Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höörs kommun Höörs kommun söker undersköterska till natten i hemtjänsten!
Vi söker dig som vill jobba med många spännande utmaningar i hemtjänst. Arbetet är förlagt på natten och då är huvuduppgiften att svara på larm från medborgare i hela Höörs Kommun. Våra medborgare ska känna sig trygga även på natten och samarbete med olika professioner i kommunen är viktigt för att medborgaren ska få en god omsorg. Du utför även insatser som delegeras av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Hos oss är det viktigt att aktivt delta och medverka till ett bra arbetsklimat där vi hjälps åt i de vardagliga arbetsuppgift...
2021-10-15 2021-11-07
Höörs kommun, Kommunledningskansli Granskare till överförmyndarverksamheten för extraarbete!
På överförmyndarverksamheten i Höör kommer du att erbjudas ett samhällsviktigt uppdrag. Som granskare arbetar du med granskning av årsräkningar i ärenden som rör godmanskap och förvaltarskap enligt den lagstiftning och de interna rutiner och riktlinjer som gäller.
2021-10-15 2021-10-31
Höörs kommun, Kommunledningskansli Överförmyndarhandläggare
På överförmyndarverksamheten i Höör kommer du att erbjudas ett samhällsviktigt uppdrag med möjligheter till utveckling och omväxlande arbete. Som överförmyndarhandläggare arbetar du med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap enligt den lagstiftning som gäller. Det kan t ex vara att granska redovisningshandlingar, göra bedömningar om uttagsbegäran från spärrade medel, inhämta utredningsunderlag och fatta beslut i olika tillståndsfrågor, medverka vid rekrytering av gode män, diarieföra inkomna hand...
2021-10-15 2021-10-31
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Timvikarie sökes till helgverksamhet på Holma förskola!
Du ska ta hand om barnen och ge dem en stimulerande dag. Det kan innebära att ni lagar mat tillsammans eller har någon annan aktivitet inne som ute. Arbetet präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du ska kunna jobba självständigt utifrån gemensamma rutiner för att skapa en trygghet för barnen oavsett vilken personal som jobbar.
2021-10-15 2021-10-31
Höörs kommun, Kommunledningskansli Höörs kommun söker en destinationsutvecklare!
Höörs kommun satsar på att utveckla en stark tillväxt i vår besöksnäring. I rollen som destinationsutvecklare kommer du att vara med och vidareutveckla Höörs kommun som en attraktiv destination. Höörs kommun har under några år samarbetat med andra kommuner i ett gemensamt destinationskontor men ska nu vidare och ta fram ett nytt arbetssätt. Det innebär att arbetet består av både mycket operativt arbete men också att ta fram förslag till ny organisation. Arbetsuppgifterna innebär: • att arbeta med att stötta verksamheter inom besöksnäringen m...
2021-10-13 2021-10-31
Höörs kommun Sätoftaskolan söker lärare i Tyska och Engelska eller Svenska åk 6-9
I din roll skapar du en lärmiljö som är inspirerande, lärorik och lustfylld. Du arbetar formativt och differentierar din undervisning utifrån elevernas behov. I ditt uppdrag kommer du att undervisa och vara mentor för våra elever. Som lärare hos oss blir du en del av ett team med kunniga, erfarna och trevliga kollegor. Tillsammans ansvarar ni för planering, genomförande och bedömning utifrån styrdokumenten och skolans åtaganden. Språkutvecklande arbetssätt berör hela verksamheten och all undervisning. Här har vi ett stort fokus på arbetsglädj...
2021-10-11 2021-11-07
Region Skåne, Primärvården Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Höör
Vi välkomnar nu en diabetessjuksköterska till vår vårdcentral! I din roll som diabetessjuksköterska hos oss arbetar du med mottagning av diabetespatienter i samarbete med kollega. Det förekommer även sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en vårdcentral såsom triagering och telefonrådgivning. Hos oss arbetar vi med ronder där vi samlas hela arbetsgruppen och diskuterar patientärenden för att på så sätt skapa den bästa vården för varje patient. Vi har utvecklingsgrupper som våra medarbetare själva driver och utvecklar, vilket gör att nya och gam...
2021-10-07 2021-11-04
Höörs kommun, Social sektor Legitimerad Fysioterapeut/sjukgymnast 100%
Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team som består av arbetsterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare i samarbete med undersköterskor. Ditt arbete kommer att vara förlagt till ordinärt boende och särskilt boende. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara funktionsbedömningar, upprättande och utförande av rehabiliterings- och behandlingsinsatser, utprovning/förskrivning av förflyttningshjälpmedel och handledning av vårdpersonal. Vi dokumenterar i ProCapita + men är på väg in i ett nytt journalsystem LifeCare HSL.
2021-10-01 2021-10-24
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Lärare i idrott och hälsa
Som idrottslärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning och ingå i ett arbetslag där kollegialt utbyte sker för att utveckla undervisningskvaliteter. I ditt arbete har du ansvar för planering, genomförande och bedömning av undervisningen utifrån ett formativt förhållningssätt. Du medverkar till elevers ökade måluppfyllelse genom att bidra med innovativa, pedagogiska tankar i kollegiet.
2021-09-29 2021-10-24
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Skolsköterska till Enebackeskolan och Tjörnarps skola
Som skolsköterska är du en del av skolornas elevhälsoteam och elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag. Elevhälsoteamen leds av elevhälsochef och du kommer även att arbeta i team med skolans pedagogiska personal och skolledning. Skolsköterskans uppdrag är att tillföra medicinsk kompetens i elevhälsan och planera och ansvara för dessa insatser. Det innebär att alla elever erbjuds hälsobesök och vaccinationer. Du ska även erbjuda och utföra hälsosamtal, samt organisera och medverka vid skolläkarmottagning. Du får, tillsammans med övriga sko...
2021-09-24 2021-10-24
Höörs kommun, Social sektor Höörs kommun söker undersköterskor till hemtjänsten
Vi söker dig som vill jobba med många spännande utmaningar i hemtjänst. Utföra och utveckla omsorgsarbete i medborgarens hem utifrån ett funktionsstödjande förhållningssätt. Samarbete med olika professioner i kommunen är viktigt för att medborgaren ska få en god omsorg. Du utför även insatser som delegeras av sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut. Vi arbetar med kontaktmannaskap och där ingår dokumentation. Hos oss är det viktigt att aktivt delta och medverka till ett bra arbetsklimat där vi hjälps åt i de vardagliga arbetsuppgifterna...
2021-09-20 2021-10-31