Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Lundskolan Lundskolan - barnskötare
Om arbetsplatsen: Lundskolan är en skola med ca. 400 elever från förskoleklass till åk 6, fritidshem och fritidsklubb. Under hela skoldagen arbetar vi målinriktat för att bidra till elevernas utveckling och lärande. Vi arbetar med lösningsinriktad pedagogik, ett förhållningssätt som genomsyras av ett respektfullt bemötande och tilltro till individens egna resurser och kompetens. Vi har höga förväntningar på oss själva och våra elever. Skolutveckling är prioriterat för oss. Hemsida: https://www.jarfalla.se/lundskolan Förutom trevliga arbetskamr...
2023-09-29 2023-10-08
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Julens hjältar – timvikarier till vården
Oj, hur ska vi beskriva en vanlig dag på alla våra enheter? Om vi skulle fråga våra timvikarier om hur en vanlig dag ser ut så skulle arbetsuppgifterna bestå av att hjälpa våra medborgare och ge dem det lilla extra som bidrar till deras glädje i vardagen. Om vi skulle lista några av arbetsuppgifterna skulle det vara: • Städa och laga mat • Intimhygien • Hjälpa till vid förflyttningar • Dokumentera Du kan även få förbereda eller följa med på aktiviteter, hämta och lämna samt stödja i livets slutskede. Vårdyrket är ett varierat arbete och flex...
2023-09-29 2023-10-22
Järfälla kommun, Redovisning Systemekonom
Du kommer vara en viktig medarbetare i vårt arbete med kommunens ekonomisystem och beslutstöd. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta som systemekonom för beslutsstödsystemet Hypergene. Systemekonom för beslutsstödsystemet innebär att vara länken mellan ekonomi- och upphandlingsavdelningen och förvaltningarna. Du kommer att arbeta med att förvalta och vidareutveckla beslutsstödsystemet. Det innebär att fånga upp verksamhetens behov och önskemål och föreslå åtgärder/förbättringar. I din roll kommer du även agera kravställare mot systemleverantören...
2023-09-27 2023-10-26
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Stödassistent LSS
I vår verksamhet jobbar vi med att skapa delaktighet och inflytande för brukarna genom arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Ditt uppdrag som stödassistent innebär att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till att ge individen ett meningsfullt, utvecklande och självständigt liv. I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov och beställning. Stödet ska leda till att brukaren ska bli så delaktig och själv...
2023-09-27 2023-10-27
Järfälla kommun, Skälbyskolan Timvikarie
Vi söker timvikarier till skolans alla årskurser samt fritidshemmet. Som sökande förutsätts att du är genuint intresserad av att arbeta med barn och elever. Ett krav är att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.
2023-09-27 2023-10-14
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Förvaltningscontroller
I din roll som förvaltningscontroller kommer du tillsammans med gruppen att arbeta med budgetering, övergripande budgetuppföljning, sammanställande av verksamhetsberättelser och delårsrapporter/årsbokslut, i arbetet ingår såväl strategiskt som operativt arbete. I ditt uppdrag är också förvaltningens kontaktperson gentemot kommunens centrala ekonomiavdelning samt ingår i ett antal olika arbetsgrupper. Du är också föredragande i ledningsgrupp och nämnd. Även omvärldsbevakning kommer ingå i dina arbetsuppgifter. Tillsammans med andra controllers ...
2023-09-26 2023-10-16
Järfälla kommun Systemförvaltare till kommunstyrelseförvaltningen
Du kommer vara en viktig medarbetare i vårt arbete med kommunens ekonomisystem. I din roll som systemförvaltare ska du jobba aktivt med effektivisering av våra processer för att stödja våra verksamheter och nå våra mål. Du och dina kollegor i systemgruppen kommer arbeta med support, förvaltning och utveckling av avdelningens system. I arbetet ingår bland annat att: Ansvara och planera för löpande systemarbete, samt för underhåll och utveckling, för främst modulerna Tid och projekt, abonnemang och E-handel i ekonomisystemet Testa nya version...
2023-09-26 2023-10-26
Järfälla kommun, Aspnässkolan Lärare 1-6
Skolan behöver en extra lärare som kan vikariera för andra lärare vid sjukdom, eller som ger extra undervisning till elever som behöver mer undervisning, alternativt som behöver repetera vissa delar av den vanliga undervisningen. Undervisning kan behöva ske i alla årskurser vid olika tillfällen. Schemat och arbetsuppgifterna kan därför variera mellan veckorna. I tjänsten ingår också att delta i olika möten.
