Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog med inriktning matematik till Barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan är en central verksamhet som består av enhetschef, psykologer, skolläkare, skolsköterskor, logoped, specialpedagoger, socialpedagoger, kuratorer och administratör. Barn- och elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Vi söker dig, speciallärare/specialpedagog med inriktning matematik, men som också har goda kunskaper inom läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Du ska kunna göra pedagogiska matematikutredningar med analys, slutsats och åtgärdsförslag. Ditt arbete kommer till stor del att var...
2021-05-12 2021-06-04
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor och pedagogista
I rollen som biträdande rektor arbetar du i ett nära samarbete med rektor och leder, organiserar och utvecklar förskolans verksamhet. I uppdraget ingår lednings, utvecklings och uppföljningsansvar. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag. Arbetsuppgifterna innefattar även att leda, utveckla och driva arbetet för att nå en lärande organisation samt att stärka inflytande och delaktighet för barn och vårdnadshavare. Som pedagogista samarbetar du med andra personalkategorier och ansvarar för re...
2021-05-12 2021-05-30
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Bie skola söker grundskollärare till lågstadiet
Bie skola söker dig som tillsammans med oss vill arbeta för att utveckla elevernas lärande. Dina arbetsuppgifter består i undervisning av elever på skola. Du fungerar som klasslärare för en grupp elever där du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån våra styrdokument samt dokumentation av elevernas kunskaper. I arbetsuppgifterna ingår även att samarbeta med dina kollegor kring utvecklingen av hela skolans verksamhet. Vi vill att du ska vara väl förankrad i våra styrdokument och utgå från skolans värdegrund...
2021-05-11 2021-05-23
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker FUT-utredare
Vi söker nu en erfaren socialsekreterare till tjänsten som utredare av felaktiga utbetalningar, FUT-utredare. Du kommer både arbeta med att utreda ärenden där bistånd kan ha utgått felaktigt och ha en konsultativ roll på enheten. Detta innefattar att göra förhandsbedömningar, inleda utredningar, självständigt planera utredningar, ta nödvändiga kontakter med olika myndigheter samt göra nödvändiga kontroller. Som FUT-utredare träffar du klienter och gör hembesök, dokumenterar och sammanställer utredningar samt fattar beslut om återkrav och skrive...
2021-05-10 2021-05-30
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Engagerad och driven Förste förskollärare med placering på Ängstugans förskola
Du kommer att en viss procent av din tjänst arbeta som försteförskollärare i väst 2. Resterande tid av din tjänst är du en undervisande förskollärare kopplad till en barngrupp och därmed en förebild kring att visa på en god undervisningskompetens. Viktigt att du i din försteförskollärarroll påvisar förskolans kompensatoriska uppdrag för att alla barn ska få likvärdiga förutsättningar, I ditt uppdrag kommer du att handleda och stödja kollegorna i Väst 2:s förskolor med fokus på uppdraget utifrån Läroplanen. Tillsammans arbetar ni för att utvec...
2021-05-07 2021-05-30
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Nyhemsskolan söker lärare i fritidshem
Som fritidspedagog ansvarar du för att bedriva undervisning i fritidshemmet i enlighet med målen i läroplanen. Du har till uppdrag att skapa lustfyllda lärandesituationer som tar sin utgångspunkt i elevernas intressen och erfarenheter och bygger goda relationer. Du ansvarar för att erbjuda dina elever en meningsfull fritid. Under skoldagarna samverkar du med skolan. Du förväntas arbeta med både din undervisning och hela skolenhetens kvalitetsutveckling.
2021-05-07 2021-05-31
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Skogsborgsskolan söker lärare i fritidshem
Tillsammans med Skogsborgsskolans professionella pedagoger ska du utveckla verksamheten till den allra bästa för våra elever. Vi strävar efter en verksamhet som är strukturerad, planerad och som är väl förankrad i styrdokumenten. Under skoltid sker samverkan, fritidspersonalen kompletterar elevens lärande med praktiska och estetiska ämnen, samt värdegrund. Fritidshemmets verksamhet utgår från elevens behov och intressen, under den här delen av dagen tar vi också chansen att väcka elevens intresse för nya aktiviteter. Vi erbjuder en spännande a...
2021-05-06 2021-05-27
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan söker lärare i Matematik/NO/Teknik
Nu söker vi dig som vill arbeta som lärare i matematik/NO/teknik. Vi har årskursansvariga skolmentorer som arbetar med samtliga klasser i sitt arbetslag. Du ingår i ett av våra arbetslag, arbetslagen är årskurshomogena: lag 7, lag 8 osv. Du deltar löpande i skolans arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten och ämnesträffar. Det är viktigt att du som vill jobba hos oss är med och bidrar till ett gott klimat och en positiv utveckling av Järvenskolan.
2021-05-05 2021-05-28
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan söker lärare i engelska med inriktning mot specialundervisning
Nu söker vi dig som vill arbeta som lärare i engelska med inriktning mot specialundervisning i mindre sammanhang. Vi har årskursansvariga skolmentorer som arbetar med samtliga klasser i sitt arbetslag. Du ingår i ett av våra arbetslag, arbetslagen är årskurshomogena: lag 7, lag 8 osv. Du deltar löpande i skolans arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten och ämnesträffar. Det är viktigt att du som vill jobba hos oss är med och bidrar till ett gott klimat och en positiv utveckling av Järvenskolan
2021-05-05 2021-05-28
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan söker två lärare i slöjd
Nu söker vi dig som vill arbeta som lärare i slöjd. Vi har årskursansvariga skolmentorer som arbetar med samtliga klasser i sitt arbetslag. Du ingår i ett av våra arbetslag, arbetslagen är årskurshomogena: lag 7, lag 8 osv. Du deltar löpande i skolans arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten och ämnesträffar. Det är viktigt att du som vill jobba hos oss är med och bidrar till ett gott klimat och en positiv utveckling av Järvenskolan.
2021-05-05 2021-05-28
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan söker lärarvikarie i engelska och svenska
Nu söker vi dig som vill arbeta som lärarevikarie i engelska och svenska. Vi har årskursansvariga skolmentorer som arbetar med samtliga klasser i sitt arbetslag. Du ingår i ett av våra arbetslag, arbetslagen är årskurshomogena: lag 7, lag 8 osv. Du deltar löpande i skolans arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten och ämnesträffar. Det är viktigt att du som vill jobba hos oss är med och bidrar till ett gott klimat och en positiv utveckling av Järvenskolan.
2021-05-05 2021-05-28
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan söker lärare i Matematik
Nu söker vi dig som vill arbeta som lärare i matematik. Vi har årskursansvariga skolmentorer som arbetar med samtliga klasser i sitt arbetslag. Du ingår i ett av våra arbetslag, arbetslagen är årskurshomogena; lag 7, lag 8 osv. Du deltar löpande i skolans arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten och ämnesträffar. Det är viktigt att du som vill jobba hos oss är med och bidrar till ett gott klimat och en positiv utveckling av Järvenskolan.
2021-05-05 2021-05-28
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan söker lärare i idrott och hälsa
Nu söker vi dig som vill arbeta som lärare i idrott och hälsa. Vi har årskursansvariga skolmentorer som arbetar med samtliga klasser i sitt arbetslag. Du ingår i ett av våra arbetslag, arbetslagen är årskurshomogena: lag 7, lag 8 osv. Du deltar löpande i skolans arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten och ämnesträffar. Det är viktigt att du som vill jobba hos oss är med och bidrar till ett gott klimat och en positiv utveckling av Järvenskolan.
2021-05-05 2021-05-28
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan söker lärare i Bild i kombination med annat ämne
Nu söker vi dig som vill arbeta som lärare i bild i kombination med annat ämne (gärna slöjd). Vi har årskursansvariga skolmentorer som arbetar med samtliga klasser i sitt arbetslag. Du ingår i ett av våra arbetslag, arbetslagen är årskurshomogena: lag 7, lag 8 osv. Du deltar löpande i skolans arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten och ämnesträffar. Det är viktigt att du som vill jobba hos oss är med och bidrar till ett gott klimat och en positiv utveckling av Järvenskolan.
2021-05-05 2021-05-28
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare mellanstadiet till Julita skola
Som lärare på Julita skola kommer du ansvara för undervisningen inom ett antal ämnen, bland annat matematik. Du fungerar också som ansvarig mentor för elever samt förväntas ha ett tätt samarbete med dina kollegor på skolan. Som lärare arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan. Arbete i arbetslag med fokus på undervisning, relationsskapande och skolutveckling.
2021-05-05 2021-05-19
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Bie skola söker grundskollärare till mellanstadiet
Bie skola söker dig som tillsammans med oss vill arbeta för att utveckla elevernas lärande. Dina arbetsuppgifter består i undervisning av elever på skolan. Du fungerar som klasslärare för en grupp elever där du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån våra styrdokument samt dokumentation av elevernas kunskaper. I arbetsuppgifterna ingår även att samarbeta med dina kollegor kring utvecklingen av hela skolans verksamhet. Vi vill att du ska vara väl förankrad i våra styrdokument och utgå från skolans värdegrun...
2021-05-05 2021-05-19
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare Matematik och Naturkunskap
Vi söker dig som tänker nytt och brinner för att utveckla matematikundervisningen. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning av elever i matematik och naturkunskap. Du arbetar med digitala verktyg. Du ansvarar för elevernas lärande och utveckling via undervisning och stöd. Det gör du genom att utgå från varje elevs specifika kunskaper och förutsättningar. I din roll som lärare ingår också sedvanliga läraruppgifter såsom mentorskap, programgemensamma aktiviteter, planering, utvärdering och betygsättning. Du förväntas kunna driva kon...
