Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Lärare i fritidshem, Sånnaskolan
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med undervisning i skolan inom ämnet bild. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina koll...
2022-09-23 2022-10-09
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Förskollärare, Sånna förskola
Pedagogisk verksamhetsidé Vi söker medarbetare till våra arbetslag som bemöter barn och vuxna med ett förhållningssätt utifrån ICDP och barnkonventionen. Vi ser en medarbetare som skapar goda relationer, sprider glädje och trygghet samt är en positiv förebild för barn och kollegor. Vi arbetar för att både inne- och utemiljön ska vara tillgänglig, föränderlig och utmanande där barnen får inflytande och delaktighet genom ord, tankar, mimik och handlingar. Vårt mål är att vårt arbetsklimat ska vara öppet och tillåtande, där vi lyssnar på varandra...
2022-09-23 2022-10-07
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Barnskötare till Sånna förskola
Vår pedagogiska verksamhetsidé Vi söker medarbetare till våra arbetslag som bemöter barn och vuxna med ett förhållningssätt utifrån ICDP och barnkonventionen. Vi ser en medarbetare som skapar goda relationer, sprider glädje och trygghet samt är en positiv förebild för barn och kollegor. Vi arbetar för att både inne- och utemiljön ska vara tillgänglig, föränderlig och utmanande där barnen får inflytande och delaktighet genom ord, tankar, mimik och handlingar. Vårt mål är att vårt arbetsklimat ska vara öppet och tillåtande, där vi lyssnar på var...
2022-09-23 2022-10-07
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordost Undersköterskor till resursteam i Kristianstad
Som undersköterska i resursteamet får du en unik möjlighet att vårda patienter inom flera olika vårdnivåer och specialiteter i den somatiska vården. Främst kommer du att arbeta inom slutenvården, men vid behov även mot akutmottagning samt andra mottagningar. Du erbjuds ett omväxlande, stimulerande och utvecklande arbete, där du får möjlighet att bredda din kompetens och växa i din roll som undersköterska. För att du ska kunna känna dig trygg i din roll erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion grundad i de erfarenheter du har med dig. ...
2022-09-23 2022-10-07
Kristianstad kommun, MSF Stab Kommunikatör, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Som kommunikatör på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar du i ett tätt samarbete med de olika verksamheterna vilket innebär såväl strategiskt som operativt kommunikationsarbete, både internt och externt. I den nära kontakten med verksamheterna fångar du upp kommunikationsbehov och utifrån dessa initierar, planerar, genomför och utvärderar du kommunikationsinsatser. Du arbetar också proaktivt med att bygga relationer och utveckla kontaktnät med för verksamheterna relevanta aktörer. Du är en del av förvaltningens ledningsgrupp och kom...
2022-09-23 2022-10-09
Kriminalvården, Anstalten Kristianstad Chef (Kriminalvårdsinspektör) till anstalten Kristianstad
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag i en modern myndighet där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värderar delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarbetare som jobbar främst som Kriminalvårdare och andra klientnära befattningar. Du ingår i ledningsgruppen där krimina...
2022-09-23 2022-10-16
Region Skåne, Koncernkontoret Dataskyddsspecialist till Region Skånes Koncernkontor i Kristianstad
Som regionövergripande dataskyddsspecialist bidrar du med din professionalism för att utveckla Region Skånes systematiska arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du arbetar målinriktat i ditt uppdrag att förvalta och vidareutveckla Region Skånes ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd. Din roll växlar mellan det strategiska perspektivet till konkreta operativa ...
2022-09-23 2022-10-14
Kristianstad kommun, FUNK DV 1:1 Stödpedagog till Daglig verksamhet
Som stödpedagog förväntas du handleda och implementera pedagogiska arbetssätt i det kundnära arbetet. Du utvecklar det pedagogiska arbetet där alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är en viktig del som främjar kundens självbestämmande och delaktighet. Du kommer också att handleda arbetsgrupper i social dokumentation och utvecklande arbetssätt. Samarbete med övriga stödpedagoger i daglig verksamhet, med enhetschef och övriga i arbetsgrupperna är en mycket viktig del för att föra våra verksamheters utveckling framåt. Som resursare är...
2022-09-22 2022-10-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till resursteam inom VO rättspsykiatri i Skåne
Vi utökar nu vårt resursteam med ytterligare en sjuksköterska. Att arbeta som resurs hos oss inom VO rättspsykiatri Skåne innebär att du en vanlig vecka spenderar några dagar i Trelleborg och några dagar i Helsingborg eller Hässleholm. Du får ett individuellt schema som vi planerar tillsammans med alla enheter. Vi kommer att försöka ha god framförhållning för att underlätta för alla parter. Det finns tillgång till en klinikbil för att kunna pendla till aktuell ort och körtiden kan förläggas på arbetstid. Dina arbetsuppgifter innefattar sjukskö...
2022-09-21 2022-10-14
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Administratör till VO barn och ungdom i Kristianstad
Som administratör hos oss är du en oerhört viktig tillgång för verksamheten. Du är länken till att arbetet i verksamheten flyter på smidigt och att vi kan tillgodose våra patienters behov på bästa sätt. I rollen arbetar du bland annat i verksamhetens patientadministrativa system Pasis, journalsystemet Melior och med posthantering. Andra vårdadministrativa arbetsuppgifter kan tillkomma efter verksamhetens behov samt utefter din kunskap, erfarenhet och intresse. Vi erbjuder dig ett varierande arbete där du blir en viktig del i verksamhetens dag...
2022-09-20 2022-10-04
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterskor till Ortopedavdelning i Kristianstad
Vi ser nu fram emot att välkomna fyra nya undersköterskekollegor till vår avdelning! Två tillsvidareanställningar och två gravidvikariat. Tjänsterna innebär rotationsarbete dag, kväll och natt, men merparten av tiden är förlagd på dag samt kväll. Vi arbetar enligt ett fem veckors schema där man arbetar två helger, för återhämtningens skull. På avdelningen tillämpas bokningsschema. Som undersköterska hos oss arbetar du i team tillsammans med flera olika yrkeskategorier och har ansvar för de förekommande undersköterskeuppgifterna på en opererand...
2022-09-20 2022-10-11
Region Skåne, Primärvården Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Vä i Kristianstad
Vi söker dig som vill arbeta på en vårdcentral med god struktur och tydliga behandlingsriktlinjer. Här ges du goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning såväl internt som externt utifrån intresse och i linje med verksamhetens behov. Hos oss får du ett omväxlande arbete med möjlighet att använda din specialistkompetens fullt ut genom arbetsuppgifter på bland annat vår distriktsläkarmottagning och barnhälsovård. Utvecklingen av mobilt läkarstöd pågår och kommer att ingå i tjänsten. Även tjänstgöring i MMS-teamet kan komma att ingå...
2022-09-20 2022-10-25
Kristianstad kommun, FUNK E 2:1 Stödassistent till Önnestad
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder: • Individuellt stöd och omvårdnad • Utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen • Stödja kundernas delaktighet • Stödja kundernas självbestämmande och personliga integritet • Svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer • I förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska • Vara kontaktman och i denna roll svara för att genomförandeplan upprättas och följs upp
2022-09-20 2022-10-09
Region Skåne, Koncernkontoret Informationssäkerhetsspecialist till Koncernkontoret i Kristianstad
Som regionövergripande informationssäkerhetsspecialist bidrar du med din professionalism för att utveckla organisationens informationssäkerhetsarbete. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du kommer vara med att utveckla och påverka informationssäkerhetsarbetet inom Region Skåne. I din roll växlar du enkelt från det strategiska perspektivet till konkreta operativa åtgärder. En del av ditt arbete innebär att du är med...
2022-09-20 2022-10-11
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Speciallärare med inriktning mot svenska som andraspråk
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling med fokus på individnivå. Denna tjänst är inriktad mot svenska som andraspråk. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i ar...
2022-09-20 2022-10-04
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Lärare i fritidshem idrott och rörelsesatsning, Viby skola
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med undervisning i skolan inom ämnet idrott. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina ko...
