Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Omvårdare och undersköterskor till äldreomsorgen Kramfors kommun
Som omvårdare eller undersköterska arbetar du med ett individstödjande förhållningssätt utifrån brukarens unika behov. I undersköterskeuppdraget ingår det att vara kontaktperson för ett antal brukare.
2023-06-09 2023-08-13
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Skolsköterska till Kramfors kommun
Skolsköterskans uppdrag innebär fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete för att på så sätt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I arbetet ingår bland annat planerad och öppen mottagning. Som skolsköterska arbetar du utifrån ett basprogram som framtagits ur Socialstyrelsens och Skolverkets riktlinjer. Tillsammans med rektor och elevhälsoteamets övriga professioner deltar du i elevhälsoteamsmöten för att stödja elevhälsoarbetet samt bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Samverkan i...
2023-06-09 2023-06-30
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare i Engelska, Kramfors kommun
Nu söker vi dig som är en engagerad och aktiv lärare till gymnasiet Ådalsskolan. Vi ser att du är någon som är med och tar kompassriktningen för vårt arbete med eleverna mot högre måluppfyllelse. Din uppgift är att planera, genomföra, följa upp och bedöma elevernas lärande utifrån gällande styrdokument. Du arbetar för att skapa en så tillgänglig skolsituation som möjligt genom att anpassa lärmiljön för eleven i samverkan med övrig personal. Du jobbar mot att alla elever ska utvecklas mot målen, trivs, känner sig trygg och har arbetsro. Du har ...
2023-06-09 2023-06-23
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Resurs med skolvärdsuppdrag till Gudmundråskolan Kramfors kommun
Vi söker resursassistent till Gudmundråskolan. Syftet är att ge elever stöd under skoldagen i och utanför undervisningssituationer för att stötta elever att nå sina individuella mål. Det kan vara både på grupp- och individnivå. Du ska med din kompetens verka för en välskött enhet i ett tillsammansarbete på skolan. Ingå i arbetslag och ska uppmuntra eleven att ta vara på de möjligheter som visar sig och hjälpa eleven att komma över det som hindrar, så att hen lyckas med sitt skolarbete och känner sig nöjd med sina framtidsval. Genom att tillsam...
2023-06-09 2023-06-30
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Badmästare till Högakustenskolans simhall, Kramfors kommun
Tjänsten är förlagd till simhallen på Högakustenskolan i samhället Herrskog. I arbetet som badmästare ingår att ansvara för den löpande simundervisningen för fyra skolenheter i området. Badmästaren ansvarar för planering av undervisning, schemaläggning, bussbeställningar och samordning med skolorna. Arbetet innebär också städning och renhållning av simhallen.
2023-06-09 2023-06-18
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare nätverkssäkerhet och datateknik till Ådalsskolan Kramfors kommun
Ådalsskolan söker dig som har gedigna kunskaper inom nätverkssäkerhet och datateknik. Du kommer att får vara med och forma morgondagens elektriker, du tycker om att förmedla kunskap och se andra växa. Det är en fantastisk skola med möjligheter för både elever och medarbetare och för tjänsten just nu gäller följande: • Du kommer att ingå som en del i arbetslaget på elprogrammet. • Du kommer att ha kontakt med elever, föräldrar och kollegor.
2023-06-02 2023-06-11
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare entreprenörskap och dataprogrammering, Ådalsskolan Kramfors kommun
Ådalsskolan söker dig som har gedigna kunskaper inom eget företagande då du avser undervisa elever inom ramen av UF- Ungt Företagande. Därtill bör du hantera färdigheter som dataprogrammering och webbutveckling. Tjänsten är en delad tjänst där båda delarna anses lika viktiga. Du kommer att får vara med och forma morgondagens entreprenörer men även tekniskt kunnande, du tycker om att förmedla kunskap och se andra växa. Arbetsuppgifter kan skifta under terminen, både gällande elever, årskull och ämnen. Ett flexibelt förhållningssätt blir nödvänd...
2023-06-02 2023-06-11
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare försäljning och service till Ådalsskolan Kramfors kommun
Ådalsskolan söker dig som har gedigna kunskaper inom eget företagande då du avser undervisa elever inom programmet Försäljning- och service. I arbetsuppgifterna följer du kursplaner och inom programmet ämnen som bygger på att du har lång egen erfarenhet av god service, försäljning och kundbemötande. Arbetsuppgifter kan skifta under terminen, både gällande elever, årskull och ämnen. Ett flexibelt förhållningssätt blir nödvändigt.
