Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg Verksamhetschef till Kvinnokliniken
I rollen som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret att leda och styra verksamheten samt det yttersta ansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du har dessutom det yttre medicinska ansvaret. I rollen har du ett direkt chefskap för 8 avdelningschefer och ca 23 läkare på kliniken. Du har en viktig strategisk roll och arbetar nära sjukhusens övriga verksamhetschefer och ledning. I ditt uppdrag ingår utveckling, planering, förbättring och uppföljning av verksamhetens processer och du rapporterar till biträdande sjukhuschef. Som led...
2021-10-15 2021-11-11
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Köksbiträde till Ljungsätra
Vill du jobba med maten till de äldre? Vi har nu en ledig tjänst som köksbiträde på Ljungsätra äldreboende i Ljungby. Tjänsten är på 50% och möjlighet till extra tid finns om behov hos arbetsgivaren uppstår. Köket på Ljungsätra är ett mottagningskök där det tillagas vissa komponenter till våra gäster. Huvudkomponenterna kommer från Brunnsgårdens kök. Det finns också en restaurang som är öppen för pensionärer och kommunens personal. Köket är organiserat under kostavdelningen på tekniska förvaltningen där det finns ca 30 kök. Anställningen är på ...
2021-10-15 2021-10-31
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Östregårdskolan söker Lärare i fritidshem med inriktning Idrott
Du kommer att arbeta i arbetslag 2-3 och undervisa i idrott samt på fritidshemmet. Vi har ett väl utvecklat samarbete kring vårt uppdrag att utveckla eleverna så långt det är möjligt utifrån deras förutsättningar, både i arbetslaget och med närmsta kollegorna. Du har ansvar för att bedriva en undervisning som är tillgänglig för alla elever så långt det är möjligt och för att skapa goda relationer med vårdnadshavare för att vi ska lyckas med att utveckla eleverna på bästa sätt. Du har ett stort stöd av skolans Elevhälsoteam som detta läsår inf...
2021-10-15 2021-11-07
Region Kronoberg, Regionservice Serviceinriktad lokalvårdare
Arbetet i storstädsgruppen är omväxlande och består av stor-, flytt- och byggstädning på Centrallasarettet i Växjö och på Sigfridsområdet där bland annat Rättspsykiatriska kliniken ingår med patienter som är överlämnade av domstol till psykiatrisk vård och behandling. Arbetet utförs även på andra enheter inom Region Kronoberg. Arbetstiderna är förlagda under dagtid. Arbetet på Specialistpsykiatrin består främst av lokalvård men även av att hantera beställningar, transport av material, uppackning av kläder och förbrukningsmaterial etc. Arbetst...
2021-10-15 2021-10-31
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Kometens förskola
Som barnskötare kommer du att: - under ledning av förskollärare genomföra undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet så läroplanens mål och intentioner uppfylls och att varje barns utveckling och lärande främjas. - ta del av aktuell forskning och koppla denna till det systematiska kvalitetsarbetet. - vara delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet genom att planera, dokumentera, följa upp, utvärdera och reflektera enskilt och tillsammans med arbetslaget kring utbildningen och undervisningen för att utveckla det pedagogiska arbetet...
2021-10-15 2021-10-29
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till Rehabenheten
Du som legitimerad arbetsterapeut arbetar tillsammans med övriga professioner inom hälso- och sjukvårdsorganisationen för att uppnå en trygg och säker vård som ligger i framkant. Du genomför funktionsbedömningar av aktivitetsförmåga och utifrån individens behov sker sedan planering, genomförande samt uppföljning av insatser såsom förskrivning av hjälpmedel, behandlingar och träning. Patientarbetet sker både i ordinärt och särskilt boende samt inom funktionsstöd (LSS). Du har ett nära samarbete med övriga professioner som finns runt patienten, s...
2021-10-15 2021-11-07
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinmottagningen i Ljungby söker undersköterska
Är du undersköterska och nyfiken på mottagningsarbete inom medicinsk specialistsjukvård? Vill du jobba tillsammans med oss för att ge patienten god service och bästa möjliga vård? Då är du välkommen att söka jobb hos oss på medicinmottagningen i Ljungby! Då en av våra duktiga kollegor går vidare till andra utmaningar söker vi nu dig som vill arbeta på en enhet full av arbetsglädje och engagemang. Du kommer att ingå i en grupp om fem undersköterskor där du kommer att ha ett nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och sekreterare. Arbetet best...
2021-10-15 2021-11-07
Region Kronoberg, Psykiatrivård Vi söker sjuksköterska till Ekeliden
Hos oss arbetar du såväl enskilt som i team. Du ansvarar för samordning, planering och kontakter med patientens nätverk. l arbetsuppgifterna ingår bland annat enskilda samtal, leda gruppverksamhet, läkemedelsuppföljning Du kommer även att arbeta med för bedömning, uppföljning och behandling.
