Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hjo kommun, Samhällsbyggnad Timvikarier till Måltidsenheten
Måltidsenheten söker timvikarier till våra kök i Hjo kommun. Vi söker dig som är intresserad av mat och måltider, är positiv, ansvarstagande, serviceinriktad och sätter gästen i första hand. Arbetet omfattar alla förekommande sysslor i ett kök såsom servering, salladsberedning, hjälpa till med förberedelser matlagning, disk och städ.
2021-02-26 2021-03-31
Hjo kommun, Plan- och bygglovenheten Planarkitekt
I rollen som planarkitekt kommer du att arbeta med fysisk planering enligt plan- och bygglagen. Detaljplanering är en central och prioriterad arbetsuppgift och du kommer att driva projektgrupper inom bland annat detta område. Arbetet innebär framför allt ett nära samarbete med kollegor inom samhällsbyggnad men du kommer även att samarbeta med kommunens övriga verksamheter samt med externa aktörer. Utöver det kan det förekomma översiktsplanering, utredningar och medverkan i andras projekt. Du kommer även att redogöra för dina ärenden inför by...
2021-02-26 2021-03-14
Hjo kommun, Arbete och socialtjänst Socialsekreterare barn- och unga
Vår kollega väntar barn och under dennes föräldraledighet söker vi någon till hennes tjänst. Som socialsekreterare i utredning- och behandlingsenheten arbetar du med utredningar, bedömningar och beslut avseende ansökningar och anmälningar som rör barn, unga och deras familjer samt verkställighet av insatser. Då vi är en liten enhet kan det även förekomma andra typer av handläggning t ex handläggning av utredningar av vuxna. Utredningsarbetet kring barn och ungdom utgår från BBIC och myndighetsutövningen dokumenteras i verksamhetssystemet Life C...
2021-02-24 2021-03-17
Hjo kommun, Vård och Omsorg Biståndshandläggare till Biståndsenheten
I rollen som biståndshandläggare kommer du att handlägga ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som handläggare ansvarar du för att utreda, bedöma behov och besluta om bistånd/insatser i enskilda ärenden. En del av arbetet innebär samverkan och gemensam planering i vårdplaneringssystemet SAMSA för äldre och funktionshindrade som varit inskrivna på sjukhus.
2021-02-12 2021-03-12
Hjo kommun, Vård och Omsorg Undersköterska Sigghusberg
På Sigghusberg Äldreboende som är ett boende för demenssjuka personer finns 54 lägenheter fördelade på 6 enheter samt en korttidsenhet med 9 platser. Här arbetar vi personcentrerat och salutogent med det friska i fokus för att tillgodose den enskildes behov av omvårdnad och service enligt Socialtjänstlagen. Vårt uppdrag utgår från ett teambaserat arbetssätt med ett aktiverande / rehabiliterande förhållningssätt och vi utför insatser enligt HSL på delegation av sjuksköterska, fysio- och arbetsterapeut. En god omvårdnad och omsorg innefattar va...
2021-02-08 2021-03-07
Hjo kommun, Vård och Omsorg Assistent till Sjuksköterskeenheten
Som assistent arbetar du tillsammans med våra sjuksköterskor och får ett delegerat ansvar för vissa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Det kan handla om blodprovstagning, omläggningar, administrativa arbetsuppgifter etc. Under sommaren finns erfarna kollegor i tjänst och vi arbetar i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Ett tillfälle för dig som är under utbildning att få en inblick i vad arbetet som sjuksköterska inom kommunal verksamhet innebär Semesterperioden vecka 26-33.
2021-02-02 2021-03-31
Hjo kommun, Vård och Omsorg Vård och Omsorg i Hjo söker tim- och semestervikarier 2021
Som semestervikarie inom Vård och omsorg har du ett av kommunens allra viktigaste jobb, att ge omvårdnad, service och social stimulans till våra medborgare med olika typer av funktionsvariationer (fysiska, psykiska eller intellektuella). Arbetsuppgifterna består av att vara ett stöd i det dagliga livet och tillgodose den enskilda individens behov. Vi arbetar personcentrerat och har ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsuppgifterna är varierande och utgår alltid ifrån våra brukares behov och individuella önskemål. Detta innebär att en arb...
2020-12-28 2021-04-30