Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Klippans kommun. Socialchef
Som socialchef är du chef för kommunens socialförvaltning och en del av kommunens ledningsgrupp. På Socialförvaltningen jobbar idag drygt 500 medarbetare fördelat på 4 verksamhetsområden och en stab. Du kommer att arbeta aktivt för utveckling och innovation av den kommunala servicen. Du kommer att driva kvalitets- och förbättringsarbete genom en öppen kommunikation som involverar medarbetare och chefer och ökar invånarnas insyn och delaktighet. Samverkan sker såväl internt, med andra förvaltningar, som externt med andra myndigheter, civilsam...
2022-10-05 2022-10-27
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Ljungbyhed och Klippan
I din roll som fysioterapeut ingår sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral. Det kan till exempel vara att leda diverse gruppverksamheter, ta emot nybesök för bedömning och att följa dina patienter under behandling. Som fysioterapeut hos oss ingår du i ett team med resten av vårdcentralens personal och är en naturlig del i det tvärprofessionella samarbetet runt patienten. Din roll är viktig och din kompetens värderas högt. Arbetet planerar du med stora frihetsgrader samt följer upp och utvärderar dina insatser med patienten. En del av arbet...
2022-10-05 2022-10-26
Folktandvården Receptionist till Folktandvården Skåne, Klippan
Som receptionist på Folktandvården Skåne är ditt allra viktigaste uppdrag att skapa en välkomnande känsla på kliniken. Du är vårt ansikte utåt och tillsammans med dina kollegor erbjuder du våra kunder och patienter bästa möjliga service. Receptionen är klinikens nav och som nyckelperson i vardagen befinner du dig alltid i händelsernas centrum. Ett gott bemötande är en viktig del i ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Därmed är du en del av vårt fokus på patientsäkerhet och kvalitet i tandvården. I dina arbetsuppgifter ingår b...
2022-10-04 2022-10-18
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Skoladministratör
Du kommer arbeta med administrativa uppgifter som löpande uppföljning av personal t.ex. handläggning av medarbetare och inom ekonomi ingår hantering av fakturor, budgetarbete, ekonomisk uppföljning och uppföljning av budget. Du kommer ansvara för elevregistrering, vilket innebär kontroll på klasslistor, dokumentation kring individuella studieplaner, betygregistrering samt in- och utskrivning av elever. Inom ramen för tjänsten ingår även uppgifter som arkivering av dokumentation och hantering av nationella prov och viss hantering av elevers och ...
2022-10-04 2022-10-28
Klippans kommun, IT-Drift Nätverkstekniker
Vill du vara med och bygga framtidens kommunnätverk? Vill du bygga ihop fem kommuners infrastruktur till en gemensam? Då kan detta vara en tjänst för dig! Tjänsten innebär arbete med nätverket och dess ingående komponenter med inriktning mot Layer-3. Arbetet innebär hantering av befintligt nätverk både av proaktiv och reaktiv natur, projekt med verksamheter och deras system. Support till ovanliggande resurser och system som är beroende av infrastrukturen. Du kommer bland annat att arbeta med utveckling av kommunernas gemensamma nätverk för ...
2022-10-03 2022-11-30
Klippans kommun. Undersköterska
Att vara undersköterska i Klippans kommun kräver förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar, ta sig an utmaningar och uppdrag som ges. Som undersköterska kommer du att arbeta med mångfacetterade arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbete med dina kollegor. Vi arbetar enligt samplaneringsområden vilket innebär att du kommer behöva arbeta på andra enheter om behovet uppstår. Du får möjligheten att vara med och...
2022-10-03 2022-10-17
Klippans kommun, Socialförvaltningen Enhet Socialpsykiatri Boende Enhetschef Socialpsykiatri/LSS
Uppdraget som enhetschef innebär att du planerar, utvecklar och följer upp din verksamhet, samt ger dina medarbetare stöd i det dagliga arbetet. Du har personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar samt ansvarar för kvalitet och utvecklingsarbete. Utöver detta kommer du även att ha huvudansvaret för att fastställa schema och bemanningskrav, med hjälp av koordinator och stödfunktion inom din förvaltning. Uppdraget innebär också att du, utifrån styrdokument och ekonomiska förutsättningar, formulerar och omsätter visioner och mål i din verksamhet. I...
2022-09-30 2022-10-21
Klippans kommun, Socialförvaltningen Bemanning Enhetschef för Socialförvaltningens stöd & utveckling
Uppdraget som enhetschef innebär att du planerar, utvecklar och följer upp din verksamhet, samt ger dina medarbetare stöd i det dagliga arbetet. Du har personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar samt ansvarar för kvalitet och utvecklingsarbete. Uppdraget innebär också att du, utifrån styrdokument och ekonomiska förutsättningar, formulerar och omsätter visioner och mål i din verksamhet. I rollen ingår att tillsammans med dina kollegor utveckla och driva verksamheten mot ständiga förbättringar och följa upp verksamhetens resultat. Som enhetschef ...
