Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höganäs kommun, Tornlyckes förskolor Förskollärare Äventyrets förskola
Arbete som förskollärare med uppdrag enligt Läroplan. Driva förskolans utveckling tillsammans i arbetslag.
2021-10-19 2021-11-09
Höganäs kommun, Vikenskolan Vikenskolan söker specialpedagog/speciallärare
Tjänsten är riktad till elever i åk F-3 och fritidshem. I arbetsuppgifterna ingår att kartlägga elevers särskilda behov, att göra pedagogiska bedömningar samt att handleda och samarbeta med pedagoger i arbetslaget utifrån elevernas behov. Som specialpedagog/speciallärare arbetar du även operativt, direkt med eleven i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning, undervisning i grupp eller stöd i ordinarie klassrum. Som specialpedagog/speciallärare ingår du också i skolans elevhälsoteam.
2021-10-18 2021-11-08
Höganäs kommun, Nyhamnsskolan Grundlärare i fritidshem, gärna med inriktning bild
Vi letar efter en medarbetare som kan bidra till vår verksamhet med sin profession, kreativitet och inspiration! Att se fritidshemmet som en viktig kugge i skolan och driva/utveckla fritidshemmets verksamhet i team är viktigt för oss. I rollen som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Du ska ar...
2021-10-15 2021-11-05
Höganäs kommun, Lerbergets förskolor Förskollärare
Arbete som förskollärare med uppdrag enligt Läroplan. Driva förskolornas utveckling tillsammans i arbetslag.
2021-10-15 2021-11-05
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralerna Delfinen och Sjöcrona i Höganäs
Vi har nu möjlighet att välkomna en fysioterapeut till våra vårdcentraler! Som fysioterapeut hos oss på Vårdcentral Sjöcrona/Delfinen kommer du att arbeta tillsammans med sju erfarna kollegor. Dina arbetsuppgifter består bland annat av rehabilitering, bedömning och behandling av akuta eller kroniska besvär från rörelseapparaten och neurologiska sjukdomar. Du kommer även att få arbeta med bassängträning. Vi bedriver flera skolor såsom smärtskola, artrosskola, diabetesskola och KOL-skola. Vi har även medicinsk yoga och mindfulness grupper. Din...
2021-10-13 2021-11-10
Höganäs kommun, Tornlyckeskolan Grundlärare med inriktning fritidshem och idrott
Dina arbetsuppgifter kommer att bli undervisning i idrott åk 1-3 samt i fritidshemmet.
2021-10-12 2021-11-02
Höganäs kommun, Särskolan Speciallärare med försteläraruppdrag
Ditt läraruppdrag; • Undervisning • mentorskap Ditt försteläraruppdrag; • I nära samarbete med skolledning och EHT leda skolutveckling inom definierade områden
2021-10-08 2021-10-29
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Höganäs/Viken
Som tandläkare hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandläkare spelar du en stor roll i detta. Du utför allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi bryr oss om och ställer upp för varan...
2021-10-08 2021-10-21
Höganäs kommun, Tornlyckeskolan Lärare Engelska Tyska
Du kommer att undervisa i engelska och tyska. I engelska samarbetar du med lärare som har eleverna på högstadiet som läser nybörjarengelska då dom inte varit i Sverige tillräckligt länge för att läsa engelska med övriga elever. I tyska samarbetar du med vår spansklärare. Du kommer att ingå i vårt professionella lag på högstadiet och vara mentor i år 9 tillsammans med två kollegor. Ni har ca 14 elever var.
2021-10-07 2021-10-28
Höganäs kommun Kommunledningskontoret Handläggare till överförmyndarnämnden
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för människor och bidra till den sociala hållbarheten i Höganäs kommun! Inom överförmyndarnämndens kansli arbetar vi med tillsyn över ställföreträdare med målet att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person inte ska drabbas av rättsförluster. I arbetsuppgifterna ingår bland annat • att handlägga ärenden som rör förmyndare, gode män eller förvaltare enligt föräldrabalken, • att svara för rekrytering och arvodering av gode män och förvaltare...
