Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Vill du jobba som specialpedagog årskurs 7-9?
Vi söker nu dig - en specialpedagog till vår högstadieskola. På Ringsjöskolan arbetar vi medvetet med att utveckla vårt elevhälsoarbete på skolan så det ska ge effekt ute hos eleven. Du kommer att vara en viktig del i detta arbetet. Du står för en helhetssyn och ett inkluderande arbetssätt och är då både ett stöd och en utmanare för elever, pedagoger och rektor. Du kommer att ha huvudansvaret för det specialpedagogiska arbetet i ett arbetslag/årskurs och tillsammans med dina två speciallärarkollegor kommer ni att driva skolans specialpedagogisk...
2022-09-23 2022-10-09
Höörs kommun, Kultur, Arbete och Folkhälsa Vi söker en barn- och skolbibliotekarie
Du ingår i en arbetsgrupp med fokus på barn och unga och kommer att huvudansvar för kommunens skolbiblioteksverksamhet. I tjänsten ingår: * Läsfrämjande arbete och litteraturförmedling såsom bokprat och läsprojekt, främst riktat mot barn och unga från åk 4 och uppåt. * Mediehantering- och planering samt inköp till barn- och ungdomsavdelningen. * Bemanning av skolbiblioteket på Sätoftaskolan 10 t i veckan. * Stöd till kommunens skolbibliotek: hjälp med inköp, registrering, gallring, skolbiblioteksplaner, nätverkande. * Att hålla lektioner ...
2022-09-23 2022-10-23
Region Skåne VD till Stiftelsen Skånska Landskap
Vi behöver en VD som vill leda och driva Stiftelsen Skånska Landskaps verksamhet framåt. Vi söker dig som är en god ledare och visionär där du tillsammans med medarbetarna kan utveckla verksamheten i riktning mot vår vision Natur självklar för alla. Som VD ansvarar du för och samarbetar med ett femtontal medarbetare inom verksamhetsområdena skogsbruk, naturvård, utveckling av strövområden, utomhuspedagogik, Fulltofta Naturcentrum samt förvaltning av Skåneleden. Stiftelsens styrelse utses av regionfullmäktige i Skåne. Stiftelsen Skånska Land...
2022-09-23 2022-10-07
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Lärare i fritidshem på Enebackeskolan
För oss på skolan är värdegrunden central. Eleverna får vara kreativa via lek, tematiska arbeten, projekt och varierade aktiviteter såväl inne som ute. Här är du som engagerad personal viktig. Vår fritidsverksamhet levererar idag en lärmiljö i egna lokaler med fokus på den utforskande och kreativa eleven. Hos oss ses lek och lärande som en tillgång, där eleven är en tillgång i verksamheten. På fritids arbetar vi för meningsfullhet för eleven, där elevinflytandet är av största vikt. Som lärare i fritidshemmet ansvarar du för att skapa en posi...
2022-09-19 2022-10-02
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Vi söker digitaliseringsstrateg
Arbetsuppgifter: - Organisera och genomföra fortbildningsinsatser för såväl mindre som större personalgrupper inom förskola och skola - Hantera inställningar i Google admin och hur tjänsterna som ingår i avtalet används på bästa sätt utifrån roll. - Upphandling i enlighet med LOU - Kontakt med säljare för att få tillgång till ändamålsenliga lärresurser utifrån budget - Säkerhetsklassning av appar, lärresurser och system - Tillsammans med IT-vaktmästarna ta ansvar för att hantera utlånade digitala verktyg (utlåning, inventering, skador och in...
2022-09-19 2022-10-05
Höörs kommun, Social sektor Höörs kommun söker enhetschef till hemtjänsten
Vi söker en enhetschef som tillsammans med en kompetent och aktiv ledningsgrupp arbetar med att driva vår hemtjänst in i framtiden. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete med många nära och personliga möten. Ditt ansvarsområde som enhetschef blir att framgångsrikt leda, organisera och utveckla arbetet inom ditt ansvarsområde och för dina, ca 40 medarbetare. Till din hjälp finns kompetenta kollegor och medarbetare som har stor erfarenhet av äldreomsorg. Du har ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar inom ditt ch...
2022-09-15 2022-10-09
Höörs kommun, Social sektor Familjebehandlare
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som består av 7 medarbetare. Gruppen består av 3 familjebehandlare som arbetar med familjer som har barn 0-18 år samt fyra medarbetare inom familjehemsvården. Om du är intresserad av tjänsten som familjebehandlare kommer du att arbeta i nära samarbete med framförallt dina två närmsta familjebehandlarkollegor med även barnutredarna. Du kommer att hålla föräldrautbildningar ABC samt även arbeta utifrån Tryggare barn och med traditionellt familjebehandlingsarbete. I tjänsten ingår att erbjuda stöd i form av ...
2022-09-15 2022-10-02
Höörs kommun, Social sektor Välkommen nya sjuksköterskekollega till oss i Höör
En utav våra kollegor går i pension och vi söker därför en ny legitimerad sjuksköterska/distriktssjuksköterska som vill arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård, både Hemsjukvården och Särskilt boende. Hos oss får du ett spännande och mycket varierande arbete, där du arbetar i ett tvärprofessionellt team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal. Vi utgår alla från samma lokaler i kommunhuset och du har därför alltid en kollega tillhands när det behövs. Du kommer att ha ett omvårdnadsansv...
