Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialförvaltningen, Kumla kommun Handledare för Daglig Verksamhet på Stenebrunn
Som handledare för daglig verksamhet är din huvudsakliga uppgift att stödja och följa våra deltagare med deras unika och komplexa behov. Du ansvarar för att planera och genomföra meningsfulla aktiviteter och arbetsuppgifter tillsammans med deltagaren, samtidigt som du skapar trygga rutiner och strukturer för dennes vardag. Dina ansvarsområden inkluderar tex. att: • Planera och organisera och genomföra dagliga aktiviteter • Upprätta genomförandeplan i samråd med deltagare • Skapa tydliga och hållbara rutiner • Arbeta utifrån ett strukturerat och...
2024-02-22 2024-03-10
Socialförvaltningen, Kumla kommun Vikarierande Socialsekreterare till Familjeenheten!
Som utredande socialsekreterare kommer du arbeta med utredningar och uppföljningar av barn och ungdomar. I arbetet kommer du jobba i nära samverkan med övriga kollegor på enheten. Arbetet som utredare bygger mycket på mötet med barn och deras föräldrar, men också på möten med andra samhällsaktörer som finns runt barnet. Vi ser att ditt främsta verktyg som utredare kommer att vara din förmåga att samtala och därigenom genuint och respektfullt möta andra människor. Vi jobbar aktivt och strukturerat med ett nära stöd, både för att du ska kunna lyc...
2024-02-21 2024-03-10
Socialförvaltningen, Kumla kommun Enhetschef till vård- och omsorgsboende i Kumla
Du är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare i lagandans tecken med hyresgästen som medskapare. Du har ett helhetsansvar för din verksamhets ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du verkar för att skapa en god arbetsmiljö för dina medarbetare och bidrar till att arbetsgruppen är ansvarstagande och motiverade i sitt uppdrag. Du leder och engagerar dina medarbetare i att driva en verksamhet med fokus på kvalitet, trygghet och kontinuitet. På alla vård och omsorgsboenden har vi stort fok...
2024-02-21 2024-03-17
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sommarjobb på korttidsboende för barn och unga enligt LSS!
Uppdraget som stödassistent innebär att arbeta med och bemöta det enskilda barnet/ungdomen i boendemiljön. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuell individuellt strukturerat arbetssätt). Du ger god omvårdnad och tillsyn och det innebär att du behöver anpassa ditt bemötande till varje unik situation. Det förekommer även omfattande omvårdnadsarbete. Bland våra brukare förekommer utåtagerande beteende. För att minimera hot- och våldssituationer arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande, vilket innebär att du snabbt behöver ...
2024-02-21 2024-05-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent inom LSS sökes!
Våra hyresgäster är äldre personer. Som stödassistent varierar dina arbetsuppgifter mycket. Vanliga arbetsuppgifter är att stödja hyresgästen i moment som rör omvårdnad, personlig hygien och aktiviteter. Vi lagar mat från grunden, vi städar, vi tvättar och fixar det mesta. Du kommer att ha ett kontaktansvar och i det uppdraget ingår att upprätta rutiner och genomförandeplaner tillsammans med vår stödpedagog. Du kommer att arbeta i team med kollegor, stödpedagog, enhetschef samt HSL personal. Det ingår en rad olika arbetsuppgifter när man arbet...
2024-02-20 2024-03-10
Socialförvaltningen, Kumla kommun Undersköterskor till Kumla demenscentrum
Som undersköterska inom Kumlas demensverksamheter får du ett varierande, utmanande och givande arbete där du träffar hyresgäster i olika skeden i livet på samtliga demensverksamheter. Du möter människor med olika behov, önskningar och mängder av spännande erfarenheter. Du kommer tillsammans med dina kollegor stötta våra hyresgäster i de dagliga sysslorna med fokus på att ta tillvara individens egna förmågor och resurser. Vi arbetar i team med bl.a. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer. All personal tar ett gemensamt ansvar för at...
2024-02-20 2024-03-17
Kriminalvården, Anstalten Kumla Kriminalvårdare till Anstalten Kumla, sommarvikariat
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Det finns goda möjligheter till en tillsvidareanställning. Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? Som kriminalvårdare på anstalt är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och för att motivera klienter till ett liv utan kriminalitet. Det dagliga arbetet innebär dels in- och upplåsning av bostadsrum, visitation av lokaler och ...
2024-02-19 2024-03-18
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Åbytorps förskola!
Som förskollärare på Åbytorps förskola finns det goda möjligheter för all form av utforskande pedagogik tillsammans med engagerade kollegor och barn. I din roll som förskollärare ingår bland annat att tillsammans med arbetslaget planera så att verksamheten är anpassad både till det enskilda barnets och till gruppens behov. Du ansvarar för att verksamheten dokumenteras, följs upp och utvärderas. Vi tycker att det är viktigt med ett gott bemötande och att vår förskola är välkomnande. Vi står för en värdegrund där alla barn får vara sig själva o...
2024-02-19 2024-03-04
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kock till Kumla kommuns Måltidsverksamhet
Du kommer tillsammans med oss andra alltid arbeta utifrån vår vision, att vi strävar efter att alltid vara lite bättre! Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och dra nytta av den närhet som finns blir vi lite bättre. Vi vill att alla våra gäster ska vara nöjda med totalupplevelsen kring måltiderna. Som kock hos oss får du ett varierat arbete där du ansvarar för matens kvalitét och kvantitet. Du ansvarar för planering av måltider och beställning av råvaror utifrån säsong. Du förbereder och tillagar måltider och s...
2024-02-16 2024-03-10
Socialförvaltningen, Kumla kommun Systemförvaltare med utvecklingsuppdrag till Socialförvaltningen!
Exempel på tidigare projekt där systemförvaltare har haft en nyckelroll är införande av taligenkänning för att förenkla handläggarnas dokumentation, digitala möten och personlarm på individ och familjeomsorgen. Systemförvaltaren har en viktig roll i hela processen. Allt ifrån idé till implementering och förvaltning. Genom att säkra upp att våra förvaltningsspecifika IT-system underhålls, förvaltas korrekt och utvecklas så säkerställer vi en organisation som fungerar friktionsfritt så att verksamheterna i förvaltningen kan koncentrera sig på ...
2024-02-16 2024-03-06
Socialförvaltningen, Kumla kommun Undersköterskor natt till Kungsparken
Som undersköterska på Kungsparken får du ett varierande, utmanande och givande arbete där du träffar hyresgäster i olika skeden i livet. Du möter människor med olika behov, önskningar och mängder av spännande erfarenheter. Du kommer stötta våra hyresgäster med fokus på att ta tillvara individens egna förmågor och resurser. Vi arbetar i team med bl.a. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer. All personal tar ett gemensamt ansvar för att arbetet håller god kvalitet och att vi följer de riktlinjer och beslut som följer med uppdraget. A...
2024-02-15 2024-03-03
Socialförvaltningen, Kumla kommun LSS-handläggare sökes!
Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och socialtjänstlagen samt följa upp och ompröva beviljade beslut. Du kommer att ha nära samarbete och kontakter med de övriga handläggare i enheten, med utförare, anhöriga, sjukvården samt övriga aktörer. Du bedriver självständigt omvärldsbevakning för ditt yrkesområde och medverkar vid behov i förvaltningens utvecklingsarbete. Vi vill att du ska trivas, utvecklas och lyckas med ditt uppdrag. Vi satsar därför på ett nära stöd från kollegor, gruppledare och chefer. Vi ...
2024-02-15 2024-03-03
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Pedagog till Öppna förskolan
Öppna förskolan är en välbesökt verksamhet och hjärtat i Familjens hus. Som pedagog på Öppna förskolan ingår du i en arbetsgrupp bestående av en annan förskollärare/samordnare, kurator, bhv-sköterskor och barnmorskor. Tillsammans med den andra förskolläraren/samordnaren ansvarar ni för att planera och driva den pedagogiska verksamheten i samarbete med föräldrar och andra aktörer. Verksamheten ska vara en mötesplats som blir ett stöd i föräldraskapet vilket innebär vägledning av våra besökare. Tjänsten är på 50 % inom Öppna förskolan vilket ka...
2024-02-13 2024-02-27
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Timvikarier till förskola, fritids och skola
Du kommer att vara en viktig extraperson för våra barn i Kumlas förskolor, fritis och skolor. Du hjälper till och stöttar barnen i deras utveckling. Du bidrar till trivsel för barnen och väcker deras nyfikenhet för nya upptäckter. På förskolan och i skolan har du alltid barnen i fokus vilket innebär att ska du ha en god överblick över barngruppen både inne och utomhus. Du har alltid lämpliga kläder för utevistelse och du gillar att vara ute för lek och upptåg oavsett väder. Det är dina ordinarie kollegor som har det pedagogiska ansvaret men s...
2024-02-12 2024-03-12
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Enhetschef för central administration till förvaltning för livslångt lärande
Som enhetschef för den centrala administrationen har du som uppdrag att leda och fördela arbetet för fyra administratörer samt samordna arbetet för för handläggare och administratörer på våra förskolor och skolor. I tjänsten ingår verksamhets-, ekonomi-, personal-, och arbetsmiljöansvar. Den centrala administrationen ansvarar för handläggning av förvaltningens myndighetsutövning, bland annat hantering av skolval, förskoleplacering och ansökan om skolskjuts. I din roll skapar du goda förutsättningar för utveckling och en rättssäker hantering a...
2024-02-12 2024-02-26
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Ambulerande Kock till Måltidsverksamheten i Kumla kommun
Du kommer tillsammans med oss andra alltid arbeta utifrån vår vision, att vi strävar efter att alltid vara lite bättre! Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och dra nytta av den närhet som finns blir vi lite bättre. Våra ambulerande kockar är våra hjältar! Ingen arbetsdag är den andra lik och du kommer få se och lära känna alla kök vi har i kommunen. Som ambulerande kock har du en basplacering i ett kök men är oftast utplacerad för att täcka upp för frånvaro av olika slag i vår verksamhet. Vi vill att alla vår...
2024-02-09 2024-03-03
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Ambulerande Köksbiträde till Måltidsverksamheten i Kumla kommun
Du kommer tillsammans med oss andra alltid arbeta utifrån vår vision, att vi strävar efter att alltid vara lite bättre! Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och dra nytta av den närhet som finns blir vi lite bättre. Som ambulerande köksbiträde inom Måltidsverksamheten har du många olika ansvarsområden, men grunden går ut på att du planerar, beställer och bereder i det kalla köket och salladsutbudet. Du deltar även i matlagning och servering, städning och diskning och samarbetar med övriga i arbetslaget för att ...
2024-02-09 2024-03-03
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Skolsköterska till Kumla kommun
Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att bidra till att skapa lärande miljöer som ger elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling från förskolan till vuxenutbildning. Hos oss får du möjlighet till ett nära samarbete med rektor och övriga inom elevhälsans kompetenser. Vi ser teamarbetet som viktigt för en god elevhälsa. Skolsköterskorna har en och samma chef och ni möts regelbundet i skolsköterskegruppen. Ni har handledning tillsammans, stödjer och delger varandra med er kompetens samt fördelar övergr...
2024-02-09 2024-02-25
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timvikarier till natt-tjänst på HVB-hem!
Vår målgrupp till vårt HVB/stödboende är ungdomar och unga vuxna som levt i socialt utsatta situationer. Gemensamt för dem alla är att de inte kunnat få det stöd de behövt hemifrån. Ungdomarna kan ha problem med psykisk ohälsa och missbruk. Vårt HVB/stödboendet ska ge ungdomarna en trygg bas i form av fungerande boende och stöd i sin ADL träning med målet att på sikt bli självständiga vuxna. Ungdomarna behöver ofta stöd i att upprätthålla en fungerande dygnsrytm med sömn och sysselsättning på dagtid. Arbetet på HVB/stödboendet utgår från miljö...
2024-02-07 2024-03-03
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sommarvikarier till HVB!
Vår målgrupp till vårt HVB/stödboende är ungdomar och unga vuxna som levt i socialt utsatta situationer. Gemensamt för dem alla är att de inte kunnat få det stöd de behövt hemifrån. Ungdomarna kan ha problem med psykisk ohälsa och missbruk. Vårt HVB/stödboendet ska ge ungdomarna en trygg bas i form av fungerande boende och stöd i sin ADL träning med målet att på sikt bli självständiga vuxna. Ungdomarna behöver ofta stöd i att upprätthålla en fungerande dygnsrytm med sömn och sysselsättning på dagtid. Arbetet på HVB/stödboendet utgår från miljö...
2024-02-07 2024-02-29
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Landskapsingenjör
Kumla kommun är en mindre kommun med snabb tillväxttakt och högt uppsatta mål gällande befolkningsökning. Det pågår ett flertal exploateringsprojekt i olika skeden i kommunen och du som landskapsingenjör kommer att ha en nyckelroll för att få staden att växa hållbart. Ett pågående exempel är exploateringsområdet Gröna Sörby, där Kumla kommun planerar att anlägga ett nytt aktivitetsfält för både lokalbor och besökare. Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta arbetet med att lyfta fram vikten av det gröna och bidra med din tekniska kompete...
2024-02-05 2024-02-25
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum Anstalten Kumla
Klienter som har behov av utbildning kan söka eller anvisas att söka till vuxenutbildningen. Undervisningen är individbaserad och sker på Lärcentrum. Som lärare inom Kriminalvården arbetar du i tre funktioner. Du undervisar dina studerande på anstalten Kumla i lärcentrums lokaler och du kommer även att stötta studerande i rollen som pedagogisk handledare för dem som har sin ämneslärare på distans i myndigheten. Förutom det undervisar du även studerande på distans som studerar på andra anstalter. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig ...
2024-02-05 2024-02-26
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum Anstalten Kumla
Klienter som har behov av utbildning kan söka eller anvisas att söka till vuxenutbildningen. Undervisningen är individbaserad och sker på Lärcentrum. Som lärare inom Kriminalvården arbetar du i tre funktioner. Du undervisar dina studerande på anstalten Kumla i lärcentrums lokaler och du kommer även att stötta studerande i rollen som pedagogisk handledare för dem som har sin ämneslärare på distans i myndigheten. Förutom det undervisar du även studerande på distans som studerar på andra anstalter. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig ...
2024-02-05 2024-02-26
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Vikarierande lärare till Lärcentrum Anstalten Kumla
Klienter som har behov av utbildning kan söka eller anvisas att söka till vuxenutbildningen. Undervisningen är individbaserad och sker på Lärcentrum. Som vikarierande lärare inom Kriminalvården fungerar du som pedagogisk handledare lokalt. I ditt uppdrag har du kontinuerlig kontakt med studerande och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med annan personal på den lokala anstalten. Allt arbete sker på anstalten.
2024-02-05 2024-02-26
Socialförvaltningen, Kumla kommun Socialsekreterare till Vuxenenheten!
Ditt arbete blir att utreda, bedöma och fatta beslut i ärenden som rör missbruk, våld i nära relation och boende enligt SoL och LVM. Du kommer ha ett nära samarbete med andra aktörer runt individen såsom vår interna öppenvård, institutioner, sjukvård och andra samverkanspartners. I uppdraget ingår även att bedriva omvärldsbevakning och medverka i verksamhetens utvecklingsarbete. På IFO har vi ett tydligt fokus på att ge våra kommuninvånare bästa möjliga stöd på hemmaplan, vår uppfattning är att detta bäst sker genom samverkan mellan våra enhet...
2024-02-02 2024-02-25
1 2 >