Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, Kommunledningskontoret Upphandlare, vill du vara med och göra goda affärer åt Karlskoga kommun
Vi söker en engagerad upphandlare till vår Upphandlingsenhet. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Du blir en del av en arbetsgrupp som präglas av framåtanda, generositet och prestigelöshet. Just nu genomförs en stor förändringsresa med bland annat kategoribaserat arbetssätt och införande av e-handel. Denna förändringsresa fortgår och vi ger dig möjlighet att medverka och utveckla processerna inom upphandling och inköp. Karlskoga kommun agerar även inköpscentral åt grannkommunerna Degerfors, Storfor...
2023-06-02 2023-08-06
Karlskoga kommun, Kommunledningskontoret Studerar du på PAO-programmet och vill bygga ditt CV med värdefull erfarenhet?
Vi letar nu efter dig som studerar personalfrågor vid universitetet och som är intresserad av att arbeta extra på vår HR-avdelning. Arbetstiden är enligt överenskommelse, det som fungerar för dig och dina studier, men helst 2-3 dagar per vecka, 2-5 timmar åt gången. Som HR-student hos oss på Karlskoga kommun kommer du i första hand att stötta våra HR-partners samt HR-administratör med administrativa arbetsuppgifter. Vi ser även över vår rekryteringsprocess, vilket skapar möjligheter för dig att vara med och påverka processen framöver.
2023-06-02 2023-07-31
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i matematik och no till Österledsskolan
Du kommer att undervisa i NO och matematik i årskurserna 7-9. I tjänsten ingår även att du på ett tydligt sätt planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt bedömer och betygsätter elevernas kunskaper. Genom ditt engagemang, tydliga ledaregenskaper och goda kunskaper inom ämnet skapar du en kreativ och motiverande miljö där eleverna utvecklas på bästa sätt. Mentorskap ingår i tjänsten.
2023-06-02 2023-06-18
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i spanska till Österledskolan
Du kommer att undervisa i spanska i årskurserna 6-9 ett uppdrag som omfattar ca 50%. Uppdraget innebär att du planerar, undervisas och följer upp samt bedömer och betygssätter elevernas kunskaper. Genom ditt engagemang, tydliga ledaregenskaper och goda kunskaper inom ämnet skapar du och motiverande miljö där eleverna utvecklas på bästa sätt.
2023-06-02 2023-06-18
Karlskoga kommun, Tillväxt- och tillsynsförvaltningen Byggnadsinspektör - vill du vara med och förverkliga drömmar?
Med anledning av ökad mängd bygglov söker vi nu en erfaren byggnadsinspektör som i del av tjänsten har fokus på tillsyn enligt Plan- och bygglagen. Handläggning av bygglovsärenden och anmälan enligt plan- och bygglagen samt tillsyn av till exempel hissar, obligatorisk ventilationskontroll, olovlig byggnation och ovårdad tomt. Information och rådgivning till allmänhet och kommunens övriga verksamheter är en viktig uppgift. Viktig del i ditt uppdrag är att ta fram rutiner för handläggningen av denna typ av ärenden.
2023-06-01 2023-06-14
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Förstelärare i engelska till Karlbergsskolan, var med och utveckla framtidens skola
Som förstelärare är du viktig för skolutvecklingen inom Karlskoga kommuns skolor. Förstelärare ska utifrån uppdrag från rektor och skolförvaltning stödja utvecklingsprocesser och systematiskt kvalitetsarbete. Förstelärare ska driva kollegialt lärande som syftar till att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen i våra skolor. I detta ingår att driva utveckling av lärmiljöer i våra skolor. Det kollegiala lärandet ska vara väl förankrat i forskning och beprövad erfarenhet. Utöver arbete på den egna skolenheten/rektorsområdet förväntas man de...
2023-05-31 2023-06-13
Karlskoga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Musiklärare i grundskolan
Vi söker dig som musiklärare i årskurs 4-6. Karlskogas skolor verkar ständigt för utveckling med eleven i fokus. Som musiklärare är du en viktig del i detta. Vi erbjuder goda förutsättningar med stor och välutrustad musiksal och undervisning i halvklass. Din arbetsgivare blir Kulturskolan. Här ingår du i ett ämneslag med andra musiklärare, vilket främjar samverkan, gemenskap och ämnesutveckling. Du kan komma samarbeta med andra arbetslag, både inom grundskolan och kulturskolans verksamheter. Är du ny i rollen som musiklärare är mentorskap en s...
2023-05-31 2023-06-14
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Fritidsledare, ett viktigt och roligt jobb!
I arbetet ingår sedvanliga fritidsledaruppgifter, att möta ungdomar på sin fritid och tillsammans med ungdomar och kollegor skapa en sund, attraktiv och meningsfull fritid. Rastverksamhet och uppsökande arbete på högstadiet ingår i tjänsten.
