Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Sjuksköterska till akutmottagningen
I rollen som sjuksköterska på akutmottagningen får du ett omväxlande arbete där du arbetar i team. Du agerar arbetsledare för ditt team och har det medicinska ansvaret. Tillsammans går ni runt på samtliga specialiteter såsom kirurgi, ortopedi, medicin, barn, psykiatri, gynekologi, ögon, öron- näsa-hals och familjeläkarjour. Akutmottagningen är en stimulerande arbetsplats där man på förhand inte vet hur dagen kommer att se ut vilket innebär en varierad arbetsbelastning tillsammans med kollegor som alla arbetar mot samma mål, att ge bästa möjlig...
2024-02-23 2024-03-15
Region Gävleborg, IT-förvaltning IT-tekniker till IT-supporten
Vi söker en erfaren IT-tekniker till IT-supporten med inriktning mot andra linjens tekniksupport. Trivs du med att vägleda och guida andra i det dagliga arbetet, och vill vara med och göra skillnad? Tveka inte att söka tjänsten som IT-tekniker hos oss. Du hjälper våra kunder via telefon, e-post och fjärrstyrning. Du är även ute i verksamheterna och löser ärenden direkt på plats. Dina arbetsuppgifter innefattar att prioritera, analysera samt kommunicera lösningar på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Tjänsten som IT-tekniker är omväxlande ...
2024-02-22 2024-03-13
Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall Fysioterapeut till Delsbo-Friggesund Din hälsocentral
I rollen som fysioterapeut arbetar du nära vår arbetsterapeut på enheten men samverkan sker också med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom primärvården, samt samverkan med övriga professioner inom vårt verksamhetsområde. Vi är en del av tjänsten Min vård Gävleborg som ger möjlighet till digitala vårdbesök. Tjänsten underlättar kommunikationen med våra patienter och är en viktig pusselbit för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård. Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med • undersökningar • bed...
2024-02-22 2024-03-23
Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall Medicinsk sekreterare till Delsbo-Friggesund Din hälsocentral
Som medicinsk sekreterare hos oss är du spindeln i nätet och du har en nyckelfunktion som får helheten att fungera inom primärvården i Region Gävleborg. Du är viktig för oss! Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • vårddokumentation • journalskrivning • remissbevakning • att bemanna receptionen med tillhörande administrativa uppgifter, registrering, och scanning. Hos oss får du • arbeta dagtid måndag-fredag • goda utvecklingsmöjligheter • tid för ditt ansvarsområde • stor påverkansmöjlighet • ett trevligt arbe...
2024-02-22 2024-03-23
Region Gävleborg, VO Onkologi Sjuksköterska till palliativa teamet
Ta chansen att arbeta med oss i palliativa teamet i Hudiksvall. Vi söker dig som stimuleras av varierande arbetsuppgifter och har förmåga att arbeta självständigt i personcentrerad vård. Du ansvarar tillsammans med övriga medarbetare i teamet för patientens planering och vård i hemmet. Vi erbjuder dig ett arbete inom den palliativa vården där du har goda utvecklingsmöjligheter som till exempel möjlighet till specialistsjuksköterskeutbildning. Vi arbetar dagtid måndag-fredag mellan 8-17. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbet...
2024-02-20 2024-03-17
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Skötare/undersköterska till psykiatrisk heldygnsvård
Tillsammans arbetar vi nu med att driva utvecklingen för att möta framtidens behov. Vi står nu inför en förändring där vi ska förbättra det akuta patientomhändertagande samt förbättra vårdkvalitén. Vi jobbar för att förändra enheterna från allmänpsykiatrisk avdelning och psykosavdelning till en ny psykiatrisk vårdavdelning, en PAVA (psykiatrisk akutvårdsavdelning) samt psykiatrisk akutmottagning. I detta projekt lägger vi stor vikt vid personalens delaktighet i arbetet att ta fram en ny slutenvård av bästa kvalité för våra patienter. Som skötar...
