Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Malmen söker lärare med behörighet i musik och annat ämne
Som lärare på Malmens skola arbetar du med hela människan, vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen och inte bara undervisning. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Som lärare arbetar du språk- och kunskapsutvecklande oavsett ämnesinnehåll. På Malmens skola har varje elev i åk 1-6 utrustats med en Chromebook. Du som lärare på Malmens skola har tillsammans med eleverna stora möjligheter att vara med och påverka samt driva skolans digitalisering framåt. Huvu...
2021-07-22 2021-08-08
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till specialboende Stenebrunn utanför Kumla
Som stödassistent blir din uppgift att vara med och stödja en ung vuxen med komplexa och unika stödbehov. Brukaren är väldigt fysiskt aktiv vilket innebär att aktiviteter som exempelvis cykla, spela fotboll och basket förekommer och det är viktigt att du själv är aktiv och kan leda, delta och stötta personen i detta. För att kunna nå målet om en trygg, stabil och säker vardag kommer du att få arbeta utifrån tydliga rutiner och strukturer. Du behöver dock samtidigt ha förmågan att anpassa ditt bemötande till varje unik situation. En förutsättni...
2021-07-22 2021-08-22
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timvikarier till LSS Psykiatrienheten
Våra hyresgäster har olika behov av bemötande och stöd, till exempel hjälp med matlagning, städ, inköp, personlig omvårdnad, kommunikation, fritidsaktiviteter samt upprätthålla och skapa sociala relationer. Vi arbetar efter ledorden trygghet, inflytande, delaktighet och professionellt bemötande! I våra enheter stöttar vi personer i grupp- och servicebostad enligt LSS samt boendestöd i eget boende enligt SoL. Vi erbjuder dig ett varierat och spännande uppdrag som timvikarie hos oss där den ena dagen inte är den andra lik.
2021-07-22 2021-08-05
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timvikarier till specialboendet Stenebrunn
Som stödassistent är din viktigaste uppgift att ge våra hyresgäster det stöd de behöver för att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Stödet kan bestå i exempelvis av- och påklädning, hygiensituationer, fysisk aktivitet, kommunikation eller annat som hyresgästen kan behöva få hjälp och stöttning med för att få vardagen att fungera. Vi arbetar med insatser utifrån bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS (BoDa). Det innebär att vi arbetar både dagtid, kvällstid samt helg. På Stenebrunn fokuserar vi på hyresgäst...
2021-07-20 2021-08-30
Socialförvaltningen, Kumla kommun Systemförvaltare till Socialförvaltningen
Exempel på tidigare projekt inom området där systemförvaltarna har haft en nyckelroll är införande av taligenkänning för att förenkla handläggarnas dokumentation. Eller införande av möjligheten för medborgare att ansöka om försörjningsstöd digitalt. Systemförvaltaren har en viktig roll i hela processen. Allt ifrån idé till implementering och förvaltning. Genom att säkra upp att våra förvaltningsspecifika IT-system underhålls, förvaltas korrekt och utvecklas så säkerställer vi en organisation som fungerar friktionsfritt så att verksamheterna...
2021-07-19 2021-08-22
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Biträdande rektor till Skogstorp F-6
Vi söker nu dig som vill arbeta som biträdande rektor. Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av och i nära samarbete med rektor, där ni tillsammans driver pedagogisk utveckling. Som biträdande rektor kommer du att ha verksamhetsansvar för förskoleklass och fritidshem. Du leder arbetet och har personalansvar för ca 25 medarbetare där det ingår att hålla medarbetar- och lönesamtal. I rollen som biträdande rektor ingår även administrativa arbetsuppgifter, mentorskap till nya lärare och trygghetsarbete på skolan. I Kumla vill vi att våra che...
2021-07-19 2021-08-08
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Smedens förskola!
Som förskollärare har du huvudansvar för varje barns/hela barngruppens utveckling och lärande. Vi söker dig som kan realisera förskolans läroplan i praktiken samt är intresserad/har erfarenhet av att utveckla förskolans kvalitet. Det är viktigt att du har en helhetssyn på kunskap och lärande och arbetar processinriktat med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Tillsammans med arbetslaget ska du verka för att barn och vårdnadshavare upplever innebörden av de demokratiska principerna, som bygger på solidaritet och människors lika värde. Tjä...
2021-07-16 2021-08-08
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Elevassistenter till grundsärskolan
Grundsärskolan i Kumla befinner sig just nu i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar kollegialt med att utveckla kvalitén i vår undervisning. Vi arbetar i team eftersom vi tror att alla som arbetar hos oss har något att bidra med, och till hösten behöver vi förstärka vårt team med två elevassistenter eftersom två av våra kollegor ska studera. Genom att arbeta tillsammans, där alla bidrar med olika saker, kan vi skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. För att kunna erbjuda eleverna en individuell utveckling arbetar vi med kontinuerlig...
2021-07-07 2021-08-08
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare 4-6 till Skogstorpsskolan
I ditt huvuduppdrag som lärare på Skogstorpsskolan F-6 kommer det att ingå att skapa en ordningsam och trygg studiemiljö för eleverna och vara med och utmana eleverna mot de nationella målen. I din roll som lärare kommer du även att ha mentorsansvar. Du kommer ingå i ett arbetslag på en av 4-6 enheterna. Där jobbar fyra lärare mot tre klasser. Vi ser gärna att du som söker har en bred behörighet. Arbetssättet bygger på att alla lärare hjälps åt och tillsammans skapar bästa förutsättningar för eleverna. Det betyder att du också kommer finnas me...
2021-07-06 2021-08-15
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Systemförvaltare och IKT-pedagog till Kumla kommun!
Du arbetar som systemförvaltare för Google WE och med tekniknära frågor för våra övriga pedagogiska verktyg. Vid en utvärdering hösten 2020 framkom att många pedagoger upplever sig ha en god kompetens och tycker att IKT stöder arbetet med att nå god måluppfyllelse. Det finns dock olikheter såväl inom som mellan skolor och vi behöver arbeta med att nå en större likvärdighet. Utvärderingen tyder också på utvecklingen av metoder som innebär förändrat och förbättrat lärande behöver stärkas. Som IKT-pedagog ska du stötta grundskolor, gymnasieverk...
2021-06-29 2021-07-28
Kumla kommun, FLL Chefsrekrytering Rektor till Vialundskolan 7-9
Som rektor är din uppgift att vara en pedagogisk ledare och se till att verksamheten bedrivs enligt läroplan och styrdokument. Du har en viktig uppgift i att stötta, leda och samordna personalgruppens arbete och skapa goda förutsättningar för kollegialt lärande och en hög måluppfyllelse. På Vialundskolan kommer du att vara chef för en personalgrupp på ca 40 medarbetare. I uppdraget ingår att löpande och systematiskt planera, följa upp resultat och utveckla verksamheten allt för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för en bra lärmiljö och...
2021-06-24 2021-08-08