Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Elevassistent, Varbergs grundsärskola
Vi söker elevassistenter för arbete i klasser där eleverna läser både grundsärskolans ämnen och ämnesområden. Du kommer att arbeta tillsammans med olika professioner så som lärare, förskollärare och elevassistenter. Du skall kunna arbeta både enskilt och i grupp och kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Tjänsten kan innebära arbeta poolplacering inom grundsärskolans verksamhet. Tjänsten innebär även arbete på grundsärskolans fritidshem.
2021-10-21 2021-10-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Elevassistent, Varbergs grundsärskola
Vi söker elevassistenter som skall arbeta i klasser där eleverna läser både grundsärskolans ämnen och ämnesområden. Du kommer att arbeta tillsammans med olika professioner så som lärare, förskollärare och elevassistenter. Du skall kunna arbeta både enskilt och i grupp och kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Tjänsten innebär även arbete på grundsärskolans fritidshem. Tjänsten kan innebära poolplacering inom grundsärskolans verksamhet.
2021-10-21 2021-10-31
Falkenbergs kommun, Skogstorpsskolan Lärare f-3, Skogstorpsskolan
Vi på Skogstorpsskolan söker dig som vill arbeta som lärare. Tjänsten är placerad i åk f-3.
2021-10-21 2021-11-04
Falkenbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde 75% Okomeskolan
Brinner du för service och att sätta gästen i centrum? Då är tjänsten som ekonomibiträde på Okome skola/förskola något för dig. Som ekonomibiträde i ett mottagningskök kommer du att få göra många olika arbetsuppgifter. Du kommer att utgå från Okomeskolans tillagningskök men ansvara för servering av frukost, lunch, tillredning av mellanmål på förskolan. Lunchen hämtas på Okome skolans tillagningskök. Diskning och övriga kökssysslor ingår också i tjänsten. Du kommer att utföra egenkontroll samt vissa administrativa uppgifter.
2021-10-21 2021-11-03
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Vikarier till trygghetsteamet
Arbetsuppgifterna är i huvudsak omvårdnadsarbete i hemmen hos våra brukare samt att utföra delegerade medicinska insatser. I tjänsten ingår också att åka på akuta larm till trygghetslarmskunder som är anslutna till vår Kommunsamordningscentral (KSC).
2021-10-20 2021-12-05
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Danspedagog 40%
Dina arbetsuppgifter är att undervisa barn i åk3 vid 5 tillfällen per vecka. En lektion/vecka under fem veckor. Du får ett givet schema när och var du träffar dina elever. Utöver det är det fritt för dig att planera innehållet i dina danspass. Den viktigaste uppgift du har är att inspirera och öka lusten och förståelsen för dans. En idrottslärare kommer att vara med som stöd under lektionspassen. Inför starten av dansprojektet är du och en danskollega ansvariga för en workshop för idrottslärare. I projektet samarbetar du också med kulturskolans...
2021-10-20 2021-11-03
Falkenbergs kommun, Älvseredsskolan Elevassistent/fritidshemsassistent, 80-100%, Älvsereds skolan
Arbetet innebär att i tillsammans med kollegor arbeta för att alla elever får möjlighet att bli sitt allra bästa jag. Vi arbetar formativt, kollaborativt och inkluderande och våra mål är att eleverna ska bli demokratiska samhällsmedborgare, tillägna sig nya kunskaper och träna sina förmågor. Ditt huvuduppdrag blir bl a att stötta upp elever i olika lärandemiljöer, samt på eftermiddagarna bedriva undervisning på fritidshemmet tillsammans med elever och kollegor.
2021-10-20 2021-11-03
Halmstads kommun, Socialförvaltningen Rekryterare
Vill du vara med och rekrytera personal till personlig assistans, gruppbostäder inom LSS och vuxenavdelningen inom socialförvaltningen? Vi söker rekryterare till arbete med rekrytering inför sommaren 2022. Du kommer att vara en del av bemanningsenheten. Arbetet består av att göra urval, intervjua kandidater, ta referenser och skriva underlag till anställningshandlingar. Därtill kan andra administrativa uppgifter förekomma.
