Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Lindöskolan Biträdande rektor till Lindöskolan
2022-09-23 2022-10-09
Kalmar kommun, Trekantenskolan Musiklärare Trekantenskolan och Hagbyskolan
Du kommer att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av musikundervisningen i åk 4-6.
2022-09-23 2022-10-07
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Simlärare/Badvärd
Du kommer att arbeta tillsammans med ett härligt team och med varierande arbetsuppgifter som bland annat består av: - Badbevakning; service till våra besökare - Simskoleverksamhet - Lokalvård - Ansvara för något av våra ansvarsområden enligt ö.k.
2022-09-23 2022-11-15
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor tillsvidare och visstid
Vi söker dig som vill ha ett varierande, stimulerande och mycket viktigt arbete där du gör skillnad för andra människor varje dag. Tillsammans vill vi bidra med glädje till såväl omsorgstagare som kollegor. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du bidrar till en positiv teamkänsla genom ditt sociala och flexibla arbetssätt. Vi har en uttalad ambition om att hela tiden förbättra vår verksamhet. Vi arbetar därför processorienterat så att de vi finns till för, ska få sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet. Som undersköterska...
2022-09-22 2022-10-16
Kalmar kommun, Åbyskolan Åbyskolan söker fritidspedagog inriktning idrott
Arbete i fritidshem och idrottsundervisning.
2022-09-21 2022-10-03
Kalmar kommun, Förskolan Rinkabyholm Biträdande rektor förskolan Rinkabyholm
Vi erbjuder dig ett roligt och utvecklande uppdrag där du tillsammans med förskolans rektor leder kompetenta medarbetare och utvecklar verksamheten. Du arbetar på delegation av rektor. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår förskola. Som person är du en lagspelare och en god relationsskapare. Du är engagerad och driven. Du tycker det är viktigt att samarbeta och vill ha ett nära samarbete med övrig personal på förskolan. Som biträdande rektor är du synlig i verksamheten, stöttar och vägleder medarbetarna på förskolan och har goda kunsk...
2022-09-21 2022-10-02
Kalmar kommun, Rocknebyskolan Fritidspedagog/Lärare i fritidshem Rocknebyskolan
Vi söker dig som kan bli vår nya pusselbit i vårt lagbygge. I din roll som fritidspedagog/lärare i fritidshem hos oss på Rocknebyskolan kommer du att tillsammans med övriga kollegor, ansvara för det pedagogiska arbetet, vilket innebär att du planerar, genomför och utvärderar verksamheten, med elevens bästa i fokus. Vi ser gärna att du har behörighet i idrott och ett intresse för att vara med och driva rastaktiviteter och vårt Skol IF.
2022-09-21 2022-10-05
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Enhetschef Kust- och Natur
Vi söker dig med stort engagemang i att utveckla människor, arbetssätt och verksamheter, som vill vara en ledare i vårt arbete med att utveckla framtidens Kalmar. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är drift och underhåll av kommunens allmänna kust- och naturområde. Som enhetschef på produktionsavdelningen i serviceförvaltningen är din uppgift att skapa organisatoriska förutsättningar för dina medarbetare. Ditt ledarskap hjälper oss att nå våra mål och att utveckla både medarbetare och verksamheten. På enheten, och i vår del av verksamheten, arbet...
2022-09-20 2022-10-09
Kalmarsunds gymnasieförbund, Lars Kaggskolan Gymnasielärare i matematik
Du kommer undervisa elever som har behov av extra stöd i olika matematikkurser. Du får tillsammans med respektive elev hitta lösningar för hur och på vilka tider som ni kan träffas, med hänsyn till elevernas behov och schema. Undervisningen kan bli både med enskilda elever och i mindre grupper. Du kommer ansvara för att examinera och betygsätta de elever som du undervisar. Tillsammans med dina kollegor skapar ni utvecklande studiemiljö för eleverna, en studiemiljö som genomsyras av det formativa arbetssättet och en hög måluppfyllelse.
2022-09-20 2022-10-11
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Specialpedagog - grundskolenivå
Som specialpedagog att arbetar du med att kartlägga vuxenstuderandes förutsättningar och eventuella behov av extra anpassningar och stöd i olika studiesituationer. Uppdragen innefattar specialpedagogiska kartläggningar, bedömningar av tester samt överlämningar till pedagoger som möter elever i yrkesutbildningar eller i andra konstellationer inom vuxenutbildning. Utbildning bedrivs hos olika kommunala och privata utbildningsanordnare vilket innebär att du som lärare ofta verkar i olika utbildningsmiljöer. Som specialpedagog ansvarar du för att...
