Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vikarierande lärare till Fylsta skola
Vi söker nu en lärare mot åk 4-6. Tjänsten innebär arbete som lärare i åk 5 på 40%, övrig tid styrs utifrån behov i hela huset. Utifrån din behörighet finns en flexibilitet i tjänstens upplägg. På Fylsta skola åk F-6 har vi byggt upp en organisation med tre lärare på två klasser. Till klasserna finns också en fritidspedagog knuten delar av dagen. Teamarbete är vår grund! På Fylsta skola har varje elev en digital enhet att använda som verktyg i sitt lärande, Google Suite for Education. Därför har du som lärare på Fylsta skola stora möjlighet...
2021-05-14 2021-05-27
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vikarierande lärare åk 2 till Fylsta skola
Tjänsten är ett vikariat i åk 2 och du ingår i ett lärarteam med två andra lärare. På Fylsta åk 1-3 har vi byggt upp en organisation med tre lärare på två klasser. Till varje klass finns också en eller två fritidspedagoger knuten delar av dagen. Teamarbete är vår grund!
2021-05-14 2021-05-27
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Skolsköterska till centrala Elevhälsan i Kumla
Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att bidra till att skapa lärande miljöer som ger elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling från förskolan till vuxenutbildning. Vi söker en vikarierande skolsköterska till elevhälsan i Kumla som kommer att arbeta vid en av skolorna i ett av tre skolområden. I Kumla Kommun har vi totalt 7 skolsköterskor som ingår i den centrala elevhälsan. Hos oss får du möjlighet till ett nära samarbete med rektor och övriga inom elevhälsans kompetenser. Vi ser teamarbetet som ...
2021-05-12 2021-05-27
Kumla kommun, FLL Chefsrekrytering Rektor till Kumlaby skola
Vi söker en rektor till Kumlaby F-6 som skapar den bästa tänkbara grunden för våra barn och ungdomars lärande. Som rektor i Kumla kommunen ingår du tillsammans med övriga rektorer och verksamhetschef i ett nära kollegialt samarbete. Som rektor har du ansvar för verksamheten och dess personal, arbetsmiljö samt ekonomi. Du har även det övergripande pedagogiska ansvaret och ser till att, utifrån de befintliga styrdokumenten, utforma mål med syfte att främja barnens lärande och verksamhetens fortsatta utveckling. Det innebär dels att du ansvarar f...
2021-05-12 2021-05-26
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare åk 6 till Hagaskolan i Kumla
Hos oss på Hagaskolan kommer du att vara verksam inom arbetslaget 4-6 som i huvudsak består av lärare, lärare i fritidshem och elevstödjare. Du kommer att vara klasslärare för årskurs 6 och ha ansvar för undervisningen i SO och svenska för årskurs 4 och 6. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet. Vi ser att du använder dig av metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du håller dig uppdaterad om aktu...
2021-05-11 2021-05-23
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timvikarier till LSS!
Våra hyresgäster har olika behov av bemötande och stöd, till exempel hjälp med matlagning, städ, inköp, personlig omvårdnad, kommunikation, fritidsaktiviteter och upprätthålla och skapa sociala relationer. Vi arbetar efter ledorden trygghet, inflytande, delaktighet och professionellt bemötande! Vad erbjuder vi dig? • En närvarande och lättillgänglig chef som ger dig snabba svar på alla dina frågor. • En välplanerad introduktionen och utbildningar så du blir trygg i uppdraget! • Positiva- och kompetenta kollegor som kommer att handleda dig p...
2021-05-10 2021-05-30
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timvikarier till LSS!
Våra hyresgäster har olika behov av bemötande och stöd, till exempel hjälp med matlagning, städ, inköp, personlig omvårdnad, kommunikation, fritidsaktiviteter och upprätthålla och skapa sociala relationer. Vi arbetar efter ledorden trygghet, inflytande, delaktighet och professionellt bemötande! Vad erbjuder vi dig? • En närvarande och lättillgänglig chef som ger dig snabba svar på alla dina frågor. • En välplanerad introduktionen och utbildningar så du blir trygg i uppdraget! • Positiva- och kompetenta kollegor som kommer att handleda dig p...
2021-05-10 2021-05-30
Socialförvaltningen, Kumla kommun Är du en av våra engagerade verksamhetsstödjande assistenter?
Som assistent kommer dina arbetsdagar och uppgifter att vara väldigt varierande. Din roll är att assistera och ge service inom områden som fastighet, logistik, administration och bemanning. Fastighetsfrågor kan exempelvis handla om hantering av trygghetsskapande teknik på våra boenden, frågor kring brandskydd, sopsortering och återvinning samt hantering av våra transportmedel. Logistiska uppgifter kan vara att både ta emot och hantera leveranser. Uppgifter som rör administration kan vara beställningar och fakturahantering men också koordinering...
