Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Västernorrland Beredskapshandläggare
Vi söker nu en beredskapshandläggare som ska arbeta huvudsakligen med uppföljning och utvärdering och internadministration. I dina arbetsuppgifter ingår att följa upp kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar och att samordna funktionens utvärdering av övningar och händelser. Det internadministrativa arbetet innebär att hålla samman planering och uppföljning av funktionens arbetsuppgifter utifrån årshjul och styrdokument. Det handlar om att strukturera, initiera och följa upp våra interna processer. Det kan även bli aktuellt med a...
2021-10-20 2021-11-10
Kriminalvården, Saltvik Psykolog med regionalt uppdrag
Tjänsten består i grunden av strukturerade risk- behov och mottaglighetsbedömningar. En del av detta arbete handlar om så kallade fördjupade villkorsutredningar, som är ett av underlagen för att besluta om de säkerhetsmässiga ramar som bör gälla under en verkställighet. För bedömning av risken för framtida brott används strukturerade riskbedömningsinstrument. Utredningarna syftar också till att ge verksamheten riskscenariobeskrivningar och förslag på tänkbara strategier eller åtgärder för att hantera de risker som anses föreligga. Att kunna ge ...
2021-10-11 2021-11-01
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kristinaskolan Samordnare/Teckenspråksutbildare 100%, Kristinaskolan, Härnösand
Du kommer att ha ett samordningsansvar för skolans Besöksverksamhet som innefattar deltidsutbildning för elever som går i skola i sin hemort men som kontinuerligt kommer på besök på Kristinaskolan och får teckenspråksutbildning samt undervisa barn och ungdomar i teckenspråk som har syskon/föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning. Som Teckenspråkutbildare ansvarar du för och kommer bland annat att arbeta utifrån Ramkursplan för Specialpedagogiska skolmyndighetens utåtriktade utbildning i svenskt teckenspråk (1 STY-2020/793). Ramkurs...
2021-10-11 2021-10-25
Länsstyrelsen Västernorrland Miljöhandläggare vilt
Du kommer att delta i arbetet med förvaltning av vilt och handläggning av dessa frågor med ett särskilt fokus på klövviltsförvaltningen på myndigheten samt hålla ihop arbetet med länets viltförvaltningsdelegation. I arbetet ingår också andra arbetsutgifter inom jakt och viltförvaltning som att handlägga ärenden och bidragsbeslut, arbete med förvaltningsplaner för olika arter och delta i beredningen av frågor som beslutas av viltförvaltningsdelegationen i länet. Arbetsgruppen är liten och därför kommer du att behöva hantera samtliga områden inom...
2021-10-04 2021-10-24