Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Arbetsledare simhall
Vi söker en arbetsledare till simhallen som är en del av Sportcentrum. Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar och ett av kommunens största besöksmål. Tillsammans med enhetschef, ytterligare två arbetsledare och sammanlagt ett 20-tal medarbetare ansvarar vi för drift och utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Inom Sportcentrum har vi flera arbetsplatser: Backavallen med bland annat friidrottsarena och ishallar och Duveholmshallen som har sport- och simhall. Nu söker vi efter dig som vill...
2021-07-26 2021-08-15
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltning Kultursamordnare
Som kultursamordnare kommer du att ha ett uppdrag som dels innebär genomförande av kulturförvaltningens programverksamhet och dels handläggning av föreningsbidrag. Tillsammans med förvaltningens övriga samordnare inom konst-, biblioteks- och ungdomsverksamheten arbetar du med förvaltningens gemensamma uppdrag att förmedla kultur- och fritidsupplevelser. Du kommer att vara förvaltningens omvärldsbevakare inom kulturområdet på lokal, regional och nationell nivå. Ditt uppdrag som kultursamordnare innebär att samordna förvaltningens kulturuppdrag ...
2021-07-20 2021-08-31
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Nyhemsskolan söker en engagerad lärare i svenska som andraspråk
Du kommer ingå i ett arbetslag där arbetskamrater med olika uppdrag arbetar; tex klasslärare, elevassistenter och specialpedagoger. I tjänsten ingår undervisning i Svenska som andraspråk i årskurs 2-3 och också sedvanliga arbetsuppgifter som planering, mentorskap, rastvärd mm. Samarbetet i arbetslaget men även med de övriga SvA-lärarna är mycket viktigt. Tjänsten finns nu i åk 1-3, men kan komma att ändras till 4-6 ett annat läsår.
2021-07-15 2021-08-15
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Ungdomsutredare till socialförvaltningen
På grund av ökade antal ärenden behöver vår enhet utöka personalstyrkan. Vi söker vi dig som är en erfaren ungdomsutredare. Vår enhet består av 11 utredare som utreder barn mellan 0-12 år, 5 utredare som utreder ungdomar mellan 13-17 år, 3 utredare som arbetar med mottagning för barn och unga 0-17 år, samt 3 verksamhetsledare och 1 enhetschef. Som ungdomsutredare ansvarar du för utredning och uppföljning av insatser till ungdomar och deras föräldrar. Arbetet innebär att genom samtal och möten i olika konstellationer göra utredningar och bed...
2021-07-12 2021-09-19
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Ungdomsutredare till socialförvaltningen
Vi söker vi dig som är en erfaren ungdomsutredare. Vår enhet består av 11 utredare som utreder barn mellan 0-12 år, 5 utredare som utreder ungdomar mellan 13-17 år, 3 utredare som arbetar med mottagning för barn och unga 0-17 år, samt 3 verksamhetsledare och 1 enhetschef. På grund av ökade antal ärenden behöver vår enhet utöka personalstyrkan. Vi har nyligen utökat antal verksamhetsledare, så att de kan ge ett nära ledarskap. Som ungdomsutredare ansvarar du för utredning och uppföljning av insatser till ungdomar och deras föräldrar. Arbetet ...
2021-07-12 2021-09-19
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Västra skolan söker resurspersoner för vikariat
Dina arbetsuppgifter i skolan innefattar att stödja elever i skolarbetet och i vissa fall själv ansvara för en liten grupp elever. På fritids arbetar du tillsammans med övrig personal med att planera, organisera och leda olika aktiviteter för barnen.
2021-07-05 2021-08-05
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Två enhetschefer till Äldreomsorgen
Som enhetschef ansvarar du för att insatserna som vi utför är av god kvalité och för en ekonomi i balans samt god arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål tillsammans med medarbetare och övriga chefer. Du har verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar och du hanterar både strategiska och operativa frågor som rör både din del av verksamheten och förvaltningen som helhet. Du leder och fördelar arbetet för dina medarbetare och säkerställer bemanning. Du engagerar dina medarbetar...
2021-07-02 2021-08-22
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Vikariera på Sportcentrum
Vi söker timvikarier till Sportcentrum som ansvarar för drift och utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar och ett av kommunens största besöksmål. Inom Sportcentrum har vi flera arbetsplatser: Backavallen och Duveholmshallen sport- och simhall. Nu söker vi efter dig som vill vara en del av utvecklingen och jobba på Sportcentrum! Som timvikarie hos oss finns stora möjligheter till en flexibel arbetsdag med olika arbetsuppgifter. I uppdraget ingår blan...
2021-06-30 2021-09-30
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Timanställd modersmålslärare i Meänkieli, Nordsamiska, Lulesamiska
Mottagningsenheten Bryggan ansvarar för att ta emot och kartlägga nyanlända elever, ge modersmålsundervisning och studiehandledning till elever i grund- och gymnasieskolor. Mottagningsenheten Bryggan söker nu en timvikarie som vill arbeta som modersmålslärare i Meänkieli, Nordsamiska, Lulesamiska cirka 10 % per språk. Att arbeta som modersmålslärare innebär att du undervisar elever på ditt modersmål enligt gällande kursplan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av lektioner. Du har ansvar för att göra skriftliga omdömen och f...
