Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Förstelärare mot fritidshem, Helgedalskolan
Ditt grunduppdrag är fritidshemmet I ditt försteläraruppdrag ska du arbeta för hela skolan. Du har fokus på till exempel: • Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet planera och driva utvecklingsarbete i samråd med rektor. • Fånga upp och formulera viktiga didaktiska frågeställningar i verksamheten och aktivt driva dessa i samråd med rektor. • Arbeta konsultativt gentemot kollegor. • Planera, leda och utveckla det kollegiala lärandet. • Hålla sig uppdaterad inom senaste forskning. • Handleda andra kollegor • Du ska vara beredd att handl...
2022-01-21 2022-02-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistläkare (LUS) till barn- och ungdomspsykiatri i Kristianstad
I din roll som specialistläkare hos oss kommer du ha möjlighet att bidra med din specialistkompetens i både mötet med patienter och gentemot kollegor. Du arbetar med fördjupade kliniska bedömningar, diagnostik och behandlingar tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team. I tjänsten ingår även jourtjänstgöring i den samlade barnpsykiatrins jourlinje i Region Skåne. Vidare kommer du även att handleda ST-läkare och underläkare. Andelen barn/tonåringar som utreds med frågeställningar kring utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser har ö...
2022-01-21 2022-02-20
Kristianstad kommun, Omsorgsförvaltningen Innovationsledare/Utvecklingsledare till omsorgsförvaltningen
I ditt uppdrag ingår att stärka innovationsförmågan i förvaltningen samt strategiskt och operativt leda innovationsarbetet. Som ett första steg arbetar du fram en plan för förvaltningens innovationsarbete för att sedan övergå i praktisk handling. Vi vill höja organisationens kompetens kring innovation och ge våra medarbetare verktyg och förutsättningar för kreativ och innovativ problemlösning. Du skapar ett systematiskt sätt att jobba med innovation, skapar nätverk och samordnar arbetet med innovationer. Tillsammans med andra identifierar du ...
2022-01-21 2022-02-27
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Medicinsk sekreterare till verksamhetsområde kirurgi i Kristianstad
Då en av våra kollegor ska vara föräldraledig och vi behöver rekrytera inför kommande pensionsavgångar har vi nu möjlighet att anställa två medicinska sekreterare till vår verksamhet! Just nu står vi inför etableringen av en ny onkologiavdelning. Välkommen till oss och vårt härliga team! Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter för medicinska sekreterare. Du kommer arbeta med dokumentation i datajournalsystemet Melior, utskrifter från MedSpeech samt registreringar i det patientadministrativa systemet Pasis. ...
2022-01-21 2022-02-11
Kristianstad kommun, Kommunledning HR-direktör
Du kommer att fortsätta driva det strategiska HR arbetet i Kristianstads kommun tillsammans med HR-avdelningens engagerade och kunniga medarbetare som strävar efter att ge våra verksamheter det bästa HR-stödet. Det kommungemensamma arbetet inom Kommunledningskontoret drivs med ett starkt verksamhetsfokus och våra förvaltningar har sina egna HR-resurser. Som HR-direktör hos oss leder, utvecklar och samordnar du kommunens HR-arbete inom övergripande och gemensamma områden. Du har det kommunövergripande ansvaret så att HR-arbetet är i framkant och...
2022-01-21 2022-02-13
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterskor till gynekologi-, kirurgi- och öronavdelning i Kristianstad
- Jag uppskattar variationen i mitt jobb, att ingen dag är den andra lik. En vanlig arbetsvecka kan vara alltifrån avdelningsarbete till att förbereda patienter som kommer in för planerade operationer. Det roligaste här är att vi har patienter i alla åldrar från 20 år och uppåt, eftersom vi har flera olika patientkategorier så lär jag mig väldigt mycket och hinner inte tröttna. Vi har en härlig stämning i sjuksköterskegruppen där vi hjälps åt och stöttar varandra, säger Daniella Löfquist, sjuksköterska. Nu välkomnar vi en sjuksköterska som vil...
