Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Habo kommun, Kommunledningskontoret Köksbiträde, timvikarie
Arbete i centralkök och/eller på mottagningskök på skolor och förskolor. Alla förekommande sysslor i ett storkök/mottagningskök Vikarieplanering sker via vårt bokningssystem, Time Care Pool. Du arbetar på timme vid ordinarie personals frånvaro
2021-10-14 2021-11-04
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Slättens och Bagaregatans förskoleområde
För oss är nyfikenheten på barnet och dess lärande viktigt. Det medför att vi har som mål att arbeta nära barnen för att fånga just deras intresse och behov. Vi söker dig som tillsammans med övriga arbetslaget vill arbeta för att skapa en lärmiljö som är lustfylld och där vi kan möta alla barn där just de befinner sig. Ditt arbete som förskollärare är att stödja barnen i deras lärande och utveckling, utefter barnets egna behov och möjligheter. Vi söker dig som är nyfiken på att lära och utvecklas som förskollärare. Du ska tillsammans med di...
2021-10-14 2021-10-31
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Engagerad fritidspedagog/lärare i fritidshem sökes till Kråkerydsskolan
Du kommer få förmånen att arbeta på Kråkerydskolans fritidshem och samverka med skolan. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar Lärkan och Tranan, där barnen delas upp utefter sin ålder. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten både under skoldagen och under fritidshemstid. Det kollegiala lärandet är en självklar del av ditt uppdrag och arbete. I ...
2021-10-13 2021-10-31
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare F-3 Alléskolan som gillar att arbeta i team
Du kommer jobba tillsammans med ett lärararbetslag i årskurs 2 där ni som ett årskursarbetslag gemensamt samverkar och ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom årskursen. Meriterande är ett engagemang för ma/NO undervisning, vi se gärna att du har erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i dessa ämnen. Arbetslaget du ingår i har kommit långt i sitt arbete med att anpassa flexibla grupper utifrån undervisningens behov. Under en arbetsdag har du ett nära samarbete med lärare i fritidshem, för att skapa ...
2021-10-12 2021-10-28
Habo kommun, Kommunledningskontoret Supporttekniker
Du får ansvar för att se till att våra medarbetare inom Habo kommun får bästa tänkbara service, vid de tillfällen de hör av sig till IT-enheten och behöver hjälp med sina digitala verktyg. Merparten av din tid bemannar du vår Helpdesk, medan resten av tiden går åt till att hjälpa till med installation av datorer, lärplattor, telefoner och kringutrustning eller delta i olika former införandeprojekt. Några exempel på arbetsuppgifter är: • Hantering av inkommande incidenter och beställningar • Felsökning av servrar och klienter • Administration a...
2021-10-12 2021-11-07
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Vaktmästare till fastighetsenheten
Du kommer att ingå i gruppen vaktmästeri, som idag består av 8 personer. Vi jobbar i och omkring våra fastigheter. Du kommer i första hand att arbeta med yttre och inre vaktmästeri. I ditt uppdrag arbetar du i verksamheten tillsammans med kollegor och en arbetsledare. Arbetet utgår från våra hyresgästens behov och du levererar hög service med hyresgästen i fokus. Ditt arbete kännetecknas av Engagemang, Närhet och Ansvar - Habo kommuns gemensamma värdegrund.
2021-10-11 2021-11-01
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier för arbete i fritidshem och skolor
Detta är tjänsten för dig som vill arbeta med barn och elever och samtidigt ha möjlighet att styra din egen arbetstid! Som timvikarie ges du möjlighet att möta barn och elever inom alla våra verksamheter - förskola, fritidshem och skola. Du ersätter ordinarie personal vid frånvaro och vakanser. Vikariat tillsätts efter behov. 1 dag eller längre. Tjänsterna tillsätts fortlöpande.
2021-10-06 2021-11-14
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Lokalvårdare
Lokalvård inom offentlig miljö exempelvis skolor, förskolor, kommunhus, sporthallar och bibliotek. Arbetstiden är förlagd mellan kl. 06:00-14:30 måndag-fredag.
2021-10-05 2021-10-24
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Planarkitekt
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att medverka och ansvara för att ta fram detaljplaner samt översiktliga utredningar och program. Du har helhetsansvar för projekt och för hela planprocessen och driver parallellt 3-5 uppdrag utifrån uppsatta mål, tidplan och avtal. En del av arbetet utgörs av projektledning där du har som uppgift att samordna och leda arbetet. Vi arbetar med att digitalisera samhällbyggnadsprocessen, så en del av arbetet innebär att arbeta för en utveckling av verksamheten. Du arbetar i nära dialog med invånare, politiker och exp...
2021-10-04 2021-10-24
Habo kommun, Räddningstjänsten Räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandman)
Vi söker nu räddningstjänstpersonal i beredskap att ingå i en utryckningsstyrka och ha beredskap var fjärde vecka och delta på utryckningar, övningar och utbildningar. Övningar sker normalt på kvällstid och omfattar ca 50 timmar/år
2021-09-24 2021-10-29
Habo kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut/Sjukgymnast
Som sjukgymnast/fysioterapeut i Habo kommun får du en stor variation och bredd i ditt uppdrag och dina arbetsuppgifter. Du ansvarar för sjukgymnastisk bedömning och behandling i hemsjukvård, på äldreboende och korttidsboende. Du ingår i kommunens Hemteam som arbetar med trygg hemgång efter sjukhusvistelse och aktiv hemrehabilitering. Du utbildar omvårdnadspersonal i vår förflyttningsutbildning. Du deltar i verksamhetens arbete med ständiga förbättringar där vi bedriver förbättringsarbeten i syfte att utveckla den kommunala rehabiliteringen.
2021-08-23 2021-11-05