Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höganäs kommun, Tornlyckeskolan Lärare i svenska som andraspråk
Tornlyckeskolan är en f-9 skola som ligger i de östra delarna av Höganäs centralort med närhet till både skog, ängar och hav. Skolans verksamhet täcker förskoleklass till och med årskurs 9 med cirka 480 elever. På skolan har vi ett aktivt specialteam och elevhälsa som hela tiden arbetar för att alla elever ska lyckas så långt som möjligt. Under de kommande tre läsåren är vi med i Samverkan för bästa skola, ett samarbete mellan skolan, Skolverket och Malmö Universitet. Syftet är att hela kollegiet samarbetar tillsammans för att utveckla undervis...
2023-06-08 2023-06-28
Höganäs Omsorg AB Grym Schemaplanerare
Gillar och utmanas du av att göra komplexa scheman och vara med på uppstarten för gemensam schemaläggning i Höganäs Omsorg AB. Då är du rätt person att söka till denna tjänst! Ditt huvuduppdrag kommer tillsammans med dina kollegor att vara schemaplanerare för hela Höganäs Omsorg AB där du kommer att arbeta i planeringsverktyget TimeCare/MA. Du kommer att arbeta mot flera enheter inom vår verksamhet. I ditt arbete ingår att optimera bemanningen utifrån gemensamma principer utifrån vår bemanningshandbok. Vår schemaprocess utgår ifrån att beman...
2023-06-05 2023-06-25
Höganäs kommun Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker socialsekreterare
Tjänsten innebär att arbeta med ekonomiskt bistånd. Ekonomi- och integrationsenheten är tillsammans med Barn, ungdom och familjeenheten och Vuxenenheten organiserad under Individ- och familjeomsorgen inom Socialförvaltningen. Enheten har för närvarande 15 anställda; enhetschef, socialsekreterare, budget- och skuldrådgivare, assistenter. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra klienter med personliga besök tills de har blivit självförsörjande. Vi har ett nära samarbete inom kommunen och med externa intressenter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkr...
2023-06-01 2023-06-20
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Studiehandledare i polska
Modersmålslärare och studiehandledare organiseras centralt i Enheten för flerspråkighet i vår kommun. Som studiehandledare kommer du arbeta med elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska och som därför riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Du stödjer elever i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Eftersom innehållet i studiehandledningen utgår ifrån ämneslärarens planering, behöver ni ha ett nära samarbete fö...
2023-05-31 2023-06-14
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Studiehandledare i luganda
Modersmålslärare och studiehandledare organiseras centralt i Enheten för flerspråkighet i vår kommun. Som studiehandledare kommer du arbeta med elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska och som därför riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Du stödjer elever i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Eftersom innehållet i studiehandledningen utgår ifrån ämneslärarens planering, behöver ni ha ett nära samarbete fö...
2023-05-31 2023-06-14
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i franska
I arbetsuppgifterna som modersmålslärare ingår ansvar för planering och genomförande av undervisning, uppföljning, bedömning och betygsättning. För att vara aktuell för arbetsuppgifterna innebär det att du har god datorvana, stor förmåga till flexibilitet ett ansvarsfullt tankesätt med stort elevfokus. När du arbetar hos oss ingår du i vår enhet, Enheten för flerspråkighet, med både studiehandledare och modersmålslärare, men även i ett team med andra modersmålslärare. Vi träffas gemensamt en gång i veckan och arbetar med kollegialt lärande fö...
2023-05-31 2023-06-14
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Studiehandledare i urdu
Modersmålslärare och studiehandledare organiseras centralt i Enheten för flerspråkighet i vår kommun. Som studiehandledare kommer du arbeta med elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska och som därför riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Du stödjer elever i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Eftersom innehållet i studiehandledningen utgår ifrån ämneslärarens planering, behöver ni ha ett nära samarbete fö...
2023-05-31 2023-06-14
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Utredare till Utbildningsförvaltningen
Vi letar efter en riktigt stjärnutredare till utbildningsförvaltningen i Höganäs kommun. Du arbetar på utbildningskontoret med utredningar som till exempel skolsök och barnomsorg på obekväm arbetstid. Du älskar att djupdyka i siffror, underlag och beslut, du vill vara med och påverka så att våra barn och elever får bästa förutsättningar att lyckas! Ditt uppdrag är att driva arbetet framåt, samla in underlag, ta in de kompetenser som behövs och till slut lägga fram förslag till beslut till utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Din närmsta che...
2023-05-29 2023-06-13
Höganäs kommun, Vikenskolan Vikenskolan söker engagerad Musiklärare
Du ansvar för att planera, undervisa och följa upp undervisningen i musik för elever i mellan- och högstadiet. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och tillsammans med dina kollegor delar ni på vanligen förekommande arbetsuppgifter. Mentorskap för elever ingår i tjänsten
2023-05-26 2023-06-15
Höganäs kommun, Nyhamnsskolan Vi söker en speciallärare till Nyhamnsskolan!
Speciallärarens övergripande ansvar är att arbeta främjande och förebyggande tillsammans med övrig personal. Du ska tillsammans med berörd personal: • identifiera, analysera och försöka undanröja hinder och orsaker till svårigheter i lärmiljön, på organisations-, grupp- och individnivå • på förfrågan ge handledning beträffande anpassade arbetsmetoder, material, kompensatoriska hjälpmedel, lärmiljöer etc. för elevens bästa • på rektors uppdrag genomföra handledning • genomföra screening, observationer och samtal • bistå/genomföra pedagogiska ka...
