Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Ölmegården
Som undersköterska på Ölmegården kommer du bland annat att ge stöd och hjälp vid personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter samt skapa möjligheter för de boende att behålla och utnyttja sina egna resurser. I ansvaret ingår också att skapa förutsättningar för god livskvalité och en meningsfull tillvaro för de boende. Vidare ansvarar du för att ge omsorg och vård med god kvalité. Delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut förekommer. Vi nu söker dig som har förmåga att tillsammans med gruppen skapa ett kl...
2023-02-07 2023-02-22
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare åk 4-6 till Björneborg skola och/eller Djurgårdsskolan
Vi söker en lärare med inriktning för undervisning i åk 4-6 på Björneborgs skola och /eller Djurgårdsskolan Anställningen är tillsvidare och arbetet är på heltid. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Vi vill att du ser vikten av ett kollegialt lärande och att utvecklas tillsammans med dina kollegor. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vå...
2023-02-03 2023-02-19
Kristinehamns kommun Sommarjobb personlig assistans
Arbetet som personlig assistent innebär att du ska vara ett stöd i vardagen åt en person med funktionsnedsättning. Detta innebär att du arbetar i individens hem och ger stöd i exempelvis personlig hygien, kommunikation, fritidsaktiviteter, förflyttningar och medicinhantering. Dina arbetsuppgifter kommer till stor del bestå i att assistera brukaren med omvårdnad och utifrån sjukdomsbild så sker bland annat förflyttningar via lift, mat via sond och brukaren har trach/ventilator. Till detta tillkommer även vissa hushållsuppgifter. Arbetet är fö...
2023-02-02 2023-02-28
Kristinehamns kommun Boendestödjare
Vi söker dig som vill jobba med att ge stöd o service åt en person som bor i egen stuga men ingår i ett av kommunens gruppboende inom LSS. Vi arbetar med fokus på områdena motivation, inflytande och delaktighet. Vidare arbetar vi med social dokumentation, genomförandeplaner, förhållningssätt och bemötande. Arbetet innebär dygnstjänstgöring och även jour.
2023-02-02 2023-02-28
Kristinehamns kommun Undersköterska Hemvården Nattpatrullen
Som undersköterska inom äldreomsorgen i Kristinehamns kommun jobbar du med att stöd, vård och omsorg till personer i deras vardag. Samtliga insatser är biståndsbedömda och utgår från brukarens individuella behov. Arbetet sker i och kring brukarens eget hem och i ansvaret ingår att skapa förutsättningar för god livskvalitet och en meningsfull tillvaro för den vi utför insatser hos. Delegerade uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ingår i arbetet. Tjänsten är på 80% och resursturer ingår i tjänsten. Vi söker dig som vill ...
2023-02-01 2023-02-20
Kristinehamns kommun, Digitaliseringsavdelningen IT- och informationssäkerhetssamordnare
I takt med den allt snabbare digitala utvecklingen ökar vårt behov av ett systematiskt arbete för att stötta våra verksamheter med att vidta lämpliga åtgärder för att skydda den information som hanteras digitalt. Som IT- och informationssäkerhetssamordnare har du en ledande och styrande roll i kommunens arbete med att etablera ett väl fungerande ramverk för IT- och informationssäkerhet. Du ansvarar bland annat för att utarbeta och implementera interna styrdokument, modeller och rutiner så som exempelvis policy för informationssäkerhet, modell f...
2023-01-24 2023-02-14
Kristinehamns kommun, Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen Sommarvikarier Boendestödjare inom socialpsykiatrin
Som boendestödjare kommer du främst att arbeta med individanpassade boendestödsinsatser enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du på ett rehabiliterande sätt ska stödja personer i den dagliga livsföringen inom socialpsykiatrin. Det kan handla om stöd utifrån psykisk ohälsa, samsjuklighet och/eller beroendeproblematik. Fokus ligger på områdena motivation, inflytande och delaktighet. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt...
2023-01-19 2023-03-31
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till vård och omsorg
Vi söker semestervikarier till våra omsorgsverksamheter: • Hemvården • Äldreboende • Funktionsstöd • Personlig assistans Det kommer finnas möjlighet att arbeta under hela eller delar av sommaren och du som kan jobba hela sommaren kommer prioriteras. Hos oss arbetar man under varierande arbetstider så som dag/kväll, natt samt helg, beroende på verksamhet. Tillträde sker löpande under våren och sommaren, efter överenskommelse med dig som anställs. Här kommer lite mer information om de olika tjänsterna: Arbete i HEMVÅRDEN eller på ÄLDREBOENDE ...
2023-01-13 2023-05-31
Kristinehamns kommun Vikarier till Biståndsenheten
Du kommer arbeta med myndighetsutövning gällande äldre och funktionsnedsatta. Du ansvarar för att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen. Du kommer även att förhålla dig till andra lagar, författningar, avtal och riktlinjer inom verksamhetsområdet. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med den enskilde, anhöriga, kollegor, utförare, samt andra professioner och myndigheter.
2023-01-09 2023-03-15