Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare i Ma/NO till åk 7-9 Djurgårdsskolan
Vi söker en lärare för undervisning i Ma/NO på åk 7-9 på Djurgårdsskolan. Anställningen är tillsvidare och på heltid. Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i Ma/NO i årskurs 7-9. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utve...
2022-10-06 2022-10-20
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Arkivarie till kommunarkiv och bildarkiv.
Du är anställd på kommunledningsförvaltningen men kommer dela din tjänst, 50 % kommunarkivarie, kommunledningsförvaltningen och 50 % bildarkiv på uppdrag av kulturförvaltningen. Du ska sköta det dagliga arbetet i kommunarkivet och bildarkivet som innebär: • Att ge service till allmänheten genom besvara frågor, lämna ut allmän handling och göra sekretessprövningar. • Ge stöd till kommunens verksamheter i olika arkivfrågor och ge internutbildningar. • Ordna och förteckna arkiv, upprätta arkivförteckningar och arkivbeskrivningar samt verkställa...
2022-10-05 2022-10-28
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen Nämndsekreterare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara som protokollförande sekreterare vid nämndens olika sammanträden inklusive att ansvara för nämndernas kalendarium och ärendeberedning. Du samordnar och kvalitetssäkrar både underlag och ärendeprocessen. Du deltar i det dagliga administrativa arbetet som kan innefatta diarieföring, ekonomiadministration och arkivarbete m.m. I uppdraget ingår också att säkerställa lämplig och laglig delegationsordning. Även vissa utredningsuppdrag kan bli aktuella. Du kommer finnas i ett nära samarbete och som st...
2022-10-04 2022-10-23
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Biståndshandläggare
Du kommer arbeta med myndighetsutövning gällande äldre och funktionsnedsatta. Du ansvarar för att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen. Du kommer även att förhålla dig till andra lagar, författningar, avtal och riktlinjer inom verksamhetsområdet. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med den enskilde, anhöriga, kollegor, utförare, samt andra professioner och myndigheter.
2022-09-29 2022-11-06
Kristinehamns kommun, Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen Socialsekreterare till Navigatorcenter
Som socialsekreterare i mottaget egen försörjning kommer du vara en av tre som ansvarar för arbetet att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Du kommer göra utredningar och fatta beslut utifrån gällande lagstiftning. Tillsammans med arbetsmarknadshandläggare kommer du att ta fram handlingsplaner för egen försörjning. Vi har börjat implementera det nya danska arbetssättet BIP för att kartlägga och följa upp progression för egen försörjning. För att vi ska lyckas framgångsrikt med detta har ett tätt samarbete med studie- och yrkesvägledare, ar...
2022-09-23 2022-10-16
Kristinehamns kommun, Grundskola Skolresurs till åk 4-6 på Djurgårdsskolan
Till Djurgårdsskolan söker vi nu en skolresurs med uppdrag att stötta i undervisningen på individ- och gruppnivå i årskurs 4-6. Mestadelen av arbetet är i skolan under undervisningstid, men tjänsten innebär även till viss del arbete på fritidshemmet på mornarna. Anställningen är för viss tid under resterande del av höstterminen, eventuellt med möjlighet till förlängning. Arbetet är på heltid. Vi arbetar för alla elevers rätt till utbildning och personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Hos oss bidrar du till att ge våra elever goda föru...
2022-09-23 2022-10-09
Kristinehamns kommun, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vi erbjuder arbetsuppgifter inom miljöbalkens tillsynsområde och söker nu en engagerad medarbetare som vill stärka upp vårt team. Vi söker dig som har kunskap inom vattenfrågor, enskilda avlopp, granskning av detaljplaner samt tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Innehållet i tjänsten kan anpassas utifrån dina erfarenheter och önskemål
2022-09-20 2022-10-09
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Distriktssköterska/Sjuksköterska
Som sjuksköterska ansvarar du för den specifika omvårdnaden i såväl ordinärt boende och särskilt boende. Tjänsten innebär ett omväxlande arbete där du kommer ingå i ett team bestående av distriktssköterskor och sjuksköterskor. Arbetsgruppen har en bred kunskapsbas och erfarenhet från olika verksamheter och har ett nära samarbete med varandra. Hos oss finns även möjlighet att läsa en relevant specialistutbildning halvfart under arbetstid, som exempelvis till distriktssköterska, Silvia sjuksköterska eller specialist på hälso- och sjukvård i hemm...
2022-09-15 2022-10-23
Kristinehamns kommun, Ett tryggt och hälsosamt liv Socialsekreterare till Vuxengruppen
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor som har en socialpsykiatrisk och/eller missbruksproblematik. Som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning och beslutsfattande enligt socialtjänstlagen och LVM. I arbetet ingår det att samverka med andra myndigheter. I arbetets uppgifter ingår även en viss del utredningsarbete inom våld i nära relation. Arbetet sker i ett nära samarbete med enskild, närstående, kollegor samt andra samverkanspartners i och utanför socialförvaltningen.
2022-08-26 2022-10-23