Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Speciallärare / Specialpedagog till Vuxenutbildningen
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta stöd, kartläggning, elevsamtal och anpassning samt att delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Uppgifterna innebär arbete med studerande allt från Svenska för invandrare till Yrkeshögskola. Undervisning i grupp samt samverkan med socialtjänst, arbetsförmedling och andra organisationer förekommer. Kvällsundervisning kan förekomma.
2023-01-27 2023-02-17
Härryda kommun Stödassistent till daglig verksamhet och gruppbostad i Härryda kommun
Vi söker nu stödassistenter till daglig verksamhet och gruppboende inom verksamhetsområdet funktionsstöd som har erfarenhet av arbete med personer med funktionshinder. Som stödassistent bidrar du med din kunskap och din erfarenhet för att ge brukarna en trygg och meningsfull tillvaro Vi arbetar lågaffektivt och strukturerat för att den enskilde ska få ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna är anpassade utifrån individens förutsättningar och behov, med målsättning att uppnå goda levnadsvillkor. Inom funktionsstöd arbetar vi med att ska...
2023-01-26 2023-02-09
Härryda kommun Bibliotekarie med inriktning barn och unga, Landvetters kulturhus
Vi söker nu en ungdomsbibliotekarie som är genuint intresserad av ungdomar, ungdomslitteratur och ungdomskultur. Ditt fokus är i första hand unga från 13 år, men du kommer att arbeta med barn och unga i alla åldrar. Hos oss har du möjlighet att arbeta läsfrämjande mot unga bland annat genom projekt, uppsökande och medieplanering. Du arbetar med läsfrämjandemetoder i biblioteksrummet och ser till att bibliotekets unga besökare känner sig sedda, hörda, trygga och delaktiga. Du kommer att planera och genomföra programverksamhet för unga både til...
2023-01-26 2023-02-13
Härryda kommun Erfaren undersköterska till korttidsverksamhet inriktning demens
Ekdalagården arbetar med fokus på att vara den hälsosamma arbetsplatsen där alla har ett stort ansvar för att bidra till ett gott arbetsklimat som är en förutsättning för att ge god vård och omsorg och en meningsfull vardag för våra brukare. Vi arbetar med ett kvalitetsledningssystem med inriktning mot organisation, verksamhet och kund och vi har stort fokus på värdegrundsarbete. Vi deltar i konferenser för att uppdatera oss inom demensområdet och vi har också ett fortbildningsprogram där du som medarbetare löpande får utbildning i förflyttni...
2023-01-26 2023-02-09
Härryda kommun Lärare i fritidshem Hindås skola
På Hindåsskolan ser vi till elevens lärande under hela dagen och som medarbetare är du en viktig kugge i vårt maskineri. Din kompetens som lärare i fritidshem kommer att genomsyra hela din arbetsdag och därför är ett nära samarbete med kollegor viktigt. Varje vecka samplanerar du med de närmaste kollegorna i ditt arbetslag för att undervisningen under dagen skall vara tillgänglig för alla elever. Du kommer också att samplanera med lärare i fritidshem för att hålla och ge en hög och likvärdig kvalitet på hela skolan. I ditt uppdrag som lärare i...
2023-01-25 2023-02-07
Härryda kommun Socialpedagog till särskild undervisningsgrupp 1-9 på Landvetterskolan
Arbetsuppgifterna som socialpedagog är varierande och av olika karaktär. En stor del av arbetsuppgifterna består i att ge stöd till elever och föräldrar samt till lärare i sociala frågor där socialpedagoger arbetar förebyggande och främjande. En annan del i arbetsuppgifterna består i att tillsammans med skolans övriga personal ansvara för skolans trygghetsarbete genom att anordna sociala aktiviteter för eleverna som till exempel rastaktiviteter, organisera gruppövningar, genomföra enkäter och intervjuer i syfte med att göra skolan tryggare för...
2023-01-24 2023-02-10
Härryda kommun Stödassistenter till Servicebostad
Som stödassistent inom bostad med särskild service bidrar du med din kunskap och din erfarenhet för att ge de boende en trygg och god omsorg. Arbetet planeras utifrån varje individs individuella behov och förutsättningar. På servicebostaden arbetar vi med att skapa en god struktur för den enskilde och i samråd med den boende/god man/företrädare upprättas en genomförandeplan för stöd och omsorgsinsatserna. Vi arbetar aktivt med samverkan, både internt och externt, med de kontakter som den boende har för att stödet som ges ska vara så optimalt pl...
