Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Kvalitet och verksamhetsstöd, Samhällsbyggnad Projektkoordinator projekt Barkarbystaden
Vi söker nu en projektkoordinator till samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla. Den aktuella tjänsten är placerad på enheten för kvalitet och verksamhetsstöd men du arbetar direkt mot exploateringsenheten projekt Barkarbystaden. Projekt Barkarbystaden innebär stadsutveckling av tidigare flygfält i Barkarby och industriområde i Veddesta som bl.a. innebär 14 000 nya bostäder för 30 000 nya Järfällabor före 2035, utbyggnad av tunnelbana och mycket mer. Som projektkoordinator utgör du tillsammans med en till projektkoordinator några av noderna i pro...
2023-06-03 2023-06-18
Järfälla kommun, Kallhälls förskolor Förskollärare Teknikvägens förskola
Som förskollärare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en syn på det kompetenta barnet. Du får också ett tydligt ansvar att leda undervisningen och organisera arbetet i samarbete med övriga i arbetslaget. Till din hjälp i det pedagogiska arbetet finns bland annat ett kommunövergripande resursteam bestående av bland annat specialpedagog och psykolog. Som förskollärare ingår du tillsammans med övriga förskollärare i enhetens nätverk för gemensamma utvecklingsfrågor.
2023-06-02 2023-06-18
Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa Skolpsykolog till Järfälla Barn- och Elevhälsa
Som skolpsykolog inom Järfälla Barn- och Elevhälsa (JBE) arbetar du lokalt placerad på en eller flera grundskolor i kommunen. JBE har som mål att bistå Järfällas skolor med en tillgänglig och närvarande elevhälsa med avsikt att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen i Järfällas grundskolor. Då Järfälla är en kommun med stor kulturell mångfald kommer du att komma i kontakt med elever och vårdnadshavare från flertalet olika kulturer och bakgrunder. Din roll som skolpsykolog kommer i första hand att vara att bidra med psykologisk kunskap i din ko...
2023-06-01 2023-06-22
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Sommar-, och timvikarier önskas till grupp-och servicebostäder samt daglig verksamhet (SOL och LSS)
Som boendestödjare inom LSS och Socialpsykiatri förväntas du: - Hjälpa, motivera och ge stöd och service i den dagliga livsföringen. - Skötsel av hem och vardagliga sysslor - Stödja och hjälpa samt ansvara för daglig matlagning - Bidra till en meningsfull och bra tillvaro. - Hjälpa boende med bokning av sjukvård och ledsagning. - Följa med på och hålla i sociala aktiviteter, både gemensamma och individuella. - Tillsammans med dina kollegor, ansvara för verksamhetens gemensamhetsytor och lokaler samt en trivsam arbetsmiljö - Ha kon...
2023-06-01 2023-06-30
Järfälla kommun, Skälbyskolan Biträdande rektor
Vill du ha ett av de viktigaste uppdragen som finns? I rollen som skolledare är ingen dag den andra lik och det finns obegränsade möjligheter att göra skillnad. Vi söker dig som har ett stort engagemang och intresse av att driva och leda pedagogiskt arbete inom skolverksamhet med ett särskilt fokus på fritidshemmet. Du kommer arbeta nära rektor och biträdande rektor och ingå i skolans ledningsgrupp samt elevhälsoteam. I tjänsten ingår bland annat personalansvar, rekrytering, schemaläggning, kontakt med vårdnadshavare och ansvar för fastighetsfr...
2023-05-31 2023-06-14
Järfälla kommun, Jakobsbergs förskolor Förskollärare
Jakobsbergs förskolor södra är en organisation som växer! Vi kommer att utöka med fler avdelningar. Vi söker därför dig som är förskollärare. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för att planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. Vi tror att du som söker tjänsten brinner för att utveckla en lärorik, rolig och stimulerande förskola tillsammans med våra pedagoger, barn och föräldrar. Vår strävan är att ständigt utveckla och anpassa lärmiljöer- och undervisning utifrån barns behov. Våra förskolor har fantastiska och inspirerande u...
2023-05-31 2023-06-14
Järfälla kommun, Vård och omsorg Sista chansen till att ge bästa Järfällavården i sommar!
Under vanliga dagar ingår allt från städa, laga mat, gå igenom ett fotoalbum, rensa och äta den goda bakelsen på fiket, eller i kökssoffan. Du kan få förbereda, eller följa med på aktiviteter, hämta och lämna, och stödja i livets slutskede. En annan del kan vara att motivera kunder, kontakta anhöriga eller andra berörda myndigheter. Vårdyrket är ett varierat arbete och flexibilitet och trygghet är ett av våra ledord. När man arbetar inom vård och omsorg i kommunen behöver vi även vara noggranna och dokumentera om hälsotillstånd och avvikelser...
2023-05-31 2023-06-19
Järfälla kommun, Fjällen för- och grundskola Fjällenskolan söker vik sv lärare 60%
Vi söker nu en vik lärare i svensk och som kan komplettera vårt fantastiska team och som vill göra skillnad i våra elevers liv! Vi söker dig som är en skicklig, engagerad och positiv pedagog som arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Som lärare ingår du i ett arbetslag och har ett nära samarbete med övriga kollegor i syfte att främja elevernas inlärning. Du kommer tillsammans i våra teammöten, ämneskonferenser samt lärarfortbildningar kunna bidra till skolans utveckling.
2023-05-30 2023-06-18
Järfälla kommun, Lundskolan Lundskolan trä- och metallslöjdslärare
Du kommer att få möjlighet till att arbeta på en skola där den lösningsinriktade pedagogiken genomsyrar hela verksamheten. Enheten arbetar kontinuerligt med skolutvecklingsfrågor och att utveckla vår pedagogik utifrån forskning och beprövad erfarenhet. - Du kommer att undervisa elever i åk 2-6 i tm-slöjd i samverkan med din kollega i tx-slöjd. - Du är väl förtrogen med Lgr-22 och av att planera och genomföra god undervisning utifrån styrdokument för elevernas högsta måluppfyllelse. - Du har god förmåga att undervisa och stötta elever, att anpas...
2023-05-30 2023-06-06
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Lärare F-3 vikariat
Alla förekommande uppgifter som lärare
2023-05-30 2023-06-13
Järfälla kommun, IFO Rekryterande familjehemssekreterare till familjehemsenheten
Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet där socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar det tredelade föräldraskapet. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet. Som rekryterande familjehemssekreterare ansvarar man för att rekrytera och utreda familjehem. Du är vårt ansikte utåt och arbetar med att nå ut i olika kanaler. Arbetet innebär ett stort fokus på individerna i ärendet men också att arbeta för en rättssäker handläggning. ...
2023-05-30 2023-06-13
Järfälla kommun, Järfälla Kultur Verksamhetskoordinator med producent-/projektledarkompetens till kulturhus.
I funktionen verksamhetskoordinator kommer arbetsuppgifterna vara diversifierade med ett delegerat ansvar för bl.a. verksamhets- och aktivitetsplanering inklusive uppföljning/rapportering, hantering av avtal och fakturering, olika kontraktsprocesser med artister, föreningar och organisationer. Även schemaläggning av arbetstid för timanställda och sommarjobbare förekommer vid anordnande av aktiviteter t.ex. större arrangemang, föreläsningar och workshops eller annat nätverksarbete med olika samarbetspartners. Du kommer behöva kunna arbeta såväl ...
2023-05-30 2023-06-15
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef till Tallbohov vård-och omsorgsboende
Har du testat att lista arbetsuppgifterna för en chef någon gång? Nej, precis. För att det blir en spretig lista. Ofta brukar man istället säga att du har budget, verksamhet, arbetsmiljö-och personalansvar. Och det kommer du att ha. Du har 120 medarbetare som du leder genom dina två biträdande verksamhetschefer. Kanske är du en management-by-walking-around ledare? I så fall tar du en sväng på boendet och kollar läget varje dag och får inspiration till dina kreativa idéer. Det finns många boxar att vara i som chef, och du behöver vara beredd a...
2023-05-29 2023-06-12
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Speciallärare inriktning matematik till Introduktionsprogrammet
Den främsta arbetsuppgiften är att planera, organisera och genomföra en undervisning med tålamod och uthållighet för att maximera elevens möjligheter till både personlig och kunskapsmässig utveckling. Arbetet sker i nära samarbete med speciallärarkollega och socionom/kurator. Undervisningen sker främst på individnivå men kan ske i liten grupp. Hemundervisning kan även förekomma. I tjänsten ingår också mentorskap. Utöver undervisning ingår arbete av specialpedagogisk karaktär, så som handledning av kollegor, övergripande planering av elevers stu...
2023-05-29 2023-06-12
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Är du en hejare på att vara registrator och vill bli kollega med oss?
Du kommer, som du nog redan anar, arbeta med registrering och diarieföring av förvaltningens handlingar. Men utöver det har du även en betydande roll i utvecklingen av system och processer, inte minst nu när vi nu står inför att byta till verksamhetssystemet Evolution. Du kommer att vara förvaltningens GDPR-kontakt samtidigt som du ser till att förvaltningens styrande och stödjande dokument för området är up-to-date. Vad kan du då komma att stöta på under en arbetsdag som registrator hos oss? Jo, du kommer att få registrera och bevaka ärenden ...
2023-05-26 2023-06-15
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare till Järfälla kommun!
Vi erbjuder dig en viktig, inspirerande och utvecklande tjänst. I dina arbetsuppgifter ingår att utreda och bedöma vilka behov av stöd våra brukare har rätt till. Myndighetsutövningen i dagens äldreomsorg är ett mångfacetterat arbete. Du kommer att möta människor som befinner sig i svåra situationer i livet och det är vårt uppdrag att ge stöd, vägledning, motivation och, om den brukaren vill, bevilja insatser med syfte att ge stöd i vardagen så att hen kan ta sig an vardagen utifrån sina egna förutsättningar. Vi arbetar med stöd av Socialtjänst...
2023-05-26 2023-06-12
Järfälla kommun, Skälbyskolan Lärare mot fritidshem
Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor och skapar en pedagogisk lärmiljö som utmanar och stimulerar elevernas utveckling och lärande samt säkerställer att eleverna erbjuds en trygg omsorg. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Du organiserar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, där elevens utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att säkerställa kvalitén. På ett systematiskt sätt r...
2023-05-26 2023-06-04
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Vill ni göra skillnad som kontaktfamilj?
Att vara korttidsfamilj innebär att du tar emot en person med någon typ av funktionsnedsättning. Syftet är att avlasta familjemedlemmar och att erbjuda miljöombyte. Korttidsfamilj är ingen anställning utan ett uppdrag. Du/ni drivs av att vilja göra något bra för en medmänniska som behöver stöd. Som ersättning för uppdraget får ni ett arvode och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för exempelvis mat och aktiviteter.
2023-05-25 2023-06-15
Järfälla kommun, Skälbyskolan Kökschef/kock
Du ansvarar för planering, ledning och utveckling av verksamheten. Du som kökschef ska leda, motivera och förse övrig personal med de befogenheter som krävs för att nå verksamhetens mål. Du har arbetsledaransvar för övrig personal som arbetar i vårt skolkök. Du skapar engagemang och delaktighet i arbetsgruppen och bidrar till god stämning i verksamheten. Du är; Ansvarig för måltidsproduktion och är delaktig i arbetet. Ansvarig för goda kundkontakter och främjar goda relationer med barn/elever och personal. Ansvarig för kökets egenkontroll. Ans...
