Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Funkaboskolan Fritidspedagog + idrott åk 4-6, Funkaboskolan
Vi söker nu dig som vill bli en i vårt arbetslag och genom det ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande. Du kommer tillsammans och i samarbete med övriga kollegor vidareutveckla och ansvara för undervisningen på fritidshemmet på mellanstadiet och i skolans övriga verksamhet. Du kommer även att undervisa i ämnet idrott. Hos oss kommer du att möta engagerad, motiverad och kompetent personal som alla arbetar för elevernas bästa.
2023-06-04 2023-06-16
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Cellopedagog
Vi söker en cellopedagog med goda kunskaper inom sitt ämne. Undervisning av elever sker enskilt såväl som i ensemble och orkester. I tjänsten ingår att medverka i Kulturskolans breda och utåtriktade verksamhet. Ensembleledning, orkester och nybörjargrupper ingår i tjänsten samt samarbeten mellan konstarterna med kollegor eller externa kulturaktörer. Du har även möjligheter att forma egna projekt inom de ramar som Kulturskolans uppdrag ger. Undervisning på kontrabas ingår i tjänsten. Kulturskolan i Kalmar tillämpar semestertjänst.
2023-06-03 2023-06-18
Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Verksamhetsområde Miljö arbetar med tillsyn inom miljöskydd-, livsmedel- och hälsoskyddsområdet och består idag av drygt 25 engagerade medarbetare. Miljö- och hälsoskyddsenheten har ett nära samarbete med övriga medarbetare i organisationen vid framtagning av t.ex. detaljplaner och trafikplanering. Då flera av våra miljöskyddsinspektörer är föräldralediga söker vi nu vikarier. Du kommer att utföra tillsyn inom olika branscher beroende på din kompetens och ditt intresse. Du kommer beroende på uppgifternas art att arbeta självständigt men också ...
2023-06-02 2023-06-11
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Administratör med kompetens inom kommunikation och marknadsföring
Tjänsten kommer att delas mellan Kulturskolan och Kultur- och fritidsförvaltningen. För den här tjänsten krävs noggrannhet och känsla för service och värdskap. Du samverkar med människor på ett lyhört och konstruktivt sätt och du drivs av att hjälpa andra att hitta lösningar. För dig är det självklart att planera och organisera och du tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt och du gör det med hög kvalitet och gott resultat. Du är bra på att formulera dig på svenska i tal och skrift. På Kulturskolan kommer du jobba framförallt med elevs...
2023-06-02 2023-06-15
Kalmar kommun, Lindsdalsskolorna Speciallärare/specialpedagog särskild undervisningsgrupp Kalmar kommun
Som speciallärare/specialpedagog i kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU) ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. I uppdraget ingår en tät kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetspartner för att möta eleven individuella behov. I arbetet har du tillgång till arbetslag och elevhälsa på skolan. Som stöd i uppdraget ingår kontinuerlig handledning av central elevhälsa. I uppstarten ges all personal en basutbildning och därefter ges kontinuerligt kompetensutveckling anpassad efter gruppernas behov. D...
2023-06-02 2023-06-21
Kalmar kommun, Lindsdalsskolorna Lärare särskild undervisningsgrupp Kalmar kommun
Som lärare i kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU) ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. I uppdraget ingår en tät kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetspartner för att möta eleven individuella behov. I arbetet har du tillgång till arbetslag och elevhälsa på skolan. Som stöd i uppdraget ingår kontinuerlig handledning av central elevhälsa. I uppstarten ges all personal en basutbildning och därefter ges kontinuerligt kompetensutveckling anpassad efter gruppernas behov. Det sker kontinuerlig s...
2023-06-02 2023-06-21
Kalmar kommun, Gröndalsskolan Förskollärare till Gröndalsskolan
Gröndalsskolan växer och söker erfarna och skickliga förskollärare med intresse för arbete i anpassad grundskola åk 1-9. Arbetet innebär pedagogiskt-och omsorgsarbete i främst yngre skolår och med elever som läser ämnesområden. Tillsammans med lärare och fritidshemspersonal kommer Du planera, genomföra och följa upp undervisning och anpassningar i skola och fritidshem.
2023-06-01 2023-06-11
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Björkenäs förskola
Som rektor i förskolan kommer du att ha fullt verksamhetsansvar vilket innebär att du leder den pedagogiska utvecklingen av förskolan på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument. Ansvarsområdet inkluderar naturligtvis personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du kommer att arbeta i en starkt decentraliserad organisation med stort ansvar för att med befintliga resurser utveckla verksamheten mot ökad måluppfyllelse. Du har ett stort handlingsutrymme vilket bland annat innebär att du själv utformar ditt lokala stöd i form av...
