Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Viadidakt Studie- och yrkesvägledare
Vill du ingå i ett team av studie- och yrkesvägledare som har ett prestigelöst samarbete och använder varandras kompetenser. Tjänsten hos Viadidakt innefattar information om utbildningsalternativ och vägledning av vuxna. Arbetsuppgifterna består av enskilda samtal, gruppvägledning i olika former, gruppinformationer och samverkanskontakter såväl inom skolan som med externa samverkanspartner. Även att analysera olika valmöjligheter, bedöma dess konsekvenser och ta ställning i framtidsfrågor gällande studier och yrkesliv. Vi arbetar ständigt med ...
2021-03-02 2021-03-21
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker tre sommarvikarier till enhet Ekonomiskt bistånd
De tillsvidareanställda socialsekreterarna på enheten för ekonomiskt bistånd arbetar med att stödja och motivera individer för att kunna komma ut i egen försörjning så snabbt som det är möjligt. En viktig del i arbetet handlar om att samarbeta både internt och externt. De utreder, bedömer och beslutar också om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar efter ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi utgår från varje enskild person och dess nätverk. Sommarvikarier ska arbeta i första hand med att handlägga ansökni...
2021-03-02 2021-03-16
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker kurator till ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen är ett samarbete mellan Region Sörmland och Katrineholms kommun där kuratorerna är anställda av Socialförvaltningen och barnmorskorna är anställda av Region Sörmland. Ungdomsmottagningen arbetar förebyggande med ungdomar mellan 13-23 år. Vår verksamhet bygger på att belysa frågor omkring kropp, sexualitet och hälsa. Verksamheten är HBTQ-certifierad. Som kurator på ungdomsmottagningen arbetar du i huvudsak med enskilda samtal av stödjande eller rådgivande karaktär och med information och utbildning för skolklasser. Ungdomsm...
2021-03-02 2021-03-28
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Engagerad förskollärare till Ängstugans förskola
Vi söker dig som vågar utmana barn, kollegor och dig själv. Du är en utforskande pedagog där ditt arbete utgår ifrån barnens frågor och nyfikenhet. Du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och du står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och få feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbetet genom att bland annat dokumentera både barnens och förskolans utveckling. Som ansvarig förskollärare leder du och driver det pedagogiska arbetet på förskolan utifrån Läroplanen.
2021-03-02 2021-03-31
Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Erfaren miljöinspektör, miljöfarliga verksamheter
Du kommer att jobba med tillsyn av i första hand B-verksamheter, men självklart även med mindre verksamheter. Idag har vi tillsynen över 25 tillståndspliktiga verksamheter varav 9 lantbruk. Dina kvalifikationer och önskemål kan påverka vilka verksamhetsområden du kommer att arbeta med. Förutom prövning och tillsyn är information och rådgivning en mycket viktig del av arbetet.
2021-02-26 2021-03-14
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Yrkeslärare till Vård- och omsorgsprogrammet (med omgående anställning)
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning och handledning av elever i åk 1-3 på Vård- och omsorgsprogrammet. Du lyfter fram kurserna genom kreativ och praktisk undervisning. Du arbetar med digitala verktyg. Du ansvarar för elevernas lärande och utveckling via undervisning och stöd. Det gör du genom att utgå från varje elevs specifika kunskaper och förutsättningar. I din roll som lärare ingår också sedvanliga läraruppgifter såsom mentorskap, programgemensamma aktiviteter, planering, utvärdering och betygsättning. Du förväntas kunna d...
2021-02-26 2021-03-05
Katrineholms kommun. Västra skolan söker socialpedagog
Vi söker en socialpedagog som kan ge stöd till elever och föräldrar samt till våra lärare i sociala frågor genom att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande. Du kommer att ansvara för vårt trygghetsarbete genom att anordna elevsociala aktiviteter som till exempel rastaktiviteter och andra gruppstärkande aktiviteter: organisera trygghetsvandringar och gruppövningar, genomföra enkäter och intervjuer och analysera och presentera dessa i syfte att göra skolan tryggare för alla; både elever och personal. Detta medför att du måste ha goda kun...
2021-02-23 2021-03-05
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Regndroppen
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du ska leda och utveckla vår utbildning tillsammans med resten av förskolans pedagoger. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen utifrån varje barns behov, kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Du ansvarar för att våra styrdokument följs och att verksamheten dokumenteras, följs upp och utvecklas. Ditt pedagogiska ledarskap är viktigt för att kunna leda barngruppen och arbetslaget och tillsammans skapa en förskola med hög kvalitet.
2021-02-22 2021-03-19
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vård och omsorgs förvaltningen söker 4 undersköterskor till hemtjänst
Din uppgift som undersköterska inom hemtjänst är att ge våra brukare vård och omsorg i deras hem, så att de ska uppleva att de har en trygg och meningsfull vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov, vilket kan vara allt från personlig hygien som dusch och intimhygien till mediciner och hushållssysslor. Hos oss kommer du arbeta dag, kväll och helg, vår verksamhet sträcker sig mellan tiden 07.00 - 22.00.
