Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Personaldirektör
Som personaldirektör har du en viktig strategisk roll och det övergripande ansvaret för att på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören leda och samordna utvecklingen av kommunen som attraktiv och hållbar arbetsgivare. Du har också ett särskilt ansvar för arbetet gentemot kommunstyrelsens personalutskott, där du är ansvarig tjänsteperson. Ditt uppdrag är att leda och samordna arbetsgivarpolitiken, säkerställa att fattade beslut genomförs, att löpande följa verksamheten i nämnder och kommunens bolag samt att stödja verksamheterna i dera...
2021-02-24 2021-03-21
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Ätranhemmet
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna. På Ätranhemmet arbetar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsju...
2021-02-24 2021-03-09
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Ätranhemmet för vikariat
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna. På Ätranhemmet arbetar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsju...
2021-02-24 2021-03-09
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska
Till kvinna som har egen personlig assistans för LSS-insatser, söker vi omvårdnadspersonal som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser, personlig omvårdnad och andra förekommande arbetsuppgifter. Det finns katt i hemmet.
2021-02-24 2021-03-09
Halmstads kommun, Skolområde Öster Specialpedagog mellanstadiet, Furulundsskolan
Som specialpedagog tar du ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nara ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering. Att arbeta med kvalitetsutveckling for att garantera en likvärdig utbildning for alla elever blir en central uppgift for dig. Du har en viktig roll som den som kan ge stod och rad till skolledning och lärare i deras arbete. Du förväntas samarbeta med olika aktorer i skolan, i syfte att gemensamt utveckla tillgängliga lärandemiljöer. Du tar ett helhetsansvar för hela proc...
2021-02-23 2021-03-21
Halmstads kommun, Kattegattgymnasiet Kattegattgymnasiet söker flera lärare till gymnasieskolans teoretiska ämnen
Gymnasieskolorna i Halmstads kommun har som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. Vi vill erbjuda stora valmöjligheter för eleven, därför har vi höga krav vad gäller rätt personal på rätt plats. En lärare som arbetar hos oss ska vara välutbildad samt brinna för sina ämnen liksom för samarbete och helhetssyn på eleven och utbildningarna. Är du en av oss? Gör testet nedan! - Jag brinner för att ta tillvara och utveckla varje elevs förmåga och skapa förutsättningar för lärande. - Genom ett professionellt bemötande skapar...
2021-02-23 2021-03-14
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till enheten för försörjningsstöd, sommarvikariat
Vi söker nu sommarvikarier till enheten för försörjningsstöd på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun. Enheten sätter individens förmågor i fokus och vår främsta uppgift är att genom aktiva insatser och förändringsarbete skapa och stärka den enskildes förutsättningar till självförsörjning. Vi arbetar löpande i samverkan med andra myndigheter för att hjälpa människor till egen försörjning och ett självständigt liv. I arbetet ingår att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd samt att samverka med andra aktörer i sy...
2021-02-23 2021-03-09
Falkenbergs kommun, HSL Fysioterapeut till vikariat
I teamsamarbete med arbetsterapeut, sjuksköterska samt vård- och omsorgspersonal ansvarar du för insatser i patienternas ordinarie bostad och i kommunens särskilda boenden. Arbetet består av sedvanliga sjukgymnastiska arbetsuppgifter. Det kan t ex vara bedömningar av förflyttningsförmåga och behandlingar efter skada eller sjukdom, prova ut och förskriva hjälpmedel som kompensation för funktionsnedsättning eller i syfte att träna upp funktion samt instruera/utbilda/handleda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet kring patienten. D...
2021-02-23 2021-03-08
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Chaufför till mobila biblioteken
Vi söker nu chaufförer till vår mobila verksamhet. Som chaufför arbetar du på de mobila biblioteken när ordinarie personal är frånvarande, eller i perioder när vi har extra mycket att göra. Du medverkar till att den dagliga driften fungerar och tillsammans med dina kollegor verkar du som bibliotekets ansikte utåt. I arbetet ingår bemötande och service gentemot våra besökare, såsom att svara på frågor om bibliotekets bastjänster. Du har även hand om fordonsrelaterade arbetsuppgifter, såsom tankning. Din huvudsakliga arbetstid är för...
2021-02-23 2021-03-14
Halmstads kommun, FM-service Trädgårdsarbetare
Brinner du för det gröna och vill kombinera service och arbete utomhus? Vi söker dig som är serviceinriktad och som vill vara med och bidra till att vi når de mål vi har fått av våra beställare. Uppdragen handlar om att skapa en god utemiljö på förskolor, skolor och andra kommunala verksamheter. Förekommande arbetsuppgifter: - ogräsrensning - skötsel av hårdgjorda ytor - gräsklippning - gräsputs - häckklippning - beskärning av buskar och träd - bevattning - plantering Det är ofta ett högt tempo i arbetet med fysiska arbetsuppgifter som utför...
2021-02-23 2021-03-12
Länsstyrelsen Halland, Utvecklingsenheten ANDTS-Samordnare
Länsstyrelsens uppdrag är att utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt arbete inom områdena mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) samt arbeta enligt den nationella strategin för området. Inom ramen för anställningen kommer du att samordna det regionala förebyggande arbetet inom ANDTS, i samverkan med länets övriga folkhälsoarbete. I samordningsuppdraget kommer du att stödja länets aktörer i att utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt förebyggande arbete. Du kommer främja kompetensutveckling i lä...
2021-02-23 2021-03-15
Länsstyrelsen Halland, Veterinärenheten Enhetschef till veterinärenheten
Arbetet som chef för Veterinärenheten är stimulerande och utvecklande, med många kontakter med bl.a. djurhållare, olika branschaktörer och centrala myndigheter. Som chef för enheten ansvarar du för samordning, planering och utveckling av såväl verksamhet som medarbetare. Du har fullt budget- och personalansvar samt det primära ansvaret för att driva, följa upp och utveckla enhetens dagliga verksamhet. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till länsledningen. Vi vill att du ska bidra till att uppnå en god samverkan med övr...
2021-02-22 2021-03-22
Halmstads kommun, Skolområde Centrum Grundskollärare i förskoleklass till Slottsjordsskolan
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i de yngre åren, årskurs F-3 till Slottsjordsskolan. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Arbetet ställer krav på samverkan med övriga kollegor på skolan i en prestigelös anda. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad meto...
2021-02-22 2021-03-21
Vivab Miljöingenjör
Som miljöingenjör på Vivab arbetar du med en stor variation av arbetsuppgifter. Arbetsområde är i huvudsak vatten- och avloppverksamheten, men du är till viss del även stöd till avfallsverksamheten och avdelningen för projekt och planering. Förutom det löpande arbetet med bland annat uppföljningar av miljöarbetet, myndighets- och företagskontakter, kommer ditt ansvarsområde vara dagvatten. Vivab arbetar med bidragsfinansierade projekt kring dagvatten. Exempel på dessa projekt är kartläggning av föroreningar och åtgärder för att minska dessa i...
2021-02-19 2021-03-14
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Socialförvaltningens stabsavdelning söker dokumentcontroller
Uppdraget som dokumentcontroller är brett och innebär att du dagligen arbetar med posthantering, diarieför inkommande och upprättade handlingar, hanterar begäran om allmänna handlingar och svarar på frågor från allmänhet, chefer och medarbetare. Du bedömer och hanterar information med utgångspunkt i relevant lagstiftning och ansvarar för att övervaka interna rutiner och processer i informationshantering. Digitalisering ställer högre krav för att insynskraven ska uppnås och innebär att informationen ändrar karaktär samt att mängden information...
2021-02-19 2021-03-03
Halmstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektor till Söndrumsskolan 6-9
Som rektor på Söndrumsskolan 6-9 är du både en pedagogisk ledare och chef. I din roll driver och utvecklar du verksamheten. Du tar ansvar för elever, personal, resultat, ekonomi och arbetsmiljö. Du är engagerad i pedagogisk utveckling och väl insatt i de senaste årens forskning kring vad som är framgångsfaktorer i undervisningssituationen. Du leder och styr verksamheten i ett nära samarbete med din rektorskollega. Du är också involverad i frågor som gäller Söndrumsskolan F-9 samt samarbetet inom verksamhetsområdets 1-16 års-perspektiv. Ditt pe...
2021-02-19 2021-03-12
Halmstads kommun, Skolområde Centrum Lärare inriktning fritidshem till Linehedsskolan
Vi söker två lärare med inriktning fritidshem till Linehedsskolan. Som lärare med inriktning fritidshem är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare vid fritidshemmet har för att eleverna ska nå målen och utveckla sina förmågor kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att ...
