Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun Silviasyster/Undersköterska med spetskompetens inom demensvård
Sedvanliga undersköterskeuppgifter för vård- och omsorgsboende. Du tillsammans med andra kollegor ansvarar för planering och genomförande av dagliga aktiviteter och gemenskap utifrån önskemål från våra boende. De boende ska kunna underhålla sina intressen, men du ska även inspirera till att hitta nya intressen hos dem som skänker välbefinnande och livskvalitet.
2022-05-17 2022-05-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Skolsköterska
Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Knivsta kommuns basprogram för elevhälsa med medicinska insatser. Det finns också ett främjande basprogram. Uppdraget innefattar också att vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, erbjuda eleverna enklare sjukvårdsinsatser vid behov samt medverka i skolläkarmottagning. Skolsköterskan ingår i kommunens Elevhäl...
2022-05-17 2022-06-05
Knivsta kommun, Skola/förskola Utbildad Barnskötare till Lustigkulla förskola
Du är med och bidrar till den pedagogiska verksamheten på förskolan med engagerade pedagoger. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som bygger på att vara nyfiken på barnens intressen och tankar, göra lärandet synligt i verksamheten och samtidigt arbeta hand i hand med förskolans läroplan. Vi arbetar i olika projekt, det kan vara både i den stora gruppen och i den mindre gruppen. Vi lägger stor vikt på att lärmiljöerna är utforskande och kvalitativa samt ger ett lustfyllt lärande. Vi söker dig som vill vara delaktig i vårt arbete med att ut...
2022-05-16 2022-05-29
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare till Lilla Brännkärr
Du är med och bidrar till den pedagogiska verksamheten på förskolan med engagerade pedagoger. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som bygger på att vara nyfiken på barnens intressen och tankar, göra lärandet synligt i verksamheten och samtidigt arbeta hand i hand med förskolans läroplan. Vi arbetar i olika projekt, det kan vara både i den stora gruppen och i den mindre gruppen. Vi lägger stor vikt på att lärmiljöerna är utforskande och kvalitativa samt ger ett lustfyllt lärande. Vi söker dig som vill vara delaktig i vårt arbete med att ut...
2022-05-16 2022-05-29
Knivsta kommun, Vård och omsorg Socialsekreterare till den sammanhållna socialtjänsten
Att utreda och bedöma behov av insatser för barn- och unga. Att på ett närvarande och tillgängligt sätt vara spindeln i nätet som samordnar och driver de resurser som behövs kring den unga för att skapa positiv, varaktig och hållbar förändring.
2022-05-13 2022-05-24
Knivsta kommun, Vård och omsorg Sjuksköterska till Estrids gård
Som sjuksköterska på Estrids gård har du tillsammans med dina kollegor ansvar för de brukare som vistas på enheten. Du sammanhåller vården och utför planerade samt akuta insatser med hjälp av omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdadsansvarig och medicinskt ansvarig samt arbetsledare för omvårdnadspersonal, det är därför viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma brukarens behov och du kommer att utveckla en god klinisk blick. Du ...
2022-05-11 2022-06-01
Knivsta kommun, Skola/förskola Specialpedagog 100% Högåsskolan
I arbetet som specialpedagog kommer du att arbeta med pedagogiska utredningar, det vill säga utreda om elever har behov av särskilt stöd eller inte. Du kommer även att vara behjälplig med pedagogiska utredningar som behövs av andra olika anledningar. Du kommer att vara ansvarig för att dokumentationen kring elever i behov av särskilt stöd är uppdaterad samt stötta lärare och speciallärare i att arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att ha en viss kontakt med vårdnadshavare. Du bör vara bekväm med att handleda personal då ...
2022-05-11 2022-05-27
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare so och ev annat ämne
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i SO för åk 7-9. Du ingår i arbetslag och ämneslag. Även mentorskap ingår i tjänsten.
2022-05-10 2022-05-20
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Vattenstrateg
Kommunen har genom ett avtal med staten åtagit sig att bygga 15 000 bostäder fram till 2057 med särskilt fokus på hållbarhet och innovation. I utbyte ska två nya järnvägsspår dras genom kommunen, nya trafikplatser anläggas samt ett resecentrum och en helt ny tågstation byggas. Planenheten vid samhällsbyggnadskontoret söker nu en vattenstrateg för att stärka kompetensen inom vatten. Genom de kommande projekten finns stora möjligheter att använda kreativitet, erfarenhet och kompetens och bidra till att samhällsutvecklingen sker i en mer hållbar...
2022-05-09 2022-05-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Elevassistent F-3
Du kommer under skoldagen arbeta med 1-2 elever med stort stödbehov. Eleverna har svårt att koncentrera sig på skolarbetet, blir ibland utåtagerande och behöver arbeta i ett mindre sammanhang tillsammans med en trygg och lugn stödperson. Under fritidstid arbetar du i fritidsverksamheten.
2022-05-05 2022-05-22
Knivsta kommun, Vård och omsorg LSS-handläggare
Som LSS-handläggare är din viktigaste arbetsuppgift att se till att personer som tillhör personkretsen i LSS får det stöd de har rätt till och behov av. Det gäller i hela processen från ansökan till uppföljning. I vissa fall, t.ex. beslut om boende, så tar du aktiv del i att leta efter lämpliga LSS-boenden. Du handlägger ärenden inom alla personkretsar och åldrar och vid behov beslutar du också om rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst.
