Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska kontoret, Kumla kommun VA-chef till Kumla kommun
Vattenverket är organiserade inom verksamhetsområdet Teknik på Samhällsbyggnadsförvaltingen i Kumla kommun. Som chef har du ansvar över driften av va-anläggningar, budget- och personalansvar för ca 20 medarbetare. Arbetsgruppen som du leder består av anläggningsarbetare, drifttekniker, maskinist, projekteringsingenjör, va-tekniker samt en arbetsledare. Vidare ansvarar du som VA-chef för investeringar och förbättringsprojekt, exploateringsprojekt samt omvärldsbevakning. T ex så är vi i slutskedet av en stor ombyggnad av reningsverket, där öve...
2022-01-21 2022-02-13
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun Kommunikatör till Kumla kommun
Du kommer att arbeta i ett team med två andra kommunikatörer, varav en finns på kansliavdelningen och den andra på kultur- och fritidsförvaltningen. Du kommer att arbeta mot samtliga av kommunens förvaltningar och verksamheter, och ibland även mot kommunens helägda bolag. Kommunikatörernas uppdrag styrs av verksamheternas behov och det kan handla om både övergripande uppdrag och mer vardaglig kommunikation. Tillsammans arbetar teamet bland annat med kommunens övergripande strategiska kommunikationsuppdrag, med kommunens webb och intranät samt r...
2022-01-21 2022-02-06
Socialförvaltningen, Kumla kommun Vill du jobba extra som sjuksköterska?
Du arbetar som tjänstgörande sjuksköterska med sedvanliga arbetsuppgifter. Timanställning med främst kväll och helgtjänstgöring men även dag och nattjänstgöring kan vara aktuellt.
2022-01-21 2022-03-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Undersköterskor till Solbacka
Nu söker Solbacka nya medarbetare 2 st för tillsvidare tjänstgöring samt 2 st för tidsbegränsad tjänstgöring tom 221231. Som medarbetare hos oss arbetar du utifrån den gemensamma värdegrunden som innebär att de personer du möter i ditt arbete får ett professionellt bemötande, trygghet, inflytande och delaktighet. På Solbacka arbetar vi för att vårt boende ska vara levande genom att vi erbjuder olika aktiviteter som ger en meningsfull vardag tillsammans med andra eller enskilt. Du ska vara ansvarstagande, lyhörd, flexibel, engagerad och ha ett...
2022-01-21 2022-02-04
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Sommarvikariat på Djupadalsbadets bad och camping
Som semestervikarie på Djupadalsbadets bad och camping kommer du att arbeta inom badvärd, fastighetsskötare och badkassaservice. Du tillhandahåller ett högt värdskap och service gentemot våra kunder och ger besökarna en upplevelse av trygghet såväl inomhus som i våra utomhusbassänger. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för att besökarna ska trivas och ha det bra samt få den hjälp de behöver under sitt besök. Då du har besökaren i fokus ställer det stora krav på service- och säkerhetstänkande. Du kommer att utbildas inom HLR och...
2022-01-20 2022-03-10
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska kontoret, Kumla kommun Nu söker vi en VA-ingenjör till Kumla kommun
Dina arbetsuppgifter som VA-ingenjör i Kumla är varierande. Du kommer att skapa modeller, ta fram dimensioneringar, ta fram nödvändiga handlingar för projekt inom vatten och avlopp. Det kan innefatta att vara beställare och projektledare för interna ledningsarbeten och externa entreprenader i samråd med Va-chefen. Beställare av utredningar och projekteringar hos konsult. Ta fram och ajourhålla materialhandbok för VA. Samordning av ärenden med andra förvaltningar och ledningsägare och delta aktivt med din kunskap i detaljplaner, där vi är kravs...
2022-01-20 2022-02-03
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sommarjobb inom hemtjänst, LSS-verksamhet och vård- och omsorgsboenden!
Dina arbetsuppgifter handlar om att stödja våra brukare utifrån deras behov. I en del av verksamheterna är arbetsuppgifterna att hjälpa till med vardagliga sysslor som att laga mat, städa, följa med på promenader och andra fritidsaktiviteter. I andra verksamheter ligger mer tyngd på att hjälpa till med personlig omvårdnad, förflyttningar och att inta måltider och mediciner. Målet för alla verksamheter är att bidra till en trygg och meningsfull tillvaro men också att ge våra brukare inflytande och delaktighet. Vi arbetar i team tillsammans med...
