Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Kumla Servicetekniker inom fastighet till anstalten Kumla
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den inre fastighetsskötseln i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden och utifrån lokal arbetsbeskrivning. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsknuten fastighetsdrift så som felsökning, reparation och underhåll. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera och åtgärda felanmälningar från anstaltens övriga enheter. Det förekommer administrativa uppgifter som att hantera beställningar och fakturor.
2021-10-15 2021-11-05
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare åk 1 till Fylsta skola
Tjänsten innebär arbete i åk 1 och du ingår i ett lärarteam med 2 andra lärare. På Fylsta åk 1-3 har vi byggt upp en organisation med 3 lärare på två klasser. Till varje klass finns också en eller två fritidspedagoger knuten delar av dagen. Teamarbete är vår grund!
2021-10-15 2021-10-31
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Fylsta skola
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Fylsta skola kommer du verka för att alla elever ska nå så långt som möjligt. Här arbetar vi individanpassat och har alltid eleven i fokus. Du kommer ansvara för vår fritidsverksamhet för eleverna 6-11 år, där samarbete och höga ambitioner står i fokus. Som fritidspedagog är det viktigt att du är en trygg vuxen som arbetar med elevens sociala utveckling där lek/rörelse, musik och fritt skapande är viktiga komponenter. Du kommer även ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare där ni skapar bästa möjliga...
2021-10-15 2021-10-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Personliga assistenter för timvikariat sökes!
Personlig assistans handlar om att ha engagemang för en annan medmänniska som behöver hjälp och stöttning med exempelvis på- och avklädning, hygien, förtäring, fysisk aktivitet, kommunikation eller att överhuvudtaget få vardagen att fungera. Arbetsuppgifterna varierar och kan bestå av allt från att utföra enklare hushållsuppgifter till att vara behjälplig i olika typer av aktiviteter. En god fysik är ett måste då långa promenader förekommer ofta. Cykling i tjänsten sker i stort sätt dagligen och i alla väder. Du kommer att assistera vår assist...
2021-10-14 2021-11-30
Kumla kommun, Kumla Bostäder AB Chef för fastighetsskötaravdelningen med inriktning städ
Det här är du: För att trivas hos oss är du en positiv person som har förmågan att ta fram det bästa i varje individ. Du har hög social kompetens, är lyhörd och skapar engagemang hos dina kollegor. Du är tydlig med förväntansbilder både på hur man ska agera som kollega tillika gentemot våra hyresgäster. Ditt arbetssätt kännetecknas av effektivitet och du har förmågan att planera och delegera arbetsuppgifter på ett klokt sätt. Du trivs med att leda andra människor och vågar också på ett konstruktivt sätt belysa vad som kan utföras annorlunda. At...
2021-10-13 2021-10-31
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Kommunfastigheter, Kumla kommun Nämndsekreterare till samhällsbyggnadsförvaltningen
Som nämndsekreterare på samhällsbyggnadsförvaltningen är du vår nyckelperson gällande samordning och administration av ärenden till myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Att vara nämndsekreterare i Kumla kommun innebär ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter. Du är ansvarig för att planera och kvalitetssäkra nämndernas processer. Du granskar beredningsunderlag och sammanställer handlingar, samt för protokoll på sammanträden. För att säkra en god beredningsprocess är du vara konsultativ i din roll genom att stödja förtroende...
2021-10-11 2021-10-24
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare åk 5 till Hagaskolan i Kumla
Hos oss på Hagaskolan kommer du att vara verksam inom arbetslaget 4-6 som i huvudsak består av lärare, lärare i fritidshem och elevstödjare. Du kommer att vara klasslärare för en av våra två årskurs 5 och ha ansvar för undervisningen i NO och svenska. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet. Vi ser att du använder dig av metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du håller dig uppdaterad om aktuell for...
2021-10-11 2021-11-07
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i matematik till Skogstorpsskolan 7-9
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i matematik. I din roll som lärare kommer du att tillhöra ett av fyra arbetslag och tillsammans med en kollega dela på mentorsskapet för en klass. Som pedagog på Skogstorpsskolan kommer du utöver arbetslaget att ingå i ett ämneslag som träffas regelbundet under läsåret.
