Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Javautvecklare
Sugen på nya utmaningar i höst? VI söker nu Java-utvecklare som vill vara med och bidra till att få Sverige att växa! Som Javautvecklare ingår du i något av våra systemutvecklingsteam som ansvar för att utveckla och förvalta ett eller flera system inom jordbruksverket. Det agila arbetssättet är grundstommen och vi värdesätter att våra medarbetare kontinuerlig utvecklar sig själva och teamet samt tar initiativ och uppnår resultat. I varje team finns kompetenserna systemutvecklare, testare, produktägare och teamledare. Teamet ansvarar för implem...
2021-07-23 2021-08-23
Länsstyrelsen Jönköpings län Vattenhandläggare
Fokus i tjänsten ligger på genomförande av den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraftverk och dammar (NAP). Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att delta och driva samverkansprocessen, samt tillsyn av vattenkraftverk och dammar. Du kommer att ha många kontakter med verksamhetsutövare, branschföreträdare, enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Det är även ett nära samarbete med övriga länsstyrelser. I tjänsten kan även prövning och tillsyn av markavvattning samt våtmarksanläggning ingå. ...
2021-07-19 2021-08-22
Jordbruksverket, Stödsamordningsektionen Kontrollant till EU:s jordbrukarstödprocess
På internkontrollenheten arbetar vi med att granska kvaliteten i de verksamhetsprocesser som används inom Jordbruksverket och andra stödmyndigheters handläggning av jordbrukarstöd, landsbygds- och fiskeristöd, stöd till lokalt ledd utveckling samt marknadsstöd. Enheten arbetar också med att samordna alla revisioner som genomförs av externa organisationer på EU-stödsavdelningen. Som kontrollant hos oss kommer du att arbeta med att utföra kontroller av EU-stödhanteringen, både i fält och av den administrativa hanteringen på Jordbruksverket och a...
2021-07-19 2021-08-16
Jordbruksverket, Stödsamordningsektionen Internkontrollenheten söker revisionssamordnare
Vill du bli en del av oss på internkontrollenheten? Har du erfarenhet från en samordnande roll eller arbetat med revisioner och är intresserad av en ny utmaning då kanske du är vår nya medarbetare! På vår enhet arbetar vi med att samordna alla revisioner som genomförs av externa organisationer på EU-stödsavdelningen. Enheten arbetar också med granskning av kvaliteten i de verksamhetsprocesser som används inom Jordbruksverket och andra stödmyndigheters handläggning av jordbrukarstöd, landsbygds- och fiskeristöd, stöd till lokalt ledd utvecklin...
2021-07-19 2021-08-18
Länsstyrelsen Jönköpings län Vikarierande länsveterinär
Länsveterinären arbetar med handläggning och tillsyn inom alla delar i livsmedelskedjan. Jönköpings län är ett utpräglat jordbrukslän med hög djurtäthet och många av arbetsuppgifterna kopplar till lantbrukets djur. Du arbetar med djurskydd, smittskydd, allmänna veterinära frågor och livsmedelsfrågor genom tillsyn, revision, information och rådgivning. Arbetet är varierande med självständig handläggning av olika ärendeslag och mycket kontakter med kollegor på länsstyrelsen, djurägare, andra myndigheter och organisationer. En stor del av arbete...
2021-07-19 2021-08-22
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Systemtestare/testledare
Sugen på nya utmaningar i höst? VI söker nu dig som har ett starkt intresse för testfrågor och som vill vara med och strategiskt och/eller operativt jobba med test på vår enhet och på Jordbruksverket. Som testare jobbar du operativt med testning i ett av våra utvecklingsteam. I ditt arbete ansvarar du för test inom vårt system genom att ta fram testplaner och samordna tester med andra berörda. Du säkerställer att förutsättningar för test finns, samt arbetar med att analysera och designa tester. Som testledare ansvarar du även för kontinuerlig ...
