Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Leg. psykolog till centrala Barn- och elevhälsan
Vi söker dig som vill använda bredden av din psykologiska kompetens som skolpsykolog hos oss. Du kommer att ingå i Barn- och elevhälsans psykologiska team som består av fyra heltidspsykologer. Teamet träffas regelbundet för att tillsammans arbeta med att utveckla den psykologiska kompetensen i kommunen samt för att stärka varandra i yrkesrollen. I teamet värnar vi om ett öppet och varmt klimat där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Du kommer tillsammans med teamet att erbjudas regelbunden handledning av erfaren skolpsykolog. I din ...
2022-03-18 2022-05-31
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare inom media
Duveholmsgymnasiets Samhällsvetenskapliga program med inriktning "Media" och det Estetiska programmet med inriktningarna "Media och design" samt "Animation och visualisering" (spetsutbildning med riksintag), söker dig som är legitimerad lärare inom mediainriktningens teoretiska mediekurser samt medieproduktion. Samtidigt är du kunnig inom rörliga bilder, digital bildhantering och digitala uttryck/digital kommunikation i moderna plattformar. Är du en kreativ själ med erfarenhet av visualisering, webb och digitala medier är du absolut den perso...
2022-05-17 2022-06-03
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Administratör Lokalbokningen
Som administratör inom lokalbokningen ingår man i arbetsgruppen Föreningsservice som är en del utav Sportcentrum. Rollen bedrivs självständigt och består till stor del av att ge service till föreningar, företag och andra aktörer som önskar hyra kommunens lokaler och anläggningar. Daglig telefon- och mailkontakt ingår i arbetet samt planering och fördelning av säsongstider, matchtider, läger och arrangemang. I tjänsten ingår också delaktighet i bidragshanteringen för kommunens alla bidragsberättigade föreningar. Tjänsten innefattar nära samarbet...
2022-05-13 2022-06-03
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Katrineholm
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-05-13 2022-06-12
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Förskolan Björkvik
Som förskollärare är du mentor för en grupp barn och undervisar både enskilt och i grupp med dina kollegor. Vi arbetar utifrån de riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Det innebär att vi bland annat arbetar med matematik, musik, skapande, rörelse, IKT, uteverksamhet och socialt samspel. Vi ger barnen inflytande genom att erbjuda möjligheter till val mellan fler planerade aktiviteter utifrån vårt projekt inom Hälsa och livsstil. Som pedagog utgår du ifrån barnens frågor och nyfikenhet, där du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och s...
2022-05-12 2022-05-29
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i tigrinja
Att arbeta som modersmålslärare innebär att du undervisar elever på ditt modersmål enligt gällande kursplan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av lektioner. Du har ansvar för att göra skriftliga omdömen och för att sätta betyg. I arbetet ingår att hålla kontakt med vårdnadshavare. Arbetet som studiehandledare innebär att du hjälper elever att förstå och ta till sig ämneskunskaper med hjälp av modersmålet. Du kan genom att växla mellan det svenska språket och elevernas modersmål hjälpa eleverna att få en bra start och goda...
2022-05-11 2022-05-22
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Visstidsanställning simlärare/badvärd
Vi söker två simlärare/badvärdar till Sportcentrum som ansvarar för drift och utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar och ett av kommunens största besöksmål. Inom Sportcentrum har vi flera arbetsplatser: Backavallen och Duveholmshallen sport- och simhall. En viktig del hos oss är vår simundervisning. Just nu bedriver simhallen undervisning för förskoleklasser fem dagar i veckan men också privat simskola för barnen i kommunen från 6års ålder. Som si...
2022-05-11 2022-06-01
Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör, hälsoskydd och livsmedel
Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer att vara inom livsmedelskontroll och hälsoskydd; planering och genomförande av tillsyn samt handläggning av inkommande ärenden. Du planerar och genomför inspektioner samt handlägger inkommande ärenden såsom anmälningar, klagomål och remisser. Information och rådgivning är en viktig del av arbetet. Beroende på din erfarenhet från liknande arbete kan även andra arbetsuppgifter komma ifråga.
2022-05-10 2022-05-29
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i åk 3 till Skogsborgsskolan
Du kommer att arbeta som mentor i arbetslag 1-3 med ansvar för planering, uppföljning samt dokumentation. Du arbetar som en del i ett arbetslag utifrån det ansvarsuppdrag som står tryckt i läroplanen. Det innebär att du tillsammans med kollegor, samordnare och skolledning leder och utvecklar skolans vardag för ökad måluppfyllelse.
