Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Kultur och bildning Biblioteksutvecklare till Region Jämtland Härjedalen
Vi söker nu en biblioteksutvecklare som tillsammans med övriga kollegor ska arbeta med att stödja verksamhetsutveckling, kvalité och samverkan för folkbiblioteken i länet. Arbetsuppgifterna är varierande och spänner från att leda fortbildning och utvecklingsprocesser tillsammans med folkbiblioteken och andra aktörer till arbete med digitala frågor och kommunikation. Inom verksamheten får du en viktig roll att gemensamt med kollegor driva och utveckla verksamheten framåt. Arbetsuppgifterna är både strategiska och praktiska vilket kräver att du ...
2022-09-23 2022-10-16
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Receptionist till Zätagränds hälsocentral
Nu söker vi just dig som vill jobba som receptionist på vår hälsocentral. Har du individen i fokus, en hög servicenivå, ett genuint intresse för administration och samordning och vill finnas i hjärtat på vår hälsocentral. Du är kommunikativ, lyhörd och engagerad i våra patienters behov. Utifrån verksamhetens behov har du ett stort mått av flexibilitet och du är öppen för nya arbetsuppgifter. Du kommer vara navet i vår hälsocentral och samarbeta med alla yrkesgrupper som ingår i en hälsocentral. Känner du att arbetsuppgifterna stämmer in på di...
2022-09-23 2022-10-02
Åre Kommun, Grundskola Elevresurs till träningsskolan
Vi söker dig som vill arbeta som elevresurs i träningsskolan. Som elevresurs arbetar du och övriga kollegor i arbetslaget med elever med särskilda behov. Du arbetar nära barnen och stöttar upp kring samtliga behov för att skapa förutsättningar till ett optimalt växande och lärande, där viktiga ledord är inkludering, utveckling, samarbete och tillgänglighet. Viss medicinhantering ingår i arbetsuppgifterna.
2022-09-23 2022-10-16
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Planerare till Teknik- och planeringsenheten 100 %
Som planerare på enheten arbetar du dagligen i nära samarbete med enhetschefer, bemanningsenhet, sjuksköterskor samt personalgrupper. Du ansvarar över egna planeringsområden men kommer ha nära samarbete med dina kollegor då vi hjälps åt i det dagliga och ersätter varandra vid frånvaro. Insatserna planeras i systemet Lifecare planering som är direkt länkat till Lifecare utförare som är vårt verksamhetssystem. Vi arbetar dagligen i flera system och webbportaler då vi hanterar beställningar av vikarier, planering utifrån biståndsbeslut, larmregi...
2022-09-23 2022-10-24
Polismyndigheten, Polisregion Nord Yttre befäl till lokalpolisområde Östersund
Yttre befäl planerar, leder och följer upp polisområdets yttre verksamhet, både inom ingripandeverksamhetens lokala arbete med aktivitetsplaneringens uppsatta mål, som inom det minutoperativa uppdraget. Den yttre polisverksamhet bedrivs i fyra olika processer; ingripandeverksamhet, brottsförebyggande planlagd linjeverksamhet (aktivitetsplanens samtliga områden), planlagd insats samt särskild händelse. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild. Som yttre befäl med ansvar för att led...
2022-09-23 2022-09-30
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Resurssköterska till Bräcke kommun
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill arbeta som resurssjuksköterska i vårat härliga HSL- team. Som resurssjuksköterska arbetar du och är behjälplig inom hela kommunens vård och omsorgs-enheter. Kommunen är indelad i 3 områden, Gällö, Bräcke och Kälarne. I varje område finns särskilda boende (SäBo) och hemsjukvårdsområden samt även LSS boende och personliga assistentgrupper i två av orterna. Du kommer att arbeta mot samtliga enheter samt att kvälls- nattarbete och helgarbete ibland förekommer. Detta innebär att det är ett väldigt v...
2022-09-23 2022-10-07
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Kock till Gällö skola
Arbetsuppgifter I rollen som kock vid Centralköket i Gällö kommer Du tillsammans med övriga i arbetslaget att tillaga mat och specialkost, salladsberedning, servering, städning av kök och matsal samt egenkontroll. Du kommer även att paketera och sköta utskick till olika kunder. Vi lagar och serverar ca 450 portioner varje (skol)dag till våra gäster inom skola, barn- och äldreomsorg. Arbetstid: helgtjänstgöring ingår
2022-09-23 2022-10-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Vik. Fysioterapeut/sjukgymnast till Vuxenhabiliteringen
Som fysioterapeut på Vuxenhabiliteringen kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team, där du tillsammans med teamet ger insatser som bidrar till individens hälsa, utveckling och livskvalitet. Arbetet består av patientkontakt individuellt såväl som i grupp. I arbetsuppgifterna ingår bland annat individuella bedömningar och tidsbegränsade insatser enskilt eller tillsammans med andra professioner i teamet. Insatserna kan även sk...
