Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höganäs Omsorg AB Stödpedagog
Vi söker stödpedagog till daglig verksamhet med placering för närvarande på Bruksgatan. Som stödpedagog kommer du att ha en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling, med särskilt ansvar för genomförandeplaner och social dokumentation. Du arbetar med att stödja, motivera och handleda såväl brukare som kollegor. Du håller dig uppdaterad kring nya metoder och arbetssätt inom LSS och du är med och tar fram handlingsplaner kring brukare tillsammans med dina kollegor. Arbetet innebär att du arbetar direkt i det dagliga arbetet med deltagarn...
2021-07-19 2021-08-08
Höganäs kommun, Vikenskolan Vikenskolan söker speciallärare
Tjänsten är riktad till elever i åk 4-6. I arbetsuppgifterna ingår att kartlägga elevers särskilda behov, att göra pedagogiska bedömningar samt att handleda och samarbeta med pedagoger i arbetslaget utifrån elevernas behov. Som speciallärare arbetar du operativt, direkt med eleven i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning, undervisning i grupp eller stöd i ordinarie klassrum. Som speciallärare ingår du också i skolans elevhälsoteam.
2021-07-19 2021-08-09
Höganäs kommun, Bruksskolan Vikarierande fritidspedagog
Vi söker dig som är fritidspedagog och som vill arbeta i ett arbetslag som är inne i en utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med skolan.
2021-07-16 2021-08-06
Höganäs kommun, Bruksskolan Lärare SO åk 7-9
Vi söker nu en SO-lärare, gärna med ytterligare ämnesbehörighet, med mentorskap i årskurs 7. Du kommer att ingå i ett välfungerande team med specialpedagoger och resurspedagoger från förskola till högstadium. I ett nära samarbete med skolans pedagoger, där allas kompetenser tas tillvara, skapas bästa förutsättningar för eleverna att nå målen.
2021-07-13 2021-08-03
Höganäs kommun Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Myndighetsenheten söker dig som är intresserad av ett viktigt och spännande uppdrag. Som biståndshandläggare ska du utreda, bedöma och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen samt följa upp beslutade insatser. Allt utgår från gällande lagstiftning och riktlinjer. Du kommer att ingå i ett team med erfarna kollegor och närvarande chef som stöd.
2021-07-06 2021-08-08
Höganäs kommun, Tornlyckes förskolor Förskollärare
Vi har en organisation där vi arbetar i större arbetslag som delar barnen i mindre grupper under dagen för att skapa många tillfällen för utmaning och utveckling. Som förskollärare vill du arbeta för en likvärdig utbildning där delarna bildar en helhet. Du har ett intresse undervisning, kvalitetsarbetet och vill genom gemensamma reflektioner få syn på barnets lärande i vardagen.
2021-07-02 2021-08-02
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Automationsingenjör/-tekniker
Utgångspunkten är avloppsreningsverket i Höganäs men inom verksamheten finns det ett större antal yttre anläggningar, både inom dricksvatten som avloppsvatten. Dessa anläggningar ska vi ta med oss in i framtiden på ett hållbart och säkert sätt, och där blir Du en viktig kugge. Mycket arbete kommer att vara direkt PLC-relaterat och kommunikationslösningar. Du kommer att bli en del av driftorganisationen, vilken består av driftchef, mekaniker, elektriker och laboratoriepersonal med tät kontakt med dessa i det dagliga arbetet.
2021-07-01 2021-08-29
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Sjöcrona i Höganäs
Nu välkomnar vi en sjuksköterska som vill bli en del av vårt härliga team på Vårdcentralen Sjöcrona! Hos oss erbjuds du ett varierande och stimulerande arbete. I din roll som sjuksköterska kommer du bland annat att arbeta med sedvanligt vårdcentralsarbete, som exempelvis telefonrådgivning, triage och lab. På vårdcentralen arbetar vi i team och tar vara på allas kompetenser så att de används på bästa möjliga sätt. Vi arbetar regelbundet med förbättringsarbete och har många nya och roliga projekt att se fram emot. Därför söker vi dig som vill v...
2021-06-30 2021-07-28
Höganäs kommun, Bruks förskolor Vikarierade eller tillsvidaretjänst specialpedagog i förskola
Som specialpedagogen arbetar du på individ-, organisation- och gruppnivå. Du har ett övergripande ansvar att arbeta enligt styrdokumentens direktiv genom handledning av förskolans personal, samt att ge råd och stöd. Du är en viktig del i att samarbeta med rektor och förskolornas ledningsgrupp för att utveckla förskolornas kvalitetsarbete.
2021-06-16 2021-07-30
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i finska
Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning och studiehandledning i grund- och gymnasieskolan på olika skolor i Höganäs kommun. Modersmålsundervisning sker enligt kursplanen i ämnet modersmål i samtliga skolformer och gymnasiekurserna. Studiehandledning, som är stöd i ämnet på modersmålet, ges i samtliga ämnen i skolan. Du kommer i din roll som modersmålslärare att göra bedömningar och sätta betyg fyra gånger om året. Ditt arbete sker inom ramen av de statliga och kommunala styrdokumenten. Vi söker dig med modersmål...
2021-06-13 2021-08-01
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Rektor till Bruksskolans förskoleenhet
Bruksskolans förskoleenhet består av två förskolor, Lärlyckan och Peter Lundh. Som rektor ansvarar du för hela förskoleverksamhet vilket innebär bland annat dess organisation, personal, arbetsmiljö, budget, kvalitet, utveckling, samverkan med externa aktörer och marknadsföring. Hållbar utveckling, social hållbarhet, kunskapsuppdraget och undervisning i förskolan är några av kännetecknen för förskolorna. Enheten är övningsförskola kopplad till högskolan i Halmstad och tar regelbundet emot studenter. Tillsammans med övriga fem rektorskollegor f...
2021-04-26 2021-08-15