Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Högsby kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 på Fröviskolan i Högsby
Som lärare i åk 4-6 tar du ett aktivt ansvar för verksamheten och utgår från skolans styrdokument. Som person är du strukturerad och har lätt för samarbete. Du motiverar och skapar engagemang för att öka elevernas lust och intresse för lärandet. Du är flexibel, har en positiv elevsyn, är lösningsinriktad och tycker om att vara i ständig utveckling och i ett ständigt lärande. Du bidrar till att elever mår bra och känner sig trygga. Du ser varje elev som en individ och utgår från varje elevs förutsättningar. En god kontakt med kollegor, elever oc...
2021-05-12 2021-05-26
Högsby kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen Lärare åk 1-3 på Fröviskolan i Högsby
Som lärare i åk 1-3 tar du ett aktivt ansvar för verksamheten och utgår från skolans styrdokument. Som person är du strukturerad och har lätt för samarbete. Du motiverar och skapar engagemang för att öka elevernas lust och intresse för lärandet. Du är flexibel, har en positiv elevsyn, är lösningsinriktad och tycker om att vara i ständig utveckling och i ett ständigt lärande. Du bidrar till att elever mår bra och känner sig trygga. Du ser varje elev som en individ och utgår från varje elevs förutsättningar. En god kontakt med kollegor, elever oc...
2021-05-12 2021-05-26
Högsby kommun, Ruda / Asyl Specialpedagog/Speciallärare till Tallåsskolan Ruda
Du kommer att arbeta med att ge stöd till elever och lärare i arbetet med elevhälsoinsatser. Det gemensamma målet är att alla elever ska nå kunskapskraven. Du kommer att vara ett stöd i arbetet med åtgärdsprogram och pedagogiska kartläggningar. Du kommer att ha nära samarbete med 2 av kommunens övergripande specialpedagoger. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, skolsköterska, kommunövergripande specialpedagog och rektor, samt en del samarbete med kommunens psykolog. Finns stora möjligheter att styra sin fortbildni...
2021-05-12 2021-05-26
Högsby kommun, HUC Högsby kommer söker SFI/SVA- lärare
Arbetsuppgifter kommer bestå i att undervisa i Svenska som andraspråk samt administrera den administration som uppstår i samband med uppdraget.
2021-05-10 2021-05-31
Högsby kommun, HUC Högsby kommun söker lärare till Lärvux
Tjänsten kommer innebära undervisning inom lärvux samt vårdkurser på komvux. I tjänsten tillkommer en del administration.
2021-05-10 2021-05-31
Högsby kommun, HUC Högsby kommun söker Studie- och yrkesvägledare till HUC
Arbetet som Studie- och yrkesvägledare på introduktionsprogrammen vid Högsby utbildningscenter innebär att du kommer att arbeta med frågor som rör vägledande samtal om fortsatta gymnasiala studier. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är studiesamtal och studieplanering, deltagande vid föräldramöten samt annan information till elever och vårdnadshavare. Inom vuxenutbildningen genomför du vägledande samtal angående fortsatta studier såväl på komvux som högskola eller andra skolformer. Vägledande samtalen kan innefatta frågor som byte av ...
2021-04-27 2021-05-17
Högsby kommun, Räddningstjänst Högsby kommun söker deltidsbrandmän till Högsby och Fagerhult
Som deltidsbrandman inom räddningstjänsten är du brandman på deltid. Det innebär att du har ett annat jobb eller studerar men är beredd att rycka in till brandstationen när din personsökare piper. När personsökaren ljuder tar du dig till brandstationen för att möta upp dina övriga gruppmedlemmar, byta om och åka på larmet. Exempel på larm är trafikolyckor, hjärtstopp och bränder. En beredskapsgrupp i Högsby består av en styrkeledare och fyra brandmän och i Fagerhult två brandmän. Arbetstiden består av beredskap som du har enligt schema (7 dygn/...
2021-04-21 2021-05-31
Högsby kommun, Bemanningscentra Sommarvikarier till äldreomsorg och LSS-verksamhet
Vår uppgift är att ge brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Din uppgift är att motivera, ge god omvårdnad och stötta brukaren i sin vardag. Det förekommer också hushållssysslor som tvätt och städ. Enklare sjukvårdsuppgifter kan förekomma på delegation av sjuksköterska. Det kan förekomma husdjur och rökning i enskilda ärenden.
2021-01-22 2021-05-31