Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling Verksamhetsutvecklare med inriktning beredskap
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja verksamheterna i det interna arbetet för att skapa robusta verksamheter som klara av att bedriva sin verksamhet i vardag, kris, höjd beredskap och ytterst krig. Du kommer att ha en viktig roll i att utveckla Region Jämtland Härjedalens beredskaps genom att arbeta med samtliga verksamheter inom Förvaltningsområde Regional utveckling. Du kommer att: • utveckla och samordna det interna arbetet med krisberedskap och civilt försvar inom regionalt utvecklingsansvar, kollektivtrafik, kultur och folkhögs...
2023-12-11 2024-01-14
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Distriktssköterska/Sjuksköterska till Zätagränds Hälsocentral
Att arbeta som Distriktssköterska hos oss innebär bland annat sedvanligt arbete som mottagning och telefonrådgivning. Vi gör hembesök och har mottagning av akuta patienter. Arbetet är både omväxlande och självständigt. Tillsammans med en läkare har du ett områdesansvar för ett visst antal patienter, vilket innebär ett nära samarbete och teamarbete hos oss är viktigt.
2023-12-08 2024-01-15
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Dietistmottagningen söker dietist
Arbetsuppgifterna kan vara allt från att förebygga, utreda, bedöma och behandla nutritionsrelaterade problem. Exakta arbetsområden påverkas av din kompetens och i samråd med övriga kollegor i gruppen. Vi arbetar systematiskt med utvecklingsarbeten, och digitalisering. Du har stora möjligheter att själv planera och utforma upplägget av patientarbetet.
2023-12-08 2024-01-03
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Fysioterapeut till hemsjukvården i Bräcke kommun
Vi söker nu en fysioterapeut till vårt HSL-gäng! Hos oss får du ett intressant och varierande arbete med patienter i både ordinärt och särskilt boende, kortvård samt LSS. Arbetet innebär frihet under eget ansvar, du strukturerar och planerar själv hur du lägger upp ditt arbete. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att göra bedömningar samt erbjuda, genomföra och utvärdera de hälso- och sjukvårdsinsatser som krävs utifrån den enskildes rehabiliteringsbehov. Arbetet är självständigt och i team. Du arbetar i rehabteamet tillsammans med rehab assisten...
2023-12-08 2023-12-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Driven Verksamhetsutvecklare till Område Folktandvård
I ditt uppdrag som verksamhetsutvecklare är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i områdets ledningsgrupp som har ett tydligt förändrings- och framtidsfokus. Där förväntas du se till helheten och vara engagerad i områdets strategiska frågor samt bidra till områdets fortsatta utvecklingsarbete i nära samarbete med nuvarande verksamhetsutvecklare. I uppdraget ingår det även att i samarbete med områdesledning och andra interna samarbetsparters som HR och ekonomi att ta fram underlag och följa upp verksamhetens olika delar. En stor ...
2023-12-08 2024-01-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Kultur och bildning Kock sökes till Birka Folkhögskola
Som kock på Birka folkhögskola arbetar du nära servicechef samt övriga medarbetare i teamet. I tjänsten som kock ingår ett teamledaransvar med en arbetsledande funktion i skolans kök. Köket speglar skolans profil: hållbar utveckling, därför arbetar vi aktivt med ekologiska livsmedel, hälsosamma och hållbara måltider. Vi ser köket som en pedagogisk resurs och vill därför att du är intresserad och vill vara en del av vår övergripande verksamhet. I arbetet ska du tillsammans med övrig kökspersonal förbereda, tillaga och servera mat till skolans...
2023-12-08 2023-12-28
Polismyndigheten, Polisregion Nord Chef till BF/IGV-verksamheten vid Region Nord, Strömsund, LPO Jämtland/Härjedalen
Som gruppchef för BF/IGV rapporterar du till LPO-chef samt ingår i LPO Jämtland/Härjedalens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området Strömsund och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende g...
2023-12-08 2023-12-15
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterskor till Folktandvården Hammarstrand
Arbetsuppgifterna är varierande. Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik, såsom assistans, eget patientarbete samt administrativa arbetsuppgifter och receptionsarbete. I tjänsten som tandsköterska ingår det att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Arbetet kräver att du är självständig och flexibel, samtidigt som det kräver ett gott samarbete med resten av teamet.
2023-12-08 2024-01-28
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Sjuksköterska välkomnas till Näva i Strömsund!
Majoriteten av våra patienter är äldre och ofta multisjuka och har varierande behov av omvårdnad och medicinska insatser. Vi vårdar patienter inom alla specialiteter (utom barn), och vanligt förekommande diagnoser är exempelvis hjärtsvikt, cancersjukdom, olika typer av frakturer och infektionstillstånd. Inläggning på slutenvårdsplatser kan ske via hälsocentraler i Strömsunds kommun eller från sjukhuset i Östersund. Biståndshandläggare i Strömsunds kommun förfogar över de kommunala korttidsplatserna. I båda vårdformerna vårdas personer med beho...
