Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Kvarnskolan Lärare i Spanska och Svenska
Undervisning i Spanska och svenska i åk7-9. Stödundervisning kan ingå. Mentorskap för 12- 15 elever.
2022-10-01 2022-10-10
Järfälla kommun, Familjestödsenheten Familjepedagog till vårt familjepedagogsteam
Familjepedagogsteamet vänder sig till föräldrar med barn 0-18 år, som har svårigheter att få sin vardag och sitt föräldraskap att fungera. Det kan handla om föräldrar med omfattande sociala problem, psykisk ohälsa eller kognitiva och neuropsykiatriska svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Målet är att stärka föräldrarnas förmåga så att familjerna ges bättre förutsättningar att själva hantera sin livssituation och klara av sin vardag. Insatsen är behovsprövad och riktar sig till familjer där familjebehandling inom öppenvården inte bedöms v...
2022-09-30 2022-10-28
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Boendestödjare till stödboende med inriktning missbruk
Som boendestödjare är din främsta uppgift att ge stöd och service utifrån individens behov. Arbetsuppgifterna varierar från att stödja individen i att få struktur och ordning i vardagen till att motivera till utveckling i brukarens levnadssätt. Till exempel ingår det att motivera brukaren att komma iväg på aktiviteter, läkarbesök och få ett mer självständigt liv. I arbetet ingår även stöd i städ, tvätt, inköp och matlagning. Eftersom boenden äter alla måltider tillsammans är det viktigt att du känner dig bekväm med att laga mat och upprätta ma...
2022-09-30 2022-10-21
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Bibliotekarie med inriktning på MIK och läsfrämjande mot vuxna
• Vara en nyckelperson för bibliotekets arbete rörande MIK-frågor bland annat genom att ordna utställningar, temacirklar och workshops som syftar till att stärka besökares medie-och informationskunnighet. • Omvärldsbevakning med inriktning på biblioteksutveckling i en läsfrämjande digital kontext och på så sätt bidra till verksamhetens läsfrämjande arbete. • Ingå i regionalt nätverk, samverka med andra aktörer och bidra till kompetensutveckling för personalen inom Järfälla bibliotek • Visa det digitala i det fysiska biblioteksrummet • Bemanni...
2022-09-30 2022-10-23
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Vill du ge den bästa vården till äldre? Sjuksköterska heltid till Järfälla
Som sjuksköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje brukare får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor och undersköterskor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Två dagar i veckan sker ronder tillsammans med läkare. Andra arbetsuppgifter är planering, utförande och dokumentation av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån varje brukares enskilda behov och förutsättningar. All dokumentation och journalföring sker i Procapita. Arbetstiderna är d...
2022-09-30 2022-10-10
Järfälla kommun, Vård och omsorg Vill du göra skillnad inom området Demens/Kognitiv sjukdom?
Du kommer att jobba utifrån Nationella riktlinjer som finns för vård och omsorg vid demenssjukdom, interna styrdokument samt nya forskningsrön leda utvecklingsarbetet inom området demens/kognitiv sjukdom. Målet vi har är att kunna bistå med stöd och råd till personer med demens/kognitiv sjukdom och deras närstående, öka samverka och stödja verksamheten för att möta individens behov. I rollen ingår arbete med fortsatt utveckling kring samverkan med interna aktörer inom kommun till exempel med biståndsenheten, hemtjänst, anhörigkonsulenter och me...
2022-09-30 2022-10-23
Järfälla kommun, Preventionsenheten Fältarbetare/Områdesarbetare
Vill du vara med? Tror du på att det genom områdesarbete går att påverka, att förändringsarbeta, på riktigt? Tror du också att vi tillsammans med mod, engagemang och flexibilitet gör skillnad? Det gör vi och det är med stor politisk vilja och stort engagemang som vi satsar på att förebygga våld och främja ungas uppväxtvillkor i Järfälla. Rent konkret kommer du som områdesarbetare/fältarbetare att: • Arbeta uppsökande i Järfälla. Arbetet är förlagt både dag och kvällstid och du kommer att gå på ett sexveckorsschema och under de sex veckorna ...
2022-09-28 2022-10-12
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Arbetsinstruktör sökes till Järfälla Dagliga Verksamhet
I det dagliga arbetet kommer du att stödja och handleda deltagare som önskar ha sin sysselsättning ute på en arbetsplats. Du kommer att tillsammans med kollegor arbeta fram rutiner och arbetssätt som är individuellt anpassade efter våra brukare men också ha ett nära samarbete med arbetsplatsen. I våra verksamheter arbetar vi med tydliggörande pedagogik samt tillämpar ett lågaffektivt förhållningssätt. Att föra löpande dokumentation utifrån IBIC om de mål och insatser som ges samt säkerställer delaktigheten och inflytandet hos brukaren är en vi...
2022-09-27 2022-10-07
Järfälla kommun, Fjällen för- och grundskola Fjällenskolan söker lärare till särskild undervisninggrupp
På Fjällenskolan har vi kommungemensamma grupper inom ASTD för årskurs F-9. Nu utökar vi lärarkompetensen i vår särskilda undervisningsgrupp för årskurs 7-9. I gruppen har vi idag 16 inskrivna elever som vi gör en individuell plan för hur just deras skolgång ska anpassas för att nå gymnasiebehörighet. Arbetet som lärare innebär att du har ansvar för planering och genomförande av undervisning med eleverna, enskilt och i grupp. En förutsättning för arbetet är att du har lätt att samarbeta med andra lärare och resurser. Vi vill möjliggöra nya p...
2022-09-27 2022-10-09
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare förskola KURMANJI
Som modersmålslärare i förskolan och förskoleklassen stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Du bedriver undervisning av hög kvalitet, och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera föskole- och skolenheter. I tjänsten ingår att • planera undervisningen • använda digitala verktyg för såväl elevernas lärande som planering och dokumentation av undervisningen • var...
2022-09-27 2022-10-09
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Studiehandledare URDU
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • pl...
2022-09-27 2022-10-09
Järfälla kommun, Vård och omsorg Avgiftshandläggare till Myndighet äldre
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av fakturahantering och lägger stor vikt vid noggrannhet. Du kommer även arbeta med sjuklönefakturor gällande personlig assistans som granskas och fattas beslut kring. Med utgångspunkt i socialtjänstlagen kommer du att handlägga, utreda, beräkna och fatta beslut om avgifter inom äldreomsorgens och funktionshinders verksamheter samt sköta områdets fakturahantering. Det är viktigt att du delar vår värdering om ett tydligt kundperspektiv d.v.s. att vi är till för kommunens invånare. I dina arbetsuppgif...
2022-09-27 2022-10-07
Järfälla kommun, Fjällen för- och grundskola Socionom till Järfälla resursskola
Järfälla resursskolan har idag 6 inskrivna elever och kommer succesivt utökas till ca 10 elever från årskurs 4 till 9. Verksamheten riktar sig till elever och vårdnadshavare som är i behov av stöd i skola, fritid och hemsituation. På Järfälla resursskola följer undervisningen grundskolans styrdokument och läroplan och har som mål att våra elever ska uppnå godkända betyg, som grund för gymnasiebehörighet i år 9. Resursskolan arbetar även mot uppsatta mål från socialtjänsten beträffande familjestöd. Vi vill möjliggöra nya positiva upplevelser oc...
2022-09-26 2022-10-09
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare ARMENISKA
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • pl...
2022-09-26 2022-10-09
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare POLSKA
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • pl...
2022-09-26 2022-10-09
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Nu söker vi en undersköterska till Flottiljens vård- och omsorgsboende med start från årskiftet!
Som undersköterska på Flottiljens vård- och omsorgsboende kommer du att arbeta i ett sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och IBIC, med individens bästa i fokus. En viktig aspekt att vi arbetar tillsammans så att varje boende får den bästa vård och omsorg som möjligt. Arbetet innebär vanliga arbetsuppgifter på vård- och omsorgsboende, såsom personlig omvårdnad, social omsorg, aktivering, städning och service utifrån varje enskilds behov. Du stödjer den boende i dennes dag...
2022-09-26 2022-10-10
Järfälla kommun, Herresta för- och grundskola Biträdande rektor mot fritidshem
Vi söker en biträdande rektor som vill arbeta med fritidshemsutveckling. Tjänsten innefattar undervisning i träslöjd på 50%. Tjänsten kan komma att bli 100% biträdande rektor så småningom. Semestertjänst.
2022-09-26 2022-10-09
Järfälla kommun, Kallhälls förskolor Förskollärare till enheten Kallhälls förskolor
Som förskollärare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en syn på det kompetenta barnet. Du får också ett tydligt ansvar att leda undervisningen och organisera arbetet i samarbete med övriga i arbetslaget. Till din hjälp i det pedagogiska arbetet finns bland annat ett kommunövergripande resursteam bestående av bland annat specialpedagog och psykolog. Som förskollärare ingår du tillsammans med övriga förskollärare i enhetens nätverk för gemensamma utvecklingsfrågor.
2022-09-26 2022-10-12
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Biblioteksassistent med inriktning mediehantering
I denna roll arbetar du i nära samarbete med mångspråksbibliotekarie och läsinspiratör för funktionsvarierade. Utifrån gemensam medieplanering ansvarar du för nedladdning och kopiering av talböcker samt beställning och hantering av mångspråksdepositioner från MLC. I rollen ingår även att möta besökarna i biblioteket. I arbetet med att bemanna biblioteket ingår värdskap i lokalen, att guida till medier och IT-vägledning på grundläggande nivå. Dina främsta arbetsuppgifter är: • Framställning av talböcker genom nedladdning från MTM • Kontakt me...
2022-09-26 2022-10-10
Järfälla kommun, Skälby för- och grundskola Timvikarie - skola
Du är kommunikativ och äger förmågan att entusiasmera elever samt har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap utifrån deras olika förutsättningar. Du ska kunna följa instruktioner från ordinarie personal men samtidigt vara beredd att improvisera om det inte finns någon planering. Du ska kunna leda och organisera arbetet i klassrummet. Du vill och kan samarbeta med dina kollegor och är strukturerad i ditt arbete samt öppen och lyhörd för din omgivning. Du ska skriva en kortare rapport till ordinarie lärare när dagen är slut.
2022-09-23 2022-10-07
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Natt till Flottiljen Januari
Som undersköterska på Flottiljens vård- och omsorgsboende kommer du att arbeta i ett sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och IBIC, med individens bästa i fokus. En viktig aspekt att vi arbetar tillsammans så att varje boende får den bästa vård och omsorg som möjligt. Arbetet innebär vanliga arbetsuppgifter på äldreboende, såsom personlig omvårdnad, social omsorg, aktivering, städning och service utifrån varje enskilds behov. Du stödjer den boende i dennes dagliga livsför...
2022-09-23 2022-10-09
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Björkens vård- och omsorgsboende
Som sjuksköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje brukare får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor och undersköterskor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Två dagar i veckan sker ronder tillsammans med läkare. Andra arbetsuppgifter är planering, utförande och dokumentation av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån varje brukares enskilda behov och förutsättningar. All dokumentation och journalföring sker i Procapita. Arbetstiderna är d...
2022-09-22 2022-10-02
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Björkens vård- och omsorgsboende
Rollen som undersköterska på demensavdelningen på Björkens vård- och omsorgsboende innebär att du kommer att arbeta i ett sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och IBIC, med individens bästa i fokus. Därför är det en viktig aspekt att vi arbetar tillsammans så att varje boende får den bästa vård och omsorg som möjligt. Arbetet innebär vanliga arbetsuppgifter på vård- och omsorgsboende, såsom personlig omvårdnad, social omsorg, aktivering, städning och service utifrån varj...
2022-09-22 2022-10-03
Järfälla kommun, Herresta förskolor Barnskötare till Herresta förskolor
Vi söker barnskötare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. Som barnskötare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en syn på det kompetenta barnet. Du behöver vara väl insatt i förskolans styrdokument. Arbetet med barnen sker med ett projektinriktat arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk dokumentation samt ansvar för att planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. Du ska aktivt delta i att ...
2022-09-22 2022-10-06
Järfälla kommun, Herresta förskolor Förskollärare till Herresta förskolor
Vi söker förskollärare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor och skapar en pedagogisk lärmiljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt säkerställer att barnen erbjuds en trygg omsorg. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Du organiserar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, där barnens utveckling och lärande kontinuerl...
2022-09-22 2022-10-06
1 2 >