2021-10-15 2021-10-31
Älmhults kommun, Grundskolan Timvikarie på Ryfors skola
Är du nyfiken på pedagogiskt arbete? Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie hos oss och som kan hoppa in med kort varsel vid behov. Arbetsuppgifterna kan variera mellan uppdrag som lärare i klass, resurs till enskild elev eller grupp samt inom vårt fritidshem. Får du uppdrag som lärare i klass undervisar du enligt lärarens planering och på fritids arbetar du tillsammans med andra kollegor i ett team där du utgår ifrån den dagliga planeringen som finns för fritidshemmet. Allt arbete på skolan kopplas till läroplanen. Vi söker dig som är f...
2021-10-15 2021-11-12
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Uppdrag som kontaktperson inom omsorgsförvaltningen
Detta roliga uppdrag innebär att vara ett stöd till en person med intellektuell funktionsnedsättning, någon att umgås med ett par gånger i månaden. Ni gör det som personen önskar, men det kan vara att promenera, fika, träna, gå på bio, baka, kolla på sport, shoppa med mera. Ni ses ett par timmar per tillfälle. Kontakt på telefon emellan träffarna är också vanligt. Beroende på uppdrag så kan träffarna vara på vardagar eller helg. Det viktiga är det sociala umgänget.
2021-10-15 2021-11-10
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor , Verksamhetsstöd Kommunikatör
Kommunikatören arbetar jämsides med sina andra kollegor i om kommunikation på enheten för verksamhetsstöd som stöttar och leder myndigheten i kommunikationsfrågor- och insatser, såväl operativt som strategiskt. Kommunikatörens ansvarsområde innebär att stötta avdelningen för statsbidrag i kommunikationsfrågor. MUCF hanterar olika typer av nationella bidrag som exempelvis organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. Huvudsakliga målgrupper är det civila samhällets organisationer och antidiskrimineringsbyråer. Politiker och besluts...
2021-10-15 2021-11-07
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent/resurs till Björkåkra förskola
Till Björkåkra förskola söker vi en elevassistent/resurs i ett arbetslag där det finns ett barn med diabetes. Du ska vara ett stöd för de barn som går på denna avdelning, vara professionell, ta ansvar och vara engagerad och ha god samarbetsförmåga. Det är också viktigt att du är flexibel.
2021-10-15 2021-11-07
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Måltidsbiträde till särskilt boende i Grimslöv
Omsorgsförvaltningen söker nu ett engagerat Måltidsbiträde till vårt mottagningskök på Asken som vill vara med att utveckla Askens köksverksamhet. Arbetet innebär att utföra alla förekommande arbetsuppgifter i ett mottagningskök inom äldreomsorgen. I detta ingår bl. a att planera, beställa, fakturera, baka och servera mat. Du kommer att hantera specialkost och följa rutiner för egenkontroll/livsmedelshygien och att vara KRAV certifierad. Du utför också arbetsuppgifter som städ och disk i köket. Du arbetar 7 15.30 vardag som helg.
2021-10-15 2021-10-31
Växjö kommun, Kommunledning Kanslisekreterare
Som kanslisekreterare har du en viktig roll i kommunens ärendeprocess som sekreterare och registrator i några av de olika beslutsorgan som kansliavdelningen har hand om. Dessa inkluderar kommunstyrelsen med dess utskott, kommunens revisorer samt några av de kommunala bolagen. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för ärende- och beslutsprocessen för dessa beslutsorgan. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna beredningen av ärenden inför sammanträdena samt att planera, genomföra och protokollföra sammanträden. Under 2022 är det allm...
2021-10-15 2021-10-31
Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län Är du vår nya telefonist med känsla för service?
I arbetsuppgifterna ingår att vidareförmedla frågeställningarna inom hela Länsstyrelsens ansvarsområde. Guida kunderna om Länsstyrelsernas tjänster på webben, ta emot synpunkter och bidra till vårt ständiga förbättringsarbete. Arbetet utförs i huvudsak genom att ta emot och vidareförmedla samtal samt besvara frågor i telefon och via mail. Du kommer ingå i ett team där ni samarbetar för att ge kunderna bästa tänkbara service.
2021-10-15 2021-10-31
Region Kronoberg Avdelningschef till medicinavdelning 2 i Ljungby
Som avdelningschef strävar du efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. I din roll är det viktigt att stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga arbete där du tar tillvara deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du är lyhörd för din omgivning och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Som avdelningschef främjar du en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt led...
2021-10-14 2021-11-11
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Logoped
Du kommer, tillsammans med övriga logopeder, att ha ett kommunövergripande uppdrag för skolorna i Växjö kommun. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga professioner såsom kommunövergripande specialpedagog inom syn-hörsel, specialpedagoger, psykologer, kuratorer och skolsköterskor. Uppdraget riktar sig till elever i grundskolan och gymnasiet som har eller misstänks ha en språkstörning eller kommunikativa svårigheter. Även våra integrerade elever inom särskola ingår i ditt uppdrag. Uppdraget innebär: o rådgivning och konsultation till ...
