Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sydnärkes Utbildningsförbund , Alléskolan Elevcoach till Alléskolan
Arbetar du idag som elevcoach, fritidspedagog eller socialpedagog och är sugen på nya utmaningar? Är du en ansvarstagande och trygg person som brinner för att skapa trivsel och trygghet i skolan? Ta då chansen att bli vår nya kollega! Dina arbetsuppgifter hos oss innebär att: • vara en viktig del i trygghetsarbetet på skolan • samarbeta med rektorer, lärare, elevhälsoteam och övrig personal • röra dig bland eleverna på skolan som en trygg vuxen • hjälpa till med konflikthantering • vara delaktig i skolans värdegrundsarbete • arbeta för elever...
2021-07-08 2021-08-08
Sydnärkes Utbildningsförbund , Alléskolan Lärare till Alléskolans gymnasiesärskola
Brinner du för att undervisa elever på gymnasiesärskolan och är sugen på nya utmaningar? Då kan du vara vår nya kollega! Du kommer att ha din placering i en klass och undervisa elever på gymnasiesärskolans nationella program. Tjänsten kan även till viss del innebära undervisning i andra klasser på gymnasiesärskolan. Du kommer att arbeta med eleverna under hela deras skoldag i en nära elevrelation. Tjänsten kommer även att innefatta klassföreståndarskap och mentorskap. Vi söker dig som har förmåga att bedriva undervisning på ett individualise...
2021-07-08 2021-08-08
Sydnärkes Utbildningsförbund , Alléskolan Anläggare/maskinförare till bygg- och anläggningsprogrammet på Alléskolan
Är du behörig yrkeslärare eller arbetar du idag inom byggsektorn som maskinförare eller anläggare och känner att du vill gå vidare i din yrkeskarriär? Vill du vara med och utveckla utbildningen på en framgångsrik gymnasieskola? Då kan du vara vår nya kollega! Som lärare på Alléskolan har du en ferietjänst vilket innebär en genomsnittlig årsarbetstid på 45,5 timmar per vecka varav 35 timmar är arbetsplatsförlag tid och 10,5 timmar är förtroendetid. Arbetsperioden är förlagd från mitten av augusti till mitten av juni och som lärare är du ledig u...
2021-07-08 2021-08-08
Sydnärkes Utbildningsförbund , Alléskolan Skolkurator till Alléskolan
Vill du arbeta med ungdomar på väg ut i vuxenlivet, arbeta främjande och förebyggande, känna stöd i den egna professionen, ha regelbunden handledning och arbeta i team med övrig elevhälsa? Då ska du välja att arbeta på Alléskolan. Som kurator arbetar du med: • Stödjande samtal med elever och insatser i grupper eller klasser • Föräldrakontakter/vårdnadshavare/godemän • Utredningar/kartläggningar och bedömningar, dokumentation • Elevhälsoteamsarbete • Handledning/konsultation för pedagoger och personal grupp och enskilt • Information och f...
2021-06-29 2021-08-08