2022-01-20 2022-02-10
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Socialsekreterare Barn och ungdom
Några av våra medarbetare har fått andra tjänster varpå vi nu söker socialsekreterare för dessa tjänster. Som socialsekreterare i utredningsteamen kommer du att utreda barns behov och föreslå samt följa upp insatser för barn och unga (0-20 år). Arbetet bedrivs enligt SoL, LVU och i övrigt gällande lagstiftning. Du ansvarar, utifrån delegation för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade rutiner följs. Vidare krävs det att du har lätt för att samarbeta inom förvaltningen, men även med externa samarbetspartners ...
2022-01-20 2022-02-07
Region Skåne, Medicinsk service Undersköterskor till Laboratoriemedicin bas i Kristianstad
Vi söker nu undersköterskor som vill arbeta i en verksamhet som är under förändring och utveckling. Hos oss erbjuds du ett spännande och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett gott arbetsklimat där alla hjälps åt. I rollen som undersköterska på vår avdelning kommer du att bland annat arbeta med venös, kapillär och barnprovtagning, funktionsundersökningar, provsortering, remisshantering och därtill även delvis laborativa arbetsmoment. Du kommer även delta vid upplärning och utbildning av medarbetare och studenter. Vidare komme...
2022-01-20 2022-02-03
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterskor till hjärtavdelning i Kristianstad
Vi ser nu fram emot att välkomna två undersköterskor till vårt härliga team! I rollen som undersköterska hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete, där du kommer vara en viktig person i omvårdnadsarbetet kring patienten. Du har, eller kommer att få, en bred kompetens inom din specialitet och får möjlighet att vara med i utvecklingen av vården på avdelningen. All dokumentation sker i journalsystemet Melior och eftersom alla vårdåtgärder dokumenteras i patientjournalen kommer du ha en aktiv roll i dokumentationen. Vid behov kommer du erbjudas ut...
2022-01-20 2022-02-03
Kristianstad kommun, Kansliavdelning Överförmyndarhandläggare
Du kommer att arbeta på uppdrag av överförmyndarnämnden. I tjänsten utövar du tillsyn över och ger god service i samtliga ställföreträdarskap (gode män/förvaltare). I rollen ingår även att rekrytera, utbilda och informera ställföreträdare. I arbetet ingår att självständigt och rättssäkert granska årsredovisningar samt fatta beslut om arvode. Vidare ingår utredning, att skriva yttranden och föredra ärenden vid tingsrätten i tjänsten. Du är även med och driver övergripande utvecklingsfrågor inom verksamheten.
2022-01-20 2022-02-03
Region Skåne, Regionservice Enhetschef produktion, Tvätt och textil i Kristianstad
Nu tänker vi nytt i Kristianstad! Är du en utvecklingsorienterad och erfaren ledare som arbetar med kvalitet och utveckling i fokus? Har du vilja och förmåga att utöva ett verksamhetsnära ledarskap? Då kan du vara vår nya enhetschef! Vi erbjuder dig möjlighet att bli en viktig aktör i utvecklingen av vår verksamhet med ambitionen att skapa framtidens tvätteri i Region Skåne. Vi är i en utvecklingsfas av vår verksamhet då det krävs nya sätt att arbeta med befintliga resurser och vi utökar nu med ytterligare en enhetschef. Tillsammans med områ...
2022-01-20 2022-02-07
Kristianstad kommun, HTJ Undersköterska, Fjälkinge Hemtjänst
Arbetet innebär omsorg och service i ordinärt boende utifrån kundens behov samt delegerad hemsjukvård. I arbetet ingår även att vara kontaktman samt att inneha ett eller flera ansvarsområden. En viktig del i arbetet är att arbeta i team kring kunden för att få en god helhetssyn. Bilkörning förekommer i tjänsten.
