Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Skoladministratör
Som skoladministratör är du spindeln i nätet och skolans ansikte utåt. Du arbetar i nära kontakt med skolledningen, tar emot besökare, svarar i telefon samt ansvarar för viss information på skolans elevplattform. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ansvara för elevadministrationen i Edlevo samt att svara för skolans vikarieanskaffning av lärare. Vidare följer sedvanliga uppgifter som skoladministratör.
2024-05-17 2024-05-31
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Biträdande rektor till Tallbohovskolan
Att ha egen erfarenhet av arbete i skola är viktigt för en skolledare. Vi strävar efter att ha ett delat ledarskap, även om rektor har det formella ansvaret. I samarbete med rektor, ytterligare en biträdande rektor och administrativ personal är du som biträdande rektor en viktig del av skolans ledningsgrupp. Du förväntas vara en närvarande pedagogisk ledare i verksamheten och tillsammans med rektor och övriga medarbetare utforma och utveckla verksamheten mot hög kvalitet. Ditt uppdrag är att utifrån skolans mål, skapa förutsättningar för pedago...
2024-05-17 2024-05-31
Järfälla kommun, Fjällen för- och grundskola Fjällenskolan söker erfaren lärare för 4-6
Vi söker två lärare till vårt mellanstadium. Vi ser att du är en erfaren lärare med lärarlegitimation i matematik, NO och teknik alternativt svenska, SO samt engelska. Du kommer att arbeta som undervisande lärare samt vara mentor till en årskurs 4 eller 5. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärderingen av undervisningen, mentorskap samt kontakten med vårdnadshavare.
2024-05-17 2024-06-02
Järfälla kommun, Vattmyraskolan Vikariat Lärare i fritidshem
Vi söker lärare i fritidshem till vår fritidsklubb på Vattmyraskolan. Du medverkar till att stimulera och utmana elevernas nyfikenhet, utveckling och lärande. Vidare är du kunnig i styrdokument, intresserad av verksamhetsutveckling och har stor ambition att utveckla verksamheten på vår fritidsklubb. Du har kunskap om läroplanen och kan omsätta den i den praktiska verksamheten. Utifrån läroplanen ansvarar du, tillsammans med dina kollegor för fritidsklubben. Du deltar i elevers hela dag tillsammans med såväl klasslärare som hela teamet, framför ...
2024-05-16 2024-05-30
Järfälla kommun, Skälbyskolan Biträdande rektor till Skälbyskolan
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och har ett särskilt arbetsledaransvar för årskurserna F - 3 vilket innefattar bl. a. medarbetarsamtal, lönesättning, rekrytering och arbete med olika miljö- och personalfrågor. Tillsammans med rektor och ytterligare en biträdande rektor leder du det pedagogiska utvecklingsarbetet samt det systematiska kvalitetsarbetet. Rollen innebär även arbete med olika elevhälsofrågor, kontakt med vårdnadshavare samt deltagande i skolans elevhälsoteam. Tillsammans med rektor och annan biträdande rektor ...
2024-05-16 2024-05-29
Järfälla kommun, Kommunikationsavdelningen Grafisk formgivare som gillar utveckling till Järfälla kommun!
Det här gör du hos oss Järfälla kommuns kommunikationsenhet ombildades vid årsskiftet och är inne i en spännande utvecklingsfas. Just nu arbetar vi med att formulera uppdrag, mål, organisation och arbetssätt för den nya enheten. För dig finns det stora möjligheter att bidra i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Som grafisk formgivare hos oss ansvarar du för att förvalta och utveckla kommunens grafiska profil. Du arbetar både strategiskt och operativt och har en stödjande och rådgivande roll gentemot hela organisationen. Du arbetar tillsammans ...
2024-05-16 2024-05-31
Järfälla kommun, Demokratiutveckling Barnrättsstrateg
Som barnrättsstrateg arbetar du med ett kommunövergripande uppdrag kring barnrätt och barnkonventionen. Din uppgift är att vara processledare, expert och strateg inom området och arbeta nära andra förvaltningar inom kommunen. Barnrättsstrategen arbetar utifrån kommunens mål samt antagna program inom området för att utveckla arbetssätt och stödja kommunens verksamheter. Du kommer att processleda pågående arbete med att implementera kommunens Program för barn och ungas rättigheter. Du håller i workshops och utbildningar kopplat till bland annat b...
2024-05-15 2024-06-09
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) Gruppledare till familjehemsenheten
Som gruppledare för barnhandläggarna ansvarar du för det dagliga stödet till medarbetarna samt fördelning av arbetsuppgifter. Du har gedigen erfarenhet av området, handleder medarbetarna i svåra ärenden och agerar bollplank när det behövs. Du deltar aktivt i utvecklingsarbetet och arbetar nära enhetschef och övriga gruppledare inom barn- och unga. Vi tillämpar ett nära ledarskap som innefattar både sakkunskap och känslomässigt stöd vilket förutsätter hög närvaro och tillgänglighet. Gruppen barnhandläggare befinner sig i en återuppbyggnadsfas oc...
