Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Kastanjens äldreboende Sjuksköterska till korttidsboende i Jakobsberg
I rollen som sjuksköterska på Kastanjens korttidsboende kommer du ingå i en arbetsgrupp som med nära samarbete och med fokus kring de boendes bästa, arbetar för att leverera vård av hög kvalitet. Viktigt är att du i rollen som sjuksköterska är lyhörd mot dina kollegor för att skapa förtroende. Du har förmågan att fatta beslut när det krävs och vägleda där det behövs, vilket är förutsättningar för ett gott samarbete i gruppen. Som sjuksköterska arbetar du självständigt utifrån gällande lagstiftning och verksamhetens riktlinjer. Förutom sedvanli...
2021-02-26 2021-03-21
Järfälla kommun, Enheten för Personal och lön Sommarvikarierande bemanningskoordinator
I din roll som bemanningskoordinator kommer du att arbeta med bemanning av personal inom vård och omsorgs olika enheter. Din arbetsdag kommer att bestå av bemanning av vakanta pass (främst korttidsfrånvaro men även annan) vilket sker genom beställningar via vårt bemanningssystem, mail eller telefon. Du matchar därefter behovet verksamheten har med våra aktiva vikarier. Det är viktigt för oss att kunna leverera god service i alla olika situationer. Därför måste du tycka om problemlösning och har förmågan att vrida och vända lite på situationerna...
2021-02-25 2021-03-18
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Avgiftshandläggare till Myndighet äldre
Med utgångspunkt i socialtjänstlagen kommer du att handlägga, utreda, beräkna och fatta beslut om avgifter inom äldreomsorgens verksamheter samt sköta fakturering. I dina arbetsuppgifter ingår även diverse kontorsgöromål som exempelvis beställa varor, boka lokaler och andra administrativa uppgifter. Som avgiftshandläggare tar du regelbundet fram och rapporterar statistik. Du har daglig kontakt med brukare, utförare och kollegor inom kommunen. Tillsammans med dina kollegor är du också med och driver på utvecklingen inom avgiftshanteringen. Vi ...
2021-02-23 2021-03-16
Järfälla kommun, Servicecenter Timvik. servicehandläggare till bygga-, bo- & miljögruppen
Som timvikarie hoppar du in som servicehandläggare vid behov och arbetar med att ge kvalificerad information, vägledning och rådgivning till kommunens invånare gällande de frågor som bygg-och miljöförvaltningen arbetar med. Du kommer att svara på diverse frågor inom bygg och miljö, allt ifrån kommunens planarbete, trafikfrågor, vatten och avlopp, bygglov, avfall och återvinning, samt allmänna frågor om Järfälla kommun. Ärendena loggar du i vårt ärendehanteringssystem. Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden: - Representera kommunen och speci...
2021-02-23 2021-03-09
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Verksamhetsledare till Järfälla bibliotek
Verksamhetsledaren arbetar nära bibliotekschefen och ingår i ledningsgruppen för Järfälla biliotek tillsammans med verksamhetsledarna för Jakobsberg respektive Barkarby/Herresta. Det övergripande målet för ledningsgruppen är att hela biblioteksorganisationen fungerar och utvecklas optimalt utifrån gällande styrdokument. Uppdraget som verksamhetsledare innebär • att leda, utveckla och utvärdera verksamheten i dialog med besökare och medarbetare samt i samverkan med externa aktörer • att konkretisera givna mål och ramar för och med medarbetarn...
2021-02-22 2021-03-21
Järfälla kommun, Äldreenheten Biståndshandläggare till Äldreenheten
Vi kan erbjuda dig en viktig, inspirerande och utvecklande tjänst där du tillsammans med dina kollegor kommer att utreda och bedöma behov om insatser enligt Socialtjänstlagen. I uppdraget ingår även att utreda ansökningar enligt Lagen om riksfärdtjänst. Arbetsuppgifterna innebär också att du följer upp och nyprövar beviljade insatser. Du samarbetar med den enskilde, dennes närstående, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Du erbjuds möjligheten att delta och bidra i vårt pågående utvecklingsarbete och du arbetar nä...
2021-02-22 2021-02-28
Järfälla kommun, Järfälla Vägledningscentrum Hälsocoach till Framtidslabbet, Järfälla och Upplands-Bro
Vi söker nu en hälsocoach till ett projekt som är finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden). Tjänsten kommer att vara placerad under Ung och Vux vägledning på Kompetenscentrum i Järfälla kommun. I projektet ingår även Upplands-Bro kommun vilket innebär att viss tid kommer att spenderas där. Projekttiden är 2021-01-01 2023-02-28. Du är en av nyckelpersonerna som behövs för utveckling av arbetet med ungdomar och unga vuxna i åldern 16-24 år för att målgruppen ska komma i studier eller arbete. Uppdraget består i: - Kartlägga livsstil och sk...
