Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Miljöstrategiska enheten Miljöplanerare
Som miljöplanerare kommer du att arbeta med miljöfrågor i detaljplaner och stadsbyggnadsprojekt, i såväl planerings- som genomförandefas. I arbetet ingår att granska utredningar, bedöma behovet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKBer), skriva utredningar om betydande miljöpåverkan (UBMP), skriva MKBer och delta som expert inom miljöområdet. I de fysiska planeringsfrågorna arbetar vi i projektform, där vi samlar kompetenser inför varje projekt. Tjänsten som miljöplanerare innebär en spännande och dynamisk roll där du kommer hålla många interna ...
2022-05-02 2022-05-20
Järfälla kommun, Vård och omsorg Vill du göra skillnad på riktigt? Sommarjobba på äldreboende i Järfälla Kommun!
Att skapa bra dagar tillsammans med och för våra kunder är viktigt för oss och kan innebära att erbjuda och motivera till olika aktiviteter, social gemenskap och en meningsfull sysselsättning. Det kan även innebära att vara ett stöd i den personliga omvårdnaden med hygien, toalettbesök, på- och avklädning. Insatsernas omfattning och innehåll utformas utifrån varje enskild persons individuella behov. Det kan även innebära att stötta vid vardagssysslor såsom städ, tvätt och matlagning eller att följa med på promenader och fritidsaktiviteter. I ar...
2022-05-16 2022-06-12
Järfälla kommun Utbildare Hälsofrämjande arbetsliv
Som utbildare i OSA-dialogen leder du processen i arbetsgrupperna tillsammans med berörd chef. Du guidar deltagarna i de olika verktygen, dokumenterar insatserna och följer upp projektets aktiviteter när de genomförts. Det är också din uppgift att anpassa utbildningsmaterialet inför varje utbildningstillfälle och samla in deltagarnas närvaro.
2022-05-16 2022-05-30
Järfälla kommun, Jakobsbergs förskolor Kock till Vallvägens förskola
Måltiderna på förskolan är en av dagens höjdpunkter och hos oss lagar du mat från grunden med ekologiska varor i största möjligaste mån. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och inom kommunen finns en kostenhet för stöd och utveckling. Utifrån barnens olika behov och allergier ingår också tillagning av specialkost. Du tillagar frukost, lunch, gör salladsberedningar samt förbereder mellanmål. Vi har en ambition att laga klimatsmart mat och hållbar utveckling. I tjänsten ingår att planera utifrån de ekonomiska förutsättningarna som ges, b...
2022-05-16 2022-05-29
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Sista chansen för sommarvikariat i hemtjänsten i Järfälla!
Du kommer att besöka flertalet brukare under din arbetsdag och uppgifterna kan variera mellan serviceinsatser som städ och tvätt, omvårdnad med hygien, toalettbesök, på- och avklädning men också ledsagning där du följer med brukaren på ett bokat möte eller aktivitet. Vi utgår alltid från den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Rökning och husdjur kan förekomma hos en del. Man går, cyklar eller kör bil mellan brukarna. För dig som är intresserad av timanställningar vid behov finns just nu goda chanser till jobb om du har möjlighete...
2022-05-16 2022-05-23
Järfälla kommun, Neptuni för- och grundskola Biträdande rektor förskola och förskoleklass Neptuniskolan
Vi söker en engagerad och erfaren biträdande rektor till våra enheter Orion och Polaris, med ansvar för våra två förskolor och förskoleklass. Du har personal- och barn/elevansvar med de uppgifter som följer av det, t ex medarbetarsamtal och lönedialog med din personal eller kontakt med vårdnadshavare. Du leder den pedagogiska utvecklingen tillsammans med personalen så att vår verksamhet håller hög kvalitet baserat på individuell utveckling, trygghet och kreativitet. Arbetet i förskolorna förbereder barnen för förskoleklass som i sin tur ger bar...
2022-05-16 2022-06-03
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda för- och grundskolor Grundskollärare F-6
Klasslärare åk 4 Mentor till nyexaminerade lärare
2022-05-16 2022-05-23
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Fritidspedagog/Lärare i fritidshem - Arbetslagsledare
Du kommer att bli ansvarig för fritidshemmets utveckling inklusive fritidsklubb tillsammans med skolledningen. Du deltar i utvecklingsgruppen tillsammans med övriga arbetslagsledare. Du leder arbetet på fritidshemmet enligt styrdokumenten. Du deltar i arbetet i fritidshemmet samt är samverkare i klass på skoltid.
2022-05-13 2022-06-03
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Skolkurator
På Tallbohovskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Du är en naturlig del i elevhälsoteamet och samarbetar med elevhälsans övriga professioner. Tjänsten kräver att man har en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa. I övrigt ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Ansvara för ett, utifrån...
2022-05-13 2022-06-03
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Speciallärare vid Järfälla gymnasium
Hösten 2020 utvidgade vi organisationen inom Individuellt alternativ med en inriktning anpassad för elever i särskilt behov av stöd. Nu växer verksamheten och vi behöver ytterligare en kollega. Undervisningen och relationsbyggandet riktar sig till ungdomar med synnerliga svåra hinder som innebär att de inte förmår sig att komma till skolan, stannat hemma, är eller riskerar att bli hemma-sittare. Ungdomarna har alltid olika former av hinder så som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tvångssyndrom, trauman och fobier som framkallat ånges...
2022-05-13 2022-05-29
Järfälla kommun, Barkarby för- och grundskola Fritidspedagog- Lärare i fritidshem
Arbete i arbetslag med elever från förskoleklass till skolår sex. Du som vill vara med och driva pedagogisk utveckling och som ser elevernas dag som en helhet kommer passa mycket bra hos oss. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser gärna att du som söker är rökfri.
2022-05-13 2022-05-29
Järfälla kommun, Aspnässkolan Speciallärare/specialpedagog
Tjänsten innebär att arbeta med särskilt stöd mot enskilda elever, att samarbeta och stödja lärarna och att utveckla lärmiljön i varje klassrum. Stort ansvar är också att skriva USS och att upprätta ÅP tillsammans med rektor. Genomföra olika screeningar och tester för att förstå om eleverna gör framsteg/behöver stöd. Ansvar och skyldighet att delta på eht och al-möten. Ansvar att delta på lägeskonferenser och tillsammans med skolledning ha överblick av skolans resurs- och stödbehov. Specialläraren/pedagogen behöver arbeta mot skolans prioriter...
2022-05-12 2022-05-26
Järfälla kommun, Björkebyskolan Sv/En lärare
Lärare i svenska och engelska samt mentorskap.
2022-05-12 2022-06-12
Järfälla kommun, Källtorpskolan Lärare i Ma/NO/TK Källtorpskolan
På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppdrag enligt läroplanens kapitel ett, två och tre och arbetar systematiskt med kunskaps-, värdegrunds- och det sociala uppdraget enligt LGR 11. Du kommer att arbeta i en organisation som innebär att du får en tillhörighet i ett arbetslag samt ett ämneslag som består av kollegialt lärande kring utvec...
2022-05-12 2022-06-02
Järfälla kommun, Källtorpskolan Lärare i IDH + HKK eller annan ämneskombination Källtorpskolan
Tjänsten omfattar i huvudsak IDH i kombination med HKK eller annat ämne. På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppdrag enligt läroplanens kapitel ett, två och tre och arbetar systematiskt med kunskaps-, värdegrunds- och det sociala uppdraget enligt LGR 11. Du kommer att arbeta i en organisation som innebär att du får en tillhörighet i et...
2022-05-12 2022-06-02
Järfälla kommun, Vård och omsorg Boendestödjare till gruppbostad inom socialpsykiatrin
Som boendestödjare är din främsta uppgift att ge stöd och service utifrån individens behov. Arbetsuppgifterna varierar från att stödja individen i att få struktur och ordning i vardagen till att motivera till utveckling i brukarens levnadssätt. Till exempel ingår det att motivera brukaren att komma iväg på aktiviteter, läkarbesök och få ett mer självständigt liv. I arbetet ingår även stöd i städ, tvätt, inköp och matlagning. Eftersom boenden äter alla måltider tillsammans är det viktigt att du känner dig bekväm med att laga mat och upprätta m...
2022-05-12 2022-05-31
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Vikarie Lärare i matematik och Fysik
Undervisa matematik och fysik på gymnasienivå.
2022-05-12 2022-05-26
Järfälla kommun, Källtorpskolan Lärare i SO + SV eller annan ämneskombination Källtorpskolan
Tjänsten omfattar i huvudsak SO i kombination med SV eller annat ämne. På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppdrag enligt läroplanens kapitel ett, två och tre och arbetar systematiskt med kunskaps-, värdegrunds- och det sociala uppdraget enligt LGR 11. Du kommer att arbeta i en organisation som innebär att du får en tillhörighet i ett ...
