Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Timvikarier inom vård och omsorg
Vi behöver timvikarier till alla våra verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vi söker både nya och gamla vikarier som vill jobba inom funktionshinder, socialpsykiatrin, hemtjänst och boenden för äldre. Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett, såväl socialt och kulturellt som fysiskt. Ett arbete där din insats har betydelse för andra människor. Du är en person som värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och ...
2021-03-02 2021-05-31
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Sunhults skola
På Sunhults skola har vi samsyn och arbetar utifrån värdeorden samarbete, vänlighet, ansvar och respekt. I Aneby kommun gör vi vanliga saker ovanligt bra. För att nå dit behöver vi de absolut bästa pedagogerna. Därför ska alla våra pedagoger: - ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat och hälsa, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. - ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. - fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. På Sunhults skola finns förskolek...
2021-03-02 2021-03-28
Sävsjö kommun Undersköterska sökes till Sävsjö kommuns bemanningsenhet
Som medarbetare i bemanningsenheten varierar arbetsplats och arbetsuppgifter. Som undersköterska arbetar du med vård- och omvårdnadsuppgifter hos brukare inom många olika verksamheter. Du ger personlig service och är lyhörd i ditt arbete. Arbetet som undersköterska utgår från att den enskilde brukaren är i fokus och är delaktig i sina omsorgsbehov. Verksamheter som är representerade i bemanningsenheten är bland annat hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, gruppbostad, personlig assistans, boendestöd med flera. Vi söker två underskötersko...
2021-03-02 2021-03-31
Vetlanda kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Hälsocoach till nytt hälsocenter
Huvuduppgiften för en hälsocoach på Hälsocenter är att motivera invånare till beteendeförändring. För att sedan skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsa och livskvalitet och utifrån samtal kunna guida individen mot nästa steg till en bättre hälsa. Hälsocoachen på ett Hälsocenter arbetar med hälsopedagogiska metoder på individ- och gruppnivå, som till exempel coachande samtal och gruppaktiviteter. Hälsocoachen tar emot och stöttar invånare som kommit till Hälsocenter på eget initiativ eller som har blivit remitterade från sin vårdcentral. ...
2021-03-01 2021-03-28
Vetlanda kommun, Resurscentrum för elevhälsa Skolsköterska - 2 tjänster
Som skolsköterska i Vetlanda kommun arbetar du med elever från förskoleklass och genom hela grundskolan. Du träffar elever för hälsosamtal, vaccinationer, följer basprogrammet och utför enklare sjukvårdsinsatser. Tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan jobbar du hälsofrämjande och förebyggande för att våra elever ska må bra i skolan och utvecklas mot målen. Du har stor frihet och möjlighet att själv lägga upp ditt arbete och du arbetar endast dagtid. Runt dig har du ett nätverk av duktiga och erfarna kollegor. För att du ska tr...
2021-03-01 2021-03-31
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Aktiveringsledare Tomasgården
Som aktiveringsledare jobbar du för att höja livskvaliteten för våra äldre. Du planerar och är spindeln i nätet i alla aktiviteter som händer på Tomasgården. Hos oss har du stor frihet att lägga upp ditt eget arbete och använda din kreativitet med utgångspunkt i att våra boende ska få social, psykisk, fysisk och kulturell stimulans. Tillsammans med områdeschef ansvarar du också för din verksamhets ekonomi med bland annat inköp. Som aktiveringsledare är du lyhörd och tar vara på de idéer och önskemål som finns bland våra boende. För att triv...
2021-03-01 2021-03-22
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bullerbyns förskola
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att vara med och bidra till barns utveckling och lärande. Hos oss får du möjlighet att påverka och medverka till en positiv och utmanande pedagogisk miljö. Du kommer till en verksamhet där balansen mellan omsorg och lärande alltid ställs i förhållande till barn och barngrupp. Utforskande, nyfikenhet, framtidstro och reflekterande är viktiga ord i vår verksamhet. Vi har en tilltro att olikhet berikar, både för barn och pedagoger. Förskolan arbetar med tema där barnens frå...
