Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Nord Sommarjobba som arrestantvakt hos Polismyndigheten i Härnösand
Som semestervikarie hos oss kommer du att ha ansvar för vår arrestverksamhet. Du sköter den dagliga verksamheten tillsammans med den ordinarie personalen och har hand om personer som av olika anledningar är frihetsberövade. Arrestbevakning arbetsleds av stationsbefäl. Ytterliga arbetsuppgifter kan tillkomma då inflödet av ärenden kan variera i hög grad.
2023-02-08 2023-02-13
Kriminalvården Regionchef region Nord
Som regionchef erbjuds du möjligheten att utvecklas som ledare i en av landets största myndigheter. Du är direkt underställd avdelningsdirektören för anstalt, häkte och frivård och ingår i dennes ledningsgrupp. Du har verksamhets- och budgetansvar för regionen samt personalansvar för direkt underställda chefer, varav en är sektionschef vid regionkontoret och åtta är kriminalvårdschefer vid regionens verksamhetsområden för anstalter, häkten och frivårdskontor. Du har ett tydligt ledaruppdrag där du • ansvarar för att leda och planera regionen...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, HR-avdelningen Handläggare till Utbildningscenter Härnösand
I rollen som handläggare kommer du i en koordinerande roll bland annat att arbeta med utbildningsplanering och ärendehantering inom utbildningsrådet. Du upprättar beslutsunderlag, bereder ärenden samt följer upp fattade beslut i förhållande till gällande rutiner och kalendarium inom utbildningsenheten och HR-avdelningen. Du tar även fram och sammanställer data och rapporterar inom utbildningsrådet samt bistår i planering, förberedelser, genomförande och uppföljning av längre eller kortare utbildnings- och utvecklingsuppdrag. Vidare medverkar du...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, Anstalten Saltvik Arbetshandledare till anstalten Saltvik
Du blir anställd som arbetshandledare vilket i praktiken innebär att du i ditt arbete kommer att handleda klienter i deras sysselsättning och arbetsträning i vår produktion. På anstalten Saltviks produktion har vi en mekanisk verkstad, textil och montering och förpackningsavdelning där vi bland annat tillverkar djurprodukter åt externa kunder och all interntjänsteutrustning till Kriminalvården. I ditt dagliga arbete har du direktkontakt med våra klienter och bidrar till deras lärande och utveckling. Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete...
2023-01-30 2023-02-19
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kommunikationsenheten Kommunikatör till Kommunikationsenheten - Digitala redaktionen
Kommunikationsenheten samordnar och driver utvecklingen av myndighetens interna och externa kommunikation. För oss är det viktigt att kommunikationen bidrar till att öka kännedomen om våra tjänster och stärka våra målgruppers förtroende för oss. Vi ger strategiskt och operativt stöd i myndighetens nationella projekt och processer. Vi ansvarar för strategier och riktlinjer inom området så att myndighetens gemensamma kommunikation är tydlig, sammanhållen och lättillgänglig. På enheten finns 27 medarbetare placerade på flera olika kontor i Sverige...
2023-01-30 2023-02-12
Kriminalvården, Saltvik Kriminalvårdare med ASV-uppdrag till verksamhetsområde Saltvik
Du kommer arbeta inom området Annan Strukturerad Verksamhet (ASV) vilket innebär att du håller i ASV-verksamheten genom att planera aktiviteter och arbeta direkt med klienter i grupp. Dessa aktiviteter vara fastställda nationellt eller lokalt anpassade. ASV sysselsätter klienter främst inom områdena kultur, studiecirklar och friskvård. I tjänsten ingår även att ansvara för kontakter med externa verksamheter av liknande slag som anstalten bedriver samarbeten med. Vid behov ska du även kunna stötta upp dina kollegor och hjälpa till i verksamheten...
2023-01-23 2023-02-12
Kriminalvården, Saltvik Kriminalvårdare till anstalt och häkte Härnösand, Ljustadalen och Saltvik, semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt/Häkte är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare ...
2023-01-22 2023-02-12
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum A Härnösand
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2023-01-18 2023-02-08
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum A Saltvik
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2023-01-18 2023-02-08
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska rådgivningsenheten 4 Rådgivare till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen, Härnösand
Kvalifikationer: Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta med komplexa specialpedagogiska frågeställningar utifrån ett inkluderande perspektiv. Genom utbildning och yrkeserfarenhet har du goda kunskaper om vilka processer som leder till en inkluderande undervisning och du är väl förankrad i det praktiknära arbetet. Du är väl insatt i skolans uppdrag, styrdokument och de funktionshinderspolitiska målen, och du har en tydlig förankring i aktuell skolforskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du har en vana av att arbeta ...
2023-01-18 2023-02-19