Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Kurator sökes till Härryda framtid i Härryda kommun
Arbetsuppgifterna består av hälsofrämjande och förebyggande arbete kring elevernas psykiska och fysiska hälsa, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du ska kunna leda grupper och klasser i exempelvis värdegrundsarbete, konflikthantering och psykisk hälsa, men fokus kommer att ligga på att hålla motiverande samtal och stödsamtal med skolans elever. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor. Du kommer också att ha ett nära samarbete med skolans lärare kring elevernas utve...
2022-06-23 2022-07-19
Härryda kommun Elevassistent till introduktionsprogrammen Hulebäcksgymnasiet
Sedvanliga elevassistentarbete. Att tillsammans med övrig personal i arbetslaget skapa så bra skola som möjligt för elever som står långt ifrån en vanlig skolgång.
2022-06-23 2022-07-07
Härryda kommun Lärare till Backaskolan, Landvetter
Du kommer att vara en del i arbetslagets dagliga pedagogiska arbete med delat ansvar för planering, genomförande och uppföljning av elevens hela dag (både skol- och fritidstid). Du är också en del i skolans hela verksamhet, vilket innebär samarbete, planering, pedagogiska samtal och kompetensutveckling tillsammans med skolans övriga arbetslag.
2022-06-23 2022-07-04
Härryda kommun Vikarierande lärare i textilslöjd till Önnerödsskolan 4–9 i Landvetter
Vår skola arbetar utifrån visionen Tillsammans, Tillit, Mod som tillsammans med kommunens vision Rötter och Vingar och den politiska ambitionen om Sveriges bästa skola genomsyrar undervisningen och förhållningssättet i arbetet. Du kommer att undervisa i textilslöjd i åk 4, 7 och...
2022-06-22 2022-06-30
Härryda kommun Slöjdlärare till Önnerödsskolan i Landvetter
Vår skola arbetar utifrån visionen Tillsammans, Tillit, Mod som tillsammans med kommunens vision Rötter och Vingar och den politiska ambitionen om Sveriges bästa skola genomsyrar undervisningen och förhållningssättet i arbetet. Du kommer att undervisa i slöjd med fokus trä och metall. I tjänsten ingår mentorskap förnärvarande i åk 5 och ett nära samarbete i arbetslaget. Du får fantastiska kollegor med stor kompetens och vilja att samarbeta för elevernas utveckling och lärande. I ämnesgruppen har du andra slöjdlärare som närmaste kollegor. Ni k...
2022-06-22 2022-06-30
Härryda Vatten och Avfall AB Avfallshandläggare, Härryda Vatten och Avfall AB
Din roll som avfallshandläggare innebär att du är med och driver avfallshanteringen i Härryda kommun. Som avfallshandläggare för avfallsverksamheten har du ett nära samarbete med kollegor och i tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter: -Självständigt hantera och utreda kund- och abonnentfrågor rörande avfallshantering. Det innebär bland annat tolkning av avfallsföreskrifter och avfallstaxor samt hantering av ärenden i vårt verksamhetssystem EDP Future -Systemansvarig för verksamhetssystemen Edp Future och Green Key -Delta i vatten- o...
2022-06-22 2022-07-17
Härryda kommun Fritidsledare med särskilt utökat uppdrag för ungt inflytande
Tjänsten innebär ett särskilt utökat uppdrag att i samverkan med andra arbeta metodiskt och strukturerat med ungas inflytande i förvaltningsgemensamma processer. Du ska ha en god kommunikationsförmåga och vara bekväm att presentera underlag för olika grupper av åhörare allt från ungdomar, vårdnadshavare, tjänstemän och politiker. Du kommer processleda kollegor och driva utvecklingsarbetet kring inflytande i hela kommunen samt arbeta med uppföljning och dokumentation. Uppdraget är i ett tidigt skede där du kommer vara en viktig del av att skapa ...
2022-06-22 2022-07-17
Härryda kommun Fritidsledare till Fritid ungdom
Grundläggande för Fritid ungdom är att stödja ungdomsinitiativ och arbeta med ungdomars inflytande i socialt goda, drogfria och trygga miljöer. Verksamheten bygger på frivilligt deltagande. All verksamhet utgår från ett hälsofrämjande perspektiv där vi erbjuder möjligheter till en aktiv fritid. Eftersom ungdomar har varierande önskemål erbjuder vi olika mötesplatser för ungdomar i hela kommunen, där fritidsledarens roll är att stödja och coacha deltagarna i genomförandet. Det kan innebära att ordna aktiviteter av olika slag, allt från sport och...
2022-06-22 2022-07-17
Härryda kommun Lärare f-3 till Hindås skola
På Hindåsskolan ser vi till elevens lärande under hela dagen och som medarbetare är du en viktig kugge i vårt maskineri. Din kompetens som lärare kommer att genomsyra hela din arbetsdag i skola och fritids och därför är ett nära samarbete med alla kollegor viktigt. Varje vecka samplanerar du med både med de närmaste kollegorna i ditt arbetslag för att undervisningen under hela dagen skall vara tillgänglig för alla elever samt med lärare i åldersspannet för att hålla och ge en hög och likvärdig kvalitet. I ditt uppdrag som lärare på Hindåsskola...
