Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Ekonomihandläggare
Enheten Ekonomi på Ekonomi- och Lönecenter har 14 engagerade medarbetare som nu söker en ny kollega, är det du? I uppdraget som ekonomihandläggare är din huvudsakliga arbetsuppgift olika typer av ekonomi- och redovisningsarbeten. Du kommer att upprätthålla delar av enhetens löpande uppgifter inom kund- och leverantörreskontra i bred samverkan med våra kunder, förvaltningarna inom Kalmar kommun. Vidare sker utvecklingsarbete som har till syfte att utveckla kommunens rutiner inom ekonomiområdet. Hos oss arbetar vi både självständigt och i team ...
2021-10-15 2021-10-24
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Stab Projektsamordnare vattenvårdsarbete
Som projektsamordnare genomför du åtgärder som syftar till att uppnå en god status i kustmiljö och vattendrag. Uppdraget innebär att se till att åtgärder genomförs i fält enligt Kalmar kommuns handlingsplan vilket innebär samarbete med markägare och konsulter, samt även att ta ansvar för kommunikation, administration och ekonomi i projektform. Du kommer ingå i en arbetsgrupp där du helt eller delvis ansvarar för olika projekt. Arbetet är omväxlande och du kommer ofta vara med i hela processen, från att planera en åtgärd till att vara med och ...
2021-10-15 2021-11-07
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Hemtjänst Norr, Team 1
Hemtjänst Norr söker nu två undersköterskor till Lindsdals hemtjänst och Rockneby hemtjänst. Som undersköterska inom hemtjänsten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att uppmuntra, stödja och motivera vad gäller bl.a. personlig hygien, omvårdnad, måltider och aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår också att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal. Vidare ingår dokumentation enligt SOL i arbetet. I vår verksamhet är det omsorgstagarens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänste...
2021-10-15 2021-10-31
Kalmar kommun, Team 1 Undersköterska med kvalitetsuppdrag till Rockneby hemtjänst, Team 1
Hemtjänst Norr söker nu en undersköterska till Rockneby hemtjänst med särskilt kvalitetsuppdrag. Som undersköterska inom hemtjänsten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att uppmuntra, stödja och motivera vad gäller bl.a. personlig hygien, omvårdnad, måltider och aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår också att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal. Vidare ingår dokumentation enligt SOL i arbetet. I vår verksamhet är det omsorgstagarens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtj...
2021-10-15 2021-10-31
Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret Enhetschef Miljö och hälsoskyddsenheten
Verksamhetsområdet miljö är en del av samhällsbyggnadskontoret och leds av en verksamhetschef. Verksamheten omfattar två enheter, livsmedelsenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten. Som chef och ledare för miljö- och hälsoskyddsenheten ansvarar du för enhetens verksamhet, budget och personal. Du är nyckelpersonen som ger dina medarbetare förutsättningar att kunna nå sina och verksamhetens mål. I ditt uppdrag leder, utvecklar och följer du upp enhetens arbete på både kort och lång sikt. Du tar dig an arbetsuppgifterna på ett strategiskt, stru...
2021-10-15 2021-11-07
Kalmarsunds gymnasieförbund, Stagneliusskolan Lärare i juridik och ekonomi
Stagneliusskolan söker nu lärare i juridik och ekonomi. Tjänsten är på heltid och tillsvidare
2021-10-15 2021-11-02
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Ordningsvakt
Som ett led i arbetet med ett tryggare Kalmar har kommunen ordningsvakter anställda som arbetar på olika områden inom Kalmar kommun. Ordningsvaktsverksamheten tillhör Trygghets- och larmcentralen och ingår i verksamhetsområdet Trygghet och säkerhet på kommunledningskontoret. Som ordningsvakt/parkeringsvakt kommer du bland annat att: • Möta medborgare i olika situationer • Hantera stressiga och akuta situationer • Arbeta trygghetsskapande och relationsskapande • Ge service till kommuninvånare och besökare• • Representera Kalmar kommun • Sa...
