Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Klippans kommun. Entreprenad- och trafikingenjör
I rollen som entreprenadingenjör hanterar du våra befintliga anläggningar inom gatu- och parkverksamhetens område. Detta innebär att du känner stor omsorg om och vill utveckla vårt offentliga rum. Du deltar i planering av underhållsåtgärder. Det offentliga rummet engagerar många och vi förutsätter att du gillar medborgardialogen. Du kvalitetssäkrar att kommunens gator, parker och allmänna ytor förvaltas och utvecklas väl. Detta innebär att du arbetar självständigt, är mål- och resultatinriktad samt kan fatta beslut. Du är förtrogen med vad Komm...
2021-02-25 2021-03-31
Klippans kommun, Socialförvaltningen Enhet Legitimerad Personal Leg arbetsterapeut
Ditt uppdrag kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, kognitiva, kommunikativa och sociala färdigheter. En del i detta är att prova ut, anpassa och förskriva olika hjälpmedel. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper, exempelvis fysioterapeuter, sjuksköterskor, enhetschefer och omvårdnadspersonal. Ytterligare en prioriterad arbetsuppgift är att handleda patienten och de olika personalgrupperna. Du har en helhetssyn där du förutom det fysiska även har fokus på det psykiska och sociala. Du arbetar självständigt och det ställer...
2021-02-24 2021-03-30
Klippans kommun, Socialförvaltningen Enhet Legitimerad Personal Leg sjuksköterska
Vi erbjuder dig en varierad arbetsroll där du ansvarar, leder och planerar omvårdnadsarbetet inom ditt ansvarsområde. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser som du sedan dokumenterar och följer upp. Hos oss arbetar vi team och hjälps åt mellan områdena när situationen så kräver. Vi har fullt förtroende för att du lägger upp din arbetsdag på bästa sätt så du hinner med såväl planerade som oplanerade insatser.
2021-02-24 2021-03-12
Klippans kommun. Lärare med inriktning trä- och metallslöjd
Vi söker en kollega till arbetslaget som ansvarar för eleverna i åk 4-6. Ditt uppdrag blir att undervisa eleverna i åk 3-6 i slöjdämnet med inriktning mot trä- och metallslöjd. Din närmaste kollega är behörig i slöjdämnet och arbetar med inriktning mot textilslöjd. Du blir välkomnad av ett ambitiöst och kompetent arbetslag med elevernas lärande i fokus. Du stimuleras av möjligheten att kunna använda era olika kompetenser för att optimera elevernas kunskapsutveckling. För dig är kollegialt lärande ett naturligt incitament i din egen utveckling...
2021-02-24 2021-05-25
Klippans kommun. Specialpedagog
Som specialpedagog arbetar du nära rektor med skolutveckling, analys och uppföljning av resultat. Dina arbetsuppgifter utförs på individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket bland annat innebär: - ger pedagoger stöd och handledning i undervisningen med målet att skapa optimala förutsättningar och lärmiljöer för elevernas lärande - tar ansvar för pedagogiskt och specialpedagogiskt förändrings- och utvecklingsarbete och utvecklar arbetet med sociala samspelsprocesser, både i klassrummet och i skolan i stort - driver utvecklingsarbete i samarbe...
2021-02-24 2021-05-24
Klippans kommun. Grundskollärare åk 4-6
Vi söker lärare till arbetslaget som ansvarar för eleverna i åk 4-6. Du blir välkomnad av ett ambitiöst och kompetent arbetslag med elevernas lärande i fokus. Vårt riktmärke för mentorskap i klasserna är 15 elever per lärare. Ditt uppdrag blir att tillsammans med ditt arbetslag skapa de bästa förutsättningar för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. Du följer elevernas utveckling och utmanar varje enskild elev efter dennes förmågor. Du dokumenterar, reflekterar och analyserar ditt arbete självständigt, men också tillsammans med dina kolle...
2021-02-24 2021-05-24
Klippans kommun. Grundskollärare åk F-3
Vi söker lärare till arbetslaget som ansvarar för eleverna i F-3. Du blir välkomnad av ett ambitiöst och kompetent arbetslag med elevernas lärande i fokus. Vårt riktmärke för mentorskap i klasserna är 15 elever per lärare. Du ser fördelen med att vara flera pedagoger som gemensamt tar ansvar för en klass. Du stimuleras av möjligheten att kunna använda era olika kompetenser för att optimera elevernas kunskapsutveckling. För dig är kollegialt lärande ett naturligt incitament i din egen utveckling som pedagog. Tror du på delat ledarskap i klassr...
