Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare - ekonomiskt bistånd
2024-02-23 2024-03-10
Räddningstjänsten Sydost Verksamhetsutvecklare
Den kommunala räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap och krig har en central och omedelbar betydelse för skyddet av civilbefolkningen och civil egendom. Denna förmåga ska öka och du kommer vara med och driva utvecklingen tillsammans med övriga delar av räddningstjänsten, där du kommer ansvara för arbetet med planering och organisering. Exempel på frågor du kommer arbeta med: • förberedande planering • roller och ansvar under höjd beredskap • målbildsutveckling • bedömning av resursbehov • krigsorganisation • bedömning av framtida utb...
2024-02-23 2024-03-17
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso- och sjukvård Vikarie biståndshandläggare
Arbetsuppgifterna som biståndshandläggare består i huvudsak av att genomföra sociala utredningar samt bedöma och besluta om bistånd i enlighet med Socialtjänstlagen. I arbetet ingår också att göra uppföljningar, genomföra individuella samordnade planeringar samt ge vägledning och information om verksamheten. Målgruppen är äldre och personer med funktionsnedsättning. I arbetet ingår samverkan med ett flertal olika aktörer internt och externt. Kontakter med kunder, anhöriga/företrädare samt samverkan med kollegor, utförare och andra professioner...
2024-02-23 2024-03-20
Högsby kommun, Individ och familjeomsorgen Socionom till förebyggande team
På Barn- och familjeenheten arbetar vi offensivt framåt för barn och ungas skydd, stöd och utveckling. Vi arbetar främjande och nyfiket för att nå goda och varaktiga förändringar. Vi arbetar med individuella positiva förändringsprocesser, där vi understödjer och samarbetar med den enskilde genom ett resurs- samt möjlighetsorienterat tillvägagångssätt. Som Förebyggande socionom arbetar du som brobyggare mellan ungdomen, Socialtjänsten och även skolan med fokus på barn och unga och deras nätverk. Syftet är att lyfta fram individen och gruppen på...
2024-02-23 2024-03-18
Mörbylånga kommun, Social omsorg Vi söker dig som undersköterska till vår Korttid/växelavdelning!
Som undersköterska i Mörbylånga kommun arbetar du utifrån vårt övergripande mål om att vi ska ha en av Sveriges bästa personcentrerade äldreomsorg. Vi tillämpar utvecklande ledarskap och är måna om att stötta och skapa förutsättningar för våra medarbetare att utföra ett bra arbete där man utvecklas som undersköterska och som medarbetare. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetsplatsombud/skyddsombud är ett av våra prioriterade utvecklingsområden. Detta för att skapa en känsla av delaktighet och kunna tillämpa den tillitsbaserade styrmodellen....
2024-02-23 2024-03-15
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till äldreomsorgens Poolteam
Som medarbetare i Pool ÄO arbetar dag, kväll och helg i alla verksamheter inom ÄO. Ensamarbete förekommer. Som pool i äldreomsorgen arbetar du på ca 10 arbetsplatser i kommunen och ersätter medarbetare vid sjukdom eller ledighet. Under ett arbetspass kan du arbeta i flera olika verksamheter då det är behovet som styr. Du utgår du från det egna hemmet och arbetsplatsen kan vara både särskilt boende eller hemtjänst Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till personer. Vi arbetar en...
2024-02-23 2024-03-31
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Poolteam/Stödteam OF
Som medarbetare i Pool OF/ Stödteam arbetar dag, kväll, helg och sovande jour i alla verksamheter inom OF. Ensamarbete förekommer. Under ett arbetspass kan du arbeta i flera olika verksamheter då det är behovet som styr. I stödteamet arbetar du bland annat i hemmet för att ge avlastning åt familjen men även som ledsagare till olika personer inom målgruppen. Inom personlig assistans arbetar du i personens hem. Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till personer. Du hjälper till ...
2024-02-23 2024-03-31
Kriminalvården, Kalmar Chef (kriminalvårdsinspektör) till verksamhetsområde Kalmar
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarbeta...
2024-02-23 2024-03-15
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Är du vår nya enhetschef inom äldreomsorgen?
Som enhetschef i Hultsfreds hemtjänst har du personalansvar för ca 30 medarbetare. Som ledare hos oss vill vi att du ska; • Leda utifrån vår värdegrund "Vi möts i känslan av värdighet" • Trivas att arbeta i team • Lyfta medarbetarnas styrkor • Ständigt utveckla ditt ledarskap • Se relationer och samverkan som ditt viktigaste verktyg • Jobba för Sveriges friskaste medarbetare Du kommer att leda utifrån fyra perspektiv, ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling.
