Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Musiklärare till Bie skola, deltid
Som musiklärare på Bie skola skola undervisar du från år 3 till årskurs 6. Tjänsten är på 20%. Du är en engagerad lärare som har god förmåga att skapa goda relationer med barn och vuxna. Som person reflekterar du över din undervisning och resultat. Du anpassar så att alla elever ges möjlighet till hög måluppfyllelse. Du har höga förväntningar på eleverna och har ett inkluderande arbetssätt. Du har relevant utbildning för att undervisa i musik. Du kompar obehindrat på gitarr och/eller piano. Du är positiv till att använda digitala verktyg i din ...
2024-05-21 2024-06-02
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Pedagog till förskoleklass Sandbäcksskolan ht 2024
Du kommer att bli en av våra pedagoger i förskoleklass. I din roll kommer du att vara delaktig i att leda undervisning och driva och utveckla arbetet i förskoleklasserna och arbetslaget. Du kommer att vara en viktig del i vårt arbete med elevernas lärande för att nå god måluppfyllelse. Är du den vi söker? Sök då tjänst här på Sandbäcksskolan!
2024-05-20 2024-06-05
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare 4-6 Valla skola
Du kommer att vara mentor i åk 4 med arbetsuppgifter som undervisning, planering, utvärdering mm. Vi tar tillvara på varandras ämneskunskaper och har undervisning i flera klasser. Arbetet som lärare sker i nära samarbete med arbetskamrater i arbetslaget. Du kommer att ha stor möjlighet att vara med och påverka arbetslagets sätt att arbeta för att öka måluppfyllelsen hos eleverna.
2024-05-20 2024-06-03
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i SO till Järvenskolan
Vi söker nu dig om vill arbeta som lärare i SO i årskurs 7-9. Järvenskolan har årskursansvariga skolmentorer som på heltid arbetar med samtliga klasser i sitt arbetslag, men du förväntas vara pedagogisk mentor för en klass i ditt arbetslag. Du delar den uppgiften med annan pedagogisk mentor. Du ingår i ett av våra arbetslag, arbetslagen är årskurshomogena lag 7, lag 8 osv. Utöver det deltar du löpande i Järvenskolans arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten och ämnesträffar.
2024-05-20 2024-06-07
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska till hemsjukvården
Arbetet innebär sedvanligt sjuksköterskearbete, såsom att bedöma patienter, läkemedelshantering, sårvård, provtagningar samt dokumentation. Handledning och delegering av personal samt teamarbete med övriga professioner och enhetschef ingår också i tjänsten likväl systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Under jourtid har du ansvar för kommunens samlade behov av hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med en kollega.
2024-05-20 2024-06-09
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska funktionsstöd
Som sjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i grupp- och servicebostäder enligt LSS samt i daglig verksamhet. I arbetet ingår att bedöma, åtgärda och följa upp läkemedelshantering, sårvård och provtagningar. Handledning av personal och teamarbetet med enhetschef och andra professioner är viktiga delar. Inom funktionsstöd finns även socialpsykiatri så båda ansvarsområdena kan förekomma och vid behov kan man behöva täcka för varandra. Du ansvarar också för att utfärda delegering till omvårdnadspersonal, dokumenter...
2024-05-20 2024-06-09
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till nya avdelningar på Furuliden
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och du får gärna ha erfarenhet av demensvård. I dina arbetsuppgifter ingår omvårdnad, medicindelning, sårvård, kontroll av puls, temperatur och blodtryck. Du ansvarar också för att våra boende får social samvaro och aktiviteter som också är en viktig del av deras vardag hos oss. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation samt att ha kontakt med anhöriga, sjuksköterska, rehab och andra samarbetspartners. Hos oss på Furuliden kommer du arbeta i team tillsammans även med andra avdelningar. Tjänsten i...
2024-05-20 2024-06-03
Polismyndigheten, Polisregion Öst Gruppchefer inom receptions- och arrestverksamhet
Uppdraget som Gruppchef för stöd och service 1 och 2 Som chef för stöd och service 1 och 2 rapporterar du till chefen för lokalpolisområdet samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare i...
2024-05-17 2024-06-03
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Karossen
Som förskollärare leder och utvecklar du undervisningen i ditt arbetslag. Du analyserar barnens lärande utifrån pedagogisk dokumentation.
2024-05-16 2024-05-29
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Undersköterska föräldravikariat
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor, då du som undersköterska har en avgörande funktion i brukarnas vardag där du ger vård och omsorg, skapar mervärde, glädje och trygg...
2024-05-08 2024-05-26
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare 4-6 (Förstelärare), Bie skola
Du kommer att arbeta som klasslärare i årskurs fyra med sedvanliga arbetsuppgifter som undervisning, planering, mentorskap mm. Det finns möjlighet att även få uppdrag som Förstelärare om intresse finns. Då driver du det kollegiala lärandet som under nästa läsår kommer att fokusera på Synligt lärande. Du ingår i skolans arbetslag och samverkan med andralärare är en naturlig del i ditt arbete.
2024-05-06 2024-05-31
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till förskoleklass, Bie skola
Ditt arbete kommer att vara som lärare i förskoleklass tillsammans med resurs. I arbetet ingår också visst arbete på vårt fritidshem. Du kommer ingå i kommunens nätverk för förskoleklasser. Utöver det så finns ett samarbete med förskolan och skolor i område norr, där du ingår som en del i samverkan för att utveckla verksamheterna på område norr, vilket Bie tillhör.
2024-05-03 2024-05-24
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog till Katrineholms gymnasieskolor
Som specialpedagog på Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College ansvarar du för att utreda elevers eventuella behov av särskilt stöd. Du ansvarar vidare för att fatta erforderliga beslut i processen och upprätta, utvärdera och avsluta åtgärdsprogram. I tjänsten ingår även specialpedagogiskt stöd i undervisningsgrupp och handledning till lärare. Du dokumenterar ditt arbete och fattade beslut i skolans lärplattform. Du samverkar med övriga kollegor i stödorganisationen, skolledning, EHT och lärarkollegiet.
2024-03-27 2024-05-22
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Sommarjobb och timvikariat 2024 inom Vård-och omsorg
Inom Äldreomsorg arbetar du med att stötta och vårda äldre individer. Du fungerar som en hjälp för den enskilde i vardagen där syftet är att stödja personens individuella förmågor. Du arbetar på något av våra vårdboenden, inom hemtjänsten eller på våra dagverksamheter. Inom LSS Funktionsstöd stöttar du personer som har psykisk funktionsnedsättning, autismspektrumproblematik, förvärvade hjärnskador eller andra omfattande funktionsnedsättningar. Inom LSS Funktionsstöd erbjuder vi arbete på bland annat gruppbostad, inom personlig assistans samt p...
2024-01-08 2024-05-31