Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Vikarierande simlärare/badvärd till simhallen
I uppdraget som simlärare/ badvärd arbetar du med service till våra badgäster, besökare och kunder. Tjänsten innefattar även badbevakning, kassahantering, lokalvård och skötsel av våra anläggningar. Vi ansvarar för den kommunala simundervisningen där vi planerar och ger våra elever livsviktig kunskap, nämligen simkunnighet. En viktig målgrupp för oss är våra föreningar där vi bland annat arbetar med iordningställande av sportutrustning inför träningar och tävlingar. En annan viktig del hos oss är vår simundervisning. Just nu bedriver simhall...
2023-06-08 2023-06-15
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Slöjdlärare till Skogsborgsskolan
Vi söker dig som är lärare i slöjd. Du kommer att ha ansvar för undervisningen i trä- och metallslöjd för våra elever i årskurs 3-6. Tillsammans med oss kommer du att fortsätta att utveckla arbetet med elevernas lärande och kreativitet samt arbeta för hög måluppfyllelse. Du ansvarar för undervisningen genom att planera, undervisa, bedöma och ge återkoppling samt utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument i nära samarbete med kollegan i textilslöjd. Du kommer också att ha en tillhörighet i ett arbetslag på skolan.
2023-06-07 2023-06-20
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Grundlärare i fritidshem/Fritidspedagog till Skogsborgsskolan
I din roll som fritidslärare arbetar du med heldagsperspektiv på eleverna. Du ska kunna iscensätta lärande och skapa pedagogiska miljöer för elevernas lärande och utveckling, både i fritidshemmet och under skoldagen. Du ansvarar för att i samarbete med övrig personal på fritidshemmet planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i fritidshemmet med utgångspunkt i nationella mål och riktlinjer. Att arbeta med främjande och förebyggande värdegrundsarbete och att leda rastaktiviteter ingår i arbetsbetsuppgifterna. Att bidra med dina ku...
2023-06-07 2023-06-20
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare/specialpedagog till Lindengymnasiet
Som speciallärare har du goda kunskaper om barns utveckling och lärande samt kan se elevens behov på organisations-, grupp-, och individnivå. Du arbetar främjande och förebyggande samt stödjer utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever. Arbetet innebär även att kunna genomföra pedagogiska utredningar, utforma åtgärdsprogram, följa upp samt utvärdera insatta åtgärder. Exempel på arbetsuppgifter: • genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd • att tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och...
2023-06-05 2023-06-18
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Ambulerande sjuksköterska till vård och omsorgsförvaltningen
Vi söker nu en ambulerande sjuksköterska som kommer att arbeta inom vård och omsorgsförvaltningens alla verksamheter - på en tillsvidareanställning. Men vill du hellre arbeta på timmar så är inte det ett hinder utan ansök då gärna också. Du arbetar i team med andra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt i samarbete med undersköterskor. Målet är en god och säker vård. Arbetet innebär till stor del att handleda och delegera vårdpersonalen i hälso- och sjukvårdsuppgifter.
2023-06-01 2023-06-30
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till nya förskolan Växthuset
I ditt uppdrag som barnskötare är du en viktig kugge i arbetet där du tillsammans med dina kollegor genomför, följer upp och analyserar spännande och lärorik undervisning. Du synliggör barnens lärande och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du kommer att arbeta nära barn, kollegor och vårdnadshavare och kommer därför behöva ha stort fokus på att skapa goda relationer redan från start. Tillsammans med övriga kollegor på Växthuset verkar du för en god arbetsmiljö och ett helhetsperspektiv med hela förskolans bästa i fokus. Som b...
2023-05-31 2023-06-14
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare årskurs 4–6 till Skogsborgsskolan
Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla arbetet med elevernas lärande och arbeta för hög måluppfyllelse. Du kommer att ha ansvar för klasslärar- och mentorskap för elever i ett av våra arbetslag på mellanstadiet. Du ansvarar för undervisningen genom att planera, undervisa, bedöma och ge återkoppling samt utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument i samarbete med kollegor i arbetslaget och på skolan.
