Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun Leg. sjuksköterska till vård- och omsorgsboende
Huvudsakliga arbetsuppgifter • planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser • medicinska bedömningar upp till sjuksköterskenivå • handledning och delegering av omvårdnadspersonal • läkemedelshantering • tvärprofessionell teamsamverkan • dokumentation Arbetspass finns förlagda på dag- och kvällstid.
2021-07-28 2021-08-15
Hudiksvalls kommun Vuxna och äldre område Vuxna och äldre söker socialsekreterare för myndighetsutövning
Nu söker vi socialsekreterare till enheten som ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen för personer över 65 år. Arbetet innebär att utreda, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Enhetens medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. Hos oss har du ett nära stöd från teamled...
2021-07-26 2021-08-31
Hudiksvalls kommun Vill du arbeta extra som sjuksköterska för Hudiksvalls kommun?
Huvudsakliga arbetsuppgifter • planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser • medicinska bedömningar upp till sjuksköterskenivå • handledning och delegering av omvårdnadspersonal • läkemedelshantering • tvärprofessionell teamsamverkan • dokumentation Du arbetar i team med enhetschef, andra sjuksköterskor, rehabpersonal och omvårdnadspersonal i området. Arbetspass finns förlagda på dagtid, kvällstid och på natten. Ensamarbete förekommer.
2021-07-26 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Vårdledare till Ortopedavdelningen i Hudiksvall
Vårdledaren ska: Generellt • Verka för en positiv stämning på arbetsplatsen. • Verka för bra flöden mellan de olika enheterna inom verksamhetsområdet. Daglig styrning • Tillsammans med övriga medarbetare organisera och planera det dagliga arbetet. • Resurs på avdelningen. Personal • Vara delaktig i introduktion av nya medarbetare. Stödfunktion • Stödja vårdenhetschef i handläggning av rutiner och uppföljning av att rutiner följs. • Ha kännedom om och delat ansvar för läkemedelshantering på enheten tillsammans med läkemedelsansvarig. • Ha k...
2021-07-20 2021-08-04
Hudiksvalls kommun Rekrytering och bemanningsenheten Omsorgspersonal inom funktionsnedsättning vikariat
• stöd och hjälp vid deltagarens aktuella dagsschema • stöd vid matsituation och hygien • dokumentation
2021-07-20 2021-07-29
Hudiksvalls kommun Norrhälsinge Räddningstjänst Civilförsvarssamordnare
Som civilförsvarssamordnare arbetar du med att, utifrån gällande lagstiftning inom området samordna, stödja, följa upp och utveckla Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommuns beredskap. I tjänsten ingår bland annat att: • Civil-och totalförsvarsplanering • Planera, genomföra och utvärdera utbildningar och övningar • Leda och delta i olika projekt inom civilförsvarsområdet • Samordna och utveckla kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser • Analysera och planera för kommunernas civilförsvar och beredskap vid extraordinära hä...
2021-07-19 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till barnmottagningen i Hudiksvall
I arbetsuppgifterna ingår pedagogiskt och medicinskt förberedelsearbete, behandling, provtagning, telefonrådgivning mm. Besöken kan vara både planerade och akuta. Som sjuksköterska på mottagningen har du egen mottagningsverksamhet inom ett eller flera specialområden. Mottagningens öppettider just nu är 08.00-16.00 måndag-fredag, men vi ser även att vi bör vara öppen för förändringar om behov och efterfrågan ändras. Vi har även SSIH till en del av våra patienter och det kan även bli aktuellt att arbeta tillsammans med SSIH-teamet. Vi ser ä...
2021-07-16 2021-08-13
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Vikarier till förskola och skola
Att arbeta som vikarie inom förskola, skola och fritidshem innebär att du rycker in där det behövs, när ordinarie medarbetare är borta av någon anledning. Du jobbar tillsammans med dina kollegor på förskolan och skolan med barnen och deras lärande i fokus.
2021-07-15 2021-08-31
Hudiksvalls kommun Kommunikationsenheten Trainee som kommunikatör
Under 12 månader arbetar du ungefär 80 procent med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten, självklart med stöd av en erfaren handledare. Den övriga tiden deltar du tillsammans med de andra traineerna i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade och dessutom fördjupning i olika områden som är grundpelare i organisationerna. Det kan vara exempelvis kommunikation, ekonomi, digitalisering, samhällsbyggnad och näringsliv. Som trainee på kommunikationsenheten i Hudiksv...
2021-07-15 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut till BUH Hudiksvall
Vi träffar patienter och vårdnadshavare på mottagningen, i hemmet, på förskola/skola och andra platser i patientens omgivning. Idag erbjuder vi även en hög andel digitala vårdkontakter. Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med: • Bedömning och behandling av nedsatt motorisk funktion och delaktighet • Utprovning och uppföljning av hjälpmedel • Handledning/utbildning/gruppverksamhet till patient och vårdnadshavare • Samverkan med annan hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet Hos oss får du: • Arbeta tillsammans med en...
2021-07-14 2021-08-22
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Kurator till Psykiatrisk mottagning i Hudiksvall
Psykosocialt behandlingsarbete och samtalsbehandling. Bedömning, utredning och social kartläggning samt samverkan med andra myndigheter och vårdgrannar. Stöttning och guidning till andra behandlare gällande extern samverkan och samordning.
2021-07-12 2021-07-31
Region Gävleborg, Ekonomiförvaltning Ritningsansvarig till Fastighetsavdelningen
Vi söker dig som skall ansvara för att förvalta och utveckla Region Gävleborgs ritningshantering gällande fastighetsbeståndet. I arbetsuppgiften ingår bland annat att: • säkerställa kontinuerliga uppdateringar i modeller och ritningar • utföra ändringar i modeller och uppdatera ritningar • ansvara för och administrerar ritningsarkivet • utveckla och förvalta strukturen i ritningsarkivet • stödfunktion gällande CAD och ritningsrelaterade frågor mot kollegor och konsulter • tillämpa förekommande CAD-program (Ex Auto Cad, Rewit) • kontroll a...
2021-07-07 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Operationsplanerare till Hudiksvall
Vi söker nu förstärkning till vårt team med operationsplanerare. Operationsplanerarna är traditionellt indelade i öppenvård och slutenvård. Öppenvårdsoperationerna planeras i anestesiklinikens regi och slutenvårdsoperationerna planeras vid respektive opererande klinik. Till denna tjänst söker vi en operationsplanerare med växelvis tjänstgöring mellan kirurgklinikens slutenvårdplanering och anestesiklinikens öppenvårdsplanering. Som operationsplanerare är du spindeln i nätet. Din uppgift är att boka patienter till operation och undersökningar i ...
2021-07-05 2021-09-03
Hudiksvalls kommun Norrhälsinge Räddningstjänst Deltidsbrandman/kvinna
Som deltidsbrandman/kvinna arbetar du i utryckningsstyrka, deltar i utbildnings- och övningsverksamhet och gör enklare underhåll av materiel och fordon. Du kommer att arbeta tillsammans med andra brandmän/kvinnor under stressade förhållanden, vilket kräver god samarbetsförmåga och social kompetens. Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Anställningen innebär beredskap var fjärde vecka då du ska kunna infinna dig på räddningsstation inom åtta minuter efter larm. Övningsverksamhet sker med 50 timmar per år, företrädesvis kväll...
2021-07-05 2021-08-02
Hudiksvalls kommun Sjuksköterskor Ytterområdet Leg. sjuksköterska till Frejagården (med anställning i hela Hudiksvalls kommun)
Huvudsakliga arbetsuppgifter • planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser • medicinska bedömningar upp till sjuksköterskenivå • handledning och delegering av omvårdnadspersonal • läkemedelshantering • tvärprofessionell teamsamverkan • dokumentation Du arbetar i team med enhetschef, andra sjuksköterskor, rehabpersonal och omvårdnadspersonal i området. Arbetspass finns förlagda på dagtid och kvällstid. Ensamarbete förekommer.
2021-07-01 2021-07-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska (bipolär) till Psykiatrisk mottagning Hudiksvall
Psykoedukation, medicinuppföljning och stödjande samtal till bipolära patienter. I tjänsten ingår även provtagningsansvar samt diagnosspecifik utbildning till patienter och närstående. Tjänsten är en del av mottagningens bipolärateam tillsammans med kollegor och psykiatriker. Mottagningens sjuksköterskegrupp ansvarar även för bemanning av telefonrådgivning. Arbetet sker både på mottagning och genom hembesök. Du förväntas delta i verksamhetens utvecklingsarbete Hos oss får du ett lärorikt, spännande och roligt arbete. Vi erbjuder dig omväx...
