Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Örebro/Karlstad Chefsstöd/Senior handläggare till häktet Örebro och Karlstad
Som chefsstöd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att stödja kriminalvårdschefen att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Du ska även bistå kriminalvårdsinspektörerna (första linjens chefer) med samordning av övergripande processer för verksamhetsområdet genom uppföljning, utredning, handläggning och administration. Till arbetsuppgifterna hör att bistå kriminalvårdschef samt kriminalvårdsinspektörer med praktisk samordning av processer gällande utbildning och rekrytering. Du kommer som dir...
2023-12-08 2023-12-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Karlstad
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2023-12-04 2023-12-31
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Passhandläggare till Lokalpolisområde Karlstad
Som passhandläggare kommer ditt arbete bestå av att handlägga ansökningar för pass och nationellt ID-kort samt att lämna ut resehandlingar. Du kommer även att arbeta med att registrera hittegods, ta emot tillståndsansökningar och hantera inbetalningar via kassa. Arbetet sker i direktkontakt med besökare och du blir på så sätt polisens ansikte utåt. Utöver angivna arbetsuppgifter har du ett stort eget ansvar att själv och tillsammans med kollegor prioritera och hantera även övrigt förekommande receptionsuppgifter som finns. Tillsammans med övrig...
2023-11-29 2023-12-13