Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Säkerhetschef, välkommen till ett intressant jobb!
Kommunstyrelsen ledningskontor samordnar Karlskoga kommuns arbete med krisberedskap, civilt försvar, systematiskt brandskyddsarbete, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och internt skydd. Nu söker vi en säkerhetssamordnare som kan bistå med utökad kunskap i säkerhetsfrågor Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja och utveckla kommunens arbete med krisberedskap, säkerhet och civilt försvar. Du tar fram planer och riktlinjer, utvecklar metoder och följer upp för att långsiktigt förbättra kommunens säkerhetsarbete. Du kommer även att planera...
2023-01-27 2023-02-28
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskechef/enhetschef till Hälso- och sjukvårdsorganisationen
Som sjuksköterskechef organiserar, utvecklar, samt leder och planerar du verksamheten utifrån uppsatta mål och inom fastställda ekonomiska ramar. Uppdraget har sin utgångspunkt från Karlskoga kommuns vision samt socialförvaltningens värdegrund. Dina ansvarsområden är utveckling, ekonomi-, verksamhets- och personal för sjuksköterskeenheten inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Du samverkar både internt och externt, regionen är en viktig samarbetspartner. Som enhetschef är du direkt underställd stabschefen och ingår i den förvaltningsövergrip...
2023-01-27 2023-02-19
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, folkhälsa Köksbiträden till kostverksamheten
Du kommer i rollen som köksbiträde arbeta tillsammans med övrig kökspersonal för att erbjuda eleverna den bästa tänkbara matupplevelsen. Dina arbetsuppgifter består i att biträda vid matlagning, tillreda salladsbuffé, förbereda skolans restaurang för servering samt iordningställande före- under- och efter lunch och mellanmål. I arbetet ingår även diskning, lokalvård, göra egenkontroller med dokumentation samt ta emot varuleveranser. Maten som serveras i skolrestaurangen ska alltid vara, god, tilltalande, modern, nyttig. Tillsammans arbetar vi f...
2023-01-25 2023-02-12
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Enhetschef Hemvården
Som enhetschef inom hemvården ingår du i hemvårdens ledningsgrupp, tillsammans med övriga enhetschefer och områdeschef. I rollen som enhetschef är du med och formar gemensamma arbetssätt för hemvården. Du har verksamhets-, budget-och personalansvar för din enhet, men samverkar med övriga enheter inom Socialförvaltningen för att nå bästa resultat. Du leder din enhet med en tydlig helhetssyn, du skapar delaktighet för dina medarbetare och framgångsrika samarbeten med dina kollegor samt andra samverkansparter.
2023-01-25 2023-02-19
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Specialpedagog till grundsärskolan
• Vara den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet. • Utveckla tillgängliga lärmiljöer tillsammans med skolans lärare, elevassistenter och EHT. • Handleda lärare och elevassistenter. • Identifiera behov på skolan som grund för skolutvecklande insatser. • Utgöra ett stöd gentemot vårdnadshavare i samverkan runt eleven. • Ansvara för att leda skolans arbete med särskilt stöd, t ex genom att upprätta åtgärdsprogram, anpassad studiegång och andra beslut fattade av rektor. • Utreda och genomföra pedagogiska skolformsutredningar samt kartläg...
2023-01-23 2023-02-02
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Kock Anstalten Karlskoga, timvikariat
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på anstalten men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2023-01-23 2023-02-13
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Kundmottagare till Teknik och fastighet
I uppdraget ska du som medarbetare hålla dig uppdaterad inom verksamhetens område samt förändringar i omvärlden som har betydelse för arbetet. Som medarbetare ska du aktivt delta i arbete med uppföljning och analys samt bidra till verksamhetens utveckling. Samhälle och serviceförvaltningen styrs och leds med tillit. Tillit som ledningsfilosofi innebär att vi tillsammans skapar god service för dem vi är till för och är en tillgänglig och bemötande ingång. Uppdraget innebär samarbete med andra verksamheter inom kommunen. Du ska: • ta emot, ...
2023-01-20 2023-02-26
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Sjuksköterska till anstalten Karlskoga
Trivs du i roller där du får utvecklas inom både somatik och psykiatri och ta eget ansvar? Gillar du att arbeta vardagar med flextid? Är det viktigt för dig att arbeta i en trygg miljö med goda förmåner och härliga kollegor? Då har vi arbetet för dig! Kriminalvården bedriver öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. Vid mottagningen på Anstalten Karlskoga finns, förutom sjuksköterskor även konsulter så som allmänläkare, psykiatriker, tandläkare, fysioterapeut ...
2023-01-19 2023-02-09
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Chefsstöd / Senior handläggare till anstalten Karlskoga
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att som kvalificerat chefsstöd och senior handläggare stödja kriminalvårdschefen att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Som chefsstöd ska du även bistå kriminalvårdsinspektörerna (första linjens chefer) med samordning av övergripande processer för verksamhetsområdet genom uppföljning, utredning, handläggning och administration enligt nedan arbetsuppgifter: • Stötta kriminalvårdschef i olika processer genom att följa upp, analysera och lämna förslag ti...
2023-01-19 2023-02-09
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i svenska till Österledskolan
Tjänsten är ett vikariat där du kommer att undervisa i svenska i årskurs 7 och åk 8. I tjänsten ligger även viss sva-undervisning. I uppdraget ingår även att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning samt bedöma och betygssätta elevernas kunskaper. Mentorskap ingår i uppdraget.
2023-01-18 2023-01-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg, vårdboende
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Du hjälper äldre som bor på ett vårdboende. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med att klä på sig, duscha, vara behjälplig i matsituation och medicinhantering. Du arbetar självständigt och i grupp.
2023-01-17 2023-06-18
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg, hemvård
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Du hjälper äldre i deras hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med att klä på sig, duscha, städning, inköp och medicinhantering. Du ingår i ett arbetslag men utför ofta uppdragen på egen hand.
2023-01-17 2023-06-18
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och sovande jour. Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på gruppboende. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjä...
2023-01-17 2023-06-18
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och jour. Personlig assistans: Du underlättar för brukare/personer med funktionsnedsättning, att så långt som möjligt leva sitt liv som de hade gjort utan en funktionsnedsättning. Du stödjer brukaren i vardagen såsom att sköta sin hygien, laga mat och sköta hemmet. Du arbetar hemma hos brukaren, ensam eller i mindre grupper. Habiliterin...
2023-01-17 2023-06-18
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Semestervikarier kriminalvårdare till anstalten Karlskoga
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med samtals- och motivationsarbete.
2023-01-16 2023-02-06
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Är du en ledare som vill vara med och bygga framtidens Karlskoga?
Som samhällsledningschef förväntas du medverka aktivt till att Karlskoga når sina uppsatta mål och se till att vi blir 32 000 invånare 2025. Du vet hur man bygger en attraktiv stad och du är van att nå resultat tillsammans med dina medarbetare och kollegor. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom samhällsledningsavdelningen som består av fem medarbetare. Du ingår i kommunstyrelsens ledningskontors ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören. Vi ser framför oss att du är en framåt och driven chef s...
2023-01-16 2023-03-05
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till utredningsgruppen
Genomföra utredningar jml SoL 11:1 avseende barn/ungdomar samt deras familjer. Genomföra utredningar gällande omprövning av beslut jml LVU §3. Karlskoga arbetar utifrån BBIC: struktur i arbetet gällande barn och ungdomar. Vi tillämpar lönetillägg gällande tjänster som i huvudsak arbetar med utredningar. Karlskoga håller på att förstärka utredningsgruppen och den kommer att bestå av 16 medarbetare när detta är genomfört
2023-01-16 2023-01-29
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till barn och unga, barngruppen
Huvudsakligen att planera för och följa upp barn som är placerade i familjehem, utifrån BBIC:s struktur. Skriva överväganden. Göra utredningar om vårdnadsöverflytt. Bedöma och skriva utredningar om umgängesbegränsning. Vara medhandläggare till andra barnhandläggare. Tjänsten benämns som Barnhandläggare. I gruppen finns tre barnhandläggare.