2021-10-15 2021-10-28
Kalmar kommun, Ljungbyholmsskolan Fritidspedagog/Lärare i fritidshem - Ljungbyholmsskolan
Vi söker dig som är kreativ och vill vara med och utveckla vårt fritidshem. Tillsammans med övriga fritidspedagoger ansvarar du för planering och genomförande av undervisning på vårt fritidshem och i skolans övriga verksamhet. Du bidrar till att skapa en tillåtande kultur och god pedagogisk miljö tillsammans med elever och andra pedagoger. Du har förmåga att göra eleverna delaktiga och tar stort ansvar för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
2021-10-14 2021-10-28
Kalmarsunds gymnasieförbund, Gymnasiesärskolan Pedagogisk assistent till Gymnasiesärskolan
Vi söker pedagogiska assistenter till Gymnasiesärskolan. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att tillsammans med lärarna stödja eleverna i sitt lärande. Det handlar om såväl elevernas personliga utveckling, hjälp med pedagogik som viss omsorg. Du är flexibel och beredd att hjälpa till där det behövs. Du har ett bra bemötande, kan kommunicera på ett tydligt sätt, har empatisk förmåga och har lätt för att arbeta i grupp. Ett serviceinriktat förhållningssätt är en självklarhet i vår verksamhet. Här hjälps vi åt så att alla får växa och utvecklas. ...
2021-10-14 2021-11-08
Kalmar kommun, Förskolan Rinkabyholm Specialpedagog i förskola
Vi söker dig som tillsammans med förskolans rektorer vill vara med och utveckla förskolans utbildning. Du är en driven och flexibel specialpedagog som gillar utmaningar och utvecklingsarbete. Som specialpedagog hos oss arbetar du både på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetsfältet är 2 av kommunens förskolor. Förskolan Rinkabyholm (60%) och Förskolan Djurängen (40%) Arbetet är främst förebyggande med syfte att göra undervisningen i förskolan tillgänglig för alla barn. Du bör känna dig trygg i och ha erfarenhet av att kunna genomföra...
2021-10-13 2021-10-28
Kriminalvården, Kalmar Kock till anstalt och häkte Kalmar - timvikariat
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häkte och anstalt men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer.
2021-10-13 2021-11-03
Kriminalvården, Kalmar Kock till anstalt och häkte Kalmar
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häkte och anstalt men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer.
2021-10-13 2021-11-03
Kalmar kommun, Ljungbyholmsskolan Pedagogisk assistent Ljungbyholmsskolan
Arbete som pedagogisk assistent i förskoleklass. Du ska stötta elev i behov av särskilt stöd under skoldagen och på fritidshemmet vilket kräver engagemang och flexibilitet och ett nära samarbete med övriga pedagoger.
2021-10-12 2021-10-27
Kriminalvården, Kalmar Sjuksköterska till anstalt och häkte Kalmar - Timvikariat
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2021-10-12 2021-11-01
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Support Lokalvårdare
Vi på Kalmar kommuns lokalvård städar dagligen skolor, förskolor, sportanläggningar och kontor med modern utrustning och moderna metoder. Vi tillhandahåller intern utbildning och erbjuder introduktion tillsammans med handledare för att du ska få en så bra start som möjligt när du är ny på jobbet. I våra tjänster ingår utöver daglig städning även löpande golvunderhåll och storstädning.
2021-10-11 2021-11-28
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Driftsamordnare - utomhusanläggningar
Vi söker en arbetande Driftssamordnare-Utomhusanläggningar till enheten Anläggningar och service. Som arbetande driftsamordnare ansvarar du för drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar utomhus. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och har olika fokus beroende på bland annat årstiden. Vid våra utomhusanläggningar omfattar arbetet underhåll och skötsel av till exempel naturgräsplaner, konstgräsplaner, friidrottsanläggning, spontanidrottsanläggningar. I arbetsuppgifterna ingår också planering av daglig drift, planering av skötselprog...
