Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Elevassistent till anpassad grundskola
Vi söker nu en engagerad och positiv elevassistent till vår anpassade grundskola i Kumla. Arbetsuppgifterna utförs både genom arbete i klass under skoltid och på fritidshemmet. Du bidrar till att vardagen på skolan ska fungera väl för våra elever, ungdomar och att det pedagogiska arbetet bygger på barnens delaktighet och inflytande. Du kommer att vara en viktig länk i genomförandet av lärarens planerade undervisning, du är också en viktig resurs för arbete inom fritidsverksamhet före och efter skoldagen. Hos oss på Kumlaby skola kommer du at...
2023-09-26 2023-10-15
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare mot åk 1 till Ekeby skola
Hos oss på Ekeby skola kommer du att vara verksam inom arbetslaget F-6 som i huvudsak består av lärare, lärare i fritidshem och elevstödjare. Du har ansvar för undervisningen i åk 1. Vi ser gärna att du har behörighet i att undervisa i de lägre åldrarna. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet. Vi ser att du använder dig av metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du håller dig uppdaterad om aktuell ...
2023-09-25 2023-10-08
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i matematik åk 7-9 till Vialundskolan
Som lärare hos oss kommer du att undervisa i åk 7-9 i de ämnen du är behörig i med tillgång till ämnesspecifika salar. Du kommer också att vara mentor i en av våra grupper tillsammans med minst en erfaren kollega. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina arbetskamrater, detta utifrån en tydlig struktur och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. För att ge en tydligare bild av detta, se Vialundsguiden och vår verksamhetsplan på vår webbplats https://...
2023-09-25 2023-10-15
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Personal till kassaservice på Djupadalsbadet
I arbetsuppgifterna för kassaservice bemannar personalen Djupadalsbadet reception och café, där de ombesörjer våra informationskanaler, möter våra besökare både i person och över mail/telefon, ser till att serva besökarna i caféet, servering i vår relaxavdelning och konferenslokal. Det är även via receptionen som all bokning/in-och utcheckning till vår camping sker. Det är tillsammans i personalgruppen, som vi skapar hjärtat och pulsen i Djupadalsbadet. Genom att ge våra besökare bästa möjliga service. Som anställd är jag även beredd att arbe...
2023-09-22 2023-10-15
Kriminalvården, Anstalten Kumla Personal till arbetsdriften, anstalten Kumla
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. Du ska tillsammans med övrig personal introducera och handleda klienterna och bidra till deras lärande men också bidra till att de reflekterar över sin situation. I arbetsuppgifterna ingår viss skötsel av arbetsdriftens lokaler, maskiner och förråd samt en del administrativt arbete. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Du ska också medverka till att säkerheten på anstalten upprätthålls och att säkerhetsbestämmelserna i arbetet efterlevs. I säk...
2023-09-21 2023-10-12
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till gruppboende inom LSS!
Som stödassistent blir din främsta arbetsuppgift att stötta våra hyresgäster i att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån deras behov och förmågor. Stödet kan handla om allt från hur man sköter vardagssysslor, skaffar vänner eller hur man tar kontakt med olika myndigheter. Stöd ges även för att komma ut på både individuella-och gemensamma fritidsaktiviteter. Du och dina kollegor har ett nära arbete. Tillsammans utformar ni ett professionellt bemötande och arbetssätt utifrån evidensbaserade metoder, tydliga rutiner och en öppen, kreat...
2023-09-21 2023-10-15
Socialförvaltningen, Kumla kommun Erfarna stödassistenter till LSS boende Stenebrunn!
Som stödassistent blir din största uppgift att både följa och stödja våra hyresgäster med sina komplexa och unika stödbehov. För att kunna nå målet om en trygg, stabil och säker vardag kommer du att få arbeta utifrån tydliga rutiner och strukturer. Du behöver dock samtidigt ha förmågan att följa brukaren utifrån dennes egna intressen och önskemål och anpassa ditt bemötande och kravnivån till varje unik situation. En förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag är att du kan använda dig av ett lågaffektivt bemötande och agerande. Du behöver sna...
2023-09-21 2023-10-08
Kriminalvården, Frivård Örebro/Karlstad Programledare till Frivården med placering på anstalten Kumla
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Kumla bedrivs program som exempelvis Krimfokus, Brottsbrytet, Puls, Predov, OTO/Prism mfl. Det sammansatta programutbudet innebär att du paral...
2023-09-21 2023-10-12
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare åk 4-6 till Hagaskolan
Du kommer att vara klasslärare för en årskurs, samt ha undervisning i matematik och NO i åk 5-6. Hos oss på Hagaskolan kommer du att vara verksam inom arbetslaget 4-6 och ha ett nära samarbete med de andra lärarna. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet. Vi ser att du använder dig av metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde.