2023-05-26 2023-06-15
Höganäs kommun Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker LSS handläggare
Arbetet som handläggare innebär myndighetsutövning och förutsätter att du är noggrann och strukturerad. I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att ta emot nyansökningar, följa upp befintliga insatser, dokumentera, fatta beslut och vägleda personer utifrån deras behov. Du kommer att ha mycket kontakt med de enskilda brukarna samt samarbeta med kollegor, anhöriga/företrädare samt andra aktörer inom verksamhetsområdet.
2023-05-25 2023-06-14
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Administrativ chef
Som administrativ chef på utbildningskontoret inom utbildningsförvaltningen erbjuder vi dig ett utvecklande och spännande arbete att få våra stödfunktioner att ge rätt förutsättningar för rektor som i sin tur fokuserar på det pedagogiska ledarskapet. Utbildningskontoret består av medarbetare som är specialister inom respektive område. I uppdraget som administrativ chef ingår även att vara antagningschef för gymnasiet. Du kommer att ha ansvar för processer såsom nämndadministration, HR- och ekonomi, skolskjutshantering, juridiska frågeställninga...
2023-05-24 2023-06-13
Höganäs kommun, Tornlyckeskolan Lärare i idrott och hälsa
Vi söker vi dig som är utbildad lärare i idrott och hälsa och vill undervisa våra elever i åk 1-6. I uppdraget ingår att planera, genomföra, dokumentera samt utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån styrdokument och elevens behov och intresse, enskilt såväl som tillsammans i arbetslaget. Du kommer tillhöra lag 4-6 och ha ett nära samarbete med kollegor, specialteam samt elevhälsan. I uppdraget ingår också att vara mentor för elever i årskurs 4-6.
2023-05-22 2023-06-11
Höganäs kommun, Tornlyckeskolan Lärare i Ma/No
Tornlyckeskolan är en f-9 skola som ligger i de östra delarna av Höganäs centralort med närhet till både skog, ängar och hav. Skolans verksamhet täcker förskoleklass till och med årskurs 9 med cirka 480 elever. På skolan har vi ett aktivt specialteam och elevhälsa som hela tiden arbetar för att alla elever ska lyckas så långt som möjligt. Under de kommande tre läsåren är vi med i Samverkan för bästa skola, ett samarbete mellan skolan, Skolverket och Malmö Universitet. Syftet är att hela kollegiet samarbetar tillsammans för att utveckla undervis...
2023-05-17 2023-06-12
Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygglovschef
Som chef för bygglovsavdelningen har du en nyckelroll i utvecklingen av den fysiska miljön på Kullahalvön. En viktig del av ditt uppdrag är att erbjuda tidig rådgivning i frågor som rör plan- och bygglagen. Höganäs har, för tredje året i rad, en tredjeplacering i landet i myndighetsutövning (SKR). Vi ska fortsätta att ligga i den absoluta toppen i Sverige. Konkurrensen är tuff och därför ska du som bygglovschef arbeta strategiskt, målmedvetet och uthålligt med våra företagsfrågor. Som avdelningschef har du fullt ledningsansvar. Det innebär att...
2023-05-16 2023-06-12
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Sjöcrona Vårdcentral i Höganäs
Vi har nu möjlighet att välkomna en medicinsk sekreterare till vår vårdcentral! Tjänsten som medicinsk sekreterare hos oss innebär varierande arbetsuppgifter så som journaldokumentation i PMO, kassa- och receptionsarbete i PASiS, telefon-, remiss- och posthantering, administrativ service samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter på vårdcentralen. Hos oss arbetar vi ständigt med förbättringsarbete vilket ger möjlighet att hitta sitt eget ansvarsområde och personlig utveckling. Som medicinsk sekreterare hos oss på Vårdcentralen Sjöc...
2023-05-15 2023-06-12
Höganäs kommun Socialförvaltningen Kontaktperson med kunskap av dövblindtolkning
Vi söker dig som vill vara särskilt kvalificerad kontaktperson vid umgänge. Du är kontaktperson för två barn. Barnen, som idag 8 och 11 år gamla, har en pappa med dövblindhet. Uppdraget som kontaktperson innebär att du hjälper barnen vid umgänge med sin pappa både i hemmet samt vid hämtning och lämning vid skola, utflykter och andra aktiviteter. Detta gör du genom att vara pappans ögon och öron för att kunna förmedla det som händer runt omkring. Du ska också kunna ingripa om något händer, exempelvis för att förhindra olyckor. Barnen är också i...
2023-04-05 2023-06-15
Höganäs Omsorg AB Sommarvikariat inom vård och omsorg 2023!
Hos oss får du ett sommarjobb som är spännande, utvecklande och varierat i en fantastisk sommarmiljö. Din huvuduppgift är att skapa en god vardag för våra omsorgstagare. Du får möjlighet att träna på egenskaper som kreativitet, flexibilitet, mod, empati och samarbetsförmåga. Det kommer du att ha nytta av resten av livet, oavsett framtida karriär! Här trivs du som gillar att få ansvar och möta människor. Drivs du av att hjälpa människor att leva sitt bästa liv så är det ett stort plus. Om det visar sig att det här är din grej så finns också ...
2023-01-03 2023-06-11
Höganäs Omsorg AB Sommarvikariat inom LSS 2023!
Hos oss får du ett sommarjobb som är spännande, utvecklande och varierat i en fantastisk sommarmiljö. Din huvuduppgift är att skapa en god vardag för våra brukare. Du får möjlighet att träna på egenskaper som kreativitet, flexibilitet, mod, empati och samarbetsförmåga. Det kommer du att ha nytta av resten av livet, oavsett framtida karriär! Här trivs du som gillar att få ansvar och möta människor. Drivs du av att hjälpa människor att leva sitt bästa liv så är det ett stort plus. Inom LSS (Lagen om stöd och service) erbjuds du ett arbete där...
2023-01-03 2023-06-11