Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till rehabiliteringsmedicin i Höör
Vi söker nu två undersköterskor till vår slutenvårdsavdelning för spinalskadade och två undersköterskor till avdelningen för förvärvad hjärnskada. Du kommer att arbeta med samtliga diagnosgrupper men kommer att vara inriktad mot en av grupperna. Teamarbete är en självklarhet på våra avdelningar med patienten i centrum där du som undersköterska har en aktiv roll. Vi utgår från patientens önskemål och arbetar tillsammans med en individuell rehabiliteringsplan som har tydliga mål för rehabiliteringen. Denna utvärderas och uppdateras kontinuerligt...
2021-07-27 2021-08-10
Höörs kommun, Social sektor Höörs kommun söker biståndshandläggare
Tjänsten som vi söker till arbetar mot ordinärt boende. Arbetet innebär myndighetsutövning i form av bedömning och utredningsarbete, att fatta beslut om rätt till bistånd samt uppföljning och omprövning av beslut enligt Socialtjänstlagen. Rollen är självständig samtidigt som du ingår i ett tvärprofessionellt team bestående av: arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Vi arbetar efter våra värdegrundsord; ansvar, bemötande, respekt, tillit. Vi arbetar med att ta vara på medborgarens egna resurser och stärka med...
2021-07-24 2021-08-08
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Elevassistent/klassresurs
I uppdraget som elevassistent/klassresurs ingår att tillsammans med pedagoger och andra klassresurser, åk 4-6, skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna. Du kommer att vara en del av ett arbetslag där ni planerar den dagliga verksamheten gemensamt och med elevernas bästa för ögonen. Tjänsten kan även innefatta arbete som resurs på fritids.
2021-07-23 2021-08-15
Region Skåne, Stiftelsen Skånska Landskap VD till Stiftelsen Skånska Landskap
Vi behöver en VD som vill leda och driva Stiftelsen Skånska Landskaps verksamhet framåt och söker dig som är en god ledare och visionär där du tillsammans med medarbetarna kan utveckla verksamheten i riktning mot vår vision; Natur självklar för alla. Som VD ansvarar du för och samarbetar med ett femtontal medarbetare inom verksamhetsområdena skogsbruk, naturvård, utveckling av strövområden, utomhuspedagogik, Fulltofta Naturcentrum samt förvaltning av Skåneleden. Stiftelsen styrs av en styrelse som är tillsatt av regionfullmäktige i Skåne. S...
2021-07-22 2021-08-22
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Lärare med möjlighet till försteläraruppdrag på Gudmuntorps skola
Du blir mentor för en klass på mellanstadiet. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du kommer att arbeta i nära samarbete med elever, kollegor och skolledning. Du ingår också i ett arbetslag där kollegialt utbyte sker för att utveckla undervisningskvaliteter. Du medverkar till elevers ökade måluppfyllelse genom att bidra med pedagogiska tankar i kollegiet. Som förstelärare på Gudmuntorps skola engagerar och driver du skolutveckling tillsammans med skolans lednin...
2021-07-22 2021-08-15
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Vi söker dig som är förskollärare till vår förskoleklass på Enebackeskolan
Barn och utbildningsnämnden i Höörs kommun arbetar under innevarande mandatperiod med 3 prioriterade mål för Höörs skolor: - Ökad skolnärvaro - Trygg miljö för lärande - Tillgängliga lärmiljöer För oss på skolan är värdegrunden central. Vi i förskoleklassen tar stolt emot demokratiska medborgare från förskolan. Undervisningen i förskoleklass ska erbjuda eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Eleverna får vara kreativa via lek, tematiska arbeten och varierade aktiviteter såväl inne som ute, här är du som engagerad p...