2022-09-12 2022-10-09
Höörs kommun, Kommunledningskansli Höörs kommun söker HR-specialist
HR-enheten erbjuder ett operativt och strategiskt stöd utifrån kommunens HR-processer och hjälper i förlängningen verksamheten att nå uppsatta mål. I din roll som HR-specialist stödjer du kommunens chefer inom hela HR-området, t.ex. arbetsrätt, lagar och avtal, rehabilitering, samverkan, lönebildning och arbetsmiljö. Du driver egna projekt, tar fram utbildningsmaterial och håller utbildningar för chefer, omvärldsbevakar samt föreslår utvecklade och nytänkande arbetssätt och rutiner inom ditt område. För att nå framgång i ovanstående behöver d...
2022-09-12 2022-10-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till VE rehabiliteringsmedicin på Orupssjukhuset i Höör
Vi söker nu två undersköterskor till våra slutenvårdsavdelningar, ryggmärgsskada och förvärvad hjärnskada. Du kommer att arbeta med samtliga diagnosgrupper men kommer att vara inriktad mot en av grupperna. Teamarbete är en självklarhet på våra avdelningar där du som undersköterska har en aktiv roll. Som undersköterska hos oss har du ansvar för att vägleda, motivera och vårda patienter i vardagliga situationer. Målet är att med ett rehabiliterande perspektiv hjälpa patienten att bli så självständig som möjligt. I dina arbetsuppgifter kommer d...
2022-09-12 2022-09-26
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Specialiserad rehabilitering på Orupssjukhuset i Höör
I rollen som sjuksköterska hos oss är du en viktig part i patientens rehabiliteringsprocess och i teamarbetet med bland annat rehabiliteringspersonalen. I omvårdnadsarbetet arbetar du både med sjuksköterskekollegor, en erfaren undersköterskegrupp, avdelningsläkare och överläkare. Vi bedriver avancerad sjukvård i ett lugnare tempo, då det måste finnas tid för varje enskild patient och dess anhöriga att anpassa sig till sina nya förutsättningar. Att ge patienten kunskap och motivation för att kunna ta ansvar och vara delaktig i beslut kring si...
2022-09-09 2022-09-25
Höörs kommun, Social sektor Höörs kommun söker 4 undersköterskor till hemtjänsten.
Vi söker dig som vill jobba med många spännande utmaningar i hemtjänst. Utföra och utveckla omsorgsarbete i medborgarens hem utifrån ett funktionsstödjande förhållningssätt. Samarbete med olika professioner i kommunen är viktigt för att medborgaren ska få en god omsorg. Du utför...
2022-09-06 2022-10-02
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Slöjdlärare sökes till Sätoftaskolan, 40-50%
Vi söker en kreativ och fantasifull slöjdlärare till våra underbara elever i grundsärskolan. Du kommer att få äran att arbeta med elever från årskurs 1 till årskurs 9. I din roll skapar du en lärmiljö som är inspirerande, lärorik och lustfylld. Du arbetar formativt och differentierar din undervisning utifrån elevernas behov. Du kommer att ingå i grundsärskolans arbetslag som består av speciallärare, specialpedagoger, klassresurser och assistenter. Skolan har en rektor, en biträdande rektor samt en elevhälsochef, vilket gör att vi kan erbjuda...
2022-09-06 2022-09-25
Region Skåne, Primärvården Psykiatrisjuksköterska till Vårdcentralen Höör
Vi har nu möjlighet att välkomna en psykiatrisjuksköterska till oss på Vårdcentralen Höör! Som psykiatrisjuksköterska hos oss kommer dina arbetsuppgifter innefatta bedömning av psykisk ohälsa, telefonrådgivning, tidsbokad mottagning och triagemottagning. Du kommer även att arbeta med samtalsstöd till patienter med psykiska besvär. Vi arbetar i ett nära samarbete med andra yrkeskategorier, och du kommer arbeta i team med kurator och psykolog. Teamarbete och ett patientcentrerat arbetssätt har stor betydelse för oss på vårdcentralen Höör. Utvec...
2022-09-02 2022-09-30
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Sätoftaskolan söker lärare till grundsärskolan, 100%
I din roll skapar du en lärmiljö som är inspirerande, lärorik och lustfylld. Du arbetar formativt och differentierar din undervisning utifrån elevernas behov. I ditt uppdrag kommer du att undervisa elever i blandade åldrar. Det är meriterande med kunskaper i AKK och TAKK. För oss är det också viktigt med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och den relationella kompetensen. Du kommer att ingå i ett arbetslag 1-9 med tre speciallärare/pedagoger och flera assistenter uppdelade i olika verksamheter. Skolan har en rektor, en biträdande rektor ...
2022-09-01 2022-09-25
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Vårdcentralen Höör
Nu har vi möjlighet att välkomna tre engagerade och positiva sjuksköterskor till oss på Vårdcentralen Höör! Vill du arbeta med att förbättra människors hälsa och samtidigt tillhöra en varm och trevlig arbetsplats? Då kan du vara den vi söker! I rollen som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med bland annat telefonrådgivning, tidsbokad mottagning och triagemottagning. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet till utveckling inom din yrkesroll som sjuksköterska såväl som i arbetet med att förbättra vården på enheten. När du bö...
2022-08-05 2022-10-17