Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hedemora kommun Fritidspedagog/Lärare mot yngre åldrar, Smedby fritidshem
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en fritidspedagog eller lärare mot yngre åldrar med inriktning mot fritidshem. Vi behöver ytterligare en duktig medarbetare till vårt fritidshem. Smedby skola är en F-6 skolan som ligger i Dala Husby ca 2 mil från centralort. Skolan har ett välfungerande arbetslag som stöttar varandra, här är alla elever allas ansvar. Skolan har i dag ca 120 barn/elever varav ca 65 barn går på fridshemmet. Skolan har närhet till skog och sporthall. Vi vill att våra barn/elever ska utmanas i sitt lärande under ...
2021-05-11 2021-05-31
Hedemora kommun Lärare till Smedby skola
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en lärare till Smedby skola. Smedby skola är en F-6 skola som ligger i Dala Husby ca 2 mil från centalort. Skolan har ett välfungerande arbetslag som stöttar varandra och här är alla elever allas ansvar. Skolan har i dag strax över 100 vetgiriga elever. Skolan har ett eget uteklassrum med närhet till skog. Vi har små klasser och bra tillgång till digitala verktyg med möjlighet till handledning. Hos oss får lärare vara lärare och göra skillnad varje dag. I uppdraget ingår Klasslärarskap för elever...
2021-05-11 2021-05-31
Hedemora kommun Engelskalärare deltid Stureskolan
Bildningsförvaltningen, Stureskolan söker en lärare i Engelska. Stureskolan är en F-6 skola belägen i Hedemora centrum. På skolan går ca 300 elever. Stureskolans har genom stadsbidrag kunnat öka lärtätheten så på de flesta lektioner verkar två lärare. Personalen arbetar i team där ett team verkar runt en årskurs eller runt ett ämnen. Skolan har ett nära samarbete med Högskolan Dalarna då vi är en partnerskola för studenter som går lärarutbildningen. Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare med hög kompetens och god serviceanda o...
2021-05-07 2021-05-27
Hedemora kommun Badmästare
Bildningsförvaltningen Fritidsenheten söker en badmästare vill du bli en av oss? Fritidsverksamheterna i Hedemora kommun ska verka för att stärka medborgarnas livskvalitet och folkhälsa. I Hedemora kommun finns ett stort utbud av idrotts- och fritidsanläggningar, simhall och närhet till natur som skapar förutsättningar för detta. Bildningsförvaltningen består av flera avdelningar med många medarbetare och med en egen politisk nämnd som ytterst ansvarig. Bildningsförvaltningen har ett nära samarbete internt inom förvaltningen, med andra förv...
2021-05-04 2021-05-31
Hedemora kommun Förskollärare Regnbågens förskola
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en förskollärare till Regnbågens förskola. Förskolorna i Hedemora kommun arbetar utifrån ett reflekterande, undersökande och projektinriktat arbetssätt där läroplanen ligger till grund och ska förverkligas. Förskolan satsar på kompetensutveckling inom pedagogisk dokumentation, språkutveckling samt natur- och teknikområden. I kommunens förskolor arbetar man aktivt med miljö- och jämställdhetsfrågor. Sedan hösten 2019 har Hedemora kommun pedagogiska utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det pe...
2021-05-04 2021-05-19
Hedemora kommun Vik. Förskollärare Regnbågens förskola
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en vik. förskollärare till Regnbågens förskola. Förskolorna i Hedemora kommun arbetar utifrån ett reflekterande, undersökande och projektinriktat arbetssätt där läroplanen ligger till grund och ska förverkligas. Förskolan satsar på kompetensutveckling inom pedagogisk dokumentation, språkutveckling samt natur- och teknikområden. I kommunens förskolor arbetar man aktivt med miljö- och jämställdhetsfrågor. Sedan hösten 2019 har Hedemora kommun pedagogiska utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i d...
2021-05-04 2021-05-19
Hedemora kommun Grundskollärare åk 4-6 Vikmanshyttans skola
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en grundskollärare med placering på Vikmanshyttans skola. Vikmanshyttans skola är en F-6 skola utanför Hedemora med sammanlagt ca 95 elever i grundskola och fritidshem. Skolan är inrymd i en fin gammal skolbyggnad och en nyare byggnad med en utemiljö där eleverna har tillgång till planer för bollspel, lekredskap och stora grönytor. I närområdet finns också skogen som vi gärna vistas i. Vår vision är en öppen och välkomnande skola där alla känner sig betydelsefulla och utvecklar sin förmåga att möt...
2021-05-03 2021-05-27
Hedemora kommun Vik. undersköterska till Demensteamet
Omsorgsförvaltningen söker dig som är utbildad undersköterska till Demensteamet. Dina arbetsuppgifter består av att bistå brukare med personlig omvårdnad och även att efter delegering från legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal utföra medicinska insatser. I arbetet ingår dokumentation enligt Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, samt hantering av tekniska hjälpmedel som smartphone. Vi vill att du kan arbeta flexibelt samt att du kan prioritera bland arbetsuppgifterna och se möjligheter istället för hinder. Du kommer att arbeta ...
