Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare till Furuängens förskola
Som förskollärare på Furuängen kommer du få möjligheten att ingå i projektteamet där du tillsammans med andra förskollärare bland annat kommer att jobba med att utveckla olika/nya mötesformer, den pedagogiska inomhusmiljön, diskutera dokumentationsarbete och ansvara för utvecklingen av utvecklingssamtalen, innehåll och syfte samt den digitala utvecklingen på förskolan Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på försk...
2024-05-20 2024-06-02
Hultsfreds kommun, Kommunstyrelse HR-konsult med handlingskraft till Hultsfred!
Vi arbetar i en gemensam riktning med övergripande och strategiska områden men har även olika uppdrag på förvaltningsnivå. HR-avdelningen består av fyra HR-konsulter och två HR-strateger som leds av HR-chef. I ditt uppdrag kommer du att arbeta som HR-konsult och stötta Barn- och utbildningsförvaltningens rektorer och förvaltningsledning. Att arbeta som HR-konsult hos oss innebär ett roligt, utmanande och inspirerande arbete. Arbetet är varierande där du hanterar frågor i såväl arbetsrätt, lön och rehabilitering som arbetsmiljö, rekrytering o...
2024-05-15 2024-05-29
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Undersköterska till Målilla och Mörlunda hemtjänst
2024-05-13 2024-05-29
Hultsfreds kommun, Övriga Näringslivsutvecklare
2024-05-13 2024-06-16
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Engagerade förskollärare till Örtagårdens förskola
Du som söker vet att förskollärare är ett av världens bästa yrken och du förundras över barns nyfikenhet och kreativitet. Du känner ett stort engagemang gällande ditt arbete och drivs av lusten att varje dag finna de där stunderna när barnen visar lust att utforska, undersöka och lära sig nya saker. Du har en inre motivation och drivkraft att skapa avtryck i barnens liv. Ditt förhållningssätt visar att du tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger. Du har förmågan att axla förskollärarens uppdrag med fokus på att ansvara och leda ut...
2024-05-08 2024-05-22
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Engagerade förskollärare till förskolan Växthuset
Du som söker vet att förskollärare är ett av världens bästa yrken och du förundras över barns nyfikenhet och kreativitet. Du känner ett stort engagemang gällande ditt arbete och drivs av lusten att varje dag finna de där stunderna när barnen visar lust att utforska, undersöka och lära sig nya saker. Du har en inre motivation och drivkraft att skapa avtryck i barnens liv. Ditt förhållningssätt visar att du tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger. Du har förmågan att axla förskollärarens uppdrag med fokus på att ansvara och leda u...
2024-05-08 2024-05-22
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i svenska och svenska som andraspråk till Albäcksskolan
Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt att även utveckla den digitala kompetensen. Till Albäcksskolan söker vi nu dig, lärare i svenska och svenska som andraspråk, som vill vara med och bidra till elevernas lärande oc...
2024-05-08 2024-05-22
Hultsfreds kommun, HSR Är du vår nya sjuksköterska?
Hultsfreds kommun söker nu sjuksköterska till vårt HSR-team, vi ser gärna att just du tar chansen! På HSR (Hälso- sjukvård- och rehabilitering) kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och rehabassistenter. Som sjuksköterska inom hemsjukvården har du ett övergripande ansvar över brukare som är inskrivna i hemsjukvården. Du har även ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad och för delegering. Vi jobbar utifrån KASAM-teorin (Känslan av sammanhan...
2024-05-03 2024-06-02
Hultsfreds kommun, Barn- & utbildningsförvaltning Skolpsykolog med elevens bästa för ögonen
Elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers lärande, utveckling och hälsa genom att erbjuda likvärdigt stöd och verka för att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet står i fokus. I ditt arbete kommer du vara en del av elevhälsateamet och ha ett nära samarbete med elevhälsans övriga professioner. Som skolpsykolog hos oss jobbar du tillsammans med andra skolpsykologer och bidrar till en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. Du har en helhetssyn, ett inkluderande arbetssätt och ett salutog...
2024-04-22 2024-05-31
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Är du vår nya fysioterapeut?
2024-04-02 2024-06-02
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Vi söker arbetsterapeut till vår rehabenhet
2024-04-02 2024-06-02
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?
Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats. Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation. Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras. Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppf...
2024-02-07 2024-07-07
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Spontanansökan - timvikarie till skola
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling! Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans ...
2024-01-18 2024-06-30
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Spontanansökan till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling! Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ...
2024-01-15 2024-06-30
Hultsfreds kommun, Serviceenheten Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)
Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor. Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ans...
2024-01-05 2024-06-30
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Vill du sommarjobba eller bli timvikarie inom vård och omsorg?
Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet. Vi söker semestervikarier till kommunens särskilda boenden, hemtjänsten, omsorgen om personer med funktionsvariation, socialpsykiatrin och inom personlig assistans. Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbest...
2023-12-22 2024-06-19
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg
Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet. Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål. Dina arbetsuppgifter kom...
2023-12-15 2024-06-12