Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sameskolstyrelsen, Jokkmokks sameskola Elevassistent/fritidsledare 50-100% till Jokkmokks sameskola
Du kommer att arbeta som elevassistent/fritidsledare i skolan. Efter skoltid övergår din tjänst till att vara elevassistent/fritidsledare på fritidshemmet. Du har förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du bidrar till deras lärande under skoltid och fritidsvistelse. Du kan se och utgå från samspelet i gruppen för att utveckla elevernas förmåga att kommunicera samt lyssna till, tolka och förstå andras synpunkter och deras sätt att uttrycka sig. Du tycker om att bygga relationer med elever, vårdnadshava...
2023-05-17 2023-05-31
Näringslivs- och samhällsavdelningen Kultur och fritidsfunktionen söker biblioteksassistent
I arbetet ingår servicepass i låne- och informationsdisk och mediehantering. I låne- och informationsdisken är du bibliotekets ansikte utåt och du möter och hjälper bibliotekets besökare med deras ärenden. Du hjälper till med utlån, återlämning och bokuppsättning. Du vägleder besökare i bibliotekets digitala tjänster, och den teknik som finns hos oss. Även andra på bibliotek förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella. Det är ett rörligt arbete och tunga lyft är vanligt förekommande.
2023-05-09 2023-06-01
Näringslivs- och samhällsavdelningen Kultur och fritidsfunktionen söker fritidskonsulent
I din roll som fritidskonsulent kommer du också att ha ansvar för att bereda olika ärenden till kultur- och fritidsnämnden, såsom remisser och yttranden. Du kommer att fungera som en resurs för utredning i både interna och externa projekt. Tillsammans med verksamheten kommer du att ha ansvar för hanteringen av olika projekt - från ansökan till redovisning. Utöver detta kommer du att planera och genomföra möten och andra informationsinsatser riktade mot föreningslivet. Du kommer också att planera och genomföra lovverksamhet och andra evenemang.
2023-05-09 2023-05-28
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Gatukontoret söker ramppersonal till ÅVC
Du kommer att ha din tjänst inom renhållningsavdelningen. Du kommer tillsammans med 2 andra medarbetare ansvara för att inkommande avfall hanteras på rätt vid mottagning på återvinningscentralen i Jokkmokk. Du kommer ansvara för rapportering av farligt avfall samt administrera medborgare i vårt digitala inpasseringssystem.
2023-05-08 2023-05-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2023-05-08 2023-05-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Sommarvikarier till Kaitumgårdens vård- och omsorgsboende
I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov personcentrerat. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom/kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation. Arbetstide...
2023-05-03 2023-05-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterskor/Vårdbiträden till Kaitumgårdens vård- och omsorgsboende
I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema med påverkansmöjligheter s...
2023-05-03 2023-08-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Omsorgspersonal till Örnens gruppbostad
På gruppbostaden bor idag 4 individer med olika former av funktionsnedsättning, men med en gemensam nämnare, de är i behov av stöd i det dagliga livet. Du ingår som en del i ett arbetslag där du tillsammans med övrig personal strävar efter att med god kvalitet, främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, där respekten för den enskildes självbestämmande och integritet hamnar i första rummet Tjänstgöringen är förlagd under dag, kväll, helg samt sovande jour.
2023-05-03 2023-05-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hej student, vi söker nu Servicepersonal/Ledsagare till Kaitumgården
I arbetsuppgifterna som servicepersonal ingår samarbete med undersköterskor för att erbjuda service till våra brukare, det kan innebära att hålla sällskap, gå ut och ta en promenad, förberedda och servera fika och annat. Vårt mål är att erbjuda god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete.
2023-05-03 2023-05-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hej pensionär, vi söker nu Servicepersonal/Ledsagare till Kaitumgården
I arbetsuppgifterna som servicepersonal ingår samarbete med undersköterskor för att erbjuda service till våra brukare, det kan innebära att hålla sällskap, gå ut och ta en promenad, förberedda och servera fika och annat. Vårt mål är att erbjuda god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete.
2023-05-03 2023-05-31
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Förskollärare
Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.
2023-04-12 2023-06-05
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Leg. Sjuksköterska natt
Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd ar...
2023-04-11 2023-05-31
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen söker Barnskötare
Som barnskötare i förskolan medverkar du för att driva och utveckla och dokumentera det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan och verksamhetsidé. Tillsammans med dina kollegor planerar, dokumenterar, genomför, utvärderar, reflekterar och analyserar du verksamheten i förhållande till barns utveckling och lärande. Urval, intervjuer och anställning kan ske under ansökningstiden. Tillträde 2023-08-14 eller enligt överenskommelse.
2023-04-11 2023-06-05
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Leg. Sjuksköterska natt, sommarvikariat
Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbe...
2023-01-04 2023-05-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Leg. Sjuksköterskor för sommarvikariat
Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd a...
2023-01-04 2023-05-31