2021-07-01 2021-08-20
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska (psykos) till Psykiatrisk mottagning Hudiksvall
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom ramen för specialistpsykiatrisk öppenvård till patienter med långvarig psykisk ohälsa och låg funktionsnivå, såsom exempelvis psykosproblematik men även telefonrådgivning. Arbetet kan ske både på mottagning och genom hembesök. Du förväntas delta i verksamhetens utvecklingsarbete.
2021-07-01 2021-08-20
Hudiksvalls kommun Kommunikationsenheten Vik kommunikatör
Kommunikationsavdelningen är ett stöd för förvaltningarna i deras kommunikationsansvar. Det kan till exempel handla om kommunikationsplanering tillsammans med kommunens olika verksamheter, produktion av film och text eller att vara kommunikationsstöd i olika projekt. Kommunikationsavdelningen har ett övergripande ansvar för bland annat kommunens webbplats hudiksvall.se och intranätet Hint. Vår facebook-sida är en annan viktig kanal.
2021-06-30 2021-08-09
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterskor till Akutmottagningen Hudiksvall
I din roll som sjuksköterska på akutmottagning arbetar du i team sjuksköterska och undersköterska går runt på alla specialiteter. Du har ett omväxlande arbete som bland annat innefattar: • Att du genom samarbete och utbyte av kunskaper ska verka för bästa möjliga omhändertagande av sjuka och skadade. Hos oss får du: • En varierande arbetsplats med ett gott arbetsklimat och erfaren arbetsgrupp • En arbetstidsmodell (projekt) med förkortad veckoarbetstid där kvällsturerna kvoteras upp samt Individuella scheman. • Interna utbildningar oc...
2021-06-29 2021-09-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Biträdande vårdenhetschef till dialysmottagningen i Hudiksvall
Som biträdande vårdenhetschef för dialysen kommer du att arbeta såväl självständigt som tillsammans med vårdenhetschef. Du kommer att ha flera egna ansvarsområden och ensam vara ansvarig under delar av semesterperioden. Större frågor och beslut tas i samråd med vårdenhetschef. I den här tjänsten får du möjligheten att utveckla dina ledaregenskaper samtidigt som du aktivt får arbeta i verksamheten. 50% av tjänstgöringstiden är i form av biträdande vårdenhetschef på dialysmottagningen och resterande 50% är i form av sjuksköterska. Upplägget på t...
2021-06-28 2021-08-08
Hudiksvalls kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Fiolpedagog, tillsvidaretjänst 60-80%
Nu söker vi en fiolpedagog till Kulturskolan i Hudiksvalls kommun. För oss är glädjen i gruppundervisning, evenemang och det sociala värdet i gemenskap en viktig del i Kulturskolans verksamhet. På Kulturskolan går det cirka 700 elever i åldrarna 4-19 år. Här kan de upptäcka glädjen i att spela instrument, sjunga, dansa, spela teater, eller utveckla sin konstnärliga sida. Vi är stolta över att vår kulturskola är avgiftsfri! Här samarbetar också kulturskolans lärare med förskola och grundskola för att cirka 2 500 elever varje år ska få möta och u...
2021-06-28 2021-08-08
Hudiksvalls kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Danspedagog, vikariat 50% med möjlighet till förlängning
Nu söker vi en danspedagog till Kulturskolan i Hudiksvalls kommun. För oss är glädjen i gruppundervisning, evenemang och det sociala värdet i gemenskap en viktig del i Kulturskolans verksamhet. På Kulturskolan går det cirka 700 elever i åldrarna 4-19 år. Här kan de upptäcka glädjen i att spela instrument, sjunga, dansa, spela teater, eller utveckla sin konstnärliga sida. Vi är stolta över att vår kulturskola är avgiftsfri! Här samarbetar också kulturskolans lärare med förskola och grundskola för att cirka 2 500 elever varje år ska få möta och u...
2021-06-28 2021-08-08
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 7 Lärare åk 1-3 till Håsta skola
Du kommer att vara mentor och tillsammans med två andra lärare ansvara för undervisningen i åk 2.
2021-06-23 2021-08-08
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 8 Lärare i musik
• Undervisning i musik
2021-06-21 2021-07-30
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 5 Förskollärare till Norrgårdens förskola
Vi jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Här är det kollegiala lärande väldigt viktigt och vi delar gärna med oss av våra idéer och tankar till varandra. Vi har ett nära samarbete med de två andra förskolorna som ingår i vårt område. Personalen i området lär av varandra och tar till vara på och sprider sin kompetens i olika nätverk. Som förskollärare arbetar du med att: • ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån ...
2021-06-21 2021-08-06
1 2 >