Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Socialsekreterare till barn och familjeenheten
Har du ett brinnande intresse för socialt arbete i ett familjeorienterat arbetssätt med inriktning på barn och unga? Vill du bidra till att utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Då kan du vara den person vi söker! I Barn- och familjeenheten arbetar vi i team med olika inriktningar. Vi samarbetar mycket med varandra, men också med andra enheter inom Socialförvaltningen och externa parter. Vi tänker nu satsa på verksamheten och stärka upp med ytterligare en socialsekreterare med inriktning utredning barn. Enheten kommer då att bestå av: ...
2021-07-28 2021-08-29
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Personlig assistent i Sandsbro - Dag/kväll och natt
Som personlig assistent i detta ärande ställs det höga krav på integritet, att man är lyhörd och van att ta stort ansvar. Omvårdnadsbehovet är stort vilket kräver självständigt ansvar för att omsorgstagaren ska få sina behov tillgodosedda. I arbetsuppgifterna ingår noggrann bevakning och en individanpassad diabetesplan, hantering av PEG och andra HSL-insatser. Men även social kontakt och motivering gentemot omsorgstagaren, hjälpa till med personlig hygien, förflyttningar, användning av hjälpmedel såsom lyft. Arbetet utförs där personen befinne...
2021-07-28 2021-08-22
Region Kronoberg, Sjukhusvård Legitimerad biomedicinsk analytiker till Klinisk Kemi i Växjö
Arbetet som biomedicinsk analytiker hos oss är självständigt och du tar egna beslut samtidigt som du arbetar i ett lag. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom klinisk kemi i en modern miljö med automatiserade instrument. Du kommer även att arbeta inom transfusions-medicin på jourtid. Vi satsar på individuell kompetensutveckling. Våra medarbetare ska ha en bred kompetens och kunna utföra många olika arbetsuppgifter för att skapa en stark arbetsgrupp. Lagarbete och gott samarbetsklimat är viktigt för oss. Kvalitetskänsla och ...
2021-07-28 2021-08-29
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tingsryds kommun söker förskollärare till förskolan Fjärilen i Urshult
Tingsryds kommun söker förskollärare till förskolan Fjärilen i Urshult. Förskolan består av sex avdelningar, tre för yngre barn 1-3 år och två för äldre barn 3-4 år samt en avdelning med barn 4-5 år. Då vi är i en expansiv period i vår verksamhet med bla nybyggnad av två nya avdelningar söker vi förskolelärare till vår verksamhet Tjänsten består av att planera och tillsammans med arbetslaget på en av våra 1- 3 års avdelningar genomföra det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du ansvarar för pedagogisk dokumentation, uppföljning och utvärderi...
2021-07-27 2021-08-22
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i lågstadiet till Öjaby skola
Till Öjaby skola söker vi en lärare till lågstadiet. Du kommer främsta att undervisa i åk 1 och 2 och ingå i ett arbetslag, som tillsammans tar fram strategier för att få eleverna att utvecklas och lyckas. I tjänsten ingår ansvar för skolans studiestöd. Som lärare arbetar du utifrån Skolverkets styrdokument med tydliga mål och stimulerar eleverna att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Du skapar god studiero och är en tydlig ledare i klassrummet. Tjänstgöringsgraden för tjänsten ligger mellan 80-100%.
2021-07-27 2021-08-11
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till mammografin i Växjö
Arbetsuppgifterna består av mammografi hälsokontroller, klinisk mammografi och att assistera läkare vid ultraljudsundersökningar. Som legitimerad sjuksköterska kommer du att få strålskyddsutbildning och utbildning i radiologisk bröstdiagnostik.
2021-07-27 2021-08-22
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Lockar primärvården? Vi söker distriktssköterska till vårdcentralen Alvesta
Hos oss kommer du att få ta mycket eget ansvar samtidigt som du alltid har en kollega i rummet bredvid. Vi erbjuder dig ett varierat och roligt arbete. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära distriktssköterskemottagning, rådgivning med patienter via telefon, tidsbokning och mottagningsarbete. Är du intresserad så finns det goda möjligheter att fördjupa dig inom några av våra specialistmottagningar utefter din kompetens, erfarenhet och intresse. Kanske är du extra intresserad av diabetes/astma-kol eller äldre? Vad erbjuder vi dig me...
2021-07-27 2021-08-17
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vill du bli en del av vårt team? Vi söker fysioterapeut till habiliteringen!
Vill du vara med och ge insatser ur ett helhetsperspektiv med patienten i centrum? Bedömning, behandling/träning både individuellt och i grupp och nätverkskontakter - hos oss får du ett stimulerande arbete med en blandning av uppgifter i olika miljöer. Ditt arbete innebär att vägleda patienten att i möjligaste mån upprätthålla fysiska funktioner, hitta strategier för optimal rörelseförmåga, öka självständigheten i vardagen samt förbättra levnadsvanor beträffande fysisk aktivitet, stresshantering, sömn och matvanor. Som fysioterapeut arbetar d...
2021-07-27 2021-08-17
Region Kronoberg, Regionstab Lönekonsult
Som lönekonsult är du en del av ett löneteam. Du kommer, tillsammans med teamet, att ansvara för lönehantering gentemot vissa specifika verksamheter, men också bemanna vår lönesupport kring mer generella frågor. Du ger ett konsultativt stöd till chefer och medarbetare i löne- och avtalsfrågor, men också myndigheter när det gäller olika typer av uppgifter.
2021-07-26 2021-08-11
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kurator till Lasarettsrehab
Hos oss kommer du att få arbeta med bedömning och behandling av vuxna patienter. Arbetet sker både i slutenvård och öppenvård och ger möjlighet till såväl varierande som specialiserade arbetsuppgifter. Kuratorn arbetar med patienter och deras närstående som är i behov av stöd relaterat till sjukdom eller skada och som utreds eller behandlas på sjukhusens avdelningar eller mottagningar. Insatserna görs i slutenvård, öppenvård eller i enstaka fall via hembesök. Målet för det psykosociala arbetet inom hälso- och sjukvård är att stärka individer...
2021-07-26 2021-08-22
Växjö kommun, Arbete och välfärd Enhetschef till Växjölöftet Vuxenutbildning
Som enhetschef kommer du att vara en del av avdelningens ledningsgrupp och tillsammans med den leder du och organiserar en verksamhet där snabba omställningar ibland behöver göras för att möta arbetsmarknadens behov. Som enhetschef är du en viktig del i det strategiska arbetet med att utveckla vuxenutbildningen i linje med samhällsutveckling och kompetensförsörjningsbehov, samt för verkställandet av politiska beslut i det operativa arbetet. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten. Som enhetschef ansvarar du för det syste...
2021-07-26 2021-08-22
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Lönespecialist
Vi söker dig med en positiv grundsyn som vill vara en del av vårt trivsamma och glada team. I teamet hjälps vi åt, stöttar varandra och delar med oss av vår kunskap. Vi använder lönesystemet Personec P med självservice. Lönespecialisterna ansvarar gemensamt för vår lönesupport. Dina arbetsuppgifter innebär allmänna löneadministrativa uppgifter, kontinuerlig kvalitetssäkring av löner och stöd i frågor som rör lön och anställning. Vi rapporterar också till myndigheter så som Försäkringskassan, Kronofogden och Arbetsförmedlingen. Du arbetar uti...
2021-07-26 2021-08-15
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska och svenska som andraspråk till Norregårdskolan
Arbetet som lärare innebär att planera, undervisa och bedöma elever. Vi har ett väl utvecklat kollegialt samarbete med andra mattelärare på skolan. I tjänsten ingår också att tillsammans med en lärare, vara mentor för en grupp elever. Du tycker det är viktigt att skapa förutsättningar för alla elever så att de får en god utveckling i stimulerande miljö. Tjänsten är på 75-100 % och kan även kombineras med annat ämne/ämnen.
2021-07-26 2021-08-16
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Nattuggla sökes till Nattpatrullen undersköterskor
Du bör känna dig trygg i din yrkesroll som undersköterska, då du får ta stort ansvar tillsammans med dina arbetskamrater under nätterna. Vi använder smartphones i vårt arbete, där vi kan se nattens arbetsscheman, men även läsa och skriva i SoL-och HSL-journalerna. Hos oss väljer du själv din sysselsättningsgrad och du har möjlighet att påverka ditt eget schema. Du är alltid anställd hos oss på 100%, men kan önska tjänstgöringsgrad från 75 - 100%. Vi ger dig möjligheten att växa och utvecklas inom vård- och omsorgsyrket och hos oss gör du skill...
2021-07-26 2021-08-22
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Gymnasielärare i naturkunskap och biologi
Som gymnasielärare ansvarar du för att bedriva undervisning och utveckling inom ditt ämnesområde naturkunskap och biologi. Du kommer framförallt undervisa på gymnasiets nationella program men även på våra introduktionsprogram. På Haganässkolan samarbetar vi nära varandra i arbetslag och alla har en bastillhörighet. Basgruppen består utav andra pedagoger på skolan med ansvar för samma ämnesinriktningar. Tillsammans i gruppen har ni som huvuduppdrag att utveckla undervisningen och att bemöta eleverna utifrån deras behov.
2021-07-26 2021-08-05
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Lillestadskolan
Som rektor leder och utvecklar du skolan tillsammans med biträdande rektor. Du leder skolans dagliga arbete såväl som utvecklings- och systematiskt kvalitetsarbete. Skolan är inne i ett utvecklingsarbeten tillsammans med Linneuniversitetet och Skolverket. Som chef har du budgetansvar, personalansvar och ett verksamhetsansvar för förskoleklass, fritidshem och grundskola. Som skolledare i Östra området tillhör du Östra områdets ledningsteam.
2021-07-23 2021-08-08
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lillestadskolan söker lärare år 1-3, möjlighet till försteläraruppdrag
Arbete som klasslärare med mentorsansvar i årskurs ett. Ansvar för att tillsammans med kollegor planera, utföra och bedöma undervisningen. Tillsammans bedriver vi kollegial skolutveckling med sikte på en skola där elever trivs, utvecklas och växer. Vi kommer att satsa lite extra på vår blivande årskurs ett och arbeta med tre klasslärare som tillsammans ansvarar för gruppen. Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet av arbete i lågstadiet. Du kommer att arbeta mycket tätt tillsammans med dina två närmaste lärarkollegor samt även ha samarb...
2021-07-23 2021-08-08
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryds kommun söker leg Fysioterapeut/sjukgymnast
Som medarbetare hos oss i Tingsryds kommun är du en mycket viktig resurs oavsett var du arbetar i organisationen. Vi söker nu fysioterapeuter till Tingsryds kommun. Vi erbjuder ett självständigt och flexibelt arbete med möjlighet att utvecklas. Hos oss arbetar vi i multiprofessionella team där arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare samt områdeschefer och omvårdnadspersonal ingår. Rehabenheten består av ett glatt och välfungerande team med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehab assistenter och hjälpmedelstekniker. Vi utgår alla...
2021-07-23 2021-08-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till ortopedmottagningen i Växjö
Vår arbetsplats präglas av stort engagemang för våra patienter. Vi har en positiv patientgrupp och ser snabbt synligt resultat av vårt arbete. Vi strävar efter att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, som innebär att vi utgår från patientens egna resurser, och erbjuder dem att aktivt delta i sin vårdprocess. Ditt arbete på mottagningen är omväxlande och självständigt. Några exempel på arbetsuppgifter är rådgivning i Tele-Q, gipsning, såromläggning och assistens vid polikliniska operationer. Inom vår barnverksamhet finns också...
