Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Halmstads kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Vi söker en Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Är du en utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör med glatt humör som brinner för miljöbalken, samarbete och utveckling? I den här rollen har du mycket kontakt med medborgare och näringsliv samt verkar för et hållbart samhälle. Låter detta intressant? Då kan det vara dig vi söker! Vi söker nu en miljö- och hälsoskyddsinspektör till miljöavdelningen. Hos oss får du ett omväxlande och roligt arbete där du blandar både administrativt myndighetsarbete med kundkontakt. Du kommer till ett team med många olika kompetenser där ständigt lärande och ut...
2023-09-26 2023-10-15
Halmstads kommun, Skolområde E Grundskollärare med ett reellt inflytande till Kvibilleskolan, vikariat
Vi söker dig som är en engagerad pedagog och som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som pedagog driver du tillsammans med dina kollegor det pedagogiska arbetet i enlighet med våra styrdokument. Du ges möjlighet att ta del av och bli aktiv i vår pedagogiska idé där vi arbetar utifrån ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i skolans uppdrag och ger stöd i arbetet med att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras. Vi söker dig som vil...
2023-09-26 2023-10-08
Halmstads kommun, Skolområde B Förskollärare till Kajutans förskola
Du som söker vet att arbeta i förskolan är ett av världens bästa yrken och du förundras över barns nyfikenhet och kreativitet. Du känner ett stort engagemang gällande ditt arbete och drivs av lusten att varje dag finna de där stunderna när barnens stjärnögon gnistrar av lust att utforska, undersöka och lära sig nya saker. Du har förmågan att arbeta utifrån läroplanens uppdrag tillsammans med förskollärarna. Du är väl förtrogen med Lpfö18 och har förmågan att granska ditt eget pedagogiska ledarskap som ett led i att uppnå hög kvalitet i utbildni...
2023-09-26 2023-10-22
Halmstads kommun, Skolområde B Förskollärare till Nordala och Strandvallens förskolor
Är du en nyfiken förskollärare som vill utveckla och utmana både dig själv, dina kollegor och den pedagogiska verksamheten, då passar Nordala och Strandvallen just dig! Vi vill att alla i personalgruppen ska vara medupptäckare och kunna se varje enskilt barn. Våra lärmiljöer, både inne och ute, är undersökande, utforskande, tillåtande och tillgängliga utifrån läroplanens mål. Du kommer att ges utrymme till att i vardagen prova dina idéer och tankar tillsammans med engagerade kollegor och rektor. Vi ser att du bemöter barn, vårdnadshavare och...
2023-09-26 2023-10-22
Halmstads kommun, Skolområde B Förskollärare till Suse förskola
Som förskollärare vill du vara med och utveckla förskolans utbildning och undervisning. Som förskollärare vet du att barn kan. Du ser det som din uppgift att stimulera barnen till att utforska och vara nyfiken på sin omvärld. Som stöd för att utveckla det pedagogiska innehållet har förskolan en pedagogisk utvecklare som stöttar arbetslagen vid planering av undervisningen. Du har även stöd i din profession av en specialpedagog, som tillsammans med förskollärare ansvarar för en tillgänglig lärmiljö för alla. Ni utgår från Halmstad kommuns stödmat...
2023-09-26 2023-10-20
Halmstads kommun, Skolområde C Lärare inriktning fritidshem, rastaktivits till Vallåsskolan
Som lärare i fritidshem med planerings- och avdelningsansvar, ansvarar du tillsammans med övriga i arbetslaget för fritidsverksamheten och då specifikt i Kristallens fritidshem. Detta innebär planering, dokumentering och utvärdering för att kunna utveckla verksamheten utifrån skolans styrdokument. Vi utgår från elevernas behov, erfarenheter och tänkande och anpassar våra aktiviteter till att elever har olika förutsättningar. Vårt uppdrag är att stödja elevernas sociala utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter samt erbju...
2023-09-26 2023-10-15
Halmstads kommun, Skolområde B Förskollärare till Steninge
Som förskollärare vill du vara med och utveckla förskolans utbildning och undervisning. Som förskollärare vet du att barn kan. Du ser det som din uppgift att stimulera barnen till att utforska och vara nyfiken på sin omvärld. Som stöd för att utveckla det pedagogiska innehållet har varje avdelning förskollärare med processledaransvar. Som förskollärare på Steninge förskola har du även stöd i din profession av en specialpedagog, som tillsammans med arbetslagen ansvarar för en tillgänglig lärmiljö för alla. Vi utgår från Halmstad kommuns stödmate...
2023-09-26 2023-10-20
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Undersköterska med uppdrag som planerare till Tylö hemtjänst
I arbetet hos oss utgår vi från den enskilde kundens behov och önskemål för att utforma vård, omsorg och service i nära samarbete med sköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. En dag hos oss innebär vård och omsorgsuppgifter, delegerade insatser och service tillsammans med härliga kollegor. Som undersköterska utför du kvalificerade arbetsuppgifter som ingår i undersköterskearbetet såsom hantering av läkemedel, insulin och dialys. Vi har digitala lösningar för att registrera våra insatser hos kunder, att signera vid läkemedelshantering o...
2023-09-25 2023-10-15
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Yrkeslärare till El- och energiprogrammet Kattegattgymnasiet
Åren som gymnasieelev är som ett spännande äventyr, men det ska vara ett tryggt äventyr där eleven inte förlorar, utan vinner ju mer hen satsar. Gymnasieskolorna i Halmstads kommun har därför som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. Vi vill erbjuda stora valmöjligheter för eleven, därför har vi höga krav vad gäller rätt personal på rätt plats. En lärare som arbetar hos oss ska vara välutbildad samt ha ett stort engagemang för sina ämnen. Kattegattgymnasiet söker nu en lärare inom El- och energiprogrammet. Du kommer att...
2023-09-25 2023-10-09
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Undersköterskor för dag/kväll och natt till psykogeriatrisk avdelning på Dalsbo äldreboende
En dag hos oss innebär vård och omsorgsuppgifter, delegerade insatser och service tillsammans med härliga kollegor. Som undersköterska utför du kvalificerade arbetsuppgifter som ingår i undersköterskearbetet såsom delgivning av läkemedel, insulin och dialys. I arbetet utgår vi från den enskilde kundens behov och önskemål för att utforma vård, omsorg och service i nära samarbete med sköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vi har digitala lösningar för att registrera våra insatser hos kunder, att signera givna läkemedel och att dokument...
2023-09-22 2023-10-01
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Lokalstrateg med projektledarerfarenhet
Är du en strategisk person som brinner för fastighetsfrågor och tycker om att arbeta med människor? Vill du bidra till att göra skillnad för Halmstads kommun och dess invånare? Då kan det vara dig vi söker till vårt kompetenta och prestigelösa team på fastighetsavdelningen inom Teknik- och fastighetsförvaltningen! Som lokalstrateg ansvarar du för kommunens strategiska lokalplanering. Lokalstrategens uppdrag är kommunövergripande och rollen ansvarar för att belysa och planera strategiska lokalförsörjningsfrågor för samtliga verksamhetslokaler. ...
2023-09-22 2023-10-08
Halmstads kommun, Arbetsmarknad och försörjning Socialsekreterare till enheten försörjningsstöd
Vi söker nu en ny medarbetare till enheten försörjningsstöd på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun. Enhetens primära uppgift är att sätta individens förmågor i fokus och att genom aktiva insatser och förändringsarbete i samverkan med övriga enheter inom avdelningen skapa och stärka den enskildes förutsättningar till självförsörjning. Vi arbetar löpande i samverkan med andra myndigheter för att hjälpa människor till egen försörjning och ett självständigt liv. I arbetet ingår att handlägga ansökningar om ekonomiskt bi...
2023-09-21 2023-10-04
Kriminalvården, Anstalten Halmstad Kriminalvårdare till anstalten Halmstad
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturligdel av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar dörren till bostadsrummet på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivn...
2023-09-21 2023-10-12
Kriminalvården, Anstalten Halmstad Servicetekniker inom fastighet till Anstalten Halmstad
Som servicetekniker ansvarar du för verksamhetsanknuten fastighetsdrift såsom inredning, renhållning, markskötsel samt övriga verksamhetsanknutna arbetsuppgifter som åvilar Kriminalvården utifrån en uppgjord gränsdragningslista. Du jobbar proaktivt med felsökning, reparation och underhåll samt hanterar och åtgärdar felanmälningar från anstaltens övriga enheter. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer och nära samarbete med övrig personal på anstalten. Det förekommer även administrativa uppgifter som at...
2023-09-21 2023-10-12
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Sjuksköterskor till södra/östra-enheten
I rollen som sjuksköterska har du en central uppgift att bedöma och utföra medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Även om vi arbetar i team, så är mycket av det praktiska arbetet självständigt. Det är därför viktigt att du är bekväm med att ta eget ansvar och att utföra de sedvanliga sjuksköterskeuppgifterna. Som sjuksköterska på södra- och österenheten har du en nyckelroll i att följa och förverkliga vår värdegrund. Utöver det patientnära arbetet med bedömningar, undersökningar, information och rådgivning, är du också en viktig länk ...
2023-09-21 2023-10-08
Halmstads kommun, Bemanningscenter Rekryterare Bemanningscenter
Vill du vara med och rekrytera personal till Halmstads kommun? Vi söker rekryterare till arbete med rekrytering inför sommaren 2024 Du kommer att vara en del av Bemanningscenter. Arbetet består av att intervjua kandidater, ta referenser och skriva underlag till anställningshandlingar. Därtill kan andra administrativa uppgifter förekomma.
2023-09-19 2023-10-03
Halmstads kommun, Avdelningen Boende och Korttid, Socialförvaltningen Enhetschef till bostad med särskild service, LSS
Är du en tydlig och kommunikativ ledare med erfarenhet som chef där hjärtat klappar extra för funktionshinderomsorgen? Vi söker nu en enhetschef till en av avdelningarna för boende och korttid. Detta är ett spännande uppdrag för dig som gillar att leda förändring. Är du nyfiken? Som enhetschef ansvarar du för att planera, leda och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet och medskapande. Ditt övergripande ansvarsområde blir att verkställa bostad med särskild service inom LSS-området på tre gruppboenden. Det innebär bland annat att du sk...
2023-09-18 2023-09-28
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Coach till Kompetenstorget
Arbetsmarknad och försörjning söker nu en coach till enheten Kompetenstorget. På Kompetenstorget kommer du att arbeta med förberedande och coachande insatser som ska stötta och rusta individer att under deras process närma sig arbetsmarknaden. Detta framför allt genom att hålla i olika typer av gruppinsatser men även genom individuell coaching. Uppdraget kräver att du har vana av att arbeta med grupper med hälso- och språkutmaningar och att du kan möta gruppen på rätt nivå för att nå framgång.
2023-09-18 2023-10-02
Halmstads kommun, Skolområde D Resurspedagog till Lummerskolan
Vi söker en resurspedagog, alternativt en elevassistent med erfarenhet av arbete i anpassad grundskola, som är skicklig på att anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov. Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar och särskilda behov. För att lyckas i tjänsten krävs det att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en hög ansvarsnivå och brinner för att arbeta med elever med särskilda behov. Vi förväntar oss att du...
2023-09-15 2023-10-06
Halmstads kommun, Park- och naturdriftenheten Parkarbetare
Som parkarbetare hos oss på parkdriftsenheten bidrar du till att utveckla kommunens parker och allmänna platser. Arbetet hos oss är mestadels rörligt och du får möjlighet att tillbringa den övervägande arbetstiden utomhus i trevliga gröna miljöer. Du kommer huvudsakligen arbeta med grönyteskötsel så som växt- och rabattskötsel, häckklippning, trädbeskärning, plantering och viss renhållning. Vintertid arbetar vi med beskärning i våra naturlika planteringar med röj- och motorsåg. I tjänsten kan det även ingå beredskap då vi är en del i kommunens...
2023-09-15 2023-10-08
Halmstads kommun, Skolområde A Förskollärare till nybyggda Hallägra förskola
Vi söker förskollärare till Hallägra förskola. Som förskollärare har du ansvar för att utveckla barns lärande, undervisningen och den verksamhet du befinner dig i med barn i åldrarna 1-5 år. Du är en förskollärare som arbetar nära barnen där du utgår från och skapar undervisning utifrån barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Du har förmåga att motivera och inspirera barnen genom att skapa sammanhang och lärmiljöer där deras nyfikenhet och lust att lära väcks och utmanas. Genom att ta tillvara på barnens intressen får du dem att k...
2023-09-15 2023-10-01
Halmstads kommun, Måltidsservice Köksmästare till Måltidsservice
Är du bra på att leda, fördela och följa upp arbetsuppgifter? Är du en erfaren kock som är redo för en ledarroll? Måltidsservice söker en köksmästare till Karl XI äldreboende och en till Trönningeskolan och kanske är det just dig vi söker! Köket på Karl XI äldreboende har öppet alla dagar i veckan. Vi serverar lunch och kvällsmat till de boende, självklart med en god dessert. Vi arbetar mycket med olika typer av specialkost, som konsistensanpassad kost och dietmat. Vi har extra fokus på matglädje för att väcka aptiten hos alla våra gäster. Vi ...
2023-09-15 2023-10-01
Halmstads kommun, Vuxenavdelningen Socialrådgivare till behandlingsenheten
Som socialrådgivare arbetar du med personer som har behov av stöd eller behandling av olika slag. Du kan möta individer, familjer eller grupper och nätverk. Du jobbar exempelvis med människor som har missbruks- och beroendeproblem. Arbetet innebär bland annat att ansvara för motivationsarbete, enskilda samtal, gruppsamtal/behandling, stöd till anhöriga, deltaga i nätverksmöten samt ansvara för genomförandeplaner. Detta görs i ständig dialog med berörda parter.
2023-09-14 2023-10-01
Halmstads kommun, Socialförvaltningen Vikarierande fältsekreterare
En av våra fältsekreterare ska vara föräldraledig kommande år. Så nu söker vi en ny kollega som vill vara med och stärka upp vår grupp. Fältgruppen arbetar förebyggande genom tidiga insatser för att minska riskbeteenden, utanförskap samt till att öka tryggheten i kommunen. Arbetet innebär att på olika sätt hålla sig uppdaterad om barn och ungas situation genom en god samverkan och dialog med övriga professionella aktörer. Som fältsekreterare är du en viktig del i hela kommunens brottsförebyggande arbete. Mötet med barn och ungdomar sker i der...
2023-09-14 2023-10-04
Halmstads kommun, Socialförvaltningen Nämndssekreterare/registrator till kanslienheten
Vill du jobba nära politik och förvaltningsledning och vara med och utveckla socialförvaltningen mot framtida socialtjänst? Tycker du dessutom om att skapa struktur och ordning och reda? Då kan det vara dig vi söker! Kanslienheten är en av enheterna inom förvaltningsstaben och ansvarar för arbete inom områdena nämnd och utskott, administration, diarium och arkiv, juridik, kommunikation, reception och kontorsvaktmästeri. På kanslienheten arbetar elva medarbetare och du ingår i en funktionsgrupp tillsammans med jurist och kommunikatör som regel...
2023-09-14 2023-10-01
1 2 >