Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Område Akutvård Vikarierande vårdplatskoordinator välkomnas till akutmottagningen!
Arbetet som vårdplatskoordinator är ett självständigt och utvecklande arbete med fokus på helheten och resultatet. Ett samarbete krävs mellan många yrkeskategorier på sjukhuset samt god förmåga till logistiskt tänkande där vårdplatskoordinatorn är en spindel i nätet med ett stort eget ansvar. Merparten av alla patientinläggningar går via vårdplatskoordinatorn och uppdraget går ut på att få rätt patient till rätt avdelning utifrån diagnos och specialitet. Uppdraget som vårdplatskoordinator ger dig kunskap kring vår organisation och du får möjlig...
2021-03-01 2021-03-07
Strömsunds kommun, Grevåkerskolan Grevåkerskolan i Hammerdal söker en lärare i svenska åk 7-9, 80-100%
Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling som lärare i svenska. Vi vill att du blir en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus. Arbetet innebär att du självständigt och tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet. I anställningen kan även ingå mentorskap för en grupp elever. Samverkan med vårdnadshavare och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet
2021-03-01 2021-04-11
Strömsunds kommun, Grevåkerskolan Grundskollärare åk 4-6 Hammerdal, 100%
Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling av verksamheten i de tidigare åldrarna. Du blir en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus. Du kommer att undervisa i åk 4-6. Du kommer att ingå i ett arbetslag och självständigt samt tillsammans med andra planera, genomföra, dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet. Samverkan med vårdnadshavare och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2021-03-01 2021-04-11
Region Jämtland Härjedalen, Serviceenheten Resekoordinator
· Koordinera resor mellan, till och från sjukvård inom eller utanför regionen. · Bedöma behov av färdsätt, utifrån patienters situation och Region Jämtland Härjedalens regelverk för sjukresor. · I viss mån hantera bidragshandläggning av sjukreseärenden. · Svara på frågor kring sjukresors regelverk och dess tillämpning. · Kommunicera med patienter, vårdanställda och annan servicepersonal för att organisera transporter och resor. · Kreativt nyttja tilldelade verktyg för att ta fram mest kostnadseffektivt resande och boende inom och utanför Sverig...
2021-03-01 2021-03-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Kultur och bildning Birka Folkhögskola söker lärare i jazz
Inför läsåret 2021/2022 söker vi en lärare i jazz/improvisation till våra musikutbildningar. I arbetsuppgifterna ingår undervisning på huvudinstrument, ensemble, improvisation, kreativt musikskapande och Solfége. Exakt innehåll kan diskuteras beroende på den sökandes kompetens. Som lärare på Birka ingår du i ett arbetslag som planerar och genomför utbildningen. Du ska utifrån kursplan, kursmål samt utifrån deltagarnas behov utforma utbildningen efter individens och gruppens förutsättningar. I arbetet ingår också att delta i arbetslagsutvecklin...
2021-02-27 2021-03-21
Region Jämtland Härjedalen, Område Kultur och bildning Birka Folkhögskola söker lärare
Vi söker lärare till vår studiemotiverande kurs. Här har du möjlighet att göra skillnad i unga människors liv! Du får använda dina pedagogiska kunskaper och tänka utanför boxen när individen och kunskaperna är i centrum. Arbetet är varierande och du kommer ha stor möjlighet att tillsammans med andra och deltagarna påverka innehållet. I kursen arbetar vi för att deltagarna ska bli motiverade till studier och öka chanserna till jobb. Motivationsarbete, allmänbildning, studieteknik, prova på att studera olika ämnen och individuella framtidsplaner ...
2021-02-27 2021-03-14
Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling Administrativ assistent till förvaltningsområde Regional utveckling
Som administrativ assistent kommer du i huvudsak arbeta med personal- och ekonomiadministrativa uppgifter men även andra administrativa uppgifter. Du stödjer främst chefer men även ekonomer och HR konsult. Du är också ett stöd till medarbetare som har frågor rörande sin anställning som stämplingar, frånvaro etc. Du kommer att arbeta i det personaladministrativa systemet Heroma där du bland annat stöder chefer i schemaläggning samt rapporterar frånvaro etc. Exempel på arbetsuppgifter inom ekonomi är sammanställning och bokföring av tidrapporte...
2021-02-27 2021-03-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Hud, infektion och medicin Utvecklande specialistläkarjobb i infektionsmedicin inkl. fritid*
Arbetsuppgifterna består av arbete både inom infektionsmottagning samt inom infektionsavdelning. Infektionsjourtjänstgöring/konsult ingår i tjänsten måndag-söndag.
2021-02-26 2021-04-04
Åre Kommun Arbetsledare Återvinningscentraler
2021-02-26 2021-03-28
Åre Kommun Återvinningsmedarbetare
Som återvinningsmedarbetare på Åre Kommun kommer du bemanna återvinningscentraler i Brattåsen, Järpen och Staa. I arbetet ingår framförallt kundkontakt, att informera och hjälpa våra kunder att sortera sitt avfall rätt på Åre kommuns återvinningscentraler. Du ansvarar för att det är ordning och reda på anläggningen, beställning av hämtning av olika material från anläggningen, skriva fakturaunderlag, bidrar till utveckling av rutiner och aktiviteter på anläggningen. Arbetstiden är schemalagd och arbete på kvällar och helger ingår i schemat. Åter...
2021-02-26 2021-03-28
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Måltidspersonal till mottagningsköket på Galaxens förskola
Arbetsuppgifter: Vi söker en medarbetare till vårt mottagningskök på Galaxens förskola. Förskolan spänner över 4 avd. med 2 mottagningskök. Arbetet är dagtid mån-fre, oftast mellan 7-14. Arbetsuppgifterna består av att göra beställningar av torr och frys/kyl varor från centralköket, mathantering i form av att ta emot mattransporter från köket, tillagning av frukost och mellanmål, bakning samt ta hand om disken och övriga sysslor som hör till ett kök.
