Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Ekeby
Du kommer att: • arbeta på fritids och i klass som resurs • samarbeta med och ingå i ett arbetslag där alla ansvarar för eleverna • använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse • arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns.
2022-06-23 2022-08-08
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Ekonomiassistent till kommunfastigheter
Som ekonomiadministratör hos oss kommer du att ha ett ansvar för fakturor, fakturering samt övrigt administrativt inom ekonomi. I det vardagliga arbetet ingår det även att: - Kontera inkomna fakturor - Fakturera intern- och externt - Administrera fastighetssystem - Vara behjälplig till Förvaltningsekonomen med tex hyresavtal Som ekonomiadministratör kommer du att ingå i ett team där ni tillsammans arbetar för att uppfylla verksamhetens målsättningar. Vi tror att du trivs som bäst när du får visa ditt engagemang och utpräglade förmåga att ...
2022-06-23 2022-07-15
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timvikarier till vård- och omsorgsboenden och hemtjänst i Kumla sökes
Dina arbetsuppgifter handlar om att stödja våra brukare/hyresgäster utifrån deras behov. I en del av verksamheterna är arbetsuppgifterna att hjälpa till med vardagliga sysslor som att laga mat, städa, följa med på promenader och andra fritidsaktiviteter. I andra verksamheter ligger mer tyngd på att hjälpa till med personlig omvårdnad, förflyttningar och att inta måltider och mediciner. Målet för alla verksamheter är att bidra till en trygg och meningsfull tillvaro men också att ge våra brukare inflytande och delaktighet. Vi arbetar i team till...
2022-06-23 2022-07-24
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Specialpedagog till grundsärskolan
Vi på grundsärskolan i Kumla arbetar kollegialt med att utveckla kvalitén i vår undervisning. Vi arbetar i team eftersom vi tror att alla som arbetar hos oss har något att bidra med. Genom att arbeta tillsammans, kan vi skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. För att kunna erbjuda eleverna en individuell utveckling arbetar vi med kontinuerlig uppföljning för att kunna utmana varje individ på bästa sätt. Vi har elevernas livsperspektiv i fokus och vårt mål är att ge våra elever användbara erfarenheter och upplevelser. I rollen som specia...
2022-06-22 2022-07-10
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en förstelärare till Kumlaby skola F-6
Nu söker vi dig som är en erfaren lärare till uppdraget som förstelärare på Kumlaby skola. Vi ställer höga krav, men lovar samtidigt att du kommer att få inflytande och arbetsglädje i ett spännande uppdrag på skolan. Hos oss på Kumlaby skola kommer du att arbeta i arbetslag och vara klasslärare. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Vi söker dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. •...
2022-06-22 2022-07-04
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en tekniklärare till Skogstorpsskolan 7-9
Teknikundervisningen bedrivs i halvklass över samtliga skolår. Under höstterminen träffar man årskurs 7 och 9, för att sedan träffa årskurs 7 och 8 under vårterminen. I din roll som lärare kommer du att tillhöra ett av fyra arbetslag och tillsammans med en kollega vara mentorer för en klass. Som pedagog på Skogstorpsskolan kommer du utöver arbetslaget att ingå i ett ämneslag som träffas regelbundet under läsåret.
2022-06-22 2022-07-24
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vialundsskolan åk 7-9 i Kumla söker en lärare i svenska och engelska
Du kommer att: - undervisa i åk 79 i de ämnen du är behörig i med tillgång till ämnesspecifika salar - vara mentor i en av våra grupper, tillsammans med minst en erfaren kollega - bedriva utveckling i arbetslag och ämneslag i ett kollegialt lärande med dina arbetskamrater. Vill du veta mer om detta, se Vialundsguiden och vår verksamhetsplan på kumla.se Vialundskolan - Kumla kommun .
2022-06-20 2022-07-04
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter till Rosengården inom LSS!
Som medarbetare hos oss kommer du planera och utföra arbetsuppgifter så att brukarna får det individuella stöd de har rätt till enligt LSS-lagen. Det kan vara insatser som förekommer i det vardagliga livet som exempelvis hushållssysslor, sociala aktiviteter och andra insatser som utformas enligt brukarens egen önskan. Vi arbetar med brukaren i centrum och verkar för goda levnadsvillkor, självbestämmande, integritet och delaktighet. Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Lifecare och signerar insatser och medicindelning i Appva. Vi intar brukaren...
2022-06-20 2022-07-10
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vialundskolan åk 7-9 i Kumla växer och söker nu lärare i matematik med ann
Du kommer att: - undervisa i åk 7-9 i de ämnen du är behörig i med tillgång till ämnesspecifika salar - vara mentor i en av våra grupper, detta tillsammans med minst en erfaren kollega. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina arbetskamrater, detta utifrån en tydlig struktur och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. För att ge en tydligare bild av detta, se Vialundsguiden och vår verksamhetsplan på kumla.se Vialundskolan - Kumla kommun.