2022-01-20 2022-02-03
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Lärare i musik åk 4-9, Tollarps skola
Du kommer att undervisa samtliga elever i musik i årskurserna 4-9. Du kommer att samarbeta med övriga ämneslärare och övrig personal. Samarbetet med kollegorna är väldigt viktigt och vi lägger stor vikt på att detta samarbete ska fungera. Ett delat mentorskap för en klass på högstadiet kan komma att ingå i tjänsten. Viss del av tjänsten kan också komma att förläggas på en annan skola inom skolområde Södra. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö ...
2022-01-20 2022-02-03
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska till stomimottagning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till oss på stomimottagningen i Kristianstad! Här erbjuds du ett självständigt och utvecklande arbete i en verksamhet som omfattar både läkarmottagning, sjuksköterskemottagningar och telefonrådgivning. Som sjuksköterska hos oss följer du patienten under hela vårdförloppet, från utredning och behandling till rehabilitering. Du planerar och närvarar vid nybesök, träffar patienten på vårdavdelningen efter operation och sedan med jämna intervaller under hela första året. Vidare gör du uppföljningar, utprövningar oc...
2022-01-20 2022-02-10
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska, vikariat, till hjärtintensivavdelning i Kristianstad
Som sjuksköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter med fokus på specialiserad medicin inom kardiologi. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat rytm- och EKG-tolkning samt handhavande av medicinteknisk apparatur. Vidare kommer du bemanna en dagsvårdssal tillsammans med en undersköterska. På dagvårdssalen tar vi framför allt emot patienter före samt efter en kranskärlsröntgen. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Vid eventuell förlängning av tjänsten är arbetstiden förlagd dag, kväll och natt.
2022-01-19 2022-02-27
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Kristianstad
Som djurvårdare hos oss arbetar du inne på vår smådjursklinik som bemannas av flera veterinärer måndag till fredag. Du delar arbetsuppgifter med dina kollegor med att arbeta kliniskt genom att assistera veterinären, bemanna receptionen, besvara telefon med rådgivning och tidsbokning samt foderrådgivning och försäljning. Även övriga klinikuppgifter såsom hygien, instrument- och lokalvård samt administrativa uppgifter ingår i det dagliga arbetet.
2022-01-19 2022-02-06
Kristianstad kommun, Östermalm Undersköterska Östermalms hemtjänst
I arbetet som undersköterska i hemtjänsten utmanas du med roliga arbetsuppgifter direkt i ordinärt boende. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter kunder som har behov av olika service och omvårdnadsinsatser. Målet är att våra kunder får ett individanpassat stöd som bidrar till livskvalitet där vi har fokus på ett respektfullt bemötande. Du arbetar utifrån genomförandeplaner som upprättas utifrån biståndsbeslut och i samråd med kunderna. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, hälso- och sjukvårdsuppdrag samt att vara delaktig ...
2022-01-19 2022-02-06
Region Skåne, Medicinsk service Enhetschef till Laboratoriemedicin Bas i Kristianstad
Nu söker vi en enhetschef till en av våra två enheter inom Laboratoriemedicin Bas i Kristianstad! Ni kommer att vara två enhetschefer som har ett gemensamt övergripande ledningsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du har det direkta personalansvaret för 25 medarbetare. Som enhetschef driver du i nära samarbete med din chefskollega det dagliga operativa arbetet på enheten. Tillsammans skapar ni tydlighet kring beslut, uppsatta mål och arbetssätt. Du kommer som enhetschef att ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp och t...
2022-01-19 2022-02-02
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Specialistläkare inom oftalmologi till VO ögon i Kristianstad
Är du en driven specialistläkare inom oftalmologi som vill utveckla ögonsjukvården? Välkommen till oss på ögonmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad! - Det jag uppskattar med vår arbetsplats är att vi har ett brett patientunderlag. Allt från de nyfödda till de lite äldre patienterna. Vårt arbete är stimulerande och samtidigt ständigt utvecklande. Vi jobbar mycket över yrkesgränserna och har en god stämning och arbetsmoral, berättar överläkaren Margareta Sköld. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en tekniskt avancerad miljö m...
