Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare i armeniska
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • plan...
2021-05-12 2021-05-30
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare i amhariska
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • plan...
2021-05-12 2021-05-30
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare i bengaliska
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • plan...
2021-05-12 2021-05-30
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare i serbiska/bosniska/kroatiska
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • plan...
2021-05-12 2021-05-30
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare i finska i förskola och förskoleklass
Som modersmålslärare i förskolan och förskoleklassen stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Du bedriver undervisning av hög kvalitet, och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera föskole- och skolenheter. I tjänsten ingår att • planera undervisningen • använda digitala verktyg för såväl elevernas lärande som planering och dokumentation av undervisningen • vara an...
2021-05-12 2021-05-30
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare i polska
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • plan...
2021-05-12 2021-05-30
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare i urdu
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • plan...
2021-05-12 2021-05-30
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare i rumänska
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • plan...
2021-05-12 2021-05-30
Järfälla kommun, Skälby för- och grundskola Specialpedagog till Skälby för- och grundskola
Är du en engagerad och kunnig specialpedagog med kunskaper om elever i behov av särskilt stöd? Har du en positiv elevsyn och brinner för att skapa goda förutsättningar för att varje elev ska lyckas och utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt och socialt? Sätter du gränser och kan vara tydlig utan att det behöver skapa motsättningar? Då kanske du är den vi söker! Som specialpedagog kommer du att ansvara för arbete med elever från åk 1 - 6 som tidvis behöver undervisning utanför hemklassrummet i ett mindre sammanhang. En särskild lo...
2021-05-12 2021-05-26
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Lärare i slöjd och estetisk kommunikation
I tjänsten ingår undervisning i slöjd inom textila material och estetisk kommunikation för elever inom Introduktionsprogrammet samt Gymnasiesärskolan. Tjänsten innehåller även mentorskap. Utöver det egna ansvarsområdena ingår gemensamt arbete att tillsammans med kollegor bidra till skolutvecklingen kring elevernas lärande. Tillsammans med övriga lärare i ditt programlag samt ämneslag utvecklar du undervisning och arbetar gärna ämnesövergripande och skolutvecklande. Du gillar att arbeta med människor, är en god relationsbyggare som gärna bidrar...
2021-05-12 2021-05-30
Järfälla kommun, Vård och omsorg Sommarvikarier till grupp- och servicebostäder i Järfälla Kommun
Som boendestödjare arbetar du i teamet närmast brukarna. Arbetsuppgifterna varierar beroende av verksamhetens inriktning men ditt huvudsakliga ansvar är att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till att ge individen ett meningsfullt, utvecklande och självständigt liv. I arbetet ingår att handleda/stödja/följa med på och planera olika förekommande aktiviteter. Du kommer ge stöd/hjälp i skötsel av hem med vardagliga sysslor och med personlig hygien vid behov. Arbetet innebär oc...
2021-05-12 2021-05-31
Järfälla kommun, Vård och omsorg Vikarier för sommarschema till Bemanning Vård och omsorg
Uppdraget innebär att du arbetar roterande mellan olika äldreboenden eller hemtjänst i kommunen. Du kommer få ett personligt schema men utifrån verksamheternas behov, kommer du placeras på den plats där du bäst behövs för dagen. Då du ofta kommer täcka upp för ordinaries frånvaro kommer du samma dag eller dagen innan få veta exakt tid och plats för ditt nästkommande pass. De dagar då det inte finns något pass att täcka upp kommer du arbeta som resurs på någon av verksamheterna. I den här rollen ger du kunden/den boende en meningsfull vardag g...
2021-05-12 2021-05-31
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Modersmålslärare i franska
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter. I tjänsten ingår att • planera modersmålsundervisningen utifrån kursplanen i ämnet modersmål • plan...
2021-05-12 2021-05-30
Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa Skolkurator till Järfälla barn- och elevhälsa
Vi söker nu en skolkurator till en av våra f-6 skolor. Skolkurator ingår i skolornas elevhälsoteam och bidrar med social och psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande. I detta arbete ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn för att utveckla goda miljöer till att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen. Skolkuratorerna arbetar på rektors uppdrag och ger konsultation i sociala och psykosociala fråg...
2021-05-10 2021-05-23
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Enhetschef sökes till Järfälla kommun/Stöd i ordinärt boende
Det är du som enhetschef som har det övergripande ansvaret för din enhet. Tillsammans med de andra enhetscheferna arbetar ni gemensamt för att driva verksamhetsområdet framåt. I uppdraget ingår kvalitets-, personal och budgetansvar för enheten och de medarbetare som är direkt underställda dig. Du säkerställer att brukarna får det stöd de har rätt till, samtidigt som du verkar för att de ekonomiska ramarna hålls och att vi arbetar resurseffektivt. Du arbetar målfokuserat utifrån de politiskt uppsatta målen och en del av arbetet är att leda, följ...
2021-05-10 2021-05-30
Järfälla kommun, Skälby för- och grundskola Förskollärare i förskoleklass
Till Skälby Förskola och Skola söker vi en engagerad och lyhörd förskollärare med en positiv grundsyn till vår förskola. Du ska ha kunskap om barns behov, utveckling och lärande. Kunskap om Läroplanen och kunna omsätta den i den praktiska verksamheten. Du ska kunna kommunicera i tal och skrift. Du skall kunna använda dator i det dagliga arbetet och du skall ha kännedom om de lagar som styr och berör förskolans verksamhet. Vi kan erbjuda: En trevlig arbetsmiljö och bra arbetskamrater. Vi har diskussionsforum och ett tänk från förskola till s...
2021-05-07 2021-05-30
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Timavlönade kockar och köksbiträden till Järfälla kommun
Du ska ersätta ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som kökspersonal arbetar du inom kostverksamheten inom förskola och skola. Enheternas behov styr hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Du bör bo inom rimligt avstånd för att kunna ta dig till arbetsplatsen inom en skälig tid. Vi använder oss av IT-systemet TimePool där du lägger in din tid som du vill arbeta som sedan matchas mot verksamheternas behov. Detta innebär att du måste ha tillgång till internet och en mobiltelefon för att v...
2021-05-07 2021-05-21
Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum Sommarvikarie SFI
Tjänsten innebär undervisning i SFI - vi har studieväg 1-3, alla nivåer.
2021-05-07 2021-05-19
Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum Sommarvikarie SVA grund 2-4
Tjänsten innebär undervisning i Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 2, 3 och 4.
2021-05-07 2021-05-19
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium El-lärare
Undervisning i el-kurser, praktiska som teoretiska, inom El och energiprogrammet inriktning elteknik, på Järfälla gymnasium. I tjänsten ingår undervisning, mentorskap, anskaffning av APL (arbetsplatsförlagt lärande), APL-besök och uppföljning. Du förbereder eleverna med din kunskap och erfarenhet inom branschen, anser att det är viktigt med och har goda branschkontakter. Du samarbetar med dina kollegor och är noggrann med att förklara så att eleverna förstår både teoretiskt och praktiskt. Som mentor kommer du att ansvara för att uppmärksamma st...
2021-05-05 2021-05-12
Järfälla kommun, Jakobsbergs förskolor Förskollärare
Jakobsbergs förskolor södra är en organisation som växer, vi söker därför dig som är förskollärare. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för att planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. Vi tror att du som söker tjänsten brinner för att utveckla en lärorik, rolig och stimulerande förskola tillsammans med våra pedagoger, barn och föräldrar. Vår strävan är att ständigt utveckla och anpassa lärmiljöer- och undervisning utifrån barns behov. Våra förskolor har fantastiska och inspirerande utemiljöer, inomhus har vi ljusa och ändamå...
2021-05-05 2021-06-07
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Datalärare 2 tjänster
Undervisning i datakurser inom El och energiprogrammet, inriktning datorteknik. I tjänsten ingår undervisning, mentorskap, anskaffning av APL (arbetsplatsförlagt lärande), APL-besök och uppföljning. Du förbereder eleverna med din kunskap och erfarenhet inom branschen, anser att det är viktigt med och har goda branschkontakter. Du samarbetar med dina kollegor och är noggrann med att förklara så att eleverna förstår både teoretiskt och praktiskt. Som mentor kommer du att ansvara för att uppmärksamma studieresultat, närvaro och social situation fö...
2021-05-04 2021-05-16
Järfälla kommun, Enheten för Ekonomi och systemförvaltning Objektspecialist till socialförvaltningen
Som objektspecialist utgör du förvaltningsorganisationens kontaktyta för verksamheterna inom ditt ansvarområde vilket främst kommer att vara Individ-och familjeomsorgen. I rollen ansvarar du för daglig systemadministration och du har en djup kunskap om IT-stödets funktioner. Du förvaltar, planerar, följer upp och planerar verksamhetssystemen samt förvaltningens arbete med välfärdsteknik tillsammans med övriga objektspecialister , superanvändare och förvaltningsledaren för IT. Uppdraget innebär samverkan med förvaltningens alla verksamheter, ...
2021-05-04 2021-05-25
Järfälla kommun, Barkarby för- och grundskola Undersköterska med diabeteskompetens, Barkarbyskolan
Vi söker en undersköterska med kompetens inom diabetes för ett uppdrag i Barkarbyskolan i Järfälla. Du behöver vara intresserad av skola, barn och undervisning och din uppgift blir att tillsammans med hemmet ta ansvar för att en diabetesdiagnos inte ska begränsa barnets utveckling, varken socialt eller kunskapsmässigt. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö med mycket bra arbetskamrater på en positiv och attraktiv arbetsplats. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser gärna att du som söker är rökfri.
2021-05-04 2021-05-23
Järfälla kommun, Viksjöskolan Viksjöskolan söker vikarie i Sv/En åk 7-9
En av våra lärare i svenska och engelska ska vara föräldraledig i höst och vi söker därför en vikarie. I tjänsten ingår också mentorsskap för en klass tillsammans med en medmentor. All personal deltar också i skolans utvecklingsarbete i vårt arbete mot vår vision och målbild.
2021-05-04 2021-05-18
1 2 >