Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjö kommun, Sociala sektorn Handledare för feriepraktikanter sommaren 2021
Handleda, följa upp och bistå som stöd under arbetsdagen av grupper med feriepraktikanter inom vaktmästeritjänstgöring, IT seniorer samt projekt inom kulturskolan.
2021-05-13 2021-05-23
Eksjö kommun Bygglovhandläggare
Rollen som bygglovhandläggare innebär ett utåtriktat arbete där du jobbar med att göra bedömningar utifrån en komplex lagstiftning, detaljplaner och andra styrdokument samt rättspraxis. Som handläggare på byggenheten hanterar du framförallt bygglov och följer hela bygglovsprocessen med tekniska samråd och arbetsplatsbesök samt deltar i nämndens tillsyn. I ditt arbete samarbetar du nära med kollegorna på byggenheten men ansvarar självständigt för dina ärenden. Du har mycket kontakt med allmänheten genom rådgivning och information i frågor som r...
2021-05-13 2021-05-31
Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaktmästare
Som vaktmästare hos oss får du ett socialt, varierande och utvecklande jobb. Vi söker dig som är flexibel och som trivs med att möta människor. Är du anpassningsbar och bra på att se vad som behöver göras? Och gillar att vara den som ser till att det blir gjort? Då är detta en tjänst för dig. Hos oss får du ett självständigt jobb där du sköter den dagliga driften och jobbar förebyggande med underhåll. I arbetet ingår också att göra vissa inköp, ta emot felanmälningar och vara något av en problemlösare. Arbetsuppgifterna är varierande och ...
2021-05-12 2021-05-22
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare grundsärskola åk 1-3
Du kommer arbeta tillsammans med kollegor kring elever inom grundsärskolan åk 1-3. Du främjar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i grundsärskolan. Att samarbeta med andra är för dig en självklarhet. Du kommer gärna med idéer och förslag som kan bidra till skolutveckling. Under en arbetsdag har du ett nära samarbete med andra berörda pedagoger kring eleven, för att skapa ett helhetsperspektiv på elevens skolgång. Arbetslaget du ingår i har kommit långt i sitt arbete med att anpassa lärmiljön utifrån elevens behov. Vi jobbar tillsammans för...
2021-05-12 2021-06-02
Vaggeryds kommun, Arbetsmarknadsenheten För dig som är 19-20 år och inte har fått jobb i sommar
Vi söker dig som under 4 veckor vill vara med och skapa en bra sommar till­sammans med oss i någon av kommunens spännande verksamheter. Jobben finns inom bland annat fastighets- och trädgårdsskötsel, städ och fritidshem. Du kommer ha din arbetsplats i någon av de kommunala verksamheterna och vi kommer i ansökningsförfarandet matcha sökande till platser som finns. Dessa jobb är till för dig som: • är född 2001 och 2002 och är 19 - 20 år • har avslutat din gymnasieutbildning eller är inskriven i det kommunala aktivitetsansvaret (KKA) • är skrive...
2021-05-12 2021-05-23
Eksjö kommun Lärare i svenska/svenska som andraspråk åk 7-9 till Prästängsskolan
Undervisning i svenska/svenska som andraspråk, handledarskap/mentorskap för en klass och samarbete med ämneslaget/arbetslaget och övriga professioner inom skolan
2021-05-12 2021-05-23
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare till Alléskolan
Att samarbeta med andra är för dig en självklarhet. I detta uppdrag kommer du arbeta nära elevhälsan men också samverka med skolans olika arbetslag. Du kommer med idéer och förslag som kan bidra till skolutveckling och som ger elever i behov av stöd förutsättningar att bli sitt allra bästa jag och lyckas i sitt lärande. Alléskolan har under lång tid arbetat aktivt för att vi som pedagoger ska inkludera alla elever i klassrummet och göra vårt yttersta för att anpassa lärmiljön utifrån elevens behov genom att undervisningsprocessen har ett inklu...
2021-05-12 2021-06-02
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Stödpedagog till Företagsgruppen Daglig verksamhet
Företagsgruppen är en större daglig verksamhet med ett 40 tal arbetstagare som arbetar mot olika företag med exempelvis monteringsarbete På Företagsgruppen arbetar du tillsammans med stödassistenter och arbetstagare. Att arbeta på Företagsgruppen innebär att du ska handleda arbetstagare med intellektuella funktionshinder . Arbetet innebär att stödja personer i arbetet med montering, sortering och paketeringsarbete. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågeffektivt bemötande Som stödpedagog ansvarar du även för att kartlägga individens möj...
2021-05-12 2021-06-04
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bondstorps förskola
Kommunens förskolor befinner sig i en förändringsfas där vi tillsammans utvecklar och förbättrar det utforskande arbetssättet. Vi tror på långsiktiga relationer där barn och vuxna möts genom ett utforskande. Vi sätter stor tilltro till det kollegiala lärandet. ReMida är en del av de nätverk som du kan komma att ingå i, Guldgruvan. ReMida är en pedagogisk verksamhet och ett center för spillmaterial. ReMidas filosofi utgår från att materialet blir pedagogisk i barnens händer och där hållbar framtid alltid ställs i relation till det som erbjuds. ...
2021-05-12 2021-05-27
Kriminalvården, Frivården Jönköping Frivårdsinspektör till Frivården Jönköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-05-12 2021-06-02
Aneby kommun, Kommunserviceavdelningen Lokalvårdare till Aneby kommun
Huvuduppdraget för våra lokalvårdare är att tillsammans se till att våra fastigheter är välskötta och välstädade så att verksamheterna får så goda förutsättningar som möjligt i sina uppdrag. Som lokalvårdare i Aneby kommun är du viktig för oss alla! Tjänsten innehåller traditionell lokalvård så som körning med skurmaskiner och annan golvvård, fönsterputs, höjdstäd, storstäd m.m.
2021-05-12 2021-06-02
Nässjö kommun, Brinellgymnasiet Bygglärare träarbetare
Din uppgift blir i första hand att utbilda eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet och vuxenstuderande inom bygg- och anläggning, men även andra områden kan förkomma beroende på din kompetens. Du kommer att ingå i skolans arbetslag för Bygg- och anläggning och kommer att utveckla utbildning tillsammans med övriga lärare. Vi kan erbjuda dig: - Ett självständigt och omväxlande arbete - En arbetsplats med öppet sinnelag och härliga arbetskamrater - Utmaningen att vara med och utveckla utbildningen inför för framtiden
2021-05-12 2021-06-02
Habo kommun, Socialförvaltningen Språkcoach/Funktionssvenska
Tjänsten är ett projekt som finansieras av Länsstyrelsen. Tillsammans med övrig personal identifiera personer/grupper som är i behov av funktionssvenska parallellt med yrkesutbildning, praktik, arbete eller rehabilitering för att förbättra eller stärka individers arbetsförmåga eller anställningsbarhet. Undervisa grupper eller individuellt i svenska. Arbetet kan ske ute på arbetsplatser men även på andra platser.
2021-05-12 2021-06-02
Habo kommun, Socialförvaltningen Administratör
Administrativt arbete främst riktat mot integration, bland annat bostadsfrågor, fakturahantering, vara med vid mottagande av nyanlända. Mycket av arbetet är kopplat till administration kring mottagande men även en del praktiskt arbete. Även vanligt receptionsarbete.
2021-05-12 2021-06-02
Jönköping University Sjuksköterska till studenthälsan på Jönköping University
I dina arbetsuppgifter ingår det att vara medicinskt ansvarig för studenthälsans medicinska verksamhet, såsom ansvar för det medicinska förrådet och vår utrustning. Studenthälsan erbjuder en unik arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, där en vardag kan växlas från att arbeta såväl med individuell mottagning som med förebyggande studiesociala projekt och insatser. I ditt arbete som sjuksköterska arbetar du nära studenterna och möter varje individ utifrån deras behov. Det är ett stimulerande och roligt arbete som gör att du vidareutveckla...
