Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse SiS ungdomshem Stigby söker behandlingspedagoger
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen...
2024-05-21 2024-05-21
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kulturarbetare inom evenemang och bibliotek
I rollen som Kulturarbetare kommer dina dagar vara omväxlande och dina arbetsuppgifter kommer variera. Du kommer bland annat arbeta inom både bibliotek, evenemang och konferens. En dag inom bibliotek kan innebära uppgifter såsom exempelvis läsfrämjande arbete, bistå besökare med tips, råd och hjälp, medverka vid aktiviteter, delta i uppsökande arbete, marknadsföra aktiviteter via sociala medier med mera. Du kommer att ingå i ett trevligt team med kollegor som jobbar både här i Nässjös stadsbibliotek men även ute på våra filialer. I jobbet ingå...
2024-05-21 2024-06-09
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till funktionshinderomsorgen
Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödpedagogen ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och servi...
2024-05-21 2024-06-09
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Alléskolan söker lärare åk F-3, som gillar tillsammansarbete
Du kommer jobba tillsammans med ett lärararbetslag på lågstadiet som gemensamt samverkar och ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för eleverna i årskursen. För oss är det viktigt med ett lösningsfokuserat förhållningssätt där vi hjälps åt och ställer upp för varandra, med elevens bästa i fokus. Du verkar för att skapa goda relationer och ett positivt, förtroendefullt och öppet samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor.
2024-05-21 2024-06-09
Sävsjö kommun Enhetschef till Myndighet Barn och Unga
I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Som enhetschef leder och planerar du verksamheten, där medarbetarna lotsar till rätt stöd, utreder, fattar beslut om och följer upp insatser utifrån Socialtjänstlagen (SoL) men även Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du ansvarar för att effektivisera arbetsprocesser och att tillvarata medarbetarnas resurser, samt utvecklar samarbetet och samverkan såväl internt som externt. Som enhetschef ansvarar du självständigt och tillsamm...
2024-05-21 2024-06-09
Eksjö kommun Förskollärare till förskolan Apollo
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan. Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvara för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen. Förskolorna på Galaxen arbetar projektinriktat utifrån barnens tankar och hypoteser me...
2024-05-21 2024-06-02
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till förskolan
I uppdraget som rektor för förskolan driver du det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har ett gemensamt uppdrag att skapa en förskola som håller hög kvalitet, Du ansvarar även för verksamhetsutveckling, personalansvar, budget och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef. Som ledare har du ansvaret för att utbildningen och undervisningen i förskolan utvecklas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner. Du driver ett aktivt systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete som fokuserar på hur pedagoger och försk...
2024-05-21 2024-06-09
Mullsjö kommun, Trollehöjds skolområde Lärare i spanska och franska/tyska
Vi söker dig som vill ge eleverna goda förutsättningar att lyckas inom ämnet moderna språk. Som legitimerad lärare i moderna språk kommer du att undervisa i spanska i kombination med tyska eller franska beroende på behörighet. I denna roll kommer du att ha möjlighet att arbeta heltid om du har kunskaper i minst två av dessa språk. På vår skola är det av största vikt att du som lärare är relationell i din pedagogik och trivs med att ge individuell uppmärksamhet åt eleverna för att coacha dem genom deras skolarbete och erbjuda en god undervisni...
2024-05-21 2024-06-05
Statens institutionsstyrelse Timanställd som behandlingsassistent
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bi...
2024-05-20 2024-08-31
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare årskurs 5
Vår skola har en organisation där lärarna arbetar i triss, alltså tre lärarkollegor på två klasser. Du får då goda förutsättningar och chansen att bygga starka relationer som leder till en trygg lärmiljö och undervisning. Du arbetar i nära samverkan med elevhälsoteamet. I Vaggeryds kommun arbetar vi med ÄDK "ämnesdidaktiskt kollegium", där du tillsammans med ämneskollegor för att ständigt utveckla elevers lärande genom god undervisning. Vi sätter alltid elevers lärande och utveckling i fokus!
2024-05-20 2024-06-14
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare textilslöjd åk 7-9
Tjänsten är ett vikariat på 40% med undervisning i textilslöjd på Hagabodaskolan åk 7-9. Slöjdsalen på Hagabodaskolan är rymlig och ljus och väl utrustad. Du kommer undervisa i enbart åk 8 och undervisningen är schemalagd på torsdagar och fredagar.
2024-05-20 2024-06-10
Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret Samordnare för civilt försvar
Samordning av Sävsjö kommuns arbete med civilt försvar och beredskap. Arbetet innefattar arbete i samverkan med kommunens förvaltningar, inom räddningstjänst och det civila samhället i Sävsjö kommun. Du kommer även att samverka med aktörer inom vår gemensamma höglandssamverkan och på länsnivå. Du tar fram planer och säkerställer arbetet inom dessa. I tjänsten ingår även vissa uppgifter och ansvar inom det kommunala säkerhetsskyddsarbetet och krigsorganisation. Tjänsten kommer vara placerad på Utvecklingsavdelningens enhet för hållbar utveckli...
2024-05-20 2024-06-06
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Rörviks skola söker idrottslärare år 5-9
Vi söker en lärare i ämnet idrott och hälsa. Du ska planera och genomföra lektioner med elever från klass 5 till 9. Som idrottslärare ser du varje elevs behov och intresse samt utformar undervisning/verksamheten utifrån det. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån gällande styrdokument för idrottsämnet. Du använder dig av V-klass och Office 365 för dokumentation, kommunikation och planering. Du kommer att vara ansvarig för inköp kopplat till ämnet.
2024-05-20 2024-06-04
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Undersköterska hemtjänst
Var med och bidra till att alla får den omsorg och omvårdnad de har rätt till! I hemtjänsten hjälper vi människor att få sina behov uppfyllda, såväl socialt och kulturellt som fysiskt, i hemmet, i en miljö där de känner sig tryggast. Vi söker nu dig som är undersköterska till hemtjänstområde C1 i Vetlanda centralort. Som undersköterska i hemtjänsten är dina arbetsuppgifter allt från daglig omvårdnad och medicinska behov till städning och inköp. I tjänsten ingår även medicindelegering. Som person vill vi att du är empatisk, varm och engagerad....
2024-05-17 2024-06-07
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill bidra till livets vändpunkt
Arbetsbeskrivning Vårt uppdrag är meningsfullt, och ibland en stor utmaning. Men tillsammans gör vi mycket för samhällets mest utsatta och våldsamma där ingen annan nått full framgång. Vi behöver bli fler som kan stå kvar för de klienter som behöver det allra mest.  Vill du vara en av de som står kvar för någons vändpunkt i livet? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS LVM- Hessleby en meningsfull utmaning för dig! Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter, behandlingssamordnare, behandlingssekrete...
2024-05-17 2024-06-02
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i fritidshem till Kulltorpsskolan
Du arbetar i första hand nära eleverna med elevgrupper under den samlade skoldagen, med undervisning i fritidshemmet för att motivera och stödja eleverna på olika sätt i deras utveckling. Du kommer att arbeta med eleverna och stötta dem i, såväl större grupper, som enskilt. Strävan är att få en kontinuitet för att skapa en god skolmiljö under elevens hela skoldag. Du arbetar medvetet för att eleverna ska känna trygghet och trivas i skolan. I samarbete med kollegorna följer ni upp, analyserar och hittar åtgärder för att förbättra verksamheten. ...
2024-05-17 2024-06-10
Nässjö kommun, Brinellgymnasiet Gymnasielärare i matematik och naturkunskap till Brinellgymnasiet
Är du den entusiastiska pedagogen inom matematik och naturkunskap som vi kan räkna med för att få våra elever att växa? Hos oss blir du en del av en inspirerande arbetsmiljö med både utmaningar och många möjligheter. Du ingår i ett arbetslag med gott klimat där eleven alltid är i fokus. I ditt arbete ingår att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i dina ämnen. Du arbetar för att eleverna ska utvecklas optimalt, både kunskapsmässigt och socialt. Utifrån varje elevs unika förutsättningar och behov stödjer och motiverar...
2024-05-17 2024-06-06
Vetlanda kommun, Grundskola Förstelärare/lärare – Bäckseda skola
Vill du bidra till elevers lärande, utveckling och trygghet? Vi söker dig som är utbildad lärare, med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 alternativt årskurs 1-3. Om du har minst fyra års erfarenhet och väl dokumenterad god undervisning finns även möjligheten till en förstelärartjänst. På Bäckseda skola i Vetlanda ligger vår skola i en vacker miljö där vår vision är att alla trivs, är trygga och utvecklas till sitt bästa jag. Vi är en F-6-skola med drygt 300 elever. Hos oss får du ett jobb där du är med och motiverar, skapar trygghet och bi...
2024-05-17 2024-06-07
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Grevhagsskolan söker grundlärare inriktning fritidshem
Undervisning i på fritidshem tillsammans med kollegor. Viss del av tjänsten förläggs i skola alternativt förskoleklass. Det är en fördel om du har behörighet och vilja att undervisa i idrott och hälsa på lågstadiet. På fritidshemmet bedriver du undervisning utifrån de nationella målen med både inom- och utomhusmiljö som arena. På Grevhagsskolan finns goda möjligheter att använda idrottshall och skolbibliotek i undervisningen. Då du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av flera lärare i fritidshem, men också arbeta tillsammans med övriga ...
2024-05-17 2024-05-26
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker SV/SO lärare till Parkskolan åk 7-9, 80-100%
Vi söker 1 grundskollärare till Parkskolan i Bodafors i SV och SO ämnena år 7-9, 80-100%. Uppdraget innebär att planera, genomföra samt efterarbeta undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. I vårt arbetslag samarbetar vi genom kollegialt lärande och har högt i tak.
2024-05-17 2024-06-06
Mullsjö kommun, Barn o Utbildning Barn- och elevhälsosamordnare
Ditt uppdrag är att skapa kvalitet och likvärdighet i stödprocessen. Du leder det övergripande barn- och elevhälsoarbetet i kommunen i ett nära samarbete med skolchef, utvecklingschef, rektorer och verksamheternas barn- och elevhälsa. Vi söker dig som har ett stort engagemang för att utveckla verksamheten till barnet och elevens bästa. I kommunen finns fem förskolor, två lågstadieskolor, en mellanstadieskola, en högstadieskola samt en anpassad grundskola. I dina arbetsuppgifter ingår att leda barn- och elevhälsoprocesser utifrån ett främjande...
2024-05-17 2024-06-07
Mullsjö kommun, Programområde Barn o Utbildning Förskollärare till Björksäters förskola
Du kommer ansvara för att undervisningen genomförs så att barnens utveckling och lärande främjas. Du kommer också vara ansvarig för att anpassa utbildningen och lärmiljön efter barnens behov och intressen. Tillsammans med förskollärarkollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet och du har ett nära samarbete med våra specialpedagoger.
2024-05-17 2024-06-02
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Ma/No åk 7-9
Du kommer undervisa i matematik och NO i åk 7-9 på Hagabodaskolan. I tjänsten ingår mentorskap för en klass. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%. Sedvanligt arbete i arbets- och ämneslag ingår i tjänsten.
2024-05-17 2024-06-06
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd åk 3-6
Vi söker en lärare i textilslöjd till Annebergs och Malmbäcks skola. Som slöjdlärare undervisar du i årskurs 3-6 i nära samarbete med läraren i trä- och metallslöjd. Uppdraget innebär främst att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas förutsättningar på grupp- och individnivå. Du ska dokumentera och bedöma elevernas kunskaper i ämnet utifrån gällande styrdokument samt samverka med vårdnadshavare, elevhälsa och kollegor i arbetet med eleverna.
2024-05-17 2024-05-31
Polismyndigheten, Polisregion Öst Finansiella Utredare till Utredningssektionen med placering i Jönköping
I funktionen finansiell utredare ingår du i en utredningsgrupp som specialist, men du är även en stödjande funktion för enskilda utredningar. Det innebär att du under kortare eller längre tid kan komma att behöva tjänstgöra på annan ort än din placeringsort och att det även kan innebära distanstjänstgöring. Dina arbetsuppgifter består i att från olika informationskällor hantera, sammanställa och analysera omfattande mängder data samt hitta spår, trender och mönster i dessa. Det kan bland annat innebära: • Inhämtning, bearbetning och presenta...
2024-05-17 2024-05-31
1 2 3 4 5 >