Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Regionservice Serviceinriktad vaktmästare/chaufför
Som chaufför hos oss utför du dina transporter både i linje- och beställningstrafik. Du kommer framför allt att köra förbrukningsmaterial, avfall, mat och prover mellan exempelvis våra sjukhus och vårdcentraler i regionen. Du utför dina transporter självständigt men är en del av hela teamet. Uppdraget kan komma att utvecklas och förändras över tid, där du kan vara med och bidra med nya idéer.
2022-06-23 2022-08-14
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i hem- och konsumentkunskap till Dackeskolan
Vi söker nu en engagerad och kompetent lärare i hem- och konsumentkunskap, eventuellt i kombination med andra ämnen utifrån din behörighet. På Dackeskolan organiserar vi vår verksamhet för att bedriva skola för alla, med hänsyn till bakgrund, behov och förutsättningar hos våra elever. Detta innebär att vi jobbar aktivt med att lärmiljöer i klassrum ska vara utvecklande, tillgängliga och strukturerade. Vi gör elever delaktiga i värdegrundsarbetet och bygger tillitsfulla relationer med dem för att de ska känna sig trygga och förberedda för alla ...
2022-06-23 2022-07-31
Region Kronoberg, Sjukhusvård Radiology doctor with experience in both screening and clinical mammography
.
2022-06-23 2022-10-31
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare eller barnskötare till Pär Lagerkvist förskola
Pär Lagerkvist är en förskola som ligger i Bergunda. På Pär Lagerkvist förskola och skola finns det plats för 200 förskolebarn. Förskolan är organiserad i tre hus. Lokalerna i varje hus består av tre hemvister på nedre plan i åldern 1-3 år och två hemvister på övre plan i åldern 3-5 år. I varje hus arbetar alla medarbetare gemensamt i team och vi äger inte vår hemvist. Vi arbetar tillsammans ca 12 pedagoger, som delar det övergripande ansvaret för barngruppens trygghet och lärande för ca 65 barn. I den medvetet utformade miljön, helt byggd ...
2022-06-23 2022-08-07
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i grundskolans tidigare år 4-6
Vi söker dig som är lärare med behörighet för undervisning mot åk 4-6. I tjänsten ingår ett mentorskap där du planerar, genomför och följer upp undervisningen. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du ser betydelsen av differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer som främjar alla elevers utbildning på bästa sätt, och drivs av att utveckla hållbara arbetssätt tillsammans med kollegor och chefer. Du utvecklar undervisningen tillsammans med arbetslag och kollegor...
2022-06-23 2022-07-17
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschef
I rollen som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inkluderat arbetsmiljö. I uppdraget ingår att förankra den politiska visionen, målet och grundvärderingen. Du ser till att verksamheten har tydliga strategier och handlingsplaner för att nå målen samt att dessa genomförs och följs upp. Du ska arbeta aktivt för att sätta omsorgstarens behov i fokus och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vara delaktiga samt att deras kompetens tas tillvara utifrån verksamhetens behov. Vi inom äldreomsorgen i Alvesta kommun arbe...
2022-06-23 2022-08-14
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent till Hagaskolan
Hagaskolan växer och vi behöver anställa en ny elevassistent! I dina arbetsuppgifter kan det ingå att både arbeta enskilt med elever eller med en liten grupp. Du kommer att fungera som en pedagogisk resurs samt vara ett stöd för elevernas sociala utveckling. Som elevassistent ingår du i ett av skolans fyra arbetslag.
2022-06-23 2022-06-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Mohedaskolan söker lärare i fritidshem
Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med andra pedagoger ansvara för och vara med och utveckla fritidshemmets verksamhet. Vi har organiserat vårt arbete på lågstadiet i mindre arbetslag, ett för varje årskurs. Detta innebär att vi försöker samla alla resurser, lärare, spec., fritids m.fl. så att man gör sin tid i samma elevgrupp, detta för att få ett helhetsperspektiv och kunna följa barnen över tid. Tjänsten innefattar jobb både förmiddags- och eftermiddagstid. I uppdraget kan det förekomma både öppning och stängning på fritidshemmet.
2022-06-23 2022-06-28
Region Kronoberg, Sjukhusvård Underläkare till endokrinologienheten på medicinmottagningen i Ljungby
Har du ett särskilt intresse för endokrinologi och annorlunda arbete där du själv har möjlighet till att bidra till din egen kompetensutveckling och samtidigt fylla Medicinklinikens behov? Då tycker vi att du ska söka denna tjänst! Arbete inom mottagningsverksamheten innebär att du efter introduktion, förutom en egenutvecklad plan för kompetensutveckling, också kommer att bidra till en växande, modern och unik endokrinologienhet. Vi letar efter dig som önskar bygga upp denna enhet tillsammans med våra endokrinologer och har möjlighet att bestä...
2022-06-23 2022-08-14
Region Kronoberg, Regionstab Säkerhetsstrateg inom informationssäkerhet
Vill du vara med och utveckla Region Kronobergs framtida informationssäkerhetsarbete? Då är detta en spännande utmaning för dig! Din uppgift blir att tillsammans med andra driva den övergripande utvecklingen, samordningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet i Regionen. I arbetet ingår både direkt operativt stöd till verksamheten och strategiskt arbete. I uppgifterna ingår bland annat att: • utveckla och utarbeta styrdokument inom ansvarsområdet • utveckla ledningssystem för informationssäkerhet • verka för en ökad kunskap o...
2022-06-23 2022-08-21
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Dina uppgifter är planera och följa upp ditt arbete i enlighet med läroplanen. Underskoltid är du ute mycket och deltar i rastaktiviteter, och på eftermiddagen är du på fritids och arbetar med de yngre eleverna.
2022-06-23 2022-07-07
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistenter till Katedralskolan
Nu söker vi två elevassistenter/resurspedagoger till vårt spec-team på Katedralskolan, bestående av erfarna och kunniga specialpedagoger, speciallärare och resurspedagoger. Ni arbetar tillsammans men också uppdelade riktade mot skolans olika program. Spec-teamet är också viktiga i skolans elevhälsoarbete, övergripande med andra ingående kompetenser samt även här riktat mot vissa program. På Katedralskolan pågår ett arbete med att utveckla elevhälsan, med begreppen eleven i fokus, likvärdighet samt främjande och förebyggande som grund. Som elev...
2022-06-23 2022-07-07
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Sjuksköterska till habiliteringen
• Vill du jobba på en arbetsplats med god stämning, gemenskap och plats för humor? • Vill du ha stora möjligheter att utveckla och påverka vården och din arbetsplats? • Vill du vara en del av ett team med olika professioner, där vi lär av varandra? • Vill du att det friska hos patienten ska vara utgångspunkten? Då är du välkommen som sjuksköterska inom habiliteringen! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som sjuksköterska kommer innebära bedömningar av förutsättningar för koncentrationsstödjande medicinering till patienter med ADHD/ADD, uppföljn...
2022-06-23 2022-08-01
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Röstmottagare
Dina arbetsuppgifter innebär främst: • Svara på frågor om hur man röstar. • Dela ut valkuvert. • Placera valsedlar i valsedelställen och hålla god ordning på valsedlarna. • Hålla god ordning i vallokalen och hantera eventuell kö. • Ta emot röster.
2022-06-23 2022-07-15
Växjö kommun, Arbete och välfärd Behandlare till öppenvård barn sökes
Hos oss på Öppenvård barn arbetar vi med barn 0-12 och deras familjer. Arbetet sker utifrån ett salutogent och systemiskt synsätt där barnets behov är i centrum. Du kommer här till en arbetsgrupp som är måna om varandra och dem vi möter. Då familjernas behov styr anpassas ibland våra arbetstider varför kvällsarbete kan förekomma. Öppenvården arbetar teambaserat vilket innebär att det är mycket samarbete med både interna och externa samarbetspartners. Vidare arbetar enheten kontinuerligt för att fortsätta utveckla metoder för att möta behoven h...
2022-06-23 2022-07-14
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Fysioterapeut till primärvården i Ljungby
Som fysioterapeut i primärvården är du ofta den första som patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen träffar. Arbetet innebär bedömning, behandling och rehabilitering av personer i alla åldrar med varierande besvär, både individuellt och i grupp. Du har ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen och ingår i ett nätverk av fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården i Kronoberg.
2022-06-22 2022-08-08
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till teamet på "femman", lungmedicin och gastroenterologi
Som sjuksköterska på enhet 5 får du en stabil och bred bas att stå på samt chans att utveckla dig och lära dig nya saker hela tiden! På femman är vi indelade i olika specialgrupper. Personal i respektive grupp har ansvar inom sitt område. Detta gör vi för att lära känna patienten och anhöriga bättre. Till vår hjälp i vårdarbetet har vi nära kontakt med bland annat sjukgymnast och dietist. Du kommer att få ett omväxlande arbete som ger dig bred erfarenhet av alla förekommande arbetsuppgifter på en vårdavdelning. Läkare, sjuksköterskor, unders...
