Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund ÖSK söker en VA-maskinist till Hultsfred
Som VA-maskinist kommer du jobba med drift- och underhåll samt utveckling av våra vatten- och avloppsverk och övriga anläggningar som tillhör verksamheten. Du jobbar dagligen tillsammans i en grupp om tre VA-maskinister samt två arbetsledare men ensamarbete förekommer också. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten och du kommer att ha beredskap när arbetsgivaren bedömer att du har tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifterna.
2022-09-14 2022-10-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Elevassistent till Albäckskolan med lust att lära för livet!
Till Albäcksskolan söker vi nu dig som vill vara en del i grundsärskolans arbetslag. Du arbetar som elevassistent och finns med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag. Du finns med eleverna både i klassrumsmiljö samt under raster. Du är en viktig länk mellan eleverna och undervisande lärare och därför är det viktigt att du har en god kommunikation med hela arbetslaget för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra elever. Som en del i ditt uppdrag har du även kontakt med elevernas vårdnadshavare i frågor som rör skolgången...
2022-09-14 2022-10-02
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare till förskolan Växthuset
Vårt projekterande arbetssätt innebär att barnen får vara i meningsfulla sammanhang där vi tillsammans utforskar vår omvärld. Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla förskolan i ett nytt och unikt sammanhang. Vi står nu i en uppstart som innebär många pågående processe...
2022-09-13 2022-10-02
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Förskollärare till Örtagårdens förskola
Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Ha kul på vägen...
2022-09-13 2022-10-02
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Elevassistent till Målilla skola
Just nu söker vi två elevassistenter till grundskolan och grundsärskolan på Målilla skola. I ditt uppdrag som elevassistent ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du har ett nära samarbete kring elever och undervisning/omsorg. Som elevassistent finns du med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag. Uppdraget är omväxlande och du stöttar både enskilda elever men även hela grupper. Du är flexibel och har nära...
2022-09-09 2022-09-25
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Samordnare till hemtjänsten i Hultsfreds kommun
Hemtjänsten är en föränderlig arbetsplats där det är viktigt att medarbetarna kan ställa om snabbt för att ge en god och nära vård till våra brukare. Det är därför också viktigt att det finns en spindel i nätet kring planering och samordning så att brukarens behov kan stå i centr...
2022-09-06 2022-09-25
Hultsfreds kommun, Hultsfreds Bostäder AB Hultsfreds Bostäder söker drifttekniker
Rollen som drifttekniker innebär att du kommer att jobba med alla delar i en fastighet som exempelvis värme, ventilation, storkökutrustning, hissar, VVS, snickeri, brandlarm m.m. Arbetet är mycket utåtriktat då du arbetar tillsammans med våra hyresgäster och kunder större delen av din arbetstid. Rollen innebär resor dagligen inom delar av Hultsfreds Kommun och i tjänsten kan beredskapstjänstgöring förekomma. Arbetet innebär vidare att man arbetar nära hyresgästen eller kunden och är vårt ansikte utåt. Vi lägger därför stor vikt vid den sociala...
2022-09-01 2022-09-25
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund ÖSK söker en VA-maskinist till Högsby
Som VA-maskinist kommer du jobba med drift- och underhåll samt utveckling av våra vatten- och avloppsverk och övriga anläggningar som är kopplade till VA-verksamheten. Du jobbar dagligen tillsammans i en grupp om fyra VA-maskinister samt arbetsledare, men ensamarbete förekommer också. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten och du kommer att ha beredskap när arbetsgivaren bedömer att du har tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifterna.
2022-08-30 2022-09-30
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund ÖSK söker en Rörläggare/anläggningsarbetare
Som medarbetare i ÖSK:s rörläggarlag så kommer du att jobba med förnyelse av VA ledningsnätet i Hultsfred och Högsby kommuner. Du jobbar dagligen tillsammans i en grupp om tre rörläggare/anläggningsarbetare, med såväl rörläggning som körning och underhåll av de maskiner som ingår i arbetslaget, även lastbil/traktorkörning kan förekomma. Detta ställer krav på flexibilitet och en bred allmänkunskap i problemlösning.
2022-08-30 2022-09-30
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Logistikansvarig och arbetshandledare på Framsteget
Framsteget bedriver daglig verksamhet beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet finns med varierande inriktning på flera platser i kommunen. Varje deltagare har en individuell plan utifrån önskemål och förutsättningar. Inom Framsteget finns 7 olika verksamheter i Hultsfred och Målilla. Vi söker nu en logistikansvarig och arbetshandledare till packgruppen i Hultsfred. Du kommer i din roll att ha huvudansvar för ankommande och avgående gods, uppmärkning av gods, bokning av transporter, uträk...
2022-08-15 2022-09-25
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Arbetshandledare på Framsteget för medarbetare inom LSS
Framsteget bedriver daglig verksamhet beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet finns med varierande inriktning på flera platser i kommunen. Varje deltagare har en individuell plan utifrån önskemål och förutsättningar. Inom Framsteget finns 7 olika verksamheter i Hultsfred och Målilla. Vi söker nu en arbetshandledare till Trivselgruppen i Hultsfred, som är en daglig verksamhet för personer med olika funktionsvariationer. Trivselgruppen jobbar med skapande verksamhet. Här kan man spela spel...
2022-08-15 2022-09-25
Hultsfreds kommun, Socialförvaltning Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg
Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål. •Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv. •Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar. •Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, v...
2022-07-11 2023-01-10
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?
Har du en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun? Trivs du med ditt yrke men önskar förflyttning till en annan arbetsplats? Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få by...
2022-07-11 2023-01-10
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Vill du bli timvikarie inom vård och omsorg?
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Slår ditt hjärta lite extra när du hjälper andra? Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så ser vi fram emot din ansökan. Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet. Vi sök...
2022-07-11 2023-01-10
Hultsfreds kommun, Serviceenheten Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)
Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor. Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ans...
2022-07-04 2022-12-23
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Timvikarier till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling! Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagl...
2022-06-29 2022-09-30
Hultsfreds kommun, Spontanansökan Timvikarier till grundskolorna i Hultsfreds kommun
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling! Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans ...
2022-06-29 2022-09-30