2024-02-19 2024-03-05
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Sjuksköterska till ambulanssjukvården i Hudiksvall/Nordanstig
Inom ambulanssjukvården arbetar vi tillsammans för att alltid ge våra patienter rätt vård, på rätt vårdnivå och i rätt tid. I rollen som sjuksköterska på ambulansen arbetar du alltid tillsammans med minst en kollega men som patientansvarig under uppdrag har du också ett stort eget ansvar. Upplärningen innefattas av en längre introduktion som fördelas under ett par år där du successivt får nya kunskaper och färdigheter som gör dig trygg i yrkesrollen. Hos oss finns trygga ledare, lång erfarenhet och en positiv attityd som gör arbetet roligt och ...
2024-02-19 2024-03-10
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Specialistläkare till öppenvårdsmottagning
Som specialist på mottagningen arbetar du med uppdraget: utredning, behandling, rehabilitering och dagjour. Du samarbetar med kollegor, vårdgrannar och andra aktörer och arbetar utifrån den enskilde patientens behov. Du bidrar aktivt till mottagningens utveckling och som specialistläkare hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete. Som specialistläkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • diagnostik • behandling • förbättringsarbeten. Utöver arbetet på mottagningen tillkommer jourarbete kvällar och nätter. Hos oss få...
2024-02-16 2024-03-10
Region Gävleborg, VO Anestesi Trainee intensivvårdssjuksköterska till intensivvårdsavdelning
Vi är en allmän intensivvårdsavdelning som tar emot svårt sjuka eller skadade patienter i alla åldrar från alla verksamhetsområden. Vi medverkar vid stora traumalarm på akuten samt går på MIG-uppdrag på vårdavdelningar. Patienter som behöver transporteras vidare till region sjukhus för specialistvård till exempel neurokirurgi och brännskador, stabiliserar vi hos oss innan transport. Hos oss ingår du i ett team tillsammans med undersköterskor, IVA-sjuksköterskor, fysioterapeut och läkare.. På avdelningen finns alltid en intensivvårdssjukskötersk...
2024-02-16 2024-03-17
Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall Distriktssköterska/sjuksköterska till Hudiksvall Din hälsocentral
Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hembesök, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Vi har specialistmottagningar för diabetes, astma/KOL, blodtryck samt en lättakut. Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • telefonrådgivning • mottagningsarbete, planerat och akut • förebyggande hälsovård • hembesök och vårdplanering. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion • arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga • individuel...
2024-02-16 2024-03-03
Region Gävleborg, VO Sekreterare Medicin Sommarvikariat medicinsk sekreterare till akutmottagningen
Arbetet på akutmottagningen omfattar dag-, kvälls- och helgarbete men som sommarvikarie har du möjlighet att välja att jobba endast dagtid och inga helger. Under jourtid har vi ett utökat uppdrag gentemot andra avdelningar gällande akuta inskrivningar. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • vårddokumentation • registrering i våra vårdsystem • posthantering • preparering inför scanning. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2024-02-15 2024-03-31
Region Gävleborg, VO Sekreterare Medicin Sommarvikariat medicinsk sekreterare till enhet sekreterare medicin
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat arbeta med • vårddokumentation • registrering i vårdsystem • posthantering • kvalitetsarbete med bevakning och registrering i våra olika system • sedvanliga förekommande arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2024-02-15 2024-03-31
Region Gävleborg, VO Paramedicin Fysioterapeut till arbetsterapi och fysioterapi specialistvård
Fysioterapeuter på vår enhet arbetar mot flera verksamheter som exempelvis ortopedi, kirurgi, neurologi, reumatologi och kardiologi. Som ny i yrket eller oerfaren inom slutenvårdsarbete finner du här stora möjligheter att till en början få prova på olika områden för att få en bredd i dina kunskaper. Som en naturlig del i din utveckling över tid och fortsatta arbete hos oss finns möjligheter att få fördjupa dig och vid intresse jobba in dig i vår specialiserade öppenvård. Ange gärna intresseområde i din ansökan. Du arbetar ofta i team med olika...
