Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Handskerydsskolan Förskollärare/grundskollärare till Handskerydsskolan, Nässjö
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/grundskollärare till Handskerydsskolan, Nässjö. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och sociala och personliga utveckling. Du kommer att undervisa i vår förskoleklass.
2022-05-16 2022-06-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har...
2022-05-16 2022-05-31
Mullsjö kommun, Gunnarsbo 4-6 Lärare inriktning fritidshem med ämneskombination bild
Är du en driven och flexibel lärare med inriktning fritidshem som älskar utmaningar och utvecklingsarbete? I så fall är du en pedagog som skulle passa perfekt hos oss på Gunnarsboskolan 4-6 som har en positiv och lösningsfokuserad personalgrupp. På skolan går ca 290 elever som är fördelade på 11 klasser. Vi har ett elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, kurator, arbetsterapeut och skolsköterska som tillsammans med skolledning och pedagoger arbetar för elevers hälsa och utveckling mot målen. På skolan finns även fyra förstel...
2022-05-16 2022-06-03
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Hemtjänst Norr
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2022-05-16 2022-06-06
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Undersköterska till trygghetsboendet Polgatan, Gnosjö
Arbetet innebär undersköterskeuppgifter utifrån beviljade bistånds insatser samt delegerade hemsjukvårds uppgifter.
2022-05-16 2022-05-30
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen EKONOMIBITRÄDE till Töllstorpshallen
I arbetsuppgifterna ingår bl a skötsel av receptionen till Töllstorpshallens gym, simhall och vandrarhem. Samt information till allmänheten och föreningar. Servering och tillagning av cafeterians produkter och matsalsvärdinna i GKC lunchmatsal. Lokalvård av Töllstorpshallens allmänna utrymmen ingår som tex sporthall, gym, omklädningsrum och vandrarhem m.m
2022-05-16 2022-05-29
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Speciallärare individuella programmet gymnasiesärskolan, Storegårdsskolan
Gymnasiesärskolans verksamhet är uppbyggd kring ett praktiskt pedagogiskt arbetssätt. Utifrån styrdokumenten skapar vi en tydlig, tillgänglig lärandemiljö, där du som lärare tillsammans med övrig personal har en helhetssyn kring eleverna, där syftet är att utveckla deras kunskaper, förmågor och färdigheter för att skapa möjligheter till ett meningsfullt och innehållsrikt liv baserat på vars och ens individuella framtidstankar och förutsättningar. Du kommer ha din organisatoriska hemvist på skolans individuella program, men undervisning av ele...
2022-05-15 2022-06-03
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Speciallärare nationella programmen gymnasiesärskolan, Storegårdsskolan
Gymnasiesärskolans verksamhet är uppbyggd kring ett praktiskt pedagogiskt arbetssätt. Utifrån styrdokumenten skapar vi en tydlig, tillgänglig lärandemiljö, där du som lärare tillsammans med övrig personal har en helhetssyn kring eleverna, där syftet är att utveckla deras kunskaper, förmågor och färdigheter för att skapa möjligheter till ett meningsfullt och innehållsrikt liv baserat på vars och ens individuella förutsättningar och framtidstankar. Du kommer främst att undervisa i kärnämnen så som Ma, Sv, En och SO/NO, men det kommer att ingå u...
2022-05-15 2022-06-03
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Grevhagsskolan grundlärare f-3
Undervisning i på lågstadiet med huvuduppgift som klasslärare i årskurs ett. Som undervisande lärare i årskurs ett arbetar du tillsammans med parallellernas klasslärare och ytterligare en lärare som har ett flexibelt uppdrag beroende på behov. Dessutom ingår tre fritidspedagoger och studiehandledare i arbetslaget. Tillsammans ansvarar ni för elevernas hela dag. På skolan använder vi digitaliseringens möjligheter och alla elever har en lärplatta. I arbetet har du möjlighet att få stöd av speciallärare, specialpedagog och kurator.
2022-05-14 2022-05-29
Nässjö kommun, Äldreomsorg Undersköterska till äldreomsorgen
Uppdraget som undersköterska är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Som undersköterska ska du värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter oc...
2022-05-13 2022-05-29
Nässjö kommun, Äldreomsorg Vårdbiträde till äldreomsorgen
Uppdraget som vårdbiträde är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Vårdbiträdet ska värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna ...
2022-05-13 2022-05-29
Nässjö kommun, Äldreomsorg Specialistundersköterska till äldreomsorgen
Uppdraget som specialistundersköterska är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Specialistundersköterskan ska värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Som specialistundersköterska driver du kvalitets- och utvecklingsarbete. Du handleder undersköterskor samt utbildar annan vårdpersonal inom di...
2022-05-13 2022-05-29
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Coach – resurspedagog
Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats och som inte är rädd för att våga testa nya metoder tillsammans med dina kollegor. Som coach eller resurspedagog är du en del i en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet. De elever du möter är i behov av särskilt stöd till följd av sociala eller psykosociala svårigheter, eller till följd av en neuropsykiatrisk diagnos. Många gånger har de en lång skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa ungdomarna till en fungerande skolgång arbetar vi med småskalighet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utfo...
2022-05-13 2022-06-03
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Högskoleutbildad stödpedagog till gruppbostad
Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödpedagogen ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och servi...
2022-05-13 2022-06-03
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Eftergymnasial stödpedagog till gruppbostad
Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödpedagogen ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och servi...
2022-05-13 2022-06-03
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Parkskolan i Aneby kommun
På vår skola ska alla känna glädje, nyfikenhet och lust att lära. Vi visar varandra respekt och tar ett gemensamt ansvar för att alla ska känna sig trygga. I Aneby kommun gör vi vanliga saker ovanligt bra. Alla som arbetar på Parkskolan tar bestämt avstånd ifrån all form av diskriminering eller kränkande behandling. Ett viktigt led i detta arbete är samsyn och vårt aktiva arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Här vill vi varandra väl och här gör vi varandra bra. För att nå dit behöver vi de absolut bästa pedagogerna. Därför ska a...
2022-05-13 2022-05-31
Vetlanda kommun, Grundskola Engagerad speciallärare
Som lärare på grundsärskolan bedriver du en kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Din roll som speciallärare innebär att du: • planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet • samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal • bidrar till att den pedagogiska verksamheten blir både inspirerande och utmanande • är en viktig del i att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare oc...
2022-05-13 2022-06-03
Nässjö kommun, Parkskolan Fritidslärare till Emåskolans fritidshem
Vi söker från höstterminsstart fritidslärare med huvuduppdrag på fritidshemmet på Emåskolan. Under elevens samlade skoldag ingår i ditt uppdrag både arbete på fritidshemmet och i skolan. Uppdraget innebär att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. Under raster är du med och aktiverar eleverna och arbetar utifrån en trygg skolmiljö för alla.
2022-05-13 2022-06-03
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Musiklärare i fiol altfiol till Kulturskolan i Aneby kommun
I tjänsten ingår att undervisa enskilt i fiol och altfiol från årskurs 2 och t o m gymnasiet. Du ansvarar också för flera fiolensembler och stråkorkestrar. Undervisningen sker på dag- och kvällstid på Kulturskolan och på kommunens grundskolor. Tjänsten går att kombinera för 100% sysselsättningsgrad med musiklärare i piano (tjänst ref nr C88800). Ansök i så fall till en av tjänsterna och ange i ditt personliga brev att du är intresserad av en kombination!
2022-05-13 2022-05-31
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Musiklärare i piano till Kulturskolan i Aneby kommun
I tjänsten ingår att undervisa enskilt i piano/keyboard från årskurs 2 och t o m gymnasiet. Undervisningen sker på dag- och kvällstid på Kulturskolan och på kommunens grundskolor. Tjänsten går att kombinera för 100% sysselsättningsgrad med musiklärare i fiol och altfiol (tjänst ref nr C88794). Ansök i så fall till en av tjänsterna och ange i ditt personliga brev att du är intresserad av en kombination!
2022-05-13 2022-05-31
Vetlanda kommun, Grundskola Lärarassistent – Mogärdeskolan
Nu söker vi en lärarassistent. I Vetlanda kommuns grundskolor har vi möjligheterna i fokus. Vi utgår från varje elevs förutsättningar och har ambitionen att alla ska uppleva självtillit, nyfikenhet, lust att lära och en känsla av sammanhang. Att tänka och arbeta lösningsfokuserat tror vi är viktigt för att skapa trygghet och respekt mellan alla på skolan. Här ser vi varandra som tillgångar. Vi söker dig som är intresserad av och driven i, att skapa en lärmiljö som främjar elevernas utveckling både när det gäller deras lärande och trygghet. Som...
2022-05-13 2022-05-29
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare med utvidgat utvecklingsuppdrag för Handskeryds Östra & Norra förskolor
Är du en trygg och yrkesskicklig förskollärare som vill komma vidare i din yrkesroll? Har du en stark vilja att driva utveckling? I arbetet som förskollärare med utvidgat utvecklingsuppdrag får du arbeta som förskollärare och samtidigt ha ett utvidgat ansvar att driva och hålla i utvecklingsprocesser på förskoleområdet. Arbetet sker genom ett kollegialt lärande med förskolans personal i syfte med att utveckla en lärande organisation. Tillsammans med arbetslaget tillser du att undervisningen utvecklas på vetenskaplig grund och med beprövad ...
2022-05-13 2022-06-03
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Verksjurist till rättsenheten
Är du en jurist som vill vara med och utveckla och kvalitetssäkra det juridiska arbetet på Jordbruksverket? Är du lösningsorienterad och trivs i en verksamhet där du ställs inför komplexa ställningstaganden? Då kan du vara rätt person för det här jobbet! Rättsenheten är en central enhet på Jordbruksverket med fyra medarbetare som leds av verkets chefsjurist. Vi stärker nu det juridiska arbetet på Jordbruksverket och söker en till två jurister till rättsenheten. Som verksjurist på enheten kommer du att arbeta inom följande områden: • övergr...
2022-05-13 2022-05-31
Jordbruksverket, Djuravdelningen Smittskyddshandläggare för arbete med smittsamma djursjukdomar
Smittbekämpningsenheten arbetar med förebyggande åtgärder för att förhindra svåra djursjukdomar och bekämpning av sådana djursjukdomar om de introduceras i landet. Enheten arbetar också med frågor om bin, strategiska märknings- och registreringsfrågor och med djursmittoersättningar. Vi söker nu förstärkning till de team som arbetar med förebyggande och bekämpning av epizootier. Vi hanterar alla djurslag, men beroende på aktuellt smittläge i Sverige och i övriga världen kan fokus periodvis hamna på särskilda sjukdomar och djurslag. Arbetet kan...
2022-05-13 2022-05-23
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Evenemangsutvecklare
Som evenemangsutvecklare i Nässjö kommun kommer du att ha ett utvecklande och varierat arbete där du samarbetar med många olika aktörer. Du har en nyckelroll i arbetet som innebär att: • Ta fram en långsiktig plan för evenemang och programverksamhet på Kulturhuset Pigalle. • Planera, strukturera och genomföra evenemang från ax till limpa. • Kontakta och boka in föreläsare, artister m.m. till Kulturhuset Pigalles programverksamhet. • Vara huvudansvarig för att koordinera konferensbokningen på Kulturhuset Pigalle. • Omvärldsbevaka och hålla si...
2022-05-13 2022-05-29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >