Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivården Jönköping Frivårdsinspektör till Frivården Jönköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-05-12 2021-06-02
Jönköping University Sjuksköterska till studenthälsan på Jönköping University
I dina arbetsuppgifter ingår det att vara medicinskt ansvarig för studenthälsans medicinska verksamhet, såsom ansvar för det medicinska förrådet och vår utrustning. Studenthälsan erbjuder en unik arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, där en vardag kan växlas från att arbeta såväl med individuell mottagning som med förebyggande studiesociala projekt och insatser. I ditt arbete som sjuksköterska arbetar du nära studenterna och möter varje individ utifrån deras behov. Det är ett stimulerande och roligt arbete som gör att du vidareutveckla...
2021-05-11 2021-05-30
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Lönespecialist till Distriktsveterinärerna
Som lönespecialist ansvarar du för vårt operativa lönearbete. Det innebär att du ger service, support och systemstöd inom lön- och HR-området till chefer, medarbetare och externa myndigheter. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat granskning och registrering av inkomna underlag. Vidare tar du fram olika rapporter och intyg, gör uppdateringar i lönesystemet och skickar underlag till externa myndigheter. Du kommer även att få genomföra utbildningsinsatser och introduktion för chefer och medarbetare inom löneområdet.
2021-05-10 2021-05-24
Jordbruksverket, Projekt- och företagssektionen Handläggare för landsbygdsstöd
På landsbygdsstödsenheten arbetar vi med att handlägga ansökningar om stöd och utbetalningar kopplat till olika projekt på landsbygden. Vi fungerar även som support till Länsstyrelserna vilka handlägger en del av stöden inom landsbygdsprogrammet samt är med och utvecklar de nya landsbygdsstöden som ska träda ikraft 2023. Hos oss kommer du att primärt arbeta med handläggning men även ha möjlighet att delta i uppdrag och fördjupa dig inom de olika områden vi arbetar med. Din vardag består av att granska ansökningar, göra bedömningar, svara i o...
2021-05-07 2021-05-24
Länsstyrelsen Jönköpings län Utredare
Vi söker dig som har ett genuint samhällsintresse och vill vara med och påverka och utveckla en verksamhet med fokus på hållbar utveckling för Jönköpings län. Vi utökar nu med ett utrednings- och analysstöd för att öka kunskapen kring läget i länet, identifiera behov av åtgärder, prioriteringar och samlat kunna analysera resultat och effekter av länsstyrelsens arbete. Målet är att skapa kunskap utifrån ett brett samhällsperspektiv om länets utveckling, även inom områden som inte direkt faller under länsstyrelsens utföraransvar. Vi vill stär...
2021-05-06 2021-05-27
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker behandlingssamordnare.
Som medarbetare på SiS ungdomshem Stigby har alla ett livsviktigt uppdrag. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. I arbetet ingår att medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner avseende ex. städning, tvätt, matlagning, dokumentation mm. Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg vård- och arbetsmiljö och säkerställa att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Som Behandlin...
2021-05-06 2021-05-30
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen IT-arkitekt
Vi söker nu en till två IT-arkitekter till vår IT-arkitekturenhet. Vi står inför ett stort utvecklingsarbete i flertalet av våra system utvecklade på vår plattform för egenutvecklade system (JUP) som bygger på öppen källkod. Nästa Jordbruksreform håller nu på att ta form på politisk nivå och innan nyutvecklingen av kommande reform startar har vi behov av att stabilisera nuvarande system, genomföra förändringar i systemarkitekturen för att framtidssäkra systemet samt skapa förutsättningar för att så effektivt som möjligt kunna genomföra det komm...
2021-04-30 2021-05-24
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen IT-projektledare systemutveckling
Som IT-projektledare på Jordbruksverket kommer du leda projekt som innebär nyutveckling eller vidareutveckling av IT-system. Du samarbetar med teamledare för utvecklingsteam och koordinerar arbetet mellan teamen och med projektets övriga intressenter. Du kommer även, tillsammans med övriga projektledare, förvalta och vidareutveckla projektstyrningen genom att stötta beställare och projektledare, men också samordna utbildningar och hålla i kurser internt. Målen för 2021 ligger främst på att öka leveransförmågan och kontinuerligt förbättra b...
2021-04-30 2021-05-17
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska rådgivningsenheten 5 Rådgivare till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen, Jönköping
Arbetet som rådgivare är ett omväxlande och stimulerande arbete där du har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Du kommer ha tillgång till ett brett nätverk av olika kompetenser inom det specialpedagogiska området och du kommer emellanåt ha ett nära samarbete med andra rådgivare i utförandet av olika arbetsuppgifter. Avdelningen är inne i ett spännande förändringsarbete, där vi gemensamt utvecklar våra arbetssätt och vårt utbud för att uppnå ett mer tillgängligt och likvärdigt stöd. Du kommer befinna dig i ett sammanhang där ...
2021-04-30 2021-05-23
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Javautvecklare
Som Javautvecklare ingår du i något av våra systemutvecklingsteam som ansvar för att utveckla och förvalta ett eller flera system inom jordbruksverket. Det agila arbetssättet är grundstommen och vi värdesätter att våra medarbetare kontinuerlig utvecklar sig själva och teamet samt tar initiativ och uppnår resultat. I varje team finns kompetenserna systemutvecklare, testare, produktägare och teamledare. Teamet ansvarar för implementationen av sina specifika verksamhetsområden och ett bra samarbete med övriga team och verksamhetsexperter är avgöra...
2021-04-29 2021-05-24
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Erfaren och driven systemförvaltare
Har du erfarenhet och intresse av att arbeta med systemförvaltning, kravanalys, test och support? Är du en person som trivs med att ha ett varierat och komplext arbete där du snabbt kan behöva ställa om mellan olika roller? Då ska du fortsätta läsa! Nu söker vi nämligen en ny kollega till rollen som systemförvaltare på vår utvecklings- och digitaliseringsavdelning. I rollen som systemförvaltare fyller du en viktig funktion i att säkerställa att våra IT-system fungerar väl och bidrar till att utveckla våra processer genom ständiga förbättringar....
2021-04-29 2021-05-17
Länsstyrelsen Jönköpings län, Enheten för ärendestöd och service Lokalvårdare
En av våra medarbetare kommer jobba med andra uppgifter under en period och vi söker nu hennes vikarie! Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är daglig lokalvård av Länsstyrelsens lokaler. Även andra uppgifter inom serviceområdet kan förekomma, till exempel att rengöra och fylla på kaffemaskiner eller att ställa i ordning arbetsplatser. Det kan också vara aktuellt för dig att bemanna vår reception. Du ingår i en arbetsgrupp bestående av fyra lokalvårdare. Du arbetar självständigt utifrån dina ansvarsområden och tar stort eget ansvar för att ...
2021-04-29 2021-05-20
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Erfaren veterinär med hästintresse till Distriktsveterinärerna Huskvarna
Du ska tillsammans med klinikchef Axel Dicander bygga upp en modern Distriktsveterinärverksamhet i närheten av Jönköping. Du ska tycka, du ska tänka och du ska vilja utveckla. Dina idéer och tankar kommer tillsammans med Distriktsveterinärernas breda bas först lägga grunden och sedan även bygga toppen, grädden på moset, med extra allt. Arbetet i Huskvarnas veterinärdistrikt är i huvudsak med stordjur dygnet runt, året runt och ditt ansvarsområde är att utveckla både akutsjukvården och de mer profylaktiska åtgärderna på häst i området. Kanske ...
2021-04-28 2021-05-26
Polismyndigheten, Polisregion Öst Arbetar du med finansiell utredning och drömmer om att bli polis? Se hit!
Som finansiell utredare på utredningssektionen arbetar du i brottsutredningar med inriktning mot finansiell brottslighet i syfte att spåra och kartlägga tillgångar. Du förväntas utreda och kartlägga en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder bland annat i syfte att återta brottsvinster och/eller säkra medel till eventuella skadeståndsanspråk. Arbetet består av att inhämta, bearbeta, analysera och sammanställa uppgifter från banker och andra finansiella institut samt att förbereda förhör. Arbetet sker i nära samarbete med förun...
2021-04-28 2021-05-17
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Erfaren veterinär med nötintresse till Distriktsveterinärerna Huskvarna
Du ska tillsammans med klinikchef Axel Dicander bygga upp en modern Distriktsveterinärverksamhet i närheten av Jönköping. Du ska tycka, du ska tänka och du ska vilja utveckla. Dina idéer och tankar kommer tillsammans med Distriktsveterinärernas breda bas först lägga grunden och sedan även bygga toppen, grädden på moset, med extra allt. Arbetet i Huskvarnas veterinärdistrikt är i huvudsak med stordjur dygnet runt, året runt. Ditt ansvarsområde är att utveckla både akutsjukvården och den mer profylaktiska nöthälsovården i området. Du kommer job...
2021-04-23 2021-05-21
Kriminalvården, Frivården Jönköping Administratör, frivården i Jönköping
Arbetsuppgifter Du kommer att ha ansvar för bl.a. arkiv, diariet och akthantering. Andra exempeI på arbetsuppgifter är att handlägga vissa fastighetsrelaterade ärenden, IT-administration, bevakning och uppföljning av avtal, stöd till inköps- och förrådsansvariga, fakturahantering och vissa avtalsinköp, samordna inventeringar och bokslut. Bra sammanfattat är att du ska vara beredd på att ha många bollar i luften samtidigt. Du kommer att ha en viktig samordnande roll. I tjänsten är det viktigt att upprätthålla en god rättssäkerhet. Det gör du bl...
2021-04-23 2021-05-14
Länsstyrelsen Jönköpings län, Miljöskyddsenheten Länsstyrelsen söker miljötillsynssamordnare
Tjänsten är varierande och erbjuder det bästa av två tjänster. Nämligen strategiskt arbete på halvtid, samt mer operativt arbete på halvtid. Strategiska arbetsuppgifter: Länsstyrelsen tar årligen fram en gemensam behovsutredning, tillsynsplan och tillsynvägledningsplan som innefattar hela miljöbalkens område och framförallt tre enheter på myndigheten. Du kommer att arbeta med att samordna framtagande av ovanstående detta, samt kommer att stötta enheternas arbete i tillsynsplanering utifrån verksamhetsplaneringen. Du kommer att arbeta med upp...
2021-04-20 2021-05-16
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö Sis ungdomshem Stigby söker studie- och yrkesvägledare
Vi söker en SYV, som vill göra livsviktig skillnad - är du den vi söker? För oss är tjänsten som studie- yrkesvägledare en viktig roll utifrån de elever vi arbetar med och som behöver få kunskap om framtida yrken och yrkesval. Ett fåtal har tidigare haft kontakt med en studie-yrkesvägledare och har en liten kunskap om vilka möjligheter det finns på arbetsmarknaden. Därför blir praktik och APL extra viktigt och en del av ditt uppdrag. Vi vill att våra ungdomar ska bli medvetna om sina egna talanger och styrkor, och få kompetens och kunskap för ...
2021-04-14 2021-05-16
Jordbruksverket, Stödsamordningsektionen Systemförvaltare till IT-förvaltningsenheten
Vill du ha ett jobb där du fyller en viktig roll i att säkerställa att våra IT-system fungerar väl och på så sätt bidra till en levande och konkurrenskraftig landsbygd? Vi söker en ny kollega till IT-förvaltningsenheten. Vi arbetar tillsammans med systemförvaltning både i team och enskilt. Som systemförvaltare fungerar du som en brygga mellan verksamheten och IT. Du har ett stort mått av frihet men också ett stort ansvar kopplat till våra viktigaste IT-system. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med kravanalys och gärna erfarenhet...
2021-04-07 2021-05-17
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar och timvikarier
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens ha...
2021-04-06 2021-05-16