Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Palliativvårdsavdelning i Kristianstad
Vi välkomnar nu två nya sjuksköterskekollegor som vill arbeta tillsammans med vårt positiva gäng på vår Palliativvårdsavdelning. Som sjuksköterska hos oss utför du avancerad sjukvård på vår vårdavdelning. Du kommer att arbeta i team med läkare, undersköterskor, kurator, dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut och medicinsk sekreterare. Du leder och deltar aktivt i planering kring patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner där ni arbetar med patienten i fokus. Vidare samverkar du även med andra vårdgivare gällande patientens vå...
2023-01-27 2023-02-19
Kristianstad kommun, FUNK socialpsykiatri 2:6 Stödassistent
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder: - individuellt stöd - utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen - Stödja kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter - Stödja kundernas delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå - Stödja kundernas självbestämmande och personliga integritet - Svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer - I förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska, eller bistå kund med ege...
2023-01-27 2023-02-24
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Samordnare, Spängerskolan
Som samordnare på Spängerskolan förväntas du ta ett stort ansvar för att avlasta rektor med stora delar dokumentations- och organisationsfrågor. Du förväntas även ha en så god insyn i skolans grunduppdrag att du kan vara ett bollplank i pedagogiska frågor. Följande ingår i din roll: •Delta och aktivt bidra i det verksamhetsövergripande arbetet med ett helhetsperspektiv. • Administrativa arbetsuppgifter i olika verksamhetssystem inom exempelvis verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi och medarbetare. • Skapa relationer såväl internt som externt som ka...
2023-01-27 2023-02-03
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Rektor, Väskolan F-3 och fritidshem
Som rektor hos oss leder du verksamheten utifrån nationella och lokala styrdokument genom att omsätta dessa till lokala mål och verksamhetens förutsättningar. Du planerar, utvecklar och leder det pedagogiska arbetet genom ett systematiskt kvalitetsarbete och du kommer att ha personalansvar för ca 20 medarbetare. Samverkan med vårdnadshavare och med aktörer utanför skolan ingår som en naturlig del i ditt arbete. Som rektor på Väskolan kommer du att arbeta i skolområde Västras ledningsgrupp och din närmsta chef är skolchefen för skolområdet. Ti...
2023-01-27 2023-02-26
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare åk 1-6 i svenska som andraspråk, Helgedalskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2023-01-27 2023-02-10
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska, Hjärtmottagning dagvård och pacemaker, Kristianstad
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny sjuksköterskekollega till vårt härliga team! Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete där du har en viktigt roll i såväl den basala som den specifika omvårdnaden av våra patienter. Du har, eller kommer att få, en bred kompetens inom din specialitet och får möjlighet att vara med i utvecklingen av våra vårdprocesser. Dina arbetsuppgifter på pacemakermottagningen består bland annat av att assistera vid operation. På dagvården består dina arbetsuppgifter av att förbereda och assistera vid e...
2023-01-27 2023-02-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykiatrisjuksköterskor till VO vuxenpsykiatri i Kristianstad
Uppdraget innebär att du ingår i en liten grupp medarbetar från ambulanssjukvården och psykiatrin med ett särskilt mål: att förbättra det prehospitala omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa. Ett team bestående av psykiatrisjuksköterska och ambulanssjuksköterska åker ut och möter patienter som bedöms vara i akut behov av prehospital psykiatrisk vård. Fokus ligger på triage och psykiatrisk omvårdnad. De två olika specialistkompetenserna i teamet kompletterar varandra för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård. I din roll som s...
2023-01-27 2023-02-16
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Specialistläkare till VO barn och ungdom i Kristianstad
Vi välkomnar nu en specialistläkare till VO barn och ungdom! Som specialistläkare hos oss kommer du arbeta på vår specialistmottagning och med vår Må Bra-mottagning på 40 procent. MåBra-teamet är multidisciplinärt med läkare, barnsjuksköterskor, dietist, kurator, fysioterapeut och medicinsk sekreterare. Teamet arbetar med livsstilsförändringar för hela familjen avseende kost, fysisk aktivitet, sömn och psykiskt mående. Som läkare i teamet har du ansvar för den medicinska utredningen av barn med obesitas. Om detta inte tidigare har varit ditt ...
2023-01-27 2023-03-01
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Lärare i tyska åk 6-9, Spängerskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2023-01-26 2023-02-03
Kristianstad kommun, Stafvre 2-3 Undersköterska till växelvård och korttidsboende Stafvre/Jasminen
Att arbeta som undersköterska innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att bidra till att göra vardagen meningsfull för våra kunder. Professionellt förhållningsätt och ett gott bemötande är en självklarhet för oss. Vi arbetar ständigt efter kundfokus, där vi hela tiden har kundernas behov i centrum. I arbetet ingår att vara kontaktman samt att inneha ett eller flera ansvarsområden. Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och reh...
