Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare
Vi söker Dig som vill jobba som biståndshandläggare. Enhet myndighet ansvarar för handläggning av ansökningar utifrån socialtjänstlagen när det gäller äldre personer över 65 år samt yngre personer med lindrig funktionsnedsättning. Biståndshandläggarens uppdrag är att göra noggranna utredningar och prövningar av ansökningar utifrån socialtjänstlagen samt fatta beslut utifrån lagstiftningens intentioner och omsorgsnämndens riktlinjer.
2021-07-27 2021-08-20
Kalmar kommun, Ljungbyholmsskolan Ljungbyholmsskolan söker lärare till särskild undervisningsgrupp
Lärare i Ljungbyholmsskolans särskilda undervisningsgrupp, Ateljén. Det är en verksamhet anpassad för elever i årskurs 1-6 i behov av undervisning i ett litet sammanhang med en strukturerad lärmiljö och personliga relationer. Som lärare i Ateljén ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen. Arbetet sker i nära samarbete med speciallärare, klasslärare och pedagogiska assistenter. I Ateljén får du använda dig av din förmåga att vara kreativ och flexibel och utforma undervisningen för elevernas bästa.
2021-07-27 2021-08-15
Kalmar kommun, Ljungbyholmsskolan Lärare årskurs 4-6 Ljungbyholmsskolan
Undervisning och klassföreståndarskap på mellanstadiet åk 4-6. Du kommer ingå i ett arbetslag med lärare som undervisar i år 4-6.
2021-07-27 2021-08-15
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Fysioterapeut
Kommunal rehabilitering ger stöd till träning och aktivitet i hemmiljön samt i vård och omsorgsboende med anpassning till faktorer i omsorgstagarens omgivning. Som fysioterapeut gör du bedömningar av fysisk funktion och utformar funktionell träning i hemmiljön. Du arbetar med handledning och instruktion till omsorgstagare, närstående och undersköterskor. I arbetsuppgifterna ingår även hjälpmedelsförskrivning. Som fysioterapeut arbetar du i team tillsammans med arbetsterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor, enhetschefer och biståndshandlägga...
2021-07-26 2021-08-22
Kalmar kommun, Rinkabyholmsskolan Rinkabyholmsskolan söker skolsekreterare
Du arbetar som skolsekreterare mot två enheter, Rinkabyholmsskolan och Utbildningsförvaltningen. Du kommer ha en viktig roll som Rinkabyholmsskolans ansikte och röst utåt, då arbetet innebär många interna och externa kontakter. Dina arbetsuppgifter är mycket varierande och innefattar ansvar för enhetens elevadministration. Arbetet utgörs också av personaladministration samt uppgifter knutna till ekonomi och självservice. Andra ansvarsområden är dokumenthantering, diarieföring, arkivering, vikarieanskaffning samt busskortshantering. Arbetet ä...
2021-07-23 2021-08-08
Kalmarsunds gymnasieförbund, Lars Kaggskolan Speciallärare
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet vid Kalmarsunds gymnasieförbund med placering på Lars Kaggskolan. Du kommer arbeta i ett elevhälsateam bestående av skolsköterskor, speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, samt studie- och yrkesvägledare. I teamet arbetar vi för att eleverna ska utvecklas, lära och nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Speciallärare är tillsammans med specialpedagog sakkunniga inom skolan gällande specialpedagogiska frågor kopplade till tillgänglig lärmiljo, extra anpassningar och sars...
2021-07-23 2021-08-23
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Beteendevetare till Arbetsmiljöenheten
Beteendevetaren bidrar som stöd till chefer, anställda och HR inom organisations- och psykosociala arbetsmiljöfrågor samt samarbetar med övriga professioner på enheten. Exempel på arbetsuppgifter: • Chefshandledning/ledarutveckling/lagutveckling • Kompetensutveckling för medarbetare inom området arbetsmiljö och hälsa • Arbetsmiljökartläggningar • Delta i projekt och utvecklingsarbete • Stress- och konflikthantering • Krishanterande samtal på både individ och gruppnivå • Reflekterande individuella samtal kopplade till arbetsrelaterade ...
2021-07-23 2021-08-08
Kalmar kommun, Kalmarsundsskolan Slöjdlärare Kalmarsundsskolan
Bedriva undervisning i slöjd (trä och metall) på Kalmarsundsskolan åk 3-6 Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp din undervisning i ämnet slöjd. Du ingår i ett arbetslag och driver där skolutvecklingsfrågor tillsammans med dina kollegor. Kvalifikationer
2021-07-23 2021-08-02
Kalmar kommun, Funkaboskolan Senarelärare till Funkaboskolans kommunövergripande särskild undervisningsgrupp
Du kommer att arbeta i L-klassen, en särskild undervisningsgrupp för de elever i Kalmar kommun som har ett mycket stort behov av neuropsykiatriskt baserad pedagogik, lågaffektivt bemötande, tydliga strukturer och ett varmhjärtat förhållningssätt. Du får ett utmanande arbete där din förmåga till anpassning, flexibilitet och kreativitet verkligen sätts på prov. Du får också ett mycket givande och belönande arbete där du bildar nära relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Dessutom får du förmånen att delta i många elevers positiva utv...
