Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Social omsorg Omsorgsassistent
Sundet är ett serviceboende/gruppbostad med inriktning mot unga vuxna och medelålders personer med olika funktionsvariationer som erhållit beslut om bostad med särskild service (enl. Sol/LSS). Sundet ligger i centrala Mörbylånga. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och lågaffektivt bemötande för att ge god omsorg och omvårdnad till brukarna. Arbetet innebär att motivera, aktivera och utveckla brukarna utifrån deras behov, förmåga och önskemål, till ett självständigt liv. Vidare innebär arbetet att vara ett stöd i olika varda...
2021-10-21 2021-11-08
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska natt Lindero
Arbetet som undersköterska på natten vid Lindero består av att ge god livskvalité och personcentrerad omsorg. Vi vill att våra boende ska känna trygghet och få ro till natten med en god sömn. Det varierar i vilken omfattning de önskar stöd eller tillsyn på natten. I dina arbetsuppgifter ingår även att löpande dokumentera i dokumentationssystemet Procapita samt utföra hälso- och sjukvårdande insatser utifrån delegering från sjuksköterskan. Framöver kommer vi gå över till att arbeta i systemet Life Care. Förutom att du arbetar med att ge god vår...
2021-10-21 2021-11-19
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Enhetschef
På socialförvaltningen arbetar vi med den tydliga visionen Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre, i alla beslut och vägval. Varje dag. Här möts de vi finns till för av en innovativ socialtjänst i framkant. Vårt uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi har en uttalad ambition om att hela tiden förbättra vår verksamhet. Vi arbetar därför processorienterat så att de vi finns till för, ska få sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god k...
2021-10-21 2021-11-05
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Solgården/Wasagården
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande och kan handla om personlig omvårdnad, anordnande av aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår också att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2021-10-20 2021-11-10
Mörbylånga kommun, Utbildning Förskollärare Glömminge
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för barnen. Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra.
2021-10-20 2021-11-07
Mönsterås kommun, Tillingeskolan Vikariat speciallärare till Tillingeskolan i Timmernabben.
Vår speciallärare går mot nya utmaningar och vi behöver en ersättare som vikarierar som speciallärare under vårterminen. Du kommer jobba i samtliga klasser med att ge stöd enskilt och i grupp. Du kommer vara en del av skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet. Att vara bollplank för personalen, samt behjälplig med att ta fram passande läromedel till elever med stödbehov är också en viktig del av uppdraget. Din roll kommer vara en röd tråd mellan elevhälsoteamet och arbetslagen ute i verksamheten. Utredningar för särskilt stöd, samt stöd vi...
2021-10-20 2021-11-05
Kalmarsunds gymnasieförbund Lärare inom SVA/SVE gymnasialnivå inom Komvux
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk och svenska på gymnasienivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Vi bedriver studier både dag- och kvällstid och med ett reguljärt upplägg samt på distans. IKT används som en naturlig del i undervisningen. Vi söker en person som har ett driv för pedagogisk och didaktiskt skolutveckling i ett kollegialt klimat. Det innebär att du ska ha god samarbetsförmåga, skapa goda relationer till dina elever, se möjligheter, besitta gedigna pedagogiska metoder och strategier och kan ...
2021-10-20 2021-11-21
Torsås kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/leg. Sjuksköterska till Socialförvaltningen
Förekommande arbetsuppgifter för distriktssköterska/leg. sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård med ansvar för patienter i såväl särskilt- som ordinärt boende.
2021-10-20 2021-11-17
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Vik projektledare Renhållning till Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Du kommer, beroende på din utbildningsbakgrund och erfarenhet, avlasta en eller flera av befintliga projektledare genom att själv driva vissa investeringsprojekt och/eller utredningar. Projekten kan komma att drivas med start från olika delar i projektgenomförandet. Allt ifrån utredning för politiska beslut till färdigställande och driftövertagande. Du kommer få leda olika konsulter/experter som projekterar och kalkylerar projekten samt de entreprenörer som tilldelats efter upphandlingsskedet. Inom samtliga verksamheter förutsätts nära samv...
