Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånetrafiken Enhetschef till Verksamhetspoolen Serviceresor på Skånetrafiken i Hässleholm
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten, budget, medarbetare och arbetsmiljö. På enheten arbetar cirka 30 medarbetare fördelat på produktionsplanerare, workforce manager, administratör samt handläggare med flerskill. Handläggarna arbetar gränsöverskridande mellan avdelningarna Beställningsmottagning, Trafikledning och Kundtjänst. Utöver det har vi cirka 16 timanställda som arbetar utifrån behov på de tre avdelningarna. Du driver och utvecklar verksamheten och medarbetarna framåt mot uppsatta mål. Du samarbetar nära med övriga...
2023-01-27 2023-02-19
Region Skåne, Primärvården Enhetschef till Palliativ vård och ASIH i Hässleholm
Den här tjänsten är för dig som vill arbeta med ledarskap i en föränderlig organisation och som brinner för att vara med och utveckla verksamheten. Som enhetschef hos oss kommer du att leda en välfungerande och kompetent grupp med medarbetare som ständigt gör sitt yttersta för att uppfylla uppdraget, att ge god palliativ vård och högsta möjliga livskvalitet. I rollen som enhetschef arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med ledningsansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du är direkt underställd verksamhetschef och kommer att ingå i led...
2023-01-27 2023-02-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till VO rättspsykiatri i Hässleholm
Som skötare på avdelning 12 och 10 kommer du ingå i ett tvärprofessionellt team med läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut. Enheterna har plats för att ta emot 14 respektive 10 patienter, både manliga och kvinnliga. Inom psykiatrin erbjuds du ett spännande och intressant arbete med möjlighet till kunskapsutveckling inom verksamhetsområdets samtliga områden. Som skötare hos oss medverkar du i den psykiatriska omvårdnaden av våra patienter där du arbetar för en hög patientsäkerhet genom nära samarbete med både kollegor och patienter. I ditt a...
2023-01-26 2023-02-16
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Undersköterskor till Medicinavdelning i Hässleholm
Vi välkomnar nu fem undersköterskor till vår spännande avdelning! I rollen som undersköterska hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete i ett gott arbetsklimat med härliga kollegor. Du arbetar med sedvanliga undersköterskeuppgifter för en medicinavdelning och är behjälplig vid den basala och specifika omvårdnaden av våra patienter. Du har även ett ansvar för mobilisering. I ditt uppdrag ingår därtill att bistå sjuksköterskorna i deras arbete. Förutom det direkta patientarbetet är alla medarbetare delaktiga i arbetet med att utveckla och förb...
2023-01-20 2023-02-12
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Sjuksköterskor till Postoperativ avdelning i Hässleholm
Nu välkomnar vi en ny sjuksköterskekollega till vårt glada och härliga gäng! VI erbjuder dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med kompetenta kollegor som alltid sätter patienten i centrum. Du kommer utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för en sjuksköterska på en postoperativ-/uppvakningsavdelning. Det innebär bland annat omvårdnadsansvar för patientens pre- och postoperativa vård, där du är delaktig och säkerställer att våra patienter får bästa möjliga omhändertagande. Du ger patienterna information och förbereder i...
2023-01-17 2023-02-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetssekreterare till Habiliteringsmottagning vuxna i Hässleholm
I rollen som enhetssekreterare är det du som är vårt ansikte utåt och som i många fall utgör en första kontakt för våra patienter och deras anhöriga eller nätverk. Du kommer bemanna vår reception samt vara behjälplig både i telefon och i det direkta mötet med patienten. En annan viktig del av tjänsten innebär att ge administrativ stöttning och service åt såväl medarbetare som enhetschefer. I ditt uppdrag ingår även arbete med utveckling av de administrativa rutinerna genom att på olika sätt förbättra och effektivisera våra processer tillsammans...
2023-01-17 2023-02-08
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Administratör med chefsstödsuppdrag till Medicinavdelning i Hässleholm
Vi välkomnar nu en administratör med chefsstödsuppdrag till oss på medicinavdelningen i Hässleholm. I rollen som administratör med chefsstödsuppdrag är ditt huvudansvar att ge kvalificerat administrativt stöd till vår enhetschef. Arbetet är varierande och innefattar olika arbetsuppgifter som är relaterade till verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: • Registrering av frånvaro, hantering av flex och registrering arbetstid med mera i HR-fönster • HR lönesystem • Introduktion av nyanställda • Fakturahantering i Raindance • Schema...
2023-01-16 2023-02-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Fysioterapeut till Habiliteringsmottagning vuxna i Hässleholm
Nu välkomnar vi en fysioterapeut till vår mottagning! Vi arbetar personcentrerat, vilket innebär ett samarbete med varje enskild patient med målet att uppnå en mer fungerande vardag. Därtill har vi även kontakt med närstående, personal, myndigheter och andra aktörer. I tjänsten förekommer hem- och arbetsplatsbesök. I teamet står du för det fysioterapeutiska perspektivet. Det innebär att göra analys och bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga, behandling genom funktions- och aktivitetsträning samt förskrivning, utprovning och uppföljning...
2023-01-13 2023-02-19
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Knislinge
Är du sjuksköterska eller distriktsköterska och tycker arbetet på en vårdcentral verkar spännande? Då ska du söka dig till oss! Som sjuksköterska får du en varierande arbetsdag med mottagningsarbete, telefonrådgivning, triagering och medicinska bedömningar. Hos oss har du ett nära samarbete med kunniga och engagerade kollegor, och en god sammanhållning mellan professionerna gör att det alltid finns någon att fråga. I tjänsten ingår tjänstgöring på vår kvälls-, och helgmottagning i Kristianstad var tolfte vecka. Naturligtvis får du en god intr...
2023-01-12 2023-02-07
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Enhetschef till Ortopediavdelning i Hässleholm
Är du en ledare som bedriver ett tillitsbaserat ledarskap och trivs med att utveckla verksamheten i nära samarbete med dina kollegor? Då tror vi att du har goda förutsättningar att leda vår verksamhet framåt! I rollen som enhetschef arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv där du ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi. Du har siktet inställt på utveckling och att skapa en attraktiv arbetsplats med förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och en god arbetsmiljö, där medarbetarnas engagemang tas tillvara på bästa sätt. Det innebär bl...
2023-01-11 2023-02-01
Region Skåne, Regionservice Servicemedarbetare till Serviceteam i Hässleholm
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera. Du har även möjlighet att ansöka om semestervikariat för semesterperioden 2023. Semestervikariatet är förlagt under perioden vecka 23-34, ingen ledighet kan beviljas under dessa veckor. Som medarbetare i Serviceteam 1 och 2 stöttar du flera olika yrkeskategorier, till exempel lokalvårdare, servicevärdar/måltidsvärdar samt transportör/vaktmästare. I din tjänst kan arbetsuppgifter från flera yrkeskategorier ingå. Som servicemedarbetare kan dina arb...
2023-01-11 2023-04-30
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Sjuksköterskor till Medicinavdelning i Hässleholm
Hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete där vår teamkänsla och samverkan mellan olika yrkeskategorier präglar vårt arbetssätt. Vår målsättning är att sträva efter delaktighet och medverkan hos våra patienter. I vårt fortsatta arbete med att utveckla vårdkvaliteten ser vi framemot ditt engagemang och din kompetens. Vi erbjuder fortlöpande kompetensutveckling så som utbildning inom exempelvis peritonealdialys. Som nyutexaminerad kommer du även att få möjlighet att gå kliniskt basår. Därtill erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, vilk...
2023-01-05 2023-01-29
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Rättspsykiatrin i Hässleholm
Vi erbjuder dig som psykolog en bred och varierad tjänst. Hos oss får du en viktig roll med inflytande över arbetet inom rättspsykiatrin. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av fördjupat kartläggningsarbete kring patienter på avdelningen. Du genomför strukturerade journalgenomgångar, går igenom utredningar och göra kompletterande utredande insatser som stöd för diskussion i diagnostikprocessen. Därtill ingår även krissamtal och etablering för grunder till senare behandling i ditt arbete. Som psykolog arbetar du både med individuella kontakter oc...
2023-01-04 2023-02-08
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Knislinge
På primärvårdsnivå arbetar vi med patienter med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Arbetet består av bedömning, samtalsbehandling, rådgivning och rehabilitering av patienter. Vi arbetar med stödsamtal, terapier varav internet-KBT är en del. Vi fungerar som ett kunskapsstöd för patienten i dennes kontakt med kommun och övriga samarbetsaktörer. Arbetet bedrivs självständigt men du kommer att ha nära kontakt med dina kollegor i det psykosociala teamet samt övrig personal på vårdcentralen. Tillsammans med vårt rehabteam arbetar vi för patientens b...
2023-01-04 2023-02-05
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Knislinge
På primärvårdsnivå arbetar vi med patienter med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Arbetet består av bedömning, samtalsbehandling, rådgivning och rehabilitering av patienter. Vi arbetar med stödsamtal, terapier varav internet-KBT är en del. Vi fungerar som ett kunskapsstöd för patienten i dennes kontakt med kommun och övriga samarbetsaktörer. Arbetet bedrivs självständigt men du kommer att ha nära kontakt med dina kollegor i det psykosociala teamet samt övrig personal på vårdcentralen. Tillsammans med vårt rehabteam arbetar vi för patientens b...
