Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Socialförvaltningen - VO - Insatser missbruk och socialpsykiatri Omsorgsassistenter
Vill du jobba i en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad för andra människor och utvecklas som person? Vi söker nu flera medarbetare till servicebostad söder inom socialpsykiatrin. I ditt arbete kommer du genom ett pedagogiskt arbetssätt stödja och utveckla vuxna med funktionsnedsättning till en välfungerande vardag utifrån en genomförandeplan. Arbetet kan bland annat innehålla stöd i vardagssysslor samt struktur i det dagliga livet. Du kommer också arbeta med personlig omsorg, vara ett stöd till sociala kontakter och en aktiv fr...
2023-02-02 2023-02-19
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen SOCIALSEKRETERARE – Vuxenenheten
Som socialsekreterare på vuxenenheten kommer du att göra förhandsbedömningar och utredningar samt bevilja och följa upp insatser till vuxna med missbruksproblematik och deras anhöriga samt till vuxna som är utsatta för våld i nära relationer eller som själva utsätter andra för våld. Du kommer att handlägga ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som består av tre socialsekreterare och ha nära samarbete med behandlarenheten, ekonomiskt bistånd och bist...
2023-02-02 2023-02-26
Mönsterås kommun, Förskolan Eken Förskollärare på Förskolan Eken
Vill du bli en av oss och bidra till barns utveckling och lärande med dina med kunskaper och kompetenser? Då ska du söka tjänsten som vikarierande förskollärare på förskolan Eken. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med förskollärare och barnskötare i en barngrupp med barn 3-4 år. Där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för att planera, genomföra och utveckla verksamheten och barnen. För oss är det viktigt att du är en närvarande pedagog som är engagerad och har ett positivt förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnad...
2023-02-02 2023-02-24
Nybro kommun, Ekonomi och vuxen Socialsekreterare
Arbetsuppdraget är förlagt till ekonomienhetens arbetsmarknad-rehabgrupp, AMR, som arbetar aktivt med insatser för att bryta den enskildes biståndsberoende och på det snabbaste och mest hållbara sättet och tillsammans med den enskilda jobba mot en egen försörjning och självständighet. Insatserna kan vara riktade mot arbetsmarknad/studier eller mot andra stadigvarande ersättningar, ibland finns det även andra behovsområden som handläggaren genom samverkan behöver jobba med för att föra den enskilde närmare en egen försörjning. Gemensamt med klie...
2023-02-02 2023-02-22
Nybro kommun, HSL Undersköterska korttid
Vi söker en undersköterska till korttidsboende. Som undersköterska jobbar man hos omsorgstagare och hjälper dem utifrån deras individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår allt som rör omsorgstagarnas dagliga livsföring. Det ingår även dokumentation och delegering från sjuksköterska gällande exempelvis medicinering eller liknande kan förekomma. Även anhörigstöd är en viktig del av arbetsuppgifterna. Vi söker dig som är trygg, har god förmåga att samarbeta i team men även god förmåga att arbeta självständigt. Vi söker dig som är flexibel, som ...
2023-02-02 2023-02-16
Nybro kommun, Fastighet Vaktmästare Åkrahäll
För att fungera i rollen som vaktmästare på Åkrahällskolan krävs att du är flexibel, serviceinriktad och har ett praktiskt handlag. Du uppskattar såväl självständigt arbete som arbete i team. Du upprätthåller kontakten med lärare, rektorer och elever på skolan och är vaktmästarenhetens ansikte utåt. I arbetet möter du många människor i olika sammanhang, därav är det av stor vikt med ett utpräglat kundperspektiv och att du har ett gott bemötande. Du är en del av gänget på Åkrahällskolan och uppgifter som hamnar på ditt bord kan vara av varierand...
2023-02-02 2023-02-28
Nybro kommun, Rekryterings- och bemanningsenheten Bokare semestervikariat
Vi söker nu dig som vill jobba som bokare i rekryterings- och bemanningsenheten inom äldreomsorgen under semesterperioden 2023. I rollen som bokare kommer du att ha en central roll i den dagliga driften. Du arbetar på uppdrag av enhetschef och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är planering och bokning av bemanning för kort- och långtidsbehov inom hemtjänsten och särskilt boende.
2023-02-02 2023-02-16
Kalmarsunds gymnasieförbund, Stagneliusskolan Studie-och yrkesvägledare
Arbetet innebär mycket elevkontakter genom såväl enskilda vägledningssamtal och information i större grupper med fokus på framtida studie och yrkesmöjligheter, hantering av elevers val, studieplaner, betyg och program- och skolbyten m m. Som SYV ingår du i skolans elevhälsa och har nära samarbete med skolledning, pedagoger och administration. Arbetet innefattar många kontakter med föräldrar, antagningsenheten samt externa aktörer såsom grundskolor, högskolor, folkhögskolor, vuxenutbildning, arbetsförmedling med flera.