2022-06-20 2022-07-04
Kumla kommun Stödassistent till LSS-omsorgens psykiatrienhet sökes!
Som medarbetare hos oss kommer du planera och utföra arbetsuppgifter så att brukarna får det individuella stöd de har rätt till enligt lagstiftningarna LSS och SoL. Det kan vara insatser som förekommer i det vardagliga livet som exempelvis hushållssysslor, sociala aktiviteter och andra insatser som utformas enligt brukarens egen önskan. Vi arbetar med brukaren i centrum och verkar för goda levnadsvillkor, självbestämmande, integritet och delaktighet. Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Lifecare och signerar insatser och medicindelning i Appva...
2022-06-20 2022-07-10
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kock till Kumlaby skola
I måltidsverksamheten arbetar ca 60 kockar och biträden i våra 20 kök. Varje dag tillagar vi ungefär 4500 portioner till våra gäster. Köken är indelade i fem områden med en kökschef på varje område. Vi söker nu en kock till Kumlaby skolas kök som har viljan att fortsätta utveckla måltiden till en av dagens höjdpunkter för våra gäster. Köket tillagar varje dag ca 1000 portioner lunch till skolor och förskolor varav ungefär 500 portioner serveras på plats och resten skickas till omkringliggande skolor och förskolor. Arbetsgruppen består av totalt...
2022-06-16 2022-07-01
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter till specialboende inom LSS sökes!
Som stödassistent blir din största uppgift att både följa och stödja våra hyresgäster med sina alldeles komplexa och unika stödbehov. För att kunna nå målet om en trygg, stabil och säker vardag kommer du att få arbeta utifrån tydliga rutiner och strukturer. Du behöver dock samtidigt ha förmågan att följa brukaren utifrån dennes egna intressen och önskemål och anpassa ditt bemötande och kravnivån till varje unik situation. En förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag är att du kan använda dig av ett lågaffektivt bemötande och agerande. Du b...
2022-06-16 2022-07-03
Socialförvaltningen, Kumla kommun Enhetschef till LSS sökes!
Din viktigaste uppgift blir att vara en närvarande ledare som lyfter och utvecklar dina medarbetare samt främjar en kultur som präglas av arbetsglädje och entusiasm över att skapa den bästa möjliga verksamheten för våra boende. Då våra boende kan ha utmanande eller avvikande beteende blir ytterligare en viktig uppgift att tillsammans med dina medarbetare skapa rutiner och arbetssätt som ger en trygg och säker vardag för alla samt att stödja medarbetarna i deras uppdrag. I rollen som enhetschef ingår personal-, budget- och verksamhetsansvar där...
2022-06-16 2022-06-30
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sommarjobb inom hemtjänst, LSS-verksamhet och vård- och omsorgsboenden!
Dina arbetsuppgifter handlar om att stödja våra brukare utifrån deras behov. I en del av verksamheterna är arbetsuppgifterna att hjälpa till med vardagliga sysslor som att laga mat, städa, följa med på promenader och andra fritidsaktiviteter. I andra verksamheter ligger mer tyngd på att hjälpa till med personlig omvårdnad, förflyttningar och att inta måltider och mediciner. Målet för alla verksamheter är att bidra till en trygg och meningsfull tillvaro men också att ge våra brukare inflytande och delaktighet. Vi arbetar i team tillsammans med...
2022-06-16 2022-06-26
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter till boendet Klockaren inom Serviceenheten LSS sökes!
Som stödassistent kommer du att planera, utföra och följa upp det dagliga arbetet så att brukarna får det individuella stöd de behöver. Vi arbetar med brukaren i centrum och verkar för goda levnadsvillkor, självbestämmande, integritet och delaktighet. Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är att stötta vid städning, matlagning, personlig hygien och läkemedelshantering. Vi arbetar aktivt med ESL (Ett självständigt liv) och fysisk aktivitet. I din roll ingår även att planera, utforma genomförandeplaner, dokumentera, göra regelbundna utvärderi...
2022-06-15 2022-07-01
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Musiklärare till Stene och Hardemo skolor F-6
Som lärare på skolorna förväntas du: - Vara väl förtrogen med kommunens styrdokument och dess betydelse. - Arbeta efter normer, värden, kunskap och lärande, elevers ansvar och inflytande, samarbete skola/hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden, samt med bedömning. - Ha ett stort intresse för didaktiska frågor, där elevens lärande är i centrum.
2022-06-15 2022-06-29
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Elevassistent till Fylsta F-6
Vi söker nu en elevassistent för ett tidsbegränsat uppdrag och hos oss kommer du att: • arbeta i ett arbetslag där ditt ansvar är att i samarbete med lärare stötta en eller flera elever i hela skolsituationen • ha nära kontakt med vårdnadshavare • arbeta både i skola och på fritids. För att på bästa sätt kunna möta eleven/eleverna i såväl lärande som i sociala situationer kommer du att få handledning av skolans elevhälsoteam med bland annat specialpedagog, skolpsykolog och speciallärare.
