Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare till Brott i nära relation, Kalmar
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: - Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef - Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation - Stödja och coacha den utredande personalen - Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar - Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk - Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verk...
2022-05-16 2022-05-29
Oskarshamns kommun Speciallärare åk F-3 Vallhallaskolan
Vi söker en behörig speciallärare till åk F-3. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Med hjälp av specialpedagogiska metoder anpassar du undervisningen och ger stöd till eleverna utifrån deras specifika behov. I de lägre åldrarna arbetar du utifrån kartläggningar och bedömningsstöd för att tillämpa tidiga insatser. I uppdraget som speciallärare har du även en viktig funktion som stöd i pedagogiska frågor för kollegor, samt i samverkan med vårdnadshavare. Du ansvarar för att USS och...
2022-05-16 2022-05-29
Kalmar kommun, Funkaboskolan Lärare till åk 4-6 i ma, tk och idrott, Funkaboskolan
Vill du arbeta med att stötta och utveckla elever? Då har du nu möjlighet att söka ett viktigt och stimulerande arbete som lärare på Funkaboskolan. Vi vill att du är behörig lärare i matematik, teknik och idrott. Mentorskap ingår i en åk 5. Ca 50 % av tjänsten innebär undervisning i idrott.
2022-05-16 2022-05-22
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Skolsköterska till Elevhälsan i Oskarshamns kommun
Dina arbetsuppgifter som skolsköterska är bl.a: -främjande och förebyggande arbete -hälsosamtal - vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet -öppet mottagningsarbete -aktivt deltagande i skolans elevhälsoteam -samverkan med elev/förälder, lärare och övrig personal på skolan -samverkan med externa aktörer/myndigheter -enskilda stödsamtal -förebyggande likabehandlingsarbete -samtal i elevgrupper med olika förebyggande teman
2022-05-16 2022-05-29
Nybro kommun, Paradisområdet Fritidspedagog/tidigarelärare
På Kristvallabrunn skola finns en Fritidsavdelning. Du kommer huvudsakligen att arbeta på avdelningen Regnbågen tillsammans med andra fritidspedagoger samt stöd i klass övrig tid. Vi söker dig som är lärare i fritidshem/fritidspedagog/tidigarelärare eller annan pedagogisk erfarenhet som vill arbeta hos oss på fritids och åk 1-6 tillsammans med våra elever. Uppdraget innebär att komplettera lärandet samt stödja elevernas sociala och allmänna utveckling. Som fritidspedagog arbetar du för att stimulera elevernas utveckling och lärande och erbju...
2022-05-16 2022-06-15
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Medarbetare med erfarenhet inom socialpsykiatri till Psykiatri boendestöd i Oskarshamn
Psykiatri boendestöd utgår från centrala Oskarshamn och vi verkställer boendesstödsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar i individens hem utifrån de insatser som brukaren har biståndsbeslut på. Personal är behjälplig med personlig omvårdnad, förflyttningar, matintag, personlig hygien, medicinering, hjälp med städ, tvätt och inköp. Vi erbjuder även ledsagning samt pedagogiska och sociala träffar.
2022-05-16 2022-06-06
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent till Tvärgatan
Som omsorgsassistent på Tvärgatan stöttar/hjälper du de boende med planering och genomförande av vardagliga aktiviteter utifrån en individuellt utformad genomförandeplan. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat personlig omvårdnad, förflyttningar, läkemedel, ledsagning, inköp, städ och tvätt. Att tillsammans med brukarna skapa en, för dem, meningsfull vardag. Det ingår även att tillaga måltider och att städa gemensamma utrymmen. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktions- och aktivitetsförmåga, behov och individuella förutsätt...
2022-05-16 2022-06-06
Kalmarsunds gymnasieförbund, Jenny Nyströmskolan Lärare i bageri och konditori
Vi söker en lärare för undervisning i de bageri- och konditorikurser som ingår i restaurang- och livsmedelsprogrammet. I tjänsten ingår även APL-besök när eleverna är ute på praktikplatser samt viss anskaffning av dessa platser. Vi arbetar med en-till-en koncept vilket innebär att IKT används som en naturlig del av undervisningen. Du som söker är flexibel och kreativ, har goda idéer om hur undervisningen och skolan kan utvecklas. Har du ett öppet synsätt, respekterar elevernas olikheter och är lyhörd för elevernas behov och erfarenhet av digit...
2022-05-16 2022-06-05
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i musik och bild åk 4-8 (vikariat)
Du kommer att undervisa i musik och bild för grundskolans och grundsärskolans årskurs 4-8. Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning.
