Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Poolteam/Stödteam OF
Som medarbetare i assistanspool OF arbetar du primärt inom personlig assistans och vid behov kan du behöva arbeta i OF:s övriga verksamheter. Varje poolmedarbetare har ca 10 - 15 olika arbetsplatser som man servar. Poolgruppen i sin helhet träffas regelbundet på APT. Det utgår ett extra pooltillägg och reseersättning mellan hemmet och arbetsplatserna. Reseersättningen gäller från Oskarshamns kommuns gräns, om du bor i en annan kommun. Vi arbetar enligt årsarbetstid, vilket ger dig möjlighet att själv påverka dina arbetsdagar enligt uppsatta r...
2023-09-29 2023-10-31
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor
Inom grundskolan i Torsås arbetar vi med att utveckla ett tydligt F-9 perspektiv för våra skolor. Biträdande rektor arbetar utifrån upprättad delegationsordning inom rektors ansvarsområde där fördelning av arbetsuppgifter och ansvar görs inom ramen för dennes formella uppdrag att forma sin egen inre organisation. Ditt uppdrag är att tillsammans med rektor vara verksamhetsansvarig för Torsås skolor F-6 med fritidshem. Torsås F-6 är uppdelat i 4 olika skolor. Bergkvara F-6 med 110 elever, Söderåkra F-6 med 90 elever, Torsås F-6 med 130 elever sa...
2023-09-29 2023-10-15
Mörbylånga kommun, Social omsorg Omsorgsassistent på Sundet
Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, lågaffektivt bemötande och ger god omsorg och omvårdnad till brukarna. Arbetet innebär att motivera, aktivera och utveckla brukarna utifrån deras behov, förmåga och önskemål, till ett självständigt liv. Vidare innebär arbetet att vara ett stöd i olika vardagssituationer ute i samhället, upprätthålla sociala kontakter och relationer och även bistå med stöd kring mat, tvätt, städ samt personlig omvårdnad. Alla insatser utgår från brukarens behov och förutsättningar. Personalgruppen är ett glatt...
2023-09-29 2023-10-30
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Är du vår nya enhetschef för bemanningsenheten?
Som enhetschef har du ansvar för utveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor. Du kommer att arbeta med samverkan och kvalitet och att skapa ett positivt utvecklingsklimat som ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och engagemang! Som enhetschef för bemanningsenheten har du ansvar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom vård och omsorg. Vi är på väg in i ett utvecklingsarbete för att möta framtidens behov av kompetens och digitalisering där enhetschefen för bemanningsenheten ska vara motor. Som ledare hos oss vill vi...
2023-09-29 2023-10-22
Oskarshamns kommun Socialsekreterare till Placeringsenheten, Individ- och familjeomsorgen
I arbetet som socialsekreterare är ditt huvudsakliga uppdrag att fokusera på det placerade barnet/ungdomen och följa upp vården för att ge barnet en trygg och säker vård. Du arbetar i nära kontakt med barn och ungdomar, vårdnadshavare och vårdgivare. Du gör kontinuerliga uppföljningar och överväganden om vård utanför hemmet fortfarande behövs. Som socialsekreterare har du myndighetsansvar enligt SoL och LVU. Du har nära samarbete med familjehemssekreterare som stöttar och handleder barnets familjehem. Uppföljningar gör du tillsammans med familj...
2023-09-29 2023-10-15
Mörbylånga kommun, Social omsorg Social omsorg, Omsorg om funktionsnedsättning, söker en enhetschef.
Som enhetschef har du det operativa ansvaret för de boende, personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö. Tillsammans med dina medarbetare skapar du lust och förmåga att utveckla verksamheten framåt. Under kommande år kommer mycket hända inom området för digitalisering. Vi är också mitt uppe i ett arbete med att, på medarbetarnas initiativ, utöka samverkan mellan enheterna för att kunna möta både kompetensbehovet framöver och den nya tillämpningen av lagstiftningen gällande dygnsvila och bilaga J. Vi har påbörjat ett arbete med att...
2023-09-28 2023-10-22
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare Södra Ro - Borgholms kommun
Ditt arbete utgår från elevernas behov och du kommer arbeta i ett team med två arbetslag och skolor med ett aktivt elevhälsoarbete där vi jobbar tillsammans. det är i dagsläget ett vikariat med goda möjligheter till tillsvidare tjänst. I din tjänst hos oss ser vi att Du tillsammans med övrig personal: - Initierar och driver elevhälsoarbetet på skolorna. - Utvecklar den specialpedagogiska kompetensen i arbetslaget - Tillsammans med undervisande lärare stöttar eleverna till högre måluppfyllelse - Gör pedagogiska utredningar och upprättar åtgär...
