Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och...
2023-06-02 2023-06-10
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Stödassistent, korttidsboende för barn och unga.
Arbetet innebär att bemöta barnet/den unge i en hemlik boendemiljö utifrån de beviljade omvårdnads- och serviceinsatserna. Du gör sådana uppgifter som förekommer i ett hem, exempelvis matlagning, städning och tvätt, men hjälper också till med personlig omvårdnad och är stöd vid på- och avklädning, personlig hygien vid dusch och toalettbesök. Du ger service och hittar på sociala aktiviteter, till exempel promenader och utflykter. Fokus ligger på delaktighet och goda livsvillkor, där trygghet, lek, utveckling och att hitta på nya aktiviteter utif...
2023-06-02 2023-08-06
Nässjö kommun, Förskolan Barnskötare till Målens förskola
Vill du ha ett av de roligaste uppdragen som finns? Välkommen till oss på Målens förskola som består av fem avdelningar. Hos oss får du som barnskötare verka för allas lika värde i en lustfylld lärandemiljö som är förskolans vision. Förskolan har en inspirerande inomhusmiljö med en stor gemensam plats för möten mellan människor och härliga lekytor. På vår utegård finns stora gräsmattor, asfalterade ytor och sandlådor som inbjuder till lek. Nu söker vi dig som vill lägga grunden för barnens livslånga lärande och tilltro till sig själva. Du arb...
2023-06-02 2023-06-16
Nässjö kommun, Förskolan Vi söker två förskollärare med ett positivt nyfiket förhållningssätt
Vi söker nu två förskollärare till ett av våra arbetslag. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans styrdokument. Eftersom vi söker två förskollärare till samma arbetslag kommer ni tillsammans att leda arbetslaget mot uppsatta mål. Ni tar ansvar för att organisera för en utbildning som möter varje barn och för att leda processer som ger barnen stöttning i sin utveckl...
2023-06-02 2023-06-30
Nässjö kommun, Äldreomsorg Undersköterska till äldreomsorgen
Uppdraget som undersköterska är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Som undersköterska ska du värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter oc...
2023-06-02 2023-06-18
Sävsjö kommun, Skolkontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Pianolärare till Sävsjö Musikskola
Vi söker pianolärare för undervisning i piano och keyboard. I tjänsten ingår pianoundervisning av elever från åk 3 till och med gymnasiet, att ackompanjera elever och ensembler vid och inför konserter. Du planerar, organiserar och dokumenterar enligt styrdokumenten.
2023-06-02 2023-06-19
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Appelhagens förskola i Stockaryd söker förskollärare
Tillsammans i ett arbetslag ansvarar du för att skapa en lärorik och lustfylld miljö där glädje, ett öppet sinne och professionalism är ledorden. Utifrån förskolans läroplan vågar du tänka nytt och bryta gamla mönster. Som förskollärare har du ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheten.
2023-06-01 2023-06-14
Nässjö kommun, Nyhemsskolan Musiklärare till Nyhemsskolan
Uppdraget innebär att planera, genomföra och utvärdera musikundervisningen.
2023-06-01 2023-06-16
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott till Malmbäcks skola
Grunduppdraget är undervisning i ämnet idrott i årskurserna 1-6. Du arbetar medvetet med ett relationellt förhållningssätt gentemot såväl elever som vårdnadshavare. Du anpassar din undervisning efter elevernas intressen och behov, samt dokumenterar, följer upp och utvärderar din undervisning för en ökad måluppfyllelse i ämnet. Du ingår i ett arbetslag på vårt mellanstadium och du är delaktig i skolans utvecklingsarbete på verksamhetsnivå.
2023-06-01 2023-06-22
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Elevassistent Brinells Högstadium grundsärskola 7-9
Stödja elever i sin kunskapsutveckling. Tillsyn på raster. Omsorg ( Toalettbesök, omklädning osv ) Äta tillsammans med eleverna Delta i alla praktiska ämnen såsom bad varje vecka där personen ska bada tillsammans med eleverna. Samarbete med pedagoger. Olika kommunikationsmedel. Många förflyttningar dagligen.
2023-06-01 2023-06-15
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare hemkunskap
Vi på Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare för undervisning i hemkunskap. På skolan arbetar lärare, fritidsledare samt övrig personal i nära samverkan. Du kommer att ha ett tätt samarbete med din kollega som även hon undervisar i hemkunskap. Du som söker ska vara en pedagog som har elevens intresse i fokus och arbetar för att skapa en motiverande och lärande pedagogisk verksamhet. Du kommer att ingå i ämnesteam samt årskursarbetslag och samverka med kollegor i planering och bedömning. Vi arbetar mycket med sambedömning och i kommunen arbetar vi med ...
2023-06-01 2023-06-11
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i mellanstadiet till Malmbäcks skola
Grunduppdraget är undervisning i årskurserna 4-6, i ämnen efter din behörighet. Du arbetar medvetet med ett relationellt förhållningssätt gentemot såväl elever som vårdnadshavare. Du anpassar din undervisning efter elevernas intressen och behov, samt dokumenterar, följer upp och utvärderar din undervisning för en ökad måluppfyllelse i dina ämnen. Du ingår i ett arbetslag på vårt mellanstadium och du är delaktig i skolans utvecklingsarbete på verksamhetsnivå.
2023-06-01 2023-06-22
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Lärare/speciallärare till den anpassade grundskolan på Parkskolan
Vi söker dig, utbildad lärare/speciallärare med intresse och kompetens att undervisa i anpassad grundskola och bedöma med hjälp av kriterier för bedömning av kunskaper/betygskriterier. Till hösten 2023 växer vår verksamhet för anpassad grundskola med inriktning mot ämnesområden. Söker du ett arbete med möjlighet till tid och utrymme för att arbeta nära varje elev individuellt och i grupp, då kommer du att passa i vårt arbetslag. Det kommer att vara fem elever i åldersspannet 6-15 år som läser mot ämnesområden. Individuellt stöd kommer a...
2023-06-01 2023-06-23
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Musiklärare slagverk sökes till Aneby kommun
I tjänsten ingår att undervisa enskilt i trumset och slagverk samt orkester från årskurs 3 till och med gymnasiet. Undervisningen sker på dag- och kvällstid på Kulturskolan och ibland på kommunens grundskolor. Tjänsten går att kombinera för 80-90% sysselsättningsgrad med musiklärare i flöjt. Ansök i så fall till en av tjänsterna och ange i ditt personliga brev att du är intresserad av en kombination.
2023-06-01 2023-06-09
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Musiklärare flöjt i Aneby
I tjänsten ingår att undervisa enskilt i tvärflöjt, blockflöjt och orkester från årskurs 1 till och med gymnasiet. Undervisningen sker på dag- och kvällstid på Kulturskolan och på kommunens grundskolor. Tjänsten går att kombinera för 80-90% sysselsättningsgrad med musiklärare i slagverk. Ansök i så fall till en av tjänsterna och ange i ditt personliga brev att du är intresserad av en kombination.
2023-06-01 2023-06-09
Nässjö kommun, Parkskolan Parkskolan i Bodafors söker SV/MA lärare till mellanstadiet
Vi söker en grundskollärare till Parkskolan i ämnena SV och MA i år 4-6, tjänsten kan kombineras med andra ämnen. Uppdraget innebär att planera, genomföra samt efterarbeta undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. I vårt arbetslag samarbetar vi genom kollegialt lärande och har högt i tak. I tjänsten ingår mentorsskap för åk 4-6 tillsammans med en annan lärare.
2023-06-01 2023-06-21
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Stödassistent vaken natt till Tellus servicebostad
När du arbetar vaken natt hos oss ingår du i ett arbetslag som ska hjälpa och stödja hyresgästerna, som har beslut enligt LSS. Du utgår från individens behov och tar tillvara på de resurser och förmågor varje individ har. Arbete under natt innebär att du behöver vara en trygg person som finns tillgänglig för brukarna vid behov. Arbetet ställer krav på att du har gott bemötande, god samarbetsförmåga, är öppen för förändringar och har ett reflekterande förhållningssätt.
2023-06-01 2023-06-18
Vetlanda kommun, Grundskola Teckenspråksresurs
Jobba med en fri och tillgänglig lärmiljö. Vår vision är att alla elever ska få möjlighet att bli sitt bästa jag. Som teckenspråksresurs hos oss har du ett jobb där du är med och motiverar, skapar trygghet och bidrar till ett livslångt lärande. På Bäckseda skola är vår vision att alla trivs, är trygga och utvecklas till sitt bästa jag. Vi är en F-6 skola med drygt 300 elever. Elever och personal med olika ursprung och religion arbetar sida vid sida. Vi tror att det är en av faktorerna som gör Bäckseda skola till en bra arbetsplats, för både ba...
2023-05-31 2023-06-21
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Lärare inom psykiatri och funktionshinder till KOMVUX i Nässjö
Som lärare inom Vård- och omsorg kommer du att undervisa och handleda vuxenstuderande på gymnasial nivå i enlighet med gällande styrdokument för vuxenutbildningen utifrån elevernas behov och förutsättningar. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat undervisning i klass, metodövning, handledning, validering samt APL-fördelning och uppföljning. Viss samverkan med vår distansleverantör kan också förekomma. Vi är certifierade inom Vård- och omsorgscollege och har ett nära samarbete med övriga vuxenutbildare på höglandet samt med Brinellgymansiet.
2023-05-31 2023-06-20
Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarie – skola, förskola, fritids, assistent, resurs
Trivs du med att arbeta med barn och unga? Jobba som vikarie! Du kan välja att jobba i förskola, skola, på fritids, eller som resurs eller elevassistent i skolan. Att vara timvikarie hos oss betyder att du styr över din tid. Det passar bra om du vill kombinera jobb med studier eller annat arbete, eller bara äga din tid. Du ersätter ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att dina arbetsuppgifter är de flesta som ordinarie personal har i sitt arbete. Du planerar själv in den tid du vill jobba. Är du en trygg och flexibel person s...
2023-05-31 2023-06-30
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Nu söker vi medarbetare till Hemtjänsten i Sävsjö
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2023-05-30 2023-06-20
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till helgtjänstgöring på Korttidsenhet Högagärde
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2023-05-30 2023-06-15
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska sökes till helgtjänstgöring i Sävsjö hemtjänst
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2023-05-30 2023-06-15
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Nu söker vi Undersköterska till Hemtjänsten i Sävsjö
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2023-05-30 2023-06-15
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till öppna förskolan
Som förskollärare på öppnaförskolan kommer du ingå i Team Förskolan där Verksamhetschef, rektorer specialpedagoger och Remida ingår. Vi har vissa träffar tillsammans och vissa träffar har vi enskilt. På öppna förskolan är ett av syftet att föräldrar med barn ges besöker för att lära känna andra barn och vuxna, skapa nya kontakter, få råd och stöd samt delta i olika aktiviteter. Verksamheten är en unik förskoleform på det sättet att barnen är där tillsammans med föräldrarna. Öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk verksamhet samtidigt som de...
2023-05-30 2023-06-25
1 2 3 4 5 6 >