Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Avlösarservice och kontaktperson LSS
Arbetsbeskrivning kontaktperson Som kontaktperson arbetar du på uppdrag åt Uppvidinge kommun. Du är till för att hjälpa en person som har en funktionsnedsättning att komma ut på fritids -, kultur- och nöjesaktiviteter. Just nu söker vi en kontaktperson till en tjej i 14-års åldern som gillar djur. Uppdraget är på två träffar i månaden. Vi söker även kontaktperson till en tjej i 11-års åldern som gillar att cykla, bada och vara i stallet. Uppdraget är på en träff i veckan. Arbetsbeskrivning avlösarservice Som avlösare arbetar du på uppdrag...
2021-05-12 2021-05-31
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till övergripande elevhälsoteam inom Östra området
Östras övergripande elevhälsoteam har ett gott samarbetsklimat och består av fyra specialpedagoger, en psykolog, en kurator och en studie-och yrkesvägledare. Teamet har gemensamma lokaler mitt i stan. Vi arbetar tillsammans med områdets åtta grundskolor och arton förskolor. Östra teamet arbetar både med uppdrag från enheterna och förebyggande och främjande insatser uppföljningar och behov i verksamheten. Vi söker en specialpedagog med kunskaper inom matematik och matematiksvårigheter. I första hand är tjänsten riktad mot våra grundskolor. I u...
2021-05-12 2021-05-26
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Elevkoordinator till Teknikum
Vi söker dig som vill arbeta som Elevkoordinator inom Teknikums verksamhet och arbeta med elever i gymnasieåldern. I tjänsten förväntas samarbete med personal och skolledning samt att vara en del av ett team. Du arbetar för att kunna erbjuda eleverna det stöd de behöver i alla situationer under skoldagen. I arbetsuppgifterna ingår motivations-och förändringsarbete, nätverksarbete, vägledning och coaching samt att möta eleverna under hela skoldagen. Du kommer att: • Vägleda och stötta kring det sociala arbetet med elever • Röra dig bland elev...
2021-05-12 2021-05-25
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i CAD till Teknikum
Vi söker nu en lärare för planering och genomförande av undervisning i CAD på Teknikprogrammet. Under hösten 2021 rör det undervisning i kurserna CAD 1 och CAD 2. Undervisningstiden är cirka 45 timmar per kurs, Du arbetar i ett arbetslag med tillhörande systematiskt kvalitetsarbete där uppföljning och utvärderingar sker kontinuerligt mot elevernas examensmål. Du ingår även i skolans teknikarbetslag. Du förväntas; • ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, ...
2021-05-12 2021-05-26
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterskor till sommarvikariat
Är du en engagerad sjuksköterska som gillar att lära dig nya saker och har ett genuint intresse för människor? Då tycker vi att du ska söka dig till oss i sommar! Som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen planerar och leder du omvårdnadsarbetet inom ditt ansvarsområde utifrån fastställda mål och riktlinjer. Du möter våra omsorgstagare i både ordinärt och särskilt boende och det finns goda möjligheter att få erfarenhet inom ett antal olika inriktningar såsom avancerad hemsjukvård, palliativ vård, psykiatri och demensvård. I dina arbetsuppgifter...
2021-05-12 2021-05-31
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Gullvivans förskola
Som barnskötare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag tillsammans med förskollärare och andra barnskötare. Tillsammans i arbetslaget planerar och genomför ni den pedagogiska verksamheten utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. Ni dokumenterar, följer upp och utvärderar och verkar för att alla barn har lika stort inflytande över och utrymme på förskolan. Barnskötarens uppdrag är att genom samarbete i arbetslaget ge barnen en trygg och stimulerande utbildning som främjar varje barns utveckling och lärande. Du kommer tillsammans med a...
2021-05-12 2021-05-26
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Pedagog till Närvaroteamet i Alvesta
Vi söker en pedagog till vårt närvaroteam i Alvesta! Närvaroteamet är en del i Alvesta kommuns gemensamma satsning kring Barnets bästa gäller i Alvesta!, en samverkan mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, förvaltningen för arbete- och lärande, kultur- och fritidsförvaltningen, vårdcentralerna i Alvesta och polisen. Vi har bestämt oss för att göra skillnad tillsammans och arbetar utifrån vår gemensamt framtagna handlingsplan. En del i handlingsplanen är närvaroteamet! Som pedagog i närvaroteamet ingår du i ett team där...
2021-05-12 2021-06-03
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Barnens bästa samordnare
Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. 2017 fattades beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Detta är unikt i Sverige. Arbetet heter: Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I Alvesta har vi en parallell process för tidiga och samordnade insatser inom kommunen, Barnens bästa gäller! i Alvesta. Nämnderna för utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande samt kultur- och fritidsförval...
2021-05-12 2021-06-03
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Uppvidinge Lärcenter söker studie- och yrkesvägledare
Dina arbetsuppgifter kommer att handla om att guida och vägleda vuxenstuderande och introduktionsprogrammets elever. Du deltar i möten och uppföljningar med andra myndigheter, samt näringsliv.
