Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd Boendestödjare Utsikten
I rollen som boendestödjare på gruppbostaden Utsikten består stora delar av arbetet att motivera och stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet i deras vardagsliv. Vi sätter individens behov i fokus med kontaktmannaskap, motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande som arbetssätt. Stödinsatserna ska syfta till att ge möjligheter för de boende att behålla och utnyttja sina egna resurser att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Arbetet innebär både praktiskt omvårdnadsarbete och ...
2023-12-08 2023-12-22
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Lönekonsult/Pensionshandläggare
Arbetet som lönekonsult/pensionshandläggare innebär bland annat: • löpande lönehantering • göra kvalitetskontroller av underlag och andra inrapporteringar • skriva arbetsgivarintyg och andra intyg • viss avtalstolkning • support till medarbetare och chefer • externa kontakter med andra kommuner och myndigheter • Administrativa uppgifter kopplade till KPA så som inrapportering och rättning av filer samt skriva arbetsgivarintyg på avlidna medarbetare.
2023-12-05 2023-12-22
Kristinehamns kommun, Ett tryggt och hälsosamt liv 12 -stegsterapeut
Vi söker en alkohol- och drogterapeut som kan bedriva behandling enligt 12-stegsprogrammet med kontinuerligt gruppintag. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna olika psykosociala insatser, exempelvis motiverande samtal, anhörigstöd, återfallsprevention och provtagning. Vi jobbar sedan 2017 med digital beroendevård. I det direkta klientarbetet ingår ansvar för individuell planering, kontinuerlig dokumentation och uppföljning.
2023-12-05 2024-01-14
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd Samordnare
Som samordnare erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete i nära kontakt med verksamheterna. I arbetsuppgifterna ingår bland annat bemannings- och schemaplanering, utbildning- och mötesplanering samt inköp och fakturahantering för kommunens gruppbostäder. Du har ett nära samarbete med enhetschefer i bemanning- och verksamhetsfrågor samt avlastar både enhetschef och dennes enheter med administrativt stöd. Du kommer även att vara ett stöd till medarbetare i att planera, utföra och dokumentera service-och omsorgsinsatser till våra brukare...
2023-11-27 2023-12-11
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd Personlig assistent med administratörsinslag
I rollen jobbar du till övervägande del som personlig assistent i en poolgrupp där du behöver vara ytterst flexibel och kunna tjänstgöra hos olika brukare. I tjänsten ingår även ansvar för bemanning. Du ansvarar då för att den dagliga verksamheten fortlöper som planerat, hanterar inkommande frånvaroanmälningar samt tillsätter vakanser. Du har en viktig roll där du säkerställer genomförandet av insatser samt har en nära dialog med våra vårdtagare och medarbetare. I din roll samverkar du med många olika aktörer och kan hantera många olika arbet...
2023-11-27 2023-12-11
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Fysioterapeut
Arbetet som fysioterapeut i Kristinehamns kommun innebär att du ansvarar för fysioterapeutisk bedömning och insatser som träning och hjälpmedelsförskrivning. Du har som mål att främja varje individs färdigheter och förmåga till självständighet. Det förekommer även handledning och utbildning till omvårdnadspersonal och närstående. Att dokumentera, följa upp och utvärdera insatser samt samverka med övriga aktörer i vårdkedjan ingår i professionen. Det är ett arbete med många kontaktytor, som ställer krav på initiativförmåga och eget driv. Vå...
2023-11-20 2023-12-17
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen Timvikarier Omsorg/Träningsskola
Som timvikarie i någon av våra verksamheter förväntar vi oss att du kan stötta upp, ofta med kort varsel, när ordinarie personal är frånvarande. Arbetstiderna varierar, så som dag, kväll, natt samt helg beroende på arbetsområde. Verksamheterna är placerade både centralt i Kristinehamn och på landsbygden. Vi förutsätter att du kan ta dig runt med gång-, cykel- eller buss om du inte har körkort inom stadsgränsen. Här kan du läsa mer om de olika områdena: Inom äldreomsorgen kan du arbeta inom hemtjänst eller på ett äldreboende (särskilt boen...
2023-09-19 2023-12-30