Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterska/tandhygienist till Specialisttandvården
På avdelningen för pedodonti behandlar vi barn med särskilt tandvårdsbehov och patienterna kommer till oss via remiss från allmäntandvården eller sjukvården. Du kommer i din roll att möta barn och ungdomar med funktionsvariationer och med särskilda behov. Vidare kommer du att arbeta i behandlande team tillsammans med en specialisttandläkare i pedodonti och en tandsköterska. Tjänstens innehåll formar vi tillsammans utifrån den kompetens och erfarenhet du har, men klinisk assistans och patientadministration ingår, liksom självständigt patientar...
2021-07-27 2021-08-17
Åre Kommun, Personalavdelningen Timvikarier till Måltidsenheten
Som timvikarie tar du vid och utför det vardagliga arbetet som ordinarie personal vanligtvis utför. Arbetsuppgifter för köksbiträden innebär bland annat tillredning av salladsbuffé, bakning, disk och städning. I arbetsuppgifterna kan det även ingå enklare matlagning samt varmhållning och servering av redan tillagad mat. En kocks arbetsuppgifter innebär ett större ansvar då du även arbetar med planering, förberedning och tillagning av måltider i tillagningsköken. Du ska också kunna utföra egenkontroll enligt svensk livsmedelslagstiftning och v...
2021-07-27 2021-08-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Sjuksköterska välkomnas till Barnavdelningen på Östersunds sjukhus!
Barn- och ungdomsavdelningen (Avdelning 108) ger vård till barn och ungdomar från 0 till 18 år. Vi tar emot patienter med olika medicinska, kirurgiska, öron- och ögon- och ortopediska sjukdomar. Avdelningen är i första hand en akutvårdsavdelning men bedriver även viss planerad vård. Vi som arbetar här är specialistutbildade för att ta hand om just barn och ungdomar. Vi har också ett nära samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På avdelningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barn-/undersköterskor, dietist, sjukgymnas...
2021-07-27 2021-08-22
Strömsunds kommun Badvärd
Du ska vara ansvarig vid allmänhetens badtider. Se till att uppsatta regler i simhallen och omklädningsrum följs och vara till hjälp för de som nyttjar simhallen. Vara uppmärksam så att inga tillbud eller olyckor inträffar.
2021-07-26 2021-08-16
Strömsunds kommun Badvärd Hoting
Du ska vara ansvarig vid allmänhetens badtider. Se till att uppsatta regler i simhallen och omklädningsrum följs och vara till hjälp för de som nyttjar simhallen. Vara uppmärksam så att inga tillbud eller olyckor inträffar.
2021-07-26 2021-08-09
Strömsunds kommun Badvärd Gäddede
Du ska vara ansvarig vid allmänhetens badtider. Se till att uppsatta regler i simhallen och omklädningsrum följs och vara till hjälp för de som nyttjar simhallen. Vara uppmärksam så att inga tillbud eller olyckor inträffar.
2021-07-26 2021-08-16
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Enhetschef för Strömsunds och Backes Hälsocentraler
Enhetschefen har ett ansvar för områdets resultat vad gäller verksamhets-, ekonomi-, personal-, och kvalitetsfrågor. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen står inför en utveckling av nära vård. Vi utvecklar den digitala tekniken och hittar nya sätt att möta patienters behov. Du kommer att samverka med lokala samarbetspartners så som kommunen, privata hälsocentraler och andra lokal aktörer. Du erbjuds en tillsvidareanställning i Region Jämtland Härjedalen med tidsbegränsat förordnande som enhetschef.
2021-07-26 2021-08-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Specialistläkare till smärtenheten i Östersund
Både smärtmottagning och smärtrehabilitering arbetar gentemot patienter med långvarig benign smärta som är medicinskt färdigutredda. Smärtmottagningen erbjuder individuella bedömningar och behandlingar med både farmakologiska och beteendemedicinska interventioner. Smärtrehabiliteringen bedriver multimodal rehabilitering (MMR2) baserad på KBT/ACT i gruppform.
2021-07-26 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Specialistläkare/överläkare inom neurologi till Östersunds sjukhus
Vårt uppdrag omfattar neurologiska sjukdomar, med ny- och återbesök på mottagningen. Vi handlägger även akut neurologi under dagtid och vi har vårdansvar för neurologiskt sjuka inneliggande patienter. Dessutom finns en dagvård kopplad till neurologimottagningen. Samarbete med Umeå universitetssjukhus sker bl. a. genom telemedicinska ronder. I arbetsuppgifterna ingår handledning av underläkare och av våra egna läkarkandidater som utbildas via den regionaliserade läkarutbildningen på NUS.
