Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Kultur- och fritidsavdelningen Idrottsplatsen söker Vaktmästare vik
Ingår bland annat skötsel och drift av ishallen. Vi utför enklare reparationer och underhållsåtgärder. När det gäller utomhusanläggningar handlar arbetsuppgifterna om underhåll och skötsel av t ex konstgräsplan, utegym, elljusspår och multiarenan. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis uppgifter som klippning, harvning av vår konstgräsplan, röjning efter leder. Det ingår även att underhålla både maskiner och utrustning på våra idrottsanläggningar.
2021-10-15 2021-10-29
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Anläggningsarbetare Vatten&Avlopp
Du kommer att ha din tjänst inom vatten och avlopps avdelningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med det fortlöpande underhållet av kommunens vatten och avloppsnät. Utöver detta förekommer säsongbetonade arbetsuppgifter kopplat till gatukontorets övergripande förehavanden. Beredskap mot vatten och ledningsnät kan ingå i tjänsten.
2021-10-14 2021-11-14
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Bjärkagården söker undersköterskor/vårdbiträden, vik
I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov personcentrerat. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom/kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation. Timvikari...
2021-10-13 2021-11-21
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterskor
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2021-10-08 2021-11-08
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska för vikariat
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2021-10-08 2021-11-08
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Västra skolan F-5 söker Grundskollärare, vik
Som grundskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare.
2021-10-07 2021-10-30
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Västra skolan åk F-5 söker Resurs
Tjänsten är riktad mot elev i behov av särskilt stöd. Arbetet ställer krav på ansvarstagande, flexibilitet och lyhördhet. Du stöttar och hjälper elever i undervisningssituationer och på raster, både gällande måluppfyllelse och social utveckling. Med stöd av ämneslärare och elevhälsa kan du också genomföra delar av undervisningen.
2021-10-06 2021-10-24
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Vuollerim skola åk F-5 söker Resurs
Tjänsten är riktad mot elev i behov av särskilt stöd. Arbetet ställer krav på ansvarstagande, flexibilitet och lyhördhet. Du stöttar och hjälper elever i undervisningssituationer och på raster, både gällande måluppfyllelse och social utveckling. Med stöd av ämneslärare och elevhälsa kan du också genomföra delar av undervisningen.
2021-10-06 2021-10-24
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Näringslivs- och samhällsavdelningen söker Administatör, vik
Som administratör inom funktionen så kommer du att vara en nyckelperson i huvudsak gällande det administrativa arbetet kring kommunens VA, renhållningsfrågor och fastighetsfrågor såväl produktionsrelaterade som ekonomiadministrativa arbetsuppgifter som till exempel: * Underhåll och utveckling av kund och anläggningsunderlag i verksamhetssystemet EDP Future * Löpande administration och orderhantering kopplat till produktionen vatten &avlopp, renhållning, slamtömning * Kundreskontra, fakturering, kravhantering och ekonomiska avstämningar, statist...
2021-10-04 2021-10-30
Jokkmokk kommun, Kommunledning Kommunstrateg
Som kommunstrateg arbetar du utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Du ansvarar för att utveckla och implementera processer för styrning, uppföljning och internkontroll gentemot uppställda mål. I rollen ingår att samla, samordna och förenkla alla processer som leder till en utvecklad och sammanhållen planeringsprocess. Som kommunstrateg ingår att initiera, fånga upp, stödja, inspirera, samordna och driva kvalitéts- och utvecklingsfrågor inom kommunens samtliga verksamhetsområden Rollen innebär även att fungera som juridiskt stöd till kommu...
2021-08-30 2021-10-24
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Förskollärare VT 2022
Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.
2021-08-24 2021-12-03