Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Klippans kommun, Legitimerad Personal Sjuksköterska kommunal primärvård
Vill du ha ett spännande och omväxlande jobb? Nu söker Hälso- och sjukvårdsenheten i Klippans kommun en ny kollega. Vi arbetar aktivt med kvalitet, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. Du utför sedvanliga uppgifter såsom dokumentation, patientkontakter, delegeringar, teamsamverkan, kontakt med anhöriga och telefonrådgivning. Kommunens verksamhet har under de senaste åren utvecklats att utföra mer avancerad vård i patientens hem vilket innebär att arbetet är omväxlande, intressant, stimulerande och utmanande och där ingen dag är den andra...
2024-05-17 2024-05-31
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Extra mentorer åk 7, två tjänster.
Du kommer att vara behjälplig med två klasser i åk 7 för att få dem att känna sig trygga och välkomna på skolan. Varje klass har två ordinarie mentorer, detta är ett extra stöd utöver. Du kommer att delta på lektioner, finnas vid skåpen för att tillse lugn och ro, följa med mellan olika salar. Det är du som ringer hem vid frånvaro och eventuellt även vid andra situationer när vårdnadshavare behöver kontaktas. Du kommer behöva läsa in dig på läroplanens del 1 och 2 om du inte redan är bekant med detta dokument för grundskolan- vi kommer självkla...
2024-05-17 2024-05-30
Klippans kommun, VO Hälsa och förebyggande Enhetschef till rehabenheten och förebyggandeenheten
Söker du ett utvecklande och utmanande uppdrag som enhetschef där du får möjlighet att driva utvecklingen och leda vår rehabenhet/förebyggande verksamhet? Ser du som ledare kopplingen mellan hög trivsel och kompetens hos medarbetarna och kvaliteten som levereras och förtroende hos dem vi är till för? Är du ledaren som tillsammans med kollegor och medarbetare hittar kreativa vägar för att ta verksamheten vidare och förbi utmaningar och hinder? Har du målet i sikte? Får du människor med dig? Är du modig och vågar be om hjälp? Om ja, då är du välk...
2024-05-15 2024-05-24
Klippans kommun, Kungsfiskareskolan Speciallärare: Språk-, skriv- och läsutveckling
Vi söker en speciallärare som engagerar sig för elevernas språk-, läs-, skrivutveckling och som vet hur viktig den är för att eleverna ska uppnå målen i alla andra ämnen. Att vara speciallärare hos oss handlar om att ständigt utvecklas. Att fånga elevernas intressen och utgå från behoven är en framgångsfaktor för elevernas lärande. I arbetet som speciallärare ingår det att utföra pedagogiska utredningar, screena eleverna, arbeta med extra anpassningar och handlingsplaner tillsammans med lärarna, upprätta åtgärdsprogram, upprätta remisser till...
2024-05-13 2024-05-27
Klippans kommun, Upphandlingsenheten Upphandlare
Som upphandlare genomför du upphandlingar i nära samarbete med beställare från de fem kommunerna. Arbetet omfattar hela upphandlingsprocessen från upprättande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av inkomna anbud samt avtalsskrivning. I arbetsuppgifterna ingår även att ge stöd till verksamheterna i direktupphandling och utbildning inom upphandling och lagen om offentlig upphandling (LOU) samt att bidra till arbetet med att utveckla och stärka upphandlingsarbetet i de ingående organisationerna. Till din hjälp och i ett nära samarbet...
2024-05-08 2024-05-26
Klippans kommun, Vuxenutbildningen Utbildare inom transport
I dina arbetsuppgifter ingår att planera, undervisa teoretiskt och praktiskt, coacha och handleda elever. Merparten av tiden består av övningskörning med elever. Det är viktigt att du har god pedagogisk förmåga samt att du har tålamod, är stresstålig och strukturerad. Du har arbetat flera år branschen, har en gedigen yrkeserfarenhet och goda kunskaper inom lager, terminal, truckkörning. Samverkan med branschen och arbetsplatsförlagt lärande är en del av uppdraget. Vid urvalet kommer även personliga egenskaper och samarbetsförmåga vara viktiga e...