2021-07-26 2021-08-22
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Lärare i slöjd och idrott,Bräcke skola
Vi söker nu: - Lärare till åk 3-9 i SLTM (slöjd, trä/metall) I uppdraget ingår även ansvaret för jägarexamen samt att vara mentor för eleverna. Arbetsuppgifter I arbetet ingår samarbete med övrig personal. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en trygg och stimulerande miljö, där ni ger eleverna det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling. Om tjänsterna Bräcke kommun tillämpar provanställning 6 månader som syftar till tillsvidareanställning för lärare med legitimation.
2021-07-26 2021-08-06
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till Neuropsykiatriskamottagningen
Tjänsterna är placerade inom Neuropsykiatriska mottagningen, en öppenvårdsmottagning där vi utreder, bedömer samt behandlar vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Är du utvecklingsinriktad, engagerad och gillar nya utmaningar? Vi behöver dig till vår verksamhet för att förbättra och utveckla arbetet med psykisk ohälsa. Neuropsykiatriska mottagningen håller på att arbeta in ett nytt arbetssätt, där vi lägger stor vikt på kvalitet med patienten i fokus. Administrativt är sjuksköterskeuppdraget organiserat i 3 områden, läkemedelsinsätt...
2021-07-23 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, VO Bräcke Bräcke hälsocentral söker distriktssköterska
Att arbeta som distriktssjuksköterska på Bräcke hälsocentral innebär både att arbeta med traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt även akutverksamhet.
2021-07-22 2021-08-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar medicinsk sekreterare!
Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och ansvarsfullt arbete som medicinsk sekreterare i nära samarbete med kollegor på enheten och medarbetare inom området. Förutom sedvanliga sekreteraruppgifter ingår även att kunna täcka upp i kassa/reception vid tillfällen då ordinarie personal inte är på plats. Sekreteraren är en viktig del på området utifrån sina yrkesspecifika kunskaper och deltar aktivt i enhetens och områdets utvecklingsarbete utifrån detta. Som person har du en positiv grundinställning, trivs när det händer mycket omkring dig ...
2021-07-22 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar psykolog till öppenvård 1!
Som psykolog inom öppenvård 1 arbetar du varierat med bedömningar, psykologisk behandling samt psykopedagogiska insatser. Psykologisk behandling bedrivs både individuellt och i grupp. Du kan även komma att hålla i klinikövergripande gruppbehandlingar och insatser. Du kommer att arbeta med patienter från hela öppenvården, men huvudsakligen med patienter som har autismspektrumstörning. Du träffar enskilda patienter för kortare insatser, handleder personal inom psykiatri och på boenden kring bemötande, rutiner och hantering av svårigheter. Tjänst...
2021-07-22 2021-08-15
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar enhetschef till öppenvård!
I ditt uppdrag som enhetschef är du direkt underställd områdeschef samt ingår i områdets ledningsgrupp där du förväntas se till helheten och är engagerad i områdets strategiska frågor. Du har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor. Du förväntas vara närvarande i din arbetsgrupp för att aktivt bidra till god arbetsmiljö och patientsäkerhet. I det närvarande arbetet på enheten ansvarar du också för att planera, leda samt utvärdera och följa upp enhetens arbete med fokus på god på kvalitet, produktion, tillgänglighet och patientsäkerhet samt...
2021-07-22 2021-08-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till heldygnsvårdavdelning 4B!
Hos oss jobbar du tillsammans med sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2021-07-21 2021-08-15
Bräcke kommun, Sociala avdelningen Socionom/socialsekreterare- till IFO-barn och unga
Arbetsuppgifter Myndighetsutövning inom barnavård och familjerätt d.v.s. handläggning av ärenden enligt SoL, LVU och FB.
2021-07-20 2021-08-13
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Vi söker fyra verksamhetschefer till Division Nära Vård
Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för närvårdsområdets resultat vad gäller verksamhets-, ekonomi-, personal-, och kvalitetsfrågor och är tillika verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för primärvården. Du ingår i ledningsgruppen för Division Nära Vård och befattningen är direkt underställd divisionschefen. Övergripande gemensamma ansvarsområden kommer att fördelas mellan de fyra verksamhetscheferna. Du erbjuds en tillsvidareanställning i Region Jämtland Härjedalen med tidsbegränsat förordnande som verksamhetschef, ange...
