Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Jokkmokks kommun Socialtjänsten Enheten Funktionsnedsättning söker sommarvikarier
Det finns två gruppbostäder, Örnen och Skogsgläntan, med vardera 4 boende. Vi handleder och stöttar de boende med allt som vardagen tillhör oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser. En del av våra brukare behöver hjälp med personlig omvårdnad men det kan också handla om att man hjälps åt att städa, planera veckans måltider, göra inköp eller att sitta ner och prata en stund. De kan även behöva stöd i att utöva sina fritidsintressen och utveckla sina sociala kontakter. Stödet ...
2021-02-24 2021-04-08
Jokkmokk kommun, Jokkmokks kommun Barn- och utbildningsavdelningen Förskollärare alternativt grundskollärare F-3
Som grundskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du kommer främst att arbeta mot de yngre åldrarna med särskilt ansvar för förskoleklass och fritidshem. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare. Tillsvidareanställning med placering inom kommunen erbjuds dig med legitimation. Vid eventuell av saknad av behöriga sökande tidsbegränsas anställningen som obehörig enligt skollagen. Det är då meriterande att ha erfarenhet av liknande arbete med barn.
2021-02-16 2021-02-27
Jokkmokks kommun Näringslivs- och samhällsavdelningen Verksamhetsekonom
I rollen som ekonom kommer du bland annat att arbeta med budget, analys och uppföljning samt vara bollplank till både verksamhetschefer och enhetschefer i ekonomiska frågor. Som ekonom inom Jokkmokks kommun är du centralt placerad på ekonomifunktionen. I arbetsuppgifterna kan därför även andra organisationsövergripande uppdrag förekomma.
2021-02-12 2021-03-04
Jokkmokk kommun, Jokkmokks kommun Socialtjänsten Socialsekreterare till individ och familjeomsorgen, vuxenenheten
Som socialsekreterare har du en viktig roll som arbetar för alla människors lika värde och rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. I rollen hos oss kommer du, i huvudsak, utreda och bedöma rätten till försörjningsstöd och beroendevård till kommunmedborgare. Du kommer att bevilja och följa upp stöd- och behandlingsinsatser inom ditt område. Vi hoppas därför att du känner dig bekväm med lagstiftning då en stor del av arbetet handlar om att tillämpa SoL och LVM rättssäkert och korrekt. Vidare kommer du att bli en del av det inte...
2021-02-08 2021-03-07
Jokkmokk kommun, Jokkmokks kommun Socialtjänsten Leg. Sjuksköterskor till hälso- och sjukvårdsenheten - sommarvikarier
Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt ge stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd a...
2021-01-26 2021-03-31
Jokkmokk kommun, Jokkmokks kommun Socialtjänsten Leg. Sjuksköterskor till hälso- och sjukvårdsenheten, natt - sommarvikarier
Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbe...
2021-01-26 2021-03-31