Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Speciallärare till Vena och Silverdalens skola
Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare på skolorna i Vena och Silverdalen. I uppdraget arbetar du med att kartlägga, handleda och undervisa med fokus på både sociala och pedagogiska frågor. En viktig del i rollen är att tillsammans med skolans övriga personal utveckla vår anpassning av undervisningen så att alla elever kan nå målen med extra fokus på läs-och skrivinlärning. Viktiga inslag i den anpassningen är att du som speciallärare har en bred repertoar av arbetssätt där du arbetar både individuellt och med grupper i nära samarbete...
2023-06-02 2023-06-18
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Har du de rätta takterna? Nu söker vi lärare i musik till ytterskolan
Som musiklärare är du ansvarig för musikundervisningen för våra elever i grundskolan åk 1-6 i Vena och Silverdalen Du har ett genuint intresse för våra elevers lärande och utveckling och skapar en lust att lära som sätter tonen för hela undervisningen. Som person är du kreativ och flexibel och har många strängar på din lyra. Hos oss ingår du i ett sammanhang där du samspelar med dina kollegor kring elever och undervisning. Du arbetar aktivt med pedagogisk planering och arbetar ständigt för att förbättra din interaktion med eleverna genom utvä...
2023-06-02 2023-06-18
Hultsfreds kommun, IFO Är du socialarbetaren som kommer att göra skillnad hos oss?
Vi jobbar för ett gemensamt IFO och genomför därför en gemensam rekrytering av socialsekreterare och behandlare för att stärka och utveckla arbetsgruppen och verksamheten på bästa sätt. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete i en liten kommun med korta beslutsvägar. Du kommer att ha stor möjlighet att påverka ditt arbete i en dynamisk organisation med öppet och tillåtande klimat. I samband med denna rekrytering utökar vi dessutom med en tjänst som social administrativ handläggare som kommer att finnas nära dig och dina kollego...
2023-06-02 2023-06-25
Hultsfreds kommun, IFO Barn och familj utökar med en socialt administrativ handläggare
Nu har du möjlighet att bli en del i vårat gemensamma IFO där vi har ett nära samarbete och arbetar åt samma håll! Vi utökar nu verksamheten inom Barn och familj med ett administrativt stöd. I din roll kommer du att ha en viktig roll i det dagliga arbetet på IFO Barn och familj då du kommer att arbeta nära verksamheten. I ditt uppdrag är det viktigt att du, förutom att utföra ett kvalitetssäkert administrativt arbete, även sätter stort värde på socialtjänstens uppdrag och att du kan se helheten och samspelet mellan din del och övriga medarbet...
2023-06-02 2023-06-25
Hultsfreds kommun, Hultsfreds Bostäder AB Hultsfreds Bostäder söker drifttekniker med elkompetens
Rollen som drifttekniker innebär att du kommer att jobba med alla delar i en fastighet som exempelvis värme, ventilation, storkökutrustning, hissar, VVS, brandlarm m.m. Arbetet är mycket utåtriktat då du arbetar tillsammans med våra hyresgäster och kunder större delen av din arbetstid. Rollen innebär resor dagligen till olika delar av Hultsfreds Kommun och i tjänsten kan beredskapstjänstgöring förekomma. Arbetet innebär att du arbetar nära hyresgästen eller kunden och du är vårt ansikte utåt. Vi lägger därför stor vikt vid den sociala kompeten...
2023-05-31 2023-06-25
Hultsfreds kommun, HSR Är du vår nya sjuksköterska?
Hultsfreds kommun söker nu fler sjuksköterskor för att utöka vår bemanning. Vi ser att det finns ett behov av sjuksköterskekompetens och vill därför erbjuda flera nya tillsvidareanställningar, både på dagen och på natten. Som sjuksköterska inom hemsjukvården har du ett övergripande ansvar över brukare som är inskrivna i hemsjukvården. Du har även ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad och för delegering. Vi utvecklar just nu ett utbildningshjul som sträcker sig över hela året, för att upprätthålla kunskapen hos alla inom...
