Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Studie och yrkesvägledare
Just nu söker vi en studie- och yrkesvägledare på 40 % till Ljungbyhedsskolan samt 60 % till särskolan. I denna tjänst kommer du att ha det övergripande ansvaret för att förbereda 60 stycken årskurs 9 elever inför deras gymnasieval. Du kommer att ha ansvaret för att genomföra två stycken personliga samtal med varje enskild elev, för att förbereda eleven inför gymnasievalet. En informationskväll för elevernas vårdnadshavare ska också genomföras under läsåret. Vidare förväntas du att vara tillgänglig för frågor från studenter och föräldrar över t...
2021-05-12 2021-05-31
Klippans kommun. Enhetschef LSS
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som tidigare arbetat inom LSS-verksamhet. Du kommer ansvara för enheterna korttidsvistelse/tillsyn och personlig assistans. Samt Väpnaren LSS, som är vår servicebostad enligt 9 § 9 LSS med 14 platser. I uppdraget ingår chefsansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder, utvecklar och följer upp arbetet inom din verksamhet och kommer att ansvara för cirka 25-30 medarbetare. Vidare ansvarar du för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktli...
2021-05-10 2021-05-31
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde Äldreomsorg Enhetschef, ordinärt boende
I uppdraget ingår chefsansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder, utvecklar och följer upp arbetet inom din verksamhet och kommer att ansvara för cirka 25-30 medarbetare. Vidare ansvarar du för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet HS/VO. Tillsammans med kollegor, medarbetare och verksamhetschef hittar du nya vägar och arbetssätt för att utveckla såväl verksamhetens innehåll som dina medarbetares arbetsmiljö. Din uppf...
2021-05-07 2021-05-30
Klippans kommun, Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer Lärare Ma/No Tegelbruksskolan
Du undervisar i matematik och naturkunskap på våra nationella yrkesprogram samt i ma/no på våra yrkesintroduktionsprogram. Mentorskap för en grupp elever kan förekomma. Du är intresserad av skolutveckling och arbetar kollegialt och kollaborativt med dina kollegor. Du ingår i arbetslag och samarbetar över ämnesgränserna för att tydliggöra hur yrkesämnen och ma/no hör samman. Eftersom alla våra utbildningar riktar sig mot yrkesbranscher och eleverna efter genomgången utbildning ska vara anställningsbara, är du intresserad av att utveckla dina äm...
2021-05-06 2021-05-20
Klippans kommun, Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer Trafiklärare Tegelbruksskolan
Du kommer att utbilda våra elever till att bli duktiga, trafiksäkra förare som examineras dels av våra egna förarprövare men också hos Trafikverket. Du kommer att ha ansvar för att planera elevernas utbildning fram till prov och tillse att de får den utbildning som krävs.
2021-05-05 2021-05-31
Klippans kommun, Socialförvaltningen Bemanning Schemaläggare/Bemanningsplanerare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara schemaläggare i vår centrala schemagrupp i Socialförvaltningen. Systemet du kommer arbeta i är Timecare/MA. I uppdraget som schemaläggare ingår att tillsammans med dina kollegor lägga grundförutsättningar för personalens scheman inom äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård. Arbetet kräver stort fokus på struktur och planering. Du ansvarar för att säkerställa att planeringen är av så hög kvalitet som möjligt efter givna förutsättningar. Utöver uppdraget som schemaläggare ska du även kom...
2021-05-05 2021-05-31
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde Äldreomsorg Planerare, Hemtjänsten Klippans kommun
Socialförvaltningens uppdrag i Klippans kommun är: • att ge stöd till enskilda och familjer • att ge vård och omsorg för äldre • att ge vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning Planeraren är spindeln i nätet för de gemensamma hemtjänstgrupperna och arbetar främst med verksamhetsplanering i Life Care, vilket innebär att anpassa planeringen efter verksamhetens förutsättningar. Planerare är behjälpliga att sätta bemanningskrav inför nya schemaperioder. Du ska dagligen kunna anpassa personalresurserna utifrån verksamhetens behov och e...
2021-05-03 2021-05-30
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Speciallärare F-6
Nu söker vi en speciallärare mot årskurserna F-6 till oss på Ljungbyhedsskolan. Du ingår i ett team bestående av specialpedagog, lärare, lärarassistenter som tillsammans arbetar för att skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Du ansvarar för att planera, genomföra, följa upp samt utvärdera undervisningen för eleverna i nära samarbete med övriga kollegor. Du undervisar utifrån Lgr11 och har stora möjligheter att påverka insatser, anpassningar och utformningen av elevernas skolarbete. Du ansvarar även för de screeningar som vi är ålagda...
2021-05-03 2021-05-24
Klippans kommun, Flygteknikcenter Ljungbyhed Flygteknikcenter söker Instruktör/lärare
Vi söker dig som är nyfiken och redo att ta nästa steg i din karriär som flygtekniker! I rollen som instruktör/lärare får du möjligheten att utvecklas i både din yrkesroll som flygtekniker och som person. Som instruktör undervisar du i teori och praktik inom flygtekniska ämnen på gymnasiet och yrkeshögskolan. Undervisningen bedrivs i någon av våra lektionssalar eller skolans fyra hangarer. I arbetet som instruktör ingår att medverka till att utveckla de moduler du undervisar i. Det finns möjlighet att specialisera sig på sitt särskilda kompet...
