Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Blå Husets förskola
På förskolan arbetar vi med barns förståelse, nyfikenhet och intressen och utgår från det i planeringen av vårt arbete. Vi är medvetna pedagoger som värnar om språkets betydelse i alla sammanhang och använder oss av olika kommunikationssätt i vårt arbete. Vi vill också vara närvarande pedagoger, så den spontana undervisningen blir med hög kvalitét. Vi har nätverksträffar där pedagogernas olika kompetenser tas vara på och samarbetet mellan förskolorna ger resultat och kvalitet. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande f...
2022-09-23 2022-10-09
Socialförvaltningen, Kumla kommun Vikarier till Hemtjänstens hus i Kumla
Uppdraget handlar om att stödja våra brukare utifrån deras beslutade biståndsinsatser. Arbetsuppgifterna består exempelvis av att hjälpa till med personlig omvårdnad, förflyttningar och att inta måltider och mediciner. Målet för vår verksamhet är att bidra till en trygg och meningsfull tillvaro, att ge våra brukare inflytande och delaktighet. Vi jobbar rehabiliterande för att hjälpa våra brukare att återfå sina förmågor att leva självständigt. Vi arbetar i team tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast och chefer. För att ...
2022-09-23 2022-11-15
Socialförvaltningen, Kumla kommun Processledare för Nära vård!
Som processledare blir ditt uppdrag att driva arbetet med omställningen hos oss. Du samordnar, håller ihop, stödjer internt och skapar samverkansytor. Uppgifterna innebär allt ifrån att hjälpa oss att identifiera behov och utmaningar med omställningen, till att ta fram konkreta aktiviteter och sedan stötta i genomförandet av dessa. Det kommer att innebära utveckling och införande av nya arbetssätt, rutiner och samverkansytor. Konkret innebär uppdraget till stor del att processleda, främst chefer, genom exempelvis workshops, utforma utbildningsm...
2022-09-20 2022-10-09
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Malmens skola i Kumla söker en lärare F-3
Som lärare på Malmens skola arbetar du med hela människan, vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen och inte bara av undervisning. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i sitt kunnande och som individer. Som lärare arbetar du språk- och kunskapsutvecklande oavsett ämnesinnehåll. På Malmens skola är varje elev i åk 1-6 utrustad med en Chromebook och arbetar bl. a. i systemet Google Suite for Education. Du har som lärare på Malmens skola tillsammans med eleverna stora möjligheter att vara ...
2022-09-19 2022-10-03
Kumla kommun, Löneförvaltningen Löneadministratör till Sydnärkes lönenämnd
En av våra medarbetare går nu i pension och vi söker efter en ersättare, är det dig vi söker? Tjänsten som löneadministratör innebär att du självständigt och i team arbetar inom alla kommunalt förkommande avtal och löneområden. Du kommer att jobba mot flera av kommunerna som igår i lönenämnden, där samtliga kommuner arbetar i Personec P och Time care. Som löneadministratör arbetar du med både digitala och manuella avtal och underlag. Samtliga kommuner använder idag digitala e-tjänster för både chefer och medarbetare. I rollen ingår även at...
2022-09-19 2022-10-02
Kriminalvården, Anstalten Kumla Kriminalvårdare till Anstalten Kumla
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? Som kriminalvårdare på anstalt är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och för att motivera klienter till ett liv utan kriminalitet. Det dagliga arbetet innebär dels in- och upplåsning av bostadsrum, visitation av lokaler och övervakning men även samtalskontakt och frigivningsförberedel...
2022-09-19 2022-10-17
Kriminalvården, Anstalten Kumla Personal till arbetsdriften, Anstalten Kumla
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. Du ska tillsammans med övrig personal introducera och handleda klienterna och bidra till deras lärande men också bidra till att de reflekterar över sin situation. I arbetsuppgifterna ingår viss skötsel av arbetsdriftens lokaler, maskiner och förråd samt en del administrativt arbete. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Du ska också medverka till att säkerheten på anstalten upprätthålls och att säkerhetsbestämmelserna i arbetet efterlevs. I säk...