2021-02-24 2021-05-24
Klippans kommun. 7-9 Ma/No lärare
Undervisning inom ramen för ämnena Matematik och NO i åk 7-9. Mentorskap kan ingå i tjänsten samt övriga sedvanliga arbetsuppgifter för lärare. I ditt uppdrag ingår bl. a att planera, genomföra, utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolan styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar i skolans utvecklingsarbete.
2021-02-19 2021-03-18
Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningar Anläggningsskötare
Inom driftsavdelningen på Kultur och fritidsförvaltningen arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du kommer att arbeta med grönyteskötsel, underhåll av offentliga gröna miljöer, motionsslingor, fornminnesvård, badplatser och Skåneleden. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen bestå av beskärning, gräsklippning, röjning och häckklippning i alla kommunens delar.
2021-02-18 2021-03-11
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Ny lärarutbildning - en unik möjlighet för dig som vill kombinera studier med arbete som lärare
Klippans kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad en ny typ av utbildning, arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning. Det innebär att du kombinerar högskolestudier med en anställning på en grundskola i Klippan och får lön under delar av studietiden, den tid då du samtidigt med studierna arbetar på en skola. Grundlärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Villkor Studierna bedrivs under 5 år. Under första året kommer du att studera heltid. Från år två kommer du at...
2021-02-15 2021-03-22
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärartjänst i kombination med lärarutbildning - åk 4-6
Klippans kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad en ny typ av utbildning, arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning. Det innebär att du kombinerar högskolestudier med en anställning på en grundskola i Klippan och får lön under hela studietiden. Grundlärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 4-6 i ämnena svenska, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Villkor Under studietiden kommer du att ha en anställning i Klippans kommun. Studierna motsvarar 75% studietakt och bedrivs under 5 år. Ar...
2021-02-15 2021-03-22
Klippans kommun, Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer Förarprövare
Tegelbruksskolan söker dig som är förarprövare som brinner för att utbilda. Samverkan sker över ämnesgränserna med de olika programmen för att öka elevernas förståelse för hur de olika ämnena hör ihop, samt för att utveckla elevernas självförtroende, ansvarsförmåga och kreativitet. I arbetet ingår utvecklingsarbete i arbetslag, samt ev även mentorskap för en grupp elever.
2021-02-12 2021-03-31
Klippans kommun. Lärare Ty/annat ämne
Du arbetar med att planera, undervisa och följa upp elevernas kunskaper i dina ämnen. Planering och bedömning av arbetsområden sker i vår skolportal där även betygen skrivs in vid terminsslut. Som lärare bidrar du också till att vardagen fungerar for eleverna: pedagogisk lunch och läxhjälp finns med i schemat för pedagogisk personal. Alla lärartjänster på skolan innefattar även mentorskap. Tillsammans med ditt arbetslag verkar du för en helhetssyn kring elevens lärande och skoldag.
2021-02-12 2021-03-31
Klippans kommun. Modersmålslärare
I uppdraget ingår att vara en brygga mellan modersmålet och det svenska språket samt hjälpa och stötta barnen i deras utveckling och lärande i nära samarbete med övrig personal på skolan. Även god dialog med vårdnadshavare ser vi som en självklarhet. Du kommer att undervisa elever från åk 1 upp till åk 9.
2021-02-09 2021-02-26
Klippans kommun. Specialpedagog
I ditt uppdrag som specialpedagog arbetar du på organisations-, grupp och individnivå med kartläggning, handledning och observation av enskilda barn, elever eller grupper. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd. I dina arbetsuppgifter ingår det även att hålla i utbildningar och handleda Ljungbyhedsskolans medarbetare samtidigt som du stöttar skolledningen i arbetet med barn och elever i behov av särski...
2021-02-09 2021-02-26
Klippans kommun, Socialförvaltningen Enhet Socialpsykiatri Boendestöd Stödassistent
Vi söker nu engagerade och trygga stödassistenter som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som stödassistent får du vardagsnära handledning av stödpedagoger med planering, genomförande och uppföljning av insats för att finna olika handlingsalternativ som gynnar den enskildes självbestämmande och välmående. Ditt uppdrag -Som stödassistent förväntas du kunna stödja brukaren i mål och delmål genom motiverande samtal och praktisk hjälp. -Kunna anpassa dig i utmanande situationer och har ett bra bemötande gentemot brukare, anhöriga, kollegor ...
