Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hjo kommun, Vård och Omsorg Assistent till Sjuksköterskeenheten
Läser du till sjuksköterska, har avklarat termin 4 eller 5 och är intresserad av att få känna på arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården? Då är du precis den vi söker inför sommaren 2023! Som assistent arbetar du tillsammans med våra sjuksköterskor samt rehab personal och får ett delegerat ansvar för vissa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Det kan handla om blodprovstagning, kontroll av vitalparametrar, omläggningar, administrativa arbetsuppgifter etc. Under hela sommaren kommer det att finnas erfarna sköterskor och rehab personal p...
2023-02-03 2023-03-31
Hjo kommun, Vård och Omsorg Undersköterska natt till Sjöryds Äldreboende
Är Du undersköterska och intresserad av att arbeta natt inom äldrevården ? Vi söker dig som tillsammans med oss vill arbeta utifrån ett teambaserat arbetssätt och vill ge våra boende /brukare en känsla av sammanhang. Vi arbetar med ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt med individens behov i centrum. Genom att arbeta personcentrerat tillgodoser vi den enskildes behov av omsorg och service enligt Socialtjänstlagen samt insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen på delegation av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. ...
2023-02-03 2023-02-20
Hjo kommun, Arbete och socialtjänst Socialsekreterare till barn- och familjeenheten
I sommar kommer vår kollega gå att på föräldraledighet och därför söker vi en ny medarbetare till barn- och familjeenheten. Arbetsuppgifterna kommer fram till våren 2024 innebära utredningar gällande barn och unga, därefter ser vi ett fortsatt behov av socialsekreterare inom verksamheten. Som socialsekreterare i barn- och familjeenheten med inriktning på utredning är ditt huvudsakliga uppdrag att, med barnet i centrum, förhandsbedöma och utreda inom ramen för SoL och LVU. Handläggningen kring barn och ungdom utgår från BBIC (Barns behov i cen...
2023-01-27 2023-02-19
Hjo kommun, Barn- och utbildning Förskollärare till Orrelyckans förskola
Din uppgift som förskollärare är att ta tillvara barnens nyfikenhet och finnas med i det gemensamma arbetet som stöd och förebild. Du synliggör barnens utveckling och lärande genom pedagogisk dokumentation. Att dokumentera, reflektera, planera och genomföra det pedagogiska arbetet sker såväl med barnen som enskilt och tillsammans med arbetslaget. Vi har en väl genomarbetad struktur för kollegialt lärande och mötesplatser som hjälper oss att utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument och barngruppernas behov. Vi kan erbjuda dig: ...
2023-01-25 2023-02-28
Hjo kommun, Arbete och socialtjänst Sommarvikariat biståndshandläggare och socialsekreterare
I rollen som socialsekreterare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ta emot ansökningar, utreda och fatta beslut om försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Du tar emot nybesök och gör första bedömningen om rätten till försörjningsstöd. Du ansvarar också för myndighetsbesluten i löpande försörjningsstödsärenden. Efter fattat beslut lämnar du över ärendet till en arbetsmarknadshandläggare som arbetar vidare med förändringsprocessen och vägen till egen försörjning. Du arbetar i nära samverkan med vår egen Arb...
2023-01-24 2023-02-13
Hjo kommun, Barn- och utbildning Förskollärare till Skogshyddans förskola
Skogshyddans förskola söker ytterligare en förskollärare som brinner för barns utveckling och lärande. Förskolan består av tre avdelningar och ett tillagningskök. Du arbetar i team med flera andra förskollärare, barnskötare och resurser. Din uppgift som förskollärare är att ta tillvara barnens nyfikenhet och finnas med i det gemensamma arbetet som stöd och förebild. Du synliggör barnens utveckling och lärande genom pedagogisk dokumentation. Att dokumentera, reflektera, planera och genomföra det pedagogiska arbetet sker såväl med barnen som e...
2023-01-24 2023-02-28
Hjo kommun, Barn- och utbildning Biträdande rektor till förskolan
Som biträdande rektor ingår du i ledningsgruppen för Barn och utbildning och leder tillsammans med rektorer verksamhetsutvecklingen i Hjo kommunala förskolor och skolor. Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer att vara att biträda rektor i den dagliga pedagogiska ledningen och du är ställföreträdare vid rektors frånvaro. Arbetet syftar till att tillsammans med rektor och medarbetare utveckla det pedagogiska arbetet för att skapa lika möjligheter för alla att uppnå kunskapskraven. Arbetet som biträdande rektor är mycket varierande och sker i en ...
2023-01-24 2023-02-19
Hjo kommun, Kultur turism o fritid Mobil turistvärd - timanställning juli och augusti
Under sommarmånaderna växer Hjo och vi blir betydligt fler människor som vill uppleva och ta del av vår lilla trästad vid Vätterns strand. Det är där du kommer in i bilden! Du blir den mobila turistvärden som tipsar våra svenska och utländska besökare på plats ute i staden om vad som finns att se, uppleva och göra, var man kan äta och övernatta. Du kommer att befinna dig mitt i smeten, på olika välbesökta platser, dit du cyklar med vår mobila lådcykel (eldriven). Med dig i bagaget har du broschyrmaterial och andra digitala verktyg som du behö...
2023-01-11 2023-03-31
Hjo kommun, Kultur turism o fritid Badvärd till Guldkroksbadet sommaren 2023
Nu söker vi badvärdar till Guldkroksbadet sommaren 2023. Som badvärd ska du hålla uppsikt över de badande i bassängen, sköta dagliga sysslor som rutiner vid öppning/stängning, hålla rent och snyggt både på inomhus- och utomhusytor, se till att badet är en trevlig plats att komma till och vara behjälplig vid frågor från badgäster. Det kan hända att du ställs inför uppgifter som inte ingår i arbetsbeskrivningen men som måste lösas och framförallt ska du vara beredd på att rädda liv. När du arbetar som badvärd ingår du i ett team tillsammans ...
2022-12-09 2023-02-12
Hjo kommun, Kultur turism o fritid Simlärare till Simskolan 2023
Som simlärare ska du undervisa barn i åldrarna 6-13 år i simning. Undervisningen sker i nivåanpassade grupper om ca 11 deltagare. Varje lektion varar i 30 min och deltagarna har undervisning varje vardag under tre veckor. Deltagarnas kunskapsnivå är allt från ej simkunniga till högre märkestagningar. Ibland har du som simlärare ansvar för en grupp själv men oftast är ni två. Som anställd simlärare erbjuds du simlärarutbildning samt en obligatorisk utbildning i Första hjälpen och vattenlivräddning. Simskolan varar under tre veckor (prelimin...
2022-12-09 2023-02-12
Hjo kommun, Vård och Omsorg Vård och Omsorg i Hjo söker tim- och semestervikarier 2023
Som semestervikarie inom Vård och omsorg har du ett av kommunens allra viktigaste jobb: att stötta Hjobor som har olika typer av funktionsvariationer (fysiska, psykiska eller intellektuella). Arbetsuppgifterna kan vara allt från att hjälpa till med dusch och städ till att gå promenader, samtala eller ordna aktiviteter för en grupp eller en enskild brukare. Dina arbetsdagar ser olika ut beroende på brukarens behov och önskemål. Eventuellt kommer du att utföra sjukvårdsuppgifter efter delegering. De praktiska kunskaperna får du genom introduktio...
2022-11-28 2023-04-30