Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Behandlare - ungdom
Vi som arbetar vid socialförvaltningens öppenvårdsinsats Multiversum möter familjer med ungdomar i åldern 13-21 år. Målet med kontakten kan vara förbättrad relation och kommunikation inom familjen, att bryta ett socialt riskbeteende i form av t ex konflikter i skolan eller på fritiden, missbruk eller kriminalitet. Genom ett nära och aktivt arbete med ungdomarna och deras familjer bedriver vi motivations- och förändringsarbete som utgår från individuella behov och förutsättningar. Arbetet innebär strukturerade förändringssamtal med familjerna. I...
2021-03-01 2021-03-10
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Produktionsavdelningen Parkarbetare
Som parkarbetare kommer du tillsammans med dina kollegor att vara ansvarig för drift och underhåll av kommunens parker och grönområden. Du kommer att tillhöra något av våra tre områden där du i samarbete med din arbetsledare ansvarar för skötsel av grönytorna. Ni har tillgång till bil med tungt släp och arbetar självständigt över dagen. Vi hjälper varandra över gränserna och vid behov behöver du vara beredd på att gå in i en annan del av organisationen för en kortare eller längre period.
2021-02-25 2021-03-14
Kalmar kommun, Dörbyskolan Tyska/annat ämne 100% till nya Smedbyskolan F-9
Vi söker dig som vill undervisa i ämnet tyska på den nya Smedbyskolan som bildas med början av läsåret 21/22. Förutom undervisning i tyska förväntas du undervisa i ytterligare ämne eller ämnen. Du ingår i arbetslag 7-9 där alla lärare är behöriga att undervisa i sina ämnen. Tjäns...
2021-02-25 2021-03-15
Kalmar kommun, Vasaskolan Bitr rektor Vasaskolan F-6
Vasaskolan söker dig som har teamkänsla och är motiverad för att tillsammans med ledningsgruppen leda vår skola in i framtiden genom ett stort engagemang och drivkraft. Vi söker dig som är prestigelös och som inte räds ansvar och möjligheten att påverka skolans utveckling mot uppsatta mål. Biträdande rektor ingår i ledningsgruppen och är tillsammans med rektor med och leder verksamhetsutvecklingen på enheten. Att biträda rektor i den dagliga pedagogiska ledningen samt vara ställföreträdare vid rektors frånvaro. Arbetet syftar till att förbät...
2021-02-24 2021-03-31
Kalmarsunds gymnasieförbund, Jenny Nyströmskolan Lärare till introduktionsprogram
IMA-bas är ett av våra introduktionsprogram. Här går elever som av olika anledningar är ganska långt ifrån att komma in på ett nationellt program. Många av våra elever stannar hos oss i tre år. Vi jobbar med en samlad skoldag i en vuxentät miljö. Eleverna jobbar individuellt med egna arbetsscheman i främst svenska, matematik och engelska. Vi har även motivationshöjande insatser. Vi söker en lärare som är behörig att sätta betyg i sv och/eller matematik för åk 9. Meriterande är att du har en lärarlegitimation/beprövad erfarenhet inom specialpeda...
2021-02-24 2021-03-26
Kalmar kommun, Tallhagsskolan Lärare i No/Tk/Ma Tallhagsskolan åk 7-9
Välkommen till vår nya skola! Här kommer dina arbetsuppgifter bestå av att skapa intresse och förmågor hos våra elever i åk 7-9 i ämnet No, Ma eller Teknik. Vi ser gärna att du har så bred behörighet som möjligt men vi kan möta flera olika kombinationer av dessa ämnen. Här finns helt nybyggda lokaler och motiverade ämneskollegor som kommer medverka i utvecklingen av undervisningen på Tallhagsskolan. Vi ser fram emot att få träffa dig!
2021-02-19 2021-03-14
Kalmar kommun, Tallhagsskolan Mentor Tallhagsskolan åk 7-9
Välkommen till vår nya skola! Här kommer dina arbetsuppgifter bestå av att stötta och motivera elever till skolarbetet och ett gott arbetsklimat. Du kommer bli en viktig vuxen för alla elever och dina förmågor skall hjälpa dig att vara ett gott föredöme på skolan. Du kommer vara den naturliga kontakten mellan skola och hem och du skall vara bekväm i att samarbeta med andra myndigheter. Här finns helt nybyggda lokaler och motiverade kollegor som kommer medverka i utvecklingen av det sociala klimatet på Tallhagsskolan. Vi ser fram emot att få trä...
2021-02-19 2021-03-14
Kalmar kommun, Tallhagsskolan Cafevärd Tallhagsskolan
Välkommen till vår nya skola! Här kommer dina arbetsuppgifter bestå av att skapa en välkomnande och stimulerande miljö i Telemarkens elevcafé. Du behöver vara en relationsskapande person och du kommer ansvara för inköp och drift av cafét. Du skall i samarbete med elever och mentorer utveckla verksamheten till att bli den naturliga mötesplatsen på raster. Här finns helt nybyggda lokaler och motiverade kollegor som kommer medverka i utvecklingen av det sociala arbetet på Tallhagsskolan. Vi ser fram emot att få träffa dig!
2021-02-19 2021-03-14
Kalmar kommun, Dörbyskolan Musiklärare 100% till nya Smedbyskolan F-9
Vi söker dig som vill inspirera och utveckla våra elever inom musikämnet på den nya Smedbyskolan som bildas med början av läsåret 21/22. Förutom undervisning i musik förväntas du vara den som tar ansvar för tillställningar och traditioner med musikinslag, såsom luciafiranden och ...
2021-02-18 2021-03-07
Kalmar kommun, Falkenbergsskolan Lärare i bild till Falkenbergsskolan
Undervisning i ämnet bild år 4-9 Mentorskap för elevgrupp
2021-02-18 2021-03-19
Kalmar kommun, Falkenbergsskolan Lärare i matematik och NO-ämnena
Undervisning i matematik och NO-ämnena år 7-9 Mentorskap för elevgrupp
2021-02-18 2021-03-19
Kalmar kommun, Lindsdalsskolorna Lärare no/tk åk 7-9 Lindsdalsskolorna
Som lärare ansvarar du tillsammans med ledning, personal och vårdnadshavare för att elever får: trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera utbildningen i enlighet med styrdokumenten. D...
2021-02-16 2021-03-07
Kalmar kommun, Lindsdalsskolorna Lärare franska, engelska eller svenska åk 6-9 Lindsdalsskolorna
Som lärare ansvarar du tillsammans med ledning, personal och vårdnadshavare för att elever får: trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera utbildningen i enlighet med styrdokumenten. Du dokumenterar och bedömer varje elevs måluppfyllelse och följer pedagogisk forskning och bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete. Du ingår i ämneslaget en/spr där ni tillsammans planerar och sambedömer undervisningen.
2021-02-16 2021-03-07
Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret Ekonom
Du kommer att ansvara för projektekonomin i samhällsbyggnadskontorets externfinansierade projekt samt vara med och driva utvecklingen av förvaltningens arbetssätt kopplat till externfinansiering. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara redovisning och inrapportering i pågående externfinansierade projekt, regelbundna avstämningar med projektledare, delta i ansökningsprocesserna för nya projekt och upprätta internbudget för dessa. Du kommer att ansvara för att sammanställa det totala medfinansieringsbehovet samt upprätta och uppdatera en ...
2021-02-16 2021-03-07
Kalmar kommun, Funkaboskolan Lärare i Hem och konsumentkunskap åk 6-9, Funkaboskolan
Vill du arbeta med att stötta och utveckla elever? Då har du nu möjlighet att söka ett viktigt och stimulerande arbete som hem- och konsumentkunskapslärare på Funkaboskolan. Framförallt kommer du att arbeta med elever i årskurserna 6-9.
2021-02-15 2021-03-07
Kalmar kommun, Funkaboskolan Lärare i svenska och engelska åk 4-9, Funkaboskolan
Vill du arbeta med att stötta och utveckla elever? Då har du nu möjlighet att söka ett viktigt och stimulerande arbete som lärare i svenska och engelska på Funkaboskolan. Du kommer även att arbeta i årskurserna 4-6. Mentorskap ingår.
2021-02-15 2021-03-07
Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret Mätningsingenjör
Mätningsenheten tillhör Stadsingenjörsverksamheten som finns på Samhällsbyggnadskontoret och är en viktig kugge i arbetet med att utveckla Kalmar kommun. Stadsingenjörsverksamheten arbetar med lantmäterifrågor, mätning, olika typer av kartframställning, GIS-analyser med mera. På ...
2021-02-15 2021-03-21
Kriminalvården Kriminalvårdare nationella transportenheten Kalmar, sommarvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet ...
2021-02-12 2021-03-05
Kriminalvården Utbildad kriminalvårdare till anstalt och häkte Kalmar
Denna annons riktar sig till dig som har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bev...
2021-02-12 2021-03-05
Kriminalvården Kriminalvårdare till anstalt och häkte Kalmar
Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har en slutförd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgiftern...
2021-02-12 2021-03-05
Kalmar Vatten AB, Avdelning Avlopp Drifttekniker reningsverk
Vi söker en drifttekniker för ett sommarvikariat som kan vara delaktig och behjälplig i den dagliga driften av reningsverket och pumpstationer. Arbetet innebär viss övervakning men främst arbete ute på plats, allt från skruva till att skura och du måste vara beredd på att hugga i där det behövs.
2021-02-11 2021-03-11
Kalmar Vatten AB, Avdelning Avlopp Laboratorieassistent
Vi söker en Laboratorieassistent på sommarvikariat till Kalmar Vattens VA-laboratorium som består av tre personer och är placerat på reningsverket vid Tegelviken. Tjänsten är ett sommarvikariat och arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att utföra kemiska analyser av avloppsvatten, råvatten och slam. Arbetet innebär också provtagning av avloppsvatten och recipientvatten, tillredande av lösningar, kontroll och kalibrering av utrustning samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom laboratoriet.
2021-02-11 2021-03-11
Kalmar Vatten AB, Avdelning Vatten Drifttekniker vattenverk
Vi söker en person som kan delta i arbetet med underhåll samt vara delaktig i den dagliga driften av vattenverk, infiltrationsverk och tryckstegringsanläggningar. Arbetet innebär både övervakning inne och arbete ute på fält. Vi värderar en god arbetsmiljö högt och du kommer att tillsammans med kollegorna arbeta med förbättringar och utveckling inom flera områden.
2021-02-11 2021-03-11
Kalmar kommun, Ekonomienheten Sommarjobb 2021 - Ekonomihandläggare
Din huvudsakliga arbetsuppgift är olika typer av ekonomi- och redovisningsarbeten. Du kommer att upprätthålla delar av enhetens löpande uppgifter inom kund- och leverantörreskontra i bred samverkan med förvaltningarna inom Kalmar kommun. Självklart ingår några veckors introduktion i anställningen och du få då utbildning i bland annat ekonomisystemet Visma Public IoF och RoR samt Visma Proceedo.
2021-02-05 2021-03-21
Kalmarsunds gymnasieförbund, Jenny Nyströmskolan Bildlärare
Undervisningen kommer att ligga inom bildområdet med en bred kunskapsbas där digital bearbetning är viktig. Fokus för utbildningen inom Estetiska programmets inriktning bild och formgivning ligger förutom de traditionella bild och formgivningskurser även fotografisk bild, digitalt skapande, animation, estetisk kommunikation, bildteori samt film och tv-kunskap. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning i följande ämnen: Digitalt skapande 1, Fotografisk bild 1 och 2, Animation, Estetisk kommunikation 1 samt Gymnasiearbete. Mediaämnen ...
2021-02-03 2021-04-13
1 2 >