Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde hälso- och sjukvård/FS Fysioterapeut/sjukgymnast
Som fysioterapeut i Klippans kommun ansvarar du för att utreda och bedöma den fysioterapeutiska delen av rehabiliteringsinsatser, både i ordinärt och särskilt boende inom såväl äldreomsorg som psykiatri och LSS. I arbetet ingår naturligt handledning, utbildning och delegering till omvårdnadspersonal. Förskrivning av hjälpmedel avseende förflyttningsproblematik ingår också i dina arbetsuppgifter. Samverkan med olika professioner såväl inom kommunen som med regionens mottagningar och avdelningar är också en stor del av arbetet.
2021-10-21 2021-11-21
Klippans kommun, Verksamhetsområde Förskola Barnskötare
Förekommande arbetsuppgifter på en förskola. Systematiskt arbete mot uppställda mål.
2021-10-20 2021-11-02
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Lärare Ma/No
Du ska undervisa i Ma/No i år 7-9. Vidare ingår ett delat mentorskap i en klass där du förväntas ha kontakt med hemmet, finnas och guida eleverna samt hålla i utvecklingssamtal. Du delar klass med en annan lärare och ni ingår i ett arbetslag med övriga lärare i den årskursen. Du kommer även att ingå i ämneslag knutet till Ma/No där du förväntas driva undervisning, dela med dig av idéer samt vara ett stöd för dina kollegor.
2021-10-20 2021-11-20
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen SYV
Du som SYV kommer ansvara för vägledningssamtal, gymnasieval samt prao för våra elever. Du kommer ingå i skolans EHT och tillsammans med övriga i EHT arbeta främjande och förebyggande för alla elevers skolframgång.
2021-10-18 2021-10-31
Klippans kommun, Verksamhetsområde Elevhälsa Skolsköterska
Du kommer att arbeta i en dynamisk lärmiljö där ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du genomför hälsobesök/hälsosamtal och vaccinationer utifrån basprogrammet elevhälsans medicinska insatser. Du möter våra elever genom planerade besök och öppen mottagning både enskilt och i grupp. Du bidrar med din kompetens i skolans systematiska kvalitetsarbete och i den pedagogiska utvecklingen med betoning på främjande- och förebyggande elevhälsoarbete. Du deltar ...
2021-10-15 2021-11-15
Klippans kommun, Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer Trafiklärare
Du kommer att utbilda gymnasieelever till att bli trygga, säkra bilförare.
2021-10-14 2021-11-19
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan 1-3 lärare
Vi har den stora äran att få vara med i våra nyfikna och härliga elevers utveckling och lärande. I ditt uppdrag som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med läroplanen. Hos oss på Ljungbyhedsskolan har du stor möjlighet att påverka din arbetssituation och utforma ditt arbete efter egna tankar och erfarenheter. Du planerar verksamheten på ett engagerat och målorienterat sätt och följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lär...
2021-10-13 2021-10-27
Klippans kommun, Verksamhetsområde Förskola Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att leda det pedagogiska arbetet i enlighet med förskolans styrdokument. Du ansvarar för planering och utvärdering av utbildningen tillsammans med ditt team. Du använder observation, dokumentation och analys som utgångspunkt i arbetet. Du förväntas leda dina kollegor mot gemensamma mål och överenskommelser genom att vara tydlig och ge konkret feedback. Du är insatt i de globala målen för hållbar utveckling, barnkonventionen och digitaliseringens möjligheter.
2021-10-07 2021-10-31
Klippans kommun, Gata & Park Enhetschef Gata
Vi erbjuder dig en omväxlande och spännande tjänst med stora möjligheter att själv styra ditt arbete och din utveckling. Enhetschef för gata ansvarar för drift, underhåll inom framförallt gata och trafik. Inom ansvarsområdet kan även myndighetsutövning ingå. Tjänsten innefattar kvalitetssäkring, kundkontakt, ekonomiprognoser, planering av personal och maskiner samt delaktighet vid budget och upphandlingar. Gata är en central del i samhället vilket gör att kontakt med konsulter, entreprenörer, myndigheter och andra förvaltningar inom kommunen fö...