2023-09-28 2023-10-22
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i Svenska/SvA åk 7-9 på Vallhallaskolan
Vi söker en kollega i Sv och SvA. Tjänsten innebär undervisning i Svenska och SvA åk 7-9. Det ingår även klassföreståndarskap på högstadiet tillsammans med behörig kollega. Tjänsten omfattar 100%. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger och tillsammans med arbetslaget o...
2023-09-28 2023-10-15
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i SO åk 7-9 på Vallhallaskolan
Vi söker en kollega i SO. Tjänsten är ett vikariat och innebär undervisning i SO åk 7-9. Det ingår även klassföreståndarskap på högstadiet tillsammans med behörig kollega. Tjänsten omfattar 100%. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger och tillsammans med arbetslaget oc...
2023-09-28 2023-10-20
Emmaboda kommun, Kostenheten Ekonomibiträde/Måltidsbiträde
Alla i ett storkök förkommande arbetsuppgifter. Vår målsättning är att laga den mesta maten från grunden. Vi serverar två rätter varje dag samt specialkost till skola och äldreomsorg. Du ska arbeta i en arbetsgrupp där det krävs att man både kan samarbeta och arbeta självständigt. Tjänsten är placerad i Långasjö. Emmaboda kommun erbjuder friskvårdsbidrag till sina medarbetare och även möjligheten att växla semesterdagstillägg mot lediga dagar. Rekrytering sker löpande.
2023-09-28 2023-10-20
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut
Kommunal hemrehabilitering ger stöd till träning och aktivitet i hemmiljö och i vård- och omsorgsboende med anpassning till faktorer i omsorgstagarens omgivning. Som arbetsterapeut arbetar du med bedömning och träning i aktivitet samt handledning och instruktion till både omsorgstagare, närstående och omvårdnadspersonal. I arbetsuppgifterna ingår även bostadsanpassning och hjälpmedelsförskrivning. Som arbetsterapeut arbetar du i team tillsammans med fysioterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor, enhetschefer och biståndshandläggare. Al...
2023-09-28 2023-10-08
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Stödassistent
Vill du arbeta i en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad för andra människor och utvecklas som person? Vi söker nu medarbetare till vår verksamhet servicebostad Tolvmannagatan. Som stödassistent genomför du insatser i form av såväl praktiskt, socialt som pedagogiskt stöd, både i den enskildes bostad och utanför. Uppdraget innebär att engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till delaktighet och ansvarstagande i sin vardag. Detta görs med respekt för den enskildes självbestämmande och utifrån den överenskomna genomförandeplan...
2023-09-28 2023-10-08
Kriminalvården, Anstalten Västervik Sjuksköterska till Anstalten Västervik
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2023-09-27 2023-10-18
Oskarshamns kommun Undersköterska till Team Söder/Åsa hemtjänstgrupp, helganställning
Som undersköterska hos oss är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Personalen i Team Söder/Åsa arbetar i brukarens egna hem utifrån biståndshandläggarens beviljade insatser. Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna tillgodoses med god omsorg, vård och service. Du medverkar och bidrar till aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättninga...
2023-09-27 2023-10-18
Oskarshamns kommun Undersköterska till Team Söder/Åsa hemtjänstgrupp
Som undersköterska hos oss är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Personalen i Team Söder/Åsa arbetar i brukarens egna hem utifrån biståndshandläggarens beviljade insatser. Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna tillgodoses med god omsorg, vård och service. Du utför på delegation från legitimerad personal medicinska arbetsuppgifter. Du medverkar och b...
2023-09-27 2023-10-18
Nybro Energi Nybro Energi söker en Underhållstekniker till Kraftvärmeverk
Du kommer att ingå i vår engagerade underhållsavdelning på kraftvärmesidan. Underhållsavdelningen bestående av 5 fastanställda medarbetare som svarar för uppgifter rörande planerat- och avhjälpande underhåll på våra anläggningar inom Nybro Värmecentral. I vår produktion ingår idag både bio- och avfallspannor. Tjänsten erbjuder omväxlande arbetsuppgifter, allt från att byta och reparera ventiler, pumpar och övrig processutrustning till att montageleda underhållsprojekt och nyinstallationer. Du får eget ansvar över verkstaden och blir delaktig ...
2023-09-27 2023-10-29
Torsås kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare - barn och familj
Att arbeta som socialsekreterare inom barn och familj i Torsås kommun är betydelsefullt och mångfacetterat, vi jobbar utifrån den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och strävar efter lösningarna för varje individ i dialog med klienten. Vi arbetar för att stärka barns rättigheter i samhället och deras trygga och goda levnadsvillkor. Får du tjänsten kommer du att arbeta med förhandsbedömning, utreda, bedöma och besluta om barn och ungas och deras föräldrars behov av hjälp, stöd och insatser och att följa upp beslutade insatser. En viktig...