2021-07-20 2021-08-29
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Stabschef Nära Vård
Verksamhetschefsansvar för Ungdomsmottagningen och 1177 som har länsövergripande uppdrag. Ungdomsmottagningen har för närvarande med fysisk mottagning på tre orter samt 1177 Vårdguiden på telefon, med arbetsplats i Östersund samt samverkan inom norra sjukvårdsregionen. Arbetsledning för stabsfunktioner inom divisionen. Du är verksamhetens representant i samverkan nationellt med Inera och utveckling av regionens digitala vårdtjänster. Samordningsanvar för rapporter, kunskapsstyrning, hälsovalskansliet, studierektorer, ambulanssjukvård och primär...
2021-07-20 2021-08-01
Strömsunds kommun Sjuksköterska 100 %, Åshamra Hammerdal
Arbetet omfattar särskilt boende. Arbetstiden är schemalagt med 6 veckors schema med beredskap enstaka nätter/ månad samt helgtjänstgöring dagtid. Vid arbete under helger ansvarar du som sjuksköterska för det särskilt boendet och för hemsjukvården.
2021-07-20 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Verksamhetschef ambulanssjukvård
Som verksamhetschef för ambulanssjukvården har du ansvar för gemensamma rutiner och riktlinjer samt kompetensutveckling, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Som verksamhetschef kommer ditt arbete handla om att arbeta övergripande över hela divisionen med ambulanssjukvård och utveckling av nära vård för att se till att arbetssätt, fortbildning, rutiner och riktlinjer hålls samman. Till ditt stöd finns bland annat verksamhetsutvecklare och läkare med medicinskt ledningsuppdrag (MLA) som tillsammans med dig kommer arbeta med övergripande ambulanssju...
2021-07-20 2021-08-01
Ragunda kommun, Stöd- och omsorg Distriktssköterska/Sjuksköterska
Vill du vara med och göra skillnad i en liten och personlig kommun? Brinner du för gemenskap och att få arbeta nära verksamheten? Som medarbetare i Ragunda kommun får du en bred arbetssituation, med möjligheter att se din verksamhets helhet. Att jobba nära verksamheten det lättare att vara en viktig del av helheten. Till Stöd och Omsorgsverksamheten söker vi nu två Sjuksköterskor/ Distriktssköterskor med placeringsort Bispgårdens särskilda boende Nipängen. Tjänsterna är tillsvidareanställning 100 % med tillträde efter överenskommelse. Provanst...
2021-07-19 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Röntgen Röntgenavdelningen välkomnar handlingskraftig undersköterska!
I arbetet ingår att stödja och assistera röntgensjuksköterskor och läkare vid undersökningar samt i övriga arbetsuppgifter som förekommer vid en röntgenavdelning, till exempel administrativt arbete i vårt patient- och bildbehandlingssystem. I anställningen ingår det att kunna arbeta helger, kvällar och nätter. Vi arbetar i Sectras RIS/PACS som är vårt patientinformationssystem för utlåtanden och bilder.
2021-07-19 2021-08-15
Ragunda kommun, Stöd- och omsorg Arbetsterapeut
Som legitimerad arbetsterapeut i den kommunala vården arbetar du både i särskilt och ordinärt boende. Du gör bedömningar och beslutar om arbetsterapeutiska insatser för att det skall fungera i de dagliga aktiviteterna för patienten. Du arbetar självständigt men även i team tillsammans med fysioterapeuter, sjuksköterskor, enhetschefer, biståndshandläggare, undersköterskor och övrig vårdpersonal. Då arbetet också består av att handleda övrig vårdpersonal bör Du tycka det är stimulerande. Vi har också ett samarbete med primärvården.
2021-07-19 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Distriktssköterska till Frösö hälsocentral
På vår arbetsplats är stämningen positiv med god laganda. Att arbeta som distriktssköterska består till stor del av rådgivning via telefon och chatt samt bokning av patientbesök. När vi sitter i rådgivning kan vi välja att sitta tillsammans fyra distriktssköterskor/sjuksköterskor i ett större rum vilket förenklar möjligheten att rådfråga en kollega. Förutom egen mottagning med sedvanligt mottagningsarbete som distriktssköterska har vi t.ex. sårmottagning och astma/KOL- mottagning. I arbetet ingår också bedömning och mottagning av akuta patien...
2021-07-19 2021-08-08
1 2 3 4 5 >