yrkeslärare på vuxenutbildningen finns också möjlighet att få vara med och utveckla olika former av utbildning inom området. Exempel: utbildning av handledare för undersköterskeelever, kompetensutveckling och validering av anställda inom vård och omsorg. Se följande länk för att erhå...
2021-05-11 2021-05-25
Kungälvs kommun, Mimers Hus IM VO. Vikarierande specialpedagog till Mimers Hus Gymnasium
Vi söker nu en specialpedagog som skall ingå i vår elevhälsa på Mimers Hus. Du kommer att arbeta i ett av våra elevhälsoteam och samarbeta med övriga specialpedagoger och elevhälsopersonal på skolan. Tillsammans kommer vi att driva det övergripande elevhälsoarbetet för gymnasieskolan. Arbetet som specialpedagog består bland annat i att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever att nå skolframgång genom att arbeta främjande och förebyggande men också åtgärdande.
2021-05-10 2021-05-27
Kungälvs kommun, Kansli och Juridik Nämndsekreterare till Kungälvs kommun
En av våra nämndsekreterare har gått vidare till nya utmaningar inom kommunen och vi söker därför hans ersättare. Som nämndsekreterare fungerar du som specialist på de juridiska, organisatoriska och administrativa processer som tjänsten omfattar. Vi ger råd, service och internutbildning till tjänstemän och politiker, samt deltar på politiska sammanträden och presidieberedningar. Du upprättar kallelser och skriver protokoll med vårt digitala ärendehanteringssystem, public 360, som stöd. I arbetet ingår bland annat kvalitetsgranskning av beslu...
2021-05-10 2021-05-24
Kungälvs kommun, Skola Thorildskolan Lärare i musik och annat ämne till Thorildskolan
Undervisning i musik i kombination med annat ämne i årskurs 7-9.
2021-05-10 2021-05-24
Kungälvs kommun, Skola Thorildskolan Speciallärare årskurs 7-9 till Thorildskolan
Vi söker dig som är speciallärare i grundskolan. Du kommer att arbeta med våra andra speciallärare och specialpedagoger och ha ett nära samarbete med övriga i elevhälsan och vår härliga personal på skolan.
2021-05-10 2021-05-24
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Nereby i Harestad Behandlingspedagog
Arbetsrollen som behandlingspedagog på avdelning Lycke syftar till att ge våra placerade pojkar god omvårdnad, omsorg samt motivera till hållbar förändring över tid. Vård och behandling bedrivs under alla dygnets timmar, året runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med ungdomarna och kollegorna när du är på jobbet. Behandlingsplaneringen utgår från varje enskild ungdoms behov tillsammans med socialtjänstens uppdrag till avdelningen. Arbetet skall vila på en tydlig värdegrund med ömsesidig respekt och förtroende där man tillsam...
2021-05-07 2021-05-16
Kungälvs kommun, Enhet Vuxenenheten Vikarierande socialsekreterare till Kungälvs kommun
Du kommer att arbeta som socialsekreterare på Vuxenenheten. Där arbetar du med utredningar, för vuxna, 21 år och uppåt, utifrån anmälningar, ansökningar samt uppföljning i ärenden med insatser och vård utifrån Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vuxenenheten strävar efter att arbeta i enlighet med Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. ASI är implementerat på enheten och vi har datastöd via ASI-Net. I det dagliga operativa individarbetet har socialsekreteraren metodstöd och arbetsl...
2021-05-07 2021-05-23
Kungälvs kommun, Kansli och Juridik Registrator till Kungälvs kommun
Arbetet innebär att du gör kvalificerade bedömningar av vilka handlingar som ska registreras, gör sekretessbedömningar, påbörjar och avslutar ärenden. Du ansvarar för att registreringen och hanteringen av allmänna handlingar och personuppgifter genomförs på ett rättssäkert sätt med god kvalitet. Det innebär också att du bevakar att myndigheten fullgör sina skyldigheter vad gäller en korrekt hantering av allmänna handlingar. Medarbetarna inom verksamhetsområdet har ett gemensamt ansvar för att bidra till att en god hantering av allmänna handlin...