2024-02-22 2024-03-10
Kriminalvården, Anstalten Västervik Sjuksköterska till Anstalten Västervik
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2024-02-22 2024-03-14
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent till 48:ans gruppbostad
48:an är ett LSS gruppboende i trapphusmodell med 8 st brukare och 6 st anställda. I schemat ingår dag/kväll/helg och jour. 48:an är en RUA-enhet (resultatenhet med utökat ansvar). Som omsorgsassistent på 48:ans gruppbostad stöttar du och hjälper brukare med planering och genomförande av vardagliga aktiviteter utifrån individen och individuell utformad genomförandeplan. Arbetsuppgifterna innefattar personlig omvårdnad, läkemedel, inköp, städ och tvätt. Mycket utevistelse och promenader och olika aktiviter på brukarnas fritid. I arbetet ingår en...
2024-02-22 2024-04-02
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Lönehandläggare
Vill du också arbeta på en arbetsplats med härliga kolleger som brinner för service och ordning och reda? Just nu söker vi en lönehandläggare till Lönecenter, är det du? Lönecenter ingår i HR-verksamheten på kommunledningskontoret och ansvarar för den koncernövergripande lönehanteringen. Idag arbetar 18 lönehandläggare på enheten med att ge råd och stöd till koncernens chefer i alla typer av lönefrågor. Som lönehandläggare behandlar du ärenden från vårt ärendehanteringssystem. Du arbetar med löneberedning i enlighet med aktuella lagar och ko...
2024-02-22 2024-03-17
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Brottsförebyggande samordnare
Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete där du få arbeta både brottsförebyggande och trygghetsfrämjande. Vi ger dig en möjlighet att tillsammans göra ett Kalmar ännu bättre! Som brottsförebyggande samordnare leder, utvecklar och arbetar du aktivt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tillsammans med dina närmsta kolleger och lokalpolis. Det kan innebära att du utifrån aktuell lägesbild identifierar behov, skapar kontaktvägar, sprider metodik och material, ordnar utbildningar samt skapar forum för dialog. Vi förväntar...
2024-02-22 2024-03-17
Mörbylånga kommun, Social omsorg Distriktssköterska/sjuksköterska
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Lindero eller Villa Viktoria/Lindero i Mörbylånga. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska leder du det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet kring dina patienter genom att samordna och ansvara för att medicinska- och omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt koordinera kontakter med primärvård, slutenvård och anhöriga ingår i arbetsuppgifterna. Som sjuksköterska hos oss är du en viktig person i te...
2024-02-22 2024-03-10
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso- och sjukvård Semestervikarie biståndshandläggare
Arbetsuppgifterna som biståndshandläggare består i huvudsak av att genomföra sociala utredningar samt bedöma och besluta om bistånd i enlighet med Socialtjänstlagen. I arbetet ingår också att göra uppföljningar, genomföra individuella samordnade planeringar samt ge vägledning och information om verksamheten. Målgruppen är äldre och personer med funktionsnedsättning. I arbetet ingår samverkan med ett flertal olika aktörer internt och externt. Kontakter med kunder, anhöriga/företrädare samt samverkan med kollegor, utförare och andra professioner...
2024-02-22 2024-03-22
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare åk 7-9 till Rödsleskolan
Vi söker nu en speciallärare åk 7-9, alt lärare i sv/eng åk 7-9 med specialpedagogiskt intresse. På Rödsleskolan strävar vi efter att möta varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka måluppfyllelsen och de mjuka värdena för alla våra elever. Med hjälp av specialpedagogiska metoder anpassar du undervisningen och ger stöd till eleverna utifrån deras ...
2024-02-21 2024-03-10
Emmaboda kommun, Kommunledningskontoret Lönekonsult och systemförvaltare
Är du redo för något nytt? Just nu söker vi dig som vill hjälpa oss att bli en ännu bättre arbetsgivare. I rollen som lönekonsult kommer du vara en del av centrala personalfunktionen och arbeta gentemot våra förvaltningar och bolag med hela cykeln av lönehandläggning och personaladministration. Du kommer att arbeta konsultativt och stödja våra verksamheter i frågor som rör anställningar, schema och avtalstolkning samt säkerställa att lagar och lönestyrande avtal efterlevs. Förutom lönhandläggning så kommer du i denna roll även att vara systemf...