2023-05-31 2023-06-12
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare åk 4-6 till Stensättersskolan
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetslaget och speciellt kollegorna i samma årskurs samplanerar i stor utsträckning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning. I Katrineholm har alla elever från f-klass till årskurs 9 en egen iPad att använda i sitt skolarbete. En viktig del i din roll som lärare hos oss är att inspirera, motivera och stötta eleverna i både s...
2023-05-31 2023-06-14
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i albanska och sorani till Mottagningsenheten Bryggan
Vi söker nu en modersmålslärare i albanska och en modersmålslärare i sorani. Att arbeta som modersmålslärare innebär att du undervisar elever på ditt modersmål enligt gällande kursplan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av lektioner. Du har ansvar för att göra skriftliga omdömen och för att sätta betyg. I arbetet ingår att upprätta och hålla kontakt med vårdnadshavare. Arbetet som modersmålslärare innebär att du inspirerar och stimulerar eleverna till utveckling.
2023-05-31 2023-06-14
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Leg. fysioterapeut/sjukgymnast till rehabenheten
I samarbete med arbetsterapeut, sjuksköterska samt vård- och omsorgspersonal ansvarar du för insatser i patienternas ordinarie bostad. Arbetet består av sedvanliga sjukgymnastiska arbetsuppgifter. I det ingår bedömningar av förflyttningsförmåga och behandlingar efter skada eller sjukdom. Det ingår även utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Arbetet innefattar också att instruera/utbilda/handleda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet kring patienten. Det är ett självständigt arbete där du själv ansvarar för att planera din ti...
2023-05-30 2023-06-14
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshemmet till Stensättersskolan
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du planera, undervisa och utveckla fritidshemmets verksamhet utifrån läroplanen. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att skapa en stimulerande och lärorik miljö för eleverna. Du kommer samverka med skolan, bland annat genom arbete i klass under skoltid men även med rastverksamheten.
2023-05-29 2023-06-09
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Simlärare/badvärd till simhallen
I uppdraget som simlärare/ badvärd arbetar du med service till våra badgäster, besökare och kunder. Tjänsten innefattar även badbevakning, kassahantering, lokalvård och skötsel av våra anläggningar. Vi ansvarar för den kommunala simundervisningen där vi planerar och ger våra elever livsviktig kunskap, nämligen simkunnighet. En viktig målgrupp för oss är våra föreningar där vi bland annat arbetar med iordningställande av sportutrustning inför träningar och tävlingar. En annan viktig del hos oss är vår simundervisning. Just nu bedriver simhall...
2023-05-26 2023-06-11
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Musiklärare till Sandbäcksskolan
Vi söker en musiklärare som ansvarar för musikundervisningen på skolan. I uppdraget ingår att planera, undervisa och följa upp undervisningen i musikämnet utifrån LGR 22. Du får möjlighet att samarbeta med musikintresserade lärare och fritidspersonal, leda gemensamma musikaktiviteter samt skolans arbete med att utveckla musikundervisningen.
2023-05-25 2023-06-09
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska till hemsjukvården
Vi söker distriktssköterska till hemsjukvården/alternativ sjuksköterska med annan aktuell vidareutbildning. Arbetet innebär att bedöma och behandla patienter, läkemedelshantering, sårvård, dokumentation, handledning av personal samt teamarbete med övriga professioner. Som sjuksköterska ansvarar du även för delegering av omvårdnadspersonal och handledning av studenter. Bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete är också en viktig del. Viss kvälls och helgtjänstgöring ingår. Jourtid ansvarar du för kommunens samlade behov av hälso- och sjukvård ti...
2023-05-05 2023-08-31
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarjobb och timvikariat inom vård och omsorg 2023: inriktning LSS, funkis och äldreomsorg
Som sommar- och timvikarie är du en viktig del av kommunens omsorgsarbete. Du ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Du utvecklar din kompetens hos oss varje dag. Tillsammans är vi ett team som ser till att hålla god service till våra medborgare i kommunen. Inom Äldreomsorg arbetar du med att stötta och vårda äldre individer. Du fungerar som en hjälp för den enskilde i vardagen där syftet är att stödja personens individuella förmågor. Du arbetar på något av våra vårdboenden, inom hemtjänsten eller på våra dagverksamheter. Inom LSS Funkis ...
2022-12-23 2023-08-31