Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Habo kommun, Socialförvaltningen Bemanningsplanerare/Schemaläggare
Vi söker en flexibel och lösningsfokuserad bemanningsplanerare/schemaläggare till socialförvaltningen i Habo kommun. Våra verksamheter är hemtjänst, särskilt boende, demensboende, hemsjukvård, assistans, gruppboende och boendestöd. Arbetet som bemanningsplanerare/schemaläggare innebär att ansvara för tillsättning av vikarier genom att dagligen administrera i system så som Time care pool, Multi Access samt Visma och med hjälp av dessa system samplanera verksamheter. I tjänsten ingår det även hållbar schemaläggning av ordinarie personal efter ...
2021-07-22 2021-08-29
Habo kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent
Vi söker en personlig assistent till två personer med omfattande omvårdnadsbehov. Du kommer att vistas i hemmiljö/familj för att stödja personerna i vardagliga göromål som städ, planering, måltider, personlig hygien, på och avklädning, träning, transporter mm.
2021-07-20 2021-08-20
Habo kommun, Socialförvaltningen Boendestödjare
Vill du ha ett stimulerande och ansvarsfullt arbete? Habo kommun söker engagerad och kunnig medarbetare till vårt boendestödsteam som vänder sig till personer med olika funktionsvariationer. Du kommer att tjänstgöra i en personalgrupp som utifrån individens behov ska ge ett socialt och praktiskt stöd till personer med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar i deras dagliga liv, ofta i den enskildes hem. Stor vikt läggs i arbetet att stötta personen till självständighet och eget ansvar. Du är behjälplig i att st...
2021-07-14 2021-08-31
Habo kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till Solhöjdens gruppbostad
Att tillsammans med enhetschef och kollegor arbeta efter de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten. Som stödassistent ger du stöttning till personer med särskilda behov för att underlätta och ge den enskilde en meningsfull dag. Samarbete med anhöriga och företrädare ingår i uppdraget. Du har ett pedagogiskt arbetssätt och arbetar med värdegrund och kvalitet som främjar brukaren i delaktighet, självbestämmande, integritet och bidra till en god livskvalité tillsammans med enskilde. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga professione...
2021-07-02 2021-08-15
Habo kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska natt hemsjukvård/särskilt boende
Just nu söker vi en nattsjuksköterska för tillsvidareanställning. Som nattsjuksköterska ansvarar du för sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvård, särskilt boende och korttidsboende. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinska bedömningar, medicinska insatser, palliativ vård och hantering av medicintekniska produkter. Arbetet sker i nära samarbete med övriga sjuksköterskor och omvårdnadspersonal med fokus på den enskilde. Du säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden genom handledning och undervisning utifrån ett konsult...
2021-06-29 2021-08-15
Habo kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska
Nu söker vi en distriktssköterska/sjuksköterska. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinska bedömningar, medicinska insatser, palliativ vård och hantering av medicintekniska produkter, omvårdnadsdokumentation i Combine, delegering enligt gällande förordningar och föreskrifter mm. Du säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden genom handledning och undervisning utifrån ett konsultativt förhållningssätt. I arbetsuppgifterna ingår även att initiera, medverka och/eller bedriva systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Samverkan såvä...
2021-06-28 2021-08-15
Habo kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till barnboende LSS
Funktionshinderomsorgen söker en stödpedagog till ett barnboende enligt 9§8 LSS, bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. Liksom övriga medarbetare medverkar du i de dagliga arbetsuppgifterna i verksamheten som att stödja i personlig hygien, på och avklädning, måltider, träning och medicinsk omvårdnad. Du har ett pedagogiskt arbetssätt och arbetar med värdegrund och kvalitet som främjar barnets delaktighet, självbestämmande och integritet. Du har även i uppdrag att handleda och vägleda personal ...
2021-06-28 2021-08-06
Habo kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till barnboende LSS
Funktionshinderomsorgen söker en stödassistent till ett barnboende enligt 9§8 LSS, bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. De dagliga arbetsuppgifterna innebär att stödja i personlig hygien, på och avklädning, måltider, träning och medicinsk omvårdnad. Du har ett pedagogiskt arbetssätt och arbetar med värdegrund och kvalitet som främjar barnets delaktighet, självbestämmande och integritet. I arbetsuppgifterna ingår även att skapa en trygg och säker miljö, aktivering på fritiden, vara ett vuxet ...
2021-06-28 2021-08-06
Habo kommun, Kommunledningskontoret Pedagoger för arbete i pool riktad mot förskolor, fritidshem och skolor
Vill du arbeta med fokus på arbete i barn- och elevgrupp? Gillar du att träffa nya människor och tycker om nya utmaningar? Vill du bli inspirerad av kunniga pedagoger och själv inspirera kollegor? Då är detta tjänsten för dig! Som poolanställd kommer du ha ett varierande och stimulerande arbete där du möter barn och elever inom alla våra verksamheter - förskola, fritidshem och skola. Du ersätter ordinarie personal vid frånvaro och vakanser. Dina arbetspass bokas där det finns behov, ibland kan det vara kortare perioder, ibland längre.
2021-06-21 2021-08-08
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare för arbete i pool verksam mot förskolor, fritidshem och skolor
Som poolanställd kommer du ha ett varierande och stimulerande arbete där du möter barn och elever inom alla våra verksamheter - förskola, fritidshem och skola. Du ersätter ordinarie personal vid frånvaro och vakanser. Du får ett schema som förläggs i perioder om 4 veckor, med en genomsnittlig omfattning av 6 timmar/dag. Dina arbetspass bokas där det finns behov via bokningssystemet Time Care Pool.
2021-06-15 2021-08-08
Habo kommun, Kommunledningskontoret Kommunikatör
Som kommunikatör i Habo kommun arbetar du nära ledningen både strategiskt och operativt. Du stöttar samtliga förvaltningar i val av kanaler, analys av målgrupper, formulering av budskap och vid kontakter med media. En stor del av arbetet består av produktion i form av layout och text. I tjänsten ingår också att tillsammans med kommunikationsansvarig utveckla, underhålla och administrera kommunens webbplats och intranät. Habo är en liten men växande kommun och vi hjälper alla till där det behövs. Du som söker behöver därför vara flexibel, kunn...
2021-06-04 2021-08-08