2023-01-26 2023-02-26
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Speciallärare/Specialpedagog Tollarps skola
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling alternativt matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska...
2023-01-26 2023-02-16
Kristianstad kommun, Volymrekrytering Omvårdnadspersonal, semestervikarier till omsorgsförvaltningen
Vi söker dig som kan arbeta främst under juni, juli och augusti som vikarie för våra ordinarie medarbetare. De arbetar dagtid, kvällstid och/eller natt, veckans alla dagar, vilket du även behöver kunna göra. När du arbetar som vikarie varierar arbetsuppgifterna beroende på verksamhet, men stående inslag är att du stöttar våra kunder för att få en meningsfull vardag, att känna livslust och glädje exempelvis genom aktiviteter som våra kunder och du är delaktiga i. Du arbetar motiverande för att få kunder att våga utmana sig själva och vara dela...
2023-01-26 2023-05-31
Kristianstad kommun, HSV Enhetschef, Hälso- och sjukvårdsverksamheten för sjuksköterskor
I uppdraget ingår chefsansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du förväntas skapa en verksamhet som håller hög kvalitet med nöjda patienter samt ett gott arbetsklimat och teambildning utifrån våra tre ledord: trygghet, självständighet och delaktighet där externa aktörer är en del. Som enhetschef driver du strategiskt utvecklingsarbete såväl som leder det dagliga operativa arbetet. I rollen har du budget-, personal- samt arbetsmiljöansvar för cirka 20 direkt underställda medarbetare. Målgruppen i enheten är patienter...
2023-01-25 2023-02-12
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterskor till Resursteam i Kristianstad
Vi välkomnar nu fyra sjuksköterskor till vårt Resursteam! Som sjuksköterska i resursteamet får du en unik möjlighet att vårda patienter inom flera olika vårdnivåer och specialiteter i den somatiska vården. Främst kommer du att arbeta inom slutenvården, men vid behov även mot akutmottagning och barnakuten. Vi vill använda din kompetens som du kommer med och bredda din personliga utveckling som sjuksköterska. Du erbjuds ett omväxlande, stimulerande och utvecklande arbete, där du får möjlighet att öka din kompetens och växa i din roll som sjukskö...
2023-01-25 2023-02-22
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Lärare i fritidshem till Tollarp och Linderöds skolor
Utöver fritidshemsverksamhet förkommer arbete/undervisning i skola. Arbetet i skolan planeras tillsammans med rektor och undervisande klasslärare där vi utgår från verksamhetens behov och dina behörigheter i lärarlegitimationen. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd v...
2023-01-25 2023-02-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till VO vuxenpsykiatri i Kristianstad
Då vi just nu är i full gång med att bygga upp och stärka våra avdelningar välkomnar vi nu fler sjuksköterskor till vår heldygnsvård! Vi söker både dig som är intresserad av att arbeta dag/kväll samt helg och dig som vill arbeta natt. Då vi värnar om att arbetet ska kunna förenas med vardagen finns det viss möjlighet att påverka din arbetstid i dialog med din blivande chef. - Att arbeta som sjuksköterska i psykiatri är ett givande och utmanande yrke. Min arbetsvardag skapar känslan av att jag hjälper mina medmänniskor. Inom psykiatrin lär man ...
2023-01-24 2023-02-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till heldygnsvården inom vuxenpsykiatri Kristianstad
Vi söker nu nya kollegor som vill vara med och bygga upp våra avdelningar igen! Framför allt söker vi dig som vill komplettera vårt team på avdelning 1 och akutmottagningen, där vi ansvarar för den högintensiva vården av patienter i det akuta skedet innan de skrivs ut alternativt går vidare mot annan heldygnsvårdsavdelning. I din roll som skötare hos oss medverkar du i den psykiatriska omvårdnaden av våra patienter, där du arbetar för en hög patientsäkerhet genom ett nära samarbete med både kollegor och patienter. Här får du möjlighet att ge ...
2023-01-24 2023-02-07
Region Skåne, Primärvården Läkarassistent till Region Skåne
Som läkarassistent assisterar du läkare, men utövar inte läkaryrket i formell mening. Läs gärna mer i läkarförbundets broschyr Rekommendationer vid arbete som läkarassistent - för läkare utbildade utanför EU/EES: https://slf.se/app/uploads/2018/05/rek-vid-tjanst-lakass-utbild-utan-eu-webb.pdf I arbetet finns ett tätt samarbete med dina kollegor inom de olika yrkeskategorierna, där ni hjälps åt och drar nytta av varandras olika kompetenser.
