Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i Idrott och Hälsa vid Horsbyskolan
Du kommer att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa i främst årskurs 6.
2021-10-15 2021-10-21
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare sökes till Eggvena förskola 100%
Du ska: • vara en tydlig pedagogisk ledare för förskolans verksamhetsutveckling • utveckla en målstyrd verksamhet på förskolan • tillsammans med de övriga i arbetslaget skapa kreativa miljöer för lärande och undervisning som stimulerar alla barn till en positiv utveckling • utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån förskolans läroplan • i en positiv och öppen dialog samverka med föräldrar och personal • vara positiv till mångfald för att skapa erfarenheter från olika perspekt...
2021-10-14 2021-11-14
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Vikarie i kurserna datorteknik och kommunikationsnät
Vi söker nu dig som med kort varsel kan vikariera resten av terminen för ordinarie lärare som ska genomgå operation. Du kommer att undervisa i kurserna datorteknik, dator- och nätverksteknik och kommunikatonsnät för elever på el- och teknikprogrammen. Vi som arbetar på Kunskapskällan ser fram emot att välkomna dig som gillar att samarbeta och verka för elevernas bästa! Vi arbetar i lag, och stöttar både varandra och eleverna för att både nå goda resultat, och trivas. Här får du god gemenskap och stor delaktighet i verksamheten. Vi är helt enk...
2021-10-13 2021-10-24
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Timvikarier Vård och Omsorg
Dina arbetsuppgifter är omvårdnad- och serviceinsatser samt delegerade HSL-uppgifter. Vi har behov av personal under dygnets alla timmar i våra verksamheter. Just nu söker vi flera personer till Hemjänst och Äldreboende men även inom våra andra verksamheter behöver vi utöka med fler personal.
2021-10-08 2021-10-31
Herrljunga kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltning Socialsekreterare med fokus på insatser
Vår enhet Barn och Familj består idag av en arbetsgrupp med 1:e socialsekreterare, utredande socialsekreterare, socialsekreterare för placerade barn, familjehemssekreterare och behandlare. Vi söker nu ytterligare en medarbetare till vår enhet! I rollen som socialsekreterare med ansvar för placerade barn och andra insatser arbetar du tillsammans med kollegor med att följa upp insatser för barn, unga och deras familjer. Det kan också innebära myndighetsutövning i rättsliga processer. Den närmaste gruppen kommer att bestå utav tre barnsekretera...
2021-10-08 2021-10-24
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i åk 1-3 till Mörlandaskolan
Vi på Mörlandaskolan söker dig som vill arbeta som klasslärare i åk 1. Du delar klasslärarskapet med en lärarkollega . Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen på ett sätt som utgår från läroplanen och en helhetssyn på eleven och elevens behov. Som stöd i ditt uppdrag finns ett väl utbyggt elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator.
2021-10-07 2021-10-21
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Undersköterska till Hemtjänsten i Herrljunga
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att bestå av omvårdnad och delegerade hälso-sjukvårdsuppgifter i brukarnas egna hem. Till detta kommer serviceinsatser i form av inköp, tvätt och städ. Vi arbetar mycket med kontaktmannaskap eftersom vi anser att detta är otroligt viktigt för att våra brukare ska känna trygghet. I arbetet kommer du i kontakt med mycket olika typer av teknik, program och den viktigaste delen är naturligtvis dokumentation
2021-10-07 2021-10-20
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Personlig assistent
Arbetet innebär att stödja brukaren i vardagen utifrån dennes hjälpbehov och dagliga önskemål om aktiviteter och behov av stimulans. Att arbeta som personlig assistent är omväxlande. Du kommer att största delen av arbetstiden vara i dennes hem, Arbetet som personlig assistent innebär att ge en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Insatserna är anpassade utifrån individens förutsättningar och behov för att kunna uppnå goda levnadsvillkor. Arbetet kan ibland både vara utmanande och fysiskt krävande vilket...
2021-10-04 2021-10-18
Herrljunga kommun, Bygg- och miljöförvaltning Brandman RiB
Uppdragen varierar, allt från att ge första hjälpen till trafikolyckor och bränder. Du ingår i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland med förstärkning från andra brandstationer . Din ordinarie arbetsgivare måste godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm.
2021-08-04 2021-12-31