Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog/Speciallärare 100%
Specialpedagogen/specialläraren ingår i elevhälsoteamet och har ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet på skolan. Varje elevs individuella förutsättningar och möjligheter är utgångspunkten i arbetet. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med elever, enskilt eller i grupp, vara en kvalificerad samtalspartner/handledare i samarbetet med skolans personal, jobba med skolans lärmiljö och föreslå anpassningar av denna samt undervisningen. I samarbete med berörd personal genomför specialpedagogen/specialläraren även kartläggningar ...
2022-05-17 2022-06-04
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska till avdelning 4a Område Psykiatri
Arbetsuppgifterna är många och varierande. Som sjuksköterska på vår avdelning leder och fördelar du omvårdnadsarbetet samt koordinerar och prioriterar insatserna för patienterna. Sjuksköterskan arbetar både självständigt och i team med övriga medarbetare. Du är också involverad med andra vårdgivare med utgångspunkt i patientens individuella behov. Vi arbetar för goda relationer till varandra, patienter, närstående och vårdgrannar. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator tillsammans för bästa möjliga v...
2022-05-16 2022-06-06
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Personliga assistenter till yngre man
Mannen har stort hjälpbehov, vilket innebär att du som assistent kommer att vara behjälplig med i stort sett allt som uppkommer i hans vardag. Han är intresserad av datorer, film och motor samt att umgås med vänner. Vi ser gärna att du som söker delar hans intressen. Han har afasi och har ibland svårt att förmedla sig. Förmågan att samarbeta och kommunicera är goda egenskaper som vi sätter stort värde på.
2022-05-16 2022-06-05
Ragunda kommun, Kommunledning Löne- och personaladministratör
Till Personalavdelningen söker vi nu efter en personal- och löneadministratör med inriktning lön och lönehantering. Tjänsten är ett vikariat på 100% med möjlighet till fast anställning, placering i Hammarstrand. Personalavdelningen är en stöd- och servicefunktion till kommunens övriga verksamhet och arbetar med frågor gällande bland annat avtal, rehabilitering, statistik, löner, arbetsmiljö, facklig samverkan och pensioner. Det är därför betydelsefullt att Du har lätt för att samarbeta med andra och besitter hög servicekänsla. Du kommer ha eg...
2022-05-16 2022-05-29
Ragunda kommun, Kommunledning HR-konsult/personaladministratör
Till Personalavdelningen söker vi nu efter en vikarierande HR-konsult/personaladministratör då vår medarbetare är föräldraledig. Vikariatet är på 100% med placering i Hammarstrand. Personalavdelningen är en stöd- och servicefunktion till kommunens övriga verksamhet och arbetar med frågor gällande bland annat avtal, rehabilitering, rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö, statistik, löner och pensioner. Du kommer att erhålla egna ansvarsområden inom avdelningen och det är därför viktigt att du är drivande och kan agera självständigt i ditt arb...
2022-05-16 2022-05-29
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Fysioterapeut/Sjukgymnast 100 %
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör sjukgymnastiska/fysioterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga....
2022-05-16 2022-06-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område Psykiatri välkomnar Medicinsk sekreterare
Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och ansvarsfullt arbete som medicinsk sekreterare i nära samarbete med kollegor på enheten och medarbetare inom området. Förutom sedvanliga sekreteraruppgifter ingår även att kunna täcka upp i kassa/reception vid tillfällen då ordinarie personal inte är på plats. Sekreteraren är en viktig del på området utifrån sina yrkesspecifika kunskaper och deltar aktivt i enhetens och områdets utvecklingsarbete utifrån detta. Som person har du en positiv grundinställning, trivs när det händer mycket omkring dig men sä...
2022-05-16 2022-06-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Överläkare till Område Psykiatri
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas genom att införa ett standardiserat och sammanhållet vårdförlopp för förstagångsinsjuknande i psykos. I verksamheten bedrivs också ett aktivt utvecklingsarbete för att genomföra psykosvård inom öppenvården enligt nationella riktlinjer. Du förväntas medverka i denna utveckling, även att bidra till det strategiska arbetet på kliniken samt arbeta i psykiatriövergripande forum och uppdrag. Det finns en öppenhet för utveckling i verksamheten där ledning, kollegor och medarbetare aktivt medverkar kring utveckl...
2022-05-16 2022-06-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Driven Verksamhetsutvecklare till Område Psykiatri
I ditt uppdrag som verksamhetsutvecklare är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i områdets ledningsgrupp som har ett tydligt förändrings- och framtidsfokus. Där förväntas du se till helheten och vara engagerad i områdets strategiska frågor samt bidra till områdets fortsatta utvecklingsarbete i nära samarbete med nuvarande verksamhetsutvecklare. I uppdraget ingår det även att i samarbete med områdesledning och andra interna samarbetsparters som HR och ekonomi att ta fram underlag och följa upp verksamhetens olika delar. En stor del ...