2022-05-10 2022-05-24
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i åk 1 till Skogsborgsskolan
Du kommer att arbeta som mentor i arbetslag 1-3 med ansvar för planering, uppföljning samt dokumentation. Du arbetar som en del i ett arbetslag utifrån det ansvarsuppdrag som står tryckt i läroplanen. Det innebär att du tillsammans med kollegor, samordnare och skolledning leder och utvecklar skolans vardag för ökad måluppfyllelse.
2022-05-10 2022-05-24
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Förvaltningschef inom kultur, service och teknik
I din roll leder du en erfaren ledningsgrupp med representanter från båda förvaltningarna som driver övergripande och gemensamma frågor. Som ledare har du i uppgift att fortsätta strukturera verksamheterna, bidra till helhetsförståelse och få chefer och medarbetare att lyfta blicken samtidigt som du månar om att utveckla goda relationer och är synlig i organisationen. Vidare ansvarar du för förvaltningarnas ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö och är en del i att utveckla Katrineholms kommun och identifiera behov för att nå kommunens o...
2022-05-09 2022-05-22
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Arbetsledare simhall
Vi söker en arbetsledare till simhallen som är en del av Sportcentrum. Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar och ett av kommunens största besöksmål. Tillsammans med enhetschef, ytterligare två arbetsledare och sammanlagt ett 20-tal medarbetare ansvarar vi för drift och utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Inom Sportcentrum har vi flera arbetsplatser: Backavallen med bland annat friidrottsarena och ishallar och Duveholmshallen som har sport- och simhall. Nu söker vi efter dig som vill...
2022-05-06 2022-05-29
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare och studiehandledare i ukrainska och ryska
Att arbeta som modersmålslärare innebär att du undervisar elever på ditt modersmål enligt gällande kursplan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av lektioner. Du har ansvar för att göra skriftliga omdömen och för att sätta betyg. I arbetet ingår att hålla kontakt med vårdnadshavare. Arbetet som studiehandledare innebär att du hjälper elever att förstå och ta till sig ämneskunskaper med hjälp av modersmålet. Du kan genom att växla mellan det svenska språket och elevernas modersmål hjälpa eleverna att få en bra start och goda...
2022-05-06 2022-05-18
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Legitimerad sjuksköterska natt
Välkommen att arbeta i en arbetsgrupp där trivseln är hög och kompetensen stor. Arbetsgruppen består av både tillsvidareanställda och timanställda sjuksköterskor. Som nattsjuksköterska samverkar du med nattpersonal inom hemtjänst, särskilda boenden för äldre samt inom funktionsstöd. Du ansvarar också för att delegera omvårdnadspersonal efter genomgången utbildning och även för att utbilda personalen vid behov.
2022-05-06 2022-05-30
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Legitimerad sjuksköterska till kortvårdsavdelningar
Sjuksköterskegruppen på kortvårdsavdelningarna blir större. Som sjuksköterska arbetar du med medicinska bedömningar, läkemedelshantering och andra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du arbetar också med stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Du samordnar, planerar och genomför hälso- och sjukvårdsinsatser på de tre korttidsavdelningarna på Lövåsgården. Du arbetar i team tillsammans med omvårdnads- och rehabiliteringspersonal och kommunens vårdplaneringsteam. Du samverkar med både regionens avdelningar och kommunens olika verksamheter. Kortvå...
2022-05-06 2022-05-30
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare eller speciallärare
Vi söker en lärare i svenska och SVA, åk 7-9 eller gymnasielärare, till de nationella programmen på gymnasiesärskolan. Även undervisning på det individuella programmet kan förekomma. Arbetslaget planerar stor del av undervisningen gemensamt och undervisningen sker oftast av flera pedagoger i samarbete. Undervisningen kan även ske 1-1, allt utifrån varje enskild elevs behov. I ditt uppdrag som lärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet, enskilt samt i arbetslaget. Tillsammans ansvarar ni för att nå varje ensk...
2022-05-06 2022-05-22
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare i matematik till Nyhemsskolan
Dina arbetsuppgifter består av undervisning av elever; enskilt, i grupp och i klass. Du ska genomföra kartläggningar och upprätta åtgärdsprogram samt leda arbetslagens EHT-möten. Sedvanliga arbetsuppgifter som planering, kontakt med vårdnadshavare, rastvärd m.m. ingår också. Du kommer ingå i ett arbetslag där arbetskamrater med olika uppdrag arbetar; t. ex. klasslärare, ämneslärare och elevassistenter. Tjänsten innebär i första hand arbete med årskurserna F-3, där du är en av tre speciallärare. Ytterligare två speciallärare finns för årskurse...
