Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Palliativ vård och ASIH i Hässleholm
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till ASIH som vill vara med och göra skillnad för våra patienter! I rollen som sjuksköterska hos oss utför du avancerad sjukvård i hemmet. Du arbetar i ett tvärprofessionellt team där målet med vården är att samverka kring de symtom som patienten besväras av för att uppnå högsta möjliga livskvalitet. Detta innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt att ge stöd till de närstående. Du kommer att leda och aktivt delta i planering kring patientens vård i samarbete med ...
2021-02-26 2021-03-26
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Solbrinken i Hässleholm
Vi har nu möjlighet att välkomna en distriktssköterska alternativt sjuksköterska till oss! Vi söker dig som är intresserad av att vara med att driva vår äldrevårdsmottagning, hantera IT-systemet Mina Planer och driva samverkan med andra vårdaktörer gällande samordnad individuell plan (SIP). Det finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person! Arbetsuppgifter kan även innebär telefonrådgivning och drop-in mottagning. Om du är distriktssköterska kommer du också ha distriktssköterskemottagning. Vi vill gärna att du är med och påverkar utveck...
2021-02-26 2021-03-26
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Biträdande avdelningsföreståndare till vår akut och utredningsavdelning Hovdala
Som biträdande avdelningsföreståndare vid SiS ungdomshem Hässleholm ersätter du avdelningsföreståndaren vid dennes frånvaro. Du är en aktiv del av det dynamiska utrednings- och behandlingsarbetet, och du arbetar tvärprofessionellt. Du har ansvar för att klienterna/ungdomarna får rätt vård i enlighet med upprättad behandlingsplan, du samverkar med socialtjänst samt handleder behandlingsassistenterna i deras arbete och ser till att dokumentation görs enligt gällande riktlinjer.
2021-02-23 2021-03-09
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Biträdande avdelningsföreståndare till vår pojkavdelning Sörby
Som biträdande avdelningsföreståndare vid SiS ungdomshem Hässleholm ersätter du avdelningsföreståndaren vid dennes frånvaro. Du är en aktiv del av det dynamiska behandlingsarbetet, och du arbetar tvärprofessionellt. Du har ansvar för att klienterna/ungdomarna får rätt behandling i enlighet med upprättad behandlingsplan, du samverkar med socialtjänst samt handleder behandlingsassistenterna i deras arbete och ser till att dokumentation görs enligt gällande riktlinjer.
2021-02-23 2021-03-09
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Behandlingspedagoger till vår flickavdelning Ängadal
Som behandlingspedagog på SiS ungdomshem i Hässleholm ansvarar du för omvårdnaden av ungdomarna. Arbetet innefattar flera funktioner, däribland direkt behandlingsarbete, deltagande i programverksamhet, t.ex ART och DBT, nätverkskontakter, dokumentation och utvecklingsarbete. I din roll bidrar du till trygghet, bygger relationer med ungdomarna, ger stöd samt har starkt fokus på beteendeförändring. Detta är ett arbete för dig som har en humanistisk människosyn och ser det som en stor utmaning att få arbeta med ungdomar som befinner sig i en svår ...
2021-02-23 2021-03-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till vuxenpsykiatrisk mottagning i Hässleholm
Välkommen att bli en del i en sjuksköterskegrupp där vi tar hand om och hjälper varandra, och där många goda skratt genomsyrar det dagliga arbetet! Vi välkomnar nu en sjuksköterska för ett vikariat som löper fram till den 31 december år 2021. Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett varierande arbete. Du arbetar självständigt i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat bedömning, behandling, telefonrådgivning, medicinuppföljning, läkemedelsadministrering och samverkan med vårdgrannar. Även andra arbets...
2021-02-22 2021-03-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Lärare
Vi söker nu tre lärare inför terminsstarten hösten 2021. Vår skolverksamhet bedrivs i nya, moderna och ändamålsenliga lokaler. Som lärare på SiS i Hässleholm har du ett livsviktigt uppdrag, nämligen att skapa motivation och lust att lära för en målgrupp ungdomar som ofta har fått en negativ inställning till skolan och som har många misslyckanden bakom sig. Du arbetar relationsskapande och får en chans att göra skillnad för varje individ och möjliggöra plats för förändring. Arbetet är omväxlande, utmanande och utvecklande i din profession som l...
2021-02-18 2021-03-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Specialpedagog
Vi söker nu en specialpedagog inför terminsstarten hösten 2021. Vår skolverksamhet bedrivs i nya, moderna och ändamålsenliga lokaler. Som specialpedagog på SiS i Hässleholm har du ett livsviktigt uppdrag, nämligen att skapa motivation och lust att lära för en målgrupp ungdomar som ofta har fått en negativ inställning till skolan och som har många misslyckanden bakom sig. Du arbetar relationsskapande och får en chans att göra skillnad för varje individ och möjliggöra plats för förändring. Arbetet är omväxlande, utmanande och utvecklande i din p...
2021-02-18 2021-03-28
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Vinslöv
I din roll som specialistläkare hos oss ingår sedvanligt mottagningsarbete samt hembesök. Vidare har vi både utbildningsläkare och elever som behöver kontinuerlig handledning där du har en central roll. I dagsläget lånar vi läkare till barnhälsovården från en närliggande vårdcentral så om du är intresserad av att jobba med detta så finns den möjligheten. Vi vill att du är med och påverkar vår utvecklingsinriktade och spännande verksamhet i både stort och smått, och det finns möjlighet till att använda 5% av arbetstiden till utvecklingstid. Nä...
2021-02-18 2021-03-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till verksamhetsområde rättspsykiatri i Hässleholm
Som psykolog hos oss kommer dina arbetsuppgifter främst att innebära psykologiskt bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete. I arbetet ingår även att ge psykologiskt stöd och rådgivning utifrån eventuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Arbetet består också av samarbete med patientens övriga nätverk där du ansvarar för det psykologiska perspektivet. Du kommer även göra utvecklingsbedömningar och kognitiva utredningar och all behandling sker utifrån patientens individuella behov. Vidare så är riskbedömningar enligt HCR-20 är en s...
2021-02-18 2021-03-18
Region Skåne, Regionfastigheter Tekniker inom Fastighetsteknik till Skåneteknik i Hässleholm
Vi söker nu en drifttekniker med erfarenhet inom fastighetsteknik. Som tekniker hos oss arbetar du i en organisation som har helhetsansvar för Region Skånes fastighetsbestånd och service till vården. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med frihet under ansvar samt goda möjligheter till utveckling. Du förväntas i gengäld vara drivande, självgående och initiativtagande då du till stora delar planerar och leder ditt eget arbete i form av ärenden och projekt från uppstart till avslut. Tjänstens innehåll består i huvudsak av drift och förebyggan...
2021-02-18 2021-03-14
Region Skåne, Primärvården Kurator till ungdomsmottagning i Hässleholm
I rollen som kurator hos oss kommer du att arbeta med psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete gentemot unga i åldrarna tolv till 23 år. Din roll som kurator innebär huvudsakligen individuellt arbete, men har också inslag av förebyggande och utåtriktat arbete. Det kan innebära arbete gentemot skolklasser eller andra grupper av unga samt samverkan med involverade vårdgrannar. På ungdomsmottagningen kommer du även arbeta med vår digitala verksamhet UM Skåne online. Ditt arbete präglas av tvärprofessionellt samarbete med mottagningens övrig...
