Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare till Myndighet Äldre
Vad gör en biståndshandläggare på Myndighet Äldre? Under dina första dagar hos oss kommer du att tillsammans med din mentor få en individuellt utformad introduktionsplan. Mentorn kommer att finnas som ett nära stöd under hela din introduktion. När du sedan blir varm i kläderna kommer du att få erfara ett mångfacetterat arbete med många möten med människor som befinner sig i svåra situationer i livet. Du kommer även möta mycket glädje och livsvisdom under denna resa. Tillsammans med mentor, kollegor och chef utvecklar du morgondagens socialtjän...
2024-04-11 2024-04-28
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Biträdande rektor
Som biträdande rektor ingår du i enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med rektor ansvarar för att systematiskt planera, följa upp, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån gällande styrdokument och de ekonomiska förutsättningar som ges. Din huvudsakliga arbetsuppgift är ansvara för och driva de pedagogiska processerna vid förskolorna, samt att ansvara för frågor rörande barn och familjer i olika sammanhang. I uppdraget ingår även att leda och administrera frågor rörande personal, budget, arbetsmiljö och lokaler. Du har p...
2024-04-11 2024-05-19
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare till Järfällas öppenvård
Familjebehandling i vår öppenvård handlar framförallt om att vara kreativ och våga tänka nytt. Vi arbetar i nära samarbete med socialtjänstens olika enheter. Uppdragen beskriver behoven och sedan skapar vi tillsammans med familjerna, hur och vad vi tillsammans ska arbeta med för att nå uppsatta mål. I denna roll har du stor frihet att planera och genomföra ditt arbete. Vi träffar familjerna både i deras hem och i våra fina centralt belägna lokaler. Vi arbetar såväl enskilt som tillsammans med en annan familjebehandlare utifrån hur uppdragen s...
2024-04-11 2024-04-28
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor Kombinerad tjänst biträdande rektor och lärare mot fritidshem .
Tjänsten är en kombinerad tjänst som biträdande rektor och fritidslärare. Som fritidslärare förväntas du undervisa i ett ämne du är utbildad i samt ansvara för utvecklingen av fritidshemmet. I din roll som biträdande rektor samarbetar du med rektor och administrativ personal. Du blir en viktig del av skolans ledningsgrupp. Du förväntas vara en närvarande pedagogisk ledare i verksamheten och tillsammans med rektor och övriga medarbetare utforma och utveckla verksamheten mot hög kvalitet. Ditt uppdrag är att utifrån skolans mål, skapa förutsättn...
2024-04-11 2024-04-24
Järfälla kommun, Lundskolan Lundskolan trä- och metallslöjdslärare
Vi söker nu en drivande och initiativtagande trä- och metallslöjdslärare som vill vara med och vidareutveckla de praktiskestetiska ämnenas undervisningen med särskilt fokus på slöjdämnet. I samarbete med övriga kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla slöjdundervisningen samt göra anpassningar så att den stimulerar och utmanar elevernas nyfikenhet, utveckling och lärande. Du ser elevens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet. Du är med och utvecklar lärmiljön, såväl den pedagog...
2024-04-09 2024-04-23
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor Speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning
Planera undervisning, undervisa och bedöma undervisning.
2024-04-09 2024-04-30
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor Elevassistent i anpassad grundskola
I anpassad grundskola arbetar du i arbetslag med elever som behöver mycket vuxenstöd. Alla elever har intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver vara omsorgsfull, engagerad och ha en tilltro till eleven. Vi ser också att du är stresstålig, lyhörd och bra på att samarbeta med andra. Du är stark i att bygga goda relationer, vara lösningsinriktad och att arbeta med lågaffektivt bemötande.
2024-04-09 2024-04-30
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektor till Sandvikskolan
Du ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå, bottnar i ett gott pedagogiskt ledarskap och har stor erfarenhet av undervisning. Du förväntas vara en närvarande pedagogisk ledare i verksamheten som tillsammans med skolans personal utformar och utvecklar en vision samt undervisning av hög kvalitet. I ditt pedagogiska ledarskap förväntas du ta du en aktiv roll och tillsammans med pedagogerna utvecklar ni det kollegiala lärandet. Som rektor på Sandvikskolan har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- ...
2024-04-09 2024-04-23
Järfälla kommun, Björkebyskolan Björkebyskolan söker lärare i spanska samt annat ämne
Vi söker nu en engagerad och lyhörd högstadielärare med en positiv grundsyn! Dina arbetsuppgifter kommer vara att undervisa i spanska samt annat ämne. Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget har du ansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar eleverna till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du vill vara med och driva pedagogisk utveckling och du använder dig av aktuell forskning och kan omsätta den i ditt arbete. Du planerar samt följer upp undervisningen och analyserar och bedömer resultatet. ...
2024-04-08 2024-05-05
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Familjepedagog till Familjestödsenheten Järfälla
Familjepedagogsteamet vänder sig till föräldrar med barn 0-18 år, som har svårigheter att få sin vardag och sitt föräldraskap att fungera. Det kan handla om föräldrar med omfattande sociala problem, psykisk ohälsa eller kognitiva och neuropsykiatriska svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Insatsen är behovsprövad och målet är att stärka föräldrarnas förmåga så att familjerna ges bättre förutsättningar att själva hantera sin livssituation och klara av sin vardag. Som familjepedagog på Socialförvaltningen kommer du att få genomföra samtal ...
2024-04-08 2024-04-28
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Lokalvårdare
• Städning av Linden och Lönnens vård- och omsorgsboende lokalytor • Städning av Olovslund vård- och omsorgsboende lokalytor • Flyttstädning av lägenheter över alla Järfälla kommuns vård- och omsorgsboenden vid behov Det kan förekomma vissa tunga lyft och annat angränsande servicearbete.
2024-04-05 2024-04-15
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Digital hemguide till enheten stöd och förebyggande
En digital hemguide är en person som kan hjälpa seniorer 75 + med sin dator, surfplatta eller mobil. Hjälpen kan bestå av att hjälpa till med att installera bank id, lära ut hur en kan betala räkningar med mobilen, umgås via Skype, skaffa ett Facebookkonto, skicka bilder, söka upp information och leta fram gamla filmer på internet. Egentligen allt möjligt vad gäller den digitala vardagen och som möjliggör mer social kontakt eller stimulans för äldre. Tjänsten innefattar också att hålla enklare utbildningar i användning av surfplatta och mobil f...
2024-04-05 2024-04-30
Järfälla kommun, Viksjöskolan Viksjöskolan söker SO-lärare åk 7-9
Undervisning i So. Alla våra So-lärare undervisar i alla fyra So-ämnen. I tjänsten ingår också mentorsskap för en klass tillsammans med en medmentor.
2024-04-03 2024-04-24
Järfälla kommun, Viksjöskolan Viksjöskolan söker lärare i musik och engelska åk 7-9
En av våra lärare i musik och engelska ska vara föräldraledig under hösten och vi söker därför en vikarie. Som musiklärare hos oss arbetar du i ett team med en annan musiklärare och ni planerar och utvärderar undervisningen gemensamt. Som lärare i engelska har du flera kollegor att planera tillsammans med. Vi har mindre grupper i musik i åk 7-9. I tjänsten ingår också att vara med i organisationen av skolans luciatåg samt eventuellt att ha grupper i den extra musikundervisningen, Musikverkstad, som är ett utökat elevens val för intresserade ele...
2024-04-03 2024-04-24
Järfälla kommun, Viksjöskolan Viksjöskolan söker lärare i hem- och konsumentkunskap åk 6
Lärare i hem- och konsumentkunskap för elever i åk 6. Du har möjlighet till samarbete med tre ämneskollegor, även om de undervisar i andra årskurser.
2024-04-03 2024-04-24
Järfälla kommun, Viksjöskolan Viksjöskolan söker lärare i svenska och idrott åk 7-9
En av våra lärare i svenska och idrott ska vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie. I tjänsten ingår också mentorsskap för en klass tillsammans med en medmentor.
2024-04-03 2024-04-24
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Driftingenjör till Järfälla kommun
Exempel på arbetsuppgifter: • Löpande analysera förvaltningsportföljens energianvändande och utifrån det ta fram/utveckla rutiner och redovisa åtgärdsförslag för ett optimalt energianvändande över tid • Löpande ta fram och redovisa statistik för förvaltningsportföljens energianvändande • Aktiv och deltagande kontaktperson och projektledare för Drift- och säkerhetsenhetens övergripande styrsystem • Säkerställa att enhetens myndighetsbesiktningar görs i rätt tid och med rätt intervall • Agera stöd och bistå med kompetensöverföring vid komple...
2024-04-02 2024-05-28
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Drifttekniker till Järfälla kommun
• Driftoptimering av ventilations- och värmesystem • Säkerställa att regelbundna ronder utförs och att rutiner för detta följs • Fungera som rådgivare i drift- och energifrågor till kommunens verksamheter • Samordna felanmälningar för fastighetstekniken från kommunens verksamheter med hjälp av kommunens felanmälningssystem • Säkerställa att filterbyten sker i rätt tid och i rätt omfattning • Arbeta proaktivt och föreslå åtgärder för att minska energiförbrukningen samt underhållsåtgärder för teknikinstallationer • Följa upp värme-, el- och...
2024-04-02 2024-05-28
Järfälla kommun, Björkebyskolan Björkebyskolan söker lärare i tyska, SO och idrott och hälsa
Vi söker nu en engagerad och lyhörd högstadielärare med en positiv grundsyn! Dina arbetsuppgifter kommer vara att undervisa i ämnena tyska, idrott och hälsa samt SO i årskurs 7-9. Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget har du ansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar eleverna till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du vill vara med och driva pedagogisk utveckling och du använder dig av aktuell forskning och kan omsätta den i ditt arbete. Du planerar samt följer upp undervisningen och analys...
2024-03-28 2024-04-21
Järfälla kommun, Servicecenter Timvikarie som Servicehandläggare i gruppen stöd och omsorg, kommunens Servicecenter
Som servicehandläggare arbetar du med att ge kvalificerad information, service, vägledning och rådgivning till de som kontaktar kommunen. Det är av yttersta vikt att du bemöter alla som kontaktar oss på ett trevligt och professionellt sätt. I denna tjänst besvarar du främst ärenden inom områdena stöd och omsorg men även allmänt om kommunen. Vi kan erbjuda dig en härlig arbetsgrupp med bred kompetens och ett utvecklande arbete. Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden: • Representera kommunen och specifikt Socialförvaltningen samt överförmy...
2024-03-28 2024-04-21
Järfälla Kommun, Kompetensförvaltningen Rektor till Järfälla gymnasium
I rollen som rektor har du ett helhetsansvar för kvalitets- och skolutveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Tillsammans med din ledningsgrupp på fyra biträdande rektorer och ett nära samarbete med dina medarbetare kommer ni planera och genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete, med målet att höja elevernas kunskapsnivå och skapa en positiv arbets- och lärmiljö. Befattningen erbjuder möjligheten att kombinera ett professionellt chefskap med ett gott ledarskap, där viktiga faktorer är att ta ett aktivt ansvar för ditt uppdrag, skapa tillit ...
2024-03-27 2024-04-24
Järfälla kommun, Verksamhetsområde Stöd och Behandling Vikarierande enhetschef till Preventionsenheten
Har du testat att lista arbetsuppgifterna för en chef någon gång? Nej, precis. För det blir en spretig lista. Ofta burkar man istället säga att du har budget, verksamhet, arbetsmiljö-och personalansvar. Och det kommer du att ha. Du leder också enhetens operativa ledningsgrupp där du ansvarar och driver enhetens utvecklingsarbete. Och under våren kommer enheten fortsätta utveckla och implantera arbetet med Tidigt stöd- SSPF (samverkan skola, socialtjänst, fritid och polis) och SST-(skolsociala team). En stor del av det arbetet sker i nära samve...
2024-03-25 2024-04-15
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Jobba i sommar!
I rollen som vikarie är dina arbetsuppgifter att ta hand om våra medborgare och ge den bästa vård och omsorgen anpassad efter individens behov. Arbetet med människor är viktigt, sprider glädje, kunskap och ger speciella möten. Dina arbetsdagar kan variera och några av dina arbetsuppgifter kan vara att: • Städa och laga mat • Hjälpa till med toalettbesök/dusch och byte av inkontinensskydd. • Hjälpa till vid förflyttningar • Dokumentera • Vara ett socialt sällskap och stödja brukaren
2024-03-22 2024-04-21
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare till LSS enhet
Handläggare med inriktning personlig assistans Vi är på jakt efter en riktig stjärna som är intresserad av den spännande utredningslabyrinten av personlig assistans. Som en av våra handläggare kommer du att vara hjärnan bakom att säkerställa att den enskilde får den hjälp den behöver. Vi förväntar oss att du dyker in i utredningar, bedömningar och beslut med en passion för att göra skillnad i människors liv. Varje dag kommer du att vara på frontlinjen, navigera genom Socialtjänstlagen (SoL) och Lag för stöd till vissa funktionshindrade (LSS) fö...
2024-03-21 2024-04-21
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Gruppledare Familjestödsenheten
I rollen som gruppledare hos oss arbetar du nära enhetschef och de andra gruppledarna, för att stötta medarbetarna och utveckla arbetet på enheten. I rollen som gruppledare ingår du i enhetens ledningsgrupp med fokus på bl.a. utveckling, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Du samverkar med interna och externa samarbetspartners. Du har ledningsansvar genom att leda och fördela det dagliga arbetet, ge individuellt stöd och handledning/konsultation samt ha kontinuerliga arbetsmiljöavstämningar. Inom Järfällas öppenvård använder vi Feedba...
2024-03-20 2024-04-21
1 2 >