Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare 4-6 till Fylsta skola
Tjänsten innebär arbete i åk 4 och du ingår i ett lärarteam med 2 andra lärare. På Fylsta skola åk 4-6 har vi byggt upp en organisation med 3 lärare på två klasser. Till klasserna finns också en fritidspedagog knuten delar av dagen. Teamarbete är vår grund! På Fylsta skola har varje elev en digital enhet att använda som verktyg i sitt lärande, Google Suite for Education. Därför har du som lärare på Fylsta skola stora möjligheter att vara med och påverka samt driva projekten och verksamheten framåt.
2021-02-23 2021-03-09
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Fylsta skola
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Fylsta skola kommer du verka för att alla elever ska nå så långt som möjligt. Här arbetar vi individanpassat och har alltid eleven i fokus. Du kommer ansvara för vår fritidsverksamhet för eleverna 6-11 år, där samarbete och höga ambitioner står i fokus. Som lärare i fritidshem/fritidspedagog är det viktigt att du är en trygg vuxen som arbetar med elevens sociala utveckling där lek/rörelse, musik och fritt skapande är viktiga komponenter. Du kommer även ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare där ni ...
2021-02-23 2021-03-09
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Skolsköterska till centrala Elevhälsan i Kumla
Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att bidra till att skapa lärande miljöer som ger elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling från förskolan till vuxenutbildning. Vi söker en skolsköterska till elevhälsan i Kumla som kommer att arbeta i ett av tre skolområden. I Kumla Kommun har vi totalt 7 skolsköterskor som ingår i den centrala elevhälsan. Hos oss får du möjlighet till ett nära samarbete med rektor och övriga inom elevhälsans kompetenser. Vi ser teamarbetet som viktigt för en god elevhälsa och i...
2021-02-22 2021-03-07
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Textillärare till Stene och Hardemo skolor F-6
Som lärare i Kumla kommun förväntas du; - Vara väl förtrogen med styrdokumenten och dess innebörd; Normer och värden, kunskap och lärande, elevers ansvar och inflytande, samarbete skola/hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden, samt bedömning - Ha ett stort intresse för didaktiska frågor, där elevens lärande är i centrum - Ha god samarbetsförmåga och initiativkraft
2021-02-22 2021-03-07
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Miljö och bygg, Kumla kommun Planarkitekt/Fysisk planerare till Kumla kommun
Du kommer att få arbeta under eget ansvar med förutsättningen att du utför arbetet med rätt kvalitet och är effektiv i ditt arbetssätt. Som planarkitekt/fysisk planerare fungerar du som den som håller samman och driver planprocessen. Arbetet innebär också kontakter med andra kommunala förvaltningar, konsulter, politiker, Länsstyrelsen etc. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att ta fram detaljplaner, allt ifrån mindre detaljplaner som rör enstaka fastigheter till stora detaljplaner för exempelvis verksamheter och bostäder. Andra exempel på arbe...
2021-02-21 2021-03-07
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till specialboende
Som stödassistent blir din uppgift att vara med och stödja en ung vuxen med komplexa och unika stödbehov. Brukaren är väldigt fysiskt aktiv vilket innebär att aktiviteter som exempelvis cykla, spela fotboll och basket förekommer och det är viktigt att du själv är aktiv och kan leda, delta och stötta personen i detta. För att kunna nå målet om en trygg, stabil och säker vardag kommer du att få arbeta utifrån tydliga rutiner och strukturer. Du behöver dock samtidigt ha förmågan att anpassa ditt bemötande till varje unik situation. En förutsättn...
2021-02-19 2021-03-14
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter som kan jobba extra sökes till specialboende
Som stödassistent blir din uppgift att vara med och stödja en ung vuxen med komplexa och unika stödbehov. Brukaren är väldigt fysiskt aktiv vilket innebär att aktiviteter som exempelvis cykla, spela fotboll och basket förekommer och det är viktigt att du själv är aktiv och kan leda, delta och stötta personen i detta. För att kunna nå målet om en trygg, stabil och säker vardag kommer du att få arbeta utifrån tydliga rutiner och strukturer. Du behöver dock samtidigt ha förmågan att anpassa ditt bemötande till varje unik situation. En förutsättn...