2021-10-11 2021-10-31
Kalmar kommun, Södermöreskolan Lärare i So-ämnen
Undervisning på högstadiet i samtliga So-ämnen.
2021-10-11 2021-10-24
Kalmar kommun, Förskolan Vallmon It-pedagog i förskola vikariat
IT-pedagogens arbetsuppgifter innefattar att: • tillsammans med förskolans ledning utveckla digitaliseringen i förskolan. • utveckla användandet av digitala verktyg som alternativ/kompletterande undervisning för barn med särskilt behov. • utveckla den digitala kompetensen utifrån evidensbaserad forskning. • initiera och leda projektarbeten samt vara behjälplig vid skrivandet av projektplaner inom IT. • samordna skötsel och drift av verksamheternas IT-utrustning; exempelvis föra inventarielistor, beställa hård- och mjukvara, hantera underhå...
2021-10-11 2021-10-24
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Vikarierande drama- eller teaterpedagog
Du kommer tillsammans med en musiklärare ingå i samarbeten med grundskolan åk 2. Här får eleverna fördjupa sig i ett ämne via drama och musik. Andra uppdrag är att leda teatergrupper och vara ansvarig för evenemang. Du deltar också i ett stort musikteaterprojekt som riktar sig till alla lågstadieelever inom Kalmar kommun. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med skolans övriga drama- och teaterpedagoger.
2021-10-11 2021-10-31
Kalmar kommun, Gröndalsskolan Lärare i musik till Gröndalsskolan
Undervisning i musik i grundsärskola samt grundskolans åk 4-6 på Lindöskolan.
2021-10-08 2021-10-22
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7 Tre rådgivare till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen, Kalmar eller Växjö
Som rådgivare kommer du arbeta med specialpedagogisk rådgivning i förfrågningar från förskolor, skolor och skolhuvudmän. Arbetet utförs till stor del som digital rådgivning med möjlighet till fysiska inslag. Genom vår rådgivning ger vi verksamheterna stöd i att utveckla tillgängliga lärmiljöer för barn och elever med funktionsnedsättning. Arbetet utförs i både fysiska och digitala miljöer. Det stöd vi ger ska vara förebyggande och främjande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet ska underlätta för hu...
2021-10-07 2021-10-31
Kalmar kommun, Kalmarsundsskolan Slöjdlärare
Du kommer undervisa i slöjd med inriktning trä, åk 3-6
2021-10-07 2021-10-24
Kalmar kommun, Gröndalsskolan Gröndalsskolan söker fritidspedagog
Undervisning och omsorgsarbete i grundsärskolans fritidshem åk 1-9 samt resurs i klass under skoldagen. Arbetet innebär planering och genomförande av fritidshemmets verksamhet och kvalitetsarbete. I arbetet ingår utformning av stöd, anpassningar och tydliggörande pedagogik. Arbetet sker i nära samverkan med ansvarig lärare och pedagogiska assistenter.
2021-10-06 2021-10-20
Kalmar kommun, Gröndalsskolan Speciallärare till Gröndalsskolan
Klasslärare i grundsärskolans mellan-och högstadium.
2021-10-06 2021-10-20
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska inom hemtjänst, Team 4
Vi söker nu nya medarbetare med undersköterskeutbildning till Kaggens hemtjänst med rörlighet i Team 4. Kaggens hemtjänst omfattar bostadsområdena Malmen, Norrgård och Lindö. Vi söker medarbetare på tillsvidaretjänst samt längre och kortare månadsvikariat. Som undersköterska ger du god omsorg till våra omsorgstagare i deras hem. I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Vi arbetar utifrån ett kontaktmannaskap vilket bland annat innebär att du tillsammans med omsorgstagaren upprättar en genomförandeplan av beviljade ...
2021-10-05 2021-10-21
1 2 >