Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i tyska till Albäcksskolan
Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt även att utveckla den digitala kompetensen. Vi arbetar i ett utvecklingsarbete som tar utgångspunkt i lärgrupper. Syftet med lärgruppens arbete är att få syn på och utveckla sin ...
2023-01-27 2023-02-12
Hultsfreds kommun, Miljö- och byggnadsförvaltning Vi söker en avdelningschef som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling tillsammans med oss!
I rollen som avdelningschef har du många samverkansytor. Du samverkar internt med andra förvaltningar och kommunala bolag men även med externa aktörer såsom myndigheter, regionen, näringsliv och medborgare. Du har också en självklar plats i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar för att hela organisationen ska lyckas! Som avdelningschef har du budgetansvar för avdelningens ekonomi vilket omfattar avgifter, taxor, uppföljning, redovisning, avtal med mera. För att lyckas i rollen krävs förmågan att kunna anpassa verksamheten efter budget.
2023-01-27 2023-02-19
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare till lågstadiet, Lindblomskolan
Vi söker nu klasslärare till årskurs 2. Som lärare ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I ditt uppdrag ingår även mentorskap med ansvar för vissa elever. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag d...
2023-01-27 2023-02-19
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare Silverslättens förskola
Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Ha kul på vägen...
2023-01-27 2023-02-12
Hultsfreds kommun, Kommunstyrelse Utvecklingsledare digitalisering koncernövergripande
Vi formar fortfarande våra arbetssätt och kultur vad gäller förmågan att nyttja digitaliseringens kraft för våra kommuninvånares bästa. Tjänsten är ny. Du kommer tillsammans med vår digitaliseringschef finnas på koncernledningsnivå. Det innebär att du kommer att få arbeta med projekt inom alla våra verksamheter. Där får du vara med och skapa vår framtid. Verksamheterna har kommit olika långt och det gör att en central projektledare behöver kunna situationsanpassa sitt arbete. Att ha en bra uppsättning av projektledningsmetodiker och bred genere...
2023-01-26 2023-02-25
Hultsfreds kommun, Kommunstyrelse Digitaliseringschef
Vi formar fortfarande våra arbetssätt och kultur vad gäller förmågan att nyttja digitaliseringens kraft för våra kommuninvånares bästa. Där får du vara med och skapa vår framtid. Du får stort utrymme för egna tankar om hur detta görs bäst och du ingår i kommunens koncernledning. Där finns alla de ledande chefer som ansvarar för de tjänster vi producerar. Vi samverkar inom flera områden med andra kommuner och vi har en gemensam e-tjänsteplattform i länet. Till detta har vi en samverkansorganisation som finns i Kalmar Cesam H. Vi har IT-avdelni...
2023-01-26 2023-02-26
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Skolskjutshandläggare och bredbandssamordnare
Inom verksamheterna förutsätts nära samverkan med övriga projektledare och verksamheter inom förvaltningen. Även om du själv inte ansvarar för ett projekt förutsätts du aktivt delta i projekten som sakkunnig inom ditt verksamhetsområde. Inom båda verksamheterna ingår arbete med digitala verktyg för att utveckla och förenkla arbetet. Det kan också bli aktuellt med andra förekommande arbetsuppgifter inom organisationen. Beskrivning av uppdraget skolskjutshandläggare Som skolskjutshandläggare jobbar du med att handlägga och administrera skolskj...
2023-01-16 2023-02-24
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Socialt ansvarig samordnare
Tjänsten som socialt ansvarig samordnare (SAS) är nyinrättad då vi vill arbeta mer med utvecklings- och förändringsarbete för att förbättra kvaliteten för dem vi finns till för. Som SAS ingår du i socialförvaltningens stab tillsammans med avgiftshandläggare, HR-konsult, medicinskt ansvarig sjuksköterska, nämndsekreterare samt systemförvaltare. Som SAS arbetar du strategiskt med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring inom socialtjänstens områden genom att initiera, samordna och driva förbättringsarbete tillsammans med chefer, stab och andra...
