Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höörs kommun, Social sektor Handledare till gruppbostad LSS
Du kommer att arbeta med ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda stödinsatser enligt LSS. I arbetsuppgifterna ingår i första hand att utföra omsorg samt vardagsnära planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med medborgarna. Dina arbetsuppgifter är varierande och du arbetar både med omfattande omvårdnadsarbete och med mer motiverande handledning. Stödet ska utgå från medborgarens individuella behov och främja självständighet och delaktighet. Allt stöd ska utföras med respekt för medborgarens integritet och självbestämma...
2021-02-24 2021-03-14
Höörs kommun Feriearbetare sökes i åldern mellan 15–19 år
Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats och uppdrag. Feriearbetet är förlagt till förmiddag eller eftermiddag, 4 timmar per dag. (Max 60 timmar per månad). I vissa enskilda fall kan annan arbetstid än dagtid förekomma. Lönen är 72 kronor i timmen.
2021-02-22 2021-03-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterska till ryggmärgsskadeverksamhet i Höör
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du tillsammans med kollegor, en erfaren undersköterskegrupp och hela rehabiliteringsteamet. - Vi träffar patienter i alla åldrar som på grund av ett trauma eller en sjukdom har drabbats av ryggmärgsskada. Patienterna kommer till oss för att få hjälp med att bli självständiga utifrån nya förutsättningar i livet. Vi bedriver avancerad sjukvård, men i ett lugnare tempo, då det måste finnas tid för varje enskild patient och dess anhöriga att anpassa sig till sina nya förutsättningar. Att ge patienten kuns...
2021-02-19 2021-03-21
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Höör
Som tandläkare hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandläkare spelar du en stor roll i detta. Du utför allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi bryr oss om och ställer upp för varan...
2021-02-19 2021-03-07
Region Skåne, Primärvården Dietister till dietistverksamhet i Primärvården Skåne
Nu välkomnar vi tre nya kollegor till dietistverksamheten! I rollen som dietist arbetar du med kost- och nutritionsbehandling av patienter i varierande åldrar med alltifrån prevention till behandling. Patienterna arbetar du med såväl enskilt som i grupp. Dina arbetsuppgifter innebär vidare att: - Ge stöd och fortbildning inom nutritionsområdet till övrig vårdpersonal. - Utveckla informationsmaterial. - Arbeta i vår Helpdesk, Dietist direkt, för primärvårdens personal i Region Skåne - Kommunicera till befolkningen via sociala medier, exemp...
2021-02-18 2021-03-07
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor, natt, till rehabiliteringsmedicin i Höör
Vi söker två undersköterskor för arbete natt samt två undersköterskor för arbete dag/kväll/helg till våra slutenvårdsavdelningar, spinalskada, förvärvad hjärnskada samt specialiserad rehabilitering. Du kommer att arbeta med samtliga diagnosgrupper men kommer att vara inriktad mot en av grupperna. Teamarbete är en självklarhet på våra avdelningar med patienten i centrum där du som undersköterska har en aktiv roll. Vi utgår från patientens önskemål och arbetar tillsammans med en individuell rehabiliteringsplan som har tydliga mål för rehabilite...
2021-02-16 2021-03-02
Höörs kommun, Social sektor Höörs kommun söker en Rehabassistent till sommaren
Hälso- och sjukvårdsorganisationen i Höörs kommun söker dig som är studerande till arbetsterapeut/fysioterapeut termin 5 och som vill arbeta tillsammans med arbetsterapeuter och fysioterapeuter i sommar. Tjänsten är placerad i Social sektor där arbete utförs både inom ordinärt och särskilt boende. Som rehabassistent blir dina arbetsuppgifter att avlasta arbetsterapeuter och fysioterapeuter med rehabilitering och en del hjälpmedelsärende på delegation.
2021-02-16 2021-03-07
Höörs kommun, Social sektor Hemsjukvården i Höör söker distriktundersköterska eller sjuksköterskestuderande för sommarvikariat
Som undersköterska i sjuksköterskeorganisationen blir dina arbetsuppgifter helt sjukvårdsinriktade vilket innebär relativt avancerade sjukvårdsuppgifter som såromläggning, blodprovstagning, dosettdelning, katetersättning med mera. Detta gäller såväl ordinära boenden samt särskilda boenden.
2021-02-15 2021-03-20
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Vi söker en legitimerad slöjdlärare (trä- och metall) till årskurs 7-9
Slöjdlärare (trä- och metall) åk 7-9 med därtill förekommande arbetsuppgifter. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara att undervisa i trä- och metallslöjd åk 7-9, i samarbete med textillärare. Mentorskap ingår och du kommer tillhöra ett av våra tre arbetslag, där du kommer bli delaktig i att skapa en god lärmiljö för alla våra elever tillsammans med dina kollegor i arbetslaget och elevhälsan.
2021-02-12 2021-04-12
Höörs kommun, Social sektor Vi förstärker Hälso- och sjukvårdsverksamheten med en enhetschef till sjuksköterskeorganisationen
I rollen som enhetschef har du personalansvar för cirka 30 sjuksköterskor. Du har förutom sedvanligt ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet ansvar att leda enhetens dagliga drift och utveckling genom ett nära ledarskap vilket du gör tillsammans med biträdande enhetschef för sjuksköterskorna. Samtliga sjuksköterskor utgår från Höörs kommunhus och arbetar i nära samarbete med omvårdnadspersonalen inom hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, särskilt boende för äldre, gruppbostäder samt socialpsykiatriboende. Som enhetschef ...
2021-02-09 2021-03-07
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska, vikariat, till Vårdcentralen Höör
Vi söker en ny vikarierande sjuksköterskekollega med ett genuint människointresse. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet till utveckling inom din yrkesroll som sjuksköterska såväl som i arbetet med att förbättra vården på enheten. Sedvanliga arbetsuppgifter som telefonrådgivning, triagering och allmänt mottagningsarbete förekommer. När du börjar hos oss får du en intr...
2021-02-08 2021-03-07
Höörs kommun, Social sektor Legitimerad Fysioterapeut/sjukgymnast 100%
Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team som består av arbetsterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare i samarbete med undersköterskor. Ditt arbete kommer att vara förlagt till ordinärt boende och särskilt boende. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara funktionsbedömningar, upprättande och utförande av rehabiliterings- och behandlingsinsatser, utprovning/förskrivning av förflyttningshjälpmedel och handledning av vårdpersonal. Vi dokumenterar i ProCapita + men är på väg in i ett nytt journalsystem LifeCare HSL.
2021-02-05 2021-02-28
Höörs kommun, Social sektor Hemsjukvården i Höör söker sjuksköterska
Arbetsuppgifterna i den aktuella tjänsten innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård. Det är ett varierande och spännande arbete där du arbetar i ett nära team med ett fantastiskt gäng kollegor bestående sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal. Du planerar och leder det specifika omvårdnadsarbetet under arbetspasset. I arbetet ingår att handleda och utbilda omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter vid behov. Dokumentation sker i Procapita plus. Till ...
2021-02-05 2021-02-28
Höörs kommun Digitaliserings- och IT-utvecklingschef
Som vår Digitaliserings- och IT-utvecklingschef kommer du att driva och samordna digitaliserings- och transformationsarbetet internt genom att vara en strategisk utvecklingspartner till kärnverksamheterna i samverkan med Unikoms verksamhetsnära stödfunktioner. Du kommer även att vara ett viktigt bollplank till kommunledningen i IT-strategiska frågor. Tjänsten är placerad under Kommundirektören.
2021-02-05 2021-02-26
Höörs kommun, Samhällsbyggnadssektorn Lokalförsörjningsstrateg/Projektledare
Höörs kommun växer och behovet av verksamhetslokaler är stort. Vi söker nu en lokalförsörjningsstrateg som kan hjälpa oss att säkerställa en långsiktig och effektiv lokalförsörjning. Tjänsten är nyinrättad och har en central roll i utvecklingen av vårt lokalförsörjningsarbete. En av huvuduppgifterna blir att samordna och strukturera kommunens arbete med strategisk lokalresursplanering. Du analyserar verksamheternas lokalbehov och följer upp lokaleffektivitet och ansvarar för att utveckla och samordna lokalförsörjningsprocessen. I rollen upprät...
2021-02-05 2021-03-04
Höörs kommun, Social sektor Är du Undersköterska/vårdbiträde och vill jobba i sommar?
Arbetet innebär sedvanlig vård och omsorgs insatser inom kommunal verksamhet.
2021-01-22 2021-05-31
Höörs kommun, Social sektor Vill du jobba som personlig assistent i sommar?
Arbetet innebär sedvanlig vård och omsorgs insatser inom kommunal verksamhet.
2021-01-22 2021-05-31
Höörs kommun, Social sektor Vill du jobba som Handledare hos oss i sommar?
Arbetet innebär sedvanlig vård och omsorgs insatser inom kommunal verksamhet.
2021-01-22 2021-05-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Lunden i Lund Behandlingsassistenter för timanställning till avdelning Karlsvik
Vård- och behandlingsarbete med särskild inriktning på motivationsarbete där även kontaktpersonskap och delegering av medicin ingår. Denna annons avser timanställning på avdelning Karlsvik i Höör.
2021-01-18 2021-02-28
Höörs kommun, Kommunledningskansli Höörs kommun söker en HR-specialist
Personalenhetens uppdrag är att bidra till att kommunens olika verksamheter når sina målsättningar och därigenom utvecklas på ett positivt sätt. Vi bedriver en verksamhet som präglas av ett professionellt arbetssätt, god service, vänligt bemötande och respekt för den enskilde. Vi bidrar till att Höörs kommun i ett helhetsperspektiv uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Personalenheten söker en HR-specialist med inriktning arbetsrätt, förhandling, arbetstid, pensions- och andra avtalsfrågor. Vi erbjuder ett specialistuppdrag med stor variat...
2021-01-04 2021-02-28
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Kreativ och inspirerande textilslöjdslärare till Enebackeskolan!
Enebackeskolan i Höör söker nu en kreativ och inspirerande textilslöjdslärare. I din roll som slöjdlärare ansvarar du för undervisningens kvaliteter och engagerar dina elever i en helt ny slöjdsal! Som lärare hos oss är det din uppgift att tillsammans med arbetslaget utveckla innehållet i verksamheten, främja det kollegiala lärandet och ta initiativ till ämnesövergripande arbete. Vi söker en lärare med energi och engagemang för elever, lärande och ämnet textilslöjd. Du arbetar för kollegialt lärande särskilt tillsammans med din parallellkol...
2020-12-18 2021-04-04