Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Arbetsterapeut till rehabiliteringsmedicin på Orupssjukhuset i Höör
Vi söker nu ytterligare en arbetsterapeut som vill vara med i den spännande uppbyggnaden och utvecklingen av vårt uppdrag! Vi träffar patienter i alla åldrar som på grund av ett trauma eller en sjukdom har drabbats av ryggmärgsskada eller annan skada som kräver akutnära rehabilitering. Patienterna kommer till oss för att få hjälp med att bli självständiga utifrån nya förutsättningar i livet. I rollen som arbetsterapeut ingår bedömning och träning av P-ADL och I-ADL för att återinlära och/eller finna strategier i aktivitetsutföranden. Arbetst...
2023-01-26 2023-02-09
Höörs kommun, Social sektor Vi söker handledare till gruppbostad LSS
Vinkelgatans gruppbostad är ett boende beläget i centrala Höör, för personer med funktionsnedsättning som omfattas av insatsen bostad med särskild service, LSS. I dagsläget bor det sex personer på boendet, som i huvudsak är äldre med mer omfattande omvårdnadsbehov. Som handledare ingår du i en arbetsgrupp där du och dina kollegor arbetar med och stöttar de boende i deras vardagliga aktiviteter. Detta kan innebära allt ifrån omvårdsarbete, HSL-insatser, stöd i det egna hushållet, stöd runt kommunikationen, stöd till fritid och rekreation, stöd ...
2023-01-24 2023-02-12
Höörs kommun, Social sektor Timanställd distriktsundersköterska sökes
Hos oss är det viktigt att vi ger en kvalitativ vård och sätter medborgaren/patienten i fokus! Vi är därför stolta över att ha tre distriktsundersköterskor (kallas även HSL-usk på vissa håll) i vårt sjukskötersketeam. Som distriktsundersköterska i sjuksköterskeorganisationen blir dina arbetsuppgifter helt sjukvårdsinriktade vilket innebär relativt avancerade sjukvårdsuppgifter som såromläggning, blodprovstagning, dosettdelning, katetersättning med mera. Detta gäller såväl ordinära boenden samt särskilda boenden.
2023-01-24 2023-02-12
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Rehabiliteringsmedicin på Orupssjukhuset i Höör
Vi söker nu undersköterskor som vill vara med i den spännande uppbyggnaden och utvecklingen av vårt NHV-uppdrag. Din anställning hos oss inleds med en handledd introduktion, bredvidgång och utbildning inom Ryggmärgsskadeenheten, där vi även har ett samarbete med relevant akutvård inom Sus och våra enheter på Orupssjukhuset. Tjänsten kan förläggas helt till Ryggmärgsskadeenheten eller delas mellan våra avdelningar på Orupssjukhuset beroende på dina önskemål. En delad tjänst mellan avdelningarna i en så kallad pooltjänst gör att du kan få möjlig...
2023-01-24 2023-02-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Koordinator till ryggmärgsskadeenheten på Orupssjukhuset i Höör
Vi välkomnar nu en koordinator som vill vara med i den spännande utvecklingen av vårt nya uppdrag. En stor del i uppdraget är koordinering av patienter från enheterna inom Sus och ut till vår enhet på Orupssjukhuset men också samverka med andra rehabkliniker i landet för en trygg överflytt efter rehabperioden. Tjänsten kommer förläggas i huvudsak till Ryggmärgsskadeeneheten i Höör men samverkan med övriga avdelningar på Orup och avdelningen i Lund finns i många delar och därför kan vissa dagar förläggas där. Viss del av tiden kommer att f...