2021-10-20 2021-11-28
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Vik projektledare broar och gatubelysning till Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Du kommer, beroende på din utbildningsbakgrund och erfarenhet, avlasta en eller flera av befintliga projektledare genom att själv driva vissa investeringsprojekt och/eller utredningar. Projekten kan komma att drivas med start från olika delar i projektgenomförandet. Allt ifrån ...
2021-10-20 2021-11-28
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Vik projektledare VA-ledningsnät till Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Du kommer, beroende på din utbildningsbakgrund och erfarenhet, avlasta en eller flera av befintliga projektledare genom att själv driva vissa investeringsprojekt och/eller utredningar. Projekten kan komma att drivas med start från olika delar i projektgenomförandet. Allt ifrån utredning för politiska beslut till färdigställande och driftövertagande. Du kommer få leda olika konsulter/experter som projekterar och kalkylerar projekten samt de entreprenörer som tilldelats efter upphandlingsskedet. Inom samtliga verksamheter förutsätts nära sa...
2021-10-20 2021-11-28
Kalmar kommun, Tallhagsskolan Mentor Tallhagsskolan åk 7-9
Välkommen till vår nya skola! Här kommer dina arbetsuppgifter bestå av att stötta och motivera elever till skolarbetet och ett gott arbetsklimat. Du kommer bli en viktig vuxen för alla elever och dina förmågor skall hjälpa dig att vara ett gott föredöme på skolan. Du kommer vara den naturliga kontakten mellan skola och hem och du skall vara bekväm i att samarbeta med andra myndigheter. Här finns helt nybyggda lokaler och motiverade kollegor som kommer medverka i utvecklingen av det sociala klimatet på Tallhagsskolan. Vi ser fram emot att få trä...
2021-10-20 2021-11-07
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare SO 40%, Åkerboskolan Löttorp
SV/SO - lärare. Tjänsten kan komma att kompletteras med andra uppdrag.
2021-10-20 2021-11-10
Mörbylånga kommun, Utbildning Barnskötare på förskolan Bärnstenen i Färjestaden
Vi söker barnskötare till Bärnstenens förskola i Mörbylånga kommun. Som barnskötare är du delaktig i att utveckla och utforma den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för barnen. Du får gärna ha kunskap i digitala verktyg och/eller teckenspråk. Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra.
2021-10-20 2021-11-10
Mörbylånga kommun, Utbildning Vik barnskötare på Bärnstenens förskola i Färjestaden
Vi söker nu flera vikarierande barnskötare till Bärnstenens förskola i Mörbylånga kommun. Som barnskötare är du delaktig i att utveckla och utforma den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för barnen. Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas, där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra.
2021-10-20 2021-11-08
Hultsfreds kommun, Barn- & utbildningsförvaltning Biträdande rektor till Lindblomsskolan, Hultsfreds kommun
Hos oss får du växa och utvecklas! Arbetet som biträdande rektor är ett delat uppdrag och innebär att planera och leda Lindblomskolans utvecklings- och kvalitetsarbete i nära samverkan med skolans övriga rektorer, att samordna modersmålsundervisningen i skolkommunen Hultsfred och att vara ett stöd till förvaltningsledningen. I ditt uppdrag har du ett stort nätverk av kontakter så som medarbetare, din chefsgrupp, övriga rektorer i kommunen och förvaltningsledning men även interna stödfunktioner och externa aktörer. Vår organisation präglas av ...
2021-10-20 2021-11-07
Nybro kommun, Paradisområdet Elevassistent
Uppdraget som resurs/elevassistent handlar om att ingå i skolsamverkan i klasser med elever som är i behov av särskilt stöd. Uppdraget kan vara med enskilda elever eller i grupp utifrån ansvarig lärares anvisningar. Under fritidstid arbetar resurserna/elevassistenterna i fritidshemmets verksamhet. Paradisskolan F-6 har morgon- och eftermiddagsfritids och arbetstiderna växlar något, enligt schema för öppningar och stängningar. Vi söker resurser/elevassistenter med erfarenhet av arbete med elever i omfattande behov av särskilt stöd. Någon form ...
2021-10-20 2021-11-01
Torsås kommun, Socialförvaltningen Två undersköterskor till hemtjänst natt, Torsås kommun
Som undersköterska i Torsås kommun tillgodoser du våra brukares individuella behov av omsorg, omvårdnad och service. Detta sker utifrån våra värdeord delaktighet, utveckling, tydlighet och trygghet. Dina arbetsuppgifter innebär att utföra vård- och omsorgsarbete i ordinärt boende nattetid. Du utför ditt arbete på ett respektfullt och professionellt sätt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Detta innebär även att arbeta för god samverkan med anhöriga och andra yrkesgrupper. I arbetet ingår även medicins...
