Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Resurslärare - Lärare i fritidshem
Du kommer att arbeta inom fritidshemmet samt som resurslärare under skoldagen i årskurs F-6. I tjänsten ingår att ge stöd till elever enskilt eller i grupp. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för planering, genomförande och bedömning utifrån styrdokument och skolans åtaganden. Att hitta strategier för att nå varje elev och stärka dem i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling är en viktig del av ditt uppdrag. Du deltar i utvärdering och utveckling av skolans verksamhet utifrån kunskaper, vetenskap och aktuell forsk...
2022-06-22 2022-07-15
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Boendestödjare till kategoriboende
Vi söker dig som är modig, flexibel, idérik och uppskattar variation i din arbetsvardag. Du är driven och ser det som en självklarhet att bidra till utveckling som pågår vid enheten stöd och boende. Under 2022 kommer verksamheten fortsatt profileras till att bli en verksamhet där vi möter enskilda med komplexproblematik och samsjuklighet. Enheten Stöd och Boende är en verksamhet inom individ och familjeomsorgen, inom vilket psykiatriboende, kategoriboende, öppenvårdsbehandling och boendestöd psykiatri och missbruk innefattas. Kategoriboendet ...
2022-06-21 2022-07-12
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare Bosniska
Som modersmålslärare i bosniska kommer du att arbeta i grundskolan med modersmålsundervisning för elever i årskurs F-9. Ditt arbete är mycket självständigt, men du tillhör ett arbetslag inom kommunens Språkenhet. Arbetslaget genomför gemensam kompetensutveckling och träffas en gång varje månad. Tjänsten har en omfattning på 40% under perioden 2022-08-08 till 2023-06-16 med möjlighet till förlängning.
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Studiehandledare Arabiska
Som studiehandledare handleder du elever som behöver stöd i olika ämnen så att de kan följa den reguljära undervisningen och få möjlighet att uppnå målen. Som studiehandledare arbetar du tillsammans med elevernas ämneslärare och stöttar eleverna på modersmålet.
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Studiehandledare Turkiska
Som studiehandledare handleder du elever som behöver stöd i olika ämnen så att de kan följa den reguljära undervisningen och få möjlighet att uppnå målen. Som studiehandledare arbetar du tillsammans med elevernas ämneslärare och stöttar eleverna på modersmålet. Timanställning med en omfattning på ca 10%.
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare Grekiska
Som modersmålslärare i grekiska kommer du att arbeta i grundskolan med modersmålsundervisning för elever i årskurs 39. Ditt arbete är mycket självständigt, men du tillhör ett arbetslag inom kommunens Språkenhet. Arbetslaget genomför gemensam kompetensutveckling och träffas en gång varje månad. Timanställning på ca 15%. Tidsbegränsad anställning under perioden 2022-08-08 till 2023-06-16 med möjlighet till förlängning.
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Studiehandledare Urdu
Som studiehandledare handleder du elever som behöver stöd i olika ämnen så att de kan följa den reguljära undervisningen och få möjlighet att uppnå målen. Som studiehandledare arbetar du tillsammans med elevernas ämneslärare och stöttar eleverna på modersmålet. Timanställning motsvarande 10% under perioden 2022-08-08 till 2023-06-16.
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare Tyska
Som modersmålslärare i tyska kommer du att arbeta i grundskolan med modersmålsundervisning för elever i årskurs 15. Ditt arbete är mycket självständigt, men du tillhör ett arbetslag inom kommunens Språkenhet. Arbetslaget genomför gemensam kompetensutveckling och träffas en gång varje månad. Timanställning motsvarande ca 15% under perioden 2022-08-08 till 2023-06-16.
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare Turkiska
Som modersmålslärare i turkiska kommer du att arbeta i grundskolan med modersmålsundervisning för elever i årskurs F9. Ditt arbete är mycket självständigt, men du tillhör ett arbetslag inom kommunens Språkenhet. Arbetslaget genomför gemensam kompetensutveckling och träffas en gång varje månad. Timanställning, motsvarande ca 15%. Tjänsten kan kombineras med utannonserad tjänst Studiehandledare i turkiska. Möjlighet till förlängning.
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Studiehandledare Ukrainska
Som studiehandledare handleder du elever som behöver stöd i olika ämnen så att de kan följa den reguljära undervisningen och få möjlighet att uppnå målen. Som studiehandledare arbetar du tillsammans med elevernas ämneslärare och stöttar eleverna på modersmålet. Tidsbegränsad under perioden 2022-08-08 till 2022-12-31 med möjlighet till förlängning.
