Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Kock timvikariat till Anstalten Karlskoga
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på anstalten men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2022-05-17 2022-06-07
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare till särskild undervisningsgrupp på Österledskolan
Du kommer att undervisa och stötta elever som är inskrivna i vår särskilda undervisningsgrupp, Skeppet. Eleverna har olika funktion och olika behov av stöd. En del elever deltar i viss undervisning med sin ordinarie klass medan andra har all sin undervisning på Skeppet. Enskild undervisning med elev förekommer också. Med visst stöd av ämneslärares övergripande planeringar ansvarar du för att anpassa elevernas arbetsuppgifter, genomföra undervisning, följa elevernas kunskapsutveckling, bedöma och betygssätta. En stor del av ansvaret är att organ...
2022-05-16 2022-05-31
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Förrättningslantmätare till Sveriges minsta kommunala lantmäterimyndighet
Som förrättningslantmätare på Sveriges minsta lantmäterimyndighet har du möjlighet att utvecklas till att bli självgående och kunna driva egna förrättningar från början till slut, vill du utföra fältmätningar så är det möjligt. Tjänsten innebär arbete med fastighetsbildning varvat med andra samhällsbyggarfrågor, därför söker vi dig med ett intresse för hela samhällsbyggnadsprocessen. Är du nyexaminerad så tveka inte att söka om du tycker jobbet låter spännande. I vår grupp så hjälps vi åt med de ärenden och frågor som kommer. Du kommer få got...
2022-05-13 2022-06-26
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Lärare i fastighet, anläggning och byggnation till gymnasiesärskolan
Vi söker en lärare som i huvudsak ska undervisa i praktiska och teoretiska ämnen på gymnasiesärskolan på vårt nationella program för fastighet, anläggning och byggnation. I arbetet ingår att planera och genomföra lektioner och ha ett övergripande pedagogiskt ansvar för eleverna som deltar i utbildningen. Du ska vara ett stöd för eleverna, ha en helhetssyn på elevens utveckling och hålla utvecklingssamtal och delta i andra möten som är till gagn för elevens lärande. I arbetet ingår även samordning för de egna elevernas APL vilket innebär intern ...
2022-05-12 2022-05-25
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Lärare i handelsämnen till gymnasiesärskolan
Vi söker en lärare som i huvudsak ska undervisa i praktiska och teoretiska ämnen på gymnasiesärskolan på vårt nationella program för administration, handel och varuhantering. I arbetet ingår att planera och genomföra lektioner och ha ett övergripande pedagogiskt ansvar för eleverna som deltar i utbildningen. Du ska vara ett stöd för eleverna, ha en helhetssyn på elevens utveckling och hålla utvecklingssamtal och delta i andra möten som är till gagn för elevens lärande. I arbetet ingår även samordning för de egna elevernas APL vilket innebär int...
2022-05-12 2022-05-25
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Sandviksskolan söker engagerad elevassistent
Du kommer att arbeta tillsammans med lärare i åk 3. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att bestå i att ta ansvar för en elev. Du kommer att ha tydliga mål att arbeta utifrån där elevens mående och kunskapsinhämtning är i fokus. Du kommer att arbeta med eleven enskilt och i grupp med en tydlig målbild. Genom ert arbetssätt skapar du tillsammans med övrig personal en trygg och rolig miljö. Tillsammans med arbetslaget i åk 3 arbetar du för en tillgänglig lärmiljö som tar tillvara elevens nyfikenhet och intressen samt stödjer elevens trygghet, utvec...
2022-05-12 2022-05-26
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Lärare för hälsa vård och omsorg gymnasiesärskolan
Vi söker en lärare som i huvudsak ska undervisa i praktiska och teoretiska ämnen på gymnasiesärskolan på vårt nationella program för hälsa vård och omsorg. I arbetet ingår att planera och genomföra lektioner och ha ett övergripande pedagogiskt ansvar för eleverna som deltar i utbildningen. Du ska vara ett stöd för eleverna, ha en helhetssyn på elevens utveckling och hålla utvecklingssamtal och delta i andra möten som är till gagn för elevens lärande. I arbetet ingår även samordning för de egna elevernas APL vilket innebär intern planering, ex...