2023-09-18 2023-10-08
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärarvikarie bild Vialundskolan
Som vikarie hos oss kommer du att undervisa i åk 7-9 i ämnet bild. Du kommer att få planering av ämnesansvarig pedagog att utgå från med tillgång till ämnesspecifik sal. Du genomför undervisningen men har inte ansvar för bedömning i ämnet.
2023-09-18 2023-10-20
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-ingenjör Kumla kommun
Vi söker nu en engagerad VA-ingenjör som vill vara en del av vårt team inom VA-enheten på Kumla kommun. Tillsammans är vi 18 kollegor som arbetar tätt tillsammans för att driva övergripande och detaljerade utredningar, planeringar och VA-projekt i vår kommun. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med VA-tekniska frågeställningar så som utredningar, projektering och framtagande av åtgärdsplaner avseende spill-, dag- och vattenledningsnätet. Du ansvarar för det strategiska arbetet gällande kommunens VA-ledningsnät, så som förnyelseplanering och u...
2023-09-15 2023-10-15
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent inom LSS!
Våra hyresgäster är äldre personer med lång livserfarenhet och som alltid har något att berätta. Som stödassistent varierar dina arbetsuppgifter mycket. Vanliga arbetsuppgifter är att stödja hyresgästen i moment som rör omvårdnad, matlagning, personlig hygien, hushållssysslor samt olika aktiviteter. Du kommer att ha ett kontaktansvar och i det uppdraget ingår att upprätta rutiner och genomförandeplaner tillsammans med vår stödpedagog. Som du säkert vet så ingår det en rad olika arbetsuppgifter när man arbetar på ett boende inom LSS så du behöv...
2023-09-15 2023-10-01
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en elevassistent till flexenheten på Skogstorpsskolan F-6
I ditt huvuduppdrag som elevassistent kommer du att: • bidra till en ordningsam och trygg studiemiljö för elever • utmana elever mot de nationella målen • finnas som stöd och stöttning i det vardagliga arbetet Du kommer ingå i ett arbetslag på en våra enheter, där du jobbar tillsammans med kollegor i blandade uppdrag som till exempel lärare och medarbetare på fritidshemmet. Vårt arbetssätt bygger på att alla lärare hjälps åt och tillsammans skapar bästa förutsättningar för eleverna. Under hösten har vi byggt upp en ny flexenhet och söker ...
2023-09-15 2023-10-01
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsarbetare VA-Enheten Kumla Kommun
Vi söker nu en anläggningsarbetare till ledningsnät på VA-enheten. Kanske är du rätt person för oss och vi för dig? Vi söker en noggrann och ansvarstagande anläggare som är social och lösningsorienterad. Vi kan erbjuda en stor variation i arbetet och vi arbetar med en stor bredd av projekt inom mark och anläggningsarbeten. Hos oss arbetar vi tillsammans för att lyckas i våra projekt, vi värdesätter engagemang och delaktighet där allas kompetens är viktig för att nå våra gemensamma mål. För att trivas i rollen hos oss behöver du tycka om att ta...
2023-09-13 2023-10-01
Socialförvaltningen, Kumla kommun Boendestödjare till psykiatrienheten inom LSS!
Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd för att hjälpa personer att få struktur på sin dag, träna och hantera rutiner i den dagliga livsföringen samt utveckla den egna förmågan till att leva ett så socialt och självständigt liv som möjligt. Insats utförs i hens egna bostad. Vi arbetar med brukaren i centrum och verkar för goda levnadsvillkor, självbestämmande, integritet och delaktighet. Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Lifecare. Vi intar brukarens fokus och vi använder oss av arbetsmetoder såsom ESL och RACT. I arbetet ingår det att ...
2023-09-13 2023-10-01
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Kulturchef till Kumla kommun
Kulturavdelningen i Kumla kommun innefattar bibliotek, allmän kultur och väntjänst. Om erforderliga beslut fattas kommer även Kulturskolan att tillhöra Kulturavdelningen. Detta skulle innebära att avdelningen har ca 30 medarbetare. Som stöd för att leda din verksamhet har du underställd enhetschef, samordnare/arbetsledare, kultursekreterare och kulturintendent. I ditt uppdrag ska du leda kulturavdelningen och säkerställa en effektiv verksamhet som med hög kvalitet bidrar till en positiv utveckling av Kumla kommun. Tjänsten kräver förmåga att ...
2023-09-07 2023-09-30
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Söker du extrajobb? Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete inom skola och fritidshem
Ditt jobb är att vara en extraperson för våra elever i fritidshem och skola. Du hjälper, stöttar och utmanar dem i deras utveckling. Du bidrar till deras trivsel och skapar nyfikenhet till lärande. Inom fritidshem och skolan ska du ha en god överblick över eleverna både inomhus och utomhus. Du har lämpliga kläder för utevistelse och är beredd på att vara ute oavsett väder. Dina kollegor på arbetsplatsen har det pedagogiska ansvaret men du som vikarie ska kunna arbeta med olika arbetsuppgifter efter behov. Det kan vara allt från att hålla i le...
