Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har...
2022-05-16 2022-05-31
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Verksjurist till rättsenheten
Är du en jurist som vill vara med och utveckla och kvalitetssäkra det juridiska arbetet på Jordbruksverket? Är du lösningsorienterad och trivs i en verksamhet där du ställs inför komplexa ställningstaganden? Då kan du vara rätt person för det här jobbet! Rättsenheten är en central enhet på Jordbruksverket med fyra medarbetare som leds av verkets chefsjurist. Vi stärker nu det juridiska arbetet på Jordbruksverket och söker en till två jurister till rättsenheten. Som verksjurist på enheten kommer du att arbeta inom följande områden: • övergr...
2022-05-13 2022-05-31
Jordbruksverket, Djuravdelningen Smittskyddshandläggare för arbete med smittsamma djursjukdomar
Smittbekämpningsenheten arbetar med förebyggande åtgärder för att förhindra svåra djursjukdomar och bekämpning av sådana djursjukdomar om de introduceras i landet. Enheten arbetar också med frågor om bin, strategiska märknings- och registreringsfrågor och med djursmittoersättningar. Vi söker nu förstärkning till de team som arbetar med förebyggande och bekämpning av epizootier. Vi hanterar alla djurslag, men beroende på aktuellt smittläge i Sverige och i övriga världen kan fokus periodvis hamna på särskilda sjukdomar och djurslag. Arbetet kan...
2022-05-13 2022-05-23
Länsstyrelsen Jönköpings län, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Kommunikatör med inriktning mot webb och digitala kanaler
På kommunikationsenheten arbetar vi både strategiskt och operativt med att stötta ledning, chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor. Kommunikationsplanering är en grundsten, men ibland behöver vi också improvisera. Vi stödjer verksamheten att arbeta planerat och professionellt med kommunikation och bidrar på vägen till en modern, tillgänglig och kommunikativ myndighet. Vi samverkar med många olika aktörer, till exempel andra statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. I ditt uppdrag arbetar du främst med webbpublicering, intranät oc...
2022-05-12 2022-06-02
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker sommarvikarier behandlingsassistent natt 75 %
Som behandlingsassistent natt hjälper du ungdomar rätt i livet genom att vara en trygg och stabil förebild. Du har ansvar för avdelningens inre och yttre miljö nattetid. Tjänstgöringen innebär att du är en av fyra personal som tjänstgör natt på institutionen och det förekommer bland annat tillsynsuppgifter samt dokumentation. Arbetet kräver mycket självständighet, noggrannhet och kunskaper kring arbetsmiljö, säkerhet. Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighet Tjänstgöringsschemat för behandlingsassistenter är pendlarvä...
2022-05-11 2022-05-31
Länsstyrelsen Jönköpings län, Landsbygdsavdelningen Länsstyrelsen söker fältkontrollant
Vid en fältkontroll kontrollerar vi att lantbrukarens ansökan om jordbrukarstöd överensstämmer med verkligheten. I praktiken innebär det förenklat att: • Du förbereder kontrollen på kontoret genom att sätta dig in i lantbrukarens ansökan om stöd. • Därefter genomförs kontrollen i fält och kan omfatta både djurhållning och jordbruksmark. Kontrollen sker till fots över stora arealer vilket kräver god fysik men erbjuder också en varierad arbetsmiljö och goda möjligheter till vardagsmotion. Möten med lantbrukets djur, på bete eller i stallmiljö, ä...
2022-05-11 2022-05-29
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker Yrkeslärare i industriteknik
SiS ungdomshem Stigbys skolverksamhet erbjuder undervisning för 31 ungdomar. Eleverna studerar inom IMA. De erbjuds grundskoleämnen, olika gymnasieämnen samt yrkesinriktad praktisk utbildning med inslag från arbetslivet i form av APL. Det finns fem yrkesprogram: industriteknik, hantverk, bygg, fordon och transport samt restaurang- och livsmedelsprogrammet. Därtill har vi en fotbollsinriktning vilket innebär ett nära samarbete med öns fotbollsklubb VAIS då fotboll är ett viktigt inslag i både skola och behandlingsverksamhet. Undervisningen sker ...
2022-05-10 2022-06-05
Länsstyrelsen Jönköpings län, Samhällsavdelningen Jämställdhetsutvecklare
I den här tjänsten ligger fokus på stöd i arbete med jämställdhetsintegrering i andra myndigheter och organisationer. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att: • Följa upp och utvärdera länets jämställdhetsstrategi • Organisera, kommunicera och administrera kompetensutvecklingsinsatser, seminarier och nätverksträffar • Tillsammans med sakkunnig i jämställdhet planera och driva det långsiktiga arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i länet
2022-05-10 2022-05-29
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna HR-partner till Distriktsveterinärerna
Som HR-partner på Distriktsveterinärerna är du främst ett professionellt operativt chefsstöd åt ett antal klinikchefer i det dagliga arbetet. • Du stöttar klinikcheferna så de blir sina medarbetares bästa chefer. Du finns där som bollplank, du coachar, ger råd och utmanar inom allt från bemanning, rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö, svåra samtal till ledarskap och kompetensplanering. • Du följer upp och hjälper chefer att dra lärdom från avgångar, sjukfrånvaro, övertid m.m. • Du deltar i olika utvecklingsprojekt inom HR-område...
2022-05-10 2022-05-31
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Systemutvecklare med Oraclekompetens
Som systemutvecklare hos oss ansvar du för att utveckla och förvalta de system som teamet arbetar med. I den här rollen kommer du att få vara med och migrera vår Oracle Forms & Reports plattform till en kombinerad Oracle och java plattform vilket är en spännande resa vi har påbörjat under 2019 och kommer fortsätta med under många år framöver. Vi arbetar agilt och teambaserat och vi vill att våra medarbetare kontinuerligt ska utveckla både sig själva och teamet och ta stort ansvar för sitt arbete. Teamen arbetar tätt tillsammans och har gemensa...
2022-05-09 2022-05-27
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Sitevisionutvecklare
Som systemutvecklare på Systemutvecklingsenheten verksamhetssystem jobbar du med både nyutveckling och förvaltning av våra viktiga standardsystem. Vi arbetar i scrum-team där vi har förtroende för varandra och arbetar med egna ansvarsområden. Som systemutvecklare inom Sitevision ingår du i ett systemutvecklingsteam som ansvar för att utveckla och förvalta Jordbruksverkets samtliga webbplatser och plattform. Det agila arbetssättet är grundstommen och vi värdesätter att våra medarbetare kontinuerlig utvecklar sig själva och teamet samt tar initia...
2022-05-09 2022-05-29
Länsstyrelsen Jönköpings län, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Registrator
Du ingår i ett team som består av registratorer, ärendecontroller och arkivarie som tillsammans arbetar med och utvecklar myndighetens ärendestöd och informationsförvaltning. Arbetet utförs i samarbete med dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är: • öppna och skanna inkommen post • diarieföra inkomna handlingar • expediera utgående handlingar • skicka påminnelser på delgivningar • kvalitetsgranska och avsluta ärenden • stötta handläggare i ärendehanteringsfrågor
2022-05-09 2022-05-29
Länsstyrelsen Jönköpings län, Samhällsavdelningen Två tillsvidareanställda miljöskyddshandläggare
Gemensamt för båda tjänsterna är arbete med tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Du skriver även yttrande till Miljöprövningsdelegationen och till Mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden och vid överklagningar. Miljöskyddsområdet spänner över många olika verksamheter och du kommer få stor möjlighet att utvecklas genom att arbeta med ärenden inom olika branscher inom miljöskyddsområdet och arbetet innebär många kontakter med företag, kommuner och andra myndigheter. • Den ena tjänsten är inriktad mot branscherna biogas, ...
2022-05-06 2022-05-29
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Veterinär med inriktning häst till Distriktsveterinärerna till Forsheda
Vi söker dig som är legitimerad veterinär som har ett extra stort intresse för häst. Hos oss så är fältverksamheten vår största del av verksamheten och häst är ett av våra vanligaste djurslag. Vi vill därför utöka vårt team med dig, vår nya hästveterinär, som vill utveckla och bedriva vår hästverksamhet tillsammans med kollegorna så att vi kan erbjuda våra kunder en god service och vård. I din roll som hästveterinär kommer du leda vår lokala hästverksamhet och vara ett stöd och mentor till övriga kollegor. Vi ser gärna att du har erfarenhet a...
2022-05-06 2022-06-06
Länsstyrelsen Jönköpings län, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd HR-konsult
Som HR-konsult kommer du ha arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Du får en varierad vardag som består både av direkt stöd till våra chefer där du coachar dem i deras dagliga arbete med exempelvis rekrytering, svåra samtal, arbetsmiljö etc. samtidigt som du självständigt driver och utvecklar processer inom HR-området. Eftersom vi är en liten HR-enhet är det viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll och trivs med att driva och utveckla frågor även på egen hand. Under 2022 och framåt har vi ett extra fokus på medarbetar...
2022-05-06 2022-05-27
Länsstyrelsen Jönköpings län, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Junior HR-konsult
Hos oss får du en varierad vardag där du både stöttar våra chefer direkt samt självständigt driver och utvecklar vissa processer eller frågor inom HR-området. Några frågor vi i första hand tänker att du kommer få jobba med är stöd till chefer i löpande rekrytering samt viss administration kopplat till det, annat stöd till chefer exempelvis svåra samtal, arbetsmiljö etc, att skapa processer och rutiner inom olika områden, utveckling på vårt nya intranät, bland annat utveckling av chefssidor.
