Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Vuxenvård Behandlingspedagog, Boendebasen
Som behandlingsassistent arbetar du med psykosocialt förändringsarbete för våra boende samt för klienter i öppenvården. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för en fungerande vardag och varaktig förändring för de boende samt motivera och medverka till förändring. Målsättning och genomförandeplaner läggs upp i nära samarbete med klient, behandlingsassistent och socialsekreterare. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med socialsekreterare och externa samarbetspartners. Arbetsuppgifterna spänner över ett brett fält från att göra drog...
2022-06-23 2022-07-06
Kristianstad kommun, Kultur/Fritidskansli HR-specialist, kultur och fritidsförvaltningen
Som HR-specialist arbetar du utifrån ett konsultativt och coachande förhållningssätt med att stödja förvaltningens chefer inom personalområdets alla delar (rekrytering, samverkan, omställning, grupper, ledarskap, sjukfrånvaro och rehabilitering, arbetsmiljö, arbetsrätt, löneöversyn och anställning). Proaktivt arbete med insatser i ett tidigt skede är en självklarhet, liksom tät dialog och förtroendefulla relationer med chefer men även med medarbetare. Stödet till chefer och medarbetare utgår ifrån lag, avtal och kommunens personalpolitik och ...
2022-06-23 2022-08-08
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Lärare Ma/No åk 7-9, Tollarps skola
Du kommer att undervisa i två klasser i matematik och No-ämnen samt ha ett nära samarbete med dina övriga ämneskollegor. I tjänsten ingår också ett delat mentorskap för en klass (åk 7) på högstadiet. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärderin...
2022-06-23 2022-07-07
Kristianstad kommun, Skolområde Västra specialpedagog/speciallärare
Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärningssituation. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs. Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ...
2022-06-23 2022-08-01
Region Skåne, Koncernkontoret Huvudredaktör till området för digital kommunikation i Malmö/Kristianstad
Vårdgivare.skane.se är webbplatsen där alla vårdgivare, som jobbar på uppdrag av Region Skåne ska hitta vårdriktlinjer, rutiner och stöd i administrativa frågor och i mötet med patienten. Arbetet som huvudredaktör innebär bland annat att undersöka verksamheternas behov och att prioritera och planera arbetet. Du ansvarar för sajten som helhet, dess struktur, funktionalitet, riktlinjer och arbetar för att varje besökare ska få sitt jobb gjort, hitta rätt och få tillgång till kvalitetssäkrad kunskap. Tillsammans med en digital kommunikatör utveck...
2022-06-23 2022-08-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till ätstörningsteamet Vuxenpsykiatri i Kristianstad
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier och är kopplad till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Varmt välkommen till oss! Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka arbetet på mottagningen. Här arbetar du bland annat med att bedöma och behandla patienter med ätstörningsproblematik. Behandlingen sker både genom individuella kontakter och gruppkontakter. Arbetet innefattar även samverkan med vårdgrannar och övriga arbetsuppgifter ...
2022-06-23 2022-08-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till ätstörningsteamet Vuxenpsykiatri i Kristianstad
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier och är kopplad till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Varmt välkommen till oss! Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka arbetet på mottagningen. Här arbetar du bland annat med att bedöma och behandla patienter med ätstörningsproblematik. Behandlingen sker både genom individuella kontakter och gruppkontakter. Arbetet innefattar även samverkan med vårdgrannar och övriga arbetsuppgifter ...
2022-06-23 2022-08-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till ätstörningsteamet Vuxenpsykiatri i Kristianstad
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier och är kopplad till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Varmt välkommen till oss! Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka arbetet på mottagningen. Här arbetar du bland annat med att bedöma och behandla patienter med ätstörningsproblematik. Behandlingen sker både genom individuella kontakter och gruppkontakter. Arbetet innefattar även samverkan med vårdgrannar och övriga arbetsuppgifter ...
2022-06-23 2022-08-31
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Kristianstad Östra Boulevarden
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2022-06-22 2022-07-06
Kristianstad kommun, Vä Undersköterska till Vä hemtjänst
Du arbetar med att ge omsorg och service i ordinärt boende utifrån kundens behov samt delegerad hemsjukvård. I arbetet ingår även att vara kontaktperson, hjälpsamhet inom gruppen är ett krav. En viktig del i arbetet är att arbeta i team kring kunden för att få en god helhetssyn. Vi arbetar med Lifecare som planeringsverktyg. Bilkörning förekommer i tjänsten.
2022-06-22 2022-07-06
Kristianstad kommun, FUNK E 1:1 Stödpedagog till gruppbostad Fjälkinge/Tollarp
Vårt arbete präglas av visionen "Vi lyfter tillsammans" och med värdeorden "Delaktighet, Glädje, Öppenhet och Medborgarvärde" som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Som stödpedagog handleder och implementerar du pedagogiska arbetssätt i det kundnära arbetet. Det inkluderar att ta fram pedagogiskt material till medarbetare och du ansvarar för att det pedagogiska arbetet utvecklas i nära samarbete med enhetschef. Ur ett kundperspektiv arbetar du med värdegrund och kvalitet som främjar kundens delaktighet, självbestämmande och integritet. I d...
