Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sommarvikarier till Smedstorps korttidsboende för barn & unga vuxna!
Arbetet innebär att bemöta barnet eller den unga vuxna i en hemlik boendemiljö. Du gör sådana uppgifter som förekommande i ett hem, exempelvis matlagning och städning. Fokus ligger på goda livsvillkor för barnet och den unga vuxna samt på trygghet, lek, utveckling och kreativiteten att hitta på nya aktiviteter utifrån behov och önskemål där bara din fantasi sätter gränserna! Det är ett mycket kreativt arbete och många av aktiviteterna sker utomhus tex. i lekparker, i skogen eller på vår härliga gård. Allt för att främja en god hälsa! Vi har til...
2023-01-27 2023-05-31
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en elevstödjare till Skogstorps skolan 7-9
Du arbetar främjande och förebyggande tillsammans med alla andra på skolan för att våra elever skall trivas och känna sig trygga under skoldagen. Arbetet sker på individ, grupp och organisationsnivå. Ditt uppdrag är att under skoldagen finnas till hands för våra elever och stötta dem i deras verksamhet. Det kan till exempel innebära att: • du är med eleverna på raster och under lunchen • stödja och hjälpa enskilda elever i såväl social som kunskapsmässig utveckling • arbeta riktat mot specifika elevgrupper • anordna sociala aktiviteter ...
2023-01-26 2023-02-09
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sjuksköterska till Kungsparken, korttidsboende
Du kommer att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) tillsammans med en kollega på Kungsparkens korttidsenhet. Här arbetar du i team tillsammans med övriga sjuksköterskor, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och boendets enhetschefer. Teamet arbetar tillsammans med utgångspunkt i en personcentrerad vård och med de utmaningar som finns för att skapa en kvalitetssäker och trygg vård- och omsorg och hälso- och sjukvård. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som OAS är att leda omvårdnadsarbetet, planera och samordna in -och utskrivningar från an...
2023-01-26 2023-02-19
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Fritidskonsulent
Till kultur- och fritidsförvaltningen söker vi nu en fritidskonsulent med förmågan att kunna ha många bollar i luften. Som fritidskonsulent hos oss kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor att främja Kumlas föreningsliv. Detta gör du genom konsultation och samverkan mellan kommun och förening, och på så sätt bidra till en meningsfull fritid för våra medborgare. Du kommer även hantera anläggnings- och bidragsfrågor. I din roll som fritidskonsulent kommer ditt vardagliga arbete bland annat innebära: - Råd och stöd till föreningar via...
2023-01-25 2023-02-12
Kriminalvården, Anstalten Kumla Chefer (kriminalvårdsinspektörer) till anstalten Kumla
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter samarbete och kollegialitet, flexibilitet och värdegrund. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c...
2023-01-25 2023-02-15
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Nu söker vi en engagerad lärare i fritidshem till oss på Malmen
Vi söker dig som är en entusiastisk och engagerad lärare i fritidshem/fritidspedagog som vill vara en del i det team som driver och utvecklar fritidshemmet på Malmens skola. Du ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla fritidshemmets verksamhet utifrån styrdokument. Under skoldagen stödjer du arbetet i klasser, ämnen och i arbetslaget utifrån dina förmågor och kunskaper. Vi vill att du utvecklar och tar ett extra ansvar för skolans rastverksamhet för att främja elevernas trygghet och uppmuntran till rörelse på raster. Du kom...
2023-01-24 2023-02-08
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en specialpedagog som förstärkning till anpassad grundskola i Kumla
I rollen som specialpedagog bidrar du i handledning, kartläggning, verksamhetsbesök och stöttning till skolans medarbetare så att eleverna ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Detta för att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Som specialpedagog hos oss kommer du i ditt arbete: • ha många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare • ha ett mycket nära samarbete med våra lärare och elevassistenter i anpassa...
2023-01-24 2023-02-08
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi på Malmens skola söker en lärare åk 1-3 för tillfälligt uppdrag
Som lärare på Malmens skola arbetar du med hela människan, vilket innebär att du har ett genuint intresse av både individen och undervisning. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Som lärare arbetar du språk- och kunskapsutvecklande oavsett ämnesinnehåll. På Malmens skola har varje elev i åk 1-6 utrustats med en Chromebook och arbetar bl. a. i systemet Google Suite for Education. Du som lärare på Malmens skola har tillsammans med eleverna stora möjligheter att vara med oc...
2023-01-24 2023-02-08
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Erfaren och engagerad förstelärare till Malmens skola åk F-6
I uppdraget som förstelärare har du en ledande roll på skolan både gällande det systematiska kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet. Vi vill att du både initierar och driver olika skolutvecklingsinsatser, men också att du leder och entusiasmerar dina kollegor till utveckling. Du kommer också att fungera som ett viktigt bollplank till kollegorna på skolan i pedagogiska och didaktiska frågor. Du kommer att ägna ungefär hälften av din arbetstid till att undervisa och andra uppgifter som hör till undervisningen. Gemensamt för alla förstelä...
