Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Vård och omsorg Erfaren socialsekreterare sökes till Vuxenheten i Knivsta kommun
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet? Välkommen till oss! Vi söker nu en kollega som vill vara med och fortsätta utveckla kvalitetsarbetet inom Vuxenenheten. V...
2023-02-06 2023-03-06
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vikarierande socialsekreterare sökes till Vuxenheten i Knivsta kommun
Som socialsekreterare kommer du primärt att arbeta med missbruk, beroende, våld i nära relation och psykiska funktionsnedsättningar. Du kommer att förhandsbedöma, utreda, besluta och följa upp insatser enligt gällande lagstiftning.
2023-02-06 2023-02-28
Knivsta kommun, Vård och omsorg Boendestödjare/Socialpedagog vikariat
Dina arbetsuppgifter är att vara ett pedagogiskt och utvecklande stöd till våra brukare som har psykiatrisk problematik och beroendeproblematik. Tillsammans med brukaren planerar ni hur stödet ska utformas och upprättar mål som ni sen tillsammans arbetar mot. Målet är att brukaren ska bli så självständig som möjligt och för att nå det målet behöver du med hjälp av metoder, t ex MI, ESL och VoSS, driva arbetet framåt. Du är kontaktman för ett visst antal brukare där du arbetar självständigt med stöd från kollegor. Arbetet är både administrativt ...
2023-02-02 2023-02-26
Knivsta kommun, Skola/förskola Skolpsykolog
Som skolpsykolog är du en del av elevhälsan och deltar i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal samt genomför kartläggningar och utredningar. I uppdraget ingår att utreda och diagnosticera IF, du är också remittent till Region Uppsala vid NPF-problematik. Utifrån höstterminens nya förändringar i Elevhälsans uppdrag kommer du att få bidra mycket med din kompetents på grupp- och enhetsnivå. Som skolpsykolog har du alltid det...
2023-02-02 2023-02-26
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarie till grundsärskolan på Alsike skola
Som timvikarie i grundsärskolan ersätter du ordinarie personal vid akut frånvaro och vid planerad frånvaro. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen och ger eleverna en bra dag i verksamhet fritidshemmet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Vi samarbetar i arbetslaget för att tillsammans skapa lyckade och lärorika dagar för våra elever. I arbetet strävar man efter att utveckla elevernas förmågor.
2023-01-31 2023-02-28
Knivsta kommun, Skola/förskola Elevassistent 100% Högåsskolan
Arbetet innebär undervisning i halvklasser årskurs F-3, rastaktiviteter och fritidshemsaktiviteter morgon samt kväll. Du arbetar i nära samarbete med klasslärare, speciallärare och övriga i arbetslaget. Du har en nära kontakt med vårdnadshavare. Uppdraget är med start 230227 till 230428 eller efter överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat.
2023-01-30 2023-02-12
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Parkarbetare
I arbetet ingår bland annat att städa och sköta om planteringsytor, gräsytor och hårdgjorda ytor. Arbetsuppgifter kan vara gräsklippning, ogräsrensning, skötsel av sommarblommor, vattning, att plocka skräp och tömma papperskorgar, hålla fint på bryggor, badplatser och i lekparker. Arbetet är fysiskt krävande och ställer krav på att du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt. Du kommer att vara delaktig i planeringen av ditt och ditt arbetslags dagliga arbete.
2023-01-24 2023-02-20
Knivsta kommun, Skola/förskola Elevassistent/Fritidspersonal till grundsärskolan Alsike skola 100%
I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Stötta eleverna i sitt lärande i samtliga ämnen under skoldagen och under raster. • Utforma fritidshemmets undervisning utifrån läroplanen för fritidshemmet och skapa aktiviteter som gör att våra elever har en meningsfull fritid och utvecklar så hög självständighet som möjligt. • Verka för mycket god kommunikation mellan hem och skola. • Ha ett tätt samarbete med kollegorna i teamet och på övriga skolan kring undervisningen, både under skoldagen och i fritidshemmet.
2023-01-19 2023-02-12
Knivsta kommun, Skola/förskola Skicklig Logoped till Alsike grundsärskola, 100%.
