Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Fritidsledare, världens roligaste jobb!
Arbeta med barn och ungdomar i öppen verksamhet, gruppverksamhet och skolbarnsomsorg, såväl dagtid, kvällar och helger i enlighet med våra mål. Samverka med dina kollegor och övriga nödvändiga samarbetspartners för att bedriva verksamheten enligt målen.
2023-11-28 2023-12-12
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till utredningsgruppen
Din arbetsplats är barn- och unga/utredningsgruppen där du kommer att genomföra utredningar jml SoL 11:1 avseende barn/ungdomar samt deras familjer. Genomföra utredningar gällande omprövning av beslut jml LVU §3. Karlskoga arbetar utifrån BBIC: struktur i arbetet gällande barn och ungdomar. Vi tillämpar lönetillägg gällande tjänster som i huvudsak arbetar med utredningar. Karlskoga håller på att förstärka utredningsgruppen och den kommer att bestå av 16 medarbetare när detta är genomfört
2023-11-28 2023-12-12
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i fritidshem till Karlbergsskolan F-6
Tillsammans med arbetslaget arbetar du för en tillgänglig lärmiljö som tar tillvara elevernas nyfikenhet och intressen samt stödjer varje elevs trygghet, utveckling och lärande. Du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar undervisningen i fritidshemmet. För att hålla en hög kvalité behöver vi ständigt reflektera över vår undervisning och dess innehåll. Under skoltid samverkar du med lärare och klass för att skapa en god lärandemiljö. Du kompletterar med fritidshemmets pedagogik i lärandet. Utifrån din legitimation kan också undervisning...
2023-11-23 2023-12-07
Karlskoga kommun, Tillväxt- och tillsynsförvaltningen Miljöinspektör
Hos oss på Tillväxt- och tillsynsförvaltningen är din kunskap, ditt engagemang och din kreativitet vår viktigaste resurs. Vi erbjuder dig utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter i en organisation där du är delaktig i att utveckla verksamheten. Inom vårt miljöteam arbetar vi med ständiga förbättringar med invånaren och miljön i fokus. Tjänsten är placerad på Tillväxt- och tillsynsförvaltningen i Karlskoga. Du kommer att arbeta med prövning och tillsyn inom flera olika områden i Karlskoga och Storfors kommuner. Dina arbetsuppgifter kommer at...
2023-11-23 2023-12-06
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till servicebostad
Uppdraget som medarbetare inom servicebostaden kommer att innebära att ge stöd, hjälp och service till boende inom servicebostaden samt att utföra boendestödsuppdrag till personer som är behov av stöd i egna bostäder utanför servicebostaden. Huvudsakligen består uppdraget av sociala och praktiska insatser som syftar till att öka personernas utveckling och möjlighet till självständighet. I tjänsten ingår att utveckla verksamheten samt att upprätta och kontinuerligt följa upp personernas genomförandeplan och att ge indviduellt stöd utifrån perso...
2023-11-22 2023-12-06
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till västra området
Som undersköterska i hemvården har du en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som städ och tvätt. Du visar stor hänsyn till varje brukares individuella behov. I arbetet ingår även sjukvårdande insatser som omläggningar och medicingivning samt digital dokumentation. Du medverkar på ett positivt sätt till utvecklingen av verksamheten i ett nära samarbete med chef och med dina kollegor. Du kommer att arbeta enligt schema dag, kväll och helg. De flesta arbetsuppgifter utför du i brukarens...
2023-11-22 2023-12-06
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Gymnasielärare i matematik
Ta chansen och var med och utveckla framtidens skola! Du kommer att i huvudsak undervisa på de nationella programmen i ämnet Matematik. I tjänsten ingår även mentorskap Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll som lärare samtidigt som du är med och motiverar våra elever för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Helhetssyn och öppenhet ser vi som viktiga egenskaper i arbetet, samt att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi satsar mycket på kompetensutveckling och ...
2023-11-22 2023-12-10
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Torpdalen
Som undersköterska på Torpdalen har du en viktig roll i direktkontakten med våra brukare, där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser med stor hänsyn till varje brukares individuella behov. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Du medverkar på ett positivt sätt till utvecklingen av verksamheten och av dig själv i ett nära samarbete med chef och med dina kollegor. Du arbetar enligt schema dag, kväll och helg.
2023-11-22 2023-12-10
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen Vi söker skolpsykolog med möjlighet till PLA-ansvar
Tjänsten innebär att du en del av ett team av skolpsykologer som alla är en del av den centrala barn och elevhälsan. Du deltar i det främjande och förebyggande arbetet för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du har barn och elevers bästa i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla psykologisk kunskap till vårdnadshavare och personal inom skolan. Arbetsuppgifterna, utöver ovanstående, består bland annat av att: • delta och stödja skolorna i det systematiska elevhälsoarbetet • arbeta konsultativt gentemot pedagoger oc...
2023-11-21 2023-12-05
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, folkhälsa Är du Karlskogas nästa unga drivna kommunutvecklare?
