Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivården Jönköping Frivårdsinspektör till Frivården Jönköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-10-21 2021-11-11
Habo kommun, Miljöförvaltningen Administratör till Miljöförvaltningen
Vi är en mindre förvaltning och söker dig som gillar att ha många olika arbetsuppgifter och vara lite av spindeln i nätet. Du kommer att utföra sedvanliga uppgifter inom vår administration tillsammans med din kollega men du kommer även att ha vissa handläggaruppgifter. Administrativt kommer du att stötta såväl handläggare som chef på förvaltningen. De löpande administrativa uppgifterna handlar exempelvis om diarieföring, telefonservice, protokollföring och dokumentation, bokningar, inköp, viss personaladministration, verksamhetsplanering och u...
2021-10-21 2021-11-14
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare fritidshem grundsärskola åk 1-3
Du kommer arbeta tillsammans med kollegor kring elever inom grundsärskolan åk 1-3 med inriktning träningsskola. Du främjar ett förhållningssätt där du bidrar till att skapa meningsfullt lärande genom fritidsaktiviteter för elever i grundsärskolan. Att samarbeta med andra är för dig en självklarhet. Du kommer gärna med idéer och förslag som kan bidra till skolutveckling. Under en arbetsdag har du ett nära samarbete med andra berörda pedagoger kring eleven för att skapa ett helhetsperspektiv på elevens skolgång. I din roll är du med och utforma...
2021-10-21 2021-11-14
Leader Västra Småland Kommunikatör
• Ta fram strategiska kommunikationsplaner, tillsammans med båda Leaderområdena. • Leda och driva kommunikationsarbetet utifrån strategiska kommunikationsplaner. • Tillsammans med kollegorna i ditt team skapa, publicera och uppdatera innehåll till • Leaderområdenas olika kanaler, exempelvis sociala medier, webb, brev, intranät och tryckt material. • Utveckla och underhålla hemsida. • Grafisk formgivning som är såväl målgrupps- som kanalanpassad. • Stötta kollegor med informations- och kommunikationsmaterial för användning i olika sammanha...
2021-10-21 2021-11-08
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Elevassistent Njudungsgymnasiet
Som elevassistent hos oss arbetar du stödjande med enskilda elever och mindre grupper under hela skoldagen. Du är med i klassrummet och hjälper eleverna att tillgodogöra sig undervisningen. Eleverna du arbetar med går på det individuella programmet på gymnasiesärskolan. Du ingår i ett arbetslag med en pedagog och två elevassistenter. Du ger stöd både pedagogiskt och socialt för att eleven ska få bästa möjliga förutsättningar att känna att hen lyckas med hela skoldagen. Utöver det pedagogiska arbetet hjälper du också till med personlig vård, så...
2021-10-21 2021-11-08
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Appelhagens förskola i Stockaryd
Vi söker flera förskollärare till förskolan Appelhagen i Stockaryd. Som förskollärare kommer du finnas i barnens vardag och vara en del i vad som formar Sveriges nästa generation genom att du coachar, utmanar och lyssnar in barnets behov. I Sävsjö kommun vill vi ha en skola för alla. Som förskollärare kan du se och ta vara på unga individers olikheter och talanger, få barnet att göra något de inte trodde de klarade. Det är ett uppdrag med stort ansvar och utmaningar, men med stora utmaningar kommer stora belöningar. Som förskollärare i Skolom...
2021-10-21 2021-11-07
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare sökes till nystartat Flexteam på Sörgårdsskolan
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor i Flexteamet genomföra Flexenhetens verksamhet. Arbetet innebär stöd till enskilda elever men även grupper av elever där målet är att hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Flexteamet, tillsammans med elevernas ordinarie lärare, planerar och genomför elevernas skoldag utifrån varje elevs individuella behov. Din roll i teamet är att ha ett övergripande ansvar för undervisningen av eleverna som är kopplade til...
2021-10-20 2021-11-03
Jordbruksverket, Djuravdelningen Handläggare djursmittoersättningar
Smittbekämpningsenheten arbetar med förebyggande åtgärder för att förhindra svåra djursjukdomar och bekämpning av sådana djursjukdomar om de introduceras i landet. Enheten hanterar också djursmittoersättningar, alltså ersättningar som betalas ut till djurägare efter att de har drabbats av utbrott som staten har bekämpat. Vi söker nu en handläggare till att hantera djursmittoersättningar. Arbetet innebär att granska ansökningar, att hålla kontakter med djurhållare och att informera och svara på frågor om djursmittoersättningar. Du kommer att ...
