Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun SOM Stabsenheten Enhetschef Funktionsnedsättning - Kommunassistans
Social- och omsorgsförvaltningen söker nu en enhetschef till Hudiksvalls kommunassistans. Arbetet som enhetschef innebär att du, utifrån gällande lagstiftning och mål, skall leda och fördela arbetet på enheten, där du har verksamhets-, budget- och personalansvar. Du har ansvar för ärenden med kunder som har personlig assistans. Du ansvarar för att dina ärenden verkställs och följs upp utifrån beslut, mål och bästa kvalitét, där kunden ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Som enhetschef kommer du också samverka med en rad olika interna...
2022-01-20 2022-02-06
Hudiksvalls kommun Tillfälligt stöd Enhetschef familjestöd
I ditt uppdrag ligger att ansvara för budget, personal, arbetsmiljö och leda och fördela arbetet. Ansvara för ramar och utveckling av enheten. Du har att utgå från både socialnämndens samt förvaltningens handlingsplan som sedan bryts ner till enhetens mål.
2022-01-20 2022-02-20
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Underläkare till ortopedkliniken i Hudiksvall
Sedvanliga arbetsuppgifter som underläkare på avdelning, mottagning, operation och akuten. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion • arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga • individuell utvecklingsplan. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/ Tillsammans med medarbetarna lokalt och i samverkan med andra regioner kommer du att vara med att ständigt förbättra kliniken för att möta kunder...
2022-01-18 2022-02-11
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 1 Lärare åk 1-3 till Edsta skola
Arbeta i klass i årskurs 1-3. Ämnesbehörighet i Svenska och SO, gärna i kombination med andra ämnen. I övrigt utföra de arbetsuppgifter som ingår i läraruppdraget.
2022-01-18 2022-02-01
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 8 Specialpedagog/speciallärare till Läroverket
Pedagogiska kartläggningar och bedömningar Arbete med tillgänglig lärmiljö, närvarofrämjande arbete och särskilt stöd
2022-01-18 2022-02-18
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 8 Lärare i Idrott och Hälsa och SO till Läroverket
Undervisning i Idrott och hälsa Undervisning SO
2022-01-18 2022-02-01
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Ingenjör/tekniker med intresse för medicinsk teknik
Som medicinteknisk ingenjör hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Vi söker dig som ser värdet i att arbeta med avancerad teknik som gör direkt nytta i vården. Vi arbetar med medicintekniska utrustningar och system som förekommer inom vården, till exempel medicinsk IT, ultraljud, röntgen, endoskopi, narkos, dialys, EKG, övervakningsutrustning, ögon/öronutrustning och diatermi. Du kommer att arbeta med utrustningen under hela dess livslängd. Det innebär att du bland annat: -deltar i investeringsplan...
2022-01-17 2022-02-07
Hudiksvalls kommun Jobbcentrum Socialsekreterare Jobbcentrum
Inom Jobbcentrum söker vi i dagsläget 1-2 vikariat som socialsekreterare med anledning av föräldraledighet, under förutsättning att erforderliga beslut fattas. I huvudsak består framförallt arbetsuppgifterna som socialsekreterare av handläggning av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Att utreda rätten till bistånd är en central uppgift som ingår i handläggningsprocessen. Arbetet med myndighetsutövning grundar sig på lagar och andra författningar och de regler som främst styr handläggningen av ärenden finns i förvaltningslagen FL, socialtjän...
2022-01-14 2022-01-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Laboratoriepersonal sökes till Klinisk kemi och Transfusionsmedicin
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta med provtagning, omhändertagande av prover och analysarbete. Arbetsuppgifterna kommer att justeras utifrån dina kvalifikationer.
2022-01-14 2022-02-20
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Vikarier till lokalvård
Som vikarie inom lokalvård kommer du att städa på exempelvis förskolor, skolor, kontor och övriga utrymmen som tillhör Hudiksvalls kommun när ordinarie medarbetare är borta. På många av våra arbetsplatser inom lokalvård används städmaskiner, arbetet kan också innebära vissa tyngre lyft.
2022-01-13 2022-01-31
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Klinikchef till Distrikstveterinärerna Hälsingland
Då vi är en affärsdriven verksamhet är kunden alltid i fokus och i din roll som klinikchef bygger och vårdar du kundrelationer tillsammans med medarbetarna. Att identifiera utvecklingsområden och driva dessa frågor framåt är en naturlig del av arbetet. Du har huvudansvaret för affärsverksamheten och för en positiv utveckling av verksamhetens resultat och kvalitet. Som klinikchef leder du dina medarbetare genom ett nära och coachande ledarskap för att tillsammans hantera de vardagliga utmaningarna. Du ingår tillsammans med flera klinikchefskol...
2022-01-13 2022-01-27
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Veterinärer till Distriktsveterinärerna Hälsingland
Vi söker nya kollegor! Om du är intresserad av kor har du goda chanser att få utvecklas inom det området Hälsingland har idag flera större gårdar och en stor del av det dagliga fältarbetet handlar om att serva dessa samt arbeta förebyggande. Den som är intresserad av häst har möjlighet att få vara med och bygga upp en större verksamhet än vi haft möjlighet till idag och om man har sällskapsdjur som huvudsakligt intresseområde finns också goda möjligheter att kunna jobba med det vi ser att vi framåt kan utöka vår kapacitet på alla områden! Då b...
2022-01-13 2022-02-10
Region Gävleborg. Vårdenhetschef till Öron- näs- halsmottagningen, Hudiksvall
Som vårdenhetschef ansvarar du för personal, verksamhet samt ekonomi och du ser dessa tre områden som en helhet, där alla är beroende av varandra för att nå en framgångsrik verksamhet. Det finns ett gott kollegialt stöd och hög kompetens inom verksamhetsområdet för dig att tillgå. I ditt uppdrag ingår att • planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten • skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, genom dialog och delaktighet • driva verksamhetens utvecklingsarbete framåt, där du som chef bidrar till att skapa en kultur som präglas av s...
2022-01-13 2022-02-13
Hudiksvalls kommun Gymnasiet Modersmålslärare/ studiehandledare till Bromangymnasiet
Modersmålsundervisningen sker i möjligaste mån på eftermiddagar, håltimmar. Undervisa eleverna i modersmålet en lektion per vecka. Planera undervisningen utifrån skolans styrdokument. Dokumentera elevens lärande, bedöma elevens kunskaper samt sätta betyg från och med årskurs sex. Studiehandledning sker under lektionstider.
2022-01-12 2022-02-12
Region Gävleborg. Rektor till Forsa folkhögskola
Som rektor på Forsa Folkhögskola har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi, medarbetare och kvalitet. Du leder och styr verksamheten mot uppställda mål och ansvarar för att, tillsammans med medarbetarna, utveckla skolan och dess kursutbud. Rektor har det pedagogiska ledarskapet och ansvarar dessutom för de studeranderättsliga frågorna. Du samarbetar med förvaltningens övriga rektorer och bidrar förvaltningsövergripande i ledningsgruppen. Som rektor är du direkt underställd förvaltningschef. Du tillvaratar och utvecklar medarbe...
2022-01-11 2022-02-13
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till Sekreterare Akut Hudiksvall
Arbetsuppgifterna består av vårddokumentation, registrering i våra vårdsystem, posthantering och preparering inför scanning. Kvalitetsarbete med bevakning att registrering sker i våra olika system. Jourtid har vi ett utökat uppdrag gentemot andra kliniker gällande akuta inskrivningar. Arbetet på akutmottagningen omfattar dag-, kvälls- och helgarbete. Schemaplaneringen gör du tillsammans med dina kollegor, där du har möjlighet att påverka ditt eget schema.
2022-01-11 2022-01-26
Hudiksvalls kommun Vård och omsorg 1 Bemanningssamordnare Södra området i Hudiksvall
I uppdraget som bemanningssamordnare ingår tillsättning av det dagliga och planerade bemanningsbehovet. Som bemanningssamordnare planerar du personalresurser optimalt och du är navet för att se möjliga bemanningslösningar inom äldreomsorgen. Bemanningssamordnaren är länken mellan enhetschefer, medarbetare och vår Rekrytering och bemanningsenhet. I uppdraget ingår även övrigt förekommande arbetsuppgifter som rör bemanning och planering utifrån enheternas behov.
2022-01-10 2022-01-30
Hudiksvalls kommun Biblioteken Skolbibliotekarie
Vi söker en bibliotekarie som vill vara med att utveckla biblioteksverksamheten i Hudiksvalls kommun. Du kommer att ansvara för verksamheten vid det integrerade folk- och skolbiblioteket i Iggesund vilket innebär ett varierat arbete med sedvanliga bibliotekarieuppgifter och läsfrämjande arbete för framförallt barn och unga. Tjänsten innefattar även kvällstjänstgöring.
2022-01-07 2022-01-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Endoskopimottagningen, Hudiksvall
Som sjuksköterska på endoskopimottagningen kommer du att assistera vid endoskopiska undersökningar och behandlingar, tidsboka patienter och planera undersökningar, svara i telefonrådgivning, samt utföra övriga förekommande arbetsuppgifter på mottagningen. Arbetstiden är dagtid helgfria vardagar.
2022-01-07 2022-01-23
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Vik. Sjuksköterska till Endoskopimottagningen
Som sjuksköterska på endoskopimottagningen kommer du att assistera vid endoskopiska undersökningar och behandlingar, tidsboka patienter och planera undersökningar, svara i telefonrådgivning, samt utföra övriga förekommande arbetsuppgifter på mottagningen. Arbetstiden är dagtid helgfria vardagar.
2022-01-07 2022-01-23
Hudiksvalls kommun Gymnasiet Modersmålslärare/ studiehandledare till Bromangymnasiet
Modersmålsundervisningen sker i möjligaste mån på eftermiddagar, håltimmar. Undervisa eleverna i modersmålet en lektion per vecka. Planera undervisningen utifrån skolans styrdokument. Dokumentera elevens lärande, bedöma elevens kunskaper samt sätta betyg från och med årskurs sex.
2022-01-03 2022-01-31
Hudiksvalls kommun Vuxna och äldre område Myndighetskontoret söker socialsekreterare för myndighetsutövning
Med anledning av att en av våra medarbetare ska vara föräldraledig söker vi socialsekreterare till enheten som arbetar med barn och vuxna som har en funktionsnedsättning. Som socialsekreterare har du ett myndighetsansvar som innebär att du utreder, fattar beslut och följer upp insatser. Du arbetar utifrån gällande lagstiftning SoL och LSS. Arbetet förutsätter ett gott samarbete med andra enheter inom förvaltningen och med externa aktörer. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras ku...
2021-12-28 2022-01-27
Hudiksvalls kommun Vuxna och äldre område Myndighetskontoret söker socialsekreterare
Nu söker vi socialsekreterare till enheten som ansvarar personer över 18 år som bland annat har behov av stöd för sitt beroende, att man är våldsutsatt eller att man är en ensamkommande ungdom. Som socialsekreterare har du ett myndighetsansvar som innebär att du utreder, fattar beslut och följer upp insatser. Du arbetar utifrån gällande lagstiftning SoL, LVM och LVU. Du arbetar motiverande i kontakten med klienterna. Arbetet förutsätter ett gott samarbete med andra enheter inom förvaltningen och med externa aktörer såsom beroendevård, kriminal...
2021-12-28 2022-01-30
Hudiksvalls kommun Plan- och bygglovskontoret Hudiksvalls kommun söker en Tillsynshandläggare
I rollen som tillsynshandläggare arbetar du i huvudsak med tillsyn inom plan- och bygglagen och miljöbalken. Arbetet består av spännande och komplexa juridiska frågeställningar men också många sociala kontakter med fastighetsägare, företagare, olika verksamheter inom kommunen och andra myndigheter. Som tillsynshandläggare hos oss får du ett omväxlande arbete där du till stor del planerar och styr ditt arbete själv. Du har ett nära samarbete med din tillsynskollega och övriga engagerade medarbetare inom förvaltningen. Arbetet varierar mellan...
2021-12-21 2022-01-31
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 10 Förskollärare till Linfröets förskola
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av dig som förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande g...
2021-12-16 2022-01-23
1 2 >