Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker yrkeslärare i industriteknik
SiS ungdomshem Stigbys skolverksamhet erbjuder undervisning för 31 ungdomar. Eleverna studerar inom IMA. De erbjuds grundskoleämnen, olika gymnasieämnen samt yrkesinriktad praktisk utbildning med inslag från arbetslivet i form av APL. Det finns fem yrkesprogram: industriteknik, hantverk, bygg, fordon och transport samt restaurang- och livsmedelsprogrammet. Därtill har vi en fotbollsinriktning vilket innebär ett nära samarbete med öns fotbollsklubb VAIS då fotboll är ett viktigt inslag i både skola och behandlingsverksamhet. Undervisningen sker ...
2022-10-04 2022-11-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker enhetschef
SiS ungdomsvård öppnar succesivt avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB). De nya avdelningarna ersätter den nuvarande akut- och utredningsverksamheten. Fördjupad information om mottagning- och bedömning finns på SiS hemsida (länk i annonsen). Efter årsskiftet 2022/2023 kommer akutavdelningen vid SiS ungdomshem Stigby att konverteras till en avdelning för mottagning och behovsbedömning. Till denna avdelning söker vi nu en enhetschef. Som enhetschef är du direkt underställd institutionschefen. Utöver det dagliga behandlingsarbetet p...
2022-10-03 2022-10-25
Jordbruksverket, Djuravdelningen Enhetschef till Djurinförselenheten
Nu söker vi en ny enhetschef till vår enhet med ansvar att arbeta med frågor som rör införsel av djur för att säkra en god djurhälsa i Sverige! Vi söker dig som vill arbeta i en roll där det finns stora möjligheter till utveckling i en verksamhet med spännande och högaktuella frågor! Djuravdelningen står inför en omorganisation där vi kommer bilda en ny enhet som i dagsläget består av ca 8 personer men planeras utökas till 14 personer under kommande åren. Enheten ska arbeta med att handlägga och besluta i införselärenden för alla djurslag med...
2022-10-03 2022-10-16
Länsstyrelsen Jönköpings län, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Koordinator inom krisberedskap och civilt försvar
Du kommer att stötta enhetschefen med att planera och hålla ihop olika processer på enheten, hantera vissa administrativa system och vid behov utgöra en del av staben. På enheten bedrivs processer inom arbetsområdena skydd mot olyckor, säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar. Konkret handlar arbetet om att: • bidra till strukturer för ordning och reda inom olika arbetsområden • följa upp och planera olika processer • operativt hantera vissa administrativa system • delta i stabsarbete Du kommer även praktiskt stötta det länsgemensamm...
2022-09-30 2022-10-21
Jordbruksverket Enhetschef till näringsutvecklingsenheten
Nu söker vi en enhetschef till vår näringsutvecklingsenhet! Näringsutvecklingsenheten tillhör Jordbruk- och Analysavdelningen och har i uppdrag att främja och stärka en hållbar konkurrenskraft för näringarna inom jordbruk, trädgård, fiske och vattenbruk i linje med jordbruksverkets och livsmedelsstrategins mål. Verktyg för det är i huvudsak de EU-medel som finns inom Strategiska planen (den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP)) samt havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Dessa EU-medel görs tillgängliga genom utlysningar och upphandlingar a...
2022-09-30 2022-10-17
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Vi söker två rådgivare till växtskyddscentralerna i Landskrona och Skara
Då två av våra erfarna rådgivare på växtskyddscentralerna i Landskrona och Skara går i pension söker vi nu två nya rådgivare med brinnande intresse för växtskydd. Du får möjlighet att aktivt påverka hur vi når vårt mål med ett hållbart växtskydd och ett konkurrenskraftigt jordbruk. Växtskyddscentralerna ingår i Jordbruksverkets rådgivningsenhet växtskydd och eko. Tjänsten innebär att du är regional expert för växtskadegörare i respektive region • För tjänsten med placeringsort i Landskrona, är regionen Halland, Skåne och Blekinge. • För tjänst...
2022-09-30 2022-10-24
Länsstyrelsen Jönköpings län, Naturavdelningen Fiskeribiolog till fiskeenheten
Fiskeenheten hanterar ett brett spektrum av frågor med koppling till fiske och vatten. Bland viktiga arbetsområden märks planering och genomförande av fiskeribiologiska undersökningar, att verka för utveckling av fritids- och yrkesfisket samt att ansvara för förvaltning och utveckling av fisket i Vättern inklusive den faktiska fisketillsynen. Ett annat större arbetsområde är att planera och vara pådrivande i arbetet med fiskevård och restaurering av länets sjöar och vattendrag. Enheten deltar även aktivt i arbetet med att genomföra den nationel...
2022-09-28 2022-10-19
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Näringsutvecklare inom jordbruk och trädgård
Du kommer att ingå i näringsutvecklingsenhetens team med inriktning på konkurrenskraft. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att omfatta en eller flera av nedanstående punkter, beroende på intresse och bakgrund hos dig som sökande. - Omvärldsbevakning av jordbruks- och trädgårdsnäringen, i syfte att identifiera behov och kunna göra ändamålsenliga satsningar för att stärka näringarnas konkurrenskraft. - Med medel från EU:s jordbrukspolitik (CAP) göra utlysningar och upphandlingar enligt identifierade behov. - Delta i arbetet med att välja...
2022-09-27 2022-10-18
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Strategisamordnare för arbetsmiljö inom jordbruks- och trädgårdsnäringen
Under våren 2022 genomförde Jordbruksverket ett regeringsuppdrag som resulterade i framtagandet av en strategi för arbetsmiljö inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Strategin ska verka för att minska antalet olyckor och arbetssjukdomar samt öka kunskapen om psykosocial ohälsa. Den huvudsakliga arbetsuppgiften i rollen som strategisamordnare är att starta upp, samordna och leda genomförandet av arbetsmiljöstrategin, som ska finansieras med hjälp av EU-medel. Strategin kommer framförallt att bestå av åtgärder inom kompetensutvecklingsområdet. ...
2022-09-27 2022-10-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker sjuksköterska heltid
Vårt hälso- och sjukvårdsteam består av två sjuksköterskor, psykolog, distriktsläkare och psykiater. Pga pensionsavgång söker vi nu två sjuksköterskor till vårt team. Denna annons gäller en heltidstjänst. Som sjuksköterska kommer du att göra bedömningar och ha uppföljande samtal med ungdomarna, ansvara för läkemedelshantering samt ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som ingår i ungdomens behandlingsplan. Du kommer att delta vid behandlingsteam och elevhälsomöten, samordna kontakter med externa vårdgivare, delta vid läkarmottagning och rond...
2022-09-26 2022-10-23
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker sjuksköterska deltid
Vårt hälso- och sjukvårdsteam består av två sjuksköterskor, psykolog, distriktsläkare och psykiater. Pga pensionsavgång söker vi nu två sjuksköterskor till vårt team. Denna annons gäller en halvtidstjänst. Som sjuksköterska kommer du att göra bedömningar och ha uppföljande samtal med ungdomarna, ansvara för läkemedelshantering samt ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som ingår i ungdomens behandlingsplan. Du kommer att delta vid behandlingsteam och elevhälsomöten, samordna kontakter med externa vårdgivare, delta vid läkarmottagning och ron...
2022-09-26 2022-10-23
Kriminalvården Kriminalvårdare nationella transportenheten, timanställning i Jönköping
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare vid transportenheten består dina arbetsuppgifter i huvudsak av att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheter. Arbetet innefattar även bevakning under t ex rättegångar oc...
2022-09-26 2022-10-17
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö Behandlingspedagog som vill bidra till livsviktig förändring
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och eller klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd a...
2022-09-20 2022-10-11
Länsstyrelsen Jönköpings län, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Beredskapshandläggare inom området skydd mot olyckor
Du kommer att vara en del av enhetens samlade resurs inom området krisberedskap och civilt försvar. Dina närmaste kolleger har fokus på frågor inom området samhällsskydd och du bidrar särskilt med din kompetens inom skydd mot olyckor. Du kommer främst att arbeta med: • riskhänsyn i samhällsplanering • remisshandläggning • regional risk och sårbarhetsanalys • åtgärder inom skydd mot olyckor Du kommer ha kontakt med länets aktörer inom F-samverkan, exempelvis den kommunala räddningstjänsten och Regionen. Du kommer även arbeta med myndighetens ...
2022-09-16 2022-10-07
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Utvecklingsinriktad verksjurist
Vi söker dig som vill vara med och utveckla och kvalitetssäkra det juridiska arbetet på Jordbruksverket samt fungera som mentor och stöd till andra verksjurister. Rättsenheten består av fyra medarbetare och leds av verkets chefsjurist. Enheten arbetar med utvecklingsfrågor och bidrar till lösningar som skapar nytta för verksamheten samt är ett strategiskt juridiskt stöd till Jordbruksverkets ledning. Som verksjurist på enheten kommer du bland annat att arbeta med övergripande rättsutredningar i komplicerade frågor, kvalitetsgranskning av f...
2022-09-16 2022-10-10
Länsstyrelsen Jönköpings län, Naturavdelningen Projektledare miljödatasystem på Vattenenheten
Som projektledare kommer du ansvara för och leda verksamhetens del av utvecklingsprojektet VISS 2.0. Du planerar projektet och reviderar projektets projektplan tillsammans med projektledare IT. Du följer upp projektets resultat och redovisar till projektets styrgrupp. Arbetet innebär många kontakter. Du samverkar med kollegor internt, kollegor på andra länsstyrelser, andra myndigheter, organisationer och företag. Du arbetar tätt tillsammans med projektledaren för IT-delen av projektet och projektgruppen med specialister inom bl a vattenfrågor,...
2022-09-15 2022-10-06
Jordbruksverket, EU-stödsavdelningen Avdelningscontroller EU-stödsavdelningen
Vi söker nu en avdelningscontroller som kommer ansvara för att hålla samman avdelningens ekonomiska och verksamhetsmässiga styrning och uppföljning både i förhållande till nationella krav och EU-direktiv. I rollen som avdelningscontroller kommer du vara direkt underställd avdelningschefen och ingå i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med sektionschefer och biträdande sektionschefer. På avdelningen finns flera verksamhetsnära controllers med separata ansvarsområden och i ditt ansvar ingår att samordna, styra och utveckla avdelningens ekonom...
2022-09-15 2022-10-11
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Arkivutredare, Jönköping
Som arkivutredare kommer du främst att utföra fastighetsrättsliga utredningar där arkivforskning är en stor del av arbetet. Utredningarna genomförs dels inom Lantmäteriets förrättningsverksamhet men även åt andra myndigheter vilket innebär att både interna och externa kontakter är vanliga. Utredningarna är av olika svårighetsgrad som kräver djupare efterforskningar bland gamla handlingar i våra digitala arkiv. Du kommer utreda fastighetsrättsliga frågor som rör gränsers tillkomst, samfällighetsutredningar, servitututredningar, utredning av vat...
2022-09-12 2022-10-09
Länsstyrelsen Jönköpings län, Naturavdelningen Objektspecialist vatten
Du kommer som objektspecialist bland annat ge support och service till användare av VISS. Du kommer utbilda användare, hålla manualer och utbildningsmaterial uppdaterade. I dina arbetsuppgifter ingår att vara med och vidareutveckla systemet, felsöka, undersöka behov, kravställning och testning. Arbetet innebär många kontakter och projektledning förekommer. Du samverkar med kollegor internt, kollegor på andra länsstyrelser, andra myndigheter, organisationer och företag. Du arbetar nära specialister inom vattenfrågor och IT-specialister som utve...
2022-09-06 2022-10-10
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Sitevisionutvecklare
Som systemutvecklare på Systemutvecklingsenheten verksamhetssystem jobbar du med både nyutveckling och förvaltning av våra viktiga standardsystem. Vi arbetar i scrum-team där vi har förtroende för varandra och arbetar med egna ansvarsområden. Som systemutvecklare inom Sitevision ingår du i ett systemutvecklingsteam som ansvar för att utveckla och förvalta Jordbruksverkets samtliga webbplatser och plattform. Det agila arbetssättet är grundstommen och vi värdesätter att våra medarbetare kontinuerlig utvecklar sig själva och teamet samt tar initia...
2022-09-05 2022-10-24