2021-02-15 2021-03-01
Region Skåne, Hässleholms sjukhus AT-läkare till Hässleholms sjukhus
Vi söker nu sex AT-läkare till hösten 2021 med tillträde 1 september och 1 december! Allmäntjänstgöringen är 18 månader och de första 4,5 månaderna omfattar de opererande specialiteterna, i huvudsak på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK). Under 4,5 månader på medicinkliniken i Hässleholm tjänstgör du på allmänmedicinsk avdelning, stroke- och rehabiliteringsavdelning samt på inläggnings- och övervakningsavdelning. Du deltar även i vår medicinjour dygnet runt. Bakjouren befinner sig alltid på sjukhuset när du har jour. Under din psykiatriska ...
2021-02-12 2021-02-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Leg. psykolog, alternativt PTP-psykolog, till SiS ungdomshem Hässleholm
Vi söker nu en leg. psykolog, alternativt PTP-psykolog, till vår institution för utredning, behandling och bedömningsarbete. Du kommer att arbeta med tvångsplacerade ungdomar i åldrarna 12-16 år på uppdrag av socialtjänsten. Att arbeta som psykolog hos oss innebär möjligheter till varierade arbetsuppgifter. Som psykolog arbetar du mot flera avdelningar där arbetet sker tvärprofessionellt. Du har också en central roll i alla behandlande och kartläggande insatser kring den unga, och du ansvarar för tillhörande journalföring och dokumentation. S...
2021-02-11 2021-02-28
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare med chefsstödsuppdrag till ASIH i Hässleholm
Vi söker dig som har en god servicekänsla, initiativförmåga samt trivs med en arbetsdag som har många varierande arbetsuppgifter! Vi erbjuder en självständig tjänst där du fungerar som ett personal- och löneadministrativt stöd åt vår enhetschef inom ASIH i Hässleholm, men även som support åt våra cirka 32 medarbetare i löneadministrativa frågor. Tjänsten kommer att utformas och utvecklas tillsammans med enhetschefen. Du kommer att ansvara för att förbereda beslutsunderlag åt enhetschefen, frånvarohantering och administrering i HR-fönstret sam...
2021-02-11 2021-03-10
Region Skåne, Skånetrafiken Depåstrateg till Skånetrafiken i Hässleholm
I rollen som depåstrateg hanterar du frågor på både kort och lång sikt inom bussdepåer, varför en del av arbetet kommer var kopplat till Skånetrafikens affärsområde för buss. Dina ansvarsområde kommer bland annat innefatta: • Framtagande av strategisk plan för bussdepåer. • Framtagande av förvaltningsmodell för bussdepåer. • Att vara expertstöd till affärsområde buss avseende depåfrågor. • Att genomföra konsekvensanalyser, riskanalyser och åtgärdsplaner. • Att driva och aktivt delta i projekt med koppling till bussdepåer. • Att vara Skån...
2021-02-08 2021-02-28
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till rättspsykiatriavdelning i Hässleholm
Vi välkomnar nu en sjuksköterskekollega till vår slutenvårdsavdelning i Hässleholm. Vi vill erbjuda dig ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt, där utvecklingsmöjligheter och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga. Dina arbetsuppgifter innefattar sjuksköterskeuppgifter inom rättspsykiatrisk vård, medicinhantering, dokumentation i journalsystemet Melior, stödsamtal och riskbedömningar. Arbetet är mycket utåtriktat och samverkan med kommunerna är en väsentlig del av arbetet. Du komme...
2021-02-08 2021-03-01
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut till barn- och ungdomshabilitering i Hässleholm
Vi välkomnar nu en arbetsterapeut till vår mottagning i Hässleholm som ersättare för en kollega som valt att anta nya utmaningar. Är du legitimerad arbetsterapeut och vill arbeta med barn och ungdomar? Då kanske du är vår nya kollega! I dina uppgifter ingår att utifrån den enskilde individens behov öka förmågan till aktivitet och delaktighet genom att analyser behov samt ge råd, stöd och behandling kring dagliga aktiviteter. En stor del av arbetet innebär att handleda barn, unga och deras nätverk för att skapa förändring i vardagsaktiviteter....
