Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Berguven/Tjädern
Som förskollärare är du mentor för en grupp barn och undervisar både enskilt och i grupp tillsammans med dina kollegor. Vi arbetar utifrån de riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Vi ger barnen inflytande genom att erbjuda möjligheter till val mellan fler planerade aktiviteter utifrån det tema vi arbetar med. Som pedagog utgår du ifrån barnens frågor och nyfikenhet, där du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och få feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbete genom att bla...
2023-12-07 2023-12-18
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Björkviks förskola
Som förskollärare är du mentor för en grupp barn och undervisar både enskilt och i grupp tillsammans med dina kollegor. Vi arbetar utifrån de riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Vi ger barnen inflytande genom att erbjuda möjligheter till val mellan fler planerade aktiviteter utifrån det tema vi arbetar med. Som pedagog utgår du ifrån barnens frågor och nyfikenhet, där du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och få feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbete genom att bla...
2023-12-07 2023-12-18
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till nya förskolan Växthuset VT 2024
I ditt uppdrag som barnskötare är du en viktig kugge i arbetet där du tillsammans med dina kollegor genomför, följer upp och analyserar spännande och lärorik undervisning. Du synliggör barnens lärande och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du kommer att arbeta nära barn, kollegor och vårdnadshavare och kommer därför ha stort fokus på att skapa goda relationer redan från start. Tillsammans med övriga kollegor på Växthuset verkar du för en god arbetsmiljö och ett helhetsperspektiv med hela förskolans bästa i fokus. Som barnsköt...
2023-12-05 2023-12-17
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Björkviks förskola VT 2024
Som barnskötare arbetar du med en grupp barn, utifrån förskollärares anvisningar, både enskilt och i grupp med dina kollegor. Vi arbetar utifrån de riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Vi ger barnen inflytande genom att erbjuda möjligheter till val mellan fler planerade aktiviteter. Du utgår från barnens frågor och nyfikenhet, där du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och ta feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbete genom att bland annat dokumentera både barnens och ...
2023-12-05 2023-12-17
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Berguven/Tjädern VT 2024
Som barnskötare arbetar du med en grupp barn, utifrån förskollärares anvisningar, både enskilt och i grupp med dina kollegor. Vi arbetar utifrån de riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Vi ger barnen inflytande genom att erbjuda möjligheter till val mellan fler planerade aktiviteter. Du utgår från barnens frågor och nyfikenhet, där du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och ta feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbete genom att bland annat dokumentera både barnens och ...
2023-12-05 2023-12-17
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltning Utredare/nämndsekreterare
Som utredare/nämndsekreterare kommer du att ansvara för de nämndadministrativa processerna för de nämnder som du ansvarar för. Det innebär att utveckla, kvalitetssäkra och leda nämndprocessen från beredningar inför sammanträden till efterbehandling. Du ansvarar därmed för administration kring nämndprocesserna, bland annat granskning av tjänsteskrivelser, skapande av kallelse, protokollföring under sammanträden och skapande av protokoll samt expediering av dessa. Tjänsten innebär också att vara ett stöd till ordförande, förvaltningschef samt han...
2023-12-01 2023-12-14
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till äldreomsorgen
Som enhetschef har du ett uppdrag att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål tillsammans med medarbetarna. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du hanterar både strategiska och operativa frågor som rör verksamhetsområdet. Du leder och fördelar det dagliga arbetet för dina medarbetare. Du är närvarande i ditt ledarskap och har förmågan att engagera, motivera och stärka dina medarbetare samt ge dem stöd och handledning. Du fångar upp behov av kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och rutin...
2023-12-01 2023-12-17
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare årskurs 4-6 till Nyhemsskolan
Till vårterminen behöver Nyhemsskolan rekrytera en lärare till årskurs 4. Du kommer ingå i ett arbetslag där arbetskamrater med olika uppdrag arbetar; till exempel ämneslärare, elevhandledare och speciallärare. I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, undervisar i ämnen utifrån dina behörigheter och gör en bedömning av dina elevers kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Vidare arbetar du också med ett löpande utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete där du t...
2023-11-28 2023-12-12
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhetsledare till äldreomsorgen
Som verksamhetsledare ansvarar du för att på ett strukturerat sätt driva verksamhetsutveckling samt följa upp och stötta pågående utvecklingsarbete, processer och projekt. Du arbetar med att säkerställa och följa upp arbete mot fattade beslut, lagar och mot kommunens resultatmål. Du deltar i planerings- och uppföljningsprocessen och arbetar för att skapa tydlighet och effektivitet i förvaltningens arbete. Du leder kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen där du tillsammans med enhetschefer driver och samordnar utvecklingsarbetet. I dina arbetsuppgif...
2023-11-23 2023-12-10
Katrineholms kommun, Socialförvaltningen Specialistsocionom till enhet Barn och familj samt Ungdom och mottagning
Rollen som specialistsocionom innebär att introducera, lära upp och aktivt stödja och vägleda nya socialsekreterare i det dagliga arbetet. Du kommer stödja både barn- och ungdomsutredare. Utveckling av socialsekreterarna sker både individuellt och i grupp. Vi har licens från socialstyrelsen att utreda enligt BBIC - Barns behov i centrum och vi arbetar aktivt utifrån vårt gemensamma förhållningssätt Signs of Safety.
2023-11-23 2023-12-17
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till förskolorna i område Nord 1
Med läroplanen som grund ska du leda och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan tillsammans med dina kollegor. Du förväntas arbeta med dokumentation, uppföljning och utvärdering för att utmana och stötta barnen i deras utveckling och lärande. Din arbetstid i barngrupp är 35 timmar i veckan och den övriga tiden är avsatt till möten, APT, lästid samt tid för egen reflektion. Vi erbjuder dig en iPad, arbetskläder, friskvårdsbidrag och pedagogiska luncher. Som förskollärare i vårt område deltar du i kompetensutveckling såsom gemensamma förel...
2023-11-21 2023-12-10
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Slöjdlärare till Skogsborgsskolan
Vi söker dig som är lärare i slöjd. Du kommer att ha ansvar för undervisningen i trä- och metallslöjd för våra elever i årskurs 3-6. Tillsammans med oss kommer du att fortsätta att utveckla arbetet med elevernas lärande och kreativitet samt arbeta för hög måluppfyllelse. Du ansvarar för undervisningen genom att planera, undervisa, bedöma och ge återkoppling samt utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument i nära samarbete med kollegan i textilslöjd. Du kommer också att ha en tillhörighet i ett arbetslag på skolan.
2023-11-17 2023-12-08
Katrineholms kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till enheten barn och unga
Som barnutredare ansvarar du för utredning och uppföljning av insatser till barn och deras föräldrar. Genom samtal och möten i olika konstellationer gör du utredningar och bedömningar kring enskildas situation och eventuellt behov av stöd. Vi har licens från socialstyrelsen att utreda enligt BBIC, Barns behov i centrum, och vi arbetar aktivt utifrån Signs of Safety. Som barnutredare har du ett nära samarbete med ungdomsutredare, familjehemssekreterare och placeringshandläggare.
2023-09-18 2023-12-15