Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Lunnaskolan
Vi söker nu en lärare i fritidshem. Vi har nyligen rekryterat två lärare i fritidshem till skolan och vill gärna att även du nu blir en del av skolans organisation. På Lunnaskolan arbetar vi tillsammans i arbetslaget för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och meningsfullhet. Vi har en helhetssyn på kunskap, utveckling och lärande, vilket innebär att vi arbetar tätt ihop i arbetslag kring elevernas hela sk...
2021-05-14 2021-05-28
Härryda kommun Socialpedagog till Önnerödsskolan i Landvetter
Du arbetar huvudsakligen i årskurs 4 och 5 och ingår i arbetslaget för årskurs 4 kommande läsår. Tillsammans med din fritidspersonalkollega driver du rastverksamhet och trivselprogrammet på skolan och ansvarar för verksamheten i fritidsklubben på eftermiddagarna. På skoltidens lektioner finns du där du behövs för grupper eller individer. Det ingår mentorskap för ett visst antal elever som lärarna i laget och du fördelar mellan er. Rollen som mentor innebär att ha det övergripande ansvaret och dialogen för elevens skolgång, trivsel och lärande o...
2021-05-14 2021-05-21
Härryda kommun Rektorer sökes till Härryda kommun
Härryda kommun söker nu två rektorer som tillsammans i rektorsgruppen vill leda och driva grundskolornas utvecklingsprocesser med personal och elever. Den ena tjänsten är tillsvidare och den andra ett vikariat på ett år, båda med tillträde i augusti 2021. Vi står inför en stadieindelning av våra grundskolor och en ny ledningsorganisation som träder i kraft i augusti 2022. Därför kan det bli en förändring vad gäller placering på skolenhet inför läsåret 2022-2023 för tillsvidaretjänsten. Det sker i nära dialog med verksamhetschef.
2021-05-14 2021-05-28
Härryda kommun Lärare i Bild åk 4 - 9 till Fagerhultsskolan i Hindås
Fagerhultsskolan söker dig som tillsammans med övriga pedagoger, elevhälsans professioner och i samverkan med skolledning och övrig skolpersonal vill skapa hållbara och effektiva sätt att forma skolans lärmiljöer för att tillgängliggöra dem för att ge alla elever möjlighet att lyckas. Du vill arbeta utifrån skolans vision där samarbete är en naturlig del och du har ett tvärvetenskapligt perspektiv på ditt uppdrag. Du har en stark vilja att driva pedagogisk utveckling och arbetar med processer som fokuserar på att göra skolan till ett motiverand...
2021-05-12 2021-05-26
Härryda kommun Enhetschef för Centrum för flerspråkigt lärande
Kommunen behöver samordna och säkerställa ett fortsatt kvalitativt mottagande av nyanlända och söker därför dig som har erfarenhet som rektor och ett stort intresse för interkulturella frågor. Vi står inför en omorganisation av enheten, för att ännu bättre rättssäkra verksamheten för nyanlända elevers lärande. I uppdraget ingår att leda enhetens medarbetare som består av modersmålslärare, studiehandledare, lärare och samordnare. Som ledare och chef för enheten behöver du skapa en samsyn kring gemensamma rutiner, dokument och ansvarsfördelning...
2021-05-12 2021-05-26
Härryda kommun Lärare i svenska och so-ämnen åk 7-9 vikariat ht 2021
Vi söker nu en lärare i svenska och so-ämnen. Under höstterminen 2021 kommer merparten av tjänsten utgöras av svenska. Du kommer att tillhöra arbetslag 7-9 och vara mentor i årskurs 9. Här arbetar du nära dina kollegor i ämnena och över ämnesgränserna.
2021-05-12 2021-05-20
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Furuhällsskolan i Mölnlycke
Vi söker en lärare i fritidshem som vill vara med och utveckla fritidshemmen på Furuhällsskolan. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utbildade kollegor. Vi söker dig som har ett inkluderande förhållningssätt och möter varje elev utifrån individuella förutsättningar och behov. Du är en engagerad och flexibel pedagog med god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda möten och att samspela med elever, vårdnadshavare och kollegor.
2021-05-12 2021-05-21
Härryda kommun Resurspedagog i flexenhet, 100 % läsåret 20/21 till Ekdalaskolan
Tjänsten innebär arbete med i huvudsak en elev med särskilda behov på vår flexenhet Eken. Tillsammans med lärare i årskursen, personal på flexenheten och specialpedagog anpassas undervisningen för att eleven ska kunna få bästa möjliga stöd i sitt lärande och sociala utveckling.
2021-05-11 2021-05-20
Härryda kommun Resurspedagog i klass, 100 % läsåret 20/21 till Ekdalaskolan
Tjänsten innebär arbete med elever med särskilda behov, i första hand i årskurs 7. Tillsammans med undervisande lärare och arbetslaget anpassas undervisningen för att eleverna ska kunna få bästa möjliga stöd i sitt lärande.