2022-05-16 2022-05-31
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Ekbacka 5 - Borgholms kommun
Vård- och omsorg i det särskilda boendet. Du arbetar i team med kollegor, hemsjukvård, kommun-rehab, biståndshandläggare och enhetschef. Vi arbetar på beställning av biståndshändläggare och utför de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Du ska kunna ta emot och genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
2022-05-16 2022-06-05
Mönsterås kommun, Mölstadskolan Lärare åk 1-6 med bred behörighet till Mölstadskolan, Mönsterås
Du kommer att undervisa elever i åk 3 och 4. Du ansvarar för att systematiskt planera, genomföra och följa upp undervisningen. Planeringen av undervisningen sker både tillsammans med dina kollegor och enskilt. Du kommer att ingå i ett arbetslag och i ett team där ni är flera lärare och fritidspedagoger som samarbetar.
2022-05-16 2022-06-05
Mönsterås kommun, Förskolan Blomman Förskollärare till förskolan Blomman, Blomstermåla
Vill du bli en av oss och bidra till barns utveckling och lärande med dina med kunskaper och kompetenser? Då ska du söka tjänsten som förskollärare på förskolan Blomman. Du kommer att tillsammans med dina kollegor ansvarar för att planera, genomföra och utveckla verksamheten och barnen både i grupp och individuellt. För oss är det viktigt att du är en närvarande pedagog som är engagerad och har ett positivt förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnadshavare. Andra förmågor du som person behöver ha är flexibilitet, vara ansvarstagande och...
2022-05-16 2022-05-30
Mörbylånga kommun, Kultur och fritid Handledare till Arbetslivscentrum
Vi söker nu dig som vill handleda/arbetsleda teamet på sex personer i det dagliga arbetet ute i kommunen. Arbetsuppgifterna består av att organisera och planera arbetet efter de uppdrag som du får via kontakter med berörda enheter inom kommunen. Du handleder och motiverar, både individuellt och i grupp. Under uppdraget har du löpande kontakt med Länsstyrelsen som är en samarbetspart.
2022-05-13 2022-05-27
Mörbylånga kommun, Utbildning Fritidspedagog med behörighet i bild
Inför läsåret 22/23 gör vi ytterligare en satsning på trygghet och studiero. Vi ser att den strukturerade rastverksamheten förebygger kränkningar och mobbning och ur ett jämställdhetsperspektiv får alla elever tillgång till den arena som skolgården är. Den pedagogledda rasten bidrar till trygghet, studiero, färre konflikter och ger eleverna möjlighet till större fokus på kunskapsinhämtning. Vi söker därför en driven fritidspedagog med behörighet att undervisa i bildämnet för år 4-6 som utöver undervisningsuppdraget vill arbeta med pedagogledd...
2022-05-13 2022-06-03
Mörbylånga kommun, Utbildning Speciallärare Färjestadens skola
När läsåret 22/23 startar i augusti 2022 kommer vi på lågstadiet på Färjestadens skola att arbeta i ett nytt organisationsperspektiv. Vi arbetar då fullt ut i ett F - 3 perspektiv där de fyra arbetslagen ansvarar för varsin årskurs. Därför förstärker vi vår organisation med ytterligare speciallärarkompetens. För att kunna möta upp elevernas behov genom hela skoldagen består arbetslagen av lärare med olika typer av kompetens och med olika ansvarsområden. Dels grundskollärare, dels lärare i fritidshem, samt speciallärare. Vi söker dig som är spe...
2022-05-13 2022-06-05
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb städ inom hemtjänst
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra städ i ordinärt boende utifrån omsorgstagarens önskan och behov enligt biståndsbeslut, detta med kvalitet och gott bemötande i fokus. Även vissa enklare hemtjänstinsatser som matlagning, promenader, tvätt och bäddning kan förekomma vid behov. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal. Arbetet är förlagt till vardagar dagtid. Skriv gärna vilket område du är intresserad av. Färjestaden eller Mörbylånga/Degerhamn. Vid frågor vänligen kontakta enhetschef An...
2022-05-13 2022-06-12
Hultsfreds kommun, Övriga Controller
Tjänsten som controller har ett brett perspektiv. Arbetsuppgifterna omfattar i stort sett alla delar av ekonomiområdet från praktiskt bokföringsarbete till strategisk utveckling av processer och system. En viktig del i arbetet är att fungera rådgivande och stödjande till chefer. Arbetsuppgifterna omfattar: • budget- och prognosarbete • framtagande av bokslut och årsredovisning • bokföring • rapportering • kvalitetssäkring av förvaltningarnas redovisning • ekonomiska analyser och utredningar • information, utbildning till förvaltningarna...
