Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialförvaltningen, Hörby kommun Är du vår nya Arbetsterapeut och vikarierande MAR?
Nu söker vi en nytänkande och sprudlande arbetsterapeut till vårt rehabteam! Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan även innehålla ett vikarierande MAR-uppdrag. Visst låter det kul? Vi arbetar i ett tvärprofessionellt hemvårdsteam med fysioterapeut, sjuksköterskor, koordinatorer, undersköterskor och enhetschef. Tillsammans arbetar vi med stort brukarfokus för att möjliggöra bästa möjliga förutsättningar för våra äldre att bo kvar i hemmet under trygga förhållande. För oss är det rehabiliterande förhållningssättet en förutsättning för ...
2022-10-06 2022-11-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Hörby kommun söker Fastighetschef/Tekniskchef Kommunservice
Hörby kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med o skapa det goda samhället för sina invånare och brukare. Här får du en möjlighet till personlig utveckling samt chansen att göra skillnad för alla som bor o verkar i Hörby. Ditt uppdrag som Fastighetschef/Tekniskchef I den här rollen kommer du att ansvara för kommunens fastighetsavdelning med cirka 15 medarbetare. Fastighetsavdelningen är under förändring och ska med dig som ledare förflytta sig till en mer strategisk nivå. Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens fastigheter så som sk...
2022-09-30 2022-10-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Hörby kommun söker Projektledare Kommunservice Gata/Park
Nu söker vi en projektledare till vårt engagerade team på Kommunservice gata/park. För att lyckas i rollen som projektledare är dialog med övriga avdelningar inom förvaltningen, medborgare, myndigheter, fastighetsägare och företag avgörande. Det är viktigt att du driver projekt med ett helhetsperspektiv så att även driften av gator/parker/torg får de förutsättningar som behövs för ett professionellt förvaltande. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar: • Upprätta förfrågningsunderlag • Budgetansvar för ditt ansvarsområde • Ta fram kalkyl...
2022-09-30 2022-10-30
Socialförvaltningen, Hörby kommun Stödfamilj inom LSS sökes
Stödfamilj är en insats som kan beviljas en sökande enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Genom insatsen ska anhöriga eller andra närstående kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För personen med funktionsnedsättningen kan insatsen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Stödfamiljen tar emot barnet som är beviljad insatsen i sitt hem. Vi söker en stödfamilj till ett barn i lägre ålder med funktionsnedsättning. Barnet är glad och social....
2022-09-28 2022-10-18
Socialförvaltningen, Hörby kommun Hej unika sjuksköterska x 2!
Som rubriken lyder söker vi nu två enastående legitimerade sjuksköterskor till våra trevliga särskilda boenden, Källhaga och Vallgården. Vi behöver anställa dubbelt upp! Källhaga är ett boende med 37 platser för människor med kognitiv svikt. Vallgården är boendet med somatisk inriktning och som från och med 1 september återigen drivs av Hörby kommun efter flera år i privat regi. På Källhaga möter du ett sammansvetsat team som arbetar utifrån väletablerade arbetssätt och som har en hög mognad. Vallgården är boendet som bygger struktur och kultu...
2022-09-28 2022-10-18
Socialförvaltningen, Hörby kommun Avlösare till barn inom LSS
Avlösarservice i hemmet innebär att en person kommer hem och tillfälligt bistår den funktionshindrade. Syftet är att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avlösning och kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet.
2022-09-27 2022-10-17
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Lärare till mellanstadiet på Georgshillsskolan
Vi söker en mellanstadielärare som är den självklara ledaren i klassrummet. Du har en förmåga att entusiasmera dina elever och skapa en undervisning som eleverna finner lockande och intressant. Du har en stor portion humor vilket gör det roligt att vara i ditt klassrum. Tjänsten är visstid som kan göras om till tillsvidareanställning.
2022-09-22 2022-10-07
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Skolpsykolog
Vi söker ytterligare en psykolog med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Vi önskar också att psykologen tillsammans med sin kollega, elevhälsans övriga funktioner och med den pedagogiska personalen utvecklar uppdraget mot att främja tillgängliga lärmiljöer och lyfter arbetet från ett individfokus till ett fokus på grupp- och organisationsnivå. Hörby kommun har nyligen gått tillbaka till att vara en central elevhälsa som omfattar skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykolog. Verksamheten inom elevhälsan fyller en centr...
2022-09-16 2022-10-14
Socialförvaltningen, Hörby kommun Sjuksköterska - Hemvården i Hörby behöver dig!