2022-09-20 2022-10-09
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Lärare - svenska som andra språk
I yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå finns lärare i yrkesämnen som ansvarar för bedömning och betygsättning. Ditt huvuduppdrag blir att arbeta med yrkessvenska och medverka i yrkesstudier och yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå. Uppdraget handlar om att ge språkstöd till elever både i grupp och individuellt. Utbildning bedrivs hos olika kommunala och privata utbildningsanordnare vilket innebär att du som lärare ofta åker runt till olika utbildningsmiljöer. Det krävs god dialog och planering mellan dig som lärare i svenska s...
2022-09-20 2022-10-09
Kalmar kommun, Smedbyskolan Skolkurator Smedbyskolan - vikariat
Dina arbetsuppgifter på Smedbyskolan kommer bestå av att stötta elever under deras skolgång. Det kan innebära samtal, möten med myndigheter eller vårdnadshavare. Du kommer att vara ett bollplank för lärare och skolledning i elevhälsafrågor. Du arbetar utifrån skolans utbildningsuppdrag. Som kurator har du ofta tillsammans med elevhälsateamets medlemmar hand om kontakter med myndigheter utanför skolan. Du kan komma att fungera som en extra kontakt mellan skola och hem i besvärliga situationer. Kurator på Smedbyskolan arbetar för att skapa en så ...
2022-09-19 2022-10-02
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Samordnare till omsorgsförvaltningen
Gillar du att arbeta processtyrt, med ekonomi, logistik, planering, uppföljning samt kvalitetssäkring, ha många kontaktytor och vara i en verksamhet där förutsättningarna med kort varsel kan ändras? Då kan arbetet som samordnare inom äldreomsorgen vara något för dig. Samordnaren ingår i vår administrativa del av teamet och är en central funktion i vårt planerings- och verksamhetsarbete. I rollen som samordnare är det viktigt att du utför dina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt utifrån ett kvalitativt, ekonomiskt och effektivt perspek...
2022-09-19 2022-10-21
Kalmar kommun, Rinkabyholmsskolan Fritidspedagog, Rinkabyholmsskolan
Vi söker en fritidspedagog till Rinkabyholmsskolan. Du som vill arbeta tillsammans med oss är kreativ och vill aktivt vara med och utveckla våra fritidshem. På Rinkabyholmsskolan har du din tillhörighet i ett av våra fyra fritidshem. Du kommer även vara knuten till ett ämne eller en klass under skoltid. I ditt arbetslag arbetar ni för samsyn och utveckling av verksamheten. Rinkabyholmsskolans fritidshem arbetar med goda lärmiljöer och använder bl a ett kooperativt arbetssätt.
2022-09-19 2022-10-02
Kalmar Vatten AB Gruppchef IT & Utveckling
Vi söker en driven och engagerad person med intresse för både IT-frågor och utveckling av processer och kvalitet. Som gruppchef har du övergripande ansvar för att planera, leda och fördela arbetet för gruppen IT & Utveckling. Gruppen stöttar verksamheten inom ISO-certifiering, måluppföljning, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, IT-infrastruktur, processförbättringar, dokumenthantering, hållbarhet och digitala lösningar. Gruppen IT & Utveckling ingår i avdelning Stab, som arbetar övergripande för att stötta bolaget i olika typer av verksam...
2022-09-19 2022-10-09
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Strateg inom social hållbarhet
På kommunledningskontorets enhet för hållbarhet och strategi finns strateger, utvecklare och samordnare med kunskap inom olika delar av hållbar utveckling, forsknings- och universitetssamverkan, internationell samverkan/EU-program och invånar- och inflyttningsfrågor. Gemensamt är uppdraget att bidra till hållbar utveckling och framtid i hela kommunen. Vi söker nu en ny kollega som i rollen som strateg inom området social hållbarhet vill vara med och bidra till att Kalmar kommun arbetar mot visionen Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu b...