2022-05-11 2022-05-25
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Speciallärare till Sandviksskolan
Som speciallärare hos oss kommer du att ingå i vårt Elevhälsoteam och arbeta nära vår specialpedagog. Du kommer att i huvudsak arbeta med undervisning i både klass och grupp samt till viss del på individnivå. Utöver att undervisa jobbar du också med ett löpande förebyggande och främjande arbete i syfte med att identifiera och undanröja hinder i våra lärmiljöer. I arbetet som speciallärare är du med och bidrar till utveckling av skolans lärmiljöer fysiskt, socialt och pedagogiskt.
2022-05-11 2022-05-25
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Sandviksskolan söker engagerad lärare
Du kommer att undervisa elever i åk 4. Du kommer att var en av tre lärare i åk 4. I tjänsten ingår mentorskap vilket innebär att samarbete och kommunikation är viktigt. Du kommer att arbeta i arbetslag där du tillsammans med andra förväntas driva skolutveckling på vår enhet.
2022-05-11 2022-05-25
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Fritidsledare, Karlbergsskolan – förstärkning till världens roligaste jobb!
Du kommer att arbeta både i skolan och på fritids. Tillsammans med arbetslaget arbetar du för en tillgänglig lärmiljö som tar tillvara elevernas nyfikenhet och intressen samt stödjer varje elevs trygghet, utveckling och lärande. Ni planerar genomför, dokumenterar och utvärderar undervisningen i fritidshemmet i enlighet med läroplanens riktlinjer. För att hålla en hög kvalité behöver vi ständigt reflektera över undervisningen och dess innehåll. Under skoltid samverkar du med lärare och klass för att skapa en god lärandemiljö. Rastverksamheten ...
2022-05-11 2022-05-29
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Språkpedagog till förskolan
Som språkpedagog/specialpedagog/förskollärare med inriktning tal och språk har du ett brett uppdrag med specialistkunskap inom området språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Ditt främsta uppdrag som språkpedagog i förskolan är att stödja arbetet med barnens språkutveckling. Du kommer arbeta med att utveckla ett språkligt inkluderande arbetssätt på såväl organisations-, grupp- och individnivå. Arbeta utifrån förskolans behov och språkutvecklande tillsammans med arbetslagen. Du kommer att ha ett övergripande uppdrag i förskolan med fokus p...
2022-05-09 2022-05-22
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Sjuksköterska till anstalten Karlskoga
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2022-05-09 2022-05-30
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Skolkurator till Aggerudsskolan
I din tjänst som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam som tillsammans med skolledningen ansvarar för det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för våra elever. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. I skolkuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på ...
2022-05-06 2022-05-22
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Servicetekniker till Anstalten Karlskoga
Som Servicetekniker är du en ansvarsfull och positiv person med vilja, kreativitet samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du ansvarar för verksamhetsanknuten fastighetsdrift såsom fastighetsskötsel samt andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter som åligger kriminalvården, utifrån en uppgjord gränsdragningslista mellan fastighetsägaren och kriminalvården. Tjänsten förutsätter nära samverkan med kollegor på anstalten samt hyresvärdens drifttekniker och andra externa entreprenörer. Andra viktiga arbetsuppgifter är deltagande i de...
2022-05-05 2022-05-26
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Produktionsledare till anstalten Karlskoga
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar f...
2022-05-05 2022-05-26
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare 7-9 till grundsärskolan
Vi på Karlskoga grundsärskola utökar pedagogtätheten och söker nu dig som är behörig lärare för undervisning i åk 7-9, gärna med behörighet för undervisning i matte/NO men dock inte ett krav. Som medarbetare hos oss kommer du att tillhöra ett engagerat arbetslag med mycket glädje och stort hjärta för eleverna. Tjänsten som lärare i grundsärskolan innebär ansvar för undervisningen och där planering, uppföljning och dokumentation av elevernas resultat är i fokus. Som lärare på grundsärskolan kommer du att vara en viktig del i vår skolas utvecklin...
