Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åre Kommun, Arbetsmarknad Arbetsmarknadskoordinator
Som arbetsmarknadskoordinator arbetar du aktivt med kartläggning, coachning och stöd till individer som står långt från arbetsmarknaden. Du stöttar individen i processen att nå arbete eller studier med målet att förkorta och förhindra långvarigt utanförskap och/eller försörjningsstöd. Arbetet innebär ett nära samarbete med Individ- och familjeomsorgen i den samverkansform vi kallar Jobbcenter. För att uppnå resultat tillsammans med individen krävs också ett utåtriktat arbete och samarbete med andra samhällsaktörer såsom tex Arbetsförmedlingen,...
2021-10-21 2021-11-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till avd 4a
Arbetsuppgifterna är många och varierande. Som sjuksköterska på vår avdelning leder och fördelar du omvårdnadsarbetet samt koordinerar och prioriterar insatserna för patienterna. Sjuksköterskan arbetar både självständigt och i team med övriga medarbetare. Du är också involverad med andra vårdgivare med utgångspunkt i patientens individuella behov. Vi arbetar för goda relationer till varandra, patienter, närstående och vårdgrannar. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator tillsammans för bästa möjliga v...
2021-10-21 2021-11-17
Ragunda kommun, Rehabenhet Arbetsterapeut och fysioterapeut
Av olika anledningar har kollegor valt att gå vidare hos andra arbetsgivare och vi står därför inför en utmaning då rehab gruppen behöver byggas upp. I detta arbete kommer du som medarbetare att få inflytande i. Vi söker därför dig som är arbetsterapeut eller fysioterapeut, som tycker om att arbeta inom äldrevården och som skulle vilja vara med och forma vårt team! Rehab teamet arbetar mot SÄBO och hemsjukvård på tre orter i kommunen. Arbetet i teamet innebär att man har ett geografiskt område tilldelat sig. Det kräver flexibilitet, planering ...
2021-10-21 2021-11-07
Ragunda kommun, Hemtjänsten Bispgården Vikarierande Undersköterskor till Hemvården
Vi söker nya medarbetare som med kort varsel har möjlighet att arbeta både dagar, kvällar och helger. Du som söker ska ha förmågan att arbeta självständigt och flexibelt, samtidigt som du med gott bemötande kan hjälpa våra medborgare inom ramen för dina arbetsuppgifter.
2021-10-21 2021-11-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Psykolog till barn- och ungdomsmedicin i Östersund
I arbetet som barn- och ungdomspsykolog ingår främst kortare kontakter med barn och/eller deras familjer rörande utredningar och bedömningar. Som psykolog medverkar Du i områdets olika öppenvårdsteam utifrån nationella riktlinjer inom områdets uppdrag. Framförallt kommer Du att arbeta som utredande psykolog tillsammans med övriga yrkeskategorier inom områdena barnneurologi, onkologi, kardiologi och riskbarnsuppföljning av nyfödda. Verksamhetens patienter kan ibland behöva stöd att lotsas rätt inom Regionens och Elevhälsans organisation gällande...
2021-10-21 2021-11-03
Åre Kommun, Miljöavdelningen Hållbarhetsstrateg/miljöinspektör
Vi söker nu en hållbarhetsstrateg/miljöinspektör. Arbetet som hållbarhetsstrateg innebär bland annat att arbeta tillsammans med andra i organisationen som jobbar med social- och ekonomisk hållbarhet. Syftet är att inom ramen för hållbarhetsstrategins ekologiska delar implementera lokala miljömål i kommunorganisationen och ledningssystem, att ansvara för uppföljning av kommunens verksamheter i fråga om ekologiska hållbarhetsmål, mått och aktiviteter och att på sikt arbeta med natur och miljöfrågor på en strategisk och översiktlig nivå. Du är ock...
2021-10-20 2021-11-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Logoped till Region Jämtland/Härjedalen
Arbetsuppgifterna består bland annat av utredning och behandling av barn med tal-/språksvårigheter, barn med stamning och vuxna med röstproblematik. Vi samarbetar med bland annat BVC, förskole-/skolpersonal, Föräldra-barnhälsans psykologer, ÖNH-mottagningen och hörcentralen.
2021-10-20 2021-11-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till SPOT!
I SPOT jobbar du med patienter inom specialistpsykiatrin oavsett diagnos. Du, teamet och patienten kommer att jobba tillsammans med kartläggning av patientens tillvaro så som, socialt liv, sysselsättning, intressen. Genom detta hjälps ni åt att identifiera vad som saknas för att få en mer komplett tillvaro och för patienten en förändring och förhoppningsvis en tillvaro av högre kvalité. Du tillsammans med SPOT-teamet kommer att fungera som ett omvårdande stöd till patienten för att hen ska, över en kortare tid uppnå sina mål. Tillsammans identi...
