Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Gy/Vux Gymnasielärare i matematik samt ytterligare ämne, Christian 4:s Gymnasium
I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I rollen som ledare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö, planerar din väl samt bidrar till en god arbetsmiljö. Du använder dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell forskning samt vetenskaplig grund när du planerar och individanpassar din undervisning. Du reflekterar enskilt och tills...
2021-10-08 2021-10-22
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Förskollärare Palettens förskola
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors age...
2021-10-15 2021-10-31
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterskor till kirurgiavdelning Kolorektal i Kristianstad
Vi söker nu två undersköterskor som vill arbeta i en verksamhet som är under förändring och utveckling. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett gott arbetsklimat där alla hjälps åt. I rollen som undersköterska på vår avdelning arbetar du med omvårdnad, framförallt vid preoperativa förberedelser och postoperativ vård. Utöver det direkta patientarbetet är samtliga medarbetare även delaktiga i arbetet med utveckling och förbättring av vården på våra enheter. Vårt mål är att alltid utgå från patien...
2021-10-15 2021-11-12
Region Skåne, Medicinsk service Klinisk lärare till Practicum i Kristianstad
Är du pedagogiskt lagd, tycker om att lära och lära ut, samt uppskattar och trivs med att arbeta i projekt? Då kan detta vara tjänsten för dig! I rollen som klinisk lärare kommer du att arbeta som utbildare i samband med klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering inom primärvård, vårdavdelningar och akutverksamhet. Du håller enskilt eller tillsammans med kollegor i individuell färdighetsträning, teamträning och andra typer av patientsäkerhetsutbildningar. Andra förekommande arbetsuppgifter förenat med detta arbete ingår. Tjänstgöring...
2021-10-15 2021-11-07
Region Skåne, Medicinsk service Klinisk lärare till Practicum i Kristianstad
Är du pedagogiskt lagd, tycker om att lära och lära ut, samt uppskattar och trivs med att arbeta i projekt? Då kan detta vara tjänsten för dig! I rollen som klinisk lärare kommer du att arbeta som utbildare i samband med klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering inom primärvård, vårdavdelningar och akutverksamhet. Du håller enskilt eller tillsammans med kollegor i individuell färdighetsträning, teamträning och andra typer av patientsäkerhetsutbildningar. Andra förekommande arbetsuppgifter förenat med detta arbete ingår. Tjänstgöring...
2021-10-15 2021-11-07
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontaktsjuksköterska till kirurgimottagning i Kristianstad
Hos oss på kirurgmottagningen med inriktning urologi erbjuds du ett självständigt och utvecklande arbete i ett gott arbetsklimat. Verksamheten omfattar både läkarmottagning, sjuksköterskemottagningar och telefonrådgivning. I rollen som kontaktsjuksköterska följer du patienten under hela vårdförloppet, från utredning och behandling till rehabilitering. Du planerar och närvarar vid diagnosbesked samt vid nybesök och har därefter uppföljningssamtal för att säkerställa att patient förstått informationen. Vidare deltar du i multidisciplinära konfer...
2021-10-15 2021-11-14
Region Skåne, Medicinsk service Klinisk lärare till Practicum i Kristianstad
Är du pedagogiskt lagd, tycker om att lära och lära ut, samt uppskattar och trivs med att arbeta i projekt? Då kan detta vara tjänsten för dig! I rollen som klinisk lärare kommer du att arbeta som utbildare i samband med klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering inom primärvård, vårdavdelningar och akutverksamhet. Du håller enskilt eller tillsammans med kollegor i individuell färdighetsträning, teamträning och andra typer av patientsäkerhetsutbildningar. Andra förekommande arbetsuppgifter förenat med detta arbete ingår. Tjänstgöring...
2021-10-15 2021-11-07
Region Skåne, Medicinsk service Klinisk lärare till Practicum i Kristianstad
Är du pedagogiskt lagd, tycker om att lära och lära ut, samt uppskattar och trivs med att arbeta i projekt? Då kan detta vara tjänsten för dig! I rollen som klinisk lärare kommer du att arbeta som utbildare i samband med klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering inom primärvård, vårdavdelningar och akutverksamhet. Du håller enskilt eller tillsammans med kollegor i individuell färdighetsträning, teamträning och andra typer av patientsäkerhetsutbildningar. Andra förekommande arbetsuppgifter förenat med detta arbete ingår. Tjänstgöring...
2021-10-15 2021-11-07
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Barnskötare, Familjehuset och Öppna förskolan
Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. I ditt uppdrag som barnskötare ska du arbeta för att verksamheten bygger på varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Tillsammans med din kollega arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik öppen förskola tillsammans med barn och familjer. Kontakten och samarbetet med barnens föräldrar samt samarbete med övrig personal på Familjehuset är viktigt för att alla ska fungera som ett team runt barnen. Som barnsköt...
