Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings- och kartingenjör, Jönköping
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Inom Lantmäteriet tillämpar vi en karriärtrappa för mätnings-och kartingenjörer vilken ger dig goda...
2023-02-06 2023-03-05
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Jönköping
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-02-06 2023-03-05
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Samordnare deltid inom jordbruk och trädgårdsnäringen
Vi söker en medarbetare med stor kunskap och engagemang för frågorna inom lantbruk och landsbygdssektorn. Till dina arbetsuppgifter hör bland annat: - Bli en del av teamet för att främja jordbrukets- och trädgårdsnäringens konkurrenskraft. - Vara en aktiv part i att göra upphandlingar och utlysningar för olika landsbygdsutvecklingsprojekt. - Delta i uppföljning och utvärdering av landsbygdsprogrammet. - Självständigt genomföra regeringsuppdrag och utredningar av olika karaktär inom den gröna näringen. - Vara drivande och aktivt kunna svara på ...
2023-02-06 2023-02-17
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Trainee Systemutveckling
Är du en av våra nya stjärnor inom systemutveckling? Sök vårt populära traineeprogram! För tionde året i rad startar Jordbruksverket upp sitt populära traineeprogram. Vi söker dig som vill vara med och skapa samhällsnytta och utvecklas tillsammans med oss. Är du i början av din karriär som systemutvecklare och vill bygga den erfarenhet som behövs? Vi erbjuder dig nu en unik möjlighet att skapa en stabil och bred erfarenhetsbas och komma in och utvecklas i rollen som systemutvecklare. Vårt traineeprogram är väl genomarbetat och slutmålet är a...
2023-02-06 2023-03-13
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Nu söker vi projektassistenter till statistikenheten - sommarjobb
I år ska samtliga medlemsstater i EU genomföra en statistisk undersökning av strukturen i jordbruket. I Sverige är det statistikenheten på Jordbruksverket som genomför undersökningen. Vi kommer därför att skicka ut enkäter med frågor till samtliga jordbruksföretag i slutet av maj. Vi söker nu totalt 9 personer som är intresserade av att arbeta med undersökningen: 15 maj - 15 december 12 juni - 11 augusti 15 maj - 11 augusti Till stor del kommer arbetet att innebära insamling och kvalitetsgranskning av uppgifter från jordbruksföretagare. ...
2023-02-06 2023-02-26
Jordbruksverket, Djuravdelningen Enhetschef till Djurvälfärdsenheten
Vi söker en ny enhetschef som vill vara med och bidra till en hållbar utveckling i hantering och användning av djur med både ett gott djurskydd och en stärkt konkurrenskraft i lantbruket. Som enhetschef innebär ditt uppdrag att operativt och strategiskt leda din enhet med ca 17 medarbetare. I din roll har du ansvar för personal, arbetsmiljö, resultat och budget. Enheten har ett leant arbetssätt, jobbar teambaserat och tar ett gemensamt ansvar för att lösa våra arbetsuppgifter. Vi utvecklar och förbättrar hela tiden våra arbetssätt, för en god ...
2023-02-06 2023-03-06
Polismyndigheten, Polisregion Öst Finansiell Utredare, Funktionsinriktad Polisutbildning, Jönköpings län
I denna roll kommer du få vara med i kampen mot grov organiserad brottlighet. Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli en av de vassaste finansiella utredarna. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga funktion. Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss! Gällande arbetsuppgifterna för funktionen/rollen Finansiell utredare kommer du att utreda och ansvarar för egna br...
2023-02-02 2023-02-16
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Chef inom Fastighetsbildning, Jönköping
Som chef på Lantmäteriet driver du förändringar genom att skapa förutsättningar, delaktighet och en god dialog. Du förväntas uppnå resultat genom en tydlig arbetsgivarroll i kombination med skapat förtroende och tillit till andra. Funktionschefsrollen innebär att arbeta i den första chefslinjen och att ha verksamhets- och personalansvar för funktionens medarbetare med ett ledarskap som är nära, kommunikativt och coachande. Genom detta skapar du engagemang och förutsättningar för medarbetarna att nå bra resultat tillsammans. I personalansvaret i...
2023-02-01 2023-02-22
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Utredare med veterinärexamen internationellt utvecklingsarbete deltid
Jordbruksverkets tjänsteexport är en liten men viktig del av Jordbruksverkets verksamhet. Arbetet bedrivs helt med extern finansiering i olika projekt. Du kommer tillhöra jordbruk- och analysavdelningen, en avdelning där analys- och utredningsfrågor med fokus på jordbrukets ekonomi, livsmedelskedjan och livsmedelsstrategin är samlade. Din tjänst kommer vara placerad på livsmedelskedjan och exportenheten som ansvarar för Jordbruksverkets övergripande arbete med livsmedelsstrategin och arbete för att öka svensk export av livsmedel och jordbruksva...
2023-02-01 2023-02-15
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Utredare med fokus på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion
Jordbruksekonomiska enheten har till uppgift att tillhandahålla expertis och strategiska underlag i form av analyser om jordbruket och samhällsutvecklingen för både den nationella och internationella policyutvecklingen. Enheten har en viktig roll i olika regeringsuppdrag, utredningar och i myndighetens omvärldsbevakning. Vi arbetar i nära kontakt med regeringskansliet och bistår med sakkunskap i samband med nationella beslut och internationella förhandlingar och samarbeten kopplat till EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi deltar löpande i inte...
2023-01-30 2023-02-19
Polismyndigheten, Polisregion Öst Utredare inom BINR, Funktionsinriktad Polisutbildning, Jönköpings län
Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Som utredare arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du håller förhör, inhämtar information, sammanställer material och utför andra relevanta utredningsåtgärder. I uppdraget som utredare ingår att objektivt värdera information från flera källor, ta fram specifika fakta, dra slutsatser, bedöma samband och sammanfatta uppgifter till en logisk helhet. Arbetsuppgifterna är varierande och kräver att du självstän...
2023-01-27 2023-02-16
Kriminalvården, Häktet Jönköping Kriminalvårdare till häkte i Jönköping semestervikariat
Arbetsuppgifter Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kri...
2023-01-24 2023-02-14
Polismyndigheten, Polisregion Öst Utredare Bedrägeri, Funktionsinriktad Polisutbildning, Jönköpings län
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tekni...
2023-01-24 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Öst Barnutredare, Funktionsinriktade Polisutbildningen, Jönköping
Som Barnutredare inom gruppen Brott i Nära Relation arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Arbetet som utredare innebär att inhämta information, sammanställa material, hålla förhör och utföra andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Brott i nära relation (BINR) är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna ä...
2023-01-23 2023-02-16
Jordbruksverket, Djuravdelningen Bidra till bättre forskning genom ditt arbete på Sveriges 3R-center
Som handläggare på Sveriges 3R-center bidrar du till att öka kvalitén i svensk forskning genom 3R att ersätta, minska och förfina djurförsök. Ditt arbete kommer i första hand att fokusera på djurförsöksfria och helt djurfria forskningsmetoder. På 3R-centret kommer du att driva och ingå i olika projekt, bereda ärenden, ta fram underlag, förarbeten och kunskapssammanställningar på uppdrag av Nationella kommittén. Arbetet handlar till stor del om att samla in, analysera, sammanställa och sprida aktuell forskning och kunskap inom 3R-området. Vårt...
2023-01-20 2023-02-20
Jordbruksverket, Djuravdelningen Arbeta med djurvälfärd på Sveriges 3R-center
Som handläggare på Sveriges 3R-center kommer du att driva och ingå i olika projekt, bereda ärenden, ta fram underlag, förarbeten och kunskapssammanställningar på uppdrag av Nationella kommittén. Arbetet handlar till stor del om att samla in, analysera, sammanställa och sprida aktuell forskning och kunskap inom 3R-området. Vårt mål är att göra kunskapen tillgänglig och användbar för olika målgrupper. Vi arbetar med flera kommunikationskanaler, såsom publikationer, webb, fokusbrev och sociala medier. Centret ska uppfattas som en neutral arena s...
2023-01-20 2023-02-13
Kriminalvården, Häktet Jönköping Sjuksköterska till Häktet i Jönköping timvikariat
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På sjukvårdsmottagningen finns tidsbeställda besök hos psykolog, allmänläkare, psykiater och sjukgymnast. Du har som sjuksköterska en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare eller annan yrkesgrupp. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning ...
2023-01-19 2023-02-09
Statens institutionsstyrelse SiS ungdomshem Stigby söker behandlingspedagog
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen...
2023-01-11 2023-02-28
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Veterinärer till Distriktsveterinärerna Huskvarna/Jönköping
Som veterinär hos oss blir du en del av en samhällsbyggande verksamhet med mottagning på dagtid där kunden och djurens hälsa står i centrum. Vi behandlar samtliga djurslag och inledningsvis kommer du ha en viktig roll då du tillsammans med kollegor formar vår smådjursverksamhet och etablerar kundrelationer för framtiden i Huskvarna och Jönköping med omnejd. Har du en specialkompetens eller ett specialintresse vill vi gärna lyfta fram det på bästa sätt. Hos oss får du arbeta både med planerad och akut verksamhet under dagen. Din introduktion på...
2022-12-02 2023-02-19