Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i åk 4-6 till Eggvena skola
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa på mellanstadiet. Du kommer tillsammans med en kollega att arbeta i en åldersblandad klass i åk 4-6. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen på ett sätt som utgår från läroplanen och en helhetssyn på eleven och elevens behov. Som stöd i ditt uppdrag finns ett väl utbyggt elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator.
2023-09-21 2023-10-04
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Hudene förskola
Vi söker förskollärare till Hudene förskola. I ditt uppdrag som förskollärare ansvarar du för att planera, dokumentera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan tillsammans med arbetslaget.
2023-09-21 2023-10-04
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare Barn och Unga
Arbetsuppgifter Vår enhet heter Barn och Familj. Vi består idag av 10 medarbetare. Utöver dessa tio finns en enhetschef. En av handläggarna har en senior funktion och finns med i mer komplicerade processer. Vi är en samling av kompetenta och erfarna socialsekreterare. Vi finns i lokaler tillsammans med hela IFO där samverkan över gränserna går smidigt. Vi är en arbetsgrupp som brinner för att jobba utifrån barnets bästa och ett fokus på barnkonventionens intention. På enheten är all myndighetsutövning inom området samlade t e x utredning, mott...
2023-09-06 2023-09-27
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare Altorpskolan 7-9, Herrljunga
Altorpskolan har en ny ledning och vi söker nu rätt person för att som specialpedagog/speciallärare vara med och forma arbetet, vad gäller specialpedagogik på skolan. Hos oss kommer du spela en viktig roll i vårt elevhälsoteam och för hela skolan. Du kommer bidra till skolans verksamhet på både organisations-, grupp och individnivå. Du kommer att: - tillsammans med rektorerna ha det övergripande ansvaret för arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd. - ansvara för kartläggning kring enskilda elevers behov av pedagogiskt stöd. - göra p...
2023-08-25 2023-09-24