Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Barnbibliotekarie
Som bibliotekarie på Karlskoga bibliotek kommer du främst att arbeta läs- och språkfrämjande med och för små barn och vuxna i deras närhet. Genom ett utåtriktat arbete skapar du förutsättningar för att barns språk, fantasi och nyfikenhet utvecklas. Tillsammans med andra aktörer arbetar du läs- och demokratifrämjande. En stor del i det läs- och språkfrämjande arbetet handlar om planering och genomförande av aktiviteter och ansvar för bibliotekets Äppelhylla. Du s eka arbeta för att tillgängliggöra bibliotekets tjänster som ger alla barn rätt ti...
2022-09-20 2022-10-09
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Rävåsskolan söker elevassistent/resursstöd
Du kommer att arbeta tillsammans med lärare i på lågstadiet. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att bestå i att ta ansvar för en elev. Du kommer att ha tydliga mål att arbeta utifrån där elevens mående och kunskapsinhämtning är i fokus. Du kommer att arbeta med eleven enskilt och i grupp med en tydlig målbild. Genom ert arbetssätt skapar du tillsammans med övrig personal en trygg och rolig miljö. Tillsammans med lärare arbetar du för en tillgänglig lärmiljö som tar tillvara elevens nyfikenhet och intressen samt stödjer elevens trygghet, utveckli...
2022-09-19 2022-10-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Österledskolan söker lärare i idrott samt ytterligare ett ämne
Du kommer att undervisa i ämnet idrott i årskurserna 7-9 och ytterligare ett ämne. I detta ingår även att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning samt bedöma och betygssätta elevernas kunskaper. Genom ditt engagemang, tydliga ledaregenskaper och goda kunskaper inom ämnet skapar du en kreativ och motiverande miljö där eleverna utvecklas på bästa sätt. Idrottstjänsten är ca 50% så du behöver ha ytterligare en ämnesbehörighet, gärna SO, matematik och/eller NO.
2022-09-16 2022-10-12
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Projektledare/verksamhetsutvecklare för Nära vård till socialförvaltningen
Vi söker nu projektledare/verksamhetsutvecklare med ansvar för att stödja socialförvaltningen i den pågående omställningen till nära vård. Omställning till en nära vård är en förändring till en mer personcentrerad vård. Det innebär också att medborgaren ska kunna få sin vård så nära hemmet som möjligt, från vård på sjukhus till att få vård med hemmet som bas. Omställningen innebär många förändringar i kultur, organisering och arbetssätt, men det ställer även krav på att arbeta systematiskt genom att följa upp vården. Det innebär även att samt ...
2022-09-13 2022-10-20
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Ekonom
Vi söker dig som är ekonom och vill arbeta med varierade uppgifter inom budget, uppföljning, ekonomistyrning och utveckling. Du kommer vara en del av budgetenheten som ingår i ekonomiavdelningen med totalt 18 medarbetare. Inom budget och uppföljning kommer du ha en stödjande roll med budget och uppföljning mot en eller flera förvaltningar. För detta behövs ditt analytiska och konsultativa arbetssätt. Du kommer även arbeta med kommunövergripande ekonomistyrning och utveckling inom olika områden. En del i arbetet är ständiga förbättringar fö...
2022-09-13 2022-10-07
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Projektledare till park och verkstadsenheten
Som projektledare inom Park- och verkstadsenheten har du ett kreativt, koordinerande och omväxlande arbete där du som nyckelperson har överblick över olika projekt. Det är ett omväxlande, varierande, stimulerande och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter, och får utlopp för både kreativitet och innovation. Arbetet innebär stor frihet att driva både egna projekt och i samarbete med andra enheter och ger dig stor möjlighet att utvecklas inom Karlskoga kommun. Du ansvarar för tidsplanering, säkerhet och kvalite...
