Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Utbildningsenheten Utbildare till Utbildningscenter Härnösand
Nu söker vi en konflikthanteringsinstruktör med generalistkompetens. Du kommer att ansvara för att förmedla Kriminalvårdens uppdrag, mål, vision och värdegrund. I uppdraget ingår att föreläsa, planera och leda övningar och seminarier samt handleda enskilda medarbetare och studiegrupper. Som utbildare är du arbetsgivarens representant och ska bedöma medarbetaren i utbildning utifrån mål och kriterier i Kursplan. Du kommer att samarbeta med såväl kollegor som interna och externa samarbetspartners. Samplanering, sambedömning, uppföljning, utvärde...
2024-05-18 2024-06-08
Kriminalvården, Utbildningsenheten Utbildare till Utbildningscenter Härnösand (visstid)
Nu söker vi två konflikthanteringsinstruktörer med generalistkompetens. Du kommer att ansvara för att förmedla Kriminalvårdens uppdrag, mål, vision och värdegrund. I uppdraget ingår att föreläsa, planera och leda övningar och seminarier samt handleda enskilda medarbetare och studiegrupper. Som utbildare är du arbetsgivarens representant och ska bedöma medarbetaren i utbildning utifrån mål och kriterier i Kursplan. Du kommer att samarbeta med såväl kollegor som interna och externa samarbetspartners. Samplanering, sambedömning, uppföljning, utvä...
2024-05-18 2024-06-08
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR HR-expert med inriktning arbetsgivarstöd
Som HR-expert i Kriminalvården kommer du att självständigt vägleda verksamhetens chefer inom frågor från hela HR-området med särskild inriktning mot arbetsrättsliga frågeställningar och lönebildning/lönesättning. Du kommer att arbeta med både långsiktigt och kortsiktigt kvalitetsstöd i individärenden och ärenden på gruppnivå. Du kommer även arbeta stöttande och utredande i personalärenden. Du kommer att stödja chefer i förhandlingar inom personalområdet gällande bl.a. lönebildning, organisations- och individfrågor. Rollen innebär också att kon...
2024-05-14 2024-06-04
Kriminalvården, Saltvik Vakthavande befäl till verksamhetsområde Saltvik
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid verksamhetsområde Saltvik och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt måndag till söndag och utgör utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankra...
2024-05-14 2024-06-02
Specialpedagogiska skolmyndigheten, VO Kunskapsutveckling Utredare till Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vi söker en utredare som bidrar till utveckling av myndighetens verksamheter dels genom sammanställning och spridning av forskning, dels genom utvärdering och analys. Uppdragen varierar över tid och innebär strukturerad inhämtning, bearbetning och analys av information. Du relaterar avgränsade frågeställningar och analyser till större sammanhang. Ditt arbete bidrar till både kunskapsutveckling och beslutsunderlag. Du sammanställer och sprider resultat av forskning och övriga kunskapsunderlag inom det specialpedagogiska området. Det innebär b...
2024-05-06 2024-05-27
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Digitaliseringsenheten Projektledare till Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vi söker nu en projektledare inom digitalisering med placering i Härnösand, Västerås eller Luleå. Annonsen publiceras därför på flera orter. Beroende på sökandes kvalifikationer kan placering vid något av myndighetens övriga kontor vara aktuell. Som projektledare på Digitaliseringsenheten kommer du driva ett eller flera av våra projekt för implementering av digitala lösningar, som alla är en del av den myndighetsövergripande, strategiska digitaliseringen. Du arbetar nära våra kärnverksamheter, vår IT-enhet och externa leverantörer. Som projek...
2024-05-06 2024-06-03
Kriminalvården, Saltvik Chef (kriminalvårdsinspektör) klientavdelning verksamhetsområde Saltvik
Kriminalvårdarna är den yrkesgrupp som har den dagliga kontakten med våra intagna och övervakar säkerhet och ordning, genomför visitationer, ser till att våra intagnas vardag flyter på men också motiverar dem till självreflektion genom samtal och rådgivning. I vårt uppdrag att förbereda intagna för ett liv utan kriminalitet är kriminalvårdarna en viktig kugge. Som chef för anstaltens kriminalvårdare är den allra viktigaste delen av ditt arbete att vara en närvarande och tillgänglig chef. Du är den som får våra medarbetare att känna sig sedda oc...
2024-05-03 2024-05-23
Kriminalvården, Saltvik Chef (kriminalvårdsinspektör) gemensamma funktioner, verksamhetsområde Saltvik
Verksamhetsområde Saltvik växer och våra medarbetare blir fler. För att lösa in kriminalvårdens komplexa och utmanande uppdrag behöver alla medarbetare känna sig sedda och hörda. Som nyanställd medarbetare genomgår man Kriminalvårdens grundutbildning, därefter arbetar man i verksamheten ett antal månader för att sedan gå vidareutbildning innan man får sin slutliga placering i verksamheten. Det blir din viktiga uppgift att vara en stabil och tydlig ledare för våra medarbetare under utbildningsperioden. Kriminalvård är ett lagarbete och du arbet...
2024-05-03 2024-05-23