2023-01-22 2023-02-02
Höörs kommun, Social sektor Undersköterska sökes till särskilt boende med somatisk inriktning
Vi söker dig som har en vilja och ett engagemang i att utforma och utveckla vårt boende och din egen kompetens. Du har en empatisk förmåga, arbetar funktions- och aktivitetsstödjande med ett salutogent förhållningssätt. Du har förmåga att skapa en lugn och inspirerande miljö. Vi tillämpar Time Care som schemaverktyg samt Life Care som dokumentationsverktyg. Vi arbetar aktivt inom kommunen med teknik och digitalisering
2023-01-20 2023-02-05
Höörs kommun, Mittskåne Vatten Vi söker Projektledare till Mittskåne Vatten
Vi söker dig som vill gå till jobbet och känna att du gör skillnad varje dag. Vårt uppdrag är omfattande och du kommer att ha en nyckelroll i vår fortsatta framgång. För att lyckas i din roll tror vi att du har lätt för att samarbeta med andra, leda genom att skapa engagemang, ta ansvar och drivs av att skapa hållbara resultat. I din roll kommer du bland annat att: • Ansvara för och leda projekt till färdig anläggning och säkerställa att överlämning till driftorganisationen görs på ett bra sätt. • Skriva förfrågningsunderlag och handla upp ...
2023-01-20 2023-02-19
Höörs kommun, Social sektor Höörs kommun söker personlig assistent till man i 70-års åldern!
Höörs kommun söker nu en personlig assistent till en av våra medborgare. Medborgaren har nedsatt motorik i ben och armar och alla förflyttningar sker med lyft. El-rullstol används både inom och utomhus vilken medborgaren hanterar på egen hand. Kognitivt finns ingen påverkan och medborgaren kommunicerar verbalt utan svårighet. Du kommer att vara en av två assistenter som arbetar dagtid, även helgtjänstgöring ingår. Uppdraget innefattar att stötta medborgaren i det dagliga med exempelvis matlagning, inköp, personlig omvårdnad, hushållssysslor o...
2023-01-20 2023-02-05
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Koordinator till ryggmärgsskadeenheten på Orupssjukhuset i Höör
Vi välkomnar nu en koordinator som vill vara med i den spännande utvecklingen av vårt nya uppdrag. En stor del i uppdraget är koordinering av patienter från enheterna inom Sus och ut till vår enhet på Orupssjukhuset men också samverka med andra rehabkliniker i landet för en trygg överflytt efter rehabperioden. Tjänsten kommer förläggas i huvudsak till Ryggmärgsskadeeneheten i Höör men samverkan med övriga avdelningar på Orup och avdelningen i Lund finns i många delar och därför kan vissa dagar förläggas där. Viss del av tiden kommer att f...
2023-01-19 2023-02-02
Höörs kommun, Kommunledningskansli Digitaliseringsutvecklare
Som digitaliseringsutvecklare ansvarar du för att planera och leda projekt som är en del i vår digitala transformation. Du har ett nära samarbete med digitaliseringschefen, verksamheterna och vårt IT-bolag. Du förväntas självständigt kunna planera, organisera och genomföra dina arbetsuppgifter med god kvalitet. Som person är du ansvarstagande och du tar ett stort eget ansvar i att leverera hög kvalitet. Du trivs i förändring och tänker digitalt först. Du bidrar till vårt ständigt pågående förbättringsarbete och gillar att anta nya utmaningar....
2023-01-19 2023-02-05
Höörs kommun, Mittskåne Vatten Vi söker Driftsledare Ledningsnät till Mittskåne Vatten
Vi söker dig som vill gå till jobbet och känna att du gör skillnad varje dag. Vårt uppdrag är omfattande och du kommer att ha en nyckelroll i vår fortsatta framgång. För att lyckas i din roll tror vi att du har lätt för att samarbeta med andra, leda genom att skapa engagemang, ta ansvar och drivs av att skapa hållbara resultat. Ledningsnätsgruppen ansvarar för tillsyn, drift och underhåll av Mittskåne Vattens ledningsnät och dagvattenanläggningar. I din roll kommer du att leda ledningsnätsgruppen och tillsammans med medarbetarna förbättra drif...
