Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Skolsköterska sökes till Elevhälsan i Härryda kommun
Ditt uppdrag som skolsköterska hos oss är bland annat att utföra EMI:s hälsoprogram som innebär att arbetar självständigt med hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer. Du är också en viktig resurs i Elevhälsans övergripande utvecklingsarbete. Tillsammans med rektor och övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam arbetar du för varje elevs bästa.
2024-04-23 2024-05-15
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Hindås skola
På Hindåsskolan ser vi till elevens lärande under hela dagen och som medarbetare är du en viktig kugge i vårt maskineri. Din kompetens som lärare i fritidshem kommer att genomsyra hela din arbetsdag och därför är ett nära samarbete med kollegor viktigt. Varje vecka samplanerar du med de närmaste kollegorna i ditt arbetslag för att undervisningen under hela dagen såväl skoltid som fritidstid skall vara tillgänglig för alla elever. Du kommer också att samplanera med andra lärare i fritidshem för att hålla och ge en hög och likvärdig kvalitet på h...
2024-04-22 2024-05-05
Härryda kommun Skolkurator (80–100 %) till Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Du kommer även ingå i skolans kuratorsgrupp där Hulebäcksgymnasiets kuratorer samarbetar och träffas regelbundet. Professionell handledning tillsammans med övriga kuratorer ingår i uppdraget. Arbetet som kurator kräver att du planerar, organiserar och dokumenterar arbetet på ett effektivt sätt och driver dina processer vidare. De program som uppdraget rör är i nuläget Introduktionsprogrammen (IM). Elevhä...
2024-04-22 2024-05-07
Härryda kommun Lärare i fritidshem till anpassad grundskola
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med uppdrag att arbeta som lärare i fritidshem i en enhet där eleverna läser efter anpassade grundskolans läroplan. Du kommer ansvara för undervisningen på fritidshemmet men även genomföra aktiviteter med olika elevgrupper under skoldagen. Du kommer delta i och planera rastverksamhet samt var en del av arbetslaget på fritids på morgnar, eftermiddagar, lov- och studiedagar. Dina närmaste kollegor är speciallärare, lärare och elevassistenter.
2024-04-19 2024-05-03
Härryda kommun Lärare till Hulebäcksgymnasiet
Vi söker behörig lärare i matematik och idrott till Hulebäcksgymnasiet. I tjänsten ingår klassföreståndarskap och mentorskap för 15 elever på enhet 5 (Samhällsprogrammet och Barn och fritidsprogrammet) i åk1, samt aktivt deltagande i arbetslagets löpande verksamhet. Omfattning på tjänsten är 100%
2024-04-18 2024-05-01
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Lunnaskolan
Vi söker dig som är utbildad lärare för fritidshem. På Lunnaskolan arbetar vi tillsammans i arbetslaget för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och meningsfullhet. Vi har en helhetssyn på kunskap, utveckling och lärande, vilket innebär att vi arbetar tätt ihop i arbetslag kring elevernas hela skoldag. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter på friti...
2024-04-16 2024-04-29
Härryda kommun Sommarvikarier till Gruppbostad i Mölnlycke - Härryda kommun
Vill du göra skillnad i sommar? Vill du jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Vi söker nu sommarvikarier som önskar att jobba på ett sommarvikariat mellan vecka 26-32 på ett boende för funktionsnedsatta, Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få gå en introduktionsutbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem som du ko...
2024-04-12 2024-05-03
Härryda kommun Skolpsykolog till Härryda kommun, vikariat
Som skolpsykolog står du för det psykologiska perspektivet i skolans elevhälsoarbete och är en viktig profession i den samlade elevhälsan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är kompetens- och verksamhetsutveckling, handledning, konsultation och att genomföra utredningar. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå. Rektor leder elevhälsoarbetet och du kommer att samarbeta med elevhälsans professioner, lärare, övrig skolpersonal samt andra aktörer. Psykologgruppen träffas varje vecka på psykologmöten för gemensamt arbete kring verksa...
2024-04-11 2024-04-24
Härryda kommun Skolkurator till Önnerödsskolan i Landvetter
Välkommen till oss för att bidra till en trygg skolgång där varje elev får möjlighet att utveckla en positiv självbild och självkänsla, en god identitetsutveckling och lära så mycket som möjligt utifrån sina förutsättningar i en miljö och socialt sammanhang att trivas i. Vill du vara med oss och värna det pågående fina arbetet som görs och vidareutveckla det med oss genom att satsa på utveckling av förebyggande och främjande arbete för våra elevers hela lärande, hälsa och trivsel i samverkan med all personal? Då kan du vara den vi söker. Som ...