2024-05-15 2024-05-31
Järfälla kommun, Familjehemsenheten Barnhandläggare till familjehemsenheten
Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet som socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet. Som barnhandläggare är ditt fokus på barnet och du ansvarar för att barnet får sina behov tillgodosedda på bästa sätt med en trygg och stabil vardag. Du kommer arbeta i team kring de familjehemsplacerade barnen och du kommer att vara barnets egna socialsekreterare och ansvara för att vården fungera...
2024-05-15 2024-05-31
Järfälla kommun, Björkebyskolan Björkebyskolan söker lärare i svenska och engelska
Vi söker nu en engagerad och lyhörd högstadielärare med en positiv grundsyn! Dina arbetsuppgifter kommer vara att undervisa i ämnena svenska och engelska samt vara mentor. Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget har du ansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar eleverna till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du vill vara med och driva pedagogisk utveckling och du använder dig av aktuell forskning och kan omsätta den i ditt arbete. Du planerar samt följer upp undervisningen och analyserar och ...
2024-05-15 2024-06-02
Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola Musiklärare
Musiklärare, undervisning i musik i alla årskurser
2024-05-14 2024-06-02
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Skolsköterska
Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Järfälla kommuns basprogram för elevhälsan. Den medicinska insatsen innefattar hälsobesök, öppen mottagning, utförande av vaccinationer och planering av skolläkarmottagningar. I din roll som skolsköterska är du en del av skolans elevhälsoteam och arbetar tillsammans med teamet för att stödja eleverna att nå målen i skolan. Du samarbetar också med övrig personal, vårdnadshavare, andra verksamheter och myndigheter utanför skolan för att skapa en trygg skolmiljö som främjar häls...
2024-05-13 2024-06-03
Järfälla kommun, Skälby förskolor Timvikarie förskola
Vi söker timvikarier som kan hoppa in när vår ordinarie personal är frånvarande. Som vikarie stöttar du personal och barn under dagen med de förekommande arbetsuppgifter som finns på en förskola.
2024-05-13 2024-05-20
Järfälla kommun, Källtorpskolan Lärare i HKK åk 7-9
Du kommer att arbeta i en organisation som innebär att du får en tillhörighet i ett arbetslag samt ett ämneslag som består av kollegialt lärande kring utveckling av undervisning, värdegrundsarbete och elevernas sociala kompetenser. Som lärare är du ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt/dina ämnen utifrån den fastställda läroplanen, samt planerar i samverkan med de andra lärarna på skolan för att skapa likvärdighet. I tjänsten ingår att vara handledare till en klass tillsammans med en kollega, där du/ni ...
2024-05-10 2024-06-14
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Lönnen och Lindens vård- och omsorgsboende (vikariat)
Som undersköterska hos oss kommer du att ge omvårdnad, stöd och social omsorg till våra boende. Våra hörnstenar vi jobbar efter är Individens bästa i fokus IBIC och den nationella värdegrunden. Det innebär att du tillgodoser behov utifrån varje enskild boende. Genom ett salutogent förhållningssätt i vårt arbete jobbar vi med att skapa sammanhang och mening. Vi tror på att bevara det friska friskt och arbetar för att bidra till välmående hos våra boende. Städning och service ingår i dina arbetsuppgifter. Social dokumentation görs i LifeCare.
2024-05-10 2024-05-26
Järfälla kommun, Skälbyskolan Fritidsledare Skälbyskolan
Arbete som fritidsledare i åk F-6. Ingår tillsammans med övriga pedagoger i ett arbetslag. Som fritidsledare på hos oss är du en viktig del av elevernas hela skoldag, där du på ett lyhört sätt är ett stöd för de elever som behöver det. Du arbetar tillsammans med undervisande lärare för att stödja enskilda elever och/eller mindre elevgrupper i undervisningssituationer. Du arbetar tillsammans med ditt arbetslag med planering, deltar och genomför stimulerande aktiviteter kopplat till fritidshemmets läroplan både på rasterna och fritidstid. Att va...
2024-05-08 2024-05-22
Järfälla kommun, Barkarby för- och grundskola Barkarbyskolan söker lärare för skolår 1-6
Vi söker en engagerad och lyhörd lärare med en positiv grundsyn. Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget har du ansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar eleverna till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du som vill vara med och driva pedagogisk utveckling och som ser elevernas dag som en helhet kommer passa mycket bra hos oss. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö med mycket bra arbetskamrater på en positiv och attraktiv arbetsplats. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser gärna att ...