2022-05-13 2022-06-05
Emmaboda kommun, Städ Lokalvårdare, semestervikariat
Vi söker en ansvarsfull, pålitlig och noggrann lokalvårdare som vill bli en del av vårt arbetslag i sommar. Vi är 30 lokalvårdare och två städsamordnare som tar hand om den dagliga skötseln av kommunens lokaler. Dina arbetsuppgifter består av sedvanlig lokalvård inom kommunen. Städorganisationen tillhör Tekniska förvaltningen.
2022-05-13 2022-05-31
Emmaboda kommun, Emmaboda Bj 7-9 Lärare i matematik och NO
Du kommer ha Bjurbäcksskolan 7-9 i Emmaboda tätort som ditt verksamhetsområde. Skolan är kommunens enda högstadieskola och har drygt 330 elever. Antalet elever beräknas öka de kommande åren och vi är inne i en spännande utvecklingsprocess. Skolorna i Emmaboda kommun medverkar i Skolverkets satsning på riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elever de närmaste tre åren och vi söker nu medarbetare som vill vara med på vår resa. Skolan ska också byggas om för att möta framtidens utmaningar och vi vill bygga en organisation kring eleverna m...
2022-05-13 2022-05-30
Kalmar kommun, Kalmarsundsskolan Musiklärare åk 1-6
Du kommer ha musikundervisning i åk 2 - 6. Du har ansvar över traditioner där musik är en del i ett större sammanhang ex. julavslutning och sommaravslutning. Vi har ytterligare några tillfällen under läsåret som du tillsammans med andra ansvarar för.
2022-05-13 2022-05-29
Kalmar kommun, Kalmarsundsskolan Grundskollärare 1-7 mot åk F-3
Du kommer arbeta som klasslärare i åk 3.
2022-05-13 2022-05-29
Nybro kommun, HSL Sjuksköterska till vårt nystartade Demensteam i Nybro
Vill du ha ett utvecklande arbete med frihet under ansvar och stor möjlighet att påverka? Demensteamet är nystartat och du kommer vara med och bygga upp arbetet. Du har en nyckelfunktion för hela vår förvaltning i arbetet med utbildning och utveckling. Arbetet kommer att innefatta avancerad sjukvård, hemsjukvård, inom ordinärt och särskilt boende. Arbetsuppgifterna omfattar förutom sedvanliga sjuksköterskeuppgifter: - Samverkan med övrig vård- och omsorgspersonal samt andra professioner internt och externt. -Avancerad sårvård i hemmet -Pa...
2022-05-13 2022-05-27
Kalmar kommun, Smedbyskolan Speciallärare svenska/specialpedagog svenska/lärare i svenska Smedbyskolan 7-9
Vi söker en specialpedagog/speciallärare/lärare med goda kunskaper och förmågor att undervisa i svenska och svenska som andraspråk. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och du kommer ha en viktig roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse i årskurserna 7-9. I din roll kommer du att samarbeta med specialpedagoger, undervisande lärare samt elevhälsa i syfte att få alla elever att nå kunskapskraven. I din roll som specialpedagog/speciallärare/lärare i svenska/SVA förväntar vi o...
2022-05-13 2022-05-29
Kalmar kommun, Kalmarsundsskolan Lärare i fritidshem/fritidspedagog.
Du ingår i Kalmarsundsskolans fritidshemsorganisation som innebär att du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet tillsammans med de andra lärarna. Tjänsten innefattar även arbete i klass tillsammans med klasslärare under skoldagen. Du arbetar tillsammans med arbetslaget för att alla barn ska trivas, må bra och utvecklas i vår verksamhet. Som lärare i fritidshemmet kommer du, tillsammans med dina kollegor, att säkerställa att undervisningen i fritidshemmet håller en hög nivå. Du kommer att vara en viktig aktör för att skapa goda relation...
2022-05-13 2022-05-29
Kalmar kommun, Kalmarsundsskolan Lärare i fritidshem/fritidspedagog.
Du ingår i Kalmarsundsskolans fritidshemsorganisation som innebär att du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet tillsammans med de andra lärarna. Tjänsten innefattar även arbete i klass tillsammans med klasslärare under skoldagen. Du arbetar tillsammans med arbetslaget för att alla barn ska trivas, må bra och utvecklas i vår verksamhet. Som lärare i fritidshemmet kommer du, tillsammans med dina kollegor, att säkerställa att undervisningen i fritidshemmet håller en hög nivå. Du kommer att vara en viktig aktör för att skapa goda relation...
2022-05-13 2022-05-29
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >