Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höganäs kommun Socialförvaltningen Vi söker en engagerad utvecklingsstrateg till Socialförvaltningen!
Som utvecklingsstrateg rapporterar du till utvecklingschefen och arbetar främst för Individ- och familjeomsorgen och LSS myndighet och driver verksamhetsfrågor på dess uppdrag. Du ingår i utvecklingsavdelningens ledningsgrupp och har nära samarbete med avdelningschef, enhetschefer, verksamhetskontroller, kvalitetskontroller och övriga nyckelpersoner inom socialförvaltningen för att driva utvecklingsarbetet framåt utifrån uppsatta mål, gällande lagar och förordningar. Som utvecklingsstrateg ska du på uppdrag självständigt planera och genomföra ...
2022-05-16 2022-06-07
Höganäs kommun Socialförvaltningen Utredare (socialsekreterare) till Myndighetsgruppen
I arbetsbeskrivningen ingår att ansvara för utredningar enligt SoL 11:1 avseende anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdomar 0-20 år. Vi skriver även yttrande begärda av Åklagarkammaren, Polisen eller Transportstyrelsen. Vi arbetar enligt BBIC och dokumenterar i Procapita.
2022-05-16 2022-05-30
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Delfinen i Höganäs
I din roll som specialist i allmänmedicin kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter så som planerade och akuta läkarbesök samt vård och samverkan med kommunen. I verksamheten ingår tre särskilda boenden och det kan bli aktuellt att vara ansvarig för dessa. Har du ett intresse för sidouppdrag så som handledning och undervisning med mera så finns det goda möjligheter till det. Det finns även möjlighet att tjänstgöra inom BVC samt att arbeta som Medicinskt Ansvarig Läkare (MAL). Som MAL ingår du i vårdcentralens ledningsgrupp...
2022-05-16 2022-06-12
Höganäs kommun, Nyhamnsskolan Sv/So/Eng Lärare åk 4-6
Nu söker vi en positiv, engagerad och lärare som vill vara med och driva pedagogiska utveckling framåt. Vi vill att du skapar relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team så att du inspirera och kan bli inspirerad av dina kollegor i arbetslaget. Du tycker om att arbeta nära eleverna med ett tydligt ledarskap där ett aktivt mentorskap är viktigt för dig. Som mentor stimulerar du elevernas nyfikenhet och utveckling mot trygga, ansvarskännande individer och arbetar aktivt med att förebygga mobbing och kränkande behandling. ...
2022-05-16 2022-06-12
Höganäs kommun, Nyhamnsskolan Sv/So Lärare åk 4-9
Nu söker vi en positiv, engagerad och lärare som vill vara med och driva den pedagogiska utveckling framåt. Vi vill att du skapar relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team så att du inspirera och kan bli inspirerad av dina kollegor i arbetslaget. Du tycker om att arbeta nära eleverna med ett tydligt ledarskap där ett aktivt mentorskap är viktigt för dig. Som mentor stimulerar du elevernas nyfikenhet och utveckling mot trygga, ansvarskännande individer och arbetar aktivt med att förebygga mobbing och kränkande behandli...
2022-05-15 2022-06-12
Höganäs Omsorg AB Leg Sjuksköterska till Höganäs omsorg AB, Ljunghaga
Ljunghaga är ett särskilt boende som är Silviacertifierat. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor med demenssjukdom och möter varje individ utifrån individens behov och önskemål. I arbetet samverkar du i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Arbetet kommer även innebära att handleda och utbilda omvårdnadspersonal samt vara ett stöd för övriga professioner i teamet. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv...
2022-05-13 2022-06-03
Höganäs Omsorg AB Leg Sjuksköterska till Höganäs omsorg AB, Nyhamnsgården
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta på särskilt boende och möta varje individ utifrån individens behov och önskemål. I arbetet samverkar du i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Arbetet kommer även innebära att handleda och utbilda omvårdnadspersonal samt vara ett stöd för övriga professioner i teamet. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerand...
2022-05-13 2022-06-03
Höganäs kommun, Bruksskolan Bildlärare till Bruksskolan 4-9
Vi söker en kunnig och engagerad bildlärare, gärna i kombination med annat ämne, och som brinner för att utveckla kvaliteten i undervisningen. Du kommer att arbeta i årskurs 3-9 tillsammans med andra pedagoger i ditt arbetslag.
2022-05-13 2022-06-03
Höganäs kommun, Jonstorpsskolan Lärare i mellanstadiet
Arbeta som klasslärare på mellanstadiet med tillhörande mentorsansvar för eleverna i klassen. På Jonstorpsskolan lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenheter och förutsättningar så att eleverna når de mål som ställs upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever...
