Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Alléskolan
Som specialpedagog deltar du i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet tillsammans med skolans elevhälsoteam. I ditt uppdrag arbetar du på organisations-, grupp- och individnivå med kartläggning, handledning, observation av enskilda elever eller grupper. Du bidrar med specialpedagogisk kunskap inom elevhälsans gemensamma arbete, exempelvis utbildningsinsatser, behovsbedömning och planering kring individ och grupp med särskilda behov. Du kommer även arbeta med elever i behov av särskilt stöd, både i klassrummet och enskilt. Du har ett nä...
2023-02-07 2023-03-19
Habo kommun, Socialförvaltningen Tim - och semestervikarier sökes till funktionshinderomsorgen i Habo
Arbetsuppgifterna innebär att du utför stöd, vård och omsorg till våra brukare.
2023-02-06 2023-05-31
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande Rektor
Vi söker en engagerad biträdande rektor som tror på att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Du är med och leder den pedagogiska verksamheten tillsammans med rektor och ansvarar för läroplanens mål tillsammans med dina kompetenta medarbetare. Tillsammans med rektor och ledningsgruppen kommer du att driva skolans kvalitets- och utvecklingsarbete. I uppdraget ingår bland annat att vara delaktig i budget- personal- och arbetsmiljöarbete. Personalansvar kommer delas med rektor. Du kommer ha medarbetarsamtal samt lönesamtal. Du kommer var...
2023-02-06 2023-03-06
Habo kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Barn och Unga
Barn och Unga-gruppen består av åtta socialsekreterare och en 1:e socialsekreterare. Som socialsekreterare i gruppen arbetar du med utredning och uppföljning av beslutade insatser. Gruppen arbetar även med familjehemsvård och familjerätt. Utifrån sökandes kompetens kan en viss specialisering ske. Vi har ett nära samarbete inom gruppen men även med både externa och interna samarbetspartner. Kontinuerlig extern handledning i grupp ingår i arbetet.
2023-02-03 2023-02-28
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem sökes till nybyggda Kärnekullaskolan i Habo
Vi vill ha en fritidsverksamhet som du är med och skapar utifrån styrdokumenten. Fri lek varvas med strukturerade aktiviteter. Brinner du för musik, programmering, massage, rörelse, teater eller skapande? Möjligheterna är många och vi skapar det tillsammans! Som fritidslärare är du, tillsammans med övrig personal, ansvarig för hela skoldagen, alla elever är allas elever. Störst fokus ligger på kreativ och glädjefylld fritidsverksamhet före och efter lektionstid. Du kan bli mer ansvarig för ett ämne eller för rastverksamhet. Du kan arbeta med g...
2023-02-02 2023-03-31
Habo kommun, Kommunledningskontoret Lokalvårdare, Timvikarie
Lokalvård inom offentlig miljö exempelvis skolor, förskolor, kommunhus, sporthallar och bibliotek. Som timvikarie skrivs du in i vårt vikariesystem Time Care Pool där du lägger dig tillgänglig för jobb. Omfattningen kan variera då du vikarierar vid ordinarie personals frånvaro.
2023-01-31 2023-02-21
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Slöjdlärare av bästa virke till Alléskolan
Vi söker en skicklig och engagerad trä- och metallslöjdlärare för arbete i årskurserna 2-6. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande. Du bedriver en kreativ undervisning med lösningsfokus och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bl.a. att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du s...
2023-01-31 2023-03-12
Habo kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare inom funktionshinderomsorg
Som biståndshandläggare kommer du att utreda, fatta beslut och följa upp enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vår målgrupp är unga och äldre som har behov av stöd utifrån gällande lagstiftning. Det kan till exempel handla om insatser som boendestöd, personlig assistans, korttidsvistelse utanför det egna hemmet eller bostad med särskild service. Arbetet omfattar möten med brukare, anhöriga, förvaltare/gode män, samt samarbete med hälso- och sjukvård, andra myndigheter och samar...
2023-01-30 2023-02-28
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Kökschef
Som kökschef är du underställd kostchefen och ansvarar för ett eller flera tillagningskök och mottagningskök. Vi erbjuder ett jobb med mycket variation och möjlighet till påverkan. Förutom att laga Var Dags Mat vill vi också sätta guldkant på vardagen. Vi jobbar med bra råvaror som gärna kommer från närområdet. Kökschefen ansvarar både för den dagliga verksamheten och utvecklingen mot kommunens mål tillsammans med kollegor och kunder. Jobbet kräver att du är flexibel och snabbt kan ställa om till andra förutsättningar och delta i alla förekomma...
2023-01-30 2023-02-19
Habo kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Barn och Unga
Arbetet inom Barn och unga innebär myndighetsutövning med utredning, handläggning och uppföljning av barn- och unga enligt SoL och LVU. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplatsens behov och sökandes erfarenheter. I vår kommun får du som socialsekreterare möjlighet att arbeta med barn och ungdomsvård utifrån ett helhetsperspektiv. Vi arbetar mycket med samverkan tillsammans med skola, fritid och andra externa aktörer.
2023-01-28 2023-02-17
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Kock
Du kommer att få jobba med allt från Var Dags Mat till festliga menyer. Vi lagar mycket mat från grunden med råvaror av hög kvalité som vi gärna vill kommer från vårt närområde. Då vi har olika kunder är menyerna varierande och vi blandar husmanskost med nya smaker. Självklart tänker vi på miljön och ett hållbart samhälle.
2023-01-27 2023-02-14
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Hagenskolans anpassade grundskola
Som lärare i den anpassade grundskolan ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen. Mentorskap ingår. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet och skapar bästa möjliga förutsättningar för varje elev. I ditt uppdrag arbetar du för att underlätta för elever i behov av särskilt stöd och utifrån ett helhetsperspektiv i både inlärning och utveckling. Du vill vara med och göra skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du kommer att visa och göra det tydligt för varj...
2023-01-24 2023-02-19
Habo kommun, Socialförvaltningen Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Du ansvarar för att kvalitet och säkerhet upprätthålls vad gäller det sociala arbetet i verksamheten. I rollen arbetar du med att säkra verksamhetens processer samt att skapa och uppdatera rutiner. Du ansvarar för avvikelsehantering och utredning av Lex Sarah-rapporter samt gör eventuella anmälningar till tillsynsmyndigheten IVO. Du analyserar och följer upp kvaliteten i verksamheten, exempelvis genom dokumentationsgranskning, uppföljning av följsamhet till rutiner och uppföljning av interna och externa mätningar. I samverkan med medicinskt a...
2023-01-19 2023-02-19
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare åk 1-6 Kärnekullaskolan, start augusti 2023
Vi söker dig som vill arbeta som musiklärare i åk 1-6. I ditt uppdrag ingår sedvanliga arbetsuppgifter kopplade till yrket, bland annat planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intresse. Du kommer att ha stor frihet att planera och utveckla musikämnet tillsammans med kommunens ämnesnätverk. Du är en flexibel, kreativ och utåtriktad person som månar om att samarbeta med alla berörda parter (elever, vårdnadshavare, kollegor, övrig personal och ledning). Du samarbetar givetvis äv...
2022-12-21 2023-02-28
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Slöjdlärare med inriktning textil åk 2-6, Kärnekullaskolan, start augusti 2023
Vi söker dig som vill undervisa i textilslöjd åk 2-6 och som brinner för att utveckla elevernas kreativa och skapande förmåga. I ditt uppdrag ingår sedvanliga arbetsuppgifter kopplade till yrket, bland annat planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intresse. Du kommer att ha stor frihet att planera och utveckla slöjdämnet tillsammans med kommunens ämnesnätverk. Du är en flexibel, kreativ och utåtriktad person som månar om att samarbeta med alla berörda parter (elever, vårdnads...
2022-12-21 2023-02-28
Habo kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut Semestervikariat Sommar 2023
Vi söker arbetsterapeut till kommunal verksamhet i särskilt och ordinärt boende under sommaren 2023. Vi erbjuder ett omväxlande, stimulerande och självständigt arbete i vår Rehabenhet tillsammans med medarbetare som har lång erfarenhet och bred kunskap. Arbetet innebär bedömningar, träning, utprovning av hjälpmedel, handledning till vårdtagare och personal samt övriga i yrket förekommande arbetsuppgifter. Dokumentation sker i Combine. Utifrån önskemål kan vi erbjuda möjlighet till brevidgång/introduktion under maj-juni.
2022-12-19 2023-03-31
Habo kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska i Habo sommar 2023
Hemsjukvård innebär att vi utför hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem oavsett boendeform. Som sjuksköterska/specialistsjuksköterska gör du medicinska bedömningar, insatser och hanterar medicintekniska produkter. Du ansvarar för läkemedelshantering, handleder och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. Det finns möjlighet att jobba dagtid om du så önskar och nattetid om du så önskar.
2022-12-19 2023-03-31
Habo kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut Semestervikariat Sommar 2023
Vi söker fysioterapeut till kommunal verksamhet i särskilt och ordinärt boende under sommaren 2023. Vi erbjuder ett omväxlande, stimulerande och självständigt arbete i vår Rehabenhet tillsammans med medarbetare som har lång erfarenhet och bred kunskap. Arbetet innebär bedömningar, träning, utprovning av hjälpmedel, handledning till vårdtagare och personal samt övriga i yrket förekommande arbetsuppgifter. Dokumentation sker i Combine. Utifrån önskemål kan vi erbjuda möjlighet till bredvidgång/introduktion under maj-juni. Sysselsättningsgra...
2022-12-19 2023-03-31
Habo kommun, Socialförvaltningen Vill du göra skillnad i sommar? Kom och Jobba inom vård och omsorg i Habo!
Arbetsuppgifterna innebär att du utför vård och omsorg till våra brukare.
2022-12-05 2023-05-30