2021-03-01 2021-04-11
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Kock till Hillerangen på Hillerstorpsskolan
Du kommer att arbeta som kock i storkök. Du kommer att arbeta i ett välfungerande team med förekommande uppgifter. Vi arbetar för närvarande med kravcertifiering av verksamheten där du som medarbetare kommer att ta del i utvecklingsarbetet och den framtida process som detta innebär. Som kock kommer du att ha goda möjligheter att utvecklas inom kostenheten i Gnosjö kommun. Vi har ett aktivt utvecklings- och kvalitetsarbete, vi arbetar nära våra gäster i kostråd och utvecklar vårt yrkeskunnande gemensamt och under ledning av vår måltidsinspiratö...
2021-03-01 2021-03-14
Sävsjö kommun, Individ- & Familjeomsorg Sävsjö kommun söker arbetskonsulent/SE-coach
Denna tjänst som arbetskonsulent består till 75% av arbetsuppgifter som SE coach (Supported Employment) och 25% som reguljär arbetskonsulent. Som SE-coach kommer du arbeta med kartläggningssamtal och göra genomförandeplaner. Arbetet innebär många vägledande enskilda samtal, men även att leda samtalsgrupper. En stor del i arbetet innebär även dokumentation. I rollen kommer du att ha många kontakter med Sävsjö kommuns olika verksamheter samt andra kommuner i Höglandet, men också med det privata näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskass...
2021-03-01 2021-03-14
Habo kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent
Vi söker två personliga assistenter till ett barn med ett omfattande omvårdnadsbehov, fysiskt och medicinskt. Du kommer att vistas i hemmiljö i närhet av dennes familj. Du kommer stödja personen i personlig hygien, på och avklädning, måltider via sond, träning.
2021-03-01 2021-03-14
Eksjö kommun Specialpedagog till centrala elevhälsan
Tjänsten i barn- och utbildningssektorns centrala elevhälsoteam gäller specialpedagogiskt arbete för elever i förskoleklass och grundskola, men uppdraget kan även omfatta ärenden på gymnasieskola samt grund- och gymnasiesärskola. Vi ser helst att du har goda kunskaper inom tal, språk och kommunikation för att möta skolornas behov. Även speciallärare eller logoped med lämplig inriktning och erfarenhet kan vara av intresse. Centrala elevhälsoteamet består av specialpedagoger i förskola och grundskola, speciallärare, arbetsterapeut och skolpsyk...
2021-02-26 2021-03-21
Eksjö kommun Skolsköterska
Elevhälsans medicinska insats i barn- och utbildningssektorn består av skolsköterskor och skolläkare. Som medarbetare i elevhälsan arbetar du evidensbaserat med främjande och förebyggande elevhälsoarbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder i lärandet för kommunens elever. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner inom elevhälsan samt på skolan och i samverkan med skolledning, elever och vårdnadshavare. Arbetet som skolsköterska är varierande och stimulerande. Du erbjuder och utför hälsobesök samt vaccinerar ...
2021-02-26 2021-03-21
Eksjö kommun Skolpsykolog till centrala elevhälsan
Tjänsten i barn- och utbildningssektorns centrala elevhälsoteam gäller skolpsykologiskt arbete med inriktning mot elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Centrala elevhälsoteamet består av specialpedagoger i förskola och grundskola, speciallärare, arbetsterapeut och skolpsykologer. Som medarbetare i elevhälsan arbetar du evidensbaserat med främjande och förebyggande elevhälsoarbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder i lärandet för kommunens elever. Arbetet sker i nära sam...
2021-02-26 2021-03-21
Eksjö kommun, Sociala sektorn Anhörigsamordnare/enhetschef
Som anhörigsamordnaren ska du vara ett naturligt stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, eller har en funktionsnedsättning, samt uppsökande verksamhet. Som enhetschef arbetar du för en god arbetsmiljö för dina medarbetare inom frivilligverksamhet och daglig verksamhet, där delaktighet och kreativitet skapar engagemang och motivation. Tillsammans med medarbetare når ni uppsatta mål både utifrån ekonomi och kvalitet. Du ansvarar för rekrytering, kompetensförsörjning, du introducerar nyanställ...
2021-02-26 2021-03-14
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare åk 4-6
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett...
2021-02-26 2021-03-19
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare F-3
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ...
2021-02-26 2021-03-19
Nässjö kommun, Runnerydskolan Musiklärare till åk 3-6
Du ansvarar för planering, genomförande, efterarbete av musikundervisningen. På Runnerydsskolan innebär det undervisning i årskurserna 3 - 6. Du ansvarar även för en del andra musikaliska arrangemang under skolåret som t ex läsårsavslutningar FN- och vårkonsert och luciafirande. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig skolmiljö. Du har stor vana att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje...
2021-02-26 2021-03-19
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingssamordnare MI inriktning till SiS Ungdomshem Långanäs, Slätten
Avdelningen Slätten är en låsbar behandlingsavdelning, vilket innebär att du kommer möta ungdomar som är placerad enligt LVU, för att bryta olika former av riskbeteenden. Avdelningen har plats för 7 ungdomar, flickor, i åldrarna 13-21 år. Nu söker vi dig som vill vara med att utveckla en ny roll som behandlingssamordnare med MI i fokus! I uppdraget som behandlingssamordnare ingår att planera, genomföra och följa upp programverksamhetens aktiviteter samt ansvara för att programverksamheten genomförs. Som behandlingssamordnare ansvarar du för a...
2021-02-26 2021-03-21
Habo kommun, Fritids- och kulturförvaltningen Fritidsassistent
Du ska tillsammans med övrig personal bedriva verksamheten på fritidsgården. Vi arbetar med barn och unga mellan 10-18 år. Vi har också simskoleverksamhet för barn 7-9 år. Arbetet innebär tjänstgöring dag/och kvällstid vardagar samt helgjobb enligt schema.
2021-02-26 2021-03-21
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Engagerad fritidspedagog/lärare i fritidshem sökes till Fagerhults skola
Du kommer att arbeta på Fagerhult skolas fritidshem och samverka med skolan. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar Röda och Gula fritids, där barnen delas upp utefter sin ålder. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten både under skoldagen och under fritidshemstid. Det kollegiala lärandet är en självklar del av ditt uppdrag och arbete. Du har et...
2021-02-26 2021-03-28
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Engagerad fritidspedagog/lärare i fritidshem sökes till Kråkerydsskolan
Du kommer att arbeta på Kråkerydskolans fritidshem och samverka med skolan. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar Lärkan och Tranan, där barnen delas upp utefter sin ålder. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten både under skoldagen och under fritidshemstid. Det kollegiala lärandet är en självklar del av ditt uppdrag och arbete. Du har ett int...
2021-02-26 2021-03-29
Nässjö kommun, Nyhemsskolan Grundskollärare till mellanstadiet
Vi söker en lärarkollega till ett arbetslag på mellanstadiet. Tillsammans med två kollegor kommer du att samarbeta och planera undervisningen för årskursen, utifrån våra styrdokument. Du kommer att undervisa två klasser. Att löpande utvärdera och följa upp din formativa undervisning är en självklarhet för dig, liksom att individualisera undervisningen utifrån elevernas behov, både för elever som behöver extra utmaningar och de som behöver extra stöd. Mentorskap för eleverna i din klass ingår.
2021-02-26 2021-03-19
Nässjö kommun, Nyhemsskolan Lärare i fritidshem
Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att eleverna får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för eleverna och har ett "hela dagen" perspektiv. Du kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Som fritidspedagog/lärare i fritidshem samverkar du med vårdnadshavare, elevhälsa, fritidshemsutvecklare, arb...
2021-02-26 2021-03-19
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Timvikarierande Sjuksköterska/Distriktssköterska
Som Sjuksköterska/Distriktssköterska i Gnosjö kommun arbetar du både självständigt och i samarbete med kollegor och andra yrkeskategorier runt våra vårdtagare t ex undersköterskor, rehab-personal och handläggare. Vi har ansvaret för hälso- och sjukvården för alla åldrar och diagnoser både i ordinärt och särskilt boende. Det är ett fritt och omväxlande arbete som kräver flexibilitet, noggrannhet och eget ansvar. Vi ser också att du har ett mycket gott bemötande och en förmåga att möta den enskilda individen utifrån hans eller hennes egna förutsä...
2021-02-25 2021-03-10
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Sjuksköterskeassistent sommaren 2021
Du kommer att assistera sjuksköterskorna på särskilt boende och i hemsjukvård i deras dagliga arbete. I arbetet ingår ensamarbete.
2021-02-25 2021-04-02
1 2 3 4 5 6 >