Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hultsfreds kommun, Hultsfred Lärcenter Nyfiken lärare i svenska / svenska som andraspråk till Hultsfred Lärcenter
På Hultsfred Lärcenter sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling. Vi söker nu en lärare för undervisning på grundläggande nivå i svenska och svenska som andraspråk, gärna i kombination med andra behörigheter. I tjänsten ingår att undervisa i svenska som andraspråk i våra yrkesutbildningar, och det innebär ett nära samarbete med yrkeslärare och APL-företag.
2023-12-07 2024-01-08
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i tyska till Albäcksskolan
Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt att även utveckla den digitala kompetensen. Till Albäcksskolan söker vi nu dig, lärare i tyska, som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. Du har en driv...
2023-12-07 2023-12-21
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Flexibel barnskötare till förskolans bemanningspool
Som barnskötare i bemanningspoolen har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö. Du stöttar ordinarie personal i deras dagliga arbete och tillsammans genomför ni planerad undervisning. Du och den ordinarie personalen arbetar för att utforma en lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Att vara barnskötare i bemanningspoolen är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger och få erfarenheter utifrån enheternas olika arbetssätt. Arbetet är flexibelt och du ...
2023-12-06 2023-12-20
Hultsfreds kommun, Räddningstjänst Servicetekniker till Räddningstjänsten
Som servicetekniker är du fordonsansvarig och ansvarar för service och underhåll på våra fordon och all förekommande materiel med koppling till räddningstjänst. Du ska också inventera och kontrollera all materiel regelbundet enligt uppgjorda kontrollinstruktioner. Service och underhåll av utrustning varvas med utvecklingsarbete för att underlätta och utveckla främst den utryckande verksamhetens utrustning.
2023-11-30 2023-12-31
Hultsfreds kommun, Övriga Supporttekniker till IT-enheten
Som medarbetare i vår IT-support är du IT-enhetens ansikte utåt och vägen in för alla ärenden till IT, "Singel Point of Contact". Du hanterar all typ av support via telefon och digitala kanaler samt loggar dem i vårt ärendehanteringssystem. Många ärenden löses direkt via telefon eller via fjärruppkoppling. Ärenden som inte kan lösas direkt prioriteras och fördelas till olika resurser inom IT-enheten. Du återkopplar och hjälper användarna med alla typer av återkommande ärenden och problem. I rollen arbetar du både självständigt och i grupp, vi...
2023-11-30 2023-12-27
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Nu har du chansen att bli vår nya sektionschef!
Vi söker en engagerad och erfaren ledare som en av två sektionschefer till IFO Barn och familj. Du kommer att leda utifrån fyra perspektiv, ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling. För att kunna skapa och upprätthålla goda relationer ska du ha god självkännedom och ett hållbart ledarskap. I din roll som ledare kommer du också arbeta med kvalitetsutveckling på strategisk nivå. Grundtanken är att få till en struktur och ett engagemang där alla känner sig delaktiga. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och få andra att känna sig sedda ...
2023-11-30 2024-01-08
Hultsfreds kommun, HSR Är du vår nya sjuksköterska?
Hultsfreds kommun söker nu två sjuksköterskor till vårt HSR-team, varav en är en tjänst på natt. Vi ser gärna att just du tar chansen! På HSR (Hälso- sjukvård- och rehabilitering) kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och rehabassistenter. Som sjuksköterska inom hemsjukvården har du ett övergripande ansvar över brukare som är inskrivna i hemsjukvården. Du har även ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad och för delegering. Vi jobbar utifrå...
2023-11-29 2023-12-17
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare till Silverliljans förskola i Silverdalen
Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Ha kul på väg...
2023-11-28 2023-12-10
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Elevassistent till Albäckskolan med lust att lära för livet!
Till Albäcksskolan söker vi nu dig som vill vara en del i anpassad grundskolas arbetslag. Du arbetar som elevassistent och finns med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag. Du finns med eleverna både i klassrumsmiljö samt under raster. Du är en viktig länk mellan eleverna och undervisande lärare och därför är det viktigt att du har en god kommunikation med hela arbetslaget för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra elever. Som en del i ditt uppdrag har du ibland även kontakt med elevernas vårdnadshavare i frågor som rö...
2023-11-24 2023-12-10
Hultsfreds kommun, Hultsfred Lärcenter Studie- och yrkesvägledare till Hultsfred Lärcenter
På Lärcenter sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling. Som studie- och yrkesvägledare hos oss möter du bland annat nyanlända vuxna som precis har startat sin utbildning på SFI, elever som vill läsa upp sin grundskole- och gymnasiekompetens och människor som vill studera vidare på högskolenivå. Det är en mångfald av individer med drömmar om framtiden och du är välkommen att vara med på deras resa och öppna en värld av möjligheter. Till Lärcenter söker vi dig som vill vara en del av vägled...
2023-10-31 2024-01-08
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i matematik till Albäcksskolan
Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt att även utveckla den digitala kompetensen. Till Albäcksskolan söker vi nu dig, lärare i matematik, som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. Du har en ...
2023-10-30 2023-12-10
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Lindblomskolan
Vi söker dig som vill jobba som lärare i fritidshem/fritidspedagog hos oss på Lindblomskolan. I din roll ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag där ni samarb...
2023-10-30 2024-01-07
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Skolsköterska till Hultsfreds kommun
Som skolsköterska är du en del av vårt elevhälsateam. Din delaktighet i elevhälsateamet är en viktig del i ditt arbete där du får möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för elevers hälsa. Elevhälsan är en stödfunktion för verksamheten, elever, föräldrar och pedagoger. Här arbetar du tillsammans med andra professioner med målsättningen om ett salutogent förhållningssätt och ett proaktivt hälsoarbete för elevernas utveckling, lärande och hälsa. Dina arbetsuppgifter blir bland annat hälsosamtal, vaccinationer utifrån basprogram, planer...
2023-10-20 2024-01-08
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Spontanansökan till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling! Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ...
2023-09-04 2023-12-31
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Spontanansökan - timvikarie till skola
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling! Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans ...
2023-09-04 2023-12-31
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?
Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats. Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation. Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras. Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppf...
2023-08-01 2024-01-21
Hultsfreds kommun, Serviceenheten Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)
Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor. Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ans...
2023-07-05 2023-12-29