2022-09-19 2022-10-10
Kriminalvården, Anstalten Kumla Personal till arbetsdriften, Träindustri, Anstalten Kumla
Som produktionsledare för träindustri har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. Du ska tillsammans med övrig personal introducera och handleda klienterna och bidra till deras lärande men också bidra till att de reflekterar över sin situation. I arbetsuppgifterna ingår viss skötsel av arbetsdriftens lokaler, maskiner och förråd samt en del administrativt arbete. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Du ska också medverka till att säkerheten på anstalten upprätthålls och att säkerhetsbestämmelserna i arbetet ...
2022-09-19 2022-10-10
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kreativ projektledare till Socialförvaltningen!
Som projektledare blir ditt uppdrag att driva många olika slags utvecklings- och förändringsprojekt, både internt inom socialförvaltningen och externt med andra förvaltningar eller aktörer inom näringsliv och civilsamhälle. Många projekt handlar om att leda våra chefer genom förändringar och kvalitetsarbeten, välfärdsteknologi men även leda strategiskt utvecklingsarbete. Du planerar, organiserar och driver, utformar arbetsmaterial, tar fram metoder och verktyg samt stöttar och coachar cheferna i genomförandet. En viktig del i uppdraget är att...
2022-09-16 2022-10-02
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun Kom och jobba med oss på HR i Kumla!
Jobbet som generalist innebär att du jobbar brett inom hela HR-området. Det finns möjlighet till viss fördjupning inom något område lite beroende på ditt intresse och erfarenhet. Inom ramen för uppdraget kommer du att vara kontaktperson mot någon eller några specifika verksamheter och deras chefer, till exempel en av våra förvaltningar. Du jobbar både självständigt och i team beroende på arbetsuppgift. Vi på HR jobbar främst som stödfunktion till våra chefer i frågor som bland annat handlar om arbetsgivarfrågor, medarbetarskap och ledarskap ut...
2022-09-16 2022-10-02
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Norrgårdens förskola
På Norrgårdens förskola strävar vi efter att barnen får möjlighet att utvecklas och utbildas tillsammans med pedagoger som är engagerade, kreativa och inkännande. Vi erbjuder barnen en verksamhet som är anpassad till deras förutsättningar och behov. Vi arbetar projektinriktat utifrån Örebromodellen för en jämlik förskola, just nu med temaområdet Kommunikation med utgångspunkt i barnkonventionen och Lpfö -18. Tillsammans med dina kollegor och rektor arbetar du för att skapa en trygg, lärorik och utmanande verksamhet för barnen. Du kommer att ...
2022-09-15 2022-10-02
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Sörby förskola
I din roll som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Du skapar tillsammans med arbetslaget en verksamhet som är anpassad både till det enskilda barnet och utifrån gruppens behov. Det innebär att vi regelbundet för diskussioner kring vårt arbetssätt och utformandet av våra lärmiljöer. Vidare ansvarar du för att verksamheten dokumenteras, följs upp och utvärderas. Som förskollärare ansvarar du även för utvecklingssamtalens genomförande samt att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av ve...
2022-09-15 2022-09-29
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till nattvikariat sökes!
Som stödassistent varierar dina arbetsuppgifter mycket. Vanliga arbetsuppgifter är att stödja hyresgästen i moment som rör omvårdnad och personlig hygien. Det ingår också att städa de gemensamma lokalerna samt att fylla på i förråd.
2022-09-15 2022-09-25
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i tyska och engelska till Kumlaby skola 7-9
Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som lärare i åk 79 arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsan och rektor, tillsammans med övriga kollegor arbetar ni för en god lärmiljö för eleverna. På skolan har vi ämnesarbetslag där vi samarbetar kring undervisning och på kommunnivå har vi ämnesnätverk med lärare från övriga skolor ungefär tre gånger per termin. I uppdraget ingår också mentorskap.
2022-09-13 2022-09-27
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kumlaby 7-9 söker lärare i spanska
Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som lärare i åk 79 arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsan och rektor. Tillsammans med övriga kollegor och elevhälsan arbetar ni för en god lärmiljö för eleverna. På skolan har vi ämnesarbetslag där vi samarbetar kring undervisning och på kommunnivå har vi ämnesnätverk med lärare från övriga skolor ungefär tre gånger per termin. Du kommer att undervisa i spanska från åk 6 till 9, till ...