2023-09-26 2023-10-06
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kockar och Köksbiträden till äldreomsorgen (timvikarier)
Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns, att göra vardagen bättre för framförallt våra äldre kunder. I våra restauranger tillagar vi säsongsanpassade och näringsriktiga måltider. Måltiderna lagas från grunden och serveras i restaurangen, äldreboenden eller paketeras i matlådor till hemtjänsten. Arbetet som köksbiträde innebär varierande arbetsuppgifter inom storhushåll och att vara kockarna behjälplig. Vanligt förekommande uppgifter är matlagning, salladsberedning, disk, portionering, kassahantering och varuplockning. ...
2023-09-25 2023-10-25
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Leg. Arbetsterapeut till Hälso- och sjukvårdsenheten inom Funktionshinder.
Teamet, teamet, teamet! Succén skapar du inte ensam. Vi lägger alla våra pusselbitar runt den boende, du, sjuksköterska, fysioterapeut och omsorgspersonal. Tillsammans arbetar vi personcentrerat och engagerar oss i patientens bästa. Tycker vi olika diskuterar vi, vrider och vänder och ser till att få alla bitarna på plats. Det är kul! Du kanske har läst uttrycket vi är inne i en spännande utvecklingsfas förut? Och tänkt direkt att där är det kaos Men vet du, vi ÄR inne i en spännande utvecklingsfas. Det är inte kaos, men det är roligt. Alla kan...
2023-09-22 2023-10-08
Järfälla kommun Yrkeslärare till restaurangutbildning
Detta vikariat innebär undervisning i ämnen från gymnasiala yrkesutbildningen Restaurang och livsmedel samt nära samarbete med svenska som andraspråks lärare. Tjänsten, som är tidsbegränsad, innehåller arbetsuppgifter såsom planering, genomförande och uppföljning av undervisningen du bedriver. Utöver undervisning bedriver eleverna restaurang och café vilket du som yrkeslärare är med och leder. Du kommer ingå i ett arbetslag där det är högt i tak och nära till beslut. Som yrkeslärare har du kontakter med externa aktörer så som skolkök, restau...
2023-09-21 2023-10-15
Järfälla kommun, Jakobsbergs förskolor Barnskötare
Som barnskötare ska du tillsammans med arbetslaget lägga grunden för ett livslångt lärande som ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn. I arbetsuppgifterna ingår bl. a. pedagogisk dokumentation, ansvara för att planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. För detta behöver du behöver vara väl insatt i förskolans styrdokument. Du ska tillsammans med arbetslaget planera och genomföra utbildningen på ett sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Ditt uppdrag innebär att du ska möta alla ba...
2023-09-21 2023-10-01
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare TIGRINJA
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • pla...
2023-09-21 2023-10-01
Järfälla kommun, Skälbyskolan Kökschef/kock
Du ansvarar för planering, ledning och utveckling av verksamheten. Du som kökschef ska leda, motivera och förse övrig personal med de befogenheter som krävs för att nå verksamhetens mål. Du har arbetsledaransvar för övrig personal som arbetar i vårt skolkök. Du skapar engagemang och delaktighet i arbetsgruppen och bidrar till god stämning i verksamheten. Du är; Ansvarig för måltidsproduktion och är delaktig i arbetet. Ansvarig för goda kundkontakter och främjar goda relationer med barn/elever och personal. Ansvarig för kökets egenkontroll. Ans...
2023-09-21 2023-10-12
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Timvikarier önskas till grupp-och servicebostäder samt daglig verksamhet (SOL och LSS)
Som Stödassistent inom LSS och Socialpsykiatri förväntas du: - Hjälpa, motivera och ge stöd och service i den dagliga livsföringen. - Skötsel av hem och vardagliga sysslor - Stödja och hjälpa samt ansvara för daglig matlagning - Bidra till en meningsfull och bra tillvaro. - Hjälpa boende med bokning av sjukvård och ledsagning. - Följa med på och hålla i sociala aktiviteter, både gemensamma och individuella. - Tillsammans med dina kollegor, ansvara för verksamhetens gemensamhetsytor och lokaler samt en trivsam arbetsmiljö - Ha kont...
2023-09-21 2023-10-27
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Studiehandledare URDU
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • pla...
2023-09-20 2023-10-01
Järfälla kommun, Aspnässkolan Socialpedagog
Ditt främsta uppdrag som socialpedagog på Aspnässkolan innebär att arbeta främjande och förebyggande med skolans arbete med trygghet, trivsel, studiero och skolnärvaro. Du arbetar utifrån skolans konflikthanteringsmodell och hjälper eleverna till att utvecklas till goda samhällsmedborgare. Du arbeta strukturerat med de kränkningsärenden som inkommit genom att följa upp dem. Du arbetar tätt ihop med rektor och skolans kurator och är en del i Trygghetsgruppen och Elevhälsan på skolan. Du är en viktig del i elevernas sociala utveckling som ger...
2023-09-19 2023-10-01
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Vuxenenheten/missbruk
Som socialsekreterare kommer du att ha ansvar för myndighetsutövning för vuxna med missbruksproblematik, övrig social problematik och de personer som vill lämna en kriminell livsstil. Vår målsättning är att stärka den enskilde att hitta hållbara lösningar där individens egna resurser tas till vara. I din roll kommer du att utreda behov av bistånd efter ansökan enligt SoL och LVM. Därutöver kommer du alltid att regelbundet följa upp beviljade insatser. Vi anser att helheten är större än summan av delarna och prioriterar därför att samverka int...
2023-09-19 2023-10-10
Järfälla kommun, Berghemskolan Berghemskolan söker Grundlärare inriktning fritidshem
Grundlärare i fritidshem arbetar för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. I sitt arbete uppmuntrar pedagogen barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Ansvar för fritidshemmets verksamhet och utveckling - Leda undervisningen inom fritidshemmet - Bidra till pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor på utvecklingskonferenserna - Möjliggöra en helhetssyn tillsammans med arbetslaget på hur hela skoldagens lä...
2023-09-19 2023-10-08
Järfälla kommun, Vård och omsorg Larmpatrullen söker Undersköterskor på timme (dag/kväll)
Larmpatrullen hjälper våra invånare till vid akuta situationer (dock inte sjukvård). Detta kan vara när personen behöver hjälp, som inte kan vänta tills hemtjänsten, anhöriga eller någon annan kan komma. Arbetet i Larmpatrullen är omväxlande och kräver en förmåga att gå mellan aktivt arbete med brukare och att sköta administrativa uppgifter. Exempel på administrativa uppgifter som kan förekomma är social dokumentation, nyckelhantering, installera och avsluta larm, maila/ringa biståndsbedömare samt beställa kamerainstallation för e-tillsyn. I ar...
2023-09-18 2023-10-02
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Behandlare till Relationsvåldsteamet Järfälla
Vi erbjuder stöd och behandling till vuxna våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld i hemmet. Vi arbetar på uppdrag från Vuxenenheten och Barn- och Ungdomsenheten samt har en öppen serviceyta där klienter kan söka stöd på eget initiativ. Vi arbetar i nära samarbete med hela öppenvården och socialtjänstens olika enheter. Rådgivning till andra yrkesverksamma, att utbilda inom området våld i när relation samt att informera om verksamheten ingår även i verksamhetens uppdrag. Vi lägger stor vikt vid gott professionellt bemötande till ...
2023-09-15 2023-10-08
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare till Biståndsenheten LSS
Arbetet som handläggare på Biståndsenheten LSS är viktigt, inspirerande och utvecklande. Tillsammans med dina kollegor kommer du att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL samt Lagen om riksfärdtjänst. I arbetet ingår det att du samarbetar med den enskilde, dennes anhöriga, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Du kommer att ges goda möjligheter att påverka och bidra till det utvecklingsarbete som pågår i verksamheten. Du arbetar nära dina kollegor och har god tillgång till arbetsledning och...
2023-09-15 2023-10-15
Järfälla kommun, Kallhälls förskolor Barnskötare till Kallhälls förskolor
Som barnskötare medverkar du till att omsorg, utveckling och lärande bildar en balanserad helhet i barnens vardag. Arbetslaget du kommer att ingå i består av barnskötare och ansvarig förskollärare. Du är insatt i alla delar av arbetet på avdelningen, och är delaktig i planeringen av den dagliga verksamheten samt att utarbeta och genomföra verksamhetsplanen tillsammans med arbetslaget och ledning. Du bidrar till att skapa bästa tänkbara förutsättningar för barns utveckling och utbildning tillsammans med arbetslaget inom förskolan. Som barnskötar...
2023-09-13 2023-10-01
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Studentmedarbetare -Socialsekreterare till Försörjningsstöd Nybesök och etablering
Vi söker dig som är socionom eller studerar till socionom och som gillar och har ett engagemang för det sociala arbetet inom ekonomiskt bistånd. Nybesöksgruppen ansvarar för telefonmottagning och bedömning av helt nya ansökningar avseende ekonomiskt bistånd. Inom teamet genomförs även nybesök med klienten, utredning, handläggning av ansökan och hembesök. Inom nybesök har du kortvariga kontakter med klienterna. I etableringsgruppen ingår mottagande av nyanlända samt utredning och handläggning kopplat till ekonomiskt bistånd för målgruppen som i...
2023-09-08 2023-09-30
Järfälla kommun, Kallhälls förskolor Timvikarie till Kallhälls förskolor
Som timvikarie på våra fyra förskolor hoppar du in vid behov, du stöttar upp vid sjukdom och ledighet för ordinarie personal. Utöver detta kan det finnas behov vid till exempel längre ledighetsperioder såsom jul- och nyårsledighet och sommarperioden. Vikariens roll på förskolan är att tillsammans med pedagogerna delta i dagens alla aktiviteter och rutiner.
2023-09-06 2023-09-30
1 2 >