Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hjo kommun, Barn- och utbildning Hammarnskolan söker lärare åk 4-6
Vi har nu två lediga platser i vårt arbetslag för åk 4-6 och söker dig/er som vill vara med och fortsätta vidareutveckla vår skola. Vi har under många år arbetat med ämnesövergripande teman och vi har arbetat fram en arbetsmiljö som kännetecknas av trygghet och studiero, den hjälps vi åt att värna om, både vuxna och elever på skolan. Skolan är uppdelad i två arbetslag, tjänsterna avser plats i ett arbetslag med 5 lärare, 1-2 elevassistenter och en NPF pedagog. Vi arbetar sedan länge med kollegialt lärande och vidareutvecklar oss genom att arbet...
2022-05-17 2022-06-04
Hjo kommun, Vård och Omsorg Vård och Omsorg i Hjo söker pensionärer
Som semestervikarie inom Vård och omsorg har du ett av kommunens allra viktigaste jobb, att ge omvårdnad, service och social stimulans till våra medborgare med olika typer av funktionsvariationer (fysiska, psykiska eller intellektuella). Arbetsuppgifterna består av att vara ett stöd i det dagliga livet och tillgodose den enskilda individens behov. Vi arbetar personcentrerat och har ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsuppgifterna är varierande och utgår alltid ifrån våra brukares behov och individuella önskemål. Detta innebär att en arb...
2022-05-17 2022-08-15
Hjo kommun, Barn- och utbildning Lärare i Svenska och Engelska
Vi söker dig som är legitimerad att undervisa i svenska och engelska. Du kommer undervisa svenska och engelska samt språkval svensk/engelska. Du kommer tillhöra arbetslaget språk där du kommer ha en nära plane-ring med övriga språklärare. Vi gör vårt yttersta för att alla elever, i linje med våra styrdokument, ska utvecklas så långt de kan. Som ett led i detta arbetar vi med kollegialt lärande i hela kommunen; med ämnesträffar under ledning av våra förstelärare. På skolan har vi också en aktiv elevhälsa som arbetar tätt med Skolledningen. U...
2022-05-11 2022-06-05
Hjo kommun, Barn- och utbildning Speciallärare till Guldkroksskolan 7-9
Du kommer att arbeta i nära samarbete med befintlig specialpedagog och speciallärare. och jobba med särskilt stöd på organisations-, grupp och individnivå. Du kommer vara en aktiv och drivande del i vårt elevhälsoteam. Som speciallärare ska du kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Vi gör vårt yttersta för att alla elever, i linje med våra styrdokument, ska utvecklas så långt de kan. På skolan har vi en aktiv elevhälsa som arbetar tätt med Skolledningen. Utöver våra duktiga lärare och de anpassningar som går...
2022-05-11 2022-05-31
Hjo kommun, Barn- och utbildning Lärare i Bild
Vi söker dig som är legitimerad att undervisa i bild. Du kommer undervisa svenska bild och eventuellt något annat ämne utifrån din kompetens. Du kommer tillhöra arbetslaget praktisk/estetisk där du kommer ha en nära planering med övriga lärare. Vi gör vårt yttersta för att alla elever, i linje med våra styrdokument, ska utvecklas så långt de kan. Som ett led i detta arbetar vi med kollegialt lärande i hela kommunen; med ämnesträffar under ledning av våra förstelärare. På skolan har vi också en aktiv elevhälsa som arbetar tätt med Skollednin...
2022-05-10 2022-06-05
Hjo kommun, Vård och Omsorg Undersköterskor till Hemvården
Nu söker vi dig som vill jobba med oss på Hemvården! Målet med vårt arbete är att tillgodose den enskildes behov av omvårdnad och service enligt Socialtjänstlagen samt att utföra insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen på delegation av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi arbetar utifrån individuella genomförandeplaner med individens behov i centrum. En god omvårdnad innefattar varierande uppgifter. Allt från hjälp med personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande vardag. Vanliga arbetsuppgifter är ...
2022-05-10 2022-05-31
Hjo kommun, Barn- och utbildning Hjo kommun söker lärare i Hem och konsumentkunskap 60%, åk 6
Undervisning i åk 6 i hem och konsumentkunskap.
2022-05-09 2022-05-20
Hjo kommun, Vård och Omsorg Sjuksköterska, vikariat heltid
Vi söker Dig som har kunskap och erfarenhet att arbeta med sjuksköterskeuppgifter för äldre personer samt personer med funktionsnedsättningar. Arbetet sker i team tillsammans med arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal. All vård präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt. Tjänsten är placerad i vårat resursteam.
2022-05-09 2022-07-01
Hjo kommun, Barn- och utbildning Förskollärare i Hjo kommun
Din uppgift som förskollärare är att ta tillvara barnens nyfikenhet och finnas med i det gemensamma arbetet som stöd och förebild. Du synliggör barnens utveckling och lärande genom pedagogisk dokumentation. Att dokumentera, reflektera, planera och genomföra det pedagogiska arbetet sker såväl med barnen som enskilt och tillsammans med arbetslaget. Vi har en väl genomarbetad struktur för kollegialt lärande och mötesplatser som hjälper oss att utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument och barngruppernas behov. Vi kan erbjuda dig: ...
2022-05-06 2022-05-31
Hjo kommun, Barn- och utbildning Lärare i Svenska och Engelska
Vi söker dig som är legitimerad att undervisa i svenska och engelska. Du kommer undervisa svenska och engelska samt språkval svensk/engelska. Du kommer tillhöra arbetslaget språk där du kommer ha en nära plane-ring med övriga språklärare. Vi gör vårt yttersta för att alla elever, i linje med våra styrdokument, ska utvecklas så långt de kan. Som ett led i detta arbetar vi med kollegialt lärande i hela kommunen; med ämnesträffar under ledning av våra förstelärare. På skolan har vi också en aktiv elevhälsa som arbetar tätt med Skolledningen. U...
2022-05-04 2022-05-20
Hjo kommun, Vård och Omsorg Fysioterapeut/ Sjukgymnast
Vi söker Dig som vill arbeta med äldre personer samt personer med funktionsnedsättningar. Arbetet sker i team tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. All vård är personcentrerad och präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetet sker inom hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende. Mer information finns att tillgå på www.hjo.se.
2022-05-04 2022-06-17
Hjo kommun, Vård och Omsorg Undersköterska till Villa Rosells äldreboende
Är du undersköterska och intresserad av att arbeta inom äldrevården? Vi söker dig som tillsammans med oss vill arbeta utifrån ett teambaserat arbetssätt och vill ge våra boende en känsla av sammanhang. Vi arbetar med ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt med individens behov i centrum. Genom att arbeta personcentrerat tillgodoser vi den enskildes behov av omsorg och service enligt Socialtjänstlagen samt insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen på delegation av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. En god omvårdn...
2022-05-04 2022-05-31
Hjo kommun, Barn- och utbildning Lärare med intresse för arbete i Flexgrupp samt undervisning i matematik och NO
Tjänsten består av olika uppdrag. Dels undervisning i NO och/eller matematik i åk 4-6 men också undervisning av elever i ett mindre sammanhang. Skolan arbetar med det vi kallar Flex, där elever som är i behov av att arbeta i ett mindre sammanhang schemaläggs viss tid i vårt Flexrum. Det kan handla om elever med koncentrationssvårigheter eller elever som har sociala utmaningar i större grupp. Till Flex kommer elever från alla årskurser. Du får stor frihet i att själv utforma och utveckla ditt arbete, i samverkan med övrig personal, och du behöv...
2022-05-03 2022-05-20
Hjo kommun, Arbetsmarknadsenheten Flyktingsamordnare
Du kommer att samordna flyktingmottagandet för de flyktingar som kommer från Ukraina till Hjo. Arbetet innebär samordning både internt i kommunen och externt mot myndigheter och civilsamhälle. Du kommer också att arbeta operativt med exempelvis iordningställande av boendeplatser. En viktig del av uppdraget kommer vara att omvärldsbevaka och ha dialog med relevanta externa myndigheter och civilsamhället. Du kommer vara en länk mellan dessa och kommunen. Du kommer eventuellt också att söka och återrapportera projekt till Länsstyrelsen.
2022-04-29 2022-05-22
Hjo kommun, Barn- och utbildning MA/NO-lärare med behörighet i Kemi
Vi söker dig som är legitimerad att undervisa i Matematik och NO. Du kommer undervisa i matematik och ett eller flera av NO-ämnena beroende på din behörighet. Du kommer tillhöra arbetslaget Ma/NO där du kommer ha en nära planering med övriga matematik/NO-lärare. Vi gör vårt yttersta för att alla elever, i linje med våra styrdokument, ska utvecklas så långt de kan. Som ett led i detta arbetar vi med kollegialt lärande i hela kommunen; med ämnesträffar under ledning av våra förstelärare. På skolan har vi också en aktiv elevhälsa som arbetar tä...
2022-04-29 2022-05-22
Hjo kommun, Barn- och utbildning Bleckblåslärare till Hjo Kulturskola
Vill du bli en del av vårt arbetslag? Vi är en liten, sammansvetsad grupp lärare som jobbar på Kulturskolan. Vi har kurser i musik, musikproduktion, film/foto, dans och bild och form. Kulturskolan har sina lokaler i den äldsta skolbyggnaden i Hjo, med vackra lokaler och utsikt över Vättern. Ditt uppdrag blir att undervisa i trumpet, trombon, valthorn och tuba. Undervisningen sker både i grupp och enskilt, för yngre och äldre elever. I arbetsuppgifterna ingår även att leda orkester och ensemblespel samt att delta i och driva egna konserter ...
2022-04-11 2022-06-01
Hjo kommun, Samhällsbyggnad Måltidsbiträde till Guldkroksskolans kök vikariat 80%
Vi söker en person som brinner för mat och måltider och vill jobba i ett storkök med 11 kollegor, både kockar och måltidsbiträde. Tjänsten innebär att du arbetar på olika stationer i vårt kök som lagar skollunch till ca 650 elever, frukost och mellanmål till fritids, lunch och middag till äldreomsorgen. Du blir en del av vårt team och arbetar med alla förekommande uppgifter i ett storkök så som salladsbuffé, packning av torrvaror, servering, disk och städ mm. Tjänsten är på 80% med var tredje helg schemalagd.
2022-03-30 2022-05-25
Hjo kommun, Vård och Omsorg Vård och Omsorg i Hjo söker tim- och semestervikarier
Som semestervikarie inom Vård och omsorg har du ett av kommunens allra viktigaste jobb, att ge omvårdnad, service och social stimulans till våra medborgare med olika typer av funktionsvariationer (fysiska, psykiska eller intellektuella). Arbetsuppgifterna består av att vara ett stöd i det dagliga livet och tillgodose den enskilda individens behov. Vi arbetar personcentrerat och har ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsuppgifterna är varierande och utgår alltid ifrån våra brukares behov och individuella önskemål. Detta innebär att en arb...
2022-02-11 2022-07-31