Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Biblioteksassistent vikariat
Du kommer främst att arbeta i låne- och informationsdisk och med mediehantering. I låne- och informationsdisken är du bibliotekets ansikte utåt och du möter och hjälper bibliotekets besökare med deras ärenden. Du vägleder besökare i den teknik som finns hos oss; lånedatorer, scanning, kopiering och utskrifter. Du arbetar med bokuppsättning och hanterar mediebeståndet. Även andra på bibliotek förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella. Arbetstiderna är varierande under bibliotekets öppettider som är både dagtid, kvällstid och helger.
2022-01-21 2022-02-07
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Erfaren planarkitekt till Samhällsbyggnadsavdelningen
På Samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla är vi alla samhällsbyggare och du som planarkitekt har en viktig roll. Vi har behov av fler erfarna planerare bl.a. till utvecklingen av vår regionala stadskärna och dess kommande etapper. Hos oss får du arbeta i en tajt organisation där du får möjlighet att påverka den omfattande stadsutveckling vi är mitt upp i. Vi jobbar i projektform där de relevanta kompetenserna för projektet finns i projektgruppen. Som planarkitekt leder du planprocessen och arbetet med framtagande av stadsbyggnadsförslag, detal...
2022-01-21 2022-02-13
Järfälla kommun, Vård och omsorg Gruppledare till Försörjningsstöd Nybesök och etablering
Som gruppledare arbetar du nära enhetschef och enhetens andra gruppledare. Du ansvarar för att operativt leda nybesöksgruppen i det dagliga arbetet genom coachning och handledning, fungera som ett stöd vid behov av bedömning och prioritering av arbetsuppgifter, fördela ärenden och planera för verksamheten. Du ansvarar även för rättssäkerhet i enskilda ärenden samt att systematiskt följa upp arbetet på enheten. Du ansvarar för att hålla i teamets gruppmöten och ingår i den operativa ledningsgruppen på enheten. I rollen som gruppledare ingår samv...
2022-01-21 2022-02-13
Järfälla kommun, Björkebyskolan Specialpedagog
Att som specialpedagog organisera stödundervisningen, kartlägga olika elevers stödbehov samt stötta ämneslärarna i deras arbete.
2022-01-21 2022-02-20
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Granskande administratör
I din roll kommer du att vara delaktig i administrativa teamets arbetsfördelning kring fakturor, arkivhantering samt enhetens utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna består även av att genomföra löpande granskning av beställningar utifrån beställd/utfördtid, omvärldsbevakning kring hur andra kommuner arbetar med likande uppdrag samt att ta fram viss statistik och andra uppgifter ur verksamhetssystemet. Då rollen är ny kan arbetsuppgifterna variera och formas över tid och utifrån verksamhetens behov.
2022-01-21 2022-02-10
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Servicehandläggare till Stöd- & omsorgsgruppen
Som servicehandläggare i svarsgruppen Stöd & omsorg är du ansiktet utåt för hela Socialförvaltningen. Vi jobbar på uppdrag av alla enheter inom både familj- och individomsorgen samt äldre och funktionsnedsättning. Vi fattar inga myndighetsbeslut men vi ger information om vad medborgaren kan förvänta sig i kontakten med socialtjänsten. Du kommer att ge information och service till medborgarna rörande alla Socialtjänstens områden. Arbetet innefattar bland annat: - frågor kring försörjningsstöd - orosanmälningar gällande barn och vuxna - fråg...
2022-01-21 2022-02-13
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Utredare till barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla kommun
Tjänsten innefattar ett samordnande och övergripande ansvar gällande nämndprocess och ärendeberedning på barn- och ungdomsförvaltningen. Du kommer bland annat att bistå förvaltningschefen i olika typer av strategiska ärenden och koordinera ärenden som ska beredas inom förvaltningen för att sedan behandlas på politisk nivå i barn- och ungdomsnämnden. Dels handlar tjänsten om att självständigt och i samverkan med andra nyckelpersoner genomföra utredningar med beröring till skolområdet. Dels handlar det om att stödja andra funktioner på förvaltnin...
2022-01-20 2022-02-04
Järfälla kommun, Arbetsmarknadsenheten Arbetsterapeut
I rollen som arbetsterapeut på arbetsmarknadsenheten utreder bedömer du arbetsförmåga hos aktuell målgrupp vid enheten samt placera deltagare på rätt arbetsplats. Du upprättar genomförandeplaner, initierar och leder interventioner samt uppföljning av deltagare. Du kommer även delta och leda metodutveckling och kvalitetsarbete inom området och verka för att arbetet är kostnadseffektivt (rätt insats, till rätt individ, vid rätt tidpunkt). Du kommer samverka, både internt och externt. I tjänsten ingår det också att handleda kollegor och samverkan...
