Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun Äldreomsorgen Enhetschef till Bjuråkers hemtjänst i Hudiksvalls äldreomsorg
Arbetet som enhetschef inom hemtjänsten innebär bland annat att du, utifrån gällande lagstiftning och mål skall leda och fördela arbetet på enheten, ha verksamhets-, personal- och budgetansvar samt ha kontakter med kunder och deras närstående. Som enhetschef ska du samverka med en rad olika interna och externa kontakter, leda, motivera och stimulera dina medarbetare samt driva ett aktivt utvecklingsarbete som bidrar till att enheten når uppsatta mål. Administrativt stöd finns samt bemanningssamordnare för den dagliga vikarieanskaffningen.
2023-06-08 2023-06-22
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 2 Fritidslärare/fritidspedagog till Sandvalla skola
Ansvara för fritidshemmets verksamhet, utifrån uppdrag. Arbete i huvudsak på eftermiddagar
2023-06-07 2023-06-21
Hudiksvalls kommun Rekrytering och bemanningsenheten Poolare, måltidspersonal till Rekrytering och bemanning
Som poolare arbetar du både självständigt och i grupp i kök på förskolor, skolor och inom äldreomsorg utifrån Kostenhetens riktlinjer och policy. Som måltidspersonal innebär arbetsuppgifterna att tillaga frukost, mellanmål och salladsberedning. Disk och städning, matsalsarbete, biträda kock vid matlagning och bakning. Som kock ingår samma arbetsuppgifter som måltidspersonal och dessutom den viktiga arbetsuppgiften att tillaga god, vällagad och näringsriktig mat. Ibland jobbar du ensam och ibland tillsammans med övrig kökspersonal. Arbetspa...
2023-06-05 2023-07-03
Hudiksvalls kommun CUL Studie-& yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledare till CUL
Du kommer att ingå i kommunens samlade vägledningsenhet och vara placerad inom grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Vi arbetar tillsammans från lägre åldrar till vuxna. Du har individfokus och ett utåtriktat arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra vägledningssamtal och information, både enskilt och i grupp. Samverka med övriga studie- och yrkesvägledare i kommunen för att vår verksamhet ska bli som en röd tråd genom hela skolan. Samarbete med lärare och övrig personal i den generella studie- och vägledningen är...
2023-06-05 2023-06-16
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Undersköterska till akutmottagningen
I rollen som undersköterska på akutmottagningen får du ett omväxlande arbete där du arbetar i team tillsammans med en sjuksköterska, där ni tillsammans går runt på alla specialiteter. Samspel och kommunikation mellan dig, sjuksköterskan och arbetsgruppen är avgörande i arbetet med att säkra en god patienthälsa. Akutmottagningen är en stimulerande arbetsplats där du på förhand inte vet hur dagen kommer att se ut vilket innebär en skiftande arbetsbelastning. Patientklientelet är väldigt varierat, från äldre multisjuka till svårare traumafall. So...
2023-06-05 2023-06-25
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Undersköterska till akutmottagningen
I rollen som undersköterska på akutmottagningen får du ett omväxlande arbete där du arbetar i team tillsammans med en sjuksköterska, där ni tillsammans går runt på alla specialiteter. Samspel och kommunikation mellan dig, sjuksköterskan och arbetsgruppen är avgörande i arbetet med att säkra en god patienthälsa. Akutmottagningen är en stimulerande arbetsplats där du på förhand inte vet hur dagen kommer att se ut vilket innebär en skiftande arbetsbelastning. Patientklientelet är väldigt varierat, från äldre multisjuka till svårare traumafall. So...
2023-06-05 2023-06-25
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 11 Lärare Sv/SvA åk 7-9 till Ede skola
Som lärare på Ede skola kommer du att undervisa utifrån din behörighet och delta i skolutvecklingsarbetet.
2023-06-01 2023-06-16
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 11 Lärare Eng + annat ämne åk 7-9 till Ede skola
Som lärare på Ede skola kommer du att undervisa utifrån din behörighet och delta i skolutvecklingsarbetet.
2023-06-01 2023-06-16
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 11 Lärare Ma/No 4-6 till Ede skola
Som lärare på Ede skola kommer du att undervisa utifrån din behörighet och delta i skolutvecklingsarbetet.
2023-06-01 2023-06-16
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Sommarjobba på Ingsta Vård- och omsorgsboende i Rogsta
Som omvårdnadspersonal på vård- och omsorgsboende jobbar du med äldre personer som behöver hjälp och tillsyn dygnet runt. Vissa boende har en demenssjukdom, andra har svårt att röra sig eller har svårt att klara sig själva på annat sätt. Tillsammans med dina kollegor delar ni upp arbetet för dagen och ni hjälper varandra att skapa en bra vardag för de boende. Dokumentation ingår i arbetsuppgifterna.
2023-06-01 2023-06-30
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska till allmänpsykiatrisk avdelning
Allmänpsykiatriska avdelningen i Hudiksvall söker sjuksköterskor som vill arbeta i en modern psykiatrisk verksamhet. Tillsammans arbetar vi med att driva utvecklingen för att möta framtidens behov. Vi står nu inför en förändring där vi ska förbättra det akuta patientomhändertagande samt förbättra vårdkvalitén. Vi jobbar för att förändra enheterna från allmänpsykiatrisk avdelning och psykosavdelning till en ny psykiatrisk vårdavdelning, en PAVA (psykiatrisk akutvårdsavdelning) samt psykiatrisk akutmottagning. I detta projekt lägger vi stor vikt ...
2023-06-01 2023-06-18
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 4 Lärare Ma, NO, Tk till Östra skolan
Undervisa i årskurs 7-9. Arbete i arbetslag och ämneslag samt mentorskap ingår.
2023-05-31 2023-06-18
Hudiksvalls kommun Tillfälligt stöd Fältassistent
Vill du vara med och stödja barn och unga och bidra till att förbättra deras livsvillkor? Då en utav våra fältassistenter går vidare till ett nytt uppdrag söker vi dig som vill arbeta hos oss som fältassistent. Gillar du att arbeta med glädje och kan sätta barnet eller ungdomen i fokus och se individen, då är du förmodligen den rätta för oss. I förebyggande enheten finns fem fältassistenter som arbetar dagtid, kvällar och helger med socialt uppsökande och förebyggande arbete i Hudiksvalls kommun. Som fältassistent kommer du arbeta på olika a...
2023-05-31 2023-06-13
Region Gävleborg, VO Kirurgi Underläkare till kirurgkliniken
I rollen som underläkare skall du: • utföra sedvanligt avdelningsarbete och administration runt det: rond, daganteckningar, in- och utskrivning av patienter • sedvanligt mottagningsarbete efter kompetens • arbeta i journalsystemet Melior samt operationsplaneringssystemet Provisio • ha ett gott samarbete med alla yrkesgrupper inom kirurgkliniken samt kollegor i övriga verksamhetsområden I tjänsten ingår även arbete under kvällar och helger med tjänstgöring på akuten. Vi ser gärna att du har intresse av att delta i verksamhetens utvecklingsarbe...
2023-05-31 2023-06-30
Hudiksvalls kommun Grundsär 1 Speciallärare inriktning IF med undervisning i idrott och hälsa och motorik
Du undervisar elever i ämnet idrott och hälsa och ämnesområdet motorik. Annat ämne/ämnesområde kan komma att ingå. Du ingår i ett arbetslag med lärare, elevassistenter, speciallärare, specialpedagog samt fritidspedagog. Du arbetar utifrån varje elevs förutsättningar att nå målen med ett inkluderande förhållningssätt. Du håller dig uppdaterad på aktuell forskning och använder den för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
2023-05-30 2023-06-13
Hudiksvalls kommun Skolenhet 3 Gymnasielärare Engelska/Svenska
Tjänsten innebär planering, genomförande och uppföljning av undervisning på både yrkes- och studieförberedande program. Du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av 6-8 andra lärare.
2023-05-30 2023-06-13
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Undersköterska till barn och ungdomspsykiatrin
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • rådgivning • läkarbokningar • psykoedukation • gruppbehandling Hos oss får du • en dynamisk arbetsplats med varierande arbetsuppgifter • arbeta tillsammans med erfarna kollegor Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2023-05-30 2023-06-13
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 8 Läroverket söker specialpedagog
I ditt uppdrag som specialpedagog ingår att: - självständigt och tillsammans med andra identifiera, analysera och medverka i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till elevers svårigheter i lärmiljöer bland annat genom att genomföra pedagogisk kartläggning och vara ett stöd för mentorer och lärare - vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor genom att handleda mentorer, lärare och övriga resurspersoner på skolan - genomföra pedagogiska utredningar och bedömningar och skapa goda utvecklingsmöjligheter på ...
2023-05-30 2023-06-15
Hudiksvalls kommun Gymnasiet Mentor/lärarassistent till Bromangymnasiet
Mentorskap på det Samhällsvetenskapliga programmet. Mentors arbetsuppgift är att vara handledare till eleven under dess studietid och att vara den som elev och vårdnadshavare i första hand vänder sig till med förfrågningar. I uppdraget ingår: • Kontinuerlig kontakt med eleven, det kan innefatta motiverande samtal och visst stöd i studieplanering. • Genomföra utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare en gång per termin. • Aktivt arbetslagsarbete tillsammans med programmets lärare. • Klassföreståndarskap. • En nära samverkan med skolledn...
2023-05-30 2023-06-11
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård Barnmorska till förlossningen
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och har intresse av att jobba med vård av kvinnor och nyfödda barn, kanske har du också en ambition och nyfikenhet på barnmorskeyrket. Som barnmorska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • sedvanliga barnmorskeuppgifter • rotering mellan förlossning och BB • vård av kvinnor och nyfödda barn. Dag-, kväll- och eventuell nattjänstgöring ingår i tjänsten. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2023-05-29 2023-06-12
Region Gävleborg, VO Ortopedi ST-läkare till ortopedi
Tillsammans med medarbetarna lokalt, och i samverkan med andra regioner, kommer du att vara med att ständigt förbättra kliniken för att möta kundernas behov. Som ST-läkare hos oss kommer du att arbeta på avdelning, mottagning, operation och akuten. Du kommer också ha jourtjänstgöring samt handleda bland annat AT-läkare och läkarkandidater. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion • arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga • individuell utvecklingsplan. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hem...
2023-05-29 2023-06-28
Region Gävleborg, Folkhögskolor Lokalvårdare till Forsa folkhögskola
Som lokalvårdare hos oss kommer du att • ansvara för städning av boenderum och gemensamma lokaler samt viss administration Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2023-05-29 2023-06-26
Region Gävleborg, VO Paramedicin Dietist
Som dietist inom primärvården får du möjlighet att arbeta med erfarna dietistkollegor som är spridda i regionen men även några kollegor som arbetar på distans ute i landet. I arbetet utgår du från en arbetsplats där du har din största del av mottagningsverksamheten. Vi arbetar tillsammans med patientkontakter över länet i form av digitala besök och telefonkontakter. En viktig del av dietistrollen innefattar samverkan inom gruppen och tvärprofessionellt. Som dietist hos oss kommer du bland annat att • vara med och bidra till ett långsiktigt utv...
2023-05-29 2023-06-13
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 9 Lärare i idrott Åk 1-3 och fritidshem, Västra skolan
Undervisa i idrott årskurs 1-3 samt arbete på fritidshem. Du kommer ingå i ett kollegialt samarbete med andra lärare utifrån ämnet idrott kring planering, sambedömning och ämnesutveckling. Tillsammans med kollegor driver du skolutveckling specifikt i din ämneskombination, samt är nyfiken på skolutveckling generellt.
2023-05-26 2023-06-09
Hudiksvalls kommun CUL Komvux Kurator eller Vårdkoordinator till Vuxenutbildningen
Arbetets huvudsakliga uppgift är att stödja eleverna till rätt vårdinstans för diagnostisering/behandling, som kan ge underlag till Arbetsförmedlingen stödinsatser. Det primära målet för eleverna är att ta sig vidare inom utbildningssystemet och att de får tillträde till arbetsmarknaden. Arbetet ska vara riktat mot vuxenutbildningens alla skolformer och främst mot målgruppen utrikesfödda elever. Då funktionen är ny innebär det att du i samarbete med ledningen bygger in funktionen i organisationen med målsättning att nå stegförflyttning för el...
2023-05-26 2023-06-18
1 2 >