2023-05-31 2023-06-15
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i fritidshem till anpassad grundskola inriktning ämnesområden
Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du är förtrogen med läroplanen och låter elevernas intressen och behov ta plats i undervisningen. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, anpassa, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Du kommer även att fungera som en resurs till eleverna under skoltiden. Välkommen till världens roligaste och viktigaste jobb!
2023-05-31 2023-06-13
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Fritidsledare, ett viktigt och roligt jobb!
I arbetet ingår sedvanliga fritidsledaruppgifter, att möta ungdomar på sin fritid och tillsammans med ungdomar och kollegor skapa en sund, attraktiv och meningsfull fritid. Du kommer att driva vårt arbete kring målgruppen som tillhör hbtqi+. Rastverksamhet och uppsökande arbete på högstadiet ingår i tjänsten.
2023-05-31 2023-06-15
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i SO till Aggerudsskolan, välkommen till ett viktigt jobb!
I tjänsten kommer du att undervisa i So och något mer ämne på mellanstadiet där du även kommer att vara mentor för elever i år 6. Vi har idag ett trelärarsystem som innebär att man viss del av sin tjänst är lärarresurs i årskursen när övriga undervisar. Om jobbet: • undervisa i So-ämnen på mellanstadiet • vara en del av ett arbetslag • vara lärarresurs i klasser på mellanstadiet • mentorskap • arbeta för att skapa en god arbetsmiljö • ha ett nära samarbete med lärarkollegor Är du nyutexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor i tjä...
2023-05-31 2023-06-21
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Elevassistent i åk 6 - var med och utveckla framtidens skola!
Du kommer att arbeta i åk 6. Som elevassistent i skolan är du elevstöd vid undervisning och socialt samspel. Du kommer som en del av dina arbetsuppgifter att arbeta i vår fritidsverksamhet. Du arbetar i skolans arbetslag där du tillsammans med kollegorna bedriver verksamhet med aktiviteter som följer uppsatta mål. Du samarbetar med vårdnadshavare, lärare och övrig personal på skolan. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll samtidigt som du är med och motiverar våra elever för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utif...
2023-05-31 2023-06-14
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till vårdboende med kvalitetsuppdrag
Du har en viktig roll i direktkontakten med våra boende där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser i enlighet med gällande biståndsbeslut med fokus på kvalitet. Du behöver ta stor hänsyn till boendes individuella behov. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen och HSL. Det pågår ett utvecklingsarbete inom flera områden för att kunna möta upp framtida förväntningar och krav med personcentrerad vård och omsorg samt inom området palliativ vård och omsorg. Vissa kvalitetsdelar ko...
2023-05-29 2023-06-15
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i SO till Skrantaskolan, välkommen till ett viktigt jobb!
Du kommer att undervisa i SO-ämnena i årskurserna 7-9 där du också blir mentor för en grupp elever i årskurs 7. Vi söker nu en vikarie för en av våra SO-lärare som ska vara föräldraledig under hösten -23. Tjänsten är en visstidsanställning from 230809 tom 231221 och omfattar 100%. Är du nyutexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor i tjänsten. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll samtidigt som du är med och motiverar våra elever för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar.
2023-05-25 2023-06-11
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Elevassistent/resursstöd till Sandviksskolan
Du kommer att arbeta tillsammans med lärare i förskoleklass. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att bestå i att ta ansvar för en elev. Du kommer att ha tydliga mål att arbeta utifrån där elevens omsorg, mående och kunskapsinhämtning är i fokus. Du kommer att arbeta med eleven enskilt och i grupp med en tydlig målbild. Genom ert arbetssätt skapar du tillsammans med övrig personal en trygg och stimulerande miljö för eleven. Tillsammans med lärare arbetar du för en tillgänglig lärmiljö som tar tillvara elevens nyfikenhet, motivation och intressen s...
2023-05-25 2023-06-11
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till område funktionsstöd, välkommen till ett viktigt jobb!
Som enhetschef inom område funktionsstöd, enheten servicebostad/boendestöd, har du ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Du ansvarar för planering, ledning, utveckling och uppföljning av enheten. Enheten består av 1 gruppbostad, 3 servicebostäder, korttidsboendet Gästis samt boendestöd. Uppdraget innefattar även ansvar för verkställighet stödfamiljer enligt LSS. Enheten är inne i en viktig utvecklingsfas för att tillgodose målgruppens behov av stöd och hjälp oavsett boendeform. Du kommer att ingå i ett team med fem andra enhetschefer. Til...
2023-05-24 2023-06-11
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare Matematik-NO, Skrantaskolan – vi söker förstärkning till världens roligaste jobb!
