Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Område Akutvård Välkommen som ST-läkare i anestesi och intensivvård!
Anestesiologisk verksamhet bedrivs inom alla specialiteter förutom neuro-, thorax-, specialiserad barn- och plastikkirurgi. Sjukhuset har en stor andel akut verksamhet och traumalogi jämfört med de flesta svenska sjukhus i samma storlek, vilket ger god erfarenhet i prehospital vård. Anestesiläkaravdelningen bemannar centraloperationen, poliklinisk verksamhet på Campus, intensivvårdsavdelningen och smärtmottagningen, samt helikopterverksamheten. Operationsavdelningen utför ca 8 500 anestesier årligen, varav ca 3 000 regionalanestesier. Intens...
2021-05-11 2021-05-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården 2 Ortodontiassistenter tandsköterskor till Specialisttandvård tandreglering
Vi jobbar med tandreglering för barn och vuxna. Som tandsköterska/ortodontiassistent hos oss utför du delegerad patientbehandling, vilket innebär självständigt arbete med patienter som du följer genom tandregleringsbehandlingen. Vi har ett nära och väl utvecklat samarbete med varandra på avdelningen. Administrativa uppgifter som hantering av kallelser och remisser samt telefonbemanning ingår också
2021-05-11 2021-05-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Hjärtenheten söker sjuksköterska till avdelning med rotation till Ambuss
Hjärtenheten är en kardiologisk vårdavdelning med akut och planerad verksamhet med inriktning på hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier av olika slag. Som sjuksköterska arbetar man i nära samarbete med övriga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men även andra yrkeskategorier som finns tillgängliga på enheten eller i anslutning till denna så som medicinska sekreterare och personal som sköter patientkök, förråd och städ. Arbetsplatsen är omtyckt av både personal och patienter. Vi söker nu en sjuksköterska t...
2021-05-11 2021-05-30
Åre Kommun, Grundskola Behörig lärare, Hallens kyrkskola
Undervisning i F-6 i svenska, gärna i kombination med musik.
2021-05-11 2021-05-25
Åre Kommun, Grundskola Pedagog, Hallens kyrkskola
I ditt uppdrag som pedagog ska du tillsammans med arbetslaget 4-6 arbeta för kvalitén i det pedagogiska arbetet och delta i utvecklingsarbete tillsammans med övriga lärare. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Eventuellt kan undervisning i idrott vara en del av tjänsten.
2021-05-11 2021-05-25
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Vik UL till BUP
Efter introduktion kommer du arbeta med sedvanliga läkaruppgifter tillsammans med ansvarig teamläkare och övriga yrkesgrupper främst psykologer, socionomer och sjuksköterskor i teamen. Du kommer att jobba med möjlighet till löpande klinisk instruktion samt schemalagd handledning
2021-05-11 2021-05-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Behandlare till Ätstörningsteamet vid Barn- och ungdomspsykiatriskin (BUP)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att tillsammans med övriga teamet ansvara för bedömning och behandling av barn och unga med ätstörningar samt deras familjer. I arbetsuppgifterna ingår även pedagogiska måltider. En stor del av behandlingsarbetet sker tillsammans med familjen i samtal och måltidssituation. Vi arbetar med familjer intensivt i behandlingslägenhet.
2021-05-11 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast till Strömsunds Hälsocentral
Att arbeta som sjukgymnast/fysioterapeut hos oss innebär att du bedömer, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika besvär från bland annat rörelseorganen. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen.
2021-05-11 2021-06-06
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Lärare till Kälarne skola
Arbetsuppgifter I arbetet ingår samarbete med skolans och fritidshemmets pedagoger och övrig personal. Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg och stimulerande miljö där vi ger barnen det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling. V...
2021-05-10 2021-05-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till avdelning 1B!
Som sjuksköterska på vår avdelning leder och fördelar du omvårdnadsarbetet samt koordinerar och prioriterar insatser för patienten i dennes vårdsituation. Du kan även i arbetet vara involverad med andra vårdgivare med utgångspunkt i patientens individuella behov. Vi arbetar för goda relationer till varandra, patienter, närstående och vårdgrannar. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator tillsammans för bästa möjliga vård med patienten i fokus.
2021-05-10 2021-05-30
Bräcke kommun, Staben Intresseanmälan vikarier till Bemanningsenheten
Att arbeta i vår bemanningspool innebär att du med kort varsel får arbeta allt från några timmar till en längre period. Våra vikarier är en mycket värdefull tillgång för oss som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker vikarier till följande verksamheter: • Vård och omsorg (undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter) • Skol och barnomsorg (förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare) • Skolkök (kockar, köks och måltidspersonal) Ansökningarna kommer att behandlas löpande. Varmt välkommen med din intresseanmälan! U...
2021-05-10 2021-09-30
Område Akutvård Sjuksköterskor välkomnas till uppvakningsavdelningen på Östersunds sjukhus!
Vi kan erbjuda dig som är legitimerad sjuksköterska arbete på uppvakningsavdelningen där patienterna övervakas och vårdas postoperativt de första timmarna. Du kommer att i nära samarbete med anestesisjuksköterskor och undersköterskor behandla eventuell smärta, illamående eller andra obehag som patienten kan få efter operationen. Vi ser en möjlighet att du får fördjupade kunskaper i postoperativ vård och även får en inblick i arbetet som specialistsjuksköterska inom operationsverksamhet. Behovet är inledningsvis inriktat till nattarbete.
