Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Skola/förskola Vikarie i so/eng åk 7-9 på Adolfsbergsskolan
Vi söker dig som är behörig lärare i SO och engelska åk 7-9. Du är en tydlig ledare i klassrummet, du förstår att goda relationer främjar hela undervisningssituationen och skapar trygghet för dig och dina elever. Du inspireras av ungdomars nyfikenhet och engagemang och bidrar på så sätt till ett aktivt lärande hos varje enskild elev. Du delar skolans vision och mål och förstår att det ger goda förutsättningar för en gynnsam kunskapsutveckling hos eleverna. Du delar mentorskap med en annan lärare.
2022-10-06 2022-10-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Resurs/elevassistent med AST-kompetens till åk 5 på Adolfsbergsskolan
Du kommer att arbeta som resurs/elevassistent, stöd och mentor i åk 5 på Adolfsbergsskolan under läsåret 2022/2023. Du hjälper en grupp elever under skoldagen och stöttar undervisande lärare. Du bistår lärare i undervisningen och har ett nära samarbete med skolans lärare och elevhälsoteam. Att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget.
2022-10-06 2022-10-30
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vikarierande familjebehandlare med fokus på uppsökande
På Råd och stöd arbetar vi med stödsamtal, vägledning och behandlingsarbete. Arbetet innefattar allt från generellt förebyggande insatser till intensivt hemmabaserat behandlingsarbete. Målgruppen är barn, ungdomar, föräldrar samt hela familjer. Vi ansvarar också för familjerättens samarbetssamtal. På enheten finns även medarbetare som ansvarar för stöd och behandling till vuxna med beroendeproblematik samt våldsutsatta och våldsutövare. Arbetsuppgifterna på Råd och stöd är mycket varierande och behoven hos dem som söker stöd hos oss skiljer si...
2022-10-06 2022-10-30
Knivsta kommun Ledningsstöd samhällsbyggnadskontoret
Som stöd för kontorets ledning kommer du att arbeta med varierade arbetsuppgifter som rör hela samhällsbyggnadskontoret. Att ge direkt mötesstöd genom att planera och hålla samman genomförandet av ledningens olika möten är ett exempel, liksom att stödja i kontorets verksamhetsplanering och uppföljning genom att bland annat ta fram och sammanställa information och statistik för kontorsledning och berörda nämnder. Vidare innefattar arbetsuppgifterna beredning och handläggning av kontorsövergripande ärenden liksom att stödja kontorschefen i den ...
2022-10-05 2022-10-28
Knivsta kommun, Skola/förskola Elevassistent 100% Högåsskolan
Arbetet innebär elevstödjande arbete mot elev. Som elevassistent/barnskötare följer du eleven under skoldagen och eller på fritidshemmet. Du ger stöd och stimulans utifrån elevens specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet. Du arbetar i nära samarbete med klasslärare, speciallärare och övriga i arbetslaget. Du har en nära kontakt med vårdnadshavare. Uppdraget är med start omgående eller efter överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat till 221230 med möjlighet till förlängning.
2022-10-03 2022-10-16
Knivsta kommun Lärarassistent med fokus på matematik, fysik och studiehandledning på arabiska
Vi söker en trygg och engagerad lärarassistent som har kunskaper i matematik, fysik och som dessutom kan ha studiehandledning för arabisktalande elever. Tjänsten kräver ett stort mått av självständighet, att se vad som behöver göras i verksamheten och ett särskilt gott handlag för kunskapsförmedling och hur man stöttar elever med särskilda behov av extra anpassningar. Mentorskap och coachning ingår samt viss planering, undervisning och deltagande i bedömning.
2022-10-03 2022-10-09
Knivsta kommun, Vård och omsorg Leg Sjuksköterska till Knivsta Kommun - timvikarie
I rollen som sjuksköterska utför du sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunala uppdraget. Hos oss innebär det bland annat att du har eget ansvar för att HSLinsatser planeras, genomförs och utvärderas. Du får även ansvar att handleda arbetet för omvårdnadspersonalen, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll. Det medicinska ansvaret sker enligt läkares ordination där verksamheterna har regelbunden kontakt. För att trivas med dina arbetsuppgifter tror vi att du är bekväm i din roll som ledare för omvårdnadspers...
