Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till nationella transportenheten Härnösand
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och a...
2021-07-26 2021-08-16
Kriminalvården, Fastighetsenheten Förvaltningsledare till fastighetsenheten
Som förvaltningsansvarig är enhetschefen för fastighetsavdelningen din närmsta chef och du ingår i en grupp som täcker hela Sverige. Du har som huvuduppgift att stödja region och verksamhetsställe i lokalrelaterade frågor och tillse att Kriminalvårdens lokaler är ändamålsenliga och stödjer den verksamhet som bedrivs i dem. Du är ansvarig för ett geografiskt område samtidigt som du kan få nationella uppdrag i lokalförsörjningsfrågor. Du ska tillsammans med dina kollegor och närmsta chef arbeta med utveckling av frågor relaterade till fastighetsf...
2021-07-12 2021-08-09
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Digitalisteringsenheten Utvecklingskoordinator till digitaliseringsenheten
Vi söker nu en utvecklingskoordinator med placering i Härnösand eller vid något av myndighetens övriga kontor. Placeringsort beror på sökandes kvalifikationer. Som utvecklingskoordinator kommer du att ha en viktig roll i samordningen av myndighetens alla digitala utvecklingsprojekt och aktiviteter. Du kommer att utveckla, koordinera och stödja myndighetens digitala utvecklingsarbete samt stödja myndighetens digitaliseringsråd, som arbetar för att prioritera, styra och samordna den digitala utvecklingen i myndigheten. Du har ett helhetsperspe...
2021-07-07 2021-08-15
Länsstyrelsen Västernorrland Enhetschef till Samhällsbyggnadsenheten
Som enhetschef är du ansvarig för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Detta innebär bl.a. att planera, leda, samordna och följa upp verksamheten utifrån fastlagd verksamhetsplan. Du driver enhetens utvecklings- och förändringsarbete, genomför medarbetarsamtal och lönesättande samtal samt planerar och ansvarar för enhetens arbetsmiljöarbete. I ditt uppdrag ingår också att företräda länsstyrelsen i länsstyrelsegemensamma chefsnätverk och nätverk i länet. Du har ett delegerat beslutsansvar, ingår i länsstyrelsens ledningsgrupp där du, tills...
2021-07-02 2021-08-22
Länsstyrelsen Västernorrland Enhetschef till enheten Skyddad natur
Som enhetschef är du ansvarig för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Detta innebär bl.a. att planera, leda, samordna och följa upp verksamheten utifrån fastlagd verksamhetsplan. Du driver enhetens utvecklings- och förändringsarbete, genomför medarbetarsamtal och lönesättande samtal samt planerar och ansvarar för enhetens arbetsmiljöarbete. Du har ett delegerat beslutsansvar, ingår i länsstyrelsens ledningsgrupp samt i planeringsgruppen där du, tillsammans med övriga enhetschefer, förväntas bidra i länsstyrelsens utvecklingsarbete. I dit...
2021-07-02 2021-08-22
Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanerare med samordnande ansvar
Som samhällsplanerare med samordnande ansvar kommer du att samordna och organisera länsstyrelsens arbete inom samhällsplanering. Tillsammans med kollegor och självständigt samverkar du med och vägleder länets kommuner i den fysiska planeringen, båda i enskilda ärenden och i principiella och strategiska frågor. I tjänsten har du mycket kontakter externt med aktörer i länet och du för ofta dialog med kommuner, region och andra myndigheter samt anordnar tillsammans med andra kunskapsseminarier och mötesplatser. Du fördelar och beslutar i ärenden i...
2021-07-02 2021-08-22