2023-06-02 2023-06-11
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Grundskolelärare F-3 till Skarpåkersskolan i Kramfors kommun
Undervisning, mentorskap och bedömning för elever i förskoleklass. Som lärare är du med och utvecklar undervisning, lärmiljö och förhållningssätt tillsammans med övriga pedagoger och personal på Skarpåkersskolan. Vi har ett elevnära arbetssätt och engagerar oss i varje elev för att kunna skapa en trygg miljö där alla har en chans att utvecklas på bästa sätt. Du kommer att vara en del i utvecklingen som Skarpåkersskolan driver. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med stimulans och motivation samt att ge ...
2023-06-01 2023-06-18
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Verksamhetschef till funktionsstöd, Kramfors kommun
Som verksamhetschef är du ansvarig för att leda arbetet inom verksamhetsområdet funktionsstöd. Du har det övergripande ekonomiska ansvaret för verksamhetsområdet samt personal- och arbetsmiljöansvar. Tillsammans med ett antal enhetschefer driver och utvecklar ni verksamheten inom givna ekonomiska ramar och ser till att de Kramforsbor som är i behov av vårt stöd får det med hög kvalitet. Du arbetar tillsammans med övriga verksamhetschefer och utvecklare för att nå välfärdsnämndens uppsatta mål. Inom välfärdsförvaltningen är samverkan mellan arbe...
2023-05-26 2023-06-15
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Biståndshandläggare till äldreomsorgen, Kramfors kommun
På enheten för utredning- och förebyggande verksamhet inom äldreomsorg anställer vi nu biståndshandläggare. Du kommer på uppdrag av Välfärdsnämnden att utreda, bedöma och fatta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över och under 65 år. Du har kontakter med den enskilde, närstående, legala företrädare och arbetar utifrån en helhetssyn med den enskilde i fokus enligt IBIC (Individens behov i centrum). Vi arbetar med samverkan kring den enskilde där du som biståndshandläggare är en viktig pusselbit i intern och extern samverkan med u...
2023-05-23 2023-06-18
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Senarelärare tyska, Högakustenskolan Kramfors kommun
Vi söker en senarelärare i tyska med placering på Högakustenskolan. Anställningen är tillsvidare och innebär undervisning i årskurserna 6-9. Du kommer att ingå i arbetslaget på högstadiet och även vara mentor i en klass. Vi ser gärna att du har flerämnesbehörighet och tjänsten kan komma att kombineras med andra ämnen, då underlaget i tyska inte utgör hela tjänsten.
2023-05-23 2023-06-12
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor för gymnasieskolan
Vi utformar just nu ett nytt skolledarteam i vår gymnasieverksamhet som kommer att bestå av rektor och två biträdande rektorer. I det nya skolledarteamet kommer arbetsuppgifter fördelas mellan rektor och biträdande rektorer utefter kompetens, verksamhetens behov med möjlighet att påverka om ni brinner extra för något område. Som biträdande rektorer ansvarar ni, tillsammans med rektor, för utveckling av undervisningen mot högre måluppfyllelse i linje med skolans och kommunens utvecklingsområden. Det innefattar att strategiskt planera för och dr...
2023-05-17 2023-06-11
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Rektor för gymnasieskolan, Kramfors kommun
Vi utformar just nu ett nytt skolledarteam i vår gymnasieverksamhet som kommer att bestå av en rektor och två biträdande rektorer. Som rektor i Kramfors kommun förväntas du att i samverkan med två biträdande rektorer och övriga medarbetare planera, genomföra, följa upp och utveckla skolan mot uppställda mål, nationellt och kommunalt. Du ansvarar för att enheten arbetar utifrån verksamhetsplan, styrdokument, följer upp, utvärderar och vidtar förbättringsåtgärder utifrån fattade beslut. Du är organisatoriskt direkt underställd en verksamhetsch...
2023-05-17 2023-06-11
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare i engelska samt historia/samhällskunskap
Nu söker vi dig som är en engagerad och aktiv lärare till gymnasiet Ådalsskolan. Vi ser att du är någon som är med och tar ut kompassriktningen för vårt arbete med eleverna mot högre måluppfyllelse. Din uppgift är att planera, genomföra, följa upp och bedöma elevernas lärande utifrån gällande styrdokument. Du arbetar för att skapa en så tillgänglig lärsituation som möjligt genom att anpassa lärmiljön för eleven i samverkan med övrig personal. Du jobbar mot att alla elever ska utvecklas mot målen, trivs, känner sig trygga och har arbetsro. Du h...