2022-05-05 2022-05-19
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare och studiehandledare i turkiska
Modersmålsenheten har sin placering på Skrantaskolan i Karlskoga, men i tjänsten ingår undervisning på flera skolor i Karlskoga kommun. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar och kvällar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Tillsammans utvecklar vi vår undervisning utifrån kunskapskraven, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt viktiga arbete med språkinlärning. Om jobbet: Att ge undervisning i ämnet modersmål, turkiska enligt gälland...
2022-05-05 2022-05-22
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Elevcoach till Österledskolan
På Österledskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Du samarbetar nära med lärare, arbetslag, flexenhet och elevhälsoteam. Elevcoachens uppdrag är att finnas nära eleverna och att röra sig i elevernas olika miljöer. Uppdraget kräver att du har en förmåga att arbeta självständigt, ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter samt skapa goda relationer med dessa. I elevcoachens an...
2022-05-05 2022-05-19
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare och studiehandledare i vietnamesiska
Modersmålsenheten har sin placering på Skrantaskolan i Karlskoga, men i tjänsten ingår undervisning på flera skolor i Karlskoga kommun. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar och kvällar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Tillsammans utvecklar vi vår undervisning utifrån kunskapskraven, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt viktiga arbete med språkinlärning. Om jobbet: Att ge undervisning i ämnet modersmål, vietnamesiska enligt gä...
2022-05-05 2022-05-29
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare och studiehandledare i tyska
Modersmålsenheten har sin placering på Skrantaskolan i Karlskoga, men i tjänsten ingår undervisning på flera skolor i Karlskoga kommun. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar och kvällar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Tillsammans utvecklar vi vår undervisning utifrån kunskapskraven, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt viktiga arbete med språkinlärning. Om jobbet: Att ge undervisning i ämnet modersmål, tyska enligt gällande s...
2022-05-05 2022-05-22
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare och studiehandledare i engelska
Modersmålsenheten har sin placering på Skrantaskolan i Karlskoga, men i tjänsten ingår undervisning på flera skolor i Karlskoga kommun. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar och kvällar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Tillsammans utvecklar vi vår undervisning utifrån kunskapskraven, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt viktiga arbete med språkinlärning. Om jobbet: Att ge undervisning i ämnet modersmål, engelska enligt gälland...
2022-05-05 2022-05-19
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare och studiehandledare i finska
Modersmålsenheten har sin placering på Skrantaskolan i Karlskoga, men i tjänsten ingår undervisning på flera skolor i Karlskoga kommun. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar och kvällar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Tillsammans utvecklar vi vår undervisning utifrån kunskapskraven, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt viktiga arbete med språkinlärning. Om jobbet: Att ge undervisning i ämnet modersmål, finska enligt gällande ...
2022-05-05 2022-05-19
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare och studiehandledare i persiska
Modersmålsenheten har sin placering på Skrantaskolan i Karlskoga, men i tjänsten ingår undervisning på flera skolor i Karlskoga kommun. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar och kvällar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Tillsammans utvecklar vi vår undervisning utifrån kunskapskraven, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt viktiga arbete med språkinlärning. Om jobbet: Att ge undervisning i ämnet modersmål, persiska enligt gälland...
2022-05-05 2022-05-19
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare och studiehandledare i franska
Modersmålsenheten har sin placering på Skrantaskolan i Karlskoga, men i tjänsten ingår undervisning på flera skolor i Karlskoga kommun. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar och kvällar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Tillsammans utvecklar vi vår undervisning utifrån kunskapskraven, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt viktiga arbete med språkinlärning. Om jobbet: Att ge undervisning i ämnet modersmål, franska enligt gällande...
2022-05-05 2022-05-29
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare och studiehandledare i kurmanji, nordkurdiska
Modersmålsenheten har sin placering på Skrantaskolan i Karlskoga, men i tjänsten ingår undervisning på flera skolor i Karlskoga kommun. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar och kvällar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Tillsammans utvecklar vi vår undervisning utifrån kunskapskraven, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt viktiga arbete med språkinlärning. Om jobbet: Att ge undervisning i ämnet modersmål, kurmanji, nordkurdiska ...
2022-05-05 2022-05-19
1 2 >