Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hultsfreds kommun, HSR Arbetsterapeut Hultsfreds kommun
På HSR (hälso- och sjukvård och rehabilitering) kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Vi har även ett nära samarbete med sjuksköterskeorganisationen. Vi arbetar med rehabilitering och bashabilitering i ett tätt samarbete med såväl kollegor, som andra aktörer i kommun och region. Hos oss får du dessutom en arbetsvardag med skratt, god gemenskap och en vi-känsla. Såhär säger arbetsterapeuterna själva om sitt arbete: "Vi har ett öppet klimat i arbetsgruppen och alla är v...
2021-05-12 2021-05-26
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Lärare med inriktning fritidshem i Torsås
Som lärare i fritidshemmet har du en viktig roll för Torskolans elevers lärande och kunskapsutveckling. Du ska bereda eleverna en meningsfull fritid nu och i framtiden. Såväl under skoltid som på fritidshemmet ska du stödja elevers lärande genom praktiska och utforskande arbetsformer samt undervisa i ämnet idrott. Du kommer att tillsammans med övriga lärare bedriva pedagogiskt arbete och delta i det systematiska kvalitetsarbetet som styrs av skollag och arbetsplaner.
2021-05-12 2021-05-23
Mörbylånga kommun, Logistik Kock/kokerska på Gårdby skola
Du kommer att jobba som kock/kokerska i Gårdbyskolans kök, där man tillagar all mat på plats. Du kommer att vara huvudansvarig för driften i köket. Skolköket serverar ca 200 portioner lunch dagligen, plus mellanmål och frukost. I tjänsten ingår att beställa varor från olika leverantörer, tillagning av mat och specialkost tillsammans med andra i köket. Diskning och städning av tillhörande köksutrymmen ingår även i tjänsten. I tjänsten som kock/kokerska är det viktigt att du är serviceinriktad och har ett stort engagemang för att utveckla målt...
2021-05-12 2021-06-21
Mörbylånga kommun, Logistik Måltidspersonal på nya högstadieskolan i Färjestaden
Tjänsten som måltidspersonal är ett vikariat och placeringen är på nya högstadiet i Färjestaden, med en kombination av matsalen på Smaragdskolan. I tjänsten ingår även att tillaga enklare mat tillsammans med de andra i köket. Diskning och städning av tillhörande köksutrymmen ingår även i tjänsten. I tjänsten som måltidspersonal är det viktigt att du är serviceinriktad och har ett stort engagemang för att utveckla måltiderna. Som person är du ansvarstagande och kan ta egna initiativ. Det finns stora möjligheter till förlängning av tjänst ef...
2021-05-12 2021-06-21
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Kalmar kulturskola söker nu en engagerad fiolpedagog
Förutom egen undervisning i fiol/viola ingår du i ett arbetslag som har ansvar för att utveckla och driva kulturskolans stråkundervisning i orkestrar, olika projekt och samarbeten. I tjänsten ingår att medverka i Kulturskolans breda och utåtriktade verksamhet, samverkan med andra arbetslag i verksamheten för att skapa publika evenemang och inspirerande aktiviteter för elever Kulturskolan i Kalmar tillämpar semestertjänst
2021-05-12 2021-05-28
Hultsfreds kommun, Hultsfreds gymnasium Lärare i svenska/svenska som andraspråk till Hultsfreds gymnasium
I denna rekrytering söker vi lärare för undervisning i svenska/svenska som andraspråk, men gärna i kombination med något annat ämne. Undervisningen kan komma att ske både på gymnasiets nationella program och på Introduktionsprogrammen (IM). Tillsammans med kollegor i arbetslaget planerar och genomför du undervisningen, du blir en del av detta lag som arbetar för en kontinuerlig utvecklingen av undervisningen.
2021-05-12 2021-05-30
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vi söker personlig assistent till Borgholms kommun
Assistera en vuxen person i sin dagliga livsföring, utifrån dennes egna villkor och förutsättningar. Allt i ett hem förekommande uppgifter ingår precis som allt i ett liv förekommande uppgifter, utifrån brukarens intresseområden, önskemål och behov. Din arbetsplats är där brukaren befinner sig vilket kan ge ett varierande och händelserikt jobb. Som personlig assistent förväntas du ha en empatisk förmåga och en god förståelse för vad ett gott bemötande innebär för varje brukare. Du arbetar utifrån brukarens behov och dagsform. Vi söker en kvinn...
2021-05-12 2021-05-31
Nybro kommun, Paradisområdet Klasslärare åk 4 Paradisskolan
Vi söker dig som vill vara med och utveckla eleverna i åk 4-6 och känner att du har möjligheten att driva pedagogiken framåt. Du kommer att vara klasslärare i blivande åk 4 och ingå i ett arbetslag på skolan, där du tillsammans med övrig personal ansvarar för att skapa en trygg och stimulerande miljö. Ni ger eleverna det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling, utifrån skolans läroplan och kommunens mål. Jag ser gärna att du har behörighet i musik för åk 4-6, då du även kommer att ansvara för den undervis...