2023-01-23 2023-02-12
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kumla kommun söker sjuksköterskor till sommaren 2023
Vi ser gärna att du har erfarenhet av professionen och ett genuint intresse av att arbeta med kommunal hälso- och sjukvård. Du är en trygg och lojal person som inte räds utmaningar. Ditt arbete präglas av flexibilitet och engagemang och du ser teamarbete som en självklarhet. Teamet kring varje enskild patient består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, omvårdnadspersonal och enhetschef där syftet är att ombesörja och verka för en god och säker vård och omsorg. Vi arbetar personcentrerat där målet är att stärka och tillvarata patienten...
2023-01-20 2023-04-02
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun Klientplattformsansvarig (SCCM/Intune)
Vi söker nu en ny stjärna till IT-avdelningen som vill axla rollen som systemutvecklare med ett uppdrag som "klientplattformsansvarig" (SCCM/Intune). Som klientplattformsansvarig kommer du ingå i grupperingen Team Datacenter, som idag består av 4 personer. Du ska vara drivkraften som får klientplattformen att utvecklas och förvaltas på ett effektivt sätt, du är nyfiken och brinner för utveckling. Ny teknik känns spännande, där du får möjlighet att utforska och skapa nya lösningar och funktioner i klientplattformen. När det gäller den tekniska i...
2023-01-20 2023-02-12
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun IT-drifttekniker med uppdrag för Exchange-miljö
Vi söker nu en ny IT-drifttekniker till IT-avdelningen som ska ansvara för kommunens Exchange-miljö (Exchange Server On-Premise & Exchange Online), där du kommer ingå i grupperingen Team Datacenter. Team Datacenter består idag av 4 personer som ansvarar för flera olika områden, där du kommer få bidra med dina färdigheter samt få möjligheten att utvecklas inom nya områden på sikt. Du ska vara drivkraften som får kommunens Exchange-miljö att utvecklas och förvaltas på ett effektivt sätt. Du är nyfiken och brinner för ny teknik, där du får möjligh...
2023-01-20 2023-02-12
Socialförvaltningen, Kumla kommun Socialsekreterare till Vuxenenheten!
Ditt arbete blir att utreda, bedöma och fatta beslut i ärenden som rör missbruk, våld i nära relation och boende enligt SoL och LVM. Du kommer ha ett nära samarbete med andra aktörer runt individen såsom vår interna öppenvård, institutioner, sjukvård och andra samverkansparters. I uppdraget ingår även att bedriva omvärldsbevakning och medverka i verksamhetens utvecklingsarbete. På IFO har vi ett tydligt fokus på att ge våra kommuninvånare bästa möjliga stöd på hemmaplan, vår uppfattning är att detta bäst sker genom samverkan mellan våra enhete...
2023-01-19 2023-02-12
Socialförvaltningen, Kumla kommun Socialsekreterare till Familjeenheten!
Som utredande socialsekreterare kommer du arbeta med utredningar och uppföljningar av barn och ungdomar. I arbetet kommer du jobba i nära samverkan med övriga kollegor på enheten. Arbetet som utredare bygger mycket på mötet med barn och deras föräldrar, men också på möten med andra samhällsaktörer som finns runt barnet. Vi ser att ditt främsta verktyg som utredare kommer att vara din förmåga att samtala och därigenom genuint och respektfullt möta andra människor. Vi jobbar aktivt och strukturerat med ett nära stöd, både för att du ska kunna lyc...
2023-01-19 2023-02-05
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare med inriktning bygg och anläggning
Vi söker en projektledare med inriktning bygg och anläggning. Som byggprojektledare kommer du att ingå i enheten lokalförsörjning som idag består av sju medarbetare och organisatoriskt finns på fastighetsavdelningen Enheten driver alla större fastighetsprojekt inom kommunen. Från byggservice till större projekt och vi ser ett behov av både ny och ombyggnationer inom snar framtid. Som projektledare är du kommunens beställarrepresentant och du ansvarar för genomförandet av projekten under hela processen, från den första idén till färdig byggnad....
2023-01-18 2023-02-05
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en lärare för åk 1-3 till Stene skola
Som lärare för åk 1-3 kommer du att ha ett uppdrag som mentor i åk 2 och du kommer att undervisa i bild i flera av årskurserna. Din uppgift som mentor innebär att du ansvarar för att planera, förbereda och genomföra utvecklingssamtal och lektioner samt ansvara för den dokumentation som uppdraget kräver. Vid behov kan det bli aktuellt att du går in som resurs i andra klasser då vi samarbetar mycket mellan åk 1 och 2.
2023-01-18 2023-02-02
Socialförvaltningen, Kumla kommun Verksamhetsutvecklare till Socialförvaltningen!
Som verksamhetsutvecklare blir ditt uppdrag att driva många olika slags utvecklingsfrågor och förbättringsarbeten utifrån de uppdrag och behov som uppstår inom verksamhetsgrenarna på socialförvaltningen. Det handlar om att samordna, kartlägga, utveckla processer och rutiner för att underlätta för verksamheterna och kvalitetssäkra arbetet på socialförvaltningen. Du hjälper verksamheterna med metoder och verktyg för att på ett strukturerat sätt stötta dem framåt i olika processer. Det handlar även om att ta fram statistiska rapporter och presente...
2023-01-18 2023-02-12
Kriminalvården, Anstalten Kumla Bibliotekarie till anstalten Kumla, vikariat
Vi söker dig som vill arbeta med biblioteksverksamhet på en annorlunda arbetsplats. Under ett tolv månader långt vikariat ansvarar du för biblioteket på Anstalten Kumla, det dagliga arbetet motsvarar till stor del arbetsuppgifterna på ett vanligt folkbibliotek och innefattar allt från uppsökande verksamhet med bokvagnar till att ta emot låntagare i biblioteket, inköp och fjärrlån samt arbete med biblioteksdatabas. Kriminalvårdens bibliotek skall förse våra intagna med möjligheter att utveckla sin läs- och skrivkunnighet, sina personliga och k...
2023-01-17 2023-02-07
Kriminalvården, Anstalten Kumla Psykolog till anstalten Kumla
Som psykolog inom Kriminalvården kommer du tillsammans med andra psykologer i regionen vara i huvudsak ansvarig för det psykologiska behandlingsarbetet på anstalten Kumla. Huvudsakliga arbetsuppgifter utgörs av behandlingssamtal och neuropsykiatriska utredningar hos våra klienter. Du gör kliniska bedömningar och kartlägger klienternas behov samt genomför individuellt anpassade behandlingsinsatser. Vanlig problematik bland våra klienter är depression, ångest, PTSD, missbruk, personlighetsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ...
2023-01-17 2023-01-31
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör till Kumla kommuns bygglovsenhet
I dag finns det sammanlagt 8 byggnadsinspektörer, en administratör och en bygglovschef på Bygglovsenheten. Vi har våra kontor i Kumla stadshus som ligger på 5 minuters gångväg från järnvägsstationen. Bilparkeringar finns i anslutning till stadshuset. Du kommer att välkomnas till en positiv arbetsgrupp som ställer upp och stöttar varandra. Tillsammans löser vi våra utmaningar genom samsyn och återkommande interna avstämningar. Vi utvecklas och hjälpas åt för att nå våra mål. Väljer du att söka arbete hos oss kommer du att komma in i en spännan...
2023-01-16 2023-02-05
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Idrottslärare till Haga och Ekeby skolor
Du kommer att undervisa i idrott i årskurserna 3-6. Tjänsten innebär att arbeta på Ekeby på måndagar och fredagar, samt på Hagaskolan på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Alternativt anställer vi två personer, vardera på deltid som arbetar på varsin skola. Du ska använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du ansvarar för att arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns.
2023-01-13 2023-01-29
Kumla kommun Gruppledare till HVB och stödboende!
Familjeenheten arbetar aktivt för att hela tiden utveckla verksamheten för barn, unga och deras familjer. Vi tror att detta görs bäst genom att främja delaktighet och dialog mellan medarbetare och ledning vilket gör att du som gruppledare behöver vara öppen, nyfiken samt prestigelös. Du kommer ha ansvar för det övergripande vardagliga arbetet, för att behandlingsarbetet håller god kvalitet, utvecklas och för att främja samverkan inom familjeenheten och med andra samverkanspartners. Som gruppledare arbetar du regelbundet kväll och helg för att v...
2023-01-13 2023-01-29
Socialförvaltningen, Kumla kommun Familjebehandlare till öppenvården!
Tjänsten som familjebehandlare innebär att främst utföra behandlande insatser på uppdrag av socialsekreterare. Vi erbjuder också råd och stödsamtal samt samarbetssamtal via öppet intag, vilket blir en del av dina uppgifter. Vi på familjeenheten tror på familjers inneboende resurser och arbetar så långt det är möjligt med insatser på hemmaplan. Vi arbetar med att stärka föräldrar i deras förmågor för att de ska kunna tillgodose sina barns behov. Vi arbetar lösningsfokuserat med att anpassa insatserna till den enskildes behov och även samverka m...
2023-01-13 2023-01-29
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sommarvikarier till LSS specialboende Stenebrunn
Som stödassistent på Stenebrunn är din viktigaste uppgift att ge våra hyresgäster det stöd de behöver för att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med insatser utifrån bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS. Det innebär att vi arbetar både dagtid, kvällstid, natt samt helg. På Stenebrunn fokuserar vi på hyresgästens delaktighet och självständighet i sitt liv genom att skapa tydliga och individanpassade rutiner och strukturer. För att du ska kunna arbeta efter våra rutiner, kommer vi ge ...
2023-01-13 2023-03-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter till Smedstorp!
Uppdraget som stödassistent innebär att arbeta med och bemöta det enskilda barnet/ungdomen/den vuxne i boendemiljön. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuell individuellt strukturerat arbetssätt). Du ger god omvårdnad och tillsyn och det innebär att du behöver anpassa ditt bemötande till varje unik situation. Bland våra brukare förekommer utåtagerande beteende. För att minimera hot- och våldssituationer arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande, vilket innebär att du snabbt behöver kunna anpassa dig till utmanande beteend...
2023-01-13 2023-02-05
1 2 >