2022-06-14 2022-06-28
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare åk 1-3 Skogstorpsskolan
Du verkar för ordning och trygghet och i ett tätt samarbete med arbetslaget arbetar du ständigt aktivt med att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. I din roll som lärare kommer du att ha mentorsansvar, då lärarna i arbetslaget tillsammans fördelar undervisningen och ansvaret i klasserna mellan sig. För att få förutsättningar att lyckas och utvecklas i ditt uppdrag erbjuder vi en mentor på skolan, samt ett nära samarbete med kollegor, elevhälsa och ledning.
2022-06-13 2022-06-27
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Kvarngårdens förskola!
I din roll som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Du skapar tillsammans med arbetslaget en verksamhet som är anpassad både till det enskilda barnet och utifrån gruppens behov. Det innebär att vi regelbundet för diskussioner kring vårt arbetssätt och utformandet av våra lärmiljöer. Vidare ansvarar du för att verksamheten dokumenteras, följs upp och utvärderas. Som förskollärare ansvarar du även för utvecklingssamtalens genomförande samt att vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i ...
2022-06-13 2022-06-27
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vikarierande förskollärare till Sörby förskola
I din roll som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Du skapar tillsammans med arbetslaget en verksamhet som är anpassad både till det enskilda barnet och utifrån gruppens behov. Det innebär att vi regelbundet för diskussioner kring vårt arbetssätt och utformandet av våra lärmiljöer. Vidare ansvarar du för att verksamheten dokumenteras, följs upp och utvärderas. Som förskollärare ansvarar du för att vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i verksamheten. Tjänsten är ett vikariat unde...
2022-06-13 2022-06-27
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vikarierande förskollärare sökes till Myggans förskola
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för att göra förskolan till en trygg, lärorik och utmanande miljö. Vidare ansvarar du för att för att undervisningen bedrivs, utvärderas och dokumenteras i enlighet med målen i läroplanen och våra övriga styrdokument. Dokumentation och kommunikation sker med hjälp av lärplattformen Infomentor. I arbetet läggs stor vikt vid det goda mötet mellan barn, personal och vårdnadshavare. Hos oss finns utvecklingspedagoger som lyfter och driver förskolefrågor tillsammans med rektor och det finns...
2022-06-13 2022-06-27
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi utökar med ytterligare en skolsköterska!
Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att bidra till att skapa lärande miljöer som ger elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling från förskolan till vuxenutbildning. Hos oss får du möjlighet till ett nära samarbete med rektor och övriga inom elevhälsans kompetenser. Vi ser teamarbetet som viktigt för en god elevhälsa. Skolsköterskorna har en och samma chef och ni möts regelbundet i skolsköterskegruppen. Ni har handledning tillsammans, stödjer och delger varandra med er kompetens samt fördelar övergrip...
2022-06-10 2022-06-26
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Specialpedagog till Kumlaby Skola F-6
Din roll som specialpedagog är att leda och coacha andra yrkesgrupper runt eleverna, genomföra pedagogiska utredningar, utforma åtgärdsprogram, följa upp samt utvärdera insatta åtgärder. Du har en handledande roll i pedagogiska frågor och har även kontakt med externa aktörer. I samarbete med övriga kollegor i elevhälsan arbetar ni tillsammans för en god lärmiljö för eleverna. Det är också viktigt att du samverkar med övriga skolformer och externa kompetenser. Du kommer främst att: • arbeta främjande och förebyggande samt följa upp och utvärder...
2022-06-10 2022-06-26
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Speciallärare till Kumlaby F-6 och Lillheden skolor
Tillsammans med kollegor i elevhälsoteamet, arbetslag och skolledning arbetar alla på skolan för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som speciallärare i åk F-6 arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsan, samt rektor och biträdande rektor. I din roll som speciallärare kommer du bland annat att: • undervisa elever med behov av särskilt stöd • utforma åtgärdsprogram, följer upp och utvärderar insatta åtgärder på organisation-, grupp- och individnivå • i samarbete med elevhälsoteamet genomföra p...
2022-06-10 2022-06-26
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en lärare till Kumlaby skola F-6
I våra lärartjänster ingår utöver undervisning också mentorskap tillsammans med ytterligare en lärare samt personal från fritidshemmet. Som pedagog i vår verksamhet har du ett nära samarbete med övriga lärare, personal i fritidshem, elevhälsans olika professioner, ledning samt vårdnadshavare för att tillsammans skapa en god och trygg lärmiljö för eleverna. Samarbete, professionalitet och elevfokus är viktiga ledord i vår verksamhet
2022-06-10 2022-06-26
1 2 >