Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Högsby kommun, Kommunledningskontor Kundtjänstmedarbetare till kommunens växel och servicecenter
I arbetet ingår receptionsarbete, samtalshantering, information, verifiering av fakturor, information och service till medborgare, anställda och politiker.
2021-03-01 2021-03-14
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund ÖSK söker två säsongsarbetare med placering i Högsby
Arbetsuppgifterna består av drift, underhåll av gator, vägar, parker, planteringar, lekplatser och grönytor samt även av kommunens vatten- och avloppsnät. I detta ingår arbete med maskiner såsom traktorer och lastmaskiner med tillhörande utrustning, röjsåg, motorsåg, gräsklippare och även med moderna hjälpmedel är arbetet fysiskt krävande.
2021-02-18 2021-03-12
Högsby kommun Feriearbete
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du arbetar inom. I din ansökan vill vi att du anger vilka områden du är intresserad av att arbeta inom med ett förstahandsval, andrahandsval samt tredjehandsval.
2021-02-15 2021-04-05
Högsby kommun, Myndighetsnämnd Högsby kommun söker byggnadsinspektör
Uppdraget innebär handläggning av bygglov- och tillsynsärenden, samt fatta egna beslut på delegation. Du kommer handlägga både bygglov med och utan tekniska samråd. Tjänsten innefattar även att genomföra arbetsplatsbesök, slutsamråd och fatta beslut om kontrollplaner, start- och slutbesked, bereda och föredra ärenden för myndighetsnämnden samt handläggning och beredning av markfrågor, arrenden mm att föredra för kommunstyrelsen. Arbetsuppgifterna är i övrigt väldigt varierande, exempelvis att ge råd och information samt service till allmänhet...
2021-02-12 2021-03-02
Högsby kommun Sommarvikarier till äldreomsorg och LSS-verksamhet
Vår uppgift är att ge brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Din uppgift är att motivera, ge god omvårdnad och stötta brukaren i sin vardag. Det förekommer också hushållssysslor som tvätt och städ. Enklare sjukvårdsuppgifter kan förekomma på delegation av sjuksköterska. Det kan förekomma husdjur och rökning i enskilda ärenden.
2021-01-22 2021-04-30