Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hedemora kommun LÄRARE - i kommunövergripande undervisningsgrupp
Bildningsförvaltningen söker en lärare till kommunövergripande undervisningsgrupp i centrala Hedemora. Hedemora kommun kommer att starta en kommunövergripande undervisningsgrupp för elever i åldrarna 6 - 13 år. Undervisningen ska vara anpassad för elever i behov av extra ordinärt stöd där elevhälsans personal tillsammans med ansvarig lärare, vårdnadshavare och rektor har beslutat om en tillfällig placering. Skolgången i undervisningsgruppen är tidsbegränsad och eleven har sin tillhörighet i den skola eleven är inskriven i. Som lärare är det...
2022-05-16 2022-06-05
Hedemora kommun ENHETSCHEF till enheten för Barn och Ungdom
Omsorgsförvaltningen söker en enhetschef till myndighetsavdelningen för barn och ungdom. Du är direkt underställd avdelningschef. Som enhetschef har du ansvar för ekonomi och budget, personal och arbetsmiljö. Du ska arbeta aktivt med utveckling- och kvalitetsarbete för verksamheten och verka för en god arbetsmiljö för medarbetarna. Ditt huvuduppdrag är att ansvara för och bedriva en verksamhet som sätter medborgarnas behov i centrum. Som enhetschef ansvarar du för enheten som består av socialsekreterare, familjehemssekreterare, familjerätt, ...
2022-05-13 2022-06-09
Hedemora kommun Vik. Idrottslärare till Stureskolan
Bildningsförvaltningen söker en Idrottslärare för ett vikariat till Stureskolan. Stureskolan är en F-6 skola med tre fritidsavdelningar belägen i Hedemora centrum. På skolan går ca 300 elever. På skolan arbetar ca 50 stycken med olika professioner. Personalen arbetar i team där ett team verkar runt en årskurs eller runt ett ämnen. Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare med hög kompetens och god serviceanda och samarbetsförmåga. Arbetsuppgifter: Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning inom ämnet idrott och du...
2022-05-12 2022-06-12
Hedemora kommun Skolbibliotekarie för åk F-6
Bildningsförvaltningen söker en Skolbibliotekarie för åk F-6 med placering, Hedemora stadsbiblioteks huvudbibliotek. Vill du vara med och utforma Hedemoras skolbiblioteksverksamhet? Hedemora kommun kommer under 2022 inleda en satsning på att utveckla grundskolornas skolbibliotek åk F-6 med fokus på likvärdighet mellan alla skolor i kommunen. Vi söker nu en skolbibliotekarie till skolbiblioteksorganisationen som kommer att bestå av 2 skolbibliotekarier och en skolbibliotekssamordnare. Nytt skolbiblioteksdatasystem är under upphandling. Arbet...
2022-05-11 2022-06-01
Hedemora kommun 1:e socialsekreterare till Barn-och ungdomsenheten, 2 tjänster
Vill du vara med och leda vår grupp? Vi söker två 1:e socialsekreterare till Barn-och ungdomsenheten. Barn- och ungdomsenheten i Hedemora arbetar just nu hårt för att utveckla enheten och behöver din hjälp. Barn- och ungdomsenhetens består av socialsekreterare, familjehemssekreterare, två 1:e socialsekreterare, öppenvård i form av familje- och ungdomsbehandlare, fältassistenter samt en enhetschef. Under en tid har barn och ungdomsenheten arbetat under stor press. Nu vänder vi den trenden, bland annat genom att anställa fler socialsekreter...
2022-05-11 2022-06-01
Hedemora kommun 1:e socialsekreterare till Biståndsenheten
Omsorgsförvaltningens Biståndsenhet söker en 1:e socialsekreterare Biståndsenheten består av biståndshandläggare som utreder enligt SoL och LSS, avgiftshandläggare, handläggare för bostadsanpassningsbidrag samt enhetschef. Som 1:e socialsekreterare ansvarar du för ärendehanteringen i en grupp om åtta handläggare inom SoL och LSS. Du kommer att ansvara för fördelning av ärenden, uppföljning av ärenden, ha en handledande funktion samt även ansvara för introduktion av nyanställda. Du kommer handlägga egna ärenden samt vara medhandläggare vid be...
2022-05-09 2022-05-29
Hedemora kommun SPECIALLÄRARE - inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Drivs du av nya utmaningar och vill vara med och starta upp gymnasiesärskolans lärlingsprogram vid Martin Koch-gymnasiet i Hedemora? I så fall är du den vi söker! Martin Koch-gymnasiet kommer under hösten 2022 utveckla vår gymnasieskola genom att starta upp gymnasiesärskolans lärlingsprogram. Med anledning av det söker vi dig som är legitimerad speciallärare inom gymnasiesärskolan, med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Du har god kännedom om aktuella styrdokument och meriterande är om du har tidigare efterenhet av arbete med...
2022-05-06 2022-05-31
Hedemora kommun FÖRSKOLLÄRARE - Ekorren
Bildningsförvaltningen söker två Förskollärare till förskolan Ekorren i Långshyttan. Förskolan satsar på kompetensutveckling inom pedagogisk dokumentation, språkutveckling samt natur- och teknikområden. I kommunens förskolor arbetar man aktivt med miljö- och jämställdhetsfrågor. Sedan hösten 2019 har Hedemora kommun pedagogiska utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi har avtal kring pedagogisk utvecklingstid på 6 timmar/vecka för förskollärare. Fria pedagogiska måltider för tillsvidareanställd pers...
2022-05-06 2022-05-22
Hedemora kommun Vik. FÖRSKOLLÄRARE - Västerby
Bildningsförvaltningen söker en vik. Förskollärare till Västerby förskola i Västerby. I Hedemora kommun arbetar förskolorna utifrån ett reflekterande, undersökande och projektinriktat arbetssätt där läroplanen ska förverkligas och ligga till grund. Förskolan satsar på kompetensutveckling inom pedagogisk dokumentation, språkutveckling samt natur- och teknikområden. I kommunens förskolor arbetar man aktivt med miljö- och jämställdhetsfrågor. Sedan hösten 2019 har Hedemora kommun pedagogistor/pedagogiska utvecklingsledare som stöttar arbetslag...
2022-05-06 2022-05-22
Hedemora kommun FÖRSKOLLÄRARE - Regnbågen
Bildningsförvaltningen söker två Förskollärare till förskolan Regnbågen i Hedemora. I Hedemora kommun arbetar förskolorna utifrån ett reflekterande, undersökande och projektinriktat arbetssätt där läroplanen ska förverkligas och ligga till grund. Förskolan satsar på kompetensutveckling inom pedagogisk dokumentation, språkutveckling samt natur- och teknikområden. I kommunens förskolor arbetar man aktivt med miljö- och jämställdhetsfrågor. Sedan hösten 2019 har Hedemora kommun pedagogiska utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det pedagog...
2022-05-06 2022-05-22
Hedemora kommun Vik. FÖRSKOLLÄRARE - Smedby
Bildningsförvaltningen söker en vik. Förskollärare till Smedby förskola i Dala-Husby. I Hedemora kommun arbetar förskolorna utifrån ett reflekterande, undersökande och projektinriktat arbetssätt där läroplanen ska förverkligas och ligga till grund. Förskolan satsar på kompetensutveckling inom pedagogisk dokumentation, språkutveckling samt natur- och teknikområden. I kommunens förskolor arbetar man aktivt med miljö- och jämställdhetsfrågor. Sedan hösten 2019 har Hedemora kommun pedagogiska utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det pedag...
2022-05-06 2022-05-22
Hedemora kommun FÖRSKOLLÄRARE - Västerby
Bildningsförvaltningen söker en Förskollärare till Västerby förskola i Västerby. I Hedemora kommun arbetar förskolorna utifrån ett reflekterande, undersökande och projektinriktat arbetssätt där läroplanen ska förverkligas och ligga till grund. Förskolan satsar på kompetensutveckling inom pedagogisk dokumentation, språkutveckling samt natur- och teknikområden. I kommunens förskolor arbetar man aktivt med miljö- och jämställdhetsfrågor. Sedan hösten 2019 har Hedemora kommun pedagogiska utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det pedagogisk...
2022-05-06 2022-05-22
Hedemora kommun Lärare till yrkesutbildning: Vård- och omsorgsprogrammet
Vuxenutbildning bedriver gymnasial yrkesutbildning till undersköterska samt YH-utbildning till behandlingspedagog och vi söker nu lärare. I uppdraget ingår att undervisa i kurser knutna till vård- och omsorgsprogrammet. Det ingår även att följa eleverna under deras APL. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, arbetslaget, och skolledningen. I ditt pedagogiska ledarskap är du tydlig och har förmågan att skapa en god arbetsmiljö för eleven som präglas av trygghet, förtroende ...