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Skolkurator
Hammarö kommun söker en skolkurator. Kuratorn ingår som en del i elevhälsan. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans kompetens och tvärprofessionella samarbetet har stor betydelse för att lärare och övrig skolpersonal tidigt ska få stöd i arbetet med att anpassa verksamheten efter elevernas behov. Huvuduppdraget är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du bidrar med det psykosociala perspektivet i arbetet med att...
2022-06-21 2022-07-29
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Studiehandledare Kinyarwanda
Som studiehandledare handleder du elever som behöver stöd i olika ämnen så att de kan följa den reguljära undervisningen och få möjlighet att uppnå målen. Som studiehandledare arbetar du tillsammans med elevernas ämneslärare och stöttar eleverna på modersmålet. Timanställning på motsvarande 20 - 40% under perioden 2022-08-08 till 2023-06-16
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Studiehandledare Tigrinja
Som studiehandledare handleder du elever som behöver stöd i olika ämnen så att de kan följa den reguljära undervisningen och få möjlighet att uppnå målen. Som studiehandledare arbetar du tillsammans med elevernas ämneslärare och stöttar eleverna på modersmålet. Timanställning, motsvarande 10% under perioden 2022-08-08 till 2023-06-16.
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Resurspedagog mot grundsärskolan till Hammarlundens högstadium
Vi söker en resurspedagog för uppdrag att arbeta med elever som läser enligt grundsärskolans läroplan och som i nära samarbete med kollegor arbetar systematiskt för att tillgängliggöra undervisningen och lärmiljön och därigenom skapa de bästa förutsättningar för utveckling och lärande för varje elev. Du ser och tillämpar olika pedagogiska lösningar med tydliggörande pedagogik för att stimulera och tillvarata elevernas intresse som ett sätt att delaktiggöra, utmana och lära. Du är en omsorgsperson som med ett utforskande arbetssätt ser och möt...
2022-06-21 2022-08-07
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Administrativt chefsstöd till Socialförvaltningen
Att vara ett administrativt stöd till förvaltningens chefer innefattar en central placering i förvaltningens stab. Du kommer att vara lite av en spindel i nätet i kontakten med förvaltningens chefer. Du är direkt underställd socialchef och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med övriga verksamhetschefer och stab. Du deltar aktivt i ledningsarbetet för hela förvaltningsområdet och du har det övergripande ansvaret för att sammanställa, samordna och följa upp arbetet med förvaltningens kompetensutvecklingsplan/-er; uppföljning a...
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Medarbetare till kortidsvistelse LSS och personalpool
Stjärnan är ett korttids- och avlastningsboende för personer med olika funktionsnedsättningar. På Stjärnan arbetar vi målinriktat genom tydliggörande pedagogik, kompletterande kommunikation och genomförandeplaner. Här är ingen dag den andra lik, arbetet är både roligt och stimulerande med stor variation och utmaningar. Arbetsuppgifterna består av alla verksamhetens förekommande uppgifter såsom att handleda och stötta personerna utifrån deras behov och intressen. Du planerar och förbereder arbetet tillsammans med dina kollegor på arbetsplatsen....
2022-06-21 2022-08-07
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef till Stöd och omsorg
Verksamhetsområdet Stöd och omsorg innefattar funktionsstödsområdet; service- och gruppbostäder, korttidsboende, personlig assistans, daglig verksamhet samt ansvar för den kommunala hälsosjukvården och rehabiliterande insatser. Ansvarområdet innefattar stöd och ledning för sju enhetschefer. Som verksamhetschef inom Stöd och omsorg är du direkt underställd socialchef och ingår i Socialförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med övriga verksamhetschefer och stab. Som verksamhetschef deltar du aktivt i ledningsarbetet för hela förvaltningsområde...
2022-06-21 2022-07-31
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Medarbetare till socialförvaltningens bemanningspool
Vi söker månadspoolare för tillsvidareanställning inom socialförvaltningen vid Hammarö Kommun. Arbetet som månadspoolare innebär att du arbetar övergripande i hemtjänst, äldreomsorgen , funktionsstöd, socialpsykiatri och personlig assistans. Arbetet innebär att du har en hög flexibilitet och hög tillgänglighet, du har en god förmåga till samverkan. Arbetet innebär att du inte har ett fast grundschema, utan bokas löpande efter tillgänglighet och verksamhetens behov. Rollen som månadspoolare innebär att du täcker upp i ett brett urval av verks...
2022-06-20 2022-08-31
Hammarö kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Systemtekniker till IT-enheten
Vi söker en lösningsorienterad och engagerad systemtekniker som vill vara med och utveckla våra IT-lösningar. Du kommer att vara en viktig del i vidareutvecklingen av IT-infrastrukturen och våra digitala plattformar och arbeta med drift, system och klienter både livscykelhantering och uppdateringar. Du kommer att arbeta i en grupp som kännetecknas av laganda och samarbete och du kommer att ha stora möjligheter att utvecklas tillsammans med oss. Du kommer att delta i utmanande och utvecklande uppdrag både självständigt och tillsammans med andr...
2022-06-17 2022-07-31
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem
Vi söker fritidspedagoger i fritidshem som vill vara med och utveckla en bra verksamhet med många behöriga fritidspedagoger till att bli ännu bättre. Här får du möjlighet att bidra till elevers utveckling samt utveckla vår verksamhet. Ditt huvuduppdrag är att tillsammans med övrig personal inom fritidshemmet planera, genomföra och utveckla fritidsverksamheten utifrån våra styrdokument. Ditt uppdrag under skoldagen kan se olika ut utifrån din kompetens och elevernas behov. Du kommer ingå i ett arbetslag där du förväntas aktivt bidra med ett lö...
2022-06-16 2022-06-29
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i tvärflöjt, flöjtensemble och blåsorkester
Kulturskolan och Hammarö kommun söker lärare i tvärflöjt, flöjtensemble och blåsorkester. Du kommer ingå i ett arbetslag bestående av 10 musiklärare. I din roll som lärare i kulturskolan kommer du att ansvara för elevgrupper, schemaläggning i samråd med kulturskolans rektor. Tjänsten innehåller viss administration och kontakter med elever och målsmän. Du kommer också att vara delaktig i planering av aktiviteter såsom speldagar, konsert med mera tillsammans med kollegor och elever. Delta aktivt i möten och fortbildning. Instrumentalundervisni...
2022-06-16 2022-07-17
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Fritidspedagoger
Vi söker två fritidspedagoger till våra fritidshem som vill vara med och utveckla en bra verksamhet att bli ännu bättre. Vi vill se att du är en engagerad pedagog som kan inspirera och motivera eleverna i kunskapsutvecklingen. Ditt huvuduppdrag är att tillsammans med övrig personal inom fritidshemmet planera, genomföra och utveckla fritidsverksamheten utifrån våra styrdokument. Du kommer ingå i ett arbetslag där du förväntas bidra aktivt med ett lösnings- och resultatorienterat förhållningssätt. Tillsammans arbetar vi för att stödja varandra ...
2022-06-15 2022-07-05
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Slöjdlärare i trä/metall
Enheten expanderar och vi behöver därför utöka vår härliga lärarkår! Vi står i startgroparna till en nybyggd skola och tillsammans med dig vill vi växa in i och ta form i den nya verksamheten. Nu söker vi lärare med behörighet att undervisa i slöjdprocessen trä och metall i kombination med teknik. Som lärare på Hammarlundens högstadium kommer du i nära samarbete med kollegor arbeta systematiskt för att tillgängliggöra undervisning och lärmiljön för alla elever. Du ser och tillämpar olika pedagogiska lösningar för att stimulera och skapa föruts...
2022-06-15 2022-07-06
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare åk 4-6 matematik och NO
Bärstads skolan F-6 söker en Grundskollärare till åk 4-6 med behörighet i Matematik, NO gärna i kombination med bild eller engelska. Du kommer att arbeta som lärare för våra elever inom åk 4-6. Som lärare hos oss arbetar du i lärarlag 4-6. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för planering, genomförande och bedömning utifrån styrdokument och skolans åtaganden. Att utvärdera ditt arbete, aktivt arbeta för att skapa tillgänglig lärmiljö för att möta elevers behov, hitta strategier för att nå varje elev och stärka dem i såväl ku...
2022-06-15 2022-07-06
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Elevassistent
Vi söker en elevassistent för elev på mellanstadiet. I arbetsuppgifterna ingår ADL träning i skolan samt personligt stöd i alla skolans situationer under skoldagen. Din uppgift blir också att vara ett stöd för eleven så att eleven kan delta så mycket som möjligt i klassrumsundervisningen. Arbetstiden är förlagd till måndag till fredag kl 7:30 till kl 14:00. Tidsbegränsad anställning under läsåret 2022/2023.
2022-06-14 2022-06-30
1 2 >