2021-10-20 2021-11-05
Mullsjö kommun, Samhällsbyggnad Chef för fastighetsenheten
Som fastighetschef blir du en del av och är med och leder utvecklingsarbetet med att gemensamt skapa ännu bättre arbetsprocesser för en god samhällsplanering. Det är ett uppdrag i demokratins tjänst, i Mullsjöbornas tjänst, och det är ett uppdrag vars kärna är samarbete och service. Som fastighetschef kommer du ha närmast personal- och arbetsmiljöansvar för de 12 medarbetarna. I det ingår även ansvar för enhetens kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vidare ansvarar du övergripande för att bland annat: - Säkerställa så att kommunens o...
2021-10-20 2021-11-10
Mullsjö kommun, Samhällsbyggnad Chef för gata/park-enheten
Som chef för gata/park blir du en del av och är med och leder utvecklingsarbetet med att gemensamt skapa ännu bättre arbetsprocesser för en god samhällsplanering. Det är ett uppdrag i demokratins tjänst, i Mullsjöbornas tjänst, och det är ett uppdrag vars kärna hållbarhet, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för kommunens investeringsobjekt inom gata/park området. Det innebär tillsättning av projektledare men även i vissa projekt själv ha rollen som projektledare. I de projekt som inte utförs i egen regi in...
2021-10-20 2021-11-10
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Skötare till Hasseln
Vi söker en engagerade skötare/behandlare till servicebostad Hasseln i Sävsjö. Som skötare/behandlare ska du stödja och hjälpa den enskilde till en god livskvalité genom att ge praktiskt och pedagogiskt stöd till människor med olika psykiska funktionsnedsättningar. I arbetet ingår att aktivt stödja boende till aktiviteter och självständighet utifrån sin förmåga. Utgångspunkten är att alla människor ska leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt. Insatserna utformas efter varje individs behov.
2021-10-20 2021-11-04
Vetlanda kommun, Grundskola Lärare åk. 1-3
Som lärare hos oss undervisar du en klass i årskurs två. Som pedagog ser du varje elev och stärker hens tilltro till sin egen förmåga och stimulerar till ett livslångt lärande. För att trivas i rollen som lärare tror vi att du är en person som är flexibel och har lätt att anpassa dig till nya situationer. Du är organiserad och trivs med att stå inför en klass och undervisa. Du planerar verksamheten på ett engagerat och målorienterat sätt. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Du löser konflikter på ett konstruk...
2021-10-20 2021-11-10
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Undersköterska
I dina arbetsuppgifter ingår allt från daglig omvårdnad och medicinska behov till städning och matlagning. Du är en person som värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Du har ett gott bemötande och värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Vi tror att du är en empatisk, varm och engagerad person. För att passa i rollen är du trygg med att ta ansvar och fatta beslut. Hos oss har du ett flexibe...
2021-10-20 2021-11-10
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Resurspedagog till Hillerstorpsskolan F-6
Du kommer att arbeta med pedagogiska uppgifter och som pedagogisk resurs i grupp och för enskilda elever. Tillsammans med lärare ansvara för elevernas utveckling mot målen. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du har en välko...
2021-10-20 2021-10-28
Sävsjö kommun Stödassistent till gruppbostad
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att motivera, stötta och praktiskt hjälpa brukarna på gruppbostaden med morgon- och kvällsrutiner. Du ska också stötta brukarna socialt i och utanför sitt boende samt arbeta främjande för brukarnas sociala utveckling. Du kommer att samarbeta inom arbetslaget samt med andra personer inom och utanför verksamheten. Arbete på annan arbetsplats kan förekomma, då all personal har möjlighet att önska sin tjänstgöringsgrad.
2021-10-20 2021-11-03
Mullsjö kommun, Hemvården Undersköterska inom hemtjänsten
Vi bedriver kvalificerad omsorg och vård inom hemtjänsten. Rollen som undersköterska innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra brukare. Att vara professionell handlar lika mycket om ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor, som att arbeta med omsorgsuppgifter och service. Du ska tillgodose brukarens individuella behov av omsorg och service i det egna hemmet, utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen. Du kommer även att utföra v...
2021-10-20 2021-11-03
Mullsjö kommun, Barn o Utbildning Administratör till barn- och utbildning
Nu söker Mullsjö en engagerad administratör till barn- och utbildning som vill arbeta med verksamhetsövergripande strukturer och rutiner hos oss. Vi söker dig som har erfarenhet av förskole- och skoladministration och som är intresserad av att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utveckla vår verksamhet. Som administratör hos oss utgör du ett nära stöd till barn- och utbildningsförvaltningen inom personal-, ekonomi-, informations- och myndighetsadministration. Du kommer i ditt uppdrag ha en central och viktig roll där du fungerar...
2021-10-20 2021-11-07
Mullsjö kommun, Hemvården Undersköterska korttidsavdelning äldreomsorg
Vi bedriver kvalificerad omsorg och vård på vår korttidsavdelning inom äldreomsorgen. Rollen som undersköterska innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra brukare. Att vara professionell handlar lika mycket om ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor, som att arbeta med omsorgsuppgifter och service. Du ska tillgodose brukarens individuella behov av omsorg och service på vår korttidsavdelning utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstl...
2021-10-20 2021-11-03
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Barn- och utbildningsförvaltningen
Nu vill vi förstärka vårt administrationsteam och därför söker vi en skoladministratör till Barn- och utbildningsförvaltningen. Är du den vi letar efter? Som skoladministratör med tillhörighet inom Barn- och utbildningsförvaltningen kommer du tills vidare att vara placerad på Fenix Kultur- och kunskapscentrum. Där kommer du att arbeta mot både gymnasiet och vuxenutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat receptionsarbete, hantering av ekonomi och fakturor, personaladministration, antagningsarbete, protokollskrivande samt andra adminis...
2021-10-20 2021-11-07
Eksjö kommun Deltidsbrandman Hjältevad och Mariannelund
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 1 gång per beredskapsvecka på kvällstid. Är du en av dem som vi söker så hör vi av ...
2021-10-19 2022-01-03
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och spännande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar och utför medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes behov samt ger stöd till anhöriga. Som sjuksköterska ansvarar du för att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter och handleda omvårdnadspersonal.
2021-10-19 2021-11-14
Sävsjö kommun Fritidsledare med digital kompetens
• Leda och implementera ett digitaliseringsprojekt för att nå ut till ungdomar som inte använder fritidsgården som mötesplats. • Skapa en trygg och inbjudande miljö • Bygga relationer • Vara lyhörd och aktivt ta del i barn och ungdomars diskussioner • Stimulera till samspel och demokratiska värderingar • Uppmuntra till och stödja barn och ungdomars egna initiativ • Främja självkänslan hos varje individ • Se varje individs behov och intresse och utforma verksamheten utifrån det • Planera, utvärdera och följa upp verksamheten • Samverka m...
2021-10-19 2021-11-07
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum Skolsköterska gymnasiet GKC
Som skolsköterska hos oss arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet leds av skolans rektor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är hälsosamtal, öppen mottagning och vaccinationer. Du deltar också i elevhälsans övergripande arbete och kommer att ingå i kommunens nätverk för skolsköterskor.
2021-10-19 2021-11-02
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Projektledare – Tekniska installationer till Nässjö kommun
Du ingår i en enhet med både förvaltare och projektledare. Som projektledare hos oss arbetar du i en ledande och samordnande roll. Du kommer att driva, leda och samordna investerings- och underhållsprojekt för kommunens verksamheter med ett övergripande ansvar för kvalitet, budget, tidsramar, uppföljning och kundkontakter. Genom tjänstens inriktning kommer du ha ett utökat ansvar inom tekniska frågor. Du kan till exempel komma att utföra statusbesiktningar, ta fram underhållsplaner och skriva egna förfrågningsunderlag. En viktig del i rollen ...
2021-10-19 2021-11-09
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärarvikarie i grundskolan
Du kommer att arbeta som vikarie för undervisande lärare samt även i andra roller som kan bli aktuella. Du har en placering på Bäckaskolan 7-9 där du arbetar vid de tillfällen då du inte är bokad som vikarie på andra skolor eller i fritidshem och förskoleklass. Du kommer främst att arbeta med undervisning och elevtillsyn i hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs nio.
2021-10-19 2021-11-02
1 2 3 4 5 6 7 >