Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Socialpedagog till åk 7-9, Fröknegårdskolan
Som socialpedagog ingår du i ett team som målmedvetet arbetar för att höja skolans måluppfyllelse med stort fokus på elevens egen utveckling samt att du är en länk till familjen. I ditt jobb har du nära samarbete med övrig personal och med elevhälsoteamet. I din roll är du en kontakt och verkar för goda relationer med vårdnadshavare. Utifrån egen planering och i nära samarbete med mentorer, fritidsledare och specialpedagog arbetar du praktiskt och behovsanpassat med enskild elev och mindre grupp av elever i skolan. I ditt jobb uppmärksammar och...
2024-04-23 2024-05-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri i Malmö
Du arbetar som arbetsledande sjuksköterska ihop med ditt team på Akutavdelningen, och tillsammans vårdar ni sex inneliggande patienter. Akutavdelningen och Akutmottagningen ligger i nära anslutning till varandra, och därför har vi ett tätt samarbete och hjälps åt. Men din huvudsakliga placering är på Akutavdelningen. Rollen innebär vidare att du planerar och strukturerar vården för dagen med ditt team. Daglig rond hålls med tvärprofessionellt team för att tillsammans planera vården. Under kväll och natt finns primärjouren på plats dygnet run...
2024-04-22 2024-05-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri i Malmö
Du arbetar som arbetsledande sjuksköterska ihop med ditt team på Akutavdelningen, och tillsammans vårdar ni sex inneliggande patienter. Akutavdelningen och Akutmottagningen ligger i nära anslutning till varandra, och därför har vi ett tätt samarbete och hjälps åt. Men din huvudsakliga placering är på Akutavdelningen. Rollen innebär vidare att du planerar och strukturerar vården för dagen med ditt team. Daglig rond hålls med tvärprofessionellt team för att tillsammans planera vården. Under kväll och natt finns primärjouren på plats dygnet run...
2024-04-22 2024-05-20
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Controller till Ekonomienheten, Centralsjukhuset Kristianstad
Vi erbjuder dig en tjänst där du får utvecklas och arbeta utifrån ett brett perspektiv i samverkan med övriga stödfunktioner med syftet att bidra till att verksamheten når uppsatta mål. Arbetsuppgifterna består av budgetering, kalkylering, uppföljnings- och prognosarbete samt bokslutsarbete. Därtill arbetar du med redovisning, analyser av verksamhet/ekonomi samt utrednings- och utvecklingsarbete. I din roll ingår också att delta i övergripande processer inom ekonomiområdet. Du medverkar även till utveckling och kvalitetssäkring av rutiner och p...
2024-04-22 2024-05-13
Kristianstad kommun, FUNK E 4:2 Övergripande stödpedagog till verksamhetsområde personlig assistans
Vårt arbete präglas av visionen "Vi lyfter tillsammans" och med värdeorden "Delaktighet, Glädje, Öppenhet och Medborgarvärde" som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Som stödpedagog handleder och implementerar du pedagogiska arbetssätt i det kundnära arbetet. Det inkluderaratt ta fram pedagogiskt material till medarbetarna och du ansvarar för att det pedagogiska arbetet utvecklas i nära samarbete med enhetschef. Ur ett kundperspektiv arbetar du med värdegrund och kvalitet som främjar kundens delaktighet, självbestämmande och integritet. Du ...
2024-04-22 2024-05-31
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Familjebehandlare till Prisma
Som familjebehandlare arbetar du med psykosocialt förändringsarbete tillsammans med barn, ungdomar, deras familjer och med andra för familjen viktiga personer. Arbetet utförs genom kvalificerade familjesamtal i olika konstellationer. Målet med familjebehandling är att stärka föräldraförmågan och/eller samspelsförmågan, lösa relations-, känslomässiga och beteendemässiga problem i hela eller delar av familjen. Familjerna får hjälp med att använda sina egna kompetenser och förmågor för att klara sitt livspussel. Detta sker i Prismas lokaler, i fa...
2024-04-22 2024-05-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Administratör till enheten Administration i Kristianstad
Vi söker en noggrann och strukturerad individ som bidrar till ett positivt arbetsklimat till vår enhet Administration i Kristianstad för ett vikariat på sex månader. Rollen som administratör innebär att göra livet mer möjligt för våra medborgare i Region Skåne på ett effektivt och patientsäkert sätt supportera förskrivare och vårdpersonal i vårt system Sesam. I ditt arbete administrerar du inköp och orderbekräftelser av hjälpmedelsbeställningar samt hanterar supportfrågor kring inköpsfrågorna. Du ansvarar även för administrativ inventering av ...
