Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Klippan
Vi ser nu fram emot att välkomna en läkarkollega till oss! I uppdraget har du huvudsakligen ansvar för personer som har kommunal hemsjukvård, i eget hem eller på särskilt boende. Du är med och planerar vården i samråd med patient, närstående, kommun och slutenvård. Här bedöms vårdnivå, behov av insatser och arbete bedrivs för en sund läkemedelsförskrivning. Besök och kontakter kan ske såväl på vårdcentralen, som i patientens hemmiljö, eller kanske digitalt i de fall så är att föredra. Arbetet bygger på nära samarbete med kommunens sjuksköters...
2021-07-21 2021-08-15
Klippans kommun, IT-Infrastruktur Nätverkstekniker
Tjänsten innebär huvudsakligen arbete med brandvägg och trådlöst nätverk. Du kommer vara delaktig i vidareutvecklingen av IT-infrastrukturen tillsammans med chefer och tekniker från verksamheten för att långsiktigt möta kraven från våra verksamheter. Du har en bra uppfattning om nuvarande trender och en aktiv omvärldsbevakning.
2021-07-07 2021-08-31
Klippans kommun, IT-Infrastruktur IT-tekniker
Arbetet innebär att främst via telefon, mail och onsite ge kommunernas verksamheter service, support och stöd i IT-frågor. Tillsammans med dina arbetskamrater på IT 4K ansvarar du för att ge våra användare, det vill säga kommunanställda och förtroendevalda i fem kommuner, bästa möjliga IT-support. Huvudsakligt fokus ligger på supportfunktionen och du supportar användarna bland annat i ärenden gällande hårdvara, applikationer i Office och Windows.
2021-07-07 2021-08-31
Klippans kommun, Socialförvaltningen Bemanning Inköpssamordnare
Som inköpare på Socialförvaltningen kommer du att ansvara för samtliga av förvaltningens inköp. Det innebär att du ska verkställa beställningar från våra verksamheter avseende allt från kontorsmaterial till hygienartiklar och arbetskläder. Du kommer också att vara ansvarig för uppföljningen av förvaltningens upphandlade avtal och i ditt arbete kommer du att samarbeta med kommunens upphandlingsenhet. Du kommer att ingå i Socialförvaltningens bemanningsenhet i ekonomi/inköpsgruppen, och därmed kommer ekonomiadministration, tex. kontering och uppr...
2021-07-05 2021-08-01
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen IKT tekniker med pedagogisk verksamhetsförståelse
Vår duktiga IKT-samordnare har fått annat jobb inom organisationen och vi behöver snarast ersätta honom då vi är mitt inne i processer kring verksamhetsstödssystem, ny lärportal och mycket annat. Vår önskan är att du är teknisk kunnig men med stor förståelse för den pedagogiska verksamheten och dess behov. Du kommer att ingå i ett härligt team som jobbar tillitsbaserat med sin bas på förvaltningskontoret. • Du kommer att vara systemförvaltare för förvaltningens verksamhetssystem kopplat till skola. I dagsläget använder vi IST´s produkter som b...
2021-07-05 2021-08-08
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Lärare Fra/annat ämne
Nous avons besoin d'un prof de français! Du har därmed en chans att följa med oss på Snyggatorpsskolan på vår resa mot en framgångsrik, trygg och lärande skola. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisning för våra elever. Du ska tillsammans med ämneslaget arbeta för att utveckla undervisningen i språk i allmänhet och franska i synnerhet på Snyggatorpsskolan. Du ska tillsammans med ditt arbetslag verka för att en helhetssyn kring elevens lärande och skoldag. Du kommer själv att ansvara för franskundervisningen men möjligheten till kom...
2021-07-05 2021-08-02
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Lärare Ma/No
Tillsammans med dina kollegor på skolan ska Du planera, genomföra och följa upp samt utvärdera undervisning för våra elever så att lärande sker och eleverna utvecklas till sin fulla potential. Du och kollegorna i ämneslaget ska tillsammans arbeta för att utveckla undervisningen i Ma/No så den stimulerar till lärande och god måluppfyllelse. Du och ditt arbetslag ska tillsammans verka för en helhetssyn kring elevers lärande samt deras skoldag.
2021-07-02 2021-08-02
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Vaktmästare Snyggatorpsskolan
I tjänsten ingår varierande arbetsuppgifter, till exempel: - Förvalta och underhålla fastigheten - Ta emot och distribuera gods - Brandskydd, SBA - Ansvar för utemiljön - Beställa och planera material, möbler mm - Stöd i den pedagogiska verksamheten vid raster - Underhåll tjänstebil, ventilation, kopieringsapparater mm - Reparation, underhåll, sanering, snickeri och målning - Besiktiga inne och utemiljö, vägleda hantverkare
2021-07-01 2021-08-10
Klippans kommun, Flygteknikcenter Ljungbyhed Om du är Flygtekniker - välkommen till vårt team
Vi söker dig som är nyfiken och redo att ta nästa steg i din karriär som flygtekniker! I rollen som instruktör/lärare får du möjligheten att utvecklas i både din yrkesroll som flygtekniker och som person. Som instruktör undervisar du i teori och praktik inom flygtekniska ämnen på gymnasiet och yrkeshögskolan. Undervisningen bedrivs i någon av våra lektionssalar eller skolans fyra hangarer. I arbetet som instruktör ingår att medverka till att utveckla de moduler du undervisar i. Det finns möjlighet att specialisera sig på sitt särskilda kompete...
2021-06-21 2021-08-31