2022-09-23 2022-10-31
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Kock till Östjemten i Kälarne
Arbetet vid hotell Östjemten i Kälarne innebär att du tillsammans med övriga i arbetslaget tillagar mat och specialkost, salladsberedning, servering, städning av kök och matsal samt egenkontroll. Du kommer även att paketera och sköta utskick till olika kunder. Vi lagar och serverar ca 250 portioner varje (skol)dag till våra gäster inom skola, barn- och äldreomsorg. På helgerna servar vi äldreboendet Tallgläntan med ca 120 portioner. Östjemten har även en lunchservering öppet för allmänheten mån - fre mellan 10-13 samt en mindre hotellverksamhet...
2022-09-23 2022-10-07
Åre Kommun, LSS Ledsagare och avlösare
Vi söker nu ledsagare/avlösare till flera uppdrag inom Åre kommun. Ledsagning Som ledsagare följer du med en person som beviljats ledsagning på fritids- och kulturaktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, besöka vänner och biobesök. Avlösning Som avlösare avlastar du anhöriga till person som beviljat avlösning, det ger dem möjlighet att genomföra egna aktiviteter eller att återhämta sig. Du genomför ditt uppdrag hemma hos den du hjälper eller i närmiljön. Uppdragen ser olika ut beroende på vilka be...
2022-09-23 2022-10-30
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Undersköterska till hemtjänsten i Gällö
Vi söker nu en kollega till hemtjänsten i Gällö. Vi arbetar med kontaktmannaskap och vårdlagsträffar där samarbetet med övriga kollegor är viktigt t.ex. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
2022-09-23 2022-10-14
Åre Kommun, Socialkontoret Arbetsledare
Städenheten i Åre kommun söker nu en arbetsledare. Städenheten består av ett härligt team på ca 25 medarbetare som tillsammans ansvarar för den dagliga, periodiska och hygieniska städningen på förskolor, grundskolor, äldreboenden, sporthallar, bibliotek, trapphus och kontorslokaler. För att passa in i den viktiga rollen som arbetsledarare behöver du vara både trygg och prestigelös i ditt ledarskap. Som arbetsledare ansvarar du tillsammans med ytterligare en arbetsledare för att leda och fördela den dagliga städdriften samt fungera som länk m...
2022-09-23 2022-10-09
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Fritidslärare med arbete i klass Frostviken 80 %
Frostviksskolan söker en fritidslärare. Vi söker dig som vill arbeta med elever i undervisning och som vill delta i skolans utvecklingsarbete. Frostviksskolan arbetar med ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2022-09-22 2022-10-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Medicinsk sekreterare till Område Kirurgi - Med placering i urologi-teamet
Vi är 18 medicinska sekreterare på området, fördelade i tre team (urologi, bröst/kärl och gastro). Som medicinsk sekreterare hos oss har du ett nära samarbete med vårdpersonal och vi har stort fokus på att ta tillvara den kompetens vi besitter inom vårdadministrationen, även utöver diktatskrivning. Du kommer att ingå i urologi-teamet och din placering kommer att vara på urologimottagningen. I teamet har vi flera års erfarenhet av att arbeta enligt RAK, rätt använd kompetens. Det innebär att vi avlastar andra yrkeskategorier med administrativa...
2022-09-22 2022-10-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Medicinsk sekreterare till Område Kirurgi - Med placering i gastro-teamet
Vi är 18 medicinska sekreterare på området, fördelade i tre team (gastro, bröst/kärl och urologi). Som medicinsk sekreterare hos oss har du ett nära samarbete med vårdpersonal och vi har stort fokus på att ta tillvara den kompetens vi besitter inom vårdadministrationen, även utöver diktatskrivning. Du kommer att ingå i gastro-teamet och din placering kommer att vara på kirurgimottagningen. I gruppen har vi flera års erfarenhet av att arbeta enligt RAK, rätt använd kompetens. Det innebär att vi avlastar andra yrkeskategorier med administrativa...
