Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare vikariat Norrgårdens förskola
Vi söker dig med erfarenhet av förskoleverksamhet som är intresserad av att utveckla förskolans lärmiljöer och ett utforskande projekterande arbetssätt utifrån förskolans läroplan och styrdokument. Våra fokusområden är Språkutvecklande och utforskande arbetssätt, lek och undervisning samt hållbar utveckling utifrån de fyra elementen Jord, Vatten, Luft och Eld.
2021-05-12 2021-05-18
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare vikariat Långhundra förskola
Vi söker dig med erfarenhet av förskoleverksamhet som är intresserad av att utveckla förskolans lärmiljöer och ett utforskande projekterande arbetssätt utifrån förskolans läroplan och styrdokument. Våra fokusområden är Språkutvecklande och utforskande arbetssätt, lek och undervisning utifrån de fyra elementen Jord, Vatten, Luft och Eld.
2021-05-12 2021-05-18
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i spanska och engelska åk 5-9 till Adolfsbergsskolan
Du är utbildad lärare i spanska och engelska för åk 5-9 med ett stort engagemang för dina ämnen. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer även att vara mentor. I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma din undervisning så att eleverna når kunskapskraven. • Anpassa undervisningen utifrån elevers behov. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta...
2021-05-11 2021-06-13
Knivsta kommun, Vård och omsorg Sommarvikarie/Personlig assistent till kvinna i Knivsta
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent i Knivsta Kommun. Vi söker nu assistent/assistenter till en kvinna 60 + inför sommaren och som gärna vill fortsätta vara timvikarie efter sommaren. Arbetsuppgifterna består av lite personligomvårdnad, hushållssysslor och daglig hjälp i vardagen. Då du kommer att arbeta i kundens hem så är det viktigt med personkemin och personlig lämplighet. Arbetstiderna varierar dag, kväll och helg. Men framför allt kväll och helg saknas under sommaren.
2021-05-11 2021-05-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Musiklärare åk 1-6, Alsike skola
Att arbeta som musiklärare för elever i åk 1-6
2021-05-07 2021-05-23
Knivsta kommun, Skola/förskola Studie-och yrkesvägledare till vuxenutbildning
Studie-och yrkesvägledning av vuxna. Vägledningssamtal kan genomföras digitalt och på plats.
2021-05-07 2021-05-28
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare Förskoleklass/Fritidshem Ängbyskolan
Nu söker vi en ny kollega till Ängbyskolan! Vi söker en barnskötare till våra tre förskoleklasser för arbete i verksamheten, med en tonvikt på fritidshemmet. Du deltar i planering, genomförandet av aktiviteter samt utvärdering av den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet, tillsammans med dina kollegor. Under skoltid arbetar du som resurs i klassrummet. Du ingår i arbetslag med personalen i förskoleklass och fritidshemmet F-3, som tillsammans arbetar med fokus på elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
2021-05-06 2021-05-20
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare åk 1-3 skola/fritidshem Ängbyskolan
Nu söker vi en ny kollega till Ängbyskolan! Vi söker en barnskötare till åk 1-3 för arbete i verksamheten, med en tonvikt på fritidshemmet. Du deltar i planering, genomförandet av aktiviteter samt utvärdering av den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet, tillsammans med dina kollegor. Under skoltid arbetar du som resurs i klassrummet. Du ingår i arbetslag med personalen i fritidshemmet F-3, som tillsammans arbetar med fokus på elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
2021-05-06 2021-05-20
Knivsta kommun, Skola/förskola Elev/klassresurs åk 1-3 skola/fritidshem Ängbyskolan
Vi söker dig som vill arbeta elevstödjande med elever i åk 1-3 i ett nära samarbete med lärare, speciallärare och fritidshemspersonal. Du ger stöd till elever i klass under skoltid och arbetar därefter på fritidshemmet med förekommande arbetsuppgifter. Du ger stöd och stimulans till elever utifrån deras specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet.
2021-05-06 2021-05-20
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare till Åk 4-6 Alsike skola
I ditt uppdrag ingår bland annat att: * Utforma din undervisning så att eleverna når kunskapskraven. * Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. * Verka för god kommunikation mellan hem och skola. * Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra skolans/elevernas resultat. * Ha en god kommunikation och tätt samarbete med kollegorna i årskursen.
2021-05-05 2021-05-23
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i träslöjd och ev annat ämne Thunmanskolan
Planera, genomföra och följa upp undervisningen. I tjänsten ingår mentorskap, deltagande i arbetslag och ämneslag.
2021-05-04 2021-05-16
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i engelska och ev annat ämne Thunmanskolan
Planera, genomföra och följa upp undervisningen. I tjänsten ingår mentorskap, deltagande i arbetslag och ämneslag.
2021-05-04 2021-05-16
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare sp/sv/sva/idh åk 7-9
Planera, genomföra och följa upp undervisningen i spanska och annat aktuellt ämne i åk 6-9. Deltagande i arbetslag och ämneslag samt mentorskap.