2021-05-11 2021-05-30
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Ekonomihandläggare
Som ekonomihandläggare arbetar du med ekonomiservice till kommunens verksamheter och ansvarar för våra kund- och leverantörsreskontror. Det innebär bland annat att du har dagliga kontakter med externa kunder. Du kommer också att vara med och driva utvecklingsarbetet inom dessa områden. För att trivas i rollen tror vi att du är en lösningsfokuserad och flexibel person med stark servicekänsla. Du är van vid att ta eget ansvar och arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra. Internutbildning är en del i din tjänst och det är därför ...
2021-05-11 2021-05-31
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare med kunskaper inom NPF
Vi söker dig som har kunskaper inom NPF och lågaffektivt bemötande. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet. Du arbetar strukturerat och innovativt för att kunna bemöta barn lugnt, tryggt och relationsskapande. Tillsammans med övriga arbetslaget vill du arbeta för att skapa en lärmiljö som är lustfylld och där alla barn hittar utmaningar. Vi söker dig som ser det kompetenta barnet, och utgår från barnens intressen, erfarenheter och behov när du formar verksamheten. Vi lägger stor vikt vid att du arbetar utifrån mål- och styrdokument. Ditt u...
2021-05-11 2021-06-03
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bäckgatans förskola
Att leka är att utvecklas! Vi lägger stort fokus på gemenskap och trygghet, vi prioriterar värdegrundsarbetet och goda relationer. Olikheter respekteras och ses som en tillgång. Barnens intressen, förutsättningar och behov får ligga till grund för utformandet av verksamheten. Vi tror på det kompetenta barnet och ger barnen inflytande i verksamheten. Utifrån olika målområden fångar vi lärandet i vardagen, både inom- och utomhus, med närheten till skog, natur och dess möjligheter och upplevelser. Du ger barnen en grund i trygghet,glädje och läran...
2021-05-11 2021-06-07
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vikarie fram till sommarlovet - Hagenskolan
Undervisining i skolan och på fritidshemmet.
2021-05-11 2021-05-18
Vetlanda kommun, Grundskola Idrottslärare till Withalaskolan
Nu söker vi en idrottslärare med ämnesbehörighet i Idrott och hälsa. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i idrott och hälsa för våra elever. Vidare tar du ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Din uppgift är att se varje elev, stärka hans eller hennes tilltro till sin egen förmåga och stimulera till ett livslångt lärande. Likvärdighet är centralt, alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan. I Vetlanda kommun satsar vi på e...
2021-05-11 2021-06-06
Vetlanda kommun, Miljö- och byggförvaltningen Miljöinspektör, förorenade områden
Arbetet med förorenade områden har vuxit och tyvärr finns det fortfarande mycket kvar att göra. I arbetet som miljöinspektör är du med och skapar ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer genom ditt arbete. Tjänsten handlar främst om tillsyn enligt miljöbalken av förorenad mark och förorenade byggnader men den innebär också möjlighet att arbeta med fler områden inom miljötillsyn. Du arbetar främst med handläggning av anmälningar, granskning och bedömning av rapporter, historiska inventeringar, provtagningsplaner, riskbedöm...
2021-05-11 2021-06-06
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i idrott på Brinells Högstadium
Undervisa i idrott och vara mentor för en grupp elever.
2021-05-11 2021-06-01
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i svenska och engelska på Brinells Högstadium
Undervisa i svenska och engelska samt vara mentor för en grupp elever.
2021-05-11 2021-06-01
Nässjö kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till hemtjänsten
Uppdraget som undersköterska är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Som undersköterska ska du värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter o...
2021-05-11 2021-05-30
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Speciallärare till Brinells Högstadium
Du kommer att arbeta aktivt med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer även att fungera som en aktiv samtalspartner till pedagogerna genom att ge förslag på extra anpassningar som material metoder osv.
2021-05-11 2021-06-01
1 2 3 4 5 6 7 >