Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hultsfreds kommun, HSR Arbetsterapeut Hultsfreds kommun
På HSR (hälso- och sjukvård och rehabilitering) kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Vi har även ett nära samarbete med sjuksköterskeorganisationen. Vi arbetar med rehabilitering och bashabilitering i ett tätt samarbete med såväl kollegor, som andra aktörer i kommun och region. Hos oss får du dessutom en arbetsvardag med skratt, god gemenskap och en vi-känsla. Såhär säger arbetsterapeuterna själva om sitt arbete: "Vi har ett öppet klimat i arbetsgruppen och alla är v...
2021-05-12 2021-05-26
Hultsfreds kommun, Hultsfreds gymnasium Lärare i svenska/svenska som andraspråk till Hultsfreds gymnasium
I denna rekrytering söker vi lärare för undervisning i svenska/svenska som andraspråk, men gärna i kombination med något annat ämne. Undervisningen kan komma att ske både på gymnasiets nationella program och på Introduktionsprogrammen (IM). Tillsammans med kollegor i arbetslaget planerar och genomför du undervisningen, du blir en del av detta lag som arbetar för en kontinuerlig utvecklingen av undervisningen.
2021-05-12 2021-05-30
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Elevassistent till Albäckskolan med lust att lära för livet!
Till Albäcksskolan söker vi nu dig som vill vara en del i grundsärskolans arbetslag. Du arbetar som elevassistent och finns med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag. Du finns med eleverna både i klassrumsmiljö samt under raster. Du är en viktig länk mellan eleverna och undervisande lärare och därför är det viktigt att du har en god kommunikation med hela arbetslaget för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra elever. Som en del i ditt uppdrag har du även kontakt med elevernas vårdnadshavare i frågor som rör skolgången...
2021-05-11 2021-05-30
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Personlig assistent till man i Hultsfred
Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål. •Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv. •Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar. •Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen,...
2021-05-10 2021-05-23
Hultsfreds kommun, HSR Sjuksköterskor till Hultsfreds kommun
På HSR (Hälso- , sjukvård- och rehabilitering) kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Nu behöver vi förstärkning i vårt sjuksköterskegäng då ett par av våra kollegor ska flytta till annan ort. Vi önskar de lycka till och välkomnar nya kollegor!. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har du helhetsansvar för dina patienter, men också ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad, tillsammans med enhetschef. För närvarande arbetar vi med ett utb...
2021-05-06 2021-05-23
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Elevassistent till Venhagskolan i Målilla
I ditt uppdrag som elevassistent på grundsärskolan ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du har ett nära samarbete kring elever och undervisning/omsorg. Som elevassistent finns du med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag. Uppdraget är omväxlande och du stöttar både enskilda elever men även hela grupper. Du är flexibel och har nära till kreativa lösningar för de utmaningar och situationer som kan uppstå ...
2021-05-05 2021-05-23
Hultsfreds kommun, Hultsfred Lärcenter Gymnasielärare i matematik till Hultsfred Lärcenter
På Hultsfred Lärcentrum sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling. Vi söker nu en lärare för undervisning i matte på gymnasienivå för våra komvuxelever. Gärna i kombination med undervisning i naturkunskap.
2021-05-05 2021-05-23
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Barnskötare till Evahagens förskola, Virserum
Lite bättre varje dag! Utifrån Hultsfred kommuns vision och målbild vill vi att du ständigt arbetar för att den verksamhet du arbetar i ska bli lite bättre varje dag. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Ha kul på vägen! Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, ...
2021-05-04 2021-05-23
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Har du de rätta takterna? Ytterskolorna söker lärare i musik
Som musiklärare är du ansvarig för musikundervisningen för våra elever i grundskolan åk 1-6 i våra kransorter. Du har ett genuint intresse för våra elevers lärande och utveckling och skapar en lust att lära som sätter tonen för hela undervisningen. Som person är du kreativ och flexibel och har många strängar på din lyra. Hos oss ingår du i ett sammanhang där du samspelar med dina kollegor kring elever och undervisning. Du arbetar aktivt med pedagogisk planering och arbetar ständigt för att förbättra din interaktion med eleverna genom utvärder...
2021-04-28 2021-05-16
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Barnskötare till kvälls- och helgomsorgen, Hultsfred
Utifrån Hultsfred kommuns vision och målbild vill vi att du ständigt arbetar för att din verksamhet ska bli lite bättre varje dag. Uppdraget i kvälls- och helgomsorgen riktar sig mot omsorg till barn i åldrarna 1-12 där förskolans och fritidshemmets läroplan är vägledande. Arbetstiderna varierar och utgår från föräldrars behov av kvälls- och helgomsorg. Utöver arbetet i barngrupp ingår viss hantering av kökssysslor i tjänsten.
2021-04-28 2021-05-16
Hultsfreds kommun, Övriga Ekonomiassistent
Tjänsten omfattar i huvudsak arbete med kundreskontran vilket bland annat innebär fakturering och kravhantering samt systemadministration i kundfaktureringssystemet. En stor del av ärendehanteringen handlar om VA och renhållning vilket också innebär ett tätt samarbete med Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt kommunens Kontaktcenter. Kundtjänst för kommunens invånare är också en del av det dagliga arbetet. Tjänsten som ekonomiassistent omfattar i övrigt i stort sett alla delar av ekonomiområdet som praktiskt bokföringsarbete och hantering ...
2021-04-23 2021-05-16
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Timvikarier till grundskolorna i Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling! Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans ...
2021-03-15 2021-05-30
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Timvikarier till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling! Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ...
2021-03-15 2021-05-30
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg
Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål. •Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv. •Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar. •Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, v...
2021-01-29 2021-06-30
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?
Har du en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun? Trivs du med ditt yrke men önskar förflyttning till en annan arbetsplats? Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats. Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation. Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervj...
2021-01-29 2021-06-30
Hultsfreds kommun, Serviceenheten Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)
Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor. Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ans...
2021-01-18 2021-06-30
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Semestervikariat inom vård och omsorg
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Slår ditt hjärta lite extra när du hjälper andra? Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så ser vi fram emot din ansökan. Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet. Vi sök...
2021-01-12 2021-06-30