2021-05-04 2021-05-16
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i svenska och ev annat ämne Thunmanskolan
Planera, genomföra och följa upp undervisningen. I tjänsten ingår mentorskap, deltagande i arbetslag och ämneslag.
2021-05-04 2021-05-16
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i ma/NO Thunmanskolan
Planera, genomföra och följa upp undervisningen. I tjänsten ingår mentorskap, deltagande i arbetslag och ämneslag.
2021-05-04 2021-05-16
Knivsta kommun, Skola/förskola Skolsköterska
Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska arbetar du med medicinska insatser och med ett förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Knivsta kommuns basprogram. Det finns också ett främjande basprogram. Uppdraget innefattar även att vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, erbjuda eleverna enklare sjukvårdsinsatser vid behov samt medverka i skolläkarmottagning. Skolsköterskan ingår i kommunens elevhälsa men ...
2021-05-03 2021-05-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Gymnasielärare Svenska/svenska som andraspråk
Vi söker en engagerad lärare i svenska/svenska som andraspråk samt något kompletterande ämne, för undervisning på introduktionsprogram och nationella program. Som lärare på Sjögrenska gymnasiet ingår även andra uppgifter i ditt uppdrag som t.ex. mentorskap där vi coachar elever socialt och pedagogiskt.
2021-05-03 2021-05-17
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i idrott åk 5-9 till Adolfsbergsskolan
Du är utbildad lärare i idrott och hälsa med ett stort engagemang för ditt ämnen. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma din undervisning så att eleverna når kunskapskraven. • Anpassa undervisningen utifrån elevers behov. • Arbeta medvetet för att öka elevernas trygghet och trivsel. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra skolans/elevernas resultat. •...
2021-04-26 2021-05-28
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i svenska/engelska åk 7-9 till Adolfsbergsskolan
Du är utbildad lärare i svenska och engelska för åk 7-9 med ett stort engagemang för dina ämnen. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer även att vara mentor. I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma din undervisning så att eleverna når kunskapskraven. • Anpassa undervisningen utifrån elevers behov. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta...
2021-04-26 2021-05-28
Knivsta kommun, Skola/förskola Elevassistent till elev med diagnos inom AST
Du kommer att arbeta i ett team bestående av en elev, personal och vårdnadshavare där relationer och samarbete är avgörande. Eleven har autism och är särbegåvad = Twice Exceptional. Eleven är placerad i AST-grupp.
2021-04-26 2021-05-21
Knivsta kommun, Skola/förskola Förskollärare i förskoleklass Alsike skola
Vi söker dig som är en engagerad och driven förskollärare/lärare i förskoleklass. Tjänsten innebär undervisning som klasslärare i förskoleklass och viss tid på fritids. Som lärare i förskoleklass och fritidshem får du en helhetsbild kring hur elever och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Du kommer tillsammans med dina arbetskollegor ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela skoldag utifrån styrdokumenten. Planering, dokumentation och uppföljning är självklara delar av arbetet.
2021-04-24 2021-05-16
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vi söker utbildad undersköterskor till Hemtjänsten
Är du en utbildad undersköterska och intresserad av att arbeta med oss på vårt team att för att leverera en service av högsta kvalitet? Vi erbjuder ett stimulerande arbete inom en av Sveriges största framtidsyrken, där din arbetsinsats gör skillnad och har en stor betydelse för anda människors livsglädje Vi söker nu inom följande yrkesgrupper: • Utbildad Undersköterska Som undersköterska inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hj...
2021-04-23 2021-05-16
Knivsta kommun, Kommunledningskontoret Kommunikatör
Halva din tid arbetar du med medborgarrådet i rollen som samordnare/kommunikatör. Det sker i nära samverkan med olika verksamheter inom kommunen, beroende på vad medborgardialogen ska handla om. Dialogerna genomförs som digitala enkäter eller fördjupade fokusråd. Vi arbetar tillsammans och i ett gemensamt lärande, både för oss och för våra kommuninvånare. I den andra delen arbetar du som kommunikatör och får en roll i vårt centrala nyhetsflöde. Där blir du bland annat vår digitala expert när vi alltmer styr över från tryckt information till d...
2021-04-22 2021-05-15
Knivsta kommun, Kommunledningskontoret Allmänutredare
Vi söker en utredare som under ett år stärker upp kommunledningskontorets utredningsarbete. Tjänsten är placerad i stabsgruppen centralt i kommunledningskontoret, men kommer även att arbeta med utrednings- och samordningsuppgifter inom enheten för säkerhet och beredskaps ansvarsområden. I egenskap av utredare tar du fram underlag för politiska beslut samt medverkar i eller leder analys- och utredningsuppdrag. Det kan även bli aktuellt att delta i vissa kommunövergripande projekt. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som allmänutredare är att; •...
2021-04-22 2021-05-20
Knivsta kommun, Skola/förskola Idrottslärare Alsike skola
I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma din undervisning så att eleverna når kunskapskraven. • Anpassa undervisningen utifrån elevers behov. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra skolans/elevernas resultat. • Ha en god kommunikation och tätt samarbete med kollegorna i årskurserna.
2021-04-21 2021-05-16
1 2 >