Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höörs kommun, Social sektor Höörs kommun söker sommarvikarier till vård och omsorg inom social sektor
Arbetet innebär sedvanlig vård- och omsorgsinsatser inom kommunal verksamhet, så som personlig omvårdnad, läkemedelsdelegering samt att aktivt dokumentera i vårt dokumentationssystem.
2022-01-21 2022-06-12
Höörs kommun, Social sektor Höörs kommuns söker nattjänster till vård och Omsorg
Att arbeta som medarbetare i vår verksamhet innebär att du arbetar natt växelvis på korttiden och särskilt boende Det är ett flexibelt och självständigt arbete som kräver att du tycker om att arbeta i stundtals högt tempo. Arbetet innebär sedvanlig vård och omsorgsuppgifter inom kommunal verksamhet. Utifrån ett hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt arbetar vi för den enskilde medborgarens känsla av sammanhang genom att fokusera på meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.
2022-01-21 2022-02-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterska till ryggmärgsskadeenheten på Skånes universitetssjukhus
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du tillsammans med kollegor, en erfaren undersköterskegrupp och hela rehabiliteringsteamet. Kvällar och helger arbetar du tillsammans med kollega över verksamhetens tre avdelningar vilket innebär att du får en bred inblick i och kompeten...
2022-01-19 2022-02-13
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till rehabiliteringsmedicin i Höör
Vi söker nu två undersköterskor till vår rehabiliteringsmedicinska avdelning i Höör men där placering i Lund inne på Blocket kan önskas när enheten är uppbyggd. Du kommer att arbeta med samtliga diagnosgrupper inom rehabiliteringsmedicin men kommer att vara inriktad mot ryggmärgsskadevården. Teamarbete är en självklarhet på våra avdelningar med patienten i centrum där du som undersköterska har en aktiv roll. Vi utgår från patientens önskemål och arbetar tillsammans med en individuell rehabiliteringsplan som har tydliga mål för rehabiliteringe...
2022-01-19 2022-02-13
Höörs kommun, Social sektor Poolchef till äldreomsorgen Hörrs kommun
Ditt ansvarsområde som chef blir att framgångsrikt leda, organisera och utveckla arbetet inom bland annat demens. Till din hjälp finns kompetenta kollegor och medarbetare som har stor erfarenhet av äldreomsorg. Du har ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar inom ditt chefsområde och du kommer att leda mål- och uppföljningsarbete enligt gällande fokusområde och fastställda beslut. Poolchefen kommer att ansvara del av tjänst på demenscentrum och i övrigt stötta/ersätta chefer där behovet finns i särskilda boende, hemtjänst och myndighet och ...
2022-01-18 2022-02-06
Höörs kommun, Social sektor Enhetschef till äldreomsorg Höörs kommun
Ditt ansvarsområde som enhetschef blir att framgångsrikt leda, organisera och utveckla arbetet inom bland annat en demensavdelning och nattpatrull. Till din hjälp finns kompetenta kollegor och medarbetare som har stor erfarenhet av äldreomsorg. Du har ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar inom ditt chefsområde och du kommer att leda mål- och uppföljningsarbete enligt gällande fokusområde och fastställda beslut. Du ingår i ledningsgruppen för äldreomsorgen tillsammans med 3 säbochefer och 2 hemtjänstchefer. Vissa tillfällen träffar vi äv...
2022-01-18 2022-02-06
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Specialpedagog till Sätoftaskolan Höörs kommun
Nu behöver vi förstärka elevhälsoteamet med en skicklig och driven specialpedagog. Vi söker dig som tar ansvar, strukturerar upp arbetsuppgifter, organiserar och följer upp mot satta mål. Du ska se möjligheterna för att få elever att lyckas, handleda pedagoger för att de ska lyckas ännu bättre, analysera resultat och skapa nya möjligheter efter reflektioner tillsammans med pedagoger och EHT. Du kommer att jobba nära elevhälsochefen. Du ska vara bekväm med att analysera och reflektera över resultat, du ska vara trygg med att screena på klassni...
2022-01-18 2022-02-06
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Sätoftaskolan söker en utbildad socialpedagog
Vi söker nu en skicklig socialpedagog med ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Du har elevers psykosociala mående i fokus och vill samtidigt vara delaktig i skolans utvecklingsarbete. Uppdraget fokuseras på elever med hög frånvaro och social problematik åk 7-9. Du kommer att arbeta med enskilda elever, såväl som elevgrupper. Du kommer bland annat skriva frånvaroutredningar, göra hembesök, ha tät kontakt med vårdnadshavare och samordna möten kring elever etc. Som socialpedagog ingår du i vårt elevhälsoteam under elevhälsochefen ...
2022-01-18 2022-02-06
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Legitimerad och engagerad lärare i fritidshem/fritidspedagog Sätoftaskolan
Vi söker nu en legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog som har elevernas lärande i fokus. Du är skicklig på att bygga relationer och möta eleverna där de befinner sig, såväl socialt som kunskapsmässigt. Du är en god samarbetspartner och kan aktivt bidra till den pedagogiska utvecklingen i fritidshemmet. Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta inom vårt fritidshem och tillsammans med dina kollegor planera, genomföra, dokumentera, analysera och utvärdera aktiviteter och teman utifrån styrdokumenten och elevernas behov. Samverkan med skol...
2022-01-18 2022-02-06
Höörs kommun, Social sektor Legitimerad Fysioterapeut/sjukgymnast 100% till Höörs kommun
Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team som förutom fysioterapeut består av arbetsterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare i samarbete med undersköterskor. Ditt arbete kommer att vara förlagt till ordinärt boende och särskilt boende. Dina huvudsakliga arbetsupp...
2022-01-11 2022-02-06
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Skolkurator till Enebackeskolan Höörs kommun
Vi söker nu en ny skolkurator med inriktning åk 4-6 på Enebackeskolan. Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam med din psykosociala kompetens. Arbetet består av främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på elev-, grupp och organisationsnivå. Kuratorn arbetar operativt och strategiskt med likabehandlingsfrågor, närvarofrämjande arbete och andra psykosociala områden i skolans elevhälsoarbete. Kuratorn har ett nära samarbete med resterande elevhälsa och pedagogisk personal i arbetslagen. Råd- och stödsamtal till elever och vårdna...
2022-01-05 2022-01-23
Höörs kommun, Kultur, Arbete och Folkhälsa Vikarierande badpersonal till Höörs Bad och Sportcentrum
I arbetet ingår bland annat receptionsarbete, badbevakning och städning. För rätt person kan simskola ingå i arbetsuppgiften. Viktiga egenskaper är att du är servicemedveten, flexibel, självgående och har god förmåga att samarbeta. Vi har verksamhet alla dagar i veckan, både dagtid och kvällstid.
2022-01-04 2022-01-23
Höörs kommun, Social sektor Sjuksköterska/distriktssjuksköterska till Höörs kommun
Hos oss får du ett spännande och mycket varierande arbete, där du arbetar i ett tvärprofessionellt team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal. Vi utgår alla från samma lokaler och du har därför alltid en kollega tillhands när det behövs. Vi har nu två intressanta tjänster lediga, båda med inriktning mot hemsjukvård/särskilt boende. Du kommer att ha ett omvårdnadsansvar där du planerar och leder arbetet. Du är van vid att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsup...
2022-01-04 2022-01-31
Höörs kommun, Social sektor Enhetschef inom området omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF)
Som enhetschef inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) kommer du att arbeta nära övriga enhetschefer inom samma område, samt ingå i ledningsgruppen för OF och IFO (individ och familjeomsorg). Inom social sektor finns även äldreomsorg och kommunens Hälso- och sjukvård. Tjänsten innebär driftansvar för två boendeenheter LSS, samt delar av personlig assistans. Du kommer också att ha huvudansvaret för våra externa placeringar. Som enhetschef har du verksamhets-, arbetsmiljö-, budget- och personalansvar för ca. 35 medarbetare. I ditt...
2022-01-03 2022-01-30
Höörs kommun, Social sektor Höörs kommun söker en enhetschef till hemtjänsten
Vill du bli en del av en spännande och utvecklande verksamhet där huvudsyftet är att se till att de som bor i ordinärt boende ges en värdefull vardag? Vi söker en enhetschef som tillsammans med en kompetent och aktiv ledningsgrupp arbetar med att driva vår hemtjänst in i framtiden. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete med många nära och personliga möten. Ditt ansvarsområde som enhetschef blir att framgångsrikt leda, organisera och utveckla arbetet inom ditt ansvarsområde. Till din hjälp finns kompetenta kollego...
2022-01-01 2022-01-23
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Lunden Behandlingsassistent dag och natt (sommarvikariat) på avdelningen i Höör
Vård- och behandlingsarbete med särskild inriktning på motivationsarbete där även kontaktpersonskap och delegering av medicin ingår. Denna annons avser semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring, på enheten i Höör.
2021-12-22 2022-02-28