2023-01-23 2023-02-06
Härryda kommun Enhetschef till enhet för barn och unga
Enheten består av 24 socialsekreterare och 3 förste socialsekreterare fördelat på två utredningsgrupper, ett säkerhetsteam och ett Våld i nära team. Uppdraget innebär att i delat ledarskap utöva tillitsbaserad ledning och styrning. I ditt uppdrag som enhetschef har ni tillsammans ansvar för enhetens personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet. Du ser värdet av att aktivt och systematiskt jobba med arbetsmiljön och är en ledare som skapar delaktighet hos dina medarbetare genom att uppmuntra kreativitet och tillvarata goda idéer. Alla medarbetar...
2023-01-20 2023-02-02
Härryda kommun Gymnasiebibliotekarie till Hulebäcksgymnasiet/Mölnlycke bibliotek
En av våra gymnasiebibliotekarier kommer att vara föräldraledig, därför söker vi nu en kollega som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla biblioteket som pedagogiskt verktyg för att nå hög måluppfyllelse hos eleverna. Hos oss har du möjlighet att arbeta nära lärarna med planering, genomförande och utvärdering av elevernas arbete. Ditt fokus kommer att vara undervisning i informationssökning, källvärdering och lässtrategier. Vägledande för arbetet är skolans styrdokument och du ska vara intresserad av omvärldsbevakning kring skola, peda...
2023-01-20 2023-02-06
Härryda kommun Förskollärare till Hulelyckans förskola
Vi söker en engagerade, medforskande och motiverade förskollärare som tillsammans med oss vill göra skillnad för barnen i deras vistelse på vår förskola. Vi arbetar för att ge barnen en innehållsrik och lärande dag på förskolan som genomsyras av barnens utvecklingsprocesser och intressen. Vi ger dig som pedagog möjlighet till att ta del av barns och kollegors kompetenser och på så vis fördjupa din egen kunskap inom många områden. På vår förskola är tillit till varandras förmågor en nyckel. Vi litar på varandra, vuxna som barn, rektor som pedag...
2023-01-20 2023-02-05
Härryda kommun Lärare i Elteknikkurser, El- och energiprogrammet på Hulebäcksgymnasiet
Undervisning i kurser på El- och energiprogrammets inriktning Elteknik med yrkesutgången Installationselektriker. Tjänsten innebär pedagogiskt arbete i nära samarbete med arbetslags- och ämneskollegor.
2023-01-19 2023-03-24
Härryda kommun Socialsekreterare till mottagningsgruppen Härryda kommun
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen kommer dina främsta arbetsuppgifter bestå av att ta emot ansökningar och anmälningar gällande barn och unga i åldern 0-20 år. Du genomför skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och fattar beslut enligt delegation. Du kommer även att skriva yttranden, exempelvis gällande unga lagöverträdare. I tjänsten ingår att regelbundet ha dagansvar samt bistå familjer i akuta situationer. En viktig arbetsuppgift är vägledande och rådgivande samtal med de personer som söker kontakt med socialtjänsten, så väl medborg...
2023-01-19 2023-02-02
Härryda kommun Lärare till Hulebäcksgymnasiet (vikariat)
Nu söker vi en lärare för ett vikariat till samhällsvetenskapsprogrammet som kan undervisa i engelska och samhällskunskap. I tjänsten ingår även delat klassföreståndarskap och mentorskap för 15 elever i en samhällsvetenskapsklass åk 2 samt aktivt deltagande i arbetslagets löpande verksamhet. Omfattningen på tjänsten är 90%.
2023-01-17 2023-01-30
Härryda kommun Barnskötare till Tallgårdens förskola i Mölnlycke
På Tallgårdens förskola har vi formulerat vår verksamhetskultur utifrån styrdokument, vår kommuns helhetsidé, relationell pedagogik och Reggio Emilias filosofi, vilken skapar en gemensam grund för vår utbildning. Vår verksamhetskultur består av bärande begrepp, där Relation, Tillit och Tillsammans är de värdeord som lyser starkast. Vi arbetar som medforskande pedagoger där vi ger barnen förutsättningar att utveckla en tro på sin egen förmåga, sina skapande språk och sina innovativa och kreativa tankar. Vill du komma hit och utvecklas tillsamm...
2023-01-17 2023-01-31
Härryda kommun Undersköterskor sökes till äldreboende i årets superkommun – Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kontakt ...
