Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Trollet
Som förskollärare på förskolan Trollet är du delaktig i den pedagogiska utvecklingen. Du kommer att ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Vi ser fram emot att du berikar oss med just dina kunskaper, tankar och idéer. Tillsammans med dina kollegor bidrar du i arbetet med att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet. I syfte att utveckla lärandet hos barnen reflekterar du tillsammans med dina kollegor över ditt och arbetslagets pedagogiska förhållningssätt. Vi hämt...
2023-12-08 2023-12-17
Destination Kalmar Skådespelare Kalmar Slott - Barnens Slott
På Barnens Slott arbetar du med att levandegöra Kalmar Slotts sommaraktiviteter för barn. Du informerar och hjälper våra besökare att utföra Slottskampens 10 olika utmaningar varav de flesta är utomhus. Du agerar som tjänare på Kalmar Slott men kan också ha en eller flera av slottets andra rollkaraktärer: kung, riddare, härold, prinsessa, alkemist, hovmusikant eller gycklare. Som rollkaraktär är du på scen och improviserar tillsammans med barnen för att göra deras dag på Kalmar slott till en fantastisk upplevelse. Beroende på vilken rollkarak...
2023-12-08 2024-01-07
Destination Kalmar Guide Kalmar Slott
Som guide på Kalmar Slott arbetar du med att, på ett informativt och engagerande sätt, guida våra besökare i slottet. Du förmedlar slottets historia, som är en viktig och spännande del av Sveriges historia, till våra gäster. Tjänsten innefattar även att du har uppsikt över slottets kulturhistoriskt värdefulla miljö. Du arbetar dessutom i slottsbutiken, entrén samt med lättare städning.
2023-12-08 2024-01-07
Räddningstjänsten Sydost Samordnare
Tjänsten organiseras under avdelning Utbildning, som är en avdelning som ansvarar för utbildning för våra kommuner, MSB, Linnéuniversitetet, externa kunder och delar av internutbildning. Som Samordnare är du ansvarig för att samordna, driva och utveckla med de tre distriktens representanter inom avdelning Utbildning, samt samordning mellan avdelningar för utveckling, planering och resursbehov. • Samordningsansvar för behov, resurser och utveckling. • Följa upp och säkerställa utförandet av det som samordnats. • Driva, genomföra och beräkna ut...
2023-12-08 2023-12-22
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Hjälpmedelskonsulent
Till vår kommunala hjälpmedelssamverkan KHS, söker vi nu en hjälpmedelskonsulent med placering i Kalmar. Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS, är en länsövergripande verksamhet kring försörjning av medicintekniska hjälpmedel. KHS lagerhåller, distribuerar, recirkulerar och gör teknisk service på hjälpmedel. Vi arbetar med konsultation i samband med förskrivning och utprovning av hjälpmedel. I uppdraget ingår även utbildning av kommunal personal, samt upphandling och inköp av hjälpmedel. Hjälpmedelskonsulenterna ansvarar för olika produktområden s...
2023-12-07 2023-12-31
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Systemtekniker till servicedesk
Vi är glada för vår kollegas välförtjänta pension, hon kommer att bli saknad! Nu behöver vi hitta en ny stjärna till vårt härliga team, är det du? Tjänsten som systemtekniker passar dig som vill ta steget in i en spännande och utvecklande IT-verksamhet, du som drivs av att hjälpa andra och som har ett brinnande intresse för IT. Vi ser fram emot din ansökan! Servicedesk på IT är navet i vår serviceorganisation. Som systemtekniker kommer du att arbeta i 1:a linjen support och backoffice. Du fungerar som ett användarstöd där du dagligen arbetar m...
2023-12-07 2024-01-31
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Landsbygdsutvecklare
Vi söker dig som är intresserad av utveckling på landsbygden. Som landsbygdsutvecklare kommer du att samordna projekt, ha kontakt med projektägare som driver landsbygdsprojekt, arbeta administrativt med handläggning, driva nätverk, utbilda och inspirera. Arbetet innebär kontakt med flera olika målgrupper, till exempel ideella föreningar, politiker och företag. I arbetsuppgifterna ingår också att anordna och driva medborgardialoger. Samverkan såväl internt i kommunen som externt utanför kommunen är av yttersta vikt för att lyckas väl i arbetet. ...
2023-12-07 2024-01-02
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare/timlärare spanska åk 6-9 Lindsdalsskolorna
Undervisning i moderna språk: spanska årskurs 6-9.
2023-12-06 2023-12-19
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Förskolan Lindö
Som förskollärare på förskolan Lindö arbetar du utifrån våra centrala och lokala styrdokument. I dina arbetsuppgifter ingår det att vara en medforskande pedagog tillsammans med barnen. Du ska, självständigt och tillsammans med kollegor, arbeta med att utveckla förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för att skapa kreativa och utmanande lärmiljöer, samt för att ni bedriver en pedagogisk verksamhet som möjliggör ett utforskande och lärande hela dagen både inomhus och utomhus för alla barn. I di...
