Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höörs kommun, Social sektor Vi söker enhetschef/MAR till rehabenheten i Höörs kommun
I rollen som enhetschef har du personalansvar för cirka 15 arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt en rehabassistent. Du har förutom sedvanligt ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet ansvar att leda enhetens dagliga drift och utveckling genom ett nära ledarskap. I tjänsten ingår ett MAR uppdrag på ca 20% dvs medicinskt ansvarig för rehabilitering. Samtlig personal utgår från Höörs kommunhus och arbetar i nära samarbete med omvårdnadspersonalen inom hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, särskilt boende för äldre, grupp...
2021-05-14 2021-06-06
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Lärare sökes till vårt nystartade trelärarsystem
I vårt trelärarsystem är du en av tre pedagoger som tillsammans delar på ansvaret för en årskurs. Det innebär ett tätt samarbete kring planering, genomförande och bedömning, samt ett delat mentorskap. Du kommer också vara med att bygga upp grunden och strukturen för vårt trelärarsystem. I din roll skapar du en lärmiljö som är inspirerande, lärorik och lustfylld. Du arbetar formativt och differentierar din undervisning utifrån elevernas behov. Om du ska arbeta i blivande åk 2 är det viktigt att du är särskilt intresserad av att anpassa din un...
2021-05-12 2021-06-02
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Grundlärare i fritidshem/fritidspedagog sökes till Sätoftaskolan
Vi söker nu en legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog som har elevernas lärande i fokus. Du är duktig på att bygga relationer och möta eleverna där de befinner sig, såväl socialt som kunskapsmässigt. Du är en mycket god samarbetspartner, ser vinsterna med kollegial samverkan och kan aktivt bidra till den pedagogiska utvecklingen i fritidshemmet. Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta inom vårt fritidshem. Du kommer tillsammans med dina kollegor att planera, genomföra, följa upp, dokumentera, analysera och utvärdera aktiviteter och te...
2021-05-12 2021-06-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Kurator till rehabiliteringsmedicin i Höör
Nu söker vi en kurator för arbete mot hjärnskadeenhetens öppenvårdsteam. I rollen som kurator/socionom är din huvudsakliga arbetsuppgift att göra psykosociala kartläggningar samt vara ett stöd till patienter och dess anhöriga utifrån din profession och utgör en resurs i teamet inom de psykosociala och socialrättsliga områdena. Du kommer att träffa patienter både enskilt och i grupp. Utöver teamet samverkar du med professionskollegor inom slutenvården för kompetensutveckling och kollegialt stöd. Utvecklingsarbete inom verksamheten och kompete...
2021-05-12 2021-05-26
Höörs kommun, Miljö- och byggmyndighet Miljöinspektör till Höör
Miljöenheten i Höör söker en positiv och serviceinriktad miljöinspektör. Som miljöinspektör kommer du att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken. Dina arbetsuppgifter som miljöinspektör innebär att handlägga inkommande ärenden, planera och genomföra tillsynsbesök samt utforma beslut och inspektionsrapporter. I arbetsuppgifterna ingår även att handlägga anmälningar, ansökningar och klagomål. En viktig del i arbetet är att ge information och vägledning till både verksamheter och enskilda.
2021-05-06 2021-05-31
Höörs kommun, Samhällsbyggnadssektorn Lokalförsörjningsstrateg/Projektledare
Höörs kommun växer och behovet av verksamhetslokaler är stort. Vi söker nu en lokalförsörjningsstrateg som kan hjälpa oss att säkerställa en långsiktig och effektiv lokalförsörjning. Tjänsten är nyinrättad och har en central roll i utvecklingen av vårt lokalförsörjningsarbete. En av huvuduppgifterna blir att samordna och strukturera kommunens arbete med strategisk lokalresursplanering. Du analyserar verksamheternas lokalbehov och följer upp lokaleffektivitet och ansvarar för att utveckla och samordna lokalförsörjningsprocessen. I rollen upprät...
2021-05-05 2021-05-23
Höörs kommun, Kommunledningskansli Kommunvägledare till Medborgarcenter
Vi söker en kundorienterad och serviceinriktad kommunvägledare till vårt Medborgarcenter. Medborgarcentret fungerar som en väg in till kommunens samtliga verksamheter och har till uppgift att hantera frågor och ärenden från medborgaren direkt vid första kontakt eller lotsa vidare till rätt person i organisationen. Som kommunvägledare arbetar du med att svara på frågor, ge information och vägledning om kommunens verksamhet. Kontakterna sker via telefon, besök, e-post och webb. Tillsammans med övriga fem kommunvägledare och chef kommer du att v...
2021-05-04 2021-05-25
Höörs kommun, Social sektor Hemsjukvården i Höör söker boendesjuksköterska
Arbetsuppgifterna innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård där du i detta uppdrag kommer arbeta främst gentemot boende. Jobbet innebär ett varierande och spännande uppdrag där du arbetar tvärprofessionellt nära ett fantastiskt gäng kollegor bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal. I dennta tjänst arbetar du en helg på ett 4-veckorsschema ingår samt även några kvällar under denna period. Du planerar och leder det specifika omvårdnadsarbetet...
