Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Björnligan, Söderlyckan, Travarens förskolor
Du ska tillsammans med kollega bedriva utbildning i den barngrupp du har för dagen, fånga nuet med spontan undervisning och bedriva planerad undervisning med de grupper ni har under projekttiden varje förmiddag.
2022-05-17 2022-05-27
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare åk 4-6 till Bäckagårdsskolan
Vi söker en lärare till Bäckagårdsskolan med behörighet i svenska, engelska och SO i årskurs 4-6. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsrikedom,...
2022-05-17 2022-05-31
Falkenbergs kommun, Söderskolan Lärare 7-9, tyska, Södertull
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i tyska på Söder- och Tullbroområdet. Dels undervisa årskurs 6, två grupper på onsdagar och dels undervisa åk 9 på Söderskolan. Tjänsten är 30%.
2022-05-17 2022-05-29
Falkenbergs kommun, Modersmål- och organisation för nyanlända Lärare Grundskola SvA, nyanlända, 100% alt. två deltid.
Vi söker dig som vill arbeta som lärare, uppdraget är att undervisa nyanlända elever åk 4-9 i grundläggande Svenska som andraspråk. Kan förläggas på olika grundskolor i kommunen.
2022-05-17 2022-05-29
Halmstads kommun, Skolområde E Grundskollärare till Getingeskolan årskurs 4-6
Vi söker en grundskollärare till Getingeskolan åk 4-6. I tjänsten ingår det att vara klasslärare/mentor. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsr...
2022-05-17 2022-05-31
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kock till Ankarskolan i Träslövsläge
Det av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. Vi söker nu en kock till Ankarskolan skola tillagningskök i Träslövsläge I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: - Matlagning från grunden - Specialkosthantering - Prova nya arbetsmetoder, produkter och recept - Egenkontroll för köket - Disk och städning - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2022-05-17 2022-05-30
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Säsongsarbete Parkarbetare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med Serviceförvaltningens grönyteskötsel på tex skolor, förskolor och serviceboenden. Du skall: • Ha ett kundfokus med högklassig service • Kunna kommunicera med tydlighet internt och externt • Utveckla avdelningen genom att nå uppsatta mål • Representera avdelningen, förvaltningen och kommunen på ett professionellt sätt. • Ha ett trevligt bemötande I rollen ingår: Som anställd på serviceförvaltningen skall du tycka om att jobba med service till våra kommuninvånare. Du kommer att arbeta med grön...
2022-05-17 2022-05-31
Halmstads kommun, Skolområde D Speciallärare eller Grundskollärare till Lummerskolan
Vi söker en utbildad speciallärare alternativt grundskollärare med intresse av specialpedagogik till Lummerskolan. Som speciallärare/grundskollärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan eleverna motivera dem så att de når goda ...
2022-05-16 2022-05-31
Falkenbergs kommun, Söderskolan ”Lilla gruppen” Södertullområdet söker drivna och modiga pedagoger
Lilla gruppen Södertullområdet söker drivna och modiga pedagoger som brinner för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med två kollegor skapa en hållbar och tillgänglig skoldag för en mindre grupp elever i mellanstadieåldern. Arbetet kommer att innebära både planering, genomförande och efterarbete av både undervisning i skolämnen och social träning på och mellan undervisningspassen. En del av arbetet är att utveckla organisationen och miljön runt eleverna samt samarbetet med elevens hemskola och vårdnadshavare. Som stöd i arbetet med L...
2022-05-16 2022-05-29
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till vuxenenheten, Missbruk.
Som socialsekreterare på Vuxenenheten arbetar du med missbruksfrågor och arbetar med målgruppen 20 år och uppåt. Du kommer att arbeta med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen (SoL), samt Lagen om vård av missbrukare (LVM). Arbetet innebär att du utreder vuxnas behov, bedömer och beslutar om insatser samt följer upp beviljade insatser. Arbetsgruppen består av sju socialsekreterare, en utvecklingsledare samt en enhetschef. Flera av medarbetarna har lång erfarenhet i yrket, vilket innebär att du hinner få en introduktion och en möjlighet ...
