Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor PR- och marknadsavdelningen söker kommunikatörer
Vi söker en kommunikatör som vill vara en del av vårt team som driver och utvecklar kommunikationsverksamheten i Karlskoga kommun. Som kommunikatör hos oss får du vara både strategisk och operativ. Helhetsperspektivet är viktigt och du är utåtriktad, prestigelös och har lätt för att engagera andra i viljan att kommunicera. Du ingår i kommunens centrala PR- och marknadsavdelning och är direkt underställd PR-/kommunikationschefen. Ett av huvuduppdragen är att stötta en förvaltning med kommunikationskompetens. Dina arbetsuppgifter består bla...
2021-07-12 2021-07-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialarbetare ekonomiskt bistånd till kompetensförsörjningsenheten
Ditt arbete innebär att hjälpa brukare till egen försörjning genom socialt förändringsarbete och ett coachande förhållningssätt där individens egna resurser står i centrum och tillvaratas på bästa sätt. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är inom Mottagningsgruppen. Inom Mottagningsgruppen hanterar ni nya ansökningar, genomför utredning och fattar beslut om bistånd vid positivt bifall. Tillsammans med coaching gruppen upprättar du förändringsplaner för varje enskild individ med syfte att uppnå egen försörjning och ett självständigt liv. I din...
2021-07-09 2021-08-15
Karlskoga kommun, Folkhälsoförvaltningen Folkhälsoutvecklare
I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans på folkhälsoenheten driva det lokala hälsofrämjande arbetet för att öka jämlikhet i hälsa och stärka barnets rättigheter. Samverkan med andra aktörer och verksamheter är en förutsättning. De politiskt prioriterade områdena som styr uppdraget är: • psykisk och social hälsa • delaktighet och inflytande • trygghet • levnadsvanor • föräldraskapsstöd • skapa förutsättningar för att stärka barnets rättigheter. Arbetsuppgifterna kan komma att ändras under anställningstiden.
2021-07-09 2021-08-06
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare till särskild undervisningsgrupp på Österledsskolan
Du kommer att undervisa och stötta elever som är inskrivna i vår särskilda undervisningsgrupp, Skeppet. Eleverna har olika funktion och olika behov av stöd. En del elever deltar i viss undervisning med sin ordinarie klass medan andra har all sin undervisning på Skeppet. Med visst stöd av ämneslärares övergripande planeringar ansvarar du för att anpassa elevernas arbetsuppgifter, genomföra undervisning, utvärdera och följa elevernas kunskapsutveckling. En stor del av ansvaret är att organisera för undervisning och andra aktiviteter för elevern...
2021-07-08 2021-08-01
Karlskoga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhetschef till teknik och fastighet
Arbetet som verksamhetschef innebär ett övergripande verksamhet, budget-och personalansvar för verksamheten. Verksamhetschefen arbetar med att ta fram tydliga och mätbara mål utifrån politiska prioriteringar samt strategier för utveckling och uppföljning. Tjänsten kräver ett stort engagemang att leda och utveckla verksamheten i tider av förändring. Din roll blir att utmana till nytänkande, säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet och stödja verksamheten och medarbetare i förändringsarbete. Det handlar om att leda din verksamhet med god f...
2021-07-05 2021-08-03
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Digitaliseringsledare till IT-enheten
• Ta fram smarta tekniska lösningar för att vi skall kunna digitalisera på bästa vis. • Utvecklingskunskaper för att kunna utveckla eller specificera vad som skall göras. • Teknisk ta fram lösningar och implementera dessa. • Samverka med olika roller inom kommunens verksamheter. • Delta i team som framgångsrikt påverkar förändringar av interna arbetssätt, kultur och organisering för att förnya samhällsservicen. • Omvärldsbevakning för att kunna delta själv eller förstå vilken kompetens eller produkt som skall beställas. • Ta fram, beskriva och...
2021-07-01 2021-08-08
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Säkerhetssamordare
Kommunstyrelsen ledningskontor samordnar Karlskoga kommuns arbete med krisberedskap, civilt försvar, systematiskt brandskyddsarbete, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, internt skydd och brottsförebyggande arbete. Nu söker vi en säkerhetssamordnare som kan bistå med utökad kunskap i säkerhetsfrågor Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja och utveckla kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Du tar fram planer och riktlinjer, utvecklar metoder och följer upp för att långsiktigt förbättra kommunens säkerhetsarbete. Du komme...
2021-07-01 2021-08-23
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Nu kan du bli en del av vår innovativa HR-avdelning!
Vi har ett stort fokus på förändringsarbete inom HR, där vi ligger i framkant för hur framtidens HR arbete ska bedrivas. Vi ska vara bäst på att använda vår unika kompetens där den som bäst behövs. Du kommer arbeta i olika förändringsprojekt, där du behöver visa intresse för och ha kunskap om hur vi bäst når största möjliga kundnytta. Du kommer samtidigt vara en del i mycket starkt HR team där vi genom vår kompetens stöttar organisationen inom alla HR frågor.
2021-07-01 2021-08-23
Karlskoga kommun, Tillväxt- och tillsynsförvaltningen Byggnadsinspektör
Tjänsten är placerad på Tillväxt- och tillsynsförvaltningen där vi är 18 handläggare som tillsammans arbetar för att bidra till kommunens vision. På avdelningen kommer du tillhöra sektionen för bygglov, en sektion med 6 medarbetare. Med anledning av ökad mängd bygglov, samt handläggare som går vidare mot nya utmaningar söker vi nu tre nya kollegor till vårt bygglovsteam. Arbetet innebär handläggning av olika typer av lov- och anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen. Du kommer även att arbeta med bland annat tillsyn av till exempel olovli...
