Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Eggvena skola
Vi söker en lärare i fritidshem till vårt härliga fritidshem på skolan i Eggvena, Herrljunga kommun. Tillsammans med dina kollegor blir du ansvarig för att utveckla vårt fritidshem. De flesta av våra yngre barn är på fritids och vi ser detta som en viktig del i elevens lärande. Tjänsten kombineras med annat arbete i skolan.
2023-01-26 2023-02-08
Herrljunga kommun, Bygg- och miljöförvaltning Deltidsbrandman RIB
Räddningstjänstuppdrag
2023-01-25 2023-06-30
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i åk 4-6 till Molla skola
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa i årskurserna för mellanstadiet. Tjänsten är idag på 80% med möjlighet till heltid. Du kommer tillsammans med kollegor att arbeta i en åldersblandad klass i åk 4-6. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen på ett sätt som utgår från läroplanen och en helhetssyn på eleven och elevens behov. Som stöd i ditt uppdrag finns ett väl utbyggt elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator.
2023-01-24 2023-02-07
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i finska
I dina arbetsuppgifter ingår att undervisa grundskoleelever i ämnet modersmål-finska enligt gällande styrdokument. Undervisningen sker på Horsbyskolan i centrala Herrljunga.
2023-01-24 2023-02-17
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Rektor Altorpskolan
I uppdraget som rektor ingår att leda och planera för skolenhetens fortsatta utveckling tillsammans med annan rektor på skolan. Vi söker dig som vill samordna, utmana och leda det pedagogiska utvecklingsarbetet vidare i ett gemensamt ledarskap. Som rektor ansvarar du för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling. Altorpskolan är en 7-9-skola med ca 330 elever och drygt 40 medarbetare. Det pedagogiska ledningsuppdraget står i fokus i avsikt att säkerställa god kvalitet med hög måluppfyllelse. Organisationen skapar goda förut...
2023-01-23 2023-02-19
Herrljunga kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltning Socialsekreterare inom missbruk/våld sökes
Vi söker nu en engagerad kollega till vuxenenhetens område för missbruk och våld nära relation. Till vuxen kommer de som söker stöd, skydd, utifrån våld i nära relation. Personer som kan ha ett skadligt bruk, missbruk/beroende av alkohol, narkotika och spel där du som socialsekreterarna utreder med stöd av SoL och LVM. Du utreder, fattar beslut och följer upp insatserna. Samverkan och det sociala arbetet är viktigt och grundläggande för oss där vårt gemensamma mål är att finna och stärka den enskildes egna resurser. Vi har en nära samverkan ...
2023-01-12 2023-03-19
Herrljunga kommun Specialpedagog till Altorpskolan 7-9, Herrljunga kommun
Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, SYV och två elev-coacher. Skolpsykolog deltar ca en gång per månad i skolans elevhälsomöten. Du kommer arbeta nära skolans två rektorer i planering och genomförande av elev-hälsoarbetet samt att utveckla den samma.
2023-01-10 2023-02-05
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Behandlare till vårt behandlingsteam sökes.
Som individ- och familjebehandlare möter du individer som befinner sig i olika livssituationer och ärendena är därför varierande. Det kan vara stöd och behandling där du möter barn i olika åldrar, föräldrar samt vuxna som sökt stöd för olika behov, som NPF, våld, missbruk, familjearbete med nätverk. Det sociala arbetet är grundläggande för oss. För att förstå var och ens unika situation behövs samverkan, både internt och externt, och som en förutsättning i det sociala arbetet för den enskildes helhetssituation. Målet med det sociala arbetet är ...
2022-12-30 2023-01-29
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Personlig assistans
Arbetet innebär att stödja brukaren i vardagen utifrån den enskildes hjälpbehov och dagliga önskemål om aktiviteter och behov av stimulans. Du kommer arbeta i familjens hem med närhet till djur och natur, skog och sjöar. Familjen lever ett aktivt liv och flickan önskar vara delaktig i det på sitt sätt utifrån sina förmågor och med din stöttning. Flickan vill även få bestämma själv och ha egen tid om hon vill det. Arbetet kan ibland både vara utmanande och fysiskt krävande vilket kräver att du är trygg i dig själv, att du är handlingskraftig o...
2022-12-13 2023-01-30