2023-09-27 2023-10-15
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Timvikarier till sjuksköterskeenheterna
Vill du ha ett spännande, utvecklande och meningsfullt arbete? Omsorgsförvaltningen söker nu sjuksköterskor som vill arbeta som timvikarier. Arbetstiden är varierande med dag, kväll och helg. Som sjuksköterska ingår blandade uppgifter från läkemedelshantering, såromläggning, kateterbyte, till avancerad hemsjukvård och vård i livets slut. Du kommer att möta både barn, unga och äldre med hälso- och sjukvårdsbehov. Arbetet innebär ett stort eget ansvar med varierade arbetsuppgifter och det är därför viktigt att du är trygg i din yrkesroll. D...
2023-09-27 2023-10-29
Räddningstjänsten Sydost Brandman deltid station Nybro
Att vara deltidsbrandman Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. Du kommer att ingå i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland gör ni det med förstärkning från andra delar av förbundet. Övningar genomförs regelbundet, oftast på din ordinarie station men en del specialövningar kan genomföras på andra platser.
2023-09-26 2023-10-24
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Gymnasium/Vux Planerare/administratör sökes till Åkrahällskolan
Som planerare är du direkt underställd rektor. Du har funktion som ledningsstöd till rektor med ansvar för administration. Som planerare är du en viktig pusselbit i att driva vår skola med fokus på hög kvalitet och utveckling. Arbetsuppgifterna är både regelbundna och varierande under året, fördelas inom teamet efter behov, och innefattar exempelvis: - schemaläggning - framtagning av underlag för det systematiska kvalitetsarbetet - administration av elever och personal - statistik - administrativ myndighetsutövning - fakturahantering, inköp oc...
2023-09-25 2023-10-15
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Pedagogisk resurs till Sandhorvans förskola Böda - Visstidsanställning
Arbete i barngrupp tillsammans med övriga pedagoger och framför allt stötta barn i behov av stöd. Delta i alla aktiviteter på förskolan och samverka med övrig personal. Aktiviteterna är förlagda både ute och inne även om förskolan arbetar mycket med fokus på utomhuspedagogik. Förskolan arbetar utifrån SKUA vilket är meriterande att ha erfarenhet av.
2023-09-25 2023-10-09
Borgholm Energi AB Vi söker nu en kundservicemedarbetare på halvtid till Kundservice.
Vi söker nu en kundservicemedarbetare. I rollen som kundservicemedarbetare för Borgholm Energi kommer du att vara personen som kunderna oftast kommer i kontakt med först, vilket innebär att du kommer att vara bolagets ansikte utåt och få chansen att representera vårt gemensamma varumärke! Du ingår i ett mindre team där du och dina kollegor hanterar inkomna kundärenden som kommer till oss via telefon, mejl eller besök. Svårighetsgraden i förfrågningarna är varierande och stundtals komplexa. Vissa ärenden löses relativt snabbt och andra mer av d...
2023-09-25 2023-10-15
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Pedagogisk assistent
Denna vakans som pedagogiskt assistent innebär att stötta elev i behov av särskilt stöd under skoldagen vilket kräver engagemang och flexibilitet. Du kommer även arbeta i nära dialog med med övriga pedagoger och vårdnadshavare. Utifrån handledning från undervisande lärare ska du skapa möjlighet för elev att utvecklas i sin kunskapsinhämtning. En viktig del i arbetet är att skapa en trygg relation med elever för att stimulera till och motivera eleven att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande.
2023-09-22 2023-10-01
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Pedagogisk assistent
Tillsammans med fritidspedagoger planerar och genomför du undervisning på vårt fritidshem före och efter skoltid. Under skoldagen är du delaktig som resurs under lektioner och raster. Du bidrar till att skapa en trygg och tillåtande kultur och en god pedagogisk miljö. Du har förmåga att göra eleverna delaktiga och drivs av att samarbeta med andra människor och är duktig på att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
2023-09-22 2023-10-01
Mönsterås kommun, Mönsteråsgymnasiet Skolkurator till Mönsteråsgymnasiet och Mölstadskolan F-6 med fritidshem
Som skolkurator kommer du att utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskild elev. Du medverkar i att upprätta, implementera och revidera anpassningar och åtgärdsprogram samt samordna insatser av social karaktär kring eleverna. Ge handledning och konsultation till personal. Stödsamtal och psykosocialt arbete med enskild elev och i grupp/klass. Kris och konflikthantering. Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänsten samt samverkan med socialsekreterare eller behandlare. Förmedla kontakt till landstinget som t e...
2023-09-22 2023-10-06
1 2 3 4 5 >