2022-01-19 2022-01-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Vikariat som verksamhetsstödjande assistent inom LSS-omsorgen i Kumla
Som assistent kommer dina arbetsdagar och uppgifter att vara väldigt varierande. Din roll är att assistera och ge service inom områden som bemanning, fastighet, logistik och administration. Det kan exempelvis handla om hantering av trygghetsskapande teknik på våra boenden samt frågor kring brandskydd. Logistiska uppgifter kan vara att både ta emot och hantera leveranser. Uppgifter som rör administration kan vara beställningar, tidsrapporteringar och fakturahantering men också koordinering av in- och utflytt av våra brukare. Du kommer framför al...
2022-01-18 2022-01-31
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare 4-6 till Skogstorpsskolan
I ditt huvuduppdrag som lärare på Skogstorpsskolan F-6 kommer det att ingå att skapa en ordningsam och trygg studiemiljö för eleverna och vara med och utmana eleverna mot de nationella målen. I din roll som lärare kommer du även att ha mentorsansvar. Du kommer ingå i ett arbetsl...
2022-01-18 2022-02-01
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Lillhedens förskola
På Lillhedens förskola strävar vi efter att barnen får möjlighet att utvecklas och utbildas tillsammans med pedagoger som är engagerade, kreativa och inkännande. Vi erbjuder barnen en verksamhet som är anpassad till deras förutsättningar och behov. Vi arbetar projektinriktat utifrån Örebromodellen för en jämlik förskola, just nu med temaområdet Rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen och Lpfö -18. Tillsammans med dina kollegor och rektor arbetar du för att skapa en trygg, lärorik och utmanande verksamhet för barnen. Du kommer att ing...
2022-01-18 2022-01-30
Kriminalvården, Anstalten Kumla Klientadministratör till anstalten Kumla
Vi söker en klientadministratör med ansvar för registrering och hantering av klientärenden, akthantering, diarium, journalföring, målsägandeinformation m.m. Då administrationen är en del av rättsprocessen krävs stor noggrannhet och struktur. Kontakter med andra myndigheter, organisationer och samarbetspartners ingår också.
2022-01-17 2022-02-11
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Kriminalvårdare till anstalten Kumla, sommarvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samta...
2022-01-17 2022-02-28
Kriminalvården, Anstalten Kumla Klienthandläggare till anstalten Kumla
Som klienthandläggare ansvarar du särskilt för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet, medverka i rättsvårdsforum tillsammans med övriga klienthandläggare samt ansvara för handledning och vidareutveckling av kontaktmannaskap och verkställighetsplanering vid din enhet.
2022-01-14 2022-02-04
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun HR-generalist till Kumla kommun
Vi tror att du gillar ett omväxlande arbete som innebär att ha driv och fokus på helheten och det proaktiva långsiktiga perspektivet men även hantera mer här och nu-frågor. Du behöver vara trygg med att det inte alltid finns rätta eller enkla svar, utan att det kan bero på. I din roll kan du behöva situationsanpassa ditt stöd och vara både informerande, instruerande, lite utmanande, till att ha ett mer konsultativt/coachande förhållningssätt. Du behöver också känna dig trygg i att vara arbetsgivarens företrädare och skilja mellan roll och perso...
2022-01-14 2022-01-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska kontoret, Kumla kommun Timvikarier till måltidsenheten
Nu söker vi på Kumla kommuns måltidsenhet förstärkning i form av nya timvikarier som kockar och köksbiträden. Som timvikarie kommer du att vara ute och arbeta på alla våra olika kök på skolor, förskolor och inom äldreomsorgen. Arbetsuppgifterna omfattar alla förekommande uppgifter i ett kök, förberedelse och tillagning av mat och salladsbufféer, arbete i servering samt arbete i form av städ och disk. Arbetet utförs antingen tillsammans med kollegor eller på egen hand beroende på vilket kök som är aktuellt. Arbetstiden är måndag till fredag inom...
2022-01-13 2022-01-30
Socialförvaltningen, Kumla kommun Personliga assistenter sökes till korttidsvikariat!
Personlig assistans handlar om att ha engagemang för en annan medmänniska som behöver hjälp och stöttning med exempelvis på- och avklädning, hygien, förtäring, fysisk aktivitet, kommunicera eller att överhuvudtaget få vardagen att fungera. Arbetsuppgifterna varierar och kan bestå av allt från att utföra enklare hushållsuppgifter till att vara behjälplig i olika typer av aktiviteter. Du kommer att assistera våra assistansberättigade där de befinner sig, vilket kan vara i hemmet eller i aktivitet utanför hemmet. En god fysik är ett måste då det...
2022-01-12 2022-01-30
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Nämndsekreterare till förvaltningen för livslångt lärande
Som nämndsekreterare har du en betydelsefull roll i förvaltningen där du är en viktig länk mellan förvaltning och politik. Du säkrar att den politiska gången följs i enlighet med gällande lagstiftning och Kumla kommuns fastställda rutiner och styrdokument. Arbetsuppgifter som nämndsekreterare innefattar bland annat dokumenthantering, registrering, upprättande av kallelser, protokollskrivning och expediering av beslut. Du utgör ett stöd till chefer och handläggare i att formulera olika typer av beslutsunderlag. Du handlägger även egna ärenden...
