Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterska med planeraransvar till Ekekullen
I funktionen med planeraransvar arbetar du dels som planerare i verksamhetssystemet LifeCare med att få ihop planeringen av insatser hos kund med den dagliga bemanningen. Du arbetar även i våra andra data system som används av kommunen. Delvis kan arbetar som undersköterska förekomma ute på avdelningen. Tjänsten kan komma innefatta dag/kväll och helgtjänstgöring.
2021-07-27 2021-08-10
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Bibliotekarie/Bibliotekspedagog till Biblioteken i Halmstad
Till Biblioteken i Halmstad söker vi nu en bibliotekarie/bibliotekspedagog med inriktning mot barn och unga. Vi erbjuder dig ett utvecklande och utmanande arbete där du tillsammans med andra kunniga kollegor bidrar till en verksamhet som berikar, utmanar och lockar alla i närområdet. Detta görs med kreativitet, engagemang och med extra fokus på barn och unga. Vi söker en medarbetare som vill inspirera och förmedla läslust till alla barn och vuxna i deras närhet samt att göra biblioteket till en angelägen mötesplats i närområdet. Du kommer att...
2021-07-26 2021-08-15
Varbergs kommun, Kost och Städ Ekonomibiträde Peder Skrivares skola
- Arbete i skolrestaurangen - Deltaga i produktionen tillsammans med kollegor - Diskning - Städning
2021-07-26 2021-08-09
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Distriktsveterinär till Distriktsveterinärerna Halmstad
Vill du jobba som Distriktsveterinär i Halmstad? Att varje dag vara delaktig i ett arbetslag som tillsammans tar sig an utmaningarna vi står inför? Vår vardag kan vara händelsestyrd eller planerad men sällan tråkig. Som Distriktsveterinär kan man arbeta själv men du är aldrig ensam. I Halmstad finns vi, erfarna kollegor, att diskutera med och vi lär oss nya saker tillsammans. Du jobbar i en mindre arbetsgrupp där vi planerar arbetet gemensamt. Vårt mål är just nu att utveckla vår smådjursverksamhet parallellt med vår fältverksamhet i för ändamå...
2021-07-26 2021-08-23
Kriminalvården, A/H Region Väst Kock Anstalten Halmstad, tidsbegränsad anställning.
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-07-26 2021-08-16
Kriminalvården, A/H Region Väst Kock Anstalten Halmstad
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-07-26 2021-08-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Timavlönad vikarie inom Förskole- och grundskoleförvaltningen
Som timavlönad vikarie inom förskole- och grundskoleförvaltningen kommer du vara behjälplig i det pedagogiska arbetet och vara ett stöd för barnen och närmaste kollegorna. Arbetet kan till exempel innebära undervisning i klass och grupper, delta i matsituationer, utomhusaktiviteter samt övriga arbetsuppgifter som förekommer i vår verksamhet. Då arbetet sker både inom- och utomhus, så är det kläder efter väder som gäller. Som vikarie får du erfarenheter från olika arbetsplatser och har möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Det innebär att d...
2021-07-26 2021-10-31
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Fritidsledare
Som fritidsledare i Falkenbergs kommun kommer du att arbeta med utgångspunkt i ungdomars delaktighet, inflytande och lärande. Detta innebär att du ska stimulera och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Tillsammans med kollegor och ungdomar arrangerar och utvecklar du ungdomsverksamheten som bedrivs på eftermiddagar, kvällar och helger. Där ungdomarna är, är även du och hjälper till att coacha och skapa en meningsfull fritid. I uppdraget ingår även dokumentera den dagliga verksamhe...
2021-07-26 2021-08-10
Halmstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Lärare i fritidshemmet med reellt inflytande till Lyngåkraskolan
Vi söker dig som är en engagerad pedagog och som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som pedagog driver du tillsammans med dina kollegor det pedagogiska arbetet i enlighet med våra styrdokument. Du ges möjlighet att ta del av och bli aktiv i vår pedagogiska idé DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger eleverna ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och ger stöd i arbetet med att följa läroplanens intentioner samti...