2023-12-08 2023-12-31
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Verksamhetsutvecklare till primärvården med ett teamledaruppdrag!
Som verksamhetsutvecklare stödjer du de som ingår i primärvården, Primärvårdens verksamhetschefer och enhetschefer, bistår i enheternas förbättringsarbeten och driver projekt i samverkan med berörda chefer. Du kartlägger verksamhet och gör erforderliga sammanställningar. Deltar i produktion- och kapacitetsplanering, i framtagande av kvalitet- och förbättringsarbeten med mera. Du är behjälplig att ta fram underlag för patientsäkerhetsärenden, rapporter, exempelvis månads-, tertial- samt årsrapporter och utredningar, internt och nationellt. ...
2023-12-07 2023-12-27
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska till hemtjänsten i Strömsund
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, utför provtagning, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp och en centralt i Strömsund belägen planeringsenhet.
2023-12-07 2024-01-08
Region Jämtland Härjedalen, VO Berg Vi söker undersköterskor till Svenstaviks hälsocentral
Att arbeta på Svenstavik HC innebär traditionellt förekommande arbetsuppgifter vid lab och mottagning så som provtagning, EKG, 24h-blodtryck samt assistera läkare vid undersökning, suturering mm. En del dagar ansvarar du för att det dagliga flödet med provtagning, analys samt ivägskickande av prover för extern analys fortlöper. Andra dagar är det mottagningsarbete med bland annat ekg och assistera läkare. Varannan vecka är det även provtagning på förmiddagen i Rätan. Du ansvarar även för beställningar av förråd, kläder, administrativa produkte...
2023-12-07 2024-01-01
Region Jämtland Härjedalen, VO Ragunda Hammarstrand HC välkomnar en PTP-psykolog!
Som PTP-Psykolog i Primärvården och på Hammarstrands Hälsocentral har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det är viktigt för oss att du som PTP-psykolog får en bra start och introduktion till psykologyrket. Region Jämtland Härjedalen har ett uppskattat PTP-program med klinisk inriktning. Du kommer att jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i grupp och via internet. Du kommer att bedöma och behandla de flesta vanligt förekommande diagnoser och till...
2023-12-07 2023-12-21
Område Patientsäkerhet Utbildningssamordnare
Din vardag kommer att vara varierande och dina arbetsuppgifter kommer att omfatta bland annat: • Förbereda lokaler och utrustning inför utbildningar. • Stöd till besökare, kursdeltagare och utbildare. • Underhåll och skötsel av utrustning och lokaler. • Beställning av material. • Kommunikation med vårdpersonal, chefer och externa aktörer via telefon, e-post och fysiska träffar. • Administration i form av ex. ärendehantering, lokal- och utrustningsbokningar, registrering av utbildningar. • Samverkan med leverantörer och andra intressenter. • Me...
2023-12-06 2024-01-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Undersköterska till Endoskopimottagningen Område kirurgi
Som undersköterska på Endoskopimottagningen arbetar du dagtid med varierande arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att förbereda och ta hand om patienter och utrustning inför, under och efter endoskopisk undersökning, assistera endoskopisten under den endoskopiska undersökningen samt rengöring och handhavande av endoskop samt annan instrumenthantering. Arbetsuppgifterna innefattar även en del administrativa uppgifter samt att arbeta med mottagningens förbättringsarbeten. Patientbemötande, med en god förmåga att kommunic...
2023-12-06 2023-12-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterskor till Folktandvården Åre
I tjänsten som tandsköterska ingår det att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Arbetsuppgifterna är varierande. Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik, såsom assistans, eget patientarbete samt administrativa arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du är självständig och flexibel, samtidigt som det kräver ett gott samarbete med resten av teamet.
2023-12-06 2024-01-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterskor till Folktandvården Järpen
I tjänsten som tandsköterska ingår det att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Arbetsuppgifterna är varierande. Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik, såsom assistans, eget patientarbete samt administrativa arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du är självständig och flexibel, samtidigt som det kräver ett gott samarbete med resten av teamet.
2023-12-06 2024-01-28
Ragunda kommun, Rehabenhet Vikarierande arbetsterapeut
Ragundas rehabteam söker nu en vikarierande arbetsterapeut pga. förlängd föräldraledighet. Vi kan erbjuda dig arbete i en mindre och personlig kommun, där du är en del i en framåtsträvande arbetsgrupp. Här sätts den enskilde individen i centrum. Teamarbete med övriga yrkesgrupper värdesätts högt. Rehabteamet består av 2 arbetsterapeuter och 1 fysioterapeut (rekrytering pågår kring ytterligare fysioterapeut). Upptagningsområdet är hela kommunen och inkluderar 3 särskilda boenden samt 3 hemsjukvårdsområden fördelat på 3 orter. Du har eget upptag...