2021-07-19 2021-08-08
Länsstyrelsen Kalmar län Naturvårdshandläggare
Du kommer att ingå i naturvårdshandläggargruppen och arbeta teambaserat med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Arbetet sker i dialog med såväl interna som externa parter, både privatpersoner, företag och företrädare för allmänna intressen. Den som vill bedriva verksamheter som kan påverka naturen ansöker om samråd, dispens eller tillstånd för sin verksamhet. I vår prövning av ärenden ser vi till att ekosystem, biologisk mångfald och friluftsvärden tar så lite skada som möjligt när samhället eller verksamheter utvecklas. Många av de äre...
2021-07-16 2021-08-18
Kalmar kommun, Socialförvaltningen - VO - Insatser missbruk och socialpsykiatri Leg. sjuksköterska funktionsstöd
Välkommen att söka jobb hos oss i hälso- och sjukvårdsteamet. Vi söker en legitimerad sjuksköterska till vårt team. Vår målgrupp är vuxna med olika funktionsvariationer inom LSS och socialpsykiatri. I teamet arbetar vi med patienten i fokus och möter dem där de bor. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är läkemedelsansvar som innefattar bland annat injektioner, blodprovstagningar och läkemedelsuppföljningar. Vi gör även medicinska bedömningar och psykiatriska bedömningar. Vi samarbetar med olika vårdgrannar, bland annat habilitering, psykiatri...
2021-07-16 2021-08-22
Kalmar kommun, IT-enheten Systemförvaltare
Vi söker dig som vill ha ett utvecklande arbete som gör skillnad för våra medarbetare inom vård- och omsorg i Kalmar kommun. Som systemförvaltare för Procapita - LifeCare systemfamilj är du kontaktytan mot verksamheten och dess användare. Du arbetar verksamhetsnära och ansvarar för bland annat behörighetsadministration, användarstöd och utbildning. Du bevakar att vi följer lagar, regler och riktlinjer gällande informationssäkerhet. Vidare ser du också till att informationen når ut i verksamheten. I tjänsten ingår löpande dokumentation av bland...
2021-07-16 2021-08-08
Kalmar kommun, Förskolan Lindeberga-Sjöängen Förskollärare Lindeberga Sjöängen
Som förskollärare bedriver du undervisning som stimulerar och utmanar barnets nyfikenhet och lust att lära. I nära samarbete med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet.
2021-07-16 2021-08-20
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Ekonomihandläggare
Enheten Ekonomi på Ekonomi- och Lönecenter har 13 engagerade medarbetare som nu söker en ny kollega, är det du? I uppdraget som ekonomihandläggare är din huvudsakliga arbetsuppgift olika typer av ekonomi- och redovisningsarbeten. Du kommer att upprätthålla delar av enhetens löpande uppgifter inom kund- och leverantörreskontra i bred samverkan med våra kunder, förvaltningarna inom Kalmar kommun. Vidare sker utvecklingsarbete som har till syfte att utveckla kommunens rutiner inom ekonomiområdet. Hos oss arbetar vi både självständigt och i team ...
2021-07-16 2021-08-22
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Chef för Kulturskolan
Kulturskolan står inför stora positiva förändringar där en flytt till ett nytt kulturkvarter står inför dörren. Vi undervisar i ämnena musik, drama, dans, drill, bild, nycirkus, slöjd och bedriver även förskoleverksamhet. Som enhetschef för Kulturskolan har du ansvar för personal, arbetsmiljö, kvalitetsuppföljning, verksamhetsutveckling och ekonomi inom din verksamhet. Du kommer att ha uppdraget att samverka med andra enhetschefer och kulturchef kring skapandet av ett samlat kulturkvarter med målet att vara tillgängligt och öppet för medborgar...
2021-07-16 2021-08-22
Kalmar kommun, Förskolan Oxhagen-Malmen vik. Barnskötare Förskolan Oxhagen-Malmen
I och tillsammans med arbetslaget bidra till utbildning och omsorg för de placerade barnen på förskolan. Du kommer också, tillsammans med arbetslaget, ha ett särskilt ansvar för barn i behov av stöd för sin utveckling
2021-07-16 2021-08-10
Kalmar kommun, Förskolan Djurängen Barnskötare förskolan Djurängen
Vi söker dig som brinner för ditt uppdrag som barnskötare. Du har också drivkraften att vidareutveckla vår förskola ihop med dina kollegor. Du, tillsammans med dina kollegor arbetar ständigt utifrån att utveckla, reflektera över samt vara en närvarande pedagog. Lärmiljöerna strävar vi efter ska skapa nyfikenhet och kreativitet, samt ge stöd för olika organisatoriska lösningar, arbetssätt och metoder. På förskolan Djurängen vill vi att alla ska känna sig välkomna och stävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavare, kollegor och barn. Vi ä...
2021-07-16 2021-08-17
Kalmar kommun, Förskolan Djurängen Förskollärare förskolan Djurängen
Vi söker dig som brinner för ditt uppdrag som förskollärare. Du har också drivkraften att vidareutveckla vår förskola ihop med dina kollegor. Du tydliggör och synliggör vår verksamhet och barnens lärprocesser genom pedagogisk dokumentation. I allt ditt arbete har du som vi andra ett förhållningssätt som utgår från FN:s barnkonvention. Du, tillsammans med dina kollegor arbetar ständigt utifrån att utveckla, reflektera över samt vara en närvarande pedagog. Lärmiljöerna strävar vi efter ska skapa nyfikenhet och kreativitet, samt ge stöd för olika...
2021-07-16 2021-08-17
Kalmarsunds gymnasieförbund, Lars Kaggskolan Studie- och yrkesvägledare
Du kommer att aktivt arbeta med vägledning för våra elever. Arbetet innebär elevkontakter genom såväl enskilda vägledningssamtal och information i större grupper med fokus på framtida studie- och yrkesval, hantering av elevers val, studieplaner, betyg samt program- och skolbyten m.m.. Som SYV ingår du i skolans elevhälsa och har nära samarbete med pedagoger, administration och skolledning. Arbetet innefattar kontakter med föräldrar, antagningsenhet samt externa aktörer såsom högskolor, folkhögskolor, vuxenutbildning, arbetsförmedling med flera....
2021-07-12 2021-08-13
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Flexibla undersköterskor, tillsvidare
Vi söker nu erfarna undersköterskor för arbete i någon av omsorgsförvaltningens fyra teampooler eller i nattpoolen. Genom din flexibilitet i arbetstid och arbetsplats, ger du oss möjlighet att leverera god vård och omsorg vid tillfälliga arbetstoppar eller då ordinarie medarbetare är frånvarande. Det kan bli bokningar och ombokningar både vad gäller arbetstid och arbetsplats med kort varsel och det är viktigt att du är bekväm med det. I poolen har du ett extra lönetillägg för din flexibilitet. I arbetsuppgifterna ingår vanligt förekommande vår...
2021-07-09 2021-08-08
Kalmar kommun, Tallhagsskolan Kurator Tallhagsskolan
Välkommen till vår nya skola! Här kommer dina arbetsuppgifter bestå av att stötta elever under deras skolgång. Det kan innebära samtal, möten med myndigheter eller vårdnadshavare. Du kommer att vara ett bollplank för lärare och skolledning i elevhälsafrågor. Du kommer att ha kollegor med samma yrke som arbetar i din direkta närhet. Här finns också helt nybyggda lokaler och motiverade lärare som kommer medverka till elevernas utveckling på Tallhagsskolan. Vi ser fram emot att få träffa dig!
2021-07-09 2021-08-08
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Lönehandläggare
Vill du också arbeta på en arbetsplats med härliga kolleger som brinner för service och ordning och reda? Just nu söker vi två lönehandläggare till Ekonomi- och Lönecenter, en tillsvidareanställning och en visstidsanställning. I uppdraget som lönehandläggare har du en rådgivande roll och du utgör ett viktigt processtöd till kommunens chefer i alla typer av lönefrågor. Du arbetar med löneberedning i enlighet med aktuella lagar och kollektivavtal. Kvalitetssäkring och kontroll av löner samt rapportering till myndigheteter är också en viktig d...
2021-07-08 2021-08-15
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kommunikatör
I Kalmar kommun drivs ett antal större projekt, ofta med extern finansiering. I dessa projekt krävs kommunikation och det är därför vi nu söker en visstidsanställd kommunikatör med fokus på mobilitet. Som projektkommunikatör stöttar du projektledare i hela kommunikationskedjan: allt från rådgivning och planering till enklare produktion och genomförande av kommunikationsinsatser. Till din, och övriga kommunikatörers, hjälp finns på kommunikationsenheten två grafiska producenter, en medieproducent och en webbkoordinator. I tjänsten ingår även a...
2021-07-07 2021-08-13
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef, funktionsstöd vuxen
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Nu söker vi en verksamhetschef till verksamhetsområde Funktionsstöd vuxen daglig verksamhet och boende. Verksamhetsområdet består av 9 enheter. Din närmaste chef är socialchefen och du ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp. Genom ditt engagerande ledarskap arbetar du med processorienterad utveckling av verksamheten och följer tillsammans med dina medarbetare upp resultat utifrån verksamhetsområdets uppdrag och mål. Du stöttar dina enhetschefer och skapar förutsättningar att nå verksam...
2021-07-06 2021-08-01
Kalmar Vatten AB, Produktion Rörläggare
Tjänstens huvudsakliga uppgifter består av rörläggning vid nyanläggning och förnyelsearbete och underhåll på VA-ledningsnätet. I tjänsten ingår också att delta i bolagets friskvårdsprogram och andra personalutvecklande aktiviteter. Vi är en hälsosam arbetsplats, hos oss röker vi inte. Beredskap kan förekomma.
2021-07-02 2021-08-12
1 2 3 >