Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Samhällsutveckling Projektmedarbetare Energikontoret Jämtland Härjedalen
Uppdraget kommer innefatta projektarbete i något av Energikontorets aktuella projekt och insatser. Vad det kommer att handla om beror på det övergripande behovet och din kompetens och profil. Pågående initiativ just nu handlar bland annat om förnybara drivmedel och elektrifiering kopplat till tunga transporter och arbetsmaskiner, fossilfria besöksmål, upphandling, cirkulär omställning, rådgivning, samt offentliga fastigheter. Arbetet innefattar till exempel aktiviteter som kunskapshöjning, erfarenhetsutbyten, drivande av nätverk och framtagan...
2024-05-20 2024-06-09
Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral Bräcke hälsocentral söker barnsjuksköterska/distriktssköterska
Vi söker en barnsköterska/distriktssköterska som på halvtid arbetar med barnhälsovård och möter våra yngsta patienter och på den andra halvan arbetar med sedvanliga förekommande arbetsuppgifter på hälsocentralen såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt även akutverksamhet.
2024-05-20 2024-06-09
Region Jämtland Härjedalen, Personalpool hälso- och sjukvård Sjuksköterska till Personalpoolen
Som medarbetare i personalpoolen träffar du patienter inom områdena medicin, kirurgi och ortopedi. Du får inskolning på varje arbetsställe Du arbetar på. Tjänsten innebär rotationsarbete dag, kväll och natt. Möjlighet att enbart jobba som nattsjuksköterska finns. Schemaläggning i samråd med Din chef ger goda möjligheter att påverka när Du arbetar och hur din fritid ser ut.
2024-05-20 2024-06-30
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Speciallärare till Bräcke skola
Arbetet som speciallärare innebär samarbete med speciallärare, kollegor i såväl fritidshemmet såsom grundskolan och elevhälsoteamet. Som speciallärare ansvarar du för att hjälpa till med att samordna och stötta det löpande arbetet för elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Du analyserar och utvecklar undervisningen enligt vår systematiska kvalitetsarbetesplan samt är behjälplig vid utredningar när behov finns.
2024-05-20 2024-06-30
Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral Vi söker en undersköterska till Bräcke hälsocentral
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på hälsocentral. Huvudsakliga arbetsuppgifter är arbete på mottagning och assistans till läkare med uppgifter som EKG, Blodtryck, spirometri, uppdukning till behandlingar och mindre operationer. Arbete på lab. med provtagning och analyser av prover ingår. Vi erbjuder individuella och flexibla lösningar så att du får ut det mesta av både arbetet och fritiden.
2024-05-20 2024-06-02
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvården Bräcke Tandläkare till Folktandvården Bräcke och Hammarstrand
Vi söker dig som har kunskap i att arbeta med både barn och vuxentandvård. Att jobba på en landsbygdsklinik innebär att arbeta utifrån ett brett kompetensområde. Här möter du och arbetar med alla olika patientkategorier: barn, vuxna, akuta och nödvändig tandvård. Här har du chansen att få jobba på en arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad.
2024-05-20 2024-06-16
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Kock till Gällö kök-sommarvikariat
I rollen som kock vid Centralköket i Gällö kommer du tillsammans med övriga i arbetslaget att tillaga mat och specialkost, salladsberedning, servering, städning av kök och matsal samt egenkontroll. Du kommer även att paketera och sköta utskick till olika kunder. Vi lagar och serverar ca 450 portioner varje (skol)dag till våra gäster inom skola, barn- och äldreomsorg. Arbetstid: mån-fre inkl röda dagar samt helgtjänstgöring.
2024-05-20 2024-06-03
Åre Kommun, Grundskola Fritidspedagog/Lärare i fritidshem Åre skola
Vi söker en entusiastisk behörig pedagog till fritidshemmet i Åre skola. Vår kollega som jobbat hos oss i snart nio år blev erbjuden sin drömtjänst på gymnasieskolan och lämnar därför oss. Vi söker nu efter en ny kollega till fritidshemmet. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med den gemensamma uppgiften att skapa en trygg och bra verksamhet i nära samarbete med skolans övriga pedagoger. Åre skola är en F-3 med ca 140 elever. Skolan ligger mitt i den expansiva turistregionen Åre/Duved i västra Jämtland och det faller sig därför naturligt att...
2024-05-20 2024-06-07
Region Jämtland Härjedalen, Sekreteriatet Registrator, vik
Som registrator på sekretariatet tillhör du Region Jämtland Härjedalens centrala registratur. Det innebär att du ingår i ett arbetslag som hanterar samtliga nämnders ärendeflöden, vilket innefattar diarieföring av inkomna och upprättade handlingar, ärendefördelning, informationsklassning, kvalitetsgranskning av registreringar, postöppning samt sekretessprövning och utlämning av handlingar. Det ingår också i uppdraget att tillsammans med kollegor gallra och ombesörja leveranser till Regionarkivet samt ansvara för regionens offentliga e-postlåda....