2023-01-04 2023-02-05
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Hässleholm
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2023-01-03 2023-01-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Fysioterapeut till Habiliteringsmottagning barn och unga i Hässleholm
Vill du ha ett flexibelt, varierande och värdeskapande arbete där du får möta barn och unga i viktiga utvecklingsskeden? Föredrar du att arbeta med ett helhetsperspektiv och i tvärprofessionella team? Då ska du söka dig till oss på Habiliteringsmottagning barn och unga i Hässleholm! Som fysioterapeut bedömer och behandlar du barn och unga med försenad och/eller avvikande motorisk utveckling. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i utbildningsinsatser samt ge information och handledning kring motorisk träning i vardagsaktiviteter, så som lek...
2023-01-03 2023-02-05
Region Skåne, Semestervikariat Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2023
Som undersköterska hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till flera olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du önskar arbeta. Dina önskemål tar vi i beaktande i matchningen med de verksamheter som angett behov. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär f...
2023-01-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Biomedicinska analytiker till Region Skåne inför sommaren 2023
Som biomedicinsk analytiker hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera ort...
2023-01-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Studerande medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2023
Som studerande medicinsk sekreterare hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, gemensamt är att du jobbar med administrativa arbetsuppgifter och stöttar upp dina kollegor. Med den här annonsen söker vi studerande medicinska sekreterare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tj...
2023-01-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Studerande biomedicinska analytiker till Medicinsk service sommaren 2023
Vi välkomnar nu medarbetare som vill vara med och göra skillnad inom våra laboratoriemedicinska verksamheter under sommaren 2023. Tjänsten kan inkludera vanligt förekommande arbetsuppgifter inom bland annat klinisk kemi, transfusionsmedicin, immunologi, mikrobiologi, genetik, farmakologi, patologi, provmottagning eller klinisk fysiologi. Arbetsuppgifterna varierar från verksamhet till verksamhet. Som medarbetare hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi me...
2023-01-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Läkarstuderande administratörer till Region Skåne sommaren 2023
Under sommaren 2023 behöver vi förstärkning inom hälso- och sjukvårdsadministration. Arbetet kan bland annat innehålla viss journalskrivning samt andra förekommande administrativa uppgifter. Som administratör hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. Därefter matchas dina önskemål med verksamheternas behov. På...
2023-01-01 2023-05-31
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordost Sjuksköterska till Medicinmottagning i Hässleholm
Vår verksamhet växer och vi välkomnar nu en sjuksköterskekollega till oss! Tjänsten är placerad på medicinmottagningen och där kommer du framför allt träffa patienter från vår neurologimottagning. I ditt arbete kommer du ha rådgivning, teambesök, 1177, rondarbete, dagvård samt sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. I denna tjänst har vi en framtidsambition att du kan rikta in dig på epilepsipatienter. På vår mottagning har behandlingar för olika neurologiska sjukdomar som exempelvis MS, polyneuropati, myastenia gravis och migrän. Vi har även en...
2022-12-23 2023-02-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel ST-läkare till öppenvården inom vuxenpsykiatri i Hässleholm
Nu välkomnar vi fem ST-läkare, två med placering i Hässleholm och tre i Kristianstad. Som ST-läkare hos oss får du: - God handledning som ett naturligt inslag i ditt arbete. - Erfarna kollegor med lång klinisk erfarenhet som hjälper till med den kliniska handledningen. - Ingå i tvärprofessionella team tillsammans med kollegor som har hög kompetens inom sina arbetsområden. - Gemensamma läkarmöten varje vecka där du får möjlighet till exempelvis interna utbildningsinslag och diskussioner kring komplexa patientärenden. - Goda möjligheter att delt...
2022-12-23 2023-01-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Över-/specialistläkare till Rättspsykiatrin Skåne
I arbetet som överläkare eller specialistläkare hos oss inom Rättspsykiatrin arbetar du på delegation av chefsöverläkare med ansvar för patienternas vård och behandling. Tillsammans med övriga funktioner i teamet utvärderar du vårdinsatserna i syfte att föra patientens vårdprocess framåt. Du har en central roll i det teambaserade arbetssättet som bedrivs inom verksamhetsområdet, vilket förutsätter att du har ett inkluderande ledarskap där du delar vår värdegrund. Vidare har du administrativa uppgifter kopplade till patientarbetet vilket innef...
2022-12-22 2023-01-31
1 2 >