2023-01-24 2023-02-07
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska till Urologimottagning i Kristianstad
Som sjuksköterska på mottagningen följer du patienten under hela vårdförloppet, från utredning och behandling till rehabilitering. Du planerar och närvarar vid diagnosbesked samt vid nybesök och har därefter uppföljningssamtal för att säkerställa att patient förstått informationen. Vidare deltar du i multidisciplinära konferenser och i att utforma individuella vårdplaner tillsammans med patient och övriga i teamet. I rollen ingår även att ha egen mottagningsverksamhet som bland annat består av komplicerade kadbyte, flödesmätning och blåsinstill...
2023-01-23 2023-02-20
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Patientsäkerhetssamordnare till Skånes sjukhus nordost
Då en av våra kollegor slutar söker vi nu en patientsäkerhetssamordnare till vår enhet. Vi erbjuder dig som har stort intresse för patientsäkerhet och verksamhetsutveckling en tjänst med bredd och eget ansvar. I rollen som patientssäkerhetssamordnare är du knuten till några av våra verksamhetsområden inom förvaltningen. Du kommer att arbeta med verksamhetsnära utveckling av patientsäkerhet genom att förmedla information från patientsäkerhetsorganisationen till verksamhet, delta i och hålla utbildningar samt vara en naturlig kontaktperson i pa...
2023-01-23 2023-02-12
Kristianstad kommun, GS Måltid Kock till Sommarro
Som kock kommer du att arbeta med kvalificerad matlagning. I arbetet ingår även att på ett säkert sätt kunna tillaga och hantera specialkoster och menyer till våra matgäster med behov av anpassad matsedel. Du planerar, organiserar och leder det dagliga arbetet i köket med dina kolleger. Vidare ingår traditionella arbetsuppgifter som förekommer i kök så som egenkontroll, beställningar, fakturahantering, diskning, städning med mera. Våra matgäster finns inom inom äldreomsorgen Du kommer att ha daglig kontakt med vårdpersonal och gäster och förvä...
2023-01-23 2023-02-06
Region Skåne Medicinsk sekreterare med chefstöduppdrag till VO rehabilitering
Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterare som trivs i en central roll i verksamheten. Tjänsten är en kombinerad tjänst som medicinsk sekreterare och chefsstöd. Som medicinsk sekreterare hos oss bidrar du med din specifika kunskap samt ger administrativ service och stöd till våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Du är delaktig i och initierar förbättringsarbeten utifrån din roll. Tillsammans med vår chefssekreterare har du ett övergripande ansvar för verksamhetens administrativa flöden. Du bemannar vår reception och är vårt ansikte utåt f...
2023-01-20 2023-02-12
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Lärare i fritidshem, Centralskolan
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med undervisning som lärare i skolan inom musik, bild, idrott eller hemkunskap. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Då centralskolan är samverkansskola med Högskolan Kristianstad tar du som lärare i fritidshem emot lärarkandidater och samverkar med högskolan. Du arbetar utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksa...
2023-01-20 2023-02-05
Kristianstad kommun, FUNK DV 1:1 Samordnare Daglig verksamhet, KNT/Kanonen
Som samordnare för grupperna har du ett övergripande ansvar för det specifika innehållet i verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår att ha övergripande struktur för verksamheten, planering och mottagande av nya kunder och vara ett dagligt stöd till stödassistenter som arbetar i grupperna. Du har kännedom om ekonomiska förutsättningar och ansvar för inköp och fakturering. I rollen som samordnare för Kommunnyttiga tjänster (KNT) och Kanonen hanterar du många kontakter med externa kunder så väl som interna inom kommunen. Grupperna utför uppdrag...
2023-01-20 2023-02-05
Kristianstad kommun, Myndighetsutövning Bostadsanpassningshandläggare
Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är ett kommunalt bidrag vilket personer med funktionsnedsättningar kan ansöka om för att anpassa sin bostad. Som handläggare för BAB har du självständigt ansvar för handläggning, utredning och beslutsfattande av BAB-ansökningar. Vidare ingår det att göra bedömningar utifrån medicinska underlag/värdera underlag. I arbetet ingår kundkontakt och hembesök. Du bistår den sökande med information och rådgivning gällande BAB. Andra arbetsuppgifter är att hantera fakturor, göra viss ekonomisk uppföljning, hantera offerte...
2023-01-20 2023-02-10
1 2 3 4 5 6 >