Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Är du Ringsjöskolans nya lärare i engelska och svenska?
Vi söker dig som är utbildad Svenska- och Engelska lärare som kan engagera och inspirera eleverna. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen i Svenska och Engelska och du anpassar innehållet i din undervisning för såväl grupp som individ samt hittar flexibla lösningar som ger högre måluppfyllelse. Du kommer tillhöra ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Delat mentorskap i klass ingår i tjänsten. Du är nyfiken på ditt uppdrag och v...
2022-06-21 2022-07-10
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Vi söker lärare i fritidshem på Tjörnarps skola
För oss på skolan är värdegrunden central. Eleverna får vara kreativa via lek, tematiska arbeten, projekt och varierade aktiviteter såväl inne som ute. Här är du som engagerad personal viktig. Vår fritidsverksamhet levererar idag en lärmiljö i egna lokaler med fokus på den utforskande och kreativa eleven. Hos oss ses lek och lärande som en tillgång, där eleven är en tillgång i verksamheten. På fritids arbetar vi för meningsfullhet för eleven, där elevinflytandet är av största vikt. Som lärare i fritidshemmet ansvarar du för att skapa en posi...
2022-06-21 2022-07-24
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Lärarassistent/elevassistent och timvikarier
Som lärarassistent/elevassistent ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ skoldag så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du kommer att arbeta i nära samarbete med elever, klasslärare, kollegor och elevhälsoteam. Tillsammans med din klasslärare tar du ansvar för hela klassen, elevers stödbehov och andra arbetsuppgifter som finns i klassen. Du tar ett gemensamt ansvar för hela skoldagen tillsammans med kollegor och ser alla elever som allas elever. Du medverkar till elevers ökade måluppfyllelse genom att bidra med innovativ...
2022-06-17 2022-07-10
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Vi söker skolsköterskor och verksamhetschef
Huvudsakliga arbetsuppgifter, skolsköterska: • Arbetar med främjande och förebyggande elevhälsoarbete • genomföra hälsoundervisning enskilt och i grupp • erbjuda hälsosamtal och hälsoundersökningar • Ansvarar för dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen samt patientdatalagen • Ansvarar för att erbjuda och utföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt kunna vidta åtgärder vid vaccinationsbiverkningar • Ansvarar för bedömningar av elevers behov av ytterligare hälsoinsatser • Informerar och ger medicinsk och folk...
2022-06-16 2022-07-03
Höörs kommun, Kommunledningskansli Kommunvägledare till Medborgarcenter
Som kommunvägledare arbetar du med att svara på frågor, ge information och vägledning om kommunens verksamhet. Kontakterna sker via telefon, besök, e-post och webb. Tillsammans med övriga fyra kommunvägledare och chef kommer du att vara med och driva, förbättra och utveckla enhetens verksamhet i syfte att ge våra kommuninvånare bästa möjliga service.
2022-06-16 2022-07-31
Höörs kommun, Social sektor Handledare till Norrevärns gruppbostad LSS
I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd i vardagliga aktiviteter vilket innebär ett varierande arbete. Stödet ska utgå från medborgarens individuella behov och främja självständighet och delaktighet. Allt stöd ska utföras med respekt för medborgarens integritet och självbestämmande och i enlighet med LSS-lagstiftningen. I arbetet ingår omvårdnads- och HSL-uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation och du kommer att ha ett kontaktmannaskap för en eller flera medborgare, där genomförandeplanen är central. Vi använder oss av dokumentat...
2022-06-16 2022-07-03
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Mellanstadielärare på Enebackeskolan
Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du kommer att arbeta i nära samarbete med elever, kollegor och skolledning. Tillsammans med din parallellkollega kommer du att ha ansvar för planering, genomförande och bedömning av undervisningen med ett formativt förhållningssätt. Du ingår också i ett arbetslag där kollegialt utbyte sker för att utveckla undervisningskvaliteter. Du medverkar till elevers ökade måluppfyllelse genom att bidra med innovativa, pedagogiska tank...
