Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Järfälla Vägledningscentrum Studie- och yrkesvägledare till VUX vägledning
Vi söker en behörig studie- och yrkesvägledare till Vux Vägledning, Järfälla Kompetenscentrum. Vux Vägledning är navet för kommunens vuxenstuderande där studie- och yrkesvägledning samt antagning till vuxenutbildningen har en central roll. Som medarbetare på Vux vägledning kommer du att ingå i ett team bestående av studie- och yrkesvägledare, utbildningskoordinator, arkivassistent och rektor. Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer att vara studie- och yrkesvägledning för vuxna, men i arbetet ingår även antagning till vuxenutbildningen, kontakt...
2021-04-13 2021-04-26
Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa skolsköterska till Järfälla barn och elevhälsa
Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Järfälla kommuns basprogram för elevhälsan. Den medicinska insatsen innefattar hälsobesök, planering av skolläkarmottagningar, öppen mottagning och utförande av vaccinationer. I din roll som skolsköterska arbetar du aktivt tillsammans med skolans elevhälsoteam för att stödja eleverna till att nå målen i skolan. Du samarbetar också med övrig personal, vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Detta för att skapa trygg skolmiljö som främjar hälsa o...
2021-04-12 2021-05-02
Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum Yrkeslärare Barn och fritid
Denna tjänst innebär undervisning i ämnen från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram på vår gymnasiala utbildning Barnskötare. Tjänsten, som är en tillsvidareanställning, innehåller arbetsuppgifter såsom planering, genomförande och uppföljning av undervisningen samt en gedigen uppföljning av elevernas progression och arbetssätt. Metodutveckling är också en del av arbetsuppgifterna. Du kommer att ha ett nära samarbete med två andra yrkeslärare som jobbar med våra utbildningar inom Vård och Omsorg. Målet är att alla elever ska uppnå kursmålen ...
2021-04-09 2021-05-07
Järfälla kommun, Viksjöskolan Viksjöskolan söker lärare i Ma/No/Tk åk 7-9
Våra NO-lärare undervisar i samtliga NO-ämnen, och även i teknik och matematik. I alla tjänster ingår även mentorskap
2021-04-08 2021-04-29
Järfälla kommun, Viksjöskolan Viksjöskolan söker lärare i spanska och engelska
I tjänsten ingår utöver undervisning i engelska åk 7-9 och spanska i åk 6-9 också mentorskap för en klass tillsammans med en medmentor. All personal deltar också i skolans utvecklingsarbete i vårt arbete mot vår vision och målbild.
2021-04-08 2021-04-29
Järfälla kommun, Vård och omsorg Kvalitetssamordnare HSL till våra särskilda boenden
Den nya funktionen som kvalitetssamordnare kommer att ha en verksamhetsnära roll där målet är att öka kvalitén och i våra verksamheter. Detta innebär att du kommer att arbeta med olika projekt kopplat till området kvalité och utveckling med fokus på HSL. Arbetet kommer till största del att bedrivas ute på våra äldreboenden. Du kommer ha ett nära samarbete med verksamhetschef HSL, leg. personal och omsorgspersonal, kvalitetsfunktioner inom Kvalitet och stöd, områdeschefen för särskilt boende. Du kommer att arbeta utifrån MAS-riktlinjer och de la...
2021-04-08 2021-05-02
Järfälla kommun, Vård och omsorg Kvalitetssamordnare till våra särskilda boenden
Den nya funktionen som kvalitetssamordnare kommer att ha en verksamhetsnära roll där målet är att öka kvalitén och kompetensen i våra verksamheter. Detta innebär att du kommer att arbeta med olika projekt kopplat till området kvalité och utveckling. Arbetet kommer till största del att bedrivas ute på våra äldreboenden. Du kommer ha ett nära samarbete med kvalitetsfunktioner på Kvalitet och stöd, verksamhetscheferna, medarbetare samt områdeschefen för särskilt boende. I rollen kommer du få sitta med i olika kvalitetsgrupper för kvalitetsfrågor. ...
2021-04-08 2021-05-02
Järfälla kommun, Fastebols-Högby skolor Grundskollärare lågstadiet/mellanstadiet
• Grundlärare på låg och mellanstadiet • Mentorskap • Möjlighet till fördjupat ansvar inom pedagogisk utveckling • Kollegialt samarbete och utveckling inom och utanför årskursen
2021-04-06 2021-04-30
Järfälla kommun, Centrala rekryteringar BUF Enhetschef Järfälla Barn- och elevhälsa
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitet. Du ska leda, utveckla och styra verksamheten mot uppsatta mål och ansvara för uppföljning av enhetens resultat. Du rapporterar till verksamhetschefen för kvalitet och utveckling och kommer att ingå i Barn- och ungdomsförvaltningens chefsgrupp tillsammans med rektorer.
2021-04-06 2021-04-13
Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa Studie- och yrkesvägledare grundskola till Järfälla barn- och elevhälsa
Som studie- och yrkesvägledare i Järfällas skolor har du en nyckelroll i arbetet med att förbereda och stärka eleverna inför deras framtida arbets- och samhällsliv och fortsatta studie- och yrkesval, skapa framtidstro och få eleverna att komma vidare mot deras uppsatta mål. Uppdraget handlar till stor del om att driva en lärande studie- och yrkesvägledning som är en process och en progression genom elevens skolår för att utveckla elevernas valkompetens och motivation. Du jobbar över samtliga årskurser, F-9. Arbetet som studie- och yrkesvägled...
2021-04-02 2021-04-25
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Stöd i ordinärt boende (hemtjänsten) söker timvikarier till sommaren
Arbetet inom Stöd i ordinärt boende består av att hjälpa brukarna i deras vardag med allt från personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande tillvaro utifrån den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Hemtjänstens arbetsuppgifter innefattar också handling, tvätt, städning av brukares hem och ledsagning. Då arbetet utförs i brukarens hem är det viktigt att kunna anpassa sig därefter. Rökning och husdjur kan förekomma hos en del. Som timanställd inom bemanning vård och omsorg arbetar du vid behov när ordinar...
2021-04-01 2021-04-30
Järfälla kommun, Lundskolan Lundskolan - speciallärare/specialpedagog
Du kommer att få möjlighet till att arbeta på en skola där den lösningsinriktade pedagogiken genomsyrar hela verksamheten. Enheten arbetar kontinuerligt med skolutvecklingsfrågor och att utveckla vår pedagogik utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam och bidra till det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för elevernas utveckling och lärande. - Du är väl förtrogen med styrdokument och av att planera och genomföra god undervisning för elevernas högsta måluppfyllelse. - Du har god förmåga...
2021-04-01 2021-04-14
Järfälla kommun, Järfälla Kultur Koordinator med erfarenhet av projektledning till Järfälla kultur
Som koordinator är du ett administrativt stöd till kulturchefen och kulturkontorets personal. Vidare arbetar du med olika frågor gentemot kulturföreningar och med publika evenemang. Du erbjuds en tjänst där du får möjlighet att ta mycket ansvar och arbeta med varierande arbetsuppgifter, en roll som kombinerar administrativa uppgifter med ett utåtriktat och publikt arbete. Bland arbetsuppgifterna ingår löpande administration av olika slag, ekonomiadministration och inköp/beställningar, att handlägga olika föreningsbidrag och vara kontaktperso...
2021-04-01 2021-04-21
Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum Biträdande rektor
- I tätt samarbete med rektor, leda skolans verksamhet mot uppställda mål utifrån det regelverk som gäller för vuxenutbildningen samt beslut från nämnd och förvaltning. - Tillsammans med rektor arbeta med lednings-, utvecklings- och uppföljningsfrågor. Du har personalansvar för cirka 20 personer, och genomför bland annat medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabsamtal och deltar aktivt i den dagliga verksamheten. - Du har ett gemensamt uppdrag och ansvar tillsammans med rektor och utbildningsledare för tjänstefördelning och schemaläggning. - Till...
2021-03-31 2021-04-13
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Samordnare arbetsmiljö och säkerhet
I rollen har du ansvar för barn- och ungdomsförvaltningens övergripande arbete inom arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap utifrån både barn- och elevperspektiv samt medarbetarperspektiv. Arbetet består av både samordnande och rådgivande insatser. Du är ett konsultativt stöd för förvaltningens rektorer och övriga chefer i alla förekommande frågor inom arbetsmiljö, säkerhet och krishantering. Du arbetar i nära samarbete med vår kapacitets- och fastighetssamordnare när det gäller arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv vid t ex om- och nybyggnation...
2021-03-31 2021-04-13
Järfälla kommun, Ekens äldreboende Undersköterska till Ekens Äldreboende
Som undersköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje boende får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor är en viktig aspekt för vår verksamhet. I rollen som undersköterska ger du boenden en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering. HSL- delegerade uppgifter ingår i ditt arbete. Du kommer att vara kontaktman till boende. I det dagliga arbetet ingår Social dokumentation för att säkerställa god kvalité o...
2021-03-30 2021-04-13
Järfälla kommun, Berghem-Vattmyra skolor Berghem och Vattmyraskolor söker relationsskapande lärare i fritidshem
Vi söker dig som förutom formell behörighet och lärarlegitimation, har god förmåga och erfarenhet av ett utvecklat ledarskap inom fritidshemmets verksamhet. Du ser, precis som vi, relationsbyggande som ett viktigt, för att inte säga, avgörande verktyg i din verktygslåda. Du har det verktyget ständigt vässat och kan beskriva för oss hur du i praktiken i vardagen hos oss, använder det för att lyckas med ditt viktiga och komplexa uppdrag. Du kommer att vara en del av ett team som har gemensam målsättning och arbetar för att eleverna ska få den ...
2021-03-30 2021-04-29
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Förskollärare till Traktor förskola, Viksjö-Aspnäs förskolor
Vi söker dig som i ditt dagliga arbete har en djup respekt för barnen och en övertygelse om att alla barn kan. En person som tillsammans med oss vill driva det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt. Som förskollärare har du ett helhetsansvar för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barns utveckling och lärande. Dessutom har du ett ansvar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten. I arbetet ingår att verka för att skapa förutsättningar för verksamheten att nå målen i styrdokument...
2021-03-30 2021-05-30
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektorer till Berghemskolan och Vattmyraskolan
Du som rektor bottnar i ett gott pedagogiskt ledarskap och har stor erfarenhet av undervisning. Du förväntas vara närvarande i verksamheten och tillsammans med skolans personal utforma och utveckla en undervisning av hög kvalitet. Berghemskolan ska inom de kommande åren få nya lokaler då dagens skolbyggnad ska rivas och återuppbyggas. Du kommer tillsammans med förvaltningen att driva detta arbete och vara delaktig i utformning av lokaler utifrån skolans pedagogiska förutsättningar. Som rektor på Vattmyraskolan leder du och utvecklar kommunens...
2021-03-30 2021-04-13
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektor till Kallhälls förskolor
Som rektor i Järfälla kommun vill vi att du satsar långsiktigt och utövar ett idéburet ledarskap med utgångspunkt i tillitsbaserad och relationell styrning och ledning. Rektor ska bygga goda och starka relationer med medarbetare, barn och deras vårdnadshavare. Uthållighet, framåtblick och utpräglad strategisk förmåga är viktiga egenskaper vi söker hos rektor. Rektor har fokus på mål- och resultatuppfyllelse och varje barns rättighet och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Som rektor för förskola har du helhetsansvar för kvalitets...
2021-03-30 2021-04-13
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektor till Ulvsättra förskolor
Uppdraget är att tillsammans med befintlig personal i förskolan skapa den nya förskoleorganisationen Ulvsättra förskolor. Vi söker dig som kan driva och utveckla organisationen framåt. Som rektor för förskola har du helhetsansvar för kvalitetsutveckling, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Som rektor i Järfälla kommun vill vi att du satsar långsiktigt och utövar ett idéburet ledarskap med utgångspunkt i tillitsbaserad och relationell styrning och ledning. Rektor ska bygga goda och starka relationer med medarbetare, barn och deras vårdnadshavare...
2021-03-30 2021-04-13
Järfälla kommun, Olovslundskolan Lärare 4-6 SV/SO
Vi utökar organisationen till hösten. Vi söker därför en rutinerad lärare till årskurs fyra. Vi kommer att ha fyra fyror till hösten och lärarna på mellanstadiet arbetar som ämneslärare. Du kommer alltså att ha svenska, so och kanske något annat ämne i flera fyror och vara mentor för en av klasserna. Du behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift. Vi arbetar aktivt i V-klass (lärplattform), Google suite, classroom och med andra digitala verktyg. Självklart har alla klassrum aktiva tavlor. Alla elever har tillgång till chrome-boo...
2021-03-29 2021-04-18
Järfälla kommun, Barnenheten Socialsekreterare till barnenheten
Vi bedriver vårt utrednings- och uppföljningsarbete genom att arbeta teambaserat vilket innebär att vi är indelade i tre team med sju socialsekreterare och en gruppledare i varje team. Teamen arbetar i omgångar om sex veckor. De första två veckorna är tillgänglighetsveckor då socialsekreterarna i teamet tar emot nya ärenden för utredning. Sedan följer fyra veckor då socialsekreterarna i teamet inte tar emot nya ärenden utan utreder och följer upp de ärenden man har. Detta arbetssätt skapar utrymme att planera sitt arbete och möjligheten att sna...
2021-03-26 2021-04-15
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Förskollärare till Kastanjens förskola, Viksjö-Aspnäs förskolor
Vi söker dig som i ditt dagliga arbete har en djup respekt för barnen och en övertygelse om att alla barn kan och är redo att anta utmaningen på Kastanjens förskola i Jakobsberg. Tillsammans ska vi skapa mötesplatser där våra barn, vårdnadshavare och pedagoger utbyter erfarenheter och kunskap i interkulturell miljö där barns lärande står i fokus. Ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt ska genomsyra förskolornas hela verksamhet. Som förskollärare har du ett helhetsansvar för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och...
2021-03-25 2021-04-30
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Skolsköterska vid Järfälla gymnasium
Vi söker nu en skolsköterska med genuint intresse av att arbeta med gymnasieelever, och i synnerhet elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion och individellt alternativ. Del av tjänsten kan också komma att röra elever på nationella gymnasieprogram samt elever i gymnasiesärskola. I uppdraget ingår att utföra elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar för nyanlända. Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande, genomför vaccinationsprogram och följer basprogrammet. Du kommer också att vara en del av skolans...
2021-03-24 2021-04-18
1 2 >