2021-10-20 2021-11-02
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog/Fritidsledare/Socialpedagog, Björkedalsskolan
Du kommer att fungera som elevcoach på skolan, med fokus på de sociala delarna av mentorsuppdraget i tät samverkan med elevernas lärare, elevhälsa och annan personal. Dina arbetsuppgifter kommer att handla om social träning, rastaktiviteter, hämtning och lämning och liknande delar av elevernas skoldag. Du kommer även att vara en del av lektioner och annan verksamhet på skolan ex fritidsverksamhet samt ansvarig för utomhusaktiviteter och utemiljön samt aktiviteter utanför skolan. Du har en bakgrund som Fritidspedagog/Fritidsledare/Socialpedagog ...
2021-10-20 2021-11-19
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Vikariat Omsorgshandläggare, Äldreenheten, Uppdragsavd. Socialförvaltningen
Vi söker vikarierande omsorgshandläggare för arbete i ordinärt boende. Som omsorgshandläggare arbetar du med utredning och biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Arbetet innefattar även ansvar som beställare av insatser till externa och interna utförare av hemtjänst.
2021-10-20 2021-11-12
Halmstads kommun, Barn och Ungdomsavdelning, Socialförvaltningen Samordnare Barnahus
Som samordnare på Barnahus är du spindeln i nätet och ansvarar för kontakt med samtliga parter samt vid överenskommelse med skola och förskola. Samordnarfunktionen är den funktion som håller samman det gemensamma arbetet och säkerställer att det sker ett bra teamarbete kring barnet. Du är också kultur- och kunskapsbärare. Du arbetar bland annat med att: • Ansvara för samråden • Säkerställa likabehandling i länet • Bidra med rådgivning och kunskap • Hjälpa och stödja de personer som kommer för förhör • I samarbete med socialsekreterare frå...
2021-10-20 2021-11-02
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Håstens förskola
Du kommer att arbeta som förskollärare tillsammans med både förskollärare och barnskötare i ett arbetslag. För oss är det viktigt att du har ett kreativt, prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. Barnens intresse, nyfikenhet och behov för lärande styr riktningen när vi planerar och genomför vår undervisning. Vi dokumenterarar, reflekterar, följer lärprocesser och analyserar vår undervisning i vårt dokumentationsverktyg SUP (Systematisk undervisningsplanering). Vi planerar för förutsättningar för lärande och kopplar vårt syfte och mål till ...
2021-10-20 2021-11-10
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Varbergs grundsärskola
Vi söker barnskötare som skall arbeta i klasser där eleverna läser både grundsärskolans ämnen och ämnesområden. Du kommer att arbeta tillsammans med olika professioner så som lärare, förskollärare och elevassistenter. Du skall kunna arbeta både enskilt och i grupp och kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Tjänsten innebär även arbete på grundsärskolans fritidshem.
2021-10-20 2021-10-27
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Varbergs grundsärskola
Du kommer att arbeta tillsammans med lärare och elevassistenter. Tillsammans i arbetslaget möter ni elever i sin kunskapsprogression samt bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevernas lärande, delaktighet och inflytande. Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp samt kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Du har förmåga att kommunicera med både elever, arbetskamrater och föräldrar på ett positivt sätt och skapa goda relationer.
2021-10-20 2021-10-30
Falkenbergs kommun, Falkenbergs Montessoriskola Lärare 1-3, 80-100%, Montessoriskolan
Engagemang, Respekt, Mångfald, Lärande och Trygghet är nyckelord på vår skola. Vi använder Montessoripedagogiken som ett verktyg för att möta varje elevs individuella behov. Falkenbergs Montessoriskola är en liten F-9 skola med ca 195 elever i åldrarna 6-16 år. Skolan byggdes 2002 och är estetiskt utformad. Montessoriskolan är en liten enhet vilket underlättar samarbete och skapar trygghet för eleverna. Skolan är centralt belägen i Falkenberg så det finns goda pendlingsmöjligheter med både tåg och bil.
2021-10-20 2021-11-08
Halmstads kommun, Skolområde D Skolkurator till Fyllingeskolan
Fyllingeskolan söker dig som tillsammans med oss vill vara med och bidra till att våra elever upplever glädje, meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Vi söker dig som vill vara med och arbeta i elevhälsoteamet där utgångspunkten är de aktuella behov som vi tillsammans ser i vår vardag men också i vårt analysarbete. Vi ser det som nödvändigt att du är engagerad och lösningsfokuserad. Du får gärna ha nära till skratt och signalera värme och omtanke, likaväl som du är ytterst seriös gällande elevernas sociala utveckling. Arbetet inne...
2021-10-20 2021-11-05
Halmstads kommun, Skolområde D Resurspedagog till Jutarumskolan
Vi söker resurspedagoger som är skickliga på att anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov. Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar och särskilda behov. För att lyckas i tjänsten krävs det att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en hög ansvarsnivå och brinner för att arbeta med elever med särskilda behov. Vi förväntar oss att du är en person som vågar prova nya arbetsformer och alternativa lärmiljöer både i...
2021-10-20 2021-10-31
Halmstads kommun, Skolområde C Grundskollärare i engelska och SO åk 7-9, Österledsskolan
Vi söker nu en lärare i engelska och samhällsorienterande ämnen. Mentorskap ingår i tjänsten. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsrikedom, kre...
2021-10-19 2021-11-02
Falkenbergs kommun, HSL Distriktssköterska/Sjuksköterska inom Hemsjukvården
Vi behöver dig, engagerad och nytänkande sjuksköterska. Vår verksamhet ansvarar för patienter både på särskilt boende och i ordinärt boende. Vi dokumenterar i Pulsen Combine och använder webbaserade APPVA för digital signering av läkemedel samt för att skriva delegeringar. Vi söker nu en ny kollega med placering på särskilt boende i Falkenberg.
2021-10-19 2021-11-01
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Danspedagog 60%
Dina arbetsuppgifter är att undervisa barn i åk3 vid 5 tillfällen per klass. En lektion/vecka under fem veckor. Du får ett givet schema när och var du träffar dina elever. Utöver det är det fritt för dig att planera innehållet i dina danspass. Den viktigaste uppgift du har är att inspirera och öka lusten och förståelsen för dans. En idrottslärare kommer att vara med som stöd under lektionspassen. Inför starten av dansprojektet är du och en danskollega ansvariga för en workshop för idrottslärare. Du samarbetar också med kulturskolans befintliga ...
2021-10-19 2021-11-02
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Karlbergs förskola
Som förskollärare på Karlberg arbetar du i par med en barnskötare. Du ingår också i ett storarbetslag tillsammans med ytterligare en förskollärare och barnskötare. Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för den pedagogiska verksamheten, planering, genomförande och utvärdering kopplat till Lpfö18. Hos oss fyller alla pedagoger en viktig roll för utvecklingen av verksamheten. Som person är du lösningsinriktad, positiv, lyhörd och trygg i ditt uppdrag som förskollärare. Du arbetar för att varje barn ska få chans att utveckla sina förmågor och...
2021-10-19 2021-10-26
Falkenbergs kommun, Barn- och elevhälsan Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats
Tjänsten innefattar verksamhetsansvar och medicinskt ledningsansvar för ett 15-tal skolsköterskor sju skolpsykologer och en skolläkare. Du kommer att ansvara för att skolsköterskornas resurser nyttjas likvärdigt i kommunen och mellan skolor. I uppdraget ingår systematiskt kvalitetsarbete av elevhälsans medicinska insatser genom ledningssystem, verksamhetsplan för EMI, elevhälsoenkäter, rutiner, patientsäkerhetsberättelse mm. Du kommer att vara ansvarig för Lex Maria anmälningar och avvikelserapporteringar. Som verksamhetschef EMI ingår det s...
2021-10-19 2021-11-09
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde/Lokalvårdare till Furuberg skolan med fokus på lokalvård
Tjänsten innebär som ansvarig för lokalvården på Furubergsskolan. Det av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus I arbetsuppgifterna ingår bl.a; Lokalvård på skola/förskola Hantera och köra städmaskiner Beställningar via elektronisk e-handel ( Proceedo) Arbetsuppgifter som kan förekomma vid behov: Servering och disk i skolans restaurang.
2021-10-19 2021-11-01
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Bläshammar skola
Internvikarie på Bläshammar skolas fritidshem och skola.
2021-10-19 2021-11-02
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Hagaskolan
Vi behöver en lärare som kan undervisa i naturorienterande ämnen; Fysik, Kemi och biologi på högstadiet. Vår ordinarie NO-lärare kommer vara ledig december - juni om allt går som planerat. I uppdraget som ämneslärare ingår mentorskap för elever, klass- och lärarkonferenser och deltagande i EHT-Klass. Vi vill ha entusiastisk NO-lärare som är språkligt medveten och kan detta med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen. Ordinarie lärares ledighet kan påverka datumen som nämns i denna annons.
2021-10-19 2021-11-02
1 2 3 4 5 6 7 >