2023-01-19 2023-02-19
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Koordinator till ryggmärgsskadeenheten på Orupssjukhuset i Höör
Vi välkomnar nu en koordinator som vill vara med i den spännande utvecklingen av vårt nya uppdrag. En stor del i uppdraget är koordinering av patienter från enheterna inom Sus och ut till vår enhet på Orupssjukhuset men också samverka med andra rehabkliniker i landet för en trygg överflytt efter rehabperioden. Tjänsten kommer förläggas i huvudsak till Ryggmärgsskadeeneheten i Höör men samverkan med övriga avdelningar på Orup och avdelningen i Lund finns i många delar och därför kan vissa dagar förläggas där. Viss del av tiden kommer att f...
2023-01-19 2023-02-02
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Skoladministratör, vikariat
Administrativa uppdrag, 40% med placering på Gudmuntorps skola. Bland arbetsuppgifterna ingår elevadministration, kontakt med vårdnadshavare och personal samt fakturahantering, beställning och inköp, vikarieanskaffning, diarieföring, skolplaceringar, upphandlingar och andra aktuella administrativa processer.
2023-01-17 2023-01-29
Höörs kommun, HFAB Fastighetsförvaltare
I rollen som Fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret för fastigheternas resultat och dess funktioner. Du ansvarar också för kundnöjdhet, meruthyrning, omförhandling av befintliga hyresgästavtal samt HG-anpassningar och övriga investeringar för att upprätthålla fastighetens skick. Du rapporterar till fastighetschefen och har ett övergripande ansvar för fastigheternas resultat vilket även innefattar fastigheternas driftnetto. Du kommer att ingå i vårt affärsområde fastighet där några av dina närmsta kollegor är teknisk förvaltare o...
2023-01-16 2023-01-29
Höörs kommun, Social sektor Undersköterskor sökes för arbete inom demens och somatik.
Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och har vilja och ett engagemang att utveckla äldreomsorgen, men även din egen utveckling är viktig. Du ska arbeta aktivt under dina arbetspass för medborgarens välbefinnande och dagsform. Vi arbetar med den enskilda medborgarens känsla av sammanhang. Du har en empatisk förmåga, arbetar funktions-och aktivitetsstödjande och har ett salutogent förhållningssätt. Det är medborgarens behov som styr vårt arbete vilket innebär att din inställning och ditt engagemang kommer vara av stor betydelse för hur ...
2023-01-16 2023-02-05
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Skolpsykolog till Höörs kommun
Nu utökar vi med fler psykologer i Höörs kommun. Vi söker en psykolog med stort engagemang för elevers lärande och utveckling. Som skolpsykolog i Höörs kommun kommer du att arbeta för att eleverna skall nå sina utbildningsmål samt känna trivsel och trygghet i skolan. I uppdraget ingår att vara aktiv i skolornas elevhälsoarbete genom konsultation, handledning och genomförande av fortbildning. I uppdraget ingår såväl att arbeta hälsofrämjande och förebyggande som individinriktat arbete med bedömningar och utredningar. Ett arbete med faktorer båd...
2023-01-16 2023-02-05
Höörs kommun, Mittskåne Vatten Vi söker Driftchef till Mittskåne Vatten
Vi söker dig som vill gå till jobbet och känna att du gör skillnad varje dag. Vårt uppdrag är omfattande och du kommer att ha en nyckelroll i vår fortsatta framgång. För att lyckas i din roll tror vi att du har lätt för att samarbeta med andra, leda genom att skapa engagemang, ta ansvar och drivs av att skapa hållbara resultat. I din roll kommer du bland annat att: • Leda driftorganisationen och tillsammans med medarbetarna förbättra drift och underhållsplanering. • Ansvara för och driva driftsprojekt. • Ansvara för gruppens budget och att ...
2023-01-13 2023-02-05
Höörs kommun, Samhällsbyggnadssektorn Skeppare
Under 2023 planeras 20 veckors reduktionsfiske, januari-april + juni. Arbetsveckan är schemalagd måndag-torsdag med 10 timmars arbete/dag. Arbetet startar kl 07.00 och avslutas 17.30. Båtarna lägger ut från kajen direkt på morgonen, och det är därför av stor betydelse att personalen är på plats i tid. Skepparens uppgift är att ansvara för arbetet på sjön, inklusive vård av utrustningen. Skeppare och däckshänder har även arbetsuppgifter på land: - hantera fångsten och lasta den för transport - underhålla båtar, motor och redskap inför nästa fis...