2022-09-22 2022-10-14
Region Jämtland Härjedalen, Näringsliv och samhällsbyggnad Projektledare Rätt och effektiv kompetens
Vi söker dig som, tillsammans med kollegor med närliggande uppdrag, vill bidra till det regionala kompetensförsörjningsarbetet för hållbar regional utveckling. I rollen som projektledare för projektet Rätt och effektiv kompetens kommer du att arbeta i en bred roll där dina arbetsuppgifter bland annat kommer innefatta att: - Tillsammans med kollegor bidra till att utveckla det regionala kompetensförsörjningsarbetet i samarbete med representanter från näringsliv, utbildningssystem, kommunal sektor och andra relevanta myndigheter och organisati...
2022-09-22 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Arbetsterapeut till medicinkliniken
Arbetsuppgifterna består till stor del av bedömning och viss träning i den akuta fasen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara bedömning av aktivitets- och kognitiv förmåga inför hemgångsplanering och behov av fortsatt rehabilitering. Bedömning av hjälpmedelsbehov, förskrivning samt utprovning av hjälpmedel är andra viktiga uppgifter. I arbetet ingår journalföring samt överrapportering till kollegor i nästa led i vårdkedjan som tex slutenvårdsrehabilitering, öppenvård och kommun. Vid strokeenheten ingår du som en viktig del i teamet runt patienten...
2022-09-22 2022-10-09
Strömsunds kommun, Teknik- och ­serviceförvaltning Säkerhetssamordnare 100 %
Uppdraget som säkerhetssamordnare är inriktat mot att stärka kommunens förmåga att hantera svåra samhällsstörningar. Du arbetar med att utveckla och samordna kommunens krisberedskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att driva utvecklingsarbetet med krisberedskapsfrågor, civilt försvar, säkerhetsskydd och totalförsvarsplanering, identifiera och analysera risker, samt att genomföra övningar och utbildningar. Det b...
2022-09-21 2022-10-12
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Lärare, Grundskolan, 100%
Vi söker två lärare med behörighet att undervisa inom grundskolan. Du kan ha en examen som sträcker sig från åk 1-3, 4-6 eller F-6. Du kommer att ha ansvaret för en klass och bedriva huvuddelen av undervisningen i gruppen. Du kommer att ingå i arbetslaget och självständigt samt tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Som lärare på vår skola förväntas du samarbeta aktivt för att skapa en vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utvecklin...
2022-09-21 2022-10-07
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Vill du arbeta med oss och utveckla Primärvårdens vaccinationsenhet?
Huvudsakliga arbetsuppgifter är rådgivning och vaccinering men kan även innefatta sedvanliga arbetsuppgifter som distriktsköterska/sjuksköterska. Arbetet kan innehålla extra ansvarsområden som exempelvis läkemedelshantering, samordning av event på externa platser, schemaplanering, teamledare/ledningssjuksköterskeuppdrag etc. Arbetet kan ibland ske på externa arbetsplatser utanför mottagningen i Östersund och vid behov även ute i länet.
2022-09-21 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Distriktssköterska/sjuksköterska till Järpens Hälsocentral
Att arbeta på Järpens HC innebär både traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt akutverksamhet.
2022-09-21 2022-10-16
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Sjuksköterska till Järpens Hälsocentral
Att arbeta på Järpens HC innebär både traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt akutverksamhet.
2022-09-21 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker undersköterska till Järpens hälsocentral
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på en hälsocentral, såsom EKG, BT och gipsning. Andra arbetsuppgifter är att ingå i teamarbete på vår lättakut, göra såromläggningar, suturtagningar och venesectio.
2022-09-21 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, VO Härjedalen Vi söker en medicinsk sekreterare till Svegs hälsocentral
I arbetet som medicinsk sekreterare ingår journalskrivning, remisshantering, visst receptionsarbete, kassahantering samt för verksamheten övrig administration. Svegs hälsocentral erbjuder ett intressant, ansvarsfullt samt omväxlande arbete där du kommer att arbeta i team.
2022-09-21 2022-10-04
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Undersköterska/Barnsköterska välkomnas till Dagvården på Barn-och ungdomsmedicin
Vi behöver utöka med medarbetare på dagvården utifrån att mer vård senaste åren har förskjutits mot öppenvård vilket resulterat i att arbetsbelastningen stadigt ökar. Nu söker vi dig som vill arbeta på vår specialistmottagning med dagvårdsverksamhet och med den bredd och variation i det dagliga arbetet som vi kan erbjuda. Arbetet på dagvården består främst av planerad mottagning för specifika patientgrupper men även en del oplanerade besök utifrån det behov som uppstår. Här genomförs förutom läkarmottagning en hel del undersökningar och behandl...
2022-09-21 2022-10-23
1 2 3 4 5 6 7 >