2021-07-16 2021-08-16
Jordbruksverket, Stödsamordningsektionen Systemförvaltare
Vill du ha ett jobb där du fyller en viktig roll i att säkerställa att våra IT-system fungerar väl och på så sätt bidra till en levande och konkurrenskraftig landsbygd? Vi söker en ny kollega till IT-förvaltningsenheten. Vi arbetar tillsammans med systemförvaltning både i team och enskilt. Som systemförvaltare fungerar du som en brygga mellan verksamheten och IT. Du har ett stort mått av frihet men också ett stort ansvar kopplat till våra viktigaste IT-system. IT-Förvaltningsenheten tillhör EU-stödavdelningen, den del av Jordbruksverket som a...
2021-07-12 2021-08-16
Jordbruksverket, Jordbrukarstödssektionen Samordnare till Jordbrukarstödsenheten
Har du förmåga att lyfta blicken och se hur saker hänger ihop och samtidigt förmåga att hantera komplicerade detaljer och beroenden? Har du kunskap om lantbrukets förutsättningar och tycker det är viktigt med ett livskraftigt jordbruk i Sverige? Då kan du vara en av våra nya kollegor. Nu söker vi tre nya samordnare till vår enhet! Som samordnare på jordbrukarstödsenheten kommer du självständigt och tillsammans med kollegor att: • kravställa och testa IT-system för handläggning och uppföljning • delta i utredningar och uppdrag • ta fram under...
2021-07-09 2021-08-23
Jordbruksverket, EU-stödsavdelningen Biträdande sektionschef tillika enhetschef processamordningsenheten
Drivs du av utvecklingsarbete och vill ha ett arbete där du får kombinera strategiska frågor med ledarskap? Nu satsar vi på att öka ledningskapaciteten och söker dig som vill ta dig an uppdraget som biträdande sektionschef tillika enhetschef på processamordningsenheten! Rollen är nyinrättad och kommer tillhöra jordbrukarstödssektionen på EU-stödsavdelningen. Vår viktigaste uppgift de kommande åren är att tillsammans med andra delar av Jordbruksverket implementera den nya jordbrukspolitiken. En viktig del i det uppdraget är det chefs- och leda...
2021-07-09 2021-08-19
Jordbruksverket, Djuravdelningen Vill du arbeta internationellt med frågor kring handel med hotade växter och djur?
Vi söker nu två nya medarbetare som vill jobba med varierade och aktuella frågeställningar inom artskydd och CITES. Teamets ansvarsområde är bland annat att tillsammans med andra myndigheter och länder arbeta för att handeln med hotade växter och djur sker hållbart och långsiktigt. Det gör vi genom att delta aktivt i det internationella arbetet som sker både inom EU, men även utanför EU och inom ramen för den konvention som Sverige har skrivit under som stävar efter att skydda arter som hotas genom handel. Vårt ansvar inom CITES innebär att vi...
2021-07-06 2021-08-13
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Ekonomichef
Är du ekonomichef eller har en liknande roll och vill ha en ny utmaning? Är du bra på att hantera de stora och komplexa frågorna, planera långsiktigt, se helheter och bygga förtroenden? Vill du jobba i nära samarbete med regeringskansliet, myndighetens ledning och många av oss andra på Jordbruksverket? Då är detta en spännande roll för dig. Jordbruksverket har en bred verksamhet som omsätter nästan 16 miljarder kronor. Den största delen omfattar stöd och ersättningar till lantbruksföretag och utveckling av Sveriges landsbygder. Finansieringen...
2021-07-06 2021-08-16
Jordbruksverket, Djuravdelningen Biträdande enhetschef till smittbekämpningsenheten
Smittbekämpningsenheten arbetar bland annat med övervakning och bekämpning av svåra djursjukdomar, men vi har också hand om frågor som rör införsel av djur där vårt huvudmål är att förhindra att svåra sjukdomar tas in i landet. Enheten består idag av 30 medarbetare fördelade på tre team, det är en stor enhet och därför förstärker vi nu ledningsfunktionen med en biträdande enhetschef till ett av våra team! Anställningen sträcker sig 2022 ut med chans till förlängning. Som biträdande enhetschef kommer du ha fullt ansvar för teamet som arbetar m...
2021-07-05 2021-08-03
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Controller till Jordbruksverket
Ekonomienheten är en ambitiös och effektiv enhet med ett tiotal medarbetare som ansvarar för verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll, lönehandläggning, budget och prognoser, uppföljning och analyser samt säkerställer att vi har en korrekt och rättvisande ekonomisk redovisning. Enheten har ett nära samarbete med alla avdelningarnas controllers och samlar dem i ett controllernätverk. Vi söker nu dig som vill arbeta som controller på enheten. Dina arbetsuppgifter är att i nära samarbete med ekonomichefen vara sammanhållande med arbete...
2021-07-05 2021-08-03
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Interaktionsdesigner
Sugen på nya utmaningar i höst? Vi söker nu dig som i rollen som Interaktionsdesigner vill vara med och bidra till att få Sverige att växa! Vi söker 1-2 interaktionsdesigners för att arbeta i olika team som utvecklar e-tjänster, webbplatser och interna IT-system. I rollen behöver du ha en tät dialog med beställare och kravställare, du genomför användarintervjuer och användartest för att se till att designen möter såväl användarnas behov som verksamhetens krav. Som interaktionsdesigner har du en viktig roll i arbetet med att optimera användarup...
2021-07-05 2021-08-23
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Jönköping IT-tekniker
Du kommer få jobba med: • Office365, SharePoint, andra molntjänster och telefonilösningar. • Driva och införa nya tekniska lösningar i projektform • Utveckla och förbättra vår infrastruktur • Hantera licenser och certifikat • Samarbeta med såväl interna som externa samarbetspartner • Support och utbildning av våra medarbetare. Du kommer att vara en viktig kugge vårt team som jobbar med att utveckla och förvalta vår digitala arbetsplats och grundläggande infrastruktur och inom detta område är du vår specialistkompetens. Alla tycker inte att te...
2021-06-30 2021-08-09
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen IT-supporttekniker
Om du gillar att hjälpa andra, är teknikintresserad och vill vara en del av ett förstklassigt IT-supportteam, då tror vi denna tjänst kommer att passa dig! Vi behöver nu förstärka vår servicedesk som idag består av 6 personer och söker dig som vill arbeta som IT-supporttekniker. Vi söker två personer. Den ena anställningen är tillsvidare, den andra är ett vikariat på ett år med ev. möjligheter till förlängning. I rollen arbetar du brett med att ge första linjens support till Jordbruksverkets medarbetare. Vi möter våra kunder både via telefo...
2021-06-28 2021-08-13
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö Psykolog som kan bidra till livsviktig förändring
Vår hälso- och sjukvårdsenhet består av läkare, två sjuksköterskor, behandlings sekreterare samt psykolog. Som psykolog kommer du att arbeta med bedömnings-, behandlings- och till viss del utredningsarbete. En viktig del är konsultation och utbildning till personal i bl.a. suicidprevention samt intern samverkan med andra yrkesgrupper som avdelningsföreståndare, behandlingspersonal, rektor och lärare. I arbetet ingår att tvärprofessionellt genomföra kartläggnings- och behandlingsplanering för att minska risken för återfall i antisocialt beteend...
2021-06-24 2021-08-08
Jordbruksverket, EU-stödsavdelningen Enhetschef till redovisning- och förvaltningsenheten
Som enhetschef ansvarar du för att operativt och strategiskt leda och utveckla din verksamhet och dina medarbetare effektivt mot uppsatta mål. På enheten arbetar idag 19 medarbetare med olika bakgrund och med olika uppgifter. I ditt personal- och arbetsmiljöansvar är en viktig del att leda och fördela arbete, samt skapa förutsättningar för dina medarbetare men också att skapa en helhetssyn kring mål och resultat. På redovisning- och förvaltningsenheten arbetar vi med utbetalningar av stöd och kvittningar i samband med utbetalningar av stöd. V...
2021-06-24 2021-08-16
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Jönköping HR-administratör till Distriktsveterinärerna
Som HR-administratör ansvarar du för administration vid bland annat anställningar, belslutstaganden, ledigheter och avslut. Du är ett viktigt stöd åt HR-partners och en viktig länk till lönefunktionen. Du kommer jobba stöttande och avlastande och även ingå i ett digitaliseringsprojekt då vi digitaliserar delar av anställningsprocessen och inom kort även kommer att införa ett nytt HR-system. Ytterligare exempel på uppgifter är uppföljning av fakturor, hantering av rekvisitioner och försäkringsfrågor samt administrativ stöttning vid rekrytering. ...
2021-06-23 2021-08-08