2021-07-21 2021-08-01
Höörs kommun, Social sektor Socialsekreterare sökes
Ansvar, respekt, tillit och bemötande utgör sedan länge vår värdegrund och KASAM-begreppet är centralt i vårt arbete. Om du vill medverka till att skapa goda förutsättningar för människor att växa och lyckas, och du tror på allas förmåga att göra viktiga förändringar i sina liv, är detta ett jobb som passar dig. I Höör är vi övertygade om att: • Ett medborgarperspektiv skapar förutsättningar för spännande samtal • En samlad socialtjänst möjliggör en stark gemensam värdegrund • Ett salutogent förhållningssätt ger fokus på det som fungerar • Män...
2021-07-16 2021-08-15
Region Skåne, Primärvården Kurator med KBT-kompetens till Vårdcentralen Höör
Nu välkomnar vi en psykolog, sjuksköterska alternativt kurator med KBT-kompetens till oss! I samarbete med andra vårdgivare på vårdcentralen arbetar du för att ge första linjens vård till patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Din uppgift hos oss blir att tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd genom till exempel stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer patientens psykiska hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade beha...
2021-07-15 2021-08-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterska till specialiserad rehabilitering på Orupssjukhuset i Höör
I rollen som sjuksköterska hos oss är du en viktig part i patientens rehabiliteringsprocess och i teamarbetet med bland annat rehabiliteringspersonalen. I omvårdnadsarbetet arbetar du både med sjuksköterskekollegor, en erfaren undersköterskegrupp, avdelningsläkare och överläkare. Vi bedriver avancerad sjukvård i ett lugnare tempo, då det måste finnas tid för varje enskild patient och dess anhöriga att anpassa sig till sina nya förutsättningar. Att ge patienten kunskap och motivation för att kunna ta ansvar och vara delaktig i beslut kring sin ...
2021-07-15 2021-08-15
Region Skåne, Primärvården Psykolog med KBT-kompetens till Vårdcentralen Höör
Nu välkomnar vi en psykolog, sjuksköterska alternativt kurator med KBT-kompetens till oss! I samarbete med andra vårdgivare på vårdcentralen arbetar du för att ge första linjens vård till patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Din uppgift hos oss blir att tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd genom till exempel stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer patientens psykiska hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade beha...
2021-07-15 2021-08-26
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska med KBT-kompetens till Vårdcentralen Höör
Nu välkomnar vi en psykolog, sjuksköterska alternativt kurator med KBT-kompetens till oss! I samarbete med andra vårdgivare på vårdcentralen arbetar du för att ge första linjens vård till patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Din uppgift hos oss blir att tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd genom till exempel stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer patientens psykiska hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade beha...
2021-07-15 2021-08-26
Höörs kommun, Social sektor Höörs kommun söker sjuksköterska
Arbetsuppgifterna i den aktuella tjänsten innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård med inriktning hemsjukvård. Det är ett varierande och spännande arbete där du arbetar i ett nära team med ett fantastiskt gäng kollegor bestående sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal. Du planerar och leder det specifika omvårdnadsarbetet under arbetspasset. I arbetet ingår att handleda och utbilda omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter vid behov. Dokumentation s...
2021-07-05 2021-08-15
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Kock eller måltidsbiträde för timanställning
Som timanställd kock eller måltidsbiträde vid behov i Höörs kommun får du möjlighet till varierande arbetsplatser och arbetsuppgifter. I våra kök arbetar vi med att förbereda, tillaga och servera frukost, lunch och mellanmål på olika sätt och till olika målgrupper. Du får prova på mycket eftersom din arbetsplats sträcker sig över alla våra kök vilket ger dig möjlighet till att arbeta både i utvecklande team och i ett utmanande självständigt arbete.
2021-06-30 2021-08-08
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Vårdcentralen Höör
Vill du arbeta med att förbättra människors hälsa och samtidigt tillhöra en varm och trevlig arbetsplats? Då kan du vara den vi söker! Vi välkomnar nu två engagerade och positiva sjuksköterskor till oss på Vårdcentralen Höör! I rollen som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med bland annat telefonrådgivning, tidsbokad mottagning och triagemottagning. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet till utveckling inom din yrkesroll som sjuksköterska såväl som i arbetet med att förbättra vården på enheten. När du börjar hos oss får d...
2021-06-16 2021-08-15