Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Halmstads kommun, Skolområde D Resurspedagog/Elevassistent med pedagogisk utbildning till Lummerskolan
Vi söker en resurspedagog som är skicklig på att anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov. Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar och särskilda behov. För att lyckas i tjänsten krävs det att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en hög ansvarsnivå och brinner för att arbeta med elever med särskilda behov. Vi förväntar oss att du är en person som vågar prova nya arbetsformer och alternativa lärmiljöer både...
2022-09-23 2022-10-11
Halmstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Skoladministratör till Norrort verksamhetsområde förskola
Som skoladministratör mot förskolorna i Norrorts verksamhetsområde arbetar du med varierande arbetsuppgifter och blir ett viktigt stöd inom förskolans olika ansvarsområde. Det är ett stort inflöde på frågor och uppgifter från rektorer och medarbetare så arbetet är väldigt varierande och ställer stora krav på flexibilitet, förmåga att självständigt prioritera och strukturera arbetet och få saker gjorda. Du är en nyckelperson och kommer att arbeta nära rektorerna i området och förskolans personal i flera olika administrativa uppgifter. Du ger ser...
2022-09-23 2022-10-16
Halmstads kommun, Servicekontoret Vass HR-Koordinator med potential till glödhet serviceorganisation i Halmstad
Brinner du för att skapa fantastiska kundupplevelser, struktur, digitalisering, utveckling och effektivisering? Kan du stå först i båten när det blåser och samtidigt älskar att lyfta tillsammans i team? Då kanske jobbet som HR-koordinator på Serviceförvaltningen i Halmstad är din nästa utmaning! Jag heter Richard och kommer att vara din närmsta chef. Som person är jag nyfiken, prestigelös, varm och brinner för utveckling och mitt jobb. Det är självklart för mig att vi i vårt HR-team har flexibilitet när det gäller både var vi arbetar och n...
2022-09-23 2022-10-09
Halmstads kommun, HR-avdelningen Hr-Strateg till Kommunledningsförvaltningen
Vill du arbeta inom ett komplext, spännande och utvecklande område? Du kommer att vara med och påverka på ett positivt sätt utifrån ditt ansvarsområde. De övergripande ansvarsområdena kommer vara att företräda arbetsgivaren i strategiska bemanningsfrågor och att inspirera samt coacha verksamheterna i strategiska bemanningsfrågor utifrån förutsättningarna i verksamheten. Du kommer även att samverka med våra fackliga organisationer inom bemanningsfrågor och bidra till utveckling inom HR-området. Utöver detta får du arbeta med engagerade och omtän...
2022-09-23 2022-10-09
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Medicinskt ansvarig Sjuksköterska MAS
Du blir en av två medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunen. I rollen som MAS arbetar du enligt hälso- och sjukvårdsförordningen och har ett särskilt ansvar för utvecklingen samt uppföljningen av hälso-och sjukvårdens kvalitet. Arbetet ställer därför krav på sakkunnighet inom områden som äldreomsorg, hemsjukvård, HSL och funktionshinder. I ansvaret ingår kvalitetsöversyn och kravställande på dokumentation, läkemedelshantering, delegeringar, utbildning samt informationsflöde inom hälso-och sjukvårdsfrågor. Arbetet ställer vidare krav på att...
2022-09-23 2022-10-16
Halmstads kommun, Avdelningen Boende och Korttid, Socialförvaltningen Metodstödjare
Vill du vara med i socialförvaltningens arbete med att ta sig an de utmaningar som socialtjänsten står inför? Vill du bidra till att forma framtidens välfärd där vi använder digitala lösningar och välfärdsteknik med utgångspunkt från våra brukare och klienters behov? Avdelningen för boende och korttid ansvarar för verkställighet av bostad med särskild service, korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Andra lagstiftningar som styr avdelningens verksamhet är Hälso- och sjukvårdslage...
2022-09-22 2022-10-09
Halmstads kommun, Avdelningen Boende och Korttid, Socialförvaltningen Metodstödjare
Vill du vara med i socialförvaltningens arbete med att ta sig an de utmaningar som socialtjänsten står inför? Vill du bidra till att forma framtidens välfärd där vi använder digitala lösningar och välfärdsteknik med utgångspunkt från våra brukare och klienters behov? Avdelningen för boende och korttid ansvarar för verkställighet av bostad med särskild service, korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Andra lagstiftningar som styr avdelningens verksamhet är Hälso- och sjukvårdslage...
2022-09-22 2022-10-09
Halmstads kommun, Skolområde A Förskollärare till Andersbergs förskolor
Vi söker nu förskollärare till Andersbergs förskolor. Du är förskolläraren som brinner för ditt arbete och på ett modigt sätt gärna utmanas i din profession, enskilt och tillsammans med kollegor. Rätt person kommer här få möjligheten till att vara en stor påverkansfaktor av framtiden till de barn och familjer som är del av morgondagens Halmstad. Språk och kommunikation är nyckeln till relationsskapande och kunskapsinhämtning. Därför har vi gjort en övergripande satsning på TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Tydlig...
2022-09-22 2022-10-13
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Undersköterska till Krusbärets äldreboende
Hej! Jag heter Drita Shabani och är enhetschef för Krusbärets äldreboende. Jag söker dig som ser till den enskildes behov och önskemål. I vår arbetsgrupp är arbetet flexibelt och vi arbetar dagligen med att skapa en god vardag för de boende. I din arbetsvardag har du nära till Arenan, Halmstads Högskolan och tillgång till fina gångstråk i närområdet Hos oss får du ett stort ansvar och i detta ingår bland annat medicinska insatser, som utförs på delegation från sjuksköterska. I ditt arbete kommer även personlig omvårdnad, städning och tvätt att...
2022-09-22 2022-10-06
Halmstads kommun, Skolområde E Ämnesområdeslärare till träningsklass vid Slottsjords grundsärskola åk 4-6
Vi söker en lärare till Slottsjordsskolans grundsärskola. Arbetet är förlagt till träningsklass och undervisning i träningsskolans ämnesområden i årskurs 4-6. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har för att eleverna ska nå målen kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på elever...
2022-09-22 2022-10-14
Halmstads kommun, Förvaltningsledning Utvecklingssamordnare till Teknik & Fastighetsförvaltningen
Brinner du för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling och har stor nyfikenhet av att driva utveckling? Rollen omfattar både strategiskt utvecklingsarbete och samordning av löpande planering och uppföljning. Exempel på arbetsuppgifter: • fortsatt implementering av ny tillitsbaserad styrmodell • utveckling och analys av verksamheternas och nämndernas målstyrning • samordning av analyser, planering, dialoger och uppföljning i enlighet med årshjulet för kommunens styrmodell gentemot verksamheter och nämnd • stöd åt medarbetare och chefe...
2022-09-20 2022-10-10
Halmstads kommun, Skolområde D Elevassistent till Fyllingeskolan
Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper en enskild elev eller flera elever som behöver stöd i klassen och på fritids. Du ger stöd och stimulans utifrån elevens specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet. Det kan exempelvis handla om att stödja i läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna varierar, vilket ger ett omväxlande och utmanande arbete, samtidigt som arbetet ställer krav på både kompetens och personlig...
2022-09-20 2022-09-29
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Speciallärare till gymnasiesärskolan på Sturegymnasiet
Åren som gymnasieelev är som ett spännande äventyr, men det ska vara ett tryggt äventyr där eleven inte förlorar, utan vinner ju mer hen satsar. Gymnasieskolorna i Halmstads kommun har därför som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. Vi vill erbjuda stora valmöjligheter för eleven, därför har vi höga krav vad gäller rätt personal på rätt plats. En lärare som arbetar hos oss ska vara välutbildad samt har ett stort engagemang för sina ämnen. Vi söker dig som drivs av att ta tillvara och utveckla varje elevs förmåga och sk...
2022-09-20 2022-10-12
Halmstads kommun, Hemsjukvård och förebyggande, Hemvårdsförvaltningen Fysioterapeut vikariat
Hej! Jag heter Tomas Kristensson och är enhetschef för kommunrehab tillsammans med min kollega Peter Lagerqvist. Är du intresserad av att profilera och utveckla fysioterapeutens yrkesroll i Halmstads kommun? I så fall är det dig vi söker. Tjänsten är ett vikariat för en av våra duktiga medarbetare på kommunrehab. Som chefer tror vi på att vara stöttande, inspirerande och inlyssnande. Vi är ett 30-tal medarbetare med bred erfarenhet från olika verksamheter som i dagsläget ansvarar för rehabiliteringen i ett geografiskt område. Vi arbetar ti...
2022-09-19 2022-10-03
Halmstads kommun, Skolområde D Resurspedagog till Frösakullsskolan
Vi söker en resurspedagog som är skicklig på att anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov. Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar och särskilda behov. För att lyckas i tjänsten krävs det att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en hög ansvarsnivå och brinner för att arbeta med elever med särskilda behov. Vi förväntar oss att du är en person som vågar prova nya arbetsformer och alternativa lärmiljöer både...
2022-09-19 2022-09-29
Halmstads kommun, Skolområde D Lärare inriktning fritidshem till Jutarumsskolan
Vi söker en lärare med inriktning fritidshem till Jutarumsskolan. Som lärare fritidshem ansvarar du tillsammans med övriga i arbetslaget för fritidsverksamheten. Detta innebär planering, dokumentering och utvärdering för att kunna utveckla verksamheten utifrån skolans styrdokument. Vi utgår från elevernas behov, erfarenheter och tänkande och anpassar våra aktiviteter till att elever har olika förutsättningar. Vårt uppdrag är att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbju...
2022-09-19 2022-10-09
Halmstads kommun, Vuxenavdelningen Stödassistent, Lasarettsvägen
Utifrån uppdrag från Vuxenenheten svara för utförandet av ett individanpassat stöd i boendet till personer med psykiska eller kognitiva funktionsvariationer. I övrigt arbeta utifrån uppdraget. Arbetet med de boende ska alltid sträva efter individens egna utvecklingsmöjligheter och som stödassistent behöver du framför allt arbeta i grupp, men en hel del individuellt. Tillsammans med arbetslaget ger du de boende individuellt anpassat stöd i deras hemmiljö, sysselsättning och fritid. Du ansvarar för att tillsammans med de boende upprätta, följa u...
2022-09-19 2022-10-03
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Undersköterska till Pålsbo äldreboende
Hej! Jag heter Elahe Poorzaki och är enhetschef för Pålsbo äldreboende. Jag söker dig som ser till den enskildes behov och önskemål. I vår arbetsgrupp är arbetet flexibelt och vi arbetar dagligen med att skapa en god vardag för de boende. I din arbetsvardag har du nära till havet, flygstaden och tillgång till fina gångstråk i närområdet Hos oss får du ett stort ansvar och i detta ingår bland annat medicinska insatser, som utförs på delegation från sjuksköterska. I ditt arbete kommer även personlig omvårdnad, städning och tvätt att vara en del ...
2022-09-19 2022-10-03
Halmstads kommun, Skolområde A Förskollärare till Gyllebolets förskola i Fyllinge
Vi söker en relationsstark, nördigt engagerad lagspelare som ser vilka erbjudanden för lärande som finns i alla vardagens rutin och leksituationer. Planering av den målinriktade undervisningen innefattar en stark vilja att utveckla sitt pedagogiska hantverk när det gäller att exempelvis använda sig av tydliggörande pedagogik, olika slags bildstöd, språk- och kommunikationskartor för att hålla god kvalitet i ett sammanhållet uppdrag av kunskaper och värden där det kompensatoriska uppdraget tas på allvar. Givetvis är du också en förskollärare som...
2022-09-19 2022-10-09
Halmstads kommun, Socialförvaltningen Stödassisten till Boende och Korttid
Vi söker erfaren, engagerad stödassistent som vill arbeta på Halmstad kommuns gruppboende. Du som söker har erfarenhet av att ha arbetat inom LSS med målgruppen autism och intellektuell funktionsnedsättning. Som stödassistent arbetar du stödjande och motiverande med brukaren, med ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Arbetet sker alltid med stor respekt för brukarens integritet, självständighet, delaktighet samt inflytande, med målet att uppnå ett gott liv. Det ingår också från sjuksköterska delegerade arbetsuppgifter såsom...
2022-09-16 2022-09-30
Halmstads kommun, Skolområde D Skoladministratör med fokus på digitala verktyg till Fyllingeskolan
Du kommer att finnas som ett stöd för både personal och elever kring deras digitala verktyg och våra lärplattformar. Arbetsuppgifter kan till exempel vara: Ge support till elever som har problem med inlogg, registrera trasiga enheter och skicka/ta emot dem, administrera fakturaunderlag för ersättning när enhet gått sönder. Lämna och hämta trasiga iPads till lagning i stan på Repair Care. Vara administratör för Unikum och Skola24 Hjälpa nya elever som kommer till under läsåret att få lösenord och starta i gång sin enhet. Vara uppdaterad kring ...
2022-09-15 2022-09-30
Halmstads kommun, Skolområde D Förstelärare till Andersbergsskolan
Vi söker nu två särskilt yrkesskickliga lärare som kommit långt i sin professionsutveckling och som är intresserad av att vidareutveckla sin yrkesroll, vilket direkt ska gagna eleverna. Tjänsterna är placerade i antingen i F-3 och åk 4-5. I syfte att utveckla undervisningen och med målet att öka måluppfyllelsen kommer du som förstelärare att arbeta med att utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Utöver undervisning förväntas du i ditt uppdrag som förstelärare att: - stödja lärares utveckling och lärande kring ledarskap och utvecklande under...
2022-09-15 2022-09-30
Halmstads kommun, Skolområde A Förskollärare till Teknikförskolan
Teknik förskolan söker dig som tillsammans med oss vill vara med och bidra till att våra barn upplever glädje och nyfikenhet i att utvecklas och lära. För att trivas i rollen som förskollärare behöver du ha goda ledaregenskaper och förmåga att ge barn inflytande samt se till individ- och gruppbehov. Samtidigt är du tillsammans med dina kollegor och barn nyfiken på och prövar, nya vägar för att skapa hög kvalitet i undervisningen. Du är en ledare som sätter barnens bästa och säkerhet främst samt ser möjligheter utifrån förskolans uppdrag. Som...
2022-09-15 2022-10-10
Halmstads kommun, Skolområde E Grundskollärare/förskollärare till Getingeskolans grundsärskola
Vi söker en lärare/förskollärare till Getingeskolans grundsärskola. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har, för att eleverna ska nå målen, kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven för eleverna motivera dem så att d...
2022-09-15 2022-10-07
Halmstads kommun, Skolområde B Förskollärare till Strandvallen och Rännebackens förskolor
Vi söker förskollärare till Rännebacken och Strandvallens förskolor. Är du en nyfiken förskollärare som vill utveckla och utmana både dig själv, dina kollegor och den pedagogiska verksamheten, då passar våra förskolor på Vallås verksamhetsområde just dig! Vi vill att alla i personalgruppen ska vara medupptäckare och kunna se varje enskilt barn. Våra lärmiljöer, både inne och ute, är undersökande, utforskande, tillåtande och tillgängliga utifrån läroplanens mål. Du kommer att ges utrymme till att i vardagen prova dina idéer och tankar tillsamm...
2022-09-14 2022-09-30
1 2 3 >