Du kommer att undervisa i matematik samt biologi och kemi i årskurserna 7-9 där du också blir mentor för en grupp elever. Du kommer att vara en del av ett arbetslag och det finns goda möjligheter till nära samarbete med andra ämneslärare. Förutom att ansvara för ditt ämne är du en viktig kugge i skolans allmänna kunskaps- och fostransuppdrag. Här jobbar vi gemensamt för att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt. Är du nyutexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor i tjänsten. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din...
2023-05-23 2023-06-06
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare spanska och engelska, Skrantaskolan – vi söker förstärkning till världens roligaste jobb!
Du kommer att undervisa i spanska och engelska i årskurserna 7-9 där du också blir mentor för en grupp elever. Du kommer att vara en del av ett arbetslag och det finns goda möjligheter till nära samarbete med andra ämneslärare. Förutom att ansvara för ditt ämne är du en viktig kugge i skolans allmänna kunskaps- och fostransuppdrag. Här jobbar vi gemensamt för att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt. Är du nyutexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor i tjänsten. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll samti...
2023-05-23 2023-06-06
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i SVA till Skrantaskolan, förstärkning till världens roligaste jobb
Du kommer att undervisa i svenska som andraspråk i årskurserna 7-9 där du också blir mentor för en grupp elever. Du kommer att vara en del av ett arbetslag och det finns goda möjligheter till nära samarbete med andra ämneslärare. Förutom att ansvara för ditt ämne är du en viktig kugge i skolans allmänna kunskaps- och fostransuppdrag. Här jobbar vi gemensamt för att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt. Är du nyutexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor i tjänsten. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll sam...
2023-05-23 2023-06-11
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Förskollärare till Aggerudsskolan, världens roligaste jobb!
Till Aggerudsskolan F-6 söker vi en förskollärare som ska arbeta i förskoleklass och på vårt fritidshem. Som förskollärare har du en unik möjlighet att påverka och bidra till elevernas utveckling. I samarbete med pedagogerna i ditt arbetslag ska du medverka till att en positiv och utvecklande lärmiljö skapas för varje elev och för hela elevgruppen genom att ansvara för det pedagogiska utvecklingsarbetet enligt Lgr-22. Du ska vara engagerad och aktiv samt ansvara för planering och utvärdering av arbetet. Du förväntas även ha ett nära samarbete m...
2023-05-23 2023-06-06
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i bild, Skrantaskolan - förstärkning till världens roligaste jobb
Du kommer att undervisa i bild i årskurserna 7-9 där du också blir mentor för en grupp elever. I tjänsten ingår också att undervisa en grupp i svenska förstärkning. Du kommer att vara en del av ett arbetslag och det finns goda möjligheter till nära samarbete med andra ämneslärare. Förutom att ansvara för ditt ämne är du en viktig kugge i skolans allmänna kunskaps- och fostransuppdrag. Här jobbar vi gemensamt för att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt. Är du nyutexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor i tjänsten. H...
2023-05-22 2023-06-11
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Timvikarier som idrottsplatsvaktmästare
Ditt arbete kommer att innefatta alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom anläggningsunderhåll och skötsel av sport- och aktivitetsanläggningar. Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av gräsklippning, anläggningsunderhåll och underhåll av is. Du ska vara delaktig i planeringen av ditt och ditt arbetslags dagliga arbete. Du är, tillsammans med dina kollegor, ansvarig för att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt och säkert sätt samt att ni tillsammans skapar en välkomnande, trevlig stämning och god arbetsmiljö. Schemaläggning utgår ...
2023-05-19 2023-06-04
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till funktionsstöd - världens roligaste jobb!
Som stödassistent i Mobila teamet stöttar du en grupp personer med olika funktionsnedsättningar med individanpassat stöd. Du handleder personer med att utföra uppgifter åt andra verksamheter inom kommunen till exempel flyttar, gräsklippning, städning av grönområden, vedpåfyllning till kommunens grillplatser, viss städning av Nobelhallen mm, liknande lättare vaktmästarsysslor. Ett nära samarbete med sociala företaget Mohass finns på arbetsplatsen, där ni delar liknande uppgifter. Du jobbar för att stärka personernas självkänsla och självständigh...
2023-05-05 2023-06-11
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg, vårdboende
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Du hjälper äldre som bor på ett vårdboende. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med att klä på sig, duscha, vara behjälplig i matsituation och medicinhantering. Du arbetar självständigt och i grupp.
2023-01-17 2023-06-18
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg, hemvård
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Du hjälper äldre i deras hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med att klä på sig, duscha, städning, inköp och medicinhantering. Du ingår i ett arbetslag men utför ofta uppdragen på egen hand.
2023-01-17 2023-06-18
1 2 >