Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Verksamhetsutvecklare Bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningen har för närvarande uppdrag att utveckla arbetsformerna för ekonomi, personal, systematiskt kvalitetsarbete och inte minst arbetsmiljö. I uppdraget ingår bland annat att ta fram underlag till nämnd, vara ett stöd i förvaltningens utvecklingsarbete. Du kommer också att vara delaktig i att ta fram policydokument, bistå i olika typer av ansökningar t.ex. statsbidrag och sedan vid redovisningar av dessa. Som verksamhetsutvecklare i Bildningsförvaltningen kommer du att arbeta direkt underställd förvaltningschef och också i när...
2023-01-27 2023-02-19
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen IKT-pedagog Bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningens digitala resa har pågått ett antal år. De båda IKT-pedagoger som varit viktiga i denna utveckling har gått vidare till andra uppdrag och vi söker nu ersättare. Ditt uppdrag är att utmana och stötta förvaltningens pedagoger att nyttja de digitala möjligheterna för pedagogisk utveckling. Ansvaret för tekniska frågorna förs i huvudsak över till kommunens digitaliseringsenhet och IT-drift. Ni förväntas dock ha ett nära samarbete. I uppdraget ingår också att arbeta med frågor inom ramen för integritetsskydd och annan digital ...
2023-01-27 2023-02-19
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Fritidslärare till Bollstaskolan
Som fritidslärare på Bollstaskolan arbetar du tillsammans med ditt arbetslag. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och leda undervisningen på fritidshemmet tillsammans med fritidshemmets övriga personal. I fritidshemmets uppdrag ingår att skapa en meningsfull fritidsverksamhet utifrån läroplanen och att planera och genomföra rastaktiviteter. Gemensam planeringstid tillsammans med arbetslaget är inlagd i schemat. Samverkan med skolan sker naturligt. Under skoltid arbetar du i klass tillsammans med lärare eller med specifika resursuppdrag. I ...
2023-01-25 2023-02-08
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Socialsekreterare med särskilt mentoransvar
Mentorskapet syftar till att stötta och lotsa nya handläggare in i yrkesrollen som socialsekreterare. Din roll blir att ansvara för att nyanställda lär sig barn- och ungdomsarbetet från grunden och bidrar med din erfarenhet av handläggningshantverket inom barn och unga samt vid risk- och skyddsbedömningar. Tjänsten syftar till att säkerställa en kvalitativ handläggning, rättssäkra bedömningar och att nya medarbetare erbjuds bästa möjliga förutsättningar för att växa in i rollen som socialsekreterare. I uppdraget som särskilt mentorsansvarig in...
2023-01-23 2023-02-10
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Fysioterapeut för sommarvikariat
Stimuleras du av ett varierat arbete där den ena dagen inte är den andra lik? Föredrar du friheten att själv strukturera och planera upp ditt arbete? Trivs du med att arbeta självständigt såväl som i grupp? Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller som tar fysioterapeutexamen till sommaren. Som fysioterapeut/sjukgymnast inom hälso- och sjukvården är du en viktig länk i kedjan i det proaktiva och preventiva arbetet för att förhindra och fördröja ohälsa för den enskilde. Du är även en av de resurser, som efter ett förändrat...
2023-01-10 2023-02-26
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Enhetschef för Hälso- och sjukvård, legitimerad sjuksköterska
Som enhetschef inom hälso- och sjukvård har du en nyckelroll. Vi har behov av duktiga chefer som strävar efter ett tillitsbaserat ledarskap baserat på delaktighet och dialog. Är du en närvarande, entusiastisk, tydlig och handlingskraftig person som skapar engagemang för verksamhetens uppgifter, utveckling och resultat? Då är det dig vi söker! Tillsammans med din chefskollega, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) , medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och verksamhetschef tar du ansvar för att driva och utveckla en kompetent och kostn...
2023-01-05 2023-01-31
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Högstadielärare i Tyska
Vi söker en högstadielärare i tyska med placering på Högakustenskolan. Anställningen är tillsvidare och innebär undervisning i årskurserna 6-9. Du kommer att ingå i arbetslaget på högstadiet och även vara mentor i en klass. Vi ser gärna att du har flerämnesbehörighet och tjänsten kan komma att kombineras med andra ämnen. Vi har stort fokus på tillsammansarbete, vilket för oss betyder tydliga roller och ansvar, samtidigt som man alltid ska känna stöd av och kan ta hjälp av varandra. Vi är en platt organisation, som delegerar resurs, ansvar och ...
2022-12-22 2023-02-05
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Arbetsterapeut vikariat
Du arbetar med patientens behov i centrum med syfte att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde individen. Du ansvarar för bedömning, hjälpmedelsförskrivning och rehabilitering/habilitering av patienter som behöver insatser i sitt egna hem alternativt funktionsstöd. Du arbetar självständigt, men också i team med fysioterapeut samt övriga professioner i vården och omvårdnaden runt en patient. Det är ett självständigt arbete, men det innebär också samarbete med andra aktörer. Vi har som ambition att skapa en stark teamkän...
2022-12-19 2023-02-19
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sommarjobb inom stöd och omsorg 2023
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, gruppboenden eller personlig assistans. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver det för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och många kollegor. Förutom ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor varje dag har möjlighet att göra skillnad ger detta jobb dig värdefulla ...
2022-12-16 2023-07-31
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Planerare sommaren 2023
Som planerare på vår bemanningsenhet kommer du tillsammans med kollegor arbeta med verksamhetsplanering med Tes-planeringsverktyg samt hantera fördelning av personalresurser inom funktions stöd och äldreomsorg.
2022-12-15 2023-02-19
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Personlig assistent
Vi söker dig som vill jobba hos en kvinna på 40 år med diagnosen MS (Multipel skleros). Kunden uppskattar att gå 1 till 1 ½ timmes dagliga promenader. Kundens intressen är att laga mat, läsa, umgås med djur och titta på tv/film. Du som söker bör ha liknande intressen och vara lyhörd inför kundens önskemål. Som personlig assistent arbetar du nära kunden i kundens hem. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till en person som behöver hjälp med att klara sin vardag. Du kommer att ingå i en personalgrupp på 3 personer där man jobbar ensam tillsamma...
2022-12-08 2023-01-31