Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Administrativ assistent till Åre Hälsocentral
Vi söker nu en administrativ assistent/chefsstöd på 80% till Åre Hälsocentral, men som även kommer arbeta och stödja övriga enhetschefer i närområdet. I tjänsten ingår att stödja chefer och verksamhet på bästa sätt med det löpande administrativa arbetet. Du arbetar med administrativa arbetsuppgifter rörande ekonomi- och personalfrågor som till exempel schemaarbete i Heroma, arbeta med tidböcker i Cosmic, annat personaladministrativt arbete samt praktiska frågor kring IT, beställningar och kontorsuppgifter. Du kommer att ha många kontakter int...
2023-01-27 2023-02-10
Region Jämtland Härjedalen Medicinsk sekreterare 50% Kälarne hälsocentral
Som medicinsk sekreterare ansvarar du för sedvanliga arbetsuppgifter utifrån yrkesrollen. Då du kommer bemanna reception är du öppensinnad för våra patienters behov. Du är engagerad, har struktur och nytänk i de administrativa uppgifter som styr delar av hälsocentralen. Utifrån verksamhetens behov har du ett stort mått av flexibilitet och du är öppen för nya arbetsuppgifter. Du kommer samarbeta med alla yrkesgrupper som ingår i en hälsocentral och det krävs att du är kommunikativ och lyhörd. Känner du att detta stämmer in på dig, välkommen me...
2023-01-27 2023-02-13
Åre Kommun, Utvecklingsavdelningen Systemtekniker
Åre kommuns IT-infrastrukturteam, en del av utvecklingsavdelningen, arbetar aktivt med att skapa en hållbar och säker IT-infrastruktur samt att bidra till verksamheternas digitalisering. Serverdriften är outsourcad till en partner. Utvecklingsavdelningen arbetar också med att hjälpa kommunens olika verksamheter i deras verksamhetsutveckling av IT-lösningar. Vår ambition är att använda ny teknik på ett kostnadseffektivt sätt tillsammans med ett förändrat arbetssätt. Till teamet söker vi nu ytterligare en systemtekniker för att arbeta med kommu...
2023-01-27 2023-02-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Specialistläkare i Barn- och ungdomsmedicin vid Östersunds sjukhus
Som Specialistläkare hos oss har Du ett varierat arbete med en stor bredd av barnmedicinska frågeställningar inom både öppen och slutenvård i olika roller som dagbakjour eller avdelningsläkare på någon av våra avdelningar, med tillgång till handledning av bakjourskompetent Överläkare. Mottagningsarbete kommer i huvudsak att inriktas på 12 subspecialiteter utifrån överenskommelse. Deltagande i teamarbete och utvecklingsarbete kring den/de patientgrupperna. I tjänsten ingår jourarbete.
2023-01-27 2023-02-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Sjukgymnast/Fysioterapeut till Östersunds rehabcentrum
Du kommer att arbeta på vår avdelning i en multidisciplinär organisation med rehabiliteringsinsatser utifrån patientens behov. I rollen som sjukgymnast/fysioterapeut arbetar du utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv med målet att patienten ska kunna återfå en god livskvalitet. I dina arbetsuppgifter ingår bedömning, behandling individuellt och i grupp samt handledning av studenter. Hembesök, hjälpmedelsutprovning och samverkan med aktörer utanför Region Jämtland Härjedalen är också en viktig del av verksamheten. Vi arbetar kontinuerl...
2023-01-27 2023-02-12
Åre Kommun, Hemvård Undersköterska/vårdbiträde
Som undersköterska i område väst är arbetet är förlagt till både på hemtjänst och särskilt boende. Hemtjänstområdet sträcker sig över ett stor geografiskt område och det särskilda boendet Fjällglimten har 16 platser fördelat till två plan. Hemtjänsten utgår från Duved där särskilda boendet Fjällglimten är beläget. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övrig personal planera och genomföra god vård och omvårdnad efter boendes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka våra boendes förmåga. ...
2023-01-27 2023-02-07
Ragunda kommun, Stöd- och omsorgs Sjuksköterska säbo Nyviksvägen
Nyviksvägen är kommunens säbo i centralorten Hammarstrand. Här finns 40 lägenheter för äldre fördelat på 4 arbetsgrupper. Sjuksköterskebemanningen utgörs av 2 heltidstjänster. Vi söker nu en ny kollega då det uppstått en ledig tjänst. Tjänsten utgörs av ett självständigt heltidsarbete dagtid i nära teamkonstellation med övriga yrkesroller runt den enskilde. Det är ett omväxlande arbete där du utgör en viktig roll tillsammans med sjuksköterskekollega och enhetschef för enheten. Dina arbetsuppgifter är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom säb...
