Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun Vuxna och äldre område Myndighetskontoret söker socialsekreterare för myndighetsutövning
Vi söker socialsekreterare då en av våra medarbetare som arbetar med med barn och vuxna som har en funktionsnedsättning ska vara föräldraledig. Som socialsekreterare har du ett myndighetsansvar som innebär att du utreder, fattar beslut och följer upp insatser. Du arbetar utifrån gällande lagstiftning SoL och LSS. Arbetet förutsätter ett gott samarbete med andra enheter inom förvaltningen och med externa aktörer. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfar...
2022-09-23 2022-10-16
Hudiksvalls kommun Social- och omsorgsförvaltningen Förvaltningssekreterare
Vi söker en förvaltnings sekreterare till social- och omsorgsförvaltningen som ska vara ett administrativt stöd till verksamhetschefer och förvaltningschef. I arbetsuppgifterna ingår att utföra utredningsuppdrag, personaladministration, hantering av förvaltningsledningens post, skriva protokoll, sköta gallring och arkivering samt bistå med olika serviceinsatser till cheferna. Vara förvaltningsledningskontorets representant vad gäller samverkan med kommunledningsförvaltningens centraldiarium, servicecenter och nämnds sekreterare.
2022-09-22 2022-10-09
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Timvikarier till HVB-hem
Arbete med vuxna med beroendeproblematik som är i behov av psykosociala stödinsatser på kommunens eget HVB (hem för vård och boende). Behandlingen sker både i grupp och individuellt. Vi har en grundbehandling och en fördjupad behandling. Arbetet består även till stor del av ensk...
2022-09-22 2022-10-23
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 14 Lärare Ma/No åk 5, Idenor skola
Du arbetar enligt mål- och ansvarsbeskrivning för lärare på Idenors skola och ingår i ett arbetslag med lärare i åk 4-6.
2022-09-21 2022-10-09
Region Gävleborg, VO Primärvård Fysioterapeut till Hudiksvall Din hälsocentral
I rollen som fysioterapeut arbetar du nära våra arbetsterapeuter på enheten men samverkan sker också med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom primärvården. Samarbete med övriga professioner inom vårt verksamhetsområde, exempelvis logopeder, dietister och kuratorer förekommer också. Du kommer ingå i ett team med fem fysioterapeuter, tre arbetsterapeuter samt två rehabassistenter. Vi är en del av tjänsten Min vård Gävleborg som ger möjlighet till digitala vårdbesök. Tjänsten underlättar kommunikationen med våra patienter oc...
2022-09-21 2022-10-16
Region Gävleborg, VO Internmedicin Fysioterapeut till dagrehabilitering Hudiksvall Nordanstig
Som fysioterapeut/sjukgymnast på dagrehabilitering arbetar du i team med patienter som behöver rehabilitering efter stroke och/eller neurologisk sjukdom. Du kommer träffa patienter framför allt i grupp och även individuellt. Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med • bedömning inför träningsperiod tillsammans med arbetsterapeut. • utarbetar personliga träningsprogram utifrån patientens förmåga och målsättning • utvärderingar efter avslutad träningsperiod. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-...
2022-09-21 2022-10-16
Hudiksvalls kommun Rehabenheten Leg. Arbetsterapeut vik
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att ansvara för: - Bedöma och utreda patientens behov av rehabiliterande insatser - Starta rehabiliterande insatser, inkl. hjälpmedelsförskrivning - Följa upp och utvärdera insatser - Instruera och handleda medarbetare och patientens anhöriga så att insatserna anpassas till individens förmåga och förutsättningar - Vid behov delta i planeringar - I din roll som arbetsterapeut kommer du att samverka med andra aktörer i vårdkedjan
2022-09-21 2022-10-16
Region Gävleborg, VO Primärvård Arbetsterapeut till Hudiksvall Din hälsocentral
Det är ett arbete som är intressant, utmanande och omväxlande och där lösningar/insatser gör att fler människor kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med • bedömning/Utredning av aktivitetsförmåga och hemmiljö. • bostadsanpassningar. • bedömningar av hjälpmedelsbehov. • förskrivning och inträning av hjälpmedel. • bedömning av enklare handproblematik med träningstips och förskrivning av hand ortoser. • minnesutredningar i form av kognitiv screening och kartläggning av vardagen...
2022-09-21 2022-10-16
Region Gävleborg, VO Sekreterare Medicin Medicinsk sekreterare till Sekreterare Akut Hudiksvall
Arbetsuppgifterna består av vårddokumentation, registrering i våra vårdsystem, posthantering och preparering inför scanning. Kvalitetsarbete med bevakning att registrering sker i våra olika system. Jourtid har vi ett utökat uppdrag gentemot andra kliniker gällande akuta inskrivningar. Arbetet på akutmottagningen omfattar dag-, kvälls- och helgarbete. Schemaplaneringen gör du tillsammans med dina kollegor, där du har möjlighet att påverka ditt eget schema. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-re...
2022-09-21 2022-10-06
Region Gävleborg, VO Ögon Vårdenhetschef till Ögonmottagningen, Hudiksvall
Vi söker nu dig som kommer att arbeta i ett delat uppdrag tillsammans med vår nuvarande Vårdenhetschef. Vi kommer tillsammans att dela och fördela uppdraget när tjänsten är tillsatt. Det är viktigt att du som söker är flexibel och har en mycket god samarbetsförmåga. Som vårdenhetschef ansvarar du för personal, verksamhet och ekonomi och du ser dessa tre områden som en helhet, där alla är beroende av varandra för att nå en framgångsrik verksamhet. I ditt uppdrag ingår att • planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten • skapa förutsät...
2022-09-21 2022-10-23
Hudiksvalls kommun Trygg hemgång Sjuksköterska Trygg hemgång
Sedvanliga arbetsuppgifter för leg. sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. I rollen som sjuksköterska i Trygg hemgång ingår det att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för patienter som beviljats beslut enligt SoL om Trygg hemgång. Du som sjuksköterska som arbetar i Trygg Hemgång ansvarar för att patienterna får en säker vård av god kvalitet. Du prioriterar ditt arbete utifrån din profession för att ge den största möjliga nyttan till patienterna. I Trygg Hemgång utreder sjuksköterska hälsotillstånd, behov av insatser i samråd med...
2022-09-19 2022-10-09
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Sjuksköterska till barn- och ungdomsavdelningen
Som sjuksköterska på avdelningen kommer du jobba tätt ihop med andra sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor och våra egna barnläkare. Allmänpediatrik innebär att vi tar emot barn i åldrar 0-17 år oavsett deras sjukdom eller skada, vilket gör att...
2022-09-19 2022-10-10
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri PTP-psykolog till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Hudiksvall
För att genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter arbetar vi oftast teambaserat för att skapa ett kreativt sammanhang med olika kompetenser och kunskapsaspekter. Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud utifrån olika teoretiska modeller. De primära arbetsuppgifterna består av neuropsykiatriska utredningar, behandling samt strukturerade bedömningar. Som PTP-psykolog hos oss kommer du att ha ditt arbete fördelat utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för PTP-tjänstgöring, och du kommer bland annat att arbeta med • utredning...
2022-09-16 2022-10-16
Region Gävleborg, Regionstyrelseförvaltningen Enhetschef, Serviceenheten Hälsingland
I rollen som enhetschef erbjuder vi dig ett stimulerande och omväxlande arbete med många kontakter inom och utom regionen där du har ansvar för att leveranserna uppfyller vårt uppdrag. Enheten består av ca 30 medarbetare. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschef. Arbetsuppgifterna ger ett helhetsperspektiv där du blir en central person i arbetet vilket ställer krav på ditt ledarskap. Tillsammans med de övriga enhetscheferna bidrar du med utvecklings- och förbättringsarbeten till det gemensamma uppdraget för Lo...
2022-09-16 2022-10-09
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 5 Lärare i förskoleklass, Njutångers skola
Arbeta som mentor i förskoleklass 80% samt arbeta på skolans fritidshem 20%. Utveckla och driva pedagogiskt arbete i vår fritidsverksamhet tillsammans med övriga pedagoger.
2022-09-14 2022-10-02
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Behandlingspersonal till psykiatrisk mottagning i Hudiksvall
Denna tjänst kommer att arbeta dels i diagnostikteamet där uppdraget är att genom vetenskapliga och evidensbaserade metoder utreda psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser på ett strukturerat sätt. Dels kommer tjänsten att vara en del av mottagningens CS-team som ansvarar för läkemedelsbehandling vid ADHD/ADD. Som behandlingspersonal hos oss kommer du bland annat arbeta med att • genomföra basuppgiftsbesök • genomföra närståendeintervjuer samt barndomsanamneser • genomföra första besök och bedömning inför CS-behandling • ha stödjande och s...
2022-09-14 2022-10-02
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 4 Förskollärare till Njutångers förskola
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av dig som förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande g...
2022-09-12 2022-10-16
Region Gävleborg, VO Ortopedi Underläkare till ortopedkliniken i Hudiksvall
Tillsammans med medarbetarna lokalt och i samverkan med andra regioner kommer du att vara med att ständigt förbättra kliniken för att möta kundernas behov. Som underläkare hos oss kommer du att arbeta med • sedvanliga arbetsuppgifter på avdelning, mottagning, operation och akuten • jourer. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion • arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga • individuell utvecklingsplan. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbil...
2022-09-12 2022-09-30
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Medicinsk sekreterare till BUP Hudiksvall
Du stationeras på mottagningen i Hudiksvall, men utför vissa arbetsuppgifter för verksamheten över länet. I vår verksamhet är det varierande arbetsuppgifter för medicinska sekreterare, vilket av medarbetare uppfattats som positivt och stimulerande. Mottagningen har jourverksamhet vardagar dagtid mellan 8-17. BUP har i uppdrag att bedöma, utreda och behandla barn och unga 0-17 år med medelsvår till svår psykisk ohälsa. BUP-mottagningen i Hudiksvall har norra Hälsingland i sitt upptagningsområde, det vill säga kommunerna Nordanstig, Ljusdal och H...
2022-09-12 2022-09-29
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Psykolog till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Hudiksvall
För att genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter arbetar vi oftast teambaserat för att skapa ett kreativt sammanhang med olika kompetenser och kunskapsaspekter. Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud utifrån olika teoretiska modeller. Stor del av arbetsuppgifterna består av neuropsykiatriska utredningar då BUP har i uppgift att utreda all neuropsykiatrisk problematik samt autismspektrumstörning för barn över 6 år. Som psykolog hos oss kommer du att utifrån verksamhetens behov och ditt önskemål arbeta varierat med • ...
2022-09-12 2022-10-02
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Sjuksköterska till BUP-mottagningen i Hudiksvall
Vi erbjuder både fysisk och digital vård. Arbetet innebär ansvar för sina patienter vilket bidrar till flexibel planering av arbetet. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • medicinuppföljningar • rådgivning • triagering • gruppverksamhet • samverkansmöten i team med övriga medarbetare. Läs mer här om våra olika förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2022-09-09 2022-09-29
Kriminalvården, Frivården Hudiksvall Chef (kriminalvårdsinspektör) frivården Hudiksvall.
Frivården Hudiksvall är ett mindre kontor med f n 18 medarbetare, merparten frivårdsinspektörer men även programledare och administrativ personal. Nu utökar vi från en till två chefer och söker dig som vill vara ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet och leda, utveckla och följa upp ett av våra två team. De två teamen har olika fokusområden men som på alla lite mindre kontor hjälps man åt och arbetar över gränserna. Dina medarbetare arbetar bl a med utredningar på uppdrag av domstolen, handläggning av klienter som står under överva...
2022-09-09 2022-10-02
Hudiksvalls kommun Fastighet Byggnadsingenjör/ byggprojektledare
Som byggnadsingenjör/ byggprojektledare på Hudiksvalls kommun kommer du att få jobba med kvalificerade ny-, om-, och tillbyggnadsprojekt. Projekten varierar i storlek och innefattar allt i från bygglovsansökan, kalkyler, upphandling av tjänster, ekonomiuppföljning till slutbesikt...
2022-09-07 2022-09-30
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 11 Lärare Ma/No åk 6-9, Ede skola
Undervisa utifrån din behörighet och delta i skolutvecklingsarbetet.
2022-09-07 2022-09-25
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Psykolog till barn- och familjehälsa norra Hälsingland
Verksamheten bedriver vad man kallar Första Linjens vård. Du har stora möjligheter att planera din arbetsdag där arbetsuppgifterna består av • psykologutredningar (generell utvecklingsbedömning) av barn 0-6 år samt insatser via stegvis vård • att ge råd, stöd och behandlingsinsat...
2022-09-06 2022-10-09
1 2 >