2021-07-26 2021-08-27
Halmstads kommun, Infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen Lokalstrateg
Är du en strategisk person som brinner för fastighetsfrågor och tycker om att skapa relationer och nätverk? Vill du bidra till att göra skillnad för Halmstads kommun och dess invånare? Då kan det vara dig vi söker till vårt kompetenta och prestigelösa team! Som lokalstrateg ansvarar du för kommunens strategiska lokalplanering. Du ombesörjer att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt att kommunens fastighetskapital utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Tjänsten är av strategisk karaktär och i uppdraget ing...
2021-07-26 2021-08-15
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde/Lokalvårdare till pooltjänstgöring
Arbetsuppgifter - salladsberedning - koka/pasta/potatis/gryn - tillreda frukost som gröt och förbereda mellanmål Vidare ingår servering, sköta disk, egenkontroll för köket digitalt samt beställning av varor digitalt. I lokalvården ingår daglig städning samt att kunna hantera städmaskiner.
2021-07-26 2021-08-15
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Trä- och metall, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisni...
2021-07-26 2021-08-05
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Trä- och metall, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisni...
2021-07-26 2021-08-05
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Trä- och metall, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisni...
2021-07-26 2021-08-05
Halmstads kommun, Skolområde Centrum Förskollärare till Hjortens förskola
Vi söker förskollärare till Hjortens förskola. På vår förskola jobbar vi systematiskt och medvetet med barns språkutveckling för att ge alla barn möjlighet att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga. Då vi på förskolan har många barn med svenska som sitt andra språk jobbar pedagogerna aktivt med att under hela dagen vara språkliga förebilder på förskolan. För oss är det viktigt att barnen utvecklar tillit till sig själv och andra, får uppleva utforskarglädje och att vi uppmuntrar till självständighet. Vårt arbetssätt grundar sig i ba...
2021-07-23 2021-08-13
Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen Bygglovshandläggare
Du kommer att arbeta med handläggning av bygglov och anmälningsärenden och vara föredragande i bygglovsnämnden. Arbetet är individuellt men du kommer att arbeta nära och i samråd med kollegor. En viktig arbetsuppgift är att ge råd och upplysningar till sökande med utgångspunkt i gällande lagstiftning, god estetik och en avvägning mellan olika intressen. Som bygglovshandläggare granskar du bygg-, mark- och rivningslov och anmälningspliktiga ärenden utifrån såväl formella bestämmelser som lämplighet och gestaltning samt deltar aktivt i avdelning...
2021-07-23 2021-08-12
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafikmiljöingenjör
Är du en prestigelös lagspelare med intresse för och erfarenhet av trafikplanering? Vill du ha ett arbete där du får arbeta både strategiskt och operativt. Då kan du vara vår nya trafikmiljöingenjör! Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för utvecklingen inom trafikområdet. Med utgångspunkt från påverkan av kommunens mål för hållbara transporter, nya exploateringar, olycksstatistik, inkomna synpunkter m.m. planerar och utvecklar du trafiksystemet i Halmstads kommun. Det kan gälla frågor som rör trafiksäkerhet, framkomlighet, ny- och ombygg...
2021-07-23 2021-08-19
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafikingenjör med inriktning hållbart resande
Det här är en spännande tjänst som kommer att innebära att fortsätta driva och utveckla de projekten kommunen har igång och även planera nya inför framtiden, detta gör att du bör ha ett intresse för omvärlden. I ditt ansvar ligger att lägga upp en plan för hur vi ska arbeta med frågor rörande hållbart resande det vill säga att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. Många av projekten kommer att samordnas med medarbetare på vår enhet och även med andra enheter eller vara mer kommunövergripande projekt. Du kommer att planera, genomföra och ...
2021-07-23 2021-08-19
Vivab Driftchef
Som driftchef har du det övergripande operativa ansvaret för drift av Getteröverket, Varberg kommuns största reningsverk, och tillhörande pumpstationer. Du kommer att ha budgetansvar, personal- och arbetsmiljöansvar för 7 personer och teamet består av processingenjör, processtekniker och drifttekniker. Tillsammans driver, utvecklar, planerar och administrerar ni reningsprocesserna. Du arbetar enligt ett egenkontrollprogram och har anläggningsansvaret med tillhörande brandskyddsansvar. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga driftchefe...
2021-07-23 2021-08-22
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde/Lokalvårdare till dagcentral/äldreboende
Arbetsuppgifter: - Kassahantering och servering - salladsberedning - Lättare tillagning och bakning - Lokalvård på bland annat boenderum och kommunikationsytor Vidare ingår servering, sköta disk, samt egenkontroll för köket digitalt. I lokalvården ingår daglig städning samt att kunna hantera städmaskiner. Förekommer helg samt storhelgstjänstgöring.
2021-07-23 2021-08-15
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Producent/curator till offentlig konst och Halmstads konsthall
Med samtidskonsten som utgångspunkt ska du arbeta med utställningar och konstnärliga gestaltningar inom fältet gestaltad livsmiljö i Halmstad. Arbetet innefattar att processleda konstnärliga gestaltningar, producera utställningar på Halmstads konsthall samt projektleda tillfälliga konstprojekt. Du arbetar även praktiskt med att förvalta och utveckla Halmstads kommuns konstsamling. Inom samtliga arbetsområden ligger ett starkt fokus på delaktighet och konstnärliga processer utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I arbetet med de ...
2021-07-23 2021-08-29
Falkenbergs kommun, Långavekaskolan Lärare 4-6, 75-100% Långavekaskolan
Långåsskolan söker dig som vill arbeta som lärare i åk 4-6.
2021-07-23 2021-08-08
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Personliga assistenter
Vi söker personliga assistenter till kunder som har olika omsorgsbehov bl.a. autism och ALS runt om i Varbergs Kommun. Arbetet kan innefatta dag, kväll eller nattarbete. Som personlig assistent så ska du bistå kunden i dennes vardag med det personen själv inte klarar av utifrån sitt funktionshinder som t.ex. hygien. Din arbetsmiljö är brukarens hem vilket innebär att du ges stort förtroende och visar hänsyn till dennes integritet. Du kommer bland annat att arbeta med att stärka individens inflytande och trygghet i sin egen vardag.
2021-07-22 2021-08-31
Falkenbergs kommun, Kristineslätts förskola Förskollärare, Kristineslätts förskola
Kristineslätts förskola är en förskola som består av fyra avdelningar. Förskolan erbjuder inspirerande lärmiljöer där barnen får utveckla sin kreativitet och fantasi genom material som kan användas på många olika sätt, exempelvis återvinningsmaterial eller föremål från naturen. I vårt område har vi tillsammans arbetat fram en verksamhetsidé för vår verksamhet. Den beskriver hur vi tänker kring lärande, samt vilka saker vi har valt att ha fokus på i vårt arbete. Vi söker just nu en förskollärare.
2021-07-21 2021-08-11
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Drifttekniker med inriktning ventilation
Du kommer att ingå i fastighetsdriftsenheten och vara en av enhetens 19 drifttekniker som arbetar med förebyggande och akut underhåll av Halmstads kommuns offentliga fastigheter. Arbetet bedrivs till stor del självständigt men du tillhör även en grupp som har ett särskilt specialistområde, i ditt fall ventilationsgruppen. Som drifttekniker hos oss arbetar du med el- ventilations- och värmeproduktionsanläggningar (pellets, olja, gas, fjärrvärme etc) i våra fastigheter. Arbetet innefattar bland annat driftoptimering, energiuppföljning samt hante...
2021-07-21 2021-08-22
1 2 3 4 5 6 >