Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Värmland Webbredaktör/kommunikatör
Du ska, i nära samarbete med vår webbansvarige, arbeta med att utveckla vår externwebb, vårt intranät och andra webbmiljöer. Ditt fokus är webbpublicering/-utveckling och digitala medier. Tillsammans med övriga kommunikatörer arbetar du även med stöd i löpande intern och extern myndighetskommunikation. Det innebär såväl operativt som strategiskt arbete. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka med stöd till verksamheternas projekt och kommunikationsrådgivning.
2021-01-27 2021-02-17
Länsstyrelsen Värmland Enhetschef Samhällsbyggnad
Som ledare vid Länsstyrelsen Värmland förväntas du bedriva ett kommunikativt ledarskap byggt på dialog och tydlighet. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Att skapa forum för dialog och verksamhetsutveckling samt engagemang och motivation utifrån en gemensam målbild för verksamheten är också viktiga ledstjärnor. Som chef leder och fördelar du arbetet inom ditt ansvarsområde. Du arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom att attrahera, rekrytera, utveckla och ställa om kompetens. Vidare ansvarar du för budget, pla...
2021-01-26 2021-02-17
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare Nationella Transportenheten Karlstad, Sommarvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet ...
2021-01-22 2021-02-14
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Infrastrukturarkitekt
Som Infrastrukturarkitekt hos oss på Länsstyrelsernas IT-avdelning blir dina främsta uppgifter att arbeta i ett nära samarbete med verksamheter och säkerställa att IT:s infrastruktur stöttar verksamhetskraven. Genom att delta i projekt och uppdrag som rådgivande expert och bevaka att de lösningar som tas fram följer vår strategi och motsvarar våra krav. I rollen igår även att: • Ta fram ändamålsenliga lösnings- och designförslag på infrastruktur med verksamhetsnytta i fokus. • Säkerställa att infrastrukturella tjänster möter behov avseende ...
2021-01-21 2021-02-12
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemspecialist inom Plattformsdrift
Ser du förbättringspotential i det mesta? Just nu är Länsstyrelsernas IT-avdelning inne i en period av intensiv utveckling och tillväxt därför söker vi nu fler Systemspecialister till Plattformsdrift. Som systemspecialist ansvarar du för att våra lösningar inom Plattformsdrift utvecklas och hanteras på ett effektivt sätt genom innovation, automation och kontinuerliga förbättringar. Du kommer arbeta med att systematiskt felsöka och optimera befintliga system, genom att till exempel. förstå och analysera loggfiler och eventloggar. Du kommer in...
2021-01-21 2021-02-12
Länsstyrelsen Värmland Handläggare inom jordbruksstöd
Du kommer att arbeta med handläggning av areal- och djurbaserade jordbruksstöd. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och ha ett nära samarbete med övriga medlemmar. Arbetet innebär utredning av ansökningar samt andra uppgifter kopplade till handläggningsprocessen.
2021-01-07 2021-01-28
Länsstyrelsen Värmland Djurkontrollant jordbruksstöd
Arbetet innebär att självständigt genomföra djurkontroller samt att dokumentera och bearbeta data. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, förmåga att göra självständiga bedömningar i fält och att kunna kommunicera med lantbrukare.
2021-01-07 2021-01-28
Länsstyrelsen Värmland Handläggare inom vattenförvaltningen med fokus på miljögifter
Arbetet inom vattenförvaltningen innebär att driva det regionala arbetet med EU:s vattendirektiv. Du kommer att arbeta med att kartlägga miljötillstånd, analysera påverkan och åtgärdsbehov samt med normsättning av yt- och grundvatten med avseende på miljögifter. I arbetet ingår även att vara sakkunnig i vattendirektivsfrågor och stötta andra enheter i handläggningen av de PBL och MB-ärenden som rör vattenförekomster. Beredningssekretariatet ansvarar också för intern samordning av de åtgärder som åligger Länsstyrelsen i enlighet med Vattenmyndig...
2020-12-22 2021-01-28
Länsstyrelsen Värmland Övergödningsansvarig inom vattenförvaltning
Arbetet inom vattenförvaltningen innebär att driva det regionala arbetet med EU:s vattendirektiv. Du kommer att arbeta med att kartlägga miljötillstånd, analysera påverkan och åtgärdsbehov samt med normsättning av olika vattenmiljöer avseende övergödning. I arbetet ingår även att vara sakkunnig i vattendirektivsfrågor och stötta andra enheter i handläggningen av de PBL och MB-ärenden som rör vattenförekomster. Beredningssekretariatet ansvarar också för intern samordning av de åtgärder som åligger Länsstyrelsen i enlighet med Vattenmyndighetens ...
2020-12-22 2021-01-28