Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/ fritidspedagog
Hösten 2021 flyttade vi in i nybyggda Götetorps skola. Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö med höga förväntningar om måluppfyllelse för samtliga elever samt en miljö där lärare förväntas utvärdera och förändra sitt arbete efter eleverna. Tillsammans med kollegor bidrar du till en trivsam och effektiv arbetsorganisation genom en generös och positiv hållning med höga förväntningar på oss själva och varandra såväl som på eleverna! Vill du tillsammans med oss vara med och utveckla vår fritidsverksamhet? Som lärare i fritidshem ...
2022-09-23 2022-10-16
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till vårt minnesteam
Hammarö kommun och Socialförvaltningen söker en demenssjuksköterska som vill hjälpa oss att utveckla vården och göra skillnad för Hammaröborna. Du kommer att vara med i vårt nya minnesteam och kommer att arbeta hälsofrämjande, förbyggande och konsultativt gentemot brukare med kognitiv svikt och deras närstående. Du etablerar en tidig kontakt för att kunna bibehålla en stödjande och informerande roll under sjukdomens olika stadier. Minnesteamet består av en arbetsterapeut och två Silviasystrar. Utöver detta två undersköterskor som är verksamm...
2022-09-22 2022-10-13
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvård/LSS
Enheten för Hälso- och sjukvård söker nu en sjuksköterska till hemsjukvård/LSS Du erbjuds ett flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik. Det innebär att du som sjuksköterska har en hög grad av självständighet i hur du lägger upp din arbetsdag. Vi är alla med och arbetar för att förbättra vården och det finns en hög ambition i gruppen att göra ett bra jobb. Vi gör skillnad varje dag för Hammaröborna. I uppdraget ingår att samverka för god vård och omsorg där särskilt fokus ligger på att planera, följa upp, bedöma och åtgärda hälso- och ...
2022-09-22 2022-10-13
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen lokalvårdare till Hammarö kommun
Hammarö service - kost & lokalvård söker lokalvårdare, som lokalvårdare erbjuds du ett arbete som är självständigt men som också erbjuder möjligheter till samarbete med dina kollegor. Din arbetsdag består av daglig städning inom kommunens olika verksamheter. Förutom den dagliga städningen har du som lokalvårdare ansvar för beställningar av material, storstädning och golvvård. Lokalvårdsarbetet är fysiskt krävande och sker stundtals i ett högt tempo. Det är viktigt att arbetet genomsyras av en god servicekänsla och hög städkvalité med kunden...
2022-09-20 2022-10-16
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till hemtjänstpoolen
Vi söker undersköterskor till hemtjänstpoolen där du kommer att jobba mot äldreomsorgens verksamheter. Din arbetstid är förlagt till dag, kväll och helg. Vi erbjuder dig introduktion och bredvidgång inför arbetet och utbildning när tjänsten kräver det. Som medarbetare i hemtjänsten ska du ge god omvårdnad och social omsorg till våra brukare enligt beslut utifrån rådande lagstiftning. Du ska hjälpa och stödja brukaren i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan. Du har nära till chef, sjuksköterskor och rehab i ditt dagliga ar...
2022-09-16 2022-10-06
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare till Mörmoskolan 7-9
I vårt arbete med att ge alla elever goda förutsättningar att utvecklas och att lyckas utökar vi vår specialpedagogiska kompetens och söker speciallärare. Som speciallärare på Mörmoskolans högstadium kommer du att arbeta tillsammans med övriga speciallärare, ämneslärare och elevhälsan. Du kommer att tillhöra ett av våra tre arbetslag. Nära samarbete mellan elevhälsoteamet, lärare och övriga kollegor är en grundförutsättning i ditt arbete där eleverna sätts främst. Du förväntas ha en aktiv roll på skolan när det gäller elevhälsoarbete av främjan...
2022-09-14 2022-10-15
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till Särskilt boende - Vikariat
Vi söker en vikarierande enhetschef till vårt Särskilda boende, Djupängen/ Björkhagsgården. Djupängen har 110 vårdplatser och avdelningen Vitsippan / Björkhagsgården har 10 vårdplatser. Som enhetschef inom Särskilda boende jobbar du tätt tillsammans med tre andra enhetschefer och har ett nära samarbete med HSL-teamet. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och de politiska målen i kommunen. Du ser till att verksamheten håller en god kvalitet utifrån givna ramar. Som enhetschef är du underställd verksamhets...
2022-09-14 2022-10-05
Hammarö kommun, Miljö- och byggförvaltningen Miljöinspektör med livsmedelsinriktning - vikariat
Som miljöinspektör med livsmedelsinriktning kommer du i huvudsak att utföra planerade kontroller av livsmedelsanläggningar. I arbetet ingår även planering, rapportskrivning och uppföljning. Andra arbetsuppgifter är att utreda klagomål, misstänkta matförgiftningar samt att ge information till livsmedelsföretagare och allmänheten. Meriterande är även om du har erfarenhet av tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn av försäljning av folköl enligt alkohollagstiftningen. Vi arbetar både i grupp, i olika tillsynsprojekt, och självständigt. Det kräve...
2022-09-13 2022-10-02
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Timvikarie till särskilt boende Djupängen
Djupängen är ett Särskilt boende med tolv avdelningar. Två avdelningar har inriktning mot somatiskt sjuka äldre, en avdelning är en Korttidsenhet och övriga har inriktning Demens. Som timvikarie på Djupängen arbetar du tillsammans med kollegor på enheten/avdelningen och ansvarar för att tillgodose brukarens vardagliga behov utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du förväntas kunna arbeta utifrån uppsatta mål, ta ansvar för olika ansvarsområden, följa gällande rutiner och riktlinjer och utföra digital dokumentation via dator eller tele...
2022-09-13 2022-10-04
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef Vård & Omsorg - vikariat
Som verksamhetschef inom vård och omsorg är du direkt underställd socialchef och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med övriga verksamhetschefer och stab. Som verksamhetschef deltar du aktivt i ledningsarbetet för hela förvaltningsområdet och du har det övergripande ansvaret för verksamhetsområdets resultat, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ditt huvudområde är särskilda boenden och hemtjänst där sju enhetschefer ingår i ditt team att leda. Ditt ansvar är att: • omvärldsbevaka, göra analyser och tillsammans med dina enhe...
2022-09-09 2022-10-02
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Djupängen
Djupängen är ett Särskilt boende med tolv avdelningar. Två avdelningar har inriktning mot somatiskt sjuka äldre, en avdelning är en Korttidsenhet och övriga har inriktning Demens. Som undersköterska på Djupängen arbetar du tillsammans med kollegor på enheten/avdelningen och ansvarar för att tillgodose brukarens vardagliga behov utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du förväntas kunna arbeta utifrån uppsatta mål, ta ansvar för olika ansvarsområden, följa gällande rutiner och riktlinjer och utföra digital dokumentation via dator eller te...
2022-09-07 2022-09-28
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare åk 4-6 till Bärstadsskolan, vikariat
Bärstadsskolan F-6 söker två vikarier som grundskollärare. En med behörighet i Svenska /SO och en med behörighet i Svenska /Idrott. Du kommer att arbeta som lärare för våra elever inom åk 4-6. Som lärare hos oss arbetar du i lärarlag 4-6. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för planering, genomförande och bedömning utifrån styrdokument och skolans åtaganden. Att utvärdera ditt arbete, aktivt arbeta för att skapa tillgänglig lärmiljö för att möta elevers behov, hitta strategier för att nå varje elev och stärka dem i såväl kuns...
2022-09-07 2022-10-02
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Hallersruds förskola
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa undervisning i förskolan? Hammarö kommun har en hög andel legitimerade förskollärare och söker nu fler engagerade förskollärare. Är du en av dem? Vi söker nu två förskollärare till Hallersruds förskola, som består av fyra avdelningar. Här arbetar vi i åldersgrupper 1-3 och 3-5 med ett projekterande arbetssätt, där pedagogisk dokumentation är motorn i utbildningen. Vi strävar efter att miljöerna på vår förskola ska sätta barnens fantasi, kreativitet, nyfikenhet och utforskande i centrum, såväl inne so...
2022-08-29 2022-09-25
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Timvikarier till hemtjänsten, dag och natt.
Som timvikarie Inom hemtjänst kommer du att jobba i någon av våra fyra hemtjänstgrupper som jobbar dag- och kvällstid eller nattetid i nattpatrullen. Vi erbjuder dig introduktion och bredvidgång inför arbetet och utbildning när tjänsten kräver det. Som medarbetare i hemtjänsten ska du ge god omvårdnad och social omsorg till våra brukare enligt beslut utifrån rådande lagstiftning. Du ska hjälpa och stödja brukaren i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan. Teknisk utveckling är något som är viktigt för oss. I hemtjänsten ...
2022-08-26 2022-09-25
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarie till skola och fritidshem
Just nu söker vi dig som vill arbeta i vikariepoolen inför HT22! I Hammarö kommun har vi behov av timvikarier inom skola, fritids och förskola för att täcka upp ordinarie personals frånvaro. Ansökan gör du längre ner på sidan. Inom Hammarö kommun kan du antingen bli anställd som timvikarie inom: • förskolan • skola (förskoleklass- årkurs 9) samt fritids. Du styr själv när du vill jobba genom att lägga dig tillgänglig i vårt bemanningssystem Time Care Pool. Ni som vill vikariera i skolan kan också välja vilka stadier ni vill vara tillgängl...
2022-08-17 2022-09-30
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarie till förskola
Just nu söker vi dig som vill arbeta i vikariepoolen inför HT22! I Hammarö kommun har vi behov av timvikarier inom skola, fritids och förskola för att täcka upp ordinarie personals frånvaro. Ansökan gör du längre ner på sidan. Inom Hammarö kommun kan du antingen bli anställd som timvikarie inom: • förskolan • skola (förskoleklass- årkurs 9) samt fritids. Du styr själv när du vill jobba genom att lägga dig tillgänglig i vårt bemanningssystem Time Care Pool. Ni som vill vikariera i skolan kan också välja vilka stadier ni vill vara tillgängl...
2022-08-17 2022-09-30