2021-05-11 2021-05-20
Härryda kommun Planeringsledare till fastighetsavdelning
Vi söker dig som vill vara med i ett spännande skede där funktionens uppdrag skiftar fokus och där erfarenhet från ekonomi är en stor del av uppdraget. Som vikarierande planeringsledare är du direkt underställd fastighetschefen. Du kommer ingå i funktionens administrativa enhet och arbeta mot funktionens andra tre enheter samt mot kommunens kärnverksamheter. Du kommer vara med i det strategiska arbetet kring funktionens processer och prioriterade målsättningar.
2021-05-11 2021-05-26
Härryda kommun Lärare i svenska som andra språk i kombination med annat ämne till introduktionsprogrammen
Lärare i svenska som andraspråk och annat ämne på Introduktionsprogrammen. I tjänsten ingår mentorsuppdrag och arbetslagsarbete.
2021-05-11 2021-05-25
Härryda kommun Legitimerad förskollärare till Pixbo förskola
Vi söker en engagerad, medforskande och motiverad förskollärare som vill göra skillnad för barnen i deras vistelse på vår förskola. Vi arbetar för att ge barnen en innehållsrik och lärande dag på förskolan som genomsyras av barnens utvecklingsprocesser och intressen. Vår förskola är en social mötesplats för pedagoger, barn och vårdnadshavare och ger dig som pedagog möjlighet att ta del av barns och kollegors kompetenser och på så vis fördjupa din egen kunskap inom många områden. I vårt systematsika kvalitetsarbete följer vi upp våra mål enlig...
2021-05-11 2021-05-25
Härryda kommun Förskollärare till Fagerhult och Älmhults förskola
I ditt arbete hos oss får du tillgång till olika digitala verktyg, såsom Ipads (1-1), datorer, projektorer, robotteknik, och annan teknisk utrustning. Du får arbetskläder för utomhusvistelse, samt pedagogiska måltider. Vi arbetar fortlöpande med kompetensutveckling och kollegialt lärande i olika former i vår verksamhet. Du är en drivande kraft i en av våra utvecklingsgrupper. Vi erbjuder mentor och handledning som stöd i ditt arbetet. Härryda kommun erbjuder flextid för förskollärare i arbetet med att främja och förebygga psykisk hälsa hos vå...
2021-05-11 2021-05-25
Härryda kommun Förskollärare till enheten Hulelyckans förskola
Vi söker en engagerad, medforskande och motiverad förskollärare som vill göra skillnad för barnen i deras vistelse på vår förskola. Vi arbetar för att ge barnen en innehållsrik och lärande dag på förskolan som genomsyras av barnens utvecklingsprocesser och intressen. Vår förskola är en social mötesplats för barn, pedagoger och vårdnadshavare. Vi ger dig som pedagog möjlighet till att ta del av barns och kollegors kompetenser och på så vis fördjupa din egen kunskap inom många områden. I vårt systematiska kvalitetsarbete följer vi upp våra mål ...
2021-05-11 2021-05-25
Härryda kommun Distriktssköterska/Sjuksköterska till sjuksköterskeenheten i Härryda kommun
Vill du ha ett stimulerande arbete där du får arbeta med människor i deras hemmiljö? Sök till vår verksamhet och du kommer att finna stimulerande arbetsuppgifter, digital utveckling, hög kompetens och god arbetsmiljö med härlig kamratanda i personalgruppen. Vi arbetar aktivt med att skapa god och säker vård för både brukare och personal genom vårt kvalitetsarbete. Vi arbetar teaminriktat och värdegrundsbaserat.
2021-05-11 2021-05-23
Härryda kommun LÄRARE i fritidshem till Grundsärskolan åk 1-6
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning på heltid med uppdrag att arbeta som lärare i fritidshem i en ny klass inom grundsärskolan. Klassen kommer troligtvis ha fyra elever under kommande läsår, och undervisas av en lärare. Du kommer ansvara för fritidshemsverksamheten men även ha visst undervisningsansvar under skoldagen. I arbetslaget kommer det dessutom vara två elevassistenter. Särskolan har sin egen rektor som leder verksamheten på fyra olika skolor i kommunen.
2021-05-11 2021-05-24
Härryda kommun Enhetschef till Funktionsstöd i Härryda kommun
Som enhetschef inom funktionsstöd ansvarar du för ledning, planering och uppföljning av verksamheten. Du har personal, budget- och arbetsmiljöansvar. På ett positivt sätt tillvaratar och utvecklar du medarbetarnas kompetens samt skapar delaktighet och engagemang i verksamheten. Vidare ingår du i Funktionsstöds ledningsgrupp och ska tillsammans med verksamhetschef bidra till verksamhetens måluppfyllelse och utveckling.
2021-05-10 2021-05-24
Härryda kommun Lärare i idrott och hälsa till Rävlandaskolan
Vi söker nu en lärare i idrott och hälsa, 80%. Eventuellt finns möjlighet att utöka till 100%. Du kommer att vara en del i ett våra arbetslag och vara mentor. Både med din ämneskollega och i arbetslaget arbetar du tätt tillsammans och nära eleverna. Vi söker dig som är trygg i ditt uppdrag och självklart sätter du elevens behov och förutsättningar i centrum. Du är engagerad och flexibel med god samarbetsförmåga och har ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda möten och att samspela med elever, vårdnadshavare och kollegor.
2021-05-10 2021-05-23
Härryda kommun Lärare i musik sökes till Högadalsskolan, Mölnlycke
Du är en del i det pedagogiska arbetet med att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Du ansvarar för planering, genomförande och bedömning av elevernas kunskaper i musik. Vidare skapar du goda relationer till elever och vårdnadshavare.
2021-05-07 2021-05-21
Härryda kommun Förskollärare välkomnas till Västergärdets förskola i Landvetter
Att arbeta med relationskompetens som förhållningssätt ser du som en grund för att bygga hållbara sociala relationer, som ger möjlighet till nyfikenhet och lust att lära utifrån en positiv förväntan på barnen. Vårt ansvar är att skapa goda pedagogiska lärmiljöer som ger stora möjligheter till barns inflytande och delaktighet, tar vara på barnens kreativitet och leds av medforskande och glada pedagoger. Som pedagog är du medveten om att du själv är i ett ständigt lärande och är nyfiken på att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med barn, arb...
2021-05-07 2021-05-21
Härryda kommun Lärare i svenska och tyska till Hulebäcksgymnasiet
Nu söker vi en lärare i svenska och tyska. I tjänsten ingår även delat klassföreståndarskap och mentorskap samt aktivt deltagande i arbetslagets löpande verksamhet.
2021-05-07 2021-05-21
Härryda kommun Ljungna förskola söker en legitimerad förskollärare med hjärta för barns utbildning
Vi söker en förskollärare som har barnet i fokus och vill utvecklas och fylla vår verksamhetsidé med handling tillsammans med oss. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten och vårt eget kunnande genom att mötas i våra tre utvecklingsgrupper: SKA-gruppen, Värdegrundsgruppen och Lärmiljögruppen. I varje grupp ingår en representant från respektive avdelning och på så sätt delar och lär vi mellan våra arbetslag. Även rektor ingår i utvecklingsgrupperna. För oss är ett gott förhållningssätt, samverkan och arbetsglädje av största vikt....
2021-05-06 2021-05-20
Härryda kommun Vik. Stödassistent till Önnerödsands gruppboende
Arbetet innebär att stödja personer i vardagen utifrån deras hjälpbehov. Vi arbetar lågaffektivt och strukturerat för att den enskilde ska få ett så självständigt liv som möjligt. Personerna har varierande funktionsnedsättningar och behöver olika mycket hjälp och stöttning i vardagen. Att arbeta som stödassistent är omväxlande och det innebär att ge en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Insatserna är anpassade utifrån individens förutsättningar och behov för att kunna uppnå goda levnadsvillkor. Arbete...
2021-05-06 2021-05-20
Härryda kommun Förskollärare till Barrskogens förskola i Mölnlycke
Vi söker dig som vill skapa meningsfulla, utmanande och kreativa sammanhang tillsammans med barn och kollegor. Med kollegor ansvarar du för utbildningens uppföljning, utvärdering och utveckling där pedagogisk dokumentation och gemensam reflektion i arbetslaget har stor betydelse för att skapa ett givande systematiskt kvalitetsarbete. Du kommer att vara engagerad i olika projekt tillsammans med barnen, dokumentera pågående lärprocesser och vara med för att utveckla utbildningen som kopplas till läroplanen och Rötter och vingar. Vi i Barrdalens ...
2021-05-06 2021-05-20
Härryda kommun Stödassistent Solvinden DV - vikariat
Daglig verksamhet erbjuds som alternativ till arbete och studier för personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder. Som stödassistent ingår du i ett arbetslag och planerar och utför aktiviteter inom ramen för daglig verksamhet. Verksamheten utför både enskilda aktiviteter samt gruppaktiviteter med brukarna. Social dokumentation, kontaktmannaskap, samverkan med brukarens nätverk och ansvara för att brukares genomförandeplaner upprättas, följs, utvärderas och revideras är några av delarna i arbetet som stödassistent. Vi arbetar med sampl...
2021-05-05 2021-05-19
1 2 >