Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Studiehandledare i ungerska
Du kommer ge studiehandledning på ungerska i flera ämnen inom grundskola. I dina arbetsuppgifter ingår även: - att i samarbete med undervisande lärare planera, genomföra och följa upp studiehandledningen - att ha kontakt med vårdnadshavare vid behov - att bidra till skolutveckling - samarbete med elevhälsoteam, skolledning och externa - skolövergripande värdegrundsarbete - arbetslagsarbete - arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som används i kommunen
2024-04-23 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i vietnamesiska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål vietnamesiska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål vietnamesiska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på vietnamesiska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring studiehandl...
2024-04-23 2024-05-06
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i somaliska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål somaliska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål somaliska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på somaliska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring studiehandledning - sam...
2024-04-23 2024-05-06
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Parkarbetare till Park och grönytor
Dina arbetsuppgifter innefattar alla för verksamheten och branschen förekommande moment och varierar beroende på årstid. I ditt arbete förekommer både manuellt arbete samt arbete med små och stora maskiner. Exempel på arbetsuppgifter kan vara plantering, gräsklippning, trädfällning, röjning, ogräsrensning, skräpplockning, trimning. Du är, tillsammans med dina kollegor, ansvarig för att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt och säkert sätt samt att ni tillsammans skapar en välkomnande, trevlig stämning och god arbetsmiljö.
2024-04-22 2024-05-05
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Projektledare till fastighetsprojekt
Som projektledare på fastighetsenheten har du ett helhetsansvar för fastighetsprojekt från början till färdigställande. Du är länken mellan planering och genomförande i ett nätverk av personer med olika kompetenser inom samhällsbyggnad. Du leder och samordnar projekt i nära samarbete med byggherrar, konsulter och myndigheter. Du ansvarar för projektplan, tidplan, budget och följer kontinuerligt upp dina projekt mot uppställda mål samt rapporterar till styrgrupp och projektägare. Du ansvarar för och har en ledande roll i framtagande av förfrågn...
2024-04-22 2024-05-06
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, vuxnas lärande Rektor till Vuxnas lärande
Som rektor för Vuxnas lärande leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med styrdokument, kommunala förvaltningsövergripande mål och uppdrag samt vuxenutbildningsförordningen. Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Vuxenutbildningen ska bidra till tillväxt och utveckling utifrån de behov kommunen och regionen har. Tillsammans med kollegor, medarbetare och förvaltning bidrar du till samverkan med näringsliv, kommuner och övriga verksamheter inom kommunen. Detta sker bland annat i den lokala ledningsgruppensgruppen, ledningsgruppen ...
2024-04-19 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i bosniska/serbiska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål bosniska/serbiska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål bosniska/serbiska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på bosniska/serbiska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kri...
2024-04-19 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i engelska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål engelska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål engelska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på engelska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring studiehandledning - samarb...
2024-04-19 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i finska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål finska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål finska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på finska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring studiehandledning - samarbete me...
2024-04-19 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i kurmanji/turkiska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål kurmanji/turkiska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål kurmanji/turkiska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på kurmanji/turkiska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring...
2024-04-19 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i persiska - farsi
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål persiska - farsi samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål persiska - farsi - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på persiska - farsi vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring st...
2024-04-19 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i franska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål franska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål franska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på franska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring studiehandledning - samarbete...
2024-04-19 2024-05-05
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent till ung kvinna
Som personlig assistent stödjer och assisterar du personen med det som hon självständigt inte kan utföra, såsom personlig omvårdnad och omsorg, viss skötsel av hemmet samt vara behjälplig i hennes olika intressen och fritidsaktiviteter. Assistansen utförs i huvudsak i det egna hemmet och i den dagliga verksamheten. I hemmet finns även kvinnans familj. Arbetstiden är dag, kväll och journätter samt varannan helg. Dygnspass förekommer. Att arbeta som personlig assistent innebär mestadels ensamarbete.
2024-04-18 2024-05-15
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Administratör till anstalten Karlskoga
För arbetsuppgifter i form av klient- och verksamhetsadministration söker vi kansliadministratörer med ansvar för registrering och hantering av klientärenden, hantering av diarium, posthantering, m.m. I arbetet ingår det arbetsuppgifter inom ekonomi, såsom löpande bokföring, månadsavstämningar och årsbokslut. Du ansvarar för klienternas lön, bidrag och egna medel samt handkassa, intern redovisning, uppföljning, fakturahantering etc. I ditt uppdrag ingår det även att medverka till att upprätthålla rättssäkerheten. Det gör du genom att samverka ...
2024-04-18 2024-05-09
Karlskoga kommun, Tillväxt- och tillsynsförvaltningen Bygglovschef - var med och förverkliga drömmar
Uppdraget innebär ansvar för verksamhet, budget- samt personalansvar inom byggenheten. Du förväntas planera, driva, utveckla och följa upp enhetens arbete. Som chef är ditt uppdrag att leda och motivera dina medarbetare för att på bästa sätt tillvarata och utveckla deras kompetens samt aktivt stötta medarbetarna i rollen som myndighetsutövare. Du är föredragande i ärenden vid nämnd. Du har en aktiv roll i Tillväxt- och tillsynsförvaltningens ledningsgrupp där cheferna inom förvaltningen är representerade. Arbetsuppgifterna är breda och kommer ...