2021-05-12 2021-06-18
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska som andra språk (SvA) till Älghultskolan 7-9 75%
Till Älghultskolan söker vi nu dig som vill vara en del av oss och undervisa svenska som andra språk, SvA, för åk 7 - 9. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Nu söker vi dig som vill arbeta på en skola som leder och följer utvecklingen, som vill arbeta med formativ bedömning och vill vara delaktig i kollegialt lärande. Och som vill bidra med sin kompetens i sko...
2021-05-12 2021-05-30
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare till Montessoriskolan
Som grundskollärare på Montessoriskolan blir du en del av ett sammansvetsat team med mycket kollegialt stöd och samarbete. Lärarna som arbetar på skolan är välutbildade och mycket engagerade i sitt arbete. Ditt uppdrag innebär att, tillsammans med en av dina kollegor, arbeta i en åldersblandad klass på lågstadiet. Som lärare har du ett brett och övergripande ansvar för undervisningen i din klass. Du kommer även vara mentor och ha lite särskilt ansvar för den ena årskursen. Det mesta av planering, undervisning och uppföljning görs i nära samarbe...
2021-05-12 2021-05-26
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Kurator till Alvesta gymnasieskola och Skatelövsskolan
Alvesta växer och så även vår organisation. Vi utökar nu med ytterligare en kurator. Som kurator är du anställd och ingår i vår HBTQ-diplomerade centrala barn- och elevhälsan med placering tre dagar i Alvesta på gymnasieskolan och två dagar i Grimslöv på Skatelövsskolan åk F-6. På Alvesta gymnasium finns till hösten två nationella program samt ett introduktionsprogram med fem olika inriktningar. Du kommer att tillhöra EHT-teamet samt arbeta gentemot engagerad personal som är vana vid ett lösningsfokuserat arbetssätt. Skatelövsskolan är en F-...
2021-05-12 2021-06-03
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Vislandaskolan
Du jobbar tillsammans med rektor med den dagliga pedagogiska ledningen och har ett nära samarbete med skolans administratör och elevhälsoteam så väl som skolans övergripande ledningsgrupp. I din roll som biträdande rektor har du ett varierande jobb som bland annat innefattar verksamhets- och personalplanering, personalansvar och arbetsledning, schemaläggning, arbete med skolans systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete inkl. brandskydd, med mera. Du kommer också att arbeta med övergripande elevhälsofrågor och skolutveckling.
2021-05-12 2021-06-06
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Tingsrydsbostäder söker projektledare/VVS-ingenjör
Du är projektledare och på uppdrag av förvaltare eller projektchef ansvarar du för om- och tillbyggnationer, underhållsprojekt och reinvesteringsprojekt med inriktning mot VVS. Du är en resurs i såväl löpande som strategiska frågor gällande VVS och styr och regler. I såväl budget- som uppföljningsarbetet kommer du att ha en betydande del. Du kommer arbeta med både konstruktion av nya VVS-system som underhåll och utveckling av redan befintliga VVS-system. Du bevakar och följer upp att myndighetskrav följs. Din bakgrund och din intresseinrik...
2021-05-12 2021-06-10
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Ängagårdens förskola
Vi söker en barnskötare till vår förskola Ängagården. Du arbetar i barngrupp och är delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla arbetet utifrån läroplanens mål och riktlinjer tillsammans med övrig personal på Ängagården. Att dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten är en viktig del av arbetet. Tillsammans med kollegor utvecklar du verksamheten på hela enheten. Ängagården genomsyras av ett "tillsammanstänk" där man ingår i arbetslaget Ängagården och hos ...
2021-05-12 2021-05-28
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till hjärtavdelningen, HIA och MIMA
På hjärtavdelningen/HIA vårdas främst patienter med hjärtsjukdomar. Här får du möta patienter som akut har insjuknat eller försämrats i sin hjärtsjukdom. Som sjuksköterska på avdelningen kommer du att leda och fördela omvårdnadsarbetet. Du arbetar i team tillsammans med patienten, där målet är att möta patientens behov i det akuta skedet och tillsammans med patienten planera fortsatt vårdbehov. Som sjuksköterska har du en mycket betydande roll och är många gånger kontakten med anhöriga, hemsjukvård och andra yrkesgrupper som behövs för att kunn...
2021-05-12 2021-05-30
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska - kombinera diabetesmottagning och medicinavdelning
På diabetesmottagningen kommer du att ha egen sköterskemottagning med fokus på att stärka patientens egenvårdsförmåga. Du kommer att förskriva hjälpmedel och dosjustera läkemedel vid diabetes. Vi arbetar med grupputbildning gällande insulinpumpar och olika system för glukosmätning. Gravida med diabetes sköts via mottagningen och viss beredskap mot förlossningen ingår. På avdelningen 3 kommer du att arbeta nära patienterna. Till vår hjälp i vårdarbetet har vi kontakt med bl.a. sjukgymnast och dietist. Ett gott samarbetsklimat gör att stämnin...