2023-12-06 2024-01-02
Polismyndigheten, Polisregion Syd Arrestantvakter till Kalmar
Arbetet som arrestantvakt innebär att hantera och möta personer som berövats friheten av olika anledningar. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av berusning. Arrestantvakten är den som den intagne har närmast kontakt med under sin vistelse som frihetsberövad i arrestlokalen och arbetet bedrivs under ledning av ett stationsbefäl. Arbetet innebär således mottagning, avvisitering, bevakning och tillsyn. I uppdraget ingår även administrativa arbetsuppgifter, exempel på sådana ä...
2023-12-05 2023-12-19
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Arbetsledare till Krusenstiernska cafeét
Som arbetsledare / handledare ansvarar du för den dagliga driften av caféet och till din hjälp har du medarbetare från vår arbetsmarknadsenhet och under sommarmånaderna arbetar ett antal sommarvikarier i verksamheten. Du arbetsleder, handleder och stöttar dessa medarbetare i deras arbete. Förutom att leda det dagliga arbetet, ingår det även andra arbetsuppgifter i caféet som exempelvis att förbereda smörgåsar eller stå i kassan. Du ansvarar även för beställningar och sällskap som kommer till caféet och Krusenstiernska trädgården.
2023-12-05 2023-12-29
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Rinkabyholm
Vill du vara med och bidra till barns utveckling och lärande i ett framtidsperspektiv med barnet i fokus? Känner du dig nyfiken på och vill ingå i vårt team, ett team vars vision är att alla, barn och personal, ska få möjlighet att växa, utvecklas och nå framgång. Du kommer att få arbeta i en stimulerande miljö med kompetenta medarbetare för att fortsatt utveckla enhetens kunskap, trygghet, glädje och gemenskap. Utöver stödet i ditt arbetslag kommer du att möta Makerspacepedagog och utepedagoger. Som förskollärare hos oss ansvarar du tillsam...
2023-12-04 2024-01-02
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Åbyskolan
Att vara rektor i Kalmar kommun innebär att axla ett stort ansvar, det är ett arbete som betyder mycket för många - unga som gamla. Du arbetar konstant med vår framtid och har därför ett av Kalmars viktigaste jobb. Vardagen som rektor är komplex och dynamiskt då det innebär arbete med barn, vårdnadshavare, medarbetare och andra rektorskollegor. Andra typiska arbetsuppgifter: - fullt verksamhetsansvar, vilket innebär att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument - ansvar...
2023-12-04 2024-01-07
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Bibliotekarie med inriktning mångspråk
Vill du arbeta som bibliotekarie med inriktning mångspråk? Då har vi ett spännande jobb för dig! Vi söker en bibliotekarie som tillsammans med kollegor kommer jobba med att utveckla vårt arbete riktat mot mångspråk och minoritetsspråk. Ditt huvudansvar blir att arbeta uppsökande gentemot exempelvis föreningar, organisationer och mötesplatser. Du kommer även ta emot studiebesök och genomföra program riktat mot målgrupperna. I arbetet ingår även informationspass och andra vanligt förekommande biblioteksuppgifter. Arbetstider enligt schema och...
2023-12-04 2023-12-18
Kalmarsunds gymnasieförbund, Jenny Nyströmskolan Kurator
En av våra skolkuratorer ska studera och vi söker nu en ny kollega. Vi lägger stort värde i att skapa goda relationer med såväl elever såsom vårdnadshavare, kollegor, externa, skolledningen etc. Ditt uppdrag innebär att du har ett stort fokus på att arbeta på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå, fokus på främjande och förebyggande nivå för att uppnå en tillgänglig lärmiljö, handledning av personal, enskilda elevsamtal, kontakt med externa aktörer, utredningar o.s.v. Där du tillför din psykosociala kompetens som ett stöd i det pedagogis...
2023-12-04 2023-12-22
Räddningstjänsten Sydost Brandman sommarvikariat 2024
Vi söker dig som vill vara med i vår fortsatta utveckling och driva Räddningstjänsten Sydost mot gemensamma mål. Att verka i samtliga skeden, före, under och efter är självklart för oss som organisation och för dig som medarbetare. Du kommer under vikariatet i huvudsak arbeta i skifttjänst med räddningsinsatser i någon av våra utryckningsstyrkor: Kalmar, Oskarshamn eller Nybro. Vi erbjuder plats utifrån behov samt resultat på testdagen. Information, utbildning och olika projektarbeten inom vårt verksamhetsområde på dagtid kan också bli aktuel...
2023-12-01 2024-01-07
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen - Äldreomsorg Verksamhetsnära systemförvaltare
Vi söker dig som vill ha ett utvecklande arbete som gör skillnad för våra medarbetare inom vård- och omsorg i Kalmar kommun. Som systemförvaltare är du kontaktytan mot verksamheten och dess användare. Du arbetar verksamhetsnära och ansvarar för bland annat behörighetsadministration, användarstöd och utbildning då systemstöden är en väldigt viktig del av omsorgsarbetet. Vidare ser du också till att informationen når ut i verksamheten, du leder möten och genomför internutbildningar. Tillsammans med verksamheten säkerställer du att systemen är ...
2023-12-01 2023-12-17
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor/specialpedagog Oxhagsskolan
Arbetet syftar till att förbättra de pedagogiska resultaten och skapa lika möjligheter för alla att uppnå kunskapskraven genom ett systematiskt kvalitetsarbete som stärker lärandet. Att utveckla undervisning och lärande tillsammans med kollegor och lärare. Biträdande rektor/specialpedagog är en del av skolans elevhälsoteam och arbetar med elevärenden.
2023-12-01 2023-12-21
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Oxhagsskolan söker 4 grundskollärare
Arbetar med att undervisa elever, och har ansvaret i uppdraget att främja elevernas lärande. Du ansvarar för att planerara, genomföra och utvärdera utbildningen i enlighet med styrdokumenten. Dokumenterar och bedömer varje elevs måluppfyllelse och ansvarar i förekommande fall för betygsättning. Samarbetar med vårdnadshavare för att främja elevernas utveckling. Följer pedagogisk forskning och bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete.
2023-12-01 2023-12-21
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Oxhagsskolan söker 2 fritidspedagoger
Arbetar med och har ansvar för elevernas lärande på fritidshemmet samt kompletterar skolan genom fritidspedagogik. Ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i enlighet med styrdokumenten. Dokumenterar verksamheten och medverkar i systematisk utvärdering samt vidtar åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Samverkar med övriga kompetenser på enheten, elevernas hem samt föreningar och organisationer i närområdet. Följer pedagogisk forskning och bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete.
2023-12-01 2023-12-21
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska
Vill du ha ett spännande, utvecklande och meningsfullt arbete? Välkommen att söka jobb hos oss i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Vi söker nu sjuksköterskor till våra olika områden inom omsorgsförvaltningen. Som sjuksköterska kan du arbeta riktat mot särskilda boenden och/eller i ordinärt boende. Där utför du sjukvårdsinsatser som till exempel läkemedelshantering, såromläggning, kateterbyte, avancerad hemsjukvård och vård i livets slut. Du kommer att möta både barn, unga och äldre med hälso- och sjukvårdsbehov. Arbetet innebär ett stort eget ...
2023-11-30 2023-12-31
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Sommarjobb 2024 – Park- och utemiljöarbetare
Som semestervikarie kommer du att i huvudsak jobba med att hålla rent och ordning i våra parker och stadsrum samt badplatser. Du kommer arbeta i våra lag och kan vara placerad i ett distrikt tillsammans med en till tre medarbetare. Ni har bil och jobbar självständigt över dagen. Ni utgår från centrala Kalmar eller ifrån ett distrikt. Vissa arbeten kan vara mer individuella. Vanliga arbetsuppgifter är renhållning t.ex. tömning av papperskorgar, skräpplockning samt övrigt underhåll och grönyteskötsel som t.ex. ogräsrensning, strandsskötsel, trim...
2023-11-27 2024-05-15
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Sommarjobb 2024 - Lokalvårdare
Som lokalvårdare på Kalmar kommun har du en varierande tjänst. Här städar vi med moderna metoder, redskap och maskiner. Det arbete vi gör påverkar många människors vardag och vi ska leverera tjänster av hög kvalitet. Du som lokalvårdare bidrar till en bra arbetsmiljö och vistelsemiljö för kommunens medarbetare och invånare. Vi arbetar både i större arbetsgrupper och i mindre områden. Det betyder att du både behöver kunna samarbeta och ta eget ansvar.
2023-11-27 2024-05-15
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Sommarjobb 2024 - Kockar/Köksbiträden
Inom Kost omsorg lagar i huvudsak mat till äldre som bor i kommunens vård- och omsorgsboende eller personer som har beslut om matdistribution, men också mat till delar av kommunens dagliga verksamheter samt för servering i verksamhetens restauranger. Några av köken lagar även mat till skolan och förskolan på orten. Kost omsorg lagar cirka 1700 portioner lunch varje dag. Därtill kommer lagad middag samt förser kommunens vård och omsorgsboende med livsmedel till dygnets övriga måltider så som exempelvis frukost och mellanmål. Inom Kost skola lag...
2023-11-27 2024-05-15
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb 2024 - Socialt arbete - Funktionsstöd
Är du intresserad av människor och människors olika förutsättningar i livet? Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb som ger dig förutsättningar att utvecklas som person? DÅ ska du söka sommarjobb inom socialt arbete/ funktionsstöd. Arbetet innebär att stödja personer med olika funktionsnedsättningar eller missbruksproblematik, att leva så självständigt som möjligt. Det handlar om att i vardagssituationer utföra allt från praktiska göromål till att skapa trygghet och meningsfullhet i tillvaron för den enskilde. Målgrupperna som vi söker sommar...
2023-11-27 2024-05-15
1 2 >