2024-02-12 2024-03-17
Region Gävleborg, VO Paramedicin Arbetsterapeut till arbetsterapi och fysioterapi specialistvård
Arbetsterapeuter på vår enhet arbetar mot flera verksamheter som exempelvis ortopedi, medicin, kirurgi, neurologi, reumatologi och kardiologi. Som en naturlig del i din utveckling över tid och fortsatta arbete hos oss finns möjligheter att få fördjupa dig och vid intresse jobba in dig i vår specialiserade öppenvård. Du ansvarar för arbetsterapeutisk bedömning och behandling av patienter på din avdelning eller mottagning. Du arbetar ofta i team med olika yrkeskategorier vilket upplevs både roligt och lärorikt. På enheten arbetar både mindre erf...
2024-02-12 2024-03-25
Region Gävleborg, Visstidsrekrytering Servicemedarbetare i vårdnära miljö för timanställning/sommarvikariat, Hudiksvall
Arbetet som servicemedarbetare i vårdnära miljö är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna och arbetstiderna varierar beroende på vilken enhet du arbetar på. Vi tillämpar skiftgång där nattarbete kan förekomma. Som servicemedarbetare på Transportservice får du bland annat utföra arbetsuppgifter som • Godsmottagning hantering samt registrering • Inre transporter av ex. gods, avfall, textilier och läkemedel • Mindre flyttuppdrag • Biltransport av ex. gods, avfall, post mellan sjukhus och hälsocentraler/mottagningar utanför sju...
2024-02-09 2024-02-25
Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall Rehabiliteringskoordinator till primärvård södra Hälsingland och Hudiksvall
Som rehabiliteringskoordinator ska du samarbeta med och vara ett stöd till läkare, övriga yrkeskategorier, patienter och vårdenhetschef i sjukskrivningsarbetet. Du är också enhetens kontaktperson för berörda parter i sjukskrivningsprocessen. Arbetet som rehabiliteringskoordinator omfattar koordinatorsinsatser till sjukskrivna patienter i behov av stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringskoordinatorns huvudfokus är arbete med sjukskrivningsärenden men är också en bärare av kunskapen om det regionövergripande arbetet med utvec...
2024-02-07 2024-02-29
Region Gävleborg, VO Ortopedi Sjuksköterska till ortopedavdelning
Som sjuksköterska på ortopedavdelning 6 kan du se fram emot ett roligt, stimulerande och ständigt utvecklande arbete inom ett spännande område med många olika diagnoser inom ortopedi och urologi. På avdelningen finns även en elektiv enhet som bedriver i snitt tre planerade operationer i veckan. Du är arbetsledare och omvårdnadsansvarig för ditt vårdlag med upp till 6-8 patienter. Som en del i ett team bestående av sjuksköterskor, vårdkoordinator, läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samordnar du patientens omvårdnad och...
2024-02-07 2024-02-28
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kurator till psykiatrisk mottagning
Som kurator hos oss kommer du att arbeta självständigt, brett och varierat med olika arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i ett team med andra yrkesprofessioner. I samarbete med kollegor och i samråd med patient och närstående bedömer du den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Som kurator arbetar du bland annat med • social kartläggning/utredning • samverkan med andra myndigheter och vårdgrannar • samtalsbehandlande insatser så som motiverandesamtal och suicidpreventiva samtal • psykosocialt behandlingsarbete • stöttning och...
2024-02-06 2024-02-26
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Barnmorska till barnmorskemottagning/ungdomsmottagning
I rollen som barnmorska kommer du att samarbeta med andra barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, barnavårdscentraler, barn- och familjehälsa, och kvinnokliniken i Region Gävleborg men framförallt i norra Hälsingland. Som barnmorska hos oss kommer du att arbeta med • hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete • stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse • gynekologisk cellprovskontroll för at...
