Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialförvaltningen, Hörby kommun Nämndssekreterare till socialnämnden
Som nämndssekreterare inom Sektor Omtanke servar du socialnämnden och du är ansvarig för nämndens hela ärendehantering. I uppdraget ingår ärendehantering, registrering, diarium, arkiv, sammanträdesrutiner och handlingar, inför och efter sammanträdena. Samarbete med nämndens ordförande och socialchef är naturligt likasom med övriga nämndsekreterare och administratörer på kommunens centrala kontor. I arbetsuppgifterna ingår också att ge service och administrativt stöd till förvaltningsledningen samt bidra till utveckling av rutiner och kvalitet...
2021-07-22 2021-08-15
Socialförvaltningen, Hörby kommun Enhetschef Särskilt boende
Vi söker en modig och nytänkande enhetschef som vill anta utmaningen att skapa en omsorg i världsklass tillsammans med oss. Du kommer att vara ansvarig för kommunens särskilda boende Hagadal i Osbyholm. Hagadal är ett mindre boende med 23 platser fördelat på 2 avdelningar - en somatisk avdelning och en för boende med kognitiv svikt. Din uppgift är att styra enheten mot uppsatta mål i ekonomi-, brukar-, medarbetar- och utvecklingsperspektivet samt att ansvara för kvalitets- och förändringsarbete. Du har daglig kontakt med brukare och anhöriga...
2021-07-21 2021-08-22
Miljökontoret, Hörby kommun Miljöinspektör
Nu söker vi en miljöinspektör till vårt engagerade team på Bygg & Miljö då en medarbetare har valt att prova nya utmaningar. Rollen som miljöinspektör innebär ett roligt och omväxlande arbete med tillsyn enligt miljöbalken i första hand. Arbetsuppgifterna består av tillsyn inom t ex C-verksamheter, lantbruk, små avlopp, men även andra arbetsuppgifter kan vara aktuellt och kan anpassas efter dina erfarenheter inom området. Du arbetar självständigt, men tillsammans och med stöd av våra övriga miljöinspektörer och bygg- och miljöchef. Att ge god ...
2021-07-21 2021-09-01
Socialförvaltningen, Hörby kommun Socialsekreterare, Vård och omsorg, Biståndsbedömning
Nu söker vi en ny kollega till vårt vård- och omsorgsteam som ingår i Myndighetsenheten inom biståndshandläggning SoL. Inom Socialförvaltningens Myndighetsenhet utreds behov inom vård och omsorg, LSS, barn och ungdom, familjerätt, missbruk/psykiatri. Arbetet inom vård- och omsorgsteamet består i huvudsak av utredningsarbete för medborgare som har behov av insatser i form av hemtjänst, kortidsvård, växelvård, dagverksamhet samt annat särskilt boende. Vi arbetar enligt IBIC metoden och kommer under hösten 2021 införa Life Care. Vi är mitt i ...
2021-07-07 2021-08-08
Socialförvaltningen, Hörby kommun Mentor med yrkeslärarkompetens 80%
Vill du jobba med arbetsmarknads-, integrations- och utbildningsfrågor i projektform? Har du energi och mod att skapa nya metoder och arbetssätt för att lyckas med detta uppdrag? Är svaret ja på dessa frågor kan du vara den vi söker. Hörby kommun har nyligen beviljats utvecklingsmedel från Länsstyrelsen till ett projekt som heter Integrationssupporten förstärkt språk-och jobbfokus. Projektet kommer att bedrivas tillsammans av Hörby Lärcenter och Arbete och Försörjning i Hörby kommun. Projekttiden är 2021-11-01 2023-03-31. Syftet med projekt...
2021-07-07 2021-08-08
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Hörby
Nu välkomnar vi två distriktsläkare till vår vårdcentral för tillsvidareanställning! Här värdesätter vi din personliga utveckling och är därför lyhörda inför dina önskemål. Hos oss kommer du som distriktsläkare att arbeta med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral som exempelvis planerad vård och akutmottagning, samordnad individuell plan (SIP) och hembesök. Därutöver ger du stöd och rådgivning till sjuksköterskor och annan vårdpersonal samt handleder studenter och ST-läkare. Tjänsten innefattar i huvudsak arbete med: • distriktsläkar...
2021-07-05 2021-08-02
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Vi söker Erfaren strategisk planarkitekt
I rollen som strategisk planarkitekt kommer du ha huvudansvar för att ta fram kommunens nya översiktsplan. Du kommer också att arbeta med andra strategiska dokument. Du kommer att vara kommunens kontakt i regionala frågor som till exempel arbetet med regionplan, regionala infrastrukturfrågor samt kommunsamarbetet Skåne Nordost (SKNO). Du kommer även att svara på remisser från myndigheter och andra kommuner samt besvara frågor från medborgare som rör strategiska frågor. Du kommer vid behov att ingå i arbetsgrupper som rör utredningar med koppl...
2021-06-28 2021-08-22
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Vi söker vikarierande miljöstrateg
I rollen som miljöstrateg kommer du att arbeta med miljö-, klimat- och energifrågor internt inom kommunens organisation och externt mot medborgare och andra samarbetspartners. Du är kommunens kontakt i frågor som rör ditt område och deltar i interkommunala och regionala samarbeten. Du kommer även att svara på remisser från myndigheter och andra kommuner. Du kommer att vara föredragande för dina ärenden i kommunstyrelsen och eventuellt i andra nämnder. Du rapporterar till planerings- och utvecklingschefen, vilken är din närmsta chef. Arbetet...
2021-06-28 2021-08-22
Unikom IT kommuner i Skåne AB Nätverkstekniker
Som nätverkstekniker arbetar du med varierande arbetsuppgifter som t.ex. daglig drift, underhåll, implementeringar, design, felsökning, problemlösning, tekniska integrationer m.m. I din roll arbetar du såväl självständigt som tillsammans med kollegor i vårt nätverksteam.
2021-06-10 2021-08-01