Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 3 Förskollärare till Kålhagens förskola
Som förskollärare arbetar du med att bedriva omsorg, utveckling och lärande som bildar en helhet i undervisningen utifrån Lpfö 18 Hos oss är du en del av ett arbetslag som stödjer varandra i alla situationer, oavsett var på förskolan man jobbar. Här ser vi alla barn som allas barn och samarbetar över avdelningarna. Det bidrar till att barnen blir trygga med de flesta pedagogerna. Det är en styrka hos oss som vi är väldigt stolta över. Vi jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan ...
2021-10-18 2021-11-07
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 2 Förskollärare till Malsta förskola
Hos oss är du en del av ett arbetslag som stödjer varandra i alla situationer, oavsett var på förskolan man jobbar. Här ser vi alla barn som allas barn och samarbetar över avdelningarna. Det bidrar till att barnen blir trygga med de flesta pedagogerna. Det är en styrka hos oss som vi är väldigt stolta över. Vi jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Här är det kollegiala lärande väldigt viktigt och vi delar gärna med oss av våra idéer och tankar till varandra. Vi jo...
2021-10-18 2021-11-07
Hudiksvalls kommun Vatten- och Avloppsverk Rörnätstekniker
Att tillsammans med övriga arbetskamrater inom Ledningsnätsenheten arbeta med drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät. Arbetet innebär både akut och förebyggande underhåll samt en viss del nyanläggning. En målsättning är att vi ska kunna arbeta med större fokus på det förebyggande underhållet, med bland annat besiktning av ventiler och nedstigningsbrunnar och slyröjning av ledningsgator. I arbetet ingår också exempelvis läcksökning, reparation och spolning av ledningar samt att ta upp avloppsstopp. Arbetet är ofta fysiskt och man vistas...
2021-10-15 2021-11-08
Hudiksvalls kommun Social- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till öppna träffpunkter vid förebyggande enheten
Som träffpunktsledare ansvarar du för att leda och planera aktiviteter i träffpunkten i samarbete med ditt arbetslag. Du arbetar med social, fysisk, kognitiv och kulturell stimulans för målgruppen äldre som kommer till träffpunkten. I din roll som träffpunktsledare kan du komma att handleda volontärer som hjälper till i verksamheten. I din roll ingår även att aktivt samverka med det lokala frivilliga föreningslivet och bygga upp ett nätverk som gemensamt arbetar för målgruppen.
2021-10-14 2021-10-31
Hudiksvalls kommun Funktionsnedsättning cho 14 Enhetschef Funktionsnedsättning
Social- och omsorgsförvaltningen söker nu en enhetschef till Hudiksvalls kommunassistans. Arbetet som enhetschef innebär att du, utifrån gällande lagstiftning och mål, skall leda och fördela arbetet på enheten, där du har verksamhets-, budget- och personalansvar. Du har ansvar för ärenden med brukare som har personlig assistans. Du ansvarar för att dina ärenden verkställs och följs upp utifrån beslut, mål och bästa kvalitét, där kunden ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Som enhetschef kommer du också samverka med en rad olika intern...
2021-10-14 2021-10-29
Hudiksvalls kommun Plan- och bygglovskontoret Hudiksvalls kommun söker en Tillsynshandläggare / Jurist
I rollen som tillsynshandläggare arbetar du i huvudsak med tillsyn inom plan- och bygglagen och miljöbalken. Arbetet består av spännande och komplexa juridiska frågeställningar men också många sociala kontakter med fastighetsägare, företagare, olika verksamheter inom kommunen och andra myndigheter. Som tillsynshandläggare hos oss får du ett omväxlande arbete där du till stor del planerar och styr ditt arbete själv. Du har ett nära samarbete med din tillsynskollega och övriga engagerade medarbetare inom förvaltningen. Arbetet varierar mellan a...
2021-10-14 2021-11-14
Hudiksvalls kommun Vård och omsorg 1 Enhetschef till Håsta vård- och omsorgsboende Hudiksvall
Arbetet som enhetschef på vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen innebär bland annat att du, utifrån gällande lagstiftning och mål skall leda och fördela arbetet på enheten, ha verksamhets-, personal- och budgetansvar samt ha kontakter med kunder och deras närstående. Som enhetschef ska du samverka med en rad olika interna och externa kontakter, leda, motivera och stimulera dina medarbetare samt driva ett aktivt utvecklingsarbete som bidrar till att enheten når uppsatta mål.
