Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Kalmar kulturskola söker nu en engagerad fiolpedagog
Förutom egen undervisning i fiol/viola ingår du i ett arbetslag som har ansvar för att utveckla och driva kulturskolans stråkundervisning i orkestrar, olika projekt och samarbeten. I tjänsten ingår att medverka i Kulturskolans breda och utåtriktade verksamhet, samverkan med andra arbetslag i verksamheten för att skapa publika evenemang och inspirerande aktiviteter för elever Kulturskolan i Kalmar tillämpar semestertjänst
2021-05-12 2021-05-28
Kalmar kommun, Lindöskolan Trygghetspedagog/pedagogisk assistent Lindöskolan
Den viktigaste arbetsuppgiften är att vara en trygg person för eleverna ute på raster och i mellanrummen mellan lektioner. Vår skola ska vara en trygg plats för alla! Vi söker en pedagogisk assistent som ska arbeta med följande: Möta eleverna ute på morgonen. Vara ute på raster Rastaktiviteter Ingå i skolans Trygghetsgrupp Arbeta förebyggande med övrigt Elevhälsateam Följa upp händelser på rasten Ha kontinuerliga samtal och uppföljningar med elever Ha kontakt med vårdnadshavare Vara en extra vuxen på fritidshemmet på eftermiddagen
2021-05-12 2021-05-26
Kalmar kommun, Dörbyskolan Lärare Ma/NO/teknik -Smedbyskolan 7-9
Vi söker dig som vill undervisa i Ma/NO/teknik på den nya Smedbyskolan som bildas med början av läsåret 21/22. Du ingår i arbetslag 7-9 där alla lärare är behöriga att undervisa i sina ämnen. Tjänsten som undervisande lärare på skolan kan innebära undervisning i tvålärarsystem, utifrån de behov och behörigheter som finns samlat i arbetslaget. Som en naturlig del i arbetet ingår självfallet samarbete med kollegor och skolledning på skolan. Det ingår även att hålla nära kontakt med elever och vårdnadshavare i syfte att medverka till utveckling av...
2021-05-12 2021-05-26
Kalmar kommun, Dörbyskolan Skolsköterska Smedbyskolan 100%
Du kommer att vara anställd i Smedbyskolans organisation med arbetsuppgifter på Trekantenskolan. Du är en viktig, och synlig vuxen som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet spänner över ett brett juridiskt område. Du genomför hälsobesök och vaccinationer, du möter elever genom planerade besök och öppen mottagning på skolan. Du utför enklare sjukvård, då det har hänt en olycka, och tar emot elever på spontanbesök för samtal och stöd i olika frågor. Du ingår i skolans elevhälsot...
2021-05-12 2021-05-30
Polismyndigheten, Polisregion Syd Polisens Kontaktcenter Syd i Kalmar söker Förundersökningsledare
Som förundersökningsledare på PKC Syd arbetar du i verksamheten tillsammans med dina gruppmedlemmar, operatörer och förundersökningsledare. I uppdraget ingår att: • Arbetsleda och coacha operatörer • Besluta om utredningsåtgärder och fatta beslut i icke akuta ärenden såsom PRIO 6 m.fl. • Säkerställa att gruppen utför rätt åtgärder i det initiala utredningsskedet, arbetar effektivt och har roligt under tiden. • Medverka i utbildningsinsatser och utvärderingar av verksamheten Som förundersökningsledare säkerställer du att verksamheten be...
2021-05-11 2021-05-26
Kalmar kommun, Trekantenskolan Musiklärare åk 1-6
Arbetet innebär undervisning i musik åk 1-6 på Trekantenskolan (40%) samt 1 dag/vecka på Hagby skola (20%). Eventuellt kan tjänsten fyllas upp till heltid som resurstjänst på Trekantenskolans enhet inom skola/fritidshem.
2021-05-11 2021-05-30
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till Utbildningsförvaltningen
Vi söker en verksamhetsutvecklare som brinner för pedagogisk utveckling och vill arbeta på en övergripande strategisk nivå med målet att ge barn och elever i Kalmar kommun en så bra skolgång som möjligt. Kalmar kommun har en hög ambition när det gäller förskola, skola och fritidshem. För att ha en möjlighet att nå våra uppsatta mål måste fokus i utvecklingsarbetet ligga på att utveckla undervisningen och höja kvaliteten i verksamheten. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna för att uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas s...
2021-05-10 2021-06-06
Kalmar kommun, Vasaskolan Lärare i Musik Vasaskolan F-6
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i musik för åk 1-6, gärna i kombination med fler ämnen. På Vasaskolan finns en välutrustad musiksal där skolans musikundervisning genomförs. Som lärare är du en öppen och samarbetande person som tycker om att samverka med övriga lärare och professioner på skolan för att göra det som är bra ännu bättre.