2022-09-13 2022-10-11
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Förskollärare - var med och utveckla framtidens förskola i Karlskoga
Hos oss får du som förskollärare arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Du får en unik möjlighet att vara med och påverka och bidra till barnens utveckling och lärande, där fokus ligger på barnens rätt till delaktighet och inflytande. Personalen i förskolan har tillgång till egna iPads och med hjälp av digitala verktyg skapar vi en kreativ och utvecklande miljö för både barn och vuxna. Vi använder oss av dokumentations- och informationsplattformen Unikum i vårt systematiska kvalitetsarbete, uppföljning, utvärdering och utveckling. Hos oss blir du...
2022-09-02 2022-10-02
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, folkhälsa Timvikarier till städverksamheten
Städa förskolor, skolor, kontor och anläggningar samt inom äldreomsorg. Inom förskolan så bemannas också mottagningskök där städverksamheten tar emot, lägger upp mat och diskar. Tjänsten innebär i grunden en kombinationstjänst städ/mottagningskök. Som timvikarie inom Folkhälsoförvaltningen ska du med kort varsel kunna arbeta inom hela förvaltningens område som också innefattar Karlskoga och Degerfors med orterna Åtorp och Svartå.
2022-09-02 2022-10-02
Karlskoga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Timvikarier till Strandbadet
• Arbete i simhall med bevakning och säkerhet • Simskoleundervisning om du har simlärarutbildning • Städ och underhåll • Reception/café
2022-08-29 2022-10-09
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Vi söker lärarvikarier till gymnasieskolan, världens roligaste jobb
Som lärarvikarie ersätter du skolans ordinarie personal vid frånvaro, oftast av akut karaktär samt kortare vakanser. Du behöver vara förberedd på att bokas på arbete med kort varsel, både dagen innan och samma morgon. Du ansvarar för- och leder undervisningen. I de flesta fallen har du en planering att utgå ifrån men du kan även bli ansvarig för att sköta planeringen själv under vissa vikariat. Som lärarvikarie på Möckelngymnasiet kan du komma att vikariera på alla våra nationella program och introduktionsprogram. Välj ett eller flera av ned...
2022-08-29 2022-10-02
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor/distriktssköterskor
Du utgår från ett vårdboende eller ett distrikt och har ansvar för ett antal patienter. Du arbetar med ett vårdlag där ni har hälso- och sjukvårdsmöten tillsammans med enhetschef och arbetsterapeut. Du har rond en gång/vecka tillsammans med läkare antingen via telefon eller läkare på plats. Du har telefontid en timme om dagen. Arbetstiden är dagtid med helgtjänstgöring var sjätte helg. Du arbetar julafton och nyårsafton vart sjätte år. Inom poolverksamheten täcker du upp om någon kollega är ledig eller behöver extra hjälp. Du arbetar dag och k...
2022-08-24 2022-10-02
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg, vårdboende
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Du hjälper äldre som bor på ett vårdboende. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med att klä på sig, duscha, vara behjälplig i matsituation och medicinhantering. Du arbetar självständigt och i grupp.
2022-08-17 2023-01-15
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg, hemvård
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Du hjälper äldre i deras hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med att klä på sig, duscha, städning, inköp och medicinhantering. Du ingår i ett arbetslag men utför ofta uppdragen på egen hand.
2022-08-17 2023-01-15
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och sovande jour. Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på gruppboende. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjä...
2022-08-17 2023-01-15
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och jour. Personlig assistans: Du underlättar för brukare/personer med funktionsnedsättning, att så långt som möjligt leva sitt liv som de hade gjort utan en funktionsnedsättning. Du stödjer brukaren i vardagen såsom att sköta sin hygien, laga mat och sköta hemmet. Du arbetar hemma hos brukaren, ensam eller i mindre grupper. Habiliterin...
2022-08-17 2023-01-15
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, folkhälsa Timvikarier till kostverksamheten
Som vikarie inom kostverksamheten kommer du att vara delaktig i produktionens alla led. Där ingår matlagning, packning av varor och servering inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag inom förskola och skola. För äldreomsorg ingår även helgarbete. Som vikarie ska du med kort varsel kunna arbeta inom hela förvaltningens område som också innefattar Karlskoga och Degerfors med orterna Åtorp och Svartå.
2022-08-10 2022-09-30