2024-05-08 2024-05-31
Klippans kommun, Åbyskolan Yrkeslärare i barn- och fritidsämnen
God, kreativ och kvalitativ undervisning på Barn- och fritidsprogrammet, gärna i kombination med annat undervisningsämne. Ämnesöverskridande arbete i samarbete med kollegor. Mentorskap för en elevgrupp och aktivt deltagande i arbetslagets operativa arbete samt i utvecklingsarbete på skolan som helhet, i arbetslaget och i dina ämnesgrupper. Din uppgift är att driva och utveckla Barn- och fritidsprogrammet framåt i samarbete med andra. Du kommer vara ansvarig för programråd och delta i lämpliga nätverk för programmet. Du kommer även att vara APL...
2024-05-03 2024-05-20
Klippans kommun, Åbyskolan Gymnasielärare i matematik
För att förstärka vårt team söker vi en lärare i matematik, gärna i kombination med annat ämne. I tjänsten ingår mentorskap, arbetslagsarbete samt deltagande i olika möten och forum. Det ingår även andra förekommande arbetsuppgifter som lärare i gymnasiet exempelvis för- och efterarbete samt deltagande i möten och kollegialt lärande och samarbete.
2024-05-03 2024-05-20
Klippans kommun, EttIT Servicedesktekniker
Vill du vara med och leverera den bästa servicen när du supportar kommunernas medarbetare, då vill vi gärna att du hör av dig. För oss är det viktigt att du är tekniskt intresserad och brinner för att ge användarna den bästa supporten. Arbetet innebär att främst via telefon och mejl ge kommunernas verksamheter service, support och stöd i IT-frågor. Tillsammans med dina arbetskamrater på EttIT ansvarar du för att ge våra användare, det vill säga kommunanställda och förtroendevalda i fem kommuner, bästa möjliga IT-support. Huvudsakligt fokus li...
2024-04-30 2024-06-02
Klippans kommun, IT-Drift Systemtekniker med stort driv
Tillsammans med våra grymma tekniker kommer dina primära arbetsuppgifter att vara: • Vidareutveckla och drifta vår lokala servermiljö. • Vidareutveckla vår Azuremiljö så att vi använder vår miljö på ett så optimalt sätt som möjligt • Driva projekt tillsammans med verksamheter och externa konsulter. • Omvärldsbevaka och utvärdera säkerhetsprodukter. • Tredje linjens driftssupport, framför allt för felsökning och åtgärder, både lokala och i cloud.
2024-04-30 2024-06-02
Klippans kommun, Stöd och utvecklingsenheten Sommarvikariat inom Vård och omsorg 2024
Är du en person som tycker om att arbeta med människor? Har hög ansvarskänsla, är engagerad och en har god förmåga att kommunicera både i skrift och tal? Då kan du få chansen att få arbeta som semestervikarie i Klippans kommun! Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och varierat jobb under sommaren 2024. Du ger stöd och hjälp utifrån brukarnas individuella behov med till exempel personlig omvårdnad, hjälp med vardagsrutiner, ge mediciner, städ och tvätt och dokumentation. Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete där din insats är...
2024-04-24 2024-06-09
Klippans kommun, Myndighet Barn, Unga & Familj Socialsekreterare Barn, unga och familj
Vi söker nu en erfaren socialsekreterare inom område barn och unga med fokus på barnets bästa. I uppdraget ingår att utreda och bedöma behov av barns behov av skydd och stöd samt följa upp insatser i enlighet med gällande lagstiftning. I rollen ingår att företräda barnets intressen och behov samt göra barnet delaktig i sin egen utredning och insatser och får tillgång till rätt stöd. I ditt arbete utgår du från kunskap och beprövad erfarenhet. Du tar även hänsyn till aktuell lagstiftning, riktlinjer och rutiner samt fattar beslut enligt gälland...
2024-04-12 2024-05-21