Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem med inriktning idrott, sökes till Skarpåkersskolan
Du kommer att arbeta utifrån fritidshemmets uppdrag för att stimulera elevernas utveckling och lärande i samarbete med skolans verksamheter. Utifrån läroplanen följer du den röda tråden mellan fritidshemmets och skolans pedagogiska planering. Tillsammans vill vi skapa en verksamhet som möter våra elever och deras föräldrars behov på bästa sätt. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och leda undervisningen på fritidshemmet tillsammans med fritidshemmets personal, du kommer ingå i ett arbetslag. I din roll har du även ett nära samarbete med ...
2021-10-14 2021-11-07
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kramforsskolan söker specialpedagog alt. speciallärare
Är du en speciallärare eller specialpedagog som vill vara med och utveckla undervisning, lärmiljö och förhållningssätt till skolans uppdrag? Är det dessutom så att du som person är lugn, empatisk, strukturerad och har ett inneboende driv och vill se resultat av allas gemensamma arbete? Har du en analyserande framtoning? Vill du delta i skolans elevhälsoteam och vara del i den skolutveckling som Kramforsskolan ska genomföra? Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med stimulans och motivation samt att ge ele...
2021-10-14 2021-11-07
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare till grundsärskolan
Nu söker vi dig som vill vara en engagerad och aktiv lärare. Vi vill att du ska vara någon som är med och tar kompassriktningen för vårt arbete med eleverna mot högre måluppfyllelse. Din uppgift är att planera, genomföra, följa upp och bedöma elevernas lärande utifrån gällande styrdokument. Du arbetar för att skapa en så tillgänglig skolsituation som möjligt genom att anpassa lärmiljön för eleven i samverkan med övrig personal. Du jobbar mot målet att alla elever ska utvecklas mot målen, trivs, känner sig trygg och har arbetsro. Du har alltid...
2021-10-07 2021-10-21
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kramforsskolan söker grundskollärare år 4-6
Vi söker en grundskollärare till vår verksamhet med arbete förlagt till Kramforsskolans årskurs 4. Det är meriterande om du har undervisat i svenska, engelska och matematik. I tjänsten ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning och att genom anpassningar kunna ge eleven möjlighet att utvecklas i olika ämnen. Du kommer i samråd med andra lärare och speciallärare ansvara för att genomföra kartläggningar, upprätta åtgärdsprogram och arbeta utifrån dem. Som klasslärare ingår även tät kontakt med vårdnadshavare och att genomföra utveckl...
2021-10-07 2021-10-31
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till Särskilt boende
Vi söker dig som är sjuksköterska till särskilt boende, placerad i centrala Kramfors eller Ullånger. Som sjuksköterska på särskilda boenden ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. På våra särskilda boenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och palliativa register. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. ...
2021-10-04 2021-10-31
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi söker dig som är distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vår hälso-och sjukvårdsenhet med inriktning mot hemsjukvård. Vi har i dagsläget förstärkt hälso- och sjukvårdsenheten med undersköterskor som kompletterar sjuksköterskorna i deras arbete. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. I arbetet ingår, förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska, även handledning av vårdpersonal.
2021-10-04 2021-10-31
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Socialsekreterare för arbete med barn och vuxna
Vi söker socialsekreterare till IFO, enhet Utredning och uppföljning. På enheten arbetar 18 socialsekreterare med att utreda barn, unga och vuxnas behov, fatta beslut och följa upp insatser, enligt SoL, LVU och LVM. Två av socialsekreterarna arbetar riktat med insatser och utredningar/uppföljningar av LSS. Vi har genomfört en organisationsförändring inom hela IFO där målsättningen är att få tillstånd en bättre helhetssyn i vårt arbete. Vi intensifierar arbetet med att förbättra möjligheterna till insatser på hemmaplan och att ha brukarens beho...
2021-08-23 2021-10-26
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Extrajobb inom stöd och omsorg
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker dig som vill arbeta extra inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, gruppboenden eller personlig assistans. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver hjälp för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och många kollegor. Förutom ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor varje dag har möjlighet att göra skillnad ger detta jobb dig värdefulla erfarenhet...
2021-07-05 2021-11-30