2024-02-06 2024-02-27
Region Gävleborg, VO Anestesi Steriltekniker/undersköterska till sterilcentralen
Som steriltekniker/undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • hantering av instrument från orent till sterilt gods • starta och godkänna Diskdesinfektorer/Autoklaver • instrumentvård och funktionskontroll av instrument • kontrollräkning och paketering av instrument • fylla på vagnar med instrument/engångsmaterial inför operationer • använda godkända och dokumenterade kvalitetssäkringsmetoder i det dagliga arbetet så att god hygienisk standard upprätthålls. Hos oss får du • skräddarsydd introduktion utifrån dina kunskaper och...
2024-02-05 2024-02-25
Region Gävleborg, VO Anestesi Sjuksköterska till operationsmottagningen/UVA
Som sjuksköterska på operationsmottagningen/UVA kommer du att arbeta med • pre- och postoperativ vård • att säkerställa och handha den, för enheten, medicintekniska utrustningen • att iordningsställa och administrera läkemedel utifrån generella direktiv eller specifika ordinationer. Hos oss får du • individuellt schema och introduktion utifrån dina kunskaper och erfarenheter • omväxlande arbete mot olika specialiteter och goda utvecklingsmöjligheter. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag dag och kväll. Läs mer här om våra olika förmåner...
2024-02-05 2024-03-03
Region Gävleborg, VO Internmedicin Sjuksköterska till internmedicinsk vårdavdelning
Som sjuksköterska hos oss på medicinavdelningen kommer du bland annat arbeta med • iordningställande och administrering av läkemedel • rondarbete • samordning av omvårdnads- och medicinska insatser i nära samarbete med undersköterskor, läkare och paramedicin • identifiera risker och sätta in åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen • samverka med kommuner och primärvård. Hos oss får du • sex veckors individuell introduktion • Ingå i ett unik projekt som heter hållbart arbetsliv 80:20, du kan läsa mer om projektet nedan • gå interna/externa utbildn...
2024-01-29 2024-02-26
Region Gävleborg, Folkhögskolor Biträdande rektor till Forsa folkhögskola
Som biträdande rektor på Forsa folkhögskola kommer du att i samarbete med rektor och i nära dialog med medarbetarna leda det pedagogiska utvecklingsarbetet. Du är direkt underställd rektor och ingår i ledningsgruppen tillsammans med rektor, servicechef och kurator/lokalsamordnare. Folkhögskolan är en flexibel utbildningsform som snabbt kan ställa om till förändrade och nya förutsättningar. Som biträdande rektor deltar du i utvecklingen av kursutbudet, för att skolan ska kunna möta upp det behov som finns i omvärlden. Dina huvudsakliga arbetsu...
2024-01-29 2024-02-27
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Psykolog till vuxenhabiliteringen
Du kommer att ingå i ett välfungerande team tillsammans med 14 kollegor med bred erfarenhet. Teamet består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och administrativ personal. Tillsammans med psykologkollegor och andra professioner inom habiliteringen arbetar ni med habiliterande insatser. Du kommer arbeta enskilt och i grupp, samt samarbeta med andra samverkanspartners i övrig specialistvård, primärvård, kommuner och myndigheter. Som psykolog har du ett helhetsperspektiv i kartläggningen av behov och habiliterings...
2024-01-29 2024-03-03
Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral
Vi ser en framtid med förbättring och effektivisering. Är du intresserad av en tjänst hos oss och vill vara med och utveckla primärvården? Vi ser dig och dina idéer som en tillgång. Vill du arbeta både självständigt och i team, samt träffa patienter med många olika sökorsaker? Du kan påverka och vara delaktig i det du har särskilt intresse för. Både vi och hela Region Gävleborg befinner oss i en spännande utvecklingsfas med digitala vårdbesök. Vi är en verksamhet som står i en god utvecklingsfas där mycket hänt under de senaste två åren, så vil...
2024-01-23 2024-02-29
1 2 >