Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, IT-förvalting Supporttekniker till IT-supporten Region Gävleborg
Vi söker en engagerad och motiverad medarbetare till vår 1-linjesupport. Du kommer att vara en viktigt spelare i vårt team på sju medarbetare. IT-supportens primära uppdrag är att erbjuda 1:a och 2:a linjens support inom områdena system-, teknik- samt E-tjänstekort. Systemsupporten hanterar även systemintroduktioner samt behörigheter. E-tjänstekort hanterar förutom behörigheter fotografering och utlämning av kort. Inom enheten IT-supporten är vi 28 medarbetare som tar ett gemensamt helhetsansvar för vår leverans och som gillar att arbeta t...
2021-02-26 2021-03-19
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 5 Elevassistent till Njutånger skola
Arbeta som elevassistent med enskild elev. Samarbete, elevfokus och relationsbyggande är viktiga ledord.
2021-02-26 2021-03-14
Hudiksvalls kommun Skolenhet 3 Yrkeslärare Fordonsprogrammet
Du kommer att arbete med undervisning inom de programgemensamma kurserna, såväl som inom inriktnings- och fördjupningskurser. Undervisningen kräver teoretiska, praktiska och digitala kunskaper, vilket gör att tidigare erfarenhet är av stor vikt, samt pedagogisk utbildning eller erfarenhet. Erfarenhet och insikt av arbete med NPF-anpassningar är meriterande. I tjänsten ingår även mentorskap.
2021-02-26 2021-03-15
Hudiksvalls kommun Grupp och servicebostad ECH 1 Stödassistent/Habiliteringspersonal
Vi är under ett generationsskifte och söker nu 6 nya medarbetare till fyra av våra LSS boenden. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning i olika åldrar. I din roll som stödassistent utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du stödjer de boende och vägleder med bland annat fritidsaktiviteter, personlig omvårdnad, måltider, medicin hantering, städning, samhällskontakter och kommunikation (AKK/TSS). Arbetet kräver förmåga att arbeta bå...
2021-02-26 2021-03-14
Hudiksvalls kommun Personlig ass ECH 5 Undersköterska inom personlig assistent
Vi rekryterar medarbetare till en resursgrupp inom personlig assistans. Arbetet innebär omsorgsarbete i kundens hem och arbetsplatserna finns över hela kommunen. Du kommer att ingå i ett team där flexibiliteten är ett måste då du inte har någon fast arbetsplats utan täcker upp tillsammans med övriga kollegor i resursteamet vid vikariebehov. I vårt resursteam hoppar du in där du behövs som mest. Verksamhetens behov av vikarier styr när och var du jobbar. Ibland jobbar du en dag på ett ställe, ibland kanske du blir kvar flera dagar på samma stäl...
2021-02-25 2021-03-12
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till ortopedavdelningen Hudiksvall
Hos oss på ortopedavdelningen kommer du att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i nära samarbete med vårdkoordinator, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Avdelningen har individuellt schema enligt Time Care. Vi skräddarsyr ett introduktionsprogram på 6-8 veckor för att skapa dom bästa förutsättningarna för dig som ny medarbetare. Låter detta intressant så är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!
2021-02-25 2021-03-18
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Dietist till Barn- och ungdomssjukvården i Hudiksvall
Vi söker nu en dietist som får möjligheten att jobba inom barnsjukvård i Hudiksvall med nära samarbete med barnkliniken i Gävle. På barn- och ungdomsmottagningen i Hudiksvall har du som dietist ett självständigt arbete som även inkluderar teamarbete där du själv organiserar och planerar dina dagar. Vi arbetar alltid utifrån barnens och familjernas bästa i enlighet med FN:s barnkonvention och NOBAB-standard. Som dietist vid barn- och ungdomskliniken får du möjlighet att jobba med barn och ungdomar och deras familjer både vid mottagning och avde...
2021-02-23 2021-03-23
Hudiksvalls kommun Stöd och utveckling Gör oss till bättre budskapsförmedlare
Social -och omsorgsförvaltningen har fått statliga medel bland annat för att utveckla stöd till ensamma äldre och stöd till barn och vuxna med psykisk ohälsa. En del inom denna satsning är att utveckla våra kommunikationsvägar till invånarna i Hudiksvall. Vi söker därför dig som vill vara med att utveckla oss. I kommunen finns en central informationsenhet som leder förvaltningarnas kommunikationsarbete. Vi annonserar nu ut en ett- årig projekttjänst som ska vara ett stöd till förvaltningens verksamheter för att växla upp socialtjänstens kommu...
2021-02-23 2021-03-12
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 14 Musiklärare 50% i kombination med annat ämne alt fritidshem upp till 100%
Du arbetar på Idenors skola enligt MOA för lärare och eventuellt fritidshem, och ingår i ett arbetslag med lärare i åk F-6.
