Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höganäs kommun, Jonstorpsskolan Elevassistent
Du stöttar enskild elev under delar av skoldagen och under den tid som eleven är på fritids. Ditt stöd gör att eleven utmanas och utvecklas och är delaktig i olika aktiviteter tillsammans med övriga elever.
2022-10-03 2022-10-24
Höganäs Omsorg AB ENHETSCHEFER TILL LSS
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att leva som andra? Samhällets digitalisering är en naturlig del av vår verksamhet och vi arbetar för ett digital inkluderande. För oss gäller att sociala välfärdsmål hänger ihop. Människa, miljö, delaktighet och jämlikhet. Som enhetschef ingår du i ett ledningsteam med fem kollegor som ska bli sju totalt. Verksamheten ger riktade insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som enhetschef har du ansvar för exem...
2022-09-29 2022-10-20
Höganäs Omsorg AB Timvikarier inom vård och omsorg !
Vi erbjuder ett arbete där vi skapar en god vardag för våra vårdtagare genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov och önskemål. I detta ingår bland annat medicinska insatser som utförs på delegation från sjuksköterska, personlig hygien och dokumentation. Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete där din insats är av stor betydelse samt möjlighet till personlig utveckling. Vi söker främst medarbetare till särskilt boende inom demens men det kan eventuellt även finnas arbete inom hemvård. På våra särskilda boende ...
2022-09-28 2022-10-19
Höganäs Omsorg AB Timvikarier inom LSS!
Inom LSS (Lagen om stöd och service) erbjuds du ett arbete där vi skapar en god vardag för våra omsorgstagare genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov och önskemål. I detta ingår bland annat medicinska insatser som utförs på delegation från sjuksköterska, personlig hygien och dokumentation. Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete där din insats är av stor betydelse samt möjlighet till personlig utveckling. Vi erbjuder timanställning inom : - grupp-/ serviceboende - personlig assistans Inom LSS-verksamheten...
2022-09-28 2022-10-19
Höganäs kommun, Lerbergets förskolor Förskollärare till Lerbergets förskolor
Arbete i barngrupp och dokumentation enligt Läroplan.
2022-09-28 2022-10-14
Höganäs kommun, Bruksskolan Lärare i Ma/NO 7-9 Bruksskolan
Vi söker en kunnig och engagerad högstadielärare i matematik och NO, som brinner för att utveckla kvaliteten i undervisningen. Du kommer att arbeta i årskurserna 7-9 tillsammans med ditt arbetslag och mentorskollegor.
2022-09-25 2022-10-14
Höganäs kommun Socialförvaltningen Familjehemssekreterare på Barn- och ungdomsenheten
Ditt uppdrag består i att rekrytera, utreda och handleda familjehem. Du kommer ha ett mycket nära samarbete med den barnsekreterare som ansvarar för det placerade barnet eller ungdomen. Arbetet innebär även att samverka med andra myndigheter och aktörer.
2022-09-23 2022-10-14
Höganäs Omsorg AB Personliga assistenter sökes med kunskap inom avancerad sjukvård!
På LSS-enheten arbetar vi utifrån Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vilket innebär att insatserna skall vara av god kvalité. Detta gör vi genom att främja jämlikhet i levnadsvillkor och arbeta för att ge den enskilde full delaktighet i samhällslivet. Vi respekterar den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Vi söker två personliga assisterna, en till flicka med med funktionsnedsättning samt en till omsorgstagare med ALS. Anställningen kommer vara hos båda omsorgstagare. Arbetet till flickan består av att g...
2022-09-21 2022-10-13
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Speciallärare och lärare/förskollärare till grundsärskolan Nymbergsskolan i Höganäs
Nu började flera nya elever på Nymbergskolan och vi söker därför speciallärare och lärare/förskollärare. I uppdraget som speciallärare planerar och genomför du undervisning i enlighet med gällande styrdokument. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, du påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas så långt som möjligt för att uppfylla kunskapskraven. Med din kompetens som speciallärare håller du i utbildning för och handledning av medarbetare samt är ett stöd till led...
2022-09-21 2022-10-12
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Elevassistent till Nymbergsskolan
Elevassistent åt elever med särskilda behov. Du kommer stötta eleven under hela skoldagen och på fritids både socialt och i elevens lärande. Detta sker i samarbete med övriga på skolan.