2022-01-12 2022-01-26
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vialundskolan åk 7-9 i Kumla växer och till vårterminen 2022 söker vi nu tre lärare.
Undervisning i åk 79 i de ämnen du är behörig i med tillgång till ämnesspecifika salar. Mentorskap i en av våra grupper, detta tillsammans med minst en erfaren kollega. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt l...
2022-01-11 2022-01-30
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vialundskolan 7-9 söker nu en fast vikarie
Huvuduppdraget är att utifrån verksamhetens behov vikariera i olika ämnen och grupper vid ordinarie personals frånvaro. Ett tätt samarbete med vikarieanskaffare på skolan samt ledningen för flexibelt upplägg av tjänstens utformning. Såväl socialt som pedagogiskt stöd till elever utifrån individernas och gruppens behov. Då ordinarie personal är på plats finnas med i specifika grupper och klasser bland annat i matematikämnet för att stötta mot studiefokus och skolans arbete med tillgängliga lärmiljöer. Utöver undervisning arbeta skolövergripande ...
2022-01-11 2022-01-31
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Badvärdar till Djupadalsbadet
I arbetsuppgifterna för anläggningens badvärd ingår bad- och simaktiviteter i form av simskoleundervisning, badbevakning, instruktör i vattengympa/aerobics, babysim, märkes- och simprovtagning, lokalvård, olycksvård, mm. I arbetsuppgifterna för kassaservice bemannar personalen Djupadalsbadet reception och café, där de ombesörjer våra informationskanaler, möter våra besökare både i person och över mail/telefon, ser till att serva besökarna i caféet, servering i vår relaxavdelning och konferenslokal. Det är även via receptionen som all bokning/...
2022-01-11 2022-02-01
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter till Smedstorps kortis 2
Som stödassistent blir ditt uppdrag att på ett professionellt sätt arbeta med och bemöta det enskilda barnet/ungdomen/den vuxne i boendemiljön. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuell individuellt strukturerat arbetssätt). I vårt uppdrag ingår att ge god omvårdnad och för att minimera hot- och våldssituationer arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande. Vilket innebär att du snabbt behöver kunna anpassa dig till utmanande beteenden, samt agera aktivt i förebyggande syfte. Du behöver samtidigt ha förmågan att anpassa ditt ...
2022-01-11 2022-01-30
Kriminalvården, Anstalten Kumla Personal till arbetsdriften, Anstalten Kumla
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. Du ska tillsammans med övrig personal introducera och handleda klienterna och bidra till deras lärande men också bidra till att de reflekterar över sin situation. I arbetsuppgifterna ingår viss ...
2022-01-10 2022-01-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timanställda stödassistenter till LSS-boendet Stenebrunn
Som stödassistent blir din uppgift att vara med och stödja våra hyresgäster som har komplexa och unika behov av trygghet, tydlighet och omtanke. Du kommer att jobba utifrån tydliga ramar och strukturer för att uppnå en trygg och säker vardag. Du behöver ha skickligheten att anpassa ditt bemötande till varje unik situation. En förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag är att du alltid använder dig av ett lågaffektivt, kravanpassat bemötande och agerande. Vi vill att du som stödassistent ska få rätt förutsättningar för att trivas och lyckas ...
2022-01-10 2022-01-30
Kriminalvården, Anstalten Kumla Säkerhetstekniker till anstalten Kumla
Som en av tre servicetekniker inom säkerhet kommer du att arbeta med högteknologiska säkerhetssystem i en verksamhet med hög säkerhetsprofil. Ni ansvarar gemensamt för utveckling, drift, underhåll, service och felsökning av verksamhetens tekniska anläggningar. Systemen består bland annat av brandlarm, lås- och passagesystem, telefoni, RAKEL, larm, IP-anslutna kamerasystem med bildlagringsservrar och överordnat IP-anslutet larmkommunikationssystem.
2022-01-07 2022-01-28
Socialförvaltningen, Kumla kommun Engagerad sjuksköterska till hemsjukvården i Kumla kommun
Du kommer att tillhöra hemsjukvården och ha din bas som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) för patienter i det egna hemmet. Här arbetar du i team tillsammans med två andra sjuksköterskor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal och enhetschef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som OAS är att planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje individs behov, göra medicinska bedömningar, handleda omvårdnadspersonal samt ha kontakt med och ge stöd till anhöriga. Du kommer också ansvara för läkemedelshantering, dokumentat...
2022-01-07 2022-01-23
1 2 >