2023-01-16 2023-02-28
Härryda kommun Socialsekreterare till Enheten för försörjningsstöd
Arbetet består i att utreda rätten till ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd men framför allt kommer du med en lösningsfokuserad grund att arbeta med självförsörjningsuppdraget där den enskilde, du och andra aktörer samarbetar för att nå bästa möjliga resultat. Vårt arbete kännetecknas av nära kontakter med övriga samverkansparter, både inom kommunen och med utomstående aktörer. Vi har en väl utvecklad arbetssökarverksamhet inom Arbetsmarknadsenheten. Du kommer att få stöd i ditt arbete genom ett nära arbetsledarskap och av dina kollegor där d...
2023-01-16 2023-01-29
Härryda Vatten och Avfall AB Administrativ drifttekniker, VA-verksamheten, Härryda Vatten och Avfall AB
Vi söker dig som vill ha ett varierande arbete och trivs med att arbeta administrativt såväl som praktiskt. Du kommer mestadels arbeta med uppgifter på dricksvattensidan, men det kan förekomma uppgifter även på avloppssidan. Dina administrativa arbetsuppgifter kommer inkludera bl.a. planering, kontroll och uppföljning av provtagning på våra anläggningar. Det kommer även ingå uppgifter som sammanställning av underlag, ta fram rapporter, fakturahantering m.m. Du kommer även arbeta praktiskt ute i våra anläggningar med bl.a. provtagning, skötsel...
2023-01-16 2023-02-05
Härryda kommun Specialpedagog till Högadalsskolan
Arbetar förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med elevhälsans övriga professioner och lärare kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd utifrån de nya allmänna råden gällande extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Arbeta nära rektor med att planera elevhälsans möten med fokus på skolans utvecklingsorganisation och systematiska kvalitetsarbete. Planera och genomföra möten med arbetslag, vårdnadshavare samt utreda behov av särskilt stöd. Samarbeta med övriga elevhälsan, lärare och elever för att utvec...
2023-01-12 2023-02-02
Härryda kommun Undersköterskor sökes till hemtjänsten i årets superkommun - Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren i deras hem med daglig hygien, social samvaro, aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök och vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete ingår även vardagliga sysslor, så som städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Du kommer att arbeta dag/kväll samt helgtjänstgöring. Härryda kommun arbetar med a...
2023-01-10 2023-02-28
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier sökes till Grundskola & Grundsärskola - Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt ämne eller erfarenhet av arbete med funktionshinder, LSS, korttidsboende för barn och ungdomar etc.? I Härryda kommuns skolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Lärandet ska präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barn och unga. Omsorg och lärande ska bilda e...
2023-01-04 2023-03-31
Härryda kommun, Bemanningsenheten Sommarvikariat v26-32 inom Socialtjänsten i Härryda kommun
Vill du göra skillnad i sommar? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Vi söker nu personer som önskar att jobba på ett sommarvikariat som löper mellan v26-32 inom socialtjänstens verksamheter för äldre och funktionsnedsatta. Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdna...
2023-01-02 2023-03-31
Härryda kommun Timvikarier Städ - Härryda kommun
Är du intresserad av städuppdrag? Har du till och med erfarenhet av städ sedan tidigare? Vi söker fler noggranna, ansvarsfulla och samarbetande vikarier som kan hoppa in med kort varsel på olika städområden runt om i kommunen. Uppdragen är förlagda till dagtid vardagar, med start oftast kl 6.00.
2022-12-20 2023-01-31
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier sökes till Förskola - Härryda kommun
Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt. Få värdefull erfarenhet inför framtiden? Söker du extraarbete eller vill du arbeta heltid? Förskola vänder sig till barn från ett års ålder tills att de börjar i skolan. Här läggs en grund för barns lärande och utveckling. I kommunen finns 28 kommunala förskolor och familjedaghem. Att arbeta i en barngrupp innebär att du alltid behöver ha barnens bästa i fokus. Du kommer att vara en hjälpande hand och dela på arbetsuppgifterna som finns på en förskola. I försko...
2022-12-20 2023-01-31
Härryda kommun Timvikarier Äldreboende, Hemtjänst och Funktionsstöd - Härryda kommun
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt. Få värdefull erfarenhet inför framtiden. Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem som du kommer att utbildas i. Äldreboende På...
2022-12-20 2023-01-31
Härryda kommun, Bemanningsenheten Jobba heltid som vikarie i skolan? - Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar och trivs med att vara på olika arbetsplatser. Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt skolämne? I grundskolan/grundsärskola arbetar olika yrkesgrupper så som lärare, elevassistent, förskolelärare och lärare i fritidshem. Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier som kan komma in med kort varsel. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och ...
2022-12-12 2023-01-31