Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Grundskollärare till mellanstadiet, Lindblomskolan
I ditt uppdrag som lärare ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag där ni samarbetar kring elever och att utveckla undervisningen. Som medarbetare har du äve...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Textilslöjdslärare till Lindblomskolan, Hultsfred
Till Lindblomskolan söker vi dig som är en målinriktad och engagerad pedagog. Viktigt att du har ett elevdemokratiskt arbetssätt samt lätt för att samarbeta i planering och genomförande av den dagliga undervisningen. Vi förväntar oss att du är utvecklingsinriktad och aktiv i skolans gemensamma utveckling genom ett kollegialt lärande. Att samverka är en förutsättning och självklarhet, såväl inom arbetslaget och mellan olika verksamheter på skolan. Det är tillsammans med andra som du är med och skapar Barnens bästa skola! och ger eleverna de bä...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Har du de rätta takterna? Lindblomsskolan i Hultsfred söker lärare i musik
Som musiklärare är du ansvarig för musikundervisningen för våra elever i grundskolan åk F-6. Tjänsten som musiklärare kan även kombineras med annat uppdrag såsom resurslärare eller fritidspedagog/lärare i fritidshem. Du har ett genuint intresse för våra elevers lärande och utveckling och skapar en lust att lära som sätter tonen för hela undervisningen. Som person är du kreativ och flexibel och har många strängar på din lyra. Hos oss ingår du i ett sammanhang där du samspelar med dina kollegor kring elever och undervisning. Du arbetar aktivt ...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Lindblomskolan, Hultsfred
Som lärare i fritidshem ingår du i ett arbetslag tillsammans med övriga pedagoger i fritidshemmet och du har ett nära samarbete kring elever och undervisning. Du arbetar aktivt med pedagogisk planering. Du arbetar ständigt för att förbättra din interaktion med eleverna genom utvärdering, reflektion och kollegialt lärande. Att arbeta språkutvecklande för alla våra elever är en självklarhet och du ser möjligheter att utveckla din undervisning. I tjänsten deltar du även i nätverksträffarna för alla fritidspedagoger i kommunen. Nätverken bygger p...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare till Ekbackens förskola i Vena
Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens förskola! I Hultsfreds kommun finns elva förskolor. I den här rekryteringen söker vi efter förskollärare till Ekbackens förskola i Vena. Det finns även möjlighet att söka uppdraget som arbetslagsledare kopplat till tjänsten som förskollärare på Ekbackens förskola. Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket bli...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Grundskollärare till lågstadiet, Lindblomskolan
I ditt uppdrag som lärare ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag där ni samarbetar kring elever och att utveckla undervisningen. Som medarbetare har du äve...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, Hultsfreds gymnasium Skoladministratör till Hultsfreds gymnasium
Vi söker efter en ny medarbetare till vårt team av skoladministratörer för rektorsområde gymnasium. Du blir del i ett team som tar ett gemensamt ansvar för att lösa de uppgifter och utmaningar som uppstår. Genom att vara väl insatta i varandras uppgifter blir detta möjligt. Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd inför dina kollegor. Samtidigt har du förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Att erbjuda en bra service för att personal och elever ska kunna göra ett bra jobb är en självklarhet för dig. Du gillar statistik, ser ...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, Hultsfreds gymnasium Lärare i historia och religion till Hultsfreds gymnasium
I denna rekrytering söker vi en vikarie för undervisning i historia och religion fram till december 2021. Undervisningen kan komma att vara på såväl gymnasial nivå som på högstadiets nivå för våra IM-elever. Att arbeta med lärande hos oss innebär att arbeta tillsammans med andra. Du kommer att bli en av kuggarna i arbetslaget och därför är det viktigt att du kan samarbeta, bidra till att utveckla arbetet i arbetslaget och tillsammans med dina kollegor ta ansvar för helheten. Vi vill att du är engagerad och vågar tänka nytt och annorlunda med e...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Studie- och yrkesvägledare till grundskolan i Hultsfred