2021-05-12 2021-05-31
Nybro kommun, Paradisområdet Klasslärare åk 5 Paradisskolan
Vi söker dig som vill vara med och utveckla eleverna i åk 4-6 och känner att du har möjligheten att driva pedagogiken framåt. Du kommer att vara klasslärare i blivande åk 5 och ingå i ett arbetslag på skolan, där du tillsammans med övrig personal ansvarar för att skapa en trygg och stimulerande miljö. Ni ger eleverna det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling, utifrån skolans läroplan och kommunens mål. Du är engagerad, strukturerad och tar till vara elevernas tankar och idéer och ger dem undervisning ...
2021-05-12 2021-05-31
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor till Rödsleskolan
Som biträdande rektor kommer du att ingå i skolans ledningsgrupp med verksamhetsfokus på F-9 och fritidshem. Tillsammans med rektor, biträdande rektorer och övriga medarbetare tar du ansvar för att alla elever ges möjlighet att må bra och utvecklas så långt det är möjligt. Du är en pedagogisk ledare med kvalitets-, personal-, elev- och systemansvar vilket kräver att du är drivande och entusiasmerande. Som biträdande rektor leder du på uppdrag av rektor arbetet i årskurs F-9 och fritidshem utifrån nationella och lokala styrdokument, vilket inne...
2021-05-12 2021-05-26
Mönsterås kommun, Alsteråskolan Fritidspedagog/elevassistent, Ålem
Vara stöd åt en elev och arbete som lärare i fritidshem. Du kommer till en början bli del i teamet som jobbar med åk 3.
2021-05-12 2021-05-28
Kalmar kommun, Lindöskolan Trygghetspedagog/pedagogisk assistent Lindöskolan
Den viktigaste arbetsuppgiften är att vara en trygg person för eleverna ute på raster och i mellanrummen mellan lektioner. Vår skola ska vara en trygg plats för alla! Vi söker en pedagogisk assistent som ska arbeta med följande: Möta eleverna ute på morgonen. Vara ute på raster Rastaktiviteter Ingå i skolans Trygghetsgrupp Arbeta förebyggande med övrigt Elevhälsateam Följa upp händelser på rasten Ha kontinuerliga samtal och uppföljningar med elever Ha kontakt med vårdnadshavare Vara en extra vuxen på fritidshemmet på eftermiddagen
2021-05-12 2021-05-26
Högsby kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 på Fröviskolan i Högsby
Som lärare i åk 4-6 tar du ett aktivt ansvar för verksamheten och utgår från skolans styrdokument. Som person är du strukturerad och har lätt för samarbete. Du motiverar och skapar engagemang för att öka elevernas lust och intresse för lärandet. Du är flexibel, har en positiv elevsyn, är lösningsinriktad och tycker om att vara i ständig utveckling och i ett ständigt lärande. Du bidrar till att elever mår bra och känner sig trygga. Du ser varje elev som en individ och utgår från varje elevs förutsättningar. En god kontakt med kollegor, elever oc...
2021-05-12 2021-05-26
Högsby kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen Lärare åk 1-3 på Fröviskolan i Högsby
Som lärare i åk 1-3 tar du ett aktivt ansvar för verksamheten och utgår från skolans styrdokument. Som person är du strukturerad och har lätt för samarbete. Du motiverar och skapar engagemang för att öka elevernas lust och intresse för lärandet. Du är flexibel, har en positiv elevsyn, är lösningsinriktad och tycker om att vara i ständig utveckling och i ett ständigt lärande. Du bidrar till att elever mår bra och känner sig trygga. Du ser varje elev som en individ och utgår från varje elevs förutsättningar. En god kontakt med kollegor, elever oc...
2021-05-12 2021-05-26
Kalmar kommun, Dörbyskolan Lärare Ma/NO/teknik -Smedbyskolan 7-9
Vi söker dig som vill undervisa i Ma/NO/teknik på den nya Smedbyskolan som bildas med början av läsåret 21/22. Du ingår i arbetslag 7-9 där alla lärare är behöriga att undervisa i sina ämnen. Tjänsten som undervisande lärare på skolan kan innebära undervisning i tvålärarsystem, utifrån de behov och behörigheter som finns samlat i arbetslaget. Som en naturlig del i arbetet ingår självfallet samarbete med kollegor och skolledning på skolan. Det ingår även att hålla nära kontakt med elever och vårdnadshavare i syfte att medverka till utveckling av...
2021-05-12 2021-05-26
Högsby kommun, Ruda / Asyl Specialpedagog/Speciallärare till Tallåsskolan Ruda
Du kommer att arbeta med att ge stöd till elever och lärare i arbetet med elevhälsoinsatser. Det gemensamma målet är att alla elever ska nå kunskapskraven. Du kommer att vara ett stöd i arbetet med åtgärdsprogram och pedagogiska kartläggningar. Du kommer att ha nära samarbete med 2 av kommunens övergripande specialpedagoger. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, skolsköterska, kommunövergripande specialpedagog och rektor, samt en del samarbete med kommunens psykolog. Finns stora möjligheter att styra sin fortbildni...
