Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Habo kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till korttidsverksamhet i Habo Kommun!
Arbetsuppgifterna är varierande med eftervård efter sjukhusvistelse, palliativ vård, växelboende och permanenta boende. För oss är det viktigt med individens integritet och att utföra individuellt anpassad vård där social stimulans är en självklar del. I vårt uppdrag ingår daglig dokumentation och rehabiliterande insatser. Vårt arbete genomsyras av ett positivt förhållningssätt där vi ser möjligheterna i det dagliga arbetet. För att trivas hos oss är det viktigt att du vill utvecklas i ditt arbete efter verksamhetens behov. I vårt yrkesutövand...
2022-09-30 2022-10-21
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare eller annan pedagogisk erfarenhet 100% tillsvidare Kyrkbyns förskola
Den lilla förskolan med det stora engagemanget! Vi har ett arbetssätt där barns delaktighet och inflytande genomsyrar hela vår verksamhet. Vi diskuterar kontinuerligt vårt förhållningssätt för att ge barn och vuxna en trygg och stimulerande miljö. Vi har en nära samverkan med våra vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du har ansvar för både praktiska och pedagogiska uppgifter. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera och driva verksamheten utifrån förskolans styrdokument samt kommunala prioriterade utveckling...
2022-09-29 2022-10-21
Habo kommun, Kommunledningskontoret Kock, timvikarie
Arbete i centralkök och/eller på mottagningskök på skolor och förskolor. Alla förekommande sysslor i ett storkök eller mottagningskök. Vikarieplanering sker via vårt bokningssystem Time Care Pool. Du får möjlighet att arbeta på timme vid ordinarie personals frånvaro. Vi jobbar dagtid. Helgarbete förekommer. Största behovet av timvikarier finns på vardagarna.
2022-09-28 2022-10-17
Habo kommun, Kommunledningskontoret Lokalvårdare, Timvikarie
Lokalvård inom offentlig miljö exempelvis skolor, förskolor, kommunhus, sporthallar och bibliotek. Som timvikarie skrivs du in i vårt vikariesystem Time Care Pool där du lägger dig tillgänglig för jobb. Omfattningen kan variera då du vikarierar vid ordinarie personals frånvaro.
2022-09-21 2022-10-12
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Hagenskolans anpassade grundskola
Göra skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du kommer att visa och göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen. I arbetsuppgifterna ingår att leda och utveckla verksamheten på fritidshemmet Ängen i enlighet med Lgr22. I ditt uppdrag arbetar du för att underlätta för elever i behov av särskilt stöd och utifrån ett helhetsperspektiv i både inlärning och utveckling. Vi hjälps åt med öppning och stängning, det innebär att arbetstiderna vari...
2022-09-20 2022-10-10
Habo kommun, Socialförvaltningen Fältsekreterare/Familjebehandlare
Som fältsekreterare arbetar du förebyggande och uppsökande med ungdomar 13-20 år. Fältsekreteraren erbjuder råd och stöd till denna åldersgrupp, enskilt eller i grupp. Arbetet bygger till mycket stor del på samverkan med skola, fritidsgård, fältsekreterare i andra närliggande kommuner och polis. I arbetet ingår placering och uppföljning av ungdomstjänst. Hantering av vissa orosanmälningar kring ungdomar. Som familjebehandlare arbetar du med biståndsbedömda insatser. Du erbjuds kontinuerlig fortbildning och handledning.
2022-09-20 2022-10-18
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare 100% tillsvidare Bäckgatans förskola
Att leka är att utvecklas! Vi lägger stort fokus på gemenskap och trygghet, vi prioriterar värdegrundsarbetet och goda relationer. Olikheter respekteras och ses som en tillgång. Barnens intressen, förutsättningar och behov får ligga till grund för utformandet av verksamheten. Vi tror på det kompetenta barnet och ger barnen inflytande i verksamheten. Utifrån olika målområden fångar vi lärandet i vardagen, både inom- och utomhus, med närheten till skog, natur och dess möjligheter och upplevelser. Du ger barnen en grund i trygghet,glädje och läran...
2022-09-12 2022-10-03
Habo kommun, Socialförvaltningen Timvikarier sökes till hemtjänst
Vi söker dig som med engagemang, närhet och ansvar vill arbeta för att våra invånare ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt . Du är lyhörd, flexibel och ansvarstagande. Dina arbetstider är dag, kväll och helg.
2022-08-25 2022-11-30