Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statsbidragsenheten Utredare till Statsbidragsenheten på SPSM
Som utredare på Statsbidragsenheten arbetar du i huvudsak med handläggning av ärenden i tät samverkan med dina kollegor i teamet. Att handlägga statsbidrag innebär att informera, bedöma, granska och följa upp inom ett eller flera statsbidrag. En stor del av handläggningen utgörs av administrativt arbete och mycket av arbetet sker i det systemstöd som finns på myndigheten. Uppföljning, analys och utveckling av våra olika statsbidrag utgör en viss del av tjänsten men det varierar under året och mellan de bidrag som vi administrerar. I flera av vå...
2023-06-01 2023-06-15
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekonomienheten Strategisk inköpare till ekonomienheten, SPSM
I ditt arbete ingår exempelvis att • vara kategoriledare för vissa inköpskategorier, uppdraget innebär att koordinera tvärfunktionella kategoriteam och leda implementering av kategoristrategier. • som projektledare ansvara för planering och genomförande av upphandlingar med skiftande komplexitet inom framförallt tilldelade kategorier i enlighet med myndighetens inköpsprocesser och aktuella kategoristrategier. • fånga upp inköps- och upphandlingsbehov genom uppföljning och dialog med verksamheten. • bidra i arbetet med att utveckla och effektiv...
2023-05-29 2023-06-20
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Generaldirektörens sekretariat GD-Sekreterare för SPSM
GD-sekreteraren har en av myndighetens viktigaste roller och fungerar som ett sammanhållande kitt så att myndighetens centrala processer fungerar smidigt. Ordning och reda är viktiga grundstenar för att nå ett gott resultat. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att: • Vara ett nära stöd i till generaldirektören i vardagen såsom att koordinera förfrågningar och hantera gds mail och kalender • Administrera GD-beslut, föredragningar samt upprätta beslutsförslag i samråd med chefsjuristen. • Sköta det administrativa, vara sekreterare vid och u...
2023-05-23 2023-06-19
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Personalenheten Biträdande enhetschef till personalenheten, SPSM
Rollen som biträdande enhetschef på personalenheten är en operativ och bred roll med strategiska inslag. Myndighetens styrning baseras på tillitsbaserat ledarskap. Du arbetar nära personalchefen och ansvarar för 10 medarbetare. Arbetsuppgifterna består bland annat av: - Leda och fördela det dagliga arbetet för HR-gruppen. - Fördela arbetet på övriga HR-specialister utifrån frågeställning eller utvecklingsuppdrag. - Ansvara för specifika uppdrag eller möten som ska ske i enheten på uppdrag från personalchef. - Lönebildning - Samordna partsg...
2023-05-16 2023-06-11