2024-05-17 2024-06-02
Region Jämtland Härjedalen, Kultur och bildning Område Kultur och bildning söker kultursamordnare
Som Kultursamordnare tillhör du områdets stab och är underställd områdeschefen. I staben ingår kultursamordnare, kulturstrateg, administratör samt HR-konsult och ekonom. I uppdraget ingår att handlägga Regionens bidrag, stipendier och kulturstöd, samordna särskilda prioriterade insatser inom exempelvis kultur och hälsa eller barn och unga samt verksamhetsplanering och -uppföljning. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till den regionala kulturplanens genomförande genom samordning av kommunala nätverk samt folkbildningsfrågor. I samarbete me...
2024-05-17 2024-06-06
Region Jämtland Härjedalen, Torvalla hälsocentral Medicinsk sekreterare till Torvalla hälsocentral välkomnas!
Nu söker vi just dig som vill jobba som medicinsk sekreterare och vara en del av vår uppbyggnad av Torvalla HC. Du kommer vara en del av vårt team och finnas i centrum på vår hälsocentral. Du kommer delvis arbeta i receptionen, vilket innebär att du har individen i fokus och en hög servicenivå. Då det är en mindre enhet så kommer arbetet att ställa krav på flexibilitet och ett genuint intresse för administration och samordning. I övrigt ansvarar du för sedvanliga arbetsuppgifter utifrån yrkesrollen. Tjänsten kräver att du är fysiskt på plats ...
2024-05-17 2024-06-02
Region Jämtland Härjedalen, Tolkcentralen för döva Vik. Teckenspråkstolk
Sedvanliga uppgifter där du självständigt utför tolkuppdrag genom förberedelse, tolkning samt efterarbete. Du medverkar också i verksamhetens utveckling genom att delta i olika förbättringsarbeten. Arbetstiden är i huvudsak dagtid måndag-fredag men viss tjänstgöring på kvällar och helger kan förekomma med flexibelt schema. Vi är en liten tolkcentral, därför ingår även viss samordning i samarbete med vår samordnare och teckenspråkstolk.
2024-05-17 2024-06-07
Region Jämtland Härjedalen, Logopedmottagningen Vikariat leg logoped
Arbetsuppgifterna består främst av utredning och behandling av barn med tal-/språksvårigheter. Därutöver ingår bland annat utredning och behandling av stamning och röstproblematik. Vi samarbetar med bland annat BVC, förskole-/skolpersonal, Föräldra-barnhälsans psykologer, ÖNH-mottagningen och hörcentralen.
2024-05-17 2024-06-07
Region Jämtland Härjedalen, Järpens hälsocentral Distriktssköterska/sjuksköterska sökes till ett vikariat på Järpens HC!
Som distriktssköterska hos oss utför du traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagning och akutverksamhet.
2024-05-16 2024-05-31
Bräcke kommun, Teknik- och infrastrukturavdelningen Administratör till Teknikenheten
Vi söker nu en administratör till Teknikenheten. Tjänsten är delad i huvudsak 4 delar Trafikhandläggning, administrativt stöd till entreprenader, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ansvarar för kommunens försäkringar. Du ansvarar för att handlägga trafikärenden så som trafikföreskrifter utfärdande av parkeringstillstånd och tillstånd för transporter av tung och bred last. Du hanterar avtal, planerar för verksamheternas utbildning inom SBA och är ansvarig för redovisning till försäkringsbolag med tillhörande uppföljningar och prognoser. En...
2024-05-16 2024-05-29
Åre Kommun, Grundskola Rektor F-9 Mörsil skola
Vi söker en ledare och rektor till Mörsils grundskola som vill driva utveckling och gynnsamma processer för ökad måluppfyllelse. Mörsils skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt anpassad grundskola och fritidshem. I högstadiet tar vi emot elever från andra skolor i kommunen och skolan har idag ca 320 elever varav ca 60 elever är inskrivna i fritidshem. Vi erbjuder dig som söker ett spännande uppdrag som rektor på vår näst största skola i kommunen. Två stycken biträdande rektorer, skoladministratör, samt pedagogiskt stöd...
2024-05-16 2024-06-09
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Grundskolelärare Gäddede
Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta vårt arbete med skolans utveckling. Vi vill att du blir en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus. Du kommer att ingå i ett arbetslag och självständigt samt tillsammans med andra planera, genomföra, dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet. Samverkan med vårdnadshavare och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet. För nyexaminerad lärare jobbar vi med mentorstöd.
2024-05-16 2024-07-14
Åre Kommun Fritidsledare
Ung Fritid söker två fritidsledare med bred profil som ska ingå i vårt arbetslag med fritidsledare på våra kvällsöppna fritidsgårdar. Tjänsterna är på deltid och tjänstegrad kommer att sättas utifrån de ansökningar vi får, men det är 1,5 tjänst som skall tillsättas. Det är vikariat för föräldralediga fritidsledare. Utöver att arbeta på kvällsöppen fritidsgård deltar du veckovis på arbetslagsträffar, har planeringstid samt arbetar uppsökande/i grupp med syfte att nå nya och/eller särskilda målgrupper av ungdomar. Du behöver vara självgående och...