2021-10-14 2021-10-31
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 3 Musiklärare till Björkbergs skola
Du undervisar i musik och ansvarar för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån kursplanen. Du arbetar med pedagogisk dokumentation, reflektion samt deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.
2021-10-13 2021-10-27
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 3 Skolkurator till Björkbergs skola
Arbetet som skolkurator sker i huvudsak på rektors uppdrag och innehåller uppgifter som utbildning, handledning, konsultation, sociala bedömningar och stöd till elever, föräldrar och skolans personal. Arbetet är i första hand förebyggande och hälsofrämjande och bedrivs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hudiksvalls kommuns skolkuratorsgrupp har tillgång till handledning och fortbildningsmöjligheter
2021-10-13 2021-10-27
Region Gävleborg. Vårdenhetschef till Öron- näs- halsmottagningen, Hudiksvall
Som vårdenhetschef ansvarar du för personal, verksamhet samt ekonomi och du ser dessa tre områden som en helhet, där alla är beroende av varandra för att nå en framgångsrik verksamhet. Det finns ett gott kollegialt stöd och hög kompetens inom verksamhetsområdet för dig att tillgå. I ditt uppdrag ingår att • planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten • skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, genom dialog och delaktighet • driva verksamhetens utvecklingsarbete framåt, där du som chef bidrar till att skapa en kultur som präglas av s...
2021-10-12 2021-11-02
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Vårdenhetschef till Akutmottagningen i Hudiksvall
Rollen innebär ett operativt ledarskap i en dygnet runt verksamhet. Tillsammans med övriga vårdenhetschefer i verksamhetsområdet Ambulans/Akut ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du har ett ansvar för helheten inom såväl verksamhetsområdet som för hela hälso- och sjukvården. Som vårdenhetschef rapporterar du till verksamhetschefen. Vi söker dig med intresse för ledarskapet som har chefserfarenhet och en förståelse för de olika yrkesprofessionerna i vår verksamhet och förmågan att tillvarata allas kompetens så att medarbetare och v...
2021-10-12 2021-11-08
Hudiksvalls kommun Kommunledningsförvaltningen Informationssäkerhet- och dataskyddssamordnare
Som samordnare ska du driva och utveckla arbetet inom informationssäkerhet och dataskydd inom Hudiksvalls kommun. Det innebär att du ska hålla dig underrättad om utveckling av lagstiftningen inom området för dataskydd och informationssäkerhet samt hålla dig underrättad om tillsynsmyndigheternas verksamhet. Du kommer vidare att arbeta med omvärldsbevakning, säkerhetsskyddsanalyser, planer och rutiner inom området. Du kommer även att utföra inplacering i säkerhetsklass inklusive säkerhetsprövning och behörigheter till säkerhetskänslig verksamhet....
2021-10-11 2021-10-25
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Vikarier till daglig verksamhet
• Stöd och hjälp vid deltagarens aktuella dagsschema • Stöd vid matsituation och hygien • Dokumentation Du hanterar alla adl-behov inklusive intimhygien. Administrativa uppgifter, datahantering och att köra verksamheternas bussar ingår i arbetsuppgifterna. Inom VIA Resursen handleder du även personer med arbetsmarknadsinsats där deltagarna är mer högfungerande och kan ha psykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetstider är måndag-fredag, dagtid.
2021-10-08 2021-10-31
Hudiksvalls kommun Mottagning och gemensamt område Handläggare/kvalificerad administratör
Vi söker en handläggare till enheten Mottagning och handläggning på Myndighetskontoret. Arbetsuppgifterna består till större del av handläggning av avgifter och ersättningar till enskilda individer och till olika externa aktörer. Även annat förekommande kvalificerat administrativt arbete kan ingå. Du blir en del av socialtjänsten inom Myndighetskontorets övergripande enhet som bland annat ansvarar över avgifter, ersättningar, dödsboanmälningar, uppföljningar mm inom socialtjänstens alla lagområden. Du samarbetar framförallt med övriga avgif...
2021-10-07 2021-10-21
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till barnavdelningen i Hudiksvall
Som sjuksköterska på avdelning 19 kommer du jobba tätt ihop med andra sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor och våra egna barnläkare. Vi arbetar för en familjecentrerad vård kring barnen vilket innebär att vi finns för föräldrar, barn och syskon. Våra avdelningar bemannas dygnet runt, vi arbetar i 3-skift. Schemastrukturen är önskeschema. Allmänpediatrik innebär att vi tar emot barn i åldrar 0-17 år oavsett deras sjukdom eller skada vilket gör att dina arbetsuppgifter dagligen varierar. Exempel på arbetsuppg...