2021-10-06 2021-10-27
Höganäs kommun, Vikenskolan Slöjdlärare Vikenskolan
Du kommer tillhöra arbetslag 7-9 och undervisa i ämnet slöjd årskurserna 3-9. Din undervisning kommer vara med fokus på textilslöjd. Mentorskap och andra förekommande arbetslagsuppgifter ingår. Du förväntas delta i skolans gemensamma utvecklingsarbete.
2021-10-06 2021-10-27
Höganäs Omsorg AB Ledsagare/Avlösare inom LSS
Uppdraget som ledsagare innebär att du fungerar som ett stöd till en person med funktionsvariation vid aktiviteter utanför hemmet. Aktiviteterna varierar utifrån den enskildes intressen och behov. Syftet med uppdraget som avlösare är att vårdnadshavare/anhörig ska få möjlighet till avkoppling och kunna göra egna aktiviteter utanför hemmet samtidigt som den enskilde får sina behov tillgodosedda av dig. Som ledsagare och avlösare ersätts du med timlön utifrån den enskildes beslutade timmar.
2021-10-05 2021-10-26
Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Gis-ingenjör
Vi söker en GIS-ingenjör. Ditt uppdrag är att arbeta brett och djupt inom GIS-funktionen med arbetsuppgifter från drift och underhåll av våra databaser. Framtagande av GIS-stöd för våra verksamheter samt sprida GIS inom kommunens förvaltningar. Andra arbetsuppgifter som kan tillkomma är 3D-GIS, VR-teknik och andra metoder inom modellering och visualisering. Erfarenhet och kunskap inom området UAS, 3D-scanning och andra moderna sätt till datainsamling är meriterande. Du kommer att arbeta självständigt eller i grupp, beroende på arbetsuppgift.
2021-10-05 2021-10-31
Region Skåne, Primärvården Arbetsterapeut till Vårdcentralen Sjöcrona i Höganäs
Vi välkomnar nu en arbetsterapeut till Vårdcentralen Sjöcrona! De primära arbetsuppgifterna kommer bland annat att innefatta behandling samt symptomlindring av patienters händer och underarmar, göra hembesök och prova ut hjälpmedel. Som arbetsterapeut hos oss ska du också kunna hålla i samt leda gruppverksamhet såsom exempelvis artrosskola och smärtskola. Vi ser gärna att du som arbetsterapeut arbetar aktivt med våra rehabiliteringskoordinatorer i verksamheterna, vilket innebär att främst bistå läkarna med de patienter som är långtidssjukskri...
2021-10-04 2021-11-01
Höganäs kommun, Tornlyckeskolan Lärare i Svenska A i kombination med annat ämne på högstadiet
Du kommer att undervisa i svenska A i 7-9 där vi delar varje klass i tre grupper. Detta innebär att du jobbar i tätt samarbete med två andra svensklärare som undervisar övriga elever i två nivåer. Du kommer även att ha ett nära samarbete med vår svenska A lärare i mellanstadiet och kommunens ansvariga lärare för svenska A som är anställd hos oss. I kombination med detta ser vi gärna att du har ett ämne till som du brinner för.
2021-09-30 2021-10-21
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Kostavdelningen söker kockar och ekonomibiträden
Är du flexibel och har hög servicekänsla? Är du intresserad av att vikariera som kock/ekonomibiträde inom Höganäs kommun? Vi har uppdrag inom hela kostverksamheten som innefattar kök inom skola, förskola och äldreomsorg. I arbetsuppgifterna ingår bla : - att ansvara för tillagning av kalla och varma maträtter, specialkoster, desserter och bakverk -att arbeta med i storkök förekommande arbetsuppgifter, såsom produkthantering från beställning till servering -att följa egenkontrollprogram -att diska och städa.
2021-09-13 2021-12-31