Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Kultur och fritid Språkpedagog med arbetsmarknadskompetens
Du kommer stötta individer att komma vidare i sina kunskaper i svenska och inom förberedelser att genomföra prövningar av SFI kurser. Du kommer att vara lärcentrumpedagog och stötta kommuninvånare inom lärcentrum i Mörbylånga. Du kommer att vara kontaktperson till SFI i Kalmar med anmälningar, uppföljningar av individer och i samverkan med SFI bedöma vad individen behöver för insats för att klara sin språkprogression samt vara en del av arbetslivscentrums arbete med språkpraktik där du stöttar handledare ute på praktikplatser med språkinsats. D...
2022-10-06 2022-11-07
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska Äppelvägen demens
En stor del av arbetet består av att engagera, uppmuntra och motivera till en välfungerande vardag med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vi ska ge den enskilde förutsättningar att uppnå de mål som tas fram i genomförandeplanen med den enskilde. Vi arbetar även med HSL -uppgifter på delegation. Vi söker dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är viktigt att du har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du måste vara flexibel och kunna anpassa arbetssättet utifrån de behov som finns eller upps...
2022-10-06 2022-10-31
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent Norra Långgatans gruppbostad - Borgholm
Tjänsten innebär arbete enligt LSS beslut på gruppbostad för vuxna personer med funktionsvariationer. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten utifrån individens behov och gällande styrdokument. Arbetet omfattar dag/kväll/ jourtjänstgöring natt samt arbete var annan helg. Ensamarbete förekommer i tjänsten. Arbetet är värdegrundsbaserat och utgår från mål formulerade utifrån brukarens behov i dennes genomförandeplan.
2022-10-06 2022-10-23
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Medarbetare till Ingenjörsvägen 59/Karlsborgsvägen 76
Du kommer ingå i en personalgrupp på 12 personal som arbetar dag, kväll, helg och jour. Arbetet är förlagt på LSS-boendena Ingenjörsvägen 59 och Karlsborgsvägen 76 där man som personal ansvarar för att brukarna får den omvårdnad och aktivitet de är i behov av. Ingenjörsvägen 59 består av fyra lägenheter där det idag bor yngre män som har en aktiv fritid, ett socialt nätverk och engagerade anhöriga/gode män. Tre av dessa brukare arbetar heltid på Daglig verksamhet och en brukare arbetar deltid. På den här enheten har vi sovande jour. Karlsborgs...
2022-10-05 2022-11-02
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare
Arbetet innebär psykosocialt behandlingsarbete med barn/unga och deras familjer där det förekommer någon form av social problematik. Vi arbetar familjeorienterat och utgår från ett systemteoretiskt helhetsperspektiv. Arbetet sker på både individ-, familje- och nätverksnivå. Vår målsättning är att klienter och familjer så långt som möjligt ska få stöd och hjälp i sin hemmiljö. I arbetet som familjebehandlare förväntas du arbeta både i team och enskilt, beroende på uppdragets art. Arbetet sker i klientens hem, i våra lokaler eller på andra lämpli...
2022-10-05 2022-10-30
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Medarbetare till Förebyggande teamet i Borgholms kommun
Teamet arbetar med målsättningen att tidigt upptäcka barn och familjer i behov av stöd och utforma insatser som stärker de skyddande faktorerna och minskar riskfaktorer, bland annat genom att erbjuda olika föräldrastödsprogram eller andra kortsiktiga insatser. Teamet ansvarar bland annat för socialtjänstens del på Familjecentralen, samt har i övrigt ett nära samarbete med förskola/skola, socialsekreterare, familjepedagoger och med olika externa samarbetspartners. SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) är ett exempel på en organiserad samv...
2022-10-05 2022-10-30
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Barnskötare till Evahagens förskola, Virserum
Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Ha kul på vägen...
2022-10-05 2022-10-23
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Styr- o reglerelektriker till Tekniska kontorets VA-avdelning
Vi söker just nu dig som är intresserad av att arbeta som elektriker på våra vatten- och reningsverk. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med förbyggande och avhjälpande underhåll inom el-,styr- och reglerteknik. Arbetet kommer även att innehålla annat driftarbete och underhåll av kommunens VA-anläggningar. Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete där du kommer ha stora möjligheter att växa i din roll. Beredskapstjänstgöring kommer även att ingå i tjänsten.