2023-12-06 2023-12-17
Ragunda kommun, Stöd- och omsorgs Sjuksköterska natt
Vill du vara med och göra skillnad i en liten och personlig kommun? Som medarbetare i Ragunda får du en bred arbetssituation med möjligheter att se din verksamhets helhet. Att jobba nära verksamheten gör det lättare att vara en viktig del av helheten. Vi söker nu dig som är intresserad av nattarbete inom kommunal hälso- och sjukvård med inriktning mot omvårdnad av den äldre individen. Ditt ansvarsområde omfattar kommunens tre särskilda boenden och tre hemsjukvårdsgrupper fördelat på tre orter samt uppdrag från 1177 och den lokala primärvården....
2023-12-06 2023-12-17
Region Jämtland Härjedalen Sommarvikarier till ambulans Härjedalen/Berg
Som ambulanssjuksköterska utför du vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ambulansstation. Arbetet ger dig unika upplevelser utifrån de möten och skilda situationer du ställs inför. Vårt stora och varierade uppdrag ger dig som ambulanssjuksköterska stora möjligheter att utvecklas i din profession. För oss är det viktigt att ge adekvat utbildning till våra medarbetare. Inledningsvis erbjuder vi dig ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter.
2023-12-06 2024-02-29
Region Jämtland Härjedalen, Område Ortopedi Vi välkomnar en vik anestesisjuksköterska till Specialistvården Campus!
Som anestesisjuksköterska på Specialistvården Campus kommer du att arbeta i ett litet team där du varierar mellan att en dag söva på sal för att en annan dag arbeta med pre- och postoperativ vård. Målet för patienten är att gå hem samma dag och vi utvecklar anestesier och smärtlindring för att det ska ske så smidigt som möjligt. I arbetet ingår också uppföljning av verksamheten, vi både registrerar i kvalitetsregister och kontaktar patienten efter operation. Arbetet innebär dagtidstjänst, måndag till fredag. Under vissa veckor per år stänger ...
2023-12-06 2023-12-20
Åre Kommun, Grundskola Rektor F-9 Duved skola
Vi söker en ledare och rektor till Åre kommuns största grundskola som kan driva utveckling och gynnsamma processer för ökad måluppfyllelse. Vår skola ligger i Duved och är en nybyggd toppmodern grundskola som ger mycket goda förutsättningar för samarbete och stimulans till lärande. Skolan är en F-9 skola med 80 medarbetare, ca. 520 elever varav 100 elever som går på vårat fritidshem. Vi erbjuder dig som söker en väl fungerande skola som gör att lärare trivs och samarbetar väl. Stöd av biträdande rektorer, skoladministratör, samt pedagogiskt st...
2023-12-05 2024-01-07
Region Jämtland Härjedalen, Röntgen Röntgensjuksköterska eller sjuksköterska till mammografiverksamheten i Östersund
Verksamheten bedrivs på dagtid och under vardagar. Arbetet innebär mammografiscreening, denna utförs i Östersund samt på flera olika orter i länet, vilket periodvis innebär att boende på annan ort ingår i tjänsten, ca 3-4 veckor per termin. Kliniskt arbete på mammografiavdelningen innebär mammografiundersökningar och ett nära samarbete med läkare vid ultraljud och provtagning. Vi arbetar i Sectras RIS/PACS som är vårt pat...
2023-12-05 2023-12-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Strömsund
I tjänsten som tandsköterska ingår det att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Arbetsuppgifterna är varierande. Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik, såsom assistans, eget patientarbete samt administrativa arbetsuppgifter och receptionsarbete. Arbetet kräver att du är självständig och flexibel, samtidigt som det kräver ett gott samarbete med resten av teamet.
2023-12-05 2024-01-21
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Sjuksköterska med ledningsuppdrag till Medicinenheten
Att arbeta som sjuksköterska med ledningsuppdrag på vårdavdelningen innebär arbete dagtid och ett nära samarbete med avdelningens enhetschefer. Ditt uppdrag innefattar att vara den som ger stöd och klinisk handledning till framför allt nya sjuksköterskor och undersköterskor samt finnas som stöd till handledare och studenter på enheten. Du kommer operativt vara den som leder och samordnar den dagliga verksamheten på avdelningen och sköter kontakten med vårdplatskoordinator kring enhetens vårdplatser. I uppdraget ingår även att driva verksamhetsn...
2023-12-05 2024-01-07
1 2 3 4 5 6 >