Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Lärare i textilslöjd, grundskola
Du kommer att undervisa elever tillhörande Snyggatorpsskolan, Östra Ängsskolan (anpassad grundskola) samt särskild undervisningsgrupp i textilslöjd. I dagsläget ingår inte mentorskap i tjänsten, men detta kan komma att förändras. Du kommer att arbeta tillsammans med skolans övriga tre slöjdlärare, varav en arbetar med textilslöjd och två i trä- och metallslöjd.
2023-11-28 2023-12-12
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Resurspedagog/lärare, särskild undervisningsgrupp
Du arbetar med Snyggatorpsskolans särskilda undervisningsgrupp: du undervisar, stöttar andras undervisning, sköter kontakt med hemmen och är en fena på att skapa relationer med våra elever samtidigt som du är tydlig i ditt ledarskap och kan sätta gränser.
2023-11-28 2023-12-12
Klippans kommun, Vuxenutbildningen Lärare, sfi och sva
Vuxenutbildningen i Klippan söker en lärare som är behörig att undervisa i sfi (svenska för invandare) och sva (svenska som andra språk på grundläggande nivå). Vi har över 100 elever som studerar sfi, sva eller kombinationsutbildning. Vår verksamhet inom sfi har en integrerad del med arbetsmarknadskunskap och vi satsar även på digitalisering. Du kommer att ingå i ett arbetslag och för oss är det viktigt att du vill samarbeta, att vi ställer upp för varandra samt bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du kan undervisa i alla våra grupper och du ...
2023-11-27 2024-01-07
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Lärare tyska, 60%
Du är en av två tysklärare på skolan. Detta läsår innehåller tjänsten undervisning i åk 6 samt 7. Grupperna i åk 6 består av elever från våra tillhörande F-6-skolor i kommunen.
2023-11-27 2023-12-11
Klippans kommun, Vuxenutbildningen Yrkeslärare kock
Vuxenutbildningen i Klippan söker en yrkeslärare till vår kockutbildning! Idag har vi lärlingsutbildning och kombinationsutbildning med inriktning storkök. Vi har ett fullutrustat utbildningskök och många års erfarenhet av att driva kockutbildning. Du ska kunna undervisa i kurserna som tillhör det nationella yrkespaketet för kockutbildningen. Dina arbetsuppgifter består av att planera, undervisa, validera, coacha och handleda elever. Samverkan med branschen och arbetsplatsförlagt lärande är en del av uppdraget. Vi är en del av Familjen Hels...
2023-11-24 2023-12-22
Klippans kommun, Vuxenutbildningen Yrkeslärare bageri och konditori
Vuxenutbildningen i Klippan söker en yrkeslärare till vår bageri- och konditoriutbildning! Vi har en utbildningslokal som är väl utrustad och många års erfarenhet av att driva utbildningen. Du ska kunna undervisa i kurserna som tillhör det nationella yrkespaketet för bagare och konditor. Dina arbetsuppgifter består av att planera, undervisa, validera, coacha och handleda elever. Samverkan med branschen och arbetsplatsförlagt lärande tillhör uppdraget. Vi är en del av Familjen Helsingborg.
2023-11-24 2023-12-22
Klippans kommun, Öppenvård Barnets helhet
Uppdragets utgångspunkt ska vara hjälp till självhjälp, empowerment samt undanröja hinder. Insatsen ska vara en icke biståndsbedömd insats. Du ska kartlägga och underlätta för familjerna att använda och fullfölja eventuella råd och anpassningar från habilitering och BUP samt möjliggöra att strategierna används både i skola och hem. Uppdraget är tänkt att både samordna befintligt stöd och insatser samt utföra tillfälligt kompensatoriskt stöd när behov uppstår. Du ska, förutom att arbeta direkt med barnet och familjen, även analysera och främja...
2023-11-21 2023-12-12
Klippans kommun, Åbyskolan Lärare i matematik gärna i kombination med annat ämne
God, kreativ och kvalitativ undervisning i matematik, i kombination med annat undervisningsämne, på såväl IM som på nationella program. Ämnesöverskridande arbete i samarbete med kollegor. Mentorskap för en elevgrupp och aktivt deltagande i arbetslagets operativa arbete samt i utvecklingsarbete på skolan som helhet, i arbetslaget och i dina ämnesgrupper.