2022-05-06 2022-05-24
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Handläggare växtgenetiska resurser och odlad mångfald
Växtregelenheten ansvarar för internationellt och EU-relaterat arbete inom utsäde och annat växtförökningsmaterial, växtsorter, och växtgenetiska resurser. Dessutom projektleder vi Programmet för odlad mångfald (POM). På enheten hanterar vi också frågor som rör ekologisk produktion och växtskadegörare. Tillsammans är vi 20 medarbetare. Dina arbetsuppgifter blir att leda Programmet för odlad mångfald (POM) genom att samordna och följa upp de insatser som görs på SLU och hos andra aktörer. Du kan också initiera aktiviteter inom programmet och d...
2022-05-04 2022-05-24
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Verksjurister till jordbruk- och analysavdelningen
Är du en jurist som vill vara med och bidra till en konkurrenskraftig och ökande livsmedelsproduktion i Sverige? Är du lösningsorienterad och trivs i en verksamhet där du ställs inför komplexa ställningstaganden? Då kan du vara rätt person för det här jobbet! Som verksjurist på jordbruk- och analysavdelningen består ditt uppdrag av att bidra till att verksamheten är juridiskt kvalitetssäkrad och att utveckla det juridiska arbetet på avdelningen. Du och en kollega ansvarar tillsammans för det juridiska arbetet på avdelningen, vilket exempelvis ...
2022-05-03 2022-05-23
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Testledare/teknisk mjukvarutestare
Du kommer ingå i ett utvecklingsteam på Systemutvecklingsenheten Geodata och Kontroll, på enheten utvecklar vi bland annat ett nytt system för uppföljning av jordbruksmarker där vi med hjälp av satellitbilder och maskininlärning identifierar aktiviteter på våra marker. Alla våra team arbetar agilt och vi vill att våra medarbetare kontinuerligt ska utveckla både sig själva och teamet och ta stort eget ansvar för sitt arbete. Det kommer finnas goda möjligheter att utforma rollen efter kompetens, vi har behov av allt från att arbeta med teststra...
2022-05-02 2022-05-23
Länsstyrelsen Jönköpings län, Naturavdelningen Vikarierande vattenhandläggare
Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med vatten, både i det stora och det lilla perspektivet. Som vattenhandläggare hanterar du anmälningar om vattenverksamhet, där du bedömer om anläggning av tex bryggor, våtmarker och vägtrummor kan utföras utan att påverka vattenmiljöerna negativt. I arbetet ingår att bedöma vattenmiljöers värden och känslighet och avgöra vilka skyddsåtgärder som krävs för att begränsa påverkan på miljön. Ärenden av både enklare och mer komplex karaktär är en naturlig del av tjänsten. Du kommer också arbeta med tillsy...
2022-05-02 2022-05-22
Länsstyrelsen Jönköpings län, Naturavdelningen Vattenhandläggare
Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med vatten, både i det stora och det lilla perspektivet. Som vattenhandläggare hanterar du anmälningar om vattenverksamhet, där du bedömer om anläggning av tex bryggor, våtmarker och vägtrummor kan utföras utan att påverka vattenmiljöerna negativt. I arbetet ingår att bedöma vattenmiljöers värden och känslighet och avgöra vilka skyddsåtgärder som krävs för att begränsa påverkan på miljön. Ärenden av både enklare och mer komplex karaktär är en naturlig del av tjänsten. Du kommer också arbeta med tillsy...
2022-05-02 2022-05-22
Länsstyrelsen Jönköpings län, Naturavdelningen Vattenhandläggare med inriktning grundvatten och kalkning
I tjänsten kommer du att arbeta med vattenfrågor från två olika perspektiv. Dina arbetsuppgifter kommer vara uppdelade i två huvuddelar med halvtid inom vardera del. Den ena halvtiden består av vattenförvaltning av grundvatten. I det arbetet ingår miljöövervakning, statusbedömning av grundvattnets kemi och kvantitet samt att utveckla åtgärdsarbetet i riktning mot miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Du kommer även att arbeta med internyttranden gällande påverkan på grundvatten i plan- och miljöprövningsärenden. Den andra halvtiden berör ...
2022-05-02 2022-05-22
Kriminalvården, Häktet Jönköping Kock till Häktet Jönköping, sommarvikariat
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2022-04-28 2022-05-19
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö Sommarvikarie som vill göra livsviktig skillnad för utsatta ungdomar
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har...
2022-04-28 2022-05-22
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Handläggare till kundtjänst
Jordbruksverket kundtjänst finns i Jönköping och Söderhamn med uppdrag att ge våra kunder snabb, effektiv och kvalificerad service. Vi söker nu fler kundtjänsthandläggare som vill vara med och arbeta på en spännande myndighet i ständig utveckling. Arbetet går främst ut på att ge information till våra kunder via telefon, mejl och sociala forum samt handlägga enklare ärenden direkt i kontakt med kund. Jordbruksverket har ett brett ansvarsområde vilket ställer stora krav på att kunna hantera många olika frågor i ett snabbt tempo. Det kan handla o...
2022-04-27 2022-05-24
1 2 >