Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Avlösare inom funktionsstöd
Uppdraget som avlösare Familjer som har ett barn/ungdom med funktionsnedsättning kan behöva avlastning ibland. En avlösare tar då hand om barnet/ungdomen medan familjen gör något annat. Avlösarservice söker en tjej/kvinna för ett uppdrag till en ungdom i Härryda Kommun. Uppdraget sker 2-4 vardagar i veckan och tiden är förlagd mellan kl. ca 12.30-18, 13-18, 14-18. Samt 1-2 helgdagar per månad. Arbetstiderna kan komma att ändras beroende av ungdomens schema i skolan samt behov av aktiviteter. Uppdraget kan därför passa dig som studerar eller...
2021-10-15 2021-10-29
Härryda kommun Socialsekreterare mottag Barn och unga
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen kommer dina främsta arbetsuppgifter bestå av att ta emot ansökningar och anmälningar gällande barn och unga i åldern 0-20 år. Du genomför förhandsbedömningar och fattar beslut i enlighet med delegation. I tjänsten ingår även att skriva yttranden, till exempel gällande unga lagöverträdare. I arbetet ingår även att ha regelbundet ha dagansvar samt att bistå familjer i akuta situationer. En viktig arbetsuppgift är vägledande och rådgivande samtal med de personer som söker kontakt med socialtjänstens ...
2021-10-15 2021-11-07
Härryda kommun 1-2 st administratörer till schemaplanering
Nästa steg ska tas i vår pågående organisationsförändring för hur vi arbetar med schemaplanering och vi behöver förstärka upp våra administrativa resurser. Vi söker en till två personer. Är du en av dessa? Är du en person som ser möjligheter istället för hinder? Är du en duktig administratör, analytisk och gillar utveckling med full fart framåt? Är du en glad och frisk fläkt som gärna hugger in där det behövs? Vill du ingå i ett effektivt, framåt och positivt gäng? Då kan du vara den vi söker! De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att stötta ...
2021-10-14 2021-10-24
Härryda kommun Lärare i förskoleklass/fritids, Behörighet f-3 Hindås skola
På Hindåsskolan ser vi till elevens lärande under hela dagen och som medarbetare är du en viktig kugge i vårt maskineri. Din kompetens som lärare kommer att genomsyra hela din arbetsdag i skola och fritids och därför är ett nära samarbete med alla kollegor viktigt. Varje vecka samplanerar du med både de närmaste kollegorna i ditt arbetslag för att undervisningen under hela dagen skall vara tillgänglig för alla elever. Du kommer också att samplanera med lärare i åldersspannet för att hålla och ge en hög och likvärdig kvalitet. I ditt uppdrag so...
2021-10-14 2021-10-28
Härryda kommun IT-assistent till Hulebäcksgymnasiet
Du erbjuds ett arbete inom skolans administration och dina arbetsuppgifter är kopplade till IT-avdelning på skolan. Detta sker i kontakt med skolans och kommunens personal och elever via kontaktplattform, personliga möten och telefon. I arbetsuppgifterna ingår: - enklare reparationer - stöd till skolans elever och personal - daglig översyn och viss installation av skolans tekniska utrustning - stöd vid evenemang vi har på skolan. Detta arbete sker i nära samarbete med vår nuvarande IT-tekniker samt ansvarig chef.
2021-10-14 2021-10-29
Härryda kommun Erfaren GIS-ingenjör sökes till Härryda kommun
Vi står nu inför många spännande uppdrag och utmaningar och vår organisation växer. Att kommunen växer innebär bland annat utbyggnad av ny infrastruktur, nya bostadsområden och verksamhetsområden utifrån en modern socialt värdeskapande stads- och samhällsbyggnad samt utveckling av regionens flygplatsområde. För att klara detta söker Vi Dig som vill arbeta i en attraktiv expansiv kommun med lång historik i bostadsbyggnation och genomförande av visioner och detaljplaner. Som GIS-ingenjör kommer du att arbeta med att säkerställa och effektivisera...
2021-10-13 2021-10-24
Härryda kommun Bygglovsarkitekt med fokus på förhandsbesked till Härryda kommun
Nu söker vi en driven bygglovsarkitekt till bygglovsteamet i Härryda kommun. Dig vi letar efter har minst 2 års kommunal erfarenhet av handläggning av förhandsbesked eller detaljplaner. I gengäld erbjuder vi dig en intressant arbetsplats med kompetenta kollegor, korta beslutsvägar, närhet till politiken och möjligheter till personlig utveckling och kurser. Ditt jobb är mycket varierande: som arkitekt kommer du att självständigt och i samverkan med dina kollegor, handlägga för det mesta förhandsbesked men även bygglov, marklov, rivningslov mm e...
