Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, FUNK E 1:4 Stödassistent Natt
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder: - individuellt stöd och omvårdnad - utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen - Stödja kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter - Stödja kundernas delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå - Stödja kundernas självbestämmande och personliga integritet - Svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer - I förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska, Vi söker d...
2023-11-29 2023-12-17
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Avdelningsfarmaceut till Centralsjukhuset Kristianstad
Vi behöver nu utöka vår verksamhet med ytterligare en avdelningsfarmaceut. Tjänsten avser ett vikariat som löper till 31 december 2024 och det finns därefter möjligheter till förlängning. En god vård förutsätter att läkemedel finns på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalité, i rätt dos och rätt beredningsform. Därutöver behövs en rationell lagerhållning och en god läkemedelsekonomi. I ditt arbete som avdelningsfarmaceut ingår bland annat läkemedelssupport till vårdpersonalen på enheterna. Detta innebär bland annat skötsel av läkemedelsför...
2023-11-29 2023-12-20
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Avdelningsfarmaceut till Centralsjukhuset Kristianstad
Vi behöver nu utöka vår verksamhet med ytterligare en avdelningsfarmaceut. Tjänsten avser ett vikariat som löper till 31 december 2024 och det finns därefter möjligheter till förlängning. En god vård förutsätter att läkemedel finns på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalité, i rätt dos och rätt beredningsform. Därutöver behövs en rationell lagerhållning och en god läkemedelsekonomi. I ditt arbete som avdelningsfarmaceut ingår bland annat läkemedelssupport till vårdpersonalen på enheterna. Detta innebär bland annat skötsel av läkemedelsför...
2023-11-29 2023-12-20
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Undersköterskor till Ortopediavdelning i Kristianstad
Vi ser fram emot att välkomna tre nya undersköterskekollegor till vår avdelning! Som undersköterska hos oss arbetar du i team tillsammans med flera olika yrkeskategorier och har ansvar för vanligt förekommande undersköterskeuppgifter på en opererande akutvårdsavdelning. Det innebär bland annat att du är delaktig i den preoperativa och postoperativa vården. Många patienter som vårdas hos oss har även internmedicinska åkommor, vilket gör att du kommer att utveckla en bred kompetens. Förutom det direkta patientarbetet är alla medarbetare delakti...
2023-11-29 2023-12-20
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Sjuksköterskor till Ortopediavdelning i Kristianstad
Vi söker två sjuksköterskor som vill ha en varierad arbetsvardag och yrkesmässig utveckling! I din roll utmanas och utvecklas du av varierande arbetsuppgifter där både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår. I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier och med patient för att skapa förutsättningar för den bästa personcentrerade vården. Vi sätter patienten i fokus. För att göra detta möjligt är kompetensutveckling och utbildning prioriterat. Du ansvarar för de förekommande sjuksköterskeuppgif...
2023-11-29 2023-12-27
Kristianstad kommun, Arkelstorp Undersköterska till hemtjänsten Arkelstorp
Hemtjänsten i Arkelstorp utgår från Tollaregården och har ett större geografiskt upptagningsområde med vacker natur omringad av flera sjöar. Vi jobbar i team nära hemsjukvården och värderar samarbete och flexibilitet högt. I arbetet ingår att vara Fast omsorgskontakt och se till kundens behov, delaktighet och självbestämmande. Du behöver behärska svenska språket i tal och skrift då dokumentation är en stor och viktig del i arbetet. Hemtjänsten befinner sig i ständig utveckling med flera digitala lösningar i syfte att öka självständigheten för v...
2023-11-29 2023-12-13
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Barnskötare till Skogsgläntans idrottsförskola och Tallbackens förskola
I arbetet som barnskötare ska du verka för att verksamheten bygger på varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det innebär att du med läroplanen som bas arbetar med metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar i arbetet.  Som barnskötare är du aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Kontakten och samarbete...
2023-11-29 2023-12-11
Kristianstad kommun, GS Måltid Kock/Kokerska Önnegården/Önnestad
Som kock/kokerska kommer du att arbeta med kvalificerad matlagning. I arbetet ingår även att på ett säkert sätt kunna tillaga och hantera specialkoster. Du planerar och organiserar det dagliga arbetet i köket. Vidare ingår traditionella arbetsuppgifter som förekommer i kök så som egenkontroll, beställningar, fakturahantering, diskning, städning med mera. Våra matgäster finns inom äldreomsorgen, skola samt förskola. Du kommer att ha daglig kontakt med pedagogisk personal, elever och gäster och förväntas vara en god ambassadör för GS Måltids ver...
2023-11-28 2023-12-13
VoB Syd AB, Klara Behandlare till Klara HVB
Behandlingsmiljön på Klara innebär en tydlig vardagsstruktur där varje dag planeras och organiseras vilket skapar en förutsägbarhet som ger barnet/ungdomen trygghet. Verksamheten använder sig av de vardagliga aktiviteterna som naturliga inlärningssituationer. Strukturerad behandlingsmiljö bygger på ett strukturerat individuellt vecko- och dagsschema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor. Grunden i det strukturerade behandlingsarbetet är att barnet/ungdomen tränas i sina relationer till andra genom att bygga upp socia...
2023-11-28 2023-12-20
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Medicinsk sekreterare till Akutmottagning i Kristianstad
Söker du ett spännande, variationsrikt och utvecklande arbete? Vi tror att vår nya kollega uppskattar vår omväxlande arbetsplats lika mycket som vi gör! I din roll som medicinsk sekreterare på akutmottagningen har du ett brett arbetsfält, med stor variation både vad gäller dokumentation och olika arbetsuppgifter. I tjänsten ingår journalskrivning via MedSpeech, Melior och registrering i olika system såsom PASiS samt Patientliggaren. Din arbetsdag kan exempelvis vissa dagar bestå av posthantering, telefoni och inskrivning, andra dagar av att h...
2023-11-28 2023-12-11
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Tollarp i Kristianstad
Vi söker dig som är engagerad och intresserad distriktssköterska alternativt sjuksköterska, gärna med erfarenhet av diabetesvård. Tjänsten innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter inom primärvården såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning och tidsbeställd Triagemottagning. Vi arbetar i team med rond två gånger i veckan för respektive tre team, vilket innebär att arbetsgruppen gemensamt bedömer och planerar för icke akuta patientbesök, vilket bidrar till en hög patientsäkerhet, och att vi hjälps åt med att prioritera utifrån den enskild...
2023-11-28 2023-12-12
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Tollarp i Kristianstad
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Vi söker dig som är engagerad och intresserad distriktssköterska alternativt sjuksköterska, gärna med erfarenhet av diabetesvård. Tjänsten innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter inom primärvården såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning och tidsbeställd Triagemottagning. Vi arbetar i team med rond två gånger i veckan för respektive tre team, vilket innebär att arbetsgrup...
2023-11-28 2023-12-12
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Kristianstad Näsby
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2023-11-27 2023-12-11
Kristianstad kommun, Tollarp Undersköterska till hemtjänsten i Tollarp
Arbetet i hemtjänst innebär omvårdnadsmoment, förflyttning, matrunda, ledsagning, läkemedelshantering, mm. Du kommer att arbeta med omsorg och service i ordinärt boende utifrån kundens behov samt delegerad hemsjukvård. I arbetet ingår även att vara kontaktman/fast vårdkontakt. En viktig del i arbetet är att arbeta i team kring kunder för att få en god helhetssyn. Vi dokumenterar i Lifecare och har personliga mobiltelefoner som arbetsredskap. Vi lägger schema i TimeCare/Multiaccess. Bilkörning förekommer i tjänsten dock finns det enstaka gå/cyk...
2023-11-27 2023-12-29
Kristianstad kommun, Gy/Vux Gymnasielärare i idrott och hälsa till Wendesgymnasiet
I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I rollen som ledare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö, planerar din väl samt bidrar till en god arbetsmiljö. Du använder dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell forskning samt vetenskaplig grund när du planerar och individanpassar din undervisning. Du reflekterar enskilt och tills...
2023-11-27 2023-12-13
Kristianstad kommun, HSV Legitimerad arbetsterapeut till Rehabenheten centrala Kristianstad
Inom Rehabenheten strävar vi ständigt efter att arbeta smartare istället för att springa fortare. Vi använder effektiva arbetssätt såsom digitala vårdmöten i de ärenden vi bedömer det lämpligt. Detta arbetssätt ökar patientnyttan och patientnöjdheten och det frigör också värdefull tid för de legitimerade. Vi står i startgroparna till ett utökat samarbete med biståndshandläggare och Mötesplatser. Detta för att ställa om till ett mycket mer förebyggande arbetssätt. Som arbetsterapeut ansvarar du för aktivitets- och omgivningsbedömningar, rehabi...
2023-11-27 2023-12-10
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska till VO obstetrik och gynekologi i Kristianstad
Hos oss erbjuds du en utvecklande miljö där vi satsar på utbildning av personal med grundlig bredvidgång inom våra olika medicinska specialiteter. Som undersköterska har du en betydelsefull roll, i en mångsidig och lärorik miljö, där du under en vanlig dag arbetar med omväxlande arbetsuppgifter och ofta ställs inför nya situationer. På vårdavdelningen arbetar vi i tvärfunktionella team. I rollen är du behjälplig i den basala och specifika omvårdnaden av både våra inneliggande patienter och våra dagvårdspatienter. Vi erbjuder dig ett varierande...
