Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Västernorrland Handläggare i landsbygdsprogrammet
Som handläggare arbetar du med stöd till företag, föreningar och andra aktörer som söker finansiering för att utveckla länets landsbygder. Arbetet omfattar: - Handläggning av projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet - Extern samverkan och dialoger - Lämna yttranden inom sakområdet kopplat till interna och externa remisser
2022-10-06 2022-10-27
Kriminalvården, HR-avdelningen HR-avdelningen söker HR-chef till Region Nord
Som HR-chef arbetar du med samtliga HR-frågor i nära partnerskap med den verksamhet du stödjer. Rollen som HR-chef är nybildad med målet att underlätta för verksamhetens chefer att ha en väg in till HR och uppdraget innebär nära samarbete med alla övriga enheter inom HR-avdelningen. Du blir en av åtta sektionschefer som rapporterar till enhetschefen för verksamhetsnära HR och hela enheten kommer, under förutsättning att beslut fattas av Generaldirektören, förstärkas med fler medarbetare. Uppdraget innebär att översätta verksamhetens behov på ...
2022-10-04 2022-10-24
Länsstyrelsen Västernorrland Miljöhandläggare prövning (vikariat)
Arbetet är ett vikariat och vi söker en miljöhandläggare som vill jobba med prövningsfrågor i kontorsmiljö. Arbetet innebär beredning av olika typer av miljöprövningsärenden inom t.ex. industri, vindkraft och täkt som beslutas av miljöprövningsdelegationen. Arbetet innefattar också beredning av mindre miljöprövningar som beslutas av länsstyrelsen. Du kan också komma att få vara ett stöd till andra miljöhandläggare i deras handläggning av miljöprövningsärenden.
2022-09-30 2022-10-20
Specialpedagogiska skolmyndigheten, VO Stöd och styrning Verksamhetsutvecklare informationssäkerhet
Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför nu en övergripande översyn och utveckling av myndighetens informationssäkerhets- och dataskyddsarbete. För att förstärka stödorganisationen söker vi en verksamhetsutvecklare inom området informationssäkerhet. I rollen som verksamhetsutvecklare inom informationssäkerhet kommer du att vara med och utveckla SPSM:s systematiska informationssäkerhets- och dataskyddarbete i samarbete med säkerhetsansvarig, dataskyddshandläggare och andra i myndigheten. Du kommer också samordna verksamhetens operativa inform...
2022-09-29 2022-10-23
Kriminalvården, Saltvik Kriminalvårdare till Härnösand, Ljustadalen och Saltvik
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedels...
2022-09-26 2022-10-17
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum Saltvik
Lärcentrum är en nationell organisation för vuxenutbildning för Kriminalvårdens klienter. Vid varje anstalt finns ett lärcentrum där utbildning bedrivs enligt Förordning om vuxenutbildning (2011:1 108). Anställda, behöriga lärare undervisar på grundläggande och gymnasial nivå liksom i utbildning i svenska för invandrare. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör att kurser startar kontinuerligt efter den enskildes behov. Utbildning är en av de insatser som kan ingå i klientens plan. A...
2022-09-19 2022-10-10