2021-10-07 2021-11-07
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 11 Elevassistent till Ede skola
Arbetet består av att, tillsammans med övriga lärare och pedagoger i arbetslaget stödja elev/elever.
2021-10-07 2021-10-21
Hudiksvalls kommun Mottagning och gemensamt område Administratör
Som administratör inom Myndighetskontoret kommer du att stötta enhetschefer och övriga medarbetare med sedvanliga administrativa uppgifter. Du kommer bland annat att kontera fakturor, arbeta i personaladministrativa system, sköta beställningar och olika kundkontakter. Arbetsuppgifterna kan komma att variera över tid. Du blir en del av socialtjänsten inom Myndighetskontorets övergripande enhet som bland annat ansvarar över avgifter, ersättningar, dödsboanmälningar, uppföljningar mm inom socialtjänstens alla lagområden. Du kommer att samarbeta...
2021-10-07 2021-10-21
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till dialysmottagningen i Hudiksvall
Dialys är ett spännande område i ständig utveckling där samspelet mellan medicinsk teknik och omvårdnad är en stor del av vardagen. Vi möter våra patienter flera gånger per vecka och skapar långvariga vårdrelationer där vi arbetar för att patienten ska få största möjliga livskvalitet genom att anpassa dialysbehandlingen efter individens behov. Dialyspatienter får vanligen behandling tre till fyra gånger per vecka och varje behandling tar fyra till fem timmar. Till oss kommer patienter med nedsatt njurfunktion och patienterna kan vara både aku...
2021-10-06 2021-10-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Vikariat Sjuksköterska till dialysmottagningen i Hudiksvall
Dialys är ett spännande område i ständig utveckling där samspelet mellan medicinsk teknik och omvårdnad är en stor del av vardagen. Vi möter våra patienter flera gånger per vecka och skapar långvariga vårdrelationer där vi arbetar för att patienten ska få största möjliga livskvalitet genom att anpassa dialysbehandlingen efter individens behov. Dialyspatienter får vanligen behandling tre till fyra gånger per vecka och varje behandling tar fyra till fem timmar. Till oss kommer patienter med nedsatt njurfunktion och patienterna kan vara både aku...
2021-10-06 2021-10-30
Hudiksvalls kommun Tillfälligt stöd Behandlare
Vi söker en ny kollega! Är det du? Vi arbetar med vuxna med beroendeproblematik som är i behov av psykosociala stödinsatser. Arbetet sker på uppdrag av socialsekreterare med myndighetsutövning. Vi arbetar på kommunens eget HVB (hem för vård och boende) och står nu inför en förändring i vår verksamhet då vi vill satsa på hemmabaserad vård. Vi vill arbeta med att utveckla verksamheten i syfte att kunna erbjuda vård och stöd i större grad och till en bredare målgrupp på hemmaplan. Metoden vi använder oss av är återfallsprevention som är en evide...
2021-10-05 2021-10-22
Kriminalvården, Frivården Hudiksvall Frivårdsinspektör till Frivården Hudiksvall
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-10-05 2021-10-26
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Servicemedarbetare i vårdnära miljö, Hudiksvall
Arbetet som servicemedarbetare i vårdnära miljö är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna och arbetstiderna varierar beroende på vilken enhet du arbetar på. Vi tillämpar skiftgång där nattarbete kan förekomma. Som servicemedarbetare på Transportservice får du bland annat utföra arbetsuppgifter som • Godsmottagning hantering samt registrering • Inre transporter av ex. gods, avfall, textilier och läkemedel • Mindre flyttuppdrag • Biltransport av ex. gods, avfall, post mellan sjukhus och hälsocentraler/mottagningar utanför sjukhus...
2021-10-05 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Undersköterska till Akutmottagningen i Hudiksvall
Provtagning, EKG, assistans vid mindre ingrepp och sutureringar, gipsning, omvårdnad mm.
2021-10-05 2021-11-05
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Vikarier till äldreomsorgen
Arbete på ett vård- och omsorgsboende eller i hemtjänsten erbjuder varierade uppgifter med fokus på omvårdnad och social omsorg. Våra mål är att skapa en trygg miljö med god omvårdnad där vi är lyhörda för boende och anhörigas önskemål och behov. Hos oss skall man kunna bibehålla de friska funktionerna. Arbetstiden är fördelad på dag och kväll, under vardagar och helger.
2021-10-04 2021-11-01
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Underläkare till Ögonmottagning Hudiksvall
Mottagning och dag jour.
2021-10-04 2021-10-18
1 2 >