Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i åk 4-6 till Eggvena skola
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa på mellanstadiet. Du kommer tillsammans med en kollega att arbeta i en åldersblandad klass i åk 4-6. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen på ett sätt som utgår från läroplanen och en helhetssyn på eleven och elevens behov. Som stöd i ditt uppdrag finns ett väl utbyggt elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator.
2023-06-02 2023-06-16
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Stödpedagog
Arbetet som stödpedagog innebär att du ger stöd och hjälp utifrån varje brukares behov, förmågor, intresse och självständighet. Tydliggörande pedagogik är ett viktigt inslag i arbetet på gruppbostaden, brukarna behöver stöd med kommunikation genom tecken som stöd, bilder eller konkreta föremål. En del av vardagen handlar även om aktivering och upplevelser som till exempel promenader, högläsning, lägga pussel, pyssla, lyssna på musik. Vi möter brukare med omfattande tillsyns och omvårdnadsbehov samt brukare med autism. I arbetet inom LSS verksa...
2023-06-02 2023-07-30
Herrljunga kommun Kommundirektör
Vi söker dig som vill fortsätta att vara med och utveckla Herrljunga kommun. I Herrljunga har vi ett öppet och förtroendefullt klimat, med ett gott samarbete mellan tjänstemän och politik, och ett tydligt fokus på våra uppdrag. Vi tror att dialog, delaktighet och samarbete är framgångsfaktorer för att möta kommunens utmaningar nu och i framtiden. Du skapar förutsättningar för tillit och en fortsatt god dialog mellan politik, chefer, medarbetare och de fackliga organisationerna. I din roll som kommunens högsta tjänsteperson rapporterar du til...
2023-05-31 2023-06-14
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Horsbyskolan
Du kommer som lärare i fritidshem/fritidspedagog tillsammans med dina kollegor att ansvara för en trygg, lärande och rolig vistelse i vår verksamhet. I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument. Tillsammans driver ni det pedagogiska arbetet framåt i arbetslaget och i samarbete med skolledning och övriga professioner på skolan. I uppdraget ingår skolsamverkan, du kommer att tillsammans med kollegor i arbetslagen, ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevens h...
2023-05-24 2023-06-09
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Eriksbergs förskola
Ditt arbete som förskollärare är att stödja barnen i deras lärande och utveckling, utefter barnets egna behov och möjligheter. Du ska tillsammans med ditt arbetslag planera, genomföra och utvärdera arbetet utifrån styrdokumentens intentioner.
2023-05-24 2023-06-06
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare med fokus mottag och utredning
Vår enhet heter Barn och Familj. Vi består idag av 10 medarbetare, varav en medarbetare har en funktion som seniorhandläggare vilket är ett gott stöd i mer komplexa processer. Utöver dessa tio finns en enhetschef. Vi är en samling av kompetenta och erfarna socialsekreterare. Vi finns i lokaler tillsammans med hela IFO där samverkan över gränserna går smidigt. Vi är en arbetsgrupp som brinner för att jobba utifrån barnets bästa och ett fokus på barnkonventionens intention. På enheten är all myndighetsutövning inom området samlade t e x utredning...
2023-05-23 2023-06-13
Herrljunga kommun, Bygg- och miljöförvaltning Deltidsbrandman RIB
Räddningstjänstuppdrag
2023-01-25 2023-06-30