2023-11-24 2023-12-15
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Medicinsk sekreterare till VO hematologi i Kristianstad
Gillar du att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter att samarbeta i team? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. Vi välkomnar nu en engagerad och initiativrik medicinsk sekreterare till oss! Tjänsten innebär arbete på både avdelning och dagvård/mottagning med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter. Som medicinsk sekreterare har du varierande administrativa arbetsuppgifter såsom journalskrivning i Melior, bokning/bevakning av patienter, registrering i WebPASiS, beläggning, SVF-hantering, p...
2023-11-24 2023-12-08
Kristianstad kommun, Utredning Försörjning Socialsekreterare mottag ekonomiskt bistånd
I det dagliga arbetet kommer du i kontakt med individer och familjer i olika utsatta situationer. Du kommer i huvudsak att arbeta med mottag av nya ärende och rådgivning till medborgare som kontaktar oss i vårt mottag. Vi tar emot ansökan och gör den första utredningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Arbetet bygger på behovsanpassade lösningar där du samverkar med övriga kollegor inom förvaltningen och inom andra förvaltningar, myndigheter och verksamheter. Samverkan internt och externt är en naturlig del av arbetet. I arbetet ingår vari...
2023-11-24 2023-12-27
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till LARO-mottagning i Kristianstad
Vi söker nu en ny sjuksköterskekollega som vill utvecklas tillsammans med oss! Här får du möjlighet att arbeta i ett kompetent team med lång erfarenhet. Som sjuksköterska är du en del i teamet och tillsammans med specialistläkare ansvarar du för dina patienters vård och behandling. Förutom den farmakologiska behandlingen arbetar vi bland annat med motiverande samtal, återfallsprevention, kognitiv beteendeterapi (KBT) och gruppbehandlingar utefter patienternas behov. Vi samverkar med flera olika aktörer inom psykiatrisk och somatisk vård och se...
2023-11-24 2023-12-17
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Chefapotekare till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad och Hässleholm
I rollen som chefapotekare ingår du i förvaltningens läkemedelsforum tillsammans med förvaltningsövergripande funktioner som läkemedelsansvariga läkare, chefläkare, chefsjuksköterska, chefekonom, kliniska apotekare och avdelnings-farmaceuter. Du är en av förvaltningens två representanter i arbetsgruppen för det regionala taktiska arbetet. Uppdraget är brett och du kommer att ansvara för att förvaltningens läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering lever upp till myndigheternas krav. Ditt ansvarsområde är sjukhusförvaltningarna i Kristianstad...
2023-11-24 2023-12-15
Region Skåne, Semestervikariat Underläkare till Region Skåne inför sommaren 2024
Som underläkare hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig i att komma in i arbetet på ett bra sätt. I den här annonsen söker vi medarbetare till flera olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du önskar arbeta. Dina önskemål tar vi i beaktande i matchningen med de verksamheter som angett behov. På skane.se kan du se hur många som har sökt tjänsterna. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region ...
2023-11-24 2023-12-10
Kristianstad kommun, HR-avdelning Biträdande kommundirektör
Ansvarsfördelningen mellan dig och kommundirektören innebär att du främst kommer att ansvara för samordning och utveckling av kommunledningskontoret. Du kommer att vara ansvarig för det interna förvaltningsövergripande arbetet. Du kommer också vid behov ersätta kommundirektören i arbetet gentemot kommunstyrelsen, och tillsammans med andra bereda, driva och utveckla komplexa frågor inför politiska beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du har i rollen som biträdande kommundirektör ett nära samarbete med övriga förvaltningschefer i frågo...
2023-11-24 2023-12-17
Kristianstad kommun, Operativ avdelning Brandman sommaren 2024
Som brandman inom räddningstjänst arbetar du med de insatser som görs vid bland annat bränder, trafikolyckor, kemikalieutsläpp och rasolyckor. Förutom räddningsinsatser arbetar du också med förebyggande brandskydd, utbildning, tillsyn, information och olika servicefunktioner.
2023-11-24 2023-12-18
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska till Lungavdelning i Kristianstad
Som sjuksköterska hos oss innefattar dina arbetsuppgifter bland annat att planera, leda och aktivt utföra omvårdnadsåtgärder såsom artärgasprovtagning. Du hanterar olika centrala infarter, drän samt medicinskteknisk utrustning som till exempel ventilatorer, optiflow och bilevel. Därtill ansvarar du för att hygien- och säkerhetsföreskrifter efterföljs. Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt tillsammans och vill gärna att du medverkar i vår verksamhetsutveckling. Just nu strävar vi efter att kunna ta emot fler patienter som kräver medicintek...
2023-11-24 2023-12-15
1 2 3 4 >