2021-04-30 2021-05-14
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Svenska som andra språk
Ljungbyhedsskolan söker en lärare för undervisning i svenska som andraspråk. I ditt arbete som lärare ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppfylla kunskapskraven. Du stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling utifrån deras individuella förutsättningar. Som lärare ...
2021-04-30 2021-05-20
Klippans kommun, Kungsfiskareskolan Biträdande rektor till Kungsfiskareskolan
Du ska tillsammans med rektor, skolans ledningsgrupp samt förstelärare driva och utveckla lärandet för alla elever. Du ska ansvara för uppgifter delegerade av rektor.
2021-04-30 2021-05-24
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Skolkurator
Ditt uppdrag hos oss är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Som skolkurator stödjer du och bidrar till att utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Du har ansvar för arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling, "Plan mot diskriminering och kränkande behandling", att den hålls aktuell och efterföljs. Genom ditt arbete bidrar du till att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunska...
2021-04-29 2021-05-13
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Biträdande rektor till Ljungbyhedsskolan
Du ska tillsammans med rektor, skolans utvecklingsgrupp samt förstelärare driva och utveckla lärandet för alla elever. Du ska ansvara för uppgifter delegerade av rektor.
2021-04-26 2021-05-17
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Vikarierande veterinär till Distriktsveterinärerna Nordvästra Skåne
Hos oss i Nordvästra Skåne får du jobba med varierade arbetsuppgifter men också en möjlighet att profilera dig på det just du tycker är stimulerande och roligt. Vi har en mottagning med 7 veterinärer, 3 leg. djursjukskötare och två djurvårdare. Verksamheten består till ca 50% av smådjur. Resten är fördelat på 25% häst och de resterande på andra stordjur och även en hel del officiella uppdrag. Vi är ett glatt gäng med mycket driv och vilja där alla hjälps åt och alla får växa. Beredskap ingår som en naturlig del i tjänsten.
2021-04-23 2021-05-31
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Klippan
Som tandläkare hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandläkare spelar du en stor roll i detta. Du utför allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi bryr oss om och ställer upp för varan...
2021-04-16 2021-05-15
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Ma/NO åk 7-9
Du ska planera, genomföra och följa upp undervisning för våra elever. Du ska tillsammans med ämneslaget arbeta för att utveckla undervisningen i Ma/NO på Snyggatorpsskolan. Du ska tillsammans med ditt arbetslag verka för att en helhetssyn kring elevens lärande och skoldag.
2021-03-10 2021-05-23
Klippans kommun. Lärare med inriktning trä- och metallslöjd
Vi söker en kollega till arbetslaget som ansvarar för eleverna i åk 4-6. Ditt uppdrag blir att undervisa eleverna i åk 3-6 i slöjdämnet med inriktning mot trä- och metallslöjd. Din närmaste kollega är behörig i slöjdämnet och arbetar med inriktning mot textilslöjd. Du blir välkomnad av ett ambitiöst och kompetent arbetslag med elevernas lärande i fokus. Du stimuleras av möjligheten att kunna använda era olika kompetenser för att optimera elevernas kunskapsutveckling. För dig är kollegialt lärande ett naturligt incitament i din egen utveckling...
2021-02-24 2021-05-25
Klippans kommun. Specialpedagog
Som specialpedagog arbetar du nära rektor med skolutveckling, analys och uppföljning av resultat. Dina arbetsuppgifter utförs på individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket bland annat innebär: - ger pedagoger stöd och handledning i undervisningen med målet att skapa optimala förutsättningar och lärmiljöer för elevernas lärande - tar ansvar för pedagogiskt och specialpedagogiskt förändrings- och utvecklingsarbete och utvecklar arbetet med sociala samspelsprocesser, både i klassrummet och i skolan i stort - driver utvecklingsarbete i samarbe...
2021-02-24 2021-05-24
Klippans kommun. Grundskollärare åk 4-6
Vi söker lärare till arbetslaget som ansvarar för eleverna i åk 4-6. Du blir välkomnad av ett ambitiöst och kompetent arbetslag med elevernas lärande i fokus. Vårt riktmärke för mentorskap i klasserna är 15 elever per lärare. Ditt uppdrag blir att tillsammans med ditt arbetslag skapa de bästa förutsättningar för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. Du följer elevernas utveckling och utmanar varje enskild elev efter dennes förmågor. Du dokumenterar, reflekterar och analyserar ditt arbete självständigt, men också tillsammans med dina kolle...
2021-02-24 2021-05-24
Klippans kommun. Grundskollärare åk F-3
Vi söker lärare till arbetslaget som ansvarar för eleverna i F-3. Du blir välkomnad av ett ambitiöst och kompetent arbetslag med elevernas lärande i fokus. Vårt riktmärke för mentorskap i klasserna är 15 elever per lärare. Du ser fördelen med att vara flera pedagoger som gemensamt tar ansvar för en klass. Du stimuleras av möjligheten att kunna använda era olika kompetenser för att optimera elevernas kunskapsutveckling. För dig är kollegialt lärande ett naturligt incitament i din egen utveckling som pedagog. Tror du på delat ledarskap i klassr...
2021-02-24 2021-05-24