Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Projektledare klimatsmart upphandling
Som projektledare bidrar du till att offentlig förvaltning på ett aktivt och effektivt sätt ska kunna vara med i omställningen till fossilfri, resurseffektiv och cirkulär produktion av varor och tjänster. I arbetet ingår att utbilda både beställare och upphandlare på området för att skapa en bättre förståelse men också hamna rätt i kravställningen i våra upphandlingar. I projektet kommer du att ta fram metoder och skapa en modell för att följa upp klimatkrav i våra upphandlingar samt utreda på vilka områden vi kan göra störst nytta. Målgrupp ...
2024-05-20 2024-06-09
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor för årskurserna 7-9 Lindsdalsskolorna
Denna tjänst gäller för årskurserna 7-9. Biträder rektor i dennes ledning av enhetens verksamhet med den dagliga och pedagogiska ledningen och samordningen. I tjänsten ingår fullt personal-, verksamhetsansvar och elevhälsaarbete. Nu söker vi dig som är trygg och tydlig ledare med känsla för pedagogiskt ledarskap. Du är intresserad av skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. I tjänsten ingår att vara operativ i det vardagliga arbetet för pedagogerna och eleverna. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med rektor och biträdande rekt...
2024-05-17 2024-06-06
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor/specialistundersköterskor till hemtjänsten
Kom och jobba med vårt härliga gäng i Kalmar kommuns hemtjänst. Ett lärorikt, utvecklande och roligt jobb. Du är en förlängd arm för de äldre och får möjlighet att hjälpa där det verkligen behövs, ingen dag är den andra lik! Genom ett processorienterat arbetssätt skapar vi tydliga strukturer och flöden i vår verksamhet med omsorgstagarens i fokus. Här bygger vi vår verksamhet på ett tvärprofessionellt förhållningssätt nerifrån och upp där vi vill att du ska vara med och påverka. Som undersköterska inom hemtjänsten är dina huvudsakliga arbetsu...
2024-05-17 2024-09-30
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kurator Rocknebyskolan
Du är en viktig pusselbit! Vår kurator ska gå på föräldraledighet och vi ser därför fram emot att samarbeta med dig. Uppdraget som skolkurator hos oss innebär att du är en naturlig och viktig del av vår verksamhet. Du kommer att arbeta med våra elever i nära samarbete med personal, vårdnadshavare och skolledning. Du bidrar med ett socialt perspektiv och arbetar hälsofrämjande och förebyggande på både individ-, grupp- och organisationsnivå. I arbetet ingår bl a samtal med enskild elev och/eller vårdnadshavare, handledning och konsultation till ...
2024-05-16 2024-05-31
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik, fysik och teknik på Funkaboskolan
Vill du arbeta med att stötta och utveckla elever? Då har du nu möjlighet att söka ett viktigt och stimulerande arbete som lärare på Funkaboskolan. Vi vill att du är behörig lärare i matematik, fysik och teknik. Delat mentorskap ingår.
2024-05-16 2024-05-31
Räddningstjänsten Sydost Insatsledare
Människor, lagarbete & rörelse Yrket är ett spännande, givande och mångsidigt jobb. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, arbetar tillsammans med kollegor i ett lag och får röra på dig mycket. Du måste därför vara intresserad av och duktig på att handskas med människor och kunna samarbeta. Dessutom ställer arbetet fysiska krav på dig, vilket underhålls genom träning och övning. Arbetstider Eftersom vår heltidsstation är bemannad hela dygnet arbetar du operativt i skifttjänst. Under din dagtid arbetar du med utbildning, föreb...
2024-05-16 2024-06-06
Kriminalvården, Anstalten Kalmar Kriminalvårdare till anstalt och häkte Kalmar - semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder...
2024-05-14 2024-06-04
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare Funktionsstöd vuxen
Som biståndshandläggare hos oss får du ett viktigt och omväxlande arbete som syftar till en ökad livskvalitet för vuxna personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar processorienterat och du kommer ingå i ett team med kompetenta och engagerade medarbetare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utifrån gällande lagstiftning och praxis fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL. I arbetet ingår även uppföljning av tidigare beslutade insatser, att ge information om stöd och att hantera överklagan av beslut. Arbetet innebär samverkan med de p...
2024-05-13 2024-05-26
Kalmarsunds gymnasieförbund, Lars Kaggskolan Gymnasielärare i matematik och fysik
Du kommer undervisa i matematik och fysik. Som lärare i matematik och fysik kommer du dessutom att arbeta i arbetslag samt ämneslag och delta i olika utvecklingsgrupper. Du och dina kollegor skapar en utvecklande studiemiljö för eleverna, en studiemiljö som genomsyras av kreativitet och hög måluppfyllelse. Utöver undervisning ingår det även handledning/mentorskap i uppdraget.