Som studie- och yrkesvägledare har du en central roll för att ge eleverna vägledning i studier, både på kort och lång sikt. Genom mötet med elever är du en del i skolans arbete med att skapa "Lust att lära, lära för livet", vilka är ledorden för skolkommunen Hultsfreds övergripande mål. Du är en del i skolans elevhälsa och har ett vägledande perspektiv i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare. Genom din kunskap om skolans styrdokument kombinerat med ditt vägledande synsätt fyller du en viktig roll i elevens framtida val av utbildning och...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Vena skola
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i fritidshemmet/fritidspedagog på Vena skola. I denna tjänst förekommer även en del arbete som resurs i klass under delar av skoltiden. Hos oss ingår du i ett arbetslag där du har ett nära samarbete kring elever och undervisning. Du arbetar aktivt med pedagogisk planering och arbetar ständigt för att förbättra din interaktion med eleverna genom utvärdering, reflektion och kollegialt lärande. Det är viktigt att du har ett elevdemokratiskt arbetssätt samt lätt för att samarbeta för planering och genomföra...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Silverdalens skola
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i fritidshemmet/fritidspedagog på Silverdalens skola. I denna tjänst förekommer även en del arbete som resurs i klass under delar av skoltiden. Hos oss ingår du i ett arbetslag där du har ett nära samarbete kring elever och undervisning. Du arbetar aktivt med pedagogisk planering och arbetar ständigt för att förbättra din interaktion med eleverna genom utvärdering, reflektion och kollegialt lärande. Det är viktigt att du har ett elevdemokratiskt arbetssätt samt lätt för att samarbeta för planering och g...
2021-02-25 2021-03-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare till Venhaga förskola i Målilla
Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens förskola! I Hultsfreds kommun finns elva förskolor. Fem förskolor är belägna i tätorten och resterande i kransorterna Järnforsen, Målilla, Mörlunda, Silverdalen, Vena och Virserum. I den här rekryteringen söker vi efter förskollärare till Venhaga förskola i Målilla, Hultsfred. Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intention...
2021-02-24 2021-03-14
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Arbetshandledare för medarbetare inom LSS
Framsteget bedriver daglig verksamhet beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet finns med varierande inriktning på flera platser i kommunen. Varje deltagare har en individuell plan utifrån önskemål och förutsättningar. Inom Framsteget finns 7 olika verksamheter i Hultsfred och Målilla. Vi söker nu en arbetshandledare till Rönnen i Hultsfred, som är en daglig verksamhet för personer med autism. Du kommer i din roll handleda och stödja personer med olika funktionsnedsättningar på deras arb...
2021-02-22 2021-03-14
Hultsfreds kommun, HSR Sjuksköterskor till Hultsfreds kommun
På HSR (Hälso- , sjukvård- och rehabilitering) kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Nu behöver vi förstärkning i vårt sjuksköterskegäng då ett par av våra kollegor ska flytta till annan ort. Vi önskar de lycka till och välkomnar nya kollegor!. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har du helhetsansvar för dina patienter, men också ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad, tillsammans med enhetschef. För närvarande arbetar vi med ett utb...
2021-02-22 2021-03-14
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund ÖSK söker säsongsarbetare med placering i Hultsfred och Virserum
Arbetsuppgifterna består av drift, underhåll av gator, vägar, parker, planteringar, lekplatser och grönytor samt även av kommunens vatten- och avloppsnät. I detta ingår arbete med maskiner såsom traktorer och lastmaskiner med tillhörande utrustning, röjsåg, motorsåg, gräsklippare och även med moderna hjälpmedel är arbetet fysiskt krävande.
2021-02-18 2021-03-12
Hultsfreds kommun, HSR Nu har du chansen att bli vår nya fysioterapeut!
Är du fysioterapeuten vi söker? Vill du jobba hos oss och få vara med och göra skillnad? Hultsfreds kommun söker nu en fysioterapeut till vårt HSR-team! På HSR (Hemsjukvård, rehabilitering och habilitering) i Hultsfreds kommun arbetar vi utifrån KASAM-teorin (Känslan av sammanhang) både mellan arbetskamrater och mot våra patienter. Vår värdegrund, "Vi möts i känslan av värdighet", genomsyrar alla möten med arbetskamrater, andra professioner, patienter, anhöriga och företrädare. Du kommer att ansvara för bedömning, rehabilitering och bashabil...