2021-02-19 2021-03-14
Halmstads kommun, Skolområde Väster Skolkurator Söndrumsskolan
Söndrumsskolan 6-9 blev klar 2013 och därför är våra lokaler fortfarande nya och fräscha. Skolans storlek på 540 elever gör att vi kan ha ett bra team med flera speciallärare, resurspedagoger och elevassistenter i vår specialundervisning (Flexenhet). Vi är två rektorer med ca 65 anställda, och har vår egen elevhälsa med skolsköterska, SYV, rektorer, skolvärdinnor och kurator. Skolans kurator är hemma föräldraledig och vikarierande kurator har fått tillsvidaretjänst på annan skola. Därför behöver vi ha en vikarierande kurator hela höstterminen m...
2021-02-19 2021-03-31
Varbergs kommun, Kost och Städ Kock till Klapperstenen förskola Breared
I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: Tillagning av frukost, lunch och mellanmål. Matlagning från grunden utifrån ett klimatsmart perspektiv, Matsedelsplanering Specialkoster Delta i olika nätverk bl.a. för kockar. Ansvarar för ekonomin på enheten samt uppföljning med Enhetschef Diskning Städning i köket och i matsalen och serveringsytor. Digital Egenkontroll Elektroniska beställningar via Proceedo. Samt övriga förekommande kontorsarbete.
2021-02-19 2021-03-14
Varbergs kommun, Kost och Städ Kock till Stenens förskola Tvååker
I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: Tillagning av frukost, lunch och mellanmål. Matlagning från grunden utifrån ett klimatsmart perspektiv, Matsedelsplanering Specialkoster Delta i olika nätverk bl.a. för kockar. Ansvarar för ekonomin på enheten samt uppföljning med Enhetschef Diskning Städning i köket och i matsalen och serveringsytor. Digital Egenkontroll Elektroniska beställningar via Proceedo. Samt övriga förekommande kontorsarbete.
2021-02-19 2021-03-14
Varbergs kommun, Kost och Städ Ekonomibiträde/Lokalvårdare till Klapperstenen förskola Breared
I arbetsuppgifterna ingår bl.a; Viss matlagning och vara kocken behjälplig i det dagliga arbetet. Egenkontroll för kök Servering och disk Lokalvård på förskoleavdelning Hantera och köra städmaskiner Servicetänk med kunden i fokus Inköp via e-handel Proceedo
2021-02-19 2021-03-14
Varbergs kommun, Kost och Städ Kock till Centrum
Vi söker nu en kock till tillagningskök i centrum . Skolan lagar även maten till närbelägna förskolor. I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: - Matlagning från grunden - Specialkosthantering - Prova nya arbetsmetoder, produkter och recept - Egenkontroll för köket - Disk och städning av kök - Beställningar via digital e-handel
2021-02-19 2021-03-07
Varbergs kommun, Kost och Städ Ekonomibiträde/Lokalvårdare till Stenen Förskola Tvååker
I arbetsuppgifterna ingår bl.a; Viss matlagning och vara kocken behjälplig i det dagliga arbetet. Egenkontroll för kök Servering och disk Lokalvård på förskoleavdelning Hantera och köra städmaskiner Servicetänk med kunden i fokus Inköp via e-handel Proceedo
2021-02-19 2021-03-14
Falkenbergs kommun, Destination Falkenberg Kommunikatör/turistinformatör
En del av tjänster innebär att du kommer möta invånare och besökare i våra fysiska och mobila turistinformationer. Den andra delen innebär uppdatering av våra hemsidor, sociala kanaler, planera och ta fram innehåll för digitala skärmar men även att ta fram enklare trycksaker och affischer för behovet i turistinformationen. Du ingår i Kommunikationsgruppen och planerar, genomför och utvärderar i tätt samarbete med tre kollegor. Du är en duktig skribent och kan konsten att kombinera text och bild samt skapa innehåll som driver trafik till vår we...
2021-02-19 2021-03-15
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Modersmålslärare, tigrinja, Enhet flerspråkighet
Du kommer i huvudsak arbeta med studiehandledning i grundskolan samt språkstöd i förskolan. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag samt olika utvecklingsgrupper och därför ställs krav på god samarbetsförmåga och bra språkkunskaper i svenska (Svenska 3 eller motsvarande).
2021-02-19 2021-03-05
1 2 3 4 5 >