Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Värmland Stabshandläggare
Bland arbetsuppgifterna inom staben finns omvärldsbevakning av media och myndighetsinformation, att bedöma konsekvenser som samhället ställs inför med anledning av Covid-19, både på kort och lång sikt. Staben ansvarar för att analysera lägesbilder från länets aktörer, anordna och hålla i regionala samverkanskonferenser, hantera uppdrag från regeringen, besvara frågor och så vidare. Utöver det arbetar staben strategiskt och långsiktigt i syfte att mildra de negativa effekterna i länet. Som medarbetare i staben deltar du i allt förekommande arbet...
2021-03-31 2021-04-15
Länsstyrelsen Värmland Förvaltare av naturreservat, vikariat
Du kommer att tillhöra arbetsgruppen med reservatsförvaltare. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att planera, administrera och genomföra olika typer av skötselinsatser i skyddade områden. Det kan till exempel handla om skötsel av betesmarker, restaurering av olika naturtyper och anläggande av friluftslivsanordningar. Reservatsförvaltning är ett arbete med krav på bred kompetens inom många olika sakområden. Med en biologisk kunskap som bas handlar det mycket om samverkan med markägare, entreprenörer och allmänhet, samt upphandlingar, projektled...
2021-03-30 2021-04-20
Kriminalvården, Häktet Karlstad Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen, Häktet Karlstad
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte innebär...
2021-03-25 2021-04-15
Kriminalvården, Häktet Karlstad Utbildad kriminalvårdare till Häktet Karlstad
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare och som redan har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte ...
2021-03-25 2021-04-15
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Integrationsspecialist till Länsstyrelsernas IT-avdelning
Som Integrationsspecialist hos oss på Länsstyrelsernas IT-avdelning kommer du att arbeta inom förvaltning och utveckling av våra integrationslösningar tillsammans med kunniga kollegor. Du har en ledande roll och är ansvarig för den tekniska integrationsplattformen och dess utveckling, samt bidrar med att ta fram lösningar utifrån verksamhetens behov. I detta ingår bland annat att: • Planerar, leda och följa upp arbetet inom ditt ansvarsområde och att arbetsleda ditt team • Omvärldsbevaka ditt specialistområde och aktivt bidrar i standardiser...
2021-03-24 2021-04-23