Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Individ- och familjeomsorgen söker behandlare till öppenvården
Som behandlare kommer du att möta personer som på något sätt behöver en förändring i sin situation. I huvudsak arbetar du på uppdrag av avdelningens socialsekreterare. Öppenvården arbetar med många olika former av problematik, dels med familjer som behöver socialtjänstens stöd och dels individuellt med enskilda. Uppdragen öppenvården arbetar med kan exempelvis handla om föräldraskap, missbruksproblematik eller våld i nära relation. Vårt arbete handlar om att stödja och motivera till en förändrad livssituation. Vi hoppas att du känner dig bekv...
2022-01-20 2022-02-13
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Enheten Funktionsnedsättning söker Personliga assistenter
Brukaren är en medelålders kvinna som bor med man och barn i ett villaområde i Jokkmokk. Som personlig assistent arbetar du i hennes hem med vård- och omsorgsarbete samt annat arbete som hör hemmet till. Ni planerar dagen utifrån brukarens önskemål och dagsform. Ofta handlar det om att pyssla på i hemmet men ibland följer du med på något ärende. Viktigast av allt är att du alltid finns tillhands och skapar trygghet samt en meningsfull vardag för brukaren. I arbetet ingår även att vara delaktig i samverkan med andra yrkesgrupper inom- och utanfö...
2022-01-18 2022-01-30
Näringslivs- och samhällsavdelningen Ekonomifunktionen söker Verksamhetsekonom
I rollen som ekonom kommer du bland annat att arbeta med budget, analys och uppföljning samt vara bollplank till både verksamhetschefer och enhetschefer i ekonomiska frågor. Som ekonom inom Jokkmokks kommun är du centralt placerad på ekonomifunktionen. I arbetsuppgifterna kan därför även andra organisationsövergripande uppdrag förekomma.
2022-01-11 2022-02-13
Näringslivs- och samhällsavdelningen Ekonomifunktionen söker Ekonomiadministratör
Som ekonomiadministratör kommer du förstärka funktionens arbete inom de administrativa processerna. Som ekonomiadministratör inom Jokkmokks kommun är du centralt placerad på ekonomifunktionen.
2022-01-11 2022-02-13
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hemtjänsten i Jokkmokk söker undersköterska
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2022-01-10 2022-01-31
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturförvaltningsenheten Handläggare naturvårdande skötsel i skyddade områden
Handläggarens uppgifter är bland annat planering av åtgärder, inventeringar i fält, besiktning av beställda uppdrag, upphandling av tjänster, deltagande vid möte och konferenser samt redovisningar. Arbetsuppgifterna omfattar: • Förvaltning och utveckling av skyddade områden genom naturvårdande skötsel. • Planering av åtgärder såsom bränning, slåtter, gränsmarkering och stängsling. • Planera efterbevakning av skogseld i skyddade områden. • Upphandla och avropa tjänster, skriva avtal med entreprenörer samt följa upp dessa. • Dokumentation, red...
2021-12-23 2022-01-24
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturförvaltningsenheten OBS! förlängd ansökningstid - Tillsynssamordnare för rovdjur och skyddade områden
Som tillsynssamordnare kommer du att tillsammans med chef organisera, planera och till viss del genomföra den operativa tillsynen i nära samverkan med fältenheten och naturmiljöenheten. Vidare kommer du att representera verksamheten i tillsynsfrågor både internt inom Länsstyrelsen och externt gentemot andra myndigheter. I arbetet ingår ärendehandläggning, rapportskrivning och utvärdering av tillsynen. Arbetet kommer utföras i nära samarbete med inventeringsansvarig handläggare för rovdjur. Ansvarsområdena i dessa tjänster kan komma att ändra...
2021-12-14 2022-01-26
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturresurs och rennäring Handläggare av mark och fiske i naturreservat
Vi söker nu en handläggare med goda kunskaper och intresse av att arbeta med frågor som rör fiske och fastighetsrätt. Då kan det vara dig som vi söker som vår nya kollega. Arbetet innebär löpande juridisk förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter. Du som handläggare kommer bland annat arbeta med upplåtelse av mark och fiske. Det ingår i arbetsuppgifterna att tecknande och omförhandla arrendeavtal och hyresavtal för Naturvårdsverkets räkning i Norrbottens län. Arbetet kan även omfatta framtagande av policydokument och riktlinjer för Norrbo...
2021-12-08 2022-01-31