2022-05-13 2022-06-03
Höganäs Omsorg AB Verksamhetscontroller/verksamhetsutvecklare
Du har en central roll i socialförvaltningens beställarroll och i Höganäs Omsorg AB:s arbete med planerings- och utvecklingsfrågor inom äldreomsorgen, LSS-området och hälso-och sjukvårdens utförarverksamheter. Du ingår i utvecklingsavdelningens ledningsgrupp och arbetar nära avdelningschefer, affärsområdeschefer och enhetscheferna där du stöttar dem i såväl strategiska som operativa verksamhetsspecifika frågor. Som verksamhetskontroller arbetar du bland annat med planering och uppföljning av verksamheterna med schemaläggning, framtagande av pro...
2022-05-13 2022-06-03
Höganäs kommun Kommunledningskontoret Budgetcontroller
Vi söker nu en budgetcontroller till Höganäs kommun. Du kommer till en ekonomiavdelning med erfarna och duktiga kollegor där du kommer att leda och utveckla kommunens budget- och investeringsprocess. Varmt välkommen till Höganäs kommun där många väljer att stanna länge och ger höga betyg år efter år i medarbetarundersökningar. Arbetet sker i nära samarbete med kollegorna på ekonomiavdelningen samt med övriga bolag och förvaltningar inom koncernen. Ett urval av dina uppgifter är att: - Skapa möjligheter för en enhetlig, kvalitetssäkrad och ef...
2022-05-11 2022-06-01
Höganäs kommun Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker familjestödjare
Behandlingsgruppen söker nu en Familjestödjare som kommer att ha i uppgift att vara en stödinsats i hemmet till familjer genom praktisk och pedagogisk påverkan. Du blir ett utökat stöd till några av våra familjer och kan komma att träffa dem både i och utanför deras hem. Det innebär bland annat att ge vägledning och stöd kring föräldrarollen och att hjälpa familjen att hitta vardagsstrategier för att se och tillgodose barnets behov. Du kommer att arbeta med stödjande samtal kopplat till vardagsaktiviteter i hemmet för att ge barn och föräldrar ...
2022-05-11 2022-06-05
Höganäs kommun, Öppna förskolan FÖRSKOLLÄRARE TILL HÖGANÄS FAMILJECENTRALENS ÖPPNA FÖRSKOLA
Vi söker dig som har ett stort intresse för föräldraskapsstödjande arbete, som vill arbeta för att skapa goda livsvillkor för barnen i Höganäs kommun. Nu får du möjlighet att vara med att starta upp Höganäs familjecentral där ditt uppdrag på öppna förskolan kommer att ingå. Du är med och formar vår verksamhet i samarbete med olika yrkeskompetenser i ett tvärprofessionellt arbete med kollegor i öppna förskolan, barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänst. I uppdraget ingår att aktivt medverka till en trivsam och inkluderande verksamhet ...
2022-05-10 2022-05-31
Höganäs kommun, Öppna förskolan SAMORDNARE/FÖRSKOLLÄRARE TILL HÖGANÄS FAMILJECENTRAL
Vi söker en samordnare/förskollärare till Höganäs Familjecentral. Vill du få möjligheten att vara med och forma verksamheten i samarbete med olika yrkeskompetenser, i ett tvärprofessionellt arbetssätt med barnmorskor, BVC sköterskor, socionom och förskollärare så kan detta uppdrag vara något för dig. Tillsammans med kollegorna skapar du förutsättningar för familjer att få stöd och erbjuder stöd till familjerna utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på barnens livssituation ur ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. T...
2022-05-10 2022-05-31
Höganäs kommun, Tornlyckeskolan åk 4-6 Grundskollärare, två tjänster
Grundskollärare åk 4-6. Arbete i årskursvisa lärarteam.
2022-05-09 2022-05-30
Höganäs kommun Kommunledningskontoret Exploateringsingenjör
Som en tredjedel av den viktiga exploateringsavdelningen kommer du få stora möjligheter att utveckla kommun och dig själv i bra riktningar. Du kommer ha projektledaransvar för fastighetsutveckling för stora och små projekt, för bostäder och näringsliv. Detta inkluderar saker som avtalsfrågor, fastighetsbildningar, försäljningar och utredningar, men även strategiskt arbete. Avdelningen är även stöd till kommunen och medborgarna i frågor som rör markägandet och exploateringsverksamheten. Du förväntas kunna arbeta driva dina projekt självständi...
2022-05-06 2022-05-29
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Sjöcrona i Höganäs
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss har du många och varierande arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att arbeta med journalskrivning, receptionsarbete samt telefonplacering där du hanterar bokning av provtagning, av och ombokningar fakturafrågor med mera. I rollen kommer du även vara en del av akutsekreterarfunktionen som innebär att du arbetar nära vårdcentralens övriga medarbetare och har kontakt med våra externa samarbetspartners. Utöver detta kommer det också finnas möjlighet till extrauppgifter såsom arbete i FILUR och hantera för...
