Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i grekiska, litauiska och dari sökes
Planera, genomföra och följa upp undervisning i modersmål utifrån styrdokumenten,
2023-05-22 2023-06-30
Klippans kommun, Boendestöd Stödpedagog
Boendestöd är en verksamhet som ger individer hjälp i hemmet med sitt vardagliga liv antingen genom motiverande stöd eller praktisk hjälp. Det är en insats via Socialtjänstlagen för personer som har en funktionsnedsättning, vilken kan vara psykisk eller neuropsykiatrisk. Vi söker nu en engagerad och trygg stödpedagog som vill vara med i teamet. Som stödpedagog förväntas du kunna stödja klienten i mål och delmål genom motiverande samtal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att erbjuda ett individuellt, socialt och praktiskt stöd för att möjli...
2023-05-22 2023-06-11
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Stödpedagog/fritidspedagog
Arbeta med elever som har behov av att vara i ett mindre sammanhang på förmiddagarna tillsammans med specialpedagog och fritidspedagog inom det sociala samspelet. Du har en yrkesroll som innebär att ge vardagsstöd åt elever med framförallt kognitiva funktionsnedsättningar och ansvarar för t.ex. kartläggning av deras förmågor och med att utarbeta genomförandeplaner som lägger grunden för arbetet. Viktigt att du har en stor erfarenhet av att arbeta med elever som har NPF. Under din tid på eftermiddagen i fritidshemmet ska du genomföra planering...
2023-05-15 2023-05-29
Klippans kommun, Myndighet Vuxna Socionom, Vuxna myndighet
Socialsekreterare, första linjen. Som anställd i mottagningen på Vuxna myndighet kommer du vara en del av första linjens socialtjänst. Att arbeta i första linjens socialtjänst innebär ett större fokus på förebyggande och uppsökande socialt arbete ute i kommunen. Du, som socionom i första linjens socialtjänst har nu unik möjlighet att vara med att påverka ditt framtida arbete. I mottagningen bedrivs myndighetsutövning inom samtliga områden som berör vuxna individer; ekonomiskt bistånd, missbruk/beroende, våld i nära relation samt socialpsykiat...
2023-05-11 2023-06-01
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Lärare
Som lärare hos oss kommer du att ansvara för planering, genomförande och bedömning av undervisningen i ditt eller dina ämnen. Du kommer också att vara mentor för en klass och samarbeta med övriga lärare i arbetslaget. Du kommer att ha ett nära samarbete med elever, föräldrar och andra aktörer i skolans verksamhet. Du kommer att bidra till skolans utveckling genom att delta i olika projekt och aktiviteter.` Följande tjänster söker vi lärare till; ma/NO, eng/ty, sv/eng, sv, tk, textilslöjd, hkk, spanska, lärare i särskild undervisningsgrupp.
2023-05-10 2023-05-31
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolvärd/skolvärdinna
Som skolvärd/skolvärdinna arbetar du med service, trygghet och trivsel. Ditt arbete är elevnära. DU; bemannar "Hjärtat" under elevernas skoldag, planerar och genomför aktiviteter för våra elever, hjälper till att upprätthålla en trivsam miljö på skolan, bistår elevrådet i deras arbete, erbjuder läxhjälp, följer upp elevernas frånvaro samt är en del av skolans trygghetsteam. Du är en trygg vuxen och en god förebild för våra elever.
2023-05-10 2023-06-02
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkurator åk 7-9
Du som kurator ska bland annat arbeta med att driva skolans värdegrundsarbete, samordna arbetet med likabehandlingsplan, upprätta handlingsplaner för ökad närvaro, sociala utredningar, gruppverksamhet samt handleda lärare i psykosociala frågor. Allt detta med syfte att undanröja hinder för elevers lärande, för att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål om kunskap, fostran, hälsa.
2023-05-10 2023-06-02
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Klippan
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2023-05-10 2023-06-07
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen i Klippan
Vi ser med glädje fram emot att kunna förstärka sjuksköterskegruppen med dig som är nytänkande, engagerad och som vill vara med och utveckla vårt arbetslag. Arbetet som sjuksköterska är stimulerande och utmanande där du gör många egna bedömningar och har möjlighet att utvärdera arbetet fortlöpande. Du utför vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter inom primärvården såsom triagemottagning, både via telefon och besök på plats samt bedriver egen mottagning. Arbetsutformningen kommer mer exakt att planeras utifrån vem du är som söker Du har in...
