Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hjo kommun, Arbete och socialtjänst Insatshandläggare till barn- och familjeenheten
Som socialsekreterare i barn- och familjeenheten med inriktningen på insatshandläggning är ditt uppdrag att, med barnet i centrum, driva och följa upp beviljade insatser inom ramen för SoL och LVU. Då vår enhet är liten förekommer även vissa utredningar som insatshandläggare. Handläggningen kring barn och ungdom utgår från BBIC och dokumenteras i verksamhetssystemet Life Care. Ett viktigt led i ditt arbete är fokus på barnet som innebär att du samverkar både med externa samarbetspartner inom hälso- och sjukvård, anhöriga och närstående samt ...
2022-10-05 2022-10-23
Hjo kommun, Barn- och utbildning Elevassistent till Korsberga skola
Som elevassistent stödjer du enskild elev eller en grupp av elever i lärandet. Lärarna ser till att det finns en planering med uppgifter att arbeta med, och du finns där för att ge eleven det stöd den behöver. Till din hjälp finns lärare och elevhälsa som bidrar med råd och idéer för ditt arbete. De flesta elever behöver en tydlig struktur och tydliga instruktioner för att kunna arbeta och som assistent bidrar du till detta. Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande vilket innebär att du kan agera lugnt och tydligt både för att förebygga affek...
2022-10-03 2022-10-15
Hjo kommun, Barn- och utbildning Utvecklingspedagog till förskolan
Utvecklingspedagogerna arbetar utifrån uppdrag på förskolorna och uppdragen kan handla om allt från lärmiljöer till språkutvecklande arbetssätt och digitalt meningsskapande. I dessa tjänster är det främst fokus på lärmiljöer och kollegialt lärande. Ditt ansvar är att bygga goda relationer och med stor kompetens och yrkesskicklighet kunna utmana, inspirera och stödja både pedagoger och ledning. Du är en resurs för förskolorna i deras systematiska kvalitetsarbete. Flexibilitet är en förutsättning.
2022-09-29 2022-11-30
Hjo kommun, Stab Systemförvaltare
Är du en problemlösare och en fena på system och utveckling? Kan du dessutom förklara komplicerade tekniska sammanhang på ett enkelt sätt? Som systemförvaltare hos oss stöttar du verksamheterna inom främst Vård om omsorg med underhåll, förbättring och utveckling av deras tjänster (system). När nya system ska införas driver du processen hela vägen från behovsanalys till att leverera och implementera systemet i våra verksamheter. Du är en kompetent kravställare gentemot systemleverantörer och genomför utredningar vid förändringar och införandet ...
2022-09-28 2022-10-19
Hjo kommun, Vård och Omsorg Undersköterskor till Hemvården
Nu söker vi dig som vill jobba med oss på Hemvården! Målet med vårt arbete är att tillgodose den enskildes behov av omvårdnad och service enligt Socialtjänstlagen samt att utföra insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen på delegation av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi arbetar utifrån individuella genomförandeplaner med individens behov i centrum. En god omvårdnad innefattar varierande uppgifter. Allt från hjälp med personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande vardag. Vanliga arbetsuppgifter är ...
2022-09-26 2022-10-16
Hjo kommun, Barn- och utbildning Studie- och yrkesvägledare
Vi söker en vikarierande studie- och yrkesvägledare för placering på Guldkroksskolan i Hjo kommun. Du som söker ska ha för tjänsten föreskriven utbildning. Som studie- och yrkesvägledare är du en del av skolans elevhälsoteam och har en viktig uppgift i skolans främjande och förebyggande arbete.
2022-09-21 2022-10-28
Hjo kommun, Barn- och utbildning Elevassistent för elev med diabetes
Du kommer att stödja en elev med diabetes när det gäller reglering av blodsockret. Du kommer att få en introduktion för just denna elevs behov men det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete med diabetes. Du kommer dessutom att vara ett stöd för klassens elever i lärandet även om fokus självklart är eleven med diabetes.
2022-09-20 2022-10-09
Hjo kommun, Vård och Omsorg Sjuksköterska till kväll och natt
Vi söker nu två nya medarbetare för att ersätta en kollega som slutat samt bemanna en utökning av vår kvälls/nattverksamhet. Du som söker behöver ha kunskap och erfarenhet av sjuksköterskeyrket. Arbetet innebär att utföra sjukvårdsinsatser i patienters hem oavsett om det rör sig om egen bostad eller på ett av kommunens särskilda boenden. I arbetsuppgifterna ingår även att vara ett stöd till den omvårdnadspersonal som är i tjänst genom bland annat konsultation och ordinationshantering. Tjänsten innefattar kvälls och nattarbete vilket innebär att...
2022-09-19 2022-10-07
Hjo kommun, Barn- och utbildning Förskollärare i Hjo kommun
Din uppgift som förskollärare är att ta tillvara barnens nyfikenhet och finnas med i det gemensamma arbetet som stöd och förebild. Du synliggör barnens utveckling och lärande genom pedagogisk dokumentation. Att dokumentera, reflektera, planera och genomföra det pedagogiska arbetet sker såväl med barnen som enskilt och tillsammans med arbetslaget. Vi har en väl genomarbetad struktur för kollegialt lärande och mötesplatser som hjälper oss att utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument och barngruppernas behov. Vi kan erbjuda dig: ...
2022-08-24 2022-10-16
Hjo kommun, Vård och Omsorg Vård och Omsorg i Hjo söker timvikarier
Som timvikarie inom Vård och omsorg har du ett av kommunens allra viktigaste jobb, att ge omvårdnad, service och social stimulans till våra medborgare med olika typer av funktionsvariationer (fysiska, psykiska eller intellektuella). Arbetsuppgifterna består av att vara ett stöd i det dagliga livet och tillgodose den enskilda individens behov. Vi arbetar personcentrerat och har ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsuppgifterna är varierande och utgår alltid ifrån våra brukares behov och individuella önskemål. Detta innebär att en arbetsda...
2022-08-15 2023-01-02