2022-05-05 2022-05-20
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare år 1-3 till Bie skola
Vi på Bie skola söker en engagerad, positiv och lösningsfokuserad lärare till blivande år 3 med för närvarande 12 elever. I klassen arbetar också en resurs på heltid. I dina arbetsuppgifter ingår att bedriva undervisning i din klass och anpassa lärandemiljön utifrån varje elevs individuella behov. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med arbetslaget. Tillsammans med arbetslaget bidrar du till att skapa ...
2022-05-05 2022-05-27
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Engagerad förskollärare sökes till område Nord 2
Vi söker nu drivna och engagerade förskollärare till vårt område. Du leder tillsammans med annan förskollärarkollega och barnskötare undervisningen utifrån läroplanens och våra styrdokuments intentioner. Du planerar och strukturerar utbildningen så att hänsyn tas till alla barns olika behov. Den pedagogiska dokumentationen är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår utbildningsutveckling. Lärprocesser synliggörs genom pedagogisk dokumentation och du tillsammans med ditt arbetslag arbetar aktivt för att skapa stimulerande och ut...
2022-05-03 2022-06-05
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Forssjö skola
Du kommer att arbeta på fritidshemmet och i skolan med elever från 6-12 år. Du ska kunna iscensätta lärande och skapa pedagogiska miljöer för elevernas lärande och utveckling både i fritidshemmet och under skoldagen. Du ansvarar för att i samarbete med övrig personal på fritidshemmet planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i fritidshemmet i förhållande till läroplan och styrdokument. Vi ser gärna att du vill bidra med dina kunskaper i något av de praktiskt estetiska ämnena under skoltid. Att leda trygghetsarbete och rastaktiv...
2022-05-03 2022-05-18
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Engagerad förskollärare sökes till förskolorna Karamellen och Guldregnet
Med läroplanen som grund ska du leda och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan tillsammans med dina kollegor. Du ska arbeta med dokumentation, uppföljning och utvärdering för att utmana och stötta barnen i deras utveckling och lärande. Din arbetstid i barngrupp är 35 timmar i veckan och den övriga tiden är avsatt till möten, APT, lästid samt tid för egen reflektion. Vi erbjuder dig även en egen iPad, arbetskläder, friskvårdsbidrag och pedagogiska luncher. Som förskollärare på förskolorna Guldregnet och Karamellen deltar du i kompetens...
2022-05-02 2022-05-22
Katrineholms kommun, Viadidakt Ämneslärare i svenska som andraspråk till vuxenutbildningen
I arbetsuppgifterna ingår arbetsuppgifter kopplade till lärarrollen såsom undervisning, planering och bedömning. Du jobbar med att utbilda och kompetensutveckla vuxna och är en nyckelperson för elevens framgång i skolan. Eftersom vår verksamhet förändras beroende på antal sökande elever kan tjänsten innebära undervisning på grundläggande och gymnasial nivå i svenska som andraspråk i både platsbunden undervisning och på distans samt SFI vid behov. Målet är att den enskilde studerande ska nå de mål som formulerats i hans eller hennes studieplan. ...
2022-05-02 2022-05-22
Katrineholms kommun. Ekonomer till två förvaltningar
I din roll som ekonom arbetar du i nära samarbete med verksamheterna inom förvaltningen kring budget, uppföljning, prognoser, analys, åtgärder och bokslut. Uppföljning sker i form av månads- och delårsrapporter samt årsredovisning. Du är med och arbetar för en effektiv verksamhet och kan komma att både driva och medverka i specifika utredningar, uppdrag eller projekt där verksamhet, ekonomi och kvalitet står i fokus. I din roll arbetar du även för att de ekonomiska analyserna och utredningarna bidrar till ständig förbättring och att uppställda...
2022-05-02 2022-05-22
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska inom funktionsstöd
Som sjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i grupp- och servicebostäder enligt LSS samt daglig verksamhet. I arbetet ingår att planera, bedöma, åtgärda och följa upp exempelvis läkemedelshantering, sårvård och provtagningar. Att handleda personal och jobba i team med enhetschef och övriga professioner är vanligt förekommande. Du ansvarar också för att utfärda delegering till omvårdnadspersonal, dokumentation samt att delta i kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom området funktionshinder finns även socialpsyki...
2022-04-07 2022-05-22
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Kock till Dufvegården Katrineholms kommun
Katrineholms kommun bygger nya skolor, förskolor och äldreboende vilket gör att vi kommer att öppna fler kök och behöver därför anställa ytterligare en kock. Här lagar vi näringsriktig mat ifrån grunden med hög andel närproducerade råvaror och med svenskt kött och kyckling. Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt härliga gäng, sprida glädje och laga god mat till världens viktigaste matgäster. I Katrineholms kommun kombineras matlagning av god svensk husmanskost, spännande internationella maträtter, tillagning av specialkost och bakning....
2022-03-30 2022-05-20
1 2 >