2023-05-31 2023-06-14
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistenter LSS barn
Vi söker vi engagerade medarbetare som vill arbeta som omsorgsassistenter i socialförvaltningens olika insatser för barn och unga med funktionsnedsättning. Vi söker en medarbetare till Slöjdaregatan, en medarbetare till Lindebo samt en medarbetare till Björkenäsvägen. I våra verksamheter har vi fritids, korttidsverksamheter och avlösarservice. Syftet med verksamheterna är att avlasta anhöriga och i flera fall förbereda barnen/ungdomarna för vuxenlivet utifrån individuella förutsättningar. Det viktigaste i vårt arbete är att tillsammans med den ...
2023-05-31 2023-06-12
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Förvaltningschef till omsorgsförvaltningen
Vi erbjuder ett uppdrag där du som förvaltningschef leder verksamheten utifrån de politiskt satta målen och utvecklar för framtiden. Du är den naturliga länken mellan omsorgsnämnden och resten av organisationen. Det innebär att du har ett starkt fokus på att kvalitetssäkra, utvec...
2023-05-29 2023-06-18
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Ordningsvakt och/eller Parkeringsvakt - Kalmar kommun
Till enheten Trygghet och Säkerhet söker vi en ordningsvakt och/eller parkeringsvakt. Som ordningsvakt kommer du bland annat att: • Möta medborgare i olika situationer • Hantera stressiga och akuta situationer • Arbeta trygghetsskapande och relationsskapande • Ge service till kommuninvånare och besökare • Representera Kalmar kommun • Samverka med Polisen och kommunala verksamheter • Medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen • Arbeta med olika bevakningsuppdrag som ordningshållning som ordningsvakt, tillsyn av fast...
2023-05-29 2023-06-11
Kalmar Vatten AB, Ledningsnät Spolbilsoperatör
Vill du ingå i ett team som genomsyras av gemenskap och laganda? Vill du använda din kunskap och erfarenhet inom VA-branschen för att bidra i en samhällsviktig funktion? I så fall ska du söka tjänsten som spolbilsoperatör och bli en av oss! Som spolbilsoperatör på Kalmar Vatten arbetar du med att underhålla ledningsnätet, pumpstationer och andra anordningar, både avhjälpande och förebyggande. Du har ansvar för tillsyn och skötsel av spolbilar. Det ingår även mottagning, rapportering och registrering av arbetsuppdrag i digitala verksamhetssyst...
2023-05-29 2023-06-12
Kalmar kommun, Tallhagsskolan Lärare i idrott och hälsa samt kombination av annat ämne alt en/ma
Du ansvarar tillsammans med ledning, personal och vårdnadshavare för att elever får: trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera utbildningen i enlighet med styrdokumenten. Du dokumenterar och bedömer varje elevs måluppfyllelse och följer pedagogisk forskning och bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete. Uppdraget innebär undervisning både i helklass men även inom ramen för skolans stödverksamhet. Du arbetar tillsammans med skolans sociala mentorer för...
2023-05-29 2023-06-08
Kalmar kommun, Funkaboskolan Lärare idrott, åk 7-9, Funkaboskolan
Vill du arbeta med att stötta och utveckla elever? Då har du nu möjlighet att söka ett viktigt och stimulerande arbete som lärare i Idrott. I tjänsten ingår även undervisning i SO-ämnena och klassföreståndarskap i en åk 8.
2023-05-28 2023-06-11
Kalmar kommun, Trekantenskolan Lärare i musik kombinerat med arbete på fritidshem
Undervisning i musik åk 1-6 samt arbete på fritidshem och resurs i klass.
2023-05-28 2023-06-07
Kalmar kommun, Lindsdalsskolorna Timlärare tyska Lindsdalsskolorna
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i tyska årskurs 6-9. Tjänsten är en timanställning under läsåret 2023/24.
2023-05-27 2023-06-11
Kalmar kommun, Södermöre kommundelsförvaltning Skolsekreterare
Nu söker vi en skolsekreterare som trivs med varierande administrativa uppgifter och har en god social kompetens. Arbetsuppgifterna innefattar i huvudsak att biträda rektor i kvalificerat administrativt arbete, vilket bland annat innebär att bereda beslutsunderlag och föredra för rektor, personal- och elevadministration inom skola och fritidshem, samt arbetsuppgifter knutna till ekonomi och kontinuerligt budgetarbete. I tjänsten ingår även att ansvara för vikarieanskaffning samt diarieföring och arkivering. Skolsekreteraren har en viktig ser...
2023-05-26 2023-06-13
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog med särskilt uppdrag (MSU)
Som specialpedagog med särskilt uppdrag (MSU) är du en del av vår centrala elevhälsa. Vi arbetar tvärprofessionellt, dina kollegor är bl.a. specialpedagoger med olika spetskompetens, psykologer, skolläkare, samordnande skolsköterska och kuratorer. Som specialpedagog inom central elevhälsa är du ett kompletterande stöd till kommunens förskolor, särskola och grundskolor. Dina arbetsuppgifter består framför allt av att ge handledning och genomföra kompetensutveckling, men även kartläggning, utredning och rådgivning. Det kan förekomma att du som s...
2023-05-26 2023-06-16
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut
Kommunal hemrehabilitering ger stöd till träning och aktivitet i hemmiljö och i vård- och omsorgsboende med anpassning till faktorer i omsorgstagarens omgivning. Som arbetsterapeut arbetar du med bedömning och träning i aktivitet samt handledning och instruktion till både omsorgstagare, närstående och omvårdnadspersonal. I arbetsuppgifterna ingår även bostadsanpassning och hjälpmedelsförskrivning. Som arbetsterapeut arbetar du i team tillsammans med fysioterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor, enhetschefer och biståndshandläggare. All p...
2023-05-25 2023-06-06
Kalmar kommun, Södermöre kommundelsförvaltning Fritidspedagog till Hagbyskolan
Vi söker nu dig som vill bli en i vårt arbetslag och genom det ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande. Du kommer tillsammans och i samarbete med övriga kollegor vidareutveckla och ansvara för undervisningen på fritidshemmet på Hagbyskolan. Du kommer även att undervisa i ämnet idrott. Hos oss kommer du att möta engagerad, motiverad och kompetent personal som alla arbetar för elevernas bästa.
2023-05-25 2023-06-07
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Studiepedagog till häktet Kalmar
Som studiepedagog kommer du att stödja och handleda de enskilda studerande i deras studier, både praktiskt och pedagogiskt, medan lärarna ansvarar för undervisning, bedömning och betygsättning. I arbetet ingår att informera klienter om vuxenutbildningen och introducera nya studerande i hur det fungerar på lärcentrum. Den tredje delen i tjänsten är administration. Du bistår t ex klienter med bokning av vägledningssamtal, med ansökningar, beställer läromaterial och ansvarar för viss studiedokumentation i myndighetens system för häktesplanering. S...
2023-05-22 2023-06-12
Kalmar Vatten AB, Avdelning Avlopp Sommarvikariat Drifttekniker avd. Avlopp
Vi söker sommarvikarie som kan vara delaktig och behjälplig i den dagliga driften av reningsverket. Arbetet innebär viss övervakning men främst arbete ute på plats. Arbetet kräver att du är flexibel och kan hjälpa till där det behövs, då det ofta kan bli ändrade omständigheter under en arbetsdag.
2023-05-22 2023-06-04
Kalmar kommun, IT-enheten Förvaltningsledare IT
Kalmar kommunkoncern växer i snabb takt och vi behöver tillsätta en förvaltningsledare IT för att axla rollen för våra koncerngemensamma tjänster och system. Vi erbjuder nu denna tjänst till enheten Utveckling och förvaltning, som är en av tre enheter under verksamhet IT. Enheten rymmer flera roller och befattningar, dels de som jobbar nära verksamheten, och de som jobbar mer tekniskt inriktat med bland annat systemintegration, datalager, RPA och e-tjänster. Denna mix av roller gör att vi kommer nära de behov och utmaningar som våra verksamhet...
2023-05-19 2023-06-18
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Fritidsledare
Till vår verksamhet behöver vi en vikarie till en tjänst som sträcker sig från 2023-08-21 till 2023-12-31. Tjänsten kommer att tillsättas löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan nu! I rollen som fritidsledare är du schemalagd dag, kväll- och helgtid. Du kommer tillsammans med övrig personal jobba i och utveckla den öppna verksamheten till en spännande och levande mötesplats för ungdomar. I mötet inspirerar och utmanar du våra ungdomar att förverkliga sina kreativa idéer och stötta ungdomar till att vara delaktiga i att skapa ...
2023-05-19 2023-06-30
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Ung i Kalmar söker Ungdomshandledare med inriktning dans, foto och film
Till vår verksamhet behöver vi en vikarie till en tjänst som sträcker sig från 2023-08-21 till 2024-06-16. Tjänsten kommer att tillsättas löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan nu! Du kommer tillsammans med övrig personal jobba i och utveckla den öppna verksamheten till en spännande och levande mötesplats för ungdomar. I mötet inspirerar och utmanar du våra ungdomar att förverkliga sina kreativa idéer och stötta ungdomar till att vara delaktiga i att skapa en meningsfull fritid. Du kommer i ditt arbete att samverka med exter...
2023-05-19 2023-06-30
1 2 >