Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Halmstads kommun, Myndighetsenheten, Hemvårdsförvaltningen Biståndshandläggare vikariat
Nu söker vi flera biståndshandläggare till sommarvikariat till myndighetsenheten. Tjänsten innebär att du ska ha förmåga att hantera ett flertal individärenden med olika komplexitetsgrad samtidigt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av vårdplaneringar på sjukhus och korttidsboende, hembesök, ta beslut, skriva utredningar och dokumentation samt uppföljningar både i ordinärt boende och särskilda boenden. Biståndsenheten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten och den person vi söker ska vara delaktig och bidra till utveckling och...
2021-02-25 2021-05-30
Halmstads kommun, Kattegattgymnasiet Kattegattgymnasiet söker flera lärare till gymnasieskolans teoretiska ämnen
Gymnasieskolorna i Halmstads kommun har som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. Vi vill erbjuda stora valmöjligheter för eleven, därför har vi höga krav vad gäller rätt personal på rätt plats. En lärare som arbetar hos oss ska vara välutbildad samt brinna för sina ämnen liksom för samarbete och helhetssyn på eleven och utbildningarna. Är du en av oss? Gör testet nedan! - Jag brinner för att ta tillvara och utveckla varje elevs förmåga och skapa förutsättningar för lärande. - Genom ett professionellt bemötande skapar...
2021-02-23 2021-03-14
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till enheten för försörjningsstöd, sommarvikariat
Vi söker nu sommarvikarier till enheten för försörjningsstöd på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun. Enheten sätter individens förmågor i fokus och vår främsta uppgift är att genom aktiva insatser och förändringsarbete skapa och stärka den enskildes förutsättningar till självförsörjning. Vi arbetar löpande i samverkan med andra myndigheter för att hjälpa människor till egen försörjning och ett självständigt liv. I arbetet ingår att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd samt att samverka med andra aktörer i sy...
2021-02-23 2021-03-09
Halmstads kommun, FM-service Trädgårdsarbetare
Brinner du för det gröna och vill kombinera service och arbete utomhus? Vi söker dig som är serviceinriktad och som vill vara med och bidra till att vi når de mål vi har fått av våra beställare. Uppdragen handlar om att skapa en god utemiljö på förskolor, skolor och andra kommunala verksamheter. Förekommande arbetsuppgifter: - ogräsrensning - skötsel av hårdgjorda ytor - gräsklippning - gräsputs - häckklippning - beskärning av buskar och träd - bevattning - plantering Det är ofta ett högt tempo i arbetet med fysiska arbetsuppgifter som utför...
2021-02-23 2021-03-12
Länsstyrelsen Halland, Utvecklingsenheten ANDTS-Samordnare
Länsstyrelsens uppdrag är att utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt arbete inom områdena mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) samt arbeta enligt den nationella strategin för området. Inom ramen för anställningen kommer du att samordna det regionala förebyggande arbetet inom ANDTS, i samverkan med länets övriga folkhälsoarbete. I samordningsuppdraget kommer du att stödja länets aktörer i att utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt förebyggande arbete. Du kommer främja kompetensutveckling i lä...
2021-02-23 2021-03-15
Halmstads kommun, Skolområde Öster Specialpedagog mellanstadiet, Furulundsskolan
Som specialpedagog tar du ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nara ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering. Att arbeta med kvalitetsutveckling for att garantera en likvärdig utbildning for alla elever blir en central uppgift for dig. Du har en viktig roll som den som kan ge stod och rad till skolledning och lärare i deras arbete. Du förväntas samarbeta med olika aktorer i skolan, i syfte att gemensamt utveckla tillgängliga lärandemiljöer. Du tar ett helhetsansvar för hela proc...
2021-02-23 2021-03-21
Halmstads kommun, Skolområde Centrum Grundskollärare i förskoleklass till Slottsjordsskolan
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i de yngre åren, årskurs F-3 till Slottsjordsskolan. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Arbetet ställer krav på samverkan med övriga kollegor på skolan i en prestigelös anda. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad meto...
2021-02-22 2021-03-21
Länsstyrelsen Halland, Veterinärenheten Enhetschef till veterinärenheten
Arbetet som chef för Veterinärenheten är stimulerande och utvecklande, med många kontakter med bl.a. djurhållare, olika branschaktörer och centrala myndigheter. Som chef för enheten ansvarar du för samordning, planering och utveckling av såväl verksamhet som medarbetare. Du har fullt budget- och personalansvar samt det primära ansvaret för att driva, följa upp och utveckla enhetens dagliga verksamhet. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till länsledningen. Vi vill att du ska bidra till att uppnå en god samverkan med övr...