2022-09-28 2022-10-18
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i grundskolan, årskurs F-6 Valloxskolan
Vi har babyboom och tjänstledighet på vår arbetsplats och söker därför efter två nya lärare som ska vikariera för våra föräldralediga/tjänstlediga kollegor på låg och mellanstadiet. Vikariaten avser årskurs ! och årskurs 6 och gäller vårterminen 2023 och kan eventuellt övergå i fast anställning. Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, är en tydlig ledare i klassrummet och som vet att relationsskapande med både elever och vårdnadshavare främjar en god kunskapsutveckling och skapar trygghet. Du är nyfiken och intresserad av barns lärande. Du tri...
2022-09-27 2022-10-21
Knivsta kommun, Skola/förskola Sva 2 och matte-spe
Valloxskolan är en F-6-skola med ett mångkulturellt upptagningsområde. Vi som arbetar på skolan har ett öppet och trivsamt klimat och vi skrattar mycket tillsammans. Vi söker dig som tillsammans med oss vill göra det där lilla extra för våra elever. Genomföra kartläggning av nyanländas kunskaper med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial. Utföra kartläggningar/screeningar, dokumentera, planera, förbereda, strukturera, synliggöra, stötta och följa upp elevernas språkutveckling. Ge handledning i språkutvecklande arbete i den ordinarie klassund...
2022-09-27 2022-10-21
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vi söker en kontaktperson till en 12-årig kille
Vi söker en kvinnlig kontaktperson som vill arbeta med en 12 årig kille i centrala Knivsta Som kontaktperson är du en engagerad medmänniska med utrymme i din vardag. I uppdraget som kontaktperson stöttar du en person till ökad självständighet och till en mer betydelsefull vardag. Den personliga lämpligheten är avgörande och att du har ett intresse för att skapa en relation som varar under en längre tid, och viljan att engagera dig. I kontaktpersonuppdraget träffas ni ett tillfälle i veckan, varje tillfälle ca 2-4 timmar. Uppdraget utförs hel...
2022-09-27 2022-10-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Elevassistent/barnskötare till Valloxskolan
Är du den som vill vara med arbeta som elevassistent/barnskötare för att stötta våra underbara elever. Som elevassistent kommer du att vara delaktig i elevernas skoldag. Det ingår att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster, i måltids - och vid övriga aktiviteter. I din roll som elevassistent/barnskötare arbetar du för att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever som behöver ett nära vuxenstöd under skol- och fritidstid. Del av dag är arbetet belagt i klass för att stötta eleverna i kunskapsinhämtningen. Arbetet i...
2022-09-27 2022-10-21
Knivsta kommun, Vård och omsorg Ungdomscoach till Enheten för Råd och stöd
OM TJÄNSTEN I Knivsta kommun finns ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (kallat SSPF), där syftet är att arbeta förebyggande och relationsskapande med kommunens ungdomar, över verksamhetsgränserna. Inom ramen för detta samarbete har vi under det senaste året utvecklat vårt uppsökande arbete gentemot ungdomar för att öka trygghet och fånga in behov på ett tidigt stadium, och nu ser vi behov av att utöka verksamheten med en ungdomscoachtjänst. Vi söker dig som vill vara med i denna spännande utveckling och so...
2022-09-23 2022-10-16
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vi söker en ledsagare till en 12-årig kille
Vi söker en kvinna som vill arbeta som ledsagare till en kille på 12 år i centrala Knivsta. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Det är positivt om du har ett intresse för djur. Uppdragets omfattning är 20 timmar per månad. Uppdraget utförs främst eftermiddagar och helgdagar, planeras i samråd med föräldrar.
2022-09-23 2022-10-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog med Teamledaruppdrag, Brännkärrsskolan
Som Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog med teamledaransvar på Brännkärrsskolan ansvarar du för att tillsammans med Fritidsteamet skapa goda förutsättningar för lärande genom inspirerande och lärorik undervisning under elevernas hela dag. Tillsammans skapar ni ett fritidshem som stimulerar till bland annat återhämtning, skapande och rörelse i enlighet med läroplanens mål för fritidshemmet. Planering, dokumentation och uppföljning är självklara delar av dina arbetsuppgifter. Som teamledare ingår du i ledningsgruppen på skolan som kontinuerligt ar...
