Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Avfallsarbetare för sommaren till Kumla kommun
Vi söker dig som känner ett ansvar för miljön, vill träffa människor och är bra på att göra ett bra jobb. Nu söker vi avfallsarbetare till återvinningscentralen i Kvarntorp över sommaren. Vi är en avdelning som gillar att ha en hög servicegrad och är stolta över vår verksamhet. Arbetet som avfallsarbetare på återvinningscentralen innebär kundkontakt och att ge information till besökarna. Hjälpa till så att kunderna sorterar rätt. Se till så att det finns behållare för besökarna att lägga sitt avfall i. Skötsel av grönytor och plockande av skräp...
2023-06-02 2023-06-18
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vialundskolan åk 7-9 söker en lärare i matematik i kombination med idrott och hälsa
Som lärare hos oss kommer du att undervisa i åk 7-9 i matematik och idrott och hälsa med tillgång till ämnesspecifika salar. Du kommer också att vara mentor i en av våra grupper tillsammans med minst en erfaren kollega. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina arbetskamrater, detta utifrån en tydlig struktur och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. För att ge en tydligare bild av detta, se Vialundsguiden och vår verksamhetsplan på vår webbplats ...
2023-06-02 2023-06-25
Kriminalvården, Anstalten Kumla Servicetekniker inom fastighet till anstalten Kumla
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den inre fastighetsskötseln i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden och utifrån lokal arbetsbeskrivning. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsknuten fastighetsdrift så som felsökning, reparation och underhåll. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera och åtgärda felanmälningar från anstaltens övriga enheter. Det förekommer administrativa uppgifter som att hantera beställningar och fakturor.
2023-06-01 2023-06-20
Kriminalvården, Anstalten Kumla Servicetekniker utemiljö till anstalten Kumla
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för skötsel av anstaltens utemiljö i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden och utifrån lokal arbetsbeskrivning. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer. Arbetsuppgifterna består av skötsel av gräsytor och växter samt sortering av sopor och avfall. Det förekommer även verksamhetsknuten fastighetsdrift så som felsökning, reparation och underhåll samt service och mindre reparationer av maskiner. Under vintertid ingår även snöröjning i arbetsuppgi...
2023-06-01 2023-06-21
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Specialpedagog till IM-programmet i Kumla
Din roll som specialpedagog är att leda och coacha andra yrkesgrupper runt eleverna, genomföra pedagogiska utredningar, utforma åtgärdsprogram, följa upp samt utvärdera insatta åtgärder. Du fungerar som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare utifrån specialisering. Du har en handledande roll i pedagogiska frågor och har även kontakt med externa aktörer. I samarbete med övriga kollegor i elevhälsan arbetar ni tillsammans för en god lärmiljö för eleverna. Det är också viktigt att du samverkar med övriga skolformer och externa kompetenser....
2023-06-01 2023-06-16
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Yrkeslärare till Komvux i Kumla med inriktning barnskötare
Som lärare hos oss kommer du att undervisa både teoretiskt och praktiskt i ämnet och du kommer att hålla i kontakterna med APL- platserna som du även ansvarar för. Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som yrkeslärare arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner som SYV och rektor, för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Skolans arbete är organiserat i arbetslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina kollegor...
2023-06-01 2023-06-16
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare med behörighet i bild till Skogstorpsskolan åk 7-9
Dina arbetsuppgifter är att planera, genomföra och utvärdera undervisning i bild för årskurs 7-9 i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag. Du kommer också att vara mentor i ditt uppdrag. Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på skolan. Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, utförande, utvärdering och dokumentation av undervisning för elever.
2023-05-31 2023-06-14
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker två yrkeslärare till Komvux med inriktning mot bygg
Som lärare hos oss kommer du att undervisa både teoretiskt och praktiskt i olika inriktningar inom bygg som träarbete, plattsättning, anläggning, lift, travers och ställningsbyggnation. Du kommer att hålla i kontakterna med APL platserna. Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som yrkeslärare arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner som SYV och rektor, för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Du kommer att tillhöra enheten som undervisar ...
2023-05-30 2023-06-13
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en yrkeslärare till Komvux inriktning mot lager och logistik!
Som lärare hos oss kommer du att undervisa både teoretiskt och praktiskt i lager och logistik, hantering av gods med olika trucktyper, lagerhantering, ekonomi, arbetsmiljö mm. Du kommer också att undervisa yrkesförare för persontransporter med körning och teori, hjälpa till på de andra inriktningar vid behov som till exempel för lift, travers och du kommer att hålla kontakterna med APL- platserna. Du kommer att tillhöra vår enhet som undervisar i våra lokaler i Kvarntorp. Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att...
