Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Timavlönad barnskötare till Järfälla Kommun
Du ska ersätta ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som barnskötare arbetar du i förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Enheternas behov styr helt och hållet hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Då våra verksamheter till största del har stängt under sommaren har vi främst behov under terminerna. Du bör bo inom rimligt avstånd från Järfälla för att kunna ta dig till arbetsplatserna inom skälig tid. Vi använder oss av IT-systemet TimePool där du lägger in ...
2021-01-20 2021-01-31
Järfälla kommun, Vård och omsorg Verksamhetspedagog till Socialpsykatrin
Ditt huvuduppdrag kommer vara att arbeta övergripande med det pedagogiska innehållet i verksamheterna, såsom tydliggörande pedagogik och andra individuellt anpassade arbetsmetoder. Du kommer ha en stödjande och handledande roll i metodarbete och bemötande, både utifrån individuella behov samt från mål och riktlinjer för verksamheten. En viktig del i uppdraget är att söka ny kunskap kring bemötande och arbetsmetoder, samt att förankra detta i arbetsgrupperna på ett sådant sätt att det gynnar både individ och verksamhet. Vidare kommer du vara me...
2021-01-19 2021-02-14
Järfälla kommun, Källtorpskolan Speciallärare/specialpedagog till vår stödenhet (KC) Källtorpskolan
På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Tjänsten är på skolans Kunskapscentrum, som vi kallar KC, där vi bl.a erbjuder stöd till elever, handledning av lärare och uppföljningar av skolans olika resultat. Du kommer att arbeta i ett team där det kommer att finnas bl.a. speciallärare och lärarassistent. Personalen på KC har ett nära samarbete med övrig personal inom verksamheten. I vår organisatio...
2021-01-19 2021-02-21
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Barnskötare till Pråmen, Fastebol förskola
Pråmens förskoleavdelning är anpassad för barn med funktionsnedsättningar i åldrarna 1-6 år. Vid planering av utbildningen utgår vi ifrån Lpfö 18, Läroplan för förskolan, och utmanar till lärande utifrån varje enskilt barns specifika behov och förutsättningar. Vi arbetar inkluderande med övriga avdelningar på förskolan. Vi använder oss av tecken och olika bildsystem som stöd i vår kommunikation. Vi utformar vår lärmiljö utifrån barns intressen, behov och förutsättningar, utbildningen ska erbjuda barnen variationer i sitt kunskapssökande. Vi ha...
2021-01-18 2021-01-31
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Säkerhetssamordnare till Järfälla kommun
Politiken har beslutat om ett 77-punktsprogram med konkreta åtgärder för trygghet och säkerhet som kommer att vara styrande för uppdraget under mandatperioden. Som säkerhetssamordnare kommer du att arbeta med frågor inom enhetens områden samt ha ett särskilt samordnings- och uppföljningsansvar inom området med civilt försvar och säkerhetsskydd. Det är ett omväxlande arbete som går från det strategiska - ta fram statistik, skapa risk- och sårbarhetsanalyser och bereda beslutsunderlag, till det mer operativa - utbilda och informera, leda möten, s...
2021-01-15 2021-02-07
Järfälla kommun, Råd och Stöd enheten Koordinator/Case Manager till vuxengruppen
Inom Vuxengruppen arbetar vi med att på olika sätt stötta och motivera vuxna personer med beroendeproblematik mot en ökad livskvalitet och ett mer självständigt liv. Vi erbjuder evidensbaserade behandlingsmetoder och olika boendelösningar på uppdrag från vuxenenheten. Inom gruppen har vi gruppbehandling, bostad först, träningslägenheter, stödboende, anhörigstöd, bosamordning och olika typer av individuellt riktade insatser. Som koordinator/case manager för vuxna arbetar du med målgruppen vuxna som har ett beroende eller en missbruksproblematik...
2021-01-14 2021-02-04
Järfälla kommun, Bemanning vård och omsorg Intresseanmälan för arbete inom Vård och omsorg
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie. Du arbetar vid behov när ordinarie personal är borta. Arbetstiderna varierar mellan dag-, kväll- och även nattetid under vardagar och helger. Arbetspassens längd varierar också. Eftersom du kommer att arbeta vid behov kan vi inte garantera dig ett visst antal timmar eller något fast schema, oftast hör vi av oss till dig angående ett ledigt arbetspass dagen innan eller samma dag som det ska påbörjas.
2021-01-12 2021-02-28
Järfälla kommun, Ungdomsenheten Socialsekreterare till ungdomsenheten
Ungdomsenheten ansvarar för utredningar och insatser rörande barn/unga i åldern 13-20 år och deras familjer. Som socialsekreterare hos oss arbetar du nära dina kollegor och har god tillgång till arbetsledning och administrativt stöd. Arbetet bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på resurser, styrkor och risker som finns i familj och nätverk. Det är viktigt att lyssna till och ta hänsyn till familjens egna lösningar och särskilt till barnets egen beskrivning av sin situation. Vi värnar om barnets delaktighet och försöker hel...