Är det du som söker en arbetsplats med stora möjligheter att vara med och skapa en hemvård i världsklass? Är det du som kommer att vara en del av ett härligt team som gör skillnad för våra brukare? Nu söker vi dig som vill arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården i natursköna Hörbys landsbygds område! Vår enhet består av ett härligt team sjuksköterskor som stöttar varandra och du kommer få hjälp att sätta dig in i arbetet genom stöd och handledning i teamet. Du erbjuds ett utvecklande och flexibelt arbete i en verksamhet med fokus på gott s...
2022-09-15 2022-10-09
Unikom IT kommuner i Skåne AB Nätverkstekniker till Unikom
Som nätverkstekniker arbetar du med varierande arbetsuppgifter som t.ex. daglig drift, underhåll, implementeringar, felsökning, problemlösning, tekniska integrationer m.m. Du arbetar för att driva, stödja och utveckla nätverksmiljön för alla våra ägarkommuner. Rollen innebär både att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor i vårt nätverksteam. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kommunens verksamhetsområde och behov, vilket innebär att du kommer vara både på kontoret och på plats i verksamheterna. Vi erbjuder dig möjlighet att utve...
2022-09-13 2022-11-14
Unikom IT kommuner i Skåne AB Systemtekniker Digital Workplace
Hos Unikom får du arbeta med den senaste teknikutvecklingen och du ges chansen att fördjupa dig inom spännande områden. Du får vara med och driva och påverka utvecklingen av en spännande och växande miljö som ligger i framkant. Arbetet som Systemtekniker Digital Workplace sker både självständigt och i grupp som är en del av infrastrukturavdelningen. Fokus ligger på Microsofts produkter och lösningar. Grupperingen där du ingår har tre primära områden: applikationspaketering, hantering av klientplattform (deployment, hårdvarucertifiering, OS-kon...
2022-09-13 2022-11-30
Kommunledningskontoret, Hörby kommun Engagerad och driven kommunikatör till kommunikationsenheten
Vi söker en driven och engagerad kommunikatör som vill vara med och utveckla kommunikationen i Hörby kommun. Du kommer att ingå i ett team på totalt tre personer. Samarbete och din förmåga att bygga relationer är viktigt. I ditt ansvar ingår planering och samordning av internt och externt kommunikationsarbete. Du och ditt team är ett viktigt strategiskt stöd till chefer och kollegor. Du tar ansvar och har erfarenhet av att leda, driva och paketera olika kommunikationsinsatser för att stödja kommunens verksamheter. Dina arbetsuppgifter omfatta...
2022-09-07 2022-10-14
Socialförvaltningen, Hörby kommun Fysioterapeut SÄBO
Vi vågade lyssna på behovet från våra medarbetare och utökar därför glädjande vår fysioterapeutstyrka med ytterligare en tjänst! Vi söker nu en fysioterapeut till våra SÄBO i Hörby kommun. Du kommer arbeta i nära samarbete med arbetsterapeutskollega på våra fyra olika SÄBO. Här möter du brukare inom såväl demensvård som somatisk vård med varierande behov av insatser utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv såsom olika bedömningar av rörelseförmåga, förskrivningar av hjälpmedel, pre- och rehabiliterande insatser, handledning och utbildning av öv...
2022-09-02 2022-10-07
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Specialpedagog till Georgshillsskolan 7-9
Som specialpedagog/speciallärare deltar du i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet tillsammans med skolans elevhälsoteam. I ditt uppdrag arbetar du på organisations-, grupp- och individnivå med kartläggning, handledning, observation av enskilda elever eller grupper. Du bidrar med specialpedagogisk kunskap inom elevhälsans gemensamma arbete, exempelvis utbildningsinsatser, behovsbedömning och planering kring individ och grupp med särskilda behov. I tjänsten kommer du bland annat att arbeta direkt med elever som är i behov av särskilt ...
2022-08-30 2022-10-10
Socialförvaltningen, Hörby kommun Stödpedagog till Lågedammsgatans gruppboende LSS
Vi söker en stödpedagog till Lågedammsgatans gruppboende LSS i Hörby. På gruppboendet bor äldre brukare. Som stödpedagog hos oss kommer du att ha ett roligt och meningsfullt arbete med stort ansvar. Ditt uppdrag är att tillsammans med stödpedagogskollega och övriga i arbetslaget arbeta för att de boende får ett gott bemötande samt stöd och individanpassad hjälp i sin vardag format av de boendes behov och önskemål. I arbetet ingår alla förekommande sysslor i ett hem, omvårdnad samt sociala och praktiska insatser i och utanför bostaden. Vi arbe...
2022-05-23 2022-10-06