2022-06-22 2022-07-31
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent
Att arbeta som personlig assistent i Centrums hemtjänst innebär att ge god omsorg och omvårdnad till vår omsorgstagare i enlighet med biståndsbeslut. Tillsammans skapar vi trygghet, värdighet och delaktighet för dem vi stöttar och hjälper. Då vi samarbetar med hemsjukvårdens rehab- och sjukvårdsenhet, innebär det att du kommer att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. I denna tjänst kommer du att arbeta som personlig assistent till en man i medelåldern i Ljungby tätort. Personligt stöd i vardagen och hjälpa till med saker s...
2022-06-22 2022-07-24
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Teleborg Hemvård
Vi söker dig som vill jobba hos oss på Teleborgs hemvård. Vill du tillsammans med oss arbeta för att behålla och utveckla de goda relationer som vi skapat med våra omsorgstagare? Våra omsorgstagare har olika behov och arbetsuppgifterna är väldigt varierade som personlig omvårdnad, städ, tvätt, inköp, promenad, social samvaro, ledsagning, vägledning mm. Vi verkställer hälso- och sjukvårdsuppgifter som är delegerade från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I vårt arbete är det viktigt med en god relation till anhöriga. Hos oss får du ...
2022-06-22 2022-07-10
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa till Lenhovdaskolan
Till Lenhovdaskolan söker vi lärare i ämnet idrott och hälsa för undervisning i åk F-6. I arbetet utgår du från elevernas behov och förutsättningar och ger dem möjlighet att utvecklas i sitt lärande. Du är flexibel och lösningsfokuserad. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar din undervisning utifrån dem. Du organiserar, genomför och utvärderar undervisningen för eleverna.
2022-06-22 2022-07-24
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Samordnare till särskilt boende
Som samordnare har du ett nära samarbete med chef och fungerar som en nyckel mellan chef och personal. I rollen som samordnare har du både interna och externa kontakter och du förväntas ha ett helhetsperspektiv när det gäller verksamhetens behov. Du ansvarar även för att säkerställa bemanning på kort och lång sikt. En stor del av arbetsuppgifterna består av ansvar för personal och vikarieanskaffning och du ansvarar även för introduktion av ny personal, att anordna utbildningar och schemaläggning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat faktu...
2022-06-22 2022-08-03
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i franska och svenska som andraspråk åk 7-9, Linnéskolan
Tjänsten innebär undervisning i franska och svenska som andraspråk, årskurs 7-9. Som ämneslärare planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet utifrån verksamhetens mål tillsammans med dina kollegor. I varje arbetslag har vi anställda heltidsmentorer som arbetar nära eleverna och stöttar dem i deras sociala utveckling. I mentorns uppgift ingår även att hålla utvecklingssamtal. Detta gör att du som lärare kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. I ditt uppdrag som lärare ingår därför inget mentorskap. Under kommande...
2022-06-22 2022-07-06
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent åk 4 till Åsedaskolan F-6
Till Åsedaskolan F-6 söker vi en elevassistent som kommer att fungera och vara resurs i åk 4. Du stöttar eleverna under lektionstid men även under rasterna och i matsalen. I arbetet utgår du från varje elevs förutsättningar och behov vilka kan variera från en dag till en annan. Du samarbetar med pedagoger, elever och vårdnadshavare och deltar på planerade möten.
2022-06-22 2022-07-03
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent åk 6 till Åsedaskolan F-6
Till Åsedaskolan F-6 söker vi en elevassistent som kommer att fungera och vara resurs i åk 6. Du stöttar eleverna under lektionstid men även under rasterna och i matsalen. I arbetet utgår du från varje elevs förutsättningar och behov vilka kan variera från en dag till en annan. Du samarbetar med pedagoger, elever och vårdnadshavare och deltar på planerade möten.
2022-06-22 2022-07-03
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska och engelska
Välkomna till Bikupan! Skolan växer genom ett ökat elevantal och vi har gått från 25 till 35 lärare och söker nu ytterligare en medarbetare till vårt härliga gäng. Bikupan är en 7-9 skola som präglas av att elevens lärande står i centrum. Ett utvecklingsarbete bedrivs för att hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat där vi arbetar trygghetsskapande och tillsammans med ett uttalat VI-tänk. Skolan är mångkulturell och att arbeta språkutvecklande, relationsskapande och kompensatoriskt är viktiga grundstenar i skola...
2022-06-22 2022-07-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >