Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till natten på Lönnens vård och omsorgsboende
Som undersköterska under natten kommer du att ge omvårdnad, stöd och social omsorg till våra boende. Våra hörnstenar vi jobbar efter är Individens bästa i fokus IBIC och den nationella värdegrunden. Det innebär att du tillgodoser behov utifrån varje enskild boende. Genom ett salutogent förhållningssätt i vårt arbete jobbar vi med att skapa sammanhang och mening. Vi tror på att bevara det friska friskt och arbetar för att bidra till välmående hos våra boende. Städning och service ingår i dina arbetsuppgifter. Social dokumentation görs i LifeCare...
2023-12-08 2023-12-22
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Socialdirektör till Järfälla kommun
Som socialdirektör ansvarar du för att den politiska beslutade inriktningen inom socialförvaltningen genomförs med fokus på resultat, kvalitet och hållbarhet. Du ansvar för att utveckla organisationen och driver kvalitetsutveckling. Du har även budgetansvar. Utöver det ingår ansvar för att strategier och beslut grundas på ett gediget verksamhetskunnande och analys. Vidare leder du som socialdirektör genom din ledningsgrupp en organisation med idag cirka 75 chefer och 1400 medarbetare. Medarbetarna bidrar med stor kompetens och engagemang till f...
2023-12-08 2023-12-24
Järfälla kommun, Fastebols-Högby skolor Grundlärare i mellanstadiet
• Grundskollärare • Mentor för en klass i åk 5 • Medarbetare i ett årskursarbetslag som gemensamt bygger undervisningen i åk 5 • Kollegialt samarbete och utveckling tillsammans med övriga lärare
2023-12-07 2023-12-23
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Hemtjänsten i Jakobsberg söker undersköterskor!
Arbetet består av att hjälpa brukarna i deras vardag med allt från personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande tillvaro utifrån den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Arbetsuppgifter innefattar också handling, tvätt, städning och ledsagning. Vi arbetar enligt IBIC och hanterar dokumentation via Lifecare mobilaomsorg (LMO). Vi planerar insatserna som våra kunder beviljats och efter kundens önskemål. Schemat kan variera, vi söker dig som kan arbeta kvällar, dagar och helger. Schemat är över en 8 vecko...
2023-12-07 2023-12-31
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Koordinator/Case manager
Som koordinator/case manager inom koordinatorsteamet arbetar du med målgruppen vuxna som har en beroendeproblematik eller annan komplex social problematik mot en ökad livskvalitet och ett mer självständigt liv. I din roll arbetar du med personer som antingen bor i vårt eget stödboende, i våra träningslägenheter eller i eget/annat boende. Du kommer även arbeta med att planera för utslussning och kartlägga situationen runt personer som för närvarande vistas på t.ex. stödboende eller HVB-hem. Detta för att möjliggöra att individen har ett samordna...
2023-12-06 2024-01-01
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Bemanning vård och omsorg behöver förstärkning av en bemanningskoordinator!
I vårt jobb hittar vi lösningar och flyttar runt personal för att ge våra medborgare den bästa hjälpen. Din dag kommer framförallt handla om att bemanna pass inom äldreomsorgen och funktionshinder. Du har daglig kontakt med chefer, gruppledare och vikarier för att tillsätta passen på enheterna och se till att det finns personal. Framförallt bemannar vi vid korttidsfrånvaro som sjukdom och VAB, men även tillsättningen av pass för inplanerade insatser som utbildningar, möten och semestrar. Dina främsta arbetsredskap kommer vara hantering av inko...
2023-12-06 2023-12-17
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Järfälla kommuns hemtjänst söker timvikarier!
Vi hjälper brukarna med deras dagliga sysslor och vi har ett livsviktigt uppdrag! Det kan handla om allt från personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande tillvaro utifrån den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Arbetsuppgifter innefattar också handling, tvätt, städning och ledsagning, och ja allt som man gör i hemmet. Arbetet utgår från Individens Behov I Centrum och vi gör dokumentation i Life Care, fn Phoniro och eventuellt LMO. Tillsammans med en gruppledare och chef arbetar gruppen utifrån de insat...
2023-12-06 2023-12-20
Järfälla kommun, Herrestaskolan Förskollärare till anpassade skolan
Du följer och stödjer elever i alla undervisningsmoment under hela skoldagen samt i fritidsverksamhet på eftermiddagen. Vidare hjälper du till med elevers grundläggande behov som mat och hygien samt säkerställer elevers trygghet, trivsel och utveckling både socialt- och kunskapsmässigt. Du är även med när elever genomför utflykter och aktiviteter på exempelvis simhall, idrottshall och lekhall. Personalen som arbetar i den anpassade grundskolan består av speciallärare, barnskötare och elevassistenter. Elevgrupperna är små med hög personaltäthet....
2023-12-05 2024-01-07
Järfälla kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Bli en del av Järfällas sjuksköterska-gäng!
Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter som läkemedelshantering, hembesök, rådgivning till omsorgspersonal m.m. Du har kontakt med läkare och andra vårdgivare. Du dokumenterar i kommunens datajournalsystem f.n. Procapita och du följer de lagar och styrdokument som finns i verksamheten. Du ska kunna organisera och prioritera arbetet på ett självständigt och effektivt sätt. Du skapar goda relationer samt har ett professionellt bemötande då arbetet innebär många kontakter. Du har drivkraft och förmåga att fatta beslut samtidigt som d...
2023-12-05 2023-12-15
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Timvikarie Kock till Bemanningstjänst i Järfälla kommun
Som timavlönad kock ersätter du ordinarie medarbetare vid deras frånvaro och arbetar inom kostverksamheten inom förskola och skola. Enheternas behov styr hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Du bör bo inom rimligt avstånd för att kunna ta dig till arbetsplatsen inom en skälig tid. Vi använder oss av IT-systemet TimePool där du lägger in din tid som du vill arbeta som sedan matchas mot verksamheternas behov. Detta innebär att du måste ha tillgång till internet och en mobiltelefon för att vi ...
2023-12-05 2023-12-24
Kommunalförbundet Norrvatten Teknisk chef
Norrvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter och vi är för närvarande inne i ett utvecklingsarbete där vi behöver arbeta systematiskt, uthålligt och kvalitetsmedvetet för en säker och hållbar vattenförsörjning. Kommande år planerar Norrvatten för stora utbyggnationer i dricksvattenproduktionen och du blir en viktig aktör i arbetet med våra framtidsfrågor. Är du rätt person? Ditt uppdrag Enheten teknik och utredning är en ny enhet inom produktionsavdelningen på Norrvatten. Enhetens uppdrag är att planera produktionsanläggningen...
2023-12-05 2024-01-09
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Kvalitetsstrateg förskola
Barn- och ungdomsförvaltningen söker nu 1 kvalitetsstrateg riktad mot förskola. Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Kvalitet och utveckling inom Barn och Ungdomsförvaltningen. Rollen som kvalitetstrateg är central och viktig för förvaltningens systematiska kvalitetshöjande arbete, men är också en viktig kugge i förvaltningens funktion gentemot den politiska organisationen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är: - Genomföra kvalitetshöjande insatser inom förskola - Utveckla och skapa arbetsformer och strukturer för kompetensutveckling och ...
2023-12-04 2024-01-07
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Kvalitetsstrateg grundskola
Barn- och ungdomsförvaltningen söker nu 1 kvalitetsstrateg riktad mot grundskola, anpassad grundskola, särskilda undervisningsgrupper samt resursskola. Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Kvalitet och utveckling inom Barn och Ungdomsförvaltningen. Rollen som kvalitetstrateg är central och viktig för förvaltningens systematiska kvalitetshöjande arbete, men är också en viktig kugge i förvaltningens funktion gentemot den politiska organisationen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är: - Genomföra kvalitetshöjande insatser inom grundskola och ...
2023-12-04 2024-01-07
Kommunalförbundet Norrvatten Driftingenjör
I den här rollen arbetar du med driftoptimering och utveckling av dricksvattenproduktionen på Görvälnverket samt Norrvattens yttre anläggningar. I tjänsten ingår såväl optimering av befintlig dricksvattenproduktion som att vara med och utveckla processer och metoder för framtida dricksvattenberedning, i till exempel projektarbeten. Tjänsten är placerad inom avdelningen Produktion och enheten drift- och underhåll. Du kommer vara placerad på Görvälnverket i Järfälla. Anställning inom Norrvatten innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för an...
2023-12-04 2023-12-22
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor Mellanstadielärare åk 5
Du kommer att arbeta som klasslärare i åk 5 vilket innebär att planera undervisning, undervisa samt bedöma elevernas kunskaper. I uppdraget ingår också kontakt med vårdnadshavare och att delta i olika möten gällande utveckling av undervisning och bedömning. Du ingår i ett arbetslag med tre klasser i samma årskurs.
2023-12-04 2023-12-18
Järfälla kommun, Jakobsbergs förskolor Köksbiträde
Verksamhetens mål är att servera goda, näringsriktiga och vällagade måltider som tillgodoser barnen/elevernas behov av energi och näring, allt enligt svenska näringsrekommendationer. Måltiderna skall grundlägga och främja god folkhälsa samt präglas av kvalitet och servicetänkande. Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill vara med och se till att dessa mål uppfylls. I vår verksamhet serveras varje dag frukost, lunch och mellanmål. Dina arbetsuppgifter som köksbiträde innefattar alla förekommande arbetsuppgifter i ett storkök/förskolans kök ...
2023-12-04 2023-12-17
Järfälla Kommun, Kompetensförvaltningen Enhetschef till arbetsmarknadsenheten i Järfälla kommun
Som enhetschef för arbetsmarknadsenheten har du ett helhetsansvar för kvalitetsutveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du rapporterar direkt till utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören och ingår i dennes chefsgrupp. Hos oss får du möjligheten att kombinera ett professionellt chefskap med ett gott ledarskap, där viktiga faktorer är att ta ett aktivt ansvar för ditt uppdrag, skapa tillit och vara ett föredöme. En av dina arbetsuppgifter är att hitta synergier inom arbetsmarknadsenheten, andra förvaltningar, verksamheter och enheter sa...
2023-12-04 2024-01-07
Järfälla kommun, Kansliavdelningen Enhetschef för internservice
I din roll som Internservicechef kommer du vara ansvarig för posthantering, vaktmästeri, reception, kontorsservice och fikaservice. Arbetsveckan kommer präglas av att leda och fördela det dagliga arbetet samt att strategiskt utveckla enhetens verksamhet tillsammans med medarbetarna. Du kommer att ha ansvar för att upprätthålla en hög servicegrad samtidigt som du säkerställer tydlighet och enhetlighet.
2023-12-03 2023-12-17
Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola Skolkurator till Sandvikskolan
Vi söker nu en skolkurator som vill vara med och utveckla vårt elevhälsoarbete med fokus på elevernas mående, trygghet, studiero och sociala utveckling. Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med social och psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på organisations-, grupp- och individnivå. Du arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande, med fokus på att skapa en trygg skolmiljö som främjar hälsa och lärande och stärker elevernas möjligheter att uppnå målen. Dina arbetsuppgifter är såväl stödjande som utredan...
2023-12-01 2023-12-17
Järfälla kommun, Idrott och fritid Vaktmästare ishall
Arbetsuppgifterna består i att vara behjälplig till föreningarna som nyttjar hallen. Se till att lagen får rätt omklädningsrum, hålla ordning och rondera i hallen. Köra av isen med ismaskin både efter träningar och i pauserna på vissa matcher. Även utföra en viss skötsel av ismaskin som att fylla på vatten, ladda maskinen mm. Vi kräver inte att man kan köra ismaskin och vi kommer att utbilda dom vi anställer. Både i körning och skötsel. Kunna utföra enklare reparationer som att byta lampor, laga en dörr, byta glas på sargen mm. Låsa och larma a...
2023-12-01 2023-12-15
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Bibliotekarie med fokus på barn och unga
Vi söker dig som är nyfiken, omvärldsbevakande och som genom relationsskapande aktiviteter utvecklar vår verksamhet för barn och unga i första hand på Jakobsbergs bibliotek, en del av biblioteken i Järfälla. Vi söker en kreativ och öppen person som bidrar till att utveckla vår verksamhet för och med barn och unga. Vi har ett användardrivet utvecklingsperspektiv och ser gärna att barn och unga är medskapare till våra aktiviteter. Du kan koppla samman berättelser av olika slag med skapande uttryck i olika former, både analogt och digitalt. Du är...
2023-12-01 2023-12-17
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Jurist
Som juridiskt sakkunnig har du en nyckelroll i att säkerställa att våra verksamheter följer alla gällande lagar och regler och att våra barn, elever och personal har en trygg och säker miljö att arbeta, lära och studera i. Du ger juridisk rådgivning till verksamhetens chefer, sakkunniga och handläggare, gör rättsutredningar, bistår i sekretessprövningar, handlägger egna ärenden och har ett nära samarbete med flera roller på förvaltningen. Du bistår i att hantera och lösa juridiska tvister och ärenden som rör barn, elever, vårdnadshavare. Du ...
2023-12-01 2024-01-03
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Samordnare förskola och skola
Ansvara för Huvudmannens klagomålshantering. Arbetsleda processer inom skolval och tillsyn fristående förskolor. Stödja och bistå verksamhetschefer inom deras verksamhetsområden. Du kommer även göra utredningar inom förskole- och skolområdet. Därför är det avgörande att du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska samt vana att dokumentera processer. Du har förmåga att sammanställa komplex information och göra olika typer av hänsynstaganden och du visar gott omdöme.
2023-12-01 2024-01-03
Järfälla kommun, Skälbyskolan Lärare mot fritidshem inriktning musik
Arbete som lärare mot fritidshem med inriktning musik. Ingår tillsammans med övriga pedagoger i ett arbetslag.
2023-11-30 2023-12-17
Järfälla kommun, Skälbyskolan Resurspedagog
Vi söker dig som tillsammans med undervisande lärare vill arbeta i ett team kring en elev eller elevgrupp. Målet för elevassistentens uppdrag är en ökad självständighet hos individen. Din uppgift är att genom pedagogiskt och socialt stöd skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt att ge trygghet och struktur i vardagen. Genom ditt arbete bidrar du till elevernas välbefinnande och möjligheter att tillgodogöra sig skolans undervisning, samt får en meningsfull fritid. Arbetet innebär också att du tillsammans med undervisand...
2023-11-30 2023-12-17
1 2 >