Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 9 Förskollärare med specialpedagogisk kompetens till Smedjans förskola
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Kunskap kommer till uttryck i olika former såso...
2022-06-22 2022-07-31
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 12 Förskollärare med specialpedagogisk kompetens till Håstahöjdens förskola
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Kunskap kommer till uttryck i olika former såso...
2022-06-22 2022-07-31
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 10 Specialpedagog/speciallärare till Näsviken och Lunds skolor
Arbetet som specialpedagog/speciallärare innebär att ge stöd till enskilda elever eller mindre grupper av elever samt konsultativt stöd gällande handledning till lärare och övriga pedagoger. Som stöd för enskilda elever samarbetar du med lärare och träffar elever och föräldrar i planeringssamtal. Du upprättar handlingsplaner och åtgärdsprogram i samarbete med lärare, elever och vårdnadshavare Du stödjer lärarna när de gör pedagogiska utredningar och kartläggning av elevers stödbehov. Du blir en viktig del i skolans elevhälsoteam som består a...
2022-06-22 2022-07-04
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 5 Förskollärare med specialpedagogisk kompetens till Humlans förskola
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Kunskap kommer till uttryck i olika former såso...
2022-06-22 2022-07-31
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 2 Förskollärare med specialpedagogisk kompetens till Björkbergs förskola
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Kunskap kommer till uttryck i olika former såso...
2022-06-21 2022-07-31
Hudiksvalls kommun Personlig ass ECH 2 Fast tjänst som Personlig assistent till busig 10-åring
Jag är en livsglad, busig 10-årig flicka som söker en kvinnlig personlig assistent. Jag har en hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning, grov synnedsättning, epilepsi och ADHD, inget tal men använder alternativ kommunikation som tecken som stöd. Det bästa jag vet är att bad...
2022-06-21 2022-08-12
Region Gävleborg, VO Ortopedi Undersköterska till ortopedmottagningen Hudiksvall
Vi bedriver verksamhet med läkarmottagning, arbetsterapi och fysioterapi. Ortopedi är en spännande specialitet som befinner sig i ständig utveckling. Vi utför poloperationer, gipsningar och andra ortopediska behandlingar. Vi söker nu en undersköterska till mottagningen. Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • gipsning • bokning av patienter • att vara behjälplig till patienter både bokade och obokade som kan dyka upp med frågor under dagen • att vara behjälplig till läkare till exempel vid olika undersökningar. Hos ...
2022-06-21 2022-07-17
Region Gävleborg, VO Ortopedi Medicinsk sekreterare till ortopedkliniken Hudiksvall
Ortopedi är en spännande specialitet som befinner sig i ständig utveckling. Vi söker nu en medicinsk sekreterare till kliniken. I Hudiksvall är det sju medicinska sekreterare som jobbar tillsammans och fördelar arbetet mellan varandra. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • diktatskrivning • posthantering • kvalitetsregister • vårddokumentation och registrering i olika vårdsystem • diagnos- och åtgärdskodning • remisshantering • alla i övrigt förekommande sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården. ...
2022-06-21 2022-07-17
Hudiksvalls kommun Barn- och unga område Barn och unga söker socialsekreterare för placerade barn
Enheten barn och unga ansvarar för myndighetsutövning och insatser riktade till barn 0-18 år och deras familjer. Enheten består av socialsekreterare som utreder och följer upp insatser, placeringssekreterare, familjehemssekreterare och familjerättssekreterare. Socialsekreterargruppen som arbetar med placerade barn 0-18 år söker nu en kollega, då en medarbetare ska gå på föräldraledighet. Att jobba som socialsekreterare för placerade barn innebär att du tillhör ett team med socialsekreterare, familjehemssekreterare, teamledare och enhetschef s...
2022-06-20 2022-07-10
Region Gävleborg, VO Primärvård Allmänspecialist med särskilt utbildningsansvar till Hudiksvall HC
Som allmänspecialist med särskilt utbildningsansvar kommer du arbeta med att stötta och handleda våra AT-läkare och ST-läkare. Utbildningsansvaret utgör minimum 50% av tjänsten, önskar du högre tjänstgöringsgrad går det självklart bra att kombinera ansvaret med kliniskt arbete på hälsocentralen. Din specialistkompetens är en viktig förutsättning för vårt gemensamma uppdrag i att stödja, behandla och vägleda människor mot ett friskare liv. Som allmänspecialist med utbildningsansvar kommer du bland annat • handleda under specialisttjänstgörin...
2022-06-20 2022-07-17
Hudiksvalls kommun SSK VÅBO Specialistsjuksköterska till hemsjukvården
I den kommunala hälso- och sjukvården får du ett omväxlande och fritt arbete där du möter patienten i det egna hemmet. Som sjuksköterska i hemsjukvården kommer du självständigt bedöma, planera, utföra/delegera, leda och dokumentera hälso- och sjukvårdsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. I sjuksköterskans uppgifter ingår också att handleda, informera och utbilda annan personal som arbetar runt patienten. Du kommer möta allt från patienter med tillfälliga behov till patienter m...
2022-06-20 2022-08-31
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 1 Elevassistent till Edsta skola
Arbeta som assistent i förskoleklass till en elev med NPF-problematik under skoltid och fritids.