Ungdomsfullmäktige är en grupp ungdomar som driver frågor som berör ungdomar och är även en viktig instans för att säkerställa ungdomsperspektivet i Karlskoga kommun. Som ny kommunutvecklare samarbetar du med nuvarande kommunutvecklare. Jobbet innebär att vara en del i arbetet med att utveckla Karlskoga utifrån ett ungdomsperspektiv. Befintlig kommunutvecklare kommer introducera arbetet tillsammans med handledare och chef. Som Kommunutvecklare har ni tillsammans ett nära samarbete med kommunens Ungdomsfullmäktige*. Ert uppdrag är att hjälpa Un...
2023-11-21 2023-12-01
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till boendegruppen
Att planera för och följa upp vård avseende ungdomar som är placerade på institution. Uppföljningar av vården sker var sjätte - åttonde vecka. Uppföljningen sker via besök på institutionen eller via vårt system för säker videokommunikation. Tjänsten innebär också att skaffa kunskap om olika institutioner och deras inriktning. Tjänsten innebär ett tätt samarbete med vår ungdomsgrupp som arbetar med dessa ungdomar som riskerar att bli placerade eller genom att korta ner placeringen, på hemmaplan. Tjänsten är placerad i Boendegruppen som består av...
2023-11-17 2023-11-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Saxlyckans vårdboende
Omvårdnadsarbete utifrån biståndsbeslut. Som undersköterska på Saxlyckan har du en viktig roll i direktkontakten med våra brukare, där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser med stor hänsyn till varje brukares individuella behov. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Du medverkar på ett positivt sätt till utvecklingen av verksamheten och av dig själv i ett nära samarbete med chef och med dina kollegor. Du arbetar enligt schema dag, kväll och helg.
2023-11-16 2023-11-30
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Kock Anstalten Karlskoga, timvikariat
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på anstalten men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2023-11-15 2023-12-06
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Idrottsplatsvaktmästare
Ditt arbete kommer att innefatta alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom anläggningsunderhåll och skötsel av sport- och aktivitetsanläggningar. Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av gräsklippning, anläggningsunderhåll och underhåll av is. Du ska vara delaktig i planeringen av ditt och ditt arbetslags dagliga arbete. Du är, tillsammans med dina kollegor, ansvarig för att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt och säkert sätt samt att ni tillsammans skapar en välkomnande, trevlig stämning och god arbetsmiljö. Schemaläggning utgår ...
2023-11-14 2023-12-17
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Klienthandläggare till anstalten Karlskoga
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av ...
2023-11-10 2023-12-03
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Säsongsanställda parkarbetare inom park och grönytor
Ditt arbete kommer att innefatta alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom grönyteskötsel. Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av gräsklippning och trimning, ogräsrensning, renhållning, lekplatser, sommarblomsplantering och skötsel, drift och tillsyn av allmänna parker, grönytor och stränder. Du ska vara delaktig i planeringen av ditt och ditt arbetslags dagliga arbete. Du är, tillsammans med dina kollegor, ansvarig för att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt och säkert sätt samt att ni tillsammans skapar en välkomnande, trevlig ...
2023-11-01 2024-01-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till gruppbostad, välkommen till ett viktigt jobb!
Badstugatan 60 är en gruppbostad enligt LSS med 5 lägenheter för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning och autism. Som stödpedagog på Badstugatan 60 ingår du i en arbetsgrupp med 7 personal varav 6 är stödbiträden/stödassistenter. Du arbetar i nära samverkan med enhetschefen och är en del av arbetsgruppen samt deltar i det dagliga arbetet med dem vi är till för. Stödpedagogen är en stödfunktion i arbetsgruppen för att planera, genomföra, utvärdera samt att analysera det pedagogiska arbetet. Huvudsakli...
2023-10-17 2023-12-03
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle timvikarier till park och grönytor
Vi söker vikarier som kan gå in och arbeta när ordinarie personal är frånvarande. Ditt arbete kommer att innefatta alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom grönyteskötsel. Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av gräsklippning och trimning, ogräsrensning, renhållning, handpatrull inom vinterhållning, lekplatser, sommarblomsplantering och skötsel, drift och tillsyn av allmänna parker, grönytor och stränder. I växthuset kan du få vara delaktig i processen från frö/stickling till färdiga växter som ska planteras ut. Du ska vara delakti...
2023-10-17 2024-01-14
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Timanställda vikarier inom förskolan
Sköta och aktivera barn i förskolan.
2023-07-01 2023-12-28
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Timanställda vikarier inom skola/fritidshem
Vi söker ett antal timvikarier inom förskoleklass, skola eller fritidshem. Du anger i ansökan vilken/vilka verksamheter och eller ämnen du är intresserad av att undervisa i.
2023-07-01 2023-12-28
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg, hemvård och vårdboende
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Du hjälper äldre som bor på ett vårdboende eller i deras hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med att klä på sig, duscha, vara behjälplig i matsituation och medicinhantering. Du arbetar självständigt och i grupp.
2023-06-22 2023-12-17
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning och enhet socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och jour. Personlig assistans: Du underlättar för brukare/personer med funktionsnedsättning, att så långt som möjligt leva sitt liv som de hade gjort utan en funktionsnedsättning. Du stödjer brukaren i vardagen såsom att sköta sin hygien, laga mat och sköta hemmet. Du arbetar hemma hos brukaren, ensam eller i mindre grupper. Habiliterin...
2023-06-22 2023-12-17