2021-10-14 2021-11-04
Region Kronoberg Undersköterska till teamet på medicinavdelning 5
På medicinavdelning 5 är vi indelade i olika specialgrupper. Personalen i respektive grupp har ansvar inom sitt område. Det är ett arbetssätt som vi använder på femman för att lära känna patienten och anhöriga bättre. Till vår hjälp i vårdarbetet har vi nära kontakt med bland annat sjukgymnast och dietist. Som undersköterska kommer du att få ett omväxlande arbete som ger dig bred erfarenhet av alla förekommande arbetsuppgifter på en vårdavdelning. Hos oss arbetar undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och sekreterare i team med patienten och ...
2021-10-14 2021-10-28
Växjö kommun, Kommunledning Systemförvaltare för verksamhetsuppföljning
Som systemförvaltare på ekonomiavdelningen har du ett övergripande ansvar över vårt verksamhetssystem Stratsys samt för förvaltningen och användningen av Stratsys. Du agerar som beställare samt samordnar arbetet med de olika modulerna. Det innebär också att du är kundansvarig hos leverantören av systemet. Du är den som förväntas kunna besvara frågor från användare som rör systemet. I denna roll arbetar du brett med Växjö kommunkoncern i blicken. I rollen ingår också att driva och leda processer, leda utvecklings- och implementeringsarbete, l...
2021-10-14 2021-10-31
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Äldre-sjuksköterska med fokus på personcentrerad omvårdnad
Omställningen till God och nära vård innebär ett fokus på personcentrerad omvårdnad där den enskildes behov är i centrum men också ett nära samarbete med primärvård och slutenvården. Den utvecklingsresan har vi bara precis börjat. Vi letar just nu efter en sjuksköterska med inriktning mot äldre som vill vara med och utforma och påverka arbetssätt tillsammans med våra duktiga och härliga medarbetare inom hemsjukvården och rehabilitering. Som sjuksköterska är du en del av Hälso och sjukvården bedrivs utifrån möjlighet till en högkvalificerad vå...
2021-10-14 2021-11-30
Region Kronoberg, Folktandvård Vi söker tandsköterska till Folktandvården i Rottne-Braås
Du kommer framförallt att arbeta med att assistera någon av våra trevliga tandläkare och tillsammans kommer ni att behandla både barn, ungdomar och vuxna. Vi utvecklar kontinuerligt vårt sätt att arbeta på kliniken och här finns möjlighet för dig som vill arbeta delegerat i team och ha egna patienter i alla åldrar med framförallt profylax. På kliniken är vi en bra mix av yngre medarbetare som precis börjat sin yrkesbana och medarbetare som arbetat en tid och hunnit skaffa sig värdefull erfarenhet. Vi har en god stämning, vi hjälper varandra o...
2021-10-14 2021-10-28
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i grundskolans tidigare år 4-6
Vi söker lärare till ett vikariat i årskurs 4-6 på Kungshögsskolan i ämnena svenska, engelska och SO. I tjänsten ingår också delat mentorskap i åk 5.
2021-10-14 2021-10-28
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Lilltorpets förskola i Skruv
På Lilltorpets förskola finns tre avdelningar med en härlig miljö både ute och inne. Förskolan arbetar med fokus på det kompetenta barnet, miljön och den nyfikna pedagogen. Förskolan arbetar projektinriktat och med pedagogisk dokumentation som verktyg för att följa barnens lärandeprocesser. Att barnen på olika sätt få mötas och undervisas med t.ex. lera, dans, musik och ofärdigt material är viktigt för oss. Detta för att alla ska kunna få möjlighet till att uttrycka sig och bli sitt bästa jag. Barnen på förskolan är delaktiga när det gäller att...
2021-10-14 2021-11-11
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinska sekreterare sökes till Kirurgkliniken i Växjö
Journalskrivning, tidsbokning, förbereda teamkonferenser, registrering i kvalitetsregister, kodning inom öppen- och slutenvård samt posthantering. Arbetsuppgifterna i de olika teamen är stimulerande, omväxlande och omfattar alla led i patientens väg genom vården, och detta i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Har du ett intresse för digitala lösningar i sjukvården och för att utveckla och arbeta med detta ges du möjlighet hos oss. Vi är måna om din fysiska och psykiska arbetsmiljö! Hos oss erbjuds du en ergonomiskt utformad arbetsplat...
2021-10-14 2021-11-07
AllboHus Fastighets AB Utemiljöarbetare till AllboHus Fastighets AB
Vår utemiljöavdelning består av 16 medarbetare som arbetar på olika områden i vårt fastighetsbestånd. Du blir en del av ett engagerat gäng som ansvarar för skötsel och utveckling av bostadsgårdar och skolgårdar för att skapa trivsamma och attraktiva miljöer för våra hyresgäster. Rollen innebär täta samarbeten med övriga yrkesroller inom samma skötselområde i syfte att förekomma eventuella problem innan de uppstår för ökad delaktighet, trygghet och trivsel. I skötsel av yttre miljö ingår gräsklippning, skötsel av planteringar, häckar, rabatter, ...
2021-10-14 2021-10-31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >