Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Halmstads kommun, Skolområde A Barnskötare till Lineheds förskola
Vi söker 1 barnskötare till Lineheds förskola. Som barnskötare är du en del av förskolan som skapar goda förutsättningar för att barnen på förskolan utvecklas och lär sig i en inspirerande, meningsfull, kreativ och positiv miljö. Barn i barngruppen kräver att du även har medicinsk kompetens motsvarande undersköterska. Du förväntas bidra till att läroplanens grundläggande värden genomsyrar verksamheten. Du arbetar med hela Lpfö18 utifrån Reggio Emilia filosofin där demokratiska mötesplatser, projekterande arbetssätt, estetiska lärprocesser och...
2022-06-23 2022-07-07
Halmstads kommun, Skolområde D Lärare fritidshem till Trönningeskolan
Vi söker lärare mot fritidshem/fritidspedagog till Trönningeskolans fritidshem. Tjänsten erbjuder ett utmanande och stimulerande arbete där du får utvecklas i din profession. Du ingår i en lärande gemenskap tillsammans med kollegor både på fritids och i skolan som utmanar det självklara genom att våga prova den kanske okända vägen. Du tilltalas av vårt sätt att arbeta med skolutveckling, som utgår från ett utforskande förhållningssätt som kräver mod och tillit till processen. Du har en förmåga och vilja att påverka vår skolkultur genom nyfikna ...
2022-06-23 2022-07-24
Halmstads kommun, Räddningstjänsten Brandman heltid 2 st
Vi söker Dig som vill arbeta som brandman/räddningsdykare i utryckningstjänst. Under icke utryckningstid utförs arbeten i räddningstjänstens verkstäder, arbeten inom övningsverksamheten samt informations- och upplysningsverksamhet inom området "Skydd mot olyckor". Placering vid räddningstjänst-BAS i Halmstad.
2022-06-23 2022-08-14
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Vård- och omsorgslärare till Kommunvux
Vi behöver utbilda fler så att vi alla kan få den vård-och omsorg vi behöver! Nu söker vi en vård- och omsorgslärare till Kommunvux, är du den vi söker? Som lärare på Kommunvux kommer du att arbeta i enlighet med målen i läroplanen och andra centrala och lokala styrdokument, samt ansvara för undervisning, bedömning och betygssättning. Undervisningen hos oss bedrivs i form av skolförlagd undervisning men även som lärlingsutbildning och flexstudier. Som lärare hos oss kommer du ingå i ett arbetslag med vård och omsorgslärare. Tillsammans med ber...
2022-06-23 2022-07-31
Halmstads kommun, Kattegattgymnasiet Skolkurator till Kattegattgymnasiet
Kattegattgymnasiet söker nu en skolkurator till sitt Elevhälsoteam. I dina arbetsuppgifter som skolkurator är du med och utvecklar det främjande och förebyggande arbetet tillsammans med personal och ledning på Kattegattgymnasiet. I skolans Elevhälsoteam bidrar du med kunskaper om elevernas generella och specifika psykosociala hälsa och sociala situation. Vi förväntar oss att du har kunskap om skol- och sociallagstiftning samt god kunskap om samhällets olika stödsystem, myndigheter eller frivilliga organisationer och är bekväm i kontakterna me...
2022-06-23 2022-07-31
Halmstads kommun, Skolområde D Resurspedagoger till Trönninge- och Eldsbergaskolor
Vi söker resurspedagoger till Trönninge- och Eldsbergaskolor! Du är både nyfiken, intresserad och skicklig på att anpassa undervisningen utifrån gruppers- och enskilda elevens behov. Du ser det som en självklarhet att samverka och lära tillsammans i team, fördjupar och delar gärna dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar, särskilt stöd och annan problematik. För att lyckas i tjänsten krävs det att du både kan arbeta självständigt och ta egna initiativ utifrån gemensamma beslut. Du har en hög ansvarsnivå och brinner för att arb...
2022-06-23 2022-07-07
Halmstads kommun, Vuxenavdelningen Enhetschef för Behandlingsenheten & Utrednings- och akutenheten
Som vår nya enhetschef på behandlingsenheten och utrednings- och akutenheten kommer du leda en grupp om 20 personer med socialrådgivare och behandlingsassistenter. För dessa har du personalansvar som inkluderar rekrytering, rehab och arbetsmiljöansvar. I ditt uppdrag ingår ledning och fördelning av arbetet utifrån mål och riktlinjer. Du har budgetansvar och upprättar månatliga budgetprognoser. Du har också ansvar för uppföljning och utvärdering av resultat samt systematiskt kvalitetsarbete. Detta är både ett operativt och strategiskt arbete d...
2022-06-23 2022-07-10
Halmstads kommun, Trafik Trafikhandläggare
Enheten för trafik söker nu en trafikhandläggare med inriktning på myndighetsutövning. Som trafikhandläggare med inriktning myndighetsutövning handlägger och beslutar du i ärenden gällande trafik- och markupplåtelsefrågor. Du kommer exempelvis att arbeta med att samordna och svara för yttrande gällande upplåtelse av allmän platsmark. Du kommer även handlägga och besluta i ärenden som exempelvis parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Även andra arbetsuppgifter såsom att utreda tillstånds- och dispensärenden, reklamationer av kontrollavgifter o...
2022-06-22 2022-07-10
Halmstads kommun, Skolområde E Förstelärare i SO till Getingeskolan årskurs 7-9
Vi söker en särskilt yrkesskicklig lärare till Getingeskolan som kommit långt i sin profession och är intresserad av att fortsätta utveckla sin yrkesroll, vilket direkt ska gagna eleverna. I syfte att utveckla undervisningen och med målet att öka måluppfyllelsen kommer du som förstelärare att arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Utöver undervisning förväntas du i ditt uppdrag som förstelärare att: • stödja andra lärare i utveckling och förbättring av undervisning genom att tillsammans med rektor leda profession...
2022-06-22 2022-07-31
Halmstads kommun, Skolområde C Grundskollärare till Furulundskolan åk 4-6
Vi söker en lärare till Furulundskolan med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och...
2022-06-21 2022-07-10
Halmstads kommun, Skolområde C Grundskollärare i trä och metallslöjd till Furulundskolan
Vi söker en behörig trä- och metallärare till Furulundsskolan. Undervisning kan ske i alla årskurser. Som lärare handleder, utmanar och stödjer du eleverna till att använda sin kreativitet i ämnet slöjd. I arbetet ingår att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Arbetsuppgifterna varierar, vilket ger ett omväxlande och utmanande arbete, samtidigt som arbetet ställer krav på både kompetens och personliga egenskaper hos dig. Vi vill att du är med och fortsätter utveckla Furulundsskolan till att bli en skola där alla elever har möjligh...
2022-06-21 2022-07-10
Halmstads kommun, Avdelningen Boende och Korttid, Socialförvaltningen Stödassistenter
Vi söker en erfaren, engagerad stödassistent som vill arbeta på Halmstad kommuns gruppbostäder. Gruppbostaden är ett boende för personer med olika utvecklingsvariationer såsom Autism, intellektuell funktionsnedsättning och utvecklingsstörning. Vi önskar att du som söker har erfarenhet av att ha arbetat inom LSS med målgruppen. Som stödassistent arbetar du stödjande och motiverande med brukaren, med ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Arbetet sker alltid med stor respekt för brukarens integritet, självständighet, delaktighet ...
2022-06-21 2022-08-21
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare till Bäckagårdsskolan
Vi söker en lärare till Bäckagårdsskolan med behörighet i svenska, matematik, NO och teknik i årskurs 4-6. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinning...
2022-06-20 2022-07-31
Halmstads kommun, Skolområde C Skolsköterska till Österledsskolan
Skolsköterskans arbete är en fortsättning på mödra- och barnhälsovårdens hälsoprogram. Skolhälsovården omfattar alla elever i skolan och alla elever ska erbjudas hälsobesök och vaccinationer. Medicinsk elevhälsa (skolhälsovård) innebär främst hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos elever. Som skolsköterska arbetar du med hälsofrämjande och förebyggande arbete såväl som åtgärdande arbete. Du erbjuder och utför hälsobesök och vaccinationer enligt skollagen och Socialstyrelsens riktlinj...
2022-06-20 2022-08-01
Halmstads kommun, Skolområde C Speciallärare till Esperedsskolan
Vi söker en utbildad speciallärare med inriktning språk-, skriv och läsutveckling/matematikutveckling. För att trivas i rollen som speciallärare hos oss behöver du ha tydliga tankar om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande. Som speciallärare ser vi dig som en viktig länk i vårt skolutvecklings- och systematiska kvalitetsarbete tillsammans med rektorer. Specialläraruppdraget handlar om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta förebyggande och målinriktat för att skapa goda undervisnin...
2022-06-18 2022-07-10
Halmstads kommun, Skolområde C Resurspedagog till Åledsskolan
Vi söker en resurspedagog som är skicklig på att anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov. Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar och särskilda behov. För att lyckas i tjänsten krävs det att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en hög ansvarsnivå och brinner för att arbeta med elever med särskilda behov. Vi förväntar oss att du är en person som vågar prova nya arbetsformer och alternativa lärmiljöer både...
2022-06-17 2022-07-15
Halmstads kommun, Skolområde C Grundskollärare/speciallärare till Åledsskolan
Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller grundskollärare. Uppdraget innebär undervisning till enskild elev och undervisning i klass. Du kommer att ansvara för pedagogisk planering, anpassning och undervisning av en elev tillsammans med ett team av lärare och omsorgsassistenter. Du kommer även vara länken mellan skola, vårdnadshavare och barnhabiliteringen. I arbetet ingår daglig användning av kommunikationsverktyg, därför är det ett stort plus om du har god kännedom om alternativa kommunikationsmedel som exempelvis ögonstyrningsdato...
2022-06-17 2022-07-15
Halmstads kommun, FM-service Fastighetsskötare
Som fastighetsskötare arbetar du med skötsel och tillsyn av kommunala fastigheter, främst genom förebyggande underhåll och felanmälningar. Du arbetar också med verksamhetsservice gentemot våra kunder inom kommunal verksamhet såsom t ex skolor, förskolor, äldreboenden och gruppbostäder. Vi använder ärendehanteringssystemet Dedu och i princip samtliga av de uppdrag vi utför går därigenom. Tjänsten är för närvarande i Oskarström.
2022-06-17 2022-07-10
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Enhetskoordinator till hemtjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som enhetskoordinator på Vallås eller i Haverdal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som administrativt chefsstöd är att stödja enhetschefen att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Du är underställd enhetschefen på enheten och deltar aktivt i nätverk med andra enhetskoordinatorer inom hemtjänsten. I arbetet ingår bland annat att • Stötta enhetschefen i framtagande av underlag i olika processer genom att följa upp, analysera och komma med förslag på åtgärder •...
2022-06-17 2022-07-03
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde med uppdrag som planerare Akvarellens hemtjänst
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med fokus på att skapa en god vardag för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi söker nu dig som vill arbeta som undersköterska/vårdbiträde med uppdrag som planerare. Du har en grundanställning som undersköterska/vårdbiträde med ett tidsbegränsat uppdrag som planerare på två år. Arbetet som undersköterska/vårdbiträde består i huvudsak av att arbeta i det dagliga vård och omsorgsarbetet där du utför beviljade insatser för verksamhetens kunder, kvälls- och helgtjä...
2022-06-17 2022-07-03
Halmstads kommun, Skolområde D Resurspedagog till Gullbrandstorpsskolan
Vi söker en resurspedagog till mellanstadiet. På Gullbrandstorpsskolan tar vi ett gemensamt ansvar för att eleverna ska nå så långt som det är möjligt i sin utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Det innebär att vi tillsammans samverkar för att det ska gynna elevernas skolgång. Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och lära nytt kopplat till extra anpassningar och särskilda behov. Huvuduppdraget kommer att innebära att stödja enskild elev men även att vara en del av skolans f...
2022-06-16 2022-06-30
Halmstads kommun, Skolområde D Biträdande rektor Söndrumsskolan åk 6-9
I rollen som biträdande rektor kommer du organisera för att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet sker med förankring i verksamhetens behov och att dina medarbetare är involverade och engagerade i det arbetet. I uppdraget förväntas du också leda och delta i verksamhetsövergripande utvecklingsfrågor inom ramen för enhetens lokala utvecklingsplan. Du kan komma att leda pedagogiska forum men också leda, delta eller samarbeta med andra grupper i verksamheten så som barnhälsoteam eller utvecklingsgrupper. Tillsammans med dina medarbetare k...
2022-06-16 2022-07-06
Halmstads kommun, Skolområde E Speciallärare/grundskollärare till Getingeskolan årskurs F-6
Vi söker en utbildad speciallärare/lärare till Getingeskolan F-6. Vi söker en utbildad speciallärare/lärare med inriktning språk-, skriv och läsutveckling/matematikutveckling. För att trivas i rollen som speciallärare/lärare hos oss behöver du ha tydliga tankar om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande. Som speciallärare ser vi dig som en viktig länk i vårt skolutvecklings- och systematiska kvalitetsarbete tillsammans med rektorer. Uppdraget handlar om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger,...
2022-06-15 2022-07-03
Halmstads kommun, Hemsjukvård och förebyggande, Hemvårdsförvaltningen Undersköterskor till Larmpatrullen
Är du en ansvarsfull undersköterska och letar efter en tjänst där du kan bidra till en tryggare tillvaro för hemvårdsförvaltningens kunder? Sök då tjänsten och bli en del av Larmpatrullen! Larmpatrullen arbetar i huvudsak med att besvara och åtgärda larm som kommer in till Trygghetslarmscentralen. Våra kunder ska känna sig trygga med att de kan få hjälp i akuta situationer där man har svårt att klara själv under dygnets alla timmar. Arbetet på Larmpatrullen är stundtals fysiskt krävande och vår personal är snabbt på plats och kan hjälpa til...
2022-06-15 2022-07-03
Halmstads kommun, Hemsjukvård och förebyggande, Hemvårdsförvaltningen Undersköterska med inriktning mot teknik
Är du intresserad av teknik och vill bidra till en tryggare tillvaro för hemvårdsförvaltningens kunder? Sök då arbete hos Trygghetslarmscentralens teknikgrupp. Teknikgruppen arbetar med att installera och felsöka trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås m.m. Vissa av arbetsmomenten kan vara fysiskt krävande. Det kan förekomma situationer där man behöver hjälpa Larmpatrullen med exempelvis förflyttningar. Våra kunder ska känna sig trygga med att de kan få hjälp i akuta situationer där man har svårt att klara själv under dygnets alla tim...
2022-06-15 2022-07-03
1 2 3 >