2022-09-30 2022-10-21
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Djurvårdare nivå 2 till Distriktsveterinärerna Nordvästra Skåne
Vi erbjuder varierat arbete på smådjur och på häst och stordjur. Ditt jobb kommer att vara både inne på mottagningen och i fältverksamheten. Som djurvårdare hos oss kommer du att arbete inom klinisk och akut verksamhet. Stor del av en djurvårdares arbetsdag går till att svara i telefon, ta emot kunder i vår butik och att assistera veterinärer i deras arbete. Följa med fältveterinären ut och assistera vid till exempel röntgenundersökningar. Du kommer att ha del i ansvar för inköp och för butik och lager.
2022-09-30 2022-10-13
Klippans kommun, Antilopenskolan Grundskollärare åk 3-6
Vi söker en kollega till våra två lärare i årskurs 3 på 37 elever, då deras nuvarande kollega ska vara föräldraledig. Tanken är att du och en av dina lärarkollegor följer med eleverna till årskurs 4 nästa läsår. Du blir välkomnad av ett ambitiöst och kompetent arbetslag med elevernas lärande i fokus. Arbetslaget ansvarar för våra elever i F-3. Vårt riktmärke för mentorskap i klasserna är max 15 elever per lärare. Ditt uppdrag blir att tillsammans med ditt arbetslag skapa de bästa förutsättningar för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. Du...
2022-09-28 2022-10-12
Klippans kommun, Myndighet vuxen Socionom, Vuxna myndighet
I mottagningen på Vuxna myndighet ingår arbete med ekonomiskt bistånd, missbruk/beroende, socialt boende, socialpsykiatri samt våld i nära relation. I mottagningen arbetar vi även med biståndslösa servicesamtal samt vräkningsförebyggande arbete. I mottagningen arbetar två socionomer, varav en av socionomerna skall testar på nya arbetsuppgifter inom förvaltningen, därav rekrytering. Som socionom i mottagningen kan arbetsuppgifterna till exempel bestå av: - Att ta emot och handlägga nyansökan om ekonomiskt bistånd - Att ta emot och handlägga eko...
2022-09-28 2022-10-19
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Lärare i spanska och ev annat ämne, åk 6-9
Som spansklärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning i ämnet spanska. Du har ämneskollegor på skolan som du samarbetar med kring grovplanering, betyg och bedömning. I spanska har man dels undervisning med Snyggatorpsskolans egna elever, dels undervisning med elever i årskurs 6 som kommer från vårt upptagningsområde till oss i veckorna. Beroende på tjänstgöringsgrad ingår även mentorskap i uppdraget. Kanske har du fler ämnen än spanska som du vill undervisa i ? Välkommen att söka med vilken kombination som helst så ser vi om ...
2022-09-23 2022-12-21
Klippans kommun, Flygteknikcenter Ljungbyhed Quality Manager
Flygteknikcenter i Ljungbyhed är i ett expansivt skede och vi söker nu en ny Quality Manager. Quality Manager (QM) leder skolans kvalitetssystem i samtliga faser och delprocesser på mandat av Accountable Manager. QM leder kvalitetssäkringsproceduren enligt vår MTOE (Maintenance Training Organization Exposition) och är redaktör för MTOEn gällande revidering och utformning. QM håller sig uppdaterad om förändringar i regelverket som kan påverka skolans verksamhet. QM utför assessment för utfärdande av behörighet samt auditerar hela ...
2022-09-22 2022-10-06
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Klippan
Vi ser med glädje fram emot att kunna förstärka sjuksköterskegruppen med dig som är nytänkande, engagerad och som vill vara med och utveckla vårt team. Arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska är stimulerande och utmanande där du gör många egna bedömningar och har möjlighet att utvärdera arbetet fortlöpande. Du utför vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter inom primärvården såsom triagemottagning, både via telefon och besök på plats samt bedriver egen distriktssköterskemottagning. Du erbjuds en individanpassad introduktion tillsammans...
2022-09-21 2022-10-06
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Fritidsledare/förskolelärare
Nu söker vi en engagerad medarbetare till Ljungbyhedsskolans fritids. Arbetet är mångfasetterat och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor i Klippans kommun. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att handla om att leda och genomföra aktiviteter på fritids. Aktiviteterna tas fram efter önskemål från våra fritidspedagoger samt eleverna. Det är viktigt att du har en bredd och kan leda aktiviteter i flera olika sporter samt samtalsgrupper, pyssel, bakning m.m. Vidare ingår det i...
2022-09-20 2022-10-07
Klippans kommun, Vedby skola Lärare F-3
Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år. Du kommer att arbeta i en integrerad klass med elever från både förskoleklass och klass 1. Barnen har både lektioner tillsammans och var för sig. I klassen finns 2 stycken resurser att tillgå. Skolan arbetar med Kooperativt lärande som är ett arbetssätt där eleverna lär av varandra. Som lärare hos oss håller du en strukturerad undervisning utifrån Lgr 22, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vågar pröva nya vägar för att ständigt strä...
2022-09-13 2022-10-10