Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Arbetsterapeut för sommarjobb
Inför sommaren söker vi en arbetsterapeut till vår hälso-och sjukvårdsenhet. Som arbetsterapeut arbetar du med personer i alla åldrar inom funktionsstöd, särskilt boende och ordinärt boende. Du bedömer aktivitetsförmågan samt beslutar om insatser för att behålla och utveckla personens egen förmåga. Du arbetar med aktivitetsträning, handledning, bostadsanpassning, aktivitetsbedömning inför biståndsbeslut och förskrivning av tekniska hjälpmedel. I Kramfors arbetar vi utifrån ett individstödjande förhållningssätt. I din roll som arbetsterapeut ...
2021-02-25 2021-03-14
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Fysioterapeut för sommarjobb
Inför sommaren söker vi en Fysioterapeut till vår hälso-och sjukvårdsenhet. Vårt uppdrag innefattar all verksamhet som finns för fysioterapeuter inom kommunal hälso- och sjukvård. Som fysioterapeut har du direkt möte med patienter/brukare i de egna hemmen eller på särskilda boenden. Du är också sakkunnig inom området, handleder och instruerar andra medarbetare som efter delegation eller instruktion utför själva träningen och behandlingen. Du får hos oss möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och du är med och bidrar till att utveckla verksam...
2021-02-25 2021-03-14
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Administratör till Välfärdsförvaltningens administrativa avdelning
Som administratör kommer du till största delen att arbeta med handläggning av avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderområdet. Det innebär att fatta beslut om avgift, svara på ev. överklagningar och fakturera. Även diverse andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma så som dokumentation, arkivering, beställningar mm. Du handlägger ärenden i enlighet med gällande lagar och andra styrdokument. Har en daglig kontakt på olika sätt med brukare, närstående, chefer och myndigheter. För att lyckas med arbetet krävs det att du har en förmåg...
2021-02-24 2021-03-10
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare i idrott till Ådalsskolan
Vi söker gymnasielärare i idrott och hälsa i kombination med annat ämne, t.ex. matematik eller engelska. Undervisningen kommer att ske främst på Naturbruksprogrammet på Nordvik. På Kramfors kommuns förskolor och skolor arbetar vi medvetet för att tydliggöra ansvarsnivåerna och har fokus på att skapa en ständigt förbättrad arbetsmiljö för alla medarbetare i skola och barnomsorg. För att tydliggöra hur tillsammansarbetet ska gå till finns en uttalad, accepterad och tydlig plattform från politisk nämnd till verksamhet.
2021-02-24 2021-03-14
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Yrkeslärare inom fordonsvård och godshantering, gymnasiesärskolan Nordvik
Undervisning på programmet för fordonsvård och godshantering. Exempel på kurser kan vara fordonsteknik, basmaskin, körning. På Kramfors kommuns förskolor och skolor arbetar vi medvetet för att tydliggöra ansvarsnivåerna och har fokus på att skapa en ständigt förbättrad arbetsmiljö för alla medarbetare i skola och barnomsorg. För att tydliggöra hur tillsammansarbetet ska gå till finns en uttalad, accepterad och tydlig plattform från politisk nämnd till verksamhet.
2021-02-24 2021-03-22
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Stödpedagoger
Vi söker stödpedagoger till ett gruppboende, bostad med särskild service enligt LSS 9:9 i Kramfors. I arbetet tillämpar vi ett individsstödjande förhållningssätt. Som stödpedagog driver du bland annat arbetet med planering, genomförande, utvärdering och utveckling. Du ansvarar för upprättande, uppföljning/utvärdering av genomförandeplaner. Driva aktivt förändringsarbeten samt arbetar lösningsfokuserat för brukarens bästa och verksamhetens kvalitet. I rollen som stödpedagog ska du vara en resurs för att öka det pedagogiska förhållningssättet. H...
2021-02-23 2021-03-09
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Stödassistenter
Vi söker 8 stödassistenter till ett gruppboende, bostad med särskild service enligt LSS 9:9 i Kramfors. I arbetet tillämpar vi ett individsstödjande förhållningssätt. Som stödassistent arbetar du med planering, genomförande, utvärdering och utveckling. Du ansvarar för upprättande, uppföljning/utvärdering av genomförandeplaner. Deltar aktivt i förändringsarbeten samt arbetar lösningsfokuserat för brukarens bästa och verksamhetens kvalitet. Helhetssyn med ett individstödjande förhållningssätt, fokus på brukarens delaktighet och självbestämman...
2021-02-23 2021-03-09
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Socialsekreterare till Enhet utredning/uppföljning
Vi söker en socialsekreterare till IFO, enhet Utredning och uppföljning. Vi söker dig som vill jobba som socialsekreterare med inriktning utredning och uppföljning. På enheten arbetar 16 socialsekreterare med att utreda barn, unga och vuxnas behov och följa upp insatser. Du kommer arbeta med att utreda, fatta beslut, följa upp öppenvårdsinsatser och placeringar enligt SoL, LVU och LVM. Vi står inför en organisationsförändring inom hela IFO där målsättningen är att få tillstånd en bättre helhetssyn i vårt arbete. Område IFO ansvarar för att ge...
