Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Näringslivs- och samhällsavdelningen IT- och e-funktionen söker Projektledare
Projektledning. Skapa upphandlingsunderlag för entreprenadarbeten, materialupphandlingar, etc. Arbetsplanering samt viss arbetsledning. ekonomiansvar. Kontroll av upphandlade leverantörer. Dokumentation utgör en viktig del i arbetet, vi dokumenterar i Digpro dpCom. Byggmöten i byar och med leverantörer. Planera utbyggnader i aktuella orter, vilket inkluderar ansökningar om ledningsrätter. Eftersom IT- och e-funktionen är en liten avdelning kommer även andra arbetsuppgifter så som underhåll, felsökning och felavhjälpning av kommunens IT-infrast...
2021-07-16 2021-08-15
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Verksamhetsutvecklare vik till Socialtjänsten
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara en samordnande funktion i utvecklingen av socialtjänstens digitalisering, arbete med systematiska kvalitetsförbättringar, kommunikatörsuppdrag, till viss del statistik och systemförvaltning samt administrativt ledningsstöd. Du kommer i hög utsträckning att samverkan med interna och externa aktörer. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.
2021-06-30 2021-08-15
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Kaitumgården vård- och omsorgsboende söker Undersköterska
Vi söker nu en undersköterska med placering på Kaitumgården, vård och omsorgsboende i Jokkmokks centralort. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbet...
2021-06-30 2021-08-29
Jokkmokk kommun, Samhällsbyggaravdelningen Handläggare, bostadsanpassning samt alkohol- och tobakstillstånd
Som handläggare för bostadsanpassningsärenden arbetar du i dialog med sökande för att finna optimala lösningar för anpassning av miljön i hemmet. Du utreder ärenden och fattar beslut utifrån arbetsterapeuters och sjukgymnasters bedömning och med stöd av gällande lagstiftning inom området. Arbetet är till stor del självständigt och beslutsfattande sker på delegation. Arbetet är utåtriktat och innebär kontakter med sökanden och andra kommunala förvaltningar, politiker, konsulter, entreprenörer, myndigheter och näringsidkare. I rollen som alkoho...
2021-06-23 2021-08-08
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Ämneslärare matematik
På Östra skolan finns ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du har en god relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommer att arbeta i åk 6-9.
2021-06-23 2021-07-30
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Pedagogisk resurs
På Östra skolan finns ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du har en god relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommer att arbeta i åk 6-7.
2021-06-23 2021-07-30
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Specialpedagog alternativt Speciallärare
På Östra skolan finns ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du har en god relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommer att arbeta i åk 6-9 med bland annat pedagogiskt stöd, handledning och pedagogiska utredningar
2021-06-23 2021-07-30
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Individ- och familjeomsorgen söker Socialsekreterare till barn & unga
Som socialsekreterare har du en viktig roll som arbetar för alla människors lika värde och rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. I rollen hos oss kommer du att hantera utredningsarbete inriktat på barn och unga mellan 0-20 år samt deras familjer. Du kommer att bevilja och följa upp stöd- och behandlingsinsatser inom ditt område, men också inom familjerättsliga frågor. Vi hoppas därför att du känner dig bekväm med lagstiftning då en stor del av arbetet handlar om att tillämpa SoL och LVU rättssäkert och korrekt. Vidare komme...
2021-06-17 2021-08-15
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturförvaltningsenheten Handläggare med samordningsansvar för statliga leder
Du kommer att bli en del av en kompetent arbetsgrupp som aktivt arbetar med förvaltning och utveckling av det statliga ledsystemet i fjällvärlden. Det sker en kontinuerlig verksamhetsutveckling som du kommer vara en del av. Vår uppgift i teamet är att planera åtgärder på befintliga anläggningar och nya anläggningar. Du kommer att ha ansvar att samordna verksamheten med övriga uppdrag inom Naturförvaltningsenheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län. I arbetsuppgifterna ingår att upphandla och avropa tjänster, skriva avtal med entreprenörer sa...
2021-05-28 2021-08-04
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska natt
Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbe...
2021-05-20 2021-08-24
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska
Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd a...
2021-05-20 2021-08-24