2022-10-05 2022-10-16
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare till mellanstadiet, Lindblomskolan
Vi söker dig som vill jobba som lärare i mellanstadiet, för årskurs 4. Som lärare på mellanstadiet ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I ditt uppdrag ingår även en viss del mentorskap med ansvar för vissa elever. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i s...
2022-10-05 2022-10-23
Nybro kommun, Ekonomi och vuxen Socialsekreterare
Inom vuxenenheten bedrivs myndighetsutövning samt insatser till vuxna personer som vill ha hjälp och stöd utifrån skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och förtryck. Vuxenenheten bedriver myndighetsutövning på frivillig basis genom socialtjänstlagen (SoL) samt genom tvångsvårdslagstiftning, Lagen om missbrukare i vissa fall (LVM). Vuxenenheten arbetar med individer över 18 år men har en nära samverkan med verksamhetsområdet Barn och Familj. Verksamhetsområdet EVI söker nu en socialsekreterare till vår vuxe...
2022-10-05 2022-10-25
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Specialpedagog till Albäcksskolan, Hultsfred
Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt även att utveckla den digitala kompetensen. Till Albäcksskolan söker vi nu dig som är utbildad specialpedagog och som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utvecklin...
2022-10-05 2022-10-23
Kalmar kommun, Socialförvaltningen - VO - Insatser funktionsnedsättning Omsorgsassistenter till nytt boende
Vill du ta chansen att vara med och öppna en ny gruppbostad? Bostaden med särskild service, inriktning Funktionsstöd Vuxen LSS, är belägen strax söder om Lindsdal i norra delarna av Kalmar. Bostaden är under uppbyggnad och kommer därmed utformas med moderna lokaler och väl genomtänkta utrymmen för såväl de boende som medarbetare inom verksamheten. Du får i och med öppnandet den unika chansen att vara med från start för att gemensamt i personalgruppen utforma en ny verksamhet för de sex boende som flyttar in under våren. Vårt gemensamma arbete...
2022-10-05 2022-10-21
Emmaboda kommun, Kostenheten Ekonomibiträde/köksbiträde pooltjänst
Alla i ett storkök förkommande arbetsuppgifter. Vår målsättning är att laga den mesta maten från grunden. Vi serverar två rätter varje dag samt olika specialkost till skola och äldreomsorg. Du ska arbeta i en arbetsgrupp där det krävs att man både kan samarbeta och arbeta självständigt. Helgarbete förekommer. Emmaboda kommun erbjuder friskvårdsbidrag till sina medarbetare och även möjligheten att växla semesterdagstillägg mot lediga dagar. Rekrytering sker löpande.
2022-10-04 2022-10-17
Emmaboda kommun, Kostenheten Kock vikariat
Alla i ett storkök förkommande arbetsuppgifter. Vår målsättning är att laga den mesta maten från grunden . Vi serverar två rätter varje dag samt olika specialkost till skola och äldreomsorg. Du ska arbeta i en arbetsgrupp där det krävs att man både kan samarbeta och arbeta självständigt. Administrativt arbete gällande beställningar och annan planering. Tjänsten är planerad på vardagar med helgarbete kan förekomma. Emmaboda kommun erbjuder friskvårdsbidrag till sina medarbetare.
2022-10-04 2022-10-17
Hultsfreds kommun, Barn- & utbildningsförvaltning Skolpsykolog till elevhälsan i Hultsfreds kommun
Elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers lärande och utveckling genom att erbjuda likvärdigt stöd och verka för att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet står i fokus. I ditt arbete kommer du vara en del av elevhälsateamet och ha ett nära samarbete med elevhälsans övriga professioner. Skolpsykologerna i Hultsfred har ett nära kollegialt samarbete och samverkar även med Vimmerby kommun med regelbundna träffar. Du kommer att arbeta med konsultation, handledning och stöd till verksamheten samt genomföra utredningar och utve...
2022-10-04 2022-10-30
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i romani
Du kommer att ansvara för modersmålsundervisning i romani för elever i grund- och gymnasieskola inom hela Oskarshamns kommun. I uppdraget ingår det att organisera det pedagogiska arbetet utifrån svensk läroplan och att undervisa med utgångspunkt i kursplanen för modersmål. Arbetsuppgifterna bygger på att du själv ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån styrdokumenten. I tjänsten kan det också ingå studiehandledning på modersmål. I uppdraget ingår det förflyttning till olika verksamheter i Oskarshamns kommu...