2023-01-27 2023-02-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Vill du sommarjobba som tandhygienist på Folktandvården i sommar?
Vi erbjuder en god introduktion på kliniken och dina arbetsuppgifter varierar beroende på hur långt du har kommit i din utbildning.
2023-01-27 2023-04-02
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Vill du sommarjobba som tandläkarstudent på Folktandvården i sommar?
Vi erbjuder en god introduktion på kliniken och dina arbetsuppgifter varierar beroende på hur långt du har kommit i din utbildning. Tandläkarstudenter som avslutat termin 9 kan arbeta på tillfällig legitimation.
2023-01-27 2023-04-02
Ragunda kommun, Rehabenhet Fysioterapeut Ragunda kommun
Vill du arbeta i en mindre och personlig kommun? Är du fysioterapeut och söker en arbetsplats, där det finns möjlighet för personlig utveckling i kombination med arbetsglädje, nytänkande och innovativa lösningar? Då ska du söka dig till oss! Vi söker nu dig som har ett brinnande intresse för ditt yrke och som särskilt vill jobba med äldre medborgare inom kommunal omsorg. Vi har ett mindre rehab team som skulle behöva växa sig större, för att kunna utveckla verksamheten i samverkan med övriga yrkesroller kring den enskilde. Rehab teamet arbetar...
2023-01-27 2023-02-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Sjuksköterska till öron- näsa- halsmottagningen
Som sjuksköterska vid öron- näsa- halsmottagningen har du ett omväxlande arbete med telefonrådgivning, remisshantering och prioritering av akutflödet på mottagningen. Du förbereder och assisterar läkarkollegor på deras mottagning. Du har administrativa uppgifter som att boka och skicka kallelser till mottagningsbesök, utföra rutinmässigt bevakningsarbete som innebär bedömningsansvar. Vi har även vår egen sjuksköterskemottagning där vi hjälper till med vaxrengöring inför hörseltest och sårmottagning där vi tar hand om suturtagning och omläggnin...
2023-01-27 2023-02-15
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sommarvikarierande undersköterska/skötare till Beroendeenheten
Du kommer huvudsakligen att arbeta på mottagningen, vilket innebär att du medverkar vid medicinutdelning och drogscreening. Detta arbete sker mellan från tidig morgon till tidig eftermiddag. Du kommer även att medverka vid administrativa uppgifter som exempelvis körkortsärenden. Beroendeenheten har under den sista tiden genomfört stora förändringar för att skapa en bättre arbetsmiljö, mer säkert patientarbete med tydliga rutiner. Du kommer att arbeta i en personalgrupp där det finns en trygghet och tydlighet i fungerande vårdrutiner. Arbetet l...
2023-01-27 2023-03-05
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Samtidigt som vi är ett sekreterarteam arbetar vi mot BUPs öppenvårdsteam och finns behjälplig med bland annat tidboksscheman och att boka patienter. Utöver det arbetar vi med sedvanliga sekreteraruppgifter samt ytterligare ansvarsområden enligt individuell fördelning inom teamet. Samverkan i olika former med vårdgrannar och andra myndigheter. Viss tjänstgöring i den gemensamma receptionen på Köpmangatan 24 ingår. Möjlighet till hemarbete enligt rullande schema finns.
2023-01-26 2023-02-26
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Enhetschef till hemtjänsten i Bräcke
Vi söker nu en engagerad och närvarande enhetschef till Hemtjänsten i Bräcke. Arbetsuppgifter Enhetschefsuppdraget för hemtjänsten i Bräcke innebär att du kommer att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten. Du har ekonomi, personal- och arbetsmiljöansvar och kommer även vara ansvarig för din enhets kvalitet och utvecklingsarbete. Du ingår i Ledningsgruppen för Vård- och socialavdelningen där du kan få stöd och inspiration. Vem är du? Du är den som praktiserar ett närvarande ledarskap där du lyssnar, engagerar och skapar delaktighe...
2023-01-26 2023-02-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Arbetsterapeut BUP
Genomföra handledande/konsultativa insatser på enhets och teamnivå. Bedriva gruppverksamhet samt bedriva omvärldsspaning i syfte att hålla BUP uppdaterad i arbetsterapeutisk verksamhet. Sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter såsom bedömning av aktivitetsförmåga, interventioner i form av anpassningar i miljö/aktivitet, stöd i struktur och rutiner, träning, förskrivning av hjälpmedel Möta barnet/ungdomen/familjen på mottagning, i hemmet och på skola Avslutningsvis eftersom tjänsten är ny på BUP finns både behov och stora möjligheter att ...