2021-06-29 2021-08-08
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till barn och unga
Huvudsakligen att planera för och följa upp barn som är placerade i familjehem, utifrån BBIC:s struktur. Skriva överväganden. Göra utredningar om vårdnadsöverflytt. Bedöma och skriva utredningar om umgängesbegränsing. Vara medhandläggare till andra barnhandläggare. Tjänsten benämns som Barnhandläggare. I gruppen finns tre barnhandläggare.
2021-06-29 2021-08-01
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Timanställda vikarier inom förskola
Sköta och aktivera barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem.
2021-06-28 2021-11-30
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Timanställda vikarier inom skola/fritidshem
Vi söker ett antal timvikarier inom förskoleklass, skola eller fritidshem. Du anger i ansökan vilken/vilka verksamheter och eller ämnen du är intresserad av att undervisa i.
2021-06-28 2021-11-30
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i spanska till Österledskolan
Du kommer att undervisa i spanska i årskurserna 6-9. I uppdraget ingår även att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning samt bedöma och betygssätta elevernas kunskaper. Genom ditt engagemang, tydliga ledaregenskaper och goda kunskaper inom ämnet skapar du en kreativ och motiverande miljö där eleverna utvecklas på bästa sätt. Mentorskap ingår i uppdraget.
2021-06-24 2021-08-01
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut till intensivrehab team, Karlskoga kommun
Du kommer som fysioterapeut att ingå i IntensivRehab teamet som är en ny satsning inom Rehabenheten. IntensivRehab teamet kommer att bestå av fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterskor. Tillsammans ska ni utveckla och forma det nya uppdraget med målet att maximera självständighet och livskvalitet för målgruppen inom uppdraget. Som fysioterapeut på Rehabenheten arbetar du med bedömning, förskrivning av tekniska hjälpmedel, träning och rehabilitering i hemmet. Arbetet innebär att tillsammans med teamet bedöma, planera, implementera samt f...
2021-06-21 2021-08-15
Karlskoga kommun, Kultur- och föreningsförvaltningen Teaterlärare till Kulturskolan
Undervisning inom Karlskoga Kulturskolas teaterverksamhet. Teater och dramaundervisning av elevgrupper i Kulturskolans regi. Du ingår också i kulturskolans tillgänglighetsprojekt där teater erbjuds på en av kommunens fritidshem en gång i veckan. Deltagarnas ålder är mellan 6-15 år. Under läsåret ingår du i olika samverkansprojekt och föreställningar med möjlighet till egna initiativ och utformningar av elevinslag inom scenkonst samt konserter. Du ingår i teaterarbetslaget som består av regissör, scenograf och kostymör, men kommer även att sa...
2021-06-21 2021-08-01
Karlskoga kommun, Kultur- och föreningsförvaltningen Musiklärare i brassinstrument
Karlskogas kulturskola har en lång och stolt blåsmusiktradition. Som brasslärare hos oss är du en viktig del i detta. Du arbetar med allt från rekrytering av nya deltagare till undervisning och stöd i kommunens amatörorkester. Här ingår du i ett arbetslag med andra blåslärare, vilket främjar samverkan, gemenskap och ämnesutveckling. Du kommer även samarbeta med andra arbetslag på kulturskolan. Vi möter våra deltagare främst efter skoltid. Är du ny i rollen som lärare är mentorskap en självklarhet hos oss.
2021-06-15 2021-08-01
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska/distriktssköterska inom vårdboende
https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0 Du utgår från ett vårdboende och har ansvar för ett antal patienter. På vårdboendet ingår du i ett vårdlag där ni har omvårdnadsmöten. Du har rond en gång/vecka tillsammans med läkare. Arbetstiden är dagtid med helgtjänstgöring var 6:e helg. Man arbetar julafton vart 6:e år och detsamma gäller nyårsafton.
2021-05-12 2021-08-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Poolsjuksköterska inom hemvård och vårdboende
https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0 Som poolsköterska täcker du upp om någon kollega är frånvarande eller behöver extra hjälp. Du arbetar dag och kväll samt även natt om ni kommer överens om det. Arbetet är både på vårdboende samt inom hemvården. Arbetstiden är dag och kväll. Natt efter överenskommelse. Helgtjänstgöring högst en gång/månad.
2021-05-12 2021-08-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/sjuksköterska inom hemvården
https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0 Som distriktsköterska har du ett eget distrikt med ett antal patienter. Du samarbetar mycket med palliativa teamet, mobila teamet och ibland närsjukvårdsteamet som arbetar för regionen. Du har även nära samarbete med vårdcentralerna. Du har rond en gång/vecka och vid behöv följer en läkare med på hembesök, nu i coronatider har vi haft telefonronder. Du ingår även i ett vårdlag som samarbetar med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare. Arbetstiden är dagtid med helgtjänstgöring v...
2021-05-12 2021-08-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och jour. Personlig assistans: Du underlättar för brukare/personer med funktionsnedsättning, att så långt som möjligt leva sitt liv som de hade gjort utan en funktionsnedsättning. Du stödjer brukaren i vardagen såsom att sköta sin hygien, laga mat och sköta hemmet. Du arbetar hemma hos brukaren, ensam eller i mindre grupper. Habiliterin...
2021-05-03 2021-10-03
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och sovande jour. Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på gruppboende. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjä...
2021-05-03 2021-10-03
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Vård och omsorg hemvård: Du utför stödinsatser i brukares hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med personlig omvårdnad, städning, inköp och medicinhantering. Du ingår i ett arbetslag men utför ofta uppdragen på egen hand. Körkort är meriterande eftersom det ibland är långt mellan brukarna. Vård och omsorg vårdboende: På ett vårdboende är uppgifterna i princip sam...
2021-05-01 2021-09-30