Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vi söker ledsagare till en 9-årig kille
Vi söker dig som vill Arbeta som ledsagare till en 9-årig kille. Din roll som ledsagare i uppdraget kommer främst handla om att följa med till och från en träningsaktivitet förlagd i centrala Knivsta. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att göra något för andra människor. Du utgår från den enskildas behov och intressen och anpassar dig efter situationer. Du är relationsskapande och samarbetar. För att trivas i din roll är det viktigt att du...
2023-09-28 2023-10-26
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare åk 4-6 100%, Högåsskolan
Vi söker en legitimerad grundskollärare med behörighet i att undervisa i åk 4-6 i So, matematik och svenska men du får gärna ha behörighet i andra ämnen också. Tjänsten innebär mentorskap och undervisning i årskurs 4. Högåsskolan arbetar i systemen IST samt Unikum och vi ser gärna att du har erfarenhet av dessa. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att samtliga elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling. Arbetslagen arbetar väldigt nära och utvecklas genom kollegialt lärande. Som mentor har du kontakt med vårdnadshavare, håll...
2023-09-19 2023-10-01
Knivsta kommun Miljö- och byggchef till Knivsta kommun
Som miljö- och byggchef är du genuint intresserad av miljö- och byggfrågor där du tillsammans med dina medarbetare ansvarar för verksamhetens utveckling, målstyrning och övergripande planering. Du leder arbetet i att utveckla medarbetare och arbetssätt för att driva en serviceinriktad och rättssäker myndighetsutövning på ett effektivt sätt. Som chef i Knivsta kommun är du en del av kommunens ledning och har i uppdrag att arbeta för att realisera de politiskt fattade besluten. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar och i ditt uppdrag i...
2023-09-18 2023-10-09
Knivsta kommun, Kommunledningskontoret Systemförvaltare
Rollen som systemförvaltare kommer att vara inriktad mot flera av kommunens verksamheter, primärt mot utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret men även kommunledningskontoret. Arbetet kommer utöver förvaltning även innebära utvecklingsarbete där det förvaltade systemen ses över vad gäller användningsområden och ändamålsenlighet. En stor del av arbetet kommer också innebära att vara tolken mellan verksamhet och IT och att ha helhetssynen på verksamheternas it-miljöer så att de på bästa sätt levererar stöd till verksamheterna. Det inneb...
2023-09-15 2023-10-08
Knivsta kommun, Skola/förskola Tim vikarier Högåsskolan och Knivsta Kommun
Som anställd tim vikarie kommer du att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. I arbetsuppgifterna ingår att vara vikarie i klass, bedriva undervisning utifrån färdig planering, resurs till specifik elev eller att vara för ordinarie fritidspersonal. Fritidspersonalen har på Högåsskolan halvklasser i årskurserna F-3. Vi ser gärna att du har möjlighet att jobba 2-3 dagar i veckan. Interjuver sker löpande.
2023-09-15 2024-02-04
Knivsta kommun, Skola/förskola Förskollärare Verktygslådans förskola
Ditt uppdrag innebär att stödja, utmana och stimulera barnen i sitt lärande och väva samman lek, lärande och omsorg till en helhet. Ditt förhållningssätt förväntas genomsyras av en tydlig värdegrundskompass och förmåga att skapa en demokratisk och trygg lärmiljö. Du behöver vara skicklig på att skapa goda pedagogiska relationer i mötet med barnen. Som förskollärare kommer du vara med och bidra och utveckla undervisningen och utbildningen på förskolan tillsammans med Verktygslådans engagerade pedagoger. På Verktygslådans förskola möter barnen ...
2023-09-13 2023-10-01
Knivsta kommun, Skola/förskola 50% Speciallärare mot anpassad grundskola på Adolfsbergsskolan
Vi söker en speciallärare med erfarenhet av arbete inom den anpassade grundskolan (fd grundsärskolan) och som är väl insatt i dess läroplan LGRa 22. Utöver undervisning kommer du ansvara för planering, utförande och utvärdering för de elever som går integrerade i grundskolan, vilket utformas i samråd med teamet. Du är lyhörd för elevernas individuella förutsättningar och behov samt arbetar för att utveckla undervisningen för att varje enskild elev ska nå så långt som möjligt. Du kommer vara ansvarig för planeringen för elever och ha det över...
2023-09-11 2023-10-01
Knivsta kommun, Skola/förskola Unik samarbetstjänst i åk 4-6 på Alsike skola 100%
I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma och förbättra din undervisning kontinuerligt så att alla elever når betygskriterierna. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. • Verka för mycket god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och genomföra åtgärder för att förbättra skolans hela verksamhet kontinuerligt. • Ha ett tätt samarbete med kollegorna i teamet och på övriga skolan.