2023-02-01 2023-03-01
Oskarshamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Verksamhetsledare till ny mötesplats på landsbygden Oskarshamns kommun
Nu söker vi en verksamhetsledare för ett nytt pilotprojekt där vi testar att etablera och driva en kreativ och hållbar mötesplats på landsbygden. Vårt mål är att Kontorshub Figeholm kan bli en mötesplats för företagare, distansarbetande, säsongsboende, invånare och andra intresserade målgrupper som verkar och bor på landsbygden. Du kommer att ha det operativa ansvaret för vår mötesplats och har i uppgift att utveckla verksamheten tillsammans med berörda tjänstepersoner på Oskarshamns kommun, samhällsföreningen, företagsnätverk samt andra relev...
2023-02-01 2023-02-20
Kalmar kommun Näringslivschef
Vårt uppskattade och framgångsrika näringslivsarbete i Kalmar kommun vill vi lyfta ytterligare. När vi nu söker en ny näringslivschef så söker vi även någon som ska bygga framtidens arbetssätt och organisation. Detta genom en ny enhet som styr kommunkoncernen med näringslivets, nuvarande och framtidens, bästa för ögonen. Samtliga bolag och förvaltningar i Kalmar kommunkoncern är viktiga för ett växande och starkt näringsliv och därtill ett nära och avgörande samarbete med Linnéuniversitetet. Ditt initiala uppdrag som ny näringslivschef blir at...
2023-02-01 2023-03-15
Kretslopp Sydost Vi söker chaufförer som vill jobba med oss på Kretslopp Sydost i sommar
Som yrkeschaufför på Kretslopp Sydost kan du förvänta dig ett aktivt arbete med mycket rörelse, samarbete och högt tempo. I ditt arbete som chaufför kommer du vara en viktig pusselbit för att vi ska klara av att uppnå våra mål och fortsätta hålla högsta kvalitet gentemot våra kunder. Som chaufför träffar du många av våra kunder och du har naturlig passion för att ge god service i alla olika möten. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samla in avfall enligt gällande rutiner. Arbetet utförs med hjälp av systemstöd i fordonsdatorn där samtliga ...
2023-02-01 2023-03-22
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Solhem
Välkommen med din ansökan till Solhem. Vi är ett nytt boende som har fokus på aktivering. Vi jobbar för att de äldres dagar ska vara så meningsfulla som möjligt och ordnar aktiviteter både i grupp och enskilt för att ge de äldre som bor på boendet en så trevlig vardag som möjligt. Förutom att du är en duktig, engagerad och kompetent undersköterska krävs det att du har talang för att samverka och ordna meningsfulla aktiviteter. Annonseringen utgår därför inte från traditionella turordningsregler. Personlig lämplighet som passar boendets arbetsmo...
2023-02-01 2023-02-15
Kriminalvården, Anstalten Västervik Vakthavande befäl till anstalten Västervik
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid anstalten Västervik och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fat...
2023-02-01 2023-02-22
Kriminalvården, Anstalten Västervik Produktionsledare till anstalten Västervik
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften i våra produktioner avseende tvätteriet, montering/förpackning, träverkstad samt mekanisk verkstad. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i pro...
2023-02-01 2023-02-22
Mörbylånga kommun, Samhällsbyggnad Översiktsplanerare
Hos oss får du som Översiktsplanerare en nyckelfunktion i arbetet med kommunens framtida fysiska utveckling och hållbara samhällsbyggande. Rollen har en projektledande funktion och för att lyckas skapar du arbetssätt där du jobbar tillsammans med kommunens politiker och aktörer. Med stark drivkraft och tydlig inriktning bidrar du till att Mörbylånga utvecklas till en alltmer attraktiv kommun och del i en funktionell region. Du axlar huvudansvaret i den rullande översiktsplaneringen på planenheten. Visionsarbete, prognoser, analyser, strategi...
2023-02-01 2023-02-22
Kalmar kommun, Socialförvaltningen 1:e socialsekreterare familjehemsenheten
Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete tillsammans med en engagerad och driven arbetsgrupp som arbetar med barnhandläggning. Som 1:e socialsekreterare ger du stöd till dina mindre erfarna kollegor vid ärendehantering, möten och planering inför besök. Du är även ett stöd för hela arbetsgruppen vid hemtagningsutredningar, vårdnadsöverflytt och trygghetsplaneringar. Vid behandlingskonferenser håller du i kartläggning av ärenden inklusive trygghetsplanering. Du arbetar tillsammans med enhetschefen med kvalitet- och utvecklingsfr...
2023-02-01 2023-02-15
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Fastighet Snickare / Anläggningsarbetare
Tjänsten som snickare /anläggningsarbetare innebär att du ingår i hantverksgruppen där arbetsledaren är den som leder och fördelar det dagliga arbetet. Huvuddelen av arbetstiden kommer fokus att vara på det avhjälpande underhållet dvs jobb av mer akut karaktär. Vi jobbar dock prioriterat och systematiskt med förebyggande underhåll för att tidigt fånga upp problem och behov i fastigheterna, vilka läggs in för större åtgärder i det planerade underhållet. Du ansvarar för mindre projekt där du kostnadsberäknar och beställer det material du är i be...
2023-02-01 2023-02-19
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vi söker tim - och semestervikarier till Borgholms kommun, vår - sommar 2023
Vi söker medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vi söker - Vårdbiträde - Undersköterska - Omsorgsbiträde - Omsorgsassistent - Personlig assistent
2023-02-01 2023-02-28
Kalmar kommun, Socialförvaltningen - VO - mottagning och utredning Socialsekreterare - ekonomiskt bistånd
Vill du ha ett arbete där du varje dag får möjlighet att göra skillnad för andra? Att arbeta med ekonomiskt bistånd i Kalmar kommun innebär ett kvalificerat socialt arbete där vi nyfiket och aktivt vill hjälpa människor att stå på egna ben och nå självständighet, såväl socialt som ekonomiskt. Du arbetar kartläggande och motiverande gentemot de du möter och samverkar med andra aktörer, både internt och externt. Vi arbetar processorienterat genom att utgå ifrån klientens behov. Vi har en helhetssyn och ser hur olika saker hänger ihop och påver...
2023-01-31 2023-02-20
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor med ansvar för socialt innehåll
Omsorgsförvaltningen anställer undersköterskor med särskilt ansvar för socialt innehåll. Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen provar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Kalmar är staden för dig som vill vara med och påverka och förbättra. Att kunna se varje unik människas behov och önskemål, på så ...
2023-01-31 2023-02-28
Emmaboda kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Sjuksköterska, Kommunal hälso- och sjukvård
Hej Sjuksköterska! Välkommen till ett glatt gäng som ser fram emot dig som arbetskamrat! Framtidens kommunala hälso- och sjukvård är under omställning till en mer avancerad vård och omsorg i hemmet. Vi söker dig som är nytänkande, kunnig och noggrann, gärna med ett litet extra intresse för sår och sårvård. Hos oss får du en individanpassad introduktion och kompetensutveckling i takt med att allt fler avancerade sjukvårdsinsatser utförs i hemsjukvården. Som legitimerad sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård innebär det att arbeta för...
2023-01-31 2023-02-21
Kalmarsunds gymnasieförbund, Stagneliusskolan Programrektor till Stagneliusskolan
Stagneliusskolan söker en programrektor som kan bidra till vårt gemensamma och viktiga uppdrag. Vår ambition är ett starkt ledarskap där fem chefer gemensamt ansvarar för skolans verksamhet med personal och elever på våra program. Du ingår i skolans ledningsgrupp där du tillsammans med rektor, övriga programrektorer och planeringschef arbetar med skolans verksamhet, budget, inre organisation samt kvalitets- och utvecklingsarbete. Tillsammans arbetar vi systematiskt och strategiskt för att genomföra och förverkliga vårt uppdrag enligt styrdokum...
2023-01-31 2023-03-01
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Medarbetare med intresse för växtodling till fält- och labbverksamhet
Vi söker en ny kollega som vill jobba med att hjälpa och stödja våra rådgivare med diagnos och analys av svampar och insekter i jordbruksgrödor. Arbetet utförs på det mindre labbet, som finns i Kalmarkontorets lokaler, men under växtodlingssäsongen även direkt i fält. Fältarbetet är till största delen förlagt till Kalmartrakten och Öland. Även en del administrativt arbete förekommer. Du kommer främst att samarbeta med kollegor på kontoret i Kalmar men även med andra regionala växtskyddscentraler och ta fram underlag för en hållbar och integre...
2023-01-31 2023-02-17
Kretslopp Sydost Vi söker chaufförer som vill jobba med oss på Kretslopp Sydost i sommar
Som yrkeschaufför på Kretslopp Sydost kan du förvänta dig ett aktivt arbete med mycket rörelse, samarbete och högt tempo. I ditt arbete som chaufför kommer du vara en viktig pusselbit för att vi ska klara av att uppnå våra mål och fortsätta hålla högsta kvalitet gentemot våra kunder. Som chaufför träffar du många av våra kunder och du har naturlig passion för att ge god service i alla olika möten. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samla in avfall enligt gällande rutiner. Arbetet utförs med hjälp av systemstöd i fordonsdatorn där samtliga ...
2023-01-31 2023-03-22
Mönsterås kommun, Förskolan Skutan Förskollärare Förskolan Skutan Timmernabben
Vill du vara med och bidra till barns utveckling och lärande? Vi erbjuder dig varierande och utvecklande arbetsuppgifter där det finns stora möjligheter för dig att utvecklas din profession. Som förskollärare på Skutan arbetar du i en stimulerande miljö med barnet i fokus. Tillsammans med kollegor driver ni den pedagogiska utvecklingen framåt genom vårt systematiska kvalitetsarbete som bl.a. innebär dokumentation och analys i vår läroplattform Unikum. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera och utveckl...
2023-01-31 2023-02-20
1 2 3 4 5 6 7 >