2023-05-24 2023-06-09
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Projektledare – Socionom/boendekonsulent myndighet inom socialtjänsten
Syftet med tjänsten är att inom ramen för projekttiden bidra till att samordna och kvalitetssäkra arbetet med sociala bostadsfrågor. Uppdrag som ska hanteras inom ramen för projektet: - vräkningsförbyggande arbete - hantering av sociala kontrakt - ta fram riktlinjer för bostadssociala insatser - eventuellt andra uppgifter som framkommer under projekttiden Som projektledare arbetar du med hela individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde vilket innefattar sociala kontrakt, vräkningsförebyggande arbete och även direkt arbete med individer. ...
2023-05-23 2023-06-13
Järfälla kommun, Kansli och Överförmyndare Kommunarkivarie till Järfälla kommunarkiv
Du ingår som en del av ett team där du arbetar tillsammans med arkivarier, nämndsekreterare, registrator, dataskyddsombud och jurister. Du kommer vara en del i utformandet av en modern arkivorganisation med rättssäker och ändamålenslig informationshantering. Kommunarkivet står inför ett spännande arbete med att upphandla, införa och förvalta ett kommunövergripande e-arkiv. Som kommunarkivarie behöver du vara uppdaterad om det regelverk som styr arkiv- och informationshantering. Du ger service till allmänheten genom att besvara förfrågningar oc...
2023-05-23 2023-06-04
Järfälla kommun, Berghemskolan Berghemskolan söker lärare mot fritidshem med inriktning musik
Nu söker vi dig som är utbildad lärare mot fritidshem med inriktning musik. Vi kan erbjuda ett roligt och stimulerande arbete där du får vara med och utveckla musiken på vår skola samt fritidsverksamheten utifrån styrdokumenten. Vi vill även att du ska vara med och utveckla fritidshemmet så att eleverna får en chans till både rekreation och kunskapsinhämtning tillsammans med dina kollegor, eleverna ska ha en meningsfull, aktiv och trygg vardag. Det här är jobbet för dig som är intresserad av att utvecklas vidare. Du vill tillsammans med dina ko...
2023-05-23 2023-06-11
Järfälla kommun, Neptuniskolan Sökes: engagerad lärare i MA, NO/TK åk 4-6
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i matematik, NO-ämnena och teknik för mellanstadiet (åk 4-6), gärna behörighet i fler ämnen. Du kommer att vara mentor på mellanstadiet och samarbeta med dina kollegor på hela skolan i olika sammanhang, både kring skolvardagen och skolans utveckling. I mentorskapet ansvarar du för att följa upp dina elevers kunskapsutveckling, sociala utveckling och också för att skapa en god och lösningsinriktad kontakt till vårdnadshavare. I ditt tillsynsuppdrag ser du till att dina elever fungerar i korridorer,...
2023-05-23 2023-06-06
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Stödassistent som brinner för LSS!
I vår verksamhet jobbar vi med att skapa delaktighet och inflytande för brukarna genom arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Ditt uppdrag som stödassistent innebär att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till att ge individen ett meningsfullt, utvecklande och självständigt liv. I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov och beställning. Stödet ska leda till att brukaren ska bli så delaktig och själv...
2023-05-23 2023-06-13
Järfälla kommun, Skälbyskolan Resurslärare till särskild undervisningsgrupp
Är du en engagerad och kunnig lärare med särskilt intresse för elever i behov av särskilt stöd? Har du en positiv elevsyn och brinner för att skapa goda förutsättningar för att varje elev ska lyckas och utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt och socialt? Sätter du gränser och kan vara tydlig utan att det behöver skapa motsättningar? Då kanske du är den vi söker! Som lärare i särskild undervisningsgrupp kommer du, tillsammans med kollegor, ansvara för arbete med elever från åk 1 - 6 som behöver undervisning utanför hemklassrummet i...
2023-05-23 2023-06-09
1 2 >