2021-05-05 2021-05-19
Kungälvs kommun, Skola Ytterbyskolan Lärare i idrott och hälsa till Ytterbyskolan
Alla elevers lärande och allsidiga utveckling mot mål och kunskapskrav utgör kärnan i uppdraget. Tjänsten omfattar i huvudsak planering, genomförande och utvärdering av undervisning i idrott och hälsa. Tillsammans med kollegor i arbetslaget förväntas du ansvara för att alla elever genom stöd och med anpassningar får bästa möjliga förutsättningar. Särskilt ansvar har du för den klass där du har klassansvar och de elever du har mentorskap för. Vidare förväntas du ta aktiv del i utvecklingen av verksamheten i arbetslaget och skolan som helhet.
2021-05-05 2021-05-23
Kungälvs kommun, Skola Ytterbyskolan Lärare i svenska och annat ämne till Ytterbyskolan
Alla elevers lärande och allsidiga utveckling mot mål och kunskapskrav utgör kärnan i uppdraget. Tjänsten omfattar i huvudsak planering, genomförande och utvärdering av undervisning i svenska och eventuellt annat ämne. Tillsammans med kollegor i arbetslaget förväntas du ansvara för att alla elever genom stöd och med anpassningar får bästa möjliga förutsättningar. Särskilt ansvar har du för den klass där du har klassansvar och de elever du har mentorskap för. Vidare förväntas du ta aktiv del i utvecklingen av verksamheten i arbetslaget och skola...
2021-05-05 2021-05-23
Kungälvs kommun, Skola Ytterbyskolan Lärare i NO och Teknik till Ytterbyskolan
Alla elevers lärande och allsidiga utveckling mot mål och kunskapskrav utgör kärnan i uppdraget. Tjänsten omfattar i huvudsak planering, genomförande och utvärdering av undervisning i NO samt teknik. Tillsammans med kollegor i arbetslaget förväntas du ansvara för att alla elever genom stöd och med anpassningar får bästa möjliga förutsättningar. Särskilt ansvar har du för den klass där du har klassansvar och de elever du har mentorskap för. Vidare förväntas du ta aktiv del i utvecklingen av verksamheten i arbetslaget och skolan som helhet.
2021-05-05 2021-05-23
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Nereby Behandlingspedagog, Kornhall, SiS ungdomshem Nereby
Avdelning Kornhall är en låsbar behandlingsavdelning för pojkar 16 - 21 år, där indexplaceringsorsak är missbruk. Behandlingen på avdelningen utgår från varje enskild ungdoms behov tillsammans med socialtjänstens uppdrag till avdelningen. Arbetet vilar på en tydlig värdegrund med ömsesidig respekt och förtroende, där man tillsammans med ungdomen arbetar med tydliga mål och syften, för att ge ungdomen verktyg och strategier kring aktuella områden under ungdomens placeringstid. Som behandlingspedagog på Kornhall kommer du vara stödperson med a...
2021-05-04 2021-05-23
Kungälvs kommun, Skola Kastellegården Lärare F-3 till Kastellegårdsskolan
Som lärare hos oss kommer du självständigt planera, utvärdera och följa upp undervisningen. Du kommer också att samarbeta med övriga lärare i ditt arbetslag som består av lärare i årskurs F-3. Tillsammans med kollegorna i arbetslaget och elevhälsans professioner ansvarar du för att alla elever får bästa möjliga förutsättningar för hälsa, lärande och utveckling.
2021-05-03 2021-05-23
Kungälvs kommun, Pedagogisk omsorg Dagbarnvårdare i pedagogisk omsorg/familjedaghem till Romelanda och Kärna
Du arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. Du planerar din verksamhet utifrån varje barns behov och de barn du har i din grupp enligt LPFÖ och allmänna råd för Pedagogisk Omsorg. Du planerar, genomför, driver och utvecklar verksamheten med din egna barngrupp och övriga dagbarnvårdare. Stor satsning görs på natur/teknik, läslyftet, hälsa, nya LPFÖ, digitalisering och TAKK(tecken som stöd) kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. I vår enhet arbetar vi med en hälsofrämjande arbetsplats, där arbetsglädje är en viktig del i det dagliga arbete...
2021-05-03 2021-05-23
Kungälvs kommun, Sektor Trygghet och stöd Semestervikarier till Äldreomsorgen och Hemtjänsten
Boendena har delat upp sin verksamhet i omvårdnad, demens och psykiatri. På boende är du stationerad på ett ställe och ingår i en arbetsgrupp. Din insats som tim- eller semestervikarie innebär bland annat att sköta den praktiska omsorgen, att hjälpa till med den personliga hygienen, måltider, städning, tvätt, och andra ärenden. På ett korttidsboende är ingen dag den andra lik. Det är ofta nya människor som flyttar in och ut och det är bra att kunna lyssna in och motivera. Viktiga egenskaper för dig som vill jobba på korttidsboende är: nyfiken...
2021-05-03 2021-05-31
Kungälvs kommun, Skola Sparrås Lärare åk 1-3 till Sparråsskolan
Då skolan växer söker vi en ny kollega till vårt härliga gäng. Vi alla på skolan har sedan starten ht-17 arbetat intensivt med att med att skapa ramar, strukturer som stöttar oss i vårt arbete med att bygga den skola vi önskar för våra elever och det positiva arbetsklimat vi idag har. Tillsammans med övrig personal kommer du att vara med och utveckla Sparråsskolan och skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och utveckling. Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegial...
2021-04-29 2021-05-19
Kungälvs kommun, Skola Diseröd Lärare F-3 till Diserödsskolan, vikariat
Du kommer tillsammans med en kollega ansvara för undervisningen i två klasser i åk 2. Ni delar på undervisningen utifrån behörighet och kompetens. Du kommer att vara huvudansvarig och mentor för den ena klassen. På vår skola förväntar vi oss ett nära och tätt samarbete kollegor emellan och där blir du en viktig del. I Åk två samarbetar du speciellt nära med de resurspersoner som är kopplade till årskursen.
2021-04-28 2021-05-19
Kungälvs kommun, Gymnasium Ledning. Studie- och yrkesvägledare till Mimers Hus Gymnasium
En av våra studie-och yrkesvägledare skall vara föräldraledig och vi söker nu en vikarie som vill utvecklas ihop med oss under kommande läsår. Som studie- och yrkesvägledare ingår du i den samlade elevhälsan på skolan och bidrar där med din kompetens för att driva arbetet med elever framåt i deras utveckling. I dialog med kollegor utvecklar vi vägledning tillsammans och bidrar till att skapa en lärande och hållbar organisation. Genom reflektion och kreativitet utvecklar vi kvaliteten i arbetet. Du ingår i ett eller flera av skolans elevhälsot...
2021-04-28 2021-05-20
SOLTAK AB Lösningsarkitekt till Arkitektur/teknik
I rollen som lösningsarkitekt arbetar du i huvudsak med: • • Omsätta verksamhetsbehov till teknisk design • Genomföra analyser, ta fram beslutsunderlag, principer och lösningar • Granska, driva och stödja projekt och andra utvecklingsaktiviteter • Utveckla metoder och arbetssätt för att förbättra och effektivisera vårt arbete Vi söker dig som arbetar lösningsorienterat och som har minst 5 års erfarenhet som lösningsarkitekt eller likvärdig dokumenterad kompetens. För att kunna förmedla arkitekturen till andra har du en stark pedagogisk och...
2021-04-20 2021-05-30
Kungälvs kommun, Enhet Personlig assistans/Ledsagarservice vuxna Sommarvikarier till Personlig assistans
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på ansvarstagande och förmågan att skapa goda relationer. Som personlig assistent kommer du vara brukaren behjälplig i dennes vardagliga liv, vilket innebär allt från personlig omvårdnad, hjälp med förflyttningar, städ och tvätt till dagliga aktiviteter. Vill du ha mer information om vad arbetet innebär vänd dig då till någon av nedanstående kontaktpersoner. Sommarjobb juni 2021-aug 2021. Du som söker skall kunna arbeta minst 6-8 veckor under perioden där minst 4 veckor är sammanhängande. Arbets...
2021-01-21 2021-06-30