2022-09-23 2022-10-10
Knivsta kommun, Kultur & fritid Projektledare för utveckling av uppsökande biblioteksverksamhet
Knivsta bibliotek söker nu en person som under 2023 ska leda projektet med att utveckla en uppsökande biblioteksverksamhet. Du ansvarar för att driva projektet med att utveckla en uppsökande biblioteksverksamhet utifrån de ekonomiska möjligheter och resurser som finns inom kommunen. Du arbetar tillsammans med medarbetarna på biblioteket samt med andra aktörer inom kommunen för att hitta och utveckla samarbetsformer för en uppsökande biblioteksverksamhet. Som en del av uppdraget behöver du även tjänstgöra i bibliotekets informationsdisk, där k...
2022-09-23 2022-10-13
Knivsta kommun, Skola/förskola Vikarierande barnskötare
Du kommer att få arbeta med kompetenta barnskötare och förskollärare. Tillsammans planerar ni och genomför en trygg, lustfylld och lärande verksamhet för barnen på förskolan.
2022-09-20 2022-10-26
Tierps kommun, IT-enheten Driftstekniker, Knivsta
IT-driftens ledstjärnor är ansvar, serviceanda och utveckling och hos oss får du möjlighet till ett spännande och självständigt arbete med öppet arbetsklimat. Vi arbetar utifrån ITIL´s ramverk. Arbetet består främst av att skapa förutsättningar för en fortsatt stabil och säker driftsmiljö genom teknisk drift, konfigurering, optimering/prestandahantering, installation, uppgradering, planering och införande av nya system och tjänster, felsökning, upprättande av anvisningar, dokumentering, samt medverkan i projekt. Du kommer även att agera teknis...
2022-09-20 2022-10-14
Knivsta kommun, Vård och omsorg Familjebehandlare Råd och stöd
Socialtjänsten i Knivsta är indelad i en myndighetsdel och en utförardel. Enheten för Råd och stöd är en utförarenhet som består av 17 medarbetare och en enhetschef. Råd och stöds arbetsuppgifter spänner över ett brett fält och inrymmer i stort sett alla insatser som kommunen erbjuder inom ramen för individ- och familjeomsorgens öppenvård. På enheten har vi ett systemteoretiskt förhållningssätt vilket genomsyrar alla delar av vårt arbete. Vi är en stabil, välutbildad och erfaren arbetsgrupp. På Råd och stöd arbetar vi med stödsamtal, väglednin...
2022-09-19 2022-10-09
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarier till Alsike skola samt Knivsta kommun
Vi söker timvikarier till Alsike skola och Knivsta kommun. Som timvikarie ersätter du ordinarie lärare, elevassistent, barnskötare samt fritidspersonal vid frånvaro. Arbetsuppgifterna består i att bedriva undervisning, vara elevstödjande under skoldag samt fritidshem. Undervisning kan vara i alla olika ämnen och varierar i vilken årskurs du vikarierar i. Vi ser gärna att du som söker kan tänka dig att arbeta mot flera av skolorna i Knivsta kommun. Intervju sker löpande så vänta inte med din ansökan!
2022-09-02 2022-10-28
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarie till grundsärskolan på Alsike skola
Som timvikarie/elevassistent i grundsärskolan ersätter du ordinarie personal vid akut frånvaro och vid planerad frånvaro. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen och ger eleverna en bra verksamhet i fritidshemmet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Vi samarbetar i arbetslaget för att tillsammans skapa lyckade och lärorika dagar för våra elever. I arbetet strävar man efter att utveckla elevernas förmågor.
2022-09-02 2022-10-28
Knivsta kommun, Vård och omsorg Timvikarie /Personlig assistent till kvinna i Knivsta
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent i Knivsta Kommun. Vi söker nu assistent/assistenter till en kvinna 60. Arbetsuppgifterna består av lite personligomvårdnad, hushållssysslor och daglig hjälp i vardagen. Då du kommer att arbeta i kundens hem så är det viktigt med personkemin och personlig lämplighet. Arbetstiderna varierar dag, kväll och helg. Men framför allt kväll och helg. Arbetstiden är 16-23
2022-06-29 2022-10-07
Knivsta kommun, Vård och omsorg Jobba som avlösare till 5- årig kille
Vi söker dig som vill arbeta som avlösare till en pojke på 5 år i Knivsta. Som avlösare arbetar du i pojkens hem, för att avlasta föräldrar, så att de kan få egentid med t.ex syskon. Uppdragets omfattning är ca 40 tim/mån. När uppdraget ska utföras är flexibelt men framförallt gäller det eftermiddagar och helger, planering görs i samråd med föräldrar.
2022-03-11 2022-10-07