2021-10-15 2021-11-05
Kristianstad kommun, FUNK Boende & Personlig assistans Personlig assistent
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder: • individuellt stöd och omvårdnad • utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen • stödja kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter • stödja kundernas delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå • stödja kundernas självbestämmande och personliga integritet • svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer - i förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska, eller bistå ku...
2021-10-15 2021-10-31
Kristianstad kommun, FUNK E 1:4 Stödpedagog
Som stödpedagog handleder och implementerar du pedagogiska arbetssätt i det kundnära arbetet. I rollen ingår att utveckla det pedagogiska arbetet genom alternativ och kompletterande kommunikation som främjar kundens självbestämmande och delaktighet. Du handleder även arbetsgruppen i social dokumentation och utvecklande arbetssätt.
2021-10-15 2021-10-29
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Elevassistent, Lingenäs grundsärskola och Nygårdskolan
Elevassistenter på Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna så att de kan fokusera på studierna och möjliggöra att eleverna...
2021-10-15 2021-10-24
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinska sekreterare till öppenvårdsmottagning i Kristianstad
Vill du ha ett flexibelt arbete med varierande arbetsuppgifter? Är du intresserad av att ha egna ansvarsområden utöver de vardagliga arbetsuppgifterna? Då är detta en tjänst för dig! Vi välkomnar nu två medicinska sekreterare till vår mottagning. Hos oss arbetar du i ett nära samarbete med läkare, övrig vårdpersonal och med dina medicinska sekreterarkollegor. Vi har ett nära samarbete med både interna och externa verksamheter, vilket bidrar till ett omväxlande arbete och att vi besitter en bred kompetens. I din roll som medicinsk sekreterare ...
2021-10-15 2021-10-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel ST-läkare till Psykiatri Skåne, flera orter
Tjänsternas upplägg planeras i samråd med verksamhetschef, studierektor och handledare. Innehållet följer den målbeskrivning som fastställts för att uppnå specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri respektive vuxenpsykiatri. Det finns möjlighet att inrikta din ST eller göra en del av din tjänstgöring inom rättspsykiatri. Bup Skåne fem tjänster med placering enligt nedan: En ST-tjänst, Område Lund, placering Lund Områdeschef Eva-Lena Palm, tfn 072-573 33 74 Eva-Lena.Palm@skane.se En ST-tjänst Område Helsingborg, placering Ängelholm ...
2021-10-15 2021-11-10
Region Skåne, Regionservice Servicemedarbetare till Bemanningspoolen Kristianstad
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera. Som medarbetare i Bemanningspoolen Öst stöttar du flera olika yrkeskategorier, till exempel tvätt biträde, köksbiträde samt inom transport. I din tjänst kan arbetsuppgifter från flera yrkeskategorier ingå. Som servicemedarbetare kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av följande: - Transportera patienter, post, prover, mat och gods till sjukhusets olika avdelningar. Transport av avlidna förekommer. - Diverse arbetsuppgifter inom produktio...
2021-10-15 2021-12-31
Region Skåne, Regionservice Lokalvårdare till Bemanningspoolen i Kristianstad
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera. I rollen som lokalvårdare arbetar du med bland annat städning/lokalvård av mottagningar, avdelningar, kontorsutrymmen och allmänna ytor. Även patientnära städ och smittstäd ingår. Arbetet sker i sjukhusmiljö och du jobbar sida vid sida med bland annat sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, vaktmästare. I ditt dagliga arbete har du även kontakt med de patienter som vistas i lokalerna. Då vi har verksamhet måndag till söndag kan arbetstiden inn...
2021-10-15 2021-12-31
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterskor till postoperativ- och uppvakningsavdelning dagkirurgi
Som sjuksköterska hos oss kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter på både Postop och Duva. Arbetet innebär omvårdnadsansvar för patientens vård, där du är delaktig och säkerställer att patienterna får bästa möjliga omhändertagande. Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar i team med narkosläkare som alltid finns tillhands. Du utför medicinska ordinationer och ansvarar för postoperativ övervakning av vitala parametrar. På Duva förbereder du patienterna inför operation. Därutöver ansvarar du för utskrivningsinformation inför hemgång och...
2021-10-15 2021-11-12
Kristianstad kommun, Anläggning Anläggare med inriktning i huvudsak mot VA-arbeten
Du medverkar och tar ansvar för anläggningsarbeten inom kommunens gata och rörnätsavdelning. Arbete med underhåll och nyanläggning av vatten och avloppsledningar är huvudsysslan, men i arbetsuppgifterna kan även uppdrag som gränsar till ditt yrkesområde förekomma som till exempel snöröjning, assistans av spolbilen eller övriga gata och anläggningsarbete. Beredskapstjänst ingår i tjänsterna.