2021-05-10 2021-05-31
Kalmar kommun, Funkaboskolan Lärare i textilslöjd, Funkaboskolan och Rinkabyholmsskolan
Vill du arbeta med att stötta och utveckla elever? Då har du nu möjlighet att söka 50% arbete som Textilslöjdslärare fördelat på Funkaboskolan till 30% och på Rinkabyholmsskolan till 20%. Tjänsten kan eventuellt fyllas upp till heltid med vikariat på den ena eller på båda skolorna. AVA tjänst på 50% alternativt tillsvidaretjänst på 100%
2021-05-10 2021-05-23
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Fastighetsavdelningen Fastighetsadministratör
Tjänsten som fastighetsadministratör kommer b la att innehålla: - Arbetsledande/produktionsledande administration - Ekonomi/projekt administration - Fastighetsadministration (Xpand) - Mottagning av felanmälningar/kundkontakter - Materielbeställningar, övrig kontorsadministration Dina arbetsuppgifter kommer även att vara: - Internkommunikation - Projektledning för interna utvecklingsprojekt
2021-05-07 2021-05-30
Kalmar Vatten AB, Produktion Rörläggare
Tjänstens huvudsakliga uppgifter består av underhåll på VA-ledningsnätet, nyanläggning och förnyelsearbete. I tjänsten ingår också att delta i bolagets friskvårdsprogram och andra personalutvecklande aktiviteter. Vi är en hälsosam arbetsplats, hos oss röker vi inte. Beredskap kan förekomma.
2021-05-07 2021-05-25
Kalmar kommun, Ljungbyholmsskolan Lärare årskurs 4-6 Ljungbyholmsskolan
Undervisning och klassföreståndarskap på mellanstadiet åk 4-6. Du kommer ingå i ett arbetslag med lärare som undervisar i år 4-6.
2021-05-06 2021-05-23
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare - utredning barn och familj
Vi har samlat utredningsenheterna samt mottagningsenheten inom barn och familj för att underlätta samarbete mellan grupperna. Det leder till en nära samverkan vilket gynnar de familjer vi möter samt möjliggör en jämnare arbetsbelastning för socialsekreterarna. Förutom att utreda barn och ungdomars behov arbetar vi också med att följa upp beviljade insatser. Hos oss håller vi rättssäkerheten högt och det finns sammantaget en lång erfarenhet hos enhetschefer och socialsekreterare. Vi lägger stor vikt vid erbjuda en nära arbetsledning och har fo...
2021-05-06 2021-05-23
Kalmar kommun, Södermöre, barn och ungdom Lärare i grundskolan åk 4-6 Ma, NO, En, Tk, Idr Hagbyskolan
Arbetet innebär undervisning i MA, NO, En även Tk kan bli aktuellt i åk 4-6 på Hagbyskolan. Tjänsten omfattar mentorskap för elever i en klass i åk 4-6. Du kommer att ingå och samarbeta med skolans arbetslag för åk 4-6
2021-05-05 2021-05-26
Kalmar kommun, Tallhagsskolan Lärare i svenska åk 7-9 Tallhagsskolan
Välkommen till vår nya skola! Här kommer dina arbetsuppgifter bestå av att skapa intresse och förmågor hos våra elever i åk 7-9 i ämnet svenska. Här finns helt nybyggda lokaler och motiverade ämneskollegor som kommer medverka i utvecklingen av undervisningen på Tallhagsskolan. Vi ser fram emot att få träffa dig!
2021-05-05 2021-05-19
Kalmar kommun, Dörbyskolan Lärare i fritidshem till Dörbyskolan - vikariat
Du ingår i Dörbyskolans fritidshemsorganisation som innebär att du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet tillsammans med de andra lärarna i fritidshem. Tjänsten innefattar även pedagogiskt arbete i skolverksamheten. Du arbetar tillsammans med arbetslaget för att alla barn ska trivas, må bra och utvecklas i vår verksamhet. Som lärare i fritidshem hos oss kommer du, tillsammans med dina kollegor, att säkerställa att undervisningen i fritidshemmet håller en hög nivå. Du kommer att vara en viktig aktör för att skapa goda relationer med elever...
2021-05-05 2021-05-16
Kalmar kommun, Funkaboskolan Pedagogisk assistent, Funkaboskolan
Tjänsten innefattar pedagogiskt arbete i grundskolan samt att vara en pedagogisk resurs i fritidshemmets verksamhet. Det innebär att du ska vara en extra resurs utifrån de behov som finns i hela verksamheten så att eleverna ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas och följa med i undervisningen. Du kommer att stödja elevernas delaktighet under skoldagen, i kamratlivet och skolans övriga verksamhet.