2024-04-22 2024-05-06
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Lärare i tyska åk 6-9 och musik åk 4-9, Spängerskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2024-04-22 2024-05-01
Kristianstad kommun, GS Måltid Kock till Rinkabyskolan
Som kock kommer du att arbeta med kvalificerad matlagning. I arbetet ingår även att på ett säkert sätt kunna tillaga och hantera specialkoster och menyer till våra matgäster med behov av anpassad matsedel. Du planerar, organiserar och medverkar i det dagliga arbetet i köket. Vidare ingår traditionella arbetsuppgifter som förekommer i kök så som egenkontroll, beställningar, fakturahantering, diskning, städning med mera. Våra matgäster finns inom inom äldreomsorgen, skola samt förskola. Du kommer att ha daglig kontakt med skolpersonal, elever ...
2024-04-22 2024-05-05
Kristianstad kommun, HR-avdelning Legitimerad psykolog till vår företagshälsa
Som psykolog hos oss arbetar du proaktivt och konsultativt mot våra kunder med arbetsrelaterad hälsa i förebyggande och hälsofrämjande insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Du kommer också arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån evidensbaserade metoder med testning och bedömning i samarbete med övriga specialister i teamet. Då vi delar med oss av vår kunskap inom arbetsmiljöområdet till våra kunder genom utbildningar och föreläsningar ser vi gärna att du har intresse och erfarenhet av detta. Du har självstän...
2024-04-21 2024-05-31
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kollega till Barnskyddsteam Skåne nordost i Kristianstad
Vi söker nu en kollega till vårt kompetenta och engagerade Barnskyddsteam Skåne nordost i Kristianstad. I barnskyddsteamet arbetar du främst konsultativt med kunskapsspridning och fortbildning av all vårdpersonal inom vårt område. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att: • Förbereda presentationsmaterial, sammanställa statistik samt genomföra fortbildning och undervisning av hälso- och sjukvårdspersonal. • Arbeta med kvalitets-, kompetens- och metodutveckling för att förebygga att barn far illa och för att uppmärksamma övrig utsatthet...
2024-04-19 2024-05-10
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kollega till Barnskyddsteam Skåne nordost i Kristianstad
Vi söker nu en kollega till vårt kompetenta och engagerade Barnskyddsteam Skåne nordost i Kristianstad. I barnskyddsteamet arbetar du främst konsultativt med kunskapsspridning och fortbildning av all vårdpersonal inom vårt område. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att: • Förbereda presentationsmaterial, sammanställa statistik samt genomföra fortbildning och undervisning av hälso- och sjukvårdspersonal. • Arbeta med kvalitets-, kompetens- och metodutveckling för att förebygga att barn far illa och för att uppmärksamma övrig utsatthet...
2024-04-19 2024-05-10
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kollega till Barnskyddsteam Skåne nordost i Kristianstad
Vi söker nu en kollega till vårt kompetenta och engagerade Barnskyddsteam Skåne nordost i Kristianstad. I barnskyddsteamet arbetar du främst konsultativt med kunskapsspridning och fortbildning av all vårdpersonal inom vårt område. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att: • Förbereda presentationsmaterial, sammanställa statistik samt genomföra fortbildning och undervisning av hälso- och sjukvårdspersonal. • Arbeta med kvalitets-, kompetens- och metodutveckling för att förebygga att barn far illa och för att uppmärksamma övrig utsatthet...
2024-04-19 2024-05-10
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kollega till Barnskyddsteam Skåne nordost i Kristianstad
Vi söker nu en kollega till vårt kompetenta och engagerade Barnskyddsteam Skåne nordost i Kristianstad. I barnskyddsteamet arbetar du främst konsultativt med kunskapsspridning och fortbildning av all vårdpersonal inom vårt område. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att: • Förbereda presentationsmaterial, sammanställa statistik samt genomföra fortbildning och undervisning av hälso- och sjukvårdspersonal. • Arbeta med kvalitets-, kompetens- och metodutveckling för att förebygga att barn far illa och för att uppmärksamma övrig utsatthet...
2024-04-19 2024-05-10
Region Skåne, Regionservice Teamledare kök till Måltider och livsmedel i Kristianstad
Denna tjänst är en unik möjlighet att få vara med och bygga upp köksverksamheten kring Region Skånes stora nya produktionskök! I rollen som teamledare i köket kommer du lägga största delen av din tid på det övergripande administrativa arbetet såsom sammanställning av beställningar och få ut beställningar som kommer från avdelningar. Men du kommer även ingår i produktionen av mat och arbeta nära den andra teamledaren i köket. Tillsammans har ni ett team på cirka 20 medarbetare. I den dagliga produktionen tillagas det cirka 3200 portioner av 12 ...