2021-02-22 2021-03-22
Halmstads kommun, Skolområde Centrum Lärare inriktning fritidshem till Linehedsskolan
Vi söker två lärare med inriktning fritidshem till Linehedsskolan. Som lärare med inriktning fritidshem är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare vid fritidshemmet har för att eleverna ska nå målen och utveckla sina förmågor kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att ...
2021-02-19 2021-03-14
Halmstads kommun, Skolområde Väster Skolkurator Söndrumsskolan
Söndrumsskolan 6-9 blev klar 2013 och därför är våra lokaler fortfarande nya och fräscha. Skolans storlek på 540 elever gör att vi kan ha ett bra team med flera speciallärare, resurspedagoger och elevassistenter i vår specialundervisning (Flexenhet). Vi är två rektorer med ca 65 anställda, och har vår egen elevhälsa med skolsköterska, SYV, rektorer, skolvärdinnor och kurator. Skolans kurator är hemma föräldraledig och vikarierande kurator har fått tillsvidaretjänst på annan skola. Därför behöver vi ha en vikarierande kurator hela höstterminen m...
2021-02-19 2021-03-31
Kriminalvården, A/H Region Väst Kock Anstalten Halmstad tim/sommarvikariat
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-02-19 2021-03-14
Halmstads kommun, Skolområde Söder Förskollärare Backatorpets förskola
Vi söker dig som är intresserad av att tillsammans med övrig personal utveckla verksamheten i linje med vår reviderade läroplan. Du kommer att vara del i ett spännande pedagogiskt utvecklingsarbete där vi för närvarande har fokus på hållbar utveckling, barnens matematik, pedagogiska miljöer, pedagogisk dokumentation samt utvecklande av användandet av IKT-verktyg i det pedagogiska arbetet. I dagsläget är tjänsten bland de äldre barnen. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga i arbetslaget med att planera, dokumentera, genomföra och utvärde...
2021-02-19 2021-03-07
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Bibliotekarie till enhet Program och läsfrämjande
Vi söker en ny medarbetare till vår enhet Program och läsfrämjande med placering på Söndrums bibliotek. Vi behöver dig som är kreativ, idérik och engagerad och som vill arbeta med att utveckla programverksamheten och upplevelseläsandet för vuxna. Du bör också ha förmågan att arbeta läsfrämjande på bred front i och utanför biblioteken. Vi ser att biblioteket är det självklara navet för invånarna i lokalsamhället och där vi samtidigt strävar efter att fortsätta utveckla samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra lokala aktörer. I ditt ...
2021-02-19 2021-03-14
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Enhetschef på Arbetsmarknad och Försörjning
Som enhetschef för Jobbtorget är ditt uppdrag att leda och utveckla enheten i enlighet med verksamhetens mål, kommunens vision, värdegrund och politiskt antagna prioriteringar. Tillsammans med dina medarbetare skapar du en verksamhet som möter kommuninvånarnas behov och den lokala arbetsmarknadens efterfrågan. Som operativ enhetschef har du budget-, personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar för ett 20-tal medarbetare samt fem av våra praktiska verksamheter. Uppdraget innebär samarbete och samverkan med olika aktörer, allt från myndigheter ...
2021-02-19 2021-03-07
Halmstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektor till Söndrumsskolan 6-9
Som rektor på Söndrumsskolan 6-9 är du både en pedagogisk ledare och chef. I din roll driver och utvecklar du verksamheten. Du tar ansvar för elever, personal, resultat, ekonomi och arbetsmiljö. Du är engagerad i pedagogisk utveckling och väl insatt i de senaste årens forskning kring vad som är framgångsfaktorer i undervisningssituationen. Du leder och styr verksamheten i ett nära samarbete med din rektorskollega. Du är också involverad i frågor som gäller Söndrumsskolan F-9 samt samarbetet inom verksamhetsområdets 1-16 års-perspektiv. Ditt pe...
2021-02-19 2021-03-12
Halmstads kommun, Skolområde Väster Grundskollärare i textil till Gullbrandstorpskolan
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i textilslöjd, gärna i kombination med något annat ämne. Du kommer att undervisa elever i åk 3-9. I tjänsten ingår mentorsskap. Vi söker dig som har ett stort intresse för barn- och ungdomars utveckling och som tillsammans med oss vill utveckla verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse. Du har ett professionellt bemötande som skapar tillit, trygghet och förtroendefulla relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare. Du tar tillvara varje elevs förmåga att lyckas och har ett inklud...
2021-02-18 2021-03-14
Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen Socialsekreterare, mottagningsenheten
På Barn och ungdomsavdelningen med drygt 150 medarbetare finns en väl utbyggd verksamhet med såväl myndighetsutövning som öppenvård. Inom avdelningen är bemötande och samverkan viktiga begrepp. Avdelningen har en mottagningsenhet där det arbetar 13 socialsekreterare som hanterar inkommande anmälningar avseende barn och unga 0-20 år, gör skyddsbedömningar, yttrandeutredningar, hanterar bedömningar av skydd i ärenden med våld i nära relation samt handlägger vissa insatser så som ungdomstjänst, skyddat boende, stöd till våldsutsatta och våldsutöva...
2021-02-18 2021-03-07
Halmstads kommun, Skolområde Norr Förskollärare till Viktoria förskola
Viktorias förskola söker förskollärare. Vill du vara med och utveckla Oskarströms förskolor? Vi är ett utbildningsområde där barn möter nyfikna vuxna som vill utmanas och lära tillsammans i miljöer för lärande. Vill du med stöd av den vetenskapliga grunden koppla samman teori med praktik och därmed utveckla innehållet i våra förskolor och synliggöra innehållet i förskolans utbildning?. Vill du utvecklas i din profession tillsammans med olika yrkesroller? Kan du beskriva vilken förskola du vill vara med och driva med stolthet? Just nu i söker ...
2021-02-18 2021-03-31
Halmstads kommun, Skolområde Norr Förskollärare till Steninge och Harplinge förskolor
På förskolorna i Steninge och Harplinge möter barnen engagerade och nyfikna pedagoger som med sina pedagogiska erfarenheter ger barnen breda kunskaper som de tar med sig resten av livet. Som förskollärare vill du vara med och utveckla förskolans utbildning och undervisning. Som förskollärare vet du att barn kan, och du ser det som din uppgift att stimulera barnen till att utforska och vara nyfiken på sin omvärld tillsammans med andra, enskilt och med dig som en viktig medupptäckare. Du kommer att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år och tillsamm...
2021-02-18 2021-03-18
Halmstads kommun, Vuxenutbildningen Yrkeslärare i vård och omsorg till Kommunvux i Halmstad
Vi behöver utbilda fler så att vi alla kan få den vård-och omsorg vi behöver! Vår medarbetare pensioneras och nu söker vi en vård- och omsorgslärare till Kommunvux, är du den vi söker? Kommunvux (Vårdvux) är organiserat i ett arbetslag med vård-och omsorgslärare. Undervisningen bedrivs i form av närstudier men även som lärlingsutbildning och flexstudier. Vård- och omsorgsutbildningen har genomförts med god kvalitet i många år. Vi arbetar för att ständigt utveckla vårdutbildningen i nära samverkan med verksamheterna inom vård och omsorg i kommu...
2021-02-17 2021-03-03
Halmstads kommun, Kattegattgymnasiet Vikarierande gymnasielärare i SV sökes omgående till Kattegattgymnasiet
Gymnasieskolorna i Halmstads kommun har som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. Vi vill erbjuda stora valmöjligheter för eleven, därför har vi höga krav vad gäller rätt personal på rätt plats. En lärare som arbetar hos oss ska vara välutbildad samt brinna för sina ämnen. Är du en av oss? Gör testet nedan! - Jag brinner för att ta tillvara och utveckla varje elevs förmåga och skapa förutsättningar för lärande. - Genom ett professionellt bemötande skapar jag tillit, trygghet och inspirerar eleven till ett lustfyllt lär...
2021-02-12 2021-02-26
Halmstads kommun, Skolområde Öster Förskollärare Rännebacken och Växthuset
Är du en nyfiken förskollärare som vill utveckla och utmana både dig själv, dina kollegor och den pedagogiska verksamheten, då passar tjänsten på Rännebackens/Växthuset förskola just dig! Vi vill att alla i personalgruppen ska vara medupptäckare och kunna se varje enskilt barn. Våra lärmiljöer, både inne och ute, är undersökande, utforskande, tillåtande och tillgängliga utifrån läroplanens mål. Du kommer att ges utrymme till att i vardagen prova dina idéer och tankar tillsammans med engagerade kollegor och rektor. Vi ser att du bemöter barn, ...
2021-02-12 2021-03-05
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Halmstad
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-02-12 2021-03-12
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren Förrättningslantmätare, Halmstad
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2021-02-12 2021-03-12
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare specialist, Halmstad
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-02-12 2021-03-12
1 2 3 >