2023-11-20 2023-12-10
Klippans kommun, Myndighet Vuxna Socionom, Vuxna myndighet
På vuxensidan arbetar vi med missbruk/beroende, socialpsykiatri och våld i nära relation samt brottsoffer. Som socialsekreterare utreder du ansökningar samt följer upp beslut på befintligt bistånd. Vidare sker utredning både enligt SoL och LVM. Du har nära till chef samt teamträff en gång i veckan med chefstöd. Du arbetar i verksamhetssystemen LifeCare samt Mina planer. I arbetet ingår det att handleda studenter från socialhögskolan, givetvis baserat på din erfarenhet.
2023-11-17 2023-12-01
Klippans kommun, Legitimerad Personal Sjuksköterska kommunal primärvård
Söker du ett omväxlande, fritt och flexibelt yrke där vi sätter Klippans invånare i centrum? Gillar du utmaningar och utveckling samt önskar trevliga och kompetenta kollegor inom flera olika professioner och verksamheter att teamsamverka med? Då är du den vi söker! Vi arbetar i team bestående av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, koordinator och chef. Du utför sedvanliga uppgifter såsom dokumentation, patientkontakter, delegeringar, teamsamverkan, kontakt med anhöriga och telefonrådgivning. Kommunens verksamhet ...
2023-11-16 2023-12-17
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Hästveterinär till Distriktsveterinärerna i nordvästra Skåne
Som en i vårt team blir dina arbetsdagar varierande, med både bokade besök och akutfall. Du får möjlighet att arbeta med alla djurslag och vi ger dig förutsättningarna att utveckla ditt intresseområde hos oss. Vårt team är engagerat i att driva och utveckla verksamheten för både vår och våra patienters bästa. Du arbetar i nära samarbete med övriga kollegor, och patienter och arbete fördelas så att alla ska få en så bra arbetsdag som möjligt. Vi är måna om varandra och om vår arbetsmiljö och alla i teamet är lika viktiga hos oss. Vi har en gen...
2023-11-15 2023-12-17
Klippans kommun, Kungsfiskareskolan Biträdande rektor Kungsfiskareskolan F-6
Du ska tillsammans med rektor, skolans utvecklingsgrupp samt förstelärare driva och utveckla lärandet för alla elever. Du ska ansvara för uppgifter delegerade av rektor. Du kommer att, både på egen hand, tillsammans med ditt lokala ledningsteam eller tillsammans med övriga skolledare i kommunen, leda, följa upp och utvärdera pedagogiska processer samt bedriva ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
2023-11-15 2023-12-06
Klippans kommun, Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg/funktionsstöd Avlösare, Ledsagare och Kontaktperson
Vill du jobba extra med att göra skillnad i andra människors liv? Vi söker dig som vill underlätta för människor i deras vardag. Det är ett viktigt uppdrag att stödja barn, unga och vuxna med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar till ett meningsfullt och självständigt liv. Att vara ledsagare innebär att du följer med på fritids- och kulturaktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, besöka vänner, biobesök eller stötta vid utövandet av en fritidsaktivitet. Att vara avlösare innebär att du til...
2023-11-13 2023-12-18
Klippans kommun, Stöd och utvecklingsenheten Inköpssamordnare till socialförvaltningen
Socialförvaltningen i Klippans kommun söker nu en person med erfarenhet som vill vara med och utveckla förvaltningens arbete inom upphandling, avtal och inköp. Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningens enhet, Stöd- och utveckling. Vi ansvarar för förvaltningsövergripande frågor, bland annat ekonomiadministration, inköp, avtal samt förvaltningsspecifika upphandlingar. Som din närmsta kollega kommer du att ha en erfaren ekonomiassistent, med lång erfarenhet i kommunen. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att vara att strukturera, vägleda, dri...
2023-11-13 2023-12-03
Klippans kommun, Socialförvaltningen Kvalitetsutvecklare
Ditt primära uppdrag är att arbeta med den verksamhetsnära dimensionen av enheternas behov av kvalitetsutveckling samt vara ett stöd i vårt systematiska utvecklings- och förbättringsarbete. Tjänstens fokus är att stödja förstalinjechefer i arbetet med förbättringar i verksamheterna i syfte att uppnå största möjliga nytta för den enskilde, samt för att bidra till medarbetarnas delaktighet. Du bistår verksamhetscheferna med att kvalitetssäkra riktlinjer, rutiner och processer för ledning, styrning och uppföljning. I tjänsten ingår även utreda Lex...
2023-11-10 2023-11-30
Klippans kommun, Hemvård Ljungbyhed Undersköterska
Som undersköterska i Klippans kommun utför du arbetsuppgifter som innefattas av både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen där du har skyldighet att följa lagkraven och hålla dig ajour inom ditt yrkesområde. Du ansvarar för att genomförandeplan finns och är uppdaterad, är fast omsorgskontakt samt att du rapporterar och dokumenterar enligt lagkrav. Du har ett aktivt och tätt samarbete med övriga professioner i teamet så som biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Du har ett aktivt och förberedande deltagan...
2023-11-02 2023-12-04
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Ljungbyhed
Vi ser nu fram emot att välkomna en läkarkollega till oss på Vårdcentralen Ljungbyhed. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av traditionellt mottagningsarbete i form av akut och planerad mottagning men kan varieras med sidouppdrag av olika slag, som exempelvis ansvar för särskilt boende, hemsjukvård eller handledning av utbildningsläkare. Att stötta och utbilda varandra i arbetsgruppen är en del i vardagen, lika naturlig som att med öppen famn bemöta och ta ansvar för sina patienter.
2023-11-01 2023-12-06
Klippans kommun, Stab Medicinskt ansvarig sjuksköterska/kvalitetsutvecklare med inriktning HSL
Uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) innebär arbetsuppgifter enligt gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning. Du ansvarar för Lex Maria-utredningar, samt utredningar till Patientnämnden och IVO. Ditt ansvar är att utarbeta och besluta om rutiner, ta fram underlag till de riktlinjer som beslutas av nämnden samt följa upp att rutiner och riktlinjer efterlevs. Vidare skall du se till författningsbestämmelser och andra regler är kända samt följa upp att dessa efterlevs. Du ansvarar för att, Klippans kommun, erbjuder en säker och ä...
2023-11-01 2023-12-03
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Klippan
Vi ser nu fram emot att välkomna ytterligare en läkarkollega för att fullborda vårt team! Som läkare hos oss är du en del i ett sammansvetsat team med olika professioner, där alla ges möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens. Traditionellt mottagningsarbete kan varieras med sidouppdrag av olika slag, som exempelvis ansvar för särskilt boende, hemsjukvård eller handledning av utbildningsläkare. Beroende på din medicinska specialitet, kan uppdraget även anpassas efter detta. Vi ser hellre möjligheter än begränsningar. Vi önskar att du är...
2023-10-30 2023-12-19
Klippans kommun, Vuxenutbildningen Yrkeslärare inom vård och omsorg!
I dina arbetsuppgifter ingår att planera, undervisa, validera, coacha och handleda elever. Det är viktigt att du har god pedagogisk förmåga. Samverkan med branschen och arbetsplatsförlagt lärande är en del av uppdraget.
2023-10-27 2023-11-30
Klippans kommun, Hemvård City Vårdpersonal till hemvård
Som vårdpersonal i Klippans kommun utför du arbetsuppgifter som innefattas av både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen där du har skyldighet att följa lagkraven och hålla dig ajour inom ditt yrkesområde. Du rapporterar och dokumenterar i journal enligt lagkrav. Du har ett aktivt och tätt samarbete med övriga professioner i teamet så som biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Du har ett aktivt och förberedande deltagande på teamträff med övriga professioner. I ditt uppdrag har du alltid den enskilda in...
2023-10-25 2023-12-31
Klippans kommun, Antilopenskolan Lärarvikarie F-6
Ditt uppdrag blir att hålla i undervisning i klass, oftast tillsammans med en lärarkollega samt delta i lärargöromål under skoldagen exempelvis rastvärd, delta under lunchen i matsalen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tillämpar löpande rekrytering.
2023-10-11 2023-12-22
Klippans kommun, Antilopenskolan Vikarie på fritidshem
Ditt uppdrag blir att arbeta på fritidshem med elever och kollegor. Du arbetar både inomhus och utomhus. Du håller i och deltar i aktiviteter med eleverna, ger eleverna stöd på olika sätt, deltar och tar ansvar under elevernas måltider.
2023-10-11 2023-12-22
Region Skåne, Primärvården ST-läkare till Vårdcentralen Klippan
I rollen som ST-läkare hos oss får du ett spännande och utmanande arbete, med en bred utbildning inom specialiteten. Din utbildning kommer att skräddarsys i samråd med din handledare för att den ska bli så optimal, utmanande och intressant som möjligt. Som läkare på vårdcentral arbetar du med planerade och akuta besök samt samverkan med kommunen. Våra erfarna allmänspecialister på vårdcentralen, tillsammans med dina ST-kollegor finns alltid tillgängliga för handledning och stöd i det dagliga arbetet. Vi erbjuder dig en stimulerande, trivsam oc...
2023-09-18 2023-12-01