2021-05-12 2021-05-26
Kalmar kommun, Dörbyskolan Skolsköterska Smedbyskolan 100%
Du kommer att vara anställd i Smedbyskolans organisation med arbetsuppgifter på Trekantenskolan. Du är en viktig, och synlig vuxen som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet spänner över ett brett juridiskt område. Du genomför hälsobesök och vaccinationer, du möter elever genom planerade besök och öppen mottagning på skolan. Du utför enklare sjukvård, då det har hänt en olycka, och tar emot elever på spontanbesök för samtal och stöd i olika frågor. Du ingår i skolans elevhälsot...
2021-05-12 2021-05-30
Nybro kommun, Fagerslättsskolan Lärare SV/SO
Vi söker dig med behörighet i svenska och so-ämnena. Som lärare på Fagerslättsskolan kommer du att arbeta i ett team kring årskursen. Där ingår klasslärare, speciallärare och studiehandledare. Du behöver ha en lärarexamen samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6. Tillsammans med övriga pedagoger på skolan deltar du genom att bedriva skolutveckling. Vi arbetar aktivt med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). På Fagerslättsskolan har vi bred erfarenhet av att möta elever från andra kulturer. Vi ser att du ha...
2021-05-12 2021-05-30
Nybro kommun, Hanemålaskolan Legitimerad lärare åk F-3
Du kommer att följa eleverna från förskoleklass till åk 3. Arbetsuppgifter som är vanligt förekommande för lärare ingår samt rasttillsyn och mentorskap.
2021-05-12 2021-05-31
Nybro kommun, Hanemålaskolan Lärare textilslöjd
Undervisning i ämnet textilslöjd för årskurs 3-6 samt grundsärskolan.
2021-05-12 2021-05-23
Nybro kommun, Hanemålaskolan Lärare åk 3
Vikariat som klasslärare i årskurs 3.
2021-05-12 2021-05-31
Nybro kommun, Alsterbro-Bäckebo Speciallärare 1-9 alt.1-6 lärare
Som speciallärare i Alsterbro skola arbetar du med det specialpedagogiska arbetet i årskurserna 1-9. Med tanke på att arbetet är från årskurs 1, så är det till fördel att du har läs-, skriv- och matematik-inlärning i din utbildning eller erfarenhet. I tjänsten ingår även Kristvallabrunn skola F-6 Vi prioriterar arbetet med speciallärare för våra elever mycket högt. Den största delen av din tjänst ligger i åk F-6 men ditt uppdrag innefattar även åk 7-9 Tillsammans med övriga pedagoger i Alsterbro skola/Kristvallabrunn skola skall du bedriva s...
2021-05-12 2021-06-11
Nybro kommun, Fagerslättsskolan Språkutvecklare alt Förstelärare
Fagerslättsskolan har ett elevunderlag med flertalet elever med annat modersmål än svenska och skolans uppdrag är därför kompensatoriskt med avseende på bl.a. språkutvecklingen i svenska. Forskning visar på att ett utökat ord- och begreppsförråd är en viktig nyckel till framgång och särskilt för denna målgrupp. För att ge elever i störst behov förutsättningar att nå målen så långt som möjligt i alla ämnen behöver elever ges riktade och intensifierade insatser för att utveckla sin tal-, läs- och skrivförmåga i svenska. Utifrån det kartläggning...
2021-05-12 2021-05-30
Nybro kommun, Fagerslättsskolan Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog
På Fagerslättsskolan har vi tre fritidshem; Asien och Afrika för elever i åk F-2 samt Europa för elever i åk 3 och uppåt. Som fritidspedagog på Fagerslättsskolan kommer du att arbeta tillsammans med flera kollegor där ni delar på ansvaret. Du kommer att ansvara för aktiviteter under fritidstid samt rastaktiviteter och idrottslektioner under skoltid. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du deltar och tillsammans med dina kollegor driver skolutveckling. På Fagerslättsskolan har vi bred erfarenhet av att möta elever från andra kulturer. Vi s...
2021-05-12 2021-05-30
Nybro kommun, Madesjöskolan Fritidspedagog, lärare i fritidshem
Som fritidspedagog ska du planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer. Du erbjuder barnen en variation av arbetssätt och uttrycksformer i varierande lärmiljöer. Fritiden hos oss ska kännas meningsfull och utgå från barnens intressen och behov. Du ska vara en trygg och samarbetsvillig person som kan kombinera de värdegrundande målen med utveckling och lärande. Vårt fritidshem brinner för utepedagogik och stimulerande rastaktiviteter.
2021-05-12 2021-05-27
1 2 3 4 5 6 7 8 >