2021-10-20 2021-11-03
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet (BUP)
Sedvanliga sekreteraruppgifter samt ytterligare ansvarsområden enligt individuell fördelning inom teamet. Samverkan i olika former med vårdgrannar och andra myndigheter. Viss tjänstgöring i den gemensamma receptionen på Köpmangatan 24 ingår.
2021-10-20 2021-11-21
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Förskollärare till Trollskogens förskola
I arbetet ingår samarbete med andra pedagoger och övrig personal. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för förskolans elever, där ni ger det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling. Du ska tillsammans med andra ansvariga förskollärare arbeta utifrån förskolans uppdrag i läroplanen. Vi söker: • 1 förskollärare 100 % tillsvidare, tillträde from 2021-11-08 • Två förskollärare på visstid 100 % mellan 2022-01-03 tom 2022-06-30
2021-10-20 2021-11-02
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Kockar till Östjemten i Kälarne
Vi söker nu två kockar till hotell Östjemten i Kälarne. Arbetet innebär att du tillsammans med övriga i arbetslaget tillagar mat och specialkost, salladsberedning, servering, städning av kök och matsal samt egenkontroll. Du kommer även att paketera och sköta utskick till olika kunder. Vi lagar och serverar ca 250 portioner varje (skol)dag till våra gäster inom skola, barn- och äldreomsorg. På helgerna servar vi äldreboendet Tallgläntan med ca 120 portioner. Östjemten har även en lunchservering öppet för allmänheten mån - fre mellan 10-13 samt e...
2021-10-20 2021-11-02
Bäckedals FHS Servicemedarbetare till städ och kök 75%, Bäckedals folkhögskola
Som servicemedarbetare ingår du i arbetslaget för service som består av 6 medarbetare. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för städningen av internatets- och skolans lokaler samt skolans KRAV- märkt restaurang Ljusnan och därmed skapa en god, välkomnande och trivsam arbetsmiljö både för medarbetare och studerande
2021-10-19 2021-11-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar psykolog till öppenvård 2!
Som psykolog inom öppenvård 2 arbetar du varierat med bedömningar, psykologisk behandling samt psykopedagogiska insatser. Psykologisk behandling bedrivs både individuellt och i grupp. Du kan även komma att hålla i klinikövergripande gruppbehandlingar och -insatser. Som psykolog ingår du i ett tvärprofessionellt team och deltar i remiss- och behandlingskonferenser. Till teamet bidrar du med psykologisk kunskap och kompetens. Kliniken har ett utbildningsuppdrag gentemot Mittuniversitetets psykologprogram, vilket också innebär handledning av psyko...
2021-10-19 2021-11-05
Region Jämtland Härjedalen Sjuksköterska till Personalpoolen
Som medarbetare i personalpoolen träffar du patienter inom områdena medicin, kirurgi och ortopedi. Andra områden kan tillkomma senare. Du får inskolning på varje arbetsställe Du arbetar på. Tjänsten innebär rotationsarbete dag, kväll och natt. Möjlighet att enbart jobba som nattsjuksköterska finns. Schemaläggning i samråd med Din chef ger goda möjligheter att påverka när Du arbetar och hur din fritid ser ut.
2021-10-18 2021-11-08
Region Jämtland Härjedalen, VO Härjedalen Vi söker en distriktssköterska till Svegs hälsocentral
Tjänsten innefattar 100 % arbete som distriktsköterska på Svegs HC där arbetsuppgifterna varierar mellan planerad mottagning, telefonrådgivning samt på lättakuten.
2021-10-18 2021-11-02
Region Jämtland Härjedalen, Område Kvinna Undersköterska till område Kvinna
Sedvanliga undersköterskeuppgifter vid vårdavdelning, dvs allmän omvårdnad samt specifik omvårdnad såsom venös och kapillär provtagning, katetersättning, såromläggning osv. Önskvärt med intresse för akutsjukvård och då främst kvinnosjukvård. Vi har en rotationstjänstgöring vilket innebär att du roterar mellan BB och gyn. Arbetstiden är förlagd dag/kväll, även nattjänstgöring kan ingå.
2021-10-18 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Medicinsk sekreterare till Öron-näsa-halsmottagningen
Arbetet som medicinsk sekreterare innebär att du i huvudsak kommer att arbeta med journalskrivning, till största delen öppenvårdsanteckningar. I arbetsuppgifterna ingår även receptionsarbete, bokning av patienter, registrering i kvalitetsregister, samt andra förekommande arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare. Du förväntas också att ta en aktiv del i att utveckla verksamheten.