2021-05-05 2021-05-17
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Skogsborgsskolan söker lärare till årskurs 1
Du kommer att arbeta som mentor i årskurs 1 med ansvar för planering, uppföljning samt dokumentation. Du arbetar som en del i ett arbetslag utifrån det ansvarsuppdrag som står tryckt i läroplanen. Det innebär att du tillsammans med kollegor, samordnare och skolledning leder och utvecklar skolans vardag för ökad måluppfyllelse.
2021-05-03 2021-05-23
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare eller lärare till Duveholms gymnasiesärskola
I tjänsten ingår undervisning för elever med intellektuellt funktionshinder från tidig utvecklingsnivå. Eleverna läser gymnasiesärskolans individuella program. Du kommer att undervisa i de flesta av individuella programmets 6 ämnesområde. Arbetslaget planerar stor del av undervisningen gemensamt och undervisningen sker oftast av flera pedagoger i samarbete. Vi fäster stor vikt vid ämnesområdet Kommunikation och sociala färdigheter samt samarbetsförmåga. Du kommer att arbeta en stor del av dagen med uteaktiviteter för att stärka elevernas häls...
2021-05-03 2021-05-16
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan 7-9 L söker SV-NO lärare
Järvenskolan City 7-9L är en högstadieskola för elever främst med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) och som är i behov av särskilda relationer och där bemötandet spelar en stor roll. Som lärare på Järvenskolan City 7-9L vägleder du våra elever kunskapsmässigt och socialt samt bistår den pedagogiska personalen och elevhandledarna i det dagliga sociala arbetet. Att göra individuella, motiverande och tydliga uppgifter samt att tillsammans med eleverna hitta arbetssätt som fungerar är självklart för dig. Du ingår i ett arbetslag, i me...
2021-04-29 2021-05-14
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Sandbäcksskolan söker speciallärare/specialpedagog till skolans Lilla Studieverkstad ht-2021
Vi söker en speciallärare/specialpedagog till skolans Studieverkstad. Ditt arbete kommer att rikta sig framförallt mot elever i årskurs F-3. I Studieverkstan arbetar ni som ett team och möter elever som har olika utmaningar inom NPF-området. Tillsammans med specialläraren som ansvarar för elever från årskurs 46 och resurspersoner som är kopplade till verksamheten kommer du att planera och undervisa i Studieverkstan. Eleverna har en klasstillhörighet och kommer att arbeta i Studieverkstaden del av dagen. Ett nära samarbete med klasslärare är en ...
2021-04-29 2021-05-21
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltning HR-konsulter
Vi erbjuder en bred och varierande roll där du genom ett konsultativt förhållningssätt ger kvalificerat stöd i HR-frågor till kommunens chefer i både dagliga och mer långsiktigt strategiska HR-processer. Som HR-konsult kommer du att arbeta med verksamhetsnära personalfrågor och stödja kommunens chefer i deras verksamhets-, personal- och arbetsgivaransvar. Det innebär att du arbetar brett inom områden som arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskapsutveckling och kompetensförsörjning. Grunden för vårt konsultativa förhållningssätt är att var och en ta...
2021-04-28 2021-05-23
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Norrgårdens förskola
Du kommer att leda det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens intentioner. Planera, genomföra och följa upp undervisning i barngrupp. Arbeta med dokumentation, utvärdering och uppföljning för att stödja barnens lärande. Som förskollärare på Norrgårdens förskola arbetar du 36 timmar i barngrupp och övrig tid avsätts till möten, Apt, lästid samt planering och reflektion, såväl egen som tillsammans i arbetslaget. Du får kompetensutveckling och deltar i olika former av kollegiala nätverk. Du ska ha barnens lärande och omsorg i fokus och vilja ...
2021-04-26 2021-05-30
Katrineholms kommun, Viadidakt Studie- och yrkesvägledare
Vill du ingå i team av studie- och yrkesvägledare som har ett prestigelöst samarbete och använder varandras kompetenser. Tjänsten hos Viadidakt innefattar information om utbildningsalternativ och vägledning av vuxna inom hela vår målgrupp - vuxenutbildning och arbetsmarknad. Arbetsuppgifterna består av enskilda samtal, gruppvägledning i olika former, gruppinformationer och samverkanskontakter såväl inom skolan som med externa samverkanspartner. Du kan analysera olika valmöjligheter, bedöma dess konsekvenser och ta ställning i framtidsfrågor...
2021-04-23 2021-06-16
Katrineholms kommun, Viadidakt Speciallärare/Specialpedagog
Vi söker en speciallärare/specialpedagog. Är du bra på att möta och stödja människor? Vill du få chansen att i team med andra professioner pröva nya arbetssätt med målsättningen att fler elever ska uppnå målen inom vuxenutbildningen? Då kanske vi har jobbet för dig. Vi erbjuder stödinsatser till elever som är i behov av stöd och extra anpassningar i sina studier, både till studerande på plats och till de som studerar på distans. I dialog och i samverkan med lärare, rektorer, studievägledare och annan personal vill vi utveckla ett studiestödja...
2021-04-23 2021-06-16
1 2 >