2021-10-06 2021-10-27
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Lärare årskurs 4-6, Ljungbyhedsskolan
I ditt uppdrag som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med läroplanen. Du planerar verksamheten på ett engagerat och målorienterat sätt och följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. I denna tjänsten kommer du tillsammans med en lärarassistent att arbeta i en åk 4, som idag består av en liten grupp elever. Som lärare har du förmågan att inspirera, tänka nytt och bidra till att skapa en skola där alla elever kan vara delaktiga, motiverade och lyckas utifrån sina förutsättn...
2021-10-01 2021-10-31
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska/Distriktssköterska till Vårdcentralen i Klippan
Vi söker dig som är nytänkande, engagerad och som vill vara med och utveckla vårt team. Arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska är stimulerande och utmanande där du gör många egna bedömningar och har möjlighet att utvärdera arbetet fortlöpande. Du utför vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter inom primärvården såsom triagemottagning, både via telefon och inbokade besök på plats samt egen sjuksköterskeledd mottagning beroende på erfarenhet och utbildning. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter inom primärvårdens ramar och du erbjuds en an...
2021-09-23 2021-10-31
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska/Distriktssköterska till Vårdcentralen i Klippan
Vi söker dig som är nytänkande, engagerad och som vill vara med och utveckla vårt team. Arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska är stimulerande och utmanande där du gör många egna bedömningar och har möjlighet att utvärdera arbetet fortlöpande. Du utför vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter inom primärvården såsom triagemottagning, både via telefon och inbokade besök på plats samt egen sjuksköterskeledd mottagning beroende på erfarenhet och utbildning. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter inom primärvårdens ramar och du erbjuds en an...
2021-09-23 2021-10-31
Klippans kommun, Socialförvaltningen Enhet Socialpsykiatri Boende Stödpedagog
I ditt uppdrag som stödpedagog ansvarar du för att: • Ett pedagogiskt förhållningssätt ska användas i nära samarbete med kollegorna, samt att det pedagogiska arbetet genomsyrar den sociala dokumentationen så som genomförandeplaner och bemötandeplaner. • Uppföljning och utvärdering av genomförandeplaner och bemötandeplaner utförs. • Kartlägga brukarnas behov samt vid behov initiera kontakt med andra professioner. • Presentera arbetssätt och metoder för övriga berörda personalgrupper och ha en vägledande roll utifrån din kompetens. • Stödja bruka...
2021-09-22 2021-10-24
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde IFO/FS Vi söker kontaktperson
Att vara kontaktperson för en person med funktionsnedsättning innebär att bryta social isolering som kan vara en följd av funksnedsättningen. Som kontaktperson träffar du den enskilde 2-4 gånger per månad. Utifrån kundens behov bestämmer ni gemensamt vad ni vill göra under tiden ni är tillsammans. Att vara ledsagare innebär ett socialt stöd och ger möjligheter för din kund att delta i olika aktiviteter och i samhällslivet. Uppdragens omfattning ser olika ut och kan variera från några timmar per vecka och uppåt. Kontaktpersonens uppgift är att...
2021-09-17 2021-11-30
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Speciallärare
Hos oss blir du en viktig del i arbetet kring elever som har behov av stöd i olika former. Du kommer att arbeta med en särskild undervisningsgrupp samt med elever som har behov av att få lite extra hjälp/stöttning i sitt skolarbete. Du kommer vara en del av ett större team som på vår skola arbetar med dessa elever. Vi har en välfungerande elevhälsa med två kuratorer, tre specialpedagoger, speciallärare, fritidspedagoger och skolsköterska. Du ska vilja jobba med dessa elever som kräver lite mer men som i gengäld ger oerhört mycket tillbaka.
2021-09-14 2021-10-31