2021-04-30 2021-05-30
Höörs kommun, Kommunledningskansli Höörs kommun söker ekonomiadministratör till Ekonomienheten, 100%
Höörs kommun har organisatoriskt samtliga ekonomer och ekonomiadministratörer samordnade i en ekonomifunktion som sitter centralt tillsammans i kommunhuset. Vi söker nu en kollega inom ekonomiadministration. Dina huvudsakliga ansvarsområden blir att: • Sköta den löpande bokföringen • Vara ansvarig för leverantörsreskontran • Hantera leverantörsfakturor och attestflödet • Momsredovisning • Kontoavstämning • Internkontroll av leverantörsreskontran • Personalrapportör och arkivansvarig
2021-04-23 2021-05-16
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Lunden i Lund Sjuksköterska till SiS LVM-hem Lunden, avdelning Karlsvik
Vi söker en sjuksköterska med tjänstgöring vid SiS LVM-hem Lunden, avdelning Karlsvik i Höör. Vårdarbetet utgår alltid från patientens individuella behov. Du kommer att arbeta med bedömning och behandling av patienters fysiska och psykiska hälsa. Arbetet består framför allt av omvårdnad, läkemedelshantering samt samverkan med andra vårdgivare. Du kommer att arbeta i team med andra sjuksköterskor, läkare, psykologer och behandlingspersonal. Du kommer också att medverka i behandlingskollegium där behandlingsplaner upprättas och följs upp. Arbete...
2021-04-22 2021-05-23
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Socialpedagog till Sätoftaskolan
Barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun arbetar under innevarande mandatperiod med 3 prioriterade mål för Höörs skolor: - Ökad skolnärvaro - Trygg miljö för lärande - Tillgängliga lärmiljöer Vi söker nu en skicklig socialpedagog med ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Du har elevers psykosociala mående i fokus och vill samtidigt vara delaktig i skolans utvecklingsarbete. Uppdraget fokuseras på elever med hög frånvaro åk 4-9 med specifik koppling till Prisma, vår särskilda undervisningsgrupp. Du kommer att arbeta med enskilda...
2021-04-10 2021-05-16
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Fritidspedagog/grundlärare i fritidshem sökes till Sätoftaskolan
Vi söker nu en fritidspedagog/lärare i fritidshem som har elevernas lärande i fokus. Du är duktig på att bygga relationer och möta eleverna där de befinner sig, såväl socialt som kunskapsmässigt. Du är en mycket god samarbetspartner och ser vinsterna med kollegial samverkan och kan aktivt bidra till den pedagogiska utvecklingen i fritidshemmet. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara att arbeta inom vårt fritidshem. Du kommer tillsammans med dina kollegor att planera, genomföra, följa upp, dokumentera, analysera och utvärdera aktiviteter och te...
2021-04-10 2021-05-16
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Speciallärare till Enebackeskolan
Barn och utbildningsnämnden i Höörs kommun arbetar under innevarande mandatperiod med 3 prioriterade mål för Höörs skolor: - Ökad skolnärvaro - Trygg miljö för lärande - Tillgängliga lärmiljöer Välkommen till Enebackeskolan - skolan som arbetar för att sätta eleven i första rummet! Vi är en F-6-skola placerad i centrala Höör som nu söker speciallärare till verksamheten. Om du brinner för specialpedagogiskt arbete, vill ta ansvar för elevernas lärande och vill vara delaktig i Enebackeskolans utvecklingsarbete - då är detta tjänsten för dig! ...
2021-03-16 2021-05-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterska till rehabiliteringsmedicin i Höör
I rollen som sjuksköterska hos oss har du en viktig roll i rehabiliteringsprocessen och i teamet. I omvårdnadsarbetet arbetar du tillsammans med kollegor, en stor och van undersköterskegrupp, avdelningsläkare och överläkare. Vi bedriver avancerad sjukvård, i ett lugnare tempo, då det måste finnas tid för varje enskild patient och dess anhöriga att anpassa sig till sina nya förutsättningar. Att ge patienten kunskap och motivation för att kunna ta ansvar och vara delaktig i beslut kring sin egen hälsa och välbefinnande, är en del i din roll som s...
2021-03-16 2021-05-20
Höörs kommun, Social sektor Är du Undersköterska/vårdbiträde och vill jobba i sommar?
Arbetet innebär sedvanlig vård och omsorgs insatser inom kommunal verksamhet.
2021-01-22 2021-05-31
Höörs kommun, Social sektor Vill du jobba som personlig assistent i sommar?
Arbetet innebär sedvanlig vård och omsorgs insatser inom kommunal verksamhet.
2021-01-22 2021-05-31
Höörs kommun, Social sektor Vill du jobba som Handledare hos oss i sommar?
Arbetet innebär sedvanlig vård och omsorgs insatser inom kommunal verksamhet.
2021-01-22 2021-05-31