2021-10-19 2021-11-21
Oskarshamns kommun Förskollärare till Gläntans förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och aktiv i hela den pedagogiska verksamheten. Du skapar en trygg, lärorik och stimulerande förskolemiljö med ansvar för att barnens olika förmågor tillvaratas och utvecklas. I uppdraget som förskollärare upprätthåller och utvecklar du goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor. Du kommer att använda pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och vara delaktig till att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisningen. I din profession som förskollärare i ...
2021-10-19 2021-11-21
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Personliga assistenter sökes
I ditt arbete som personlig assistent ingår att ge stöd i personlig omvårdnad och vardagliga sysslor i hemmet samt att följa med brukaren på aktiviteter. Som personlig assistent har du en möjlighet att lära känna en person och tillsammans göra varje dag meningsfull och unik. Samspelet med brukaren är centralt i ditt arbete och kommunikation är ditt främsta arbetsredskap. I ditt jobb kan du ha kontakt med anhöriga, landstinget och andra aktörer. Vi är noga med att på olika sätt kvalitetssäkra de insatser vi ger och dokumentation är därför ...
2021-10-19 2021-11-02
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskoleassistent till förskolan Växthuset, Hultsfreds kommun
Vi erbjuder dig som förskoleassistent ett intressant och nytänkande arbete med stor frihet under ansvar! Som förskoleassistent arbetar du i nära samspel med förskollärare och barnskötare i verksamheten och bidrar till en kontinuitet för barnen i förskolan. Du har ansvar för förberedelser och sysslor runt förskolans fasta rutiner såsom måltider, vila, utflykter och undervisning samt omsorg av barnen förskolan öppnar och stänger. Du stöttar och assisterar i utbildningen och har en aktiv närvaro i lek med barnen. Det kan även innebära att du komme...
2021-10-19 2021-11-07
Hultsfreds kommun, Övriga Kommunikationsstrateg - Du syns och hörs i Hultsfred!
Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred! Varför Hultsfred? Med stolthet och nytänkande arbetar vi varje dag för att fortsätta utveckla Hultsfred till en fantastisk kommun att arbeta, leva och verka i. Vi brinner för att utveckla såväl våra orter i kommunen som våra tjänster för invånare och medarbetare! Vi söker nu en klok, stolt och driven kommunikationss...
2021-10-19 2021-11-08
Kalmar Vatten AB Drifttekniker till avdelning Vatten
Vi söker en person som kan delta i arbetet med underhåll samt vara delaktig i den dagliga driften av vattenverk, infiltrationsverk och tryckstegringsanläggningar. Arbetet innebär både övervakning inne och arbete ute på fält. Vi värderar en god arbetsmiljö högt och du kommer att tillsammans med kollegorna arbeta med förbättringar och utveckling inom flera områden. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
2021-10-19 2021-10-31
Kalmar Vatten AB Drifttekniker till Kalmars reningsverk - vikariat
Vi söker en person som ska vara delaktig i den dagliga driften på avdelning avlopp. Tjänsten innebär både övervakning och arbete ute på reningsverket, allt från att skruva till att skura. Du behöver vara stresstålig och flexibel då saker ofta händer samtidigt. Vi står inför byggnation av ett nytt reningsverk och ser gärna att du har både intresse och nyfikenhet på att vara med och utveckla det nya verket. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten med tiden. Som anställd på Kalmar Vatten ingår också att delta i bolagets friskvårdspr...
2021-10-19 2021-11-12
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd årskurs 3-9
Vi söker en lärare med ämnesbehörighet i trä- och metallslöjd, gärna i kombination med annat lämpligt ämne. Tjänsten består av undervisning riktad mot elever från årskurs 3 till årskurs 9. I detta arbete ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete med arbetslag och kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling, formativt och summativt, enligt gällande rutiner för studieplaner, individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Vi satsar på att utveckl...
2021-10-19 2021-11-07
1 2 3 4 5 6 >