2022-05-15 2022-06-05
Region Jämtland Härjedalen, Röntgen Undersköterska till Röntgen, Östersunds sjukhus
Du kommer att arbeta som undersköterska. I arbetet ingår att stödja och assistera röntgensjuksköterskor och läkare vid undersökningar samt i övriga arbetsuppgifter som förekommer vid en röntgenavdelning. I tjänsten ingår det att kunna arbeta helger, kvällar och nätter. Vi arbetar i Sectras RIS/PACS som är vårt patientinformationssystem för utlåtanden och bilder.
2022-05-13 2022-05-22
Strömsunds kommun Danslärare Strömsunds Kulturskola
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår dansverksamhet för 7-20 åringar. Du jobbar tillsammans med ytterligare en dans/musikalpedagog och övrig personal på Kulturskolan. Du ska: - Självständigt planera och genomföra din undervisning. - Kunna bemöta elever med olika bakgrund och med olika förutsättningar. - Motivera, leda och utbilda dina elever i dansens magiska värld. Är du bekväm i olika genrer är det ett stort plus då vi gärna ser att våra elever får prova på olika stilar inom dans. - Tillsammans med övrig perso...
2022-05-13 2022-06-03
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Arbetsterapeut till kommunens rehabteam
Vi söker nu en arbetsterapeut till vår HSL-enhet. Som arbetsterapeut hos oss har du ett intressant och varierande arbete med patienter boende både i ordinärt boende, särskilt boende, kortvård samt LSS. Arbetet innebär frihet under eget ansvar, vilket innebär att du själv strukturerar hur du vill lägga upp ditt arbete och planerar utifrån patienternas och verksamhetens behov. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att göra bedömningar samt erbjuda, genomföra och utvärdera de hälso- och sjukvårdsinsatser som krävs utifrån den enskildes rehabil...
2022-05-13 2022-06-05
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Turistinformatörer, Gäddede
Turistinformatörer till vår turistinformationer i Gäddede. Arbetet består främst av att ge information om kommunens sevärdheter, aktiviteter, arrangemang, boende och logimöjligheter. Dessutom ingår försäljning av souvenirer, fiskekort, kassahantering och redovisning. Ange i ansökan till vilken ort du söker.
2022-05-13 2022-05-30
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Badvärdar Strömsunds camping
Som badvärd ansvarar du för den allmänna ordningen och övervakning vid bassängerna och tillhörande byggnader. I arbetsuppgifterna ingår även renhållning av bassängerna och städning.
2022-05-13 2022-05-30
Region Jämtland Härjedalen, Hud Sjuksköterska till hud- och STI-mottagningen Östersunds sjukhus
Som sjuksköterska på hud-och STI-mottagningen arbetar du både i team och självständigt med egna patienter. Ditt arbete som sjuksköterska innebär bland annat, telefonrådgivning, bokning av patienter, acne- och psoriasismottagning, injektioner, eksembehandling, Bucky och PDT. Du assisterar vid läkarbesök, mindre operationer samt vid Botoxbehandling. På STI-mottagningen träffar du patienter som önskar provtagning för STI samt ger behandling. Det är ett omväxlande och utvecklande arbete där du behöver vara flexibel med en helhetssyn på verksamh...
2022-05-13 2022-06-05
Ragunda kommun, Kostenheten Köksbiträde
Vi söker nu köksbiträde, 100% med placering i produktionskök i Hammarstrand. Som köksbiträde är dina arbetsuppgifter tillagning och servering av goda måltider, specialkost, salladsberedning, disk, egenkontroll och städning. Du ingår i ett team som hjälper varandra med arbetsuppgifterna.
2022-05-13 2022-05-29
Område Ortopedi Enhetschef till ortopedmottagningen, Område ortopedi
I arbetsuppgifterna ingår budget-, arbetsmiljö, utvecklings- och personalansvar. Som enhetschef ansvarar du för att planera, leda och följa upp verksamheten. Du förväntas driva verksamheten strategiskt och målinriktat för att nå de uppsatta målen. Du ingår i områdets ledningsgrupp och förväntas arbeta i nära samarbete med övriga enhetschefer, verksamhetsutvecklare, medicinskt ledningsansvariga samt områdeschef. Du är direkt underställd områdeschefen för område ortopedi som ingår i division kirurgi. Du ska ha fokus på tillgängligheten genom at...
2022-05-13 2022-05-29
Region Jämtland Härjedalen, HR och Löneservice HR-strateg till HR-avdelningen
Som HR-strateg omsätter du regionens strategier till styrning och är drivande i arbetet att utveckla regionens personalpolitik genom framtagande av policys, riktlinjer och anvisningar. Du levererar ledningsstöd till HR-direktören inom ditt ansvarsområde och handlägger ärenden till och från regionledningen och regionstyrelsen. Du ansvarar för omvärldsbevakning och analyserar, följer upp och rapporterar HR nyckeltal på regionövergripande nivå. Du stödjer även chefer och dina kollegor inom HR vid genomförande av utvecklingsinsatser med behov av fö...
2022-05-13 2022-05-29
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Fritidslärare/Fritidspedagog 100%
Bredgårdsskolan söker en fritidslärare/fritidspedagog. Vi söker dig som vill arbeta med elever i undervisning och som vill delta i skolans utvecklingsarbete. Bredgårdsskolan arbetar med ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2022-05-12 2022-05-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område Psykiatri välkomnar undersköterska/skötare till PSFN
Du kommer att arbeta i ett team av läkare, sjuksköterska, kurator och andra skötare. Du kommer huvudsakligen att arbeta med psykospatienter men även patienter med annan svårare psykiatrisk problematik. Arbetsuppgifterna innebär att regelbundet ha kontakt med patienter. Samtalet och mötet med patienten är det viktigaste verktyget i arbetet. Målet är inledningsvis att skapa ett lugn och trygghet för patienten. Därefter genom ett personcentrerat arbetssätt göra en kartläggning och komma överens om en vårdplan som regelbundet följs upp. I arbets...
2022-05-12 2022-05-31
Region Jämtland Härjedalen, Röntgen Sjukhusfysiker sökes till Östersunds sjukhus
Vi söker en legitimerad sjukhusfysiker inom röntgen på heltid. Denna tjänst innebär en utökning till två heltider på röntgenavdelningen. Initialt inriktar sig arbetet mot röntgenverksamhet men även kompetensutveckling mot grundläggande nuklearmedicin är aktuellt för att kunna bistå verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår att delta i röntgenverksamheten med • kontroller av utrustning • insamling och analys av stråldoser • kvalitetssäkra undersöknings- och behandlingsmetoder • vidareutveckla befintliga kvalitetssystem • optimera stråldoser o...
2022-05-12 2022-05-29
Bräcke kommun, Sociala avdelningen Socionom/socialsekreterare- till IFO-barn och unga
Arbetsuppgifter Myndighetsutövning inom barnavård och familjerätt d.v.s. handläggning av ärenden enligt SoL, LVU och FB.
2022-05-12 2022-06-05
Region Jämtland Härjedalen, Röntgen Sektionssamordnare till DT-sektionen på röntgen, Östersunds sjukhus.
Vi söker nu en ansvarstagande röntgensjuksköterska/radiograf som tillsammans med 2 ytterligare kollegor kan ta ansvar för verksamheten på DT sektionen. Som sektionssamordnare ser vi fördelar med att du jobba dagtid under veckodagarna, möjlighet till personlig anpassning finns. Arbetet som sektionssamordnare involverar handledning av kollegor, utveckling av arbetet på sektionen samt protokoll och metodboksarbete m.m.
2022-05-12 2022-05-29
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Verksamhetsutvecklare inom arbetsmiljö och bemanning till vård- och omsorgsenheten
Det finns i dagsläget två verksamhetsutvecklare inom vård- och omsorgsavdelningen med olika ansvarsområden. Avdelningen är i behov av ytterligare en verksamhetsutvecklare med fokus på hållbar schemaläggning, kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö. Vård och omsorg kommer att stå inför rekryteringsutmaningar framåt och verksamhetsutvecklarens funktion är att finnas som stöd till avdelningens chefer när det kommer till utvecklings- och förbättringsarbeten inom dessa områden, för att bättre kunna anpassa verksamheterna och möta framtida utm...
2022-05-12 2022-05-26
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Fysioterapeut/ Sjukgymnast till Brunflo HC
Som fysioterapeut/sjukgymnast kommer du att arbeta med bedömningar och behandlingar av patienter i primärvården med olika funktionsnedsättningar och rehabiliteringsbehov. Du är ofta första kontakt för patienter med besvär från rörelseorganen. I arbetet kan även gruppverksamhet och hembesök ingå. Arbetet som fysioterapeut/sjukgymnast är självständigt men innebär också ett nära samarbete med övriga professioner på hälsocentralen. Sjukgymnastikens lokaler är välutrustade med behandlingsrum, träningslokal och kontor och ligger i anslutning till ö...
2022-05-12 2022-05-26
1 2 3 4 5 6 7 >