2021-05-04 2021-05-23
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Projektör
Projekt- och Byggenheten har mycket att göra i takt med att Kalmar kommunen växer. Som projektör arbetar du nära våra projektledare med att ta fram bland annat ritningar, mängdförteckningar och bygghandlingar inför kommunens byggnation av gator, vägar, broar, cirkulationsplatser och andra projekt kopplade till infrastrukturen. I ditt arbete kommer du vara delaktig hela vägen i projekten. Din arbetsinsats bidrar till att forma vårt samhälle. I tjänsten ingår även utredningar tillsammans med våra trafikplanerare och planhandläggare och du uppr...
2021-05-04 2021-05-31
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Fastighetsavdelningen Drifttekniker
Vi söker dig som med engagemang i arbetet vill ta ansvar för drift och löpande underhåll av kommunens fastigheter. En viktig del är att optimera anläggningarna relaterat till säkerhet, energi och miljö. I jobbet planerar, samordnar och utför du både planerade och akuta arbeten i kommunens fastigheter. Du kommer också att ingå i vår beredskap.
2021-05-04 2021-05-30
Kalmarsunds gymnasieförbund, Lars Kaggskolan Lärare med bred kompetens
Du kommer huvudsakligen att arbeta som korttidsvikarie och ha din utgångspunkt från Lars Kaggskolans Resurscentrum. Som korttidsvikarie kommer du att hjälpa till att starta upp lektioner i olika ämnen och kurser då ordinarie lärare är frånvarande. Resurscentrum (RC) är bemannat hela skolveckan och delvis vid lov. Elever kan komma till RC och arbeta mot såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. Som lärare vid Resurscentrum bedriver du ingen egen undervisning och du sätter inte betyg. Eftersom jobbet består av två delar innebär det en omväxlande va...
2021-05-04 2021-06-01
Kalmarsunds gymnasieförbund, Stagneliusskolan Lärare i svenska och engelska
Stagneliusskolan erbjuder nu flera tjänster inom ämnet svenska, helst i kombination med engelska. Tjänsteunderlaget finns såväl på AST-enheten som på SA-/EK-programmen. Delar av underlaget är tills vidare och delar är vikariat.
2021-05-04 2021-05-19
Kalmar kommun, Funkaboskolan Fritidspedagog Funkaboskolan
Vi söker nu dig som vill bli en i vårt arbetslag och genom det ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande. Du kommer tillsammans och i samarbete med övriga kollegor vidareutveckla och ansvara för undervisningen på fritidshemmet och i skolans övriga verksamhet. Hos oss kommer du att möta engagerad, motiverad och kompetent personal som alla arbetar för elevernas bästa.
2021-05-03 2021-05-23
Kalmar kommun, Tallhagsskolan Matematiklärare eller Speciallärare i matematik åk 7-9 Tallhagsskolan
Välkommen till vår nya skola! Här kommer dina arbetsuppgifter bestå av att skapa intresse och förmågor hos våra elever i åk 7-9 i ämnet matematik. Här finns helt nybyggda lokaler och motiverade ämneskollegor som kommer medverka i utvecklingen av undervisningen på Tallhagsskolan. Vi ser fram emot att få träffa dig!
2021-04-30 2021-05-16
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Semestervikarie KHS i Kalmar
Till vår kommunala hjälpmedelssamverkan KHS söker vi nu en semestervikarie, under perioden 2021-06-28 till 2021-08-06, med placering i Kalmar. Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS, är en länsövergripande verksamhet kring försörjning av medicintekniska hjälpmedel som Kalmar läns tolv kommuner driver via två hjälpmedelscentraler placerade i Kalmar respektive Västervik. Kalmar kommun är värdkommun för denna samverkan. KHS lagerhåller, distribuerar, recirkulerar och gör teknisk service på medicintekniska hjälpmedel. Vi arbetar även med konsultation i...
2021-04-30 2021-05-16
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kommunvägledare/Vaktmästare Kontaktcenter
Du kommer i rollen som kommunvägledare att vara Kalmar kommuns ansikte utåt, både via telefoni, e-post och receptionsarbete. Du kommer till viss del även att arbeta som kontorsvaktmästare där du hanterar vanligt förekommande vaktmästeriuppdrag av enklare karaktär samt posthantering. Dina arbetsredskap som kommunvägledare är i huvudsak telefon och dator men du får även besvara frågor över disk vid arbete i receptionen. Arbetet innebär att du under pågående telefonsamtal hanterar dator, skriver in uppgifter och söker efter information. Som komm...
2021-04-29 2021-05-16
1 2 3 >