2021-02-22 2021-03-07
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings- och kartingenjör, Katrineholm
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Inom Lantmäteriet tillämpar vi en karriärtrappa för mätnings-och kartingenjörer vilken ger dig goda...
2021-02-18 2021-03-14
Katrineholms kommun, Viadidakt Speciallärare/Specialpedagog
Vi söker en speciallärare/specialpedagog. Är du bra på att möta och stödja människor? Vill du få chansen att i team med andra proffessioner pröva nya arbetssätt med målsättning att fler elever ska uppnå målen inom vuxenutbildningen? Då kanske vi har jobbet för dig! Vuxnas lärande har beviljats statsbidrag för att bedriva projekt Lärcentrum Viadidakt i Katrineholm och Vingåker. Projektet syftar till att pröva metoder för anpassat stöd till elever och studenter, med stort fokus på elever som studerar på distans. Till projektets målsättning hör a...
2021-02-17 2021-03-07
Katrineholms kommun, Viadidakt Kvalitetsutvecklare
Som kvalitetsutvecklare driver du, utifrån uppdrag, förvaltningens strategiska och operativa utvecklingsarbete. Ditt uppdrag är att utforma, utveckla och implementera rutiner och processer som säkerställer att det vi levererar till våra medborgare, medarbetare och förtroendevalda är korrekt och av högsta kvalitet. Du behöver kunna jobba från ax till limpa och ha full koll på alla krav som reglerar hur limpan ska utformas. Uppdraget innefattar såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter och kan gälla allt från utformande av antagningsbesked ...
2021-02-16 2021-03-07
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Lasstorps förskola
Välkommen till en arbetsplats där du får göra skillnad varje dag med många utvecklingsmöjligheter. Gillar du utmaningar och att utveckla utbildningen, dig och dina kollegor? Då är det här något för dig. Du som söker känner stort engagemang gällande ditt jobb och drivs av lusten att varje dag finna de små stunderna då barnens stjärnögon gnistrar av entusiasm och äventyr. Som förskollärare ska du medverka i, driva och utveckla utbildningen och undervisningen. Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av två förste lärare i förskolan, förs...
2021-02-16 2021-03-08
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker familjerättssekreterare
I arbetsuppgifterna som familjerättssekreterare ansvarar du bland annat för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, snabbupplysningar, avtalsskrivning, adoptionsutredningar, faderskapsutredningar samt samarbetssamtal. Gruppen tillsätter och handleder umgängesstöd vid umgängen. I arbetsuppgifterna ingår även råd och stöd både till allmänhet och kollegor. Inom enheten finns verksamhetsledare som leder arbetet och ger stöd i det dagliga arbetet samt en kunnig administratör som avlastar och ger stöd kring det administrativa arbetet. Vi har en ...
2021-02-12 2021-03-07
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Legitimerad arbetsterapeut till sommaren
Arbetet består av sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter. Exempelvis kan det röra sig om bedömningar av aktivitetsförmåga och behandlingar efter skada eller sjukdom, utprovning och förskrivning av hjälpmedel som kompensation för aktivitetsnedsättning eller i syfte att träna upp funktion samt instruera/utbilda/handleda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet kring patienten. Bedömning och intyg för bostadsanpassning är andra exempel på arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Det är ett självständigt arbete där du själv lägger ...
2021-02-03 2021-04-30
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast till sommaren
Vill du arbeta hos oss under sommaren 2021? I teamsamarbete med arbetsterapeut, sjuksköterska samt vård- och omsorgspersonal ansvarar du för insatser för patienter boende på kommunens gruppbostäder, i daglig verksamhet och inom socialpsykiatri. Det huvudsakliga arbetet består av upprätthållande insatser hos patienterna. I arbetet kan även bedömningar av förflyttningsförmåga och behandlingar efter skada eller sjukdom ingå. Dessutom ingår utprovning och förskrivning av hjälpmedel som kompensation för funktionsnedsättning eller i syfte att träna ...
2021-02-03 2021-04-30
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Nu söker vi dig som vill arbeta i vår funktionsstödsgrupp! Det huvudsakliga arbetet som sjukgymnast/fysioterapeut består av upprätthållande insatser hos patienterna. I arbetet kan även bedömningar av förflyttningsförmåga och behandlingar efter skada eller sjukdom ingå. Dessutom ingår utprovning och förskrivning av hjälpmedel som kompensation för funktionsnedsättning eller i syfte att träna upp funktion samt instruera/utbilda/handleda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet kring patienten. I teamsamarbete med arbetsterapeut, sju...
2021-02-02 2021-03-02
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tim- och sommarvikarier till vård- och omsorg
Vi söker tim- och sommarvikarier till flera olika arbetsplatser som äldreboenden och demensboenden, hemtjänst, personlig assistans, socialpsykiatri samt boende för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Vi söker undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter och personliga assistenter. Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Vi hjälper till med alla vardagsuppgifter som exempelvis personlig hygien som dusch och intimhygien, gå promenader, ge medicine...
2020-11-23 2021-04-30