Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Skolsköterska till elevhälsoteamet i Ro2, Ryd/Urshult
Barn- och Elevhälsan söker skolsköterska till elevhälsoteamet i rektorsområde 2, som innefattar grundskolorna F-6 Trojaskolan i Ryd och F-6 Urshultskolan i Urshult. En skola för alla är Bildningsförvaltningens tydligt uttalade vision och ledstjärna, vill du vara med och bidra? I Tingsryds kommuns Barn- och Elevhälsa ingår specialpedagoger, skolkuratorer, skol-sköterskor, logoped, arbetsterapeut, psykolog och skolläkare samt vårt Barnens Bästa-team med fokus på tidiga insatser. Det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet är centralt ...
2022-09-08 2022-10-02
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog i förskolan
Barn- och Elevhälsan söker specialpedagog till förskoleteamet! Mycket spännande händer hos oss! Vill du vara med? En skola för alla är Bildningsförvaltningens tydligt uttalade vision och ledstjärna och det genomsyrar allt vårt arbete genom hela förvaltningens verksamheter. Vi är också igång med implementeringen av det länsövergripande Barnens Bästa gäller i Kronoberg. I Tingsryds kommun har vi en väl utbyggd Barn- och Elevhälsa där förskoleteamet utgör en viktig del. I förskoleteamet ingår specialpedagoger, logoped, psykolog samt Barnens Bäs...
2022-09-06 2022-10-02
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Alstermoskolan 75 %
Som förskollärare kommer du att jobba tillsammans med en annan förskollärare. Elevgruppen består av 14 elever. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktiv...
2022-10-02 2022-10-14
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till förskoleteamet i Alvesta
Alvesta kommun vill att alla barn och unga ska få lika och rätt förutsättningar till lärande och utveckling. Tillsammans gör vi varandra bra! I Alvesta har vi ett förskoleteam med fyra specialpedagoger och en psykolog. Vi söker nu en specialpedagog till område Väster, ett område med mångkulturella förskolor. I Alvesta har vi fem förskoleområden. Förskoleteamet arbetar tätt med rektorerna där och bidrar bl a med handledning, specialpedagogisk kompetens, observationer, kompensatoriska hjälpmedel och andra konkreta insatser. Du arbetar tillsamm...
2022-10-01 2022-10-23
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker fysioterapeut till primärvården i Strömsnäsbruk!
Som fysioterapeut i primärvården möter du hela människan genom hela livet. Vi erbjuder dig ett brett arbete med patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Du kommer bland annat att arbeta med: • att göra en första bedömning av patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen • behandling och rehabilitering, både individuellt och i grupp
2022-09-30 2022-10-14
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Fysioterapeut till Vårdcentralen Lessebo!
Hos oss möter du patienter med en stor mångfald, från olika kulturer, olika åldrar och livssituationer. Du kommer arbeta med en stor variation av diagnoser och som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2022-09-30 2022-10-14
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Dietist till Primärvårdens hälsoenhet sökes!
Som dietist på Primärvårdens hälsoenhet kommer ditt behandlingsarbete till största del bestå av individuell nutritionsbehandling för primärvårdens patienter. I dina arbetsuppgifter ingår att bedöma och behandla. Ibland som enda insats men du har också en viktig roll i den totala medicinska behandlingen vid t.ex. mag- och tarmrelaterade sjukdomar, fetma och undernäring. På primärvårdsnivå ryms flera sorters patienter. Primärvårdens hälsoenhet verkar länsövergripande, länets invånare kan på egen hand söka vård på mottagningen eller remitteras vi...
2022-09-30 2022-10-14
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Är du fysioterapeut och intresserad av en ny tjänst i och runtom Ljungby?
Som fysioterapeut i primärvården är du ofta den första som patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen träffar. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Arbetet innebär bedömning, behandling och rehabilitering både individuellt och i grupp. Du har ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen och ingår i ett nätverk av fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården i Kronoberg.
2022-09-30 2022-10-23
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Vikaholm hemvård i Växjö
Vi söker engagerade undersköterskor till Vikaholms hemsjukvård som ligger belägen på Teleborg i Växjö. Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med ett professionellt team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare samt enhetschef. Vi lägger stor vikt vid teamarbete där vi ur ett salutogent perspektiv samverkar mellan olika professioner och där omsorgstagaren står i fokus. Våra omsorgstagare har olika behov och arbetsuppgifterna är väldigt varierade som personlig omvårdnad, städ, tv...
2022-09-30 2022-10-16
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska
Är du en person som känner dig trygg i ditt vårdarbete och som har intresse av att arbeta mot en aktiv omsorgstagare där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker. Personen du ska vara behjälplig är en aktiv man som gillar att se på hockey och sysselsätta sig med korsord, kortspel och liknande. När du arbetar med mannen kommer du att följa med honom under hans dagar och vara honom behjälplig när det krävs. Omsorgstagaren har trakeostomi och hostmaskin samt respirator som du är honom behjälplig att sköta. När du påbörjar din anst...
2022-09-30 2022-10-31
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Skolpsykolog till barn- och elevhälsan
En verksamhet i förändring! Vi söker en psykolog som med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling vill vara med och utveckla och förbättra lärmiljöerna för barn och elever i Tingsryds kommuns förskolor och skolor. Barn- och elevhälsan är en centralt sammanhållen verksamhet som riktar sig till alla barn och elever från nyfödd till och med gymnasiet. Här ingår specialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterskor, logopeder, barnens bästa-team, psykolog och skollärare. För samtliga professioner är det övergripande uppdraget gemensamt...
2022-09-30 2022-10-23
Växjö kommun, VEAB Säkerhetssamordnare
Vi erbjuder dig som vill fortsätta din karriär inom säkerhet med en spännande tjänst som säkerhetssamordnare på ett expansivt energibolag! Du kommer till oss i en tid där vi har ett stort fokus på utveckling inom säkerhetsområdet. Informationssäkerhet, IT, säkerhetsskydd och systematiskt säkerhetsarbete kommer vara huvudområdena men du kommer även vara en del i vår totalförsvarsplanering och kontinuitetshantering. Ett nära samarbete kommer att bedrivas tillsammans med affärsområdena Kraft och Värme (fjärrvärme och elproduktion), Elnät samt Wex...
2022-09-30 2022-10-30
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska i hemtjänsten
I Lagans hemtjänst hjälper du omsorgstagare i deras hem. Insatserna ges för att underlätta i den dagliga livsföringen och för att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt eget hem och få en meningsfull vardag. Inom hemtjänsten arbetar vi teambaserat i ett arbetslag men det innebär också att kunna jobba självständigt. Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i de dagliga vardagssysslorna samt träning och promenader för att bibehålla rörligheten. Lagans hemtjänst är en arbetsgrupp som använder bil, cykel och el-cykel. I arbetet ingår att v...
2022-09-30 2022-10-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Biomedicinsk analytiker till Transfusionsmedicin i Växjö
Arbetet som biomedicinsk analytiker hos oss är självständigt, utvecklande och du kommer att ta egna beslut, samtidigt som du arbetar i ett härligt team av glada medarbetare. I arbetsuppgifterna på Transfusionsmedicin ingår rekrytering och omhändertagande av blodgivare i samband med blodgivning samt komponentframställning. Du kommer även arbeta på lab med olika blodgruppsserologiska undersökningar. Vi satsar på individuell kompetensutveckling. Våra medarbetare ska ha en bred kompetens och kunna utföra många olika arbetsuppgifter för att skapa e...
2022-09-30 2022-10-30
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare
Du ingår i gymnasieskolans SYV-organisation som består av totalt tre studie- och yrkesvägledare samt två på vuxenutbildningen. I uppdraget som studie- och yrkesvägledare ingår bland annat följande: • Individuella vägledningssamtal och studieplanering (programbyten, skolbyten, indval och inriktningsval) • Delta på föräldramöten/infomöten • Vara behjälplig inför gymnasievalet • Förbereda inför högskoleprovet • Samverka med grundskolan inför antagning till åk 1 • Samverkan med Vux för överbryggning av elever • Samverkan med KAA (utskrivningar) ...
2022-09-30 2022-10-16
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år 4-6
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i grundskolan på Vittaryds skola. Ditt huvudsakliga uppdrag är kopplat till grundskolan där du tar ansvar för att planera och genomföra undervisning som för eleverna närmare måluppfyllelse utifrån läroplanen. Du och dina kollegor delar ansvaret för verksamheten och värdesätter elevernas tankar och önskemål i utformandet av planeringen. Tjänsten kan kombineras med uppdraget som förstelärare. Som sökande avgör du tillsammans med skolans ledning inom vilket område. Meriterande är om du sedan tidigare har er...
2022-09-30 2022-10-16
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i slöjd till Elin Wägnerskolan
Elin Wägnerskolan är en skola med bred mångfald och med elever från årskurs 6 - 9. Under läsåret 2022 - 23 är vi ca 400 elever och 65 personal. Skolan finns centralt belägen mitt i Växjö. Vi arbetar med ämnesövergripande undervisning i projektform och med ett tydligt fokus att lära med och genom omvärlden, med målet att eleverna ska kunna använda kunskap för att skapa värde för sig själv och andra. Skolan är organiserad i fyra lärararbetslag med klasser från åk 6 - 9 där den största delen av undervisningen finns i de klasser som arbetslagen a...
2022-09-30 2022-10-14
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vikarier sökes till gruppbostäder i Väckelsång
Vill du jobba hos oss som vikarie? Vi söker nu vikarier som kan introduceras i flera verksamheter. Hos oss är våra omsorgstagare i fokus och vårt arbete styrs av deras behov, förmågor och färdigheter att klara av sin vardag. De erbjuds ett anpassat stöd i sin dagliga livsföring, vilket bland annat innebär stöd vid personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städning samt stöd vid fritidsaktiviteter (delta i samhällslivet). Arbetet ska genomsyras av ett pedagogiskt arbetssätt med ett tydligt och strukturerat förhållningssätt och bemötande. Hos oss...
2022-09-29 2022-11-14
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Samordnare för skolskjuts och modersmål samt studiehandledning
Många grundskoleelever i Uppvidinge kommun reser varje dag till och från skolan med kollektivtrafik, skolbuss eller med skolskjuts. Ungefär ca 200 av våra gymnasieelever reser till och från sina skolor med kollektivtrafik. Som skolskjutssamordnare planerar och samordnar du skolskjutsverksamheten och därigenom skapar en trygg och säker resa för eleverna till och från skolan i Uppvidinge kommun. Du handlägger självständigt ansökningar om skolskjuts och elevresor enligt bestämmelserna i gällande lagar, förordningar och kommunens riktlinjer för sk...
2022-09-29 2022-10-17
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Vikarier till hemtjänsten
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Som undersköterska motiverar och stimulerar du de enskilda utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter och med vissa hälso- oc...
2022-09-29 2022-10-31
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterskor till hemtjänsten
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Som undersköterska motiverar och stimulerar du de enskilda utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter och med vissa hälso- oc...
2022-09-29 2022-10-31
Växjö kommun, Kommunledning HR-konsult med inriktning administration
Växjö kommun söker nu en driven och engagerad HR-konsult som gärna tar sig an administrativa arbetsuppgifter. Vi är en HR-avdelning i framkant och där du får möjligheten att bidra till vårt utvecklingsarbete samt har stora möjligheter att utvecklas i din roll som HR. Du kommer till ett team med stort engagemang, gott samarbete och ett öppet och inkluderande arbetsklimat. I rollen som HR-konsult kommer du dels arbeta med administration inom vår HR-avdelning men också i nära samarbete med chefer inom våra förvaltningar. Det konsultativa stödet g...
2022-09-29 2022-10-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Underläkare till Kirurgkliniken i Ljungby
På kirurgkliniken i Ljungby jobbar du som underläkare med avdelnings- och mottagningsarbete samt jourtjänstgöring. Det finns mycket goda möjligheter att aktivt delta i arbetet på operation och endoskopiverksamhet, både akut och elektivt. Som vikarierande legitimerad underläkare är Du också berättigad till att gå kurser och delta i andra utbildningar på ST-nivå. Du ingår också i jourverksamheten tillsammans med bakjour.
2022-09-29 2022-10-16
Region Kronoberg, Sjukhusvård Vi söker fysioterapeut till vårdcentralen Alvesta!
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2022-09-29 2022-10-16
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till kirurgmottagningen, Centrallasarettet i Växjö.
Som sjuksköterska blir du en del av urologiteamet på kirurgmottagningen. I teamet arbetar du tillsammans med uroterapeut, sjuksköterska, undersköterska och läkare. Du kommer även att ha egna cystoskopimottagningar på Endoskopienheten.
2022-09-29 2022-10-14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >