Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hjo kommun, Barn- och utbildning Fritidspedagog Fågelås skola
Vi söker en engagerad fritidspedagog för arbete på fritids och i skolan. Du planerar, bedriver och utvärderar ditt pedagogiska arbete i enlighet med gällande läroplan och styrdokument, samt utför inom yrket övrigt förekommande arbetsuppgifter. Vi förutsätter att du har elevernas lärande i fokus och en vilja att vara med och bidra till en ökad måluppfyllelse. Tillsammans med övrig personal på skolan driver du en verksamhet som hjälper eleverna att bli trygga, kreativa och nyfikna. Du ska ha ett intresse av att leda rastaktiviteter och ha an...
2021-10-19 2021-11-09
Hjo kommun, Stab Undersköterska till Resursteamet
Som medarbetare i resursteamet arbetar du på alla enheter inom Vård- och Omsorg. Arbetet kan förläggas till följande arbetsplatser: • Äldreomsorgen innefattar uppdrag på: särskilt boende, hemvård, korttidsavdelning. • Funktionsnedsättning innefattar uppdrag på/inom: gruppboende, korttidsvistelse, socialpsykiatri och personlig assistans. Hanteringen av arbetstid och ersättning finns reglerad i ett lokalt upprättat avtal. För övrigt handlar arbetsuppgifterna utifrån placering ge stöd, vård, omsorg och service i den dagliga livsföringen åt ...
2021-10-15 2021-11-18
Hjo kommun, Barn- och utbildning Lärare Guldkroksskolan 1-3 med inriktning mot NPF
Vi söker dig som brinner lite extra för att undervisa i vår verksamhet som kallas för Fokus. Fokus är en plats i anslutning till klassrummet där elever med behov pga NPF får en möjlighet i en trygg miljö att koncentrera sig på lärandet. Klassläraren är ansvarig för att du får uppdrag kring elev och du ska tillsammans med lärare följa utvecklingen och göra en bedömning av kunskapsnivån. Du arbetar tillsammans med ytterligare en pedagog och bidrar också till arbetslagets kompetens inom NPF-området. Till din hjälp finns speciallärare och specialpe...
2021-10-13 2021-11-05
Hjo kommun, Vård och Omsorg Undersköterska, Sjöryds Äldreboende
Målet med vårt arbete är att tillgodose den enskildes behov av omvårdnad och service enligt Socialtjänstlagen samt att utföra insatser enligt HSL på delegation av sjuksköterska, fysio- och arbetsterapeut. Vi arbetar utifrån vår värdegrund goda möten, våra värdighetsgarantier och individuella genomförandeplaner. En god omvårdnad och omsorg innefattar varierande uppgifter. Allt från hjälp med personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande vardag. Vi vill ge en guldkant i tillvaron för våra boenden.
2021-10-13 2021-11-03
Hjo kommun, Arbete och socialtjänst Socialsekreterare
Vi utökar nu vår verksamhet och söker nu två socialsekreterare till barn- och familjeenheten. Som socialsekreterare inom barn-och familjeenheten arbetar du med utredningar, bedömningar och beslut avseende ansökningar och anmälningar som rör barn, unga och deras familjer samt verkställighet av insatser. Utredningsarbetet kring barn och ungdom utgår från BBIC och myndighetsutövningen dokumenteras i verksamhetssystemet Life Care. Ett viktigt led i ditt arbete är fokus på barnet som innebär att du samverkar både med externa samarbetspartner ino...
2021-10-08 2021-10-31
Hjo kommun, Vård och Omsorg Undersköterskor till Hemvården
Vår verksamhet ökar och vi söker nu därför ytterligare 2 personer som vill jobba här med oss på hemvården! Målet med vårt arbete är att tillgodose den enskildes behov av omvårdnad och service enligt Socialtjänstlagen samt att utföra insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen på delegation av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi arbetar utifrån individuella genomförandeplaner med individens behov i centrum. En god omvårdnad innefattar varierande uppgifter. Allt från hjälp med personlig hygien till att aktivt verka för en meningsful...
2021-10-08 2021-10-31
Hjo kommun, Vård och Omsorg Rehabassistent
Som Rehabassistent på hälso-och sjukvårdsenheten arbetar du tillsammans med fysioterapeuter eller arbetsterapeuter och ansvarar för rehabilitering av personer som bor i ordinära eller särskilda boenden. I vårt arbete utgår vi från medborgarens egen förmåga och resurser för att främja hälsa och självständighet. Du planerar ditt dagliga arbete tillsammans med fysioterapeut eller arbetsterapeut, arbetsuppgifterna kan bestå av delegerade uppgifter från antingen fysio/arbetsterapeut, att utföra träningsprogram för att träna funktion och förmåga i ...
2021-10-06 2021-10-24
Hjo kommun, Stab Personalhandläggare
Vi söker dig som vill arbeta med enkla till kvalificerade personalfrågor hos oss. Tjänsten är bred och som personalhandläggare kommer du att få hantera allt från: • Hantering av personalinformation i HR-system • Lönehantering • Stöd till chefer gällande arbetsrättsliga frågor • Stöd till ekonomienheten. • Bistå medarbetare med information och stöd i personalrelaterade frågor. • Anställningsavtal • Hantering och revidering av rutiner och policys • Rehab • Övriga personalfrågor Arbetsinnehållet kommer att anpassas utifrån dina tidigare ...
2021-10-05 2021-10-24
Hjo kommun, Stab Schema- och bemanningssamordnare
Hjo kommun arbetar sedan ett år tillbaka med att erbjuda ökad sysselsättning till medarbetarna inom Vård och Omsorg. En ökad sysselsättning som tar hänsyn till personalens arbetsmiljö, brukarnas vårdkvalité och kommunens ekonomiska ramar. Vi söker nu dig som vill axla rollen som schema- och bemanningssamordnare. Rollen innebär både ett starkt utvecklingsansvar, då processen är pågående, samt i förlängningen ett förvaltningsansvar för processens fortlevnad. Tillsammans med schemaadministratörer, bemanningsassistenter, systemförvaltare, bemanni...
2021-09-27 2021-10-24
Hjo kommun, Stab Schemaadministratör
Du ska producera scheman i samverkan med enhetschefer. Fördela resurser vid samplanering och arbeta mot hållbara scheman utifrån verksamhetens behov och medarbetarperspektiv. Du ska ha en konsultativ roll gentemot enhetschefer i schemaläggnings och bemanningsprocessen. Ge information om tidsramar, schemaregler mm till användarna. Tillsammans med schemagruppen ska du förvalta bemanningshandboken tillika bemanningsprocessen. Bistå enheterna att följa de gemensamt överenskomna riktlinjerna. I tjänsten ingår också att ge support och utbilda ch...
2021-09-22 2021-10-24