Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hjo kommun, Vård och Omsorg Fysioterapeut/Sjukgymnast
Vi söker nu en ny kollega till vårt team! Du som söker ska vara leg. fysioterapeut/sjukgymnast med intresse av teambaserat arbetssätt kring kommunens patienter. Arbetet sker inom såväl hemsjukvård som på särskilt boende & korttidsenheter för äldre samt funktionshindrade. Som medarbetare i vårt team verkar du i tätt samarbete med våra fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och vår omvårdnadspersonal. Sedan en kortare tid tillbaka finns även en rehabassistent på vår enhet med fokus på att stötta rehabpersonalen vid oli...
2023-05-26 2023-07-09
Hjo kommun, Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadshandläggare
Tjänsten som arbetsmarknadshandläggare är inrättad under arbetsmarknads- och integrationsenhetens vägledningscenter och har ett nära samarbete med övriga delar av socialtjänsten och ekonomiskt bistånd. Vägledningscentrum har en väl upparbetad struktur som bygger på att en kartläggning och genomförandeplan upprättas med kontinuerliga uppföljningar. På enhetens arbetscentrum finns olika arbetsförberedande insatser att nyttja i syfte för individen att avancera mot en hållbar egen försörjning. I dina arbetsuppgifter ingår att samordna insatser ru...
2023-05-23 2023-06-07
Hjo kommun, Vård och Omsorg Undersköterska natt, särskilt boende, Villa Rosell
Vi är en arbetsgrupp som vill vara med och utveckla framtidens vård och omsorg där flexibilitet, lojalitet och ansvarstagande gentemot våra samhällsmedborgare och arbetsgivare är några av våra hörnstenar som vi värdesätter högt. Du kommer utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter, delegerade HSL uppgifter och socialdokumentation. Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger.
2023-05-17 2023-06-06
Hjo kommun, Barn- och utbildning MA/NO-lärare
Vi söker dig som är legitimerad att undervisa i Matematik och NO. Du kommer undervisa i matematik och ett eller flera av NO-ämnena beroende på din behörighet. Du kommer tillhöra arbetslaget Ma/NO där du kommer ha en nära planering med övriga matematik/NO-lärare. Vi gör vårt yttersta för att alla elever, i linje med våra styrdokument, ska utvecklas så långt de kan. Som ett led i detta arbetar vi med kollegialt lärande i hela kommunen; med ämnesträffar under ledning av våra förstelärare. På skolan har vi också en aktiv elevhälsa som arbetar tä...
2023-05-15 2023-06-04
Hjo kommun, Barn- och utbildning Lärare i Bild
Vi söker dig som är legitimerad att undervisa i bild. Du kommer tillhöra arbetslaget praktisk/estetisk där du kommer ha en nära planering med övriga lärare. Vi gör vårt yttersta för att alla elever, i linje med våra styrdokument, ska utvecklas så långt de kan. Som ett led i detta arbetar vi med kollegialt lärande i hela kommunen; med ämnesträffar under ledning av våra förstelärare. På skolan har vi också en aktiv elevhälsa som arbetar tätt med Skolledningen. Utöver våra duktiga lärare och de anpassningar som går att göra i klassrummet har v...
2023-05-15 2023-06-04
Hjo kommun, Arbete och socialtjänst 1:e Socialsekreterare
Som förste socialsekreterare fungerar du som ett lättillgängligt stöd för socialsekreterare över hela Arbete och Socialtjänst. Du antar en mentorsroll och har ett coachade förhållningsätt. Du arbetsleder socialsekreterare utifrån aktuell lagstiftning och du ansvarar för ärendehantering och handledning både i grupp och individuellt. Du säkerställer även ärendehanteringens rättssäkerhet. I rollen ingår att företräda socialsekreterares ärenden i utskott samt juridiska processer. Som 1:e socialsekreterare kommer du samverka med andra enheter inom ...
2023-05-10 2023-06-04
Hjo kommun, Vård och Omsorg Sjuksköterska till sommarvikariat
Du som jobbar hos oss i sommar har möjlighet att önska hur mycket du vill jobba, hur lång period under sommaren du vill jobba och ifall du vill jobba i hemsjukvården eller på något av våra särskilda boenden. Oavsett vad du väljer så ser vi till att du får en god introduktion och en mycket trevlig arbetsplats! Arbetet gäller främst dagtid måndag till fredag, enstaka helg kan förekomma utifrån överenskommelse.
2023-04-20 2023-06-16
Hjo kommun, Vård och Omsorg Vård och Omsorg i Hjo söker tim- och semestervikarier 2023
Som semestervikarie inom Vård och omsorg har du ett av kommunens allra viktigaste jobb: att stötta Hjobor som har olika typer av funktionsvariationer (fysiska, psykiska eller intellektuella). Arbetsuppgifterna kan vara allt från att hjälpa till med dusch och städ till att gå promenader, samtala eller ordna aktiviteter för en grupp eller en enskild brukare. Dina arbetsdagar ser olika ut beroende på brukarens behov och önskemål. Eventuellt kommer du att utföra sjukvårdsuppgifter efter delegering. De praktiska kunskaperna får du genom introduktio...
2022-11-28 2023-06-30