Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor till sjuksköterskeenheten
I vår nya organisation som ser helheten inom hälso- och sjukvården i Socialförvaltningen arbetar du inom hemvården, vård och omsorgsboende och LSS. Sjuksköterskan och/eller distriktssköterskans arbete är förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande. Du ansvarar för bedömningar, dokumentation och registrering i olika kvalitetsregister. I ditt dagliga arbete handleder du omvårdnadspersonal och studenter. Din roll är att inspirerar och motiverar omvårdnadspersonalen att ta ansvar för omvårdnadsarbetet och delegera arbetsuppgifte...
2021-01-20 2021-02-21
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier, stödassistenter och personliga assistenter
Vi söker dig som under sommaren vill vikariera inom område funktionsnedsättning som stödassistent eller personlig assistent. Område funktionsnedsättning - personlig assistent Arbetet som personlig assistent innebär att stödja och hjälpa en person med funktionsnedsättning. Det kan innebära att hjälpa och stödja personen vid vardagliga sysslor, personlig hygien eller fritidsaktiviteter. Arbetet som personlig assistent innebär att du arbetar hemma hos brukaren. Mestadels förekommer ensamarbete. Område funktionsnedsättning - stödassistent Du...
2021-01-15 2021-04-30
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Administratör till förskolekontoret
Vi söker en administratörtill vårt förskolekontor. Rollen är bred och ställer stora krav på att du självständigt kan planera och prioritera dina dagar. Du arbetar på uppdrag av verksamhetschef och arbetsuppgifterna berör främst följande fyra områden: - administrativt stöd till förskolans rektorer - personaladministration såsom anställnings- och löneadministration - ekonomiadministration såsom fakturahantering och ekonomiuppföljning - allmänna kontorsuppgifter såsom inköp, posthantering, teknisk support, administration arbetskläder, diariehan...
2021-01-11 2021-01-24
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Finsktalande förskollärare till vitsippans förskola
Karlskoga är finskt förvaltningsområde och barn har rätt att få förskoleverksamhet där en väsentlig del bedrivs på finska (§17 Minoritetslagen) (8 kap. 12 a § skollagen). Förskoleverksamhet på finska syftar både till att stötta den nationella minoriteten i sin språkutveckling och att bidra till utveckling av en kulturell identitet (Lpfö 18). Är du finsktalande förskollärare med ett genuint intresse för barns utveckling och lärande? Vill du vara med och utveckla finskspråkig förskola med utgångspunkt i förskolans läroplan? Då kan du vara den v...
2021-01-04 2021-01-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till enhet socialpsykiatri
Vi söker ett antal sommarvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som sommarvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och sovande jour. Inom socialpsykiatrin möter du individer med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på gruppboende. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd ...
2021-01-04 2021-03-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till vård- och omsorgsboende och hemvården
Vi söker dig som under sommaren vill vikariera på vård- och omsorgsboende eller hemvården som vårdbiträde/undersköterska. Vård- och omsorgsboendena heter Björkliden, Torpdalen, Treklövern, Skranta - gammelro, Skranta - viljabo, Lötängen och Saxlyckan. Ditt uppdrag blir att ge vård och omsorg i brukarens hem på vård- och omsorgsboendet eller i hemvården. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med personlig omvårdnad, städning och medicinhantering. Du ingår i ett arbetslag men utför ibland uppdragen på egen hand. Vik...
2021-01-01 2021-02-28
Karlskoga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare bygg
Vi söker dig som ser fastigheter som något mer än bara en byggnad. Byggnaden skapar möjligheter för människor att skapa, vårda, utvecklas och är en förutsättning för en meningsfull vardag. Dina arbetsuppgifter blir att ge dessa människor den möjligheten genom att se till att våra byggnader byggs om, renoveras eller att vi skapar nya byggnader. För att kunna ge möjligheten till de som använder byggnaderna så kommer du ha möjlighet att få hjälp av både konsulter, kollegor och ramavtalsparter som under din ledning hjälper dig att genomföra åtgärde...
2020-12-22 2021-01-31
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan F-3 lärare till Karlbergsskolan
Tjänsten innebär undervisning i åk F-3, till en början som klasslärare i åk 1. Undervisningen sker i nära samarbete med kollegorna i årskursen där ni planerar, genomför, utvärdera och utvecklar den pedagogiska undervisningen. Din undervisning utgår från modern forskning, är kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Du har ett nära samarbete med vårdnadshavare och övriga kollegor på skolan och fritids.
2020-12-01 2021-01-31
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Timanställda vikarier inom förskola
Sköta och aktivera barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem.
2020-11-30 2021-04-30
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Timanställda vikarier inom skola/fritidshem
Vi söker ett antal timvikarier inom förskoleklass, skola eller fritidshem. Du anger i ansökan vilken/vilka verksamheter och eller ämnen du är intresserad av att undervisa i.
2020-11-30 2021-04-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Vård och omsorg hemvård: Du utför stödinsatser i brukares hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med personlig omvårdnad, städning, inköp och medicinhantering. Du ingår i ett arbetslag men utför ofta uppdragen på egen hand. Körkort är meriterande eftersom det ibland är långt mellan brukarna. Vård och omsorg vårdboende: På ett vårdboende är uppgifterna i princip samm...
2020-11-03 2021-04-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och sovande jour. Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på gruppboende. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjä...
2020-11-03 2021-04-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och jour. Personlig assistans: Du underlättar för brukare/personer med funktionsnedsättning, att så långt som möjligt leva sitt liv som de hade gjort utan en funktionsnedsättning. Du stödjer brukaren i vardagen såsom att sköta sin hygien, laga mat och sköta hemmet. Du arbetar hemma hos brukaren, ensam eller i mindre grupper. Habiliterin...
2020-11-03 2021-04-30