Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Djupängen
Djupängen är ett Särskilt boende med tolv avdelningar. Två avdelningar har inriktning mot somatiskt sjuka äldre, en avdelning är en Korttidsenhet och övriga har inriktning Demens. Som undersköterska på Djupängen arbetar du tillsammans med kollegor på enheten/avdelningen och ansvarar för att tillgodose brukarens vardagliga behov utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du förväntas kunna arbeta utifrån uppsatta mål, ta ansvar för olika ansvarsområden, följa gällande rutiner och riktlinjer och utföra digital dokumentation via dator eller ...
2021-07-26 2021-08-22
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent till brukare med autism
Vi söker personliga assistenter åt en glad medelålders man med autism. Vi letar efter dig som med hjälp av tydliggörande pedagogik och visuella hjälpmedel vill motivera och stötta brukaren att utföra sina vardagsaktiviteter. Genom ditt lyhörda förhållningssätt hjälper du brukaren att sätta gränser i vardagen och att vara ett stöd i kommunikationen med andra. I ditt arbete ingår att ansvara för brukarens trygghet, omvårdnad, personlig hygien och hjälp i hemmet. Hjälp i hemmet kan innefatta allt ifrån tvätt till matlagning. Brukaren har assistan...
2021-07-22 2021-08-17
Hammarö kommun, Nämndservice Nämndsekreterare
Vi söker en nämndsekreterare till enheten Nämndservice på kommunstyrelsens förvaltning. Som nämndsekreterare ingår du i en arbetsgrupp tillsammans med kommun- och nämndsekreterare, kommunregistrator och arkivarie. Nämndservice ansvarar för sekreterarskapet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, servicenämnden och valnämnden samt andra politiskt tillsatta organ i kommunen. Arbetssättet är teambaserat, vilket innebär att var och en i laget förväntas bidra till helheten genom att ha god...
2021-07-21 2021-08-15
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Fritidspedagog
Vi söker en fritidspedagog i fritidshem som vill vara med och utveckla en bra verksamhet med många behöriga fritidspedagoger till att bli ännu bättre. Här får du möjlighet att bidra till elevers utveckling samt utveckla vår verksamhet. Ditt huvuduppdrag är att tillsammans med övrig personal inom fritidshemmet planera, genomföra och utveckla fritidsverksamheten utifrån våra styrdokument. Ditt uppdrag under skoldagen kan se olika ut utifrån din kompetens och elevernas behov. Du kommer ingå i ett arbetslag där du förväntas aktivt bidra med ett lö...
2021-07-20 2021-08-10
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Handledare till dagligverksamhet LSS
Vi söker en engagerade och kompetent handledare till en av våra dagliga verksamheter som vill vara med och utveckla verksamheten framåt. Arbetet innebär att tillsammans med dina kollegor planera och leda arbetet för våra brukare. Vi arbetar utifrån varje individs enskilda behov och har ett strukturerat arbetssätt med bland annat tydliggörande pedagogik och individanpassade scheman. Våra brukare utför arbetsuppgifter/aktiviteter både inom och utomhus. Arbetet kräver att du tycker om att ta eget ansvar, är flexibel och kan hitta lösningar på pr...
2021-07-16 2021-08-08
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Bemanningsassistent
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår nya bemanningsenhet. Som bemanningsassistent ingår du i ett team som tillsammans arbetar med att hantera berörda verksamheters bemanningsplanering. I uppdraget ingår att koordinera tillgängliga resurser för att täcka akuta luckor som uppstår och att vara en del av rekryteringsprocessen av tim- och semestervikarier. Du kommer även att vara expert på bemanning och bistå verksamheterna med att skapa hållbara scheman utifrån verksamhetens behov, inom givna ekonomiska ramar samt enligt gällande laga...
2021-07-16 2021-08-06
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare i matematik & NO till Mörmoskolan 7-9
Nu söker vi en lärare med behörighet att undervisa i matematik och NO. Som lärare på Mörmoskolans högstadium tycker du att relationsbyggandet är grunden för en god inlärningsmiljö. Du är duktig på att bygga goda och tillitsfulla relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att hitta goda pedagogiska lösningar. Tillsammans med elevhälsan och kollegor arbetar du för att tillgodose alla elevers behov och möjligheter att utvecklas så långt det är möjligt. På Mörmoskolan...
2021-07-15 2021-08-05
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare i franska till Mörmoskolan 7-9
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i franska. Som lärare på Mörmoskolans högstadium tycker du att relationsbyggandet är grunden för en god inlärningsmiljö. Du är duktig på att bygga goda och tillitsfulla relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att hitta goda pedagogiska lösningar. Tillsammans med elevhälsan och kollegor arbetar du för att tillgodose alla elevers behov och möjligheter att utvecklas så långt det är möjligt. På Mörmoskolan arbetar vi...
2021-07-15 2021-08-05
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog till Hammarlundens högstadium
Hammarlundens högstadium söker en specialpedagog som arbetar systematiskt för tillgänglig utbildning och därmed synliggör krav på undervisningen och lärmiljöns utformning. Du arbetar med evidensbaserade metoder för att ge stöd och handledning till lärare för att tillgängliggöra undervisningen i klassrummet ur ett fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv som en garant för en undervisning där eleven, utifrån sina förutsättningar kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Som specialpedagog ansvarar du för att skapa kvalite...
2021-07-12 2021-08-02
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Slöjdlärare i trä- och metallslöjd
Nu söker vi en lärare med behörighet att undervisa i Trä- och metallslöjd. Som lärare på Hammarlundens högstadium kommer du i nära samarbete med kollegor arbeta systematiskt för att tillgängliggöra undervisning och lärmiljön för alla elever. Du ser och tillämpar olika pedagogiska lösningar för att stimulera och skapa förutsättningar för utveckling och lärande tillsammans med andra. Du tillvaratar elevernas intresse som ett sätt att delaktiggöra, utmana och lära. Du omsätter läroplansmålen i en undervisning av hög kvalitet med ett utforskande ...
2021-07-12 2021-08-02
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare
Som familjebehandlare kommer du att bedriva psykosocialt behandlingsarbete med barn och föräldrar. Du arbetar både med individuella samtal, familjesamtal och par-samtal. Du har en helhetssyn kring de barn och föräldrar du möter vilket medför ett tätt samarbete med både enheter inom Individ- och familjeomsorgen samt med externa samarbetspartners som tex skola och BVC. Vanliga områden du arbetar med är familjekonflikter, relationsproblem, våld, missbruk, och stöd på olika sätt i föräldrarollen. Du utför behandlingsarbete både på kontoret och hemm...
2021-07-12 2021-08-02
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Timvikarier inom vård och omsorg 2021
Vill du jobba med något viktigt och givande? Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete inom äldreomsorg och funktionsstöd. Inom äldreomsorgen möter du våra äldre och underlättar deras vardag. Detta kan du göra på hemtjänsten eller på våra äldreboenden. Inom funktionsstöd kan du arbeta på någon av våra gruppbostäder, dagliga verksamheter eller som personlig assistent. Här möter du personer med olika funktionsvariationer och finns där för att stötta och möjliggöra ett bra liv. Vi erbjuder dig ett jobb som gör skillnad, med intressanta och utm...
2021-07-06 2021-08-16
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare Mörmoskogens förskola
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa undervisning i förskolan? Hammarö kommun har en hög andel legitimerade förskollärare och söker engagerade förskollärare till Mörmoskogens förskola. Är det du? Här finns möjlighet att som pedagog bidra till utveckling! Tillsammans formulerar vi pedagogiska ställningstaganden att utgå ifrån när vi formar framtidens utbildning i en likvärdig förskola. Vi söker dig som i samspel med rektor, specialpedagog, kollegor och barn vill utvecklas i ett utforskande och projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dok...
2021-07-01 2021-08-15
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska, vikariat
Enheten för Hälso och sjukvård söker två distriktsköterskor/sjuksköterskor för vikariat. Som distriktsköterska/sjuksköterska ingår du i ett arbetslag bestående av andra distriktsköterskor och sjuksköterskor. Inom enheten finner du också en arbetsgrupp bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker. Du erbjuds ett flexibelt arbete där ingen dag är den den andra lik. Det innebär att du som sjuksköterska har en hög grad av självständighet i hur du lägger upp din arbetsdag och är van att prioritera arbetsuppgifter. Vi är al...
2021-06-30 2021-08-08
Hammarö kommun, Bärstadsskolan f-3 Grundskollärare åk 4-6, Svenska, So och Engelska
Vi söker en vikarierande Grundskollärare 100 % med inriktning svenska, so och engelska, till Bärstadsskolan i årskurs 4-6. Vikariatet sträcker sig över läsåret 2021/2022. Som grundskollärare i åk 4-6 kommer du att arbeta som mentor i en klass och ansvara för undervisningen i svenska, so och engelska. Du ingår i ett arbetslag. På Bärstadsskolan arbetar vi i ett två-lärarsystem vilket innebär att du som mentor deltar i större del av klassens alla lektioner. Du ska vara väl insatt i och arbeta utifrån skolans styrdokument. Vi utgår ifrån att du ...
2021-06-23 2021-07-31
Hammarö kommun, Bärstadsskolan 4-6 Fritidspedagog till Bärstadsskolan
Vi söker fritidspedagoger/lärare i fritidshem som vill vara med och utveckla en bra verksamhet till att bli ännu bättre. Du kommer att arbeta med fritidspedagoger, förskollärare och grundskollärare i ett arbetslag. Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor del av elevernas utveckling och lärande och det är betydelsefullt att ha ett helhetsperspektiv på uppdraget. Vid planering och genomförande av verksamheten utgår du ifrån individens och gruppens behov. Vi söker följande tjänster: • Fritidspedagog/lärare i fritidshem, 50% omfattning och...
2021-06-23 2021-07-31
Hammarö kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Supporttekniker till IT-enheten
Som Supporttekniker är dina arbetsuppgifter varierande men består i huvudsak av felsökning och slutanvändarsupport i first line. Du tillhör IT-enheten som jobbar för alla förvaltningar och bolag inom Hammarö kommun. IT Enheten består av 12 personer inkluderande Hammarö Stadsnät med arbetsplatsen förlagd på Sätterstrand. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
2021-06-22 2021-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Rektor Bärstadsskolan f-2 + fritidshem
Bärstadsskolan f-6 är en skola som ligger i ett område som växer. En ny organisation kommer att starta kommande läsår där enheten delas f-2 + fritidshem och 3-6. Vi söker nu en engagerad rektor med nuvarande placering vid Bärstadsskolan, med ansvar för F-2 + fritidshem. Som rektor på bildningsförvaltningen arbetar du i huvudsak med att leda den egna enheten. Du har ansvar för elever, personal samt ekonomi, och strävar efter att nå bästa måluppfyllelse för eleverna och ett bra arbetsklimat för såväl elever som personal. Som pedagogisk ledare o...
2021-06-17 2021-08-01