2023-05-17 2023-06-20
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Fysioterapeut/Sjukgymnast till Kramfors
Förskjutningen mot en god och nära vård pågår och som en del i utvecklingen kommer Kramfors kommun starta upp projektet intensiv hemrehabilitering, IHR. Projektet innebär att ytterligare en fysioterapeut och arbetsterapeut tillförs hälso- och sjukvårdsenheten. I projektet kommer de medborgare som ansöker om stöd och hjälp eller utökade insatser kunna erbjudas en tidsbegränsad period med mer intensiv rehabilitering för att återfå eller bibehålla sin självständighet och förhindra ohälsa. Målsättning efter avslutad rehabiliteringsperiod inom IHR...
2023-05-16 2023-06-18
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Arbetsterapeut till Kramfors kommun
Som arbetsterapeut i hälso- och sjukvården är du en viktig del i det preventiva och proaktiva arbetet för att förhindra ohälsa och möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde. Du är en av de som skapar förutsättningar för att den enskilde bättre skall kunna hantera sin situation i hemmiljön. Patientens hem kan vara på ett särskilt boende, korttidsenhet eller i enskild bostad. Arbetet består av varierande arbetsuppgifter och patientgrupper vilket ger möjlighet till omväxling och utmaningar i arbetet. Arbetet är självständig...
2023-05-09 2023-06-26
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Fysioterapeut till Kramfors kommun
Som fysioterapeut/sjukgymnast inom hälso- och sjukvården är du en viktig länk i kedjan i det proaktiva och preventiva arbetet för att förhindra och fördröja ohälsa för den enskilde. Du är även en av de resurser, som efter ett förändrat hälsotillstånd hos den enskilde, skapar förutsättningar för att denne ska kunna hantera sin situation i hemmiljön. Patientens hem kan vara på ett särskilt boende, korttidsenhet eller i enskild bostad. Arbetet består av varierande arbetsuppgifter och patientgrupper och insatserna utgår från den enskildes förmågor ...
2023-05-09 2023-06-26
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sommarjobb inom funktionsstöd 2023 Kramfors kommun
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom gruppboenden eller personlig assistans. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver det för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och många kollegor. Förutom ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor varje dag har möjlighet att göra skillnad ger detta jobb dig värdefulla erfarenheter, oavsett om du i framtid...
2023-05-04 2023-07-31
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Högakustenskolan söker Ma/NO-lärare år 7-9
Vi söker två lärare i matematik och NO till Högakustenskolan. I uppdraget ingår mentorskap på högstadiet. Du har ett tydligt fokus på elevens utveckling mot målen i enlighet med läroplanen och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar. Högakustenskolan har under innevarande läsår haft en hälsofrämjande profil, som innebär att vi lagt stort fokus på elevernas psykiska och fysiska välmående. Det innebär bland annat att vi arbetat med pulshöjande aktiviteter, kopplat till lärandet och arbetspass som bland annat fokuserat på studiehandlednin...
2023-05-03 2023-06-16
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården, Kramfors kommun
Som sjuksköterska inom hemsjukvården ansvarar du för den hälso- och sjukvård patienten erhåller i ordinärt boende. Kommunen har under de senaste åren utvecklats att utföra mer avancerad vård i patientens hem vilket innebär att arbetet är omväxlande, intressant, stimulerande och utmanande och där ingen dag är den andra lik. Du får därmed möjlighet att följa patienten över tid. Som sjuksköterska i hemsjukvården innebär det att du självständigt bedömer, planerar, organiserar, utför och dokumenterar medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser men...
2023-04-11 2023-06-25
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Personlig assistent, Kramfors kommun
Vi söker dig som vill jobba hos en kvinna på 40 år med diagnosen MS (Multipel skleros). Kunden uppskattar att gå 1 till 1 ½ timmes dagliga promenader. Kundens intressen är att laga mat, läsa, umgås med djur och titta på tv/film. Du som söker bör ha liknande intressen och vara lyhörd inför kundens önskemål. Som personlig assistent arbetar du nära kunden i kundens hem. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till en person som behöver hjälp med att klara sin vardag. Du kommer att ingå i en personalgrupp på 3 personer där man jobbar ensam tillsamma...
2023-03-22 2023-06-25
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sommarjobb inom stöd och omsorg 2023
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, gruppboenden eller personlig assistans. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver det för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och många kollegor. Förutom ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor varje dag har möjlighet att göra skillnad ger detta jobb dig värdefulla ...
2022-12-16 2023-07-31