2024-04-17 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i Tigrinska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål tigrinska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål tigrinska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på tigrinska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring studiehandledning - sam...
2024-04-17 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i ryska/ukrainska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål ryska/ukrainska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål ryska/ukrainska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på ryska/ukrainska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring studi...
2024-04-17 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i polska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål polska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål polska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på polska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring studiehandledning - samarbete me...
2024-04-17 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i SO gärna i kombination med SVA till Bregårdsskolan 7-9
Du kommer att ingå i ett av våra arbetslag respektive ämneslag och undervisa i SO i årskurserna 7-9. I tjänsten ingår även mentorskap. I dina arbetsuppgifter ingår: • att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom de ämnen du ansvarar för • att analysera undervisning och resultat • utöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifter • föräldrakontakter • att bidra till skolutveckling • samarbete med elevhälsoteam, skolledning och externa aktörer • skolövergripande värdegrundsarbete • arbetslagsarbete • arbeta och dokumentera...
2024-04-12 2024-04-28
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Lärare i matematik med idrottsuppdrag till Möckelngymnasiet
Du kommer huvudsakligen arbeta som matematiklärare och som en del av tjänsten även undervisa i idrottskurserna idrottsspecialisering och tränings- och tävlingslära för de elever som läser Nationell idrottsutbildning. Det finns ett nära samarbete med skolans övriga lärare och du kommer ingå i ett engagerat arbetslag. Våra lärarlag samarbetar nära med elevhälsan för att skapa en trygg och motiverande lärmiljö för alla våra elever. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll samtidigt som du är med och motiverar våra elever för att nå så lån...
2024-04-10 2024-04-28
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Legitimerad lärare i trä- och metallslöjd till Bregårdsskolan 7-9
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurserna 7-9 och du ingår i ett ämneslag där ni tillsammans utvecklar arbetsmetoder som leder till att eleverna trivs och utvecklas i sin kunskapsinhämtning. I tjänsten ingår mentorsuppdrag. Du är en god ledare med tydlig kommunikation, mål och resultat. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt bedömer och betygsätter elevernas kunskaper. Genom ditt engagemang och goda kunskaper inom ämnet skapar du en intressant undervisning där eleverna får möjlighet att utvecklas på bäst...
2024-04-09 2024-04-28
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Kommunikatör med skolbiblioteksuppdrag till Möckelngymnasiet
Just nu söker vi en engagerad och kunnig kommunikatör som även ska jobba i vårt skolbibliotek. AI, informationssökning, källkritik, läsning och språkutveckling är aktuella kunskapsområden som behövs för att navigera i dagens samhälle och in i framtiden. Uppdraget som är omväxlande och betydelsefullt ur många olika perspektiv. Du kommer vara ansvarig (delaktig/aktiv) för skolans hemsida, sociala medier, marknadsföring av Möckelngymnasiet amt gymnasiebiblioteket. I arbetet ingår kontakt med såväl enskilda elever utifrån deras behov, som samarbete...
2024-04-09 2024-04-30
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Sjuksköterska till anstalten Karlskoga
Trivs du i roller där du får utvecklas inom både somatik och psykiatri och ta eget ansvar? Gillar du att arbeta vardagar med flextid? Är det viktigt för dig att arbeta i en trygg miljö med goda förmåner och härliga kollegor? Då har vi arbetet för dig! Kriminalvården bedriver öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. Vid mottagningen på Anstalten Karlskoga finns, förutom sjuksköterskor även konsulter så som allmänläkare, psykiatriker, tandläkare, fysioterapeut ...
2024-04-09 2024-04-30
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Pedagogisk handledare (sommarvikarie) till lärcenter anstalten Karlskoga
Som pedagogisk handledare kommer du att stödja och handleda de enskilda studerande i deras studier, både praktiskt och pedagogiskt, medan lärarna ansvarar för undervisning, bedömning och betygsättning. I arbetet ingår att informera klienter om vuxenutbildningen och introducera nya studerande i hur det fungerar på lärcentrum. Den tredje delen i tjänsten är administration. Du bistår t ex klienter med bokning av vägledningssamtal, med ansökningar, beställer lärmaterial och ansvarar för viss studiedokumentation i myndighetens system för häktesplane...
2024-04-08 2024-04-29
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, vuxnas lärande Vi söker lärare till nystartad barnskötarutbildning på Vuxnas lärande.
Vuxnas lärande planerar för att återstarta utbildning av barnskötare, ett beslut vi tagit i samverkan med kommunens verksamhetsområde mot förskolan. Utbildningen planeras att starta i augusti 2024. Som lärare på Vuxnas lärande ingår att: • systematiskt planera, genomföra, följa upp undervisning på såväl individ- som gruppnivå • utifrån behov på individ- och gruppnivå planera, genomföra, utvärdera extra anpassningar • vara en aktiv medarbetare inom Vuxnas lärande och arbeta i nära relation med förskolans verksamhetsområde • bidra till ett posit...
2024-04-05 2024-04-24
1 2 >