Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Förskollärare
Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.
2022-09-30 2022-12-09
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Jokkmokk Vikarierande gymnasielärare matematik
Vi söker en vikarierande mattelärare till vår gymnasieskola i Jokkmokk. Du kommer att undervisa i matematik på skolans alla program. Mentorskap kan komma att ingå i tjänsten. Du är en del av arbetslags- och programutvecklingen vid Lapplands gymnasium och vi är lika måna om att få del av just dina kvalifikationer samtidigt som vi tror och vill att vår arbetsplats kan bidra till din utveckling. Du har ett stort intresse för att handleda och stötta elever i deras lärande samt arbeta med övriga arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska uppdrage...
2022-09-29 2022-10-20
Jokkmokk kommun, Samhällsbyggaravdelningen Samhällsbyggaravdelningen söker Miljöinspektör
Tillsyn och handläggning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. Arbetet är omväxlande och utvecklande och du driver självständigt dina ärenden i nära samverkan med chef och kollegor. Arbetet sker till stor del i samverkan inom avdelningen med en långtgående delegation från samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet innebär mycket kontakter med företag och allmänhet där bland annat lämnande av information och råd ingår. Vi är ett litet kontor vilket innebär att du som inspektör har möjlighet att jobba brett inom tillsynsområdena och ...
2022-09-29 2022-10-26
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Enheten Funktionsnedsättning söker Personlig assistent
Brukaren är en medelålders kvinna som bor med man och barn i ett villaområde i Jokkmokk. Som personlig assistent arbetar du i hennes hem med vård- och omsorgsarbete samt annat arbete som hör hemmet till. Ni planerar dagen utifrån brukarens önskemål och dagsform. Ofta handlar det om att pyssla på i hemmet men ibland följer du med på något ärende. Viktigast av allt är att du alltid finns tillhands och skapar trygghet samt en meningsfull vardag för brukaren. I arbetet ingår även att vara delaktig i samverkan med andra yrkesgrupper inom- och utanfö...
2022-09-28 2022-10-09
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hälso- och sjukvårdsenheten söker Enhetschef
I rollen enhetschef för legitimerade sjuksköterskor samt undersköterska har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du ansvarar för den dagliga verksamheten i nära samarbete med dina medarbetare och du är direkt underställd verksamhetschef. För oss är samverkan ledordet och vi ser det som självklart att samverka med andra enheter inom organisationen och externa vårdgivare. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten, vi erbjuder dig ett intressant, stimulerande arbete som du planerar både självständigt och i sa...
2022-09-23 2022-10-14
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Kaitumgården vård- och omsorgsboende söker Undersköterska för vikariat
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema som löper över 10 v med påverkansmöjli...
2022-09-22 2022-10-16
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska för vikariat
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2022-09-21 2022-10-09
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Verksamheten hemtjänst i ordinärt boende söker Enhetschef
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. Insatserna består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete men även serviceuppgifter i form av t ex städ, tvätt och inköp ingår. I verksamheten finns tre hemtjänstgrupper fördelat inom kommunen, samt att vi även utför anhörigstöd och boendestöd. I rollen som enhetschef inom vår verksamhet har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du sköter tillsammans med din chefskollega den dagliga driften med ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du är direkt u...
2022-09-14 2022-10-09
Jokkmokk kommun, Tillväxtfunktionen Arctic Camp Jokkmokk söker Lokalvårdare/Allt-i-allo
Arctic Camp Jokkmokk söker dig som vill hjälpa till i den fortsatta utvecklingen av campingen till en attraktiv året runt anläggning. På campingen ansvarar du för städ- och underhållsarbete men är delaktig i alla förekommande arbetsuppgifter och utvecklingsarbete. Din arbetstid är till största del förlagd under dagtid, veckodagar, men kvälls- och helgarbete förekommer.
2022-09-13 2022-10-09
Jokkmokk kommun, Tillväxtfunktionen Arctic Camp Jokkmokk söker Vaktmästare/Allt-i-allo
På campingen ansvarar du för vaktmästeri- och underhållsarbete men är delaktig i alla förekommande arbetsuppgifter och utvecklingsarbete. Din arbetstid är till största del förlagd under dagtid, veckodagar, men kvälls- och helgarbete förekommer.
2022-09-13 2022-10-09