Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Högsby kommun, 6- 9 Fröviskolan Elevassistent till Fröviskolan 6-9
I din roll som elevassistent är din uppgift att finnas till som en extra resurs för en eller flera elever i skolan/klassen. Du skall vara till hjälp för att eleven skall finna ro i sina studier. Det är även ditt uppdrag som elevassistent att hjälpa till att hitta individuella lösningar så att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap och att var ett stöd socialt.
2024-04-12 2024-04-26
Högsby kommun, F-5 Fröviskolan Lärare i fritidshem till Fröviskolan F-5
I arbetet ingår det att : - att skapa och utveckla en trygg miljö som lockar och utmanar barns utveckling, inflytande och lärande - att förbereda, utvärdera och dokumentera verksamheten - att utveckla en god relation till barnens vårdnadshavare/anhöriga - att stödja och inspirera barnen till att nå uppsatta mål
2024-04-11 2024-04-25
Högsby kommun Förvaltningschef för Samhällsservice och teknik/VD för Högsby Bostads AB
• Helhetsansvar för förvaltningen Samhällsservice och Teknik. • Personalansvar för chefer, arbetsledare och medarbetare. • Budget- och resultatansvar. • Styrelseuppdrag och samverkan med kommunledningsutskottet. • Upphandlingar och investeringar. • VD-ansvar för Högsby Bostads AB, inklusive löpande förvaltning, ekonomisk rapportering och styrelsekontakter.
2024-04-05 2024-04-27
Högsby kommun, LSS-område 1 Stödpedagog till Daglig verksamhet inom LSS
I din roll som stödpedagog kommer du att vara en förebild för dina kollegor i det pedagogiska arbetet. Du kommer med förslag på lösningar utifrån din kompetens i de utmaningar som uppkommer i det brukarnära arbetet. Du förväntas skapa struktur och vara en drivande kraft att den vidhålls. Du stöttar brukarna i vardagen genom att skapa en förutsägbar, hanterbar och begriplig tillvaro. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren och skapa förutsättningar till ett självständigt liv baserat på individens behov. Allt arbete har sin utgå...
2024-03-27 2024-04-21
Högsby kommun, Individ och familjeomsorgen 1:e socialsekreterare till Barn och Familj
Som förste socialsekreterare arbetsleder du socialsekreterare och ansvarar för ärendehantering samt rättssäkerhet. I rollen som förste socialsekreterare ingår det att fördela det dagliga arbetet och stötta socialsekreterare som arbetar med Mottagning, Utredning och Placering. I gruppen ingår även en familjehemssekreterare. Du ansvarar för granskning av handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer och kan komma handlägga enstaka, oftast komplexa ärenden. I rollen ingår även att företräda socialsekreterares ärenden i juridiska proc...
2024-03-14 2024-04-17
Högsby kommun, Bemanningscentra Semestervikarie till Äldreomsorg inom hemtjänst och särskilt boende i Högsby kommun.
Inom hemtjänst och särskilt boende kommer du att hjälpa äldre människor att leva så självständigt som möjligt. Det kan till exempel vara att utföra allt från praktiska arbetsuppgifter till att skapa trygghet och meningsfullhet i tillvaron för den äldre/enskilde. Enklare sjukvårdsuppgifter kan förekomma i arbetet efter delegering av sjuksköterska. I arbetet ingår: - Dokumentation - Hjälpa människor med vardagliga sysslor såsom städ tvätt och personlig hygien. - Visa personlig omtanke
2024-01-31 2024-04-30
Högsby kommun, Bemanningscentra Semestervikarie till omsorgen inom LSS i Högsby kommun.
Arbetet innebär att stödja personer med olika funktionsnedsättningar att leva så självständigt som möjligt. Det handlar om att i vardagssituationer utföra allt från praktiska göromål till att skapa trygghet och meningsfullhet i tillvaron för den enskilde. Arbetsuppgifter kan till exempel vara hjälpa människor med vardagliga sysslor och framför allt visa personlig omtanke, utflykter till stranden, resa till shoppingcenter eller bowlinghall med mera. Omsorgen innebär stöd inom både fysisk och psykisk hälsa i vardagen. Enklare sjukvårdsuppgif...
2024-01-31 2024-04-30
Högsby kommun, Städverksamhet Semestervikarier Städare
Hos oss kommer dina arbetsuppgifter att vara lokalvård inom Högsby kommun. Variation och omväxling i arbetet kommer att vara stort då du som städare utför lokalvård på olika platser inom skola, förskola, gymnastikhall och kontor. Ensamarbete förekommer.
2024-01-29 2024-04-30