Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Alléskolan
Som specialpedagog deltar du i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet tillsammans med skolans elevhälsoteam. I ditt uppdrag arbetar du på organisations-, grupp- och individnivå med kartläggning, handledning, observation av enskilda elever eller grupper. Du bidrar med specialpedagogisk kunskap inom elevhälsans gemensamma arbete, exempelvis utbildningsinsatser, behovsbedömning och planering kring individ och grupp med särskilda behov. Du kommer även arbeta med elever i behov av särskilt stöd, både i klassrummet och enskilt. Du har ett nä...
2023-02-07 2023-03-19
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare inom barn och ungdom- Myndighet och Social Välfärd
Vi söker socialsekreterare till enheten barn och ungdom där ingår du som socialsekreterare i en enhet med stort engagemang för de barn, unga och familjer som vi arbetar med. Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser och möjlighet finns att arbeta med placerade barn antingen som familjehemssekreterare eller barnsekreterare. I gruppen är det god sammanhållning, god stämning och man hjälper varandra. I gruppen ingår även en socialassistent som bidrar med administrativt stöd. Nära samverkan sker med öppenvården, där behandlare, fältare o...
2023-02-07 2023-03-15
Sävsjö kommun Kommunsekreterare
För att trivas hos oss i Sävsjö Kommun, behöver du gilla att ge service och att kommunicera med andra, i din roll behöver du arbeta strukturerat och vara bra på att lösa problem med små resurser. I servicerollen ingår det bland annat att planera, boka och hålla ihop den politiska ledningens och förvaltningsledningens behov av resor, lokaler eller möten. Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom offentlig verksamhet där du har arbetat med diarieföring, utlämnande av allmän handling, ärendehantering, är...
2023-02-07 2023-02-28
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Specialistundersköterska Hemsjukvården
I ett pararbete med sjuksköterska förstärker du sjuksköterskebemanningen på hemsjukvården. Du ingår i ett nära samarbete med övriga i arbetslaget. Du ansvarar genom din utökade delegering för olika hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser hemma hos patienten. Arbetsuppgifterna kan vara enklare bedömningar (i samverkan med legitimerad personal), provtagning, såromläggningar, hantering av kateter, och stöttning till den enskilde eller dess anhöriga. Mycket av arbetet utförs självständigt och andra delar i samverkan med sjuk...
2023-02-07 2023-02-26
Habo kommun, Socialförvaltningen Tim - och semestervikarier sökes till funktionshinderomsorgen i Habo
Arbetsuppgifterna innebär att du utför stöd, vård och omsorg till våra brukare.
2023-02-06 2023-05-31
Eksjö kommun, Sociala sektorn Hemsjukvården söker Fysioterapeut
Utifrån sjukgymnastens kompetensområde ansvarar du för bedömning av fysisk funktionsförmåga och rehabilitering. Du initierar behandling, träning och hjälpmedelsförskrivning med målsättning att förbättra eller bibehålla den enskildes förmågor. Arbetet innebär också att ge handledning och stöd till patienter, anhöriga och övrig personal i ett rehabiliterande förhållningssätt för att upprätthålla hälsa. Du dokumenterar i Combine och kommunicerar i vårdplaneringssystemet Cosmic Link. Det är ett självständigt och omväxlande arbete där du till stor d...
2023-02-06 2023-02-26
Jordbruksverket, Djuravdelningen Enhetschef till Djurvälfärdsenheten
Vi söker en ny enhetschef som vill vara med och bidra till en hållbar utveckling i hantering och användning av djur med både ett gott djurskydd och en stärkt konkurrenskraft i lantbruket. Som enhetschef innebär ditt uppdrag att operativt och strategiskt leda din enhet med ca 17 medarbetare. I din roll har du ansvar för personal, arbetsmiljö, resultat och budget. Enheten har ett leant arbetssätt, jobbar teambaserat och tar ett gemensamt ansvar för att lösa våra arbetsuppgifter. Vi utvecklar och förbättrar hela tiden våra arbetssätt, för en god ...
2023-02-06 2023-03-06
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Kock till Kluringens förskola
Du kommer att arbeta som kock i storkök och vara en del av ett välfungerande team. Ditt arbete omfattar bland annat: • Planering och tillagning av måltider • Förberedelse och tillagning av salladsbuffén • Tillagning av specialkost • Beställning av varor • Utförande av egenkontroll • Servering och vissa städ- och diskuppgifter • Säkerställande av att lagar och föreskrifter följs Som kock kommer du ha goda möjligheter att utvecklas inom kostenheten i Gnosjö kommun. Vi har ett aktivt utvecklings- och kvalitetsarbete med stort fokus på hållbarhet...
2023-02-06 2023-02-20
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings- och kartingenjör, Eksjö
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Inom Lantmäteriet tillämpar vi en karriärtrappa för mätnings-och kartingenjörer vilken ger dig goda...
2023-02-06 2023-03-05
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings- och kartingenjör, Jönköping
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Inom Lantmäteriet tillämpar vi en karriärtrappa för mätnings-och kartingenjörer vilken ger dig goda...
2023-02-06 2023-03-05
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Eksjö
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-02-06 2023-03-05
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Jönköping
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-02-06 2023-03-05
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Stödassistent till särskilt boende inom Funktionshinderomsorgen
Uppdraget som stödassistent innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödassistenten ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och s...
2023-02-06 2023-02-26
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Gruppledare missbruksgruppen
Missbruksgruppen består av 3 socialsekreterare och en gruppledare som även arbetar som socialsekreterare på motsvarande 50 procent. Som gruppledare är du en viktig del i att forma socialtjänstens myndighetsutövning kring den aktuella målgruppen. Du leder och samordnar det dagliga arbetet samt fattar beslut enligt delegation. Du fördelar ärenden, fungerar som bollplank och metodstöd. Vidare representerar du din arbetsgrupp både internt och ut mot våra samverkanspartners. Tillsammans med enhetens chef och övriga gruppledare blir du är en viktig...
2023-02-06 2023-02-26
Eksjö kommun Sommarvikarie
Omsorg i Centrum I arbetet inom funktionshinderomsorgen LSS ger du stöd, social service och omvårdnad till brukaren i den dagliga livssituationen enligt sociallagstiftning. Du arbetar på servicebostad eller inom personlig assistans
2023-02-06 2023-03-31
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Enhetschef barn och unga myndighet
Vi söker enhetschef för barn och unga, myndighet och social välfärd, socialförvaltningen. Du kommer tillsammans med ytterligare två kollegor inom individ- och familjeomsorgen planera, leda, utveckla och följa upp din specifika enhet. Din enhet hanterar anmälningar, utredningar och insatser inom barn och unga, LSS myndighet, Familjecentral samt Medverkan. Vi tänker att du är en god förebild med erfarenhet av att leda och verka i kommunal verksamhet. Du ska vara en närvarande, inspirerande och motiverande chef gentemot din personal och kollegor...
2023-02-06 2023-02-28
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Kock till Jordgubbsbackens förskola
Som kock tillagar och serverar du dagligen mat till våra gäster som är barn och pedagoger. Vi har fokus på god mat som hamnar i magen och vi jobbar för mer grönt på tallriken till fördel för hälsa, klimat och ekonomi. Som kock i förskolan är du med och väcker barnens intresse för smaker och råvaror, skapar matglädje och trivsel. Måltiderna är en viktig del av dagen på förskolan och ditt arbete bidrar till livslånga positiva värderingar kring mat, miljö och hälsa. Förutom ditt viktiga uppdrag att laga god och näringsriktig mat, ansvarar du...
2023-02-06 2023-02-28
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Samordnare deltid inom jordbruk och trädgårdsnäringen
Vi söker en medarbetare med stor kunskap och engagemang för frågorna inom lantbruk och landsbygdssektorn. Till dina arbetsuppgifter hör bland annat: - Bli en del av teamet för att främja jordbrukets- och trädgårdsnäringens konkurrenskraft. - Vara en aktiv part i att göra upphandlingar och utlysningar för olika landsbygdsutvecklingsprojekt. - Delta i uppföljning och utvärdering av landsbygdsprogrammet. - Självständigt genomföra regeringsuppdrag och utredningar av olika karaktär inom den gröna näringen. - Vara drivande och aktivt kunna svara på ...
2023-02-06 2023-02-17
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Trainee Systemutveckling
Är du en av våra nya stjärnor inom systemutveckling? Sök vårt populära traineeprogram! För tionde året i rad startar Jordbruksverket upp sitt populära traineeprogram. Vi söker dig som vill vara med och skapa samhällsnytta och utvecklas tillsammans med oss. Är du i början av din karriär som systemutvecklare och vill bygga den erfarenhet som behövs? Vi erbjuder dig nu en unik möjlighet att skapa en stabil och bred erfarenhetsbas och komma in och utvecklas i rollen som systemutvecklare. Vårt traineeprogram är väl genomarbetat och slutmålet är a...
2023-02-06 2023-03-13
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Personlig assistent
Intresserad av att jobba som personlig assistent? Tjej eller kille som är glad, positiv, spontan och flexibel sökes, så stämmer detta in på dig kanske jobbet är något för dig. Jag som söker dig är en härlig, positiv och omtänksam man/kille som är född med ett rörelsehinder i form av en muskeldiagnos. I övrigt ser mitt liv ut som alla andras. Du kommer att hjälpa mig med personlig omvårdnad (så klart) och sköta mitt hushåll men också vara med på mitt arbete och underlätta min fritid. Jag är en aktiv person som gillar när det händer saker men du...
2023-02-06 2023-02-20
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Nu söker vi projektassistenter till statistikenheten - sommarjobb
I år ska samtliga medlemsstater i EU genomföra en statistisk undersökning av strukturen i jordbruket. I Sverige är det statistikenheten på Jordbruksverket som genomför undersökningen. Vi kommer därför att skicka ut enkäter med frågor till samtliga jordbruksföretag i slutet av maj. Vi söker nu totalt 9 personer som är intresserade av att arbeta med undersökningen: 15 maj - 15 december 12 juni - 11 augusti 15 maj - 11 augusti Till stor del kommer arbetet att innebära insamling och kvalitetsgranskning av uppgifter från jordbruksföretagare. ...
2023-02-06 2023-02-26
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande Rektor
Vi söker en engagerad biträdande rektor som tror på att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Du är med och leder den pedagogiska verksamheten tillsammans med rektor och ansvarar för läroplanens mål tillsammans med dina kompetenta medarbetare. Tillsammans med rektor och ledningsgruppen kommer du att driva skolans kvalitets- och utvecklingsarbete. I uppdraget ingår bland annat att vara delaktig i budget- personal- och arbetsmiljöarbete. Personalansvar kommer delas med rektor. Du kommer ha medarbetarsamtal samt lönesamtal. Du kommer var...
2023-02-06 2023-03-06
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i moderna språk franska
Undervisa i franska och annat ämne
2023-02-06 2023-02-26
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i svenska som andraspråk och ev. annat ämne
Undervisa i svenska som andraspråk och eventuellt annat ämne. Mentorskap för en grupp elever.
2023-02-06 2023-02-26
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Spontanansökan till vänliga Vetlanda kommun
Fanns inte jobbet du sökte just nu? Nådde du inte hela vägen när du sökte? Eller är du rastlös och vill vidare, men har inte tagit det där klivet att söka jobb. För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om det för stunden inte finns eller blev det jobb som du tänkt dig. Inom kommunen finns det cirka 350 olika yrkeskategorier inom följande områden: Vård & omsorg Barn & utbildning Kultur & fritid Socialförvaltningen Miljö & bygg Gata & park Måltidsservice Kommunledning Du väljer inom vilket område som du kan tänka dig att j...
2023-02-06 2023-08-31
1 2 3 4 5 6 7 >