2023-01-16 2023-01-29
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till öppenvårdsgruppen
Barn och unga avser att förstärka i öppenvårdsgruppen med ytterligare en utförare samt ersätta två medarbetare som går vidare till annat. Syftet är att kunna åstadkomma varaktig förändring för de barn och ungdomar samt deras familjer som beviljats bistånd. Arbetet innebär samtal, familjearbete, stöd i att komma till skolan etc. Arbetet är uppdelat på så sätt att det för varje ärende finns en handläggare samt en eller två utförare. Dessa tjänster avser utförare. Öppenvårdsgruppen har även ansvar för viss uppsökande verksamhet, kompetensstöd t...
2023-01-16 2023-01-29
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Sommarvikariat: Administratör till receptionen i Karlskoga
Anställningen innebär att ditt dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ta emot och hjälpa besökare i receptionen samt passhantering. Andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du blir myndighetens ansikte utåt och kan vara besökarens första kontakt med polisen. Du kommer möta människor som har råkat ut för svåra händelser. Våra besökare ska känna sig trygga och väl omhändertagna i kontakten med oss. Du ska kunna informera, vägleda och ge råd på ett enkelt och begripligt sätt. Varje kund ska bemötas objektivt och professionellt utifrån sitt...
2023-01-16 2023-01-30
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, folkhälsa Semestervikarier till städverksamheten
Arbetet är en kombinationstjänst med städ och uppdrag i mottagningskök. Tvätta städmaterial, vardagligt underhåll av redskap, maskiner och övrig utrustning samt ta ansvar för att uppdraget utifrån beställning blir väl genomförda med brukaren och beställaren i fokus. Som sommarvikarie inom Folkhälsoförvaltningen ska du med kort varsel kunna arbeta inom hela förvaltningens område som även innefattar orterna Åtorp, Svartå, Karlskoga samt Degerfors. Är du även intresserad av att arbeta som timvikarie, ange det i din ansökan.
2023-01-16 2023-03-31
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum A Karlskoga
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2023-01-16 2023-02-06
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Kvalitetschef
Som kvalitetschef förväntas du medverka aktivt till att Karlskoga når sina uppsatta mål. För dig är det viktigt med tydliga mål, analys och kontinuerlig uppföljning allt för att skapa engagemang, delaktighet och nå resultat. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom kvalitet- och utvecklingsenheten som består av tre medarbetare. Du ingår i kommunstyrelsens ledningskontors ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören. Kvalitet- och utvecklingsenheten ansvarar för Karlskogas styrmodell, samordning av ...
2023-01-12 2023-03-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Förskollärare till Rävåsskolans förskoleklass
Du kommer att arbeta både i förskoleklass och på fritids. Tillsammans med arbetslaget arbetar du för en tillgänglig lärmiljö som tar tillvara elevernas nyfikenhet och intressen samt stödjer varje elevs trygghet, utveckling och lärande. Ni planerar genomför, dokumenterar och utvärderar undervisningen i enlighet med läroplanens riktlinjer. För att hålla en hög kvalité behöver vi ständigt reflektera över undervisningen och dess innehåll. Under skoltid samverkar du med andra lärare för att skapa en god lärandemiljö. Rast- och uteverksamheten är e...
2023-01-11 2023-01-29
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Arbetsledare på Gatu- och trafikenheten – för oss är vägen viktigast!
Vi söker dig som är en erfaren arbetsledare och som vill vara med och driva, arbetsleda och utveckla gatudriften. Din huvudsakliga uppgift och ansvar är därför att leda den dagliga driften inom väghållarens ansvarsområde - både sommar och vinter. En stor bit av arbetet på vintern är att vara med i beredskapen och dagtid har du hela ansvaret för snö- och halkbekämpning. Du kommer att samverka med många olika aktörer både internt inom kommunen och externa aktörer. Du kommer vara direkt underställd Gatu- och trafikchef. Gatu- och trafikenheten om...
2023-01-11 2023-02-12
1 2 >