2021-01-12 2021-02-02
Järfälla kommun, Ulvsättra för- och grundskola Förskollärare Kopparvägens förskola
• Vi söker en trygg, drivande och flexibel förskollärare som ser möjligheter och har barnens lärande och utveckling i fokus. • Du har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera reflektera och analysera den pedagogiska undervisningen enligt förskolans styrdokument tillsammans med arbetslaget. • Du har ansvar för att skapa och utveckla trygga och utvecklande lärmiljöer som lockar barnen till lärande och ansvarstagande. • Du har kunskap i pedagogisk dokumentation och arbetar aktivt med förskolans värdegrund och har nolltolerans mot all fo...
2021-01-12 2021-01-31
Järfälla kommun, Källtorpskolan Dietkock/Dietkokerska Källtorpskolan
På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Dietkocken/dietkokerskan kommer att vara ansvarig för tillagningen av specialkost till skolans elever samt till de skolor vi skickar mat till. Vi är ett tillagningskök (centralkök) som lagar mat till skolans elever samt även skickar mat till två andra skolor. Vid behov tar vi även emot beställningar från förskolor i närområdet. Vi tillagar ca 1200 portio...
2021-01-11 2021-02-14
Järfälla kommun, Björkens äldreboende Björkens äldreboende söker undersköterskor
I rollen som undersköterska ger du boenden en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering. HSL- delegerade uppgifter ingår i ditt arbete. Du kommer att vara kontaktman till boende. I det dagliga arbetet ingår Social dokumentation för att säkerställa god kvalité och säker vård. Som undersköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje boende får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor är en viktig aspekt för...
2021-01-07 2021-01-21
Järfälla kommun, Viksjöskolan Viksjöskolan söker kock
Skolans mål är att servera goda och vällagade måltider som tillgodoser barnens behov av energi och näring. Måltiderna ska grundlägga och främja god hälsa samt präglas av kvalité och servicetänkande. Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill vara med och se till att dessa mål uppnås. Vi ser också att du har lätt att samarbeta samt att du kan arbeta självständigt. I arbetet ingår att ansvara för: • Planering och inköp/varubeställning • Tillagning av lunch inklusive specialkost, salladsberedning, bakning samt servering • Livsmedelshygien, egen...
2021-01-05 2021-01-24
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Kock till Viksjö-Aspnäs förskolor
På Riddarens förskola har du ett tillagningsansvar för mat till dryga 70-talet barn och ca 12 personal. Förskolan är nybyggd vilket innebär att du får chansen att vara med och bygga upp verksamheten från grunden i ett modernt kök tillsammans med dina kollegor på förskolan med start februari 2021. Hos oss är det viktigt att barnen får en näringsrik och hälsosam kost och vi använder oss i stor utsträckning av ekologiska matvaror och all mat tillagas från grunden. Vår enhet arbetar även med miljöfrågor och är miljödiplomerad. I tjänsten ingår a...
2020-12-30 2021-01-31
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Förskollärare till Fjällens förskola, Viksjö-Aspnäs förskolor
Vi söker dig som i ditt dagliga arbete har en djup respekt för barnen och en övertygelse om att alla barn kan. En person som tillsammans med oss vill driva det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt. Som förskollärare har du ett helhetsansvar för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barns utveckling och lärande. Dessutom har du ett ansvar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten. I arbetet ingår att verka för att skapa förutsättningar för verksamheten att nå målen i styrdokument...
2020-12-28 2021-01-31
Järfälla kommun, Fjällen för- och grundskola Familjebehandlare till resursskola med inkluderat ungdoms- och familjestöd
Resursskolan är i ett snabbt utvecklingsskede och har initialt 4 elevplatser som inom ett år succesivt ska utökas till ca 10 elever. Du kommer vara anställd på skolan och ingå i ett arbetslag med lärare och socionomer. Resursskolan riktar sig till elever i behov av särskilt stöd. Det kan handla om både skola, fritid och hemsituation. Skolan följer de nationella styrdokument som finns för grundskolan men har dessutom en tydlig betoning på elevernas sociala och emotionella utveckling. Genom individuell anpassning av skolarbetet och stöttning i d...
2020-12-21 2021-01-31
Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum Behörig lärare Sfi/Sva, kvällsundervisning
Tjänsten innebär undervisning i ett av eller en kombination av SFI, Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, Svenska som andraspråk på gymnasial nivå. Kvällsundervisning 17.00-20.00, inkl OB-tillägg från kl 19.00. Tjänsten kan på sikt även innebära undervisning inom andra delar av verksamheten.
2020-12-10 2021-01-31
Järfälla kommun, Fastighetsavdelningen Drifttekniker
Exempel på konkreta arbetsuppgifter kan vara: • Driftoptimering av ventilations- och värmesystem • Tillse att regelbundna ronder utförs och att rutiner för detta följs • Fungera som rådgivare i drift- och energifrågor till kommunens verksamheter • Samordna felanmälningar för fastighetstekniken från kommunens verksamheter med hjälp av kommunens felanmälningssystem • Arbeta proaktivt och föreslå åtgärder för att minska energiförbrukningen samt underhållsåtgärder för teknikinstallationer • Följa upp värme-, el- och vattenförbrukning ...
2020-11-25 2021-01-31
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Studiehandledare KHMER
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • pl...
2020-08-25 2021-01-31