Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Kultur- och fritidsfunktionen Kulturskolan söker Instrumenallärare
Kulturskolan i Jokkmokk söker lärare till i första hand piano, fiol och sång men även andra instrument kan vara aktuella. Omfattningen kan vara 25 75 % beroende på vilka ämnen och kurser som du har kompetens för. Kulturskolan i Jokkmokk arbetar både med enskilda elever som med grupper, vi anordnar även temakvällar och olika event där olika kompetenser samverkar.
2022-06-23 2022-08-07
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Biståndshandläggare SoL/LSS
Arbetet innebär att du kommer att ha många olika kontakter då du arbetar både självständigt och mot enskilda samutförarverksamheterna. Du bör vara intresserad av att arbeta med utveckling av tjänsten och se förbättringsarbetet som en naturlig del i arbetet. Arbetet innebär att du självständigt får bedöma rätten till hjälp och stöd utifrån gällande lagstiftning och delegation. Vi utgår från IBIC i våra bedömningar. Arbetet och dokumentationen sker i verksamhetssystemen Procaptia och Life Care.
2022-06-20 2022-08-28
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterska
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema som löper över 10 v med påverkansmöjli...
2022-06-15 2022-07-10
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturresurs och rennäring Handläggare för teknisk förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter vikariat
Har du erfarenhet och trivs med att jobba med handläggning och teknisk förvaltning av byggnader och anläggningar. Då kan det vara dig som vi söker som vår nya kollega för ett vikariat till och med februari 2023 men med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär att företräda Naturvårdsverket som fastighetsägare och utföra vissa av fastighetsägarens uppgifter i Norrbottens län. Arbetsuppgifterna omfattar framförallt teknisk förvaltning av byggnader och anläggningar men till viss del även juridisk och ekonomisk förvaltning. I den tekniska förva...
2022-06-15 2022-06-29
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Förskollärare vik till Nygårdens förskola i Vuollerim
Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.
2022-06-14 2022-08-05
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Verksamhetschef till Hälso- och sjukvård
Som verksamhetschef arbetar du på uppdrag av socialnämnden och är direkt underställd socialchef. Du ingår i Socialtjänstens ledningsgrupp. Som verksamhetschef har du ett samlat ledningsansvar för verksamheten utifrån hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, fastställda styrdokument som exempelvis strategisk plan, riktlinjer, rutiner och samverkansavtal inom tilldelad budgetram. Du ska säkra och följa upp nämndens utvecklingsbehov och kvalitetsutveckling genom dialog med övrig ledning och medarbetare. Samt omvärldsbevakning i takt med ändrad lagstift...
2022-06-13 2022-08-14
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterska vikariat, till hemtjänsten i Jokkmokk
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjuksköt...
2022-06-13 2022-07-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2022-06-07 2022-07-31
Jokkmokk kommun, Samhällsbyggaravdelningen Samhällsbyggaravdelningen söker Säkerhetssamordnare
Att arbeta som säkerhetssamordnare hos oss innebär att du är en av nyckelpersonerna för att skapa en trygg och säker kommun. Din uppgift är att samordna kommunens övergripande planering och utveckling inom krisberedskap och civilt försvar. Du agerar rådgivare och erbjuder stöd till olika verksamheter, och du ansvarar för att aktivt och systematiskt stödja kommunens verksamheter i att, genom god planering, minska konsekvenserna av kriser. Du kommer att självständigt planera, samordna kommunens arbete med riks- och sårbarhetsanalyser och kontinu...
2022-06-07 2022-07-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Verksamheten vård- och omsorgsboende för äldre söker Enhetschef
I rollen som enhetschef inom vår verksamhet har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för verksamhetsutveckling, personal och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i respektive spårs chefsmöten. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta och samverka även med andra enheter. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten, där brukaren får hjälp utifrån sina behov och önskemål. Vår värdegrund utgår från att alla människor möts med respekt och lika ...
2022-06-06 2022-08-08
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Förskollärare
Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.
2022-05-30 2022-08-12