2022-01-19 2022-02-23
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Lärare i engelska och tyska, åk 6-9, Nosabyskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2022-01-18 2022-01-30
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Specialistläkare till VO obstetrik och gynekologi i Kristianstad
Nu välkomnar vi en specialistläkare till verksamhetsområde (VO) obstetrik och gynekologi i Kristianstad. Som specialistläkare har du ansvar för det dagliga arbetet på vår förlossnings- och BB-avdelning samt gynekologin. Du är delaktig i jourverksamheten där vi bemannar med en primärjour och en bakjour dygnet runt. Inom VO obstetrik och gynekologi bedrivs utbildning för läkare i vilken du kommer vara delaktig. Vi har bland annat cirka tio ST-läkare och vi bedriver även sidoutbildning för akutläkare och primärvårdsläkare samt grundutbildning f...
2022-01-18 2022-02-01
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska till gynekologimottagning dagvård i Kristianstad
- Jag uppskattar variationen i mitt jobb, att ingen dag är den andra lik. En vanlig arbetsvecka kan vara alltifrån avdelningsarbete till att förbereda patienter som kommer in för planerade operationer. Det roligaste här är att vi har patienter i alla åldrar från 20 år och uppåt, eftersom vi har flera olika patientkategorier så lär jag mig väldigt mycket och hinner inte tröttna. Vi har en härlig stämning i sjuksköterskegruppen där vi hjälps åt och stöttar varandra, säger Daniella Löfquist, sjuksköterska. Nu välkomnar vi en sjuksköterska som vi...
2022-01-18 2022-02-01
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Leg. djursjukskötare Distriktsveterinärerna Kristianstad.
Som legitimerad djursjukskötare hos oss arbetar du inne på vår smådjursklinik som bemannas av flera veterinärer måndag till fredag. Du arbetar mestadels kliniskt, både självständigt och tillsammans med veterinär eller annan kollega. Arbetsuppgifterna kan även bestå av att bemanna receptionen, besvara telefon med rådgivning och tidsbokning, foderrådgivning och försäljning. Övriga klinikuppgifter såsom hygien, instrument- och lokalvård samt administrativa uppgifter ingår i det dagliga arbetet.
2022-01-18 2022-02-06
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Medicinsk sekreterare till öron-, näs- och halsmottagning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterarkollega till oss. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100% på öron-, näs- och halsmottagningen. I tjänsten ingår varierande administrativa arbetsuppgifter såsom journalskrivning, bokning/bevakning av patienter, att hantera växeln, posthantering och dokumenthantering. Du får även möjlighet till patientkontakt i receptionen. För oss är det viktigt att varje tjänst innefattar specifika ansvarområden såsom smittskyddsärenden, kvalitetssäkring diagnosregistrering av exempelvis sjuksköterskebesök, samt ...
2022-01-18 2022-02-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinska sekreterare till öppenvårdsmottagning i Kristianstad
Vill du ha ett flexibelt arbete med varierande arbetsuppgifter? Är du intresserad av att ha egna ansvarsområden utöver de vardagliga arbetsuppgifterna? Då är detta en tjänst för dig! Vår öppenvårdsmottagning är indelad i Team Syd och Nord och på grund av pensionsavgång söker vi nu två nya medicinska sekreterare till Team Syd. Hos oss arbetar du i ett nära samarbete med läkare, övrig vårdpersonal och med dina medicinska sekreterarkollegor. Vi arbetar mot och har ett nära samarbete med psykiatriska akutmottagningen, heldygnsvården och övriga ex...
2022-01-18 2022-02-08
1 2 3 4 5 >