2022-10-04 2022-12-13
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska till hemtjänst Öster i Färjestaden
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje brukares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Att arbeta i hemtjänsten innebär ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du är spindeln i nätet och gör tillsammans med dina kollegor stor skillnad för dem vi finns till för. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med dina kollegor för att ge bästa omsorgen till våra brukare. Göra dagarna meningsfu...
2022-10-04 2022-10-24
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor - Unika villkor på Södra Öland – 85 % är vårt nya 100!
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje vårdtagares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Att arbeta i hemtjänsten innebär ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du är spindeln i nätet och gör tillsammans med dina kollegor stor skillnad för dem vi finns till för. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med dina kollegor för att ge bästa omsorgen till våra vårdtagare. Att göra dagarna m...
2022-10-04 2022-10-21
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor till hemtjänst City i Färjestaden
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje brukare individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Att arbeta i hemtjänsten innebär ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du är spindeln i nätet och gör tillsammans med dina kollegor stor skillnad för dem vi finns till för. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med dina kollegor för att ge bästa omsorgen till våra brukare. Att göra dagarna mening...
2022-10-04 2022-10-24
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarie till utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun
Arbetsuppgifter som förekommer inom barnomsorg och skola: Förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år •Att vikariera på förskola eller fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Att ta ansvar för en barngrupp innebär till exempel att tillsammans med övrig personal ha samling, gymnastik, gå till skogen, påklädning, disk, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök med mera. •När du kommer till förskolan eller fritidshemmet är det viktigaste att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du...
2022-10-04 2022-11-30
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Veterinärer till Distriktsveterinärerna Öland
Dina viktigaste arbetsuppgifter är att bidra som en i gänget i vårt dagliga kliniska arbete och att på din egen nivå bidra till mottagningens gemensamma utveckling. Har du en specialkompetens eller ett specialintresse vill vi gärna lyfta fram det på bästa sätt. Vi arbetar främst med stordjurspraktik i fält, men det finns även en mindre häst- och smådjursmottagning på mottagningen. Arbete i Kalmar distrikt sker till viss del. Din introduktion på arbetsplatsen kommer skräddarsys efter din kompetens och erfarenhet samt intresseområde. I tjänsten ...
2022-10-04 2022-11-06
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen HR-strateg
Som HR-strateg på Nybro kommun kommer du att arbeta inom ett brett fält av personalfrågor, såväl operativt som strategiskt. I tjänsten ingår att på ett konsultativt och operativt sätt stödja cheferna i organisationen i frågor som rör bland annat arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering/bemanning och organisationsfrågor. Det ingår också att genomföra utredningar inom såväl det arbetsrättsliga som arbetsmiljörättsliga området samt att ingå i stödförvaltningens ledningsgrupp. Som utgångsläge är tjänsten tänkt att riktas ...
2022-10-04 2022-10-23
Kalmar kommun, Gröndalsskolan Gröndalsskolan söker pedagogiska assistenter
Pedagogisk-och omsorgsresurs i grundsärskola, träningsskola och fritidshem.
2022-10-04 2022-10-18
Kalmar kommun, Lindsdalsskolorna Pedagogisk assistent till Lindsdalsskolorna
Tjänsten innefattar pedagogiskt arbete i fritidshemmen samt att vara en pedagogisk resurs i grundskolans verksamhet. Det innebär att du ska vara en extra resurs utifrån de behov som finns i hela verksamheten så att eleverna ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas och följa med i undervisningen. Du kommer att stödja elevernas delaktighet under skoldagen, i kamratlivet och skolans övriga verksamhet med såväl självständighet som inkludering som mål.
2022-10-04 2022-10-12
Kalmar kommun, Lindsdalsskolorna Vikariat i förskoleklass på Lindsdalsskolorna
I förskoleklasserna arbetar lärare, förskollärare, fritidspedagog och pedagogisk assistent tillsammans för att alla barn ska trivas, må bra och utvecklas i vår verksamhet. Som pedagog i förskoleklass ansvarar du, tillsammans med dina kollegor i arbetslaget, för att planera och utveckla förskoleklassens pedagogiska verksamhet så att eleverna får en undervisning som håller hög kvalitet och ger eleverna goda förutsättningar att utveckla sina förmågor i enlighet med läroplanen. Utifrån läroplanens centrala innehåll ansvarar lärarna i förskoleklass...
2022-10-04 2022-10-12
1 2 3 4 5 6 >