Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hedemora kommun Stödassistent - Daglig verksamhet LSS
Omsorgsförvaltningen söker en stödassistent till Daglig verksamhet LSS i Hedemora kommun. Vi söker dig som vill arbeta med att ge stöd åt personer som har en anpassad sysselsättning. Du arbetar med brukare som kan ha intellektuell funktionsnedsättning, flerfunktionsnedsättning och/eller autismliknande tillstånd. Ditt jobb blir att tillse personer en meningsfull dagverksamhet. Dina arbetsuppgifter består av att utifrån aktivitetsförmåga och funktionsnivå stötta, motivera och vägleda brukarna i deras arbete. Utöver arbetet med våra brukare i...
2024-05-14 2024-05-28
Hedemora kommun Undersköterska till Korttidsenheten - Vinstragården
Omsorgsförvaltningen söker en undersköterska till Korttidsenheten på Vinstragården i Hedemora. På Korttidsenheten ska brukaren få vård och omsorg som utformas efter sina behov. Målet är att ge brukaren en ökad livskvalitet. På korttidsverksamheten bedriver kommunen korttidsverksamhet, växelvård vardagsrehabilitering och vård i livets slutskede. På korttidsenheten ska det finnas kompetens och resurser för att kunna ge stöd till brukaren som behöver återfå så mycket som möjligt av tidigare förmåga och självständighet. Den största delen av re...
2024-05-14 2024-06-02
Hedemora kommun GIS-inriktad mätningsingenjör
Välkommen att söka tjänsten som mätningsingenjör på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Hedemora. Kart- och mätenheten behöver en ny medarbetare som har kunskap och intresse för hantering och bearbetning av geografiska datamängder. Som mätningsingenjör är du med i flera faser av samhällsbyggnadsprocessen med varierande arbetsuppgifter. Vi är en liten grupp med brett kunskapsspann som arbetar med överlappande arbetsuppgifter för att kunna täcka upp för varandra, och samtidigt möjliggöra ett varierande arbete. Dina huvudsakliga arbetsupp...
2024-05-13 2024-06-02
Hedemora kommun Sångpedagog till Kulturskolan i Hedemora
Kulturskolan i Hedemora söker en sångpedagog. Arbetsuppgifter: Enskild undervisning, kör, gruppsång. Kulturskolan bedriver också klassorkester i skolan för åk: 2.
2024-05-13 2024-05-27
Hedemora kommun Behandlingsassistent till öppenvården, vuxenenheten
I rollen som behandlingsassistent är fokus att arbeta motivationsskapande med klienterna. Ditt uppdrag är att arbeta med stöd inom olika områden så som boende, riskbruk/missbruk, ekonomi och finna en meningsfull fritid. För att kunna vara ett stöd för våra klienter har du ett relationsskapande och professionellt förhållningssätt. För dig är det naturligt att se nya möjligheter i en komplex livssituation och vara beslutsam och tydlig när det krävs. Arbetet sker både på öppenvården, i klientens bostad samt uppsökande verksamhet i kommunen. Ett av...
2024-05-13 2024-06-02
Statens institutionsstyrelse Vi behöver fler behandlingsassistenter inför sommaren
Arbetsbeskrivning Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingsassistent på SiS. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter, och vara med och skapa förutsättningar för förändring. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra klienter och står för basen i det dagliga livet. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra kl...
2024-05-13 2024-05-26
Hedemora kommun Avdelningschef IFO - Välkommen till oss!
Omsorgsförvaltningen är organiserad i följande verksamhetsområden: Äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ-och familjeomsorg. Totalt arbetar ca 600 personer i förvaltningen. IFOs verksamheter innefattar all myndighetsutövning vad gäller barn och ungdom, vuxna med beroendeproblematik, våld i nära relation, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri och funktionshinder enligt LSS mm. Även den öppna vården med olika hemmaplansinsatser och arbetsmarknadsverksamhet ingår i verksamhetsområdet. Öppenvården består av två verksamhetsdelar; inriktn...
2024-05-08 2024-06-05
Hedemora kommun Lärare F-3 alt 4-6 - Stureskolan
Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning i tvålärarskap i årskurs 1. Ni i teamen kommer tillsammans arbeta med att utvärdera, utveckla och förbättra undervisningen i årskurs 1, även att dokumentera, följa upp samt kommunicera mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Till ditt stöd finns skolans speciallärare och centrala elevhälsans professioner.
2024-04-29 2024-05-31
Hedemora kommun SOMMARJOBB! Sommarvikarier till omsorgen, undersköterskor och vårdbiträden
Vi i Hedemora kommun tycker att det skulle vara roligt om just du ville bli en av våra många duktiga medarbetare. Vi ser positivt på, om du som söker till oss, även vill/kan arbeta som timvikarie hos oss under våren. Våra verksamheter inom vård och omsorg är igång dygnet runt, alla dagar i veckan, så det finns möjlighet att arbeta dag, kväll, natt och helg. En bra chans att kombinera arbete med lediga dagar där du kan njuta av sommaren! Arbetsuppgifter: Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga medarbetare ge god vård och omsorg samt stöd ...
2024-03-04 2024-05-31
Hedemora kommun Vikarier i skola och fritidshem
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker vikarier inom skolan. Vi i Hedemora kommun söker dig som vill jobba som timvikarie i skola åk F-6/ särskola/fritidshem.
2024-02-05 2024-06-14