2021-10-12 2021-10-27
Härryda kommun Administratör till enheten Planering och tillsyn
Ditt huvudsakliga uppdrag som administratör är att handlägga placeringar för grundskolan. I uppdraget ingår att handlägga ansökningar om skolplacering, byte samt uppsägning av skolplacering i våra kommunala grundskolor. Du kommer även vara delaktigt i att administrera det årliga skolvalet. Tjänsten omfattar skolpliktsbevakning, interkommunal ersättning och bidragsutbetalningar till fristående verksamheter. Som medarbetare hos oss deltar man aktivt i ett löpande utvecklings- och förbättringsarbete kring våra uppdrag, rutiner och föreskrifter.
2021-10-12 2021-10-26
Härryda kommun Lärarvikariat åk 4 till Fagerhultsskolan i Hindås
Fagerhultsskolan söker dig som tillsammans med övriga pedagoger, elevhälsans professioner och i samverkan med skolledning och övrig skolpersonal vill skapa hållbara och effektiva sätt att forma skolans lärmiljöer för att tillgängliggöra dem för att ge alla elever möjlighet att lyckas. Du vill arbeta utifrån skolans vision där samarbete är en naturlig del och du har ett tvärvetenskapligt perspektiv på ditt uppdrag. Du har en stark vilja att driva pedagogisk utveckling och arbetar med processer som fokuserar på att göra skolan till ett motiveran...
2021-10-12 2021-10-27
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Lunnaskolan
Vi söker nu lärare i fritidshem. Vi har nyligen rekryterat två lärare i fritidshem till skolan och vill gärna att även du nu blir en del av skolans organisation. På Lunnaskolan arbetar vi tillsammans i arbetslaget för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och meningsfullhet. Vi har en helhetssyn på kunskap, utveckling och lärande, vilket innebär att vi arbetar tätt ihop i arbetslag kring elevernas hela skolda...
2021-10-11 2021-10-25
Härryda kommun, Sektorn för samhällsbyggnad Kommunekolog sökes till sektorn för samhällsbyggnad
Vi söker en kommunekolog som arbetar tillsammans med oss inom samhällsplaneringen och som kan bidra med kompetens inom naturvård och biologisk mångfald när det gäller planarbete, bygglov och vara behjälplig till miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Du kommer att arbeta både strategiskt övergripande och med handläggning av enskilda ärenden. Din uppgift blir att driva frågor ur ett naturvårdsperspektiv såväl som ett samhällsperspektiv. Du kommer delta i olika överskridande arbetsgrupperingar i kommunen och vissa av dem kommer du också att leda. I ...
2021-10-08 2021-10-24
Härryda kommun Enhetschef till Fritid ungdom, Kultur och fritid
Som enhetschef för Fritid ungdom leder du enhetens fritidsledare i det vardagliga arbetet där du genom ett synligt och tillgängligt ledarskap coachar dem i sin yrkesroll. Du ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med fyra enhetschefskollegor och verksamhetschef där ni tillsammans driver, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål. Som enhetschef samverkar du med övriga funktioner i organisationen kopplat till kommunens vision och förhållningssätt. Rollen innefattar ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och samverkan med...
2021-10-07 2021-10-28
Härryda kommun Driftschef till IT-funktionen
Som driftschef på IT-funktionen har ansvar för våra leveranser med stort fokus på tillgänglighet och kvalitet. Du ansvarar för uppföljning av våra leveranser och säkerställer att vi levererar i enlighet med behov och att vi har nöjda kunder. Du utvecklar arbetssätt och rutiner, ser förbättringsmöjligheter och utvecklar dina medarbetare. Du är serviceinriktad med verksamhetsfokus. Vårt mål är att vara en serviceorganisation som levererar en hög service och bidrar till verksamheternas högt ställda mål. I ditt uppdrag som driftschef på IT-funkt...
2021-10-06 2021-10-20
Härryda kommun Elevassistent till Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att handla om följande: • att tillsammans med elevens lärare stötta och hjälpa till så att eleven får det stöd som krävs för att tillgodogöra sig undervisningen • att arbeta enskilt med eleven under lektionstid • att vara en länk mellan skola, undervisande lärare och hemmet • att se elevens behov och förmågor Som elevassistent arbetar du utefter elevens förutsättning och bör göra en daglig bedömning av elevens förutsättningar samt anpassa ditt arbete utefter den. Vissa dagar trivs eleven bäst med att vis...