2022-05-02 2022-05-22
Hedemora kommun LÄRARE åk 1-6
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en Grundskollärare med placering på Fyrklöverskolan. Fyrklöverskolan är en F-6 skola i centrala Hedemora med sammanlagt 154 elever i grundskola, grundsärskola och fritidshem. Skolan är inrymd i nya fina lokaler och med en inspirerande utemiljö där eleverna har tillgång till bl.a. planer för bollspel, lekredskap och stora grönytor. I närområdet finns också skogen som vi gärna vistas i. Vår vision är en öppen och välkomnande skola där alla känner sig betydelsefulla och utvecklar sin förmåga att möta s...
2022-04-29 2022-05-22
Hedemora kommun FRITIDSPEDAGOG FYRKLÖVERSKOLAN
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en fritidspedagog med placering på Fyrklöverskolan. Fyrklöverskolan är en F-6 skola i centrala Hedemora med sammanlagt 154 elever i grundskola, grundsärskola och fritidshem. Skolan är inrymd i nya fina lokaler och med en inspirerande utemiljö där eleverna har tillgång till bl.a. planer för bollspel, lekredskap och stora grönytor. I närområdet finns också skogen som vi gärna vistas i. Vår vision är en öppen och välkomnande skola där alla känner sig betydelsefulla och utvecklar sin förmåga att möta ...
2022-04-29 2022-05-22
Hedemora kommun Kock till Svedjans förskola
Bildningsförvaltningen söker en engagerad kock till Svedjans förskola i Hedemora. Vi lagar mat till förskolans barn samt pedagoger. Vi söker dig som vill ge dina små och stora matgäster en upplevelse vid varje måltid. Förskolan bemannas med en kock. Arbetsuppgifter: Matlagning från grunden, förberedelser av varierad salladsbuffé, planering, beställningar, städning och disk.
2022-04-29 2022-05-19
Hedemora kommun Grundskollärare åk 4-6 Västerby skola
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en grundskollärare i åk 4-6, med placering på Västerby skola. Västerby skola är en F-6 skola, ca 5 km utanför Hedemora centrum, med sammanlagt ca 130 elever i grundskola och fritidshem. Skolan har en inspirerande utemiljö där eleverna har tillgång till planer för bollspel, lekredskap och en skogsdunge. I närområdet finns också skogen som vi gärna vistas i. Vi är med i Regionens rörelsesatsning, vilket innebär att vi bl a har organiserade rastaktiviteter och rörelsepauser i alla klasser under skolda...
2022-04-27 2022-05-22
Hedemora kommun Socialsekreterare till Barn- och ungdomsenheten
Barn- och ungdomsenheten söker en socialsekreterare. Hos oss kommer du att arbeta med barn och ungdomar mellan 0-20 år som av olika anledningar har blivit aktuella hos oss på socialtjänsten. Ditt huvudsakliga uppdrag är att utreda barnets/ungdomens situation enligt BBIC (barnets behov i centrum), göra bedömningar enligt SoL och LVU samt att genomföra uppföljningar av beviljade insatser. I utrednings- och uppföljningsarbetet ingår samverkan med barnets nätverk, till exempel sförskola och skola, hälso- och sjukvård, BUP, polis och andra myndighe...
2022-04-22 2022-06-12
Hedemora kommun SOMMARJOBB! Sommarvikarier till omsorgen, undersköterskor och vårdbiträden
Vi i Hedemora kommun tycker att det skulle vara roligt om just du ville bli en av våra många duktiga medarbetare. Vi ser positivt på, om du som söker till oss, även vill/kan arbeta som timvikarie hos oss under våren. Arbetsuppgifter: Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga medarbetare ge god vård och omsorg samt stöd till våra Brukare. Du är behjälplig med exempelvis olika serviceinsatser, personlig omvårdnad, måltidsituationer m.m. Din insats är viktig och gör skillnad för individen. Du tillför ett värde i vardagen för någon annan och hj...
2022-03-11 2022-06-10
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Älvgården i Hedemora Sommarvikariat Behandlingspersonal dag, kväll och natt
Vi söker behandlingsassistenter och behandlingspedagoger för sommarvikariat hos oss. Vi söker dig som har ett stort intresse att delta i det dagliga arbetet med våra klienter. I arbetet som behandlingsassistent deltar du i den dagliga verksamheten som en bra och trygg förebild för våra klienter samt hjälper till att skapa en stabil, trygg och omvårdande miljö på avdelningen. Arbetsuppgifterna varierar och du kan antingen vara på avdelningen med våra klienter eller planera och genomföra samtalsgrupper, även resor och dokumentation ingår. Andr...
2022-01-11 2022-05-22