Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Habo kommun Stödassistenter Till Gruppbostad Ringvägen
Att tillsammans med enhetschef och kollegor ge den enskilde en meningsfull dag utefter dennes behov. Vi söker två stödassistenter till en gruppbostad enligt LSS 9§9, De dagliga arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i de behov som finns för att främja ett gott och meningsfullt liv. Du har ett pedagogiskt arbetssätt och arbetar med värdegrund och kvalitet som främjar den enskildes delaktighet, självbestämmande och integritet. I arbetsuppgifterna ingår även att ha nära kontakt med företrädare eller andra i den enskildes närhet. Du...
2023-09-21 2023-10-11
Habo kommun, Socialförvaltningen Vill du ha ett givande extrajobb? Sök till vård och omsorg i Habo!
Arbetsuppgifterna innebär att du utför vård och omsorg till våra brukare. Se vår introduktionsfilm nedan!
2023-09-18 2023-10-15
Habo kommun, Socialförvaltningen Undersköterska
- Utföra och dokumentera utförande av beviljat bistånd enligt SoL. - Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. - Utföra uppdrag som omsorgskontakt för brukare.
2023-09-18 2023-10-09
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska
Vi söker dig som har ett stort intresse för skolans uppdrag och som vill vara med och bidra i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam i nära samarbete med rektor, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog/speciallärare. Du ingår också som en del i den centrala skolhälsovården tillsammans med övriga skolsköterskor och skolkuratorer. Med erfarenhet av elevsocialt arbete och förmåga att bygga långvariga relationer blir du en viktig kugge i hälsoarbetet tillsammans med elever, föräldrar, p...
2023-09-15 2023-10-06
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Vaktmästare till fastighetsenheten
Du kommer att ingå i gruppen vaktmästeri, som idag består av 9 personer. Vi jobbar i och omkring våra fastigheter. Du kommer i första hand att arbeta med yttre och inre vaktmästeri. I ditt uppdrag arbetar du i verksamheten tillsammans med kollegor och en arbetsledare. Arbetet utgår från våra hyresgästers behov och du levererar hög service med hyresgästen i fokus. Ditt arbete kännetecknas av Engagemang, Närhet och Ansvar - Habo kommuns gemensamma värdegrund.
2023-09-14 2023-09-21
Habo kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare inom funktionshinderomsorg
Som biståndshandläggare kommer du att utreda, fatta beslut och följa upp enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tjänsten innebär framförallt handläggning inom funktionshinderomsorgen, men kan även innefatta handläggning inom äldreomsorgen. Vår målgrupp är unga och äldre som har behov av stöd utifrån gällande lagstiftning. Det kan till exempel handla om insatser som boendestöd, personlig assistans, korttidsvistelse utanför det egna hemmet eller bostad med särskild service. Arbet...
2023-09-12 2023-10-01
Habo kommun, Socialförvaltningen Fältsekreterare
Som fältsekreterare i vår kommun får du vara med att driva och utveckla det förebyggande sociala arbetet för ungdomar, på grupp- såväl som individnivå. Fältsekreteraren har en kontinuerlig och nära samverkan med skola, fritidsgård, polis m.fl. Genom samverkan, relationsskapande och kartläggande arbete identifieras mål för vidare förändringsarbete. Målgruppen innefattar främst ungdomar i åldrarna 13-20 som befinner sig i riskzon. Arbetet bedrivs i olika miljöer där ungdomar vistas och sker såväl dag som kväll, vardag som helg. En stor del av arb...
2023-09-05 2023-09-26
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurspedagog till anpassad grundskola
Vi söker en resurspedagog som kommer att arbeta både mot grupp och enskild elev. I ditt uppdrag arbetar du för att underlätta för elever i behov av särskilt stöd och utifrån ett helhetsperspektiv på både inlärning och utveckling. Göra skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du kommer att visa och göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen. Du kommer följa eleverna under hela deras dag. Det innebär arbete både i fritidshemmet och skolan...
2023-09-05 2023-09-24
Habo kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog/stödassistent till barnboende LSS
Vi söker en stödassistent till ett barnboende enligt 9§8 LSS, bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. De dagliga arbetsuppgifterna innebär att stödja i personlig hygien, på och avklädning, måltider, träning och medicinsk omvårdnad. Du har ett pedagogiskt arbetssätt och arbetar med värdegrund och kvalitet som främjar barnets delaktighet, självbestämmande och integritet. I arbetsuppgifterna ingår även att skapa en trygg och säker miljö, aktivering på fritiden, vara ett vuxet stöd och skapa föruts...
2023-09-04 2023-09-25
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem sökes till nybyggda Kärnekullaskolan i Habo
Vi vill ha en fritidsverksamhet som du är med och skapar utifrån styrdokumenten. Fri lek varvas med strukturerade aktiviteter. Brinner du för musik, programmering, massage, rörelse, teater eller skapande? Möjligheterna är många och vi skapar det tillsammans! Som fritidslärare är du, tillsammans med övrig personal, ansvarig för hela skoldagen, alla elever är allas elever. Störst fokus ligger på kreativ och glädjefylld fritidsverksamhet före och efter lektionstid. Du kan bli mer ansvarig för ett ämne eller för rastverksamhet. Du kan arbeta med g...
2023-09-01 2023-09-22
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare 4-6
Du kommer höra till arbetslag 4-6 och vara mentor i åk 5. Arbetslagen på skolan undervisar ämnesinriktat i så hög grad som möjligt och uppdraget anpassas för att det ska bli så bra komplement som möjligt i arbetslagen. Just denna tjänst är riktad mot matematik och No i åk 4 och 5. Du kommer tillhöra ett arbetslag där det råder stor entusiasm och glädje för jobbet. Stämningen är god och alla värnar om varandras mående och utveckling. Du samarbetar givetvis även med övrig skolpersonal för en god lär-och arbetsmiljö för såväl elever som persona...
2023-08-29 2023-09-24