Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till Särskilt boende
Vi söker dig som är sjuksköterska till vårt äldreboende i centrala Kramfors. Som sjuksköterska på särskilda boenden ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. På våra särskilda boenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och palliativa register. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. I arbetet ingår, förutom...
2021-05-11 2021-05-25
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi söker dig som är distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vår hälso-och sjukvårdsenhet med inriktning mot hemsjukvård med placering i centrala Kramfors. Vi har i dagsläget förstärkt hälso- och sjukvårdsenheten med undersköterskor som kompletterar sjuksköterskorna i deras arbete. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. I arbetet ingår, förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska, även handledning av vårdpersonal.
2021-05-11 2021-05-25
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd till Kramforsskolan åk 4-6
Vi söker en lärare som ska undervisa i trä- och metallslöjd på mellanstadienivå. I tjänsten ingår mentorskap tillsammans med en kollega för en klass. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med stimulans och motivation samt att ge eleverna individuellt stöd utifrån elevens förutsättningar och behov. Kramforsskolan bedriver ett aktivt arbete inom Erasmus+ och kan erbjuda personal möjlighet till fortbildning och nätverkande med andra lärare i Europa. Kramforsskolan ligger centralt belägen i Kramfors där närh...
2021-05-10 2021-05-30
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Fastighetssamordnare
Som fastighetssamordnare kommer du att jobba övergripande med att samordna kommunens lokalbehov och vara representant mot fastighetsbolag och hyresvärdar. Du ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet, medverkar och stödjer förvaltningarna vid framtagande av lokalprogram, kapacitetsstudier, göra fastighetsekonomiska beräkningar och liknande lokalrelaterade dokument. Delta i olika byggprojekt. Du kommer att arbeta mycket tillsammans med andra funktioner inom kommunen främst med vår markhandläggare och med andra funktioner på det kommunala ...
2021-05-10 2021-05-24
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i svenska och engelska på Gudmundråskolan
Vi söker en grundskollärare 7-9 till vår verksamhet med undervisningsämnen Svenska och Engelska. I uppdraget ingår mentorskap, som delas med en annan lärare för klassen. Vi avsätter tid och resurser för kollegialt lärande som sker både i ämneslag och i arbetslag. Eftersom varje elev har sin Ipad ser vi att du arbetar för en digitaliserad undervisning. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med stimulans och motivation genom värdeskapande lärande och entreprenörskap samt genom att ge eleverna individuellt st...
2021-05-10 2021-05-30
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Undersköterskor till Viktoriagården
Vill du göra skillnad i människors vardag? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker just nu undersköterskor till Viktoriagården, särskilt boende med demensinriktning. Som undersköterska arbetar du med ett individstödjande förhållningssätt nära brukaren med personligt och praktiskt stöd. Vi använder Time Care för schemaplanering, TES för verksamhetsplanering och Treserva som dokumentationssystem.
2021-05-06 2021-05-30
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Svenska och SO lärare år 7-9, Högakustenskolan
Vi söker en behörig, legitimerad lärare i svenska och SO till Högakustenskolans högstadium. I uppdraget ingår mentorskap. Du har ett tydligt fokus på elevens utveckling mot målen i enlighet med läroplanen och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar. Du kommer till en enhet i stark utveckling och framåtanda. Elevernas framgång och utveckling driver oss att vilja göra ständiga förbättringar. Vi har stort fokus på tillsammansarbete, vilket för oss betyder tydliga roller och ansvar, samtidigt som man alltid ska känna stöd av och kunna ta h...
2021-05-06 2021-05-23
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Bild och engelskalärare år 7-9, Högakustenskolan
Vi söker en behörig, legitimerad lärare i bild och engelska till Högakustenskolans högstadium. I uppdraget ingår mentorskap. Du har ett tydligt fokus på elevens utveckling mot målen i enlighet med läroplanen och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar. Du kommer till en enhet i stark utveckling och framåtanda. Elevernas framgång och utveckling driver oss att vilja göra ständiga förbättringar. Vi har stort fokus på tillsammansarbete, vilket för oss betyder tydliga roller och ansvar, samtidigt som man alltid ska känna stöd av och kunna t...