2022-09-16 2022-09-28
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Hållbarhetstrateg Klimat och miljö
På kommunledningskontorets enhet för hållbarhet och strategi finns strateger, utvecklare och samordnare med kunskap inom olika delar av hållbar utveckling, forsknings- och universitetssamverkan, internationell samverkan/EU-program och invånar- och inflyttningsfrågor. Ett gemensamt uppdrag för enheten är att bidra till hållbar utveckling och framtid i hela kommunen. Vi söker nu en ny kollega, som i rollen som strateg inom klimat- och miljö, bland annat ska bidra till att Kalmar kommun når målet om en fossilbränslefri- och klimatneutral kommun ...
2022-09-14 2022-09-28
Kalmar kommun, Ljungbyholmsskolan Lärare årskurs 4-6 Ljungbyholmsskolan
Undervisning med klassföreståndarskap. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare som undervisar i årskurs 4-6.
2022-09-14 2022-09-26
Kriminalvården, Kalmar Administratör till VO Kalmar
Häktet Kalmar söker nu en administratör. Som administratör ansvarar du bland annat för registrering i flera klientadministrativa system och expediering av handlingar såsom intagnas löner, beslut, domar mm rörande klienter. Du ansvarar för arkiv, diarium, posthanteringar, beställningar, viss ekonomiadministration och inköpssamordning. I arbetsuppgifterna ingår även i övrigt förekommande administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprät...
2022-09-14 2022-10-07
Kalmarsunds gymnasieförbund, Stagneliusskolan Lärare i svenska på Stagneliusskolan
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i svenska inom den kommunala gymnasieskolan. Du driver pedagogisk och didaktisk skolutveckling i ett kollegialt klimat. Det innebär att du samarbetar väl med kollegor och du skapar goda relationer till dina elever samt ser möjligheter, besitter gedigna pedagogiska metoder och strategier och kan omsätta dem i praktisk handling. Tjänsten är på 100% Tjänsten är ett vikariat under vårterminen.
2022-09-14 2022-10-10
Kalmarsunds gymnasieförbund, Stagneliusskolan Lärare i idrott på Stagneliusskolan
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i idrott och gärna i naturkunskap inom den kommunala gymnasieskolan. Du driver pedagogisk och didaktisk skolutveckling i ett kollegialt klimat. Det innebär att du samarbetar väl med kollegor och du skapar goda relationer till dina elever samt ser möjligheter, besitter gedigna pedagogiska metoder och strategier och kan omsätta dem i praktisk handling. Tjänsten är på 40-70% beroende på ämneskombination. Tjänsten är ett vikariat under vårterminen.
2022-09-14 2022-10-10
Kalmar kommun, Lindöskolan Lindöskolan söker två pedagogiska assistenter
Nu har du möjligheten att få arbeta tillsammans med oss på Lindöskolan. Vi söker två pedagogiska assistenter, för tidsbegränsade uppdrag som sträcker sig till juni 2023. Tjänsterna innefattar att vara en pedagogisk resurs i grundskolans verksamhet samt pedagogiskt arbete i fritidshemmet. Det innebär att du ska vara en extra resurs utifrån de behov som finns i hela verksamheten, så att eleverna ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas och följa med i undervisningen. Du kommer att stödja eleverna i deras delaktighet under skoldagen och i ka...
2022-09-09 2022-09-25
Kalmar kommun, Socialförvaltningen - VO - Insatser funktionsnedsättning Omsorgsassistenter
Vi söker nu medarbetare till gruppbostäderna Proviantgatan och Skogsbacka belägna i centrala Kalmar samt Smedby. Du ska genom ett pedagogiskt arbetssätt stödja och utveckla personer med funktionsnedsättning till en välfungerande vardag utifrån en genomförandeplan. Omvårdnadsarbete förekommer. Arbetet sker utifrån verksamhetens mål. Dina arbetsdagar är varierande och du får möjlighet att göra skillnad i människors liv. Arbetstiderna är dag/kväll/jour och helg. Vi arbetar med årsarbetstid och har heltid som norm.
2022-09-09 2022-09-30
Kriminalvården, Kalmar Kriminalvårdare till anstalt och häkte Kalmar, timvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare kommer du att arbeta på häkte eller/och anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet och är...
2022-09-07 2022-09-28
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Support Timvikarier inom kostverksamheten
Beroende på var din anställning är förlagd arbetar du i större arbetsgrupper eller självständigt i ett mindre kök. Arbetsuppgifterna kan vara tillagning av normal- och specialkost, enklare matlagning, hygien och egenkontroll, grönsaksberedning, dessert, kassaarbete, portionering, servering, diskning samt rengöring och städning. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till söndag.
2022-08-19 2022-12-30
1 2 >