Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Pedagogisk resurs, vikariat
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Ditt huvudsakliga uppdrag är att vara elevers stöd i sociala och lärandesituationer. Arbetet kan vara riktat mot enskild elev men också till elevgrupp som behöver stöd för att tillgodogöra sig utbildningen. Du kommer att arbeta med elever som av olika anledningar behöver extra stöd och coaching. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan arbeta både enskilt och i grupp. Du har god och löpande kommunikation med lärare, mentorer och vårdnadshavare. Tillsyn och aktivit...
2024-05-14 2024-05-20
Jokkmokk kommun Specialpedagog
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 4-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2024-05-13 2024-06-12
Jokkmokk kommun Ekonomibiträde
Allehanda arbetsuppgifter i mottagningskök såsom planering, frukost och lunchservering samt mellanmålsberedning, service till våra kunder, diskning samt städning av matsal och kök. Vid vissa tillfällen kan det också förekomma annan städning.
2024-05-13 2024-06-03
Jokkmokk kommun Ämneslärare -matematik, NO, teknik
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2024-05-13 2024-06-10
Jokkmokk kommun Lärare år 4-6
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2024-05-13 2024-06-10
Näringslivs- och samhällsavdelningen HR-funktionen söker HR-Generalist
I samarbete med dina kollegor inom HR-funktionen kommer du: - Underhålla och uppdatera guider utifrån behov i systemet för e-utbildningar - Viss systemförvaltning i Personec med tillhörande moduler som syftar till kvalitetssäkring och effektivisering. - Digitalisera och automatisera processer som syftar till kvalitetssäkring och effektivisering. - Fortsätta arbetet med att digitalisera personalarkivet, vilket i nuläget innebär upphandling av system samt skapa hållbar struktur för digital dokumenthantering. - Chefsstöd i frågor som rör statisti...
2024-05-13 2024-05-26
Jokkmokk kommun Skolkurator
Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och arbetar i nära samarbete med lärare och övrig personal.
2024-05-05 2024-06-01
Jokkmokk kommun Undersköterskor sommarvikariat
I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov personcentrerat. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom/kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation. Vi använder...
2024-04-29 2024-05-31
Jokkmokk kommun Förskollärare i Vuollerim
Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera, utvärdera och analysera verksamheten. Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
2024-04-26 2024-06-14
Jokkmokk kommun Förskollärare
Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera, utvärdera och analysera verksamheten.
2024-04-26 2024-06-14
Jokkmokk kommun Studie och yrkesvägledare
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Dina arbetsuppgifter: Som studie- och yrkesvägledare på Östra skolan kommer du att vara en betydelsefull del i att ge förutsättning för elevernas kommande yrkesliv. Du är med och utvecklar elevernas förmåga att analysera sitt eget lärande i förhållande till sina framtida studie- och yrkesval. Du förmedlar kunskap om arbetsmarknad och utbudet av utbildningar och arbetar tillsammans med såväl elevhälsa som övrig skolpersonal i dialog med elever, enskilt och i grupp. Du samarbe...
2024-04-24 2024-06-01
Jokkmokk kommun Fastighetsskötare
Samhälls- och infrastrukturfunktionen har kommunens övergripande ansvar för kommunal infrastruktur samt drift och underhållstjänster inom fastighetsteknik, både invändig och utvändig miljö. Som fastighetsskötare hos Samhälls- och infrastrukturfunktionen, fastighetskontoret får du möjlighet att utveckla och bredda dina kompetenser. För att lyckas i detta arbete är det av stor vikt att förstå helheten och verka för att hela uppdraget och arbetsgruppen levererar en god service. Du kommer att arbeta med olika arbetsuppgifter enligt kunders önskemål...
2024-04-22 2024-05-27
Jokkmokk kommun Fiskesamordnare
En stor del av ditt arbete kommer att bestå av praktiskt arbete under barmarkssäsong, även visst utomhusarbete kan ske vintertid. Under vinterhalvåret består arbetet till stor del av att sammanställa resultat av utförda åtgärder och undersökningar. Under vinterhalvåret sker givetvis också den viktiga planeringen av kommande års fältsäsong samt att driva utvecklingen genom att visa på behov av kommande utredningar samt projekt. En viktig del i arbetet är att driva och vara motor i olika samrådsgrupper och att kommunicera resultat och utfall med...
2024-04-22 2024-05-19
Jokkmokk kommun Sjuksköterska/Distriktssköterska
Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i dagsläget i vårt verksamhetssystem Procapita, byte ...
2024-04-22 2024-06-14
Jokkmokk kommun Ungdomskonsulent
Som ungdomskonsulent är ditt uppdrag att öka ungas inflytande och delaktighet i kommunen, tillsammans med barn och unga. I arbetet med att stärka ungas inflytande och delaktighet ingår att samverka med kommunens verksamheter, företag samt föreningslivet när det kommer till ungas åsikter, tankar och idéer. Arbetet är uppsökande och arbetsuppgifterna innebär att på olika sätt möta unga personer. Det innebär även att stötta kommunen i att förverkliga och genomföra idéerna och på så vis stärka det lokala barnrätts- och ungdomsperspektivet. Tillsamm...
2024-04-22 2024-06-01
Jokkmokk kommun Sjuksköterska/Distriktssköterska
Som sjuksköterska/distriktssköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer, samt externa samverkanspartners. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du bl.a. utför medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i d...
2024-04-22 2024-05-31