2022-05-05 2022-05-22
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i SO och ev ytterligare ämne åk 7-9 till Adolfsbergsskolan
Vi söker dig som är behörig lärare i SO och ev annat ämne 7-9. Du är en tydlig ledare i klassrummet, du förstår att goda relationer främjar hela undervisningssituationen och skapar trygghet för dig och dina elever. Du inspireras av ungdomars nyfikenhet och engagemang och bidrar på så sätt till ett aktivt lärande hos varje enskild elev. Du delar skolans vision och mål och förstår att det ger goda förutsättningar för en gynnsam kunskapsutveckling hos eleverna. Du delar mentorskap med en annan lärare.
2022-05-04 2022-06-05
Knivsta kommun, Skola/förskola Biträdande rektor med administrativt ansvar på Adolfsbergsskolan
Som vår administrativa biträdande rektor på Adolfsbergsskolan ansvarar du för schemaläggning, verksamhetsanalyser, kvalitetsarbete, media, arbetsmiljöfrågor samt personal. Du ingår i skolans ledningsgrupp i syfte att avlasta kärnverksamheten. Du är väl insatt i både kunskapsuppdraget på en skola med elever från årskurs 5-9 och har i nära samarbete med skolledning ett gemensamt ansvar för att ge eleverna hög kvalitet i alla sammanhang under hela skoldagen. Som närmaste chef för administrativ personal ansvarar du för medarbetardialoger, lönesamt...
2022-05-04 2022-06-12
Knivsta kommun, Skola/förskola Unik samarbetstjänst på Alsike skola - Trä och metallslöjd samt Bild 100%
• Undervisa inom trä- och metallslöjd samt bildämnet, både för grundskolans och grundsärskolans elever. • Arbeta medvetet för att eleverna ska vara trygga, trivas och lyckas på dina lektioner och i skolan. • Ha viss undervisningstid i vår fritidsverksamhet. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Ha ett tätt samarbete med kollegor på skolan.
2022-05-02 2022-05-22
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i svenska som andra språk
Ansvara för mottagande av nya elever och kontakten med vårdnadshavarna. Samverka med kommunens samordnare för nyanländas lärare vid mottagandet till skolan. Genomföra kartläggning av nyanländas kunskaper med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial. Utföra kartläggningar/screeningar, dokumentera, planera, förbereda, strukturera, synliggöra, stötta och följa upp elevernas språkutveckling. Ge handledning i språkutvecklande arbete i den ordinarie klassundervisningen. Du undervisar i svenska som andraspråk i åk 1-6 samt eventuellt i ytterligare ...
2022-05-02 2022-05-24
Knivsta kommun, Skola/förskola Gymnasielärare svenska som andraspråk och religion
Vi söker en engagerad lärare i svenska som andraspråk samt religionskunskap eller något annat kompletterande ämne, för undervisning på grundläggande och gymnasial nivå på introduktionsprogram och nationella program. Som lärare på Sjögrenska gymnasiet ingår även andra uppgifter i ditt uppdrag som t.ex. klassföreståndarskap och mentorskap där vi coachar elever socialt och pedagogiskt.
2022-04-21 2022-05-21
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare mot fritidshem/fridspedagog
Placering: Segerstaskolan Vi söker dig som vill ha ett roligt och ansvarsfullt arbete. Arbetsbeskrivning I ditt uppdrag som teamledare/arbetslagsledare på Segerstaskolan ingår att ansvara för undervisningen i fritidshemmet och skolans rastverksamhet. Du förväntas vara en positiv förebild och ha ett tydligt ledarskap. Du är öppen för nya utmaningar samt är lösningsfokuserad. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ditt engagemang i teamet/laget samt bidrar till en tillåtande miljö, i vilken man vågar misslyckas och be om hjälp. Du tar ocks...
2022-04-13 2022-05-24
Knivsta kommun, Skola/förskola Vikariat: Lärare i engelska åk 5-9 till AST och klass
Vi i söker dig som brinner för undervisning, som hela tiden söker efter nya sätt att inspirera elever till inlärning och som använder ledarskapet i klassrummet som en resurs att skapa trygghet och studiero. Vi vill att du ser skolutveckling som spännande och engagerande och det är meriterande om du har goda kunskaper om och erfarenhet av att använda digitala verktyg i undervisningen. Du kommer bland annat att arbeta med undervisning mot elever i mindre grupper med diagnoser inom autismspektrumet samt som resurs. Du är legitimerad lärare i enge...
2022-04-06 2022-06-15
Knivsta kommun, Skola/förskola Vikariat lärare i NO och matematik åk 7-9 till Adolfsbergsskolan
Nu söker vi en vikarierande lärare i matematik och NO till åk 7-9. Du är en tydlig ledare i klassrummet, du förstår att goda relationer främjar hela undervisningssituationen och skapar trygghet för dig och dina elever. Du inspireras av ungdomars nyfikenhet och engagemang och bidrar på så sätt till ett aktivt lärande hos varje enskild elev. Du delar skolans vision och mål och förstår att det ger goda förutsättningar för en gynnsam kunskapsutveckling hos eleverna. Du delar mentorskap med en annan lärare.
2022-02-15 2022-05-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Speciallärare åk 5-9 till Adolfsbergsskolan
Till Adolfsbergsskolan söker vi nu en speciallärare med kompetens inom svenska. Som speciallärare kommer du att arbeta med våra elever inom åk 5-9. Tillsammans med övrig personal på skolan kommer du bli en viktig del i elevernas utveckling i strävan mot en god måluppfyllelse. Ditt arbete innebär nära samarbete med undervisande lärare där ni tillsammans kan hitta de bästa förutsättningarna för att alla elever ska lyckas. Du är en viktig person i vårt elevhälsoarbete. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet och till...
2022-01-31 2022-05-31