2021-02-05 2021-03-05
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Sjuksköterskor till medicinavdelning i Hässleholm
Vill du vara med och utveckla vår avdelning? Vi söker nu sjuksköterskor som är intresserade av att arbeta antingen enbart natt eller blandad dag/natt. Hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete där vår teamkänsla och samverkan mellan olika yrkeskategorier präglar vårt arbetssätt. Vår målsättning är att sträva efter delaktighet och medverkan hos våra patienter. I vårt fortsatta arbete med att utveckla vårdkvaliteten ser vi fram emot ditt engagemang och din kompetens. Vi erbjuder fortlöpande kompetensutveckling så som utbildning in...
2021-02-05 2021-03-05
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Arbetsterapeut till rehabiliteringsmottagning i Hässleholm
I rollen som arbetsterapeut arbetar du utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv, med målet att patienten ska kunna återfå en god livskvalitet. Ditt dagliga arbete innehåller bedömning och träning samt uppföljning av funktion, aktivitet och delaktighet. Du deltar i pulsrond och utskrivningsplanering och vid behov deltar du även i samordnad individuell plan (SIP). Du samverkar med kommuner, provar ut hjälpmedel samt deltar i teamsamtal med patient och anhöriga. Du planerar även inför och medverkar vid hembesök samt vid rehabkonferens tillsam...
2021-02-03 2021-03-03
Region Skåne, Primärvården Arbetsterapeut till ASIH i Hässleholm
I rollen som arbetsterapeut på ASIH arbetar du i ett tvärprofessionellt team, där målet med vården är att samverka kring de symtom som patienten besväras av för att uppnå högsta möjliga livskvalitet. Det innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt att ge stöd till de närstående. Arbete på ASIH innebär att arbeta personcentrerat och medverka till att trygghet skapas i svåra livssituationer till alla våra inskrivna patienter. Du möter patienten i deras hemmiljö och arbetar utifrån de förutsättningar...
2021-02-01 2021-02-28
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till ASIH i Hässleholm
I rollen som fysioterapeut hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team där målet med vården är att samverka kring de symtom som patienten besväras av för att uppnå högsta möjliga livskvalitet. Det innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt att ge stöd till de närstående. Fysioterapeutens arbetsuppgifter och ansvarsområden i palliativ vård innebär dels traditionella fysioterapeutuppgifter men framförallt fokus på interventioner som är meningsskapande och förhöjer livskvaliteten. Du kommer att ...
2021-01-25 2021-03-15
Region Skåne, Regionservice Servicemedarbetare till Bemanningspoolen vår/sommar 2021
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera. Som medarbetare i Bemanningspoolen stöttar du flera olika yrkeskategorier, till exempel lokalvård, transport och måltidsservice. I din tjänst kan arbetsuppgifter från flera yrkeskategorier ingå. Som servicemedarbetare kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av följande: - Köra transporter utanför sjukhusområdena till apotek, vårdcentraler, folktandvården och privatpersoner. - Städning/lokalvård av mottagningar, avdelningar och kontorsutrymm...
2021-01-01 2021-06-30
Region Skåne, Regionservice Servicemedarbetare till Bemanningspoolen vår/sommar 2021
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera. Som medarbetare i Bemanningspoolen stöttar du flera olika yrkeskategorier, till exempel lokalvård, transport och måltidsservice. I din tjänst kan arbetsuppgifter från flera yrkeskategorier ingå. Som servicemedarbetare kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av följande: - Köra transporter utanför sjukhusområdena till apotek, vårdcentraler, folktandvården och privatpersoner. - Städning/lokalvård av mottagningar, avdelningar och kontorsutrymm...
2021-01-01 2021-06-30
Region Skåne, Semestervikariat Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2021
Som undersköterska hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet på ett bra sätt. Med den här annonsen söker vi medarbetare till flera olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle önska arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen h...
2021-01-01 2021-04-30
1 2 >