2023-09-11 2023-09-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Härlig speciallärare med intresse och kompetens kring digitala lösningar, 100%.
I ditt uppdrag ingår att: • Arbeta i elevhälsan och bidra med specialpedagogisk kompetens i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring våra elever. Du leder våra elevhälsoteamsmöten tillsammans med en annan speciallärare. • Ha ett övergripande ansvar för elever som inte når kunskapskraven och bevaka vilket stöd dessa elever får, främst inom anpassad grundskola. • Ge handledning/konsultation till lärare/personal på fritids och arbetslag gällande ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd, upprättande av åtgärdsprogr...
2023-09-11 2023-09-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Fritidspersonal/Elevassistent Alsike anpassad skola 100%
Stötta eleverna i sitt lärande i samtliga ämnen och i omsorgssituationer under skoldagen och under raster. Lyft förekommer i verksamheten. Utforma fritidshemmets undervisning utifrån läroplanen för fritidshemmet och skapa aktiviteter som gör att våra elever har en meningsfull fritid och utvecklar så hög självständighet som möjligt. Verka för mycket god kommunikation mellan hem och skola. Ha ett tätt samarbete med kollegorna i teamet och på övriga skolan kring undervisningen, både under skoldagen och i fritidshemmet.
2023-09-11 2023-10-06
Knivsta kommun, Vård och omsorg Specialistundersköterska äldre till hemsjukvården i Knivsta
I rollen som Specialistundersköterska kommer du möta stor variation av sjukdomsrelaterade besvär. Främst bland våra äldre invånare. Du kommer ingå i ett team med sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a bestå av statuskontroller, blodprovstagning, insulingivning, såromläggningar och benlindningar. Men även journalföring, hantering av kvalitetsregister, samt allmänna administrativa uppgifter. Instruktioner och stöd till hemtjänstpersonal kan även förekomma. Du kommer arbeta dagtid måndag-fredag ...
2023-09-06 2023-10-06
Knivsta kommun, Vård och omsorg Familjerättssekreterare
Enheten barn och familj arbetar med familjerätt same med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen (SoL), samt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och då främst med placerade barn och unga. Tjänsten som familjerättssekreterare hos oss innebär att du handlägger alla typer av familjerättsliga ärenden så som faderskap, vårdnad, boende och umgänges frågor samt adoptioner. Tjänsten innefattar ett nära samarbete med vår öppenvårdsenhet Råd och Stöd som ansvarar för samarbetssamtalen. Då vi är en liten enhet som jobbar tätt til...
2023-09-01 2023-09-30
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vi söker en kvinnlig kontaktperson till en 17- årig tjej
Som kontaktperson är din främsta uppgift att vara en kompis, där du umgås och gör meningsfulla saker tillsammans med någon som behöver utöka sina sociala kontakter och få mer stimulans i vardagen. Det kan handla om allt från att gå och fika, träna, se film, bara umgås eller något annat som är meningsfullt för den som behöver stödet. Du kan också vara ett stöd och bollplank i frågor som personen har. Jobbet kan både vara hemma hos personen och ute på aktiviteter. Arbetstiderna varierar under dygnet utifrån personens önskemål. Man träffas oftast ...
2023-08-15 2023-10-02
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en äldre kvinna.
Vi söker en kvinna som vill Arbeta som ledsagare till en äldre kvinna. Som ledsagare är din roll att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis att besöka grönområden, promenera, gymma eller fika. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att göra något för andra människor. Du utgår från den enskildas behov och intressen och anpassar dig efter situationer. Du är relationsskapande och samarbetar. För att trivas i din roll är det...
2023-08-10 2023-10-02
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vi söker dig som vill arbeta som avlösare till en 8-årig kille.
Vi söker dig som vill Arbeta som avlösare till en 8-årig kille. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. som avlösare möjliggör du att vårdnadshavaren får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand eller med syskon. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att göra något för andra människor. Du utgår från den enskildas behov och intressen och anpassar dig efter situationer. Du är relationsskapande och samarbetar. För att trivas i din roll är det viktigt att du ser varje person ...
2023-08-08 2023-10-02
Knivsta kommun, Vård och omsorg Intresseanmälan till Ledsagare, Avlösare och Kontaktperson
Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Och/eller som kontaktperson. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning, bowling, sportevenemang eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning eller make/maka till en vuxen ...
2023-05-03 2023-10-30