2023-05-19 2023-06-18
Hultsfreds kommun, Hultsfreds Bostäder AB Hultsfreds Bostäder söker fastighetsskötare
Rollen som fastighetsskötare är social och serviceinriktad, du skall kunna planera ditt arbete och ha nära samarbete med våra arbetsledare samt upprätthålla goda kontakter med hyresgäster, leverantörer och underentreprenörer. I rollen ställs det även höga krav på struktur, digital dokumentation och uppföljning. Vi ser därför att du som söker ser ordning och reda som en självklar komponent i arbetet samtidigt som du är en lagspelare och inte drar dig för att hugga i där det behövs och stötta dina kollegor. Vidare förutsätter vi att du känner til...
2023-05-17 2023-06-09
Hultsfreds kommun, Övriga Controller till ekonomikontoret, Hultsfreds kommun
Tjänsten som controller har ett brett perspektiv och är riktad mot barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Arbetsuppgifterna omfattar i stort sett alla delar av ekonomiområdet, från praktiskt bokföringsarbete till strategisk utveckling av processer och system. En viktig del i arbetet är att fungera rådgivande och stödjande till cheferna inom barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetsuppgifterna omfattar: • budget- och prognosarbete • framtagande av bokslut och årsredovisning • bokföring • rapportering • kvalitetssäkring av förva...
2023-05-17 2023-06-04
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Speciallärare till anpassad grundskola på Albäcksskolan
Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. En skola där olika är bra och där vi tar tillvara på våra olikheter på ett naturligt sätt. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt även att utveckla den digitala kompetensen. Till Albäcksskolan söker vi nu dig, speci...
2023-05-08 2023-06-04
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Spontanansökan till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling! Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ...
2023-04-01 2023-08-31
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Spontanansökan - timvikarie till grundskolorna i Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling! Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans ...
2023-04-01 2023-08-31
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i tyska till Albäcksskolan
Till Albäcksskolan söker vi nu dig, lärare i tyska, som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. Du har en drivkraft att ständigt utveckla din undervisning för att möta elevgrupperna på bästa sätt. På Albäcksskolan ingår du som pedagog i ett arbetslag, en lärgrupp samt en ämnesgrupp. De grupperna utgör grunden för ett kollegialt lärande med fokus på elevernas utveckling. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering tillsammans med kollegor. Då vi i varje arbetslag har mentorer så innebär det att du som behörig p...
2023-03-31 2023-06-04
Hultsfreds kommun, HSR Är du vår nya fysioterapeut?
Vi vill och behöver ytterligare en fysioterapeut för att kunna möta behovet av rehabilitering i Hultsfreds kommun. I det dagliga arbetet får du en varierad och omväxlande vardag där du träffar patienter i deras hem eller på korttidsenheten. Du kommer arbeta med bedömning, träning och hjälpmedelsutprovning samt handledning och instruktion till individen, dess närstående och omvårdnadspersonal. Arbetet innebär samverkan inom HSR och med omvårdnadspersonal, enhetschefer, biståndshandläggare samt sluten- och primärvård. Som fysioterapeut i Hult...
2023-02-08 2023-08-31
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg
Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål. •Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv. •Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar. •Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, v...
2023-01-30 2023-07-30
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?
Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats. Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation. Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras. Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppf...
2023-01-30 2023-07-31
Hultsfreds kommun, Serviceenheten Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)
Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor. Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ans...
2023-01-09 2023-06-30
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Vill du sommarjobba eller bli timvikarie inom vård och omsorg?
Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet. Vi söker semestervikarier till kommunens särskilda boenden, hemtjänsten, omsorgen om personer med funktionsvariation, socialpsykiatrin och inom personlig assistans. Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbest...
2022-12-16 2023-08-31