Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd Boendestödjare
Arbetet som boendestödjare på Utsikten består i stora delar av att motivera och stödja personer med psykiska funktionsvariationer i deras vardagsliv. Stödinsatserna ska syfta till att ge möjligheter för de boende att behålla och utnyttja sina egna resurser och ge en meningsfull tillvaro med god livskvalité. Du ska bidra till en hälsosam arbetsmiljö och verka för att nå verksamhetens uppsatta mål. Du ska ha intresse att ta på dig uppdrag och vilja delta i arbete som utvecklar verksamheten. Störst behov av vikarie kväll, helg och natt
2021-10-13 2021-10-25
Kristinehamns kommun Biträdande rektor till Vuxenutbildningen
Tillsammans med rektor ska du leda verksamheten vid vuxenutbildningen i Kristinehamns kommun. Syftet och arbetet med att biträda rektor är att ge våra rektorer bra förutsättningar att kunna utöva ett aktivt pedagogiskt ledarskap i vår verksamhet samt tillsammans med rektor utveckla vuxenutbildningen utifrån förvaltningens mål. I din roll som biträdande rektor ska du vara ett kvalificerat stöd för din rektor och även arbets avlastande, då du kommer att få personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar delegerat till dig. Eftersom respektive rek...
2021-10-08 2021-10-25
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare Matematik/NO åk 7-9 till Södermalmsskolan
Vi söker en grundskollärare för undervisning i Matematik/NO i åk 7-9 på Södermalmsskolan. Anställningen är på heltid och tillsvidare. På Södermalmsskolan 7-9 erbjuder vi elever läxhjälp fyra eftermiddagar i veckan där du som lärare är med och handleder eleven i vad den ska göra. Insatser som också finns på skolan är resurspersoner som stöttar i b.la. matematik/No. Vi har också speciallärare i Matematik/No både för undervisning och för enskilda elever. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utveck...
2021-10-07 2021-10-21
Kristinehamns kommun, Gy/vux Lärare i Idrott till gymnasieskolan (vikariat)
Vi söker en vikarie för vårterminen -22 i idrott och hälsa. Du ska undervisa i kurserna Idrott och hälsa för Introduktionsprogram, Idrott och hälsa1 för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan samt idrott och hälsa2. I tjänsten ingår även stödlektioner och mentorskap. Du kommer att dokumentera ditt arbete och elevernas progression inför betygsättning. Du kommer att ingå i ett arbetslag för El- och energiprogrammet.
2021-10-07 2021-10-21
Kristinehamns kommun Utvecklingsledare Stöd, vård- och omsorgsförvaltningen
Som utvecklingsledare är huvuduppgiften att arbeta med utvecklingsfrågor, det systematiska kvalitetsarbetet och att vara ett stöd för enhetschefer och verksamheten i det interna kvalitets- och utvecklingsarbetet. Du ska självständigt hålla i egna processer och samordna deltagare i olika arbetsgrupper. I uppdraget ingår att ta fram och implementera utvecklings- och förbättringsprocesser. Du kommer också att arbeta med att ta fram underlag för analys och delta i analysarbetet. Utvecklingsarbetet sker på uppdrag av förvaltningsledningen och i när...
2021-09-30 2021-10-24
Kristinehamns kommun Utvecklingsledare till arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen
Vi söker en utvecklingsledare för uppdraget där du ska bidra till och leda arbetet med att utveckla och leverera en modern och effektivt förvaltning med hög kvalitet och med träffsäkra välfärdstjänster. Utgångspunkten är alltid att utifrån nämndens uppsatta mål, utveckla en verksamhet som arbetar för både individens rättigheter och skyldigheter enligt socialtjänstlagen och andra lagar, såväl som ett ansvarstagande för våra skattemedel. Som utvecklingsledare har du en central roll inom förvaltningens utvecklingsarbete och är en resurs till förv...
2021-09-30 2021-10-24
Kristinehamns kommun, Grundskola Modersmålslärare i polska
Vi söker nu dig som vill arbeta som modersmålslärare med undervisning i polska. I arbetet ingår även studiehandledning. Undervisningen sker både på grundskolan och gymnasiet. Våra skolor är indelade i rektorsområden och anställningen är delad mellan dem. Anställningen är tidsbegränsad under läsåret -21/22 och anställningens omfattning styrs av elevunderlaget.
2021-06-10 2021-11-02