Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Vikarierande verksamhetschef, Kundservice
I ditt uppdrag som verksamhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för ca 30 medarbetare. Du har ett självständigt och övergripande ansvar för att leda och utveckla verksamheten samt att initiera och driva förbättringsarbeten. Till din hjälp har du teamledare. Du deltar i olika nätverk inom och utom regionen där utvecklingsarbete och samarbete sker. De frågeställningar du hanterar är av varierande komplexitet och omfattar ett brett område såsom omvärld, ekonomi, teknik, marknad och organisation. En stor del av ditt arbete be...
2021-02-25 2021-03-18
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till vikariat på Örnens äldreboende
Vård och Omsorgsförvaltningen i Tingsryd söker en engagerade undersköterska som vill vara med och utveckla vår verksamhet på äldreboendet Örnen i Tingsryd. På Örnens äldreboende utför du sedvanliga stöd och omvårdnadsuppgifter hos omsorgstagare i särskilt boende utifrån beslut och genomförandeplaner. Vi utgår ifrån att du tillsammans med oss och andra yrkeskategorier utför ett genuint arbete med en god omvårdnad och social omsorg som skapar en meningsfull vardag och livskvalité för våra omsorgstagare, utifrån deras önskemål.
2021-02-25 2021-03-10
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Välkommen till primärvårdsrehab
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2021-02-25 2021-03-18
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Vikarierande gymnasielärare i engelska och svenska
Du kommer att arbeta som lärare i svenska och engelska på några av våra gymnasieprogram. På skolan samarbetar vi i olika basgrupper och du kommer tillhöra basgruppen för det naturvetenskapliga programmet. Tillsammans med arbetslaget kommer ni planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Som gymnasielärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i svenska och engelska. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utvec...
2021-02-25 2021-03-21
Växjö kommun, Kultur- och fritid Fritidsutvecklare till Föreningsservice
Som fritidsutvecklare hos Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar du till att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för invånarna. Du är ett konsultativt stöd mot föreningar i deras verksamhetsutveckling såsom värdegrundsarbete, certifiering och kvalitetssäkring av föreningsverksamhet. I tjänsten ingår ansvar för att bygga nätverk, skapa goda relationer och bidra i föreningslivets utvecklingsarbete. Det kan även förekomma visst utredningsarbete. Uppdraget omfattar dessutom handläggning av föreningsstöd via befintliga verksamhetssystem....
2021-02-25 2021-03-21
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till mag- och tarmmottagningen i Växjö
På mag- och tarmmottagningen kommer du i huvudsak att arbeta med telefonrådgivning, sjuksköterskemottagning, assistera vid läkarbesök, ge läkemedelsinformation och ge dagvårdsbehandlingar. Du kommer också att kalla patienter och bevaka provtagningsresultat. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på mottagningen.
2021-02-25 2021-03-11
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryds kommun söker undersköterska till nattpatrullen
Vi söker dig som vill vara en del av vårt team där du kommer att möta arbetsglädje, kunskap samt engagerade kollegor. För oss är du en viktig del i utvecklingen och lärandet i vår framtida verksamhet. Är du undersköterska och vill vara en nyckelperson för att ge omsorgstagarna i Tingsryds kommun på Natten en fullgod vård är tjänsten rätt för dig.
2021-02-25 2021-03-12
Växjö kommun, Kommunledning Planeringsarkitekt
Växjö kommun växer med över 1000 invånare om året vilket ger oss ett flertal större utmaningar och där den strategiska planeringen är betydelsefull. En digital översiktsplan för hela kommunen kommer att vara utställd för granskning under våren 2021. Du får vara med och slutföra arbetet med översiktsplanen och starta arbetet med en kontinuerlig översiktlig planering. Du kommer också delta och leda arbetet med små och stora förstudier, stadsdels- och tätortsanalyser och påbörja revidering av planeringsunderlag för grönstruktur. I tjänsten har...
2021-02-25 2021-03-21
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Evelids korttidsboende
Flera av våra medarbetare går i pension eller ska iväg på nya äventyr och vi söker därför nya stjärnor. Vill du ha ett flexibelt och utvecklande arbete där våra omsorgstagare är i fokus? Då ser vi gärna dig som vår nästa medarbetare på Evelids korttidsboende! Vi söker undersköterskor för tillsvidareanställning och vikariat. På Evelids korttidsboende bedriver vi en verksamhet för personer som oftast har ett stort omvårdnadsbehov. Evelid består av cirka 70 korttidsplatser/växelvårdsplatser, uppdelat på åtta enheter. En enhet har palliativa plats...
2021-02-25 2021-03-18
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Ämneslärare i slöjd - textil till Pär Lagerkvist skola, åk 7-9
Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga ämnesläraruppgifter kopplade till den textila delen av slöjdämnet. Ni är två ämneslärare i slöjd på 7-9, och ansvarar för varsin del av ämnet och samarbetar utifrån det. Du har också instutionsansvar för textilsalen. Det kan också ingå att vara klassföreståndare och tillsammans med en kollega ansvara för en klass. Du tillhör ett av våra tre arbetslag på skolan och deltar i sedvanliga konferenser och möten kopplade till det.
2021-02-25 2021-03-12
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Ämneslärare i idrott och hälsa till Pär Lagerkvist skola, åk 7-9
Vi söker en lärare för IDH-undervisning på högstadiet och dina arbetsuppgifter består av sedvanliga ämnesläraruppgifter och det kan även ingå att, tillsammans med en kollega, vara klassföreståndare för en klass. Du tillhör ett av våra tre arbetslag på skolan och deltar i sedvanliga konferenser och möten kopplade till det. Det finns flera IDH-lärare på skolan och ni samarbetar i ett ämneslag.
2021-02-25 2021-03-12
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Ämneslärare i NO till Pär Lagerkvist skola, år 7-9
Vi söker en lärare för i första hand NO-undervisning och dina arbetsuppgifter består av sedvanliga ämnesläraruppgifter och det kan även ingå att, tillsammans med en kollega, vara klassföreståndare för en klass. Det är en fördel om du har legitimation i flera av NO-ämnena och har du även legitimation i matematik är det ett plus, men det är inget krav. Du tillhör ett av våra tre arbetslag på skolan och deltar i sedvanliga konferenser och möten kopplade till det. NO-lärarna på skolan samarbetar i olika ämneslag.
2021-02-25 2021-03-12
Växjö kommun, VEAB Marknadskommunikatör- föräldravikariat
Tjänsten är ett föräldravikariat under perioden maj 2021 till februari 2022, med möjlighet till förlängning. Som marknadskommunikatör har du en central roll där du ansvarar för genomförandet av aktiviteter som syftar till att stärka vårt varumärke, öka kundnöjdheten, driva försäljning och stödja företagets vision och strategi. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av: - Producera innehåll för webb, nyhetsbrev, sociala medier och trycksaker utifrån vår varumärkes- och budskapsplattform - Hantera sponsringsförfrågningar och uppr...
2021-02-24 2021-03-28
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärarvikarie till Mohedaskolans mellanstadium
Tillsammans med två andra pedagoger ansvarar du för mentorskapet i din årskurs. Du har ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar elevernas kreativitet och lust att lära utifrån gällande styrdokument. Du agerar utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. Att samarbeta med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en del av uppdraget.
2021-02-24 2021-03-31
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärarvikarie till Mohedaskolans lågstadium
Tillsammans med årskursens övriga pedagoger ansvarar du för mentorskapet i din årskurs. Du har ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar elevernas kreativitet och lust att lära utifrån gällande styrdokument. Du agerar utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. Att samarbeta med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en del av uppdraget.
2021-02-24 2021-03-31
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Ulriksbergskolan
Som lärare för fritidshem kommer du att ansvar för en av våra fyra fritidshemsavdelningar. Du kommer vara ansvarig för verksamheten på en fritidshemsavdelning och se till fritidshemmet är ett komplement till förskoleklass och skola. Del av tjänsten är att vara resurslärare i åk 1. Tjänsten kan också innehålla ett ansvar för att utveckla skolans rastverksamhet. Vi ser att du vill vara ledande/delaktig i att utveckla fritidshemsverksamheten på alla enhetens avdelningar. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda...
2021-02-24 2021-03-17
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare på mellanstadiet till Ulriksbergskolan
Som lärare kommer du, tillsammans med två andra lärare, att ansvar för cirka 50 elever i åk 4 (mellanstadiet). Din arbetsuppgift är att arbeta framförallt i ämnena SV, SVA, SO och Engelska. Du är en person som tycker om att driva utveckling och ser möjligheter. Du trivs bäst när du arbetar i team där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elever. Tillsammans med kollegorna i ditt team planerar, undervisar och utvärderar du undervisningen med eleven i ständigt fokus. Du är också en del av skolans gemensamma skolutveckling...