2021-05-10 2021-05-23
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vikarierande lärare 1-6 till Skogstorpsskolan
I ditt huvuduppdrag som lärare på Skogstorpsskolan F-6 kommer det att ingå att skapa en ordningsam och trygg studiemiljö för eleverna och vara med och utmana eleverna mot de nationella målen. Du kommer ha din utgångspunkt i ett arbetslag på en av 4-6 enheterna. Du kommer att vara ansvarig för So i en årskurs fyra samt elevens val. Övrig tid styrs efter behov i hela huset. Som ny lärare kommer du kunna få mycket stöd av erfarna kollegor, för att snabbt komma in i Skogstorpsskolans och enhetens rutiner och arbetssätt. Du kommer också erbjudas st...
2021-05-10 2021-05-23
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Engagerad lärare årskurs 1-3 till Malmens skola!
Som lärare på Malmens skola arbetar du med hela människan, vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen och inte bara undervisning. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Som lärare arbetar du språk- och kunskapsutvecklande oavsett ämnesinnehåll. På Malmens skola har varje elev i åk 1-6 utrustats med en Chromebook. Du som lärare på Malmens skola har tillsammans med eleverna stora möjligheter att vara med och påverka samt driva skolans digitalisering framåt. Huvu...
2021-05-10 2021-05-24
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förstelärare till Grundsärskolan
Grundsärskolan i Kumla befinner sig just nu i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar kollegialt med att utveckla kvalitén i vår undervisning. Vi arbetar i team eftersom vi tror att alla som arbetar hos oss har något att bidra med, och till hösten behöver vi utöka vårt team med en förstelärare. Genom att arbeta tillsammans, där alla bidrar med olika saker, kan vi skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. För att kunna erbjuda eleverna en individuell utveckling arbetar vi med kontinuerlig uppföljning för att kunna utmana varje individ på...
2021-05-07 2021-05-23
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Vikarierande administratör till Kultur- och fritidsförvaltningen
Huvuddelen av arbetet består av ekonomiadministration så som leverantörsreskontra och kundreskontra samt allmänna kontorsgöromål. Du kommer också stötta förvaltningens chefer efter behov med olika administrativa arbetsuppgifter. I tjänsten ingår även uppdraget som nämndsekreterare, viket innebär att du är en av förvaltningens nyckelperson gällande samordning och administration av ärendeprocessen till Kultur- och fritidsnämnden. Du är ansvarig för att planera och kvalitetssäkra processen. Du granskar beredningsunderlag och sammanställer handli...
2021-05-07 2021-05-23
Kriminalvården, Anstalten Kumla Säkerhetshandläggare till anstalten Kumla, vikariat
Vi söker nu en vikarierande säkerhetshandläggare till stöd för verksamheten vid anstalten Kumla. Säkerhetshandläggaren har en central roll i säkerhetsorganisationen vid anstalten och ansvarar för att följa, följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet inklusive de incidenter som inträffar. Säkerhetshandläggaren ansvarar för att förbättra och effektivisera säkerhetsarbetet enligt gällande regelverk. I befattningen ingår även kvalitetssäkring samt revideringar av lokala regelverk, transportplanering, säkerhetsbedömningar, placering av ...
2021-05-05 2021-05-26
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare till Skogstorpsskolan F-6 mot de yngre åldrarna
I ditt huvuduppdrag som lärare på Skogstorpsskolan F-6 kommer det att ingå att skapa en ordningsam och trygg studiemiljö för eleverna och vara med och utmana eleverna mot de nationella målen. I din roll som lärare kommer du även att ha mentorsansvar och arbeta i arbetslag. För att få förutsättningar till att lyckas med detta uppdrag kommer du att få en mentor på Skogstorpsskolan och ett nära samarbete med kollegor och ledning.
2021-05-04 2021-05-23
Kriminalvården, Anstalten Kumla Utbildad kriminalvårdare till anstalten Kumla
Denna annons riktar sig till dig som har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bev...
2021-05-03 2021-05-24
Kriminalvården, Anstalten Kumla Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen, anstalten Kumla
Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har en slutförd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgiftern...
2021-05-03 2021-05-24
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska kontoret, Kumla kommun Mark- och exploatering handläggare till Kumla kommun
Tjänsten är placerad på Samhällsbyggnadsförvaltningen inom den verksamheten Mark och exploatering (MEX) som i dag består av 4 personer, MEX-ingenjör, MEX-projektsamordnare, MEX-projektledare samt utannonserad MEX-handläggartjänst. Verksamheten MEX förvaltar kommunens markinnehav och är engagerad i hela detaljplaneprocessen, från idé till planering och utbyggnad. I uppdraget som MEX-handläggare arbetar du med vanligt förekommande markfrågor såsom att skriva ansökningar om lantmäteriförrättningar, administrering av tomtkön, upprättande av olika ...