2022-05-05 2022-06-02
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Sjöcrona i Höganäs
I rollen som sjuksköterska kommer du att arbeta med sedvanligt vårdcentralsarbete som exempelvis telefonrådgivning, triage och labb. I arbetsuppgifterna ingår även att assistera vid våra läkarmottagningar under undersökningar samt operationer som rektoskopier och elektrokardiogram (EKG). På vårdcentralen arbetar vi i team och tar vara på allas kompetenser så att de används på bästa möjliga sätt. Vi arbetar regelbundet med förbättringsarbete och har många nya och roliga projekt att se framemot. Därför söker vi dig som vill vara delaktig i vårt ...
2022-05-05 2022-06-02
Höganäs kommun, Lerbergsskolan Lerbergsskolan söker lärare till 1-3
Lerbergsskolan söker lärare till åk 1-3 inför läsåret 2021/2022. På Lerbergsskolan har vi förstärkt resurserna i de lägre åldrarna med en lärare mer än antalet klasser i årskursen. Skolan arbetar aktivt med att utveckla metoderna i undervisningen för högre måluppfyllelse. Du kommer i ditt uppdrag som lärare ingå i arbetslag där du förväntas aktivt bidra med ett lösnings- och resultatorienterat förhållningssätt. Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du är mål- och resultatinriktad, har goda leda...
2022-05-03 2022-05-17
Höganäs kommun, Lerbergsskolan Lerbergsskolan söker mellanstadielärare
Lerbergsskolan söker mellanstadielärare. Du kommer i ditt uppdrag som lärare ingå i arbetslag där du förväntas aktivt bidra med ett lösnings- och resultatorienterat förhållningssätt. Vi vill att du har lärarexamen, bred behörighet upp till åk 6. Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper samt ser samarbete som en stark framgångsfaktor såväl i relation till elever, dina närmaste kollegor i arbetslaget som med övriga kollegiet för hela skolas u...
2022-05-03 2022-05-26
Region Skåne, Primärvården Enhetschef till vårdcentralen Delfinen i Höganäs
Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. I ditt uppdrag ingår även arbete med kompetensutveckling, arbetsmiljö, medarbetarsamtal, lönesättning och rekrytering. Därutöver ingår visst kliniskt arbete utifrån din utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Du tydliggör och kommunicerar visioner, mål och strategier och som ledare är du en inspirerande förebild som främjar nytänkande. Vidare visar du personlig omtanke där du coachar och stödjer dina medarbetare. Du identifierar medarbetarnas styrkor och utvecklingsbehov ...
2022-05-03 2022-05-17
Höganäs kommun, Nyhamnsskolan So/Sv Lärare åk 4-9
Nu söker vi en positiv, engagerad och lärare som vill vara med och driva den pedagogiska utveckling framåt. Vi vill att du skapar relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team så att du inspirera och kan bli inspirerad av dina kollegor i arbetslaget. Du tycker om att arbeta nära eleverna med ett tydligt ledarskap där ett aktivt mentorskap är viktigt för dig. Som mentor stimulerar du elevernas nyfikenhet och utveckling mot trygga, ansvarskännande individer och arbetar aktivt med att förebygga mobbing och kränkande behandli...
2022-05-03 2022-06-07
Höganäs Omsorg AB Hemvården söker undersköterskor
Vill du arbeta på en av Sveriges vackraste arbetsplatser? Nu söker hemvården i Höganäs undersköterskor för månadsvikariat med möjlighet till en tillsvidareanställning efter sommaren. Arbetstiden är dag och kväll och tjänstgöringsgraden 100 %. I Höganäs Omsorg arbetar vi med målet att ha så hög delaktighet i beslut som möjligt för våra medarbetare. Vi arbetar med detta genom t.ex. medarbetardialoger i storformat, samverkansgrupper med fackförbunden, SWOT-analyser vid APT-möten och teammöten, arbetsgrupper samt många andra former. Vi vill a...
2022-04-29 2022-05-24
Höganäs kommun, Jonstorpsskolan Lärare i tyska 50% med möjlighet att kombinera med annat ämne
På Jonstorpsskolan lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenheter och förutsättningar så att eleverna når de mål som ställs upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. I tjänsten ingår mentorsuppdrag för elever i åk 7-9. Samarbete med övrig ...
2022-04-29 2022-05-20
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Energiansvarig
Vår energiansvarige går i pension inom kort och nu behöver vi en ersättare. Uppdraget är att bygga och förvalta fastigheter där kommunen har egen verksamhet eller som har annat strategiskt värde. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att ha ett övergripande ansvar i energifrågorna, och styr- och reglersystemen inom vårt ansvarsområde, driva energirelaterade projekt, du har även en viktig roll som stödfunktion till förvaltare, projektledare och tekniker i vårt energi- och miljöarbete. Du kommer att ha en central roll i arbetet med att förverk...
2022-04-25 2022-06-13
1 2 >