2021-10-18 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Vi söker distriktssköterska/sjuksköterska till Lugnviks HC
Att arbeta på Lugnviks HC i rollen som distriktssköterska innebär att arbeta med traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral, så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen, viss akutverksamhet kan också förekomma. Att ha intresse för digitalisering och nya arbetssätt är meriterande då vårt uppdrag är att utvecklas inom dessa områden gällande digitala lösningar och Nära Vård. From årsskiftet skall vi även starta upp med hälsosamtal för vissa åldersgrupper vilket gör att vi till viss del måste utöka ...
2021-10-18 2021-11-01
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Medicinsk sekreterare till Område Kirurgi
Vi är 17 medicinska sekreterare på området, fördelade i tre team (bröst/kärl, urologi och gastro). Vi samarbetar tätt och har kontinuerligt gemensamma möten och utbildningar. Som medicinsk sekreterare hos oss har du ett nära samarbete med vårdpersonal och vi har stort fokus på att ta tillvara den kompetens vi besitter inom vårdadministrationen, även utöver diktatskrivning. Exempel på detta är arbete med kvalitetsregister, patientbokning, bevakningar, arbete med väntelistor, schemahantering, remisshantering etc. Vi lägger också mycket fokus på d...
2021-10-18 2021-11-02
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterska sökes till Folktandvården Åre
I tjänsten som tandsköterska ingår att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Arbetsuppgifterna är varierande. Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik, såsom assistans, eget patientarbete samt administrativa arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du är självständig och flexibel, samtidigt som det kräver ett gott samarbete med resten av teamet.
2021-10-18 2021-11-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Vik enhetschef område psykiatri heldygnsvård
I ditt uppdrag som enhetschef är du direkt underställd områdeschef samt ingår i områdets ledningsgrupp där du förväntas se till helheten och är engagerad i områdets strategiska frågor. Du har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor. Du förväntas vara närvarande i din arbetsgrupp för att aktivt bidra till god arbetsmiljö och patientsäkerhet. I det närvarande arbetet på enheten ansvarar du också för att planera, leda samt utvärdera och följa upp din enhets arbete med fokus på god på kvalitet, produktion, tillgänglighet och patientsäkerhet ...
2021-10-15 2021-11-14
Region Jämtland Härjedalen Röntgensjuksköterska till Östersunds sjukhus
Vi bedriver verksamhet dygnet runt med sovande jour efter 02:00 till 07:00-07:30. Vi söker minst en röntgensjuksköterska/radiograf som kan bidra till den goda arbetsstämningen. Utveckling och förbättringsarbeten är något som är en naturlig del av det dagliga arbetet. Efter inskolning och handledning ska du kunna jobba självständig under helg och nattarbete.
2021-10-15 2021-12-12
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Undersköterskor välkomnas till kirurgienheten
Vi jobbar för Rätt Använd Kompetens vilket innebär att du, givetvis efter introduktion och/eller utbildning och under eget ansvar, utför allt från basal omvårdnad till mer tekniskt avancerade arbetsuppgifter, allt för att öka patientsäkerheten och göra arbetet intressant och utvecklande. Du arbetar i team tillsammans med en patientansvarig sjuksköterska och ni ansvarar tillsammans för ca 6st patienter. Du ansvarar för den basala omvårdnaden och du ansvarar för att dokumentera det du utför. Efter teoretiskt prov avlägger du ett praktiskt prov...
2021-10-15 2021-10-31
Bräcke kommun, Sociala avdelningen Socionom/socialsekreterare- till IFO-barn och unga
Arbetsuppgifter Myndighetsutövning inom barnavård och familjerätt d.v.s. handläggning av ärenden enligt SoL, LVU och FB.
2021-10-15 2021-11-05
Område Ortopedi Fysioterapeuter sökes till Arbetsterapi- och Sjukgymnastikenheten, Östersund sjukhus
Som fysioterapeut har du ett nära samarbete med dina yrkeskollegor, arbetsterapeuter samt med övriga vårdprofessioner. Du arbetar utifrån patientens behov och förutsättningar samt deltar i teamronder och bedömningar. Du träffar många individer med olika diagnoser och tillstånd vilket gör arbetet spännande och utmanande. Arbetsuppgifterna är sedvanliga fysioterapeutiska insatser såsom: funktionsbedömning, pre- och postoperativ information, mobilisering, behandling och hjälpmedelsutprovning, beroende på område du arbetar inom. Nu söker vi nya...
2021-10-15 2021-10-31
1 2 3 4 >