2021-02-22 2021-03-14
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 14 Lärare i åk 4-6, Idenors skola
Du arbetar på Idenors skola enligt MOA för lärare och ingår i ett arbetslag med lärare i åk 4-6.
2021-02-22 2021-03-14
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 14 Slöjdlärare Textil, Trä och Metall till Idenors skola
Du arbetar på Idenorsskola enligt MOA för lärare och och ingår i ett arbetslag med lärare i åk F-6.
2021-02-22 2021-03-14
Hudiksvalls kommun Jobbcentrum Projektmedarbetare Jobbcentrum
Inom Jobbcentrum söker vi i dagsläget en medarbetare som ska arbeta i ett av enhetens ESF projekt, nya extrastöd. Påbörjad projektanställning fr.o.m. 21-04-01 till planerat projektavslut 22-12-31. Projektmedarbetaren är huvudansvarig för de deltagare som deltar i projektet. Arbetsuppgifterna kommer framförallt bestå av: att ha huvudansvaret för att leda och strukturera aktiviteter för deltagare i gruppverksamhet i samverkan med arbetsmarknadscoacher och projektsamordnare samt att genomföra individuell coachning och vägledning tillsammans med ...
2021-02-22 2021-03-07
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning ST-studierektor för Barn och ungdomspsykiatrin, Hälsingland
Uppdraget innebär att verka för att samordna och kvalitetssäkra specialistläkarutbildningen inom BUP med övergripande ansvar för samtliga ST-läkare, i våra sju regioner. I uppdraget ingår att genomföra träffar/besök på de kliniker som har ST-läkare för att följa upp hur ST-utbildningen genomförs. Du kommer att medverka till att det inom regionen finns en likvärdighet avseende genomförandet av ST-utbildningen, upprättande av utbildningsplanering och utvärderingsmetoder. Det ingår även att ordna träffar för huvudhandledare, utbildningsseminarier ...
2021-02-22 2021-03-12
Hudiksvalls kommun Barn- och unga område Barn och unga söker familjehemssekreterare
Som familjehemssekreterare hos oss utreder du och bedömer blivande uppdragstagare som är intresserade av att bli jourhem och familjehem, därefter matchar du dessa till rätt barn/ungdom. Du stöttar och handleder familjehem, och dokumenterar i vårt system treserva. Du arbetar även med att fastställa ersättningsnivåer och att upprätta avtal, samt planerar och genomföra kompetenshöjande åtgärder såsom utbildningar och informationskvällar för uppdragstagarna. Du arbetar nära övriga funktioner inom verksamhetsområdet, så som socialsekreterare och fam...
2021-02-22 2021-03-08
Region Gävleborg, IT-förvalting Systemadministratör till IT-supporten
Nu söker vi dig som är engagerad, motiverad och är intresserad av systemsupport. Du kommer att vara en viktig spelare i vårt team på 10 medarbetare. I arbetsuppgifterna som systemadministratör kommer du att arbeta nära våra användare med support, utbildning och systemadministration. I denna tjänst ingår även E-tjänstekort där uppdraget är bl.a. fotografering, utlämning av E-tjänstekort samt support. Du kommer även arbeta proaktivt med utvecklandet av processer, rutiner och arbetssätt som vi ser som en självklar del för vår verksamhetsutveckli...
2021-02-22 2021-03-12
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Kurator till psykiatriska mottagningen Hudiksvall
Psykosocialt behandlingsarbete och samtalsbehandling. Bedömning, utredning och social kartläggning samt samverkan med andra myndigheter och vårdgrannar. Stöttning och guidning till andra behandlare gällande extern samverkan och samordning.
2021-02-19 2021-03-14
Region Gävleborg. Barnmorska till Barnmorskemottagningen i Hudiksvall Nordanstig
I rollen som barnmorska kommer du att samarbeta nära andra barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, barn- och familjehälsa, barnavårdscentralen och kvinnokliniken i regionen, framförallt i norra Hälsingland. Du har också möjlighet att arbeta med ungdomsmottagningens målgrupp under bland annat semestertider. Som barnmorska hos oss kommer du att arbeta med • hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete • stöd i föräldraskap och föräldra...
2021-02-16 2021-03-09
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till barnavdelningen Hudiksvall
Då vi är en kombinerad neonatal- och barn/ungdomssjukvårdsavdelning kommer du att arbeta med ett brett spektrum av patienter mellan åldrarna 0-18 år. Vi samarbetar med andra vårdavdelningar som kirurg-, ortoped-, ÖNH-, infektion-, BUP, HAB och ögon för att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Vi utvecklar även samarbetet mellan mottagning- och vårdavdelning för att bli en kombinerad patientcentrerad enhet, för akut och planerad vård med NOBAB standard som grund. Som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska kommer du bland annat arbet...
