Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne PTP-psykolog till Verksamhetsområde rättspsykiatri i Hässleholm
Vi välkomnar nu en PTP-psykolog! Hos oss kommer dina arbetsuppgifter främst att innebära psykologiskt bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete. Du kommer också att arbeta med att riskbedöma patienter tillsammans i team bestående av överläkare, omvårdnadspersonal, kurator och arbetsterapeut. Arbetsmetoderna förutsätter ett gott teamarbete och långsiktiga behandlingsmål. I Region Skåne erbjuder vi dig en individuellt anpassad PTP där du tillsammans med handledare utformar tjänstgöringsplan med utbildningsinslag. Genom vår bredd, omfattnin...
2021-07-27 2021-08-24
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Familje- och nätverksbehandlare
Vi söker familjebehandlare som ska arbeta med familj och nätverk till placerade pojkar och flickor i åldrarna 12-16 år. Uppdraget innefattar såväl arbete mot biologisk familj som professionellt nätverk. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar familjeterapeutiska interventioner, psykoedukativa insatser, föräldrautbildningar samt deltagande i nätverksmöten och uppföljningar. Även tät kontakt med de unga och behandlingspersonalen på avdelningarna är en del av uppdraget. Arbetet bedrivs i team som skapas kring varje ungdom där psykolog, soci...
2021-07-23 2021-08-11
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till rättspsykiatriskt resursteam
Är du flexibel och kan tänka dig jobba med olika personalgrupper på olika orter är detta ett jobb för dig! För fyra år sedan startade rättspsykiatrin upp ett resursteam för sjuksköterskor. Idag är vi sex sjuksköterskor i teamet som arbetar på samtliga slutenvårdsenheter inom rättspsykiatri Skåne. Vi kommer nu att utöka vårt team med en nattjänst och en dagtjänst. I din roll som resurssjuksköterska hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har erfarenhet av psykiatrisk vård. Dina arbetsuppgifter innefattar ...
2021-07-22 2021-08-19
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Specialistläkare/överläkare till rehabiliteringsmottagning i Hässleholm
Är du intresserad av ett varierande och utvecklande arbete? Nu söker vi en specialistläkare alternativt överläkare i rehabiliteringsmedicin till smärtmottagningen rehabilitering i Hässleholm! Som specialistläkare hos oss har du det övergripande medicinska ansvaret för de inskrivna patienterna som deltar i rehabilitering vid enheten. Detta innebär bland annat läkemedelsbehandling vid långvarig smärta samt sjukskrivning och utfärdande av andra förekommande intyg. Du kommer också att hålla föreläsningar för patienter och närstående samt ha konta...
2021-07-16 2021-08-13
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Administrativ chef
Som administrativ chef leder du en enhet som ansvarar för ekonomi- och personalfrågor, teknisk administrering, samverkan med entreprenörer/hantverkare, inköp, kök och nattverksamhet. Enheten omfattar totalt 19 medarbetare som, i vissa delar, arbetar i självständiga team vilka leds av samordnare. Utöver din chefsroll kommer du över tid även att hantera mer specifika arbetsuppgifter såsom budgetarbete och ekonomisk uppföljning samt personalfrågor. Du ansvarar också för löpande kamerala uppgifter vid löne- och ekonomiadministratörs frånvaro. Du ä...
2021-07-16 2021-08-22
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till psykosteam i Hässleholm
Då en av våra fantastiska medicinska sekreterare i Hässleholms-teamet ska vara tjänstledig ett år har vi nu möjlighet att välkomna dig som vill arbeta med administrativt stöd och service i vårt härliga team! Vi erbjuder ett vikariat, med tillträde 2021-09-01 som löper fram till 2022-08-31. Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du främst med administrativt stöd, telefonservice och service till våra medarbetare. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat dokumentation och registrering i våra befintliga system, så som Melior och Våps, registrer...
2021-07-15 2021-08-18
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Psykolog till smärtmottagning rehabilitering i Hässleholm
Vi på smärtmottagning rehabilitering Hässleholm söker nu en ny kollega! Vill du bli vår nya psykolog? Som psykolog hos oss kommer du att arbeta med patienter som på grund av sin smärta har påverkan på hela sin livssituation. Vi arbetar med beteendeförändringar, patienternas förhållningssätt till både kroppen och smärtan samt särskilt att närma sig funktion och tillfredsställelse i värderade livsområden. Du bedömer och kommunicerar kring hela individen som har den långvariga smärtan med fokus på att nå framkomlighet och ett mer flexibelt persp...
2021-07-14 2021-08-08
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel ST-läkare till öppenvården inom vuxenpsykiatri, Kristianstad och Hässleholm
Nu välkomnar vi fyra ST-läkare, två med placering i Hässleholm och två i Kristianstad. Som ST-läkare hos oss får du: - God handledning som ett naturligt inslag i ditt arbete. - Erfarna kollegor med lång klinisk erfarenhet som hjälper till med den kliniska handledningen. - Ingå i tvärprofessionella team tillsammans med kollegor som har hög kompetens inom sina arbetsområden. - Gemensamma läkarmöten varje vecka där du får möjlighet till exempelvis interna utbildningsinslag och diskussioner kring komplexa patientärenden. - Goda möjligheter a...
2021-07-14 2021-08-29
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Logoped till barn- och ungdomshabilitering i Hässleholm
Nu förstärker vi vårt team i Hässleholm genom att välkomna en logoped för en allmän visstidsanställning på cirka sex månader med eventuell möjlighet till förlängning. - Jag har arbetat som logoped inom Psykiatri, habilitering och hjälpmedel sedan 2011 och inom verksamheten, barn- och ungdomshabiliteringen sedan 2016. Det är ett mycket omväxlande och stimulerande arbete där patientens fokus alltid sätts i första rummet. Som logoped får jag använda mig av en stor del av min kompetens både vad gäller bredd och djup. Särskilt stimulerande är det n...
2021-07-12 2021-08-09
Region Skåne, Skånetrafiken Färdtjänsthandläggare till Skånetrafiken, Hässleholm
Vi ser nu fram emot att välkomna serviceinriktade och drivande färdtjänsthandläggare till oss! Tjänsterna avser fyra tillsvidareanställningar och ett vikariat på cirka ett års tid. I rollen som färdtjänsthandläggare hos oss ingår det i dina arbetsuppgifter att: • Utreda kundens behov av färdtjänst och riksfärdtjänst vilket innebär att utreda, bedöma och besluta utifrån gällande lagstiftning. • Ge stöd och hjälp åt medborgare i frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst. • Informera om och sälja in vår tillgängliga kollektivtrafik. • Bemöta och ha...
2021-07-08 2021-07-31
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Medicinsk sekreterare till medicinavdelning i Hässleholm
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter såsom journalskrivning i Melior, registrering i Web-Pasis, post- och remisshantering, telefonservice och mycket mer. För att arbeta som medicinsk sekreterare krävs en hög ansvarskänsla så att administrationen kring patienten fungerar på ett patientsäkert sätt. Vi är en avdelning i utveckling där du har en viktig funktion för att vår verksamhet ska utvecklas framåt. För den som önskar finns det flera spännande och utvecklande arbetsuppgifter utöver de traditionella medicinska sekreteraruppgifterna. D...
2021-07-06 2021-08-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Fysioterapeut till barn- och- ungdomshabilitering i Hässleholm
Vi erbjuder dig ett viktigt och varierande arbete där du får möjlighet att arbeta med barn och ungdomar i avgörande utvecklingsskeden, i en miljö med stark team-förankring och där ett varmt bemötande genomsyrar hela verksamheten. Dina arbetsuppgifter som fysioterapeut kommer bestå av att bedöma och behandla barn och ungdomar med försenad och/eller avvikande motorisk utveckling. Du deltar i utbildningsinsatser samt ger information och handledning kring motorisk träning i vardagsaktiviteter, lek och sport till föräldrar och nätverk. Insatserna ...
2021-07-02 2021-08-01
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Specialistläkare till minnesmottagning i Hässleholm
Vi söker dig som är intresserad av hjärnans sjukdomar och vill nå en fördjupning i detta utvecklingsintensiva område! Som specialistläkare på minnesmottagningen bedriver du utredning, diagnostisering och behandling av personer med förvärvad kognitiv svikt. Arbetsuppgifterna innefattar strukturerad uppföljning och evidensbaserade metoder samt ständig strävan att utveckla patientomhändertagandet. Teamet kring patienten är centralt för att optimera både omhändertagandet och det interna kunskapsutbytet. I arbetet deltar du även aktivt som handled...
2021-06-29 2021-09-19
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Fysioterapeut till rehabiliteringsmottagning i Hässleholm
Vi har nu möjlighet att välkomna ytterligare en fysioterapeut till dagrehabiliteringen i Hässleholm! Du kommer att arbeta i ett interdisciplinärt specialistteam och ansvara för bedömning och träning/rehabilitering av vår patientgrupp. Den största diagnosgruppen är strokepatienter, men till dagrehabiliteringen kommer även patienter med traumatiska hjärnskador, multipel skleros, ryggmärgsskador, andra neurologiska symtom och sjukdomar samt multitrauma. Från och med den första maj 2021 har vi även fått i uppdrag att arbeta med utredning och rehab...
2021-06-28 2021-08-02
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Arbetsterapeut till rehabiliteringsmottagning i Hässleholm
Vi har nu möjlighet att välkomna ytterligare en arbetsterapeut till dagrehabiliteringen i Hässleholm! Du kommer att arbeta i ett interdisciplinärt specialistteam och ansvara för bedömning och träning/rehabilitering av vår patientgrupp. Den största diagnosgruppen är strokepatienter, men till dagrehabiliteringen kommer även patienter med traumatiska hjärnskador, multipel skleros, ryggmärgsskador, andra neurologiska symtom och sjukdomar samt multitrauma. Från och med den första maj 2021 har vi även fått i uppdrag att arbeta med utredning och reha...
2021-06-28 2021-08-10
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Solbrinken i Hässleholm
Hos oss är arbetet alltid omväxlande och stimulerande, där vi behandlar patienter i olika ålder med varierande sjukdomsbakgrund. Tjänsten innebär bland annat äldrevårdmottagning, särskilt boende, barnavårdscentral och hembesök. För att främja kompetensutveckling och en god arbetsmiljö på arbetsplatsen har vi avsatt tid i våra scheman för bland annat: - Läkarmöten varje vecka. - Ostörd administrativ tid. - Receptförnyelser och telefonkontakter - Egen utvecklings- eller fördjupningstid. - Dagliga frågestunder där vi har möjlighet att diskute...
2021-06-28 2021-08-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm SiS Ungdomshem Hässleholm söker personal för lärarvikariat
Vi söker nu en person som är intresserad av att arbeta i skolan på ett lärarvikariat under hösten 2021, med möjlighet till förlängning. Vår skolverksamhet bedrivs i nya, moderna och ändamålsenliga lokaler. Som lärare på SiS i Hässleholm har du ett livsviktigt uppdrag, nämligen att skapa motivation och lust att lära för en målgrupp ungdomar som ofta har fått en negativ inställning till skolan och som har många misslyckanden bakom sig. Du arbetar relationsskapande och får en chans att göra skillnad för varje individ och möjliggöra plats för förä...
2021-06-24 2021-08-08
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till rättspsykiatrisk avdelning i Hässleholm
Hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med omväxlande arbetsuppgifter! I rollen som sjuksköterska arbetar du bland annat med läkemedelshantering, vårdplaneringar och dokumentation. Dokumentationen sker för närvarande i vårt journalsystem Melior och om drygt ett år i Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Vår teamsamverkan, där olika kompetenser och erfarenheter berikar samt kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt. Vidare är ditt arbete utåtriktat och samverkan med kommuner är en väsentlig del av arbetet. Du förv...
2021-06-21 2021-08-04
Region Skåne, Skånetrafiken Upphandlingsspecialist till Skånetrafiken i Hässleholm
Skånetrafiken står inför flera stora upphandlings- och utvecklingsprojekt. Vår roll är att tidigt fånga och konkretisera de behov som finns för att stötta verksamheten på bästa möjliga sätt. Vill du anta utmaningen som upphandlingsspecialist och tillsammans med oss vara med att utveckla kollektivtrafiken och dess roll i Skåne? Vi erbjuder en tjänst i ett spännande utvecklingsskede i en expansiv verksamhet i en tillväxtregion. Affär och inköp är ett professionellt stöd till den operativa verksamheten under hela upphandlings- och avtalsperioden ...
2021-06-17 2021-08-08
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Operationssjuksköterska till anestesi- och operationsavdelning i Hässleholm
- Förutom att operera knä och höftplastiker, så gör vi så otroligt mycket mer. Allt från fotartrodeser, korsbandsskirurgi, axeloperationer som proteser, bankart och cuffsuturer men även små ingrepp som till exempel karpaltunnlar, berättar Maria Hansson, operationssjuksköterska. - Vi är en liten, effektiv avdelning med stolta, engagerade medarbetare. Som utbildningssjuksköterska är jag glad att kunna erbjuda ett bra introduktionsprogram och handledning, säger Gunilla Gunnarsson, utbildningssjuksköterska. I rollen som operationssjuksköterska h...
2021-05-24 2021-08-22
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Anestesisjuksköterska till anestesi- och operationsavdelning i Hässleholm
- De flesta av våra patienter ingår i snabbspår och sövs med TCI, target controlled infusion, på Ultiva och Propofol. Vi har också möjlighet att ingå i sjukhusets larmkedja där vi får bedöma och behandla akut sjuka patienter. Vi arbetar väldigt självständigt, berättar Linda Johansson, anestesisjuksköterska. - Vi är en liten, effektiv avdelning med stolta, engagerade medarbetare. Som utbildningssjuksköterska är jag glad att kunna erbjuda ett bra introduktionsprogram och god handledning, fortsätter Lotta Nilsson Kjellander, utbildningssjuksköter...
2021-05-24 2021-08-22
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Sjuksköterskor till akutmottagning och akutvårdsavdelning
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till en rotationstjänst med tjänstgöring dag, kväll och natt samt en sjuksköterska till huvudsakligen nattjänstgöring. Hos oss kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska vid akutmottagning och akutvårdsavdelning. Arbetsuppgifterna består bland annat av triagering, ta emot patienter på akutrummet vid larm, ansvara för omvårdnad av patienter på akutvårdsavdelningen samt arbete med medicinsk teknik för övervakning och behandling. På vår enhet har vi en utbildningssjuksköterska...
2021-05-21 2021-08-31
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Sjuksköterska till smärtrehabilitering i Hässleholm
Vi erbjuder dig ett varierande arbete och dina arbetsuppgifter består bland annat av MI-inriktat hälsosamtal, telefonrådgivning, läkemedelsuppföljningar och undervisning i levnadsvanor, både individuellt samt i grupp. Du bör trivas att arbeta i team på ett interdisciplinärt sätt, men även kunna arbeta självständigt och strukturerat.
2021-05-21 2021-08-06
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordost Kardiolog till kardiologmottagningen i Hässleholm
Vi söker nu en kardiolog till vår mottagning! Kardiologmottagningen är en betydande del av klinikens öppenvårdsverksamhet. Här finns en välfungerande sjuksköterskemottagning och ett väl utvecklat teamarbete mellan de olika yrkeskategorierna. Som specialistläkare kommer du att arbeta med att diagnostisera och behandla patienter med kardiologiska sjukdomar i akutvård och öppenvård. Du medverkar aktivt i utvecklingen av den kardiologiska verksamheten och handleder någon av våra ST-läkare samt så ser vi gärna att du deltar i jourarbetet.
2021-05-17 2021-09-02