2023-09-04 2023-10-06
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Söker du extrajobb? Vi erbjuder ett meningsfullt arbete inom Kumlas förskolor!
Du kommer att vara en viktig extraperson för våra barn i Kumlas förskolor. Du hjälper till och stöttar barnen i deras utveckling. Du bidrar till trivsel för barnen och väcker deras nyfikenhet för nya upptäckter. På förskolan har du alltid barnen i fokus vilket innebär att ska du ha en god överblick över barngruppen både inne och utomhus. Du har alltid lämpliga kläder för utevistelse och du gillar att vara ute för lek och upptåg oavsett väder. Det är dina ordinarie kollegor som har det pedagogiska ansvaret men som vikarierande barnskötare ska ...
2023-09-04 2023-10-06
Socialförvaltningen, Kumla kommun Distriktsjuksköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården i Kumla kommun
Du kommer att tillhöra hemsjukvården och utföra uppdrag gentemot patienter i det egna hemmet. Här arbetar du i team tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal och enhetschef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje individs behov, göra medicinska bedömningar, handleda omvårdnadspersonal samt ha kontakt med och ge stöd till anhöriga. Du kommer också ansvara för läkemedelshantering, dokumentation och delta i olika samverkansmöten inom teamet.
2023-09-01 2023-10-01
Socialförvaltningen, Kumla kommun Undersköterska till Kungsparken natt
Som undersköterska på Kungsparken får du ett varierande, utmanande och givande arbete där du träffar hyresgäster i olika skeden i livet. Du möter människor med olika behov, önskningar och mängder av spännande erfarenheter. Du kommer stötta våra hyresgäster med fokus på att ta tillvara individens egna förmågor och resurser. Vi arbetar i team med bl.a. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer. All personal tar ett gemensamt ansvar för att arbetet håller god kvalitet och att vi följer de riktlinjer och beslut som följer med uppdraget. A...
2023-08-31 2023-10-01
Socialförvaltningen, Kumla kommun Specialistundersköterska till Kungsparken
Som specialist-undersköterska på Kungsparken får du ett varierande, utmanande och givande arbete där du träffar hyresgäster i olika skeden i livet. Du möter människor med olika behov, önskningar och mängder av spännande erfarenheter. Du kommer tillsammans med dina kollegor stötta våra hyresgäster i de dagliga sysslorna med fokus på att ta tillvara individens egna förmågor och resurser. Vi arbetar i team med bl.a. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer. All personal tar ett gemensamt ansvar för att arbetet håller god kvalitet och at...
2023-08-31 2023-10-01
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timvikarier till LSS-boendet Stenebrunn!
Som stödassistent blir din uppgift att vara med och stödja våra hyresgäster som har komplexa och unika behov av trygghet, tydlighet och omtanke. Du kommer att jobba utifrån tydliga ramar och strukturer för att uppnå en trygg och säker vardag. Du behöver samtidigt ha förmågan att anpassa ditt bemötande till varje unik situation. En förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag är att du kan använda dig av ett lågaffektivt, kravanpassat bemötande och agerande. Vi vill att du som vår nya kollega ska få rätt förutsättningar för att trivas och lycka...
2023-08-31 2023-10-01
Socialförvaltningen, Kumla kommun Undersköterska till Kungsparken
Som undersköterska på Kungsparken får du ett varierande, utmanande och givande arbete där du träffar hyresgäster i olika skeden i livet. Du möter människor med olika behov, önskningar och mängder av spännande erfarenheter. Du kommer tillsammans med dina kollegor stötta våra hyresgäster i de dagliga sysslorna med fokus på att ta tillvara individens egna förmågor och resurser. Vi arbetar i team med bl.a. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer. All personal tar ett gemensamt ansvar för att arbetet håller god kvalitet och att vi följer...
2023-08-29 2023-10-01
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timvikarier till LSS-omsorg!
Du kommer att vara med i en arbetsgrupp där vi stödjer personer med till exempel matlagning, städ, inköp, personlig omvårdnad, kommunikation, utevistelse och fritidsaktiviteter. Du delar vardagen med många härliga människor och kommer att uppleva skratt och glädje tillsammans med de du möter. Vi enhetschefer inom LSS-omsorgen ger dig en snabb återkoppling efter din ansökan. Vad erbjuder vi dig? • En lön enligt avtal, så klart! • En välplanerad introduktion och interna utbildningar så du blir trygg i uppdraget! • Trevliga och kompetenta kolle...
2023-08-22 2023-10-31