2021-06-22 2021-08-08
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan söker förstelärare med undervisning i SO och engelska
Förstelärare med undervisning i SO och engelska i årskurserna 7-9. Du är legitimerad lärare i engelska, alla eller något av SO-ämnena och är omvittnat skicklig i klassrumssammanhang. Skolan lägger stor vikt vid det kollektiva lärandet och det är därför viktigt att du kan hantera kollegabesök och är aktiv i såväl ditt arbetslag som i dina ämneslag. Eventuellt blir du även ämneslagsledare i engelska. Som förstelärare ingår du i en grupp med andra förstelärare som direkt under rektor leder skolutvecklingen på skolan. Skolan är inne i en intensi...
2021-06-21 2021-07-30
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan söker förstelärare 7-9 med undervisning i särskilda undervisningsgrupper
Förstelärare 7-9 med undervisning i skolans särskilda undervisningsgrupper (eventuellt kan även utbildning som 1-7-lärare komma ifråga). Du behöver ha legitimation i något av följande ämnen för högstadiet: SO, svenska, engelska, matematik eller NO, har du dessutom ett praktiskt-estetiskt ämne och speciallärarexamen så är detta meriterande. Du måste ha god vana vid att ha jobbat med särskoleintegrerade elever och kunna hantera många ämnen samtidigt. Du blir mentor för elever och handleder lärarassistenter i grupperna. Som förstelärare ingår du ...
2021-06-21 2021-07-30
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Järvenskolan söker lärare i musik eventuellt i kombination med annat ämne
Är du musiklärare som gillar att sätta guldkant på undervisningen? Bra, på Järvenskolan ser vi till att krydda ordinarie undervisning med både musikklassundervisning, musikaler och konserter tillsammans med proffsmusiker och artister. Nu söker vårt musikarbetslag en kollega som vill samarbeta kring musikundervisningen på Järvenskolan årskurserna 79. Du undervisar i musik och kan fylla ut tjänsten till 100% om du även kan undervisa i ett annat ämne. Du tar ansvar och har ett driv för att gemensamt driva musikundervisningen framåt på skolan. Uti...
2021-06-21 2021-07-30
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska till hemsjukvården
Är du redo för ett nytt uppdrag med utvecklande och intressanta arbetsuppgifter där du får möjlighet att ta stort eget ansvar och där dina initiativ är viktiga för att vårdtagarna ska få den bästa omvårdnaden? Som distriktssköterska ansvarar du för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser för våra hemsjukvårdspatienter i kommunen. Det innebär medicinska bedömningar och behandlingar, läkemedelshantering samt dokumentation. Handledning av personal samt stöd och råd till anhöriga är viktiga arbetsuppgifter. Du har et...
2021-06-15 2021-08-15
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska
Är du redo för ett nytt uppdrag med utvecklande och intressanta arbetsuppgifter där du får möjlighet att ta stort eget ansvar och där dina initiativ är viktiga för att vårdtagarna ska få den bästa omvårdnaden? Att arbeta på vårdboende innebär att leda det dagliga behovet av omvårdnad för de boende. Du kommer att göra medicinska bedömningar, sårvård, provtagningar, handleda personal, ha kontakter med boende och anhöriga samt dokumentera. Handledning av personal samt stöd och råd till anhöriga är viktiga arbetsuppgifter. Du har ett nära samarbet...
2021-06-15 2021-08-15
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker familjehemssekreterare
Socialförvaltningen består av avdelningarna barn och unga samt vuxenavdelning. Avdelningen barn och unga består av tre enheter: barn och mottagningsenhet, ungdom och placeringsenhet samt förebyggande och resursenhet. Du kommer arbeta på ungdoms och placeringsenheten som består av ca 20 medarbetare. Enheten arbetar med myndighetsutövning inom arbetsområdena ungdomsutredning, familjehem, placerade barn-, unga och vuxna samt familjerätten. I din roll som familjehemssekreterare har du huvudansvar för att rekrytera, utreda samt kontinuerligt stöd...
2021-06-10 2021-08-22
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker barnutredare
På grund av ökade antal ärenden behöver vår enhet utöka personalstyrkan. Vi söker nu dig som är en erfaren barnutredare. Vår enhet består av 10 utredare som utreder barn mellan 0-12 år, 3 utredare som jobbar med mottagning för barn och unga 0-17 år, samt 2 verksamhetsledare och 1 enhetschef. Som barnutredare ansvarar du för utredning och uppföljning av insatser till barn och deras föräldrar. Arbetet innebär att genom samtal och möten i olika konstellationer göra utredningar och bedömningar kring enskildas situation och eventuellt behöv av stö...
2021-06-09 2021-08-22