2024-05-16 2024-06-06
Region Jämtland Härjedalen, Lits hälsocentral Legitimerad Psykolog önskas till Lit HC!
Du har en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med psykisk ohälsa samt att bedöma och leda patienter till rätt behandling. Du kommer arbeta i den psykosociala enheten med psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete för vuxna patienter med varierande problematik såsom stress, ångesttillstånd, kriser, depression och smärtproblematik. Arbetet innebär bedömning, psykologisk behandling och metodutveckling på psykoterapeutisk grund, där handledning självklart ingår. I arbetet ingår även att förmedla kontakter oc...
2024-05-16 2024-05-29
Region Jämtland Härjedalen, Fastighetsavdelningen Projektledare
Som byggprojektledare ansvarar du för att dina tilldelade investerings-/underhållsprojekt genomförs med hög kvalitet genom hela processen från utredning, projektering, upphandling, genomförande, överlämnande samt uppföljning inom beslutad projektbudget. I arbetsuppgiften ingår även att vara en god beställarrepresentant enligt Region Jämtland Härjedalens delegationsbestämmelser. Du arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens policydokument, rutiner samt kvalitets- och miljökrav och du blir delaktig i arbetet med att utveckla dessa. Projekten dr...
2024-05-16 2024-08-31
Region Jämtland Härjedalen, Åre hälsocentral Rehabkoordinator
Som rehabiliteringskoordinator är målsättningen att stödja patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Funktionen är ett stöd både gentemot patienten men också mot vårdenheten. Uppdraget innebär att stödja patienten, samordna arbetet internt och verka för samverkan med arbetsgivare och andra aktörer för att underlätta för patienten att återgå i arbete. Att samordna en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess för patienterna. Det ingår också att göra kartläggningar med patienterna vilka insatser som behövs. Som rehabil...
2024-05-15 2024-06-16
Åre Kommun, Grundskola Fritidsledare/elevresurs lågstadiet
Racklöfska skolan ligger mitt i centralorten Järpen i Åre kommun, Jämtlands län. I skolan går ca 150 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i direkt anslutning till härliga längdspår, ishall, simhall, och idrottshall. Kommunbiblioteket ligger på gångavstånd från skolan. Placeringen av skolan är idealisk för skolverksamhet med närhet till idrott, natur och kultur. Skolgården erbjuder goda möjligheter till aktiviteter där finns bland annat streetbasket, klätterställningar, gungor, ett litet skogsområde, en sportarena med konstgrä...
2024-05-15 2024-05-26
Åre Kommun, Grundskola Lärare träslöjd Racklöfska och Stamgärde skola
Racklöfska skolan ligger mitt i centralorten Järpen i Åre kommun, Jämtlands län. I skolan går ca 150 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i direkt anslutning till härliga längdspår, ishall, simhall, och idrottshall. Kommunbiblioteket ligger på gångavstånd från skolan. Placeringen av skolan är idealisk för skolverksamhet med närhet till idrott, natur och kultur. Skolgården erbjuder goda möjligheter till aktiviteter där finns bland annat streetbasket, klätterställningar, gungor, ett litet skogsområde, en sportarena med konstgrä...
2024-05-15 2024-05-26
Åre Kommun, Grundskola Förskollärare/Lågstadielärare
Racklöfska skolan ligger mitt i centralorten Järpen i Åre kommun, Jämtlands län. I skolan går ca 150 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i direkt anslutning till härliga längdspår, ishall, simhall, och idrottshall. Kommunbiblioteket ligger på gångavstånd från skolan. Placeringen av skolan är idealisk för skolverksamhet med närhet till idrott, natur och kultur. Skolgården erbjuder goda möjligheter till aktiviteter där finns bland annat streetbasket, klätterställningar, gungor, ett litet skogsområde, en sportarena med konstgrä...
2024-05-15 2024-05-26
Åre Kommun, Grundskola Lärare fritidshem/fritidspedagog Kyrkslättens skola
Kyrkslättens skola är en mysig, liten skola och ligger mitt i Kyrkbyn Kall, med utsikt över Kallsjön och Åreskutan. På skolan undervisas cirka 35 elever och verksamheten utmärker sig genom hög trivsel, trygghet och goda relationer mellan elever och pedagoger. Undervisningen är av hög kvalitet och sker ofta ämnesövergripande, med inslag av utomhuspedagogik. Organisationen består av tre åldersblandade klasser från förskoleklass till åk 6, samt fritidshem. Personalen på skolan jobbar med stort engagemang och lägger vikt vid att alla barn ska bli u...
2024-05-15 2024-05-26
1 2 3 4 5 >