2023-01-26 2023-02-19
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska till hemtjänsten i Strömsund
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, utför provtagning, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp och en centralt i Strömsund belägen planeringsenhet.
2023-01-26 2023-03-05
Polismyndigheten, Polisregion Nord Handläggare till Gränspolisen i Östersund
Gränskontroll sker på flygplatsen i Östersund och i arbetet ingår bland annat profilering av resenärer samt att kontrollera pass samt övriga handlingar för in- och utresande. Du blir Polismyndighetens ansikte utåt och samverkar med interna och externa aktörer. Som förordnad passkontrollant kan du komma att behöva använda dig av polisiära tvångsåtgärder såsom t ex kroppsvisitation. Verkställighetshandläggning innebär att gränspolisen övertar ärenden från Migrationsverket gällande personer som olovligen uppehåller sig i landet, genomför verkstäl...
2023-01-25 2023-02-08
Åre Kommun, Grundskola Lärare i fritidshem
Mörsils skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskola och fritidshem, där fritidshemmet har ungefär 60 elever inskrivna. Som fritidspedagog hos oss driver och utvecklar du den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet. Det innebär ansvar för att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Tillsammans med dina kollegor skapar du en röd tråd genom hela elevens dag och utmanar till lärande.
2023-01-25 2023-02-24
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Fysioterapeut/Sjukgymnast till Kommunrehab
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer, undersköterskor) inom Vård- och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör fysioterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhörig...
2023-01-25 2023-02-19
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Arbetsterapeut 100 %
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård- och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga. Tjänstekö...
2023-01-25 2023-02-19
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterskor till Åshamra, Hammerdal
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, följeslagare och utevistelse med mera. Även andra arbetsuppgifter relaterade till arbetet kan förekomma. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i arbetsgruppen. Arbetsuppgifterna kräver att du är mycket flexibel när det ofta sker förändringar under arbetspa...
2023-01-25 2023-02-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Kurator till Område Psykiatri
Som Kurator inom Område Psykiatri lyfter du fram det psykosociala perspektivet och bidrar med kunskap kring olika typer av insatser. Arbetet kännetecknas av en kombination av olika former av social rådgivning samt åtgärder, samordning, samarbetar med vårdgrannar och myndigheter samt stödsamtal kan förekomma. Du har förmåga att ställa om vid olika situationer, kan självständigt ta ansvar för att prioritera, planera och strukturerar ditt eget arbete samt driva flera uppgifter parallellt, ta egna initiativ och fatta beslut i svåra situationer. D...
2023-01-24 2023-02-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område Psykiatri välkomnar arbetsterapeut
Arbetsuppgifter Som arbetsterapeut utför du utredningar av aktivitetsförmåga och genomför åtgärder baserade på patientens resurser och begränsningar liksom stöd och anpassning av fysisk, psykisk och social miljö för att underlätta aktivitetsutförande och uppnå en hållbar aktivitetsbalans. Samverkan med andra vårdgivare eller aktörer, inom eller utanför regionen, är viktigt för att få till en fungerande vardag för patienten. Vi ser gärna att du är bra på att anpassa dig efter omständigheter och person. Arbetet kräver hög grad av självständighet...
2023-01-24 2023-02-10
Region Jämtland Härjedalen Sjuksköterska till Personalpoolen
Som medarbetare i personalpoolen träffar du patienter inom områdena medicin, kirurgi och ortopedi. Andra områden kan tillkomma senare. Du får inskolning på varje arbetsställe Du arbetar på. Tjänsten innebär rotationsarbete dag, kväll och natt. Möjlighet att enbart jobba som nattsjuksköterska finns. Schemaläggning i samråd med Din chef ger goda möjligheter att påverka när Du arbetar och hur din fritid ser ut.
2023-01-24 2023-02-26
Region Jämtland Härjedalen Undersköterskor till Personalpoolen
Som medarbetare i personalpoolen träffar du patienter inom områdena medicin, kirurgi, ortopedi och akutsjukvård med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en undersköterska. Tjänsten innebär rotationsarbete dag/kväll/natt. Möjlighet att enbart jobba natt finns.
2023-01-24 2023-02-26
1 2 3 4 5 6 7 >