2022-05-16 2022-06-19
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Yrkeslärare för El- och Energiprogrammet på Peder Skrivares skola, 30-50%
Vi söker en gymnasielärare för undervisning på el- och energiprogrammet, enhet 3. Jobbet som lärare hos oss innebär att du, tillsammans med dina kollegor, planerar och bedriver undervisning. Samarbetet med dina arbetslagskollegor och ämneskollegor är av stor vikt för att utveckla undervisningen och möta elevernas behov.
2022-05-16 2022-06-01
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Processledare COM3
Från 2019 till 2023 driver Alexandersoninstitutet det EU-finansierade projektet COM³ (Buildning COMpetence for COMpetitive COMpanies) tillsammans med regioner i England, Nederländerna, Belgien, Norge, Sverige och Tyskland. Projektet syftar till att hjälpa kommuner, regioner och företagsstödjande organisationer att bli innovationsfacilitatorer och möjliggörare för ny teknik och digitalisering i landsbygdsregioner (rurala regioner). Inom ramen för projektet har regionerna tagit fram ett antal training materials för att stötta och förbättra region...
2022-05-16 2022-05-31
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Socialsekreterare till Familjehemsgruppen
Arbetet innebär att du är ansvarig för all myndighetsutövning kring barnet. Du arbetar med uppföljning av barnets placering och kontakter med det biologiska nätverket i den mån de går att komma i kontakt med. De flesta av de ukrainska barnen bor med en anhörig, ofta den som de kommit till Sverige med, och barnen ska även ha en god man. Socialsekreteraren arbetar i team med familjehemssekreteraren kring placeringen och har gemensam handledning. I uppdraget ingår även arbete med Skolfam. Du får stöd i det dagliga arbetet av verksamhetsledare.
2022-05-16 2022-05-31
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Processledare EKU
Inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet Efterfrågad kompetensutveckling söker vi en processledare till Alexandersoninstitutet. Som processledare ingår du i ett arbetslag med utvecklingsledare och konsulter som inom ramen för olika projekt arbetar med att skapa förutsättningar för att främja forskning, kunskapsutbyte, kompetensutveckling och det livslånga lärandet. Verksamheten bedriver projekt inom flera av EU-s olika programområden där den nya programperioden, 2021-2027, och dess möjligheter ligger framför oss. Agenda 2030 är ett om...
2022-05-16 2022-05-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Rektor, Team Norr
I Varbergs kommun är Förskole- och grundskoleförvaltningen organiserat i sex team. Vi söker en rektor som ska ingå i team Norr och ansvara för Stråvalla och Limabacka förskolor. Som rektor i förskolan har du verksamhetsansvar där du regelbundet följer upp verksamhetens utveckling mot uppsatta mål. Genom enhetens kvalitetsarbete driver du utveckling av det pedagogiska arbetet. I din roll som ledare är det viktigt att du är medveten om ditt ledarskap och dess påverkan på verksamhetens måluppfyllelse och barnens utveckling. Du har en klar bild ...
2022-05-16 2022-05-29
Falkenbergs kommun, Personalavdelningen Sommarvikarier till hemtjänsten och trygghetsteamet
Vårt fokus ligger på, att göra det som är bäst, för brukaren ska känns sig trygg i sitt hem. Till din hjälp finns även fler professioner, såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ger individuell omsorg för äldre människor i deras egna hem. Du hjälper dem exempelvis med att göra frukost, klä på sig, skötsel av hemmet, komma ut på en promenad och medicinering. Du blir deras förlängda arm i vardagen. Att arbeta inom trygghetsteamet innebär omvårdnadsarbete i hemmen hos våra brukare samt att ...
2022-05-16 2022-06-24
Halmstads kommun, Skolområde E Biträdande rektor till Kvibilleskolan
Genom att leda och organisera verksamheten med utgångspunkt i det uppdrag du och dina medarbetare är satt att lösa tror vi du kommer skapa goda resultat. Som biträdande rektor kommer du ha ansvar för en avgränsad del av verksamheten och vara underställd rektor. Utifrån delegation från rektor har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar och arbetar för att den dagliga driften av verksamheten ska fungera effektivt. Du kommer organisera för att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet sker med förankring i verksamhetens behov och att d...
