Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare till Andersbergsskolan F-3
Andersbergsskolan söker en skicklig och engagerad lärare till åk F-3 som brinner för sitt uppdrag och som vill arbeta i arbetslag där vi använder våra kompetenser och behörigheter på ett sätt som gör att elevernas lärande och måluppfyllelse står i centrum. Språk och kommunikation är centrala begrepp i undervisningen eftersom många av våra elever är i behov av mycket stöd för sin språkutveckling. Som lärare på Andersbergsskolan är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, g...
2021-10-15 2021-10-31
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare till Trönningeskolan åk F-3
Vi söker F-3 lärare som medmentor i årskurs 1 till Trönningeskolan som vill vara med och fortsätta utveckla vår undervisning som möter elevers behov för att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Du arbetar utifrån en inkluderande elevsyn och ger elever möjlighet till inflytande och delaktighet över sin skoldag. Tjänsten erbjuder ett utmanande och stimulerande arbete där du får utvecklas i din profession. Du ingår i en lärande gemenskap som utmanar det självklara genom att våga prova den kanske okända vägen. Du tilltalas av vårt...
2021-10-15 2021-11-12
Halmstads kommun, FM-service Trädgårdsarbetare
Brinner du för det gröna och vill kombinera service och arbete utomhus? Vi söker dig som är serviceinriktad och som vill vara med och bidra till att vi når de mål vi har fått av våra beställare. Uppdraget handlar om att skapa en god utemiljö på förskolor, skolor och andra kommunala verksamheter. Förekommande arbetsuppgifter: - ogräsrensning - skötsel av hårdgjorda ytor - gräsklippning - gräsputs - häckklippning - beskärning av buskar och träd - bevattning - plantering - övrigt arbete inom fastighetsskötsel Som tillsvidareanställd trädgårdsar...
2021-10-15 2021-11-21
Halmstads kommun, Skolområde E Förstelärare sökes till Getingeskolans grundsärskola
Vi söker en särskilt yrkesskicklig lärare till Getingeskolans grundsärskola som (kommit långt i sin profession och) är intresserad av att fortsätta utvecklas i sin yrkesroll. I syfte att utveckla undervisningen och med målet att öka måluppfyllelsen kommer du som förstelärare att arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Utöver undervisning förväntas du i ditt uppdrag som förstelärare att: • Stödja andra lärare i utveckling och förbättring av undervisning genom att tillsammans med rektor leda professionellt lärande p...
2021-10-15 2021-11-05
Kriminalvården, Frivården Halmstad Frivårdsinspektör med inriktning programverksamhet till Frivården Halmstad
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-10-15 2021-11-07
Kriminalvården, Frivården Halmstad Frivårdsinspektör till Frivården Halmstad, Vikariat
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-10-15 2021-11-07
Halmstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Biträdande Rektor åk 4-6, sökes!
Är du vår nya kollega? Så roligt att just du läser detta. Är du seriös samtidigt som du kan vara rolig? Är du bra på att nå och bemöta andra människor? Är du en engagerad, strategisk och tydlig ledare som vill ingå i ett rektorsteam med gott samarbete som arbetar med att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever? Är det viktigt för dig med tydliga och utmanande mål? Då kan det vara just dig vi letar efter till vårt skolledningsteam. Som biträdande rektor kommer du ha ansvar för en avgränsad del av verksamheten och vara underställd rekto...
2021-10-14 2021-10-31
Halmstads kommun, Kultur och konst Kulturförvaltningen söker två ungdomscoacher till enhet Unga möten
Vill du vara med och coacha samt stötta ungdomars möjligheter till en meningsfull fritid? Vårt uppdrag är bland annat att inspirera, berika och möjliggöra en jämlik och meningsfull fritid för unga i Halmstads kommun. Vi söker nu en engagerad ungdomscoach som dessutom är grym på sociala medier! Du kommer att ingå i enhet Unga möten, enheten ansvarar för- och driver bland annat fyra mötesplatser för unga som finns på Andersberg, Vallås, Fyllinge och Oskarström. Ungdomars inflytande och delaktighet står i centrum och din roll som ungdomscoach är ...
2021-10-14 2021-10-31
Halmstads kommun, Skolområde B Förskollärare till Västanvindens förskola
Vi söker en förskollärare till Västanvindens förskola som tillhör Nissans verksamhetsområde och ingår i Skolområde B. Till förskolan söker vi dig, förskollärare som tillsammans med övriga i arbetslaget arbetar för alla barns utveckling och lärande utifrån förskolans uppdrag i våra styrdokument. Du är engagerad, samarbetsvillig, kreativ, lösningsfokuserad och bidrar till att verksamheten kännetecknas av ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt.
2021-10-14 2021-10-31
Halmstads kommun, Skolområde E Specialpedagog till Slottsjordsskolan
Vi söker en utbildad specialpedagog till Slottsjordsskolans grundskola årskurs F-3. Det specialpedagogiska uppdraget handlar om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument med särskilt fokus på tidig matematik och ett läs- och skrivutvecklande arbete. Det specialpedagogiska stödet kan framförallt ges genom att se över (kartlägga) elevens/ klassens/skolans hela lärandesituation samt att föreslå åtgärder som gynnar elevens/ klassens/skolans utveckling ...
2021-10-13 2021-11-03
Halmstads kommun, Skolområde B Förskollärare till Sofiebergs förskola
Som förskollärare på förskolan förväntas du ansvara för den pedagogiska verksamheten, planering, reflektion, genomförande och utvärdering. -Du kommer att anställas på förskolan och förväntas arbeta där du bäst behövs för verksamheten -Du skall arbeta med ett gemensamt tema/projekt på förskolan -Du skall planera/reflektera över avdelningarna Det förväntas: -Att du har en vilja att gå i dialog kring dokumentationer. -Att du som pedagog vill förkovra dig genom att bla läsa litteratur -Att du har en vilja att förändra och tänka nytt. Pröva oc...
2021-10-13 2021-10-26
Halmstads kommun, Skolområde B Förskollärare till Norra Utmarkens förskola
Som förskollärare på förskolan förväntas du ansvara för den pedagogiska verksamheten, planering, genomförande och utvärdering. Du kommer arbeta över avdelningarna för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för utbildning och undervisning. I arbetet ingår att: - Ansvara för undervisningen på förskolan kopplat till gällande styrdokument - Ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan - Du kommer att anställas på förskolan och förväntas arbeta där du bäst behövs för verksamheten - Du kommer att arbeta med ett gemensamt tema/pr...
2021-10-13 2021-10-26
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Controller till Hemvårdsförvaltningen
Nu söker vi dig som vill ge ett strategiskt och operativt controllerstöd i upphandlingar på Hemvårdförvaltningen. Controllern kommer att vara förvaltningens kontaktperson i upphandlingsfrågor och samarbetar nära upphandlingsenheten på kommunledningsförvaltningen. Du kommer att göra uppföljningar och analys av kostnader, medverka i förstudier, ta fram kravställningar, utarbeta upphandlingsdokument, annonsera i elektroniska databaser samt utvärdera inkomna anbud. Du kommer att arbeta både konsultativt i upphandlingsfrågor men är även projektledar...
2021-10-13 2021-11-03
Halmstads kommun, Skolområde B Förskollärare till Vallås verksamhetsområde
Är du en nyfiken förskollärare som vill utveckla och utmana både dig själv, dina kollegor och den pedagogiska verksamheten, då passar vår förskola just dig! Vi vill att alla i personalgruppen ska vara medupptäckare och kunna se varje enskilt barn. Våra lärmiljöer, både inne och ute, är undersökande, utforskande, tillåtande och tillgängliga utifrån läroplanens mål. Du kommer att ges utrymme till att i vardagen prova dina idéer och tankar tillsammans med engagerade kollegor och rektor. Vi ser att du bemöter barn, vårdnadshavare och kollegor p...
2021-10-12 2021-11-07
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare till Frösakullskolan (vikariat under vårterminen)
Vi söker en lärare till Frösakullsskolan. Vi hälsar dig välkommen som vill arbeta på en mindre skola där alla arbetar nära varandra. Vi lyfter, utmanar och stöttar varandra i pedagogiska diskussioner och har stort fokus på elevdelaktighet i det vardagliga arbetet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till elevern...
2021-10-12 2021-10-24
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare till Frösakullsskolan
Vi söker en lärare till Frösakullsskolan. Vi hälsar dig välkommen som vill arbeta på en mindre skola där alla arbetar nära varandra. Vi lyfter, utmanar och stöttar varandra i pedagogiska diskussioner och har stort fokus på elevdelaktighet i det vardagliga arbetet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till elevern...
2021-10-12 2021-10-24
Halmstads kommun, Biblioteken i Halmstad Biblioteken i Halmstad söker en vikarierande bibliotekarie till enhet Delaktighet och inkludering
Till Biblioteken i Halmstad söker vi nu en bibliotekarie eller bibliotekspedagog. Vi erbjuder dig ett utvecklande och utmanande arbete där du tillsammans med andra kunniga kollegor bidrar till en verksamhet som berikar, utmanar och lockar alla i närområdet. Detta görs med kreativitet och engagemang. Vi söker en medarbetare som vill inspirera och förmedla läslust till alla barn och vuxna i deras närhet samt att göra biblioteket till en angelägen mötesplats i närområdet. Du kommer att samarbeta med kollegor inom biblioteken men också med andra a...
2021-10-12 2021-10-24
Halmstads kommun, Biblioteken i Halmstad Vikarierande bibliotekarie till enhet Delaktighet och inkludering
Till Biblioteken i Halmstad söker vi nu en bibliotekarie eller bibliotekspedagog. Vi erbjuder dig ett utvecklande och utmanande arbete där du tillsammans med andra kunniga kollegor bidrar till en verksamhet som berikar, utmanar och lockar alla i närområdet. Detta görs med kreativitet och engagemang. Vi söker en medarbetare som vill inspirera och förmedla läslust till alla barn och vuxna i deras närhet samt att göra biblioteket till en angelägen mötesplats i närområdet. Du kommer att samarbeta med kollegor inom biblioteken men också med andra a...
2021-10-12 2021-10-24
Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret Vi söker planarkitekt!
Som planarkitekt kommer du att arbeta för Halmstads kommuns fortsatta utveckling, genom att driva och ta ansvar för projekt inom fysisk planering. Vi arbetar med projektgrupper tillsammans med kollegor från andra kommunala förvaltningar och lägger stor vikt vid att planera för den växande staden med hela hållbarhetsspektrat i fokus. I rollen som planarkitekt har du många kontakter med andra myndigheter, allmänheten, konsulter och exploatörer. Du är med och arbetar i flertal pågående detaljplaner och projekt, tillsammans med kollegorna bidrar vi...
2021-10-12 2021-11-21
Halmstads kommun, Hemsjukvård och förebyggande, Hemvårdsförvaltningen Sjuksköterskor till äldreboende
Vill du vara med och utveckla vår nya enhets för sjuksköterskor på våra äldreboenden i Halmstad kommun. Vi söker nu sjuksköterskor som vill vara med i en spännande uppstart av verksamheten. Hemvårdsförvaltningen ska starta enheten för sjuksköterskor på äldreboende och arbetet kommer att sträva efter att arbeta på ett arbetssätt som kallas personcentrerad vård. Du kommer att ansvara för omvårdnaden som utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att du skall utgå från patientens (den äldre personens ) behov och resurser och t...
2021-10-11 2021-11-07
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Enhetschef Hemsjukvården
Vi söker nu dig som vill jobba som enhetschef inom vår Hälso- och sjukvårdsverksamheten inom Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun. Arbetet innebär en varierande tjänst fylld med intressanta uppdrag, spännande utmaningar tillsammans med engagerade medarbetare. Som enhetschef inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar du för att leda och följa upp verksamheten utifrån gällande lagstiftning, förordning och föreskrifter. Tillsammans med flera andra enhetschefer ska du ansvar för verksamhetens planering, utveckling och genomförande. Detta inn...
2021-10-11 2021-10-31
Halmstads kommun, Skolområde D Specialpedagog till Fyllingeskolan 7-9
Vi söker en utbildad specialpedagog till Fyllingeskolans högstadium. För att trivas i rollen som specialpedagog hos oss behöver du ha tydliga tankar om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande. Uppdraget handlar om att, tillsammans med arbetslagets pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer. Som specialpedagog har du en viktig roll i skolans elevhälsoteam där du samarbetar med rektorer, pedagoger, skolsköterskor och kurator. Du kommer även samverka i mötesforum ti...
2021-10-11 2021-10-30
Halmstads kommun, Skolområde E Lärare inriktning fritidshem till Slottsjordsskolan
Vi söker dig som vill vara med och utbilda världsmedborgare! Du ska bidra till att eleverna på Slottsjordsskolan ges en meningsfull fritidsverksamhet utifrån begreppen omsorg, utveckling och lärande. Undervisningen i fritidshemmet ska utveckla elevernas förmåga att lära tillsammans med andra genom olika arbetssätt. Du kommer ingå i ett arbetslag som arbetar i skolans fritidshem och samarbeta och planera verksamheten tillsammans med dina kollegor. Du ska vilja vara med och utveckla vår verksamhet utifrån förvaltningens mål, Slottsjordsskolans ...
2021-10-11 2021-10-31
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare till Snöstorpsskolan
Vi söker nu en lärare som kommer att vikariera som mentor i årskurs 4. Du vill vara med och fortsätta utveckla Snöstorpsskolan tillsammans med kollegor och ledning, till att bli en skola där alla elever har möjlighet att nå så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar. Uppdraget handlar om att tillsammans med skolans pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda och tillgängliga undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument samt undervisning. Det pedagogiska ansvar som lärare har för att eleverna ska nå målen kräver ofta uppf...
2021-10-11 2021-10-22
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare till Fyllingeskolan 4-6 sund/flex
Vi söker en lärare till mellanstadiets Flex/sund-grupp på Fyllingeskolan. Som ansvarig lärare för de elever som ges särskilt stöd i denna undervisningsgrupp blir du en nyckelspelare i arbetet med att undanröja hinder för att möjliggöra samverkan med hemklasserna. Detta arbete sker i nära samarbete med specialpedagog, elevhälsa och mentorer för de olika klasserna på mellanstadiet. Grundbemanning i gruppen består av dig som söker denna tjänst och en resurspedagog. Utöver er så undervisar vissa ämneslärare, samt praktiskt estetiska lärare i gruppe...
2021-10-11 2021-10-28
1 2 3 >