2022-09-21 2022-10-12
Höganäs kommun, Lerbergsskolan Fritidspedagog/lärare i fritidshem på Lerbergsskolan
Som lärare i fritidshem är du en viktig person under elevernas hela skoldag. Ditt huvuduppdrag blir att organisera, planera och genomföra aktiviteter som stimulerar elevernas kreativitet och sociala förmågor, med utgångspunkt i nationella mål och riktlinjer. Din roll är att tillsammans med kollegor bedriva en verksamhet som ger eleverna möjlighet till att utvecklas som individ och i grupp där ledord som trygghet, respekt, ansvar och glädje är centrala. Under skoldagen arbetar du i nära samarbete med lärare, med rastverksamhet, socialt samspel,...
2022-09-16 2022-10-07
Höganäs kommun, Jonstorps förskolor Förskollärare Jonstorp
Som förskollärare ingår du i ett arbetslag där du förväntas vara lyhörd och bidra i kvalitetsarbetet för att skapa förskola med hög kvalitet. Du är förtrogen med läroplanen och dess intention.
2022-09-16 2022-10-07
Höganäs kommun, Tornlyckes förskolor Förskollärare Äventyrets förskola
Vi har en tydlig organisation där vi arbetar i större arbetslag som delar barnen i mindre grupper under dagen för att skapa många tillfällen för utmaning och utveckling. Som förskollärare vill du arbeta för en likvärdig utbildning där delarna bildar en helhet. Du har ett intresse för det systematiska kvalitetsarbetet och vill genom gemensamma reflektioner få syn på vilka intryck, avtryck och uttryck som speglar sig i vardagen.
2022-09-16 2022-10-07
Region Skåne, Primärvården Chefsstöd till Vårdcentralen Sjöcrona i Höganäs
Vi erbjuder dig en kombinerad tjänst i en spännande verksamhet som är i ständig utveckling. Tjänsten innebär att du kommer arbeta cirka 40% som chefsstöd och resterande tid som medicinsk sekreterare. Tjänsten chefsstöd är en administrativ tjänst där en av dina arbetsuppgifter är att hantera anställningar, schema och lön i HR Fönster. Du ansvarar också för att sköta fakturahantering i Raindance. Som chefsstöd har du ett nära samarbete med enhets- och verksamhetschefen samt övriga yrkeskategorier i verksamheten. Du kommer också ha rollen samord...
2022-09-12 2022-10-16
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Sjöcrona Vårdcentral i Höganäs
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande verksamhet som är i ständig utveckling. Tjänsten som medicinsk sekreterare hos oss innebär varierande arbetsuppgifter så som journaldokumentation i PMO, kassa- och receptionsarbete i PASiS, telefon-, remiss- och posthantering, administrativ service samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter på vårdcentralen. Du kommer att ingå i vår sekreterargrupp som består av sju medicinska sekreterare, varav en av dessa är chefsstöd. Hos oss arbetar vi ständigt med förbättringsarbete och hos oss finns de...
2022-09-05 2022-10-16
Höganäs kommun, Nyhamnsskolan Grundlärare i fritidshem/fritidspedagog
Vi har behov av en kreativ och pysslig person med många idéer som lockar våra eftermiddagselever att vilja vara kvar på fritids. Naturligtvis är Lgr22 vårt viktigaste styrdokument som vi följer i vardagen. Under skoltid är du med i klassrummet som resurs. Vi söker i första hand en kvinnlig fritidslärare.
2022-08-26 2022-10-07
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Sjöcrona i Höganäs
Nu har vi möjlighet att välkomna en specialistläkare i allmänmedicin! Som specialistläkare hos oss arbetar du bland annat med kontrollbesök och akutbesök på vår läkarmottagning. Du gör också hembesök vid behov och deltar i teamronder. Ansvar för ett SÄBO eller barnavårdscentral (BVC) kan också komma bli aktuellt beroende på just ditt intresse. Därutöver driver du tillsammans med dina kollegor förbättringsarbete på vårdcentralen. Hos oss har alla schemalagd utvecklingstid.
2022-07-26 2022-11-03