2023-05-30 2023-06-13
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Musiklärare till Skogstorp, Stene och Hardemo skolor F-6
Vi söker nu dig som är en kreativ musiklärare som vill inspirera och utveckla våra elever inom musikämnet. Du kommer att planera och undervisa våra elever i musik. Som musiklärare behöver du ett musikkunnande i kombination med en pedagogisk förmåga. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är klassrumsundervisning i musik. Under musiklektionerna övar eleverna på sång, rytm, ackord- och melodispel, att skapa och improvisera, i kombination med andra uttrycksformer. Du som musiklärare lär eleverna att lyssna aktivt på olika sorters musik, att skilja p...
2023-05-30 2023-06-13
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Nu söker vi flera elevassistenter till den anpassade grundskolan i Kumla!
Vi söker nu flera engagerade och positiva elevassistenter till vår anpassade grundskola i Kumla. Arbetsuppgifterna utförs både genom arbete i klass under skoltid och på fritidshemmet. Du bidrar till att vardagen på skolan ska fungera väl för våra elever, ungdomar och att det pedagogiska arbetet bygger på barnens delaktighet och inflytande. Du kommer att vara en viktig länk i genomförandet av lärarens planerade undervisning, du är också en viktig resurs för arbete inom fritidsverksamhet före och efter skoldagen. Hos oss på Kumlaby skola komme...
2023-05-30 2023-06-13
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Nu söker vi en kvalitetsutvecklare till förvaltningen för livslångt lärande i Kumla
Du kommer bland annat att arbeta med kvalificerade utredningsuppdrag och fungera som ett kvalificerat chefsstöd till förvaltningschef men också till våra tre verksamhetschefer. En del av ditt uppdrag är att ingå i förvaltningens ledningsgrupp där du får del av gemensam kompetensutveckling och kollegialt stöd. Du kommer också att ingå kommunens nätverk utredningsgrupp för utredare med liknande arbetsuppgifter från olika förvaltningar. Utredningsuppdragen innebär att du utgår från statistik eller annan data för att genomföra analyser och ta f...
2023-05-29 2023-06-18
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en yrkeslärare till Komvux inriktning måleri i Kumla!
Som lärare hos oss kommer du att undervisa både teoretiskt och praktiskt i måleri, lift, ställningsbyggnad och du kommer att hålla i kontakterna med APL- platserna. Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som yrkeslärare arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner som SYV och rektor, för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Skolans arbete är organiserat i arbetslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina kolleg...
2023-05-29 2023-06-12
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en yrkeslärare till Komvux inriktning mot fastighet och VVS i Kumla!
Som lärare hos oss kommer du att undervisa både teoretiskt och praktiskt i fastighet, anläggning, gröna ytor, VVS, lift, travers, ställningsbyggnad. Du kommer också att vara behjälplig med truckutbildningen och du kommer att hålla kontakter med APL platserna. Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som yrkeslärare arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner som SYV och rektor, för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Skolans arbete är organis...
2023-05-29 2023-06-12
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i hem och konsumentkunskap till Stene, Hardemo, Haga, Ekeby och Skogstorps skolor
Dina arbetsuppgifter är att undervisa för ungefär 120 elever på de olika skolorna för årskurs 6. I klassrummet undervisar du som hem- och konsumentkunskapslärare eleverna i att laga näringsriktig mat, att planera och räkna ut kostnaden för olika måltider och hur man sköter ett hem. Du planerar och utför dina lektioner utefter läroplanen. Du ska genom dina pedagogiska färdigheter och metoder förmedlar kunskap, vägleder eleverna i arbetet samt stimulerar deras lärande och utveckling.
2023-05-26 2023-06-11
Socialförvaltningen, Kumla kommun Socialsekreterare till Vuxenenheten!
Ditt arbete blir att utreda, bedöma och fatta beslut i ärenden som rör missbruk, våld i nära relation och boende enligt SoL och LVM. Du kommer ha ett nära samarbete med andra aktörer runt individen såsom vår interna öppenvård, institutioner, sjukvård och andra samverkansparters. I uppdraget ingår även att bedriva omvärldsbevakning och medverka i verksamhetens utvecklingsarbete. På IFO har vi ett tydligt fokus på att ge våra kommuninvånare bästa möjliga stöd på hemmaplan, vår uppfattning är att detta bäst sker genom samverkan mellan våra enhete...
2023-05-26 2023-06-07
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Tallängens skola F-6 söker en lärare till årskurs 1
Hos oss på Tallängens skola kommer du i första hand att vara verksam inom arbetslaget F-3 som består av lärare, lärare i fritidshem och elevstödjare. Du har tillsammans med en lärarkollega ansvar för undervisningen i årkurs 1 och ser också till att planeringen förankras väl i samarbete med arbetslaget. Vi önskar också att du kan undervisa våra elever på mellanstadiet, helst i engelska. Du arbetar i en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår ve...