2021-10-14 2021-11-04
Region Skåne, Patientnämnden Skåne Handläggare till Patientnämnden Skåne i Kristianstad
Som handläggare hos oss arbetar du med enskilda patientärenden och har kontakt med patienter, närstående och personal i olika funktioner samt chefer för olika verksamheter. I rollen ingår att informera allmänheten, förtroendevalda och vårdgivare om patienters erfarenheter av hälso- och sjukvården. Vidare presenterar du analyser och utredningar av de klagomål och synpunkter som kommer in. Du har en rådgivande funktion och ger bland annat information om rättigheter i sjukvården, tandvården, hälso- och sjukvårdens regelverk och organisation samt a...
2021-10-14 2021-10-31
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Operationssjuksköterska, anestesi- och operationsavdelning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en operationssjuksköterska för ett spännande och stimulerande arbete på en arbetsplats som präglas av social gemenskap, god teamkänsla och utveckling, där du är en mycket värdefull medarbetare i teamet. Här får du möjlighet att arbeta med många olika typer av operationer och patientgrupper. Hos oss arbetar vi interprofessionellt i team med fokus på patientens specifika behov. Vården som ges är högkvalificerad och utvecklas kontinuerligt, med nya metoder och ny teknik. Vi arbetar inom ett brett, varierande och inspirerande kuns...
2021-10-13 2021-11-29
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Anestesisjuksköterska, anestesi- och operationsavdelning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en anestesisjuksköterska för ett spännande och stimulerande arbete på en arbetsplats som präglas av social gemenskap, god teamkänsla och utveckling, där du är en mycket värdefull medarbetare i teamet. Här får du möjlighet att arbeta med många olika typer av operationer och patientgrupper. I rollen som anestesisjuksköterska har du en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet, för att driva fram just din sektion. Hos oss kommer du att ha en sektionstillhörighet, men med viss introduktion på alla sektioner...
2021-10-13 2021-11-29
Kristianstad kommun, GS Måltid Kock till Måltidsenheten Gemensam service
Som kock kommer du att arbeta med kvalificerad matlagning. I arbetet ingår även att på ett säkert sätt kunna tillaga och hantera specialkoster och menyer till våra matgäster med behov av anpassad matsedel. Du planerar, organiserar och leder det dagliga arbetet i köket med dina kolleger. Vidare ingår traditionella arbetsuppgifter som förekommer i kök så som egenkontroll, beställningar, fakturahantering, diskning, städning med mera. Våra matgäster finns inom förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. Och du kommer att ha daglig kontakt med pedago...
2021-10-13 2021-10-27
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska, vikariat, till hudmottagning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en undersköterskekollega för ett vikariat, med möjlighet till förlängning eller eventuell tillsvidareanställning, till vårt team! Som undersköterska hos oss består ditt arbete av sedvanliga undersköterskeuppgifter inom omvårdnad. Det innebär att du exempelvis kommer förbereda inför mottagning, ta emot patienten och assistera vid läkarmottagningar. Du kommer även omhänderta odlingar och provtagning till labb samt upprätthålla basala hygienrutiner i mottagningsrummet och i angränsande utrymmen. Utöver det arbetar du också med mot...
2021-10-13 2021-10-27
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska, vikariat, till öronmottagning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en undersköterska för ett vikariat till vår öronmottagning! Som undersköterska hos oss kommer du få ett omväxlande arbete i personalprovtagningen samt på våra planerade mottagningar. På mottagningen kommer du assistera läkarna och här träffar du allt från de nyfödda barnen till de äldsta i samhället. Som undersköterska hos oss kommer du även att ta Covid-test på personal i personalprovtagningen som vi bemannar. Trots sitt till synes lilla område är VO ÖNH ett stort och brett område inom vilket goda utvecklingsmöjligheter finns.
2021-10-13 2021-10-27
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska, vikariat, till öronmottagning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en sjuksköterska för ett vikariat till oss på öronmottagningen i Kristianstad! Som sjuksköterska på öronmottagningen har du ett omväxlande arbete, både på vår planerade mottagning och på dess jourmottagning. Hos oss får du träffa allt ifrån de nyfödda till våra äldsta i samhället. Utöver det bemannar vi även personalprovtagningen med sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Som sjuksköterska assisterar du läkarna på mottagning eller jour och på våra polikliniska operationer. Efter viss erfarenhet har du som s...
2021-10-13 2021-11-10
1 2 3 4 >