Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Kommunledning Näringslivs- och samhällsavdelningen söker Kultur och fritidschef
Som Kultur- och fritidschef i Jokkmokk ansvarar du för verksamheterna kultur, kulturskola, fritidsverksamhet, fritidsgård och bibliotek. Du är verksamhets-, ekonomi-, och personalansvarig samt förbereder och föredrar ärenden till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsverksamhet är prioriterade områden i Jokkmokks kommun och Du kommer att ha en viktig roll för att fortsätta utveckla kultur- och fritidsutbudet tillsammans med de kunniga medarbetarna. Kultur- och fritidsverksamheten är inne i en spännande utveckling där samverkan med an...
2023-02-07 2023-02-19
Jokkmokk kommun, Kommunledning Verksamhetsutvecklare med focus på digitalisering
Jokkmokks kommun har beslutat om en strategi för digitalisering och vi behöver dig som vill jobba med att förverkliga strategin. Du kommer att arbeta direkt under kommunchefen och ha hela organisationen som ditt arbetsområde. I Jokkmokks kommun sker förändrings- och förbättringsarbete kontinuerligt. Din roll är att i ett förändringsarbete implementera de digitala möjligheter som finns för att förenkla och förbättra för såväl organisationen, medarbetare och användare. Du blir spindeln i nätet vad gäller verksamhetsutveckling. Det innebär att Du...
2023-01-31 2023-02-26
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Familjehemssekreterare/Familjerättssekreterare
Dina arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda, handleda och följa upp familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Arbetet innefattar resor både i närområdet men också till andra delar av Sverige. Socialnämndens ansvar är att noga följa och utvärdera vården av barnet/den unge i familjehemmet. Fokus för familjehemssekreteraren är att stödja och vägleda familjehemmet i syfte att tillförsäkra barnet/den unge en trygg och säker vård. Som familjerättssekreterare ansvarar du för bland annat utredningar och upplysningar på begäran av tingsrätten i...
2023-01-18 2023-02-12
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Socialsekreterare - barn och unga
Som socialsekreterare har du en viktig roll som arbetar för alla människors lika värde och rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. I rollen hos oss kommer du att hantera utredningsarbete inriktat på barn och unga mellan 0-20 år samt deras familjer. Du kommer att bevilja och följa upp stöd- och behandlingsinsatser inom ditt område, men också inom familjerättsliga frågor kan förekomma. Vi hoppas därför att du känner dig bekväm med lagstiftning då en stor del av arbetet handlar om att tillämpa SoL och LVU rättssäkert och korrekt....
2023-01-18 2023-02-12
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen söker Förskollärare
Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.
2023-01-16 2023-03-01
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterskor - dagtid, till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema som löper över 10 v med påverkansmöjli...
2023-01-16 2023-02-26
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturresurs och rennäring Handläggare av byggnader och teknisk förvaltning i Naturreservat OBS förlängd ansökningstid
Arbetet innebär att företräda Naturvårdsverket som fastighetsägare och utföra vissa av fastighetsägarens uppgifter i Norrbottens län. Arbetsuppgifterna omfattar framförallt teknisk förvaltning av byggnader och anläggningar men till viss del även juridisk och ekonomisk förvaltning. I den tekniska förvaltningen ingår att initiera och driva projekt för investeringar, drift, underhåll och avveckling för byggnader och anläggningar på fastigheterna. Uppgifterna omfattar inventering, förstudier, budgetering, upphandling av varor och tjänster, byggproj...
2023-01-13 2023-02-10
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturresurs och rennäring Handläggare jaktfrågor OBS förlängd ansökningstid
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara arbete med älgförvaltningen i länet, vilket innebär registreringsärenden, granska älgskötsel- och älgförvaltningsplaner samt göra statistiska sammanställningar som behövs som underlag i förvaltningen. Inom ovanstående områden kommer du att leda samrådsmöten med olika intressentgrupper. Du kommer att handlägga ärenden enligt jaktlagstiftningen och delta i handläggning av ärenden enligt rennärings- och arrendelagstiftningen. Att bereda ärenden till länets viltförvaltnings- och rennäringsdelegati...
2023-01-13 2023-02-10
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Leg. Sjuksköterska natt, sommarvikariat
Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbe...
2023-01-04 2023-03-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Leg. Sjuksköterskor för sommarvikariat
Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd a...
2023-01-04 2023-03-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska natt
Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd ar...
2023-01-03 2023-03-05
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska
Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arb...
2022-12-14 2023-02-26