2023-05-26 2023-06-11
Socialförvaltningen, Kumla kommun Försörjningsstödhandläggare till Vuxenenheten!
Ditt arbete blir att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Försörjningsstöds primära uppdrag är att verka för att den enskilde så snart som möjligt når egen försörjning. Som handläggare på försörjningsstöd ansvarar du för att tillsammans med den enskilde gemensamt jobba för att nå detta mål. Du kommer ha ett nära samarbete med andra aktörer runt individen såsom kommunens arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen, sjukvården och andra samverkansparters. I uppdraget ingår även att bedriva omvärl...
2023-05-25 2023-06-04
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Tallängens skola
Hos oss på Tallängens skola kommer du att vara verksam som fritidspedagog/lärare i fritidshem i våra båda fritidshemsavdelningar. Du kommer att tillsammans med dina kollegor verka för att skapa en god lärmiljö på fritidshemmet och under skoldagen. Som fritidspedagog/lärare i fritidshem ansvarar du för att planera och genomföra undervisningen i fritidshemmet utifrån Lgr 22. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet.
2023-05-24 2023-06-07
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en lärare till anpassad grundskola i Kumla
På anpassade grundskolan i Kumla arbetar vi kollegialt med att utveckla kvalitén i vår undervisning. Vi arbetar i team eftersom vi tror att alla som arbetar hos oss har något att bidra med. Genom att arbeta tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elever. För att kunna erbjuda eleverna individuell utveckling arbetar vi med kontinuerlig uppföljning för att kunna utmana varje individ på bästa sätt. Vi har elevernas livsperspektiv i fokus och vårt mål är att ge våra elever användbara erfarenheter och upplevelser. Som lärare ho...
2023-05-23 2023-06-06
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till psykiatrienheten inom LSS
Som medarbetare hos oss kommer du planera och utföra arbetsuppgifter så att brukarna får det individuella stöd de har rätt till enligt LSS-lagen. Det kan vara insatser som förekommer i det vardagliga livet som exempelvis hushållssysslor, sociala aktiviteter och andra insatser som utformas enligt brukarens egen önskan. Vi arbetar med brukaren i centrum och verkar för goda levnadsvillkor, självbestämmande, integritet och delaktighet. Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Lifecare och signerar insatser och medicindelning i Appva. Vi intar brukaren...
2023-05-23 2023-07-02
Socialförvaltningen, Kumla kommun Vikarierande Socialsekreterare till Familjeenheten!
Som utredande socialsekreterare kommer du arbeta med utredningar och uppföljningar av barn och ungdomar. I arbetet kommer du jobba i nära samverkan med övriga kollegor på enheten. Arbetet som utredare bygger mycket på mötet med barn och deras föräldrar, men också på möten med andra samhällsaktörer som finns runt barnet. Vi ser att ditt främsta verktyg som utredare kommer att vara din förmåga att samtala och därigenom genuint och respektfullt möta andra människor. Vi jobbar aktivt och strukturerat med ett nära stöd, både för att du ska kunna lyc...
2023-05-23 2023-06-07
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sjuksköterska till Kungsparken
Du kommer att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) för din enhet. Här arbetar du i team tillsammans med övriga sjuksköterskor, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och boendets enhetschefer. Teamet arbetar tillsammans mot framtidens vård- och omsorgsboende samt för personcentrerad vård. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som OAS är att planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje individs behov, göra medicinska bedömningar, handleda omvårdnadspersonal samt ha kontakt med och ge stöd till anhöriga. Du kommer ...
2023-05-19 2023-06-11
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör med inriktning miljöskydd
Vi söker en inspektör för arbete med tillsyn och handläggning av inkommande ärenden inom miljöskyddsområdet. Du kommer att arbeta med tillsyn och anmälningar inom förorenade områden och även vara del i arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för tillsyn av förorenade områden i Kumla kommun. I tjänsten ingår även tillsyn och prövning enligt miljöbalken utifrån kommunernas behovsutredning som omfattar både B- och C-verksamheter, men även händelsestyrd tillsyn. Arbetet är varierat och du kommer att arbeta både på kontoret och ute på inspekt...
2023-05-17 2023-06-04
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i svenska som andra språk till oss på Ykesvux i Kumla
Som lärare hos oss kommer du att undervisa på yrkesutbildningen i svenska som andra språk, SVA, samt yrkessvenska i med samarbete med yrkeslärarna. Undervisningen kommer att ske främst i Kvarntorp men också på Folkets hus. Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som yrkeslärare arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner som SYV och rektor, för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Skolans arbete är organiserat i arbetslag där du förväntas bedr...
2023-05-16 2023-06-06
1 2 >