2022-09-19 2022-10-02
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Lärare åk 7-9 i idrott och hemkunskap, Fröknegårdskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2022-09-19 2022-10-14
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Lärare åk 3, Kulltorpskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2022-09-19 2022-10-03
Kristianstad kommun, Gy/Vux Gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska
Tjänsten innebär undervisning i svenska på 50%, svenska som andraspråk och engelska fördelas på resterande tid. I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I rollen som ledare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö, planerar din tid väl samt bidrar till en god arbetsmiljö. Du använder dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell fors...
2022-09-16 2022-09-30
Kristianstad kommun, Planerare HTJ Planerare Hemtjänsten
Som planerare inom ordinärt boende har du ett självständigt och omväxlande arbete med uppgifter som varierar från dag till dag. Du är van att prioritera, hantera information och skapa struktur. Du stöttar enhetschefen med olika administrativa arbetsuppgifter och arbetar i våra verksamhetssystem som Life Care, Phoniro, Mina Planer, Heroma och Time Care Planering. Du ser verksamhetsmässiga samordningsvinster i samarbete med andra Planerare och administratörer och bidrar du med nytänkande för att systematiskt utveckla verksamheten. Ditt engagema...
2022-09-16 2022-10-02
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Elevassistent till Fröknegårdskolan H
Elevassistenter på Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna så att de kan fokusera på studierna och möjliggöra att eleverna...
2022-09-16 2022-09-30
Kristianstad kommun, Hjälpmedelscentrum Enhetschef till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne
Enhetschef med ansvar för verksamhet, personal, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Enheten består av 16 medarbetare med huvudsakligen teknisk inriktning. Uteservice består av servicetekniker som arbetar med löpande underhåll och reparationer av hjälpmedel ute hos kommunernas användare. Hemtransport transporterar och installerar/demonterar hjälpmedel hemma hos kommunernas användare. De arbetar i par och kör med lätta lastbilar. Rekonditioneringen består av tekniker som har fokus på att recirkulera de hjälpmedel som kommunerna returnerar in när d...
2022-09-16 2022-10-09
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska till VO obstetrik och gynekologi i Kristianstad
Nu välkomnar vi en undersköterska till oss! Vi erbjuder en utvecklande miljö där vi satsar på utbildning av personal med grundlig bredvidgång inom de olika medicinska specialiteterna. Hos oss har du en betydelsefull roll, i en mångsidig och lärorik miljö, där du under arbetsdagen kommer stå inför en rad olika situationer. På vårdavdelningen arbetar du med både inneliggande och dagvårdspatienter. För att trivas hos oss krävs det att du, tillsammans med ditt team, på bästa sätt vårdar sjuka patienter då vården bedrivs dygnet runt alla dagar. Vi ...
2022-09-16 2022-09-30
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinska sekreterare till Vuxenpsykiatriavdelning i Kristianstad
Under en vanlig arbetsdag hos oss ägnar du några timmar åt journalskrivning via MedSpeech i Melior och registrering i olika system där PASiS är det främsta. I din roll som medicinsk sekreterare ingår även att vara avdelningspersonalen behjälplig med diverse uppgifter samt viss telefonservice och posthantering. Vi har ett bra arbetsklimat och behagligt arbetstempo där vi ligger i fas med exempelvis diktat. Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi dig introduktion och bredvidgång efter dina behov så att din kompetens tas tillvar...
2022-09-16 2022-10-02
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordost Sjuksköterskor till BB-avdelning i Kristianstad
Har du ett genuint människointresse och trivs med nya utmaningar? Välkommen till oss! Vi söker två sjuksköterskor till vår verksamhet. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter såsom att utföra omvårdnads- och patientarbete inom hälso- och sjukvård. I tjänsten ingår även rådgivning, läkemedelshantering samt kontakt med anhöriga. Då verksamheten spänner sig över hela verksamhetsområdet gynekologi och obstetrik finns möjligheter till variation i dina arbetsuppgifter genom rotation till klinikens andra enhet; avdelning ...
2022-09-16 2022-10-07
1 2 3 4 5 >