2022-06-22 2022-07-06
Folktandvården Tandsköterskor till Folktandvården Skåne, Specialisttandvård Kristianstad
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2022-06-22 2022-07-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till ätstörningsteamet Vuxenpsykiatri i Kristianstad
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier och är kopplad till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Varmt välkommen till oss! Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka arbetet på mottagningen. Här arbetar du bland annat med att bedöma och behandla patienter med ätstörningsproblematik. Behandlingen sker både genom individuella kontakter och gruppkontakter. Arbetet innefattar även samverkan med vårdgrannar och övriga arbetsuppgifter ...
2022-06-22 2022-08-31
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare åk 4-6, Öllsjöskolan
Du kommer att undervisa i åk 4. Skolan har två 4:or där tre lärare arbetar samt en resurspedagog vilket möjliggör ett tvålärarsystem. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar...
2022-06-22 2022-07-25
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Lärare åk 4 i matematik och No, Parkskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2022-06-22 2022-07-06
Kristianstad kommun, Gemensam service Servicemedarbetare, enheten för fordon och transport
2022-06-22 2022-07-01
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Speciallärare åk 7-9 i matematik, Fröknegårdskolan
I uppdraget ingår att, utifrån beslutade stödinsatser i ÅP, arbeta på individ- och gruppnivå med elever i matematikämnet. Det ingår även till viss del undervisning i helkass eller på gruppnivå. I lärarnas arbetsrum har du din arbetsplats ihop med dina ämneskollegor vilket möjliggör för ett reellt kollegialt lärande. I tjänsten kan det också ingå att vara stödmentor i någon klass. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokum...
2022-06-22 2022-08-01
Folktandvården Meriteringstjänster Ortodonti, Folktandvården Skåne, Kristianstad C
Som meriteringstandläkare inom ämnesområdet ortodonti kommer du att utföra patientbehandling under handledning. Arbetsinnehållet följer en utbildningsplan och dina arbetsuppgifter innehåller allt från att undersöka, ställa diagnos på och behandla patienter som remitterats till kliniken. Det finns stort utrymme för erfarenhetsutbyte med andra specialiteter, något som ger dig unika möjligheter till utveckling och fördjupad kunskap. Meriteringstjänstgöringen sker på halvtid under två år, resterande tid arbetar du som allmäntandläkare på någon av ...
2022-06-22 2022-07-06
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till barnavårdscentral på Vårdcentralen Vilan i Kristianstad
Vi söker nu ny kollega till oss här på Vilan! I din roll som distriktssköterska/sjuksköterska arbetar du med tidsbokad mottagning och telefonrådgivning. I viss mån kan också triagering av patienter på vårdcentralen förekomma. Vi strävar efter att alla medarbetare ska få en så varierande och stimulerande arbetsdag som möjligt. Hos oss finns det möjlighet för dig som distriktssköterska/sjuksköterska till kompetensutveckling och som medarbetare ser vi det positivt att du är delaktig och drivande i vårdcentralens förbättringsarbeten. Vi ser gär...
2022-06-21 2022-07-10
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till barnavårdscentral på Vårdcentralen Vilan i Kristianstad
Vi söker nu ny kollega till oss här på Vilan! I din roll som distriktssköterska/sjuksköterska arbetar du med tidsbokad mottagning och telefonrådgivning. I viss mån kan också triagering av patienter på vårdcentralen förekomma. Vi strävar efter att alla medarbetare ska få en så varierande och stimulerande arbetsdag som möjligt. Hos oss finns det möjlighet för dig som distriktssköterska/sjuksköterska till kompetensutveckling och som medarbetare ser vi det positivt att du är delaktig och drivande i vårdcentralens förbättringsarbeten. Vi ser gär...
2022-06-21 2022-07-10
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Lärare i åk 4-6 i matematik och No, Lingenässkolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2022-06-21 2022-07-03
Kristianstad kommun, TEK Stab Hyresadministratör
Som hyresadministratör är du anställd på avdelningen för fastighetsteknik och är placerad under enhetschefen för drift och förvaltning. Dina huvuduppgifter är administration av kommunens interna och externa hyresintäkter och hyreskostnader, hantering av hyressystem/fastighetssystem samt administration av hyresavtal. Du arbetar också med hyresförhandlingar och olika typer av utredningar samt verkar som ett stöd för fastighetsförvaltarna i olika frågor. I arbetet ingår också att vara behjälplig med att bevaka och följa upp myndighetskrav. Ar...
2022-06-21 2022-07-04
Kristianstad kommun, Hjälpmedelscentrum Systemförvaltare, omsorgsförvaltningen
Som systemförvaltare kommer du se till att system fungerar och används på rätt sätt. Du kommer supporta och utbilda användare, dokumentera, driva och samordna projekt, planera driftsättningar, genomföra felsökning, göra systemsäkerhetsanalyser, hantera statistik, loggar och behörigheter. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor där du har samordnarrollen mellan IT och verksamheten där du översätter verksamhetens krav. Du kommer ta över samordningen/projektledarrollen för fortsatt implementering av verksamhetssystemet Myloc. Verksamhetss...
2022-06-21 2022-08-21
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Elevassistent, Öllsjöskolan
Elevassistenter på barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna så att de kan fokusera på studierna och möjliggöra att eleverna...
2022-06-21 2022-07-29
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Förskollärare, Smedjegårdens förskola
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors age...
2022-06-20 2022-07-31
1 2 3 4 5 >