2021-10-11 2021-10-24
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska kontoret, Kumla kommun Timvikarier till måltidsenheten
Nu söker vi på Kumla kommuns måltidsenhet förstärkning i form av nya timvikarier som kockar och köksbiträden. Som timvikarie kommer du att vara ute och arbeta på alla våra olika kök på skolor, förskolor och inom äldreomsorgen. Arbetsuppgifterna omfattar alla förekommande uppgifter i ett kök, förberedelse och tillagning av mat och salladsbufféer, arbete i servering samt arbete i form av städ och disk. Arbetstiden är måndag till fredag inom förskola och skola. För äldreomsorgen förekommer även helgarbete. Som timvikarie behöver du kunna vara på p...
2021-10-11 2021-10-24
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Sörby förskola!
I din roll som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Du skapar tillsammans med arbetslaget en verksamhet som är anpassad både till det enskilda barnet och utifrån gruppens behov. Det innebär att vi regelbundet för diskussioner kring vårt arbetssätt och utformandet av våra lärmiljöer. Vidare ansvarar du för att verksamheten dokumenteras, följs upp och utvärderas. Som förskollärare ansvarar du även för utvecklingssamtalens genomförande samt att vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i ...
2021-10-11 2021-10-25
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kumlaby skola F-6 söker biträdande rektor
Rollen som biträdande rektor på Kumlaby F-6 innebär att du på delegation och i nära samarbete med rektor planerar och utvecklar det pedagogiska arbetet. I din roll som biträdande rektor bidrar du till att identifiera vilka behov verksamheten har och till att utveckla verksamheten med eleven, undervisning och samverkan i fokus genom ett systematiskt- och formativt förhållningssätt. Vi tror att det är när vi arbetar tillsammans som vi kan skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Som biträdande rektor kommer du ha ett ansvar för en del av v...
2021-10-08 2021-10-24
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter till Smedstorps kortis 2
Som stödassistent blir ditt uppdrag att på ett professionellt sätt arbeta med och bemöta det enskilda barnet/ungdomen/den vuxne i boendemiljön. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuell individuellt strukturerat arbetssätt). I vårt uppdrag ingår att ge god omvårdnad och för att minimera hot- och våldssituationer arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande. Vilket innebär att du snabbt behöver kunna anpassa dig till utmanande beteenden, samt agera aktivt i förebyggande syfte. Du behöver samtidigt ha förmågan att anpassa ditt ...
2021-10-08 2021-11-07
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sjuksköterska till vård- och omsorgsboende Kumla kommun
Du kommer arbeta nära enhetschefen och vara en stöttning till våra omvårdnadsansvariga sjuksköterskor (OAS). Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter allt från att avlasta kollegor, revidera rutiner, stötta våra nya sköterskor i introduktioner, vara med i olika kvalitetsgrupper och projekt. När sedan vårt nya vård- och omsorgsboende Kungsparken står klart våren/sommaren 2023 kan din tjänst bli omgjord till OAS för en av våra avdelningar tillsammans med dina kollegor.
2021-10-07 2021-10-31
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Elevassistent till gymnasiesärskolan/fritids i Kumla.
Vi söker dig som är intresserad av att stötta elever med intellektuell funktionsnedsättning. Du förväntas främst att arbeta med en elev i gymnasiesärskolan som har behov av en anpassad verksamhet. Du kommer att vara en viktig länk i genomförandet av den undervisning som läraren planerat och kommer att vara med och utforma arbetet kring den enskilda eleven. Undervisningen utgår från den enskilda elevens behov, intresse och förutsättningar. Vi arbetar med att ge eleverna användbara erfarenheter och upplevelser med ett livsperspektiv som utgångs...
2021-10-07 2021-10-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till Daglig verksamhet!
Som stödassistent arbetar du för att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning samt stödja dem till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan även förkomma visst omsorgsarbete. I ditt uppdrag som stödassistent ingår att vara kontaktansvarig till brukare samt upprätta genomförandeplaner. Du kommer arbeta utifrån evidensbaserad praktik, vilket innebär att vi bygger kunskap utifrån aktuell forskning, personalens erfarenhet och kompetens samt brukarnas och de anhörigas kunskap och erfarenheter. Som stödassistent hos oss vill ...
2021-10-05 2021-10-20
Kriminalvården, Anstalten Kumla Kock till anstalten Kumla, timvikariat
Du kommer att arbeta i anstaltens storkök och ingå i ett arbetslag om sju personer. Arbetsuppgifterna består av vanligt förekommande arbetsuppgifter i storkök såsom planering, beredning och tillagning av lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår att du tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar kökets arbete utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Som kock lagar du i första hand lunch och middag till de intagna på anstalten samt lunch till personalrestaurangen. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Städning av kök...
2021-09-27 2021-10-18