2022-09-13 2022-09-27
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter till Smedstorp!
Uppdraget som stödassistent innebär att arbeta med och bemöta det enskilda barnet/ungdomen/den vuxne i boendemiljön. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuell individuellt strukturerat arbetssätt). Du ger god omvårdnad och tillsyn och det innebär att du behöver anpassa ditt bemötande till varje unik situation. Bland våra brukare förekommer utåtagerande beteende. För att minimera hot- och våldssituationer arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande, vilket innebär att du snabbt behöver kunna anpassa dig till utmanande beteend...
2022-09-13 2022-10-09
Socialförvaltningen, Kumla kommun Engagerad sjuksköterska till hemsjukvården i Kumla kommun!
Du kommer att tillhöra hemsjukvården och ha din bas som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) för patienter i det egna hemmet. Här arbetar du i team tillsammans med två andra sjuksköterskor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal och enhetschef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som OAS är att planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje individs behov, göra medicinska bedömningar, handleda omvårdnadspersonal samt ha kontakt med och ge stöd till anhöriga. Du kommer också ansvara för läkemedelshantering, dokumentat...
2022-09-12 2022-09-25
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Lokalvårdare till Kumla kommun
Vi söker nu tre vikarierande lokalvårdare till Kumla kommun, Tillsammans med fastighetstekniker vara en representant för kommunfastigheter i den dagliga kontakten med våra hyresgäster. Genom god lokalvård tillse att fastigheterna ger ett gott och välvårdat intryck både in- och utvändigt för att skapa en god och trivsam miljö för våra hyresgäster. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. • utföra lokalvård enligt tjänstebeskrivning • systematisk tillsyn av såväl den inre som yttre miljön • hantera byte av ljuskällor och säkringar • åtgärda lokal...
2022-09-12 2022-09-25
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi säker en lärare till åk 5 Kumlaby skola
Nu söker vi dig som är behörig lärare i svenska, matematik, eller engelska till vår tjänst som lärare i åk 5 på Kumlaby skola. Vi ställer höga krav, men lovar samtidigt att du kommer att få inflytande och arbetsglädje i ett spännande uppdrag på skolan. Hos oss på Kumlaby skola kommer du att arbeta i arbetslag och vara klasslärare. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, arbetslag samt biträdande rektor och rektor. Vi söker dig som har en vilja och ett engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kval...
2022-09-08 2022-09-26
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun Arbetsledare Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
Drivs du av ett uppdrag där den ena dagen inte är den andra lik? Trivs du med att ha ett lärande förhållningssätt och erbjuda utveckling för både arbetssökande och en verksamhet? Till tvätteriverksamheten söker Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen (AMI) en arbetsledare. Som arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten ingår du i ett entusiastiskt team som sätter värde på arbetsglädje, driv och uthållighet. AMI får uppdrag av myndigheter att erbjuda vissa arbetssökande arbetsträning och stöd för att hitta bästa vägen till ett eget lönearbete e...
2022-09-08 2022-09-25
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en modersmålslärare/studiehandledare i ukrainska
Som modersmålslärare förväntar vi oss att du har en modern och forskningsbaserad undervisning där elevernas kunskapsutveckling är i fokus. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån styrdokument och kursplanen i modersmål. Som studiehandledare samarbetar du med ämneslärare för att eleven ska nå så långt som möjligt mot målen i läroplanen och utveckla sina kunskaper i svenska språket. Vi arbetar individanpassat och har alltid eleven i fokus.
2022-08-30 2022-10-04
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker två lärare åk 4-6 till oss på Skogstorpsskolan
I ditt huvuduppdrag som lärare kommer du att: • bidra till en ordningsam och trygg studiemiljö för eleverna • utmana eleverna mot de nationella målen • ha mentorsansvar. Du kommer ingå i ett arbetslag på en våra enheter, Där du tillsammans med tre lärarkollegor jobbar mot tre klasser. Arbetssättet bygger på att alla lärare hjälps åt och tillsammans skapar bästa förutsättningar för eleverna. Det betyder att du också kommer finnas med som resurs på många av de andra lärarnas lektioner. Som ny lärare kommer du kunna få mycket stöd av erfarna...
2022-08-25 2022-10-03