Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun Skolenhet 1 Gymnasielärare i samhällskunskap och historia
Undervisning och mentorskap och aktivt arbete i arbetslag. Denna tjänst har sin placering i arbetslaget för Naturvetenskapliga programmet.
2023-01-28 2023-02-10
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Specialistläkare till öron-näsa-halsmottagningen
Öron- näsa- halsmottagningen i Hudiksvall utreder och behandlar sjukdomar inom öron, näsa och halsområdet. Förutom läkarmottagning har även sjuksköterskor och undersköterskor egna mottagningar. Vi som arbetar här är ett 30-tal medarbetare som alla sitter tillsammans på mottagningen, vilket gör att vi har lätt för samverkan och en god dialog. Vi är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare samt medicinska sekreterare som jobbar nära tillsammans. Vi har ett nära och gott samarbete med hörcentralen och pedagogiska hörselvården. Som läkare hos oss k...
2023-01-27 2023-02-19
Region Gävleborg, VO Ögon Medicinsk sekreterare till ögonmottagningen
Som medicinsk sekreterare hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och patientfokuserad miljö med varierande och omväxlande arbetsuppgifter. Du är en viktig medarbetare i teamet och genom att avlasta läkare och sjuksköterskor med administrativa arbetsuppgifter har du som medicinsk sekreterare en nyckelfunktion som får helheten att fungera. Vi utför nu några förändringar inom vår verksamhet där de medicinska sekreterarna tar över administrativa uppgifter från legitimerad vårdpersonal. Detta medför att du får en bredare roll med fler...
2023-01-27 2023-02-19
Region Gävleborg, VO Ögon Sjuksköterska/ögonsjuksköterska till ögonmottagningen
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och patientfokuserad miljö med varierande och omväxlande arbetsuppgifter. Du kommer ha nära samarbete med våra läkare, undersköterskor, ögonsjuksköterskor och optiker. Tillsammans arbetar ni för att erbjuda alla patienter bästa möjliga vård. Som sjuksköterska arbetar du bland annat med • förberedande undersökningar inför läkarbesök, såsom synprövning, ögontrycksmätning, synfältsundersökning, färgsinne, OCT och fotografering • telefonrådgivning • mottagningsarbete för pat...
2023-01-27 2023-02-19
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Legitimerad sjuksköterska till öron-näsa-halsmottagningen
Öron- näsa- halsmottagningen i Hudiksvall utreder och behandlar sjukdomar inom öron, näsa och halsområdet. Förutom läkarmottagning har även sjuksköterskor och undersköterskor egna mottagningar. Vi som arbetar här är ett 30-tal medarbetare som alla sitter tillsammans på mottagningen, vilket gör att vi har lätt för samverkan och en god dialog. Vi är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, audionomer, tekniker, ingenjörer, kuratorer, specialpedagoger, hörselpedagoger och medicinska sekreterare som jobbar nära tillsammans. Som sjuksköterska hos o...
2023-01-26 2023-02-12
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 8 Skolkurator till Läroverket
Läroverket är en skola med årskurserna 7-9. Skolan har ca 480 elever. Runt eleverna arbetar tre arbetslag och ett elevhälsoteam som består av tre specialpedagoger, två kuratorer, en skolsköterska samt biträdande rektor och rektor. Elevhälsoteamet arbetar i nära samarbete med arbetslagen som består av ämneslärare, lärarassistenter och elevassistenter. Skolans ledord är ansvar, samarbete, trygghet och glädje. Skolkuratorns arbetsuppgifter sker i huvudsak på rektorernas uppdrag och innehåller uppgifter som utbildning, handledning, konsultation, ...
2023-01-25 2023-02-03
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Sjuksköterska till BB
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har intresse av att jobba med vård av kvinnor och nyfödda barn, kanske har du också en ambition och nyfikenhet på barnmorskeyrket. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • sedvanliga sjuksköterskeuppgifter • vård av kvinnor och nyfödda barn. Dag-, kväll- och ev nattjänstgöring ingår i tjänsten. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2023-01-25 2023-02-14
HR-förvaltning Bemanningspoolen söker undersköterskor till fast tjänst, Hudiksvall
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • basal omvårdnad och sedvanliga uppgifter som undersköterska, kontroller enligt ordination och att följa upp dessa • provtagning • att hantera PEG/Sond samt att koppla på/av mat • omvårdnad av patienter • att ge stöd i måltidssituation (kost och vätska) • att kontrollera vitala parametrar • att observera problem och förändringar i patientens tillstånd • att rapportera observationer till ansvarig sjuksköterska. Hos oss får du • individuell introduktion • gå interna utbildningar • ...
2023-01-24 2023-02-12
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 1 Lärarassistent åk 4-6, Edsta skola
Arbeta som lärarassistent i 4-6 . Uppdraget innebär mycket elevkontakter vilket förutsätter att medarbetaren uppträder som en god förebild för eleverna samt kan ge eleverna fortlöpande sammanhang. Arbetet kan även innebära arbete på fritidshemmet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta bland annat: • Stötta och coacha enskilda elever eller grupper av elever vid behov • Rastvärd för elever utanför lektionstid vid rast och måltider • Följa elever vid förflyttning under skoltid Möjlighet till förlängning finns.
2023-01-24 2023-02-07
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Psykolog till barn- och familjehälsan
Verksamheten bedriver vad man kallar första linjens vård. Du har stora möjligheter att planera din arbetsdag. Som psykolog i verksamheten kommer du att regelbundet delta på behandlingskonferenser tillsammans med övriga teamet på barn och familjehälsa och ungdomsmottagningen, Du kommer också att få möjlighet att arbeta med ärenden ur ungdomsmottagningens målgrupp, 13-17 år. Regelbundna träffar med specialistnivån samt handledning ingår i arbetsuppgifterna Du kommer att arbeta i nära samverkan med kommunala verksamheter, psykiatriska specialistvå...
2023-01-23 2023-02-19
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Kanslist till hörcentralen
Hörcentralen i Hudiksvall ansvarar för utprovning av hörapparater samt habilitering och rehabilitering av personer i alla åldrar med hörselnedsättning. I tjänsten ingår nära samverkan med hörselhabiliteringen och tekniska hörselvården. Som kanslist hos oss kommer du bland annat att • ansvara för Tele Q och inkommande frågeställningar via 1177 och andra vägar in till hörcentralen och tekniska hörselvården • föra journalanteckningar • boka jourtider och återbesök via Elvis tidbokssystem • samverka med sekreterare i administrativa frågor • samver...
2023-01-23 2023-02-10
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Medicinsk sekreterare till barn- och ungdomssjukvården
Som medicinska sekreterare har du en nyckelfunktion och är en viktig medarbetare i teamet för att få helheten att fungera. Du kommer jobba i en trivsam och hjälpsam arbetsgrupp med varierande och omväxlande arbetsuppgifter. Vi befinner oss i en spännande fas där vi utvecklar och breddar rollen som medicinsk sekreterare hos oss. Detta innebär att utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna kommer du även arbeta på mottagningen med att ge administrativ service till andra yrkesgrupper inom BUS. Som medicinsk sekreterare arbetar du bland annat med • v...
2023-01-23 2023-02-19
Hudiksvalls kommun Stabsenheten Kommunvägledare till servicecenter
Som kommunvägledare arbetar Du bland annat med rådgivning, vägledning, extern service och intern service. Målet är att allt fler ska få rätt hjälp redan vid en första kontakt utan att behöva veta hur kommunen är organiserad. Som kommunvägledare är dina arbetsuppgifter mycket varierande; i ena stunden informerar du om hur man får bygglov eller vad som krävs för att kunna söka försörjningsstöd, i nästa stund lämnar du ut busskort till elever och tar emot en ansökan om borgerlig vigsel.
2023-01-23 2023-02-06
Region Gävleborg, VO Kardiologi Sjuksköterska till hjärtmottagningen
Hjärtmottagningen på Hudiksvalls sjukhus söker en sjuksköterska som är engagerad och vill vara med och driva arbetet på hjärtmottagningen. Arbetet på hjärtmottagningen kräver att du som söker kan arbeta 50 procent med dessa arbetsuppgifter. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • egen sjuksköterskeledd mottagning • telefonrådgivning och tidsbokning • att assistera vid undersökningar. Hos oss får du • goda möjligheter till utbildning • arbeta självständigt och omväxlande • individuellt anpassad introduktion. Läs mer o...
2023-01-20 2023-02-03
Region Gävleborg, Hjälpmedel SAM Hjälpmedelstekniker (manuella hjälpmedel) till hjälpmedel SAM
Hos oss kommer du att utföra service på tekniska hjälpmedel både på verkstad och ute hos patient. Du kommer framförallt att arbeta med manuella hjälpmedel, men vissa elassisterade hjälpmedel förekommer också. Exakt vilka hjälpmedel du kommer att arbeta med på sikt påverkas också av dina egna förutsättningar och din egen utveckling. Som hjälpmedelstekniker hos oss kommer du bland annat att arbeta med • avhjälpande- och förebyggande underhåll • rekonditionering och montering • inställningar och viss anpassning av hjälpmedel. Då vi arbetar flexi...
2023-01-19 2023-02-05
Region Gävleborg, Hjälpmedel SAM Hjälpmedelstekniker (eldrivna hjälpmedel) till hjälpmedel SAM
Dina arbetsuppgifter blir att utföra service på tekniska hjälpmedel på verkstad och ute hos patient. Du kommer framförallt att arbeta med elrullstolar och elassisterade hjälpmedel. Som hjälpmedelstekniker tillbringar du en hel del tid ute i servicebil och för att arbeta så effektivt som möjligt behöver du vara flexibel och även vara beredd att åtgärda vissa hjälpmedel utanför ditt specialområde när du befinner dig Som hjälpmedelstekniker hos oss kommer du bland annat att arbeta med • avhjälpande- och förebyggande underhåll • rekonditionering ...
2023-01-19 2023-02-05
Hudiksvalls kommun SSK VÅBO Sjuksköterska till hemsjukvården
I den kommunala hälso- och sjukvården får du ett omväxlande och fritt arbete där du möter patienten i det egna hemmet. Som sjuksköterska i hemsjukvården kommer du självständigt bedöma, planera, utföra/delegera, leda och dokumentera hälso- och sjukvårdsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. I sjuksköterskans uppgifter ingår också att handleda, informera och utbilda annan personal som arbetar runt patienten. Du kommer möta allt från patienter med tillfälliga behov till patienter m...
2023-01-19 2023-02-15
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Vikarierande skötare/undersköterska till psykosavdelningen
Som skötare på avdelningen kommer du ingå i team som arbetar med patientens vård. I samarbete med kollegor från olika yrkeskategorier bedömer du den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Du kommer verka för säkerhet och god omvårdnad nära patienten med olika omvårdnadsuppgifter så som exempelvis omvårdnadssamtal, basal omvårdnad, provtagning samt utforma individuella vårdplaner med patientens återhämtning i fokus, anhörigomhändertagande samt samverkan med vårdgrannar. Som skötare hos oss kommer du bland annat att arbeta med •...
2023-01-18 2023-02-07
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 10 Förskollärare till Vesslans förskola
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av dig som förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande g...
2023-01-18 2023-02-19
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 10 Förskollärare till Linfröets förskola
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av dig som förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande g...
2023-01-18 2023-02-26
Hudiksvalls kommun Fastighet Elektriker Projektanställning
Du kommer i första hand att arbeta med belysningsprojekt tillsammans med vår elingenjör. Utbyte av äldre armaturer till LED samt övriga anslutande installationer. Arbeta med felsökning, reparation, underhåll och mindre nyinstallationer förkommer också i mån av tid.
2023-01-18 2023-02-01
Hudiksvalls kommun Grundskolor Rektor till Björkbergs skola
Som rektor arbetar du med att leda skolan och driva skolans verksamhet mot ökad måluppfyllelse. I uppdraget ingår att leda och planera det systematiska kvalitetsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet, med fokus på att utveckla verksamheten och skapa en god arbetsmiljö. Du ansvarar för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och skolutveckling. I ansvaret ingår att följa upp, utvärdera och vidta förbättringsåtgärder utifrån fattade beslut och gällande styrdokument. Du ansvarar även för att dina medarbetare arbetar utifrån aktuell...
2023-01-17 2023-02-05
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Skötare till specialpsykiatrisk öppenvårdsmottagningar
Vi söker dig som har erfarenhet av psykiatri och/eller beroendevård. Som skötare vid LARO-mottagningen erbjuds du ett spännande arbete. Som skötare/undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • blanda psykosocial behandling och medicinsk behandling • arbetar i team där patientens mål på rehabilitering på sin beroendesjukdom ligger i fokus. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion • arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga • individuell utvecklingsplan Läs mer om våra förmåner: https://ww...
2023-01-17 2023-02-10
Hudiksvalls kommun Delsbo hemtjänst Undersköterska Delsbo hemtjänst
• Arbete i enskilt hem med omvårdnad, service och medicinska uppgifter. • Förutom sedvanliga vård och omsorgsuppgifter ingår dokumentation i kommunens datasystem.
2023-01-16 2023-01-30
Region Gävleborg, VO Onkologi Läkare till palliativa teamet Hudiksvall
Som läkare hos oss ansvarar du tillsammans med övriga medarbetare i teamet för patientens planering och vård i hemmet. Du kommer tillsammans med teamet samordna olika vårdinsatser samt samarbeta med sjukhusets övriga kliniker, kommunens hemsjukvård samt primärvården. Arbetstiden är dagtid måndag-fredag mellan kl. 8-17. Telefonberedskap på helger förekommer dagtid 9-15. Passen fördelas på teamens alla läkare vilket innebär var 6:e-8:e vecka. Som läkare hos oss kommer du att • göra hembesök tillsammans med sjuksköterska och/eller teamets kurator...
2023-01-16 2023-02-15
1 2 >