Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialförvaltningen, Hörby kommun Verksamhetschef vård och omsorg
Nu söker vi en modig och innovativ verksamhetschef som är redo att anta utmaningen att skapa en omsorg i världsklass tillsammans med oss. I uppdraget ingår personal, arbetsmiljö och budgetansvar för 10 enhetschefer inom vård och omsorg. Cheferna arbetar i 3 olika verksamhetsområde: Funktionsstödsverksamheten, särskilt boende och ordinärt boende. Förutom detta blir du också verksamhetsansvarig för hälso-sjukvården. Du styr och leder verksamheterna mot uppställda mål och bidrar till vårt fortlöpande kvalitetsarbete. Du tar också ett övergripand...
2021-05-11 2021-05-26
Socialförvaltningen, Hörby kommun Nämndsekreterare vikariat
Som sekreterare i socialnämnden är du ansvarig för nämndens hela ärendehantering och allt vad det innebär med registrering, diarium, arkiv, sammanträdesrutiner och handlingar, inför och efter sammanträdena. Samarbete med nämndens ordförande och socialchef är naturligt likasom med övriga nämndsekreterare och administratörer på kommunens centrala kontor. I arbetsuppgifterna ingår också att ge service och administrativt stöd till förvaltningsledningen samt bidra till utveckling av rutiner och kvalitetssäkring. Du är också ett ansikte utåt och ti...
2021-05-10 2021-05-31
Socialförvaltningen, Hörby kommun Sjuksköterska i Hemsjukvård
Vi söker dej som vill arbeta i hemsjukvården hos oss i Hörby. Som distriktssköterska/sjuksköterska präglas ditt arbete av ett salutogent arbetssätt med den enskildes delaktighet i fokus. Du arbetar med att ge en god och säker omvårdnad i livets alla skeden och du kan identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. Du kommer att tjänstgöra i hemvården landsbygd som omvårdnadsansvarig sjuksköterska och i arbetsuppgifterna ingår även att handleda och delegera omvårdnadspersonal. I Hörby kommun arbetar vi med teambaserad vård och omsorg, du ingår ...
2021-05-07 2021-05-28
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontaktperson
Hörby kommun söker efter en kontaktperson åt en mamma med två barn, fem och sju år. Mamma behöver stöd i föräldrarollen under barnens uppväxt. Hon behöver stöd i att följa med i barnens utveckling och anpassa sig efter nya behov som uppstår efter hand som barnen blir äldre. Mamma kan behöva hjälp i kontakten med skola, sjukvård och andra myndigheter. Barnen kan behöva en extra vuxen i sitt nätverk som kan göra aktiviteter med dem och hjälpa till med läxläsning. Vi söker dig som har en positiv inställning till andras resurser och förmågor. Du ...
2021-05-05 2021-05-26
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontaktperson
Hörby kommun söker efter en kontaktperson åt en mamma med två barn, fem och sju år. Mamma behöver stöd i föräldrarollen under barnens uppväxt. Hon behöver stöd i att följa med i barnens utveckling och anpassa sig efter nya behov som uppstår efter hand som barnen blir äldre. Mamma kan behöva hjälp i kontakten med skola, sjukvård och andra myndigheter. Barnen kan behöva en extra vuxen i sitt nätverk som kan göra aktiviteter med dem och hjälpa till med läxläsning. Vi söker dig som har en positiv inställning till andras resurser och förmågor. Du ...
2021-05-05 2021-05-26
Socialförvaltningen, Hörby kommun Socialsekreterare, Vård och omsorg, Biståndsbedömning
En av våra medarbetare är föräldraledig! Nu söker vi en ny kollega till vårt vård och omsorgs team som ingår i Myndighetsenheten inom biståndshandläggning SoL. Inom Socialförvaltningens Myndighetsenhet utreds behov inom vård och omsorg, LSS, barn och ungdom, familjerätt, missbruk/psykiatri och försörjningsstöd. Arbetet inom vård och omsorgsteamet består i huvudsak av utredningsarbete för medborgare som har behov av insatser i form av hemtjänst, kortidsvård, växelvård, dagverksamhet samt annat särskilt boende. Vi arbetar enligt IBIC metoden oc...
2021-05-03 2021-05-23
Folktandvården Kliniksamordnare till Folktandvården Skåne, Hörby
Som kliniksamordnare är du en del av klinikledningen och du är länken mellan klinikchefen och kollegorna på kliniken. Du är där i vardagen och ansvarar för den dagliga driften. Ditt uppdrag är brett och varierande men din kanske viktigaste uppgift är att vara både en inspiratör och en förebild. Vi är stolta över vår ledningsfilosofi och att vi leder värderingsstyrt genom att entusiasmera och motivera varandra. Det är klinikledningen som, tillsammans med kollegorna, driver och utvecklar verksamheten i linje med vår affärsplan. I dina arbetsuppg...
2021-05-03 2021-05-21
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Rektor i förskolan
Som rektor kommer du att ha det totala ansvaret för personal, budget, arbetsmiljö, utbildningens kvalité samt operativt leda det dagliga arbetet på förskolorna. För det krävs det att du är en tydlig ledare som kan motivera, entusiasmera och skapa arbetsglädje. Vi erbjuder dig samtidigt ett nära stöd och samarbete med övriga rektorer på våra förskolor, som gemensamt driver, utvecklar och kvalitetssäkrar Hörbys förskoleverksamhet. Som rektor är du underställd skolchefen och ingår även i en ledningsgrupp med andra rektorer i kommunen. Vi är en or...
2021-05-01 2021-05-29
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Specialpedagog till Georgshillsskolan 7-9
Som specialpedagog deltar du i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet tillsammans med skolans elevhälsoteam. I ditt uppdrag arbetar du på organisations-, grupp- och individnivå med kartläggning, handledning, observation av enskilda elever eller grupper. Du bidrar med specialpedagogisk kunskap inom elevhälsans gemensamma arbete, exempelvis utbildningsinsatser, behovsbedömning och planering kring individ och grupp med särskilda behov. Du kommer även arbeta med elever i behov av särskilt stöd, både i klassrummet och enskilt. Du har ett nä...
2021-04-30 2021-05-16
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Bibliotekarie till Georgshillsskolan F-9 i Hörby
Vi söker en skolbibliotekarie till Georgshillsskolan. Vi är en F-9 skola med 500 elever. På skolan har vi också en grundsärskola. Tillsammans med pedagoger och all annan personal är du med och skapar en positiv lärmiljö kring våra elever. Vi söker en bibliotekarie som är intresserad av bibliotekens pedagogiska uppdrag och som gärna jobbar med både MIK (media- och informationskompetens) och läsutveckling. Du kommer att arbeta både i skolbibliotek och även ha undervisning i klassrum tillsammans med pedagoger. I tjänsten ingår lästid. För att lyc...
2021-04-28 2021-05-15
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Lärare i fritidshem Kilhults skola
Kilhults skola söker en driven, nyfiken och engagerad lärare i fritidshem till vårt fantastiska skola. Skolan präglas av ett mycket gott arbetsklimat där skola och fritids arbetar ihop. På vårt fritidshem jobbar vi aktivt för att ge våra elever en utmanade, spännande och rolig fritidsvistelse. Kilhults skola är vackert belägen mitt i den Skånska landsbygden och skolan är omgiven av fantastisk natur där fritids ofta befinner sig. Kilhults skola är en liten, mysig skola där alla jobbar nära varandra. Som lärare i fritidshem har du tillsammans me...
2021-04-26 2021-05-14
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Badpersonal till Lågedammsbadet
• Ge service och information till våra gäster • Kassa och receptionsarbete i form av att ta emot bokningar, sälja entrébiljetter och serva kunder i vår cafédel • Badbevaka • Simskola • Babysim • Vattengymnastik • Lokalvård av simhall och Idrottshall
2021-04-22 2021-05-12
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Trafikplanerare
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun består av fyra avdelningar. I tjänsten som trafikplanerare kommer du arbeta inom avdelningen Kommunservice gata/park. Avdelningen består av ca 30 medarbetare, där du kommer ha ett nära samarbete med enhetschef, nämndsekreterare och projektledare. Som trafikplanerare kommer du att ha ett omväxlande arbete. Du kommer främst ta fram och handlägga lokala trafikföreskrifter och agera sakkunnig inom trafikfrågor. Du kommer skriva fram tjänsteskrivelser och redovisa till politiken. Du kommer arbeta med tra...
2021-04-09 2021-05-30
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Är du en engagerad spansklärare?
Tjänsten är en heltidstjänst i spanska åk 6-9. Vi söker dig som vill arbeta i en utvecklande skola. Du skall vara driven, initiativrik och trygg i dig själv. Arbetet inneb är att du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i linje med styrdokumentens intentioner. Elevernas utveckling och lärande skall vara i fokus. Du ansvarar även för att upprätthålla en god och kontinuerlig kontakt med elevernas vårdnadshavare. Vi tror på våra elever och deras drivkraft, nyfikenhet och ambition. Vi är en skola där man bryr sig om varandra lite mer än...
2021-04-07 2021-05-25
Socialförvaltningen, Hörby kommun Semestervikarie undersköterska eller hemvårdare
Vi söker dig som vill ha ett roligt och givande sommarjobb där du får chansen att göra skillnad för andra. Hos oss får du möjligheten att utvecklas och skapa erfarenheter som du kommer ha nytta av i framtiden! Vi behöver semestervikarier till våra äldreboenden och till hemtjänsten, där du jobbar som undersköterska eller hemvårdare. I ditt dagliga arbete är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. En arbetsdag kan bland annat bestå av att ge stöd och hjälp med...
2021-01-21 2021-05-31
Socialförvaltningen, Hörby kommun Semestervikarier Funktionsstödsverksamheten
Vård och Omsorg söker nu dig som är engagerad och har intresse för att arbeta hos oss som timvikarie inom funktionsstödsverksamheten, på våra gruppboende, servicelägenheter, korttidsverksamhet eller som personlig assistent. Inom vår verksamhet möter du personer med olika funktionshinder i varierande åldrar. Arbetet innebär att ge stöd och omvårdnad utifrån varje persons individuella behov. Arbetstiden är schemalagd och kan omfatta dagtid, kvällar, helger och vaken nattjänstgöring eller jourtjänstgöring nattetid. Ensamarbete kan förekomma.
2021-01-07 2021-05-28