2021-05-06 2021-05-23
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Sandö och Utterns förskola inför hösten 2021
Inför hösten 2021 söker vi en förskollärare till Sandö förskola och en förskollärare till Utterns förskola. Vi hoppas att även du som kanske funderar på att flytta hit eller inte är färdig med din utbildning anmäler ditt intresse. Arbetet som förskollärare i Kramfors innebär att du ingår i ett arbetslag. Du är en viktig kugge i att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten, med fokus på det livslånga lärandet. Alla förskolor i Kramfors arbetar med ett ständigt kvalitetsarbete utifrån förskolans styrdokument. På Kramfors kommuns försk...
2021-05-05 2021-05-31
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog eller speciallärare till Gudmundråskolan
Vi söker nu en specialpedagog eller speciallärare till Gudmundråskolan som är centralt belägen i Kramfors med promenadavstånd till buss- och järnvägsstationen. Skolan är åk 7-9 skola med ca 390 elever, där vi läsåret 20/21 har 5 klasser i åk 7, åk 8 samt åk 9. Vi har även en förberedelseklass för våra nyanlända elever samt en särskild studiegrupp, Studienavet, där vi samlar olika kompetenser i syfte att erbjuda elever med behov av individuellt stöd i undervisningen i en väl anpassad lärmiljö. Vi arbetar för att ansvar, hänsyn och respekt för v...
2021-04-30 2021-05-23
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Socialsekreterare till enheten utredning/uppföljning
Vi söker socialsekreterare till IFO, enhet Utredning och uppföljning. Detta då vi har kollegor som tar sig an nya utmaningar, går i pension samt ska gå på föräldraledighet. Vi söker dig som vill jobba som socialsekreterare med inriktning utredning och uppföljning. På enheten arbetar 16 socialsekreterare med att utreda barn, unga och vuxnas behov och följa upp insatser. Du kommer arbeta med att utreda, fatta beslut, följa upp öppenvårdsinsatser och placeringar enligt SoL, LVU och LVM. Vi står inför en organisationsförändring inom hela IFO där ...
2021-04-30 2021-05-21
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen HR-konsult
Vi söker nu en ny kollega som tillsammans med oss vill arbeta för att skapa värde och göra det svåra enkelt! Vi söker dig som vill driva och utveckla kommunens arbetsmiljö- och rehabiliteringarbete men förväntas även kunna stötta inom hela HR-områden. Ta chansen att bli en del av ett gäng som gör skillnad för verksamheten och är fast beslutna om att bli en HR-enhet i framkant! Som HR-konsult ansvarar du för att utbilda och stötta i HR-processerna arbetsmiljö och rehabilitering. Vi jobbar för en hållbar arbetsmiljö för alla i hela organisatione...
2021-04-29 2021-05-18
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Musiklärare med undervisning i klass
Kramfors kulturskola har sedan några år tillbaka ansvaret för den läroplansstyrda musikundervisningen i kommunens samtliga skolor. Nu söker vi en lärare till grundskolan för undervisning i klass. Tjänsten kan tänkas kombineras med undervisning inom kulturskolans frivilliga del. Undervisningen i klass sker i mindre grupper med max 16 elever. Totalt arbetar cirka 20 lärare på kulturskolan i Kramfors. Samarbete och laganda präglar stämningen i kollegiet.
2021-04-29 2021-05-13
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Arbetsterapeut för sommarjobb
Inför sommaren söker vi en arbetsterapeut till vår hälso-och sjukvårdsenhet. Som arbetsterapeut arbetar du med personer i alla åldrar inom funktionsstöd, särskilt boende och ordinärt boende. Du bedömer aktivitetsförmågan samt beslutar om insatser för att behålla och utveckla personens egen förmåga. Du arbetar med aktivitetsträning, handledning, bostadsanpassning, aktivitetsbedömning inför biståndsbeslut och förskrivning av tekniska hjälpmedel. I Kramfors arbetar vi utifrån ett individstödjande förhållningssätt. I din roll som arbetsterapeut ...
2021-03-31 2021-05-16
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sommarjobb inom stöd och omsorg
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, gruppboenden eller personlig assistans. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver det för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och många kollegor. Förutom ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor varje dag har möjlighet att göra skillnad ger detta jobb dig värdefulla ...
2021-01-08 2021-06-30