Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Västernorrland Samordnare för projektet Hållbar platsutveckling i världsarvet Höga Kusten
Länsstyrelsen startar nu i vår det ettåriga projektet Hållbar platsutveckling i världsarvet Höga Kusten. Projektet syftar till att säkerställa världsarvet Höga Kusten kan utvecklas som ett hållbart besöksmål i takt med att naturturismen växer. Det är en balansgång att å ena sidan tillgängliggöra världsarvets miljöer och värden, samtidigt som känsliga miljöer måste skyddas för att värdena ska kunna bevaras. Vi genomför projektet i samarbete med destinationsbolaget Höga Kusten destinationsutveckling AB och följer den Handbok för hållbar turismut...
2022-05-09 2022-05-29
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Digitalisteringsenheten Utvecklingssamordnare till digitaliseringsenheten
Vill du vara en nyckelperson i vår digitalisering och koordinera vårt utvecklingsarbete? Digitaliseringsenheten är under uppbyggnad och vi utökar nu teamet som ska forma och leda det fortsatta arbetet med digitalisering i myndigheten. Vi söker nu en utvecklingssamordnare med placering i Härnösand eller vid något av myndighetens övriga kontor. Placeringsort beror på sökandes kvalifikationer. Som utvecklingssamordnare kommer du att ha en viktig roll i koordineringen av myndighetens alla digitala utvecklingsprojekt och aktiviteter. Du kommer a...
2022-05-06 2022-05-30
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Samordningsenheten Biträdande enhetschef med ansvar för myndighetens lokalförsörjning
Tjänsten som biträdande enhetschef med ansvar för lokalförsörjning innebär att du har den ledande rollen för myndighetens lokalförsörjningsarbete. Våra lokaler återfinns från Luleå i norr till Malmö i söder. Total har vi 18 elevboenden (4 000m2), 10 skolor (40 000m2) och 20 kontor (16 000m2). Eftersom vi är en statlig myndighet äger vi inte våra lokaler utan vi hyr av olika fastighetsägare. Sedan 1 januari 2022 har lokalförsörjningsarbetet centraliserat och fungerar motsvarande en intern hyresvärd. Som biträdande enhetschef för lokalförsörjn...
2022-05-06 2022-05-29
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Specialpedagog till vuxenutbildningen inom Kriminalvården
Som specialpedagog i vuxenutbildningen inom Kriminalvården kommer du att verka inom rektorsområdet utifrån ett nationellt uppdrag, såväl på distans som i fysiska möten. Specialpedagogerna i andra rektorsområden och du utgör tillsammans en nationell specialpedagoggrupp. Gruppen utvecklar det pedagogiska arbetssättet inom vuxenutbildningen och driver vissa skolutvecklingsfrågor inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Gruppen ansvarar vidare för att planera kompetensutveckling tillsammans med rektorerna. Specialpedagogerna är geografiskt...
2022-05-04 2022-05-24
Länsstyrelsen Västernorrland Vi söker två utvecklare med inriktning folkhälsa
Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att nationell politik får genomslag i länet. I uppdragen ingår att sammankalla och stödja olika nätverk för att främja samarbete mellan aktörer. De uppdrag som enheten har ansvar för sker i nära samverkan med länets kommuner och andra myndigheter. Arbetsuppgifterna består bland annat av kartläggningar, samverkan på regional och nationell nivå, leda processer samt att anordna och bidra med kompetenshöjande insatser. Det innebär även att genomföra utvecklings-, förändrings- och förbättringsarbete inom omr...
2022-05-03 2022-05-23
Länsstyrelsen Västernorrland Enhetschef för Verksamhetsstöd
Som enhetschef är du ansvarig för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Detta innebär bl.a. att planera, leda, samordna och följa upp verksamheten utifrån fastlagd verksamhetsplan. Enheten har funktionssamordnare och medarbetare som tar ansvar och som utvecklar verksamheten kontinuerligt. Det innebär att fokus för enhetschefen är att leda genom tydlighet, engagemang och med ett coachande förhållningssätt. Du driver enhetens utvecklings- och förändringsarbete, genomför medarbetarsamtal och lönesättande samtal samt planerar och ansvarar för...
2022-04-27 2022-05-18
Härnösands kommun Enhetschef till Ekonomienheten
Som enhetschef för ekonomienheten på Härnösands kommun förväntas du utgå från kommunens mål, vision och värdegrund i det dagliga arbetet. I denna roll leder du kommunens arbete med budget, bokslut och ekonomiska analyser. Du kommer också att bidra med utbildningsinsatser till kommunens chefer inom ekonomiområdet. I rollen ingår det att: • Bereda underlag för politiska beslut. • Ta hänsyn till helhetens bästa i det dagliga arbetet, att ha hela kommunens bästa för ögonen. • Att leda kommunens ekonomiadministration med tillhörande ansvar för ...
2022-04-20 2022-05-20
Länsstyrelsen Västernorrland Miljöhandläggare - vattenverksamhet och naturmiljö
Du kommer att arbeta med tillsyn och prövning enligt miljöbalken av olika typer av verksamheter som fysiskt påverkar naturmiljön och/eller vattenmiljön. I arbetet ingår att analysera information och data, göra biologiska bedömningar och relatera dessa till miljölagstiftningen. Bland annat ingår att skriva beslut eller förelägga verksamhetsutövare om villkor om olika typer av försiktighetsmått och skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på miljön. Sammantaget för de olika anställningarna kan arbetsuppgifter av större omfattning vara att handläg...
2022-04-08 2022-05-19