I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma material som underlättar undervisningen för elever alla elever och särskilt för elever med kommunikationssvårigheter/NPF-problematik, tex bildstöd, kommunikationskort mm. • Kunna leda implementeringsprocesser och utbildningar för övrig personal. • Arbeta med talträning och munmotorik i grupp och enskilt. Arbeta med tecken som stöd. • Verka för mycket god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra grundsärskolans verksamhet kontinuerligt. ...
2023-01-19 2023-02-19
Knivsta kommun, Vård och omsorg Kvinnlig personlig assistent sökes till kvinna
Vi söker dig som är kvinna och vill arbeta som personlig assistent. Du kommer att arbeta i centrala Knivsta åt en kvinna som är i 60 år åldern. Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. I arbetet som personlig assistent stödjer man sin brukare så att denne kan leva sitt liv som han eller hon vill. Du hjälper till med viss hygien, matlagning, städ ,förflyttningar mm. En personlig assistent måste ha stor respekt för brukarens privatliv vara lyhörd, flexibel och tålmodig. Det är ett ensamarbete. Din...
2023-01-17 2023-02-17
Knivsta kommun, Vård och omsorg Sjuksköterska till Estrids gård
Som legitimerad sjuksköterska på Estrids gård har du ett övergripande ansvar på ett vårdplan tillsammans med din omvårdnadspersonal för de brukare som bor på enheten. Du kommer att ha två ordinarie sjuksköterskekollegor som enskilt ansvarar för de resterande två planen som finns i verksamheten. Det finns 18 lägenheter på varje plan. Du sammanhåller vården och utför planerade samt akuta insatser med hjälp av omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig samt arbetsledare för omvårdnadspersona...
2023-01-13 2023-02-10
Knivsta kommun, Skola/förskola 2 speciallärare inom matematik respektive svenska och/eller engelska på Adolfsbergsskolan
Till Adolfsbergsskolan söker vi nu speciallärare: 1 med kompetens inom svenska och/eller engelska 1 med kompetens inom matematik Som speciallärare kommer du att arbeta med våra elever inom åk 6-9. Tillsammans med övrig personal på skolan kommer du bli en viktig del i elevernas utveckling i strävan mot en god måluppfyllelse. Ditt arbete innebär nära samarbete med undervisande lärare där ni tillsammans kan hitta de bästa förutsättningarna för att alla elever ska lyckas. Du är en viktig person i vårt elevhälsoarbete. Du kommer aktivt vara med oc...
2022-12-06 2023-03-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Studie- och yrkesvägledare till Adolfsbergsskolan
Som studie- och yrkesvägledare kommer du att stötta, informera och vidga elevers perspektiv för att bidra till välgrundade val i utbildningen. I arbetet ingår att planera, genomföra och utvärdera studie- och yrkesvägledning på såväl grupp- som individnivå.
2022-12-06 2023-03-31
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vi söker ledsagare till en 15-årig kille
Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare /avlösare till en 15-årig kille i centrala Knivsta. som ledsagare följer du med till och från skolan samt aktiviteter utanför hemmet. som avlösare avlastar du vårdnadshavare så att vårdnadshavare har tid för att åka i från hemmet och få tid för syskon. Uppdragets totala omfattning är ungefär 26 timmar i veckan. Uppdraget utförs oftast eftermiddagar, lov och möjlighet till helger.
2022-12-01 2023-02-27
Knivsta kommun, Skola/förskola Skolbibliotekarie
Skolbibliotekariens huvudsakliga uppdrag på skolan och bidrag till varje elevs ökade måluppfyllelse är: - att stödja elevens utveckling av språk-, läs- och skrivförmåga från årskurs 4 och hela vägen upp till årskurs 9. - att stödja elever och barns utveckling vad det gäller att hantera och förhålla sig till information. - att stödja elever och barn i sitt identitetsskapande samt bidra till att eleven får en ökad förståelse för människor från andra kulturer, generationer, livsåskådningar och sociala tillhörigheter. Dina arbetsuppgifter kommer ...
2022-11-28 2023-03-12