2021-02-26 2021-03-12
Ragunda kommun, Stöd- och omsorg Ekonomibiträde, köket Himlavalvets förskola i Hammarstrand
Ekonomibiträde, 75,83 % tillsvidare med placering i köket på Himlavalvets förskola i Hammarstrand Himlavalvets förskola har ett mottagningskök som serverar frukost, lunch och mellanmål till ca 55-65 barn och personal varje dag. Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter på Himlaval...
2021-02-26 2021-03-14
Ragunda kommun, Stöd- och omsorg Ekonomibiträde, köket på Anders-Olof skolan i Hammarstrand
Ekonomibiträde, 80 % tillsvidare med placering i köket på Anders-Olof skolan i Hammarstrand Anders-Olofskolan är ett tillagningskök som producerar lunch till ca460-480 förskolebarn, elever och personal. Cirka 220 portioner lunch serveras i matsalen på skolan. Övriga portioner skickas till tre olika mottagningskök. Arbetsuppgifter på Anders-Olof skolan är matlagning, specialkost, salladsberedning, servering, städ och disk, samt övriga uppgifter i ett storkök.
2021-02-26 2021-03-14
Område Akutvård Intensivvårdssjuksköterskor välkomnas till oss på IVA!
2021-02-26 2021-03-17
Strömsunds kommun, Centralskolan Hoting Lärare hemkunskap åk 5-9 30%
Hoting centralskola söker lärare i hemkunskap för grundskolan från och med höstterminen 2021. Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling. Hotings rektorsområde arbetar utifrån ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Sa...
2021-02-25 2021-04-11
Strömsunds kommun, Centralskolan Hoting Lärare Moderna språk tyska/modersmål tyska åk 5-9 30 %
Hotings rektorsområde söker lärare i tyska för grundskolan från och med höstterminen 2021. Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling. Hotings rektorsområde arbetar utifrån ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2021-02-25 2021-04-11
Strömsunds kommun, Centralskolan Hoting Lärare idrott och hälsa 60 %
Hotings centralskola söker lärare i idrott för grundskolan från och med höstterminen 2021. Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling. Hotings rektorsområde arbetar utifrån ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2021-02-25 2021-04-11
Strömsunds kommun, Centralskolan Hoting Lärare NO senare åldrar 60 %
Hoting centralskola söker lärare i fysik, kemi, biologi och teknik från och med höstterminen 2021. Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling. Hotings rektorsområde arbetar utifrån ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2021-02-25 2021-04-11
Strömsunds kommun, Centralskolan Hoting Lärare musik åk 4-9 60 %
Hoting och Backe rektorsområde söker lärare i musik för grundskolan från och med höstterminen 2021. Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling. Hotings rektorsområde arbetar utifrån ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2021-02-25 2021-04-11
Strömsunds kommun, Centralskolan Hoting Grundskolelärare tidigare år 100 %
Hotings rektorsområde söker grundskolelärare tidigare år för läsåret 2021-2022. Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling. Hotings rektorsområde arbetar utifrån ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med för...
2021-02-25 2021-04-11
Strömsunds kommun, Centralskolan Hoting Fritidslärare/ Fritidspedagog 100 %
Hotings rektorsområde söker fritidslärare/fritidspedagog. Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling. Hotings rektorsområde arbetar utifrån ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2021-02-25 2021-04-11
Region Jämtland Härjedalen, Område Hållbar tillväxt Energi- och klimatstrateg till regional utveckling, Region Jämtland Härjedalen
Som energi- och klimatstrateg jobbar du inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret. Ett av länets prioriterade styrkeområden är Hållbar energi, där regionen har ett samlande uppdrag att driva på hållbar omställning och ta tillvara på länets potential som utvecklare av hållbar energi. Vår regionala energi- och klimatstrategi har höga ambitioner med målen om en fossilbränslefri region till 2030, samt minst 10% minskade utsläpp av växthusgaser varje år fram till 2030. Vårt strategiska energi- och klimatarbete ska bidra till att på ett resurs...
2021-02-25 2021-03-21
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Vi välkomnar sjuksköterskor till område psykiatri, avdelning 1B
Som sjuksköterska på vår avdelning leder och fördelar du omvårdnadsarbetet samt koordinerar och prioriterar insatser för patienten i dennes vårdsituation. Du kan även i arbetet vara involverad med andra vårdgivare med utgångspunkt i patientens individuella behov. Vi arbetar för goda relationer till varandra, patienter, närstående och vårdgrannar. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator tillsammans för bästa möjliga vård med patienten i fokus.
2021-02-24 2021-03-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Undersköterska till öron-näsa-halsoperation
Du kommer att arbeta i ett team bestående av undersköterskor, operationssjuksköterskor, operatörer och narkospersonal. Förutom arbete på operationssal ingå även hantering av förråd, sterilgods och medicinteknik samt viss administration. Vi ser gärna att du även tar dig an egna ansvarsområden. Vi ger alltid inskolning och börjar tjänst enligt överenskommelse. Som undersköterska hos oss arbetar du dagtid måndag-fredag.
2021-02-24 2021-03-14
Åre Kommun Undersköterska Hemtjänst
Dina arbetsuppgifter är utifrån ett biståndsbeslut ge god vård och omsorg i personens egen bostad. . Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka våra boendes förmåga. I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration. Arbetet är schemalagt dag, kväll och helg
2021-02-24 2021-03-10
1 2 3 4 >