2021-02-08 2021-02-28
Klippans kommun. Förskollärare
Medarbetarna på Förskolan Linnéa anser att de arbetar på världens bästa förskola! På vår förskola tar vi tillvara på varandras styrkor och tillåter varandra att få växa. På vår förskola har vi höga positiva förväntningar på varandra. Tillsammans vill vi lära nytt och tillsammans gör vi skillnad! På vår förskola möts nyfikna barn, som tillsammans med pedagogerna utforskar och utmanas. På vår förskola erbjuder vi en utbildning som är tillgänglig för alla barn. Vi arbetar i inkluderande undervisningsmiljöer som ger barnen förutsättningar att utve...
2021-02-05 2021-03-01
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Nordvästra Skåne
Tjänsten består främst av kliniskt arbete men också receptionsarbete och administrativa sysslor. Receptionsarbetet innebär att välkomna kunder och patienter samt arbeta med rådgivning och tidsbokning både över telefon och på plats på mottagningen. I det kliniska arbetet tjänstgör du både på operationsavdelningen, med tandpatienter samt med dagens bokade samt akuta patienter efter behov. Du arbetar som en del av vårt arbetslag tillsammans med veterinärer och djurvårdare för att få vår verksamhet att flyta på och utvecklas. Vi söker dig som önsk...
2021-02-04 2021-02-28
Klippans kommun, Verksamhetsområde Förskola Förskollärare till Pilagårdens förskola i Östra Ljungby
Hos oss får du: - vara med och påverka och utveckla undervisning och utbildning genom samverkan med kollegor från den egna, såväl som från andra förskolor - utvecklas i din roll som förskollärare genom ett stort kollegialt utbyte med andra förskollärare samt ett nära ledarskap - reflektionstid, enskilt och tillsammans med arbetslag - stödfunktioner som specialpedagoger i nära samarbete med förskolan
2021-01-27 2021-03-05
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare gymnasiesärskola
Tjänsten innebär att undervisa i gymnasiegemensamma ämnen; sv, ma, en, sh, re, hi, nk och estetisk verksamhet och individuellt val inom gymnasiesärskolans nationella program åk 1-4. Tjänsten innebär att du arbetar inom särskolans verksamhetsområde i Klippans kommun där även grundsärskolan är en del av denna. Utöver sedvanlig undervisning ingår att deltaga i särskolans arbetslag och arbeta för att nå god måluppfyllelse för hela särskolan. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med andra pedagoger och elevassistenter där uppdraget är att våra el...
2021-01-27 2021-02-28
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Skolkurator
Du kommer var en av två kuratorer på skolan. Du som kurator ska arbeta med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner, handlingsplaner för ökad närvaro, krishantering, mot droger, mobbning, gruppverksamhet samt handleda lärare i psykosociala frågor. Allt detta med syfte att undanröja hinder för elevers lärande, för att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål om kunskap, fostran, hälsa.
2021-01-26 2021-02-28
Klippans kommun, Socialförvaltningen Bemanning Sommarvikarer Socialförvaltningen
Vill du arbetat inom Äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen eller socialpsykiatrin? Vi har vikariat inom flera verksamheter. Arbetet sker på oregelbundna tider vilket innebär att du arbetar kvällar, helger och nätter. • LSS boende: Här arbetar du med allt förekommande i brukarnas vardag. Du är ett stöd för brukaren i hemmet och vid aktiviteter. • Personlig assistent: Här arbetar du med allt förekommande i brukarnas vardag. Du arbetar i brukarens egna hem och är brukarens stöd till att klara sin vardag och aktiviteter. Du arbetar oftast själv. ...
2021-01-25 2021-04-20
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Klippan
Som tandläkare hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandläkare spelar du en stor roll i detta. Du utför allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi bryr oss om och ställer upp för varan...
2021-01-22 2021-02-28
Klippans kommun. Arbetsmarknadskonsulent
Vi söker nu en arbetsmarknadskonsulent till Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten som ska med sin kompetens och energi bidra att fler Klippanbor ska komma i arbete eller i studier som syftar till arbete och självförsörjning. I din roll som arbetsmarknadskonsulent kommer du främst arbeta med grupp- och individuell vägledning genom dagliga aktiviteter med deltagare. Främst dagliga gruppaktiviteter men även individuellt arbete med deltagare. Du kommer ingå i vår FINSAM-process Första steget, som riktar sig till utrikesfödda kvinnor med fokus på a...
2021-01-21 2021-03-19
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog
Arbeta som specialpedagog med handledning, utredning, undervisning och skolutveckling i arbetslag 7.
2021-01-13 2021-02-28
1 2 >