2022-06-20 2022-07-04
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 1 Lärare åk 4-6 till Malsta skola
Arbeta i klass i årskurs 4-6. Ämnesbehörighet i Svenska, Engelska och SO. Gärna fler ämnen i kombination. Mentorsuppdrag kan komma att ingå. I övrigt utföra de arbetsuppgifter som ingår i läraruppdraget
2022-06-20 2022-07-04
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Hörselvårdstekniker till Hudiksvall
Som hörselvårdstekniker hos oss kommer du bland annat att arbeta med • service av hörapparater • beställning av hörapparater/hörhjälpmedel • kontroll av leveranser, lagerhantering och rekonditionering av hörhjälpmedel. Patientkontakt ingår i arbetet. Hos oss får du • en god introduktion • möjlighet att hjälpa till att höja människors livskvalité • bli en del av ett trevligt arbetsgäng. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2022-06-17 2022-07-03
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 1 Förskollärare till Kristinebergs förskola
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av dig som förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande g...
2022-06-15 2022-06-30
Region Gävleborg, VO Paramedicin Dietist till dietist Gävleborg, specialistvård Hudiksvall
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga arbetsuppgifter som dietist vid specialistvården i Hudiksvall. Du får möjlighet att arbeta i multiprofessionella team med stort fokus på samverkan kring patienterna. Arbetet innefattar mottagningsarbete, avdelningsarbete och till viss del äv...
2022-06-15 2022-07-10
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 7 Förskollärare till Håstaby förskola
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära ...
2022-06-15 2022-08-22
Hudiksvalls kommun Personlig ass ECH 3 Vi söker nu personliga assistenter till Delsbo, vikariat
Vi söker nu kvinnliga assistenter till en kvinna i Delsbo! Arbetet sker i kundens hem som ligger lantligt med fina omgivningar. Stödet innefattar allt som hör vardagen till så som personlig hygien, matlagning och andra hushållssysslor. Det finns flera hjälpmedel att använda vid arbetet så som personlyft vid förflyttningar, permobil, rullstol och det finns även en anpassad bil som assistenterna kör. Dagarna läggs upp utifrån kundens behov och kan innehålla promenader, en tur till Hudik för shopping eller åka iväg och göra andra ärenden eller b...
2022-06-14 2022-06-30
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 3 Lärarassistent till Björkbergs skola
Som lärarassistent arbetar du i ett klassteam tillsammans med mentorer och elever. Du följer eleverna under dagen i de olika sammanhang som skolan innebär. På lektionerna stöttar du lärare och elever i undervisningen och på raster finns som med som stöd i lekar och aktiviteter samt hanterar konflikter vid behov. Delar av tjänsten är fördelad till fritidshemmet. Möjlighet till förlängning av tjänsten finns.
2022-06-14 2022-06-28
Region Gävleborg, VO Primärvård BVC-sköterska till barnavårdscentralerna Hudiksvall och Delsbo
I uppdraget ingår att arbeta utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Som BVC-sköterska/distriktssköterska ska du erbjuda blivande föräldrar och barn 0-5 år och deras föräldrar en mötesplats med stöd av god kvalitet. Det ställs krav på självständigt arbete, professionellt ansvar, flexibilitet men framförallt ett gott bemötande och god samarbetsförmåga. Barnhälsovårdens uppdrag regleras via Rikshandboken, Hälsovalshandboken samt via Barnhälsovårdshandboken. Arbetet vid barnhälsovården på hälsocentralerna innebär självständ...
2022-06-14 2022-07-07
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 4 Förskollärare till Njutångers förskola
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av dig som förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande g...
2022-06-13 2022-08-21
Hudiksvalls kommun Personlig ass ECH 3 Tre heltidstjänster! Vi söker nu personliga assistenter till Delsbo
Vi söker nu tre kvinnliga assistenter till en kvinna i Delsbo! Arbetet sker i kundens hem som ligger lantligt med fina omgivningar. Stödet innefattar allt som hör vardagen till så som personlig hygien, matlagning och andra hushållssysslor. Det finns flera hjälpmedel att använda vid arbetet så som personlyft vid förflyttningar, permobil, rullstol och det finns även en anpassad bil som assistenterna kör. Dagarna läggs upp utifrån kundens behov och kan innehålla promenader, en tur till Hudik för shopping eller åka iväg och göra andra ärenden ell...
2022-06-13 2022-06-30
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Psykolog till barn- och ungdomssjukvården i Hudiksvall
Som psykolog hos oss arbetar du med barn, ungdomar och deras familjer med att göra utredningar och behandlingar. Du kommer arbeta i tvärprofessionella team på både mottagningen och avdelningen för att tillsammans erbjuda bästa möjliga vård. Då vi är ett mindre akutsjukhus har vi goda och nära samarbeten med andra klinker och vårdavdelningar såsom kirurg-, ortoped-, infektion-, ögon, ÖNH, BUP och HAB. Vi arbetar alltid utifrån barnens och familjernas bästa i enlighet med FN:s barnkonvention och NOBAB-standard. Som psykolog kommer du bland ann...
2022-06-13 2022-07-17
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska till psykosavdelningen i Hudiksvall
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta i ett team bestående av läkare, psykolog, skötare, socionom och arbetsterapeut. Tillsammans arbetar vi nära med planering, genomförande och utvärdering för att lyckas i verksamhetens gemensamma uppdrag. Vi samarbetar även med verksam...
2022-06-10 2022-06-24
Hudiksvalls kommun Personlig ass ECH 5 Undersköterska till spännande uppdrag inom personlig assistans
Vi söker nu en undersköterska till vårt Resursteam inom Hudiksvalls kommunassistans! Som Resursare hos oss blir du matchad och introducerad mot ett antal av våra assistanskunder med olika funktionsvariationer och du kommer arbeta där du behövs mest för stunden. Det kan vara hos en och samma kund några dagar i rad eller hos två olika kunder en och samma dag. Arbetstiderna kan variera från kortare pass upp till dygnspass. Du arbetar heltid och lägger ditt schema själv i samråd med chef, bemannare och dina tre kollegor i Resursteamet. Arbetsuppg...
2022-06-10 2022-07-24
1 2 >