Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till område öst 1
Vi söker dig som vågar utmana barn, kollegor och dig själv. Du är en utforskande pedagog där ditt arbete utgår ifrån barnens frågor och nyfikenhet. Du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och få feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbete genom att bland annat dokumentera både barnens och förskolans utveckling samt ha kunskap om att dokumentera och reflektera över processer som sker i utbildningen. Som förskollärare leder du och dina kollegor det pedagogiska arbetet på försko...
2021-10-19 2021-10-31
Polismyndigheten, Polisregion Öst Återvändande poliser LPO-Katrineholm
Placering kan vara aktuellt inom flera olika verksamheter så som polis i ingripandeverksamhet, områdespolis eller utredare av mängdbrott. Ange önskemål om funktion i din ansökan
2021-10-18 2021-11-08
Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare anläggning Infrastruktur
Som projektledare Infrastruktur på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun är du delaktig i exploatering- och investeringsprojekt under samhällsbyggnadsprocessens samtliga skeden. Du har det samlade ansvaret för dina projekt och driver frågor avseende projektering, upphandling, genomförande, tid, ekonomi och kvalitet. Som projektledare är du en nyckelperson i exploatering- och investeringsprojekten och fungerar som Samhällsbyggnadsförvaltningen specialist och förlängda arm i entreprenaderna. Du håller i möten, ansvarar för ekonomis...
2021-10-12 2021-11-02
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker barn-och ungdomsutredare
Som barn- och ungdomsutredare ansvarar du för utredning och uppföljning av insatser till barn och ungdomar och deras föräldrar. Arbetet innebär att genom samtal och möten i olika konstellationer göra utredningar och bedömningar kring enskildas situation och eventuellt behöv av stöd. Du kan göra stor skillnad i ett barns liv. I din roll kommer du att jobba nära familjehemssekreterare, placeringshandläggare och behandlare från öppenvården och i ditt uppdrag är det en stor fördel med tidigare erfarenhet från barnutredningar. Närheten mellan olika...
2021-10-12 2021-11-07
Katrineholms kommun, Viadidakt SFI Lärare
Vill du jobba som SFI- lärare? Då arbetar du med att kompetensutveckla vuxna och bygga broar in i arbetslivet. Du har hela världen i ditt klassrum. Du är en nyckelperson för elevens framgång i skolan då mycket kunskap i skolan beskrivs och redovisas genom språket. Dina uppgifter är att leda och undervisa vuxna elever som läser SFI. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, dokumentera och genomföra kurser.
2021-10-11 2021-10-31
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Valla skola söker lågstadielärare åk 2
Du kommer att vara klasslärare på lågstadiet med uppgifter som undervisning, planering och mentorskap. Vi tar tillvara på varandras ämneskunskaper och har undervisning i flera klasser. Arbetet som lärare sker i nära samarbete i arbetslaget. Du kommer att ha stor möjlighet att vara med och påverka arbetslagets sätt att arbeta för att öka måluppfyllelse hos eleverna. När du arbetar som pedagog i Valla skola får du en MacBook och en Ipad att använda i din undervisning och dina elever har varsin Ipad. Alla klassrum är utrustade med en SMARTboar...
2021-10-08 2021-10-24
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Valla skola söker mellanstadielärare åk 4
Du kommer att vara klasslärare på vårt mellanstadium med arbetsuppgifter som undervisning, planering, mentorskap mm. Vi tar tillvara på varandras ämneskunskaper och har undervisning i flera klasser. Arbetet som lärare sker i nära samarbete med arbetskamrater i arbetslaget. Du kommer att ha stor möjlighet att vara med och påverka arbetslagets sätt att arbeta för att öka målupp-fyllelsen hos eleverna. När du arbetar som pedagog på Valla skola får du en MacBook och en iPad att använda i din undervisning och dina elever har varsin iPad. Alla klas...