2024-05-08 2024-05-26
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium El-lärare till Järfälla gymnasium
Tjänsten har sin tillhörighet på gymnasieskolans el -och energiprogram som ligger i Jakobsberg. I tjänsten ingår undervisning i el- ämnen som t ex elinstallation och praktisk ellära. Tillsammans med ditt programlag samt ämneslag jobbar du tätt för att utveckla undervisningen i våra nya och ljusa verkstäder. Allt för att sträva efter en utbildning i toppklass. Du gillar att arbeta med människor, är en god relationsbyggare och som skapar god laganda. Du kommer att aktivt arbeta med att bygga relationer för att skapa tillit och förtroende. I tjä...
2024-05-08 2024-05-22
Järfälla kommun, Källtorpskolan Lärare Spanska åk 7-9, deltid
Som lärare i spanska är du ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen utifrån den fastställda läroplanen. I tjänsten ingår att vara handledare till en klass tillsammans med en kollega, där är du/ni ansvariga för genomförande av värdegrunds- och socialt arbete. Du ansvarar för bedömning av elevers hela lärande i undervisningen, värdegrundsarbetet och sociala kompetenser samt dokumentationen av den samma. Det är viktigt att du följer upp elevernas resultat, analyserar dem och vidtar åtgärder för att resul...
2024-05-07 2024-05-24
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) Socialsekreterare med fokus på ungdomskriminalitet och normbrytande beteende
I denna tjänst kommer du som socialsekreterare enbart att arbeta mot gruppen målgruppen barn 0-20 år med normbrytande beteende och deras föräldrar. Ditt arbete kommer att fokusera på unga kriminella och unga i risk för kriminalitet. I arbetet ingår tät samverkan med interna och externa samverkansparter med bland annat mycket samverkan med polisen. I tjänsten ingår även att kunna åka på möten med kort varsel exempelvis polisförhör. Kvällstjänstgöring kan förekomma. Vårt arbete bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på vilka ...
2024-05-07 2024-05-28
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Specialpedagog/speciallärare
Vi söker en engagerad och lyhörd specialpedagog som arbetar och handleder med fokus på individ, grupp och organisation. Vi söker dig som aktivt bidrar till samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Du är väl förtrogen med uppgiften att kartlägga elevers styrkor och svårigheter samt tar fram välfungerande dokumentationsformer för insatser samt rutiner för uppföljning av dessa. Du har även vana i att stötta andra pedagoger med tips och idéer kring anpassningar av olika slag. So...
2024-05-06 2024-05-19
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Analytiker till kvalitet och utveckling på Barn – och Ungdomsförvaltningen
Som analytiker medverkar du i sammanställningar och analyser av skolors och förskolors resultat samt tar fram och presenterar statistik och andra underlag för beslut på olika nivåer. Du stödjer skolors och förskolors analysarbete och bidrar i utvecklingen av utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Du medverkar i planering och uppföljning av olika uppdrag och projekt på förvaltningen samt bidrar i utvecklingen av våra system för utbildningsstatistik. Arbetet genomförs både självständigt och i nära samarbete med kollegor på avde...
2024-05-06 2024-05-26
Järfälla kommun, Berghemskolan Lärarvikarie till förskoleklass, Berghemskolan
Vi söker nu en lärare till förskoleklass för ett vikariat under ett läsår. Du ska ha stor självinsikt, stort engagemang och en vilja att samarbeta med andra för att lyckas i sin lärarroll. Dina arbetsuppgifter kommer vara undervisande lärare i förskoleklass. På Berghemskolan undervisar du i förskoleklass kl. 8.00- 13.30 därefter har du möjlighet att planera undervisningen tillsammans med resterande förskoleklasslärare. Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget har du ansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som locka...
2024-05-06 2024-05-26
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) Socialsekreterare utredning Barn och unga
Som socialsekreterare kommer du att ha ansvar över myndighetsutövning för målgruppen barn 0-20 år och deras föräldrar. Vårt arbete bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på vilka resurser, styrkor och risker som finns i familjen och nätverket. Viktigt är att lyssna till och ta hänsyn till familjens egna lösningar och särskilt till barnets egen beskrivning av sin situation. Vi värnar om barnets/den unges delaktighet och försöker hela tiden utveckla detta. En viktig del arbetet är att skapa relationer och motivera till en posit...
2024-05-06 2024-05-27
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Timvikarie, barnskötare till bemanningstjänst
Som timanställd barnskötare på Järfälla kommun ersätter du ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som barnskötare arbetar du i förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Enheternas behov styr helt och hållet hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Då våra verksamheter till största del har stängt under sommaren har vi främst behov under terminerna. Du bör bo inom rimligt avstånd från Järfälla för att kunna ta dig till arbetsplatserna inom skälig tid. Vi använder oss...
2024-05-06 2024-05-24
1 2 >