2022-05-16 2022-05-29
Halmstads kommun, Skolområde B Förskollärare till Hedens förskola
Vill du vara med och utveckla Hedens förskola? Vi är en förskola där barn möter nyfikna vuxna som vill utmanas och lära tillsammans i miljöer för lärande. Vill du med stöd av den vetenskapliga grunden koppla samman teori med praktik och därmed utveckla innehållet på vår förskola och synliggöra innehållet i förskolans utbildning?. Vill du utvecklas i din profession tillsammans med olika yrkesroller? Kan du beskriva vilken förskola du vill vara med och driva med stolthet? Just nu i söker vi en förskollärare som vill vara med och utveckla verks...
2022-05-16 2022-06-05
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Administratör till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kvalitetsavdelning söker nu dig som vill arbeta med kvalificerat administrativt arbete i både förvaltningsövergripande och verksamhetsspecifika frågor. Rollen är upprättad för att täcka upp ett föräldravikariat och kommer därav vara anpassad utefter behov under ett år med eventuell chans till förlängning. Kvalitetsavdelningen består idag av en chef (tillika biträdande förvaltningschef), fem kvalitetsutvecklare, en planeringsutvecklare, en integrationsutvecklare, en digitaliseringsstrateg och en juri...
2022-05-16 2022-05-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Valinge förskola
Du kommer att ingå i ett arbetslag som tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen så att den främjar barnens utveckling och lärande. För att bibehålla vår goda gemenskap ser vi att du som söker är öppen, samarbetsvillig och ha en god förmåga att se till allas bästa, barn som vuxna. Vikariatet är i första hand fram till jul, men kan eventuellt förlängas.
2022-05-16 2022-05-30
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolkurator, Väröbackaskolan
Skolkuratortsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet, såväl som i det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och situation i samhället. Det ställer krav på kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Det är även viktigt att ha kunskap om den lagstiftning som styr skolverksamheten och sekretesslag. I tjänsten ingår konsultation både på grupp ...
2022-05-16 2022-05-30
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Ätranhemmet, vikariat
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna. På Ätranhemmet arbetar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsju...
2022-05-16 2022-05-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Rektor, Team Norr
I Varbergs kommun är Förskole- och grundskoleförvaltningen organiserat i sex team. Vi söker en rektor som ska ingå i team Norr och ansvara för Stråvalla och Limabacka förskolor. Som rektor i förskolan har du verksamhetsansvar där du regelbundet följer upp verksamhetens utveckling mot uppsatta mål. Genom enhetens kvalitetsarbete driver du utveckling av det pedagogiska arbetet. I din roll som ledare är det viktigt att du är medveten om ditt ledarskap och dess påverkan på verksamhetens måluppfyllelse och barnens utveckling. Du har en klar bild ...
2022-05-16 2022-05-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Valinge förskola
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Du som förskollärare ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisningen tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget. Tillsammans har ni gemensam planeringstid varannan vecka, då kvalitetsavlösare går in i barngruppen, och du har också tid för enskild planering. På utvecklingsdagar och andra tillfällen organiseras för kollegialt lärande med pedagoger från andra förskolor i området. Vi hoppas att du är den pedagog som vi söker och som vill ingå i vårt lag där vi strävar e...
2022-05-16 2022-05-30
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Socialpedagog, Furubergsskolan
Vi söker dig som: - Visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och studiero i klassrummet. - Har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. - Ser det som en självklarhet att arbeta med inkludering och möta alla elever utifrån deras behov. - Reflekterar över och utvecklar ditt arbete enskilt och tillsammans med kollegor för att alla elever ska lyckas. Du kommer till stor del arbeta med yngre elever i behov av stöd. Både enskilt och i mindre grupp.
2022-05-16 2022-05-27
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >