Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Enhetschef för enheten Gata och Park
Arbetsuppgifterna består i att leda enheten Gata och Park över tid vilket bland annat inkluderar gatunätsansvar med skötsel, underhåll och nybyggnation. Planering på en övergripande nivå för parker och planteringar, lekplatser och nyttjande av allmän mark är även en del av rollen. Du kommer vara ansvarig för vissa upphandlingar som rör exempelvis snöröjning, gräsklippning och markanläggningar och du arbetar löpande med trafikfrågor, vägbelysning och dagvatten. Ditt arbete kommer ske i samarbete med enhetens specialister och tjänsten omfattar oc...
2021-07-09 2021-08-23
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kramforsskolan söker specialpedagog alt. speciallärare
Är du en speciallärare eller specialpedagog som vill vara med och utveckla undervisning, lärmiljö och förhållningssätt till skolans uppdrag? Är det dessutom så att du som person är lugn, empatisk, strukturerad och har ett inneboende driv och vill se resultat av allas gemensamma arbete? Har du en analyserande framtoning? Vill du delta i skolans elevhälsoteam och vara del i den skolutveckling som Kramforsskolan ska genomföra? Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med stimulans och motivation samt att ge ele...
2021-07-05 2021-08-15
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Extrajobb inom stöd och omsorg
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker dig som vill arbeta extra inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, gruppboenden eller personlig assistans. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver hjälp för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och många kollegor. Förutom ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor varje dag har möjlighet att göra skillnad ger detta jobb dig värdefulla erfarenhet...
2021-07-05 2021-08-31
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Arbetsterapeut
Förskjutningen mot en god och nära vård pågår och som en del i utvecklingen kommer Kramfors kommun starta upp projektet Arbetsterapeutisk bedömning inför biståndsbeslut inom verksamhetsområde Stöd, vård och omsorg. Projektet innebär att professionen arbetsterapeut tillförs enheten för utredning och förebyggande verksamhet. Du kommer att arbeta som arbetsterapeut i projektet. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av aktivitetsbedömningar inför biståndsbeslut för hemtjänst, träning av ADL förmåga och hjälpmedelsförskrivning. Du genomför utbildnin...
2021-06-22 2021-08-20
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till Särskilt boende
Vi söker dig som är sjuksköterska till vårt äldreboende i centrala Kramfors. Som sjuksköterska på särskilda boenden ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. På våra särskilda boenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och palliativa register. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. I arbetet ingår, föruto...
2021-06-09 2021-08-31
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi söker dig som är distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vår hälso-och sjukvårdsenhet med inriktning mot hemsjukvård med placering i centrala Kramfors. Vi har i dagsläget förstärkt hälso- och sjukvårdsenheten med undersköterskor som kompletterar sjuksköterskorna i deras arbete. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. I arbetet ingår, förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska, även handledning av vårdpersonal.
2021-06-08 2021-08-31
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Verksamhetschef för vuxenutbildningen, gymnasieskolan och arbetsmarknadsenheten
Som verksamhetschef inom området vuxenutbildning, gymnasieskola och arbetsmarknad förväntas du att i samverkan med enhetschefer, rektorer och övrig personal inom respektive område, planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten mot uppställda mål. Uppdraget förutsätter en aktiv samverkan med andra myndigheter, organisationer, företag och utbildningsanordnare samt praktisk tillämpning av lagar och avtal inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. För oss är det viktigt att du trivs och vi hjälper dig gärna med boende om du flyttar hi...
2021-05-18 2021-08-08