2024-05-13 2024-05-27
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska till korttidsboende på Villa Linné
Kom och jobba med vårt härliga gäng i Kalmar kommuns korttidsverksamhet. Ett lärorikt, utvecklande och roligt jobb. Du är en förlängd arm för omsorgstagarna och får möjlighet att hjälpa där det verkligen behövs, ingen dag är den andra lik! Just nu söker vi en undersköterska till korttidsenheten kognitiv svikt. Att arbeta som undersköterska på korttid förutsätter att du kan arbeta med mycket varierande arbetsbelastning och ställa om ditt arbete snabbt då omsorgstagare som flyttar in har olika behov. På korttiden samverkar undersköterskor myck...
2024-05-09 2024-05-26
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog särskild undervisningsgrupp Lindsdalsskolorna
Som fritidspedagog i kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU) ansvar du för undervisningen tillsammans med övriga pedagoger i gruppen. I uppdraget ingår en tät kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetspartner för att möta elevens individuella behov. I arbetet har du tillgång till arbetslag och elevhälsa på skolan. Som stöd i uppdraget ingår kontinuerlig handledning av central elevhälsa. I uppstarten ges all personal en basutbildning och därefter ges kontinuerligt kompetensutveckling anpassad efter grupperna behov. Det sker kontinu...
2024-05-09 2024-05-29
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska åk 7-9 Tallhagsskolan
Du ansvarar tillsammans med ledning, personal och vårdnadshavare för att elever får: trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera utbildningen i enlighet med styrdokumenten. Du dokumenterar och bedömer varje elevs måluppfyllelse och följer pedagogisk forskning och bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete. Uppdraget innebär undervisning både i helklass men även inom ramen för skolans stödverksamhet. Du arbetar tillsammans med skolans sociala mentorer för...
2024-05-09 2024-05-31
Kalmarsunds gymnasieförbund, Jenny Nyströmskolan Lärare på restaurang och livsmedelsprogrammet
Vi söker en lärare för undervisning på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Vi arbetar med en-till-en koncept vilket innebär att IKT används som en naturlig del av undervisningen. Du som söker är flexibel och kreativ, har goda idéer om hur undervisningen och skolan kan utvecklas. Har du ett öppet synsätt, respekterar elevernas olikheter och är lyhörd för elevernas behov och erfarenhet av digitala hjälpmedel är du rätt person för oss.
2024-05-08 2024-05-29
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Folkhälsosamordnare
Som folkhälsosamordnare har du en viktig roll i att driva kommunens arbete inom folkhälsoområdet i linje med Agenda 2030. Arbetet sker genom samverkan och samarbete inom våra olika verksamheter, både internt och externt. Du kommer också att delta i både pågående och nya utvecklingsprojekt inom området. Du bidrar till Kalmar kommuns vision tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre genom att; stödja utveckla och följa upp arbetet inom social hållbarhet. Fokus på folkhälsa i relation till mänskliga rättigheter, jämlika och jämställda ...
2024-05-08 2024-05-26
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare särskild undervisningsgrupp Kalmar kommun
Som lärare i kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU) ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. I uppdraget ingår en tät kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetspartner för att möta elevens individuella behov. I arbetet har du tillgång till arbetslag och elevhälsa på skolan. Som stöd i uppdraget ingår kontinuerlig handledning av central elevhälsa. I uppstarten ges all personal en basutbildning och därefter ges kontinuerligt kompetensutveckling anpassad efter gruppernas behov. Det sker kontinuerlig ...
2024-05-08 2024-05-30
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Falkenbergsskolan söker lärare 1-7 matematik, engelska, NO eller SO
Undervisning år 4-6 Mentorskap för elevgrupp
2024-05-08 2024-05-24
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Rocknebyskolan
Dina arbetsuppgifter: • Att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten med ett kvalitetsmedvetet och lagomfattande förhållningssätt. • Att ta ett helhetsansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. • Att samarbeta nära med andra rektorer och förvaltningens stödfunktioner för att ständigt förbättra skolans resultat.
2024-05-07 2024-05-29
Kalmarsunds gymnasieförbund, Lars Kaggskolan Yrkeslärare till Industritekniska programmet på Lars Kaggskolan
Inför läsårsstarten startar vi upp ett lärlingsförlagt industritekniskt program med inriktning mot produkt- och maskinteknik. Du arbetar som yrkeslärare på industritekniska programmet och undervisar främst inom inriktningen produkt- och maskinteknik. Inriktningen innefattar bland annat kurser som datorstyrd produktion, produktionsutrustning, produktionskunskap och underhåll - hydraulik/pneumatik. Även konstruktion, industriautomation och grundläggande svetskunskap ingår i uppdraget. I din roll verkar du tillsammans kollegor där ämnesintegrat...