2023-01-13 2023-01-29
Höörs kommun, Social sektor Pool-sjuksköterska sökes till Höörs kommun
En utav våra kollegor har gått vidare mot nya utmaningar inom vår verksamhet och vi söker därför en ny Pool-sjuksköterska som vill arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård. Våra poolsjuksköterskor har inget omvårdnadsansvar och fungerar som intern bemanning inom alla våra verksamheter; hemsjukvård i ordinärt boende, särskilt boende samt LSS och Socialpsykiatri. Arbetstiden motsvarar 34,33 arbetstimmar/vecka för heltidstjänst där både dag, kväll, natt samt helgtjänstgöring ingår. Stor flexibilitet krävs vad gäller arbetstider och därför till...
2023-01-13 2023-01-29
Höörs kommun, Social sektor Socialsekreterare, Barn och familj
Vi söker en ny kollega till vår arbetsgrupp på enheten Barn och familj. Tjänsten innefattar utredning och uppföljning av barn och deras familjer och ryms inom arbetsgruppen Barn och familj. Arbetsgruppen består i dagsläget av en enhetschef och 10 socialsekreterare, varav två arbetar med familjerätt, en arbetar i vårt mottag, övriga arbetar med utredning och uppföljning 020 år. Här finns ett nära samarbete med andra kollegor på Individ och familjeomsorgen, men också med kommunens övriga verksamheter inom till exempel omsorg och skola. Arbetsgru...
2023-01-12 2023-02-12
Statens institutionsstyrelse Sommarvikariat behandlingspedagog dag och natt, avdelning Karlsvik
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen...
2023-01-10 2023-02-28
Statens institutionsstyrelse Sommarvikariat behandlingsassistent dag och natt, avdelning Karlsvik
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bi...
2023-01-10 2023-02-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska till ryggmärgsskadeenhet på Skånes universitetssjukhus i Höör
I rollen som sjuksköterska arbetar du tillsammans med kollegor, en erfaren undersköterskegrupp och hela rehabiliteringsteamet. Kvällar och helger arbetar du tillsammans med kollega över verksamhetens tre avdelningar. I nuläget arbetar våra sjuksköterskor en av fem helger. Du har möjlighet att påverka dina arbetstider genom att lägga ett önskeschema. Din anställning inleds med en handledd introduktion som anpassas efter dina individuella behov, allt för att du ska få en bred och trygg introduktion in i verksamheten. Vi erbjuder också ett intro...
2023-01-05 2023-01-29
Höörs kommun, Kommunledningskansli Miljöinspektör
Miljöenheten i Höör söker en positiv och serviceinriktad miljöinspektör till en fast anställning på heltid. Som miljöinspektör kommer du att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken. Dina arbetsuppgifter som miljöinspektör innebär att handlägga inkommande ärenden, planera och genomföra tillsynsbesök samt utforma beslut, skrivelser och tjänsteutlåtanden. I arbetsuppgifterna ingår även att handlägga anmälningar och klagomål. En viktig del i arbetet är att ge information och vägledning till både verksamheter och enskilda. Dina områden kommer fram...
2023-01-03 2023-02-05
Höörs kommun, Social sektor Semestervikariat Arbetsterapeut
Du kommer att arbeta övergripande i tvärprofessionellt team. Dina arbetsuppgifter består av: - Aktivitetsbedömningar - Rehabilitering/habiliteringsinsatser - Utprovning/förskrivning av hjälpmedel - Handledning av vårdpersonal Du arbetar tillsammans med medborgare, arbetsterapeut ,fysioterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare samt undersköterska/vårdbiträde/handledare.
2022-12-20 2023-02-05
1 2 >