2021-10-07 2021-10-24
Katrineholms kommun. Skogsborgsskolan söker idrottslärare
Du kommer att undervisa i idrott och engelska för Skogsborgsskolans elever årskurs 1-6 och arbetar som en del i ett arbetslag utifrån det ansvarsuppdrag som står tryckt i läroplanen. Det innebär att du tillsammans med kollegor, samordnare och skolledning leder och utvecklar skolans vardag för ökad måluppfyllelse.
2021-10-07 2021-10-28
Katrineholms kommun, Viadidakt Handläggare
Som handläggare på vuxnas lärande ansvarar du för elevregistreringar i elevsystemet Alvis för samtliga studerande inom vuxenutbildningen. Du tar fram statistik och gör analyser som sedan ligger till grund för områdets systematiska kvalitetsarbete, i befattningen ingår även att göra rapporter till CSN, SCB och ta fram underlag till vuxnas lärande. Du förväntas arbeta i olika verksamhetssystem. Ansvara för ekonomisk uppföljning och redovisning av statsbidragsfinansierade utbildningar är några av dina arbetsuppgifter. Tjänsten innebär administrati...
2021-10-04 2021-10-30
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltning Löneadministratör
Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete med stimulerande arbetsuppgifter, där du blir en del i en större helhet. Som löneadministratör kommer du att registrera, granska och kontrollera anställningsuppgifter och löneavvikelser. Du kommer hantera behörigheter och konteringar. Tillsammans med en kollega kommer du ansvara för vår redovisning till myndigheter, tex. förfrågningar från Försäkringskassan. Utifrån din kompetens, erfarenhet och engagemang har du möjlighet att vara delaktig och driva egna utvecklingsaktiviteter. Arbetet be...
2021-10-04 2021-10-24
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare lågstadiet Bie skola
Bie skola söker dig som tillsammans med oss vill arbeta för att utveckla elevernas lärande. Dina arbetsuppgifter består i undervisning och mentorskap av elever på skola. Du fungerar som klasslärare för en grupp elever där du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån våra styrdokument samt dokumentation av elevernas kunskaper. I arbetsuppgifterna ingår även att samarbeta med dina kollegor kring utvecklingen av hela skolans verksamhet. Vi vill att du ska vara väl förankrad i våra styrdokument och utgå från sk...
2021-10-01 2021-10-22
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen distriktsköterska och sjuksköterska
Är du redo för ett nytt uppdrag med utvecklande och intressanta arbetsuppgifter där du får möjlighet att ta stort eget ansvar och där dina initiativ är viktiga för att vårdtagarna ska få den bästa omvårdnaden. Att arbeta i hemsjukvården eller på ett vårdboende innebär att leda det dagliga behovet av omvårdnad för patienterna. Du kommer att göra medicinska bedömningar, sårvård, provtagningar, handleda personal, ha kontakter med patienter och anhöriga samt dokumentera. Handledning av personal samt stöd och råd till anhöriga är viktiga arbetsup...
2021-09-28 2021-10-31
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Timvikarier till vård- och omsorg
Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Vi hjälper till med alla vardagsuppgifter som exempelvis personlig hygien som dusch och intimhygien, gå promenader, ge mediciner vid rätt tidpunkt, hushållssysslor som städ och tvätt, matlagning samt delta i fritidsaktiviteter samt arbete med tydliggörande pedagogik. För att kunna jobba hos oss kommer du att få göra en medicinsk webbutbildning och sedan ett kunskapstest hos ansvarig sjuksköterska och vi kommer även att ...
2021-09-21 2022-02-27
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Engagerade förskollärare till SYD 1
Som förskollärare leder och utvecklar du undervisningen i ditt arbetslag. Du analyserar barnens lärande utifrån pedagogisk dokumentation. Vi kan erbjuda dig: - pedagogiskt nätverk där vi arbetar med ledarskap, organisation och undervisning, film, litteratur och annan pedagogisk dokumentation - 2 dagars utbildning Reggio Emilia i praktiken studiebesök och föreläsningar i Stockholm - mentorsår med pedagogista för nyexaminerade förskollärare - pedagogista handleder arbetslag på reflektion, ger stöd kring barn med sär...
2021-09-03 2021-11-07