2024-05-07 2024-06-07
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska
Vill du ha ett spännande, utvecklande och meningsfullt arbete? Välkommen att söka jobb hos oss i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Vi söker nu sjuksköterskor till våra olika områden inom omsorgsförvaltningen. Som sjuksköterska kan du arbeta riktat mot särskilda boenden och/eller i ordinärt boende. Där utför du sjukvårdsinsatser som till exempel läkemedelshantering, såromläggning, kateterbyte, avancerad hemsjukvård och vård i livets slut. Du kommer att möta både barn, unga och äldre med hälso- och sjukvårdsbehov. Arbetet innebär ett stort eget ...
2024-05-03 2024-06-09
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarie inom förskola och skola
Vi behöver fler timvikarier vid Kalmar kommuns förskolor och grundskolor. Vikariepoolen ger dig en fot in på en arbetsmarknad med ljusa framtidsutsikter och erfarenhet av pedagogiskt arbete med barns och elevers utveckling och lärande. Ta chansen att prova på ett meningsfullt arbete!
2024-05-01 2024-05-31
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Förstelärare mot Fritidshem - Pårydsskolan - den mindre skolan
I din roll som förstelärare kommer du att; • ha det övergripande ansvaret för fritidshemmets utveckling och organisation, både på lång och kort sikt. • leda ämnesgrupp för lärare i fritidshem • leda, planera och genomföra pedagogiska aktiviteter utifrån elevernas individuella behov och intressen. • skapa en inkluderande och positiv atmosfär där alla elever känner sig sedda och respekterade. • utveckla och implementera projekt och teman som främjar och berikar elevernas resa och utveckling. • samarbeta med kollegor och föräldrar för att stärka...
2024-04-30 2024-05-23
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschef till hemtjänsten
Kalmar har en tydlig ambition: vi ska bli en av de 30 bästa äldreomsorgskommunerna i Sverige. För att nå detta mål söker vi också de bästa medarbetarna. Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens äldreomsorg! Vi söker dig som är engagerad och har kompetens att leda, skapa engagemang och arbeta motiverande för att utveckla verksamheten mot uppsatta mål. I uppdraget ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. I ditt ansvar ingår att verkställa beslut enligt Socialtjänstlagen. Du ingår i ett enhetschefsteam och har nära samarbet...
2024-04-22 2024-05-26
Räddningstjänsten Sydost Brandingenjör
Som brandingenjör inom Räddningstjänsten Sydost kommer du förutom att handlägga, även vara med och utveckla arbetet inom den olycksförebyggande verksamheten. Inom vårt geografiska område finns en hel del stora industrier såsom t ex Södra Cell, OKG och Tjärhovet (oljehamnen i Kalmar). På sommaren vallfärdar turister till vårt område, vilket också innebär att vi är delaktiga i säkerhetsarbetet gällande evenemang. Dina arbetsuppgifter kommer först och främst att styras av behovet, men även ditt intresse samt dina tidigare erfarenheter. Arbetsuppg...
2023-12-21 2024-05-31
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Sommarjobb 2024 - Lokalvårdare
Som lokalvårdare på Kalmar kommun har du en varierande tjänst. Här städar vi med moderna metoder, redskap och maskiner. Det arbete vi gör påverkar många människors vardag och vi ska leverera tjänster av hög kvalitet. Du som lokalvårdare bidrar till en bra arbetsmiljö och vistelsemiljö för kommunens medarbetare och invånare. Vi arbetar både i större arbetsgrupper och i mindre områden. Det betyder att du både behöver kunna samarbeta och ta eget ansvar.
2023-11-27 2024-06-30
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb 2024 - Socialt arbete - Funktionsstöd
Är du intresserad av människor och människors olika förutsättningar i livet? Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb som ger dig förutsättningar att utvecklas som person? DÅ ska du söka sommarjobb inom socialt arbete/ funktionsstöd. Arbetet innebär att stödja personer med olika funktionsnedsättningar eller missbruksproblematik, att leva så självständigt som möjligt. Det handlar om att i vardagssituationer utföra allt från praktiska göromål till att skapa trygghet och meningsfullhet i tillvaron för den enskilde. Målgrupperna som vi söker sommar...
2023-11-27 2024-06-30
1 2 >