Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hedemora kommun Ekonomihandläggare till Biståndsenheten
Omsorgsförvaltningens Biståndsenhet söker en ekonomihandläggare, för arbete med avgifter, budget- och skuldrådgivning och dödsbohandläggning. Biståndsenheten består av biståndshandläggare för arbete inom SoL och LSS, bostadsanpassningshandläggare samt ekonomihandläggare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär myndighetsutövning genom att handlägga ärenden enligt lagstiftning för avgifter inom vård och omsorg. Du kommer att arbeta med att utreda och ta beslut om avgifter, debitering samt framtagande av informationsmaterial. Dina arbetsup...
2022-10-03 2022-10-23
Hedemora kommun Arbetsterapeut inom LSS och socialpsykiatri
Omsorgsförvaltningen söker en Arbetsterapeut inom LSS och socialpsykiatri, kom och jobba i vårt härliga team! Uppdraget: Längtar du efter en varierande och flexibel arbetsdag? Ett arbete där du varje dag får bidra med din kompetens, möta spännande individer och göra skillnad i kommuninvånarnas liv? Kanske drömmer du om en arbetsplats med riktigt grymma kollegor där ni alla är viktiga kuggar, såväl individuellt som i grupp? Visst vore det kul att vara en del av en liten och väl sammansvetsad arbetsgrupp med ett nära ledarskap där rehabfrågor s...
2022-10-03 2022-10-31
Hedemora kommun Fysioterapeut/Sjukgymnast
Omsorgsförvaltningen söker en Fysioterapeut/Sjukgymnast , kom och jobba i vårt härliga team! Uppdraget: Längtar du efter en varierande och flexibel arbetsdag? Ett arbete där du varje dag får bidra med din kompetens, möta spännande individer och göra skillnad i kommuninvånarnas liv? Kanske drömmer du om en arbetsplats med riktigt grymma kollegor där ni alla är viktiga kuggar, såväl individuellt som i grupp? Visst vore det kul att vara en del av en liten och väl sammansvetsad arbetsgrupp med ett nära ledarskap där rehabfrågor står i centrum? Nu...
2022-10-03 2022-10-31
Hedemora kommun Lärare till åk 2 - Västerby skola
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en lärare i åk 2, med placering på Västerby skola. Västerby skola är en F-6 skola, ca 5 km utanför Hedemora centrum, med sammanlagt ca 130 elever i grundskola och fritidshem. Skolan har en inspirerande utemiljö där eleverna har tillgång till planer för bollspel, lekredskap och en skogsdunge. I närområdet finns också skogen som vi gärna vistas i. Vi är med i Regionens rörelsesatsning, vilket innebär att vi bl a har organiserade rastaktiviteter och rörelsepauser i alla klasser under skoldagen. Vår v...
2022-09-28 2022-10-16
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Älvgården i Hedemora Institutionsansvarig Sjuksköterska/Biträdande avdelningsföreståndare
Som institutionsansvarig sjuksköterska (IAS) ansvarar Du för läkemedelshanteringen vid institutionen och Du genomför regelbundna kvalitetskontroller samt rapporterar avvikelser till verksamhetschefen. Du ansvarar för institutionens riktlinjer och ledningssystem genom att säkerställa att dessa är uppdaterade och aktuella, Du ser också till att dessa är välkända för övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Som IAS sköter du avvikelserapporteringen till vårt verksamhetskontor samt ansvarar för kvalitetsgranskning, egenkontroll och utveckling av hälso- ...
2022-09-26 2022-10-10
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Älvgården i Hedemora Behandlingssekreterare/Biträdande avdelningsföreståndare
Behandlingssekreteraren ansvarar för klienternas behandlingsplanering, upprättar behandlingsplaner och stöttar övrig behandlingspersonal i det dagliga arbetet. Du fungerar som spindeln i nätet på avdelningen och ansvarar för att adekvat information sprids till berörd personal på institutionen, men också gentemot socialtjänst, andra myndigheter etc. Dokumentation är en betydande del av tjänsten och du ansvarar för att dokumentera händelser och sammanfattningar i klienternas journal och bereder beslut. Du deltar i behandlingskollegium och ansvara...
2022-09-26 2022-10-10
Hedemora kommun Mottagningssekreterare
Barn- och ungdomsenheten söker en mottagningssekreterare. Barn- och ungdomsenheten består av socialsekreterare, två mottagningssekreterare, familjehemssekreterare, familjerättssekreterare, två 1:e socialsekreterare, öppenvård i form av familjebehandlare, fältassistenter samt en enhetschef. Vi söker nu en mottagningssekreterare till vår mottagning. Som mottagningssekreterare hos oss kommer du att ta emot och registrera inkommande ansökningar och anmälningar som rör barn och unga 0 till 20 år. Du kommer också att arbeta med att göra förhandsbed...
2022-09-23 2022-10-30
Hedemora kommun Lärare i Idrott och hälsa - Vasaskolan
Vasaskolan i Hedemora söker en lärare i Idrott och hälsa. Vasaskolan är en 7-9 skola med gamla anor, vackert belägen i närheten av Hedemora Kyrka. Här finns närhet till stadskärna, idrottsanläggning samt till välbesökta friluftsområden, bland andra Hovran-området och Brunnsjöberget. Vasaskolan har tvålärarskap (dock inte i moderna språk). Det innebär att två lärare arbetar tillsammans med att planera-, genomföra- och utvärdera undervisningen. Tvålärarskapet är en styrka och medger ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till bl.a. gruppindelni...
2022-09-22 2022-11-02
Hedemora kommun Lärare i Svenska - Vasaskolan
Vasaskolan i Hedemora söker en lärare i svenska. Vasaskolan är en 7-9 skola med gamla anor, vackert belägen i närheten av Hedemora Kyrka. Här finns närhet till stadskärna, idrottsanläggning samt till välbesökta friluftsområden, bland andra Hovran-området och Brunnsjöberget. Vasaskolan har tvålärarskap (dock inte i moderna språk). Det innebär att två lärare arbetar tillsammans med att planera-, genomföra- och utvärdera undervisningen. Tvålärarskapet är en styrka och medger ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till bl.a. gruppindelning i olik...
2022-09-22 2022-11-02
Hedemora kommun Förstelärare i Svenska 70% samt Specialpedagog/lärare 30% - Vasaskolan
Bildningsförvaltningen, Vasaskolan söker en förstelärare i Svenska 70% och 30% specialpedagog. Vasaskolan är en 7-9 skola med gamla anor, vackert belägen i närheten av Hedemora Kyrka. Här finns närhet till stadskärna, idrottsanläggning samt till välbesökta friluftsområden, bland andra Hovran-området och Brunnsjöberget. Vasaskolan har tvålärarskap (dock inte i moderna språk). Det innebär att två lärare arbetar tillsammans med att planera-, genomföra- och utvärdera undervisningen. Tvålärarskapet är en styrka och medger ett flexibelt arbetssätt ...
2022-09-22 2022-11-02
Hedemora kommun Vikarier inom skolan
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker vikarier inom skolan. Vi i Hedemora kommun söker dig som vill jobba som timvikarie i skola åk F-6/ särskola/fritidshem.
2022-08-24 2022-11-06
Hedemora kommun Socialsekreterare till Barn- och ungdomsenheten
Barn- och ungdomsenheten utökar socialsekreterargruppen med ytterligare två socialsekreterare och därför söker vi nu två nya kollegor. Hos oss kommer du att arbeta med barn och ungdomar mellan 0-20 år som av olika anledningar har blivit aktuella hos oss på socialtjänsten. Ditt huvudsakliga uppdrag är att utreda barnets/ungdomens situation enligt BBIC (barnets behov i centrum), göra bedömningar enligt SoL och LVU samt att genomföra uppföljningar av beviljade insatser. I utrednings- och uppföljningsarbetet ingår samverkan med barnets nätverk, t...
2022-08-12 2022-10-16