2024-04-19 2024-05-12
Folktandvården Tandsköterskor till Folktandvården Skåne, Kristianstad C
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2024-04-19 2024-05-03
Region Skåne, Regionservice Teamledare kök till Måltider och livsmedel i Kristianstad
Den här tjänsten är en unik möjlighet för dig att få vara med och bygga upp köksverksamheten kring Region Skånes stora nya produktionskök! Som teamledare och kock kommer du vara med i den dagliga produktionen av mat där det tillagas cirka 3200 portioner av 12 olika huvudrätter. Till det tillkommer det smårätter och desserter. Det finns färdiga recept som du följer med noggrannhet och exakthet men där du ser till att kryddningen är välsmakande. Till din hjälp i arbetet har du dina kollegor samt tekniskt avancerade maskiner så som vår nya stektu...
2024-04-19 2024-05-12
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring intellektuell funktionsnedsättning med fokus på individnivå. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg och pedagogisk lärmiljö som stimulerar, stärker och utmanar elevernas utveckling och lärande som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas i enlighet med anpassad skolas läroplan där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du använder specialpedagogiska metoder och anpassa undervisningen utifrån alla elevers f...
2024-04-19 2024-05-03
Kristianstad kommun, Kungsvägen Planerare till nytt vård- och omsorgsboende, Kungsvägen i Tollarp
Som planerare inom vård- och omsorgsboende har du ett självständigt och omväxlande arbete med uppgifter som varierar från dag till dag. I din roll ingår att prioritera, hantera information och skapa struktur. Du arbetar nära enhetschefen med olika administrativa uppgifter, framför allt bemanning på kort och lång sikt, planering av kundinsatser, viss schemaläggning och semesterplanering, beställningar, fakturahantering samt stöd till enhetschefen med andra administrativa uppgifter. Du arbetar i våra verksamhetssystem ex. MultiAccess, LifeCarePla...
2024-04-19 2024-05-05
Folktandvården Receptionist till Folktandvården Skåne, Kristianstad Näsby
Som receptionist på Folktandvården Skåne är ditt allra viktigaste uppdrag att skapa en välkomnande känsla på kliniken. Du är vårt ansikte utåt och tillsammans med dina kollegor erbjuder du våra kunder och patienter bästa möjliga service. Receptionen är klinikens nav och som nyckelperson i vardagen befinner du dig alltid i händelsernas centrum. Ett gott bemötande är en viktig del i ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Därmed är du en del av vårt fokus på patientsäkerhet och kvalitet i tandvården. I dina arbetsuppgifter ingår bla...
2024-04-19 2024-05-03
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Fysioterapeut inom hjärtrehabilitering till VO rehabilitering Kristianstad
I din roll som fysioterapeut inom VO rehabilitering arbetar du primärt med hjärtrehabilitering inom öppen- och slutenvården, vilket ger dig goda förutsättningar till ett varierande och utvecklande arbete. I vår öppenvård inom hjärtrehabilitering träffar du bland annat patienter som drabbats av hjärtinfarkt eller hjärtsvikt, som har angina besvär eller som har genomgått kranskärlsoperation. Du genomför bedömningar och tester, instruerar och ger individuella träningsråd, leder individuell- och gruppträning samt utvärderar patientens rehabiliteri...
2024-04-18 2024-05-02
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare i svenska och engelska åk 4-9, Öllsjöskolan
Du kommer att undervisa i ämnena svenska och engelska. Då skolan är en samverkansskola finns möjlighet att arbeta som handledare till studenter från högskolan. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har posit...
2024-04-18 2024-05-08
Kristianstad kommun, Utredning Försörjning Socialsekreterare med inriktning våld
Du möter människor som har upplevt, eller upplever våld på olika sätt. Du utreder, dokumenterar, bedömer och beslutar om insatser för vuxna personer som vill leva ett liv fritt från våld. Du följer också upp dessa insatser och är ett stöd på vägen för att etablera ett liv fritt från våld. Samarbete är viktigt för dig och du arbetar nära socialsekreterare som arbetar med att ge stöd till barn. En annan del av ditt arbete är att samverka och sprida kunskap om våld till andra professionella. I tjänsten ingår mottagande av ärenden som kan vara ...
2024-04-18 2024-05-16
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Administratör till Första linjen, Bup i Kristianstad
Vi välkomnar en administratör för en visstidsanställning på tolv månader! I rollen som administratör hos oss är du ansiktet utåt och det är dig våra patienter först kommer i kontakt med när de ringer till oss. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat dokumentationsföring, registreringar, patientbokningar och arbete med e-hälsa. Vidare ingår också fakturering- och beställningsarbete i Raindance samt kvalitetssäkring i QlickView. Inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar vi också i systemen Pasis, Melior och 1177. Efter överenskommelse med enhet...
2024-04-18 2024-05-02
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Specialisttandvården Kristianstad C
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med stör...
2024-04-18 2024-05-07
1 2 3 4 5 >