2023-01-16 2023-02-12
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Spontanansökan till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling! Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ...
2023-01-16 2023-03-31
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Spontanansökan - timvikarie till grundskolorna i Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling! Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans ...
2023-01-16 2023-03-31
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare till öppna förskolan Frö1
Som förskollärare ska du göra öppna förskolan till en inspirerande mötesplats för barn och vårdnadshavare Dina arbetsuppgifter innebär att ha barnet och de vuxna i fokus. Du arbetar självständigt och blir inspirerad av att samarbeta med andra yrkeskategorier. Du sätter fokus på lösningar och möjligheter genom engagemang och kreativitet. Du behöver vara lyhörd och medverka till att familjer kan bygga egna kontaktnät. Planeringen genomsyras av barnkonventionen och läroplanen för förskolan, framför allt arbetar vi för lärande genom lek, jämlikhe...
2023-01-12 2023-02-05
Hultsfreds kommun, IFO Är du socialarbetaren som kommer att göra skillnad hos oss?
Vi jobbar för ett gemensamt IFO och genomför därför en gemensam rekrytering av socialsekreterare och behandlare till IFO Vuxen samt IFO Barn och familj för att stärka och utveckla arbetsgruppen och verksamheten på bästa sätt. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete i en liten kommun med korta beslutsvägar. Du kommer att ha stor möjlighet att påverka ditt arbete i en dynamisk organisation med öppet och tillåtande klimat. Som socialsekreterare på vuxenenheten arbetar du med handläggning av ärenden enligt SoL och LVM, genom hela ...
2023-01-11 2023-01-31
Hultsfreds kommun, Serviceenheten Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)
Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor. Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ans...
2023-01-09 2023-06-30
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Vill du sommarjobba eller bli timvikarie inom vård och omsorg?
Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet. Vi söker semestervikarier till kommunens särskilda boenden, hemtjänsten, omsorgen om personer med funktionsvariation, socialpsykiatrin och inom personlig assistans. Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbest...
2022-12-16 2023-04-30
Hultsfreds kommun, HSR Vi söker medarbetare till vår rehabenhet
Vi vill utveckla vår verksamhet och söker därför dig som vill arbeta riktat mot bashabilitering och LSS. I nuläget finns inget kommunalt team som arbetar specifikt mot denna patientgrupp och vi söker därför dig som vill vara med och långsiktigt skapa ett hållbart och förebyggande arbetssätt. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med utvecklande och stundtals komplexa patientärenden. Du kommer kunna styra och planera dina dagar i stor utsträckning och tid kommer finnas för att skapa goda och långvariga patientkontakter. I arbetet ingår även att ha...
2022-12-13 2023-02-28
Hultsfreds kommun, Räddningstjänst Deltidsbrandman till Målilla och Mörlunda
Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har deltidsstationer i Hultsfred, Målilla, Mörlunda och Virserum samt brandvärn i Silverdalen och Järnforsen. Stationerna och brandvärnet omfattar drygt 80 deltidsbrandmän. Arbetet som deltidsbrandman är spännande och varierande. Det består av räddningsarbete vid sjukdomsfall, bränder, trafikolyckor och andra olyckor. Om du blir antagen hos oss får du en tre veckor lång intern utbildning. Därefter är du redo att åka med din utryckningsstyrka. Du kommer även framöver att gå G RIB grundutbildning för räddn...
2022-12-12 2023-01-31
Hultsfreds kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Läsfrämjande barn och ungdomsinfluencer till Hultsfred
Tillsammans med övrig personal arbetar du med allmänt förekommande biblioteksarbete med barn- och ungdomsverksamhet som din huvudsakliga uppgift. Vi är ett integrerat skolbibliotek och i din profession ansvarar du för samarbetet med grundskolans elever och pedagoger. Du ansvarar även för uppsökande verksamhet och aktiviteter riktade mot barn och unga där det språk- och läsfrämjande arbetet är centralt i arbetet. I din profession arbetar du aktivt med strategisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utve...
2022-12-08 2023-01-31