2021-02-24 2021-03-17
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Slöjdlärare till Ulriksbergskolan
Som slöjdlärare kommer du att ha pedagogiskt ansvar för undervisning i ämnet slöjd med inriktning textilslöjd. Undervisningen bedrivs i halvklass för åk 3, 4 och 5. Du har ansvar för genomförande och planering i samarbete med annan slöjdlärare men även övrig personal på skolan. Du har också ansvar för att bidraga i skolans utveckling och de insatser vi gör för att förbättra skolans verksamhet, tillsammans med övrig personal. Sysselsättningsgraden motsvarar ca 50-70 %.
2021-02-24 2021-03-17
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskolelärare i förskoleklass till Ulriksbergskolan
Som förskolelärare kommer du, tillsammans med tre andra förskolelärare, att ansvar för cirka 52 elever i förskoleklass. Du är en person som tycker om att driva utveckling och ser möjligheter. Du trivs bäst när du arbetar i team där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elever. Tillsammans med kollegorna i ditt team planerar, undervisar och utvärderar du undervisningen med eleven i ständigt fokus. En del i din tjänst innebär även arbete på ett fritidshem, men där ansvarar lärare i fritidshem för planeringen av verksamhete...
2021-02-24 2021-03-17
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska som andra språk till Lammhults skola, åk 4-6
I uppdraget som lärare i svenska som andra språk på Lammhults skola åk 4-6 förväntar vi oss att du: - Utvecklar SVA- ämnet genom ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och genom ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt stöttar och utvecklar allas undervisning. - Möter upp dina mentorselever, genom att hjälpa dem att strukturera upp sin skolvecka och följa upp deras resultat. Du håller också en dialog med vårdnadshavare så att de kan följa elevernas utveckling. - Kan skapa goda relationer genom...
2021-02-24 2021-03-25
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Chaufför/specialbilförare till Lammhults förskolor
Specialbil förarens uppgift är att framföra bussen trafiksäkert, utifrån lagar och förordningar, så att barnen på förskolan kommer ut i naturen där de har sin undervisning under heldag. Vidare ska föraren samverka med förskolans pedagoger och rektor och även externa kontakter. I sin befattning handhar man även service, mathantering och städ av bussen. Arbetsuppgifterna består av: - Framföra fordon trafiksäkert. - Genomföra utrymningsövningar med varje ny barngrupp. - Hämta mat, värma och servera, samt återlämna kärl och disk till upphämtningss...
2021-02-24 2021-03-24
Kriminalvården Kriminalvårdare nationella transportenheten Växjö, timvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet ...
2021-02-24 2021-03-17
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Vikarierande gymnasielärare i historia/religion/idrott
Vi söker nu en vikarierande gymnasielärare för undervisning i historia, religion och gärna idrott. Som gymnasielärare ingår du i en basgrupp för religion och historia. Basgruppen består utav andra pedagoger på skolan med ansvar för samma ämnesområden. Undervisning kan ske på flera olika program på skolan. Möjlighet till sambedömning med den lärare som har haft kurserna finns.
2021-02-24 2021-03-08
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska sökes till Rottne hemvård
Som medarbetare i omsorgsförvaltningen gör du skillnad för våra omsorgstagare varje dag och nu söker vi nya duktig medarbetare. Vill du slippa storstadspulsen och komma ut i natursköna Rottne? Då ska du söka arbete som undersköterska i vår hemvårdsgrupp! Är du en person som gillar att möta människor och uppskattar att ena dagen inte är den andra lik? Vill du vara en del av en sammansvetsad grupp där stort fokus ligger på kvalitet och samarbete? Är du självständig och flexibel? Då är du kanske just den person vi söker till vårt team i Rottne He...
2021-02-24 2021-03-21
Växjö kommun, Tekniska Enhetschef till Växjö kommuns dricksvattenproduktion
Som enhetschef för kommunens dricksvattenproduktion har du det tekniska och ekonomiska ansvaret för att driva och utveckla kommunens anläggningar så att vi producerar rätt kvalitet och rätt mängd dricksvatten som levereras till närmare 100 000 personer. Du ansvarar även för vår kundgrupp som har kontakterna med våra kunder vad gäller vattenmätare, nyanslutningar, fakturor mm. Du kommer att vara närmaste chef och leder och stödjer dina medarbetare och utför alla de uppgifter som ingår i rollen att vara chef i Växjö kommunkoncern. Till din hjälp...
2021-02-24 2021-03-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >