Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Barnskötare till Tallgårdens förskola i Mölnlycke
På Tallgårdens förskola formulerar vi vår verksamhetskultur utifrån styrdokument, vår kommuns helhetsidé, relationell pedagogik och Reggio Emilias filosofi, vilken skapar en gemensam grund för vår utbildning. Vår verksamhetskultur består av bärande begrepp, där Relation, Tillit och Tillsammans är de värdeord som lyser starkast. Vi arbetar som medforskande pedagoger där vi ger barnen förutsättningar att utveckla en tro på den egna förmågan, sina skapande språk och sina innovativa och kreativa tankar. Vill du komma hit och utvecklas tillsamman...
2023-06-09 2023-06-25
Härryda kommun Tre lärare i sv, eng, idrott och hälsa, ma, tekn och sp år 7-9 till Fagerhultsskolan i Hindås
Fagerhultsskolan söker dig som tillsammans med övriga pedagoger, elevhälsans professioner och i samverkan med skolledning och övrig skolpersonal vill skapa hållbara och effektiva sätt att forma skolans lärmiljöer för att tillgängliggöra dem och ge alla elever möjlighet att lyckas. Du vill arbeta utifrån skolans vision där samarbete är en naturlig del och du har ett tvärvetenskapligt perspektiv på ditt uppdrag. Du har en stark vilja att driva pedagogisk utveckling och arbetar med processer som fokuserar på att göra skolan till ett motiverande sa...
2023-06-08 2023-06-21
Härryda kommun Förskollärare sökes till Rullstenens förskola.
Då vi använder den pedagogiska lärmiljön för en del av att säkra att barnen får uppleva och erfara intentionerna från läroplanen så ser vi att du har ett intresse och ett engagemang att skapa lärande miljöer och hålla dem i ordning. På förskolan arbetar vi för att utveckla möjligheten för barn att få uttrycka sig genom hundraspråkligheten, vi tänker språk, skiss, teckning, måleri, lera, film, foto, dans, drama och lek med mera. Förskolan är rikt utrustad med material. Det är en målsättning att barnen ska få erfara dessa uttrycksformer under sin...
2023-06-08 2023-06-20
Härryda kommun Lärare med drivkraft - Slöjd 60%
Vi behöver nu en lärare i slöjd (trä/metall/textil). Anställningen är tillsvidare på 60 %. Uppdraget innebär att undervisa i årskurs 7-9. Uppdraget innebär också mentorskap för elever och du kommer att vara en del av arbetslaget för årskurs 9.
2023-06-08 2023-06-21
Härryda kommun Förskolelärare, lärare i fritidshem el. aktiveringsped. till grundsärskola
Vi söker nu personal för att arbeta i anpassad grundskola (mot ämnen och/eller ämnesområden) under skoldagar och på eftermiddagar och lov. I ditt uppdrag på Djupedalsskolan vet vi att du kan och vill skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som tillsammans med kollegor. Vi arbetar därför aktivt för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Mer info på vår hemsida www.harryda.se/djupedalskolan
2023-06-08 2023-06-22
Härryda kommun Vi söker grundskollärare år 4-6 till Landvetterskolan
Vi söker nu en legitimerad lärare för år 4 6. Du ska vara behörig i svenska och SO men det är meriterande med en bred behörighet. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du är en viktig del i arbetet för våra elever.
2023-06-08 2023-06-29
Härryda kommun Vi söker grundskollärare år 1-3 till Landvetterskolan
Vi söker nu en legitimerad lärare för år 1-3 och du kommer att vara mentor för vår blivande år 2. Vi söker nu en legitimerad lärare för år 1-3 och du kommer att vara mentor för vår blivande år 2. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du är en viktig del i arbetet för våra elever.
2023-06-08 2023-06-29
Härryda kommun Kart-/Mätningsingenjör sökes till sektorn för samhällsbyggnad
Nu söker vi en driven ingenjör till Mät- och GIS-enheten i Härryda kommun. Dina arbetsuppgifter omfattar inmätning, utsättning, före och- efterhantering av mätdata, uppdatering av primärkarta och produktion av nybyggnadskartor. Du kommer att få ett omväxlande arbete där du själv planerar och styr din vardag: delvis kommer du att arbeta självständigt utomhus med inmätningar. Du tillhandahåller även övriga olika typer av kartdata och kartprodukter till externa och interna beställare samt att Du deltar i Mät och GIS övriga arbetsområden. Vi ...
2023-06-05 2023-06-18
Härryda kommun, Bemanningsenheten Sommarvikariat v26-32 inom Socialtjänsten i Härryda kommun
Vill du göra skillnad i sommar? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Vi söker nu personer som önskar att jobba på ett sommarvikariat som löper mellan v26-32 inom socialtjänstens verksamheter för äldre och funktionsnedsatta. Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdna...
2023-06-05 2023-06-30
Härryda kommun Timvikarier Äldreboende, Hemtjänst och Funktionsstöd - Härryda kommun
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt. Få värdefull erfarenhet inför framtiden. Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem som du kommer att utbildas i. Äldreboende På...
2023-06-05 2023-06-30
Härryda kommun Undersköterskor sökes till hemtjänsten i Rävlanda- Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren i deras hem med daglig hygien, social samvaro, aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök och vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete ingår även vardagliga sysslor, så som städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Du kommer att arbeta dag/kväll samt helgtjänstgöring. Härryda kommun arbetar med a...
2023-06-02 2023-06-16
Härryda kommun Beredskapssamordnare till säkerhetsfunktionen
I din roll som beredskapssamordnare utgör du en expertfunktion inom kommunens förvaltning och ger stöd till samtliga verksamheter inom området civil beredskap. Du ansvarar bland annat för kommunens risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, samt utveckling av krisberedskap och civilt försvar. Rollen tjänsteman i beredskap (TiB) kan bli aktuell inom tjänsten. Rapportering sker till kommunens Säkerhetschef. Bland ansvarsområdena ryms bland annat: • Revidera, utveckla, kommunicera och implementera styrdokument inom området • Att tillsamma...
2023-06-02 2023-06-18
Härryda kommun Undersköterskor sökes till äldreboenden i superkommunen – Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kontakt ...
2023-06-01 2023-07-25
Härryda kommun Undersköterskor för helgtjänstgöring på äldreboende - Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kont...
2023-06-01 2023-07-25
Härryda kommun Undersköterskor sökes till Björkelids äldreboende i Rävlanda – Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kontakt ...
2023-06-01 2023-07-25
Härryda kommun Undersköterskor sökes till hemtjänsten i Mölnlycke - Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren i deras hem med daglig hygien, social samvaro, aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök och vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete ingår även vardagliga sysslor, så som städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Du kommer att arbeta dag/kväll samt helgtjänstgöring. Härryda kommun arbetar med a...
2023-06-01 2023-06-14
Härryda kommun Lärare i psykologi till Hulebäcksgymnasiet
Vi söker lärare i psykologi till Hulebäcksgymnasiet. I tjänsten ingår klassföreståndarskap och mentorskap för 15 elever i en ekonomiklass, samt aktivt deltagande i arbetslagets löpande verksamhet. Omfattning på tjänsten är 45%.
2023-05-31 2023-06-13
Härryda kommun Miljöinspektör sökes till Härryda kommun
Som miljöinspektör kommer du huvudsakligen att arbeta tillsyn och prövning inom förorenad mark och schaktmassor. Dina arbetsuppgifter innebär att du planerar, genomför och följer upp inspektioner samt handlägger ansöknings- och anmälningsärenden. Arbetet innebär mycket kontakt med både företag och privatpersoner. Vi har långtgående delegation från miljö- och bygglovsnämnden. Det finns möjlighet till utveckling och fördjupning inom olika sakområden och vi försöker att fördela uppgifterna utifrån medarbetarnas olika intressen och kompetens. Organ...
2023-05-30 2023-06-11
Härryda kommun Skolsköterska sökes till Elevhälsan i Härryda kommun
Ditt uppdrag som skolsköterska hos oss är bland annat att utföra EMI:s hälsoprogram som innebär att arbetar självständigt med hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer. Du är också en viktig resurs i Elevhälsans övergripande utvecklingsarbete. Tillsammans med rektor och övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam arbetar du för varje elevs bästa.
2023-05-30 2023-06-15
Härryda kommun Biståndshandläggare SoL till Handläggarenheten
Handläggarenheten ansvarar för utredning, bedömning och beslut enligt delegationsordning om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) för vissa målgrupper. Enheten ansvarar även för myndighetsutövning inom lag om bostadsanpassningsbidrag. Vidare har verksamheten i uppdrag att informera enskilda och grupper om verksamhetsområdet, ta ut rätt avgifter för insatser och se till att ersättning utgår till andra enheter som utför insatserna. På enheten arbetar nio stycken omsorgshandläggare, ...
2023-05-30 2023-06-12
Härryda kommun Personal-/löneadministratör till Hulebäcksgymnasiet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i tjänsten som personal-/löneadministratör innefattar iordningställande och bearbetning av löneunderlag för utbetalning, samt lag- och avtalstolkning. I arbetsuppgifterna ingår även utfärdande av alla förekommande intyg, upplysningar till myndigheter samt att ge stöd och service till medarbetare inom organisationen. Anställningen är kopplade till Hulebäcksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Kulturskolans verksamheter. Du är placerad på Hulebäcksgymnasiet och arbetar självständigt. Du har även samarbete med kommune...
2023-05-29 2023-06-09
Härryda kommun Barnskötare sökes till Skårtorps förskola
Då vi använder den pedagogiska lärmiljön för en del av att säkra att barnen får uppleva och erfara intentionerna från läroplanen så ser vi att du har ett intresse och ett engagemang att skapa lärande miljöer och hålla dem i ordning. På förskolan arbetar vi för alla barns lika värde, vi arbetar med utgångspunkt i språk och kommunikation där vi lyfter in AKK och TAKK för att alla barn har rätt att förstå och bli förstådda. Pedagogisk dokumentation sker via plattformen Unikum. Du får en bra arbetsplats med kompetenta och fantastiska kollegor och ...
2023-05-29 2023-06-11
Härryda kommun Kommunarkivarie / Valsamordnare
Du är organisationens expert inom arkivfrågor och ditt uppdrag är att förvalta, driva, utveckla och ge stöd till verksamheter inom arkiv- och informationshantering. Som kommunarkivarie arbetar du övergripande inom förvaltningen och utgör ett stöd till kommunens verksamheter i arbetet med att uppfylla de lagkrav och bestämmelser vad gäller dokumenthantering, arkivering och gallring. Som kommunarkivarie har du ett nära samarbete med registratorer och arkivredogörarna inom kommunens verksamheter. Tillsammans bidrar ni till hur kommunen ska arbet...
2023-05-26 2023-06-18
Härryda kommun Förstelärare med fritidsbehörighet till Rävlandaskolan F-6
Du kommer att tillsammans med övriga lärare arbeta för att utveckla fritidsverksamheten och samverkan i arbetslagen. Du samarbetar med dina kollegor för att skapa en varierad undervisning inom skoltid och fritidstid där både teori och praktik blandas för att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Du är väl insatt i nationella styrdokument och följer de riktlinjer kring bemötande, planering, undervisning och bedömning som skolan har satt upp. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att skapa goda relationer och samarbete med både ele...
2023-05-25 2023-06-11
Härryda kommun Fysioterapeut till Rehabenheten
Utifrån ett personcentrerat arbetssätt ansvarar du för bedömning av patientens funktionsförmåga samt planering och genomförande av behandlingsinsatser samt hjälpmedelsförskrivning. Insatser utförs i patientens hem, både i ordinärt och särskilt boende inom vård och omsorg, funktionsstöd samt på korttidsenhet och daglig verksamhet. Du instruerar, handleder och utbildar patienter, personal och närstående i rehabiliteringsarbetet och utgår från ett konsultativt arbetssätt. Utifrån patienten behov sker teamsamverkan och samarbete med arbetsterapeut...
2023-05-25 2023-06-19
1 2 >