2021-02-15 2021-03-07
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Resurspedagog till Vena skola, Hultsfred
Till Vena skola söker vi nu en resurspedagog fram till sommaren 2021. I tjänsten som resurspedagog jobbar du som extra resurs utöver det ordinarie arbetslaget. Du har ett fast schema med preliminära arbetstider 8-16 men finns tillgänglig för den avdelning som behöver dig den aktuella dagen. Du kommer få jobba både med undervisning i klassrum, med stöd av en eller flera elever samt på fritids.
2021-02-15 2021-02-28
Hultsfreds kommun, Miljö- och byggnadsförvaltning Administratör till Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning
Som administratör på miljö- och byggnadsförvaltningen kommer du att ingå i ett team som tillsammans arbetar med registrering, ärendehantering, dokumenthantering och arkivering. En del av det dagliga arbetet innebär att du tar emot post, mejl och samtal från företag, organisationer och allmänheten. Du hanterar och registrerar inkommande ärenden och handlingar samt ger service till de som kontaktar oss. För oss är det också viktigt att utveckla vår ärendehantering och administration. Därför vill vi att du ska se helheten och arbeta för att u...
2021-02-12 2021-03-07
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund ÖSK söker en timavlönad avfallstekniker till Kejsarkullen
Arbetsuppgifterna består av daglig drift på återvinningscentralen. Administrativt arbete såsom fakturahantering, in och utvägning av avfall. Rangering och tömning av containers. Hantering av olika typer av avfall, samt arbete med hjullastare och anvisa besökare till rätt plats för avlämning av avfall.
2021-02-11 2021-03-12
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Feriepraktik 2021
Som feriepraktikant får du chansen att prova på, se och lära för framtiden. Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb. Under tre veckor får du värdefull arbetslivserfarenhet inom kommun, föreningar eller näringsliv. Kanske kan du hitta din framtida arbetsplats! Vi kan erbjuda en rad varierande arbetsuppgifter, helt beroende på verksamhet. Bland annat söker vi feriepraktikanter inom kommunala verksamheter som äldreomsorgen, förskolor, kostenheten, städ/vaktmästeri och lokala föreningar. Du blir din egen ambassadör men ocks...
2021-02-10 2021-03-31
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare till Stålhagens förskola i Hultsfreds kommun
Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Ha kul på väg...
2021-02-10 2021-02-28
Hultsfreds kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Arbetsledare Hammarsjöområdet och Föreningslaget
Är du vår nya arbetsledare? Vi söker nu en ny arbetsledare som ska ingå i vaktmästarorganisationen inom Kultur och Fritid. Arbetet består av arbetsledning för medarbetare samt deltagare i Föreningslaget. Arbetsuppgifterna är mycket varierande samt till viss del säsongsbetingade. Oregelbundna arbetstider förekommer och vi tillämpar årsarbetstid inom Kultur och fritidsförvaltningen.
2021-02-02 2021-02-26
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg
Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål. •Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv. •Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar. •Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, v...
2021-01-29 2021-06-30
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?
Har du en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun? Trivs du med ditt yrke men önskar förflyttning till en annan arbetsplats? Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats. Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation. Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervj...
2021-01-29 2021-06-30
Hultsfreds kommun, Hultsfreds Bostäder AB Hultsfreds Bostäder söker snickare
Ditt nya jobb Som snickare är du en del av vår tekniska avdelning. Du arbetar tillsammans med övriga medarbetare för att för att driva bolagets arbete framåt och för att på bästa sätt ta hand om våra hyresgäster, både inom den privata sektorn och inom de kommunala verksamheterna. Är du en person som ser lösningar istället för problem och jobbar lika bra i grupp som självständigt kan detta vara jobbet för dig!
2021-01-21 2021-02-26
1 2 >