Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Distriktssköterska till vårdcentralen Centrum!
Att jobba som distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentral är att följa patienter genom hela livet. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer, en del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom. Som du förstår är arbetet på vårdcentral omväxlande, roligt och utvecklande! Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära distriktssköterskemottagning, konsultation med patienter via telefon/videobesök och tidsbokning vi...
2022-01-21 2022-02-04
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vågar du tänka nytt? Då är du rätt distriktssköterska för vårdcentralen Teleborg!
Hos oss kommer du att få ta mycket eget ansvar samtidigt som du alltid har en kollega i rummet bredvid. Vi erbjuder dig ett varierat och roligt arbete. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära distriktssköterskemottagning, rådgivning med patienter via telefon, tidsbokning och mottagningsarbete. Är du intresserad så finns det goda möjligheter att fördjupa dig inom några av våra specialistmottagningar utefter din kompetens, erfarenhet och intresse. Vad erbjuder vi dig mer? I vår organisation är din utveckling viktig, både genom en bra...
2022-01-21 2022-02-11
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Logoped till rehabiliteringskliniken i Växjö
Som logoped hos oss arbetar du med att diagnostisera och behandla språk-, röst och talstörningar, förskriva hjälpmedel, utreda och behandla ät- och sväljsvårigheter samt ge information och handledning till anhöriga och personal. Med stor kunskap och erfarenhet i arbetsgruppen kommer vi ge dig en god introduktion och stöd i ditt arbete. Hos oss träffar du patienter på alla vårdnivåer, i både slutenvård, dagrehab och mottagning. Vi står inför många spännande förändringar på vår klinik, men omställning till den nära vården. Vi är inte där än men...
2022-01-21 2022-02-18
Region Kronoberg, Folktandvård Tandsköterska till Folktandvården Solrosen Ljungby-Lagan
På den här kliniken möts du av ett härligt gäng som består av 4 tandläkare, 9 tandsköterskor och 2 tandhygienister. Kliniken har verksamhet dels i utkanten av Ljungby och dels på vårdcentralen i Lagan. Vi planerar för en flytt av kliniken i Ljungby under 2023. Du kommer främst att arbeta med att assistera någon av våra duktiga tandläkare och tillsammans kommer ni att behandla både barn, ungdomar och vuxna. Vi jobbar med teamarbete och är du intresserad ser vi gärna att du jobbar med profylax och egna patienter. Att komma ny till en arbetspla...
2022-01-21 2022-02-13
Växjö kommun, Wexnet Kundansvarig
Nu behöver vi stärka upp med ny kundansvarig till vårt säljteam! På Wexnet levererar vi med hög kvalitet, ger branschens bästa service och vi säljer bra produkter. Vi har fokus på varje kunds behov och önskemål och vet när och hur vi ska lyssna, ställa frågor och kommunicera på bästa sätt. Vi är ett bra team som har kul på jobbet! Som kundansvarig blir du Wexnets ansikte utåt vid försäljning av framförallt stadsnätet och dess produkter till våra målgrupper, exempelvis bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag och villaägare. Försäljning ...
2022-01-21 2022-02-20
Växjö kommun, Arbete och välfärd Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare i Ekonomiskt bistånd kommer du att arbeta med att bedöma och utreda ekonomin kring personer som har en arbetsmarknadsinsats inom avdelningens enheter Insats och Intern service samt personer som deltar i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program. Arbetet kräver en bred samverkan på olika nivåer både internt och externt. Vi arbetar i verksamhetssystem VIVA och skall gå över till Lifecare under mars 2022. Från februari 2020 kan invånare i Växjö kommun ansöka och följa sitt ärende digitalt via mina sidor. Digitaliser...
2022-01-21 2022-02-06
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Miljösamordnare till utbildningsförvaltningen
Som handläggare med inriktning miljösamordning arbetar du med uppgifter kopplade till verksamhetslokaler och miljö. Det kan bland annat innebära att organisera arbetet och stötta rektorer i uppföljning enligt miljöbalken eller att implementera rutiner för källsortering på förskolor och skolor. Du kan också arbeta med andra lokalrelaterade arbetsuppgifter, så som att driva mindre lokalprojekt. Du avlastar verksamheten genom att fungera som länk mellan rektor och fastighetsägare eller annan samarbetspartner. Du arbetar tillsammans med rektorer i...
2022-01-21 2022-02-06
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen söker samordnare till förvaltningskontoret
Som samordnare/handläggare arbetar du med uppgifter kopplade till verksamhetslokaler och du fungerar som utbildningsförvaltningens representant i byggnations- och renoveringsprojekt. Du arbetar med inventering av lokaler, kapacitetsbestämning och investeringar i fastighet eller utemiljö. Du avlastar verksamheten genom att fungera som länk mellan verksamheten och fastighetsägaren. Du arbetar tillsammans med rektorer i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, kommunens centrala lokalförsörjningsavdelning och de kommunala fastighetsbolagen. Du ...
2022-01-21 2022-02-06
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Är du vår nya kollega till dagverksamheten?
Den nystartade förebyggandeenheten finns i Kommunrehab på omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med förebyggande arbete på flera olika sätt för kommuninvånarnas bästa. Vill du arbeta med oss och göra skillnad varje dag genom att arbeta med vardagshälsa? I sådana fall hoppas vi att du vill söka detta fantastiska jobb. Vill du ha ett arbete där du får möjlighet att skapa en fin och meningsfull dag för våra gäster på deras villkor? Gillar du att arbeta nära dina kollegor och är en positiv människa? I sådana fall är detta ett jobb för just Dig. V...
2022-01-21 2022-02-04
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Arbetsterapeuter Kommunrehab Växjö
Kommunrehab behöver dig som har ett stort intresse för profession och patient. Du kommer att arbeta med engagerade medarbetare med olika befattningar som kompletterar varandra. Vi ser olikheter som en stark tillgång. Som arbetsterapeut i Kommunrehab får du vara en del av utvecklingen mot God och nära vård. Dina arbetsuppgifter består av bedömning, rehabilitering, träning samt handledning av patienter, närstående och omsorgspersonal. Som arbetsterapeut är du en nyckelperson för att säkerställa en välfungerande rehabilitering till våra brukare....
2022-01-21 2022-02-18
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd
Du kommer att tillhöra IFO:s vuxengrupp. Här arbetar vi med ekonomiskt bistånd, missbruk, budget-och skuldrådgivning samt våld i nära relation. Gruppen består av 1:e socialsekreterare samt sex socialsekreterare. Du kommer att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd. Genom socialt förändrings-och motivationsarbete jobbar vi tillsammans med våra klienter för att hitta vägar till egen försörjning. Vi har ett nära samarbete med övrig personal på IFO, Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet m fl. Vi erbjuder e...
2022-01-21 2022-02-18
Region Kronoberg, Sjukhusvård Läkare till palliativa teamet
Du kommer att arbeta med specialiserad palliativ vård för patienter i livets slutskede. Arbetet sker alltid i team med en sjuksköterska. Du tillhör teamet som utgår från Ljungby och har patientansvar för de svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet eller ibland på särskilt boende. Den palliativa vården bedrivs alltid i nära samarbete med den kommunala hemsjukvården. Vidare har teamet ett undervisningsansvar och arbetar konsultativt mot den slutna vården. Om du önskar finns möjlighet till klinisk forskning inom ramen för vårt samarbete med Linn...
2022-01-21 2022-02-06
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Jobbkoordinator
Du kommer arbeta som Jobbkoordinator tillsammans med tre andra projektmedarbetare, där alla är kopplade till någon av de fyra deltagande kommunerna. Du kommer att vara en del av en grupp som kommer arbeta som Jobbkoordinator med deltagare i åldrarna 18-24 år och som står utanför arbetsmarknaden. I rollen som Jobbkoordinator i projektet möter du målgruppen med ett lösningsfokuserat förhållningssätt som sätter individen i fokus. Du arbetar för att koordinera, utarbeta och genomföra effektiva insatser som bidrar till stegförflyttning för målgrupp...
2022-01-21 2022-02-01
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärarassistent/elevassistent till Uppvidinge grundsärskola i Lenhovda
Vi arbetar i team runt våra elever, all personal har en viktig och ansvarstagande roll. Du arbetar tillsammans med pedagog, men också individuellt med elever. Du stöttar, hjälper och assisterar våra elever i verksamheten under hela skoldagen.
2022-01-21 2022-02-06
Region Kronoberg, Sjukhusvård Arbetsterapeut till Lasarettrehab i Växjö
Vi söker en kollega till vårt engagerade arbetsterapeutgäng på 16 medarbetare. Du kommer att jobba mot våra patienter som är inneliggande på våra slutenvårdsavdelningar. På sjukhuset finns avdelningar med olika inriktningar som ortopedi, kirurgi, onkologi, geriatrik, medicin, infektion, IVA och kvinnohälsa. Inom våra verksamhetsområden arbetar vi i team tillsammans med övriga professioner på Lasarettsrehab. I gruppen hjälps vi åt, är bra på att stötta varandra och att lära av varandra. Vi har ett nära samarbete med vårdpersonal på avdelning...
2022-01-21 2022-02-13
Region Kronoberg Avdelningschef till akutkliniken i Växjö
I din roll som avdelningschef kommer du ha ett tätt samarbete med de tre andra avdelningscheferna och gemensamt kommer vi arbeta fram hur den nya tjänsten ska struktureras. I dagsläget har vi två avdelningschefer på akutmottagningen och en avdelningschef på akutvårdsavdelningen (AVA). Vi tror på ett ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag. Du kommer vara en del av akutklinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen. Som avdelningschef på akutkliniken får du en spännande och ...
2022-01-21 2022-02-11
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Vederslövs skola söker elevassistent
Som elevassistent på Vederslövs skola arbetar du under skoldagen på mellanstadiet med en elev i behov av stöd och på eftermiddagen och under lov är tjänsten förlagd på vårt fritidshem. Arbetet innebär varierade arbetsuppgifter och ett nära samarbete med dina kollegor. Under skoldagen stöttar du läraren i det pedagogiska arbetet genom att delta i undervisningen och utifrån planeringen aktivt arbeta med eleven och stötta eleven i skolarbetet. Genom ditt arbete bidrar du till att främja elevens utveckling och kan då göra en stor skillnad. På Ved...
2022-01-21 2022-02-04
Region Kronoberg Avdelningschef till akutmottagningen i Ljungby
Den här tjänsten är en helt ny tjänst som har uppstått ur arbetet med att förbättra våra chefers organisatoriska förutsättningar, i syfte att skapa en ännu mer hållbar arbetsmiljö för våra chefer och medarbetare. I din roll som avdelningschef på akutmottagningen i Ljungby kommer du skapa ett tätt samarbete med den andra avdelningschefen som redan finns på plats. Vi tror på ett starkt delat ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag. Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt l...
2022-01-21 2022-02-11
Region Kronoberg, Sjukhusvård Vi söker barnmorska till mödrahälsovården i Tingsryd!
För denna tjänst ingår sedvanliga arbetsuppgifter på en barnmorskemottagning såsom att självständigt ta hand om den gravida kvinnan och hennes partner enligt basprogrammet, ge preventivmedelsrådgivning och förskriva preventivmedel. Dessutom ingår också arbete med STI sexuellt överförbara sjukdomar, ungdomsmottagning och gynekologisk cellprovtagning. Detta är ett axplock av dina arbetsuppgifter som barnmorska hos oss!
2022-01-21 2022-02-13
Älmhults kommun, Måltidsavdelningen Enhetschef till Måltidsavdelningen
I tjänsten ingår personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar inom ett enhetsområde. Ditt enhetsområde består av 20-25 professionella medarbetare fördelade på kök i skola/förskola. Som enhetschef rapporterar du till måltidschef och ingår i ledningsteamet. Måltidsavdelningen har cirka 70 medarbetare och bedrivs för närvarande vid 28 verksamhetsställen, varav 16 är tillagningskök. Som enhetschef förutsätts du arbeta nära tillsammans med avdelningens ledningsteam såväl som att coacha dina medarbetare i köken för att samordna och inspire...
2022-01-21 2022-02-06
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterska sökes till barnmorskemottagningar på kvinnokliniken!
Dina arbetsuppgifter är sedvanliga undersköterskeuppgifter på en mottagning. Det kan exempelvis vara att hjälpa till med att assistera läkare och barnmorskor, beställa förråd, ta emot patienter, provtagningar, svara i telefonen mm.
2022-01-21 2022-01-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Är du vår nya medicinska sekreterare för vårdcentralen Lammhult?
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med vårdadministration kring våra besök men även fungera som ett viktigt administrativt stöd till våra chefer och medarbetare. Hos oss är arbetsuppgifterna både breda och omväxlande. Du kommer bland annat att arbeta med journalskrivning, telefonservice, tidsbokningar, väntelistor, tidboksarbete, receptions- och kassaarbete. Hos oss får du både arbeta självständigt och vara en del av vårt administrativa team. Vi ser dig och dina kunskaper inom administration som en viktig del av vår framti...
2022-01-21 2022-02-04
Region Kronoberg Är du vår nästa sjuksköterska på infektionskliniken?
Vi söker nu dig som är sjuksköterska och trivs med att arbeta rotation alternativt enbart natt. Som sjuksköterska hos oss på avdelning 17 får du ett omväxlande arbete och blir en viktig del av teamet runt patienten. I arbetslaget finns erfarna kollegor och de olika yrkeskategorierna har ett nära samarbete med varandra vilket skapar trygghet och ett gott stöd. Du får bred kompetens inom infektionsområdet och goda möjligheter till kompetensutveckling. Om du som söker är nyutexaminerad erbjuds du ett kliniskt utvecklingsprogram som sträcker sig ...
2022-01-20 2022-02-13
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen söker medarbetare till skolan F-9
För att öka och säkerställa grundbemanning i våra verksamheter inrättas pooltjänster i grundskolans verksamhetsform. Anställningen som pooltjänst innebär att Du utifrån verksamheternas behov förstärker verksamheten exempelvis vid sjukdom, tjänstledigheter eller annat som gör att grundbemanningen på en enhet måste förstärkas. Under en vecka kan arbetet utföras på flera olika enheter. De dagar du inte är bokad i poolen förstärker du personalgruppen vid en så kallat hemvist, i en av skolorna i området. Det är ett omväxlande och stimulerande arbet...
2022-01-20 2022-02-20
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare/Lärare åk 1-6
Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare på Ryssbyskolan. Huvudfokus för uppdraget är: - främjande och åtgärdande insatser med fokus på tidiga insatser med särskilt stöd/extra anpassningar. - stödja elever och lärare i ordinarie undervisning. - arbete med enskilda stödinsatser samt arbete i grupp under begränsade perioder. - kartläggning, handledning och observationer av enskilda elever och grupper. - pedagogiska kartläggningar och analyser utifrån tester - skriva åtgärdsprogram Som speciallärare/tidigare lärare är du ett stöd i skolan...
2022-01-20 2022-02-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >