Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Högsby kommun, Individ och familjeomsorgen 1:e socialsekreterare till Vuxenenheten
Som förste socialsekreterare arbetsleder du socialsekreterare utifrån aktuell lagstiftning och du ansvarar för ärendehantering samt rättssäkerhet. Du arbetsleder även våra utförare av insatser som behandlare och boendestödjare. I rollen som förste socialsekreterare ingår det att fördela det dagliga arbetet med ärendefördelning till socialsekreterarna och utförare samt ge ärendehandledning både enskilt och i grupp. Som förste socialsekreterare stöttar du både nya och erfarna kollegor och fungerar som ett lättillgängligt stöd i det dagliga arbe...
2022-09-30 2022-10-30
Högsby kommun, LSS-område 2 Stödpedagog till LSS
I din roll som stödpedagog kommer du att vara en förebild för dina kollegor i det pedagogiska arbetet. Du kommer med lösningar i de utmaningar som uppkommer i det brukarnära arbetet utifrån din kompetens. Du förväntas skapa struktur och vara en drivande kraft att den vidhålls. I tjänsten på daglig verksamhet ingår ett samordningsuppdrag där visst administrativt arbete ingår. Du stöttar brukarna i vardagen genom att skapa en förutsägbar, hanterbar och begriplig tillvaro. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren och skapa för...
2022-09-30 2022-10-30
Högsby kommun, Kultur & Fritid Hälsolots
Socialt stöd och socialt sammanhang är två av de faktorer som påverkar hälsa och livslängd mest. Att främja hälsa genom att stärka möjligheterna för individer att hitta sammanhang att delta i och bidra till är hälsolotsens uppgift. Hälsolots är kärnan i det som kallas social förskrivning, vilket betyder att det finns en koppling mellan hälsolots arbete och hälso- och sjukvården. Hälsolots är en länk till andra aktörer i samhället. Hälsolotsens uppgift är att stötta individer till stärkta sociala sammanhang. Hälsolots verkar i mellanrummen mel...
2022-09-26 2022-10-16
Högsby kommun, Kommunledningsförvaltningen Arbetsmarknadschef
I rollen som arbetsmarknadschef har du det yttersta ansvaret för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal. Du har stora påverkansmöjligheter att tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor samt medarbetare forma arbetet med arbetsmarknadsåtgärder vilka är förankrade i politiska beslut samt i samverkan internt inom kommunala verksamheter såväl som externt med andra kommuner och myndigheter. För att nå en budget i balans förväntas du arbeta med verksamhetsprocesser, mätbara mål och metoder för kontinuerlig uppföljning. Operativt arbet...
2022-09-26 2022-10-16
Högsby kommun, Städverksamhet Timvikarie som städare
Hos oss kommer dina arbetsuppgifter att vara lokalvård inom Högsby kommun. Variation och omväxling i arbetet kommer att vara stor, eftersom du som städare utför lokalvård på olika platser inom skola, förskola, gymnastikhall och kontor. Ensamarbete förekommer. Vi har tjänstebil för att resa mellan de olika arbetsplatserna.
2022-09-07 2022-10-31