2023-05-08 2023-05-29
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen i Klippan
Vi ser med glädje fram emot att kunna förstärka sjuksköterskegruppen med dig som är nytänkande, engagerad och som vill vara med och utveckla vårt arbetslag. Arbetet som distriktssköterska är stimulerande och utmanande där du gör många egna bedömningar och har möjlighet att utvärdera arbetet fortlöpande. Du utför vanligt förekommande arbetsuppgifter inom primärvården såsom triagemottagning, både via telefon och besök på plats samt bedriver egen mottagning. Arbetsutformningen kommer mer exakt att planeras utifrån vem du är som söker Du har intr...
2023-05-08 2023-05-29
Klippans kommun, Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg/funktionsstöd Stödpedagoger till Apollo och Athena
I ditt uppdrag som stödpedagog ansvarar du för att: • Ett pedagogiskt förhållningssätt ska användas i nära samarbete och dialog med kollegorna, samt att det pedagogiska arbetet genomsyrar den sociala dokumentationen så som genomförandeplaner och bemötandeplaner. • Uppföljning och utvärdering av genomförandeplaner och bemötandeplaner utförs. • Kartlägga brukarnas behov samt vid behov initiera kontakt med andra professioner. • I dialog med kollegor utveckla arbetssätt och metoder. • Stödja brukaren utifrån evidensbaserade arbetsmetoder samt se t...
2023-05-05 2023-05-28
Klippans kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till äldreomsorg och funktionsstöd
Är du en person som älskar människor? Har hög ansvarskänsla, är engagerad och en har god förmåga att kommunicera både i skrift och tal? Då kan du få chansen att få arbeta som semestervikarie i Klippans kommun! I Klippans kommun erbjuder vi dig ett spännande, utvecklande och varierat jobb under sommaren 2023. Vi erbjuder ett arbete där vi skapar en god vardag för våra vårdtagare genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov och önskemål. I detta ingår bland annat medicinska insatser som utförs på delegation från sjuksköterska, pers...
2023-04-19 2023-06-30
Klippans kommun, Verksamhetsområde Elevhälsa Skolpsykolog eller PTP
I rollen ingår att arbeta med förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande insatser på organisations-, grupp- och individnivå, att arbeta med konsultation och handledning för pedagogisk personal, att ta elev- och föräldrakontakter, till exempel inför remisskrivning till andra vårdinstanser, att arbeta med psykologiska utredningar och bedömningar samt att ge krisstöd i akuta ärenden. En viktig del av uppdraget i elevhälsan är att samverka i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att stödja eleven till att nå målen. Arbetet leds av rektor...
2023-04-06 2023-05-31
Klippans kommun, Antilopenskolan Grundskollärare åk 4-6
Vi söker en kollega till vår lärare i blivande klass 6 på 28 elever, då hennes nuvarande kollega är föräldraledig. Du blir välkomnad av ett ambitiöst och kompetent arbetslag med elevernas lärande i fokus. Arbetslaget ansvarar för våra elever i åk 4-6. Vårt riktmärke för mentorskap i klasserna är max 15 elever per lärare. Ditt uppdrag blir att tillsammans med ditt arbetslag skapa de bästa förutsättningar för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. Du följer elevernas utveckling och utmanar varje enskild elev efter dennes förmågor. Du dokument...
2023-04-03 2023-05-31
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Specialpedagog
Vi söker nu en specialpedagog till Snyggatorpsskolan åk 7-9 då vår fantastiska kollega Paula går i pension. Du kommer ingå i ett team med tre specialpedagoger som tillsammans med resten av skolans EHT kommer vara Snyggatorpsskolans nav i elevhälsoarbete. EHT bildar ett eget arbetslag. Du, tillsammans med dina kollegor, kommer genom handledning, undervisning och utredning samt pedagogiskt utvecklingsarbete vara en garant för elever i behov av särskilt stöd på Snyggatorpsskolan. Du ingår i skolans kvalitets- och utvecklingsgrupp samt i kommunen...
2023-02-13 2023-06-04