2021-02-16 2021-03-16
Hudiksvalls kommun Sjuksköterskor centrala området Leg. Sjuksköterska semestervikariat Hudiksvalls Kommun
Du har som sjuksköterska på vård- och omsorgsboende och hemsjukvård inom äldreomsorgen ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på den enhet där du är placerad. De grundläggande uppgifterna är att bedöma, besluta och sätta mål, att dokumentera, planera, följa upp, utföra/delegera och leda hälso- och sjukvårdsinsatser. I sjuksköterskans uppgifter ingår också att handleda, informera och utbilda annan personal. Du arbetar i team med kollegor i området, det innebär att viss arbetstid omfattar flera enheter. Ensamarbete förekommer.
2021-02-15 2021-05-31
Region Gävleborg, Företagshälsovårdsnämndförvaltning Ergonom/legitimerad fysioterapeut till Företagshälsovården
Hos oss har Du ett roligt, stimulerande och omväxlande arbete där du tillsammans med andra arbetsmiljökonsulter får möjligheten att bidra till ökad arbetsglädje och effektivitet hos våra kunder. Dina arbetsuppgifter handlar om att på ett konsultativt sätt ge stöd till anställda och chefer, enskilt eller i grupp. Viktiga ingredienser i vårt arbete är helhetssyn och ett konsultativt arbetssätt. Du bistår våra kunder i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ingår i ett multiprofessionellt team. Det förebyggande arbetet innehåller utbildning, in...
2021-02-15 2021-03-07
Hudiksvalls kommun Sjuksköterskor centrala området Leg. Sjuksköterska Hudiksvalls Kommun
Du har som sjuksköterska på vård- och omsorgsboende och hemsjukvård inom äldreomsorgen ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser. De grundläggande uppgifterna är att bedöma, besluta och sätta mål, att dokumentera, planera, följa upp, utföra/delegera och leda hälso- och sjukvårdsinsatser. I sjuksköterskans uppgifter ingår också att handleda, informera och utbilda annan personal. Du arbetar i team med kollegor i området, det innebär att viss arbetstid omfattar flera enheter. Ensamarbete förekommer. Vi går löpande igenom ansökningarna, tjänsten ...
2021-02-14 2021-03-01
Hudiksvalls kommun Sjuksköterskor centrala området Leg. sjuksköterska till natten - Hudiksvalls kommun
Som sjuksköterska på natten ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser i hela kommunen. Dina grundläggande uppgifter är att bedöma, besluta och sätta mål, att dokumentera, planera, utföra/delegera och leda hälso- och sjukvårdsinsatser. I sjuksköterskans uppgifter ingår också att handleda, informera och utbilda annan personal. Det förekommer ensamarbete eftersom man åker själv på de olika uppdragen. Du har ett grundschema men det förekommer att du kan få byta arbetspass från natt till dag eller kväll när behov finns. En bra arbetsmiljö är ...
2021-02-14 2021-05-31
Hudiksvalls kommun Sjuksköterskor Ytterområdet Leg. Sjuksköterska till Frejagårdens vård- och omsorgsboende
Vi söker en sjuksköterska med placering på Frejagården där du tillsammans med kollegor ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser på den enhet du är placerad. Frejagårdens vård- och omsorgsboende har 47 lägenheter. De grundläggande uppgifterna är att bedöma, besluta och sätta mål, att dokumentera, planera, utföra/delegera och leda hälso- och sjukvårdsinsatser. I sjuksköterskans uppgifter ingår också att handleda, informera och utbilda annan personal. Du arbetar i team med enhetschef, fysioterapeut , arbetsterapeut, andra sjuksköterskor och om...
2021-02-12 2021-02-28
Hudiksvalls kommun Sjuksköterskor Ytterområdet Leg. Sjuksköterska semestervikariat Hudiksvalls Kommun
Du har som sjuksköterska på VÅBO och hemsjukvård inom äldreomsorgen ansvar för Hälso- och sjukvårdsinsatser på den enhet där du är placerad. De grundläggande uppgifterna är att bedöma, besluta och sätta mål, att dokumentera, planera, följa upp, utföra/delegera och leda hälso- och sjukvårdsinsatser. I sjuksköterskans uppgifter ingår också att handleda, informera och utbilda annan personal. Du arbetar i team med kollegor i området, det innebär att viss arbetstid omfattar flera enheter. Ensamarbete förekommer.
2021-02-12 2021-05-31
Hudiksvalls kommun Sjuksköterskor Ytterområdet Leg. Sjuksköterska - Hudiksvalls kommun Funktionsnedsättning
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill arbeta inom kommunens grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning, främst inom boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Som sjuksköterska ansvar du för Hälso-och sjukvårdsinsatser. De grundläggande uppgifterna är att bedöma, besluta och sätta mål, att dokumentera, planera, utföra/delegera och leda Hälso- och sjukvårdsinsatser. I sjuksköterskans uppgifter ingår också att handleda, informera och utbilda andra.
2021-02-12 2021-03-07
1 2 >