2022-01-20 2022-02-20
Järfälla kommun, Enheten Funktionsnedsättning Mentor till Myndighet funktionsnedsättning
Som mentor arbetar du metodstödjande i komplicerade ärenden och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Syftet med tjänsten är ge nära stöd till handläggare samt att avlasta enhetschefer. I rollen som mentor ingår att ge enhetlig introduktion till nya medarbetare. Som mentor arbetar du tillsammans med din mentorskollega med kvalitetssäkring och kompetensutveckling på enheten. Vid behov kommer mentorn att hålla i ärendedragningar. Som mentor coachar du handläggarna i deras yrkesroll och yrkesutövning.
2022-01-19 2022-02-09
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Studiehandledare TJECKISKA
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • pl...
2022-01-18 2022-02-06
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Förskollärare till Herresta förskolor, Drakens förskola
Vi söker förskollärare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. Som förskollärare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en syn på det kompetenta barnet. Du behöver vara väl insatt i förskolans styrdokument. Arbetet med barnen sker med ett projektinriktat arbetssätt. Du får ett tydligt ansvar att leda undervisningen och organisera arbetet i samarbete med övriga i arbetslaget. Tillsammans med ditt arbetslag och övriga för...
2022-01-17 2022-01-31
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Förskollärare med teckenspråkkompetens till Herresta förskolor, Draken
Vi söker förskollärare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. För dessa tjänster krävs tvåspråkighet, goda kunskaper i svenska (i tal och skrift) samt teckenspråk (TAKK är inte tillräckligt.) Som förskollärare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en syn på det kompetenta barnet. Du behöver vara väl insatt i förskolans styrdokument. Arbetet med barnen sker med ett projektinriktat arbetssätt. Du får ett tydligt ansvar a...
2022-01-17 2022-02-13
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Barnskötare till Herresta förskolor, Drakens förskola
Vi söker barnskötare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. Som barnskötare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en syn på det kompetenta barnet. Du behöver vara väl insatt i förskolans styrdokument. Arbetet med barnen sker med ett projektinriktat arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk dokumentation samt ansvar för att planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. Du ska aktivt delta i att ...
2022-01-17 2022-01-31
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Barnskötare med teckenspråkkompetens till Herresta förskolor, Draken
Vi söker barnskötare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. För dessa tjänster krävs tvåspråkighet, goda kunskaper i svenska (i tal och skrift) samt teckenspråk (TAKK är inte tillräckligt.) Som barnskötare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en syn på det kompetenta barnet. Du behöver vara väl insatt i förskolans styrdokument. Arbetet med barnen sker med ett projektinriktat arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingår pedago...
2022-01-17 2022-02-13
Järfälla kommun, Barkarby för- och grundskola Barnskötare i förskolan, Barkarby för- och grundskola
Vi söker en drivande och positiv barnskötare som ser möjligheter och har fokus på barnens lärande och utveckling! Förskolan är en väldigt intressant arbetsplats där du har stora möjligheter att påverka och vara delaktig i förskolans utveckling. Du behöver vara intresserad av pedagogisk dokumentation och att aktivt arbeta med verksamhetens värdegrund och arbetet mot all form av diskriminering. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö med mycket bra arbetskamrater på en positiv och attraktiv arbetsplats. Vi lägger stort fokus på kompetensutve...
2022-01-17 2022-01-24
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Förskollärare Bolinders förskola
Vi söker en trygg, drivande och flexibel förskollärare som ser möjligheter och har barnens lärande och utveckling i fokus. • Du har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera reflektera och analysera den pedagogiska undervisningen enligt förskolans styrdokument tillsammans med arbetslaget. • Du har ansvar för att skapa och utveckla trygga och utvecklande lärmiljöer som lockar barnen till lärande och ansvarstagande. • Du har kunskap i pedagogisk dokumentation
2022-01-17 2022-01-31
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda för- och grundskolor Barnskötare/elevassistent
Du kommer under skoltid arbeta som resurs i en särskild undervisningsgrupp. Gruppen består av sex elever årskurs 4-6. Där arbetar totalt fyra personer varav en lärare. lärare. Under eftermiddagen kommer du att arbeta på en fritidshemsavdelning som barnskötare. Där du tillsammans med övriga pedagoger ansvarar för verksamheten på fritidshemmet.
2022-01-17 2022-01-24
Järfälla kommun, Vård och omsorg Kvalitetsansvarig sjuksköterska
I rollen som gruppledare hos oss kommer du vara en viktig del i verksamhetens kvalitetsarbete. Du kommer att arbete nära verksamhetschefen och avlasta denna i arbetet med införande och bevarande av ett systematiskt kvalitetsarbete. Ditt fokus kommer vara på kvalitetsfrågor och i rollen ingår inget personalansvar. Du kommer även ha ett nära samarbeta med kvalitetsfunktioner inom organisationen och de andra gruppledarna på våra särskilda boenden. Då rollen är ny kan arbetsuppgifterna variera och formas över tid och utifrån verksamhetens behov. ...
2022-01-14 2022-02-06
Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa Skolsköterska Järfälla barn- och elevhälsa
Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Järfälla kommuns basprogram för elevhälsan. Den medicinska insatsen innefattar hälsobesök, planering av skolläkarmottagningar, öppen mottagning och utförande av vaccinationer. I din roll som skolsköterska arbetar du aktivt tillsammans med skolans elevhälsoteam för att stödja eleverna till att nå målen i skolan. Du samarbetar också med övrig personal, vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Detta för att skapa trygg skolmiljö som främjar hälsa och...
2022-01-13 2022-02-06
Järfälla kommun, Jakobsbergs förskolor Förskollärare Jakobsbergs Förskolor
Jakobsbergs förskolor södra är en organisation som växer! Vi kommer att utöka med fler avdelningar. Vi söker därför dig som är förskollärare. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för att planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. Vi tror att du som söker tjänsten brinner för att utveckla en lärorik, rolig och stimulerande förskola tillsammans med våra pedagoger, barn och föräldrar. Vår strävan är att ständigt utveckla och anpassa lärmiljöer- och undervisning utifrån barns behov. Våra förskolor har fantastiska och inspirerande u...
2022-01-13 2022-02-14
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Valadministratör
Inför allmänna valet 2022 behöver kommunstyrelsens kansli tillfälligt utökas med en valadministratör. Som valadministratör arbetar du nära kommunens valsamordnare. I arbetsuppgifterna ingår att administrera arbetsuppgifter så som registrering av röstmottagare, hantering av e-postutskick, besvarande av frågor från röstmottagare och väljare samt hantering av materialbeställningar. Arbetet innebär många kontakter, både med funktioner inom kommunen och med andra parter såsom valmyndigheten och Region Stockholm. Arbetet bedrivs i ett högt tempo fra...
2022-01-13 2022-01-26
Järfälla kommun, Olovslundskolan Vikariat - elevassistent på Grundsärskola
Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor som är speciallärare/specialpedagoger, fritidspedagoger och barnskötare. Tjänsterna i grundsärskolan är inriktade mot årskurserna Förskoleklass - årskurs 6. I våra klasser går elever som följer LGR11 eller Läroplan för grundsärskolan. Du kommer arbeta i en klass och stötta eleverna i sin utveckling och på eftermiddagen arbetar du på fritidshemmet för att skapa meningsfull fritid för våra elever.
2022-01-12 2022-01-26
Järfälla kommun, Olovslundskolan Vikariat VT 22- Fritidshem Olovslundskolan
Planera, genomföra och utvärdera fritidshemmets verksamhet tillsammans med arbetslaget. Organisera för en trygg och tydlig lärandemiljö för våra elever under hela skoldagen. Du är under skoldagen kopplad till en klass och på eftermiddagen verkar du för att fritidshemmet erbjuder en meningsfull verksamhet för våra elever.
2022-01-12 2022-01-26
Järfälla kommun, Järfälla Kulturskola Cirkuspedagoger 50 + 25% vikariat
Som pedagog i kulturskolan är du en viktig person för många barn och unga på deras fritid. Du har ett öppet och nyfiket förhållnings-sätt som pedagog och är inkluderande i ditt arbetssätt. På så vis bidrar du till en god arbetsmiljö för kulturskolans deltagare och kollegor. Du ser samarbete som en självklar del i ditt arbete. •Undervisning - Planera, genomföra, utvärdera, skapa goda förutsättningar för inlärning, individ- och gruppanpassa material, för- och efterarbete, planera och genomföra olika evenemang i samarbete med andra internt och ext...
2022-01-12 2022-01-30
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Timavlönade barnskötare till Järfälla kommun
Du ska ersätta ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som barnskötare arbetar du i förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Enheternas behov styr helt och hållet hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Då våra verksamheter till största del har stängt under sommaren har vi främst behov under terminerna. Du bör bo inom rimligt avstånd från Järfälla för att kunna ta dig till arbetsplatserna inom skälig tid. Vi använder oss av IT-systemet TimePool där du lägger in di...
2022-01-11 2022-02-06
1 2 >