2024-02-21 2024-03-06
Mörbylånga kommun, Tekniska Sommarvikariat drifttekniker
Vi söker nu en sommarvikarierande drifttekniker med utgångspunkt i Mörbylånga alternativt Färjestaden på södra Öland. Dina arbetsuppgifter är bland annat tillsyn av avloppsreningsverk, pumpstationer och vattenverk. Vi erbjuder, förutom ett viktigt och mångsidigt arbete, ett gott gäng kollegor som ställer upp för varandra när så krävs.
2024-02-21 2024-03-31
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Engagerad undersköterskor sökes till vård och omsorgsboende i vacker miljö i Påryd
Kom och jobba med våra härliga gäng på Björkhaga vård- och omsorgsboende. Ett lärorikt, utvecklande och roligt jobb. Du är en förlängd arm för de äldre och får möjlighet att hjälpa där det verkligen behövs, ingen dag är den andra lik! Genom ett processorienterat arbetssätt skapar vi tydliga strukturer och flöden i vår verksamhet med omsorgstagaren i fokus. I arbetet som undersköterska ingår att planera stöd, omsorg och service samt kunna upprätta och arbeta utifrån genomförandeplaner som upprättas i samråd med den enskilde och dennes företr...
2024-02-21 2024-04-30
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso- och sjukvård Sjuksköterska - Sommarvikariat
Arbetet kommer att innefatta avancerad sjukvård, hemsjukvård, inom ordinärt och särskilt boende. Arbetsuppgifterna omfattar förutom sedvanliga sjuksköterskeuppgifter: -Avancerad sårvård i hemmet. -Palliativ vård, vård i livets slut. -Medicintekniska uppgifter. -Personcentrerad vård. -Samverkan med övrig vård- och omsorgspersonal samt andra professioner internt och externt.
2024-02-20 2024-03-10
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering Översiktsplanerare/samhällsplanerare
Som översiktsplanerare/samhällsutvecklare kommer du arbeta med Nybro kommuns strategiska översiktsplanearbete vilket för närvarande innebär revideringen av Nybro kommuns översiktsplan. Även andra arbetsuppgifter som förekommer på förvaltningen kan bli aktuella, till exempel projektledning. Inom översiktsplaneringen tillämpas Boverkets ÖP-modell 2.1 med tillhörande databasmodell vilket innebär att arbetet genomförs genom hantering av GIS. Arbetet innebär att du tar ansvar för dina egna projekt och driver dem från början till slut. Tjänsten inneb...
2024-02-20 2024-03-06
Mörbylånga kommun, Bildning Förskollärare till Snäckstrands förskola
Vi söker i denna annons två förskollärare till Snäckstrand förskola i Mörbylånga kommun. Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget och andra kollegor på förskolan för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för barnen. Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas där du stärker ba...
2024-02-20 2024-03-24
Kommunförbundet Kalmar län Utvecklingsledare Miljösamverkan Sydost
Vår nuvarande ledare går i pension sommaren 2024 varför vi nu söker hennes efterträdare. Vi erbjuder en ledande, samordnande och stöttande roll inom ett angeläget område. Uppgifterna är varierande och såväl strategiska som operativa till sin natur. Huvuduppgifter: • Leda arbetet i valda projekt inom miljö- och hälsoskyddsområdet • Planera för genomförandet av utbildningar. • Medverka i regionala och nationella nätverk. • Omvärldsbevaka. Andra uppgifter är att fram förslag till budget och verksamhetsplan, att följa upp och redovisa resultat sa...
2024-02-20 2024-03-10
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltning, Utvecklingsenheten Ungdomscoach
Vi söker dig som har ett intresse att göra skillnad i ungas vardag. Arbetet bedrivs i ungdomarnas olika miljöer såväl dag som kväll, vardag som helg. Vi söker dig som ser förändringsarbete som en utmaning och vill vara med och skapa goda förutsättningar för framtidens vuxna. Du kommer att ingå i ett team med kommunens trygghetssamordnare. Vi arbetar för att skapa en trygg, attraktiv, kreativ och stimulerande miljö för våra ungdomar. En del av våra utmaningar är att hitta nya metoder och förhållningssätt för att nå ut till ungdomar samt coach...
2024-02-20 2024-03-20
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare Bergkvara skola
Som speciallärare har du en viktig roll för Bergkvaras elevers lärande och kunskapsutveckling. Som speciallärare arbetar du med elever som har behov av särskilt stöd, både enskilt och i grupp. Du kommer att arbeta nära klasslärarna, med åtgärdsprogram, extra anpassningar, m.m, men också nära specialpedagog och elevhälsoteamet.
2024-02-20 2024-03-31
1 2 3 4 5 6 7 8 >