Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivården Jönköping Frivårdsinspektör till Frivården Jönköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-10-21 2021-11-11
Jordbruksverket, Djuravdelningen Handläggare djursmittoersättningar
Smittbekämpningsenheten arbetar med förebyggande åtgärder för att förhindra svåra djursjukdomar och bekämpning av sådana djursjukdomar om de introduceras i landet. Enheten hanterar också djursmittoersättningar, alltså ersättningar som betalas ut till djurägare efter att de har drabbats av utbrott som staten har bekämpat. Vi söker nu en handläggare till att hantera djursmittoersättningar. Arbetet innebär att granska ansökningar, att hålla kontakter med djurhållare och att informera och svara på frågor om djursmittoersättningar. Du kommer att ...
2021-10-20 2021-11-05
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Vi söker analytiker inom hållbar matproduktion!
Vi söker nu en analytiker som vill vara med i arbetet för en hållbar svensk matproduktion och levande landsbygder. Vi söker dig som har intresse av policyutveckling i ett arbete där du både får utföra analysarbete och att driva olika uppdrag i nära samarbete med andra. På landsbygdsanalysenheten arbetar vi med att analysera stöd inom jordbrukspolitiken, landsbygdspolitiken och havs-, fiskeri- och vattenbrukspolitiken. Nu söker vi en ny medarbetare som kommer arbeta med att producera och sprida kunskap som leder till att stöden kan bli enklare...
2021-10-18 2021-10-31
Länsstyrelsen Jönköpings län, Enheten för landsbygdsutveckling Miljömålssamordnare med fokus på landsbygdsutveckling
Tjänsten innebär både handläggning inom landsbygdsprogrammet och arbete med Sveriges miljömål, specifikt de mål som rör de gröna näringarna. I handläggningen utreder du självständigt ansökningar om stöd och utbetalningar och ingår i ett team som hanterar liknande ärenden. Tjänsten erbjuder även strategiskt arbete med landsbygdsutveckling i länet. Du är med i framtagandet av vår regionala handlingsplan, svarar på remisser, gör informationsinsatser och medverkar i interna och externa arbetsgrupper med ett fokus på perspektiven regional tillväxt ...
2021-10-15 2021-10-29
Jönköpings kommun Parkingenjör
Som parkingenjör har du beställaransvar för drift och underhåll av de befintliga parkmiljöerna, gatuträden och vissa hårdgjorda ytor i kommunen. I tjänsten ingår att planera, beställa och följa upp parkverksamheten utifrån uppställda mål och inom givna ekonomiska ramar. Projektledning av vissa investeringar kommer att vara en del av din tjänst och även att prioritera och samordna arbetsinsatser. Du har mycket kontakt med vår egna interna produktionsenhet och med entreprenörer som kommunen har upphandlat för drift- och underhåll av våra gröna yt...
2021-10-14 2021-10-24
Jordbruksverket, Djuravdelningen Ställföreträdande chefsveterinär (Deputy CVO) för Sverige
Är du en person som trivs med många kontaktytor, både nationella och internationella, och som skulle vilja arbeta tätt ihop med Sveriges chefsveterinär (CVO) i för Sverige strategiskt viktiga veterinära frågor? Kan du självständigt arbeta och agera i en internationell miljö och i internationella nätverk? Har du erfarenhet av myndighetsarbete, kunskap om det svenska myndighetssystemet, den svenska djurhållningen och livsmedelsproduktionen? Då kan jobbet som biträdande och ställföreträdande chefsveterinär (Deputy CVO) vara något för dig! Som D...
2021-10-13 2021-11-10
Polismyndigheten, Polisregion Öst Är du vår blivande operativa analytiker som drömmer om att bli polis?
Som operativ analytiker kommer du att arbeta i förundersökningar främst gällande grova brott inom PO Jönköping. Du kommer att ansvara för att information struktureras och bearbetas samt att genomföra kvalificerade analyser av stora informationsmängder. Arbetet innefattar arbete med databaser, analysprogram och geografiska informationssystem i syfte att presentera skriftliga och muntliga slutsatser av gjorda analyser.
2021-10-12 2021-11-01
Polismyndigheten, Polisregion Öst Arbetar du med utredning och drömmer om att bli polis? Se hit!
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tekn...
2021-10-08 2021-10-25
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Teamledare med god teknisk förståelse till agilt systemutvecklingsteam
Vi söker nu en teamledare till ett av våra utvecklingsteam. Hos oss får du som teamledare arbeta på en stor utvecklingsavdelning där vi arbetar med både nyutveckling och vidareutveckling i en komplex och spännande verksamhet. Samtidigt som vi tror att du kommer uppleva individuell utveckling får du vara med och bidra till att få Sverige att växa. Som teamledare ansvarar du för att tillsammans med teamet utveckla systemstöden för att ge våra kunder ett användarvänligt system där de får rätt beslut och utbetalningar i tid. I rollen arbetar du nä...
2021-10-08 2021-10-25
Jönköpings kommun Chef för Hälso- och sjukvården
Som hälso- och sjukvårdschef leder, utvecklar och samordnar du hälso- och sjuvårdsfunktionen. Hälso- och sjukvårdsfunktionen ansvarar för kommunens hemsjukvård och hemrehabilitering, som sker i kommuninvånarens hem, såväl inom ordinärt som särskilda boenden. Du bidrar till att medarbetarna inom ditt ansvarsområde får bästa möjliga förutsättningar att skapa ökad kvalitet och likvärdighet för dem vi är till för. Du leder din egen ledningsgrupp bestående av två områdeschefer och ni driver verksamheten framåt tillsammans med funktionens tolv enhets...
2021-10-04 2021-10-24
Kriminalvården Kriminalvårdare, timvikariat till nationella transportenheten Jönköping
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare vid transportenheten består dina arbetsuppgifter i huvudsak av att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheter. Arbetet innefattar även bevakning under t ex rättegångar oc...
2021-09-30 2021-10-21
Kriminalvården, Häktet Jönköping Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen, Häktet i Jönköping
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte innebär fokus på att bryta isoleringen för de intagna, omvårdnadsarbete och säkerhetsarbete. Vidare är det ett jobb med...
2021-09-30 2021-10-21
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker timvikarier.
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har...
2021-09-15 2021-10-31