Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Mentor till Albäcksskolan
Vår vision att våra elever får en lust att lära och att de lär för livet innebär att vi arbetar aktivt med att öka elevernas känsla av meningsfullhet. Genom ett kooperativt förhållningssätt i undervisningen så har vi en hög grad av elevaktivitet samt fokus på att lära tillsammans med andra och parallellt stärka tilltron till sin egna förmåga. Att lära tillsammans genomsyrar arbetet med elever men även i vårt utvecklingsarbete där ett kollegialt lärande är utgångspunkten. I vårt utvecklingsarbete har vi fokus på att resultat och analys, där vi m...
2022-06-23 2022-07-03
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Är du vår nya biståndshandläggare?
Vi söker nu en vikarierande handläggare till biståndsgruppen inom myndighet vård och omsorg då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig. Mötet med människor är en central roll för dig som handläggare, då du möter människor i livets alla faser. Arbetet som biståndshandläggare hos oss utgår från vår värdegrund "Vi möts i känslan av värdighet". Du utreder behov och fattar beslut utifrån allmän förvaltningsrätt och gällande lagstiftning på delegation från socialnämnden. Du handlägger ärenden inom både SoL och socialpsykiatrin. Du bör ha ...
2022-06-23 2022-07-31
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare till Evahagens förskola, Virserum
Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Ha kul på vägen...
2022-06-21 2022-07-05
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Undersköterska till Mörlunda hemtjänst
Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål. •Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv. •Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar. •Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, v...
2022-06-21 2022-07-05
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i engelska till Albäcksskolan
Vår vision att våra elever får en lust att lära och att de lär för livet innebär att vi arbetar aktivt med att öka elevernas känsla av meningsfullhet. Genom ett kooperativt förhållningssätt i undervisningen så har vi en hög grad av elevaktivitet samt fokus på att lära tillsammans med andra och parallellt stärka tilltron till sin egna förmåga. Att lära tillsammans genomsyrar arbetet med elever men även i vårt utvecklingsarbete där ett kollegialt lärande är utgångspunkten. I vårt utvecklingsarbete har vi fokus på att resultat och analys, där vi m...
2022-06-20 2022-06-29
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare till Silverliljans förskola i Silverdalen
Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Ha kul på väg...
2022-06-20 2022-07-01
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare i SO till Albäcksskolan
Vår vision att våra elever får en lust att lära och att de lär för livet innebär att vi arbetar aktivt med att öka elevernas känsla av meningsfullhet. Genom ett kooperativt förhållningssätt i undervisningen så har vi en hög grad av elevaktivitet samt fokus på att lära tillsammans med andra och parallellt stärka tilltron till sin egna förmåga. Att lära tillsammans genomsyrar arbetet med elever men även i vårt utvecklingsarbete där ett kollegialt lärande är utgångspunkten. I vårt utvecklingsarbete har vi fokus på att resultat och analys, där vi m...
2022-06-14 2022-06-28
Hultsfreds kommun, Hultsfreds gymnasium Lärare inom hotell och restaurang till gymnasiesärskolan, Hultsfred
Vill du ha möjligheten att utvecklas som pedagog och person i en tillåtande och kreativ arbetsgrupp? Att vara del av ett arbetslag där allas deltagande ses som positivt för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever? Till gymnasiesärskolan söker vi nu nu en lärare för undervisning inom hotell och restaurang. Du kommer att vara en del av gymnasiesärskolans arbetslag och jobba med undervisning i kurser som exempelvis matlagning, hem och konsumentkunskap, bageri och konditori samt servering. Du kommer jobba tätt tillsammans med elevas...
2022-06-14 2022-06-26
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Modersmålspedagog i ukrainska till Hultsfreds kommun
Vi söker en modersmålspedagog i ukrainska till våra elever i grundskolan. Arbetsuppgifterna består av undervisning i modersmål på ukrainska. Du arbetar aktivt med pedagogisk planering och arbetar ständigt för att förbättra din interaktion med eleverna genom utvärdering, reflektion och kollegialt lärande. Det är viktigt att du har ett elevdemokratiskt arbetssätt samt lätt för att samarbeta för planering och genomförande av den dagliga undervisningen. Att samverka är en förutsättning och självklarhet, det är tillsammans med andra som du är med...
2022-06-14 2022-06-26
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare till lågstadiet, Lindblomskolan
Vi söker nu lärare till lågstadiet där du kommer att arbeta som klasslärare i årskurs 2. Som lärare på lågstadiet ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I ditt uppdrag ingår även mentorskap med ansvar för vissa elever. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar ...
2022-06-10 2022-06-26
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Lärare till mellanstadiet, Lindblomskolan
Vi söker dig som vill jobba som lärare i mellanstadiet, för årskurs 4. Som lärare på mellanstadiet ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I ditt uppdrag ingår även en viss del mentorskap med ansvar för vissa elever. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i s...
2022-06-10 2022-06-26
Hultsfreds kommun, Hultsfred Lärcenter Utbildningsmäklare med kommunikativ talang till Hultsfred Lärcenter
På Lärcenter sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling. Tjänsten som utbildningsmäklare och kommunikatör innebär arbete med strategiskt utbildningsutbud för att främja näringsliv, tillväxt och samhälle, bland annat genom att utifrån behov planera, genomföra och följa upp utbildningar på framför allt gymnasial nivå i linje med Hultsfreds Lärcenters uppdrag. Som utbildningsmäklare på Lärcenter arbetar du internt tillsammans med rektorer, studie-och yrkesvägledare och utbildningsmäklare för ...
2022-06-09 2022-08-01
Hultsfreds kommun, Barn- & utbildningsförvaltning Skolpsykolog till elevhälsan i Hultsfreds kommun
Elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers lärande och utveckling genom att erbjuda likvärdigt stöd och verka för att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet står i fokus. I ditt arbete kommer du vara en del av elevhälsateamet och ha ett nära samarbete med elevhälsans övriga professioner. Skolpsykologerna i Hultsfred har ett nära kollegialt samarbete och samverkar även med Vimmerby kommun med regelbundna träffar. Du kommer att arbeta inom grundskolan med konsultation, handledning och stöd till verksamheten samt genomföra utr...
2022-06-03 2022-08-14
Hultsfreds kommun, Bibliotek Bibliotekarie till Hultsfred
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för dig kommer att vara på vår filial där vi tar emot och hjälper våra låntagare och besökare. Arbetet på filialen innebär även genomförande av olika aktiviteter och evenemang. Du kommer även att ha ansvar för vår verksamhet "Boken kommer". Ett arbete som innebär uppsökande verksamhet med regelbundna besök på äldreboenden men även en del hembesök. Arbetet innebär planering, genomförande och uppföljning och kräver att man kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
2022-05-31 2022-07-03
Hultsfreds kommun, HSR Är du vår nya sjuksköterska?
Hultsfreds kommun söker nu fler sjuksköterskor för att utöka vår bemanning. Vi ser att det finns ett behov av sjuksköterskekompetens och vill därför erbjuda flera nya tillsvidareanställningar. Som sjuksköterska inom hemsjukvården har du ett övergripande ansvar över brukare som är inskrivna i hemsjukvården. Du har även ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad och för delegering. Vi utvecklar just nu ett utbildningshjul som sträcker sig över hela året, för att upprätthålla kunskapen hos alla inom vården. Vi ser att det är ko...
2022-05-23 2022-06-26
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Timvikarier till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling! Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ...
2022-01-21 2022-06-30
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Timvikarier till grundskolorna i Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling! Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans ...
2022-01-21 2022-06-30
Hultsfreds kommun, Serviceenheten Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)
Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor. Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ans...
2022-01-14 2022-06-30
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg
Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål. •Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv. •Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar. •Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, v...
2022-01-12 2022-06-30
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Vill du sommarjobba eller bli timvikarie inom vård och omsorg?
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Slår ditt hjärta lite extra när du hjälper andra? Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så ser vi fram emot din ansökan. Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet. Vi sök...
2022-01-10 2022-06-30
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?
Har du en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun? Trivs du med ditt yrke men önskar förflyttning till en annan arbetsplats? Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats. Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation. Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervj...
2022-01-01 2022-06-30