2022-06-14 2022-06-26
Höörs kommun, Social sektor Avlösare, ledsagare, kontaktperson och stödfamilj till Höörs kommun
Avlösarservice innebär att en avlösare kommer till hemmet och stöttar personen med funktionshinder så den anhöriga kan få avlastning, göra aktiviteter/ärenden eller resa bort. Avlösning kan ges både som regelbunden insats och vid tillfälliga behov. Som ledsagare följer du med en person med funktionsnedsättning på aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad, sportevenemang eller att gå på stan. Arbetstiden styrs av brukarens behov och önskemål samt antalet timmar som är beviljade....
2022-06-13 2022-07-03
Höörs kommun, Social sektor Är du undersköterska och vill arbeta på Åtorps demensverksamhet?
Vi söker dig som har en vilja och ett engagemang i att utforma och utveckla dels demensomsorgen och din egen kompetens. Du har en empatisk förmåga, arbetar funktions- och aktivitetsstödjande med ett salutogent förhållningssätt. Du har förmåga att skapa en lugn och inspirerande miljö. Vi tillämpar Time Care som schemaverktyg samt Life Care som dokumentationsverktyg. Vi arbetar aktivt inom kommunen med teknik och digitalisering.
2022-06-13 2022-07-03
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Arbetsterapeut till ryggmärgsskadeenhet på Skånes universitetssjukhus Lund
Då vi utökar vår verksamhet söker vi nu dig som vill vara med i den spännande utvecklingen av den akutnära avdelningen i Lund, i nära samverkan med rehabiliteringsmedicin på Orupssjukhuset som ligger 25 minuter från Lund. Rehabiliteringens mål är att personen blir så aktiv och självständig som möjligt och att denne får uppleva att han eller hon kan uppfylla sina mål inom familjeliv, arbete och fritid. I rollen som arbetsterapeut ingår bedömning och träning av P-ADL och I-ADL för att återinlära och/eller finna strategier i aktivitetsutförand...
2022-06-08 2022-06-29
Höörs kommun, Social sektor Hö(ö)r upp! Är du vår nya nattsjuksköterska i Höör?
Vi söker nu en ny nattsjuksköterska till vår Hälso- och sjukvårdsorganisation. Hos oss får du ett spännande, givande och mycket varierande arbete, där du på natten jobbar mot hela Höörs kommun, såväl mot hemvården, Särskilt boende, LSS som Socialpsykiatrin. Som nattsjuksköterska utgår du från kommunhuset, liksom övriga sjuksköterskekollegor som jobbar dag och kväll. Vi ser det som en styrka att ha renodlade nattsjuksköterskor och har därför tre nattsjuksköterskor som jobbar efter ett 6 veckors schema. Självklart är vi öppna för om du skulle v...
2022-06-08 2022-07-17
Höörs kommun, Social sektor Sjuksköterska/distriktsjuksköterska till Höörs kommun
Hos oss får du ett spännande och mycket varierande arbete, där du arbetar i ett tvärprofessionellt team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal. Vi utgår alla från samma lokaler och du har därför alltid en kollega tillhands när det behövs. Vi har nu två intressanta tjänster lediga, båda med inriktning mot hemsjukvård/särskilt boende. Du kommer att ha ett omvårdnadsansvar där du planerar och leder arbetet. Du är van vid att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsup...
2022-06-02 2022-07-17
Höörs kommun, HFAB Fastighetsadministratör sökes till Höörs Fastighets AB
Som fastighetsadministratör kommer du att ansvara för att vårt fastighetssystem hela tiden har riktiga och uppdaterade uppgifter om våra fastigheter. Rollen innebär till att börja med inventering och uppdatering av nuvarande uppgifter om fastigheterna och fastighetsunderhållet i vårt fastighetssystem Incit Xpand. Vi har hela tiden pågående projekt i våra bostäder och lokaler vilket innebär att det sker löpande förändringarna som sedan ska kompletteras i registret. Rollen som fastighetsadministratör är företagsövergripande och innebär samarbet...
2022-05-30 2022-06-26