Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun Anhörigkonsulent till Varbergs kommun
Vi söker en anhörigkonsulent till anhörigstödet i Varbergs kommun som brinner för att stötta anhöriga och utveckla kommunens verksamheter i anhörigperspektivet. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt. Den strategiska delen handlar bl.a. om att verksamhetsplanera, omvärldsbevaka och utveckla anhörigstödets arbetssätt. Det operativa arbetet består dels av att utbilda i anhörigperspektivet i socialförvaltningens verksamheter, leda samtalsgrupper, stötta och utbilda anhöriga inom områden som t.ex. demens samt ge råd, stöd och vägledni...
2023-11-29 2023-12-12
Halmstads kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till Erik Olssons Gata 7
Vi söker vi en erfaren, engagerad, trygg och flexibel stödassistent som vill vara med och arbeta i vårt Team på Erik Olssons Gata 7. Enheten består av ett serviceboende samt en korttidsvistelse, ett nära samarbete sker även med enheten för yngre demens. Därför ser vi att det är av stor vikt att du uppskattar ett varierande arbete med snabba förändringar i ett högt tempo. Du har erfarenhet av att ha arbetat som stödassistent på grupp- eller servicebostad inom LSS med målgruppen personer med olika funktionsvariationer som autism, intellektue...
2023-11-28 2023-12-12
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare estetiska ämnen, musik, Lindbergs skola
Undervisning i musik årkurs 3-9.
2023-11-28 2023-12-04
Falkenbergs kommun, Tullbroskolan Lärare sv/eng, Tullbroskolan
Vi på Tullbroskolan söker dig som vill arbeta som lärare i sv/eng. Tjänsten är ett vikariat på 80%.
2023-11-28 2023-12-11
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Bua förskola
I rollen som barnskötare kommer du att arbeta med att komplettera och i vissa fall avlasta förskollärarna med alla förekommande arbetsuppgifter. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och kommer att arbeta tillsammans med förskollärare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du ska kunna ge varje barn utrymme att lära sig utifrån sina unika egenskaper och möta varje barn, föräldrar och arbetskamrater i samspel, trygg...
2023-11-28 2023-12-09
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Bua förskola
I rollen som barnskötare kommer du att arbeta med att komplettera och i vissa fall avlasta förskollärarna med alla förekommande arbetsuppgifter. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och kommer att arbeta tillsammans med förskollärare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du ska kunna ge varje barn utrymme att lära sig utifrån sina unika egenskaper och möta varje barn, föräldrar och arbetskamrater i samspel, trygg...
2023-11-28 2023-12-09
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Trönningenäs förskola
Du är en nyfiken och engagerad förskollärare som är väl förankrad i förskolans läroplan. Du kan planera, genomföra, dokumentera och analysera undervisning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med arbetslaget utvecklar du verksamheten mot de nationella målen. Du har alltid barnens bästa för ögonen och verkar för en hållbar utveckling. Genom leken och tillgängliga lärmiljöer, både inne och ute, skapar du förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt. Att arbeta språkutvecklande är grundläggande för at...
2023-11-27 2024-01-14
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till Stöd och service i Kungsbacka
Som gruppchef rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området stöd och service 2 och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroen...
2023-11-27 2023-12-11
Falkenbergs kommun, Okomeskolan Lärare fritidshem, Okome skola
Okome skola är en mindre skola med ett fritidshem, där förhållningssättet genomsyras av samarbetslärande med kooperativa förhållningssätt bland elever och kollaborativt lärande bland oss personal både på arbetslags- och skolområdesnivå. Vi ser till hela eleven och arbetar med utgångpunkt i att stärka elevers positiva lärandeidentitet samt ser oss som lärande individer oavsett vilken position vi har på enheten. Som en del i ett arbetslag ansvarar du för arbetslagets gemensamma arbete inom ramen för LGR11, skollag och det kommunala styrdokument...
2023-11-27 2023-12-04
Halmstads kommun, IT-Service IT-service söker områdeschefer
Vill du vara med och forma framtidens IT-miljö i Halmstads kommun? Vi letar efter två drivna områdeschefer, en för användarstöd och en för IT-produktförsörjning, som kan leda och inspirera medarbetarna till nya höjder! Området Användarstöd är IT-service kontaktyta med alla kommunens medarbetare. Användarstöd bidrar med kunskap, engagemang och stöd för att våra medarbetares upplevelse av sin digitala arbetsmiljö och den digitala arbetsplatsen ska vara så bra som möjligt. Som chef har du ansvar för Servicedesk som är första kontakten mellan anvä...
2023-11-27 2023-12-12
Kriminalvården, Anstalten Halmstad Produktionsledare (arbetsledare) till anstalten Halmstad, vikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar för produktionsplaneringen. Vi söker nu en ny medarbetar...
2023-11-27 2024-01-01
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Träslövsvägen 27
Arbetsmoment som ingår är bland annat att ge god omvårdnad och social omsorg utifrån kundens individuella behov. Du arbetar aktivt med ditt kontaktmannaskap och upprättar samt arbetar utifrån genomförandeplaner. Social dokumentation är en viktig del av arbetet såväl som användandet av Senior Alert och BPSD. Du arbetar enligt gällande delegering ifrån hälso- och sjukvården och i nära samverkan med ansvarig sjuksköterska, rehabiliteringsansvariga samt anhöriga. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja s...
2023-11-27 2023-12-17
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Trönningenäs förskola
Du är en nyfiken och engagerad barnskötare som är väl förankrad i förskolans läroplan. Du kan tillsammans med förskollärare planera, genomföra, dokumentera och analysera undervisning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med arbetslaget utvecklar du verksamheten mot de nationella målen. Du har alltid barnens bästa för ögonen och verkar för en hållbar utveckling. Genom leken och tillgängliga lärmiljöer, både inne och ute, skapar du förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt. Att arbeta språkutveckla...
2023-11-27 2024-01-14
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen IT-bibliotekarie
Biblioteken i Varberg söker en IT-bibliotekarie som ska vara vår spindel i nätet vad gäller IT, MIK och kommunikation. Du kommer att ha ansvar för Book-it och Arena, hålla i kontakten med våra systemleverantörer och vara bibliotekets IT-kontaktperson. IT-bibliotekarien förväntas att delta i nätverk, både internt och externt med fokus på IT-frågor och MIK. Du kommer också att ha ett visst ansvar för bibliotekets andra digitala tjänster och för att arbeta med att utveckla den digitala kompetensen både hos medarbetare och besökare. Du kommer g...
2023-11-27 2023-12-15
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinator sökes till kreativ miljö i Varberg!
Brinner du för service och vill vara med och skapa magi på Varbergs Teater? Då vår nuvarande koordinator skall vara föräldraledig söker vi nu en ersättare som under ett års tid blir spindeln i nätet och fortsätter utveckla Varbergs Teater och Kulturhuset Komedianten som arenor för spännande upplevelser. Ditt uppdrag: • Bygga starka kundrelationer och förmedla kulturupplevelser till Varbergs invånare. • Ansvar för administrativa processer; bidragshantering, biljettförsäljning, lokalbokning, fakturering och ekonomisk redovisning. • Schemaläggni...
2023-11-24 2023-12-10
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Psykolog Kommunhälsan
Som psykolog arbetar du i huvudsak mot kompetensområdet social- och organisatorisk arbetsmiljö men också med individfrågor. Arbetet är brett och omfattar uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå och vi arbetar främjande, förebyggande och efterhjälpande. Exempel på arbetsuppgifter är individstödjande samtal, chefs- och grupputveckling, utbildning, konflikthantering, krisstöd, stresshantering, kartläggningar och analyser, arbetsförmågebedömningar, riskbedömning och andra uppdrag inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar konsultativt och har st...
2023-11-24 2023-12-17
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Värö och Kungsäter, Hälso-och-sjukvårdsavdelningen Varbergs kommun
Vi söker dig som vill vara en del i ett av våra team. Majoriteten av patienterna är äldre, men vi möter patienter inom alla åldrar, med varierande behov. Du behöver både kunna arbeta självständigt och samarbeta bra med kollegor i teamet och med andra aktörer, såsom: läkare, legitimerade arbetsterapeuter respektive fysioterapeuter, ansvariga enhetschefer och baspersonal utifrån patienternas behov. Arbetet som sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård innebär att du bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvård...
2023-11-24 2023-12-26
Halmstads kommun, Socialförvaltningen Systemförvaltare
Halmstad kommun arbetar aktivt med ett digitalt förändringsarbete och som systemförvaltare kommer du vara en viktig del i detta arbete. Som systemförvaltare för förvaltningens verksamhetssystem Procapita/Lifecare vård och omsorg ansvarar du för att underhålla och vidareutveckla systemet. Du är förvaltningens kontakt mot leverantören och vår interna IT-service samt tillhandahåller support till verksamheten. Du tar fram årliga planer för vidareutveckling, följer upp att beslutade aktiviteter startas och genomförs enligt tidplan Vidare ans...
2023-11-24 2023-12-10
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till LSS-boende i Väröbacka
Som stödpedagog på Limabackavägens gruppboende kommer du inledningsvis att sköta uppstarten av verksamheten tillsammans med ansvarig enhetschef. Vi ser att du är trygg i din roll som stödpedagog, tycker om förändringsarbete och då du kommer att ha en samordnade roll med visst administrativt ansvar krävs det att du tycker om att ha en yrkesmässig vardag med variation. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och kan interagera och handleda övriga kollegor, ha en aktiv roll i arbetet med utvecklingen av gemensamma metoder, arbetssätt och rutiner ...
2023-11-24 2023-12-17
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Utvecklingsledare (1:e socialsekreterare) Utredningsgruppen Barn o Familj
Vi utökar med ytterligare en utvecklingsledare inom utredningsarbetet för barn och unga. Som utvecklingsledare kommer du tillsammans med två kollegor ansvara för nära arbetsledning samt metodstöd till 23 socialsekreterare. Enheten står även inför en omorganisation och kommer delas mellan två enhetschefer. Denna förändring är i process och ska arbetas fram och genomföras i början av 2024. Det pågår, både nationellt och lokalt, mycket utveckling inom social barn- och ungdomsvård. Det är en spännande framtid där du behöver vara såväl drivande oc...
2023-11-24 2023-12-10
Halmstads kommun, Skolområde D Speciallärare till Klaraskolan
Som speciallärare på Klaraskolan bidrar du med kompetens i det pedagogiska arbetet och ditt uppdrag är flexibelt utifrån olika elevers behov. Det är av stor vikt att du kan möta alla elever med positiv inställning och hjälpa dem framåt i sina studier. Du möter på ett tidigt stadium elever i skolsvårigheter, skapar förutsättningar för lärande och hittar rätt stödinsatser. I det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet samverkar du i hög grad med lärare och elevhälsoteamets personal och professioner. Huvuddelen av ditt arbete handlar o...
2023-11-23 2023-12-06
Halmstads kommun, Skolområde E Grundskollärare i MA/NO och teknik till Getingeskolan årskurs 7-9
Vi söker lärare som är behörig i matematik, no-ämnena och teknik i grundskolans senare del. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget och/eller ämneslärarna planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har för att eleverna ska nå målen kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen för ele...
2023-11-23 2023-12-08
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare inom funktionsstöd socialförvaltningen.
Som verksamhetsutvecklare söker vi dig som vill vara med att utveckla välfärden. Du kommer att arbeta med verksamhetsutveckling med fokus på funktionsstöd. Du kommer att delta i förvaltningsgemensamma och avdelningsspecifika utvecklingsarbeten och projekt. Dessutom kommer du att medverka i att ta fram beslutsunderlag till ledning på avdelnings-, förvaltnings-, och politisk nivå. Tjänsten är placerad i avdelningen för funktionsstöd, direkt under avdelningschef.
2023-11-23 2023-12-17
Halmstads kommun, Kärnhuset Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
Den centrala barn- och elevhälsan söker en verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats (EMI) för grundskolan och den anpassade grundskolan. Tillsammans med elevhälsochefen skapar ni förutsättningar att utveckla arbetet med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi söker dig som har medicinsk kompetens från skolans värld och som vill använda dina kunskaper till utvecklings- och ledningsarbete för EMI samt för elevhälsa i stort. Du driver verksamhets- och utvecklingsfrågor tillsammans med skolsköterskor och skolläkare och med and...
2023-11-23 2023-12-07
Falkenbergs kommun, HR-avdelningen Löneadministratör
Du kommer att arbeta med löneadministration mot verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetet består av rapportering och administrativt stöd för våra rektorer i processerna kring anställning och avslut. Du arbetar löpande med schema, frånvaro och extratidsrapportering samt kontrollerar och bearbetar löneunderlag. Medarbetarna självrapporterar och har dig som ett stöd vid frågor. Löneteamet består av fem personer som operativt jobbar tätt ihop i det löpande lönearbetet. Inom löneenheten arbetar totalt 12 personer som tillsamma...
2023-11-23 2023-12-12
1 2 3 4 5 >