Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Västernorrland Naturvårdare i marina miljöer
Vi söker en marinbiolog som ska stärka upp Länsstyrelsens arbete med att värna Bottenhavets kust- och havsmiljöer. Vårt marina naturvårdsarbete omfattar bland annat naturvärdesinventeringar, områdesskydd och fysiskt åtgärdsarbete. I arbetsuppgifterna kan ingå reservatsbildning, förvaltning av MPA-områden, deltagande i länsöverskridande marin samverkan, GIS-arbete, upphandlingar, arbete inom marina projekt samt att bidra med marin expertkunskap inom annan ärendehandläggning.
2021-05-07 2021-05-27
Länsstyrelsen Västernorrland Vattensamordnare
Vi söker dig som vill: - Arbeta tillsammans med dina kollegor med att ta fram underlag, utreda och planera för en långsiktigt hållbar förvaltning av distriktets vatten. Du kommer att få arbeta i frågor som rör allt från kartläggning och analys av vattenmiljön till planering av strategier, åtgärder, mål och styrmedel för en förbättrad vattenmiljö. - Delta i arbetet med att ta fram underlag för beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vattendistriktet. - Samverka med myndigheter, kommuner och andra berörda i frågor ...
2021-04-27 2021-05-17
Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen söker säsongsanställd fältpersonal
Du kommer dagligen arbeta i fält med uppgifter som drift och underhåll av reservatsgränser, stigsystem, rastplatser och övernattningsstugor, röjning, slåtter av gräsmarker, skötsel av toaletter, tömning av sopor mm. Det ingår också att informera och vägleda besökare. Arbetet kan i delar vara fysiskt krävande och förutsätter en vana av att vistas i naturen. Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med fem kollegor. Stationeringsort är Docksta och ditt arbete kommer att ledas från länsstyrelsens lokalkontor vid Skuleberget, samt från huvudkon...
2021-04-23 2021-05-13
Länsstyrelsen Västernorrland Nationalparkvärd till Skuleskogens nationalpark
Du kommer dagligen att vistas i nationalparken för att utöva tillsyn, vägleda besökare, samt arbeta med drift och underhåll av våra entréer och övriga friluftsanläggningar stigsystem, övernattningsstugor och rastplatser. I arbetsuppgifterna ingår att prata med vandrare, städa stugor, sköta toaletter, tömma sopor, hantera trafik, enklare snickeri- och röjningsarbeten med mera. Det kan bli aktuellt att besöka andra skyddade områden i Höga Kusten. Tjänstgöring sker delvis på kvällar och helger. Arbetet kan i delar vara fysiskt krävande och förut...
2021-04-23 2021-05-13
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Rektor till vuxenutbildningen inom Kriminalvården Nord
Som rektor inom Kriminalvården är ditt kärnuppdrag det pedagogiska ledarskapet; att stödja, utmana och följa upp i en ständigt pågående utveckling av utbildningen, allt för att de studerande ska ha de bästa förutsättningar att nå sina studiemål. Fokus ligger på den studerandes väg in till och genom vuxenutbildningen och du har ansvar för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi i rektorsområdet. Du är placerad vid Kriminalvårdens regionkontor i Härnösand (läs mer under Övrigt nedan). De sex rektorskollegerna finns på andra orter över he...
2021-04-23 2021-05-16
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Studie- och yrkesvägledare
Du kommer att ingå i en grupp av flera studie- och yrkesvägledare. Arbetet sker i nära samverkan mellan studie- och yrkesvägledarna, rektorer samt övriga medarbetare inom Kriminalvårdens vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledningen är en resurs för alla intagna i häkte och anstalt. I arbetet ingår uppgifter som till exempel motiverande samtal, stöd kring individuell studieplanering och behörighetsfrågor. Vägledningen med intagna sker per telefon. I arbetet har du dagliga interna och externa kontakter via mejl och telefon. Arbetet innebär pla...
2021-04-20 2021-05-16
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning Handläggare, Härnösand
Som handläggare hos oss kommer du att arbeta med kundservice, registrering och handläggning av inskrivningsärenden. Det handlar om att fatta beslut i de ansökningar som inkommer samt att ha kontakter med interna och externa kunder, det innebär kontakter med fastighetsmäklare, privatpersoner, banker och andra aktörer på fastighetsmarknaden. Kontakterna sker såväl skriftligt som muntligt. Du arbetar teambaserat mot givna mål med fokus på ärendegenomströmning.
2021-04-16 2021-05-16