2021-05-07 2021-05-20
Strömsunds kommun Biträdande rektor, Grevåkerskolan i Hammerdal, 50%
I uppdraget kommer du tillsammans med rektor stötta skolans pedagoger och medarbetare med kvalitets- och utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Du leder och driver det pedagogiska arbetet och den pedagogiska utvecklingen i nära samarbete med rektor och medarbetare. Du kommer vara en viktig del i det operativa, dagliga arbetet på skolan och stöttar rektor i sitt helhetsansvar. Fördelningen mellan er beror på de kompetenser som finns i ledningsteamet. Vi arbetar tillsammans enligt gällande styrdokument för att utveckla ver...
2021-05-07 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen Registrator samordningskansliet i Östersund
Som registrator på sekretariatet tillhör du Region Jämtland Härjedalens centrala registratur. Det innebär att du ingår i ett arbetslag som hanterar samtliga nämnders ärendeflöden, vilket innefattar diarieföring av inkomna och upprättade handlingar, ärendefördelning, informationsklassning, kvalitetsgranskning av registreringar, postöppning samt sekretessprövning och utlämning av handlingar. Rollen som registrator är en serviceinriktad funktion där du tillsammans med dina kollegor också arbetar med att stödja verksamheten i frågor som rör ärende-...
2021-05-07 2021-05-23
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Skolsköterska till Gällö skolområde
Du tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planering av elevhälsans arbete. Elevhälsans uppdrag innebär att stödja skolorna i det främjande och förebyggande arbetet samt att stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas Elevhälsoteam. Du ansvarar bland annat för hälsosamtal och hälsokontroller, öppen mottagning med enklare sjuk...
2021-05-07 2021-05-21
Område Ortopedi Fysioterapeut till Arbetsterapin/Sjukgymnastiken, Östersunds Sjukhus
Som fysioterapeut hos oss jobbar du i ett nära samarbete med övriga fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt övrig vårdpersonal. Arbetsuppgifterna är sedvanliga fysioterapeutiska insatser såsom: funktionsbedömning, pre- och postoperativ information och mobilisering, behandling av ortopediska patienter, insatser hos onkologiska patienter och hjälpmedelsutprovning. Du kommer att arbeta på Arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten knuten till område ortopedi vars uppgift är att försörja inneliggande och polikliniska patienter med funktions- och a...
2021-05-07 2021-05-21
Strömsunds kommun Enhetschef Teknik- och planeringsenheten
Som enhetschef i Strömsunds kommun har du ett ansvar för ekonomiskt resultat, personal, arbetsmiljö samt verksamhetsutveckling. I uppdraget ingår att leda, planera och organisera verksamheten samt tydliggöra och kommunicera visioner, mål och strategier. Du visualiserar arbetsprocesser/rutiner samt implementerar och följer upp ett strukturerat arbetssätt. Tjänsten som enhetschef för teknik- och planeringsenheten är ny och du kommer att arbeta med utveckling av enheten och bidra i förvaltningsgemensamma processer. Tillsammans med dina medarbeta...
2021-05-06 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Arbetsterapeut till Östersunds rehabcentrum
Du kommer att arbeta i en multidisciplinär organisation med rehabiliteringsinsatser i vårt neurorehabteam och postcovidteam. I rollen som arbetsterapeut arbetar du utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv med målet att patienten ska kunna återfå en god livskvalitet. I ditt dagliga arbete utreder du personens behov och förutsättningar samt utför intervention för aktivitet, aktivitetsbalans och delaktighet i relation till livsomständigheterna. Stöd och anpassningar inför arbetsåtergång ingår även i arbetet. Samverkan med aktörer utanför R...
2021-05-06 2021-05-21
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Neuro-strokeenheten, Östersunds sjukhus, söker sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett team med många andra professioner. Du ansvarar för allmän och specifik omvårdnad samt administrering av läkemedel samt deltar i planering kring patientens rehabilitering och vårdtid. Inskolning ges alltid och vi stämmer av tillsammans med dig hur lång inskolning du behöver. Enheten har ett nära samarbete med ett mobilt stroketeam som rehabiliterar strokepatienter i hemmet efter utskrivning. Till enheten hör också en sjuksköterskebaserad Strokemottagning som arbetar med sekundärpreventiv uppföljning eft...
2021-05-06 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker distriktsköterska/sjuksköterska till Järpen HC
Att arbeta på Järpens HC innebär traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt akutverksamhet.
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Rektor Bredgårdsskola, Strömsund 100%
Som rektor i grundskolan är du ytterst pedagogiskt ansvarig för verksamheten och för skolans utvecklingen samt strategiskt, professionellt och tydligt leda arbetet med att förverkliga skolans mål och uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår ansvaret för ekonomiskt resultat, personal och arbetsmiljö. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Strömsunds kommun arbetar från ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med...
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Rektor i förskolan 100%
Som rektor i förskolan är du ytterst pedagogiskt ansvarig för verksamheten och förskolans utvecklingen. Du ska strategiskt, professionellt och tydligt leda arbetet med att förverkliga förskolans mål och uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår ansvaret för ekonomiskt resultat, personal och arbetsmiljö. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Strömsunds kommun arbetar från ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan...
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska särskilt boende Hammerdal,100 %
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, överlämna medicin och utföra provtagning. Även andra arbetsuppgifter relaterade till arbetet kan förekomma.
2021-05-06 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre PTP-psykolog till Åre närvårdsområde
Som PTP-Psykolog i Primärvården har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det är viktigt för oss att du som PTP-psykolog får en bra introduktion till psykologyrket. Region Jämtland Härjedalen har et...
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Socialsekreterare, 100%
Dina uppgifter innebär att du huvudsakligen kommer att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och i vissa fall lag om vård av unga (LVU). I arbetet ingår myndighetsutövning.
2021-05-06 2021-05-23
1 2 3 4 >