2022-05-12 2022-06-02
Järfälla kommun, Preventionsenheten Fältarbetare/Områdesarbetare
Vill du vara med? Tror du på att det genom områdesarbete går att påverka, att förändringsarbeta, på riktigt? Tror du också att vi tillsammans med mod, engagemang och flexibilitet gör skillnad? Det gör vi och det är med stor politisk vilja och stort engagemang som vi satsar på att förebygga våld och främja ungas uppväxtvillkor i Järfälla. Rent konkret kommer du som områdesarbetare/fältarbetare att: • Arbeta uppsökande i Järfälla. Arbetet är förlagt både dag och kvällstid och du kommer att gå på ett sexveckorsschema och under de sex veckorna ...
2022-05-12 2022-05-31
Järfälla kommun, Aspnässkolan Kökschef
Ansvar för beställning av matvaror, och för måltidsproduktionen. Ansvar för budget och budgetuppföljning Ansvarar för personalplanering och för att arbetsleda kökspersonalen Ansvara för att skapa samt följa upp rutiner i köket och i matsalen. Ansvarar för att lagar, förordningar och riktlinjer gällande måltidsverksamhet följs. Ansvarar för att samarbeta med kollegor, och vara ett gott föredöme för eleverna, och delta i det utvecklingsarbete skolan strävar mot.
2022-05-12 2022-05-27
Järfälla kommun, Etablering och Nybesök Socialassistent till Försörjningsstöd nybesök och etablering
Som socialassistent arbetar du på uppdrag av och tillsammans med olika socialsekreterare på enheten. I arbetsuppgifterna ingår båda administrativa delar samt operativa, praktiska delar. Din främsta arbetsuppgift som socialassistent i etableringsgruppen är administrationen kring mottagandet av nyanlända, i första hand kvotflyktingar. Här är det viktigt att hålla sig uppdaterad om regler och förändringar inom migration och regelverket hos migrationsverket, men också allmänt inom rådande samhällsinformation. I arbetet ingår bland annat att följa ...
2022-05-11 2022-05-29
Järfälla kommun, Etablering och Nybesök Socialsekreterare till Försörjningsstöd Nybesök och etablering
Vi söker dig som är socionom och som gillar och har ett engagemang för arbetet inom ekonomiskt bistånd, mottagandet och arbetet med nyanlända samt att arbeta för att stärka integrationen för den enskilde. Etableringsgruppen ansvarar för det samordnade mottagandet av nyanlända kvotflyktingar avseende planering inför ankomst, anordnande av bostad samt inskrivning och kontakt med andra myndigheter och nödvändiga insatser utifrån behov. I arbetsuppgifterna ingår även utredning av nyansökan och löpande ansökningar av ekonomiskt bistånd för andra n...
2022-05-11 2022-05-29
Järfälla kommun, Olovslunds äldreboende Undersköterska till profilboende inom äldrepsykiatri
Hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje boende får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och IBIC, med individens bästa i fokus. Som undersköterska är din främsta uppgift att ge omvårdnad och service utifrån kundens behov och önskemål. Arbetsuppgifterna varierar från att stödja kunden i att få struktur och ordning i vardagen till att motivera till sjukvårdsbes...
2022-05-11 2022-05-20
Järfälla kommun, Vård och omsorg Stödpedagoger sökes till Järfälla Dagliga Verksamhet
I vår verksamhet är ditt uppdrag som stödpedagog att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda pedagogiskt stöd och service som bidrar till att ge individen ett meningsfullt, utvecklande och självständigt liv. I det dagliga arbetet kommer du tillsammans med arbetsinstruktörerna att stötta deltagare inom autismspektrat. Arbetet innebär att stödja och handleda deltagarna i deras vardag och stor vikt läggs vid individuell utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Du kommer ha ett aktivt arbete där du förväntas följa med på di...
2022-05-11 2022-05-22
Järfälla kommun, Vattmyraskolan Vikariat lärare åk 5
Vi söker dig som har god förmåga och erfarenhet av ett utvecklat ledarskap i klassrummet. Du ser, precis som vi, relationsbyggande som ett viktigt för att inte säga avgörande verktyg i din verktygslåda. Du har det verktyget vässat och kan beskriva för oss hur du i praktiken i vardagen hos oss, använder det för att lyckas med ditt viktiga och komplexa uppdrag. Du kommer att vara en del av ett lärarteam som har gemensam målsättning och arbetar för att eleverna ska få den bästa möjliga undervisning för att nå kunskapskraven i åk 6.
2022-05-10 2022-05-24
1 2 3 >