2021-02-19 2021-03-08
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Timavlönad barnskötare till Järfälla Kommun
Du ska ersätta ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som barnskötare arbetar du i förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Enheternas behov styr helt och hållet hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Då våra verksamheter till största del har stängt under sommaren har vi främst behov under terminerna. Du bör bo inom rimligt avstånd från Järfälla för att kunna ta dig till arbetsplatserna inom skälig tid. Vi använder oss av IT-systemet TimePool där du lägger in ...
2021-02-12 2021-03-05
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kommun söker erfaren servicechef
Du leder och styr Servicecenters arbete på såväl strategisk nivå som operativ, och sätter upp mål och planer för enheten tillsammans med din ledningsgrupp. Du har ett övergripande budget- och personalansvar, och coachar och stöttar dina chefer och stödfunktioner i personalfrågor, arbetsmiljö och samarbetsfrågor. Du kommer att fortsätta ett framgångsrikt arbete med att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö. En viktig uppgift för dig som enhetschef är att se till att personalen har de bästa förutsättningarna för att kunna ge kommuninvånarna se...
2021-02-12 2021-02-28
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Stöd i ordinärt boende (hemtjänst) söker undersköterskor
Stöd i ordinärt boende ger hjälp till brukare efter ett schema som innehåller de insatser som personen fått beviljade. Arbetet består av att hjälpa brukarna i deras vardag med allt från personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande tillvaro utifrån den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Arbetsuppgifter innefattar också handling, tvätt, städning och ledsagning. Då arbetet utförs i brukarens hem är det viktigt att kunna anpassa sig därefter. Rökning och husdjur kan förekomma hos en del.
2021-02-05 2021-02-28
Järfälla kommun, Enheten Funktionsnedsättning Ekonomiassistent till Myndighet funktionsnedsättning
Myndighet funktionsnedsättning arbetar med myndighetsutövning där målgruppen är personer med funktionsnedsättningar. I rollen som ekonomiassistent till enheten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter fakturahantering, ta fram statistikuppgifter för ekonomiuppföljning samt viss handläggning av avgifter och sjuklöner enligt LSS. I arbetsuppgifterna ingår även diverse kontorsgöromål som exempelvis beställa varor, skriva mötesprotokoll, boka lokaler och andra administrativa uppgifter. Du kommer vara en del av det administrativa teamet som består a...
2021-02-05 2021-02-26
Järfälla kommun, Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadskonsulent till Arbetsmarknadsenheten
Du kommer att arbeta med individer som behöver samordnade insatser för att komma vidare mot arbete eller studier. Insatser som idag erbjuds är motiverande samtal och praktik inom de egna verksamheterna, kommunala förvaltningarna eller inom näringsliv och föreningar. Som arbetsmarknadskonsulent ingår du i ett team av personer som arbetar med olika former av arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av bland annat socialtjänsten, Arbetsförmedlingen med syfte att stötta, motivera, klargöra och vägleda individer som saknar egen försörjning och står utanför...
2021-01-29 2021-02-28
Järfälla kommun, Bemanning vård och omsorg Intresseanmälan för arbete inom Vård och omsorg
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie. Du arbetar vid behov när ordinarie personal är borta. Arbetstiderna varierar mellan dag-, kväll- och även nattetid under vardagar och helger. Arbetspassens längd varierar också. Eftersom du kommer att arbeta vid behov kan vi inte garantera dig ett visst antal timmar eller något fast schema, oftast hör vi av oss till dig angående ett ledigt arbetspass dagen innan eller samma dag som det ska påbörjas.
2021-01-12 2021-02-28
Järfälla kommun, Ulvsättra för- och grundskola Förskollärare Kopparvägens förskola
• Vi söker en trygg, drivande och flexibel förskollärare som ser möjligheter och har barnens lärande och utveckling i fokus. • Du har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera reflektera och analysera den pedagogiska undervisningen enligt förskolans styrdokument tillsammans med arbetslaget. • Du har ansvar för att skapa och utveckla trygga och utvecklande lärmiljöer som lockar barnen till lärande och ansvarstagande. • Du har kunskap i pedagogisk dokumentation och arbetar aktivt med förskolans värdegrund och har nolltolerans mot all fo...
2021-01-12 2021-03-07