Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Förskollärare i förskoleklass, Österslövs skola
Du fungerar som en bro mellan förskola och grundskola, där du har en fot i förskolans läroplan och en i grundskolans läroplan. Utifrån de båda pedagogiska inriktningarna och elevernas behov utformar du undervisning som utmanar, entusiasmerar och stimulerar elevernas lust att lära och som skapar förutsättningar för möjlighet till inflytande. I arbetet ingår att aktivt skapa språklig medvetenhet, koppla leken till lärandesituationer och att bidra till en smidig och planerad övergång från förskola till förskoleklass och grundskola. Eleverna erbju...
2021-03-02 2021-03-16
Kristianstad kommun, FUNK DV 1:1 Stödpedagog, daglig verksamhet
Som stödpedagog ingår att: • Vara en resurs i arbetet med att implementera och utveckla pedagogiska metoder, arbetssätt och rutiner i det vardagsnära arbetet. • Vara ett stöd i arbetet med att utforma det individuella, pedagogiska förhållnings- och arbetssättet som stödjer kundens delaktighet, självbestämmande och integritet och utgår från individens resurser. • Vara ett stöd i kvalitets- och utvecklingsarbete bl a gällande social dokumentation och genomförandeplaner. • Hålla dig uppdaterad kring pedagogisk och evidensbaserad kunskap av betyd...
2021-03-01 2021-03-21
Region Skåne PTP-psykologer inom mödra- och barnhälsovård, flera orter
Inom Region Skåne arbetar cirka 500 psykologer. Vi söker nu tre PTP-psykologer, en till psykologmottagning föräldra- och barnhälsa i Kristianstad, en till mödra- och barnhälsovårdsmottagning psykologer i Malmö samt en till föräldra- barn- och ungdomshälsa i Helsingborg. Region Skåne erbjuder dig en individuellt anpassad PTP där du tillsammans med handledare utformar din tjänstgöringsplan med utbildningsinslag. Genom vår bredd, omfattning och mångfald får du möjlighet att delta i seminarier, studiebesök och temadagar inom flera områden. Att ...
2021-03-01 2021-03-28
Region Skåne PTP-psykologer inom habilitering, flera orter
Inom Region Skåne arbetar cirka 500 psykologer. Vi söker nu tre PTP-psykologer till följande verksamheter: vuxenhabiliteringen nordöstra Skåne i Hässleholm/Kristianstad, barn- och ungdomshabiliteringen i Ängelholm och barn- och ungdomshabiliteringen nordöstra Skåne i Hässleholm/Kristianstad. I Region Skåne erbjuder vi dig en individuellt anpassad PTP där du tillsammans med handledare utformar tjänstgöringsplan med utbildningsinslag. Genom vår bredd, omfattning och mångfald får du möjlighet att delta i seminarier, studiebesök och temadagar ino...
2021-03-01 2021-03-28
Region Skåne PTP-psykologer inom vuxenpsykiatri och rättspsykiatri, flera orter
Inom Region Skåne arbetar cirka 500 psykologer. Vi söker nu tio PTP-psykologer till följande verksamheter: • Vuxenpsykiatrimottagning 1 i Lund • Vuxenpsykiatrimottagning 3 i Lund • Vuxenpsykiatrimottagning psykos, Drottninggatan i Malmö • Vuxenpsykiatrimottagning LARO Bokgatan/ LARO Trelleborg • Vuxenpsykiatrimottagning i Trelleborg • Vuxenpsykiatrimottagning i Simrishamn • Vuxenpsykiatrimottagning i Kristianstad • Allmänpsykiatrimottagning i Landskrona • Allmänpsykiatrimottagning i Helsingborg • Öppenvårdsmottagning i Malmö I Regi...
2021-03-01 2021-03-28
Kristianstad kommun, Vuxenvård Behandlingsassistent
Som behandlingsassistent arbetar du med psykosocialt förändringsarbete för våra boende samt för klienter i öppenvården. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för en fungerande vardag för de boende samt motivera och medverka till förändring. Målsättning och genomförandeplaner läggs upp i nära samarbete med klient, behandlingsassistent och socialsekreterare. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med socialsekreterare och externa samarbetspartners. Arbetsuppgifterna spänner över ett brett fält från att göra droganalyser och ha samtal en...
2021-03-01 2021-03-21
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska, vikariat, till ögonmottagning i Kristianstad
Har du ett intresse att lära dig mer inom område ögon? Tycker du teknik är en spännande utmaning? Välkommen till oss! Vi har nu möjlighet att välkomna en undersköterska till vårt team. Ögonsjukvården står inför stora förändringar för att kunna ta hand om våra patientflöden, därför söker vi dig som tycker att det är en utmaning att vara med och delta i detta! Som undersköterska kommer du att arbeta inom ögonmottagningsverksamhet i vårdval och högspecialiserad ögonsjukvård. I dina arbetsuppgifter ingår olika synprövningar, ögontrycksmätning, kon...
2021-02-26 2021-03-12
Kristianstad kommun, Vuxenvård Behandlingsassistent, sommarvikariat
Vårt arbete bygger på stöd och motivation som individuellt anpassas för varje individ utifrån en rehabiliterande inriktning. Behandlingsassistenternas uppgift är att skapa förutsättningar för en fungerande vardag för de boende samt motivera och medverka till förändring. Behandlingsassistenten arbetar för att genomförandet av uppdraget blir möjligt. Målsättning och genomförandeplaner läggs upp i nära samarbete med klient, socialsekreterare och behandlingsassistent. Droganalyser förekommer liksom stöd i öppenvård för personer som inte är boende...
2021-02-26 2021-03-14
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Enhetschef till postoperativ och uppvakningsavdelning dagkirurgi
Vi söker dig som har lusten och viljan att leda enheten i ett delat chefsledarskap. Hos oss får du en spännande och utvecklande roll där du arbetar nära den dagliga verksamheten. Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. I ditt verksamhetsansvar arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv där du leder, planerar, organiserar och utvecklar verksamheten. Vidare fattar och genomför du beslut samt följer upp resultat. I detta arbete har du tillgång till stödfunktioner så som chefsstöd, HR-specialist och ekonom. Som...
2021-02-25 2021-03-18
Kristianstad kommun, Kansliavdelning Handläggare
Som handläggare i medborgarcenter blir du vägen in i kommunen för medborgare, företag och föreningar. Du blir också förvaltningarnas förlängda arm utåt. Du kommer att svara på medborgares frågor som rör hela kommunens område och särskilt inom området som rör omsorgsförvaltningen, arbete och välfärdsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen. Du kommer vara en i gänget av kunniga och serviceinriktade medarbetare som sätter medborgaren i fokus.
2021-02-25 2021-03-11
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordost HR-specialist till Skånes sjukhus nordost
Hos oss kommer du som HR-specialist att vara generalist och agera verksamhetsnära stöd med ett strategiskt och operativt arbetssätt för HR-arbetet i verksamhetsområdet. Du kommer främst att arbeta operativt med hela HR-områdets bredd, vilket innebär kompetensförsörjning, arbetsvillkor, avtalsfrågor, löneöversyn, arbetsmiljö, rehabilitering samt team- och ledarutveckling. Tjänsten innebär också att du ingår i ledningsgrupp och facklig samverkan på de verksamhetsområden som du stöttar i Kristianstad och Hässleholm. Vidare medverkar du i den förva...
2021-02-25 2021-03-11
Region Skåne, Semestervikariat Skötare till vuxenpsykiatrin i Kristianstad inför sommaren 2021
Inom psykiatrin erbjuds du ett spännande och intressant arbete med möjlighet till kunskapsutveckling inom områdets samtliga områden. Som skötare hos oss medverkar du i den psykiatriska omvårdnaden av våra patienter där du arbetar för en hög patientsäkerhet genom nära samarbete med både kollegor och patienter. I ditt arbete ingår vanligt förekommande skötaruppgifter, bland annat som ansvarig för dagliga rutiner, kontaktmannaskap, stödsamtal samt dokumentation i Melior.
2021-02-25 2021-03-15
Folktandvården Receptionist till Folktandvården Skåne, Kristianstad Näsby
Som receptionist hos oss kommer du att vara ansiktet utåt och ansvara för att på ett professionellt sätt erbjuda våra kunder bästa möjliga service. Det är du som tillsammans med dina kollegor skapar en välkomnande känsla på kliniken. Du kommer vara nyckelperson med servicefunktion till både kunder och kollegor på kliniken. Receptionen är klinikens nav och du kommer befinna dig i händelsernas centrum. Vi vet inte alltid vilka utmaningar vi kommer att möta under dagen men vi vet att varje besökare är unik på sitt vis, och det är upp till dig att...
2021-02-24 2021-03-10
Kristianstad kommun, Bygglovsavd Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal, möten och besök ute på plats i kommunen. Det innebär bland annat kontakt med privatpersoner som ska genomföra sitt livs projekt och bygga drömbostaden, företagare som vill utvidga sin näringsverksamhet och bostadsbolag som ska utveckla nya bostadsområden. Din huvudsakliga uppgift är att granska lovansökningar, säkerställa att dessa uppfyller de lagkrav som ställs för en god och hållbar byggnation samt att vägleda medborgaren till en sådan. Arbetet innebär också dialog och samar...
2021-02-24 2021-03-17
Region Skåne, Primärvården Kurator, vikariat, till ungdomsmottagning i Kristianstad
I rollen som kurator hos oss kommer du att arbeta med psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete gentemot unga i åldrarna tolv till 23 år. Din roll som kurator innebär huvudsakligen individuellt arbete, men har också inslag av förebyggande och utåtriktat arbete. Det kan innebära arbete gentemot skolklasser eller andra grupper av unga samt samverkan med involverade vårdgrannar. På ungdomsmottagningen kommer du även arbeta med vår digitala verksamhet UM Skåne online. Ditt arbete präglas av tvärprofessionellt samarbete med mottagningens övrig...
2021-02-24 2021-03-10
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Operationssjuksköterska med kvalitetsansvar till centraloperation
Vi välkomnar nu en operationssjuksköterska för ett spännande och stimulerande arbete på en arbetsplats som präglas av social gemenskap, god teamkänsla och utveckling, där du är en mycket värdefull medarbetare i teamet. Här får du möjlighet att arbeta med många olika typer av operationer och patientgrupper. Hos oss arbetar vi interprofessionellt i team med fokus på patientens specifika behov. Vården som ges är högkvalificerad efter de senaste rönen och vi använder den nyaste tekniken, som är i ständig utveckling. Den perioperativa omvårdnaden ...
2021-02-24 2021-03-17
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Anestesisjuksköterska med kvalitetsansvar till centraloperation
Vi välkomnar nu en anestesisjuksköterska för ett spännande och stimulerande arbete på en arbetsplats som präglas av social gemenskap, god teamkänsla och utveckling, där du är en mycket värdefull medarbetare i teamet. Här får du möjlighet att arbeta med många olika typer av operationer och patientgrupper. Hos oss arbetar vi interprofessionellt i team med fokus på patientens specifika behov. Vården som ges är högkvalificerad efter de senaste rönen och vi använder den nyaste tekniken, som är i ständig utveckling. Den perioperativa omvårdnaden är...
2021-02-24 2021-03-17
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska till kirurgiavdelning kolorektal i Kristianstad
Vi söker nu en undersköterska med genuint intresse för människor och som trivs i en föränderlig organisation till vår kirurgiavdelning kolorektal. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett gott arbetsklimat där alla hjälps åt. Utöver det direkta patientarbetet är samtliga medarbetare även delaktiga i arbetet med utvecklingen och förbättring av vården på våra enheter. Vårt mål är att alltid utgå från patientens behov och vi strävar efter ett nära teamarbete med patienten i centrum.
2021-02-24 2021-03-10
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska till kirurgiavdelning kolorektal i Kristianstad
Vi söker dig som har lust och vilja att arbeta i en verksamhet under förändring och utveckling. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett gott arbetsklimat där alla hjälps åt. Utöver det direkta patientarbetet är samtliga medarbetare även delaktiga i arbetet med utveckling och förbättring av vården på våra enheter. Vårt mål är att alltid utgå från patientens behov, vi strävar efter ett nära teamarbete där arbetsuppgifterna är integrerade och medarbetarna kompletterar varandra.
2021-02-24 2021-03-24
Kristianstad kommun, Anläggning Projektledare Tekniska Förvaltningen
Som projektledare på Tekniska förvaltningen/Anläggning leder du på uppdrag bygg- och anläggningsprojekt till fastställd tid, kostnad och innehåll. Förekommande projekt omfattar områden inom gator och vägar, vatten och avlopp, parker, lekplatser med mera. Rollen spänner över ett brett kompetensområde och du driver ett flertal projekt parallellt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat delaktighet i förstudier, projektplanering, upprätta tidplaner, kalkyler, framtagande av kravspecifikationer för upphandlingar, ÄTA-hantering, projektering, framdr...
2021-02-23 2021-03-21
Kristianstad kommun, Badverksamhet Badvärd, sommarjobb
I sommar behöver vi duktiga medarbetare till Tivolibadet samt kommunens friluftsbad i Vä, Arkelstorp, Tollarp, Degeberga, Huaröd och Åhus. Som badvärd hos oss kan ditt arbete förläggas på flera utav dessa bad. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor ges stor frihet att göra badupplevelsen för våra badgäster den bästa möjliga. Du visar engagemang i din yrkesroll och har förståelse för hur din insatts påverkar kundernas helhetsintryck. Fokus ligger på service till våra badgäster, bevakning, lokalvård.
2021-02-22 2021-03-12
Region Skåne, Medicinsk service Sjuksköterskor till 1177 Vårdguiden i Kristianstad
Vi utökar vår verksamhet i Kristianstad och flyttar till våren in i nya fräscha lokaler nära sjukhuset. Nu söker vi engagerade sjuksköterskor för dag-/kväll-/helgtjänstgöring, samt en natt- tjänst till vår verksamhet! Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med telefonrådgivning. Du kommer att göra kvalificerade medicinska bedömningar, ge egenvårdsråd och hänvisa de inringande till rätt vårdnivå. Till din hjälp i arbetet har du ett symtombaserat beslutsstöd och följer en strukturerad samtalsprocess. Som nyanställd kommer du att genom...
2021-02-22 2021-03-15
Region Skåne, Regionservice Verksamhetsspecialist affärssystem till gemensam servicefunktion i Lund eller Kristianstad
Vi är ett team på sex personer som behöver tillökning av ännu en verksamhetsspecialist inom Raindance - är det kanske du? I teamet har vi lång arbetslivserfarenhet av Region Skåne vilket ger oss en bred kompetens och ett stort kontaktnät. Våra personligheter är olika men tillsammans kompletterar och stärker vi varandra. Vi har väldigt roligt och skrattar ofta och gärna ihop! Som verksamhetsspecialist arbetar du som en blandning av klassisk systemförvaltare och kreativ nyskapare för att hitta systemlösningar som stödjer verksamheternas process...
2021-02-22 2021-03-09
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Familjebehandlare, Prisma
Som familjebehandlare arbetar du med psykosocialt förändringsarbete tillsammans med barn, ungdomar, deras familjer och med andra för familjen viktiga personer. Vi utgår ifrån evidensbaserade metoder. Arbetet utförs genom kvalificerade familje-samtal i olika konstellationer samt olika familjearbeten. Detta sker i Prismas lokaler eller i familjernas hem eller annan plats, även oregelbunden arbetstid (kväll o helg) kan förekomma, utifrån specifika ärende . Vårt arbete utgår alltid ifrån ett systemiskt perspektiv. Du arbetar på uppdrag av verksamh...
2021-02-22 2021-03-07
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärarvikarie, Öllsjöskolan
Du kommer att jobba i alla skolans stadier, från F-9 som stående vikarie. Om det inte finns något vikariebehov för dagen så är du knuten en klass som resurs. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva...
2021-02-22 2021-03-07
1 2 3 4 >