Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Häktet Karlstad Kock timvikariat Häktet Karlstad
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner. Vi lagar ca 300 portioner per dag.
2022-05-16 2022-06-06
Kriminalvården, Häktet Karlstad Kriminalvårdare till Häktet Karlstad, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att ...
2022-05-11 2022-06-01
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Karlstad
Arbetet som förrättningsassistent är omväxlande och stimulerande. Du kommer att arbeta i ett av våra team med bland annat förrättningslantmätare där teamet tillsammans ansvarar för att driva ärenden från början till slut. Du får en viktig roll i vårt arbete med fastighetsbildning där du bland annat bidrar till att utföra många moment i våra förrättningsärenden exempelvis delgivning, protokollskrivande, utskick av handlingar, korrekturläsning, kontroll och beredning av rättigheter, enklare utredningar och digital arkivering. Din uppgift är äve...
2022-05-06 2022-05-29
Länsstyrelsen Värmland Handläggare samhällsskydd och beredskap
Du kommer att handlägga ärenden inom krisberedskapsområdet, bland annat samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering samt leda samverkan med näringslivet och det organiserade civilsamhället. Arbetet innebär ansvar för att utveckla såväl Länsstyrelsen som att stödja kommunerna och regionen samt andra aktörer i länet. Arbetet kräver omfattande samverkan med aktörer på alla samhällsnivåer. Arbetet innefattar analys, information, stöd och inriktning, rapportering, uppföljning liksom utveckling samt ledning av projekt och nätverk. Du komme...
2022-05-06 2022-05-27
Länsstyrelsen Värmland Handläggare landsbygdsstöd
Du kommer att arbeta med handläggning av ansökningar om landsbygdsstöd inom landsbygdsprogrammet. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra handläggare som har likartade arbetsuppgifter. Huvuddelen av arbetsuppgifterna består i att utreda och granska ansökningar om stöd eller om utbetalning av stöd samt att informera om landsbygdsprogrammets möjligheter. Arbetet innebär mycket kontakter med stödsökande för att reda ut frågetecken gällande ansökningarna eller för att begära in kompletteringar. Även andra arbetsuppgifter på enheten kan bli ...
2022-05-05 2022-05-26
Länsstyrelsen Värmland Webbredaktör/kommunikatör
Du ska, i nära samarbete med vår webbansvarige, arbeta med att utveckla vår externwebb, vårt intranät och andra webbmiljöer. Tillsammans med övriga kommunikatörer arbetar du med stöd i löpande intern- och extern myndighetskommunikation. Det innebär såväl operativt som strategiskt arbete, dock med fokus på webbpublicering/utveckling och digitala medier. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka med stöd till verksamheternas projekt och kommunikationsrådgivning.
2022-05-03 2022-05-24
Länsstyrelsen Värmland Jurist, vikariat
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning. Du kommer i huvudsak att få arbeta självständigt med förvaltningsärenden av olika slag och komplexitet inom Rättssekretariatets ansvarsområden samt stöd åt andra enheter inom Lä...
2022-05-03 2022-05-24
Länsstyrelsen Värmland Utvecklingsledare social hållbarhet
Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid. Ditt grunduppdrag, initialt, kommer att ligga inom länsstyrelsens nya uppdrag inom det folkhälsopolitiska området. Inom detta uppdrag ska Länsstyrelsen bland annat stödja införandet av folkhälsopolitiken, stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete, genomföra en regional kartläggning av aktörer och behov samt bidra till samarbeten och erfarenhetsutby...
2022-04-29 2022-05-20
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker inom beslutsstöd och visualisering
Är du en systemtekniker som vill jobba med BI, visualisering och beslutsstöd? Lockas du av ett hållbart arbetsliv med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden? Är det DAX för nästa utmaning i karriären? Vår enhet expanderar kraftfullt och vi behöver bli fler smarta, drivna och kompetenta kollegor. I år planerar vi att växa med ett 20-tal medarbetare. Enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av system, integrationer och applikationsplattformar. Vi bygger morgondagens förvaltnings- och utvecklingsorganisation där starka tea...
2022-04-28 2022-05-31
Länsstyrelsen Värmland Nu söker vi registratorer till Länsstyrelsen i Värmland
Arbetet består av registrering och utlämning av handlingar samt posthantering. Även hantering av säkerhetsskyddsklassad information. Stundtals utförs det dagliga arbetet i högt tempo. Du kommer också att vara delaktig med råd och stöd till verksamheterna rörande registratur och hantering av allmänna handlingar. Totalt får du cirka sex personer som nära kollegor och du kommer även att ha kontakt med andra administrativa funktioner inte minst när det gäller utvecklingsarbete.
2022-04-26 2022-05-17
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker inom applikation
Är du en engagerad systemtekniker som vill vara med och utveckla digitala lösningar för ett hållbart samhälle? Trivs du i en miljö som utmärks av lagkänsla och möjligheten att utvecklas tillsammans? Lockas du av ett hållbart arbetsliv med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden? Är du redo för nästa utmaning i karriären? Vår enhet expanderar kraftfullt och vi behöver bli fler smarta, drivna och kompetenta kollegor. I år planerar vi att växa med ett 20-tal medarbetare. Enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av system, in...
2022-04-21 2022-05-19