2021-04-30 2021-05-16
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska kontoret, Kumla kommun Mark- och exploateringsingenjör till Kumla kommun
Kumla kommun är i en expansiv tillväxtfas och för att kunna möta tillväxten behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen förstärka med en mark och exploateringsingenjör med uppdraget att strategiskt utveckla och långsiktigt förvalta kommunal mark. Tjänsten är placerad inom mark- och exploateringsgruppen och arbetar tillsammans med våra mark- och exploateringshandläggare, projektansvariga, planerare och näringslivschef för att tillhandahålla planlagd mark för bostäder och verksamheter. I uppdraget arbetar du tillsammans med mark- och exploateringshand...
2021-04-30 2021-05-16
Kumla kommun Förskollärare till Kumlasjöns förskola!
Du arbetar tillsammans i arbetslaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns lärande och för en kvalitativ utbildning där alla barn får vara sitt bästa jag. Vi vill att barnen ska få känna glädjen över sin egen utveckling och få uppleva sig som en tillgång i gruppen. Vårt förhållningssätt präglas av pedagoger som är medforskande, tillåtande och utmanande och som skapar inbjudande undervisningsmiljöer där barnen ges plats för sitt utforskande och lek. Vi arbetar projektinriktat med pedagogisk dokumentation som verktyg för att synli...
2021-04-30 2021-05-16
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska kontoret, Kumla kommun Timvikarier till måltidsenheten
Nu söker vi på Kumla kommuns måltidsenhet förstärkning i form av nya timvikarier som kockar. Som timvikarie kommer du att vara ute och arbeta på alla våra olika kök på skolor, förskolor och inom äldreomsorgen. Vi använder oss av bokningssystemet Time care pool där du själv lägger in de tider då du är tillgänglig. Då det rör sig om timvikariat kan det innebära att du behöver vara på plats med kort varsel. Måltidsenheten består av ca 60 kockar och köksbiträden som bemannar våra 20 kök på förskolor, skolor och särskilda boenden. Varje dag tilla...
2021-04-30 2021-05-16
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till nattjänst på specialboendet Stenebrunn!
Som stödassistent kommer du att få stödja en enskild hyresgäst som är teckenspråkig och använder taktilt teckenspråk, men även andra hyresgäster på Stenebrunn. Din viktigaste uppgift blir att ge våra hyresgäster det stöd de behöver samt skapa trygghet och välbefinnande under natten. På Stenebrunn fokuserar vi på hyresgästens delaktighet i sitt liv genom att skapa tydliga och individanpassade rutiner och strukturer. Vi vill ge dig rätt förutsättningar för att trivas och lyckas med ditt uppdrag. När du börjar hos oss får du därför en grundlig i...
2021-04-29 2021-05-16
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Sörby förskola
I din roll som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Du skapar tillsammans med arbetslaget en verksamhet som är anpassad både till det enskilda barnet och utifrån gruppens behov. Det innebär att vi regelbundet för diskussioner kring vårt arbetssätt och utformandet av våra lärmiljöer. Vidare ansvarar du för att verksamheten dokumenteras, följs upp och utvärderas. Som förskollärare ansvarar du även för utvecklingssamtalens genomförande samt att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av ve...
2021-04-28 2021-05-16
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter till korttidsboende inom LSS
Som stödassistent blir ditt uppdrag att på ett professionellt sätt arbeta med och bemöta det enskilda barnet/ungdomen/den vuxne i boendemiljön. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuell individuellt strukturerat arbetssätt). I vårt uppdrag ingår att ge god omvårdnad och för att minimera hot- och våldssituationer arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande. Vilket innebär att du snabbt behöver kunna anpassa dig till utmanande beteenden, samt agera aktivt i förebyggande syfte. Du behöver samtidigt ha förmågan att anpassa ditt ...
2021-04-28 2021-05-23
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter till psykiatrienheten inom LSS sökes!
Som medarbetare hos oss kommer du planera och utföra arbetsuppgifter så att brukarna får det individuella stöd de har rätt till enligt LSS-lagen. Det kan vara insatser som förekommer i det vardagliga livet som exempelvis hushållssysslor, sociala aktiviteter och andra insatser som utformas enligt brukarens egen önskan. Vi arbetar med brukaren i centrum och verkar för goda levnadsvillkor, självbestämmande, integritet och delaktighet. Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Lifecare och signerar insatser och medicindelning i Appva. Vi intar brukaren...
2021-04-28 2021-05-16
Socialförvaltningen, Kumla kommun Engagerad sjuksköterska till hemsjukvården
Du kommer att tillhöra hemsjukvården och ha din bas som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) för patienter i det egna hemmet. Här arbetar du i team tillsammans med två andra sjuksköterskor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal och enhetschef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som OAS är att planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje individs behov, göra medicinska bedömningar, handleda omvårdnadspersonal samt ha kontakt med och ge stöd till anhöriga. Du kommer också ansvar för läkemedelshantering, dokumentat...
2021-04-26 2021-05-16
1 2 >