2021-04-30 2021-05-16
Hedemora kommun Miljö- och samhällsbyggnadschef till Hedemora kommun
I ditt jobb som förvaltningschef kommer du främst att ansvara för att verkställa Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut och uppsatta mål. Du och din ledningsgrupp leder arbetet med ledning, planering och utveckling av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet med 20 medarbetare på Miljö- och byggenheten och Samhällsenheten. Du kommer dessutom att arbeta med • ekonomi och budget. • coachning av ledningsgrupp och enskilda ledare i gruppen. • planering och utveckling av organisationen • förändrings- och utvecklingsarbete. • nät...
2021-04-26 2021-05-31
Hedemora kommun Skolsköterska
Bildningsförvaltningen, Centrala elevhälsan söker en skolsköterska till elevhälsans medicinska insats. Placering i Centrala elevhälsans team. Där specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och skolläkare arbetar med gemensamma insatser för eleverna. Teamet leds av enhetschef. Arbetsuppgifter: I din roll som skolsköterska ska du följa samtliga elevers hälsoutveckling enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer, samt vaccinationer enligt nationellt basprogram. På rektors uppdrag, tillsammans med Centrala elevhälsans övriga...
2021-04-22 2021-05-16
Hedemora kommun Fritidspedagog/förskollärare, Vikmanshyttans skola
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en fritidspedagog/förskollärare till Vikmanshyttans skola. Vikmanshyttans skola är en F-6 skola utanför Hedemora med sammanlagt ca 95 elever i grundskola och fritidshem. Skolan är inrymd i en fin gammal skolbyggnad och en nyare byggnad med en utemiljö där eleverna har tillgång till planer för bollspel, lekredskap och stora grönytor. I närområdet finns också skogen som vi gärna vistas i och förlägger fritidshemmets undervisning till. Vår vision är en öppen och välkomnande skola där alla känner sig...
2021-04-15 2021-05-23
Hedemora kommun Grundskollärare åk 1-3 Västerby skola
Bildningsförvaltningen söker en grundskollärare med placering på Västerby skola. Västerby skola är en F-6 skola, ca 5 km utanför Hedemora centrum, med sammanlagt ca 135 elever i grundskola och fritidshem. Skolan har en inspirerande utemiljö där eleverna har tillgång till planer för bollspel, lekredskap och en skogsdunge. I närområdet finns också skogen som vi gärna vistas i. Vår vision är en öppen och välkomnande skola där alla känner sig betydelsefulla och utvecklar sin förmåga att möta sina medmänniskor med respekt och tolerans. Vi vill ge ...
2021-04-14 2021-05-23
Hedemora kommun Miljöinspektör
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker en Miljöinspektör. Hedemora erbjuder stora möjligheter till ett rikt friluftsliv vid sjöar, berg och skog samt inomhusarenor med gym, bad och padel. Vi har längdskidåkning i Brunnsjöbergets skidanläggning med konstsnö efter fem minuters bilfärd. Gillar man att åka alpint finns ett flertal anläggningar i närheten med upp till 30 minuters bilfärd. Vill man aktivera sig med ett större kulturellt utbud är det nära till Borlänge och Falun och två timmar med tåg till Stockholm. Vi välkomnar till en a...
2021-04-06 2021-06-15
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Älvgården i Hedemora Sommarvikariat som Behandlingspedagog, dag och natt
Vi söker personal för sommarvikariat som behandlingsassistent. Vi söker dig som har ett stort intresse att delta i det dagliga arbetet med våra klienter. I arbetet som behandlingsassistent deltar du i den dagliga verksamheten som en bra och trygg förebild för våra klienter samt hjälper till att skapa en stabil, trygg och omvårdande miljö på avdelningen. Arbetsuppgifterna varierar och du kan antingen vara på avdelningen med våra klienter eller planera och genomföra samtalsgrupper, även resor och dokumentation ingår. Andra arbetsuppgifter ka...
2021-03-25 2021-05-14
Hedemora kommun SOMMARJOBB! Sommarvikarier till omsorgen, undersköterskor och vårdbiträden
Vi i Hedemora kommun tycker att det skulle vara roligt om just du ville bli en av våra många duktiga medarbetare. Vi ser positivt på, om du som söker till oss, även vill/kan arbeta som timvikarie hos oss under våren. Arbetsuppgifter: Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga medarbetare ge god vård och omsorg samt stöd till våra Brukare. Du är behjälplig med exempelvis olika serviceinsatser, personlig omvårdnad, måltidsituationer m.m. Din insats är viktig och gör skillnad för individen. Du tillför ett värde i vardagen för någon annan och hjä...
2021-01-14 2021-05-31