Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare grundsärskola åk 1-3
Du kommer arbeta tillsammans med kollegor kring elever inom grundsärskolan åk 1-3. Du främjar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i grundsärskolan. Att samarbeta med andra är för dig en självklarhet. Du kommer gärna med idéer och förslag som kan bidra till skolutveckling. Under en arbetsdag har du ett nära samarbete med andra berörda pedagoger kring eleven, för att skapa ett helhetsperspektiv på elevens skolgång. Arbetslaget du ingår i har kommit långt i sitt arbete med att anpassa lärmiljön utifrån elevens behov. Vi jobbar tillsammans för...
2021-05-12 2021-06-02
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare till Alléskolan
Att samarbeta med andra är för dig en självklarhet. I detta uppdrag kommer du arbeta nära elevhälsan men också samverka med skolans olika arbetslag. Du kommer med idéer och förslag som kan bidra till skolutveckling och som ger elever i behov av stöd förutsättningar att bli sitt allra bästa jag och lyckas i sitt lärande. Alléskolan har under lång tid arbetat aktivt för att vi som pedagoger ska inkludera alla elever i klassrummet och göra vårt yttersta för att anpassa lärmiljön utifrån elevens behov genom att undervisningsprocessen har ett inklu...
2021-05-12 2021-06-02
Habo kommun, Socialförvaltningen Språkcoach/Funktionssvenska
Tjänsten är ett projekt som finansieras av Länsstyrelsen. Tillsammans med övrig personal identifiera personer/grupper som är i behov av funktionssvenska parallellt med yrkesutbildning, praktik, arbete eller rehabilitering för att förbättra eller stärka individers arbetsförmåga eller anställningsbarhet. Undervisa grupper eller individuellt i svenska. Arbetet kan ske ute på arbetsplatser men även på andra platser.
2021-05-12 2021-06-02
Habo kommun, Socialförvaltningen Administratör
Administrativt arbete främst riktat mot integration, bland annat bostadsfrågor, fakturahantering, vara med vid mottagande av nyanlända. Mycket av arbetet är kopplat till administration kring mottagande men även en del praktiskt arbete. Även vanligt receptionsarbete.
2021-05-12 2021-06-02
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare med kunskaper inom NPF
Vi söker dig som har kunskaper inom NPF och lågaffektivt bemötande. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet. Du arbetar strukturerat och innovativt för att kunna bemöta barn lugnt, tryggt och relationsskapande. Tillsammans med övriga arbetslaget vill du arbeta för att skapa en lärmiljö som är lustfylld och där alla barn hittar utmaningar. Vi söker dig som ser det kompetenta barnet, och utgår från barnens intressen, erfarenheter och behov när du formar verksamheten. Vi lägger stor vikt vid att du arbetar utifrån mål- och styrdokument. Ditt u...
2021-05-11 2021-06-03
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bäckgatans förskola
Att leka är att utvecklas! Vi lägger stort fokus på gemenskap och trygghet, vi prioriterar värdegrundsarbetet och goda relationer. Olikheter respekteras och ses som en tillgång. Barnens intressen, förutsättningar och behov får ligga till grund för utformandet av verksamheten. Vi tror på det kompetenta barnet och ger barnen inflytande i verksamheten. Utifrån olika målområden fångar vi lärandet i vardagen, både inom- och utomhus, med närheten till skog, natur och dess möjligheter och upplevelser. Du ger barnen en grund i trygghet,glädje och läran...
2021-05-11 2021-06-07
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vikarie fram till sommarlovet - Hagenskolan
Undervisining i skolan och på fritidshemmet.
2021-05-11 2021-05-18
Habo kommun, Socialförvaltningen Söker du sommarjobb? Då vill vi på äldreomsorgen träffa just dig!
Vi erbjuder arbete inom följande områden: - hemtjänst Arbete kan ske under antingen dag eller natt. Arbetet innebär att ge stöd till vårdtagarna med såväl personlig vård, social gemenskap och hemmets skötsel. I mötet med vårdtagarna får du möjlighet att ge guldkant i vardagen. Våra semesterperioder är v. 26-29 samt v 30-33. Behov av vikarier finns redan nu så ange i ansökan om du kan börja arbeta tidigare. Innan dess får du introduktion, och vi kommer överens med dig om när din introduktion ska ske. Utöver din lön erbjuder vi även bonus om ...
2021-05-07 2021-05-28
Habo kommun, Kommunledningskontoret Upphandlare
Rollen som upphandlare i Habo kommun innebär främst • att inledningsvis delta och på sikt genomföra upphandlingar och ansvara för hela upphandlingsprocessen i aktuell upphandling • att vara ett stöd i upphandlingsfrågor vid enskilda upphandlingar • att vara en viktig del i arbetet med att ytterligare utveckla upphandlings- och inköpsfunktionen tillsammans med övriga kollegor på enheten • att hantera vissa administrativa uppgifter Tjänsten tillhör kommunens ekonomienhet och rapportering sker till ekonomichefen.
2021-05-07 2021-05-30
Habo kommun, Socialförvaltningen Arbetsmarknad- rehabcoach
Habo kommun vill bli ännu bättre på att kunna stötta personer som uppbär ekonomiskt bistånd, till självständighet/självförsörjning/rätt försörjning, och har därför tilldelats pengar av samordningsförbundet i Södra Vätterbyggden, till Projektet ARCH (Arbetsmarknads Rehab Coach Habo). Projektet startade oktober 2020 och är planerat att pågå tom maj 2023, och kommer om förutsättningar finns implementeras i den ordinarie verksamheten. I arbetet ingår samverkan med socialsekreterare och ungdomscoach runt vilka som skall delta i projektet. Kartl...
2021-04-26 2021-05-17
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog Hagabodaskolan - en skola att trivas på
Som specialpedagog deltar du i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet tillsammans med skolans elevhälsoteam. I ditt uppdrag arbetar du på organisations-, grupp- och individnivå med kartläggning, handledning, observation av enskilda elever eller grupper. Du bidrar med specialpedagogisk kunskap inom elevhälsans gemensamma arbete, exempelvis utbildningsinsatser, behovsbedömning och planering kring individ och grupp med särskilda behov. Du kommer även arbeta med elever i behov av särskilt stöd, både i klassrummet och enskilt. Du har ett nä...
2021-04-23 2021-06-04
Habo kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut/Rehabassistent Semestervikariat
Vi söker arbetsterapeut/rehabassistent till kommunal verksamhet i särskilt och ordinärt boende under sommaren 2021. Vi erbjuder ett omväxlande, stimulerande och självständigt arbete i vår Rehabenhet tillsammans med medarbetare som har lång erfarenhet och bred kunskap. Arbetet innebär bedömningar, träning, utprovning av hjälpmedel, handledning till vårdtagare och personal samt övriga i yrket förekommande arbetsuppgifter. Dokumentation sker i Combine. Utifrån önskemål kan vi erbjuda möjlighet till brevidgång/introduktion under maj. Kommunen tillä...
2021-03-05 2021-05-23
Habo kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska i Habo i sommar
Hemsjukvård innebär att vi utför hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem oavsett boendeform. Som sjuksköterska/specialistsjuksköterska gör du medicinska bedömningar, insatser och hanterar medicintekniska produkter. Du ansvarar för läkemedelshantering, handleder och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. Det finns möjlighet att jobba dagtid om du så önskar och nattetid om du så önskar.
2021-01-26 2021-06-01