Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Vi söker nu dig som vill jobba som administratör i stödjande funktion
Som stödjande administratör kommer du vara ett nära administrativt stöd till områdeschefen i det dagliga arbetet där ni samarbetar, samverkar och för dialog för att verksamheten ska fungera. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att arbeta med administrering i personal- och schemaläggningssystem, fakturering/attestering samt därtill allmänna administrativa uppgifter. I ditt uppdrag ingår även att arbeta med utveckling av rutiner och riktlinjer inom ramen för enhetens uppdrag i förvaltningen.
2022-10-06 2022-10-19
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Poolkock
Som kock tillagar och serverar du näringsrik frukost, lunch och mellanmål. Du får även göra beställningar i vårt kostdata-program Matilda. Det ingår även att följa egenkontroll och arbeta efter kommunens riktlinjer. Du har bra arbetstider, dagtid. Tjänsten kräver ett uppvisat belastningsutdrag från polisen då vi jobbar inom barn och utbildningsförvaltningen. Du är en person som brinner för bra service och matglädje. Du trivs också med att samarbeta med kollegor och att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Då detta är en pooltjän...
2022-10-06 2022-10-31
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarie till Hok och Svenarums förskolor
Tjänsten innebär att du finns tillgänglig för arbete när förskolan har frånvaro av personal av olika anledningar. Till en början kommer några veckor ha planerade arbetstider. Du kommer att medverka i arbetet med att erbjuda barnen god omsorg, utveckling och lärande, i lek och utforskande samt måltids-och hygiensituationer. Våra förskolor har "Hållbar framtid" som ett gemensamt tema. Förskolan arbetar med tema där barnens frågor, intressen och nyfikenhet har inflytande över innehållet.
2022-10-06 2022-10-16
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Språklärare Franska och i bild till Hillerstorpsskolan 7-9
Du kommer att arbeta med undervisning i franska och i bild årskurs 6-9. I arbetet ingår också den nödvändiga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du...
2022-10-06 2022-10-16
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i idrott och hälsa samt resurspedagog till Åvikenskolan 1-6
Du kommer att arbeta med undervisning i idrott och hälsa i årskurs 1-6. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal. Vi söker dig som har ett tydligt ledarskap i klassrummet och med ett relationellt förhållningssätt. Du har eleven i fokus och arbetar med ledning och stimulans i klassrummet för att möte eleverna på grupp- och individnivå. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för att möta elevernas behov och digitala verktyg är en naturlig de...
2022-10-05 2022-10-18
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker yrkeslärare i industriteknik
SiS ungdomshem Stigbys skolverksamhet erbjuder undervisning för 31 ungdomar. Eleverna studerar inom IMA. De erbjuds grundskoleämnen, olika gymnasieämnen samt yrkesinriktad praktisk utbildning med inslag från arbetslivet i form av APL. Det finns fem yrkesprogram: industriteknik, hantverk, bygg, fordon och transport samt restaurang- och livsmedelsprogrammet. Därtill har vi en fotbollsinriktning vilket innebär ett nära samarbete med öns fotbollsklubb VAIS då fotboll är ett viktigt inslag i både skola och behandlingsverksamhet. Undervisningen sker ...
2022-10-04 2022-11-30
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare åk F-3
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett...
2022-10-04 2022-10-25
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Projektingenjör
Vi erbjuder ett mycket omväxlande och utvecklande arbete inom olika verksamhetsområden och söker dig som drivs av utmaningar i en politiskt styrd verksamhet. Eftersom vi arbetar i en liten organisation förekommer arbetsuppgifter kopplade till olika verksamheter i både stort och smått. Som projektingenjör deltar du i alla skeenden anläggningsprojekt. Du är aktiv i planering, projektering, upphandlingar, tar fram kostnadskalkyler, tillstånd och fullföljer projektets genomförande och överlämnar till driftorganisationen. Projekten utförs i både e...
2022-10-04 2022-10-30
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare inriktning NPF åk 4-6 lå 22/23
Du kommer ansvara för undervisningen i vårt Flexteam tillsammans med lärarkollegor och i nära samarbete med våra resurspersoner. Flexteamet är en särskild undervisningsgrupp där elever med behov av anpassad lärmiljö går. Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser d...
2022-10-03 2022-10-17
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare åk 4-6 sv/sva/eng lå 22/23
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett...
2022-10-03 2022-10-21
Aneby kommun Undersköterska till demensgruppen i Aneby kommuns hemtjänst
I uppdraget som undersköterska kommer du ingå i Demensgruppen som är en del av hemtjänsten. Som undersköterska i demensgruppen innefattas ditt arbete av den dagliga omvårdnaden av våra äldre, som du kommer att utföra med hög kvalité efter deras individuella behov och situationer som uppstår. Det ansvarsfulla arbetet består av stor delaktighet och dagliga observationer, i nära samarbete med dina kollegor från olika professioner såsom Demenssjuksköterskan, Arbetsterapeut, Fysioterapeut och Sjuksköterska för att kunna utföra insatser som bidrar ti...
2022-10-03 2022-10-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker enhetschef
SiS ungdomsvård öppnar succesivt avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB). De nya avdelningarna ersätter den nuvarande akut- och utredningsverksamheten. Fördjupad information om mottagning- och bedömning finns på SiS hemsida (länk i annonsen). Efter årsskiftet 2022/2023 kommer akutavdelningen vid SiS ungdomshem Stigby att konverteras till en avdelning för mottagning och behovsbedömning. Till denna avdelning söker vi nu en enhetschef. Som enhetschef är du direkt underställd institutionschefen. Utöver det dagliga behandlingsarbetet p...
2022-10-03 2022-10-25
Jordbruksverket, Djuravdelningen Enhetschef till Djurinförselenheten
Nu söker vi en ny enhetschef till vår enhet med ansvar att arbeta med frågor som rör införsel av djur för att säkra en god djurhälsa i Sverige! Vi söker dig som vill arbeta i en roll där det finns stora möjligheter till utveckling i en verksamhet med spännande och högaktuella frågor! Djuravdelningen står inför en omorganisation där vi kommer bilda en ny enhet som i dagsläget består av ca 8 personer men planeras utökas till 14 personer under kommande åren. Enheten ska arbeta med att handlägga och besluta i införselärenden för alla djurslag med...
2022-10-03 2022-10-16
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Rehabassistent – Träningsviljan
Värna och respektera den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet. Som rehabassistent på Träningsviljan jobbar du med fokus på brukarens möjlighet till fysisk aktivitet, delaktighet och hälsa. Du jobbar med förebyggande, habiliterande och rehabiliterande åtgärder. Det är viktigt att du är lyhörd, har ett professionellt förhållningssätt och ett bemötande som skapar trygghet och inger förtroende. Du har lätt för att jobba självständigt och kunna ge andra instruktioner, men du behöver också ha lätt för att samarbeta med andra. Dina...
2022-10-03 2022-10-24
Habo kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare
Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg (IFO) är organisatoriskt uppdelad i en grupp för Barn och Unga och en Vuxengrupp. Barn och Unga arbetar med myndighetsutövning och uppföljning av beslutade insatser. Vi arbetar med familjehem och familjerätt. Vi har en öppenvård som består av familjebehandlare och fältsekreterare. Vi har även en socionom på familjecentralen Arbetet leds av 1:e socialsekreterare. Arbetet inom Barn och unga innebär myndighetsutövning med utredning, handläggning och uppföljning av barn- och unga enligt SoL och LVU....
2022-10-03 2022-10-24
Habo kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog/stödassistent till barnboende LSS
Vi söker en stödassistent till en bostad med särskild service för ett barn som behöver bo utanför föräldrahemmet. De dagliga arbetsuppgifterna innebär att stödja i personlig hygien, på och avklädning, måltider, träning och medicinsk omvårdnad. Du har ett pedagogiskt arbetssätt och arbetar med värdegrund och kvalitet som främjar barnets delaktighet, självbestämmande och integritet. I arbetsuppgifterna ingår även att skapa en trygg och säker miljö, aktivering på fritiden, vara ett vuxet stöd och skapa förutsättningar för en god kontakt med vårdna...
2022-10-03 2022-10-24
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Lokalvårdare
Lokalvård inom offentlig miljö exempelvis skolor, förskolor, kommunhus, sporthallar och bibliotek. Arbetstiden är förlagd mellan kl. 06:00-14:30 måndag-fredag.
2022-10-03 2022-10-31
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Stockaryds skola söker lärare i fritidshem/fritidspedagog
Den största delen av uppdraget kommer att vara i fritidshemsverksamheten, men även en del gentemot skolans timplan. Du ser varje elevs behov och intresse och utformar undervisningen/verksamheten utifrån det. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen/verksamheten.
2022-10-03 2022-10-24
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Grundlärare till lågstadiet
Sävsjö kommun söker en engagerad lärare till Stockaryds skola. Lärartjänsten innebär undervisning i årskurs 1-2, samt klassföreståndare i klass 2. Du arbetar nära tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Tillsammans med dem ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen på ett sätt som utgår från en helhetssyn på eleverna och deras behov, i enlighet med läroplan och övriga styrdokument. I arbetet använder vi V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2022-10-03 2022-10-24
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare till nybyggda förskolan Jordgubbsbacken
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan. Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvara för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen. Bidra till att förskolan kan erbjuda en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar...
2022-10-01 2022-12-16
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare förskolan Blåsippan
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan. Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvara för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen. Bidra till att förskolan kan erbjuda en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar...
2022-10-01 2022-10-23
Eksjö kommun Förskollärare till förskolehuset Galaxen
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan. Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvarar för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen. Du bidrar till ett optimalt lärande både kunskapsmässigt och känslomässigt där äkt...
2022-10-01 2022-10-23
Eksjö kommun Förskollärare Förskolan Eken
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan. Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvarar för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen Du bidrar till ett optimalt lärande både kunskapsmässigt och känslomässigt där vi t...
2022-10-01 2022-10-23
Eksjö kommun Förskollärare Förskolan Stocksnäs
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan. Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvarar för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen Du bidrar till ett optimalt lärande både kunskapsmässigt och känslomässigt där vi t...
2022-10-01 2022-10-23
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Kommunikatör med feeling
Tjänsten har tydligt webbfokus. Våra övergripande webbplatser behöver daglig kärlek och ska dessutom göras om från grunden under nästa år. Vi pratar utveckling, innehåll och uppföljning. Du behöver vara lite teknisk kunnig men också en duktig skribent. Har du jobbat med innehåll i sociala medier ser vi det som en bonus. Alla kommunikatörskollegor på avdelningen har olika kompetenser. Vi tar hjälp av varandra och jobbar i team. Ena gången är du en del i någon annans uppdrag och andra gången driver du uppdrag på egen hand. Det är meriterande om...
2022-09-30 2022-10-21
1 2 3 4 5 6 >