Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Halmstads kommun, Skolområde Norr Elevassistent till Getingeskolan åk 4-6
Vi söker elevassistenter till Getingeskolan. Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper en enskild elev eller flera elever som behöver stöd i klassen och på fritids. Du ger stöd och stimulans utifrån elevens specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet. Det kan exempelvis handla om att stödja i läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna varierar, vilket ger ett omväxlande och utmanande arbete, samtidigt som arbetet...
2021-07-27 2021-08-08
Halmstads kommun, Skolområde Norr Elevassistent till Getingeskolans grundsärskola
Som elevassistent arbetar du med att stötta elever i deras dagliga skolarbete tillsammans med läraren i klassen. Du kommer även att arbeta på grundsärskolans fritidshem med de elever som är där efter sin skoldag. ansvarar du tillsammans med övriga i arbetslaget för fritidsverksamheten. Du ger stöd och stimulans utifrån eleven/elevernas specifika förutsättningar vilket kan innebära stöd i kunskapsinlärningen men även stöd i det dagliga omvårdnadsbehov. Allt stöd ska främja utveckling och självständighet. Arbetsuppgifterna varierar, vilket ger et...
2021-07-27 2021-08-08
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Bibliotekarie/Bibliotekspedagog till Biblioteken i Halmstad
Till Biblioteken i Halmstad söker vi nu en bibliotekarie/bibliotekspedagog med inriktning mot barn och unga. Vi erbjuder dig ett utvecklande och utmanande arbete där du tillsammans med andra kunniga kollegor bidrar till en verksamhet som berikar, utmanar och lockar alla i närområdet. Detta görs med kreativitet, engagemang och med extra fokus på barn och unga. Vi söker en medarbetare som vill inspirera och förmedla läslust till alla barn och vuxna i deras närhet samt att göra biblioteket till en angelägen mötesplats i närområdet. Du kommer att...
2021-07-26 2021-08-15
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Distriktsveterinär till Distriktsveterinärerna Halmstad
Vill du jobba som Distriktsveterinär i Halmstad? Att varje dag vara delaktig i ett arbetslag som tillsammans tar sig an utmaningarna vi står inför? Vår vardag kan vara händelsestyrd eller planerad men sällan tråkig. Som Distriktsveterinär kan man arbeta själv men du är aldrig ensam. I Halmstad finns vi, erfarna kollegor, att diskutera med och vi lär oss nya saker tillsammans. Du jobbar i en mindre arbetsgrupp där vi planerar arbetet gemensamt. Vårt mål är just nu att utveckla vår smådjursverksamhet parallellt med vår fältverksamhet i för ändamå...
2021-07-26 2021-08-23
Kriminalvården, A/H Region Väst Kock Anstalten Halmstad, tidsbegränsad anställning.
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-07-26 2021-08-16
Kriminalvården, A/H Region Väst Kock Anstalten Halmstad
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-07-26 2021-08-16
Halmstads kommun, Infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen Lokalstrateg
Är du en strategisk person som brinner för fastighetsfrågor och tycker om att skapa relationer och nätverk? Vill du bidra till att göra skillnad för Halmstads kommun och dess invånare? Då kan det vara dig vi söker till vårt kompetenta och prestigelösa team! Som lokalstrateg ansvarar du för kommunens strategiska lokalplanering. Du ombesörjer att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt att kommunens fastighetskapital utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Tjänsten är av strategisk karaktär och i uppdraget ing...
2021-07-26 2021-08-15
Halmstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Lärare i fritidshemmet med reellt inflytande till Lyngåkraskolan
Vi söker dig som är en engagerad pedagog och som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som pedagog driver du tillsammans med dina kollegor det pedagogiska arbetet i enlighet med våra styrdokument. Du ges möjlighet att ta del av och bli aktiv i vår pedagogiska idé DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger eleverna ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och ger stöd i arbetet med att följa läroplanens intentioner samti...
2021-07-26 2021-08-27
Halmstads kommun, Skolområde Centrum Förskollärare till Hjortens förskola
Vi söker förskollärare till Hjortens förskola. På vår förskola jobbar vi systematiskt och medvetet med barns språkutveckling för att ge alla barn möjlighet att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga. Då vi på förskolan har många barn med svenska som sitt andra språk jobbar pedagogerna aktivt med att under hela dagen vara språkliga förebilder på förskolan. För oss är det viktigt att barnen utvecklar tillit till sig själv och andra, får uppleva utforskarglädje och att vi uppmuntrar till självständighet. Vårt arbetssätt grundar sig i ba...
2021-07-23 2021-08-13
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafikmiljöingenjör
Är du en prestigelös lagspelare med intresse för och erfarenhet av trafikplanering? Vill du ha ett arbete där du får arbeta både strategiskt och operativt. Då kan du vara vår nya trafikmiljöingenjör! Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för utvecklingen inom trafikområdet. Med utgångspunkt från påverkan av kommunens mål för hållbara transporter, nya exploateringar, olycksstatistik, inkomna synpunkter m.m. planerar och utvecklar du trafiksystemet i Halmstads kommun. Det kan gälla frågor som rör trafiksäkerhet, framkomlighet, ny- och ombygg...
2021-07-23 2021-08-19
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafikingenjör med inriktning hållbart resande
Det här är en spännande tjänst som kommer att innebära att fortsätta driva och utveckla de projekten kommunen har igång och även planera nya inför framtiden, detta gör att du bör ha ett intresse för omvärlden. I ditt ansvar ligger att lägga upp en plan för hur vi ska arbeta med frågor rörande hållbart resande det vill säga att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. Många av projekten kommer att samordnas med medarbetare på vår enhet och även med andra enheter eller vara mer kommunövergripande projekt. Du kommer att planera, genomföra och ...
2021-07-23 2021-08-19
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Producent/curator till offentlig konst och Halmstads konsthall
Med samtidskonsten som utgångspunkt ska du arbeta med utställningar och konstnärliga gestaltningar inom fältet gestaltad livsmiljö i Halmstad. Arbetet innefattar att processleda konstnärliga gestaltningar, producera utställningar på Halmstads konsthall samt projektleda tillfälliga konstprojekt. Du arbetar även praktiskt med att förvalta och utveckla Halmstads kommuns konstsamling. Inom samtliga arbetsområden ligger ett starkt fokus på delaktighet och konstnärliga processer utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I arbetet med de ...
2021-07-23 2021-08-29
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Drifttekniker med inriktning ventilation
Du kommer att ingå i fastighetsdriftsenheten och vara en av enhetens 19 drifttekniker som arbetar med förebyggande och akut underhåll av Halmstads kommuns offentliga fastigheter. Arbetet bedrivs till stor del självständigt men du tillhör även en grupp som har ett särskilt specialistområde, i ditt fall ventilationsgruppen. Som drifttekniker hos oss arbetar du med el- ventilations- och värmeproduktionsanläggningar (pellets, olja, gas, fjärrvärme etc) i våra fastigheter. Arbetet innefattar bland annat driftoptimering, energiuppföljning samt hante...
2021-07-21 2021-08-22
Halmstads kommun, Skolområde Söder Grundskollärare i musik åk 6-9 till Klaraskolan
Vi söker nu dig som är musiklärare! Du kommer att bedriva undervisning i årskurs 6-9. Du arbetar språkutvecklande och anpassar undervisningen utifrån den enskilda eleven och undervisningsgruppens intressen och behov. Du ser värdet av ett kollegialt lärande och tar din del av ansvaret för ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Du har mod att tänka nytt och du ser digitala verktyg som möjligheter till bättre resultat. Vi arbetar i arbetslag, där var och en i alla avseenden vara ska föredömen för eleverna och ha goda relationer med vårdn...
2021-07-20 2021-08-17
Halmstads kommun, Skolområde Öster Förskollärare Holms förskola
Vi söker dig som gillar utmaningar och vill vara med på vår resa att bygga upp Holms förskola. Vi har haft öppet i två år och kommit en bit på väg men vi har fler utmaningar kvar på vår resa och söker nu en ny reskamrat. På Holms förskola arbetar vi tillsammans över avdelningarna för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för utbildning och undervisning. Det innebär att du behöver vara flexibel, ansvarstagande och initiativrik samt ha ett lösningsinriktat arbetssätt. Förskolan har tre avdelningar och förstärkt mottagningskök. Vi söker e...
2021-07-19 2021-08-15
Halmstads kommun, Skolområde Söder Projektmedarbetare
Barn och ungdomsförvaltningen strävar efter att antalet flerspråkiga barn som skrivs in i förskolan ska öka. Till denna nyinrättade tjänst söker vi därför dig som är villig att anta utmaningen att arbeta för detta mål. Uppdraget innebär att planera, genomföra och utveckla insatser för att öka antalet inskrivna barn i förskolan. Tjänsten innebär till stor del uppsökande verksamhet i hemmen inom områdena Andersberg, Linehed, Nyhem och Vallås. Tjänsten innebär även externa kontakter med exempelvis BVC och andra myndigheter som möter nyblivna fö...
2021-07-19 2021-08-08
Laholmsbuktens VA Supporttekniker
Är du en engagerad lagspelare, som med hjälp av egen och andras sakkunskap, vill vara med och utveckla IT inom Laholmsbuktens VA AB? Är du prestigelös i din roll och trivs med en operativ tjänst där du är med och stöttar organisationen i operativa IT-frågor, då passar du perfekt in hos oss och är välkommen att söka till tjänsten som supporttekniker. Som supporttekniker arbetar du tillsammans med ett gäng härliga kollegor där du hjälper användare med IT-relaterade problem. Exempel på arbetsuppgifter är: • Felsökning av dator, mobil, skrivare oc...
2021-07-19 2021-08-29
Halmstads kommun, Skolområde Centrum Grundskollärare i svenska som andraspråk till Östergårdsskolan åk 4-6
Vi söker en grundskollärare i svenska som andraspråk till Östergårdsskolan årskurs 4-6. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har för att eleverna ska nå målen kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven för eleverna mo...
2021-07-16 2021-07-31
Kriminalvården, Frivården Halmstad Frivårdsinspektör till Frivården Halmstad, vikariat
Som frivårdsinspektör arbetar du klientnära och ansvarar för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar, bereda underlag för myndighetsbeslut samt upprätta planer för verkställigheten. Frivården arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör d...
2021-07-15 2021-08-15
Halmstads kommun, Skolområde Norr Specialpedagog/Speciallärare till Österledsskolan
Vi söker en utbildad specialpedagog/speciallärare till Österledskolan. Vi söker dig som är intresserad av att arbete på elev, grupp, klass, skolnivå i syfte att få eleverna att växa som individer och att få eleverna att lära sig så mycket som möjligt. Som specialpedagog/speciallärare ser vi dig som en viktig länk i vårt skolutvecklings- och systematiska kvalitetsarbete tillsammans med rektorer och skolans Förstelärare. Det specialpedagogiska uppdraget handlar om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda ...
2021-07-12 2021-08-08
Halmstads kommun, Kärnhuset Modersmålslärare i bosniska
Modersmålsundervisning i bosniska i grundskola och gymnasieskola. Studiehandledning på bosniska grundskola och gymnasieskola.
2021-07-12 2021-08-04
Länsstyrelsen Halland, Beredskapsenheten Beredskapshandläggare med inriktning kärnenergiberedskap
Tjänsten innebär att du i en mindre grupp kommer arbeta med: • Delta i utvecklingen och implementering av förändrade beredskapszoner runt kärnkraftsanläggningen Ringhals • Delta i utvecklingen av kärnenergiberedskapen • I övrigt stödja arbetet vid beredskapsenheten Det pågår ett stort förändringsarbete med att implementera förändrade beredskapszoner runt kärnkraftverken och det innefattar bland annat att utveckla skyddsåtgärder som kan komma att vidtas vid en kärnkraftsolycka, såsom utrymning och inomhusvistelse. Arbetet innebär även att k...
2021-07-12 2021-08-22
Länsstyrelsen Halland, Beredskapsenheten Beredskapshandläggare med inriktning totalförsvar
Tjänsten innebär att du i grupp kommer att arbeta med: • Länsstyrelsens beredskapsplanering • Civilt försvar Civilt försvar handlar om att förbereda Sverige inför ett väpnat angrepp. Arbetet omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka och arbeta utifrån målen för det civila försvaret. Arbetsuppgifterna för dig som handläggare tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar bland annat till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra til...
2021-07-11 2021-08-22
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Ekonom
Är du en prestigelös och relationell sifferälskare med förmågan att pedagogiskt förmedla komplex information på ett lättbegripligt sätt? Har du dessutom erfarenhet som ekonom i en större organisation? Då kan du vara den vi söker! I denna roll arbetar du både verksamhetsnära och i vissa frågor och processer på en mer förvaltningsövergripande nivå. Du är verksamheternas ekonomipartner i ekonomiska frågeställningar och tar fram beslutsunderlag och fungerar som bollplank i i beslutsprocesser. Hos oss arbetar du självständigt med att ha kontroll öv...
2021-07-09 2021-08-16
Halmstads kommun, Skolområde Norr Rektor till Österledskolan
Är du en modig, trygg och tydlig skolledare som brinner för alla barns rätt till likvärdig utbildning? Är du dessutom prestigelös, lösningsorienterad samt van vid att leda utveckling? Då kan du vara vår nya rektor! Som vår nya rektor kommer du leda som ansvarig rektor för Österledsskolan. Det ingår att både leda den pedagogiska verksamheten samt arbetsorganisationen för 7-9. På Österledskolan arbetar du nära en rektorskollega och båda rektorerna kommer ansvara för elevgrupper i skolans samtliga årskurser. Det kommer finnas goda möjligheter t...
2021-07-09 2021-09-01
1 2 3 >