2021-02-23 2021-03-10
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Rörläggare vatten och avlopp
Som rörläggare inom enheten VA-Drift ingår du i en grupp medarbetare som gemensamt ansvarar för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsledningsnät, samt de anordningar som hör till ledningsnätet. Arbetet innebär bland annat att lokalisera och åtgärda driftstörningar. Du är kommunens representant när du leder arbeten ute i fält tillsammans med våra entreprenörer. Du kommer få bredda din kompetens som rörläggare då vi har ett bra samarbete och hjälper varandra inom den tekniska avdelningen som enheten tillhör. I arbetsuppgifterna ...
2021-02-23 2021-03-16
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen HR-konsult
Vi söker nu en ny kollega som tillsammans med oss vill arbeta för att skapa värde och göra det svåra enkelt! Vi söker dig som vill driva och utveckla kommunens lönepolitiska arbete men förväntas även kunna stötta inom hela HR-områden. Ta chansen att bli en del av ett gäng som vill göra skillnad för verksamheten och är fast beslutna om att bli en HR-enhet i framkant! Som HR-konsult ansvarar du för att utbilda och stötta i HR-processen kring lönebildning. Du ansvarar bland annat för att genomföra den årliga löneöversynen samt lönekartläggningsar...
2021-02-22 2021-03-14
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Vårdlärare till Ådalsskolan och vuxenutbildningen
Ådalsskolan i Kramfors bedriver utbildning inom skolformerna gymnasie- och gymnasiesärskolan. Vård- och omsorgsprogrammet bedrivs som lärlingsutbildning. Vuxenutbildningen i Kramfors består av skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, yrkeshögskola och högskola. Tjänsten innebär undervisning och handledning av våra vuxenstuderande i våra vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial nivå. Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet, flexibilitet och din förmåga till sam...
2021-02-19 2021-03-14
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare till Gudmundråskolan
Vi söker nu en lärare till StudieNavet på Gudmundråskolan. StudieNavet är en enhet inom skolan där vi erbjuder elever med behov individuellt stöd i undervisningen samt en väl anpassad lärmiljö. Gudmundråskolan är centralt belägen i Kramfors med promenadavstånd till buss- och järnvägsstationen. Skolan är åk 7-9 skola med ca 390 elever, där vi läsåret 20/21 har 5 klasser i åk 7, åk 8 samt åk 9. Vi har även en förberedelseklass för våra nyanlända elever. Vi arbetar för att ansvar, hänsyn och respekt för varandra och sin miljö leder till arbetsro...
2021-02-15 2021-03-07
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Stödassistenter till Docksta korttids
Vi söker stödassistenter till ett barn på Docksta korttids. En tjänst är tillsvidare på heltid och sedan söker vi även timvikarier. Arbetet är under dagtid i skolan och i en lägenhet under kvällstid samt helger. Arbetsuppgifterna är framförallt att stödja barnet med att följa de rutiner som finns och vara ett stöd i samtliga aktiviteter under hela dagen. Vi arbetar utifrån en struktur som är noga planerad och måste följas av alla som jobbar hos oss. Denna struktur utgår från barnets behov vilket innebär att den analyseras och följs upp utifrå...
2021-02-11 2021-03-08
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Kommunikatör med webbansvar
Är du van att arbeta metodiskt, brinner för användarperspektivet och vill vara med och utveckla Kramfors kommuns digitala kommunikation? Då är det dig vi söker! Som kommunikatör med webbansvar har du strategiskt och operativt ansvar för kommunens webbplattform och webbplatser, så som externwebb och intranät. Du ansvarar för övergripande struktur och utvecklar våra plattformar utifrån ett tydligt användarperspektiv. I arbetsuppgifterna ingår att vara beställare gentemot externa leverantörer, utbilda webbredaktörer och själv skapa visst innehål...
2021-02-11 2021-03-04
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterskor inför sommaren
Vi söker nu sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor inför sommaren till vår hälso- och sjukvårdsenhet. Som sjuksköterska och distriktssjuksköterska tar du tillvara det friska och tillgodoser omvårdnadsbehoven samt ger hälso- och sjukvård i särskilt boende. Hos oss är det viktigt att du trivs och du kommer få en bra introduktion.
2021-02-09 2021-03-28
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Vik socialsekreterare vid verkställighet IFO och Funktionsstöd
Vi söker en vikarierande socialsekreterare till verkställighet inom IFO och Funktionsstöd. I arbetsuppgifterna ingår att rekrytera och utreda kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt att tillsätta kontaktpersoner till brukare inom funktionsstöd, som blivit beviljad den insatsen. I arbetet ingår även att göra genomförandeplaner, följa upp samtliga uppdrag och ha tät dialog med beslutsfattare inom Funktionsstöd. Du planerar och lägger upp arbetet helt självständigt. Organisatoriskt tillhör tjänsten individ- och familjeomsorgens gemensamma öppenvå...
2021-02-09 2021-03-02
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sommarjobb inom stöd och omsorg
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, gruppboenden eller personlig assistans. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver det för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och många kollegor. Förutom ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor varje dag har möjlighet att göra skillnad ger detta jobb dig värdefulla ...
2021-01-08 2021-06-30
Kramfors kommun Samhällsviktig insats med anledning av covid-19
När du anmäler ditt intresse får du svara på enkätfrågor för att vi ska kunna göra en bra matchning mellan ditt intresse och de behov som uppstår. Aktuella verksamheter som du kan anmäla ditt intresse till. • Vård- och omsorg • Kostverksamhet • Förskola/skola/fritidshem
2020-11-17 2021-02-26