Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hjo kommun, Barn- och utbildning Studie- och yrkesvägledare
Vi söker en studie- och yrkesvägledare för placering på Guldkroksskolan i Hjo kommun. Du som söker ska ha för tjänsten föreskriven utbildning. Som studie- och yrkesvägledare är du en del av skolans elevhälsoteam och har en viktig uppgift i skolans främjande och förebyggande arbete.
2021-05-10 2021-05-17
Hjo kommun, Vård och Omsorg Sjuksköterska
Vi söker Dig som vill arbeta med äldre personer samt personer med funktionsnedsättningar. Arbetet sker i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. All vård är personcentrerad och präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt. De flesta av omvårdnadspersonalen har utbildning och erfarenhet inom detta och för att bibehålla och stärka dessa kunskaper handleder och utbildar den legitimerade personalen kontinuerligt omvårdnadspersonalen i kommunen. Arbetet sker inom särskilt boende. Mer information finns att t...
2021-05-10 2021-05-31
Hjo kommun, Barn- och utbildning Slöjdlärare med inriktning textil
Undervisning i slöjd med inriktning textil för åk 3-6 samt särskola på Hjo skolor. Hjo har för närvarande två skolor som har slöjdsalar, Hammarnskolan som är en F-6 skola med en klass i varje årskurs och Guldkroksskolan 1-6 med tre klasser i varje årskurs. Vid årsskiftet startar en ny skola, Estrid Ericsonskolan som kommer att inrymma en av Guldkroksskolans paralleller. Estrid Ericssonskolan kommer att ha ett sk "makerspace" där undervisning i hela slöjdämnet ska ske. Därför ser vi gärna sökande med behörighet i både textil och trä och metall...
2021-05-03 2021-05-23
Hjo kommun, Barn- och utbildning Slöjdlärare inriktning trä och metall
Undervisning i slöjd med inriktning trä och metall för åk 3-6 på Hjo skolor. Hjo har för närvarande två skolor som har slöjdsalar, Hammarnskolan som är en F-6 skola med en klass i varje årskurs och Guldkroksskolan 1-6 med tre klasser i varje årskurs. Vid årsskiftet startar en ny skola, Estrid Ericsonskolan som kommer att inrymma en av Guldkroksskolans paralleller. Estrid Ericssonskolan kommer att ha ett sk "makerspace" där undervisning i hela slöjdämnet ska ske. Därför ser vi gärna sökande med behörighet i både textil och trä och metallslöjd. ...
2021-05-03 2021-05-23
Hjo kommun, Barn- och utbildning Spansklärare
Vi söker dig som är legitimerad att undervisa i spanska. Du kommer undervisa 2 grupper i spanska b-språk. Du kommer tillhöra arbetslaget språk där du kommer ha en nära planering med övriga språklärare. Vi gör vårt yttersta för att alla elever, i linje med våra styrdokument, ska utvecklas så långt de kan. Som ett led i detta arbetar vi med kollegialt lärande i hela kommunen; med ämnesträffar under ledning av våra förstelärare. På skolan har vi också en aktiv elevhälsa som arbetar tätt med Skolledningen. Utöver våra duktiga lärare och de anpas...
2021-04-30 2021-05-23
Hjo kommun, Barn- och utbildning Vikariat lärare åk 1-3
Vi söker dig som är behörig att undervisa åk 1-3. Ett av vikariaten innebär klasslärarskap medan det andra innebär undervisning i flera klasser. Arbetslaget samverkar i hög utsträckning, både då det gäller planering, men också i kollegialt lärande. Vi har ett tätt samarbete med elevhälsan där vi har specialpedagog, kurator och skolsköterska.Här finns också en stödverksamhet, som vi kallar Fokus, där elever i behov schemaläggs vissa pass under veckan. Vi arbetar för en gemensam tydlig lektionsstruktur och tydliggörande pedagogik. Som hjälp i ...
2021-04-30 2021-05-23
Hjo kommun, Vård och Omsorg Undersköterska till Hemvården
Nu söker vi dig som vill jobba med oss på Hemvården! Målet med vårt arbete är att tillgodose den enskildes behov av omvårdnad och service enligt Socialtjänstlagen samt att utföra insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen på delegation av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi arbetar utifrån individuella genomförandeplaner med individens behov i centrum. En god omvårdnad innefattar varierande uppgifter. Allt från hjälp med personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande vardag. Vanliga arbetsuppgifter är ...
2021-04-30 2021-05-16
Hjo kommun, Arbete och socialtjänst Arbetsmarknadshandläggare, Promise Hjo
Promise Hjo har ett väl upparbetat arbetssätt som bygger på nära dialog mellan deltagare och arbetsmarknadshandläggaren där en kartläggning och en genomförandeplan upprättas. Coachande uppföljningssamtal förs sedan kontinuerligt både individuellt och i grupp. Verksamheten erbjuder också olika aktiviteter kring hälsa, träning och friskvård samt olika skapandeaktiviteter vilka utgår ifrån deltagarnas intresseområden. Fysiska aktiviteter som erbjuds idag är träningsformerna Chiball, Freepower och promenader. Andra aktiviteter är pyssel, spel, samt...
2021-04-26 2021-05-16
Hjo kommun, Barn- och utbildning Lärare i Svenska och Engelska (och gärna tyska)
Vi söker dig som är legitimerad att undervisa i svenska, engelska och gärna tyska. Du kommer undervisa svenska och engelska samt språkval tyska. Du kommer tillhöra arbetslaget språk där du kommer ha en nära planering med övriga språklärare. Vi gör vårt yttersta för att alla elever, i linje med våra styrdokument, ska utvecklas så långt de kan. Som ett led i detta arbetar vi med kollegialt lärande i hela kommunen; med ämnesträffar under ledning av våra förstelärare. På skolan har vi också en aktiv elevhälsa som arbetar tätt med Skolledningen....
2021-04-26 2021-05-23
Hjo kommun, Barn- och utbildning Slöjdlärare inriktning textil
Vi söker dig som är legitimerad att undervisa i textilslöjd. Du kommer undervisa textilslöjd samt ha mentors-skap. Du kommer tillhöra arbetslaget praktisk/estetisk där du kommer ha en nära samarbete med läraren i trä- och metallslöjd. Vi gör vårt yttersta för att alla elever, i linje med våra styrdokument, ska utvecklas så långt de kan. Som ett led i detta arbetar vi med kollegialt lärande i hela kommunen; med ämnesträffar under ledning av våra förstelärare. På skolan har vi också en aktiv elevhälsa som arbetar tätt med Skolledningen. Utöve...
2021-04-26 2021-05-23
Hjo kommun, Vård och Omsorg Vård och Omsorg i Hjo söker tim- och semestervikarier 2021
Som semestervikarie inom Vård och omsorg har du ett av kommunens allra viktigaste jobb, att ge omvårdnad, service och social stimulans till våra medborgare med olika typer av funktionsvariationer (fysiska, psykiska eller intellektuella). Arbetsuppgifterna består av att vara ett stöd i det dagliga livet och tillgodose den enskilda individens behov. Vi arbetar personcentrerat och har ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsuppgifterna är varierande och utgår alltid ifrån våra brukares behov och individuella önskemål. Detta innebär att en arb...
2020-12-28 2021-05-31