2022-06-21 2022-08-01
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Hindås skola
På Hindåsskolan ser vi till elevens lärande under hela dagen och som medarbetare är du en viktig kugge i vårt maskineri. Din kompetens som lärare i fritidshem kommer att genomsyra hela din arbetsdag och därför är ett nära samarbete med kollegor viktigt. Varje vecka samplanerar du med både de närmaste kollegorna i ditt arbetslag för att undervisningen under hela dagen skall vara tillgänglig för alla elever. Du kommer också att samplanera med lärare i fritidshem för att hålla och ge en hög och likvärdig kvalitet på hela skolan. I ditt uppdrag so...
2022-06-21 2022-07-05
Härryda Vatten och Avfall AB VA-ingenjör till Härryda Vatten och Avfall AB
Som VA-ingenjör hanterar du dagliga kund- och abonnentfrågor, debiteringsfrågor, taxeärenden, avtal utanför verksamhetsområden och andra förekommande liknande ärenden. Du projektleder och följer upp mindre investeringsprojekt såsom nya serviser och ledningsarbeten parallellt med dina övriga arbetsuppgifter. Du bevakar VA-huvudmannens intressen i planarbete och granskar VA- och dagvattenutredningar och planförslag. Du bevakar bygglovsärenden utifrån VA-huvudmannens perspektiv. Du är en lagspelare som ingår i bolagets VA-planeringsgrupp om 6 p...
2022-06-21 2022-07-14
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Lärare i fritidshem till Lunnaskolan
Vi söker dig som är utbildad lärare för fritidshem. På Lunnaskolan arbetar vi tillsammans i arbetslaget för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och meningsfullhet. Vi har en helhetssyn på kunskap, utveckling och lärande, vilket innebär att vi arbetar tätt ihop i arbetslag kring elevernas hela skoldag. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter på friti...
2022-06-21 2022-07-05
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Elevassistent till Lunnaskolan
Vi söker nu elevassist till vår grundskola, ett visstidsuppdrag. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med övriga pedagoger i ett nära samarbete under hela dagen, både skoltid och fritidstid. Som elevassistent behöver du vara flexibel, empatisk, lugn och tydlig samt ha förmåga att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare samt övriga pedagoger i gruppen. Du har även ett lågaffektivt bemötande.
2022-06-21 2022-07-05
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Ny kollega i spanska till Landvetterskolan 6-9
Vi söker dig som vill göra skillnad för våra elever och tillsammans med dina kollegor strävar efter att bidra till elevernas utveckling och lärande. Vi söker en legitimerad lärare i spanska för år 6-9. I uppdraget kommer du att samarbeta med andra pedagoger och även i årskursbaserade arbetslag. Förutom att vara ämneslärare är du också mentor i en klass.
2022-06-21 2022-07-01
Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst Socialsekreterare till mottagningsgruppen
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen kommer dina främsta arbetsuppgifter bestå av att ta emot ansökningar och anmälningar gällande barn och unga i åldern 0-20 år. Du genomför skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och fattar beslut enligt delegation. Du kommer även att skriva yttranden, exempelvis gällande unga lagöverträdare. I tjänsten ingår att regelbundet ha dagansvar samt bistå familjer i akuta situationer. En viktig arbetsuppgift är vägledande och rådgivande samtal med de personer som söker kontakt med socialtjänsten, så väl medborg...
2022-06-21 2022-07-05
Härryda kommun, Bemanningsenheten Sommarvikariat Personlig assistans
Din uppgift hos oss är att ge vår brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa. Vikariatet gäller att vara personlig assistens åt ett barn med behov av medicinering och sondmatning. Personlig assistans Som personlig assistent är du ett mänskligt stöd till brukaren och ska skapa mö...
2022-06-20 2022-07-04
Härryda kommun Projektledare till integrationsprojekt
Som projektledare förväntas du ihop med de andra funktionerna på familjecentralerna arbeta för att upptäcka, motivera och stödja målgruppen att delta i öppna förskolans verksamhet. Arbetet som projektledare innebär förutom att hålla samman samverkanspartner och driva projektet även att till stor del arbeta operativt på de familjecentraler som besöks av målgruppen. Du förväntas att ihop med kollega arbeta gruppinriktat med målgruppen och med delaktighet från medlemmarna själva. En väsentlig uppgift är att skapa goda och förtroendefulla relatione...
2022-06-20 2022-07-11
Härryda kommun Lärare svenska, engelska och teknik till Fagerhultsskolan i Hindås
Fagerhultsskolan söker dig som tillsammans med övriga pedagoger, elevhälsans professioner och i samverkan med skolledning och övrig skolpersonal vill skapa hållbara och effektiva sätt att forma skolans lärmiljöer för att tillgängliggöra dem och ge alla elever möjlighet att lyckas. Du vill arbeta utifrån skolans vision där samarbete är en naturlig del och du har ett tvärvetenskapligt perspektiv på ditt uppdrag. Du har en stark vilja att driva pedagogisk utveckling och arbetar med processer som fokuserar på att göra skolan till ett motiverande sa...
2022-06-20 2022-07-04
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Enhetschef för Centrum för flerspråkigt lärande
Kommunen behöver samordna och säkerställa ett fortsatt kvalitativt mottagande av nyanlända och söker därför dig som har erfarenhet som rektor och ett stort intresse för interkulturella frågor. Vi står inför en omorganisation av enheten, för att ännu bättre rättssäkra verksamheten för nyanlända elevers lärande. I uppdraget ingår att leda enhetens medarbetare som består av modersmålslärare, studiehandledare, lärare och samordnare. Som ledare och chef för enheten behöver du skapa en samsyn kring gemensamma rutiner, dokument och ansvarsfördelning,...
2022-06-16 2022-08-01
Härryda kommun Socialsekreterare/Boendesekreterare till Socialtjänstens Vuxenenhet
Tjänsten är belagd som socialsekreterare på 50% och boendesekreterare på 50%. Du kommer att möta vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik, deras anhöriga och övriga nätverk. Arbetet innebär utrednings- och behandlingsarbete enligt Socialtjänstlagen (SoL) och LVM. Utifrån rollen som beondesekreterare ansvarar du för samtliga enhetens sociala kontrakt, kontraktskrivning samt handlägga och planera boendeärenden där vi aktivt ska hitta lösningar på hemmaplan. Ett utvecklingsarbete pågår på enheten, där Socialpsykiatri nu mer är organis...
2022-06-15 2022-06-27
Härryda Vatten och Avfall AB Mätningstekniker till Härryda Vatten och Avfall AB
Som mätningstekniker hanterar du hela kedjan från inmätning och utsättning med GPS, databashantering samt hantering av kartutdrag i olika format till interna och externa beställare. Du är bolagets sakkunnige när det gäller GIS och VA-banken och ser till att informationen i databasen är korrekt. Kvalitetskontroll av och införande av relationshandlingar i VA-banken ingår i arbetsuppgifterna. Du ingår i en enhet bestående av VA-ingenjörer och projektledare som tillsammans hanterar planeringsverksamheten i bolaget. Tjänsten kräver självständighet ...
2022-06-14 2022-07-14
Härryda kommun Undersköterska till Björkelid i Rävlanda
Vill du vara med och ge våra äldre en trygg och meningsfull vardag? Nu söker vi personal till våra demensenheter! Som undersköterska på Björkelids äldreboende jobbar du utifrån socialtjänstlagens mål och riktlinjer för att tillgodose hyresgästerna behov genom god omsorg. Vi värdesätter ett respektfullt och empatiskt bemötande, flexibilitet och ett nytänk. Vi jobbar utifrån ett salutogent förhållningssätt, att se till individens egna resurser och främja det friska. Du ska jobba med hög kvalitet i omvårdnadsarbetet så att även du skulle kunna tä...
2022-06-14 2022-06-28
Härryda kommun Kurator till Backaskolan i Landvetter
Vi söker en skolkurator som vill vara med och utveckla det tvärprofessionella arbetet i den samlade elevhälsan. Vårt förebyggande och främjande arbete för alla elevers hälsa, trivsel och utveckling sker i tätt samarbete med både personal, elever och vårdnadshavare. Vi arbetar t.ex. med socioemotionellt lärande, SEL, och exekutiva färdigheter, EF, och har deltagit i ett internationellt projekt, REFLECT, i samarbete med Skolutvecklarna Sverige, www.skolutvecklarna.se. Detta arbete kommer vi att fortsätta med både i klasserna och inom elevhälsan. ...
2022-06-13 2022-06-26
Härryda kommun Lärare åk f-3 till Högadalsskolan, Mölnlycke
Du är en del i det pedagogiska arbetet med att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Du ansvarar för planering, genomförande och bedömning av elevernas kunskaper tillsammans med behöriga lärare i åk f-3. Kommande läsår med fokus på åk 2. En varierad undervisning, där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga och arbeta på olika sätt utifrån olika behov för att utvecklas så långt det är möjligt mot utbildningens mål. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och meningsfullhet. Skapa goda relati...
2022-06-13 2022-06-26
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Högadalsskolan, Mölnlycke.
Du är en del i det pedagogiska arbetet med att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Ditt fokus kommer att vara, undervisning i fritidshem utifrån läroplanen. En varierad undervisning, där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga och arbeta på olika sätt utifrån olika ...
2022-06-13 2022-06-26
1 2 >