2021-07-22 2021-08-15
Älmhults kommun, Kost och måltidsservice Enhetschef till Kostenheten
Kostenheten erbjuder dig ett spännande uppdrag: att i rollen som enhetschef vara med och leda och utveckla vårt arbete. Detta dels inom det egna enhetsområdet där ett antal kök ingår, dels genom delaktighet i Kostenhetens övergripande pågående utvecklingsarbete. Att bli en del i vårt team innebär en stimulerande tid av såväl verksamhets- som måltidsutveckling, att utveckla teamarbete och bygga långsiktig stabilitet för framtiden utifrån helhetssyn. Som enhetschef ingår du i ledningsteamet bestående av verksamhetsansvarig kostchef, tre enhetsche...
2021-07-22 2021-08-15
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryds kommun söker sjuksköterska till hemsjukvården i Ryd
Vi söker sjuksköterska till Tingsryd kommuns hemsjukvård. Initial placering på Solängens särskilda boende och i hemsjukvården i Ryd. Arbetet innebär ansvar för patienternas medicinska behov och omvårdnadsinsatser i både särskilt och ordinärt boende. Vi söker dig som uppskattar att självständigt bedöma, planera samt utföra behandlings- och omvårdnadsinsatser men även trivs med att samverka i multiprofessionella team kring patienterna. I uppdraget ingår att handleda baspersonalen i omvårdnad samt att undervisa och delegera specifika hälso- och ...
2021-07-21 2021-08-18
Lessebo kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock vikariat
Lessebo kommuns måltidsverksamhet består av 5 tillagningskök och 15 mottagningskök fördelat på kommunens fyra orter. Vi är ett 40-tal medarbetare som tillagar måltider till våra matgäster i förskola, skola och omsorg. Vi söker nu en kock med placering i Kosta. Som kock arbetar du med alla måltider och arbetsuppgifterna är varierande. Du arbetar även med servering av måltider i mottagningskök samt efterarbete och diskning. Du ingår i en arbetsgrupp som leds av köksansvarig förste kock. I tjänsten ingår även ensamarbete. Tjänstgöring efter schema...
2021-07-21 2021-08-22
Lessebo kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock timvikarier
Lessebo kommuns måltidsverksamhet består av 5 tillagningskök och 15 mottagningskök fördelat på kommunens fyra orter. Vi är ett 40-tal medarbetare som tillagar måltider till våra matgäster i förskola, skola och omsorg. Vi söker nu timvikarierande kockar. Som kock arbetar du med alla måltider och arbetsuppgifterna är varierande. Du arbetar även med servering av måltider i mottagningskök samt efterarbete och diskning. I tjänsten ingår även ensamarbete. Tjänstgöring efter schema vilket även inkluderar kväll och helg.
2021-07-21 2021-09-05
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Biståndshandläggare med möjlighet till teamledarfunktion
Uppdraget som biståndshandläggare innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att bidra till att skapa en meningsfull vardag och trygghet för den enskilde brukaren. Som biståndshandläggare utreder, prövar, beslutar och följer du upp beslut kring den enskildes behov av bistånd enlig socialtjänstlagen (SoL). Arbetet innebär en nära dialog med personer som söker hjälp och med deras anhöriga. Du har tätt samarbete med andra yrkeskategorier och är delaktig i teamet kring den enskilde. Sjuksköterskor, arbetsterap...
2021-07-21 2021-08-08
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Lillestadskolan
Som skolsköterska på Lillestadskolan ingår du i vårt elevhälsoteam och arbetar enligt socialstyrelsens riktlinjer för skolsköterskor. Du är ett stöd för enskilda elever och vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam där din kompetens kompletterar övriga funktioner inom elevhälsan. Bland annat arbetar du med hälsosamtal och hälsokontroller genom den årscykel som reglerar skolsköterskors medicinska arbete. På skolan arbetar vi med ett aktivt främjande och förebyggande elevhälsoarbete där du är en central del. Du kommer också samverk...
2021-07-21 2021-08-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >