Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mullsjö Energi & Miljö AB Mullsjö Energi och Miljö AB söker VD
Du ska leda bolagets verksamhet och ska ha/göra: • Verkställa styrelsens beslut • Personalansvar • Ekonomiansvar • Ingå avtal och fatta beslut inom ramen för löpande verksamhet • Ansvara för och planera underhåll av verksamhetens anläggningar och nät. I första hand inom VA • Ta fram och aktualisera underhållsplaner för verksamheten. I första hand inom VA • Ta fram upphandlingsunderlag och uppföljning för ombyggnads och utbyggnadsprojekt. • Ansvara för projekt från start till slutdokumentation. • Vara behjälplig med planfrågor och exploaterin...
2021-07-15 2021-08-31
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Lärare i fritidshem
Undervisning i på fritidshem tillsammans med kollega. Viss del av tjänsten förläggs i skola alternativt förskoleklass. På fritidshemmet bedriver du undervisning utifrån de nationella målen med både inom- och utomhusmiljö som arena. På Grevhagsskolan finns goda möjligheter att använda idrottshall och skolbibliotek i undervisningen. På skolan använder vi digitaliseringens möjligheter. På Grevhagsskolan finns fyra fritidshem och du ingår i ett arbetslag bestående av flera lärare i fritidshem. Som lärare i fritidshem i Eksjö kommun deltar du i ett ...
2021-07-27 2021-08-15
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare till Stensjöns förskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare till Stensjöns förskola. Förskollärare arbetar med barns lärande och utveckling med läroplanen som bas, och har ansvaret för det pedagogiska arbetet i arbetslaget. Arbetet innebär undervisning och organisation av aktiviteter för barn. Du kommer att vara med och arbeta fram lärmiljöer och arbetssätt med fokus på hållbar utveckling och återbruk. Förutom styrdokumenten har vi förskolans vision "Allas lika värde" som ett självklart stöd i vårt förhållningssätt. Här kommer du att tillhöra e...
2021-07-26 2021-08-09
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Javautvecklare
Sugen på nya utmaningar i höst? VI söker nu Java-utvecklare som vill vara med och bidra till att få Sverige att växa! Som Javautvecklare ingår du i något av våra systemutvecklingsteam som ansvar för att utveckla och förvalta ett eller flera system inom jordbruksverket. Det agila arbetssättet är grundstommen och vi värdesätter att våra medarbetare kontinuerlig utvecklar sig själva och teamet samt tar initiativ och uppnår resultat. I varje team finns kompetenserna systemutvecklare, testare, produktägare och teamledare. Teamet ansvarar för implem...
2021-07-23 2021-08-23
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret Handläggare bostadsanpassning, Nässjö kommun
Som handläggare av bostadsanpassningsärenden arbetar du i dialog med sökande för att finna optimala lösningar för anpassning av miljön i hemmet. Du utreder ärenden och fattar beslut utifrån arbetsterapeuters bedömning och med stöd av gällande lagstiftning inom området. Arbetet är till stor del självständigt och beslutsfattande sker på delegation. Arbetet är utåtriktat och innebär kontakter med sökanden och andra kommunala förvaltningar, politiker, konsulter, entreprenörer och myndigheter. Då vi är en organisation som utvecklas/förändras kan äve...
2021-07-23 2021-08-16
Vaggeryds kommun, Kanslienheten Kommunikatör med fokus på digital utveckling
Som kommunikatör arbetar du vid kommunledningskontorets kansli, där arbetet är organiserat i tre team: • Bemötande och kommunikation: kommunikation och ansvar för kommunens kommunikationskanaler, växel, reception och intern service, destinationsutveckling och turism • Hållbar samhällsutveckling: samhällsutveckling, detaljplanering och översiktsplanering, infrastruktur och kollektivtrafik, verksamhetsutveckling, diverse utredningar • Effektiv administration: post och diarium, beredning av ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och d...
2021-07-23 2021-08-23
Mullsjö kommun, Programområde HSL Äldreomsorg Sjuksköterska
Du utför sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska. I dina arbetsuppgifter ingår att inom ditt ansvarsområde planera och strukturera arbetet för den enskilde patienten. Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser som du även följer upp och dokumenterar. Inom kommunal hälso- och sjukvård har du många samarbetspartners vilket förutsätter att du trivs med att samarbeta och samverka såväl internt som externt. Du arbetar nära övriga funktionsområden i organisationen, vilket bidrar till bred kompetens inom området.
2021-07-22 2021-08-22
Habo kommun, Socialförvaltningen Bemanningsplanerare/Schemaläggare
Vi söker en flexibel och lösningsfokuserad bemanningsplanerare/schemaläggare till socialförvaltningen i Habo kommun. Våra verksamheter är hemtjänst, särskilt boende, demensboende, hemsjukvård, assistans, gruppboende och boendestöd. Arbetet som bemanningsplanerare/schemaläggare innebär att ansvara för tillsättning av vikarier genom att dagligen administrera i system så som Time care pool, Multi Access samt Visma och med hjälp av dessa system samplanera verksamheter. I tjänsten ingår det även hållbar schemaläggning av ordinarie personal efter ...
2021-07-22 2021-08-29
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingsassistent/miljöterapi
Tjänsten ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen/aktivitetshuset kan utföras enligt rutiner, medverka till klienters trygghet och säkerhet. Tjänsten ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för våra klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på klientens mående och agerar utifrån behov. I tjänsten specifika uppgifter ingår att ansvara för den miljöterapeutiska verksamheten på institutionen vilket inneb...
2021-07-22 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingsassistent tillsvidare natt
Tjänsten ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Tjänsten ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för våra klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på klientens mående och agerar utifrån behov.
2021-07-22 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingsassistent vikariat
Tjänsten ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Tjänsten ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för våra klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på klientens mående och agerar utifrån behov.
2021-07-22 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingsassistent vikariat natt
Tjänsten ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Tjänsten ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för våra klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på klientens mående och agerar utifrån behov.
2021-07-22 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingspedagog vikariat
För en behandlingspedagog är uppdraget att medverka till att våra klienter får den trygghet, säkerhet, vård och behandling som de behöver. Som behandlingspedagog arbetar man med kontaktpersonskap, bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och man dokumenterar enligt riktlinje. I arbetet ingår också att vara handledare för nyanställda och praktikanter. Befattningen ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Arbetet som behandlingspedagog handlar också om att medverka till att det dagliga arbetet på ...
2021-07-22 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingspedagog tillsvidare
För en behandlingspedagog är uppdraget att medverka till att våra klienter får den trygghet, säkerhet, vård och behandling som de behöver. Som behandlingspedagog arbetar man med kontaktpersonskap, bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och man dokumenterar enligt riktlinje. I arbetet ingår också att vara handledare för nyanställda och praktikanter. Befattningen ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Arbetet som behandlingspedagog handlar också om att medverka till att det dagliga arbetet på ...
2021-07-22 2021-08-22
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Specialistundersköterska vikariat hemsjukvården
I ett nära samarbete med övriga i teamet ansvarar du genom din utökade delegering för olika hälso- och sjukvårdande samt rehabiliterande insatser. Arbetsuppgifterna kan vara provtagning, såromläggningar, hantering av KAD, träning och viss hantering av hjälpmedel. Mycket av arbetet utförs självständigt och även i samverkan med teamet. Du har ett gott bemötande och förmåga att samarbeta med fokus på patient och närstående.
2021-07-21 2021-08-22
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Är du en bra Sjuksköterska -specialistsjuksköterska? Då är du antagligen den vi söker!
I nära samarbete med övriga sjuksköterskor/ specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab assistenter och undersköterskor tillgodoser du de behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som finns inom hemsjukvården. Du arbetar hemma hos patienten och i nära samverkan med särskilda boenden inom äldre och funktionshinderomsorg.
2021-07-21 2021-08-22
Vaggeryds kommun, Räddningstjänsten Beredskapssamordnare
Tyngdpunkten i dina arbetsuppgifter kommer att vara på krisberedskap och civilt försvar. De kompletteras med uppdrag rörande säkerhetsfrågor för kommunen som helhet och inom räddningstjänstområdet. Exempel på arbetsuppgifter kan vara - införa kontinuitetshantering som metod i samhällsviktiga verksamheter - medverka i framtagandet av kommunala handlingsprogram, analyser och riktlinjer - utbilda och öva den kommunala krisorganisationen - löpande följa utvecklingen inom området civilt försvar - arbeta med kommunens civila försvarsplanering - medve...
2021-07-20 2021-08-26
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Hemtjänsten
Som undersköterska i hemtjänsten gör du vardagen enklare och får livet att fungera för den enskilde. Arbetsuppgifterna är varierande under arbetsdagen och består av omvårdnads-, service och hemsjukvårdsinsatser i den enskildes hem. Ett omväxlande arbete som innebär att du hjälper den enskilde med sysslor i hemmet, socialt stöd, hjälp med hygien, ge stöd i medicinska uppgifter samt möjlighet till stimulans och aktivering. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i ditt arbete och vi ser fram emot att dina insatser bid...
2021-07-20 2021-08-22
Habo kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent
Vi söker en personlig assistent till två personer med omfattande omvårdnadsbehov. Du kommer att vistas i hemmiljö/familj för att stödja personerna i vardagliga göromål som städ, planering, måltider, personlig hygien, på och avklädning, träning, transporter mm.
2021-07-20 2021-08-20
Vetlanda kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Badmästare vikariat
Som badmästare hos oss är du delaktig i hela verksamheten. Du gillar att bada, träffa människor och är bekväm med att leda gruppträning både på land och i vatten. Simlektioner är en viktig del av arbetet. Hos oss får du arbeta både med privat simundervisning för olika åldrar och skolsim. Exempel på arbetsuppgifter är att leda vattengympa, bemanna reception med kassa, städning och simundervisning. Hos oss får du ett helhetsperspektiv och får jobba med alla delar som ingår i vår verksamhet. På köpet får du ett gäng goa arbetskamrater, vi ä...
2021-07-20 2021-08-08
Jordbruksverket, Stödsamordningsektionen Kontrollant till EU:s jordbrukarstödprocess
På internkontrollenheten arbetar vi med att granska kvaliteten i de verksamhetsprocesser som används inom Jordbruksverket och andra stödmyndigheters handläggning av jordbrukarstöd, landsbygds- och fiskeristöd, stöd till lokalt ledd utveckling samt marknadsstöd. Enheten arbetar också med att samordna alla revisioner som genomförs av externa organisationer på EU-stödsavdelningen. Som kontrollant hos oss kommer du att arbeta med att utföra kontroller av EU-stödhanteringen, både i fält och av den administrativa hanteringen på Jordbruksverket och a...
2021-07-19 2021-08-16
Jordbruksverket, Stödsamordningsektionen Internkontrollenheten söker revisionssamordnare
Vill du bli en del av oss på internkontrollenheten? Har du erfarenhet från en samordnande roll eller arbetat med revisioner och är intresserad av en ny utmaning då kanske du är vår nya medarbetare! På vår enhet arbetar vi med att samordna alla revisioner som genomförs av externa organisationer på EU-stödsavdelningen. Enheten arbetar också med granskning av kvaliteten i de verksamhetsprocesser som används inom Jordbruksverket och andra stödmyndigheters handläggning av jordbrukarstöd, landsbygds- och fiskeristöd, stöd till lokalt ledd utvecklin...
2021-07-19 2021-08-18
Länsstyrelsen Jönköpings län Vikarierande länsveterinär
Länsveterinären arbetar med handläggning och tillsyn inom alla delar i livsmedelskedjan. Jönköpings län är ett utpräglat jordbrukslän med hög djurtäthet och många av arbetsuppgifterna kopplar till lantbrukets djur. Du arbetar med djurskydd, smittskydd, allmänna veterinära frågor och livsmedelsfrågor genom tillsyn, revision, information och rådgivning. Arbetet är varierande med självständig handläggning av olika ärendeslag och mycket kontakter med kollegor på länsstyrelsen, djurägare, andra myndigheter och organisationer. En stor del av arbete...
2021-07-19 2021-08-22
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Familjehemssekreterare, Familjehemsgruppen, Enhet barn och unga
Som familjehemssekreterare ansvarar du för utredning av familjehem och att matcha familjehem utifrån barnens behov. Du handleder och stöder familjehemmen för att ge dem förutsättningar att klara sina uppdrag. Du arbetar nära barnets socialsekreterare för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra familjehemsplacerade barn. Du rekryterar och utreder också kontaktfamiljer och kontaktpersoner.
2021-07-19 2021-08-08
Länsstyrelsen Jönköpings län Vattenhandläggare
Fokus i tjänsten ligger på genomförande av den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraftverk och dammar (NAP). Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att delta och driva samverkansprocessen, samt tillsyn av vattenkraftverk och dammar. Du kommer att ha många kontakter med verksamhetsutövare, branschföreträdare, enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Det är även ett nära samarbete med övriga länsstyrelser. I tjänsten kan även prövning och tillsyn av markavvattning samt våtmarksanläggning ingå. ...
2021-07-19 2021-08-22
1 2 3 4 5 6 >