2021-10-05 2021-10-19
Härryda kommun Lärare i idrott och hälsa till Landvetterskolan
Undervisning i idrott och hälsa för åk 1-5. Ytterligare ämne i lärarlegitimation är meriterande.
2021-10-05 2021-10-22
Härryda kommun Härryda kommun söker en beredningssekreterare
Arbetet som beredningssekreterare innebär sekreterarstöd till kommunfullmäktiges beredning, framtidens välfärd och samhällsutveckling, kommunfullfullmäktiges tillfälliga beredning samt kommunstyrelsens råd för idéburna organisationer. Arbetet innebär även att samordna förvaltningens arbete med GDPR-frågor. Som beredningssekreterare ansvarar du för all administrativ och praktisk hantering inför och efter sammanträdena. Det innefattar bland annat sammanställning och utskick av kallelse och deltagande vid möten. I rollen som samordnare för GDPR-fr...
2021-10-04 2021-10-18
Härryda kommun Vikariat som Handläggare LSS
Handläggarna inom Handläggarenheten ansvarar för utredning, bedömning och beslut om bistånd enligt SoL samt insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade). Nu söker vi på Handläggarenheten dig som vill bli vår nya handläggarkollega med huvudsak-lig inriktning mot LSS handläggning, där vanligt förekommande arbetsuppgifter är utredning av rätten till LSS insatser. Andra arbetsuppgifter kan vara att utvärdera, följa upp och nypröva beviljade insatser. Tjänsten är vikariat på 9 månader, med möjlighet till eventuell ...
2021-10-04 2021-10-18
Härryda kommun Förskollärare till Fagerhult och Älmhults förskolor
I ditt arbete hos oss får du tillgång till olika digitala verktyg, såsom Ipads (11), datorer, projektorer, robotteknik, och annan teknisk utrustning. Du får arbetskläder för utomhusvistelse, samt pedagogiska måltider. Vi arbetar fortlöpande med kompetensutveckling och kollegialt lärande i olika former i vår verksamhet. Du är en drivande kraft i en av våra utvecklingsgrupper. Vi erbjuder mentor och handledning som stöd i ditt arbetet. Härryda kommun erbjuder flextid för förskollärare i arbetet med att främja och förebygga psykisk hälsa hos våra ...
2021-10-01 2021-10-20
Härryda kommun Förskollärare till Rullstenens förskola
Då vi använder den pedagogiska lärmiljön för en del av att säkra att barnen får uppleva och erfara intentionerna från läroplanen så ser vi att du har ett intresse och ett engagemang att skapa lärande miljöer och hålla dem i ordning. På förskolan arbetar vi för att utveckla möjligheten för barn att få uttrycka sig genom hundraspråkligheten, vi tänker språk, skiss, teckning, måleri, lera, film, foto, dans, drama och lek med mera. Förskolan är rikt utrustad med material. Det är en målsättning att barnen ska få erfara dessa uttrycksformer under si...
2021-09-30 2021-10-20
Härryda kommun Förskollärare till Barrskogens förskola i Mölnlycke
Vi söker dig som vill skapa meningsfulla, utmanande och kreativa sammanhang tillsammans med våra barn och pedagoger. Med kollegor ansvarar du för verksamhetens uppföljning, utvärdering, analys och utveckling där pedagogisk dokumentation och gemensam reflektion i arbetslaget har stor betydelse för att skapa ett givande systematiskt kvalitetsarbete. Du kommer att vara engagerad i olika projekt tillsammans med barnen, dokumentera barns lärprocesser och vara med för att utveckla utbildningen som kopplas till läroplanen och Rötter och vingar. Vi i ...
2021-09-30 2021-10-20
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Grundskola hösten 2021
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, stå inför grupp och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens inom något särskilt skolämne? Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Det finns möjlighet att få såväl kortare som längre uppdrag.
2021-09-29 2021-12-12
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Hemtjänsten hösten 2021
Har du körkort och passar det dig att jobba oregelbundna tider med ett fritt arbete där du får ta stort eget ansvar? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer at...
2021-09-29 2021-12-10
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Socialtjänsten hösten 2021
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa. ...
2021-09-29 2021-12-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Äldreboenden hösten 2021
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa. ...
2021-09-29 2021-12-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Grundsärskola hösten 2021
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt område i eller utanför skolan; funktionshinder, LSS, korttidsboende för barn och ungdomar etc.? Grundsärskolan Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvar...
2021-09-29 2021-12-15
1 2 >