2021-05-12 2021-05-31
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Omsorgsassistent till Rallarrosen i Bramstorp
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i en LSS-bostad med integrerad daglig verksamhet. På Rallarrosen bor personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Omsorgstagarna har sin dagliga verksamhet i direkt anslutning till boendet. På Rallarrosen arbetar vi med omsorgstagaren i fokus och strävar alltid mot ett professionellt förhållningssätt. Vi ger dig möjligheten att växa och utvecklas inom vård- och omsorgsyrket och hos oss gör du skillnad varje dag för våra omsorgstagare. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg. ...
2021-05-12 2021-05-30
Region Kronoberg, Sjukhusvård Nattsjuksköterska till enhet 3 -njurmedicin, diabetes och endokrinologi
På avdelning 3 vårdas patienter med diabetes, endokrinologiska sjukdomar, samt njurmedicinska diagnoser. Hos oss finns också allmän internmedicinska patienter. Vi prioriterar en trygg och säker arbetsmiljö där vi bemöter patienter och varandra med respekt och mänsklig omtanke. Vi värdesätter nyfikenhet och fokuserar på ständig utveckling. Nu söker vi dig som vill göra oss sällskap i nattarbetet. Avdelningen har 16 vårdplatser och på natten arbetar du tillsammans med ytterligare en sjuksköterska och en undersköterska. Du har ansvar för medicin...
2021-05-12 2021-05-31
Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsarbetare
Som anläggningsarbetare i Alvesta kommun kommer du främst arbeta med underhåll och nyanläggning inom det kommunala VA-ledningsnätet. Du kommer också arbeta med mark- och anläggningsuppgifter såsom nyanläggning och underhåll av våra gator och vägar samt vinterväghållning. Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete i en väl sammansvetsad och erfaren grupp. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar med samtidigt finns en stor frihet och att själv styra och lägga upp sitt arbete tillsammans med sina kollegor. Arbetet innebär också kontakt och samarbete me...
2021-05-12 2021-05-30
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Vikaholm förskola söker förskollärare
Som förskollärare hos oss bedriver du undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet så läroplanens mål och intentioner uppfylls, samt att varje barns utveckling och lärande främjas. Varje arbetslag har en arbetslagsledare och tillsammans med den personen ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta genom att planera, dokumentera, följa upp, utvärdera och reflektera enskilt och tillsammans med arbetslaget kring utbildningen och undervisningen. Du ska genomföra utbildningen så omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet...
2021-05-12 2021-05-26
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Rehabassistent till rehabiliteringskliniken i sommar!
Du får prova på ditt nya yrke och skaffa dig värdefulla erfarenheter innan du avslutar din utbildning, eller som nyfiken undersköterska få en erfarenhet av rehabiliteringsarbete. Detta i en arbetsgrupp där vi arbetar tillsammans för att trivas och göra ett bra jobb. Du kommer också få god insikt i specialiserad rehabilitering och tvärprofessionellt arbetssätt. Du blir en del av patientens vardag och utifrån arbetsterapeuters instruktion och patientens mål genomför du stimulering, träning och kompensation tillsammans med patienten. Ofta handla...
2021-05-12 2021-05-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinkliniken Växjö söker kliniksekreterare
Som kliniksekreterare arbetar du tillsammans med klinikledningen där din roll är att avlasta avdelningschefer och verksamhetschefen med administrativa uppgifter. Du bidrar till den digifysiska utvecklingen och kompetensväxling som sjukvården går till mötes. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå i administrering av möte, platina, intranätet, 1177, Qlickview och andra system som är viktiga för verksamheten. Vid låg belastning kan även andra uppgifter som innehas av medicinska sekreterare blir aktuella. Ditt arbete är av självständig ser...
2021-05-12 2021-05-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Välkommen till Rehabiliteringskliniken i sommar!
Du kommer ha en anställning som rehabassistent alternativt leg logoped och arbeta i nära samarbete med våra logopeder och utföra uppdrag från dem. Hos oss träffar du patienter på alla vårdnivåer - i slutenvård, dagrehabilitering och mottagning. Våra logopeder arbetar med att diagnostisera och behandla språk-, röst och talstörningar, förskriva hjälpmedel, utreda och behandla ät- och sväljsvårigheter samt ge information och handledning till anhöriga och personal. Med stor kunskap och erfarenhet kommer de ge dig en god introduktion och stöd i d...
2021-05-12 2021-05-23
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i Ma/No till Elin Wägnerskola
Hos oss får du arbeta i ett arbetslag runt 4 5 klasser och tillsammans med ämneskollegor där vi arbetar med och utvecklar verksamheten utifrån entreprenöriella värdeskapande kompetenser och processer. Verksamheten kännetecknas av ämnesövergripande arbete, kontakt och samarbete med omvärlden - vi ställer oss frågan "Kan det vi gör och det vi lär oss vara till nytta för någon annan?" Vi använder digitala läromedel och vi möts i ämneslag för att planera ämnesundervisning och diskutera bedömning tillsammans. I tjänsten ingår mentorskap.
2021-05-11 2021-05-25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >