Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Gy/Vux Speciallärare alt. specialpedagog Österänggymnasiet
I tjänsten ingår att arbeta med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling eller matematikutveckling med fokus på individnivå genom att använda specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du kommer att arbeta nära rektor för att kunna bidra med kunskap kring utveckling av skolmiljön som gynnar utvecklingen på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tes...
2023-06-09 2023-06-21
Region Skåne Undersköterska till Vårdcentralen Tollarp i Kristianstad
Vi välkomnar nu en undersköterska till vår arbetsplats. I din roll som undersköterska hos oss kommer du arbeta både på vårt laboratorium men också med mottagningsarbete där du bland annat assisterar vid läkarundersökningar, en del omläggningar, blodtrycksmätning och EKG. På vårt laboratorium kommer du bland annat att arbeta med diverse provtagningar, kontrollera instrument samt samarbeta med läkare och övrig personal. I arbetsuppgifterna ingår även packning av prover inför transport och tidsbokning av provtagning. Här erbjuds du ett självständ...
2023-06-09 2023-06-30
Kristianstad kommun, Vuxenvård Familjerådgivare
Familjerådgivningen är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med samlevnadsproblem, konflikter och kriser i vuxna familjerelationer, med särskild tonvikt på parförhållandet. Familjerådgivningen arbetar också förebyggande genom information, utbildning och gruppverksamhet. Det förebyggandet arbetet kan rikta sig till såväl kommuninvånare som till professionella inom familjerådgivningens verksamhetsområde. Samtalen kan ske digitalt när det passar. Arbetet innefattar akut krisbehandling, kortare fok...
2023-06-08 2023-06-21
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare åk 7-9 i svenska och engelska, Slättängsskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer so...
2023-06-08 2023-06-19
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Utbildningssjuksköterska till Kirurgiavdelning Kolorektal i Kristianstad
Vi söker nu en utbildningssjuksköterska till oss på Kirurgiavdelning Kolorektal i Kristianstad! I rollen som utbildningssjuksköterska ansvarar du för att driva, genomföra och följa upp kompetensutveckling och stärka kompetensen på avdelningen. Centralt för ditt uppdrag är att skapa en gynnsam lärandemiljö, där alla har möjlighet att utvecklas. Du säkerställer kompetensutveckling hos dina kollegor genom att skapa och ansvara för utbildningsinsatser, ge klinisk handledning och ansvara för reflektion. Ditt uppdrag kommer att kombineras med klini...
2023-06-08 2023-07-06
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Åhus
Dina arbetsuppgifter är på vårdcentralen förekommande administrativa arbetsuppgifter som journalskrivning, remisshantering, posthantering, receptionsarbete med kassahantering, scanning, fakturahantering, förrådsbeställning, diagnosregistrering, bevakning av ärenden i SVPL, e-tjänster, e-intyg och Sectra. Även HR-administration kan vara aktuellt. Ansvar för IT och telefoni, behörighetsbeställningar och annat ligger också på medicinska sekreterarna. Hos oss kommer du hamna i en grupp bestående av fyra medicinska sekreterare där du får möjlighet...
2023-06-08 2023-06-29
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Åhus
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2023-06-07 2023-06-21
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Teamledare till Anestesi- och operationsavdelning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en specialistsjuksköterska som ser möjligheten och utmaningen i att arbeta som teamledare med förankring i den kliniska verksamheten. En spännande möjlighet för dig att utvecklas både som ledare och inom din profession! Som teamledare understödjer och förenklar du det dagliga arbetet i ditt team genom att identifiera och tillgodose teamets olika behov. Du är behjälplig vid planering av ledigheter och korttidsfrånvaro. Vidare är du med och identifierar resurs- och kompetensutvecklingsbehov tillsammans med sektionsansvariga medar...
2023-06-07 2023-07-02
Kristianstad kommun, Central förvaltning Modersmålslärare Kurdiska
Som modersmålslärare undervisar du utifrån läroplanen i ämnet modersmål. Dessutom kan det ingå studiehandledning på modersmålet med nyanlända elever i skolans olika ämnen. Du arbetar på olika grund och gymnasieskolor i kommunen i nära samarbete med klasslärare. Med engagemang stärker du eleverna till lärande och eget ansvar. Din undervisning planerar, genomför och utvärderar du. Undervisningen anpassar du utifrån alla elever på deras nivå och med elevens bästa i fokus. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kuns...
2023-06-07 2023-06-26
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Lomma
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2023-06-07 2023-06-21
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Kristianstad Östra Boulevarden
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du kommer huvudsakligen att arbeta med profylax och ha egna patienter. Där du ges möjlighet att motivera våra patienter till bättre munhälsa. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delak...
2023-06-07 2023-06-21
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Leg. djursjukskötare/Djurvårdare nivå 3 till Distriktsveterinärerna Kristianstad
Som legitimerad djursjukskötare hos oss arbetar du inne på vår smådjursklinik som bemannas av flera veterinärer måndag till fredag. Du arbetar mestadels kliniskt, både självständigt och tillsammans med veterinär eller annan kollega. Anestesi är en stor del av arbetet med patienter på både tand och operation. Arbetsuppgifterna kan även bestå av att bemanna receptionen, besvara telefon med rådgivning och tidsbokning, foderrådgivning och försäljning. Övriga klinikuppgifter såsom hygien, instrument- och lokalvård samt administrativa uppgifter ingår...
2023-06-07 2023-07-02
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Kristianstad, långtidsvikariat
Som djurvårdare hos oss arbetar du inne på vår smådjursklinik som bemannas av flera veterinärer måndag till fredag. Du delar arbetsuppgifter med dina kollegor med att arbeta kliniskt genom att assistera veterinären, bemanna receptionen, besvara telefon med rådgivning och tidsbokning samt foderrådgivning och försäljning. Även övriga klinikuppgifter såsom hygien, instrument- och lokalvård samt administrativa uppgifter ingår i det dagliga arbetet.
2023-06-07 2023-07-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Habiliteringsmottagning barn och unga i Kristianstad
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill arbeta med barn och ungdomar! För vår verksamhet är det naturligt att arbetet är varierat och omväxlande. Våra patienter är alla unika och deras viljor, förutsättningar och behov är en föränderlig faktor som både berikar och utmanar oss i vårt dagliga arbete. I arbetet hos oss på Habiliteringsmottagning barn och unga kommer du i kontakt med människor, både kollegor och patienter, som kommer påverka och utveckla dig både i din roll som sjuksköterska och som medmänniska. Så här berättar vår barnsjuksköte...
2023-06-05 2023-06-25
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Habiliteringsmottagning barn och unga i Kristianstad
Nu välkomnar vi en ny kurator till oss på Habiliteringsmottagning barn och unga i Kristianstad. Så här berättar Martin som är kurator på mottagningen om sin roll: - Detta är ett arbete där du får använda din kreativitet för att möta varje enskild patient samtidigt som verksamheten på olika sätt erbjuder dig stöd för att utföra ett professionellt och patientsäkert uppdrag. Hos oss arbetar du med barn och ungdomar som har olika typer av funktionsnedsättning. Du ingår som en del av ett team runt barnet tillsammans med andra yrkeskategorier och b...
2023-06-05 2023-06-25
Kristianstad kommun, Fastighetsteknik Fastighetsområdeschef
Som fastighetsområdeschef har du ett helhetsansvar berörande juridik, ekonomi, teknik, personal och arbetsmiljö i ett eget geografiskt fastighetsområde inom kommunens fastighetsbestånd. Du kommer att ha personalansvar för cirka 20 medarbetare som arbetar som förvaltare, teknisk förvaltare, förvaltarstöd samt fastighetsreparatörer och vaktmästare. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och innefattar både enskilt arbete och kontakt med medarbetare, hyresgäster, fastighetsbolag, myndigheter och entreprenörer. Du har som vi nämnde tidigare stora...
2023-06-05 2023-06-30
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Pedagog med inriktning musik i Anpassad grundskola
Du kommer att ha ansvar för undervisning i rytmik- musik- och dramalektioner där undervisningen bygger mycket på nära relationer med enskilda elever och/eller mindre grupper. Bedömning av elevernas kunskaper sker i nära samarbete med klasslärare. Viss del av undervisningen sker på fritidshemmet. Som pedagog hos oss arbetar du som en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Du är engagerad, utmanar och stimulerar eleverna i deras utveckling och lärande utifrån varje elevs behov och för...
2023-06-05 2023-06-19
Kristianstad kommun, Ekonomi- och upphandlingsavd Inköpssamordnare
Tjänsten avser uppdrag som inköpssamordnare där du primärt kommer arbeta mot kommunens omsorgsförvaltning men utifrån upphandlingsenhetens centrala roll kan arbete även bli aktuellt mot kommunens andra förvaltningar. Som inköpssamordnare kommer du: • Sammanställa och samordna kommande inköpsbehov. • Planera, genomföra och förvalta direktupphandlingar (inköp vars värde understiger 700 000 SEK). • Vara ett inköpsstöd till verksamheten. • Genomföra och vara ett stöd vid avrop och beställningar från befintliga avtal. • Delta i forum för inkö...
2023-06-02 2023-06-15
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Teamledare till Anestesi- och operationsavdelning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en specialistsjuksköterska som ser möjligheten och utmaningen i att arbeta som teamledare med förankring i den kliniska verksamheten. En spännande möjlighet för dig att utvecklas både som ledare och inom din profession! Som teamledare understödjer och förenklar du det dagliga arbetet i ditt team genom att identifiera och tillgodose teamets olika behov. Du är behjälplig vid planering av ledigheter och korttidsfrånvaro. Vidare är du med och identifierar resurs- och kompetensutvecklingsbehov tillsammans med sektionsansvariga medar...
2023-06-02 2023-07-02
Kristianstad kommun, HSV Legitimerad arbetsterapeut till Rehabenheten
Som arbetsterapeut ansvarar du för aktivitets- och omgivningsbedömningar, rehabilitering, habilitering, åtgärder, ordinationer, delegering till omvårdnadspersonal samt hjälpmedelsförskrivning. Fokus på arbetet ligger i det tvärprofessionella teamarbetet för att skapa möjligheter för våra patienter att känna trygghet och delaktighet i sin vardag.
2023-06-02 2023-06-26
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Logoped till habiliteringsmottagning vuxna i Kristianstad
Nu välkomnar vi en logoped till vårt arbetslag på Habiliteringsmottagning vuxna i Kristianstad! Vi arbetar personcentrerat, vilket innebär ett samarbete med varje enskild patient med målet att uppnå en mer fungerande vardag. I vårt arbete har vi också kontakt med närstående och personal. Arbetet innefattar även samverkan med myndigheter och andra aktörer. I rollen som logoped ger du insatser utifrån bedömning och analys kring kommunikations-, tal- och språksvårigheter. Du ger insatser för att patienten ska ha ett sätt att förmedla sig på och ...
2023-06-02 2023-06-23
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Elevassistent, Lingenässkolan
Elevassistenter på Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Du kommer att vara placerad i förskoleklass och där arbeta i nära samarbete med två förskollärare/lärare samt specialpedagog. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. ...
2023-06-02 2023-06-16
Kristianstad kommun, FUNK E 3:2 Södassistent till servicebostad och gruppbostad på Österäng
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder: - Individuellt stöd och omvårdnad - Utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen - Stödja kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter - Stödja kundernas delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå - Stödja kundernas självbestämmande och personliga integritet - Svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer - I förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska, Vi söker b...
2023-06-02 2023-06-18
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Förskollärare Kämpaställets förskola
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors age...
2023-06-02 2023-06-16
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Specialpedagog åk 8-9 till Önnestad skola
Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärningssituation. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lär...
2023-06-02 2023-06-18
1 2 3 4 5 >