2024-04-10 2024-04-23
Härryda kommun Lärare i hem- och konsumentkunskap och engelska årskurs 6-9, 100%
I ditt uppdrag som lärare på Djupedalsskolan vet vi att du kan och vill skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som tillsammans med kollegor. Vi arbetar därför aktivt för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
2024-04-10 2024-04-28
Polismyndigheten, Polisregion Väst Handläggare vid Gränspolissektionen i Region Väst
Du kommer att tillhöra gränspolisens kansliverksamhet vars uppdrag är att stödja sektionsledningen och ledningsgruppen som helhet. Hos oss kommer du, tillsammans med engagerade och trevliga kollegor, att utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att utveckla regionens kompetens i gränspolisiära frågor. Huvudsakliga arbetsuppgifter I rollen som handläggare kommer du bland annat att: • Samordna sektionens arbetsmiljöfrågor. • Ansvara för sektionens attraherafrågor. • Hålla ihop sektionens olika lokalfrågo...
2024-04-09 2024-04-28
Härryda kommun Lärare i Cad, Fysik, Matematik, Programmering och Teknik 100%
Undervisning i kurser såsom Cad, Fysik, Matematik, Programmering och Teknik på Teknikprogrammet. Tjänsten innebär pedagogiskt arbete i nära samarbete med arbetslags- och ämneskollegor.
2024-04-08 2024-04-28
Härryda kommun Socialsekreterare våld i nära relation
Som socialsekreterare i Våld i nära teamet består arbetsuppgifterna främst av att möta, utreda och bedöma individer i behov av socialtjänsten stöd och insatser med anledning av våld i nära relation i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Arbetsuppgifterna består av handläggning och dokumentation, rådgivning och samtal med våldsutsatta och våldsutövare samt att följa upp insatser exempelvis bistånd på skyddat boende. Samverkan är en viktig del av arbetet, så väl internt som externt. En del i arbetet är att bistå våldsutsatta och f...
2024-04-04 2024-04-25
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier sökes till Grundskola - Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Skolans första lektion börjar runt kl 8.00, vilket kräver att man behöver kunna vara tillgänglig från ca 7:30. I Härryda kommuns skolor ska elev...
2024-04-01 2024-04-30
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier sökes till Anpassad grundskola - Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Skolans första lektion börjar runt kl 8.00, vilket kräver att man behöver kunna vara tillgänglig från ca 7:30. I Härryda kommuns skolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Lärandet ska präglas av samarbete, ...
2024-04-01 2024-04-30
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier sökes till Förskola - Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från förskolan tidigt på morgonen? Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Du får möjlighet att arbeta på flera av våra förskolor under kortare eller längre uppdrag. Förskola vänder sig till barn från ett års ålder t...
2024-04-01 2024-04-30
Härryda kommun Erfaren socialsekreterare till mottagningsgruppen
Som socialsekreterare i vårt mottagningsteam kommer dina främsta arbetsuppgifter bestå av att ta emot ansökningar och anmälningar gällande barn och unga i åldern 0-20 år. Du genomför skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och fattar beslut enligt delegation. Du kommer även att skriva yttranden, exempelvis gällande unga lagöverträdare. I tjänsten ingår att regelbundet ha dagansvar samt bistå familjer i akuta situationer. En viktig arbetsuppgift är vägledande och rådgivande samtal med de personer som söker kontakt med socialtjänsten, så väl med...
2024-03-27 2024-05-05
Härryda kommun Arbeta som Ledsagare, Avlösare, Kontaktperson - Härryda kommun
Är du ansvarsfull, flexibel och vill arbeta extra med barn, ungdomar eller vuxna med särskilda behov? Som avlösare innebär det att man stöttar ett barn i dennes hem för att avlasta vårdnadshavare. Målet är att föräldrar ska kunna göra saker på egen hand eller tillsammans med syskon när du som avlösare tar hand om barnet. Detta innebär att du tillfälligt tar över vårdnadsbehovet av barnet i hemmet eller i närområdet. Ett vanligt uppdrag innebär oftast 3-6 timmar per vecka. Ledsagare innebär att du arbetar i nära relation till den enskilde fö...
2024-03-18 2024-05-31
Härryda kommun, Bemanningsenheten Tim- och sommarvikarier Städ - Härryda kommun
Är du intresserad av städuppdrag? Har du till och med erfarenhet av städ sedan tidigare? Vi söker fler noggranna, ansvarsfulla och samarbetande vikarier som kan hoppa in med kort varsel på olika städområden runt om i kommunen. För dig som gör ett bra jobb finns även chans till längre vikariat. Uppdragen är förlagda till dagtid vardagar, med start oftast kl 6.00.
2024-03-01 2024-04-30
Härryda kommun, Bemanningsenheten Sommarvikariat v26-32 inom hemtjänst, funktionsstöd, äldreboende i Härryda kommun
Vill du göra skillnad i sommar? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Vi söker nu sommarvikarier som önskar att jobba på ett sommarvikariat mellan v26-32 inom socialtjänstens verksamheter för äldre och funktionsnedsatta. Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering ...
2024-03-01 2024-05-31
Härryda kommun Timvikarier Äldreboende, Hemtjänst och Funktionsstöd - Härryda kommun
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt. Få värdefull erfarenhet inför framtiden. Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem som du kommer att utbildas i. Äldreboende På...
2024-03-01 2024-06-30