2021-02-19 2021-03-14
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Sommarvikariat på Djupadalsbadets bad och camping
Som semestervikarie på Djupadalsbadets bad och camping kommer du att arbeta inom badvärd, fastighetsskötare och badkassaservice. Du tillhandahåller ett högt värdskap och service gentemot våra kunder och ger besökarna en upplevelse av trygghet såväl inomhus och i våra utomhusbassänger. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för att besökarna ska trivas och ha det bra samt få den hjälp de behöver under sitt besök. Då du har besökaren i fokus ställer det stora krav på service- och säkerhetstänkande. Du kommer att utbildas inom HLR och...
2021-02-19 2021-03-14
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Elevassistent till Fylsta skola
Som personal på Fylsta skola arbetar du med hela människan, vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Du kommer att vara verksam inom ett arbetslag som i huvudsak består av lärare och lärare i fritidshem. Du har ansvar för att stötta eleverna i deras lärande, både pedagogisk och socialt och då i samarbete med arbetslaget. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikat...
2021-02-18 2021-02-28
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Elevassistent till Lillhedens skola
Hos oss på Lillhedens skola kommer du att vara verksam inom ett arbetslag som i huvudsak består av lärare, lärare i fritidshem, förskollärare och elevassistent. Du har ansvar för att stötta enskilda elever i deras lärande, både pedagogisk och socialt och då i samarbete med arbetslaget. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet.
2021-02-18 2021-03-04
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Administratör till Stene, Hardemo och Malmens skolor
I aktuell tjänst kommer du att ha en bred roll med varierande arbetsuppgifter. Du kommer främst att arbeta som ett administrativt stöd till skolornas rektorer men du kommer även att stötta övrig personal på skolorna i olika arbetsuppgifter. I rollen som administratör ingår bland annat: - Fakturahantering - Vikariesamordning/anskaffning - Underlag SCB-statistik - Protokollsamverkan - Posthantering - Registervård i verksamhetssystem - Administration av skolskjuts - Arkivering/diarieföring - Schemaläggning
2021-02-18 2021-03-04
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vikarierande lärare i fritidshem till Kumlaby skola
Hos oss på Kumlaby skola kommer du att vara verksam inom arbetslaget F-3 som består av lärare, lärare i fritidshem och elevstödjare. Ditt huvuduppdrag är självklart att planera, verkställa och utvärdera fritidsverksamheten, men också ge eleverna stöd pedagogiskt och socialt. Du ingår i en mindre fritidsenhet där du tillsammans med kollegor ansvarar för en elevgrupp på ungefär 40-60 elever samt två ytterligare fritidsenheter som du samverkar med. Under skoltid ger du på olika sätt stöd till elever, både enskilt och i grupp tillsammans med lärare...
2021-02-16 2021-02-28
Socialförvaltningen, Kumla kommun Teckenspråkskunniga stödassistenter till LSS-boendet Stenebrunn!
Som stödassistent blir din viktigaste uppgift att ge våra hyresgäster det stöd de behöver för att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Du kommer främst att få stödja en enskild hyresgäst som är teckenspråkig/använder taktil teckning men det finns även boende som är hörande som du kommer att stötta. För våra hyresgäster, och för oss som arbetsgrupp, förväntas ett engagemang i det brukarnära arbetet samt i utförandet av aktiviteter. Här arbetar vi med både Bostad med särskild service och Daglig verksamhet enligt LSS (BoDa), det i...
2021-02-12 2021-02-28
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Fylsta söker lärare i idrott och hälsa
Som lärare på Fylsta skola arbetar du med hela människan, vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen och inte bara undervisning. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Som lärare i idrott och hälsa planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i enlighet med skolans styrdokument. Du planerar verksamheten på ett målorienterat sätt och följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Du kommer även att vara en av nyckelpersonerna i många a...
2021-02-12 2021-02-28
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Elevassistent till grundsärskolan
Vi söker dig som är intresserad av att stötta elever med intellektuell funktionsnedsättning. Du förväntas främst att arbeta med elever i grundsärskolans inriktning ämnesområden. Du kommer att vara en viktig länk i genomförandet av den undervisning som läraren planerat. Tjänsten innebär också arbete inom vår fritidsverksamhet före och efter skoldagen. Hos oss på Kumlaby skola kommer du att få arbeta i ett arbetslag bestående av pedagoger och elevassistenter. Undervisningen utgår från den enskilda elevens behov, intresse och förutsättningar. Vi...
2021-02-10 2021-02-24
Socialförvaltningen, Kumla kommun Personlig assistent sökes!
Personlig assistans handlar om att ha engagemang för en annan medmänniska som behöver hjälp och stöttning med exempelvis på- och avklädning, hygien, förtäring, fysisk aktivitet, kommunicera eller att överhuvudtaget få vardagen att fungera. Arbetsuppgifterna varierar och kan bestå av allt från att utföra enklare hushållsuppgifter till att vara behjälplig i olika typer av aktivitet. En god fysik är ett måste då långa promenader och/eller cykling förekommer regelbundet och i alla väder. Du kommer att assistera en man mitt i livet som tycker att l...
2021-02-09 2021-02-28
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vill du ha ett meningsfullt och roligt extrajobb inom grundskolan?
Vill du ha ett meningsfullt och roligt extrajobb? Vi söker nu timvikarier till våra grundskolor. Vi erbjuder dig ett varierande och roligt jobb där du själv styr över din arbetstid och arbetsplats. Dina arbetsuppgifter innebär främst att hjälpa och stötta eleverna i deras utveckling och lärande. Ibland arbetar du självständigt och ibland tillsammans med annan pedagog.
2021-02-08 2021-02-28
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vill du ha ett meningsfullt och roligt extrajobb inom förskola och fritidshem?
Vill du ha ett meningsfullt och roligt extrajobb? Vi söker nu timvikarier till våra förskolor och fritidshem. Vi erbjuder dig ett varierande och roligt jobb där du själv styr över din arbetstid. I uppgifterna ingår att umgås och leka med barn, hjälpa och stötta dem i deras utveckling men även väcka nyfikenhet för nya upptäckter.
2021-02-08 2021-02-28
Kriminalvården, A/H Region Mitt Sjuksköterska till Kriminalvården Region Mitt
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2021-02-05 2021-02-26
Kumla kommun Vill du göra din VFU hos oss i Kumla kommun?
Vi erbjuder VFU-platser inom våra olika förvaltningar och för olika befattningar. Vi söker dig som studerar exempelvis: • Samhällsanalysprogrammet • Medier, kommunikation och PR • Personalvetarprogrammet • Juristprogrammet • Offentlig förvaltning och ledning Du som gör din VFU hos oss kan bland annat få i uppdrag att arbeta med: • Undersökningar och utredningar samt resultatsammanställning och analys. • Framtagande och revidering av interna styrdokument. • Strategisk kommunikation, produktion av informationsmaterial samt utveckla användningen ...
2021-02-05 2021-04-11
Kriminalvården, Anstalten Kumla Klienthandläggare till anstalten Kumla
Som klienthandläggare ansvarar du särskilt för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet, medverka i rättsvårdsforum tillsammans med övriga klienthandläggare samt ansvara för handledning och vidareutveckling av kontaktmannaskap och verkställighetsplanering vid din enhet.
2021-02-04 2021-02-25
Kriminalvården, Anstalten Kumla Klienthandläggare till anstalten Kumla
Som klienthandläggare ansvarar du särskilt för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet, medverka i rättsvårdsforum tillsammans med övriga klienthandläggare samt ansvara för handledning och vidareutveckling av kontaktmannaskap och verkställighetsplanering vid din enhet.
2021-02-04 2021-02-25